Postuum gedecoreerd, stadswachters en andere knillers

Jacques Brijl laat weten over de laatste uitreikingen.
Oa is hiermee zijn project stadswachters bijna volledig gelukt.
De opsporingen en aanvragen werden door hem gedaan.  

Inspecteur Generaal van Griensven las onderstaand schrijven van Jacques Brijl voor, omdat hij niet aanwezig kon zijn voor gezondheidsredenen. 

.

Uitreiking onderscheidingen op 7 febr. 2018 op het Landgoed “de Zwaluwenberg “ te Hilversum.
Op 7 feb j.l., tussen omstreeks 15.00 en 15.30 uur werden de genodigde familieleden van de tijdens WOII overleden KNIL. militairen en belangstellenden ontvangen door de IGK en zijn Staf, op het Landgoed “de Zwaluwenberg” te Hilversum.
Om 15.30 uur werd de bijeenkomst geopend en gevolgd door een toespraak van de Luitenant-generaal Hans van Griensven (IGK). Na het voorlezen van de oorkondes, werd overgegaan tot de uitreiking van het Mobilisatie kruis aan:

a. vwb. de geëxecuteerde KNIL. militairen in “Tiga Roenggoe
– Mw. drs. Cato Cramer, die aanwezig was met haar drie kinderen, Luce, Frederik en Thijs Fernhout.  Zij ontving het MOK voor haar Oom, Mlt. Kanonnier van de Art., Gerrit van GERREVINK, die op 13/14 mrt. 1942 door het Jap. leger werd geëxecuteerd bij TIGA ROENGGOE, Tapanoeli, M.-Sumatra.
-Prof. Dr. Wilco Pleun werd vergezeld door enige familieleden. Hij ontving het MOK voor zijn grootvader Ldst. Sld. Cornelis Eikens, die op 13/14 mrt. 1942 eveneens door het Jap. Leger bij TIGA ROENGGOE werd geëxecuteerd.
-Doordat de zoon van Mlt. Stw. Sgt. Jan Reinders met verplichtingen elders, niet in staat was om naar Hilversum te komen, werden de versierselen van de onderscheiding + docn. van zijn vader, per “Aangetekende” post naar het huisadres van zijn zoon verzonden. Sgt. Jan Reinders was ook één van de slachtoffers van “TIGA ROENGGOE”
-Mw. Muriel Janse en 5 nabest. van Stw. Sgt. AVC/KNIL. Pieter Jacob JANSE, aan wie reeds in 1949 een medaille was toegekend en aan de familie was uitgereikt, waren namens hem, ook aanwezig.

b. vwb. de gesneuvelde KNIL. militairen bij Porsea.
-Mw. Marleen van Asperen Vervenne vergezeld door haar kinderen Bram en Hannah Vreugdehil, haar zuster Lilianne vd Weert- van Asperen Vervenne, neef Eric David en Johanna en nichten Lorain en Heleen. Zij ontving het MOK voor Mlt. Sld. Bernard Rinz(Rinie) Agerbeek. Tijdens moedige gevechten met de Jap. vijand, in de omgeving   brug over de rivier de Asahan bij PORSEA verloor hij op 13/14 mrt. 1942 zijn leven te samen met zijn Brigade-C., Mlt. Sgt. Henri Dekker.
-Aan mw. Marleen van Asperen Vervenne werd eveneens het MOK uitgereikt van haar grootvader, Ldst. Sgt. Rinz Louis AGERBEEK, die op 20 mei 1943 te Thakery, Thailand overleed.
…..noot: Mw. Ine Leeuwenburg- Dekker zal voor haar neef, Mlt. Sgt. Inf. KNIL. Henri Dekker, – die op 21 mei 1915 te Warnsveld werd geboren – het postuum aan hem toegekende MOK , uit handen van de Burgemeester van de Gemeente Zutphen op 14 mrt. a.s. ontvangen, bij het oorlogsmonument in Warnsveld.

