Gemeenteraad Den Haag wil een bersiapmonument

Richard de Mos, lid gemeenteraad Den Haag, meldt 22 december op twitter:

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

78 reacties op Gemeenteraad Den Haag wil een bersiapmonument

 1. Boeroeng zegt:

  Dit is een link naar de bersiapmotie
  Onder punt 1 is het niet juist, de historie vertekenend, de nadruk te leggen op de slachtoffers die net uit de jappenkampen kwamen.
  De meeste slachtoffers waren niet in jappenkampen geweest.
  En die groep Nederlanders en/of horend bij de Nederlands-Indische gemeenschap wordt helemaal niet genoemd in de andere punten.

  • Henk Akse zegt:

   Dit klopt. Mijn familie waren buitenkampers, zij hoefden niet in de jappenkampen. Na de japanse bezetting heeft Sukarno een algehele amnestie afgekondigd. Duizenden criminelen zijn vrijgelaten en zijn toen al jacht gaan maken op deze groep buitenkampers. Deze criminelen werden later pemuda’s genoemd. Ordinaire moordenaars.

 2. Boeroeng zegt:

  Opmerkelijk is dat in januari 2022 Martin Bosma in een kamervraag dezelfde onwetendheid en stereotypering toont: buitenkampers vergeten.
  Hoe doorwrocht is dan hun plan zich in te zetten voor de bersiapslachtoffers?


  Zie ook dit archieftopic:

  • Pierre de la Croix zegt:

   Ergens in het jaar Onzes Heeren 2015 heeft de heer Huib Otto, tot een paar jaar geleden frequent deelnemer aan het discours op I4E, mij gepolst of ik hem een handje wilde helpen met zijn plannen om via een Stichting de gemeente Den Haag warm te maken voor een Bersiap Monument.

   Ik mocht Huib en had er dus wel oren naar. Mijn eerste echte “wapenfeit” was, iets te schrijven voor de stichtingsakte bij de notaris. Om allerlei persoonlijke redenen heb ik op een gegeven moment afgehaakt en is bij mijn weten, 7 jaar na dato, ook niets van Huib’s plannen terecht gekomen.

   Het zou mooi zijn wanneer iets of iemand het na 7 jaar hevig verroeste wiel van goede voornemens aan het draaien krijgt. In dat verband juich ik het initiatief van Haags raadslid Richard de Mos van harte toe. Hij verdient alle steun uit Indische kring. Misschien iets voor Indisch Platform, met of zonder “2.0”. Deze keer moeten ze de handen maar eens ineen slaan en niet op z’n Indo’s gaan ruziën.

   Hieronder laat ik het stukje volgen dat ik indertijd, ruim 7 jaar geleden, voor Huib en zijn stichting i.o. heb geschreven. Voor wie er wat mee wil doen voor de goede zaak kan het gebruiken.

   QUOTE

   Oprichting Monument ter herdenking van slachtoffers van de zogenaamde “Bersiap” in Indonesië, 1945 – 1946.

   De Bersiap-periode was een gewelddadige periode in de Indonesische geschiedenis die duurde van ongeveer oktober 1945 tot begin 1946.

   Remco Raben in het Historisch nieuwsblad/HN nr. 7/2011:

   Nederlanders die de Japanse bezetting in Nederlands-Indië hebben meegemaakt, hebben vaak moeite uit te leggen dat juist de maanden ná het einde van de oorlog in augustus 1945 de meeste bedreigende en sinistere waren. In deze periode, waarin de Indonesische revolutie gestalte kreeg en er nog geen Nederlands leger was dat de orde kon bewaken, werden duizenden Nederlanders en anderen vermoord.
   http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/27900/het-geweld-van-de-bersiap.html

   “Duizenden Nederlanders en anderen vermoord” schrijft de bekende historicus Raben. De schattingen lopen uiteen van 5.000 tot 20.000. Voornamelijk (Indo) Europeanen, maar ook grote aantallen Chinezen alsmede Indonesiërs die waren vernederlandst of er slechts van werden verdacht te sympathiseren met de Nederlandse zaak.

