De moord op 21 Stadswachters bij Tiga Roenggoe

Jacques Brijl stuurde de volgende vraag met inleiding:

De moord op 21 Stadswachters bij Tiga Roenggoe, Deli, Sumatra’s oostkust.
1.Inleiding
In verband met het dreigende oorlogsgevaar in Z.O. Azië besloot het KNIL haar leger te versterken met een aantal hulpkorpsen.
Zo werden er hulpkorpsen opgericht om bepaalde plaatsen en belangrijke gebieden te beveiligen; in aansluiting daarop werden Stads- Landwacht- eenheden opgericht.
De meeste Stadswachten waren vrijgesteld van hun militieplicht, maar melden zij zich als vrijwilliger bijv. bij de Plaatselijke Stadswacht, om hiermede een bijdrage te leveren bij de beveiliging en verdediging van eigen ondernemingen en plantages, zoals dat ook in Deli op Sumatra’s Oostkust had plaatsgevonden.
Ook de op 26 dec. 1906 te Semarang geboren Hendrik Jan Theodoor Hessing, achtte het als zijn plicht een bijdrage te leveren voor de verdediging van Deli, het land dat hij lief had en besloot zich toen als vrijwilliger bij de Stadswacht te meldden; vervolgens werd hij als Stadswacht Sld. Inf. KNIL. bij de Afd. Deli ingedeeld.
Van beroep was Hendrik Jan Theodoor Landbouwkundige, “planter in de Cultures”, zoals dat vroeger heette, op een onderneming van de Senembah Maatschappij in Deli.
Vóór het uitbreken van de oorlog met Japan uitbrak, woonde hij met zijn echtgenote Leonora Maria Hessing-Schenkkan te Goenoeng Rinteh bij Medan.

2.Dramatische gebeurtenissen bij Tiga Roenggoe
In de nacht van 14 op 15 mrt 1942 werden 21 vrijwillige Stadswachters van het KNIL bij Tiga Roenggoe, een plaatsje op de weg van Pematang Siantar naar Kabangdjahe, door Japanse militairen vermoord. Stadswacht Sld. Inf. KNIL . Hendrik Jan Theodoor HESSING maakte ook deel uit van deze groep.
De Stadswachters hadden tot taak enige bruggen te bewaken en hadden bij het horen van berichten, dat intussen Japanse eenheden op de Oostkust van Sumatra waren geland – bij hun terugtocht voor de overmachtige vijand, conform hun opdracht – plichtsgetrouw tijdig de hun toevertrouwde bruggen vernield.
Dit moedige besluit werd door hen genomen – ondanks dat zij via de NIROM (Nederlands Indische Radio Omroep) en krantenberichten moeten hebben vernomen – dat het Japanse Leger o.m. op het eiland Tarakan en in Balikpapan, onze militairen had geëxecuteerd en onthoofd – die betrokken waren bij het vernielen van bruggen en belangrijke installaties in hun gebied.

De Japanners die intussen op 12 mrt. 1942 bij Laboean Roekoe waren geland, behoorden tot het gemot. Regiment Verkenners/Cav. van de 2de Divisie van de Keizerlijke Garde.
Na de landing had deze eenheid een omtrekkende beweging gemaakt en verrasten de Stadwachters bij het dorpje Tiga Roenggoe.
De Stadswachters werden onmiddellijk gevangen genomen, ontwapend en daarna op 14 mrt. 1942 tussen 20.00 – 21.00 uur in koele bloede vermoord door de Japanse militairen van genoemde Cavalerie- verkenningseenheid.
Volgens de latere verklaringen van 5 getuigen, t.w. Pikir marga Poerba, Hendrien marga Poerba, Sarbia marga Poerba, Hasan marga Baragin en Janssen marga Manabe werden de volgende dag de lichamen omstreeks 12.00 uur – in opdracht van de Japanners – door dorpsbewoners begraven in een schuilloopgraaf bij een lokale school.
Hun lichamen lagen over een groot gebied verspreid en er lag overal veel bloed; daarbij bleek onder meer ook, dat de slachtoffers, met hun armen op hun rug waren vastgebonden. Sommigen hadden lussen om hun nek en één slachtoffer met een fors postuur bleek te zijn onthoofd. De slachtoffers werden vervolgens door dorpsbewoners naar de schuilloopgraaf gesleept, dan wel op geïmproviseerde bamboebrancards naar de plaats gebracht waar zij werden begraven.

