Documenten over ‘Indische kwestie’ niet openbaar 

AD.nl:  De regering heeft terecht gehandeld door de openbaarmaking van documenten over de zogenoemde ‘Indische kwestie’ te weigeren. Die uitspraak heeft de Raad van State vandaag gedaan tijdens het hoger beroep.

ruttemiskenning

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

148 reacties op Documenten over ‘Indische kwestie’ niet openbaar 

 1. ellen zegt:

  (Een wel zeer kritisch en ironisch verslag van Steve Brown; Bron: Volksnieuws uit Amsterdam-Noord.)

  “Het Lieg en bedrieg Kabinet Rutte heeft terecht gehandeld door de openbaarmaking van documenten over de zogenoemde ‘Indische kwestie’ te weigeren volgens de oude CDA Rat Donner en vicevoorzitter van de Raad van State die namens de Voorzitter van de Raad van State de ‘VOC-King Willem’ oordeelt. Die Feodaals middeleeuwse uitspraak heeft de Raad van State van Donner en King Willem gisteren gedaan tijdens het hoger beroep en dat was te verwachten. De King kan moeilijk mee werken aan de veroordeling van zijn’ VOC-familie’ en zijn politieke lakeien van toen en nu. Rutte:” wij d.w.z. ik en mijn King schamen ons nergens voor en vandaar dat wij niks openbaar maken“. Het verzoek om de documenten openbaar te maken kwam van de Stichting Indisch Platform en was dus bij voorbaat kansloos. Die vroeg om de informatie omdat de ‘Nederlandse-VOC-Staat’ nog achterstallige loonbetalingen en schadevergoedingen zou moeten voldoen. Die gelden zou de Nederlandse overheid in de ogen van de stichting moeten betalen aan lagere ambtenaren, militairen en inwoners van Nederlands-Indië die slachtoffer waren van de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog van het toenmalige Nederlands-VOC-Indië. De toenmalige Elite en de Koninklijke familie is reeds schadeloos gesteld en dat is logisch want dat hebben zij zelf beslist in de regering en daarna aan zich zelf uitbetaald. De stichting is door de Raad van State van Donner en ‘Taxfree Graai-King Willem’ voor een klein deel wel in het gelijk gesteld. Enkele niets zeggende documenten moeten door de Ministers van Algemene Zaken (Hofnar Rutte&King Willem) en de PvdA minister van Volksgezondheid en Welzijn voor Rijken, en Sport (‘Bejaarde Melker Martin van Rijn’) wel ter beschikking worden gesteld, blijkt uit de uitspraak.”

  https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2016/12/29/documenten-oorlog-s-misdaden-nederlands-indie-niet-openbaar-van-donner-en-king-willem/

 2. ellen zegt:

  Rectificatie: Amsterdam-Noord = Amsterdam-Noir

  • Boeroeng zegt:

   Ellen , ik had al een topic over die gekleurde archieven gemaakt.
   Ik publiceer het nu. Het hoort niet in dit topic over de Indische kwestie en achtergehouden informatie. .
   Die Steve Brown gebruikt het woord VOC als een scheldwoord. En hij gebruikt het zo veel in een stukje dat ik het zie als een scheldpartij.
   Was hij niet die crimineel die Peter R de Vries ooit trapte ?

   • Pierre de la Croix zegt:

    “Die Steve Brown gebruikt het woord VOC als een scheldwoord”.

    VOC – Fock – Fuck.

    Pak Pierre

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””VOC – Fock – Fuck.””””””””””

     Alleen is de uitspraak in CA anders.

 3. ellen zegt:

  Ik vroeg mij af, om welke documenten het zou gaan. Ik vond deze (bij nader inzien, te hilarische) website. Was teveel gehaast, want ik lees en schrijf tussen de bedrijven door (boodschappen doen, stofzuigen, koken en andere huishoudelijke klusjes).

 4. Ron Geenen zegt:

  Ben benieuwd als daarover Nederland voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag kan worden gedaagd?

  • Jan A. Somers zegt:

   Ik denk ook niet bij mij. Indische kwestie is volgens mij een hele verzameling. Over welke Indische kwestie ging het hier eigenlijk?

  • Jan A. Somers zegt:

   Heeft u al een staat benaderd die dat wil doen? Art. 35, Het Hof is toegankelijk voor de staten die partij zijn bij dit statuut. Deze tekst is bij u in de buurt opgesteld: San Francisco, 26 juni 1945.

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””””””””””Deze tekst is bij u in de buurt opgesteld: San Francisco, 26 juni 1945.””””””””””””

    Bij mij in de buurt? Ik woon in SoCal en San Francisco is NoCal. Daarbij past NL 10.5 maal in CA.
    Daarbij stel ik gewoon een vraag of dat kon.

 5. rob beckman lapre zegt:

  Deze-“backpay”-zaak houdt de(Indo)gemeenschap nog steeds bezig,zonder ENIG zicht op een andere politieke koers t.a.v.de zaak De “open brief” van KNIL veteraan Rudi Hoenson aan staatssecr.van Rijn(die toevallig nu verantwoordelijk is voor de politieke beslissingen van zijn voorgamgers),zoals wij lazen in Indisch4ever van 08/08/2016.Hij spreekt o.a.van “een schandelijk idee,die weduwen en wezen van hen die voor 15/08/2015 hun man/vader verloren geen recht te geven op backpay”Uit protest gaf hij zijn backpay aan een goed doel.Hulde.Helaas maakt dat de NL regering “geen b….uit”,omdat de beslissing al decennia(eind 50’er jaren) geleden werd genomen,zoals Wim Willems op pagina 87 in ” Het onbekende vaderland”schrijft.Men vond fl.25,000 (?)p/persoon x 50,000(?) uit te betalen ex-ambtenaren/krjgsgevangenen een “te hoge prijs”(Als mijn rekenmachine het doet,kom ik op het schrikbarende bedrag van fl.1,250,000,000)
  Decennia (2007)later keurde zittende regering het (beruchte)”Generaal Pardon” goed,waarvan de kosten werden berekend op wel zes(6) MILJARD euro!Het wordt steeds duidelijker dat men de “gemengd-bloedigen” in eerste instantie niet Nederland wilde laten binnenkomen(weerstand regering tegen hun komst in de 50’er jaren),gevolgd door afwijzing compensatie achterstallig salaris/soldij gedurende periode 1942-1945.De discriminatie druipt van de tekst van het beruchte Rapport Werner (Mr.Werner,KVP= CDA)waarin denigrerende teksten (u mogelijk bekend)de “Oosterse Nederlanders” werden aangewreven,beseffend dat deze dusdanig “halus”(“ja meneer,nee meneer”)waren dat zij geen verzet zouden(durven)bieden.Nu wordt met veel tam-tam(tot in de VS)bekend gemaakt,dat de inschrijfverhaal wa is verlengd.Terwijl men al een goed idee heeft hoeveel aanvragen er kunnen komen.

  • bo keller zegt:

   ###dusdanig “halus”(“ja meneer,nee meneer”)waren dat zij geen verzet zouden(durven)bieden.####

   Ha-ha vergist U niet,wij hadden wel verzet geboden
   en de hele reute me teute plat geslagen.
   En onze EIS werd ingewilligd en wel naar Nw.Guinea.
   Dan was er nog een gerucht om ons ”rustig” weg te krijgen
   en wel dat wij terug zullen komen als het fout zal gaan lopen.
   En dan heb ik ’t alleen over ons Knil personeel.
   Dus zo sabar waren wij niet,met het Ja/Neeknikken.
   siBo

 6. Boeroeng zegt:

  https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=89853

  Uitspraak 201507930/1/A3

  Datum van uitspraak: woensdag 28 december 2016
  Tegen: de minister van Algemene Zaken
  Proceduresoort: Hoger beroep
  Rechtsgebied: Algemene kamer – Hoger Beroep – Wet openbaarheid van bestuur
  ECLI:
  ECLI:NL:RVS:2016:3478
  201507930/1/A3.
  Datum uitspraak: 28 december 2016

  AFDELING
  BESTUURSRECHTSPRAAK

  Uitspraak op het hoger beroep van:

  de stichting Stichting Indisch Platform, gevestigd te Den Haag,
  appellante,

  tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 9 september 2015 in zaken nrs. 13/9040 en 13/10437 in het geding tussen:

  de stichting

  en

  1. de minister van Algemene Zaken,
  2. de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  Procesverloop

  Bij besluit van 13 maart 2013 heeft de minister van Algemene Zaken (hierna: minister van AZ) het verzoek van de stichting tot openbaarmaking van een aantal documenten met betrekking tot de zogenoemde “Indische kwestie” afgewezen en in twee documenten persoonsgegevens onleesbaar gemaakt.

  Bij besluit van 26 maart 2013 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: minister van VWS) het verzoek van de stichting tot openbaarmaking van een aantal documenten met betrekking tot de zogenoemde “Indische kwestie” afgewezen en van een aantal documenten de gegevens onleesbaar gemaakt.

  Bij besluit van 3 oktober 2013 heeft de minister van AZ het door de stichting tegen het besluit van 13 maart 2013 gemaakte bezwaar gedeeltelijk gegrond verklaard en de motivering aangepast. De overige bezwaren heeft hij ongegrond verklaard.

  Bij besluit van 13 december 2013 heeft de minister van VWS het tegen het besluit van 26 maart 2013 gemaakte bezwaar gedeeltelijk gegrond verklaard, één document alsnog openbaar gemaakt, in één document de onleesbare stukken aangepast en de motivering aangepast. De overige bezwaren heeft hij ongegrond verklaard.

  Bij uitspraak van 9 september 2015 heeft de rechtbank het door de stichting tegen het besluit van 3 oktober 2013 ingestelde beroep ongegrond verklaard. In dezelfde uitspraak heeft de rechtbank het beroep tegen het besluit van 13 december 2013 gegrond verklaard, dat besluit vernietigd en de rechtsgevolgen van het besluit in stand gelaten onder bepaling dat de uitspraak voor het besluit in de plaats treedt. De uitspraak van 9 september 2015 is aangehecht.

  Tegen deze uitspraak heeft de stichting hoger beroep ingesteld.

  De minister van AZ en de minister van VWS hebben een schriftelijke uiteenzetting ingediend.

  De stichting heeft de toestemming verleend, als bedoeld in artikel 8:29, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb).

  De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 29 november 2016, waar de stichting, vertegenwoordigd door P. van Vliet en bijgestaan door mr. A.H.J. van den Biesen, advocaat te Amsterdam, de minister van AZ, vertegenwoordigd door mr. E.C. Pietermaat, advocaat te Den Haag, en de minister van VWS, vertegenwoordigd door mr. J.W.T. Berg, zijn verschenen.

  Overwegingen

  Inleiding

  1. De stichting stelt hoger beroep in vanwege de weigering van de minister van AZ en de minister van VWS tot openbaarmaking van documenten of delen daarvan die zien op de zogenoemde Indische kwestie. Deze kwestie betreft aanspraak jegens Staat der Nederlanden op achterstallig loon en schadevergoeding voor ambtenaren, militairen en inwoners van Nederlands-Indië die slachtoffer waren van de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog van het toenmalig Nederlands-Indië en de wijze waarop de Staat der Nederlanden met aanspraken is omgegaan.

  De stichting heeft met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (hierna: Wob) bij de minister van AZ en de minister van VWS verzocht om documenten die betrekking hebben op de Indische kwestie openbaar te maken.

  De stichting komt in hoger beroep omdat de rechtbank de weigering van de minister van AZ om 23 documenten openbaar te maken in stand heeft gelaten en omdat de rechtbank de rechtsgevolgen van de weigering van de minister van VWS om documenten, danwel delen van documenten, openbaar te maken in stand heeft gelaten.

  Geheimhouding

  2. De Afdeling heeft met toepassing van artikel 8:29, vijfde lid, van de Awb, kennis genomen van de niet openbaar gemaakte documenten of delen van documenten.

  Weging maatschappelijk belang onderwerp bij openbaarmaking

  3. De stichting betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat op grond van een “te goeder trouw”-toepassing van de Wob gewicht had moeten worden toegekend aan het belang dat met de openbaarmaking van de gevraagde stukken gediend wordt. De stichting meent dat de zwaarte van het belang bij openbaarmaking van invloed dient te zijn op de afweging tussen het belang van de overheid of overheidsdienaren bij geheimhouding enerzijds en het belang van de transparantiedoelstelling van de Wob anderzijds. De belangen van de overheid en overheidsdienaren zullen eerder moeten wijken als het belang van de openbaarmaking groter is, aldus de stichting. De stichting betoogt dat het belang bij het openbaar maken van de documenten over de Indische kwestie in dit geval dusdanig zwaar weegt, dat het belang dat gediend wordt met het niet openbaar maken van deze stukken daarvoor moet wijken.

  3.1. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 17 februari 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL4132) vooronderstelt de Wob het belang van openbaarmaking voor een goede en democratische besluitvorming als een op zichzelf staand belang en is het gewicht van dit belang niet afhankelijk van het onderwerp waarop de documenten betrekking hebben.

  Het betoog van de stichting dat de documenten betrekking hebben op een zodanig belangrijk onderwerp dat de ministers bij het toepassen van de afwijzingsgronden aan het belang van openbaarheid een groter gewicht hadden moeten toekennen, faalt.

  Weigeringsgrond artikel 11, eerste lid, van de Wob

  4. De stichting betoogt dat de rechtbank ten onrechte de weigering tot openbaarmaking van de ministers op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wob heeft gehonoreerd, althans onvoldoende draagkrachtig heeft gemotiveerd waarom deze weigering in stand kan blijven. De stichting betoogt dat uitzonderingen op de hoofdregel dat stukken openbaar worden gemaakt restrictief moeten worden toegepast.

  De stichting betoogt dat het haar enkel te doen is om de feiten die ten grondslag liggen aan de beslissingen. Door de openbaarmaking te weigeren op de grondslag dat feiten en persoonlijke beleidsopvattingen zodanig verweven zijn dat de feiten niet afzonderlijk verstrekt kunnen worden, is het voor haar onmogelijk om na te gaan of onjuiste feiten aan de besluitvorming ten grondslag liggen. De stichting betoogt dat als feiten en persoonlijke beleidsopvattingen zodanig verweven zijn als de ministers stellen, het bevoegd gezag die verwevenheid er uit moet halen en de feiten openbaar moet maken.

  4.1. Artikel 11, eerste lid, van de Wob luidt:

  “In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.”

  4.2. Dat de stukken, waarvan openbaarmaking wordt verzocht, opgesteld zijn ten behoeve van intern beraad, wordt niet betwist.

  De onder verwijzing naar artikel 11, eerste lid, van de Wob weggelakte passages en de niet verstrekte documenten betreffen adviezen, voorstellen, interpretaties van procedures en conclusies. Deze zijn aan te merken als persoonlijke beleidsopvattingen van de opsteller.

  De Afdeling kan, na kennisneming van de niet openbaar gemaakte documenten of passages in documenten, tot geen ander oordeel komen dan dat de rechtbank bij haar beslissing recht heeft gedaan aan de aard van de documenten en zo inzichtelijk mogelijk heeft gemotiveerd waarom sprake is van een zodanige verwevenheid van relevante feiten en persoonlijke beleidsopvattingen, dat een zinnige scheiding niet mogelijk is.

  De Wob verplicht het bestuursorgaan niet tot het opstellen van nieuwe stukken waarin van de persoonlijke beleidsopvattingen ontvlochten feiten worden gepresenteerd. De rechtbank heeft dan ook met juistheid overwogen dat de ministers niet gehouden waren daartoe over te gaan.

  Verstrekken persoonlijke beleidsopvattingen in niet tot personen herleidbare vorm

  5. De stichting betoogt dat nu artikel 11, tweede lid, van de Wob de mogelijkheid biedt om informatie over persoonlijke beleidsopvattingen in niet tot personen herleidbare vorm te verstrekken, dat dan ook zonder meer dient te gebeuren.

  Of al dan niet wordt overgegaan tot het verstrekken van informatie in een niet tot personen herleidbare vorm kan niet afhankelijk worden gemaakt van het aantal betrokken personen, aldus de stichting. Door dit wel te doen wordt volgens haar deze mogelijkheid van verstrekking ondermijnd.

  Het is volgens de stichting daarnaast in strijd met het transparantiebeginsel en de democratische besluitvorming om het aan het bevoegd gezag over te laten of gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om informatie te verstrekken in een niet tot personen herleidbare vorm en deze keuze slechts aan een onredelijkheidstoets te onderwerpen. Dat geldt temeer ingeval de betrokken personen aangeven geen bezwaar te hebben, aldus de stichting.

  5.1. Artikel 11, tweede lid, van de Wob luidt:

  “Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.”

  5.2. De minister van VWS en de minister van AZ hebben toegelicht dat ambtenaren en bewindspersonen de vrijheid dienen te hebben ongehinderd hun bijdrage te leveren aan de beleidsvoorbereiding of -uitvoering, en daarover te studeren, te brainstormen, anderszins te overleggen, en nota’s te schrijven zonder rekening te hoeven houden met de mogelijkheid dat deze openbaar gemaakt worden.

  De ministers betogen dat het bij de afweging of de informatie wordt verstrekt niet van doorslaggevend belang is of de informatie tot een specifieke persoon herleidbaar is en of deze persoon bezwaar heeft tegen het openbaar maken. De afweging is of sprake is van een persoonlijke beleidsopvatting die in alle vrijheid binnen intern beraad is gemaakt en of openbaarmaking kan leiden tot aantasting van de benodigde vrijheid om persoonlijke beleidsopvattingen te uiten in dergelijke nota’s en overleggen, aldus de minister van AZ en de minister van VWS. De minister van VWS heeft er ter zitting op gewezen dat hij grote delen van de stukken wel openbaar heeft gemaakt en dat de delen die weggelakt zijn slechts beperkte delen van de verstrekte stukken betreffen.