c. vwb. de gesneuvelde militairen bij Kota Boeloe/ K.B. Benteng.
-Mw. DR. Livia Fuchs- Visser, die aanwezig was met haar dochter Ir. Elisabeth Rijkers- Visser met haar man Ir. Lex Rijkels en hun kinderen. Zij ontving het MOK voor haar Oom, Mlt. Sgt. Inf. KNIL. Carel Christiaan Johan VAN BRANINGEN.  Hij sneuvelde op 24/25 mrt. 1942 toen de pantserwagen waar hij in zat, door vijandelijk vuur werd getroffen en in een ravijn neerstortte bij Kota Boeloe, waarbij alle inzittenden het leven verloren.
– Majoor Gnk. Tpn. Georg van der Most ontving het MOK voor zijn neef, Ldst. Sld. Georg Joseph Alexander BICKEL.  Ook Ldst. Sld. BICKEL sneuvelde op 24/25 mrt 1942 bij Kota Boeloe, in dezelfde pantserwagen, die o.a. door een mortiergranaat van de Japanse vijand werd getroffen en vervolgens in het ravijn stortte, waarbij hij het leven verloor te samen met alle overige inzittenden.

Na enige toespraken werd het officiële gedeelte van de bijeenkomst afgesloten en was er tot in de late middag, met alle aanwezigen nog een gezellig samenkomst op het Landgoed “de Zwaluwenberg”.
JZB.
.
Links: foto’s van de broers van Agerbeek  Rechts: Cato Cramer haar oom van Gerrevink herdenkend.
Meer inleidende informatie:

UITREIKING VAN ONDERSCHEIDINGEN OP HET LANDGOED  “DE ZWALUWENBERG” TE HILVERSUM DOOR LUITENANT-GENERAAL HANS VAN GRIENSVEN (IGK)  AAN DE NABESTAANDEN VAN MILITAIREN, DIE TIJDENS WOII GESNEUVELD/ GEËXECUTEERD ZIJN OP MIDDEN –SUMATRA.

1.Kort voorhistorie.
Begin feb. 1942 werd Generaal-majoor Roelof Th. Overakker van Oost- Java overgeplaatst naar Midden- Sumatra om aldaar te worden belast met commando over onze troepen in het betrokken gebied.
Al snel stelde Genmaj. Overakker vast dat hij met de troepen waarover hij kon beschikken, t.w. ca. 2500 – 3000 man, voor een groot gedeelte bestaande uit Militie-eenheden, Stadswachters en enkel brigades van het Korps Marechaussee Atjeh en die verspreid lagen over het gehele gebied, geen mogelijkheid  had, om bij eventuele landingen van het goed getrainde en uitgeruste Japanse Leger, in een direct aanvallend gevecht, het hoofd te bieden.
Bovendien was kort voor zijn aankomst op Sumatra nog een beroeps Inf. Bat. van het KNIL. overgebracht naar Java, om onze strijdkrachten aldaar te versterken.
Gen maj. Overakker besloot aan de hand van het door hem vastgestelde tactische plan, in “vertragende gevechten” met  Japanse Leger, te proberen de opmars van het Japanse Leger in Westelijke richting zodanig te vertragen, zodat eventuele geallieerde troepen, die alsnog ter versterking naar Sumatra zouden worden gezonden, zouden kunnen beschikken over Emmahaven en de havens van Padang en mogelijk zelfs die van Sibolga.
Door de snelle opmars van het Japanse invasieleger, dat ook beschikte over ruime luchtsteun en overmacht aan gevechtseenheden, slaagden onze eigen eenheden echter er niet in , ondanks hun moedige verzet tegen de oprukkende vijand, om de opmars van de het Japanse invasieleger tot staan te brengen.
Na hevige gevechten onder meer rond het Toba Meer en naderhand bij Kota Boeloe en Kota Boeloe benteng, moest het KNIL de ongelijke strijd staken en moesten op 28 mrt. 1942 te Koetatjane, Gen maj. Roelof Overakker en Kolonel Vic. Gosenson zich uiteindelijk aan het Japanse Leger overgegeven.

2. De vertragende gevechten rond het Toba Meer en op de Karo-hoogvlakte.
Tijdens gevechten met het Jap. leger, dat in Westelijke richtingwerd ingezet, vonden verschillende gevechten plaats., o.a. in de omgeving bij het Toba Meer, onder meer bij
-Sioehan
In een vuurgevecht met de vijand sneuvelde daar Stw. Sgt. Inf. KNILFrederik van der Schaar; zijn dochter Magaretha van Meerwijk- van der Schaar heeft intussen het postuum aan haar vader toegekende Mobilisatiekruis ontvangen.