In nov. 1947 werden tenslotte de stoffelijke resten van de Stadswachters ontdekt en konden alle slachtoffers door de Gerechtelijke Geneeskundige, dr. TH. P.J. Boortman worden geïdentificeerd.
Tot de 21 vermoorden behoorden enige zeer vooraanstaande “Delianen”, zoals de oudhoofdadministrateur van de Deli Mij., dhr. P.M. Visser en de toenmalige Secretaris van de Tabaks- Mij. “Arendsburg”, dhr. W.F. van den Berg.
Voorts behorende ook Stw. Sld. Inf. KNIL Hendrik Jan Theodoor Hessing tot één van de geïdentificeerde slachtoffers. De dood bleek te zijn veroorzaakt, door schoten in “de Nek”, waardoor het hoofd verbrijzeld werd.
Alle slachtoffers bleken daarna te zijn begraven in een schuilloopgraaf op het erf van de plaatselijke school.
Uit het na WOII ingestelde onderzoek, bleek voorts dat diegene, die de opdracht had gegeven tot genoemde massamoord, de Majoor Junzaburo Nakamura te zijn, de Plv. Commandant van de eerder genoemde Verkenningseenheid.
Bij het verdere onderzoek bleek echter , dat Nakamura al tijdens WOII in Nieuw- Caledonië was gesneuveld, zodat de Ned. Temporaire Krijgsraad te Medan, hem niet meer voor zijn ernstige oorlogsmisdaden kon berechten.
De commandant van de Verkenningseenheid, Kol. Yuzo Kitayama werd in apr. 1949 door de Temporaire Krijgsraad vrij gesproken van de gebeurtenissen rond Tiga Roenggoe, omdat hij toen niet ter plaatse aanwezig was geweest en toen ook niet op de hoogte was van de misdadige handelingen van maj. Nakamura.

Na de oorlog werden de slachtoffers door de OGS. herbegraven op het Nederlandse Ereveld “Ancol” te Jakarta.
Hendrik Jan Theodoor ligt daar begraven in vak/rij/nr. VI 155.

’s-Gravenhage, juni 2017 JZB

Vraag van Jacques Brijl
Wie kan mij helpen aan de namen en zo mogelijk de adressen van de personen, die bij dit vreselijke drama hun leven hebben verloren, dan wel rechtstreekse familie( (klein)zoon of dochter) van één van de slachtoffers is?
Ik zou graag met deze families in contact willen komen.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

44 reacties op De moord op 21 Stadswachters bij Tiga Roenggoe

 1. J.Z.Brijl zegt:

  B,
  Ik kan intussen nog vertellen, dat Ldst. sld. Inf. KNIL. Hendrik Jan Theodoor HESSING op 15 juni 2017, alsnog postuum EERVOL het Mobilisatie – Oorlogskruis is toegekend door de Minister van
  Defensie, mw. Jeanine A. Hennis- Plassscaert ! Ere wie Ere toekomt!
  mhgr.
  JZB

 2. Jan A. Somers zegt:

  “In de nacht van 14 op 15 mrt 1942 ” Waren deze stadswachten als KNIL-militair herkenbaar? Of waren ze al weer gedemilitariseerd? Belangrijker is dat het KNIL op 8 maart had gecapituleerd. De vernielingsacties hadden daarom niet plaats mogen vinden.
  Collega’s van mijn vader zijn ook zo gefusilleerd. Op 8 maart werden zij gedemilitariseerd, maar die order hadden ze niet ontvangen. Hebben hun schip tot zinken gebracht. Uit Soerabaja zijn na 8 maart nog een paar mijnenvegers van de Gouvernements Marine met succes uitgeweken naar Australië. Voor de opvarenden gelukkig dat deze schepen niet waren onderschept. De Japanners waren erg precies met francs-tireurs. Een naam die net bij mij opduikt: Hans Fuhri, Tweede Officier Gouvernements Marine, na het tot zinken brengen van zijn schip op 12 april 1942 ter rede van Manokwari. Mijn vader, had zijn zwaar beschadigde schip, Arend, al op 1 maart tot zinken moeten brengen.