  5.3. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 26 november 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AN8855) is, anders dan appellante kennelijk betoogt, artikel 11, eerste lid, van de Wob imperatief gesteld en dient derhalve, voorzover er sprake is van een verzoek om informatie uit documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad, in beginsel geen informatie te worden verstrekt over de daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Daaraan doet niet af dat ingevolge het tweede lid van dit artikel aan de minister, met het oog op een goede en democratische bestuursvoering, een discretionaire bevoegdheid is toegekend om informatie te verstrekken over persoonlijke beleidsopvattingen in niet tot de persoon herleidbare vorm of, in het geval degene die deze opvattingen heeft geuit zich erachter heeft gesteld, in tot de persoon herleidbare vorm.

  Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer in de uitspraak van 14 oktober 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BK0116), is de beslissing om over persoonlijke beleidsopvattingen informatie te verstrekken aan het bestuursorgaan. Indien het op basis van zijn discretionaire bevoegdheid, met het oog op een goede en democratische bestuursvoering, besluit om over persoonlijke beleidsopvattingen informatie te verstrekken, mag het dit slechts in tot personen herleidbare vorm doen indien de betrokkene daarmee heeft ingestemd. Dat neemt evenwel niet weg dat het bestuursorgaan, dat verantwoordelijk is voor de betrokken bestuursvoering, bevoegd is om, los van de bereidheid van betrokkenen om in te stemmen met openbaarmaking, de informatie niet te verschaffen (Kamerstukken II 1986/87, 19 859, nr. 3, p. 38).

  5.4. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 3 juni 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BI6049), kan de kring van de betrokkenen een rol spelen bij de beantwoording van de vraag of een geanonimiseerde versie van de persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt.

  Dat het in dit geval om een beperkte en aanwijsbare groep ambtenaren en bestuurders gaat, is niet bestreden. De stichting heeft zelf aangegeven dat haar bekend is welke personen betrokken zijn.

  In dit geval kan, gezien de aard en de inhoud van de documenten, niet worden geoordeeld dat de ministers teneinde de vrijheid van bewindspersonen en ambtenaren te behouden om ongehinderd hun bijdrage te leveren aan intern beraad, niet in redelijkheid hebben mogen afzien van gebruikmaking van de in artikel 11, tweede lid, van de Wob neergelegde bevoegdheid. Niet is gebleken dat een goede en democratische bestuursvoering met openbaarmaking is gediend. Voor de minister van AZ geldt daarnaast dat de in de tweede volzin van artikel 11, tweede lid, van de Wob bedoelde instemming door één van de opstellers van de notities niet is gegeven. Nu geanonimiseerde verstrekking niet mogelijk was, heeft de rechtbank ook daarom met juistheid overwogen dat de ministers hun bevoegdheid ingevolge artikel 11, tweede lid, van de Wob buiten toepassing mochten laten.

  Weigeringsgronden artikel 10 van de Wob

  6. De stichting herhaalt voorts de gronden die bij de rechtbank zijn gericht tegen de weigeringsgronden uit artikel 10, tweede lid, onder g, van de Wob, nu de rechtbank daar niet aan toe is gekomen omdat de weigering ook steeds op artikel 11, eerste lid, van de Wob is gebaseerd en deze grondslag de weigering volgens de rechtbank zelfstandig kan dragen.

  6.1. De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat de weigering zelfstandig kan worden gedragen door artikel 11, eerste lid, van de Wob. De Afdeling komt derhalve evenmin toe aan beoordeling van de weigering op grond van artikel 10, tweede lid, onder g, van de Wob.

  Conclusie

  7. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd, voor zover aangevallen.

  8. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

  Beslissing

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

  bevestigt de uitspraak van de rechtbank, voor zover aangevallen.

  Aldus vastgesteld door mr. D.A.C. Slump, voorzitter, en mr. C.J. Borman en mr. E. Steendijk, leden, in tegenwoordigheid van mr. D. Rietberg, griffier.

  w.g. Slump w.g. Rietberg
  voorzitter griffier

  Uitgesproken in het openbaar op 28 december 2016

  725

 7. PLemon zegt:

  Is er sprake van een parallel of herhaling met/van het getouwtrek rondom “het Gebaar”. Toen toch een succesje en nu de kous op de kop…..

  maart 2004 
  Raad van State deed uitspraak over geheim gehouden notulen m.b.t. “Het Gebaar”. Amateuristisch I.P.

  De regering kan worden verweten dat zij, onder aanvoering van Minister Borst-Eilers, het I.P. als volwaarding onderhandelingsparner heeft geaccepteerd. Als gevolg van naïviteit, een kennelijke mate van zelfoverschatting en onvoldoende zelfkennis heeft het I.P. nagelaten een bekwaam jurist aan te stellen voor het begeleiden van de onderhandelingen. Bovendien blijken er door het I.P. geen aantekeningen of verslagen te zijn gemaakt van het besprokene. De onderhandelingsdelegatie van het I.P. vond dit kennelijk niet nodig, terwijl het in feite om zeer grote belangen ging. Typerend was ook dat de achterban nooit voldoende werd geinformeerd. Dit onder het volkomen laakbare voorwendsel dat “een broedende kip vooral niet gestoord mag worden“, aldus de verklaring van een van de onderhandelaars van het I.P. 
  http://www.svjappenkamp.nl/archief/2004/commentaar-van-bob-klaij.html

  • rob beckman lapre zegt:

   Bovenstaande tekst doet de mening alleen maar versterken dat de “Indische gemeenschap”(lees het I.P.)de zaak/zaken veel te rooskleurig voorstelde,en de tekst “…..nagelaten een BEKWAAM jurist aan te stellen……, en “geen aantekeningen of verslagen van besprokene te zijn gemaakt….” het amateurisme aan de achterban duidelijk maakt.Men vergat zeker “Don’t(ever)f… with the Governement,’cause you’re get shafted……” Onze overheid had nooit plannen de “Oosterse Nederlanders”(Indo’s)naar Continentaal (blank)Nederland te halen ,zoals de Hoge Commissaris der Nederlanden (dhr Lamping),namens de NL regering als NL “policy” hanteerde,en waarvan de grondslagen al eerder in het “Werner Rapport”(Mr.Werner,KVP)werden geschreven “alleen de in Nederland geboren en getogen Nederlanders(en kinderen),en daarmee gelijk te stellen “westers georienteerde Indische Nederlanders te doen repatrieren”De rest (=”Oosterse Nederlanders”),zich op Indonesie moesten orienteren,aangezien zij gezien hun afkomst(sic),aard(sic),aanleg(sic),en milieu(sic),psychisch(?),sociaal-economisch,en mulieu (sic)weinig kansen in Nederland hadden.Dit schreef Wim Willems in zijn “Het onbekende vaderland” De discriminatie droop van het rapport(1952)af,en was de BASIS van onze Regerings Politiek t.a.v.de Indische gemeenschap.Dezelfde gemeenschap,waarvan vele duizenden hun heil in de VS zochten,en waarvan “TheIndoproject”recent het artikel “R.W.Morrees familiy fifty years in the U.S.”over schreef.Las nergens in dit artikel maar een greintje wat dhr Werner de Indo’s aanwreef,en zoals Wim Willems in het Hoofdstuk “Als Refugees en Displcaed Persons naar de Verenigde Staten” beaamde;en Indischen verklaarden dat”….hun opviel het ontbreken van ervaringen met discriminatie,zeker als men erachter kwam dat wij niet Mexicaans,Hawaiaans,Philippino waren…..”

   • Ron Geenen zegt:

    “”””””””hun opviel het ontbreken van ervaringen met discriminatie,zeker als men erachter kwam dat wij niet Mexicaans,Hawaiaans,Philippino waren…..”””””””””””””

    De discriminatie in de jaren 50, die de familie Geenen en ondergetekende in Gelderland, Nederland hadden ervaren, ontbrak in Californië.

    • rob beckman lapre zegt:

     In een mail aan dhr Koolens(VWS)heb ik hem o.a.geschreven dat het nu niet(alleen maar)gaat om de (“back-pay”)centen, maar ZEKER om het feit dat het “Werner-Rapport” de Regerings politiek dusdanig heeft kunnen beinvloeden, dat de Hoge Commissaris in Jakarta (dhr Lamping)alles in het werk liet stellen om aanvragen van NL paspoorten te traineren/af te wijzen “zelfs al had men de vereiste documenten die bewezen dat zij aan de Wet voldeden….”(Dr. Hans Meyer “In Indie geworteld”) Ik verwees VWS naar de naar Canada geemigreerde heer Hoenson die zijn 25000 euro doneerde aan een goed (Canadees)doel,omdat hij “het schandalig vond dat velen niet in aanmerking kwamen omdat zij voor de datum 15/08/2015 het leven lieten..”.Bovendien kwamen weduwen en wezen niet in aanmerking.Is het vreemd dat de regering delen van dit dossier bestempelt met “Staatsgeheim”?Maar over een aantal maanden hebben wij een “wapen” in handen, t.w.onze “Stem”.En wij zullen de(toen)zittende partijen in de (achtereenvolgende)regeringen zeker niet vergeten(laat staan vergeven).

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””dat de Hoge Commissaris in Jakarta (dhr Lamping)alles in het werk liet stellen om aanvragen van NL paspoorten te traineren/af te wijzen “zelfs al had men de vereiste documenten die bewezen dat zij aan de Wet voldeden….”””””””””””””

     “Dat klopt 100 procent. Mijn moeder had in 1950 alle papieren op orde, zelf de paspoorten. Haar aanvraag naar NL te mogen gaan, de rest van de familie was al in NL, werd in eerste instantie per brief ook goed gekeurd. Een paar maanden later kreeg ze een tweede schrijven, dat de toestemming naar NL werd ingetrokken, want wij hoorden in Indonesie en niet in NL Het verbaasd mij nu nog steeds, dat in de jaren 50/60 er geen ene Indo was geweest, die zich aan heren als Werner hebben vergrepen. Wij jongeren wisten dat toen niet, want de oude generatie Indo zweeg.
     Vermoedelijk was de emigratie naar de VS het antwoord.

 8. bo keller zegt:

  Pak Ron,###Wij jongeren wisten dat toen niet, want de oude generatie Indo zweeg###

  Neen,wij ouderen zwegen niet.!

  Maar de Nederlanders,hadden de tulpenbollen net achter de kiezen,
  bibberend van de winterse kou, hadden alleen nog ‘n
  tientje te verteren,iedereen zat in het verzet
  Immigratie werd aangemoedigd
  en dan kwamen lekker door de zon gebruinde
  landgenoten scheepsladingen vol in speciaal voor hen
  opgezette contractpensions en kledingverstrekking.
  Zelfs werden kooklessen georganiseerd,waarbij
  het aardappelschillen één van de hoogtepunten
  was en badvoorschrift met washandje en zeep.
  En dan Klagen tegen wie,men zag ons liever
  gaan dan komen.
  In 1957 dus 7 jaren na …. werd mij nog
  en vele anderen verzocht zo snel als
  mogelijk terug te keren naar nu Indonesie.
  siBo

  • Ron Geenen zegt:

   “””””””””””””Neen,wij ouderen zwegen niet.!””””””””””””””

   Misschien niet, Bo. Mijn moeder was al zo jenkel van het pension en de levensstandaard in Beuningen, dat ze zelf boos werd op haar 2de echtgenoot, als die er weer in wou springen om van een bepaalde situatie bij de gemeente zijn beklag te halen. Zij zei dan dat je via de totoks toch niets kan bereiken. Zij wilde toen ook wel weg uit NL, maar hij blijkbaar niet. Dus ik begrijp je reactie. Mijn moeder was in 2005 op reeds 90 jarige leeftijd, overleden en dus van de eerste generatie.

   • rob beckman lapre zegt:

    Dat veel Indo’s toch(erg)blij zijn om de kans te krijgen het onwelkomme,kille Nederland te kunnen verruilen met het “welcome” U.S.A.,lees ik net op de site TheIndoProject,over de wedervarigheden van de families Koch Walla en Misch(Santa Clara).Als je ziet hoe men nu anno 2007-2016 totaal vreemden (bijna letterlijk)”in de watten wenst te leggen” ,en ons bijna(letterlijk)wegkeek, DAT doet pijn.

    • Loekie zegt:

     Te erg ja. En gisteren zag je op tv een paar winnaars van de postcodeloterij. Een van hen is een allochtoon die 350.000 euro had gewonnen. Ongetwijfeld had hij een uitkering.
     Te erg.

    • Indisch4ever zegt:

     tjaaa die allochtonen toch…. het stikt van die lui op deze site.
     Allemaal een uitkering en allemaal haten ze Nederland. toch ?

    • Boeroeng zegt:

     Misschien moet je niet blijven wrokken over 60 jaar geleden en stoppen met die wrok op bevokingsgroepen te richten.
     Wees blij voor Nederland dat de opvang van vluchtelingen nu meer humaan is.

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””””Wees blij voor Nederland dat de opvang van vluchtelingen nu meer humaan is.””””””””””

     “Rob zegt het, maar de meeste Indo’s denken het zelfde. De schuld ligt bij den Haag, die onze zaak maar niet wil erkennen en dus niet humaan tegen de Indo wil zijn.

    • Arthur Olive zegt:

     Wees blij voor Nederland dat de opvang van vluchtelingen nu meer humaan is.

     Dat hangt af hoe men het bekijkt.
     Men kan des te meer blij zijn met de open grensen en de komst van “vluchtelingen” als men Nederland haat.

 9. rob beckman lapre zegt:

  De Indo’s waren in feite ook “vluchtelingen”(na gedwongen uitzetting door Bung Karno),maar werden “afwijzend”,”denigrerend”,”discriminerend” behandeld.En dat duizenden hun leven MOESTEN opofferen voor Vorst en Vaderland.Hoezo “humaan”?Het gros moest de “inrichtingskosten”(o.a.wijlen mijn moeder)tot de laatste cent aan het DMZ terugbetalen.Hoe anders werden zij die naar de VS emigreerden behandeld(hierover later)waardoor zij zich ECHT “thuis(in een vreemd land!)voelden”.Ruim 25.000 zochten hun heil in de VS,want men voelde gewoon dat men hier niet/althans minder welkom was.Trouw,opofferingsbereidheid,”dubbel-presteren”(zichzelf constant bewijzen) maakte niets uit.Ik kom hier later nog op terug.

  • PLemon zegt:

   “Hi Beckman L ” Indo’s waren in feite ook ‘vluchtelingen’…

   Het ligt voor de hand dat zo te benoemen, maar er zijn toch verschillen In de uitstroom dat indië/indonesië .(diaspora) toen beleefde.

   ***  Het ging om Nederlanders van uitsluitend Europese afkomst én om Nederlanders van gemengd Europees-Aziatische afkomst – in de koloniale tijd Indo’s geheten. Zij behoorden tot verschillende categorieën, met uiteenlopende achtergronden. De eerste categorie repatrieerde naar het vaderland, dus keerde letterlijk terug na een lang verblijf in de kolonie. De tweede categorie werd als Nederlander in de kolonie geboren, maar had nooit eerder in het vaderland overzee gewoond. De derde categorie was Indonesisch staatsburger geworden, warga negara, maar kreeg daar later spijt van. Deze zogeheten spijtoptanten namen alsnog de boot – of het vliegtuig – naar het Westen. In de loop van de naoorlogse jaren is de term ‘Indische Nederlander’ ingeburgerd geraakt voor alle migranten die na de oorlog van Indië, dan wel Indonesië naar Nederland zijn gekomen.

   Indische Nederlanders kwamen er vaak pas in Nederland achter hoe Indisch ze eigenlijk waren. In ieder geval hadden ze andere voorkeuren – zeker op het gebied van voedsel, muziek en mode – en hielden ze er andere manieren van omgang op na dan menig ‘Hollander’ om hen heen. Zij voelden zich dan ook sterk op elkaar aangewezen, wat al in een vroeg stadium tot de oprichting van belangenorganisaties leidde….
   en bovenal de Stichting Pelita. De laatste organisatie zet zich al vijfenzestig jaar in voor de Indische groep. Op het vlak van materiële en geestelijke steun, maar ook op dat van maatschappelijke zorg. Om de uitvoering van haar beleid te structureren richtte de overheid zelf begin jaren vijftig een Centraal Comité op, het CCKP, dat bestond uit een bundeling van de initiatieven van Kerkelijke en Particuliere organisaties. Al snel ontpopte dit comité zich als een krachtig pleitbezorger voor de belangen van repatrianten. Die taak bleef zij vervullen tot er eind jaren zestig een eind kwam aan het officiële overheidsbeleid voor repatrianten.