   Er werd in de Bersiap-periode door Indonesische bendes geplunderd, verkracht, gemoord en gemarteld zonder vorm van proces. Hun slachtoffers waren ongewapende burgers, mannen, vrouwen en kinderen. Hun geliefkoosde wapens de “bamboe roentjing”, de bamboespeer of het kapmes. Veel stoffelijke overschotten zijn nooit teruggevonden, hebben geen graf. Hun verminkte lijken werden gedumpt in rivieren of achter gelaten voor de honden.

   De meeste (Indisch) Nederlandse nabestaanden van deze “Bersiapslachtoffers” wonen nu in Nederland. Het leed dat hun dierbaren werd aangedaan dragen zij in hun harten mee, hun leven lang.

   Nooit is in Nederland speciaal voor deze mensen een minuut stilte gehouden; zij worden niet “officieel” herdacht. Ook niet op 15 Augustus bij het Indiëmonument, dat alleen is voor slachtoffers van de 2de wereldoorlog in Azië, die duurde tot 15 augustus 1945. Want toen capituleerde Japan, toen was er “vrede” ………

   Officieel bestaan de duizenden “Bersiapslachtoffers” dus niet. Weinigen in Nederland weten wie ze zijn. Nergens in Nederland is een plek die aan hen doet herinneren, nergens een speciale plek waar zij door nabestaanden kunnen worden herdacht. Toch waren ook zij Nederlanders of onderdanen van het Koninkrijk der Nederlanden en stierven zij op Nederlands grondgebied.

   De Stichting “Herdenking Slachtoffers Indonesische Bersiap” (i.o.) stelt zich ten doel een monument op te richten ter herdenking van alle slachtoffers, Nederlands, Indisch-Nederlands, Chinees, Indonesisch, van de zogenaamde Bersiaptijd in Indonesië, dat toen nog Nederlands Indië was, deel van het Koninkrijk der Nederlanden overzee.

   Binnen het kader van deze doelstelling wil de Stichting zich in eerste aanleg beijveren het Monument geplaatst te krijgen in Den Haag, vanouds “de meest Indische stad van Nederland”, op het terrein waar sinds ……… het Indisch Monument staat ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Azië.

   De Stichting is namelijk van mening dat de 2de wereldoorlog in Azië, met als dieptepunt de verovering en bezetting van Nederlands Indië door Japan gedurende 3 ½ jaar en de daarop volgende “Bersiapperiode” onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het een is uit het andere voortgevloeid.

   Om het doel te verwezenlijken zal de Stichting via haar donateurs en door specifieke fondsenwervingsacties de nodige gelden bijeen brengen. Met nadruk stelt de Stichting dat haar Bestuur zich geheel belangeloos voor haar inzet, dus ook geen bezoldiging of vergoeding in enigerlei vorm ontvangt voor het werk dat zal worden verricht.

   UNQUOTE

 3. Boeroeng zegt:

  Nog meer onwetendheid

 4. Boeroeng zegt:

  Nog meer onwetendheid… vlak na de bersiapperiode:

  This thesis examines the massacre of Chinese in Tangerang that occurred between late May and June 1946, following the Dutch occupation in Serpong, Tangerang. More than a thousand Chinese men, women, and children were killed in various places in the interior of Tangerang.