Tiga Roenggoe
Op 13/14 mrt 1942 werden aldaar door een verkenningseenheid van het Japanse Leger, 21 Stadswachters van het KNIL door hen op een onmenselijke manier behandeld en waarna tenslotte twee van hen werden onthoofd en de overigen gefusilleerd.
Mede dankzij de hulp van vele lezers van de site Indisch4ever hadden de nabestaanden van 12 slachtoffers intussen voor hun overleden familielid, reeds het Mobilisatie- Oorlogskruis uitgereikt gekregen.

-Porsea.
In Porsea hadden enige brigades uit Atjeh, alsmede Stadswachters en een militie-eenheid onder commando van res. 1ste Lnt. D.H. Been, verdedigende opstellingen betrokken o.a. bij de brug over de Asahan rivier.
In de nacht van 13/14 mrt. 1942 braken er hevige vechten uit onder
meer bij de brug over de Asahan rivier, waarbij o.a.
de Mlt. Sgt. Inf. KNL, Henri (Hans) DEKKER en Mlt. Sld. Inf. KNIL
Bernard Rinz (Rinie) Agerbeek het leven verloren.

-Kota Boeloe /Kota Boeloe Benteng.
In de periode 24/ 25 mrt. 1942 vonden er hevige gevechten met het Jap. Leger plaats, rondom Kota Boeloe/Kota Boeloe Benteng op de Karo-Hooglanden.
Daarbij sneuvelden o.a., de 1ste lnt. van het Korps Marechaussee uit Atjeh Friederich Wilhelm Simon, Mlt. Sgt. Inf. KNIL. Carel Christiaan
Johan van Braningen en Ldst. Sld. Inf. KNIL. Georg Joseph Alexander
Bickel.

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

12 reacties op Postuum gedecoreerd, stadswachters en andere knillers

 1. Ron Geenen zegt:

  @Uitreiking onderscheidingen op 7 sep. 2018 op het Landgoed “de Zwaluwenberg “ te Hilversum.@

  Op 7 sep. 2018?

  • Boeroeng zegt:

   merci Ron….. foutje is hersteld.

   • J.Z.Brijl zegt:

    Beste B,
    Nog heel hartelijk bedankt voor het plaatsen van het hele artikel in I4E.!
    Geweldig hoor.
    Nog een fijne zondag gewenst!
    JZB.

  • J.Z.Brijl zegt:

   Beste Ronny,
   Ik heb vandaag, de z.g. Mededeling nr. 31,dd 1948, van het Oostkust van Sumatra-Instituut doorgezonden, t.w. IN MEMORIAM DELIANORUM 1942-1945.
   Daarin staan in dit “dodenregist alle namen van personen uit Sumatra, die tijdens WOII
   zijn overleden. De samenstellers hebben echter aangegeven, dat zij er niet in geslaagd waren om alle namen van overleden personen in dit register op te nemen.
   mhgr.
   JZB

 2. Wal Suparmo zegt:

  Op 14 Maart 1942 ,dus na de capitulatie van het KNIL, had gen.Overakker het Sumatra Hoofdkwarier van Kaban Djahe naar het Allasvalei ovegeplaatst.D totale sterke is nu alleen maar. ongeveer2000 man.Zeventien dagen de na de landing van de Jap op Sumatra was het lot van onze troepen beslecht.Maar het doel om het binden van 2.000 man vijandelijke troepen was echter volkomen berijkt

  • J.Z.Brijl zegt:

   Mhr. Wal Suparno,
   Dank voor Uw reactie.
   Ik wilde bij mijn verhaal nog de aanvulling geven.
   Het Japanse lege heeft na de eerste landingen op Sumatra,met spoed versterkingen naar de Westkust van Midden-Sumatra gezonden
   Nadat verse Japanse troepen op de Westkust van Sumatra waren geland bij Padang,
   rukte deze eenheden met spoed naar het Noorden op en vielen onze troepen
   in de rug aan. Hun tegenstanders daar waren echter Brigades van de Marechaussee Atjeh, die deze Japanse troepen, gevoelige verliezen toebrachten.
   Ook had het Japanse Leger vanuit Medan nieuwe versterkingen richting Toba Meer
   gezonden.
   Tenslotte waren de Japanners vanuit Atjeh begonnen met het in Zuidelijke richting
   oprukken van hun strijdkrachten.