   In de naoorlogse geschiedenis van de Indische gemeenschap keren drie thema’s steeds terug: onbegrip, doorgesneden banden met het oude Indië, en de oorlog. Onbegrip over het feit dat Nederland zich na de onafhankelijkheid van Indonesië zo snel afwendde van zijn koloniale verleden, waardoor er een sluier kwam te liggen over de alledaagse geschiedenis van Indische landgenoten. Daarmee werden zij ook zelf afgesneden van hun herinneringen aan de vooroorlogse tijd, wat hen de karakterisering heeft opgeleverd van een heimweegeneratie. Wat de Japanse bezetting betreft, de belangstelling daarvoor is in Nederland pas laat op gang gekomen. Dat geldt zeker voor de gebrekkige financiële compensatie van overheidswege voor de geleden oorlogsschade – en niet uitbetaalde salarissen en pensioenen. Nadat een gefrustreerde man in augustus 1991, tijdens een plechtigheid bij het herdenkingsmonument, een ei had gegooid naar premier Ruud Lubbers, werd in allerijl een Indisch Platform opgericht. Voor het eerst sinds zijn komst naar Nederland had de Indische groep toen een officieel orgaan om regelmatig met het kabinet van gedachten te wisselen over haar wensen en noden. Daaruit is onder meer Het Indisch Gebaar voortgekomen, een individuele uitkering voor het doorstane oorlogsleed en de als zakelijk ervaren wijze waarop de Nederlandse overheid daarmee zou zijn omgegaan. Ook kwam er een reeks historische studies op gang over Indische Nederlanders door de eeuwen heen. Al die initiatieven hebben geleid tot een zichtbaarder aandeel van het Indische in het Nederlandse geschiedverhaal. http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/term/indische%20nederlanders/volledige-tekst

   • Ron Geenen zegt:

    “”””””””””Nadat een gefrustreerde man in augustus 1991, tijdens een plechtigheid bij het herdenkingsmonument, een ei had gegooid naar premier Ruud Lubbers, werd in allerijl een Indisch Platform opgericht. “”””””””””””

    Als ik even er tussen mag komen. Het bovenstaande deel uit uw artikel zegt eigenlijk wel erg veel.
    Een gegooide ei naar een kabinetspersoon deed o.a. het Indisch Gebaar ontstaan, een uitkering en een reeks historische studies. Hoe is dat mogelijk? En waar zijn dan alle andere eieren gebleven? Het ei van Columbus was de oplossing. Wil je iets gedaan krijgen, gooi een ei!

 10. rob beckman lapre zegt:

  Eerder beloofde ik “op de zaak te zullen terugkomen”;geprikkeld door het “R.W.Moorrees family first years in the U.S.dtd 18/12/016 artikel op de engelstalige site “Theindoproject.org”,waarin niet alleen de Moorrees familie,maar daarna ook anderen,blijk gaven van de “welcome-manner”waarop zij in een vreemd land werden ontvangen,wat haaks stond op wat zijn in Nederland merkten.Een ander artikel op dezelfde site “Recap from Jamie’s(Stein) seminar presentation in the Netherlands” bevestigde dat de Indo in Amerika/Canada,als spoedig ondanks taal-,opleidingsnivoproblemen,na(letterlijk) bijna alles te hebben (moeten)aangepakt,er een “succes-story”van maakten.Later meer-zelfs met verwijzing naar 03/01/2017 ingezonden brieven in een grote NL- krant,dat de burger boos is hoe “anderen”(60 jr geleden kon het woord “Indo”daar staan)worden bevoordeeld..

  • Ron Geenen zegt:

   Bijna alle verhalen van de Indo’s hier in Amerika begonnen op de zelfde manier. Gezin met kinderen komt aan. Wordt door een sponser opgevangen. Krijgt een kleine huur woning met meubeltjes en een gevulde ijskast. Daarna sta je op jezelf. De centjes in je broekzak, daar moet je van rondkomen. Daar is geen loket waar je steun kan krijgen. Dus een baan vinden. Het liefst beiden, moeder ook. Kinderen naar school. In CA gingen vaak veel Indo’s bij elkaar in de buurt wonen en hielpen elkaar. En zo is het begonnen! Ook met mijn broer, mijn zus en nicht met haar man.

 11. rob beckman lapre zegt:

  Als ik teksten over het (Indisch)”Gebaar” lees,dan lees ik(opnieuw)de tekst van Indisch4ever “Tractaat van Wassenaar”dd17/12/015.Indonesie betaalde (1966)totaal 689,000,000 harde guldens aan Nederland.Het “Gebaar” was totaal 159,000,000 euro.Batig saldo zou zijn 223,777,000 euro.Ik kom op een(veel) hoger bedrag wat 689 miljoen (harde)guldens in 2015 waard zou zijn; t.w.euro 1,619,166,992 (grosso-modo meer dan 1,6 MILJARD euro).Na het “Gebaar”zou er dan een “batig saldo” van meer dan 1,460 miljard euro moeten zijn.Waarom dan “geen geld voor back-pay”?Ik geloof in (harde)cijfers,niet in politieke priet-praat

  • PLemon zegt:

   @Hr Beckman ” Ik geloof in harde cijfers…”

   Heeft u het ” Andijvieboek ” niet in bezit?

   ***Maar Griselda Molemans is de eerste die boven tafel heeft gekregen dat de 600 miljoen gulden aan Indonesische herstelbetalingen keurig netjes betaald zijn, in 30 jaarlijkse termijnen.

   Het betreft de zogeheten Indonesische herstelbetalingen, die bij het Tractaat van Wassenaar van 7 september 1966 vastgesteld zijn. Deze betalingen zijn een compensatie voor de geleden verliezen van Nederlandse particulieren en bedrijven in Indonesië en Nieuw- Guinea door de nationalisatie van de Nederlandse bezittingen in de periode 3 december 1957 tot 15 augustus 1962. Door betaling van een bedrag van 600 miljoen gulden plus rente aan de Nederlandse overheid zijn ‘alle bestaande financiële vraagstukken volledig en definitief geregeld. (..) De inzet van de onderhandelingen betrof ‘alle financiële vorderingen […] onder andere pensioenrechten, voor zover deze vorderingen vóór 15 augustus 1962 zijn ontstaan’.  – Opgevangen in andijvielucht, p. 396/397.
   http://www.indisch3.nl/2014/03/24/opgevangen-in-andijvielucht-legt-verborgen-indische-miljoenen-bloot/

   • rob beckman lapre zegt:

    Kennelijk een misverstand ontstaan vwb mijn 10.36 reaktie;dat NL het geld -689 miljoen guldens(in 30 termijnen) zou hebben ontvangen, DAAR twijfel ik niet aan.Het gaat om wat dat bedrag (1966)in 2015 waard zou zijn geweest.En dan kom ik op een veel hoger bedrag t.w.1,619,166,992 euro.Zelfs al had men,na aftrek “Het Gebaar”(159 miljoen euro), (hypothetisch) 50,000 gerechtigden,inclusief weduwen/nabestaande kinderen, i.v.m.”back-pay” 25,000 euro per persoon hebben betaald, dan zou de Staatskas(die ook zo flink was een forse-miljardengreep-in het ABPfonds te doen)nog een “batig salo” van zo’n 2,1 miljoen hebben gehad.Hoe meer je erin duikt,hoe meer “dark-secrets”boven water komen.Zoals beloofd-ik heb het niet vergeten-zal ik u laten “smullen”van een meer dan 3 jaar oud artikel uit de onvolprezen Javapost,waar(opnieuw)de “tweeslachtigheid”(“halus” versus “kasar” mentaliteit)in de Indo ten tonele wordt gebracht,en de strijd te overleven in een vreemde,onwelkomme,gemeenschap,velen (al dan niet letterlijk)pijn deed.”Pijn”; omdat velen waren grootgebracht met begrippen als “Trouw”,(onafgebroken)”Plichtsbetrachting”.Instelling die niet(genoeg/geheel niet)op prijs werden gesteld,waardoor men zijn/haar heil zocht in het verre Amerika,waar men “WELKOM” was.Wim Willems (bless you)schreef het op voor het nageslacht,opdat wij het maar niet vergeten.

    • PLemon zegt:

     @Hr Beckman “een misverstand”….

     Het Gebaar vloeide niet voort uit de herstelbetalingen procedures…maar was een soort smartengeld.

     ***
     In de samenleving ontstond in de jaren zestig steeds meer aandacht voor de psychische gevolgen van Tweede Wereldoorlog bij oorlogsgetroffenen. Ook in het parlement kreeg de problematiek van de Indische oorlogstroffenen aandacht. Aangezien een juridische onderbouwing van de backpay-problematiek vanuit politiek oogpunt niet haalbaar was, legde een Commissie van Drie, bestaande uit de parlementariërs K.G. de Vries, S.C. Weijers en G.W. Keja, op persoonlijke titel een voorstel in waarin werd gepleit voor een symbolische genoegdoening voor het lijden in de Japanse interneringskampen. Het voorstel werd door de Kamer gesteund en leidde in 1981 tot de totstandkoming van de wet Uitkering Indische Geïnterneerden (UIG). De UIG voorzag in een eenmalige uitkering van 7500 gulden voor alle door de Japanners geïnterneerde kostwinners (of in geval van overlijden hun partners) die zich nadien in Nederland hadden gevestigd.
     Het Gebaar
     Oproep van Stichting Het Gebaar
     Politiek Den Haag, zowel de regering als het parlement, waren tevreden met deze financiële regeling, maar de Indische oorlogsgetroffenen waren er minder over te spreken. De UIG leidde tot ongelijkheid. Ambtenaren die recht hadden op backpay, maar niet geïnterneerd waren geweest (zoals vele Indo-Europese civiele ambtenaren) kwamen niet voor de uitkering in aanmerking. Daarentegen konden personen die wel geïnterneerd waren geweest maar geen gouvernementsaanstelling hadden – en dus geen recht hadden op backpay – wel aanspraak maken op de uitkering. Ondanks de goede wil van de Commissie van Drie leidde de UIG tot nieuwe frustraties bij gedupeerde betrokkenen. Pogingen de UIG te herzien, hadden geen resultaat. Belangenorganisaties als de SRK en de SNE slaagden er niet meer in hun achterban enthousiast te krijgen voor nieuwe acties. De betrokken oorlogsgetroffenen legden zich na vele decennia strijd neer bij de situatie. In 2000 stelde de overheid via Het Gebaar een schadeloosstelling ter beschikking. Deze uitkering was echter een vorm van smartengeld voor de ‘kille’ ontvangst van de naoorlogse repatrianten in Nederland en stond los van de achterstallige betalingen.
      http://www.oorlogsgetroffenen.nl/thema/rechtsherstel/10_Backpay_kwestie

    • Surya Atmadja zegt:

     en de strijd te overleven in een vreemde,onwelkomme,gemeenschap,
     =======================================
     Dat de geremigreerde Indischen naar USA het niet makkelijk hebben gehad was ook bekend, soms werden ze aangezien als Mexicanen of Latino’s.
     Ook qua behuizing gebeurde wel iets.
     Quote:
     “en toen arriveerden in het gedeelte van de stad dat nu zo populair is. In die tijd was het achterbuurt (ik zie hier kleine overeenkomsten met de Amsterdamse Indische buurt). Onze etage was boven een pakhuis. Het was zo vies in het trappenhuis, maar ook in onze woonruimte. En toen moest ik weer huilen. De waterleidingen waren verstopt en toen we naar bed gingen – onze eerste nacht in dat huis – zakte het bed door.”
     Bron: Het onbekende vaderland; red. W.Willems en L. Lucassen.

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””Bron: Het onbekende vaderland; red. W.Willems en L. Lucassen.””””””””””

     Het feit dat er een vergelijking wordt gemaakt met A’dam, zegt mij genoeg dat ze geen idee hebben hoe er in CA met buurten, woonwijken en huizen wordt omgegaan en beoordeelt worden.
     LA had vroeger een Watts buurt waar voornamelijk zwarten woonden. Die kwamen in opstand en vernielden en sloopten de buurt. Toen de rust was teruggekeerd, vertrok een groot gedeelte naar de plaats Pomona, waar veel blanken en Mexicanen woonden. De laatsten woonden in de achterbuurten van Pomona. De zwarten trokken ook in die buurt. Een gang oorlog ontstond. Vervolgens kwamen de Vietnamese bootvluchtelingen, die o.a. ook in de goedkope buurten van Pomona trokken. Ook die vormden een gang. Oorlog. Nu is het daar vrij rustig door de harde hand van de politie. Vele Mexicanen zijn o.a. naar Fontana oostelijk getrokken en de zwarten naar het plaatsje Colton.
     Als Indo moet je nooit in een buurt waar alleen een soort kleur woont, gaan intrekken. Daarnaast wordt de kwaliteit van een gemeente bepaald naar de kwaliteit van het school district. Hoe beter de scholen (geslaagden) en onderwijs, des te duurder zijn de huizen. De onder klasse van Mexicanen en zwarten, meestal dag arbeiders, konden die huizen nooit kopen. De welgestelde chinezen van Taiwan en Hongkong, nu ook van China, hadden het goed door en kwamen met bakken geld om in dure wijken iets te kopen. Een huis in San Marino is vaak 6 tot 8 maal duurder dan in Pomona. Het plaatsje Glendora, waar ik woon, steekt met zijn scholen boven het buurstadje Azusa uit. Ongeveer 70% van de inwoners van Glendora bestaat uit geslaagden in de maatschappij. In Azusa daarentegen zijn het gros Zuid-Amerikanen en ook Zwarten. Prijs van een huis tussen de 2 gemeenten is vaak 3 maal. En als je bij de gemeente politie de criminele rapporten opvraagt zie je ook het verschil. Als makelaar hoor je dit allemaal te weten.

   • Boeroeng zegt:

    Volgens minister Klink in 2009 had de overheid claims op Indonesië.
    twv van 223 miljoen gulden ( inclusief rente) voor zichzelf gehouden.
    Als die claims onderbouwd kan worden ( gebouwen, gronden, materialen) dan kan men niet zeggen dat de overheid dit onterecht in eigen zak hield.
    De verhalen dat er miljarden euro’s over zijn van het tractaat van Wassenaar is te veel fantasie.
    Mijn kritiek is dat die uitkeringen te weinig bekend waren bij gewone mensen en dat grote bedrijven het meeste hebben opgeslokt.
    TFIR zou onderzoeken of er langs juridische weg nog wat valt te halen.
    Maar , omdat ik er niks van hoor denk ik, wat ik vreesde. ….. Dit is geen weg om op te gaan.

    zie antwoord 8 van de kamervragen 2009:
    https://indisch4ever.nu/2016/05/18/het-gerucht-van-wassenaar/
    https://indisch4ever.files.wordpress.com/2016/05/n_de_stichting_tot_opeising_van_militaire_inkomsten_ex-krijgsgevangenen_en_het_geding_froeling_-1.pdf

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””Als die claims onderbouwd kan worden ( gebouwen, gronden, materialen) dan kan men niet zeggen dat de overheid dit onterecht in eigen zak hield.””””””””””””

     Hoe kunnen ze die claims onderbouwen als Luns akkoord was met 600 miljoen terwijl de echte claim 4,2 miljard had moeten zijn? Door van die 600 miljoen 223 miljoen in hun zak te steken plus ook de 89 miljoen aan rente hebben ze zich verrijkt ten koste van de menselijke slachtoffers, wij!
     Nederland was geen slachtoffer, want ze hadden over diverse eeuwen zich verrijkt met winsten en vermoedelijk ook slavernij en diefstal.Den Haag (politiek) bestond toen uit een zelfzuchtig groepje dieven.

 12. rob beckman lapre zegt:

  Voor het eerst hoor ik iets over de Wet Indische Geinterneerden(UIG)van 1981.Wij, n.b werkzaam op HM Ambassade in Nations Capital, hoorden er niets van.Ma was in 1979 al overleden,en ook mijn jongere broer zou er niets vanaf hebben geweten.De vraag is; werden de genoemde bedragen(7500 guldens)wel ooit uitbetaald?Hoeveel personen,wereldwijd,wisten er niets van?

  • rob beckman lapre zegt:

   Het antwoord was te vinden op deze site van 03/11/2015 “Na zeventig jaar toch nog deel salaris nederlands-indie” en reaktie “Boeroeng”; “mijn vader werd afgescheept met 7500 gulden, 35 jaar geleden….” Toch vreemd dat onze Consulaire Afdeling,ook gevestigd op de Linnean Ave,NW,DC,nooit iets aan de (enkele)Indo bekendmaakte.Woonden er geen,geemigreerde Indo’s in Nations Capital,in (Northern)Virginia,Maryland etc.etc.?
   Hoeveel bespaarde men onze schatkist op deze wijze?

  • Boeroeng zegt:


   Binnenhof 1978

   De backpaykwestie haalde eind jaren zeventig de landelijke media en de 7.500 gulden van Uitkeringswet Indische Geïnterneerden was bekend in Indische kringen in Nederland.
   Men moest zelf een verzoek indienen. 60.000 mensen deden dat en 40.000 aanvragen werden toegewezen
   Zie paragraaf 4.1.7 .

   • rob beckman lapre zegt:

    Aangezien de ingagsdatum 1981,en maar 2 jaar (1983)geldig was voor indienen van aanvraag was,Ma al in 1979 overleed,ik wel lees over “erfgenamen”, maar ook over “weduwen”, moet ik aannemen,dat na overlijden Ma,noch mijn broer noch ik,kans maakten op de 7500 guldens.Vreemde was dat ook (wijlen)mijn schoonmoeder,die 2x overkwam naar de States, geen woord hierover sprak.

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””na overlijden Ma,noch mijn broer noch ik,kans maakten op de 7500 guldens.””””””””””””
     “Ja, en wat dan mijn echtgenote, die als wees en enig overlevende van de Weise op deze aardkloot rondloopt. Kon er ook naar fluiten. NL discrimineert niet!

    • PLemon zegt:

     @Hr Beckman ‘Vreemd wat dat ook (wijlen) mijn schoonmoeder. …geen woord over sprak.