  Bron: Now is the time to kill Chinese: social revolution and the massacre of Chinese in Tangerang, 1945-1946 | Student Repository

  • Bung Tolol zegt:

   Ja Tangerang .Het Staphorst van Indonesia samen met Tasikmalaya ! Heb hier al eerder over geschreven ,een vriend van mij komt uit Tangerang ,vader Chinees ,moeder Indonesisch .Op zijn verzoek ging ik naar dat achterlijke plaatsje ( Toen ter tijd midden jaren 90 ) Nu schijnt Tangerang best wel een mooie stad te zijn geworden maar toen ? Overal viezigheid ,overal ratten ! Bah was blij dat ik weer naar mijn geliefde Jakarta kon gaan ! Ik vroeg in dat hotel in Tangerang of ze wat bier konden regelen ,die man keek mij aan of hij het in Keulen hoorde donderen “” Bir in Tangerang ?”‘ Ja zei ik en een beetje snel want ik ben uitgedroogd ! Nou ik kreeg het hoor ,maar blij waren ze niet met mij in dat Indonesische Staphorst .😎🤣😜

   • Bernadette S. zegt:

    Het is nu gesplitst natuurlijk, Zuid Tangerang en Tangerang. In het zuidelijk deel vindt u Serpong en BSD, echte Chinese conglomeraten. Veel middenklasse, waarbij in noordelijk Tangerang veel armere Chinezen wonen. Er zijn ongelofelijk veel woonprojecten en nieuwe wijken gecreëerd. Veel mooier dan de VINEX wijken in Nederland (cf. Mr B, ik heb geen idee wat dat is 🤷🏽‍♀️).

    Het rare (wat natuurlijk helemaal niet vreemd is) is, dat op deze plaatsen het veel gemakkelijker is alcohol te verkrijgen dan in Jakarta tegenwoordig. Ook heeft men terrassen buiten voor de restaurants en shopping malls waar men gewoon alcohol kan nuttigen. Tijdens Ramadan wordt het verborgen in een theepot.

    https://www.malserpong.com/directory/hotlicks-texas-bbq-bar

    • Pierre de la Croix zegt:

     Bernadette S. zegt 26 december 2022 om 02:41: “Er zijn ongelofelijk veel woonprojecten en nieuwe wijken gecreëerd. Veel mooier dan de VINEX wijken in Nederland (cf. Mr B, ik heb geen idee wat dat is 🤷🏽‍♀️)”.

     Nou …. Mr B. zal het vast van Wikipedia hebben, maar durft het natuurlijk niet te zeggen. Ik heb niets te verliezen, dus citeer ik hieronder een stukje over VINEX, gepeurd uit dat onbetrouwbare vademecum:

     Quote

     Vinex is de afkorting voor Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, een nota ruimtelijke ordening van het Nederlandse ministerie van VROM uit 1991. Deze notitie, een vervolg op de Vierde nota ruimtelijke ordening uit 1988, bevat uitgangspunten voor de bouw van nieuwe woningbouwlocaties voor de periode tussen 1 januari 1995 en 1 januari 2005.[1] Voor een aantal steden werd daarbij de richting aangegeven waar de nieuwe uitbreiding zou kunnen plaatsvinden; formeel gesproken was het echter aan provincies en samenwerkende gemeenten om de locaties te bepalen. Deze locaties aan de rand van grote steden voor massale nieuwbouw worden vaak Vinex-locaties of Vinex-wijken genoemd. De voorloper van de Vinex-wijk is de bloemkoolwijk. Sinds 2004 worden woonwijken ingericht op basis van de Nota Ruimte.

     Unquote

     Nu dat Bersiapmonument nog. Voor de ramp met de MH 17 – zo’n 200 Nederlandse doden – kwam er binnen de kortste keren een waardige gedenkplaats op een passende locatie.

     Hoe hebben die nabestaanden dat voor elkaar gekregen? Misschien moeten de Indische Platfora, eenmaal de handen in elkaar geslagen, de pantat verheffen en eens gaan babbelen met Piet Ploeg, bestuursvoorzitter van de Stichting Nabestaanden Vliegramp MH 17 om het kunstje te leren..

     Pak Pierre

    • A. Olive zegt:

     Mevr. Bernadette S, U heeft het wel eens over Mr. B.
     Zou die schuilnaam iets te maken hebben met de fictional character, Mr. B, uit “Sense and Sensibility” van de beroemde Engelse schrijfster Jane Austen?