  • J.Z.Brijl zegt:

   Geachte Heer Jan Somers,
   De 21 Stadswachters waren in militair uniform en officieel in Dienst; verder is U aanname onjuist, n.l. zodra de Japanse eenheid op Deli’s kust waren geland, kregen zij opdracht hun opgedragen taak uit te voeren! En dat hebben ze toen gedaan; vervolgens capituleerde het KNIL op 8 mrt 1942.
   De Japanse Cav. verk. eenheid heeft de moorden dan ook na de capitulatie van het KNIL verricht, nl op 14/15 mrt 1942;dat is ook de reden, dat de Stadswachters zich ook niet verdedigd hadden, tegen de Jap. Verk. eenheid..
   Daar zijn officiële verslagen van, o.a. van de Temporaire Krijgsraad te Medan.

   met vriendelijke groet.
   JZB

   • Jan A. Somers zegt:

    Sorry, mijn schuld. Ik heb te haastig ‘diagonaal’ gelezen. Daardoor dacht ik dat de vernielingen op 14/15 maart hadden plaatsgevonden. Ik moet toch maar beter mijn best doen. Overigens, waar haalt u op uw leeftijd toch al die energie vandaan? Zelf ben ik al een eind in ruste gegaan. Groeten, Jan S.

  • bokeller zegt:

   Pak Somers,
   De officier Hans Fuhri,werd op een beestachtige
   wijze en in bijzijn van zijn echtgenote gedood.
   Ook zijn ondergeschikten werden op beestachtige
   manier te Manokwarie gedood.
   Museum Bronbeek houdt hierover en over de
   ”Gevechtsgroep Kokkelink” de kaken flink op
   elkaar.
   Schandelijke vertoning van het Museum.
   siBo

 3. J.Z.Brijl zegt:

  Goedenavond Loekie,
  Dank voor Uw “Gouden tip”, met betrekking tot het opsporingsverzoek van dHr. Alfred Portier.
  Zijn vader was de op 24 nov, 1908 te Madioen geboren Stadswacht sld. Inf. KNIL. FREDERICK PORTIER, die eveneens op 14/15 maart 1942
  bij Tiga Roenggoe door de Japanners werd vermoord; ik hoop nu , dat ik spoedig contact kan krijgen met Alfred, zodat ook hij eindelijk na meer dan 70 jaar weet wat er indertijd met zijn vader in Tiga Roenggoe is gebeurd.
  Ik heb al geprobeerd, om met dhr. Alfred Portier telefonisch in contact te komen, maar helaas was het opgegeven telefoonnummer niet meer in gebruik.
  Mogelijk tenslotte is, dat één van onze lezers weet waar Alfred te bereiken is; zodra dat contact is gelegd, kan ik ook voor zijn vader postuum het Mobilisatie – Oorlogskruis aanvragen.

  met vriendelijke groet,
  JZB

 4. Fred Portier zegt:

  Weet er wel iets van want mijn vader zat ook bij deze groep !
  Bellen of mailen mag altijd !
  Fred Portier
  Tel. 0114850769
  M: 06 22503399
  E: freport@zeelandnet.nl

  • J.Z.Brijl zegt:

   Goedemorgen mhr. Fred. Portier,
   Heel hartelijk dank voor Uw reactie; blij, dat B. U zo snel heeft weten te vinden. Ik heb U intussen een aantal e-mailsnaar U toegezonden, zodat U weet waarom ik met U contact heb gezocht.
   Hoop spoedig via mijn e-mailadres wat van U te horen.
   mhgr.
   JZB

 5. Boeroeng zegt:

  22. Hoe verging het de militairen van de land- en luchtstrijdkrachten in Nederlands-Indië?
  Op 7 december 1941 viel Japan de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbour aan. Deze gebeurtenis veranderde de Europese oorlog in een wereldoorlog en bracht ook Nederlands Indië in de frontlinie. Het overgrote deel van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) bevond zich op Java. Door de mobilisatie van dienstplichtigen en reservepersoneel en de oprichting van diverse hulpkorpsen was de sterkte opgelopen tot 90.000 man.
  Wat voor informatie is er bij het Nationaal Archief te vinden over deze militairen?

