Indische Soos #2 Poekoel Teroes !!

………
Een link naar dit topic staat rechtsboven op de balk onder de header.
Dit is editie nr 2 .     Andere versies van Indische Soos. 

Advertenties
Geplaatst in Indische Soos | 111 reacties

100 jaar kiesrecht mannen

Historiek.net :
Op 12 december viert Nederland een politiek jubileum. Het is dan honderd jaar geleden dat het algemeen kiesrecht voor mannen werd ingevoerd.

Geplaatst in diversen | 1 reactie

Nieuwsbrief december 2017 Maluku Museum

Dit is alweer de laatste Nieuwsbrief van 2017. Een jaar waarin veel gebeurd is: de instelling van de bijzondere leerstoel, de verhuizing van MHM naar Den Haag en partnerschap in de Collectieve Erkenning. Enorm blij zijn we ook met de Vriendenvereniging nieuwe stijl, die  op 11 november haar eerste succesvolle bijeenkomst organiseerde. De vooruitzichten voor 2018 zijn gunstig te noemen. In een uitgebreid interview met bestuursvoorzitter Glenn Haulussy wordt terug- en vooruitgeblikt.
Open de  Nieuwsbrief december 2017

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

Indisch in Beeld


Geachte redactie.
Sinds een paar dagen heb ik contact met een lezeres die de Back pay regeling aan vecht. Zij verwees mij naar uw site en hierin vroeg u om foto’s.
Bij deze een foto(ik heb er maar fijf, die mijn moeder nog heeft kunne redden voor dat de Jap alles afpakte. Door mijn moeder werd ik nog gedragen,mijn broer staat voor mijn vader. Foto genomen in Tjimahi.  Deze heeft ook gestaan in ons Veteranen blad ‘’ Checkpoint’’
Vriendelijke groet. Paul van Geldere

Geplaatst in Indisch in Beeld | 1 reactie

Jakarta, gisteren

Doe zelf het geluid aan, rechtsonder op het schermpje.

Geplaatst in diversen | 2 reacties

Backpay-afkooptermijn wordt niet verlengd

Lees de hele brief

Geplaatst in diversen | 1 reactie

tot 11 febr Expositie Kopi Susu te Bronbeek

Museum Bronbeek: In 1957 propten de ouders van Rosa Verhoeve Indië in een paar hutkoffers. Als onderdeel van de laatste grote repatriëringsgolf maakten zij de gedwongen oversteek naar Nederland. Meer dan 50 jaar later reisde Rosa in omgekeerde richting naar Indonesië. Dit deed zij voor haar fotoproject Kopi Susu (koffie met melk). Uiteindelijk zou ze er 7 jaar aan werken.

Op oude zwart-wit foto’s leken ze gelukkig in dat verloren paradijs, maar ze praatten nauwelijks over hun ervaringen. Verhoeve wilde haar eigen verhaal scheppen van het land dat ze alleen kende uit overlevering. Kopi Susu werd een poëtische serie met metaforische beelden van herinneringen die ze zelf moest scheppen.

Lees verder.

Foto van Rosa Verhoeve.
Geplaatst in agenda - evenementen | 11 reacties

De bezielde schelpen van Nederlands-Indië

Vanaf nu te zien: de nieuwe expositie in Het Schelpenmuseum Amsterdam over de magische krachten van de schelp in de oude Indonesische cultuur.

Heeft een schelp een eigen geest? Bezit hij sturende krachten? Ja, ontdekte natuuronderzoeker Georgius Everhard Rumphius (1627-1702) halverwege de 17de eeuw in Nederlands-Indië. Dankzij zijn nauwkeurige beschrijvingen van de natuur op het eiland Ambon en omstreken, zijn de prachtigste verhalen bewaard gebleven over de vermeende magische krachten van schelpen. schelpenmuseumamsterdam.nl

Geplaatst in agenda - evenementen | 1 reactie

De kinderen van Tinus Dezentjé

Dit is een bespréking van een fragmentgenealogie.
Gegevens en relaties  zijn onzeker en niet bewezen. Nog te veel is aannames .
Het is niet anders .  Toch, deze bespreking en de mogelijke concepten kunnen wel leidraden zijn voor toekomstige onderzoekers .
Ik heb  mijn eerder gemaakte concepten over de kinderen van Tinus opnieuw bekeken. Bronnen  gecheckt, doublegecheckt, genoteerd en gescand voor dit herziene concept. De kinderen  zijn  genummerd naar geboortedatum.

Ampellius Ferdinandus ( werd Ferdinand genoemd)  liet  in Nederland Barend L. Hendriks een schilderij maken van zijn vader. Zie linksboven. Deze schonk hij in 1875  aan Bronbeek te Arnhem waar hij toen woonde.  Vermoedelijk is het gemaakt aan de hand van een tekening van het origineel, zoals die hier rechts uit het fotoalbum van de familie Happé ( bron is Marnix de Paula Lopes) Het plaatje in het midden is een foto van het originele schilderij, geschilderd ong 1833 door J.C. Muller Kruseman. Het moet verloren gegaan zijn in de oorlog of kort daarna, want  ca 1941 is het nog gezien door J.F.Dezentjé en zijn zus U. Dezentjé in het dezentjé-landhuis te Ampel.
Deze foto is van hen en is de meest realistische afbeelding lijkt me.