    • Bernadette S. zegt:

     Goh mijnheer Olive, daar zegt u zo wat, met de colonel? Ik weet dat hij begon met Mister Bule op diverse forums omdat hier iedereen hem met “Mister!” aanspreekt (het woord “sir” kent niemand). Tevens wordt er nogal vaak “Bule” geroepen op straat, iets waar hij een hartgrondige hekel aan heeft en zeer racistisch vindt. Maar wat voor ons een normaal woord is wat gebruikt wordt voor buitenlander, ik hoor zelfs wel eens termen als Orang Bule Nigeria voorbij komen. En is hij in een winkel, zegt men al snel “Boss” (wat hij dan wel weer grappig vindt). Daarbij komt nog eens dat Mr. Big een karakter is uit één van mijn favoriete series indertijd; die acteur is nu echter wel van zijn voetstuk gevallen. Ook door de beginletter van een naam werd het toen al snel “Mr B”.

 5. Boeroeng zegt:

  Is dit een idee:
  Een bersiap monument naast het Indiëmonument te Den Haag plaatsen.
  Ongeveer in dezelfde stijl en kleur ?
  Met verklarende tekst op het voetstuk.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Boeroeng zegt 27 december 2022 om 19:37: “Is dit een idee:
   Een bersiap monument naast het Indiëmonument te Den Haag plaatsen”.

   Dat was wat Huib Otto en ik 7 jaar geleden ook hadden bedacht. Helaas nooit verder gekomen dan een droom en een concept stichtingsakte voor de notaris. Mooie plannen ketjeboer, c.q. in het water gevallen.

   Onze fout was dat het bij ideeën bleef. Als iets van de grond moet komen, dan is er meer nodig dan ideeën en dromen en beleefd met de pietjies in de hand bij hotemetoten aankloppen, zonder stevige achterban.

   Willen Indo’s (en ook direct betrokken Totoks en in NL wonende Chinese nabestaanden van bersiapslachtoffers) iets bereiken, dan lijkt het mij toch het meest effectief om eerst aan te kloppen bij het door de overheid als vertegenwoordiger van de Indische gemeenschap “erkend” Indisch Platform, waarvan de hoge toeans dan eerst van het pluche moeten worden gelokt om tot activiteit te worden aangezet.

   En ….. laat het IP of wie dan ook het voortouw zal nemen niet vergeten advies te vragen aan mensen als Piet Ploeg van de Setichting Vliegramp MH 17. “We” moeten ons niet schamen van anderen te leren.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘niet schamen etc.’- Een monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van Nederland’s provocatieve naoorlogse politiek?

    • Pierre de la Croix zegt:

     Gaat u nu maar eerst oefenen met het Indonesia Raya in plaats van nonsens opschrijven, meneer Mertens. Alle woordjes goed leren en niet vals zingen. Kunt u op 17 aug a.s. bij de Ambassadeur van Indonesia een goeie beurt maken. Extra gratis lemper en wadjik op uw bordje.

    • Pierre de la Coix zegt:

     Kijk, kijk, meneer Mertens, toch nog iets bij u blijven hangen van de taal uit de goeie ouwe tijd, alhoewel ik ook in deze tekst van u een taalfoutje vind. Veel oefenen, hoor!

     Jammer dat u zo vroeg uit Nederlands Indië, toen nog niet eens officieel Indonesia, bent weggegaan en later, in volwassenheid, niet voorgoed terug gekeerd. U had in uw geboorteland heel wat groots kunnen verrichten voor de Indonesiërs, zo lang onderdrukt door de Belanda Boesoek.

 6. R.L. Mertens zegt:

  @PierredelaCroix; ‘niet vals zingen etc.’- Antjurkenlah musuh kita …. !