  Welke soorten militairen waren er?
  • Beroepsmilitairen (het traditionele KNIL)
  • Militiesoldaten oftewel dienstplichtigen
  Sinds 1918 bestond er in Nederlands-Indië militaire dienstplicht voor Nederlanders en
  Indische Nederlanders. Overigens is in de archiefstukken ook de vermelding ‘vrijwillige
  militiesoldaat’ aangetroffen.
  • Landstormsoldaten (een soort buitengewoon dienstplichtigen)
  • Reserveofficieren
  • Vrijwilligers: stads- en landwachten
  Stadswachten (locale eenheden) en landwachten (regionale eenheden), opgericht in 1940,
  waren hulpformaties van het KNIL.
  Men moet er rekening mee houden dat niet van alle genoemde categorieën militairen aparte
  registraties bij het Nationaal Archief aanwezig zijn.

  Welke onderdelen behoorden óók tot het KNIL?
  • Militaire Luchtvaart ML (luchtstrijdkrachten)
  • Vrouwenkorps VK (vanaf 1943)\
  • vrijwilligerskorpsen, zoals stads- en landwachten.
  Wat was de sterkte in november 1941?
  • 40.000 beroepsmilitairen (waarvan 1400 officieren), voor meer dan twee-derde bestaande
  uit inheemsen
  • 30.000 man militie- en landstormpersoneel
  • 20.000 vrijwilligers, zoals stads- en landwachten.

  Informatie van het nationaal archief:
  http://www.gahetna.nl/sites/default/files/bijlagen/oorlogsgids-vraag22.pdf

 6. J.Z.Brijl zegt:

  B,
  Ik kan er nog aan toevoegen, dat door mij vandaag een verzoek bij mindef. is ingediend om
  aan wijlen Stadswacht Sld. Inf. KNIL FREDERICK PORTIER alsnog postuum het Mobilisatie-Oorlogskruis EERVOL toe te kennen en aan zijn zoon Fred te doen uitreiken.

  mvgr.

  JZB

 7. Boeroeng zegt:

  Dit is de lijst van Fred Portier van de stadswachten te Medan.
  Wie herkent de namen. Wie weet nazaten te vinden.
  Reageer hier.

  • Theodoor Eduard SLOT 31-03-1900 Madioen was de broer van mijn oma. Hij had twee zoons en een dochter, die alle drie overleden zijn. Ik zal proberen of ik contact kan krijgen met kleinkinderen.

   Misschien ten overvloede, maar de namenlijst staat in Het Nieuwsblad voor Sumatra, 18-01-1949 (te vinden via delpher.nl). Verder is er een uitgebreid verslag te vinden in het boek ‘Medan, beeld van een stad’ door M.A. Loderichs e.a., met name vanaf pagina 58 (ook online in te vinden) en een artikel ‘An Abandoned Army, The KNIL and The Japanese Invasion of Northern Dutch Sumatra’ door Tom Womack, te vinden op dutcheastindies.webs.com

   Hartelijke groet,
   Ellen Couvret

  • In totaal zijn er 27 mensen geëxecuteerd: de bovenstaande 24 en drie mensen die niet geïdentificeerd zijn. Het Nieuwsblad voor Sumatra (18-01-1949) noemt er 21 en 6 niet geïdentificeerden. Drie van deze laatsten staan wel in bovenstaande lijst (Embden, Fraser en Willigen), maar dan waren er dus nog drie.
   mhg, Ellen Couvret

   • Fred Portier zegt:

    Dank u wel mevrouw voor deze inlichtingen . Er zijn er is ook iemand geweest die zei tegen de jap dat hij aan de Indonesische kant stond , wat niet waar was maar omdat hij donker getind was tuinden de jap erin en ging hij vrijuit en met hem 2 inlandse helpers. Zo gaat het verhaal , voor wat het waard is natuurlijk ! Graag zou ik telefonisch contact met u willen , dan kunnen we ongetwijfeld over dit onderwerp eens een boom op zetten !