In de literatuur zette men vaak 1797 als het geboortejaar van Tinus . Maar met geen bronnen. Het wordt tijd dit jaar als mogelijkheid nr 3 te beschouwen.
Het register 1823 Inwoners Java en Madoera kan men als een directe bron zien waar vermoedelijk Tinus zelf opgaf voor 1 augustus van dat jaar 28 jaar te zijn. Dus geboren voor 1 aug 1795.
Hoewel, er zijn indirecte bronnen die wijzen op het geboortejaar 1796.1
1 Het artikel ‘de drie groote indo’s’ uit 1905 noemt twee datums 12 april 1796 en 15 april 1796. 15 april zal wel een drukfout zijn ?
Indirecte bronnen 2,3,4 moeten van de familie zelf zijn. 5 indirect uit de familie
2 In een rouwadvertentie noemde schoonzoon Raket hem 43 jaar ,  dus geboortejaar 1796, mits idd in april geboren.
3 Er was een  rouwadvertentie van schoonzoon Hilling, die zette ook zijn leeftijd op 43 jaar.
4 Een schrijven van de Solosche Javaander had meerdere juiste details die vermoedelijk uit de familie zelf komen. Tinus zou als 18-jarige gehuwd zijn met Johanna Boode . Terugredenerend kom je uit op het geboortejaar 1795 of 1796. Aangenomen dat 18 jaar Tinus leeftijd was, dan moet het huwelijk geweest zijn voor 12 april 1815 en mogelijk in 1814.
5 Het artikel “Sergi Ampel’ zegt dat Johanna Boode overlijdt na één jaar huwelijk.
En dan kom je uit op ongeveer januari 2015 voor hun huwelijksdag
Ik schrijf voorlopig op dat Tinus was geboren 12 april 1796 te Soerakarta
Meer gegevens over hem en de familie  in de Indische Navorscher 2016, pagina 185  door R.  de Neve. (afgekort =INN2016/185) Een uitgave van de Indische Genealogische Vereniging.

Tinus was de roepnaam, maar voluit waren zijn doopnamen Johannes Augustinus.  Hij zou een flinke erfenis gehad hebben van zijn overleden vrouw Johanna Boode en dat werd de basis voor zijn  koffie- en indigoimperium. Hij werd de meest productieve planter in de periode 1825-1839.  De schrijver van het artikel  ‘Sergi Ampel’ in de locomotief van 27-04-1903  heeft een welingelichte bron die beweerde dat de grote erfenis was van zijn schoonmoeder Boode die na haar dochter overleed. 2
Het lijkt alsof Tinus het gedrag van Javaanse prinsen overnam.   Veel vrouwen, veel kinderen, uitrijden in een stoet van koetsen. paarden en bewaking.  Maar ook een fort gemaakt van zijn huis met  een eigen legertje van personeel en bewoners van zijn gehuurde gronden. Met dit leger heeft hij op beslissende momenten deelgenomen in de java-oorlog. Tinus zou als kind regelmatig in de Kraton van Soerakarta verblijven en  veel geleerd hebben van de Javaanse cultuur in de omgang met oudere Javanen van de soesoehoenan-familie.3
Het goede contact met die familie werd overgenomen door kinderen en kleinkinderen. Niet allemaal, maar genoeg voor de bekendheid van de familienaam, ook in het Soerakarta (Solo) van 2017, tweehonderd jaar later.
Meerdere moeders en meerdere kinderen, niet erkend of wel erkend, maar onvoldoende aktes in de archieven (oa door verloren gaan van veel BS-aktes te Soerakarta) maakt de kinderschare van Tinus tot een puzzel, die  nooit meer opgelost kan worden. Misschien kan er iets gevonden worden met dna-onderzoek.
Diverse familieleden zijn op onderzoek uitgegaan na de grote exodus van de vijftiger jaren en direct of indirect heb ik hun bevindingen gebruikt. Het risico dat een verhaal verkeerd werd doorverteld en begrepen door de volgende generatie blijft, men moet dat niet vergeten, en ook  niet de juiste verhalen te snel opzij zetten.

De vrouwen van Tinus waren Indonesisch of hadden een Indonesische afkomst.
Zijn 10 volwassen zonen (5 overleden jong) namen dit patroon van Tinus over
Zover bekend, 9 hadden relaties en kinderen met Indonesische vrouwen, waarmee 2 huwelijken. Tinus van 1832 huwde een indo-europese vrouw en Ferdinandus van 1826 huwde op latere leeftijd een Hollandse in Nederland.
De kinderen van de zonen waren in meerderheid buitenechtelijk met een Indonesische moeder. De zonen van de zonen deden veel hetzelfde, hoewel men vaker huwden dan hun vaders en met meer indo-europese vrouwen. De dochters van de zonen huwden meer dan hun broers. maar niet allemaal, met minder buitenechtelijke kinderen, zover vermoed kan worden.  Tinus kleinkinderen zijn niet allemaal in kaart te brengen.  Kinderen, die niet aan een ouder gekoppeld kunnen worden en verdwijnen uit  de documenten, almanakken of kranten. Of die sowieso niet in de Europeesche Burgerlijke Stand werden opgenomen.