   Met vriendelijke groet en nog een fijn weekend gewenst
   J.Z. Brijl

 3. J.Z.Brijl zegt:

  Beste I4E vrienden,
  helaas heb ik abusievelijk een foute vermelding in mijn verhaal gemaakt.
  Mlt. Sgt. Carel Christiaan Johan van Braningen is namelijk ook op 13/14 mrt. 1942 tijdens de
  gevechten rond de brug bij Porsea, aldaar gesneuveld.
  Verder is Ldst. Sgt 1ste Klasse Jan Wouters. o.a. één van de militairen, de tijdens het
  ongeval met de pantserwagen, op 24/25 mrt. 1942 bij Kota Boeloe, zijn leven verloor.

  mvgr.
  JZB

 4. Ric Brijl zegt:

  Eigenschap(pen).
  Het gaat mij niet om de vergissingen die hierboven zijn omschreven(laat daar geen misverstand over bestaan of ontstaan) – maar het woord vergissing bracht mij op de gedachte van één van de vele menselijke eigenschappen.
  Een vergissing is voor mij niet uitzonderlijk om die zelfs soms meerdere malen per dag te maken.
  Een andere menselijke eigenschap dat ons als mens vergund is om gebruik van te maken, (en waarvan ik mij bewust ben dat ik die helaas niet elke dag gebruik) is de eigenschap die begrepen wordt met het woord COMPASSIE !
  Ik verkeer in de bijzondere omstandigheid dat ik Jaques, Zéno, mijn dierbare neef mag noemen en als ik het zo mag omschrijven, is hij mijn Grote Guru (en hopelijk ook voor vele andere mensen) door het uitdragen van zijn onvoorwaardelijke COMPASSIE voor zijn medemens !!
  Ik ben trots dat ik een bloedverwant ben van Zéno en dat hij voor mij een voorbeeld is hoe ik mij als mens behoor te gedragen om een beetje meer Mens te worden !

  • Ron Geenen zegt:

   Mee eens.
   Immers alleen mensen die werken, maken ook fouten.
   Ik ken er een paar die nooit fouten maken!

  • J.Z.Brijl zegt:

   Beste Ricky,
   Dank voor je fijne en warme woorden; ik ben veder gewoon heel blij en gelukkig dat ik
   dit werk nag mag en kan doen.
   Bovendien krijg ik tegenwoordig van vele vrienden hulp, zodat we gezamenlijk het
   geluk hebben, dat we meer nabestaanden kunnen helpen, die een familielid tijdensW OII hebben verloren.
   Wens je verder mede namens Mies, nog een hele fijne Zondang (in het “hoge Noorden)!!!
   mhgrtjes
   jZB

 5. Wal Suparmo zegt:

  Op 8 Maart 1942 kwam er bericht door de radio van alle dei capitulatie op Java.Dat niet door kol Gosenson geaccepteerd kan worden want al zijn troepen waren nog in tact.Op 11 Maart werd Groot Atjeh onder miliitair bestuur gebracht..De nacht daar op kwamen de Japanse landingen.Een z.g geurellastijd was toen gevochten tot 28 Maart. En gaf Kapt Kloprogge zich in LAER BOETAR over.Onder hen bevonden Kpt Keinhorst en kapt dr V.A.C.L.Dingemans en elt E.F.K.R Mathus.De laatste 2 waren direct door de Jap geexecuteerd maar Kap Steinhorst was door de bevolking gedood. De strijd op Sumatra onder generaal Overakker 17 dagen na de Jap.landing ,en 10 dagen na de Ned.Indie regering capitulatie pas beeindigd.

  • J.Z.Brijl zegt:

   Geachte Hr. Wal Suparno,
   Dank voor Uw bijzonder belangrijke en aanvullende info.
   Door de drukte bij het indienen van nieuwe vzkn. kon ik nu pas kennisnemen van Uw bericht.
   In ieder geval mijn hartelijke dank daarvoor.

   mvgr.
   Jacq. Z. Brijl.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.