  • Bernadette S. zegt:

   [Hancurkan(lah) Musuh Kita]

   Werd dat niet door Cornel geschreven toen hij in dienst was van de Japanners en voor hun propaganda? Samen met bijvoorbeeld ‘Awaslah Inggeris dan Amerika’ en ‘Asia Sudah Bangun’. Het lijkt me niet echt wenselijk om dat hier te zingen.

   Er zijn bij ons een aantal strijdliederen die de status ‘nationaal verplicht lied’ hebben en die op elke school (van basis- tot tertiair niveau) móeten worden onderwezen. Die zijn vastgelegd in overheidsvoorschriften van Onderwijs en Cultuur sedert 1959.

   • Bung Tolol zegt:

    Hancurkan (lah) musuh kita : Vernietig onze vijanden ! O.K Hancurkan begrijp ik maar Antjurkenlah ? antjurkenlah heeft dat misschien ( mungkin ) te maken met een verkeerde jurk ,die in de la ligt ? Wie was deze Cornel ? Strijdliederen die VERPLICHT op basisscholen moeten worden onderwezen ? Jezus Christ we gaan terug naar de jaren 30 v.d.v.e die orang Jerman waren er ook dol op ! “” Wir fahren gegen England !”” Nou iedereen weet hoe dit avontuur is afgelopen ! Allemaal verzopen . In bezet Amsterdam 1940 marcheerde een grote kolonne Duitsers door de straten en zongen “” Wir fahren gegen England !”” Kleine Jantje liep er achteraan .Schreeuwde zijn moeder plotseling van 3 hoog “” Jantje hier komme mot je ook verzuipe ?”” 😂😜🤣

    • Bernadette S. zegt:

     Onderaan op deze site worden de nationale helden genoemd wiens liederen worden gebruikt:

     https://www.orami.co.id/magazine/lagu-nasional

     Tevens worden de bekendste strijd- en nationalistische liederen vermeld. Misschien kan dhr. Mertens hier wat ideeën opdoen om zijn repertoire enigszins uit te breiden en een lynchpartij te vermijden?

     Cornel Simanjuntak was een componist van Batak afkomst:

    • Bernadette S. zegt:

     Deze klassieker is redelijk gemakkelijk aan te leren:

 7. Bung Tolol zegt:

  Ja die Nederlanders toen ter tijd (+ 1940 ) vonden het ook een mooi Duits lied maar ze veranderden de laatste strofe ! Klinkt nu zo : Denn wir faren ,denn wir fahren ,denn wir fahren gegen Engelland plons ,plons ,plons .

 8. Bung Tolol zegt:

  Cornel Simanjuntak 1921-1946 : Een Batakker van Protestantse Huize ,die het Nederlands goed beheerste en les kreeg van Nederlandse paters of dominees .In ieder geval was Cornel een christen ,dat dacht ik al toen ik de voornaam Cornel zag .Dus Cornel heeft dat lied “” Hancurkan (lah) musuh kita “” geschreven nou ja zij hem vergeven ! Per slot van rekening moest er brood / rijst op de plank komen en als die Jappen er voor betalen ,waarom niet ? Cornel stierf jong 25 jaar .Cornel had trouwens een Nederlandse collega ,die voor de Duitsers werkte ,nou ja werken ,hij bedreef propaganda voor de Duitsers ,zijn naam Max Blokzeil ,Max had de “” eer “” de eerste hoge NSB-er te zijn die werd geexecuteerd door Nederland in maart 1946 ,ook al 1946 toen Cornel stierf .1946 was een slecht jaar voor propagandisten ,die op het verkeerde paard hadden gewed ! 😂😜😎

 9. Pierre de la Croix zegt:

  Bung Tolol zegt 30 december 2022 om 09:15: “Cornel Simanjuntak 1921-1946 : Een Batakker van Protestantse Huize , ……”.

  Foei Bungkie, “Batakkers” zijn paarden. Mensen uit de Bataklanden (inderdaad veel protestants-christenen, dankzij dappere zendelingen die in den beginne riskeerden opgegeten te worden), noemen zich “Batak”.