    • Ellen Couvret zegt:

     Hallo Fred Porter, Mijn oudoom had Indisch bloed en zag er ook heel Indisch uit, maar dat heeft niet mogen baten. Thuis ging het verhaal dat hij ‘van de Jap eerst zijn eigen graf had moeten graven en toen een kogel door zijn nek kreeg’. Maar dat lijkt niet zo gegaan te zijn.Een weerzinwekkende slachtpartij. Mooi dat de heer Brijl zich nog zo voor hen inzet.

    • Fred Portier zegt:

     Heeft u oudoom ook kleinkinderen en nog in leven ?

  • Boeroeng zegt:

   Dank je wel Ellen,

   Het Nieuwsblad voor Sumatra (18-01-1949)

 8. Mijn eerdere reactie is kennelijk verloren gegaan. Dus nogmaals: Theodoor Eduard SLOT was de broer van mijn oma. Hij had twee zonen en een dochter, die overleden zijn. Ik zal proberen kleinkinderen te vinden.
  Ter informatie: In het Nieuwblad voor Sumatra (18-01-1949, zoek via http://www.delpher.nl/) staat de lijst van slachtoffers. Interessant is ook het boek: Medan, Beeld van een stad, door M.A. Loderichs (zie vanaf pagina 58), online te lezen via https://issuu.com/bintphotobooks/docs/medan_9193ecee83ed9d en tot slot zie ook “An bandoned Army, The KNIL and The Japanese Invasion of Northern Dutch Sumatra” door Tom Womack, te vinden op http://www.dutcheastindies.webs.com/north_sumatra.html
  hartelijke groet,
  Ellen Couvret

  • Ron Geenen zegt:

   Dag mevrouw Couvret:
   Ben blij met ook uw gegevens, die aanvullen op het schrijven van de heer Brijl. Het hele gruwelijke verhaal speelde zich af op Sumatra.
   Ik herinner mij nog niet zolang geleden dat een andere dame, mevrouw van Delden?, die o.a. op mijn schrijven reageerde en schreef wat er op Sumatra gebeurde naar haar mening niet belangrijk was. En dat werd nog eens benadrukt met een ervaring van tig jaren bij de WUBO.

   • Ellen Couvret zegt:

    Hallo Ron Geenen,
    Geen idee wat iemand ertoe brengt te beweren dat zoiets niet belangrijk is, maar zo heeft iedereen zijn of haar mening. Als ik de foto’s hieronder zie die net gepost zijn (van Merkelbach en gezin), dan schiet er een brok in m’n keel. Termen als belangrijk en onbelangrijk lijken mij volstrekt irrelevant.
    hartelijke groet, Ellen Couvret

 9. Boeroeng zegt:

  De planter (Deli my) Jacobus Wilhelm Merkelbach (1908) huwde in 1929 met Antoinette Bergmans.(1910)
  De vader van Jacobus was de oprichter van fotostudio Merkelbach in Amsterdam. http://redeenportret.nl/
  In 1933 werd Romuald Ferdinand geboren te Namoe Trassi
  In 1938 zijn zus Nita aldaar.
  Antoinette hertrouwde na de oorlog met W. Groote