Hoe anders ging het met de 12 dochters van Tinus. 3 overleden jong .
6  huwden totoks in Europa opgegroeid, waarvan 5 uit Nederland die als militaire officier arriveerden te Indië . 2 dochters huwden met echtgenoten van gemengde afkomst te Java geboren en opgegroeid.
Philippina huwde Elias Raket, mogelijk van eurasian-komaf. Wel opgegroeid in Ceylon en Indië , van Europese families te Ceylon
Bijna alle kinderen van de dochters werden geboren binnen een huwelijk.
De kinderen van de dochters huwden meestal. En hadden weinig buitenechtelijke kinderen.  Tot zover ingeschat of vermoed kan worden.

Een goed geïnformeerde bron was de Solosche Javaander in  de Locomotief van 5 maart 1903, die 27 kinderen noemde en zeer waarschijnlijk was hij iemand uit de familie.  Algemeen zei de familie dat alle geboren Dezentjé  sinds 1856 (zus Tinus overlijdt)  nazaten zijn van Tinus.
Met onvoldoende bewezen familieverhalen ben ik uitgekomen op 27 kinderen van  15 zoons en 12 dochters P.C. Bloys van Treslong Prins, de genealoog en landsarchivaris te Batavia hield het op 28 , 14 zoons en 14 dochters in  Ons Nageslacht 1932/p 166.
Lees verder

Geplaatst in Boeroeng Pikirans | Een reactie plaatsen

 Raphael Maitimo

voetbalzone :  Raphael Maitimo besloot in januari 2009 Nederland achter zich te laten voor een avontuur bij het Chinese Beijing BIT. Sindsdien speelde de 33-jarige middenvelder bij verschillende clubs in Indonesië en tekende hij dit jaar bij Persib Bandung. Ook kwam de geboren Rotterdammer reeds 21 keer uit voor het nationale elftal van Indonesië

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

Indonesië actueel

** In Purworejo, Midden-Java, zijn tientallen aardewerk flessen gevonden, hoogstwaarschijnlijk overblijfselen van de  VOC.indonesienu.nl bron van de foto
** Indonesia fights ‘extraordinary’ diphtheria outbreak that has killed 32. straitstimes
** Thousands in Indonesia take to Jakarta streets to protest Trump’s decision on Jerusalem. straitstimes
** An Indonesian city thought it was doing half a million citizens a good turn by making wireless internet free in government offices.. The Straits Times
** Indonesië grootste Barbie-producent ter wereld. indonesienu.

Geplaatst in Indonesia actueel | 1 reactie

Sla eens een oud boek open

Het boek ‘Beknopte klankleer met Methodisch gerangschikte gehoor-, uitspraak- en leesoefeningen voor de Indische scholen’ van de onderwijzer H.A.J. van Waesberge, gedrukt in 1909 gaat over de achterstand van Indo-europese kinderen in de Nederlandse taal.
Toen Henri Anton Jacq van Waesberge onderwijzer werd te Makassar in 1889 ( geboren en getogen daar in 1865 van Hollandse ouders) spraken vele indo-europese kinderen het Nederlands niet goed uit of kenden het nauwelijks.
Later na 1900 werd dat verbeterd, door meer gericht onderwijs.
Fragment uit het boek:

Het is van algemene bekendheid, dat èn de leerlingen èn veel onderwijzers op verkeerde wijze spreken en dat bovendien het Indische kind zeer veel klanken bijzonder slecht hoort en nazegt. We willen hiervan slechts enkele voorbeelden aanhalen, maar merken daarbij op, dat zijn klinkers bijna niet weer te geven zijn door een onzer klanken, het zijn meest alle tonen, liggende tusschen aa en a, ee en e, ie en i, enz.

Misschien is het boek nog te bestellen of lees alleen deze korte recensie.

Geplaatst in diversen | 3 reacties

Het postkoloniaal debat, een vervolg

 Java Post:
Het historisch onderzoek naar de periode 1945-1950, recent gestart door de onderzoeksinstituten KITLV, NIOD en NIMH, wordt bekritiseerd door een groep personen waaronder Jeffry Pondaag, Francisca Pattipeilohy en Marjolein van Pagee, verenigd in de Stichting Histori Bersama. Op 28 november 2017 stuurde de groep een open brief aan de Nederlandse overheid. Bert Immerzeel reageert op zijn beurt met een open brief aan Marjolein van Pagee, oprichter van Histori Bersama.

Histori Bersama,  de brief van 28 november 2017:
Vooropgesteld dat meer onderzoek naar deze periode toe te juichen is, richten wij onze bezwaren op de politieke besluitvorming en de manier waarop het onderzoek nu opgezet en geleid wordt. Kort gezegd stellen wij dat deze studie niet onafhankelijk is en menen wij dat de opzet cruciale zaken buiten beschouwing laat.

Geplaatst in diversen | 4 reacties

Is de backpayschuld nooit gedumpt bij Indonesië ?

Geplaatst in diversen | 42 reacties

8 december 1941


Zie meer kranten uit die dagen.

Geplaatst in diversen | 21 reacties

Indisch Museum in Breda

Arjati laat weten:

Zaterdag 9 december a.s. is het zover. Dan gaat een lang gekoesterde wens van Magda Wallenburg, voorzitter van Stichting Arjati in vervulling en opent Stichting Arjati voor de eerste keer de deuren van een Indisch Museum in Breda. Een aantal weken flink klussen door vrijwilligers, waarbij ook de vrije weekenden opgegeven werden, heeft tot een prachtig resultaat geleid.

Een mooie plek waar het Nederlands-Indisch cultuur erfgoed bewaard wordt en gevonden kan worden, zodat de geschiedenis van Nederlands-Indië doorgegeven kan worden aan het nageslacht van de Indische Nederlanders en aan iedereen die hierin geïnteresseerd is.