     Interessant voor u is deze timeline ….

     4. Aspecten van het rechtsherstel
     4.1                   Achterstallige salarissen
     Het voor-oorlogse Nederlands-Indië droeg nog kenmerken van de ambtenarenstaat, die het in de gehele 19e eeuw geweest was. Van de ca. 100.000 Europese geëmployeerden waren ca. 90.000 in loondienst, waarvan ca.. 60.000 in het particuliere bedrijfsleven (Cultures, Mijnbouw, Scheepvaart) werkzaam waren en ca. 30.000 in overheidsdienst. (CAB-Rapport, pag. 47). Hiervan waren ca. 13.500 Europese beroepsmilitairen in dienst van het KNIL, de overigen waren werkzaam in onderwijs, gezondheidszorg, missie en zending, en in het bestuur, met ca. 4.000 Europea­nen in dienst van de Koninklij­ke Marine (die als Staatsmarine niet onder de Ned. Indische Regering viel) (Willems/Lu­cassen, p. 53).
     …..
     De regering, bij monde van Minister Luns, gaf in de repliek aan, dat de vraag, of er in de betaling van achterstallige salarissen nog een morele plicht bestond, ontkennend beantwoord moest worden (zelfde stuk, pag. 307). Hij gaf tevens aan, dat de Regering aan opvang van gerepatrieerden vanaf 1950 meer dan 650 miljoen had betaald, zonder dit nader te specificeren. De Kamer accepteerde, dat de kosten van opvang werden weggestreept tegen de achterstallige salarissen en de materiële oorlogsschade.
     Met andere woorden: door naar Nederland te gaan, werd de opvang in Nederland door de Nederlandse regering gezien als genoegdoening en betaling van de achterstallige salarissen en de materiële oorlogsschade.
     . …
     Er werd een hoorzitting belegd over de “Niet-genoten inkomsten tijdens gevangenschap in Nederlands-Indië” (zie Kamerstuk idem nr. 2). De Stichting Nederlandse Ereschulden (SNE) bepleitte tijdens de hoorzitting een eenmalige uitkering van 16.000 aan alle militairen, burger-ambtenaren en geïnterneerde kostwinners. De grote groep vogelvrije staatsburgers viel hier buiten. Naar aanleiding van de hoorzitting werden 30 vragen aan de Regering gesteld, en door haar beantwoordt. (Zie Kamerstuk, no 3). Op basis van deze beantwoording concludeerde de Tweede Kamer dat er inderdaad een morele verplichting van de regering bestond tot terugbetaling en verzocht daarop in een kamerbreed gesteun­de motie de Regering om “per 1 januari 1981 een regeling te treffen waarin aan deze morele verantwoordelijkheid ook materieel inhoud wordt gegeven”  (Zie Kamerstuk, no 4 van 19 juni 1980). Dit leidde tot de Uitkeringswet Indische Geïnterneerden (UIG) van 1 juli 1981, (Staatsblad 1981, no 477) welke in 1982 werd uitgevoerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het betrof hier een eenmalige uitkering van 7.500. aan de op dat moment nog levende ex-geïnterneerde kostwinners uit Nederlands-Indië of hun weduwe. Circa 60.000 personen hebben een beroep gedaan op deze wet, maar slechts 40.000 hebben daadwerkelijk deze éénmalige uitkering ontvangen.
     Ook de categorie Indische Oorlogswezen viel buiten de criteria van de UIG, evenals wzij die later vanuit Nederland naar elders waren geëmigreerd. In totaal is door de regering daarmee uitgekeerd 320 miljoen. Duidelijk is echter, dat er nog steeds geen volledig recht is gedaan betreffende de achterstallige salarissen.
     4.1.8                Samenvatting
     Samenvattend is het rechtsherstel voor niet uitbetaalde salarissen nog steeds niet opgelost.
     Opgemerkt wordt dat in de loop der jaren een aantal compensatie-regelingen zijn getroffen.
     –           Bij overheidsambtenaren werden de pensioenen verrekend.
     –           KNIL-militairen mochten een aantal uitkeringen ontvangen. De Gouvernements Marine en de Stads- en Landwachten komen voor deze compensatieregelingen niet in aanmerking evenals oorlogsweduwen en de wezen.
     –           De Wet Uitkering Indische Geïnterneerden was een kostwinnersvergoeding voor hen die gedurende internering geen inkomsten hadden ontvangen. De vogelvrije staatsburgers werden van deze regeling uitgesloten evenals oorlogswezen. De wet is bovendien onzorgvuldig uitgevoerd.
     –           De Indische Regering betaalde in plaats van de achterstallige salarissen een zo genaamde “rehabilitatie-uitkering”, waarin niet inbegrepen de vergoeding van huisraadschade (zie ook Inventarisatie-rapport Haalbaarheidsonderzoek Indische Tegoeden, pag. 18).
     http://www.hetindischplein.nl/cms/publish/content/showpage.asp?pageid=534

      

   • Ron Geenen zegt:

    “”””””””””Men moest zelf een verzoek indienen. 60.000 mensen deden dat en 40.000 aanvrages werden toegewezen””””””””””””

    Slechts 40000 aanvragen werden toegewezen, Dat zegt mij genoeg. Een heleboel Indo’s zijn in het duister gehouden. Wetende dat er veel Indo’s in het buitenland woonden was de 2 jaar periode wel erg kort. Verbaasd mij niets van de NL regering.

 13. Huib Otto zegt:

  Via deze site heb ik enige jaren geleden ook gehoord van die 7500 gulden voor d weduwen e/o nabestaanden. Helaas was mijn moeder die pas in 1958 in Nederland kwam met haar jongste kinderen al in Januari 1961 overleden en geen van haar kinderen heeft ooit vernomen over dez regeling. Maar ja we waren als jonge volwassenen druk bezig met ons op de arbeidsmarkt door te zetten en mijn persoontje als zelfstandig ondernemer met personeel.
  Heb toen na kennisname enige jaren geleden nog kontakt gezocht met betrokken instantie maar het antwoord luidde: RIEN NE VA PLUS. HET GELD IS NIET MEER VAN U. U bent tig jaren te laat. Jammer nou DIKKE BULT.

  • Indisch4ever zegt:

   Die backpaystrijd eind zeventiger jaren olv Madjoe werd gesteund door Wieteke van Dort met dit lied.
   Ze zong het in de Tweede Kamer.
   Regelmatig was het ook op de radio.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Dit refrein van een oud liedje zou ook toepasselijk kunnen zijn:

    Mensen, noem elkaar geen mietje
    Eenmaal zing je allemaal,
    Allemaal het ouwe liedje:
    ’t Is de schuld van ’t kapitaal

    Pak Pierre

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””””””Heb toen na kennisname enige jaren geleden nog kontakt gezocht met betrokken instantie maar het antwoord luidde: RIEN NE VA PLUS. HET GELD IS NIET MEER VAN U. U bent tig jaren te laat. Jammer nou DIKKE BULT.””””””””

   En vandaag aan den dag hoef je helemaal daar niet mee aan te komen. Wat dat is nu bestemd voor andere groepen.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Tja … en misschien moeten “we” dan ook ophouden met trekken aan een dood paard. Verlies van energie die beter voor iets anders kan worden ingezet.

    Pak Pierre

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””Verlies van energie die beter voor iets anders kan worden ingezet. “”””””””””””

     “Voor wat dan? Wat gebeurd er dan?
     Ik gebruik mijn energie om o.a. de heer Jacq. Brijl te helpen met het opsporen van familieleden van overleden KNIL vaders, ooms, broers. Vanmorgen weer iemand in Noord California weten op te sporen.
     Ook help ik mensen met het aanvragen van AOW en WUV/WUBO met afwisselend resultaat.
     Daarnaast besteed ik ook tijd aan de oudjes in Indonesie.
     Naar aanleiding van bovenstaande worden mijn artikelen ook in het blad “De Indo” geplaatst.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Nou … dat bedoel ik nu. U geeft het goede voorbeeld.

     Energie gebruiken voor haalbare zaken, als het effe kan ook nuttig voor medemens en dier. Desnoods een nieuwe dikke Mercedes kopen.

     Pak Pierre

 14. rob beckman lapre zegt:

  Mogelijk ter afsluiting,en ter verduidelijking waarom NL geemigreerden (inclusief Indo’s werkzaam om HM Ambassades wereldwijd-ondanks de HM Ambassade “Nederands Grondgebied” was-NIET in aanmerking kwamen voor de fl. 7500 v/d UIG van 1981-1983(afgesloten in 2007) vond ik op de site http://www.svjappenkampen.nl “Stichting vervolgingsslachtoffers jappenkampen”;
  Bericht uit Australie(“from down under”) ; “……alleen zij die in Nederland waren gevestigd.Dus NIET wie was geemigreerd (werkzaam op HM Ambassades = “geemigereerd”?),kwam niet in aanmerking”.Duizenden vielen buiten de boot.”Case closed”.

  • PLemon zegt:

   @Hr BL “ter afsluiting….”

   Ambassadepersoneel behoorden ws tot de vogelvrijen en tot troost (zie hierboven)
   ——De wet is bovendien onzorgvuldig uitgevoerd.—

   Cit : De Wet Uitkering Indische Geïnterneerden was een kostwinnersvergoeding voor hen die gedurende internering geen inkomsten hadden ontvangen. De vogelvrije staatsburgers werden van deze regeling uitgesloten evenals oorlogswezen , evenals zij die later vanuit Nederland naar elders waren geëmigreerd.

   • rob beckman lapre zegt:

    Dat vermoeden had ik al, dat oorlogswezen uitgesloten waren,hoewel ik het niet luid en duidelijk las uit de tekst ” en nabestaanden”(=de nog levende weduwe).Vond het wel vervelend voor de geemigreerden.

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””””””alleen zij die in Nederland waren gevestigd.Dus NIET wie was geemigreerd (werkzaam op HM Ambassades = “geemigereerd”?),kwam niet in aanmerking”.Duizenden vielen buiten de boot.”Case closed”.””””””””””””””

   Is dat niet een standaard van alle NL regeringen. Discrimineren van de Indo’s. Het gebeurde in de jaren 50 en het duurt voort tot op heden. En ze waren zelf zo arrogant door ambtenaren naar Amerika te sturen om kleding en meubel voorschot van de jaren 50 terug te vorderen.
   Nu begrijp je ook beter waarom ik graag oude Indo’s help met welke uitkering dan ook. Enige manier om wat terug te krijgen. Dat heb ik ook een keer aan een NL dame uitgelegd, die een Indische dame moest ondervragen, omdat de dame een WUV uitkering had gevraagd.
   Krijg je het niet uit de lengte, dan maar uit de breedte.

   • rob beckman lapre zegt:

    Jij hebt mij de verhalen verteld zoals Wim Willems in zijn boek op blz.126 beschreef.Men verwachte wel “Trouw tot in de dood”,maar een uitstaande schuld,die moest “links-of-rechtsom terug”.Vergelijk met wat men vandaag de dag anderen uitgeeft!Wij spreken nu over honderden MILJOENEN.Doet het zeer,sure it does!

    • Indisch4ever zegt:

     Het zal helpen om niet zo haatdragend te zijn naar vreemdelingen toe. Dat doet minder zeer, Rob.
     Je vergeet dat vele Nederlanders ook dat soort gevoelens kennen tov Indische Nederlanders.
     Die zag men en ziet men als ook een soort vreemdelingen.

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””Je vergeet dat vele Nederlanders ook dat soort gevoelens kennen tov Indische Nederlanders.
     Die zag men en ziet men als ook een soort vreemdelingen.””””””””””””

     “Nederlanders zien andere Nederlanders als vreemdeling. En andere Nederlanders zien als vluchtelingen van vandaag gaat mij wel wat te ver.

    • PLemon zegt:

     @Hr BL ‘het doet zeer…’

     De tijden zijn veranderd (Nederland zat nog in de lappenmand na WO2) en de jaren vd welvaartsstaat lagen in het verschiet.Bovendien zijn we geen baas meer in eigen huis. En Brussel kijkt over de schouder mee of we wel de portemonnee trekken vd oorlogsvluchtelingen. (tijdelijk?.).

     ***Voor de opvang van asielzoekers in Nederland wordt dit jaar(2016) 836 miljoen euro extra uitgetrokken. Dat bedrag komt uit het potje voor ontwikkelingssamenwerking van Buitenlandse Zaken. Dat ministerie is financieel verantwoordelijk voor de opvang in het eerste jaar in Nederland.
     Opvang in buurlanden
     Daarnaast draagt minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) in 2015 ongeveer 200 miljoen euro bij aan de opvang van vluchtelingen in de buurlanden van Syrië en Irak. Dit geld komt uit het potje voor humanitaire hulp.
     Justitie zelf trekt vanaf dit jaar structureel 30 miljoen extra uit voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND. Daarmee kunnen extra mensen worden ingezet om de vele asielaanvragen te kunnen behandelen.
     In 2016 komt er nog eens 250 miljoen euro bij voor de opvang van asielzoekers. Daarvan komt 200 miljoen uit het reservepotje voor asielopvang van Justitie.
     Buitenlandse Zaken heeft daarnaast voor 2016 in ieder geval alvast 551 miljoen euro ingeboekt voor de asielopvang in het eerst jaar in Nederland. Naar verwachting gaat dat bedrag nog omhoog als de stroom vluchtelingen aanhoudt.
     De kosten voor 2016 zijn nog niet exact in te schatten, omdat niet duidelijk is hoeveel mensen dan op de vlucht slaan en hoeveel van hen in Nederland aankloppen.
     http://www.ad.nl/buitenland/grote-stroom-vluchtelingen-kost-nederland-nu-1-miljard~a106d519/

 15. bo keller zegt:

  Het CPB komt tot een vergelijkbare conclusie als het Nyfer.
  Een 25-jarige immigrant kost de Nederlandse staat gedurende
  de rest van zijn leven 43.000 euro.

  Een autochtone Nederlander van 25 draagt in de rest van
  zijn leven juist 76.000 euro bij aan de schatkist.

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/4163749/2015/10/15/Hoeveel-kost-een-gevluchte-Syrier-eigenlijk-echt.dhtml

  Hoeveel kost een gevluchte Syriër eigenlijk echt …
  http://www.trouw.nl
  Hoeveel kost zij, de vrouw met de roze hoofddoek en gympen in dezelfde kleur? Hoeveel levert de jongen op die in de armen van zijn
  siBo

 16. Surya Atmadja zegt:

  Ron Geenen zegt:
  6 januari 2017 om 17:26

  “”””””””””Bron: Het onbekende vaderland; red. W.Willems en L. Lucassen.””””””””””
  Het feit dat er een vergelijking wordt gemaakt met A’dam, zegt mij genoeg dat ze geen idee hebben hoe er in CA met buurten, woonwijken en huizen wordt omgegaan en beoordeelt worden.
  ==================================
  Even goed lezen wat ik geschreven heb.
  Ik heb ook over vroeger , verhaal van een Indische gezin/echtpaar die op grond van de 2 regelingen naar USA verder migreren.
  Trouwens als ik me niet vergist waren er bijna 60.000 die in 2 migratiegolven gegaan waren.
  Eerst ongeveer 30.000 waar particulieren en kerk actief waren , daarna 30.000 die door de 1ste golf werd geholpen .
  Let op de aantallen , er waren iets meer dan 300.000 uit NOI gegaan , waarvan ongeveer 30% totoks of Orang Baru ( nog geen “Blijver” ) de rest waren Indo/Indisch, waarvan 60.000 naar USA gingen en nog een klein deel naar Australia etc doorreizen.
  Buiten de “Indonesiers”/Chinezen ????
  De juiste cijfers kan men reconstrueren , zie Statistiek(Zak) Boek CBS Nederlands Indie -Batavia , van 1941, uitgegeven in 1947.

  Ik ben omstreeks 1968 op bezoek geweest bij een Indische kennissen van mijn ouders in de buurt van Den Haag, ze had haar kindverzorgster meegenomen .
  Kindermeisje woonde in Amsterdam Oost ( Indische buurt).Toen heb je nog oude huizen, met krakende houten trappen en geen centrale verwarming.
  Dat was in mijn/onze ogen een “achterbuurt” .

  Per saldo zou ik zeggen dat de problemen van migranten vaak te vergelijken zijn , dat ze na 1 of 2 generaties hun plaats hadden veroverd en ook verdiend is bewezen door wat ik gezien heb in NLD en de succesverhalen van de (huidige) Indo’s in USA .

  • Ron Geenen zegt:

   “””””””””Per saldo zou ik zeggen dat de problemen van migranten vaak te vergelijken zijn , dat ze na 1 of 2 generaties hun plaats hadden veroverd en ook verdiend is bewezen door wat ik gezien heb in NLD en de succesverhalen van de (huidige) Indo’s in USA .””””””””””””

   Per “saldo” klopt het naar mijn mening ook niet. Niemand werd hier in salaris 2 stappen achteruit gezet zoals het in Nederland gebeurde. Het enige nadeel was de taal. Mijn vrouw ging in de avond 6 maanden, 3 avonden maal 3 uren naar school en daarna kon ze zich goed redden met de taal. In die tijd waren er heel wat banen. Men nam vaak het eerste baantje aan in de buurt, want men moest de omgeving ook leren kennen. Ongeveer 2 maanden later een andere baan, die beter werd betaald. Een zeer belangrijke factor was het weer. Ca kent geen koude winters. Binnen een paar maanden werd ook een rijbewijs gehaald en een auto gekocht. Die waren toen spot goedkoop. Net als benzine dat toen 20 cent per gallon moest opbrengen, werd mij verteld.
   In die tijd waren er banen zat. De tweede golf van Indo’s die door de eerste groep werden opgevangen, hadden het vaak een stuk makkelijker. Mijn broer werd gesponsord in Boston. Kwam de winter daar door en zodra de zomer begon is hij met vrouwlief achter het stuur van een tweede hands amerikaan gekropen en naar zuid Ca gereden (5000km).
   Ter aanvulling, er waren ook Indo’s die naar Brazilië emigreerden, ongeveer 15000.
   Vele Indo’s die ik er over heb gevraagd, zeggen mij dat ze hier makkelijker aan de bak kwamen dan in NL.