  1933/1934 met zoon Rommy

 10. Frans August Guillaume behoort ook tot de slachtoffers van het Tiga Roenggoe drama.
  Hij is in 1903 op Sumatra in Huta Barat vlakbij Pearadja geboren. Hij groeide op in een zendeling gezin met 7 kinderen. Zijn jongste broer was Bernhard Guillaume, de vader van mijn over man Frans Cornelis Guillaume. Ook in de familie Guillaume werd er verteld dat hij zijn eigen graf heeft moeten graven en toen in de nek is doodgeschoten en voorover in het graf is gevallen. Wat is er dus werkelijk gebeurd en waar is die plek precies in of nabij Tiga Roenggoe.
  Er is genoeg briefwisseling/krantenartikelen in het Guillaume archief. Ook over contacten met het Roode Kruis en instanties in Medan over identificatie en foto’s van de herbegrafenis op het Ereveld in Medan in juli 1949 maar toch blijft de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat is er echt gebeurd.

  • Boeroeng zegt:

   Dag Cora,

   Is het goed dat ik je kpn-mailadres stuur naar Jacq Brijl?
   Dan kan hij je vragen of de familie geïnteresseerd is in een toekenning van het Mobilisatie Oorlogskruis voor Frans August.
   Hij was niet gehuwd? Hij had geen kinderen ?
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Mobilisatie-Oorlogskruis

   Zover ik kon nagaan was Frans August de zoon van een zendeling uit Vlissingen en zijn moeder was te Indië opgegroeid.
   Hij werkte in 1941 voor de Rubber Cultuurmaatschappij Amsterdam te Galang in de regio Deli

   • Ik heb meneer Brijl al een email gestuurd met mijn gegevens. Gegevens over F.A. Guillaume zijn allemaal bij mij bekend. Hij is nooit getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Mijn man, die in 2013 is overleden, was toen de enige mannelijke nazaat met de naam Guillaume. De plaats Galang zegt mij niets. Ik heb andere adressen maar moet dat thuis nakijken. Ben nu In het buitenland.
    Dank voor aanbod om e.e.a. Door te sturen maar is reeds gedaan. Ook door Fred Portier met wie ik veel contact heb. Zeker is er belangstelling voor toekenning van het erekruis. Zou mooi zijn dat dit gezamenlijk wordt uitgereikt aan de nabestaanden. In mijn geval aan mijn zoon Camille Guillaume.

    Gr. Cora Guillaume

   • Boeroeng zegt:

    ok Cora.
    Galang is zuidelijk van Medan .
    Plaatsje of naam van een regio?

  • Ron Geenen zegt:

   Ja, wat is daar allemaal gebeurd? Velen hebben het zich afgevraagd en slechts een enkeling is daar echt achter gekomen. Doordat o.a. mijn familie van moederskant (Chevalier) ook in Siantar en Medan hebben gewoond en nu nog daar verblijven, heb ik mede door enkele op schrift gestelde ervaringen, 7 artikelen aan de beruchte bersiap tijd in de desbetreffende omgeving gewijd. Als u dat wilt lezen dan is hier alvast het eerste artikel: https://myindoworld.com/westerling-deel-1/
   De rest vindt u via https://MyIndoWorld.com >>Verhalen>>Westerling deel 2 tot en met 7.

  • Ellen Couvret zegt:

   Dag Cora Guillaume,
   Wat opmerkelijk dat ook in uw man’s familie gesproken werd over het graven van een eigen graf. Jammer dat het niet meer is na te vragen bij directe familie. Veel blijft uiteindelijk toch onduidelijk.

 11. Boeroeng zegt:

  Emile Paul Joseph Duson speelde als hockeyer op de Olympische spelen van 1928 te Amsterdam.
  Met zijn Hollandse ouders (Duson-Gallis) woonde hij in Medan en in 1941 had zijn vader kleermakerij Maison Duson. Emile was employee van onderneming Rotterdam A&B, aldaar.
  Hij huwde in 1935 te Den Haag . Er werden 2 zoons te Medan geboren.
  Dirck Walter Duson geb 3 mei 1938 Medan overleed 7 mei 1970 in Spanje .
  Marc Paul Duson geboren sept 1936 Medan is wel naar Nederland gegaan in 1946 met zijn moeder Themans, maar verder is hij niet te vinden op het internet. Bleef hij wel in Nederland ?