De opening draagt een informeel karakter en wordt gehouden tussen 15.00 uur – 18.00 uur. Wij heten u van harte welkom om een kijkje te komen nemen. In het voorjaar van 2018 zal het museum officieel geopend worden. De datum van de officiële opening zal via de website van Arjati bekend worden gemaakt.

Vanaf 11 december is het museum van maandag tot en met vrijdag geopend van 11.00 uur – 16.00 uur en op afspraak. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, mailt u dan naar indischmuseum@arjati.nl

Het adres van het Indisch Museum is J. Poelaertstraat 1 te Breda.

Het Indisch Museum is mogelijk gemaakt door een gebaar van Stichting Woonzorgcentrum Raffy, die om niet een ruimte beschikbaar heeft gesteld

Geplaatst in diversen | 4 reacties

Kom we gaan pulang


Bron is Ricky Risolles

Geplaatst in diversen | 2 reacties

Indisch in Beeld


Mail:
L.S. bijgaand een familiefoto van de familie Wessel in Nederlandsch Indië genomen in de jaren eind 1940. Weet iemand wat er met deze familie is gebeurd of herkent iemand één van de familieleden.
Ook een foto van de familie Pattiwael, wat ik weet is dat de familie in Buitenzorg/Bogor woonde en dat de vader is vermoord tijdens zijn dienst bij de Spoorwegen maar een bewijs hiervoor heb ik niet.
Ook hierbij weet iemand iets over deze familie en herkent iemand de mensen op de foto.
Deze foto’s zaten in het fotoalbum van mijn vader Albert,(Bert, Bertus) van der Weel

Geplaatst in Indisch in Beeld | 12 reacties

Freek Bartels speelt ‘from Sammy with love’


From Sammy With Love is eindelijk te zien in de Nederlandse theaters. Na de drie maanden durende tour in Zweden met 200 uitverkochte voorstellingen, zal […] musicaljournaal.nl

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

Teruggave haagse na-oorlogse heffingen

De gemeente Den Haag plaatst vanaf deze maand advertenties in internationale media in de zoektocht naar Joden en hun nabestaanden die in de Tweede Wereldoorlog vastgoed bezaten. Zij krijgen mogelijk het geld terug dat na de oorlog onterecht werd geïnd door de gemeente.

Ook vastgoedeigenaren uit Nederlands-Indië komen in aanmerking voor moreel rechtsherstel. De gemeente heeft daarvoor 150.000 euro gereserveerd. Dat bedrag is zo laag omdat er geen aanwijzingen zijn dat geïnterneerden uit Nederlands-Indië hetzelfde is overkomen als de Joodse huiseigenaren.   NOS

Geplaatst in diversen | 28 reacties

23 dec Pasar Malam in Burgers Zoo

Buiten is het in deze tijd van het jaar vaak guur en koud weer, maar binnen in het overdekte tropische regenwoud van Burgers’ Zoo is het altijd behaaglijk warm. Van zaterdag 23 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018 kunnen bezoekers daar tijdelijk ook heerlijke geuren en tropische klanken aan toevoegen. houvanarnhem.nl

Geplaatst in agenda - evenementen | Een reactie plaatsen

De dramatische thuisreis van de Nieuw Amsterdam

In Den Haag is op 11 augustus 2013 een herdenkingsdienst gehouden voor de kinderen die eind 1945 en begin 1946 overleden – voornamelijk ten gevolge van een mazelen epidemie – tijdens en na de reis met de Nieuw Amsterdam. Het was voor het eerst dat hiervoor een bijeenkomst werd gehouden. De herdenking werd georganiseerd door de Haagse Gemeenschap van Kerken.
De Nieuw Amsterdam was op 8 december 1945 uit Singapore vertrokken en kwam op 1 januari 1946 aan in Southampton. Vandaar werden de repatrianten met andere schepen naar Nederland gebracht.
Het was het eerste grote transport  waarbij Nederlanders werden gerepatrieerd. Feitelijk sloegen ze op de vlucht voor de bersiap. GEM Magazine

Geplaatst in diversen | 2 reacties

Indische Documenten

Oude boeken als pdf te downloaden bij Stichting Indische Documenten.
Nederlandsche-Indische Gemeente Wapens
De aardrijkskunde van Nieuw-Guinea 1956
Papoealand

Weeshuis in Semarang
Zoals beloofd proberen we elk jaar een update te geven van het weeshuis in Semarang.
Helaas verkeert het weeshuis in zéér slechte staat en was SID behoorlijk ontdaan hiervan , momenteel leven er hier 80 weeskinderen waarvan er 5 gehandicapt zijn.De man die dit weeshuis gebouwd heeft, alles vanuit zijn eigen portemonnee is al behoorlijk op leeftijd en kan dit weeshuis niet meer onderhouden,dit is dan ook te zien aan het weeshuis.