   • Arthur Olive zegt:

    Kwam de winter daar door en zodra de zomer de begon is hij met vrouwlief achter het stuur van een tweede hands amerikaan gekropen en naar zuid Ca gereden (5000 km)

    Dat doet me denken aan de tijd toen ik afzwaaide uit het leger in 1967.
    Ik zag er tegenop om zo’n 3000 km. vanuit Fort Campbell Kentucky naar Los Angeles in mijn eentje te rijden, niet wetende dat het een romantische trip zou worden. Ik was toen nog een jonge vrijgezel.
    In Oklahoma City nam ik de oude route 66 die ik al eens eerder in 1960 had genomen met Indo vrienden.
    Alles ging goed totdat ik midden in de Sonoran woestijn in Arizona terecht kwam. Het was bloedheet en mijn car kon de hitte niet aan. Mijn Buick had een experimental aluminum engine head die warped was en door coolant verlies te warm liep..
    Ik had geen andere keuze dan om mijn auto links te laten en verder proberen te liften, een tweede handse auto was goedkoop toen.
    Normaal kwam er wel eens een auto of truck langs maar op dat ogenblik zag ik niets en het leek wel een tavreel uit de Alfred Hitchcock film, North by Northwest met Cary Grant.
    Het huilen stond mij nader dan het lachen.
    Na ongeveer 20 minuten kreeg ik een lift naar Los Angeles die me doet denken aan de song van Nora Jones “Come Away Wih Me”.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ik zou een uitnodiging van Norah Jones om met haar mee te gaan niet kunnen weerstaan. Maar ja, mijn stramme benen laten het niet toe.

     Nieuwsgierig gemaakt …. kun je iets meer vertellen over het romantische deel van die 3000 km lange reis, Arthur?

     Pak Pierre

    • Arthur Olive zegt:

     Al teveel off topic pak Pierre.

  • Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

   Tuut, tuut. Amsterdam-Oost/Indische buurt een achterbuurt?
   Ik ben in de 70er jaren in Putten op de Veluwe geweest , U weet wel van die polio-gevallen , dat is pas achterlijk, ook nu nog. Amsterdam-Oost m.n. de Indische buurt lijkt me meer een volksbuurt maar dat was bijna geheel Nederland. De huizen hadden wel houten trappen en geen centrale verwarming maar welke huizen hadden dat niet toentertijd in Nederland ?

   Ik ken Amsterdam-Oost/ de Indische buurt goed, want mijn Oma (ex-inlandse) woonde daar, eerst in de Perlakstraat 12 twee hoog en daarna in een nieuwbouw in de Riouwstraat 31. Ik ging daar als kleine jongen in de 60er jaren vaak op vakantie.
   Veel Indischen woonden in de Indische buurt, natuurlijk niet teveel, want de toenmalige regeringen pasten een uitstekend spreidingsbeleid toe. Indischen accepteerden dat ze naar Drente (Westerbork: Konzentrationslager) of Limburg (Heerlen of all places) werden gedeporteerd.

   Laatst ben ik nog in de Indische buurt geweest. De Javastraat is nog steeds de Javastraat, een gezellige winkelstraat, weliswaar met veel Nieuwe Nederlanders, inwoners met migratie-achtergrond in algemeen en beschaafd spraakgebruik.

   • Surya Atmadja zegt:

    Peter van den Broek van een andere generatie zegt:
    7 januari 2017 om 10:24
    Tuut, tuut. Amsterdam-Oost/Indische buurt een achterbuurt?
    ============================
    Ik heb vergelijkingen gemaakt dat het voor migranten vaak diverse problemen waren.
    Taal, acceptatie v.d ontvangende buren/maatschappij , werk , je eigen problemen ( niet willen en of kunnen aanpassen) etc.
    Wat ik hoor over de succes verhalen van de Amerindo’s en in het bijzonder wat ik gezien en meegemaakt heb van de Nederindo’s(*) en in het bijzonder de 2de (en of 1.5) en 3de generaties zijn er toch overeenkomsten.
    Dat werd verteld door die Indische echtpaar , die boven een pakhuis een flat kreeg.
    Van mijn vrienden ( toen nog jonge 2de generatie) die met hun ouders meegingen wonen de meesten in nieuwbouwwoning, 4 slp kmr /cv , tuin voor ( zo groot als een “postzegel) , achtertuin ( type doorzonwoning) , zolder/berging.
    Ook een kennis van mijn ouders , in verre Friesland/dorp Joure , een nieuwbouwwoning, alleen moest hij als arbeider spelen in een tabaksfabriek.

    Terug naar Amsterdam Oost in 1968 , ja je hebt goede delen , tegenover de K.I.T , en minder goede delen .
    Kindermeisje (Sundanese) woonde in een deel die ik als achterbuurt beschouwd .
    We kwamen ook in de winter , krakende trappenhuis, koud , geen CV .
    Het is een feit dat men gewend is om de leef/woonomstandigheden in het land pan erkomst te vergelijken met het land pan aankomst.
    Amsterdam Oost ( bepaalde delen dan) is nu HIP/trendy, veel jongeren met dikke dompets. Aan de andere kant wonen ook veel allochtonen(oeps ma’af) .
    Ik dacht dat ze ongeveer 10-15 jr geleden al aan het renoveren zijn .

    Om indruk te krijgen hoe de eerste kennismaking verliep van Nederindo’s en de autochtonen gelieve de Film Contract Pensions Djangan Loepa(H) bekijken.
    Ik dacht dat ik jaren geleden een deel zag tijdens een boekpresentatie in Amsterdam Oost , waar Indisch3.nl mensen , Alfred B, Lizzy van L aanwezig waren .
    Met een korte discussie erbij.

   • bokeller zegt:

    Pak Boeroeng,effe off topic.
    1962 Net terug gekeerd uit Ned,Nw.Guinea,
    Strenge winter ,nog geen centrale verwarming en
    woonplaats ”Middelburg” Zeeland.
    Standplaats ”Arnhem” Gelderland.
    Oefenplaats grens O-Duitsland ,Iwan lastig vallen.
    Moerassig verdedigings gebied en tegen de middag
    een telefoontje,;; BO ,je vrouw opgenomen in het ziekenhuis
    en kind ondergebracht bij een goedwillende collega.
    Iedere Streep/of Ster druk doende de oefening goed
    te laten verlopen en dan dit probleem erbij.
    Rammel Jeep versierd en op naar de Nederlandse grens,
    verder mocht niet.Via de Nederlandse Douane
    contact gezocht met vervoerders richting ”Zeeland .”
    Niet wetende dat er in Brabant ’n dorp zo heette.
    Midden in de nacht ,in gevechtspak ,duim opgestoken
    om te liften,wat me in één keer lukte tot Middelburg
    in de vroege ochtend.
    Bij de buren aangebeld met de vraag,waar is mijn
    kind ondergebracht.
    Twee dagen later Koninklijke Marechaussee ,met
    de korte mededeling ”Terugkeren naar het Onderdeel”
    Kortom het had een achteraf staartje,dat resulteerde
    in een woning in Nijmegen.
    Tsja, dat waren ook woelige tijden waar wij
    doorheen moesten.
    siBo

 17. rob beckman lapre zegt:

  Mij werd,m.i.onterecht vreemdelingenhaat verweten.Absoluut onwaar..Ons land is door de eeuwen een “safe haven”voor ECHTE(benadruk dit woord)vluchtelingen geweest.Heb voor de Deutsche Welle aan een onderzoek meegedaan over de influx van vluchtelingen/”vluchtelingen”in Europa .Onderzocht maar 3 N.afrikaanse(Marokko,Tunesie,Algerije)en 2 landen zuid van Sahara(Nigeria,Sudan).Op een totale bevolking van 3 N.afr.landen(87.1 miljoen)is gemiddeld 11.6% werkloos= +10 millioen werkloos.Op een totale bevolking van 2 zuid Sahara landen(231 millioen zielen)is gemiddeld 16.95% werkloos=+ 39 millioen werkloos!Het zijn de CIJFERS die de boodschap moeten overbrengen,niet het(misbruikte)medegevoel.Duitsland heeft nu een wetswijziging in voorbereiding(ik bewaar alle gegevens)dat SYRISCHE vluchtelingen niet(meer)permanent in duitsland mogen blijven,maar terug moeten als er vrede is.U voelt wel naar welk land de stroom nu gaat?In ons land wordt “Vaderlandsliefde”(Patriotisme)met hoon ontvangen.Men tracht(te)dit als “fout” aan te voeren.De Vaderlands(?)lievende Indo werd-bijna letterlijk-het land uit gezet(o.a.naar de VS).

  • Indisch4ever zegt:

   Rob, je wrokt over onrecht de Indische vreemdelingen aangedaan en tegelijk zit je verkapt te pleiten om hedendaagse vreemdelingen ook zo of nog erger te discrimineren.
   Dit is geen vaderlandsliefde.

   Het onderwerp is 7.500 gld van 1981. De vluchtelingen van 2016 hebben daar niks mee te maken. Het Indische onrecht van 1981 is niet hun schuld.

   • rob beckman lapre zegt:

    “Etnische haat”? Zeker niet als “Oosterse Nederlander” zoals wij Indo’s in klassen werden ondergebracht.Ben door grootvader Gerard Jean Lucien grootgebracht met (nu wat lachwekkend beschouwde)ideeen als Trouw(met hoofdletter),en (onafgebroken )Plichtsbetrachting t.a.v.ons land en de Souverein.De simpel minded menen dat dat een “gepasseerd station” is,en kijken naar een (onzekere)toekomst,waarbij wij(belastingbetalers)moeten opdraaien voor wat de politiek( ooit gehoord van Antonio Gramsci’s “The long march through the institutions”?,lees en begrijp) ons opdraagt.

    • PLemon zegt:

     @Hr BL ” wat de politiek ons opdraagt”

     Toen al niet in ons voordeel door de naoorlogse armoedige omstandigheden en tegenwoordig door het weglekken van onze welvaart vanwege Internationale afspraken/verplichtingen mbt de asielzoekers van heinde en verre. Het zit wat dat betreft de ‘verdreven Indische gemeenschap’ niet mee om de openstaande vorderingen op de overheid te verhalen.
     Je zou verwachten dat “die het eerst komt die het eerst maalt” principe op ons Indischen zou worden toegepast.

     *** Dit is een belangrijke stap naar Europese solidariteit.
     Na urenlang beraad van de Europese Justitie- en Migratieministers weigerden Hongarije, Tsjechië, Roemenië en Letland uiteindelijk in stemmen met de verplichte asielquota. Ook het Frans-Duitse dreigement dat dwarsliggen financiële consequenties kan hebben, kreeg hen niet op de knieën. De andere 24 EU-landen legden zich wel vast op een ‘politiek principeakkoord’ dat de EU 120 duizend vluchtelingen overneemt van landen als Italië en Griekenland. Het besluit over de verdeelsleutel wordt naar volgende maand doorgeschoven http://www.volkskrant.nl/buitenland/eu-toch-niet-akkoord-over-verspreiden-vluchtelingen~a4142148/

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””””””weigerden Hongarije, Tsjechië, Roemenië en Letland uiteindelijk in stemmen met de verplichte asielquota. “”””””””””””””

     Het zou wel eens zo zijn dat de grote meerderheid van Europa er ook zo overdacht. Laat ze maar een referendum per land houden. Per slot van rekening gaat het hier ook om grote sommen geld en men weet niet wat men daarvoor in de plaats krijgt.

   • bert zegt:

    Helemaal eens met Indisch 4ever ! De Indische mensen kwamen hier aan in een land in opbouw na wo 2 ,De echte vluchtelingen hebben recht ( op het menselijke vlak) van ons Nederland is nu rijk kom op ayo tolong !! En NIET kijken naar hoe wij zijn behandeld .Misschien moeilijk te verkroppen maar sudah is sudah ja toch ?

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””””””Misschien moeilijk te verkroppen maar sudah is sudah ja toch ?””””””””””””

     Dat is een omgekeerde vorm van discriminatie jegens de Indo. Nederland is nu rijk. Wel laat ze het dan ook tonen jegens de Indo. Andere landen konden dat wel. Speciaal jegens de in de steek gelaten landgenoten in Indonesie. Of is dat ook sudah is sudah???????????? Laat hun maar verrekken?

    • bokeller zegt:

     #### ”Ik moet ze eten en droge kleren hebben gegeven”###
     https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/09/de-vluchtelingenroutevan-islamitische-staat-4214704-a1520670
     siBo

    • Ron Geenen zegt:

     https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/09/de-vluchtelingenroutevan-islamitische-staat-4214704-a1520670

     Bovenstaande gelezen, Bo. Ben blij dat ik niet meer in Europa woon.

    • Arthur Olive zegt:

     @ Bert
     Ik wist niet dat vluchtelingen rechten hadden voordat ze een land binnen vallen, wettelijk of menselijk.
     Het idee dat je wat je hebt met een ander MOET delen is communistisch, wat ze hier in Amerika noemen “Forced redistribution of wealth”.
     Daarbij komt nog dat dit wordt beslist door buitenlanders die niet gekozen zijn en je geen baas meer bent in je eigen huis.

    • Boeroeng zegt:

     Arthur,
     Het idee van moeten delen is een normaal menselijk idee en niet persé communistisch.
     Het christendom kent dat idee ook.
     En in een democratie wordt het bestuur indirect gekozen door het volk en dat bestuur maakt overheidsbeslissingen.
     Niet vluchtelingen die voor ellende vluchten . Niet andere buitenlanders
     Om op topic terug te komen…. de regels van de uitkeringswet 1981 is door dat bestuur bepaald. Dat is niet de schuld van buitenlanders in Nederland, toen niet en nu niet.

    • Arthur Olive zegt:

     Boeroeng
     Wat ik bedoel met ongekozen buitenlanders die beslisingen maken is bv Merkel en haar cohorts die een beslissing maken om miljoenen vluchtelingen en gelukzoekers binnen te laten komen en Nederland moet dan maar mee doen.

     Het Christendom kent zeker het idee om te delen , maar het Christendom geeft een waarschuwing om eerst je eigen familie te helpen en als je dat niet doet dan ben je slechter dan een infidel (1 Timothy 5:8)
     Volgens de Christelijke leer is het dus verkeerd om een buitenlander te helpen niettegenstaande het Indische onrecht.

 18. eppeson marawasin zegt:

  @Pak Arthur Olive zegt: 7 januari 2017 om 20:22 Ik wist niet dat vluchtelingen rechten hadden voordat ze een land binnen vallen, wettelijk of menselijk.@

  — Deut. 10:18-19 “Die het recht van den wees en van de weduwe doet; en den vreemdeling liefheeft, dat Hij hem brood en kleding geve. 19 Daarom zult gijlieden den vreemdeling liefhebben, want gij zijt vreemdelingen geweest in Egypteland.”

  Deut.24:17 “Gij zult het recht van den vreemdeling en van den wees niet buigen, en gij zult het kleed der weduwe niet te pand nemen.”

  @Pak Arthur Olive zegt: 7 januari 2017 om 22:45 Wat ik bedoel met ongekozen buitenlanders die beslisingen maken /…/

  — Matt. 2:13-14 “13 Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, zeggende: Sta op, en neem tot u het Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte, en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal; want Herodes zal het Kindeken zoeken, om Hetzelve te doden. 14 Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kindeken en Zijn moeder tot zich in den nacht, en vertrok naar Egypte;”

  @Pak Arthur Olive zegt: 7 januari 2017 om 22:45 (1 Timothy 5:8)@

  — 1 Tim.5:9-10 “Dat een weduwe gekozen worde niet minder dan van zestig jaren, welke eens mans vrouw geweest zij; 10 Getuigenis hebbende van goede werken: zo zij kinderen opgevoed heeft, zo zij gaarne heeft geherbergd, zo zij der heiligen voeten heeft gewassen, zo zij den verdrukten genoegzame hulp gedaan heeft, zo zij alle goed werk nagetracht heeft.

  @Pak Arthur Olive zegt: 7 januari 2017 om 22:45Volgens de Christelijke leer is het dus verkeerd om een buitenlander te helpen /…/@ .

  — Ruth 2 : 11 “En Boaz antwoordde en zeide tot haar: Het is mij wel aangezegd alles, wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt, na den dood uws mans, en hebt uw vader en uw moeder, en het land uwer geboorte verlaten, en zijt heengegaan tot een volk, dat gij van te voren niet kendet. 12
  De HEERE vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen, van den HEERE, den God Israels, onder Wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen! 13 En zij zeide: Laat mij genade vinden in uw ogen, mijn heer, dewijl gij mij getroost hebt, en dewijl gij naar het hart uwer dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet ben, gelijk een uwer dienstmaagden. 14 Als het nu etenstijd was, zeide Boaz tot haar: Kom hier bij, en eet van het brood, en doop uw bete in den azijn. Zo zat zij neder aan de zijde van de maaiers, en hij langde haar geroost koren, en zij at, en werd verzadigd, en hield over.

  e.m.