  https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/37212/emile-paul-joseph-duson
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Emile_Duson

 12. Hans Boers zegt:

  Excuses. WordPress plaatste 2x dezelfde link

  • J.Z.Brijl zegt:

   Goedemorgen mhr. Hans Boers,
   Hartelijk dank voor al de belangrijke info. die U heeft weten op te sporen. Hoe meer we over deze zaak weten hoe beter.
   Het goede nieuws is verder dat het dHrn. Fred Portier en Ron Geenen gelukt is de dochter van wijlen mlt./Stadswacht Inf. KNIL JACOBUS WILHELM MERKELBACH in Florida/USA op te sporen.en haar bereids hebben gesproken; zelf heb ik haar intussen de nodige informatie toegezonden.
   Zodra ik van Def. zijn Staat v Dienst heb ontvangen, zal ik ook voor hem alsnog postuum het Mobilisatie- Oorlogskruis aanvragen.

   mhgr. JZB

   • Hans Boers zegt:

    Dag meneer Brijl, dank voor uw antwoord en aanvullende info en u onuitputtelijke kracht voor dit soort zaken. Mijn respect voor u.

    Mijn verzoek aan u is als volgt: Zou u zo vriendelijk willen zijn om toe te staan, dat de webmaster alhier – Boeroeng – mij uw email adres verstrekt, zodat ik u prive wat kan mededelen over onder andere deze kwestie en een andere kwestie, namelijk de Slag in de Javazee.

    Ik hoor gaarne van u.

    Met vriendelijke groeten en een fijn weekend toegewenst ( ook aan alle andere eventuele lezers.)

    Hans Boers

 13. J.Z.Brijl zegt:

  Môge Mr. Hans Boers,
  Daar heb ik geen enkel bezwaar tegen hoor; B kan rustig mijn e-mailadres aan U geven.
  Verder eveneens nog een heel fijn weekend gewenst.

  mhgr. JZB

  • Hans Boers zegt:

   Dank heer Brijl.
   Ik heb Boeroeng verzocht hiertoe.
   Zodra ik het adres heb, bericht ik u het één en ander.

   Mvrgr/Hans Boers

 14. Boeroeng zegt:

  Paul Marinus Visser,
  In 1941 employée van de Deli Maatschappij.
  Zoon van Elize Visser en Maria Ignatia van Santen. Hij huwde Elisabeth Regina Veth.
  Nabij Medan werden 3 kinderen geboren in 1920, 1922 en 1923. Het middelste kind Rego was vlieger in 1947, raakte gewond in een actie en overleed. Het oudste kind was een dochter die naar Amerika vertrok met haar man. Haar jongste broer Huibert vestigde zich ook in Connecticut, Amerika.
  Een zoon van Huibert zette deze foto. van zijn grootvader op het internet. Ik heb hem gemaild en verzocht Jacq Brijl te mailen.

 15. Hans Boers zegt:

  Nieuwsblad van Sumatra 14-7-1948. (Voor zover het nieuws betrouwbaar was/is.)
  Vraag: Wat is er verder gebeurd inzake deze MEDE-slachtoffers van Indonesische en Chinese afkomst? Zijn zij alsnog geïdentificeerd?

  http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=tigaroenggoe&page=1&coll=ddd&identifier=ddd%3A010474751%3Ampeg21%3Aa0015&resultsidentifier=ddd%3A010474751%3Ampeg21%3Aa0015

 16. Hans Boers zegt:

  De Gooi- en Eemlander 12-2-1949.
  Hoe zat het precies met die Nakamura alweer? Nakamura die – volgens de krantenberichten – geld en juwelen – ter waarde van 80 MILJOEN GULDENS verduisterde, samen met Omura?
  Wiens geld? Wiens juwelen? Teruggevonden en an rechthebbenden overhandigd?
  Of heeft de pers/media er maar weer wat van gemaakt?

  http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=nakamura&page=1&coll=ddd&identifier=ddd%3A011155112%3Ampeg21%3Aa0058&resultsidentifier=ddd%3A011155112%3Ampeg21%3Aa0058

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s