Geplaatst in diversen | 4 reacties

Wooncomplex Indische Nederlanders is hot: al veertig aanmeldingen

Veertig Indische Nederlanders hebben belangstelling voor de nieuwe huurappartementen in de Arnhemse wijk Malburgen. De woningen worden speciaal voor deze doelgroep gebouwd.
Dat meldt secretaris Ad Angenent van de stichting Impian Kita Nederland. gelderlander.nl


Bron

Geplaatst in diversen | 1 reactie

1957 Zwarte Sinterklaas

zwartesint1b

quote TV-programma Andere Tijden
Niet uitpakken maar inpakken. Voor de Nederlanders in Indonesië was 1957 het jaar van Zwarte Sinterklaas. Op 5 december kwam de mededeling dat ze voorgoed het land moesten verlaten. Het was de climax van de anti-Nederlandse stemming die al maanden heerste in de voormalige kolonie. En daar gingen ze… richting een voor velen onbekend vaderland.

Bron foto: Humphry Goes heeft in het nationaal archief van Singapore een foto gemaakt van een krant van 6 december 1957.

Geplaatst in diversen | 8 reacties

TFIR: Protesteer tegen de Backpayregeling!

Task Force Indisch Rechtsherstel  : 

BACKPAY * BACKPAY * BACKPAY

Aan alle nabestaanden van ex-KNIL militairen en oud-ambtenaren uit Nederlands-Indië die hun soldij over maart 1942-augustus 1945 niet hebben ontvangen

PROTESTEER tegen de Backpayregeling!

In december 2015 stelde voormalig staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) de Backpayregeling in voor ex-KNIL militairen en oud-ambtenaren uit voormalig Nederlands-Indië die geen soldij hebben genoten over de periode maart 1942-augustus 1945. Deze buitenwettelijke ‘morele genoegdoening’ was bestemd voor hen die op 15 augustus 2015 nog in leven waren. Wettige erfgenamen van de ex-KNIL militairen en oud-ambtenaren die vóór die datum gestorven waren, kunnen echter geen aanspraak maken op de Backpayregeling. Het buitensluiten van deze groep is een groot onrecht!

Bent u een nabestaande en vindt u deze regeling ook onrechtvaardig, dan roepen wij u op om het Backpayformulier van de Sociale Verzekeringsbank in te vullen, met de naam van uw familielid die voor 15 augustus 2015 is overleden. Hieronder treft u de link naar het formulier aan.

DOWNLOAD HIER HET BACKPAYFORMULIER

Stuur de aanvraag naar
Sociale Verzekeringsbank, afd. Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
Antwoordnummer 10340
2300 WB Leiden

Uw aanvraag kan tot 1 januari 2018 bij de SVB worden ingediend en wordt afgewezen omdat de rechthebbende voor de peildatum is overleden. Stuur het formulier tóch in, bij wijze van protest!

Met dit protest willen we massaal een stem geven aan degenen die tot aan hun dood op hun achterstallige soldij hebben gewacht, maar dit door politiek gedraai nooit mochten ontvangen

Geplaatst in diversen | 19 reacties

Oproep aan de kamerleden

OPROEP AAN DE KAMERLEDEN.

Geachte (gestuurd naar alle kamerleden)

SPOED.

Gaarne in de eerstvolgende procedurevergadering beslissen over verlenging Backpayregeling van 01-01-2018 tot 01-01-2020, dit om veel ellende en onrust in de Indische Gemeenschap te voorkomen.
Bij navraag bij de griffier van de Commissie van VWS is gebleken dat er een groot aantal zaken wacht op behandeling in een A.O.overleg van uw commisie. Er wachten nog meer dan 40 A.O. overlegsituaties op een planning voor behandeling.
Voor wat de oorlogsgetroffenen betreft staan er nog 3 A.O. overlegvergaderingen op de planning.

1) Vervolg/voortgang Indische Kwestie
2) Slechte afhandeling Backpay door de SVB
3) Brief d.d. 11-08-2017 over ‘Collectieve Erkenning en Het Indisch Huis’

Omdat de Backpayregeling wordt gesloten op 01-01-2018 willen wij u vragen de aanvraag tot uitstel van deze sluitingsdatum te ondersteunen en vóór het kerstreces de Minister op te roepen de sluitingsdatum vast te stellen op 01-01-2020.

Er ligt al een verzoek voor uitstel bij de nieuwe Minister van VWS (Bijlage A).
Er zijn nog een aantal backpayaanvragen niet en/of niet goed behandeld. Ook is er onduidelijkheid over de afhandeling door de SVB. Het geplande A.O. overleg vindt pas plaats in het nieuwe jaar.

Er loopt een aanklacht bij de Nationale Ombudsman over het functioneren van de SVB in verband met de Backpay.
Er zijn nog steeds een aantal beroepszaken in behandeling bij de Rechtbanken, het College van Beroep en de Raad van State.
Er bestaat veel onrust binnen de Indische Gemeenschap over de handelswijze van het Ministerie van VWS en/of SVB.
Zie ook de website: www.de indischekwestie.nl

A.te Meij.
Namens Indisch Platform 2.0 / meldpunt Indische Kwestie
http://deindischekwestie.nl/nieuws/

Geplaatst in diversen | 42 reacties

14 dec Lezing Alkmaar VOC en de Banda Eilanden

De beste nootmuskaat ter wereld kwam in de 17e en 18e eeuw van de Banda eilanden (gelegen in de Zuid-Molukken van Indonesië). Reden genoeg voor de VOC om daar een handelsmonopolie op te krijgen. De Bandanese bevolking wilde in de 17e eeuw echter zelf bepalen met wie ze handel dreven. Uiteindelijk resulteerde dat in het uitmoorden van de Bandanese bevolking door de VOC in 1621. Later is er door de VOC veel geld verdiend met de handel in nootmuskaat.
Lees verder,  met kaartverkoop.