  Mijn vroegste herinneringen uit de “Japanse tijd” betroffen o.m. marcherende Heiho’s met kaal geschoren kepala’s en pentoengs over de schouder, onder commando van een Japanner met sabel en heweer. Zij zongen “Awaslah Ingris dan Amerika” (ik kan het nu ook nog). Na het refrein “Amerika, di strika, Ingris, di linggis”, een gescandeerd toegiftje, mijn moeder en mij dreigend aankijkend: “Belanda djoega, Belanda djoega”. De donkere wolken van de bersiap pakten zich al samen boven Java.

  https://www.google.nl/search?q=wir+fahren+gegen+engeland&source=hp&ei=v_GuY6maF5CA9u8Pq9aSqA0&iflsig=AJiK0e8AAAA

  Die Duitsers konden toch wel mooi zingen. Nederlanders op mars komen meestal niet verder dan “Een potje met vet”.

  Overigens …….. de mannen van Tromp en Michiel de R. moeten zo’n 300 jaar eerder ook zoiets hebben gezongen als “Wir fahren gegen Engelland”, in het toen toepasselijke Nederduits. Je weet wel: De tocht naar Chatham. Daarvoor moeten we natuurlijk ook nog onze excuses aanbieden en de achterspiegel van de “Royal Ark” als roofkunst terug geven.

  Life ain’t easy ……

  Pak Pierre

  • R.L. Mertens zegt:

   @PierredelaCroix; ‘de donkere wolken van de bersiap etc.’- Oh ja? In die Japanse tijd ’42-’45 werden wij welleswaar vijandig bejegend, doch links gelaten.
   Echter; eind september/begin oktober brak de hel los! Zomaar …..?

   • Pierre de la Croix zegt:

    Ach meneer Mertens, nog steeds uw kopkleppen op? In de Japanse tijd ’42 – ’45 waagde geen Indonesiër het kampers of buitenkampers lastig te vallen, anders dan in opdracht van de Japanse bazen. De Japanners maakten korte metten met rampokkers en ander Indonesisch gespuis.

    De hel brak in sep – oct 1945 los. U vraagt naar de bekende weg, zoals ik van u gewend ben. Natuurlijk “NIET ZO MAAR”!

    Na 15 aug 1945 ontstond er in de archipel een gezagsvacuum waar de dappere pemoeda’s in sprongen en duizenden weerloze vrouwen, mannen en kinderen op wrede manier te lijf gingen.

    Toch maar blijven oefenen op het Indonesia Raya meneer Mertens, in plaats van suggestieve nonsens verkopen die in uw duistere straatje past.

    • R.L. Mertens zegt:

     @PdelaP; ‘een gezagsvacuüm etc.’- En het Japans/Seac gezag? Per 17/8’45 daarbij het Republikeins gezag? Was het niet het provocerend Nederland’s beleid; de verloochening van het ondertekende Atlantisch Handvest 24/9-1941; elk volk heeft het zelfbeschikkingsrecht(!), de Republiek een Japans maaksel, Soekarno; de collaborateur; moet voor het tribunaal etc. waardoor, mede getergd door de hautaine houding der (Indisch) Nederlanders de meute in woede ontstak?- Nederland lokte bersiap uit! Verwachtte/hoopte dat de Britten deze revolte zouden neerslaan.
     Wij Indo families; vrouwen, kinderen, oudjes zonder vaders, buiten de beschermde kampen, werden geslachtofferd voor herbezetting van Indië.!
     – Nog steeds geen benul van; oorzaak en gevolg?