  • Arthur Olive zegt:

   Pak Marawasin, niet tegenstaande dat u nogal veel tijd hebt genomen met al die bijbel versen heeft wat ik geschreven heb niets te maken met de vreemdeling die nog niet het land is binnen gekomen, ik had het niet over de vreemdeling die al in Nederland is. Al die bijbel versen betekenen niets als men het belang van de vreemdeling die nog niet in het land is belangrijker acht dan die van de eigen bangsa.

   Als Nederland haar beslissingen neemt uit een pure seculair opvatting waarom dan niet eerst de Nederlander, in dit geval de Indische Kwestie, helpen voordat de buitenlander wordt geholpen of is common sense not common anymore?
   Als de assielzoeker waarlijk een assielzoeker is, waarom worden ze dan geintregeerd.
   Ze zoeken assiel, niet een ander land en moeten volgens verdrag terug naar het land van oorsprong zodra het veilig is.

   Om een voorbeeld te geven hoe Amerika met de Cubaanse assielzoeker omgaat.
   Zolang de Cubaan in een boot wordt ontdekt wordt hij terug gezonden. Als dezelfde Cubaan het strand bereikt dan wordt hij geholpen.

   • eppeson marawasin zegt:

    Dag Pak Olive, als zoals u stelt @Al die bijbel versen betekenen niets/…/@, wat heeft dan uw eigen verwijzing naar @(1 Timothy 5:8)@ met een indische kwestie te maken, want in Nederland bestaat er helemaal geen indische kwestie.

    En slogans als ‘eigen bangsa eerst’; ‘grenzen dicht’ en ‘Nederland blank’, dat mag dan allemaal volgens uw Christelijke leer zo zijn, maar mijn persoonlijke voorkeur geniet dan toch by far de profane ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’.

    e.m.

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””””””maar mijn persoonlijke voorkeur geniet dan toch by far de profane ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’. “”””””””””””””

     Daar zullen de criminelen en vooral IS wel blij mee zijn.

    • Arthur Olive zegt:

     Pak Marawasin, met Indische kwestie bedoelde ik de verdiende lonen en soldij die de Nederlandse regering pas veel later aan de levenden uitbetaalde en er dan en statute of limitation op deed. Dat is verkeerd, het is verdiend loon, geen aalmoes en daar zouden de nabestaanden ook recht op moeten hebben.

     Er is niets verkeerd met de versen die u heeft aangehaald. 1 Timothy 5:8 laat ons alleen weten dat eigen bangsa eerst komt. U helpt uw eigen familie toch ook eerst voordat u anderen helpt?
     Waar staat in de “Universele Verklaring van de Rechten van de Mens” dat men het recht heeft om een ander land binnen te vallen.

     Ik heb nooit geschreven, Nederland blank en grensen dicht. Dit is weer een linkse kreet die niet waar is. Er is een verschil tussen de onderzoeking voor veilighijds redenen en racistische redenen. Er is ook een verschil tusen geen open grensen en grensen dicht.
     Op de lange duur kan geen enkel land zich handhaven met open grensen.
     Hier in Amerika hoor je ook van de left dat het inkomende adminisratie anti immigratie is en anti Moslim. Het is niet waar, ze zijn tegen illigale immigratie en tegen het invoeren van assielzoekers die uit radicale landen komen waar het onmogelijk is om de background van een persoon te onderzoeken. Het is dus common sense.
     Het maakt meer sense om een safezone ergens te verklaren voor asielzoekers.

    • e.m. zegt:

     @Ron Geenen zegt: 8 januari 2017 om 17:01 Daar zullen de criminelen en vooral IS wel blij mee zijn.@

     — Ik heb ook dit keer weer het donkerbruine vermoeden, dat u uw eigen ‘vergelijking’ niet eens zelf begrijpt . . .

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””””— Ik heb ook dit keer weer het donkerbruine vermoeden, dat u uw eigen ‘vergelijking’ niet eens zelf begrijpt . “””””””””””””

     Mag ik alleen maar verwijzen naar de diverse gebeurtenissen in diverse Europese landen. Mag toch ook veronderstellen dat die gebeurtenissen onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende gekozen regeringen vallen. Zolang uw naasten er niet het slachtoffer van zijn/worden, valt het allemaal wel mee. Maar——-! Is er ooit naar de mening van de nabestaanden gevraagd? Mensenrechten is een algemeen woord. Het leven van het individu is mij wel belangrijker. Heb nog familie in NL en hoop dat niet een van hun het slachtoffer wordt van een “vluchteling”. Durft u uw hand in het vuur te steken voor hen die de grens over steken en NL binnen komen?

    • eppeson marawasin zegt:

     Dag Pak Olive, op het onderwerp van de 2 A-bommen kwamen u en ik uiteindelijk tot een standstill op basis van ‘agree to disagree’. Ik denk dat we nu weer zo’n issue bij de kuif hebben; zeker als we met bijbelteksten in de weer gaan. Die conclusie zat ook verweven in de bijdrage van @Pak Pierre de la Croix zegt: 8 januari 2017 om 12:46@

     Maar eerstens mijn respect en compliment voor het feit dat u, ondanks onze verschillen van inzicht op het niveau van een gentleman blijft discussiëren.

     Wat de zogenoemde indische kwestie betreft Pak Olive, twee dingen:

     1. Ik las vanmiddag in The Daily Mail een artikel over Britse filosofie-studenten, die niet langer alleen maar door ‘witte Europese filosofen’ als Plato en Kant beleerd willen worden. Ze hebben de eis op tafel gelegd dat dezulken van het programma moeten worden gehaald en in plaats daarvan Afrikaanse en Aziatische filosofen aan de orde moeten komen. De witte Europeanen mogen alleen, als de noodzaak daartoe kan worden aangetoond.

     Wat mij echter is bijgebleven, is een uitspraak van een universiteitsbestuurder, die op de eerste plaats waarschuwde dat politieke correctheid niet uit de hand moet lopen en verder opmerkte dat we de wereld moeten begrijpen zoals die was en dat we niet de geschiedenis moeten willen gaan herschrijven, zoals sommigen die graag zouden hebben gehad !

     2. No offense intended, maar het is de belangenvertegenwoordiging van een minderheidsgroep, die de ‘aanspraak jegens Staat der Nederlanden op achterstallig loon en schadevergoeding voor ambtenaren, militairen en inwoners van Nederlands-Indië die slachtoffer waren van de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog van het toenmalig Nederlands-Indië en de wijze waarop de Staat der Nederlanden met aanspraken is omgegaan,’ de indische kwestie noemt.

     Vandaar, dat er wordt gesproken van de “zogenoemde” indische kwestie.

     Voor de overige 16 miljoen Nederlanders –asielzoekers en vluchtelingen niet meegerekend- bestaat er helemaal geen indische kwestie !

     @1 Timothy 5:8 laat ons alleen weten dat eigen bangsa eerst komt. U helpt uw eigen familie toch ook eerst voordat u anderen helpt?@

     — Pak Olive, ik wil u niet betichten van drogredenering, maar ik heb wel grote moeite met uw wijze van vergelijken. Want, nee(!) … ik help niet iedereen in mijn eigen familie. Alleen het gezin komt niet in Frage’.

     @ Waar staat in de “Universele Verklaring van de Rechten van de Mens” dat men het recht heeft om een ander land binnen te vallen.@

     — Ik denk dat uw vraag veel beter door een Native American kan worden beantwoord.

     Maar een overweging uit de preambule luidt: “Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens;”

     Omdat ik onlangs een reactie voorbij zag komen, gelukkig niet van u hoor, waar het onbegrip van de UVRM vanaf spatte, zal ik hieronder de link aanbrengen naar de beknopte versie van Amnesty International België (want geen cookies). Ik volsta nu even met de eerste drie artikelen:

     Artikel 1: Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

     Artikel 2: Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.
     Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

     Artikel 3: Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

     @ Ik heb nooit geschreven, Nederland blank en grensen dicht.@

     — Dat is correct, Pak Olive. Ik heb u dat ook niet aangewreven. Maar met ‘eigen bangsa eerst’ heb je al heel gauw de opmaat te pakken naar ‘eigen volk eerst’; ‘Nederland blank’ en ‘grenzen dicht’. Ja, dan ligt ‘xenofobie’ niet ver meer om de hoek.

     De Commissaris van de Koning in Flevoland, Leen Verbeek zegt hierover: “Vreemdelingenhaat is directe bedreiging democratie. We moeten niet afglijden naar sfeer van haat en discriminatie”.

     Pak Olive, u hebt recht op het laatste woord !

     https://www.aivl.be/subthema/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-eenvoudige-versie/841

     e.m.

    • PLemon zegt:

     @Hr e.m. “Wat mij echter is bijgebleven, is een uitspraak van een universiteitsbestuurder, die op de eerste plaats waarschuwde dat politieke correctheid niet uit de hand moet lopen en verder opmerkte dat we de wereld moeten begrijpen zoals die was.

     —Met het toelaten van bevolkingsgroepen die mild uitgedrukt een andere levensvisie op na houden en zelfs eisen of verlangen dat de westerling deze zal overnemen omdat zij het omgekeerde niet kunnen, willen of mogen. Zullen we op den duur door een overtal (bevolkingsgroei en instroom) toch democratisch moeten toegeven?

     *** Daarom zijn Mohammed en Jezus in feite geheel verschillend van elkaar – net zo verschillend als donker en licht. Mohammed gebood zijn gelovigen om familieleden te doden met een fysiek zwaard, waar Jezus zegt dat een geestelijk zwaard, niet een fysieke, familiebanden mag scheiden, dermate dat zijn discipelen daar klaar voor moeten zijn.
     Dus misbruiken de moslimapologeten Matteüs 10:34 om het geweld dat komt van moslimfanatiekelingen vandaag te maskeren, die geïnspireerd worden door Mohammed en zijn koran, de bron van de islam.
     Jezus redt. Mohammed doodt.
     http://www.answering-islam.org/Dutch/arlandson/djihaad.htm

    • Arthur Olive zegt:

     Pak Marawasin
     Ik zie dat we weer hopeloos op een dead end raken waar we alleen kunnen agree to disagree.
     Van wat ik lees kom ik tot de conclusie dat u een voorstaander bent van Globalization, niet alleen economisch maar ook political.
     Dit is een romanticized beeld van wat er in werkelijkheid gebeurt.
     In de Belgische Universele rechten van de mens die u aanhaalt staat in artikel 13 dat men het recht heeft om te gaan en staan waar men wilt, in eigen land of in buitenland, maar in artikel14 staat dat je er om moet vragen om in een ander land te komen.
     Waarom vragen als je het recht heb?
     Het valt mij ook op dat met al die rechten van de mens die men zich aanschaft niets wordt gerept over de most vulnerable mens, de ongeboren mens.
     De Commisaris van de Koning in Flefoland, Leen Verbeek zegt dat “Vreemdelingenhaat is directe bedreiging democratie”.
     Dit is weer typisch links politiek. Als je er tegen bent dat vreemdelingen over de grens komen die onmogelijk een achtergrondonderzoek kunnen krijgen omdat ze uit een oorlogszone komen dan moet je haat voor hun hebben, kan niet anders.
     Neen pak, bedreiging voor democratie is om mensen binnen te laten die anti democratisch zijn volgens hun geloof en waarden en velen onder hun maken er geen geheim over.

     U bent gracious om mij het laatste woord te geven, maar ik geloof dat toekomstige geschiedenis het laatste woord zal hebben. Ik zie geen reden om te denken dat het beter wordt met de mens.

    • Ron Geenen zegt:

     Uw mening heb ik hier in Californië van andere Indo’s ook vernomen. Indo’s bij onze kumpulans in zowel bij de Hongkong Plaza als onze zelfde bijeenkomst in Duarte, maar ook van leden van het blad “De Indo”. Het belang en veiligheid van onze families hier in Amerika staat boven alles. Ik zal aan vrienden in NL ook eens gaan vragen, wat hun standpunt is.

    • Arthur Olive zegt:

     Pak Marawasin, wat de American Indian betreft die u aanhaalt.
     Dit is een goed voorbeeld van wat er gebeurt als de buitenlander denkt dat hij het recht heeft om te gaan en te staan waar hij maar wilt.
     Volgens die Belgische Universele Verklaring van de Mens artikel 13 mag dit.
     Maak dat maar een Indiaan wijs.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Tja … al die mooie Bijbelteksten die elkaar tegenspreken. Met name het Oude Testament stikt, als ik mij goed herinner van toen froeherrr, van de xenofobe teksten waarbij de Heer zijn uitverkoren volk in de strijd om zijn bestaan aanmoedigt, zo niet beveelt, de vijand uit te roeien. Het uitverkoren volk is daar vandaag de dag in zijn herkregen “homeland” nog driftig mee bezig, zij het op een ietwat subtielere wijze, naar eigen zeggen gesanctioneerd door zijn enige God: Eigen volk eerst.

    Heilige boeken of Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ten spijt, de mens zit zo in elkaar dat compassie en barmhartigheid luxe artikelen zijn die men zich kan veroorloven zo lang die niet ten koste gaan van het eigen welzijn. Wie deelde in Auschwitz zijn korstje brood met een ander?

    Ook Muti Merkel heeft moeten inbinden. Het is niet meer onvoorwaardelijk ‘Wir schaffen das”. Komen er te veel vreemdelingen en gaat dat ten koste van banen, huisvesting en het gevoel van geborgenheid van de zittende macht in eigen land, dan komt daar gedonder van. Onrust, onbehagen, opstand. Zo zit de mens nu eenmaal in elkaar, ondanks Christendom, Islam, Boeddhisme, Hindoeisme, you name it. Daar moeten politici rekening mee houden.

    Back to topic: Een andere zaak is dat Nederland haar eigen zonen en dochters die trouw waren aan vorst en vaderland beter zou hebben moeten behandelen toen zij in hun tropisch geboorteland “door omstandigheden” niet meer welkom waren en geen toekomst meer hadden. Daar had Nederland een voorbeeld kunnen nemen aan het uitverkoren volk, dat zegt dat iedere Jood, van waar ook ter wereld, welkom is in Eretz Israel, het bijbelse land.

    The world according to …….

    Pak Pierre

    • PLemon zegt:

     @Hr P. delaX “Nederland haar eigen zonen en dochters die trouw waren aan vorst en vaderland beter zou hebben moeten behandelen ”

     Nog wat zout in oude wonden…

     *** “Waar hebben jullie Nederlands leren spreken?” geven aan dat de gemiddelde Nederlander er absoluut geen idee van hadden hoe men in Indië leefde. En over het feit dat men zelf de rekening van de repatriëring moest betalen, waren de meeste Nederlanders onwetend. Daar sprak niemand over. 

     Pas eind 1969 sluiten de laatste contractpensions. Duizenden gezinnen zijn nog jaren bezig met aflossen. Vele repatrianten tot aan hun dood. Het blijft een verborgen geschiedenis, die in 2014 door de onderzoekjournaliste Griselde Molemans in haar boek Opgevangen in andijvielucht is beschreven. Zij concludeert: ‘De schuld wordt zelfs tot ver in Amerika verhaald op Indische gezinnen die vanaf 1958 emigreren voor een betere toekomst. Pas begin jaren negentig worden de laatste schulddossiers gesloten en is de aflossing van de kosten voor een nieuw begin in Nederland definitief ten einde http://www.canonsociaalwerk.eu/uit/details.php?cps=9&canon_id=370

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja … wat heb ik daaraan nog toe te voegen, Pak Lemon.

     Geen wonder dat er mensen onder ons zijn die de koude opvang van medelanders van toen, vergelijken met de door humaniteit gedreven opvang van buitenlanders anno nu en tot bittere conclusies komen.

     Met het excuus van “het waren andere tijden” haal je hun verbittering niet weg.

     Pak Pierre

 19. rob beckman lapre zegt:

  Ron, blij dat je-medelevend zoals ik je ken-ons lezers herinnert aan hen die(om welke reden dan ook)in Indonesie als “warga negara” achterbleven.Is het(veel te veel)gevraagd jaarlijks “wat geld” te reserveren-afgezet op de honderden miljoenen voor(ik gebruik het woord maar niet meer)die jaarlijks worden vrjigemaakt.Zowel Hans Meyer,Wim Willems schreven erover dat velen “MOEDWILLIG”een NL paspoort in de 50’er jaren werd geweigerd.Las ergens net dat ook Curacao en andere NL eilanden in Caribisch gebied last hebben van VENEZOLAANSE asielzoekers,en (denk na!)een van die eilanden een “Nederlandse provincie”is.Zijn ze binnen,claimen ze asiel,dan kunnen ze(onder de wet)of daar asiel vragen(klein eiland),of naar Nederland komen!

  • rob beckman lapre zegt:

   Las net op Curacaose media dat Curacao nu in zijn maag zit met een SYRISCHE asielzoeker uit……..Venezuela! Ze weten geen raad met de man,die nu gevangen zit.Leuke bijkomstigheid is dat 1(een)v/d eilanden een NL provincie is waar ALLE EU wet-regelgeving(European Human Rights)ook van toepassing is.

   • eppeson marawasin zegt:

    Dit nieuws dateert toch algauw van minstens een jaar geleden.

    In Venezuela veranderde de Syriër van gedachten en vroeg asiel aan in de Nederlandse ambassade in Caracas. Dit kan echter alleen op Nederlands grondgebied.

    Maar sinds het opheffen van de Nederlandse Antillen is Curaçao een ‘apart land’ binnen het Koninkrijk der Nederlanden, evenals Sint Maarten; zoals Aruba met zijn ‘status aparte’ daar al eerder had afgedwongen.