Geplaatst in agenda - evenementen | Een reactie plaatsen

7 dec Sneek: Lenneart Nijgh Theaterconcert

Sjors van der Panne, Jim de Groot en anderen brengen donderdag 7 december het Lenneart Nijgh Theaterconcert met bekende liedjes als Het Land van Maas en Waal, Avond, Malle Babbe, Meester Prikkebeen, Testament, Pastorale, Verdronken vlinder, Een meisje van zestien, Liefde van later en Welterusten mijnheer de President.
Het concert is 15 jaar na zijn dood een eerbetoon aan de fantastische tekstschrijver Nijgh  sneekernieuwsblad

Geplaatst in agenda - evenementen | Een reactie plaatsen

Mijn eigen favoriete gado gado recept

Mijn moeder maakt bijna elke week wel gado gado. Het is zo lekker comfort food, en is nog gezond ook! Ok, soort van gezond. Gado gado maken is op zich niet zo moeilijk, maar ik wilde zo graag een keer zelf de saus maken. Die heerlijke, lichtbruine, romige en ietwat waterige saus.  indoness.nl

Geplaatst in diversen | 4 reacties

10 dec NPO2 TV documentaire ondergang van de Van Imhoff

NPO2 komt vanaf zondag 10 december 3 weken lang met de documentaireserie De Ondergang van de Van Imhof. De Ondergang van de Van Imhof is een documentaire-drieluik over een gruwelijke Nederlandse scheepsramp uit 1942, die uitmondde in één van de grootste doofpotaffaires van na de Tweede Wereldoorlog. In 1942 wordt het Nederlandse stoomschip de Van […] Showbizznetwork
10, 17 en 24 december om 20.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.

Geplaatst in agenda - evenementen | 18 reacties

Moesson december 2017

Deze maand in Moesson
Van Dis & Van Dongen: Familieziek verstript | Een Indo in de thrillerhoofdrol bij schrijfster Louise Doughty | 21 jaar later: een brug voor Joes Kloppenburg | Pontianaks zakhorloge duikt op bij een Amerikaanse veiling | Kerst in Residentie Buitenzorg: een culinair feestje!

Natuurlijk zijn ook Ricky Risolles, Patricia Jacob, Frans Leidelmeijer en Jack Poirrié weer van de partij

Nooit meer een nummer missen? Neem nú een jaarabonnement en krijg het kookboek Soul food van De Vrouw met de Baard cadeau!

Nieuwsgierig? Klik op de cover en blader door een aantal pagina’s.

Geplaatst in diversen | 2 reacties

Inisiatip


http://www.inisiatip.nl/default.html

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

Babyproducten met rijst bevatten te veel arsenicum

AD:
In babyvoeding met rijst zit veel meer arsenicum dan wettelijk is toegestaan. Dat schrijft dagblad Trouw. Voedselwaakhond NVWA grijpt echter pas in als de norm met 20 procent wordt overschreden, vanwege zogeheten meetonzekerheden.

Geplaatst in diversen | 33 reacties

Toen froêher

Wie aan de VOC denkt, denkt aan economische groei, bloeiende handel en nationale trots. ’Wij’ Nederlanders waren toch maar mooi de oprichters van de eerste multinational ter wereld: de Vereenigde Oostindische Compagnie. Nederlanders met een ’VOC-mentaliteit’ kijken over grenzen, zijn optimistisch en blij met elkaar. Toch? leidschdagblad .

In 2017 is het negentig jaar geleden dat oud gouverneur-generaal J.B. van Heutsz (1851-1924) een staatsbegrafenis kreeg. Met die zeldzame eer werd hij drie jaar na zijn dood verheven tot nationale held. Nu geldt hij als de foute koloniaal bij uitstek. Waarom gaat Nederland zo krampachtig om met koloniale helden? volkskrant

Op 30 oktober 1868 reisde er slecht nieuws door de kolonie. Bij Magelang had een flinke roofoverval plaatsgevonden. Zes mensen gewond, Europeanen welteverstaan. En eerder was er al een Europeaan vermoord. Een ketjoe-partij heette dat. De afkomst van de rovers hoefde niet eens genoemd te worden.  Uit de toon van het bericht in het Bataviaasch Handelsblad sprak zowel schrik, angst als verontwaardiging. historiek.net

Glodok, 24 juni 1955,
De bakkerij is verlaten. De schappen waar twee weken geleden nog allerlei kleurrijkeIn de vroege middag spoeden zich enkele verdwaalde mensen door de straatjes van Glodok. Het is sinds april weer rustig in de Chinese wijk. De rellen die de afgelopen jaren de straten teisterden, zijn verleden tijd. De Hollandse klanten zijn weg, maar de Chinezen komen altijd terug.   Historische Verhalen

De geschiedenis van de VOC gaat vaak over Europese mannen die voor korte of langere tijd in Azië leefden en werkten. Maar juist door naar de Aziatische vrouwen te kijken, begrijpen we meer van dit … overdemuur.org

In een uitzending van ‘Andere tijden’ (VPRO) op donderdag 14 februari 2008 kwam het zogenaamde concubinaat in het voormalige Nederlands-Indië aan de orde. In 2008 is er al een indrukwekkend boek over verschenen: De njai, het concubinaat in Nederlands-Indië. De auteur is Reggie Baay. Hij is zelf afstammeling van een njai, een concubine. Wat weten we eigenlijk over die groep vrouwen? Historiën

Op 22 november 1899 publiceerde De Locomotief een bericht over ‘Javaansche huishoudsters’. Krantenlezers wisten meteen: dat kan geen goed nieuws zijn. Ze hadden gelijk. Een man was gestorven door vergiftiging. Verdachte nummer één was zijn Javaanse huishoudster.
In het oude Indië was een huishoudster meer dan een vrouw die het huishouden van een Europese, c.q. Nederlandse man bestierde. Zij was minnares, vaak moeder van zijn kinderen, tolk, hulp bij grote en kleine zaken en niet zelden geliefde. Ondanks dit alles was haar rechtspositie zwak. Elk moment kon zij door de heer des huizes weggezonden worden, terwijl hij de kinderen bij zich hield.  historiek.net

Geplaatst in diversen | 2 reacties

Straatnamen in Medan

indearchipel.com:
De stad Medan is tijdens de koloniale tijd gegroeid als centrum van het cultuurgebied van de grote tabaksmaatschappijen, en later als hoofdstad van de residentie Sumatra’s Oostkust. Nu is Medan de vierde stad van Indonesië, en de provinciehoofdstad van Noord-Sumatra. Na de Indonesische onafhankelijkheid zijn veel straatnamen in de stad veranderd. In dit artikel een overzicht van ruim 300 oude en nieuwe straatnamen.

Plaatje straatnamen Medan klein.png

Onderaan dit artikel staan links naar kaarten van Medan uit de koloniale tijd.

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

‘Miljardenschuld aan Indische gemeenschap weggemoffeld’

Uitbetaling van de achterstallige salarissen, de ‘backpay’, ontbreekt op de vermogensbalans. ,,Indonesië kan helemaal niet aansprakelijk worden gesteld. In de onderhandelingen staat nergens dat die schuldverplichting is overgedragen’’, zegt Molemans. ,,En er staat letterlijk dat Indonesië alleen schulden hoeft over te nemen waar de republiek belang bij heeft. Daarmee heeft Nederland een vrijbrief gegeven om de achterstallige salarissen niet te betalen. Dat is de hoogste trede van bedrog.’’ AD.nl

.
Zie archieftopics : ‘een backpayproces’ dl 1 en ‘een backpayproces ‘ dl 2

Geplaatst in Indische kwesties | 59 reacties

De Indische Kwestie

Wij proberen u zoveel mogelijk van de komende ontwikkelingen op de hoogte te houden. Ook communiceren wij hier wat we het afgelopen jaar gedaan hebben om de Indische Kwestie op de agenda in Den Haag te houden als een onafgeronde zaak. Dit om te voorkomen dat ‘men’ (pers/kamerleden/ambtenaren) denkt dat de zaak Indische Kwestie afgerond is. Dat is het niet. Er is géén compensatie oorlogsschade aangeboden aan de individuele slachtoffers van de oorlog(en). Er is géén fatsoenlijke betaling gedaan van achterstallig salaris (Backpay Salarissen) volgens normaal erfrecht. Er zijn géén officiële excuses (Staat en Koninkrijk) gemaakt en er is daarmee nooit iets erkent! Hoe wollig de woorden ook klinken van de diverse kabinetten en de ambtenaren ook klinken.
http://deindischekwestie.nl/nieuws/

Geplaatst in diversen | 17 reacties

Onderzoek naar Bung Tomo


Afgelopen voorjaar vertrok ze voor zeven weken naar Java, met een van de beurzen van het LUF Internationaal StudieFonds (LISF), om voor haar masterscriptie onderzoek te doen naar de Indonesische verzetsleider Sutomo (1920-1981). Deze maand won ze de LISF-prijs voor het beste verslag.
Ze sprak onder meer met Sutomo’s zoon en doorzocht een archief in Surabaya met getuigenissen van veteranen.   mareonline.nl

Geplaatst in diversen | 22 reacties

Hurt, van Esther Latama


Een film van Eef en Armand

Geplaatst in diversen | 5 reacties

TFIR birmaclaims tot 22 dec

De TFIR heeft zich met de Birma-Thailandclaim aan een monsterklus gewijd: alle ruim 2.500  aanmeldingen werden bij de aanmelders zorgvuldig gecontroleerd om ontbrekende gegevens zoveel mogelijk aan te vullen. Het harde werken (naast onze gewone werkzaamheden) heeft geresulteerd in een solide database met overlevenden en erfgenamen van ex-dwangarbeiders aan de Birma-Siamspoorlijn.
(…)
Terwijl wij geduldig op antwoord van de SAIP wachten, ronden wij het dossier af. Degenen die zich bij TFIR hebben aangemeld voor de Birma-Thailandclaim maar nog geen volmacht hebben ingezonden, kunnen die tot uiterlijk 22 december 2017 naar ons e-mailen.     TFIR

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

10 dec indofilmcafé

indofilmcafé 10 december :
‘De Vergeten Krijgers’ belicht de onbekende geschiedenis van de Indo-Afrikaanse militairen die in de kolonie Nederlands-Indië voor ‘Koningin, volk en vaderland’ vochten. In de documentaire wordt Daniël Cordus gevolgd, een kleinzoon van de Afrikaanse KNIL-soldaat Cordus. Onder deze Nederlandse achternaam werd stamvader Cordus in 1837 ingeschreven voor het KNIL in kasteel Elmina, Ghana. Honderd jaar later wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog de pas 19-jarige Daniël Cordus samen met zijn twee broers als krijgsgevangenen aan de beruchte Birmaspoorweg tewerkgesteld door de Japanse bezetter. Daniël strijdt sinds zijn gedwongen komst naar Nederland voor eerherstel van alle Indo-Afrikanen die voor de Nederlandse vlag gestorven zijn. Zeventig jaar na zijn krijgsgevangenschap keert hij voor het eerst terug naar Birma om afscheid te nemen van zijn broer Jan die op het ereveld in Thanbyuzayat rust. ‘De Vergeten Krijgers’ is geselecteerd voor het Nederlands Film Festival in Utrecht en ging daar op 24 september j.l. in première.