    De andere drie eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) hebben elk afzonderlijk, inderdaad als ‘bijzondere gemeente’ (géén provincie!) de status van een Nederlands ‘openbaar lichaam’.

    Als de betreffende Syrische vluchteling volgens uw lezing zich nog op Curaçao bevindt, dan heeft de overheid van Curaçao nog steeds geen asielaanvraag in Nederland gedaan.

    e.m.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ik lees dat de Curaçaose overheid zich geen raad weet met de goede man. Ze zal dan toch wel een asielaanvraag bij de Nederlandse overheid hebben neergelegd als die tot de mogelijkheden zou behoren om de man kwijt te raken, c.q. verder te helpen.

     Pak Pierre

    • Pierre de la Croix zegt:

     Hamvraag: Hoe komt die Syrische man überhaupt in Venezuela. De verkeerde boot genomen?

     Pak Pierre

    • e.m. zegt:

     Abu Fakr werd gezocht door de geheime dienst. Is sinds 2013 op de vlucht. Wilde oorspronkelijk in Venezuela asiel vragen. Bedacht zich ter plekke en wilde toch naar Europa. Dacht dat de Antillen Nederlands grondgebied was. Een mensensmokkelaar zette ‘m voor $1500 op het strand van Curaçao.

     Nederland loopt niet zo hard, omdat Curaçao sinds 2010 een ‘apart land’ is binnen het Koninkrijk der Nederlanden acht Nederland het een probleem voor Curaçao, aangezien het vreemdelingenbeleid op ‘landsniveau’ wordt bepaald.

     Maar Curaçao heeft geen eigen asielbeleid en kent maar twee soorten mensen legalen met documenten en illegalen. De laatsten verdwijnen standaard in de gevangenis.

     Willemstad heeft in het begin inderdaad overwogen om de goede man weer op het vliegtuig naar Syrië te zetten, maar Amnesty International heeft de Curaçaose overheid ervan kunnen overtuigen met behulp van drie arrestatiebevelen van 3 verschillende Syrische Diensten, dat hij zijn leven dan niet meer zeker, omdat er ‘wanted’ op zijn voorhoofd staat.

     Voor de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen dreigt er wel een ander gevaar, namelijk de overkomst van tig potentiële Venezolaanse vluchtelingen en/of asielzoekers als het in het grote buurland faliekant fout gaat. Ja, en dan ‘what to do?’

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja …. ik ken het buurtje een beetje uit mijn zeemansverleden. Mooi buurtje, strakblauwe zee, lekker warm. Men kan b.w.v.s. van Venezuela naar Korsouw zwemmen, als de zee er niet vergeven zou zijn van haaien en barracudas.

     Van die hele “status aparte” van de 3 Caribische “landen” binnen het koninkrijk heb ik nooit iets begrepen. Je bent “land” of je bent het niet, zou ik zeggen. Tijd dat Pak Somers terugkomt om een iegelijk haarfijn uit te leggen hoe het juridisch in elkaar steekt, die “Antilliaanse kwestie”.

     Als de Venezolanen van de honger komen overzwemmen en niet door de haaien en barracudas worden opgegeten, dan zullen de “landen” Korsouw en Aruba geen poten genoeg hebben om hun probleem door te schuiven naar dat andere land waar ze anders liever niets mee te maken willen hebben. Of die Venezolanen misschien in Ter Apel zouden kunnen logeren. Als onze man uit Syria boft kan hij met de grote stroom mee.

     Sorry, off topic. Ik was er even niet. Nederlandse les geven aan allochtoontjes. Is de Indische kwestie intussen al opgelost?

     Pak Pierre

    • Ron Geenen zegt:

     Venezuela: Ook ik ben er een paar keren geweest. Met een tanker op het meer van Maracaibo en 2 maal in de stad van de zelfde naam. Toen heerste daar de dictatuur. Twee herinneringen komen boven. Aan de wal mocht je nergens lang blijven staan, want dan werd je met de loop van een wapen in je zij of rug gedwongen door te lopen. En aan boord bij het laden van olie mag er nooit aan dek gerookt worden. De militaire bewaking rookte er toch gewoon en daarnaast schieten ze soms uit verveling op de rond vliegende meeuwen. Een mooi zootje!

    • eppeson marawasin zegt:

     @Pak Pierre de la Croix zegt: 9 januari 2017 om 15:39 Van die hele “status aparte” van de 3 Caribische “landen” binnen het koninkrijk heb ik nooit iets begrepen. Je bent “land” of je bent het niet, zou ik zeggen.@

     — Aktham Abu Fakhr ook niet. Want als hij zich nou voor hetzelfde geld op het strand van één van de BES-eilanden had laten droppen, zou hij zich wel direct op Nederlands grondgebied hebben bevonden. Poor guy, heeft al 3 jaar vrouw en kind niet gezien.

     Maar het is inderdaad een ‘polderwerkresultante’ Na de in 1986 verkregen ‘status aparte’ van Aruba kozen de Boven- en Benedenwindse uiteindelijk toch maar niet voor algehele onafhankelijkheid; en naast de grote schuldenlast bestaat er onderling ook grote verdeeldheid tussen de eilanden. Ik meen dat er zelfs een kleurlijn loopt. Er moet nog wel een kleine grondwetswijziging worden doorgevoerd, want de bewoners van de BES-eilanden hebben niet aan de laatst gehouden Tweede Kamerverkiezingen kunnen deelnemen, en omdat ze geen Provinciale Staten hebben, kunnen ze ook niet meedoen aan de getrapte verkiezing van de Eerste Kamer.

     Aktham Abu Fakhr, die in januari 2016 asiel aanvroeg, heeft 2 maanden in de gevangenis gezeten en is daarna hoewel zelf een Druus opgevangen door de lokale moslimgemeenschap.

     Hij moet zich nog steeds elke week bij de vreemdelingenpolitie melden, maar oogluikend wordt toegestaan (dat lukt daar wel;) dat hij ‘illegaal’ werkt, want hij woont en leeft inmiddels op zichzelf.

     Het Rode Kruis is doende om zijn papieren zodanig op orde te krijgen om eventueel een succesvol asielverzoek in Canada te bewerkstelligen.

     @ Is de Indische kwestie intussen al opgelost?@

     — Van één kant al heel lang, zeg maar . . .

     e.m.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Hihihi ……

     Pak Pierre

 20. rob beckman lapre zegt:

  Mogelijk herinnert u zich nog mijn belofte wat achtergrondinfo te citeren uit de onvolprezen “Javapost” van 14/01/2013 “Over het Indische zijn”,waar Herbert van Rheeden ons wat meer-mij onbekende(hoewel onderhuids aangevoeld)-achtergronden presenteerde hoe de Indo (“Oosterse Nederlander”,de “blanke Indo hoefde niet extra te presteren)in het(toen) overwegend blanke Nederland moest “uitstijgen boven de massa”(= “het dubbel presteren-syndroom”).
  In 1e instantie werd van de Indo(gedwongen “zich altijd aanpassen”(a/d NL maatschappij)verwacht, waardoor een “valse zelf”zou worden gecreeerd.De Amerikaanse psychoanalist Gedo spreekt van “een aangepaste versus de oorspronkelijke zelf”.De onderliggende(Indo)groep zou “dubbel zijn best moeten doen” om (toch maar)in de gunst van de bovenliggende(blanke,Continentale)groep te komen.Hierdoor zou de Indo zich altijd “opgejaagd” weten temidden van de “witten”om ALLEEN MAAR VOOR VOL te worden aangezien.Is het vreemd dat tienduizenden verkozen “Patria” te verlaten voor Noord Amerika (VS en Canada)en Australie?Als van Nederlandse Staatsburgers wordt verwacht(de Wet)dat zij bereid moeten zijn hun leven te offeren,dan is de kille,afwijzende houding van “Patria” als de beruchte “koude douche”.Een “douche” die decennia blijft vreten als men ziet hoeveel miljarden voor “andere zaken”worden vrijgemaakt. De politiek doet dit alles,schouderophalend, als “oud zeer” af.Ik noem het “Oneervol behandelen van(Trouwe) Staatsburgers”.

  • Loekie zegt:

   “Het Amerikaanse leger dat in september 1944 Limburg bevrijdt, is een gesegregeerd leger. De Afro-Amerikaanse soldaten verrichten hoofdzakelijk logistiek werk en doen dat gescheiden van hun blanke collega’s. Eenmaal terug in Amerika worden de zwarte militairen, die in Europa vrijheid en democratie hebben gebracht, weer geconfronteerd met de rassenscheiding. Veel ‘tweederangs’ bevrijders pikken dat niet langer en gaan zich inzetten voor gelijke behandeling.”
   http://anderetijden.nl/programma/1/Andere-Tijden/aflevering/43/Tweederangs-soldaten

   • Pierre de la Croix zegt:

    Nou … look for the silver lining. Men kan het ook zo bekijken dat die blanke jongens de gloeiend hete kastanjes uit het vuur haalden voor hun donkere landgenoten, die met hun logistiek werk lekker achter de frontlinie mochten blijven.

    Pak Pierre

  • Pierre de la Croix zegt:

   rob beckman lapre zegt 9 januari 2017 om 08:48 onder meer: “Hierdoor zou de Indo zich altijd “opgejaagd” weten temidden van de “witten”om ALLEEN MAAR VOOR VOL te worden aangezien.Is het vreemd dat tienduizenden verkozen “Patria” te verlaten voor Noord Amerika (VS en Canada)en Australie?”

   Nu heb ik van heel nabij een aantal Amerindo’s, Australindo’s en een Amerambonees gekend. Zij voelden zich in de vijftiger jaren v.d.v.e. niet door de witneus opgejaagd, maar hadden andere motieven om te verkassen. Allen hadden in NL een voor die tijd goede baan en gingen ogenschijnlijk niet gebukt onder discriminatie. Natuurlijk is hun aantal niet representatief voor die “tienduizenden” die gingen. Ben dus benieuwd of er ooit een serieus onderzoek is gedaan onder hen naar het ware “waarom” van hun dooremigreren naar elders en zo ja, wat de resultaten daarvan zijn.

   Pak Pierre

   • bert zegt:

    Pak Pierre ,dengan hormat ,heb een klein onderzoek gedaan.Er zijn 3 redenen 1) De Zon 2) De Zon 3) De Zon.Wie in Nederland is nu niet jaloers op die Indo,s in Californie ? Ik in ieder geval wel !! Dit schrijf ik terwijl de koude gure wind om me heen raast.

    • Arthur Olive zegt:

     Er zijn ook 3 redenen die ik soms mis hier in Amerika en die in Nederland overal te krijgen is Gezelligheid, Gezelligheid, Gezelligheid.

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””Gezelligheid, Gezelligheid, Gezelligheid.””””””””””

     Dat heb je daar wel nodig met het gure weer. De keerzijde is dat je ook moet wennen met je buren links, rechts, boven en beneden je. Het is een kwestie van wat vindt je belangrijker.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Heer Bert,

     Wat is toeval? Een uurtje geleden gebeld door mijn vriendje Anton Thenu. Net als ik jongen uit Semarang (Lampersari). Hij ging eerder naar Holland en we verloren elkaar uit het oog. Jaren later (1958) troffen we elkaar weer. In de haven van IJmuiden, op de zeesleepboot “Titan” van Bureau Wijsmuller, klaar voor vertrek. Hij 2de machinist, ik marconist, de eerste en de laatste. We zouden in Engeland een sleep halen voor Québec, Canada, en dan weer naar huis, zo beloofde ons plechtig Arthur Wijsmuller himself. Het werd een reis van 16 maanden over 3 continenten ……

     Maar goed, Anton emigreerde in 1969 naar Canada. Ging op de bonnefooi en maakte er een succes van. Woont al sinds jaar en dag in Edmonton. Vandaag overdag minus 19 graden, ‘s-avonds wordt het min 29. Waarom ging je niet net als alle andere Indo’s naar de zon, naar California? Tja …. Amerika sprak hem niet zo aan. De Canadese mentaliteit lag hem beter. Bovendien had hij in Den Haag een vriendje dat op de Canadese ambassade werkte. Zo doende.

     Ik stelde hem de hamvraag: Ben je weg gegaan omdat je in NL tussen de witneuzen op je tenen moest lopen; voelde jij je opgejaagd? Geen sprake van. Waarom dan wel? Hij wilde zijn vleugels uitslaan en zag in Canada meer mogelijkheden om met zijn beperkte opleiding vooruit te komen. Die mogelijkheden waren er en hij heeft ze benut.

     Pak Pierre

   • Ron Geenen zegt:

    Zie het volgende http://myindoworld.com/indo-news/indo-sites/
    Het tweede onderwerp is van Boudie Rijkschroeff. Er is inderdaad weinig onderzoek gepleegd. Boudie heeft het in de jaren 70? eerst een onderzoek gedaan en vorig jaar heeft hij met echtgenote weer enkelen gefilmd en hun vragen gesteld.
    Uit persoonlijke ervaring tijdens onze wekelijkse kumpulans weet ik dat en het klimaat, en het wonen (flat) en het terugzetten van een beroep, die de ouderen in Ned-Indie bekleden, belangrijke redenen waren om het ergens anders te proberen. Bovenstaand geldt alleen voor de Indo in SoCal natuurlijk.

    • bert zegt:

     Mijn vader zei altijd vreselijk dit land ,je gaat met donker naar je werk en je komt met donker thuis ! Hij wilde ook graag na Suriname naar zijn geliefde Amerika maar ja hij was te oud 53 jaar toen 1966 .Later toch op vakantie gegaan naar Amerika ,alleen maar lof en nog eens lof ….Amerika was zijn land .

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””””Later toch op vakantie gegaan naar Amerika ,alleen maar lof en nog eens lof ….Amerika was zijn land .””””””””””””

     Ben zelf instaat om een goede vergelijking te maken. Heb immers zelf in NL van 1951 tot 1981 daar gewoond, al moet er wel 10 jaren als tanker wtk van afgetrokken worden. Vervolgens aan de wal altijd alleen voor Amerikaanse Ing. bureaus gewerkt. In 1981 op een advertentie gereageerd en voor een 2 jarig contract naar Californië vertrokken. Na iets meer dan een jaar wilde mijn Amerikaanse baas mij permanent houden en mij werd een lucratief offer aangeboden (inclusief een permanente groene kaart). Dit laatste was ik al van plan en mijn jongere broer wilde als sponsor optreden. Ben nooit teruggegaan en heb ook nooit spijt gehad.

 21. bert zegt:

  Beste Ron je bent van 1936 je hebt als kind in Bangkinang gezeten veel ellende meegemaakt ,vooral dat je oma voor je ogen in elkaar werd getrapt en daarna die vreselijke Bersiap periode .Ik weet nog goed dat mijn nicht onverwacht bij mij thuis aanbelde en die Bendera Indonesia zag hangen in de gang ,ze werd helemaal hysterisch “” Haal weg die vlag ! Haal weg die vlag ! “” Tja wist ik veel dat ze langs zou komen ! Ja Toet ik zal hem voortaan gebruiken als dweil is dat goed ? ”Ja dat is goed”” Wat me vooral aansprak was dat je vrouw ( ook Indisch dacht ik ) helemaal niks van Indonesie moet weten je mocht zelfs geen maleise termen gebruiken zoals lombok voor peper .Dood en Dood zonde dat het zo gelopen heeft als het gelopen heeft ,een beetje oorzaak is toch wel dat de nederlandse regering van 1945 niet begreep dat de tijden waren veranderd ,maar al bij al je bent nu 80 ( aduh sudah tua ) Je hebt de goede keuze gemaakt door voor Amerika te kiezen .Wat ik ook waardeer is dat je het voor de oude Indische mensen opneemt in Indonesie ( Doe ik trouwens ook via donaties ) Maar Ron alle oudjes hebben het moeilijk in Indonesie ! Daarom maken ze zoveel kinderen ( Misschien is er eentje bij die hun helpt als ze ouder worden )

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””””””Daarom maken ze zoveel kinderen ( Misschien is er eentje bij die hun helpt als ze ouder worden )””””””””””””

   “De chinezen die hier in SoCal wonen passen bovenstaande gewoonte toe. Heb als makelaar in het verleden ook aan hun huizen verkocht. Zij wilden meestal een twee etage woning kopen, maar een slaapkamer met complete badkamer moest ook op de begane grond zijn. Een van de grootouders trok dan bij het jongere koppel in en zorgt voor de kleinkinderen als ma en pa werken.
   De situatie van mijn vrouw is beslist gekomen, doordat haar zwangere moeder getuige was van de moord op haar man door 3 Indonesiers.

   • bert zegt:

    Vreselijk wat je vrouw is overkomen ! Maar om dan in wrok te blijven leven ? Er zijn slechte Indonesiers maar ook goede ,net als er slechte Amerikanen zijn maar ook goede en ga zo maar door ! Ik denk niet dat ik je vrouw hiermee overtuig ,haar haat is hiervoor te groot ( begrijpelijk) Ik ken Indo,s eenmaal haat altijd haat !!!!!