Geplaatst in agenda - evenementen | Een reactie plaatsen

Femke redt dieren van de uitbarstende vulkaan op Bali

Samen met een team lokale activisten gaat ze de berg op om dieren eten te geven en soms te evacueren. NOS

Geplaatst in diversen | 1 reactie

Terugblik benefiet Kumpulan 2017 van Tileng

Wat een geweldige dag was het zondag 26 november!
Ik heb alleen maar enthousiaste reacties om me heen gehoord, en terecht.
We werden zeer warm onthaald door Taman Indonesia en in de knusse ambiance
heerste al snel een gemoedelijke sfeer. Senang, zoals ik iemand hoorde zeggen.
Tijdens het openingswoord werd verteld dat Wouter Muller nog herstellende
van een operatie was en dat hij daarom niet aanwezig kon zijn en dat hij iedereen opriep om Stichting Tileng te blijven ondersteunen om het levenswerk van Ton Lange voort te kunnen zetten Tileng

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

5 dec Indonesian Art Sales

Isaac Israëls

Dinsdag 5 december, aanvang 13.00 uur te Zeeuws Veilinghuis in Middelburg.Kijkdagen vooraf
Schilderijen 1 t/m 89 van Indonesische en Europese schilders

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

Uitspraak van de Indonesische taal 

Het Indonesisch gebruikt de 26 letters van het Latijnse alfabet, net als het Nederlands. Bij de meeste letters is de uitspraak net zo als in het Nederlands, met uitzondering van de c, g, j en u. De e wordt vaak als ‘stomme e’ uitgesproken, ook in de eerste lettergreep van een woord (zoals in het Nederlands bij het Indonesische leenwoord senang). Het woord negeri (land) wordt uitgesproken met twee stomme e’s: [n’g’ri]. Verder wordt een k aan het einde van een woord of lettergreep vaak niet uitgesproken: dit is een glottisslag. Zo wordt bapak (vader/meneer) dus uitgesproken als [bappa’]. De letters q, v, x en z komen in het Indonesisch alleen voor in leenwoorden uit vooral het Nederlands, Engels en Arabisch.  In de Archipel

Geplaatst in diversen | 7 reacties

Zeeuws kroepoek

AD: Hoe Zeeuws wilt u het hebben?! Ondernemer Frank Wilthagen lacht. Hij heeft hoge verwachtingen van het nieuwe streekproduct met zijn oorsprong in de Aziatische keuken. ,,Waarom kroepoek? Daar zijn een paar redenen voor, maar een van de belangrijkste is dat wij de garnalensmaak in de kroepoek die in de winkel ligt, niet meer proefden”, legt Wilthagen uit. ,,Kroepoek werd een beetje zoetig gemaakt. Wij hebben de uitgesproken smaak teruggebracht.” Met ‘wij’ bedoelt Frank zichzelf en zijn broer Marcel. Samen vormen ze de directie van Wilthagen B.V.

Geplaatst in diversen | 15 reacties

Indisch in Beeld


Hierbij een foto van de familie Wempe in Nederlandsch Indië. Ik heb meerdere foto’s in verschillende samenstellingen.
In het Midden zittend is mijn vader Albert van der Weel. Maar wie kan mij vertellen wie de familieleden Wempe zijn.

Geplaatst in Indisch in Beeld | 1 reactie

Architectuur in Indië

Afbeelding | Geplaatst op door | 2 reacties

3 dec  Indische Salon – de Kracht van Familieverhalen


Hoe verhoud ik me tot mijn eigen familiegeschiedenis? En, hoe geef ik vorm aan mijn eigen verhaal? Stichting Arjati en het Indisch Herinneringscentrum nodigen je van harte uit voor de Indische Salon – de Kracht van Familieverhalen, op zondag 3 december in Breda! Met o.a. Judith Limahelu, Carel Banse, Amber Toorop en meer! Host is Patrick Neumann.

Geplaatst in agenda - evenementen | 1 reactie

Moluks Historisch Museum

Moluks Historisch Museum:
We gaan verhuizen!

Per 1 december gaat stichting Moluks Historisch Museum weg uit het Moluks Kerkelijk Centrum te Houten. We verhuizen naar Den Haag waar we samen met het Indisch Herinneringscentrum (IHC) vorm gaan geven aan de Sophiahof (Sophialaan 10). In dit gebouw is straks – na een verbouwing – ruimte voor tentoonstellingen en een bibliotheek. De Sophiahof beschikt bovendien over een grote zaal waar plaats is voor ca. 170 deelnemers aan bijeenkomsten. Vanaf januari kunt u, net als nu in Houten, op afspraak langskomen

Geplaatst in diversen | 27 reacties