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””Vreselijk wat je vrouw is overkomen ! Maar om dan in wrok te blijven leven ? “”””””””””

     Was het maar waar. Nee zij is ook getraumatiseerd. Sinds een paar jaren wil ze ook geen mensen ontmoeten. Haar beste vriendinnen in NL die ze vroeger regelmatig opbelde, spreekt ze ook niet meer. Ik doe boodschappen en zij blijft thuis. Als ze in de keuken is b.v. hoor ik haar wel eens praten met een van haar vriendinnen. Als ik haar daar over vraag, krijg ik geen antwoord.
     Met een medisch persoon wil ze beslist ook niet praten. Ze is kern gezond en thuis kan ze ook lachen. Maar heeft al zeker 10 jaar geen dokter gezien. In haar eigen wereld met mij in de buurt gaat het goed. Wel ga ik uit en bezoek vrienden. En zij wacht.

 22. bert zegt:

  Effe reageren op Arthur Olive Gezelligheid ,gezelligheid,gezelligheid !! Ook waar ik woon 2 hoog achter ,zonder c,v met krakende trap .Dak lekt zet er emmers onder goed toch !? Mijn boekhouder zegt waarom koopt u geen goed huis ? ( heb geld zat ) Mijn goede Indische vriendin zegt hem dan “” Bert houdt van eenvoudig “” Tja Arthur ik moet echt wel een kroeg om de hoek hebben,een auto heb ik niet ,moet er niet aan denken ben elke dag mabok !!! Maar inderdaad waar ik woon Amsterdam de PIJP is het zeker gezellig !!

  • Arthur Olive zegt:

   Vroeger toen ik nog in Nederland woonde was het inderdaad eenvoudig als men 2 hoog achter woonde, zonder c,v met krakende trap, geen auto en een dak dat lekt.
   Tegenwoordig noemt men dat arm geloof ik.

   • bert zegt:

    Misschien noemde men je arm,misschien was je ook arm dat was vroeger , maar is het anno 2017 nog steeds zo ? Ik woon voor 200 euro huur p.m mijn buren (gerenoveerd 1700 euro p.m .Ben ik arm ? Misschien is dat erg ? Nee helemaal niet ! Als ik arm zou zijn schaam ik mij er niet voor ! Waarom ? Ik ben niet arm Arthur maar als ik het wel was zou ik me er NIET voor schamen ! Waarom dan ? Maar inderdaad mijn Indische familie en kennissen begrijpen mijn levensstijl niet .Bij Indischen geldt je moet je stand ophouden ! Nou ja ,welke stand ? Indische mensen liepen en lopen teveel met hun neus in de lucht !!

    • bokeller zegt:

     ### Indische mensen liepen en lopen teveel met hun neus in de lucht !!###
     . Deze doet het zittend .

     siBo

    • Arthur Olive zegt:

     Heer Bert
     U schrijft dat u geld zat hebt. Als ik het dus over arm heb dan bedoel ik de situatie die u zelf beschrijft. Men hoeft zich niet te schamen om arm te zijn.
     Ik vraag me alleen af waarom u met een lek dak wil wonen als het niet hoeft omdat u geld zat hebt. U krijgt mold en fungus die niet goed zullen zijn voor uw gezondheid.

 23. Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

  Van de eerste generatie zijn er minstens 60.000 Indische Nederlanders door-geëmigreerd (VS, Australië, Brazilië etc) . Daar zullen ze best geldige redenen voor hebben gehad , maar dat hadden ook degenen die in Nederland bleven. Die keuze is een heel persoonlijke kwestie. Maar om daarover een discussie aan te gaan wat achteraf beter is geweest, lijkt mij toch een typisch geval van hopeloos of een hopeloos geval.Om achteraf de juiste keuze te rechtvaardigen lijkt me wel zoiets als: achteraf een koe in de kont kijken. We gaan mekaar toch niet ongelukkig maken?

  Want wat schiet je met de vergelijking op? Dient dhr. Bert toe te geven dat hij ongelijk had om in Nederland te blijven? nee toch, ik respecteer zijn keuze. Of dient dhr Geenen toe te geven dat hij liever in Nederland zat? Nee toch, ik respecteer ook zijn keuze. het gaat erom of op het moment van de keuze de redenen ervan de juiste waren.

  Ik mag dat zeggen want ik ben zelf eerst van Indonesië naar Nederland geëmigreerd/gerepatrieerd (sic) , daarna ben ik naar Zwitserland verhuisd en nu zit ik in Italie, Ex-Pat noemt men dat in Nederland. Het gaat toch om de juiste balans in het leven, om de stijl van leven? Wonen in de Pijp zoals dhr. Bert lijkt me best een gezellige uitdaging.

  Ik kijk niet met wroeging naar Nederland. Home is where my Heart is and I never look back in anger. Dat laatste is bedoeld voor onze Amerika-gangers

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””””””Ik kijk niet met wroeging naar Nederland. Home is where my Heart is and I never look back in anger. Dat laatste is bedoeld voor onze Amerika-gangers””””””””””

   Ik denk dat u het verkeerd ziet. De änger”is precies hetzelfde als de boosheid bij de Indo in NL jegens de bejegening door de mensen in het Binnenhof van bijna alle Indo’s bij aankomst in Nl.
   Persoonlijk had ik andere, meer economische redenen en toen die mij werd geboden heb ik ook geen minuut geaarzeld. En zoals u zegt “Home is where my Heart is”

   • Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

    Ik schrijf niet voor niks “van een andere generatie “. En ook daarom zie ik het anders. Voor de verduidelijking: wroeging moet zijn wrok, speciaal bedoeld voor dhr Geenen.

    In de woorden van dhr Geenen zie ik dat “verkeerd”? Hoezo? omdat ik niet om economische redenen uit Nederland ben vertrokken en ik ben zeker niet uit economische redenen vanuit Zwitserland naar Italie vertrokken.

    Ik kan de situatie van mijn ouders toen zij voor Nederland kozen best wel invoelen. Die situatie hebben zij geaccepteerd en zij hebben met moed en volharding de consequenties ervan gedragen. Dat is verantwoording nemen voor je keus. Het was voor hen op dat moment een bewuste en juiste beslissing voor Nederland te kiezen.
    Dat dhr Geenen dat anders ziet in SoCal, So what…… Achteraf kijkt hij een koe voor de tweede keer in zijn kont.
    Het gaat niet louter om het economisch resultaat of in wat voor een Mercedes ik rij maar meer om het proces, the Indo way of life.

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””In de woorden van dhr Geenen zie ik dat “verkeerd”? Hoezo? omdat ik niet om economische redenen uit Nederland ben vertrokken en ik ben zeker niet uit economische redenen vanuit Zwitserland naar Italie vertrokken. “”””””””””

     Een ieder heeft zijn eigen reden om wat van zijn leven te maken. Ik wil alleen duidelijk maken dat ik niet uit wrok ben weggegaan. Heb mij een goal gesteld. En die goal is ontstaan door ten eerste de armoede na de oorlog en ten tweede door de begin jaren in NL. Daar was ook een ding dat ik echt haatte. Namelijk het weer; kou, regen, sneeuw, ijs! De eerste week in Berg en Dal in het hotel in mid januari had ik als 14 jarige al mijn beslissing genomen en dat ook aan mijn moeder verteld.
     Toen ik mij verloofde, had ik ook haar gezegd, dat ik in ieder geval niet in NL bleef. Zij was een wees en had dus ook geen achterband. Ook een reden voor Amerikanen in NL werken was met voorbedachte rade en hoop weg te komen. En dat werd beloond. Nederland was voor mij gewoon een tussenstation.

  • Surya Atmadja zegt:

   Peter van den Broek van een andere generatie zegt:
   9 januari 2017 om 23:16
   Wonen in de Pijp zoals dhr. Bert lijkt me best een gezellige uitdaging.
   =========================
   Hangt af , in welke plek en periode je daar woont.
   Ik “kende” Albert Cuypstraat/buurt ( eigenlijk de markt) omdat mijn ouders bijna 3 jaren woonde in Beethovenstraat , dus ga ik wel eens mee met mijn moeder en de chauffeur om blandja te doen, in de wereldberoemde Toko Ramee .
   Toen ik werk kreeg na mijn “studie”in Amsterdam ( 1979) woonden we tijdelijk op een zolder “etage” in de Rijnstraat, alleen met eigen toilet , 2 gaspitten en zonder douche.
   Van daar dat wij ( me & mrs) wekelijks naar de badhuis gingen(Alb.Cuyp), nou gezellig is het als je in de zomer kan douchen , in de winter ?? .
   Krijg ik nog “trauma” van.

   Berg en Dal , ken ik iets van .
   Een troosteloze dorp , mijn nicht getrouwd met Indo Betawi zat daar in een (contract?)pension.
   Ze waren terug gegaan naar Indonesia.

   • Ron Geenen zegt:

    “”””””””””””Een troosteloze dorp , mijn nicht getrouwd met Indo Betawi zat daar in een (contract?)pension.””””””””””

    Als dat in 1951 was, dan hebben ze zeer waarschijnlijk ook in hotel Beatrix gezeten. Werd later door DMZ gesloten door de slechte behandeling van hun gasten. De dorpelingen waren ook niet een van de vriendelijkste.

 24. Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

  Literatuur over Indo-Amerikanen
  Greta Kwik: The Indo’s in Southern California, AMS Press Inc, New York 1989
  Carol Annink, Orang Indo en Indonesian-Dutch: Indische Nederlanders in Indonesië en in de Verenigde Staten. In: Wim Willems en Leo Lucassen 1994.

  Literatuur over Indo-Aussies
  Joost Coté: indisch dutch in post-war australia – Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
  Joost Côté en Loes Westerbeek, Border signs: Language and Identity and Indische mensen in Australia. In: Journal oral History Association of Australia Inc. no. 19 (1997),

 25. P.Lemon zegt:

  citaat…..
  Humphrey de la Croix :

  ….Uit onderzoek komt naar voren dat emigratie vaak voortkomt uit onvrede met het land waar men dan woonachtig is. Er zijn dan nog wel een concrete stimulans en specifieke wensen en doelen nodig voordat het echt tot verhuizing naar een ander land komt. In het geval van de (latere) Amerindo’s was sprake van eerst een gedwongen vertrek uit een steeds vijandiger wordend Indonesië naar Nederland en vervolgens een onvrede met het wonen in Nederland. Opmerkelijk was dat het klimaat in Nederland vaak werd genoemd als een pushfactor. Indischen noemden vooral het gebrek aan vertrouwen in de economische omstandigheden een reden elders een bestaan op te bouwen. Vooral de jaren vijftig kenden langdurige schaarste, gebrek aan woningen en de stroeve aansluiting op de Nederlandse arbeidsmarkt. Veel Indischen moesten een trede lager beginnen dan wat ze in Indië/Indonesië gewend waren geweest. Nederland was vergeleken met Indonesië erg klein in de ogen van de nieuwkomers. Het dicht bij elkaar wonen, vervelende sociale controle en vele bureaucratische regels, maakten dat menig Indo Nederland een bekrompen samenleving vonden. In de loop van de tijd, vanaf de jaren zestig, namen kansen toe en steeg de welvaart spectaculair. De mindere gevoelens voor de Nederlandse leefomgeving namen toen ook navenant af. Dat is ook te zien in de verminderde emigratie.2)

  http://www.indischhistorisch.nl/derde-pagina/amerindos-2/amerindos/

  Boekwerk:
  Een ervaring rijker: de Indische immigranten in de Verenigde Staten van Amerika
  B. R. Rijkschroeff
  Eburon, 1989 – 117 pagina’s
  Motieven en ervaringen van de groep van 24.000 Indo-Europeanen die na terugkeer uit Indonesië naar Nederland in de periode 1953-1963 emigreerden naar de Verenigde Staten

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””””Een ervaring rijker: de Indische immigranten in de Verenigde Staten van Amerika
   B. R. Rijkschroeff””””””””””””””

   Toen Rijkschroeff hier in 2015 kwam voor zijn tweede film en interview, heb ik een poosje met hem van gedachten gewisseld. Het klimaat was een grote factor om te vertrekken. Vele Indo’s die hier in US werden gesponsord kwamen ook terecht in een koud regio in de US. Velen zijn vervolgens binnen niet al te lange tijd naar warmere oorden vertrokken. Ca stond wat dat betreft op de eerste plaats, daarnaast Florida en ook Texas. Al in 1966 toen ik met een schip in Long Beach afmeerde had ik mijn verlangen kenbaar gemaakt om hier in CA te gaan wonen.

  • Surya Atmadja zegt:

   1.Veel Indischen moesten een trede lager beginnen dan wat ze in Indië/Indonesië gewend waren geweest.
   2.Nederland was vergeleken met Indonesië erg klein in de ogen van de nieuwkomers. Het dicht bij elkaar wonen, vervelende sociale controle en vele bureaucratische regels, maakten dat menig Indo Nederland een bekrompen samenleving vonden.
   ==================================================
   1.dat gebeurt wel, heb diverse voorbeelden gezien, bij de 1ste generatie, sommigen werden gestuurd naar fabrieken , achter lopende band , en als je pech hebt ga je naar Sociaal Werkplaats.
   2. Ik denk dat het niet altijd opgaat.
   Velen waren klein behuisd en soms veel kinderen , en bij de “doorgangs” periode /behuizing voordat ze naar Patria kunnen vertrekken.
   Heb je soms een paar families die in de paviljoens wonen.
   Een voorbeeld in Batavia/Djakarta na 1945/1950.
   Uitgezonderd de oude bewoners .

 26. Pierre de la Croix zegt:

  Als ik alle reacties van de laatste 24 uur zo lees, dan was de hoofdreden van de uittocht van Indo’s naar de VS, Canada, Australie NIET gelegen in het feit dat “…. de (Indo)groep dubbel zijn best moet doen om (toch maar) in de gunst van de bovenliggende (blanke, Continentale) groep te komen, waardoor de Indo zich altijd “opgejaagd” zou weten te midden van de witten om ALLEEN MAAR VOOR VOL te worden aangezien”.

  Dat stemt overeen met mijn “gut feeling” over de motieven om verder te trekken, gebaseerd op wat ik zelf over die re-emigratie heb gehoord en niet gehoord. Nederland vond men te klein, te bekrompen in zekere zin en vooral te koud, koud, koud. Bovendien werd in die magere vijftiger en zestiger jaren v.d.v.e. met name de VS gezien als land van melk en honing en als zodanig geidealiseerd. De eerste foto’s van Indo’s in Amerika voor achter gebleven familie lieten dan ook blije mensen zien, gefotografeerd voor een dikke Amerikaanse slee. Back home had men nog een brommertje of in het gunstigste geval een Messerschmitt, Goggo Mobil of VW Kever.

  Mijn zwager Stef (man van mijn oudste stiefzuster Winny) die in een jongenskamp had gezeten (Semarang, Bangkong) en op zijn 15de als wees uit de oorlog kwam, had een goede baan maar kreeg tijdens de koude oorlog de jitters en wilde zo ver mogelijk weg van Nederland en Europa, de mogelijke brandhaarden, opdat zijn kinderen niet een zelfde lot zouden ondergaan als het zijne. Hij verkocht zijn huis en alle barang erin en verhuisde naar …….. Australie. Verder weg kon bijna niet. Zijn oudste zoon vliegt nu als Aussie captain bij een bekende luchtvaartmaatschappij.

  Pak Pierre

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””””””””De eerste foto’s van Indo’s in Amerika voor achter gebleven familie lieten dan ook blije mensen zien, gefotografeerd voor een dikke Amerikaanse slee. Back home had men nog een brommertje of in het gunstigste geval een Messerschmitt, Goggo Mobil of VW Kever. “”””””””””

   Nu begrijp ik uw eerdere opmerking “dikke”MB. Trouwens in de 60tiger jaren was zo’n “dikke”slee goedkoper dan een VW kever in Nederland. Benzine was ongeveer 20 dollar centen per gallon (3,8 Lt). Mijn vriend Ruud heeft zijn eerste “dikke”Ford Thunderbird nog steeds en een andere Indo van 93 rijdt nog steeds in een Chevy Impala.

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””””””””kreeg tijdens de koude oorlog de jitters en wilde zo ver mogelijk weg van Nederland en Europa, de mogelijke brandhaarden, opdat zijn kinderen niet een zelfde lot zouden ondergaan als het zijne. “”””””””””””

   “Gebeurd dat misschien nu weer met de invasie van de binnenkomende gevluchte moslims?

   • bokeller zegt:

    De Australische droom,als belangrijkste eis
    is dat ze meer dan 51% blank zijn.
    In de loop der jaren zestig blijkt, dat
    30 %terugkeert naar Nederland.
    https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6798/de-nederlandse-emigratie-naar-australie.html
    siBo

    • Ron Geenen zegt:

     Als wtk op een tanker mocht ik in eerste instantie vanwege mijn kleur in Adelaide niet de wal op.
     De kapitein bemoeide er mee en toen kwam in mijn monsterboekje te staan “Origin white”.
     Heb dat boekje nog.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja …. als ik mij goed herinner hanteerde Australie een “colour bar”, waardoor gekleurde Indo’s die in de vijftiger jaren rechtstreeks uit Indonesia naar dat land wilden doortrekken, in hun voornemen werden geblokkeerd. Hypocriet van die Aussies, wier voorvaderen zelf als minderwaardige burgers waren gedeporteerd en die de Indonesische vrijheidsstrijd ondersteunden door onder meer Nederlandse schepen in hun havens te boycotten. Of zouden die Aussies toen niet hebben geweten dat Indonesiers doorgaans bruin zijn?

     Hoe dat ook zij, toen mijn zwager in 1970 emigreerde was de colour bar er kennelijk niet meer. Zijn kinderen, toen 11 en 8 jaar, die wel wat weg hadden van Chineesjes, werden evenwel op school gepest en “chinky” genoemd. Daar krijg je als kind ook een klap van de molen van.

     Pak Pierre

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.