  • Bung Tolol zegt:

   Ja volgens mij is dat achterstuk in het Rijksmuseum tentoon gesteld .Het Rijks wilde het nooit teruggeven maar laatst werd er houtrot in dat achterstuk geconstateerd .Sekarang is het Rijks maar al te bereid om het alsnog terug te geven ! Met excuses en een potje tegen houtrot .( Verkrijgbaar bij de Gamma ) 😂😜😎

   • Pierre de la Croix zegt:

    Nu ja heer Tolol, door de Brexit zijn de invoerrechten voor het potje anti-houtrot onbetaalbaar voor de Britten geworden.

    • Bung Tolol zegt:

     Ik raad die Britten crowdfunding aan ! Voor adviezen kunnen zij zich melden bij Ibu Carina Dumais .

  • Bernadette S. zegt:

   [Pak Pierre: “ Die Duitsers konden toch wel mooi zingen. “]

   Ik heb de Duitse versie van Heintje’s “Mama” als ringtone voor mijn broer in de GSM van mijn mama gezet. Ze vond die mooier dan de Italiaanse versie. Wel nogal affrontelijk in een restaurant o.i.d.

   “Gib’ mir deine Hand, deine weiße Hand”
   Toch een beetje lastig voor ons.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Bernadette S. zegt 31 december 2022 om 09:50: ““Gib’ mir deine Hand, deine weiße Hand” Toch een beetje lastig voor ons”.

    Hihihi ….. ik was benieuwd wie als eerste op dat witte handje zou reageren!

    Ach ….. het waren “Andere tijden” zullen we maar zeggen. Het lied werd gezongen vóór WO nomor satoe als ik het goed heb. De mooie Duitse vloot nog niet in Schotse wateren tot zinken gebracht en Duitsland nog homogeen “wit”. Hun koloniën in Afrika en Azië dus nog niet afgepakt en veel zwartjes en bruintjes uit die koloniën zullen er in het moederland zelve niet zijn geweest. Tja …… van welke kleur hand moet je dan dromen als matroos van de Kaiserliche Kriegsmaine zijnde.

    Toen ik in 1955 voor het eerst Duitsland binnen fietste, tentje, slaapzak, pannetje en primus op de gontjèngan, was ik daar een bezienswaardigheid. Een woord voor de bruine mens kenden ze niet. Ik hoorde kleine kinderen tegen hun moeder roepen: “Guck’ Mami, ein Neger”.

    Dat deerde mij niet en iedereen was uiterst vriendelijk tegen mij. Als ontluikende 17 jarige zag ik overal mooie witte handjes die ik zeer aantrekkelijk vond. Jaren later kreeg ik er eindelijk eentje.

    Pak Pierre

    • Bernadette S. zegt:

     [Toen ik in 1955 voor het eerst Duitsland binnen fietste, tentje, slaapzak, pannetje en primus op de gontjèngan, was ik daar een bezienswaardigheid. Een woord voor de bruine mens kenden ze niet. Ik hoorde kleine kinderen tegen hun moeder roepen: “Guck’ Mami, ein Neger”.]

     Gelukkig gebruikten ze dit nog niet bij de grenscontroles.

     Mijn probleem is in Australië altijd dat men niet kan geloven dat een ‘Chinese’ geen niet-aangegeven voedsel mee heeft. Ik word ongelofelijk zwaar gecontroleerd om te zien of er echt geen koekjes of verse gember in mijn koffers zit.

     Als ik pech heb, kom ik in Zaventem of Amsterdam gelijktijdig aan met een vlucht uit China; de medewerkers in de fluo vestjes willen me altijd bij de tour-guide met het vlaggetje plaatsen en de persoon achter het loket van de paspoortcontrole roept me kwaad toe: “stay together!” als ik in een andere rij dan die van mijn ‘broeders en zusters’ ga staan.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Bernadette S. zegt 31 december 2022 om 15:11: “……. cartoon ……”.

     Mooie cartoon.

     Inderdaad, ik zou op die kleuren tjontoo onder “not okay” vallen. Mijn vrouw en ik vierden onze vacanties in de zeventiger jaren v.d.v.e. graag op Griekse eilandjes, direct onder de Turkse kust. In die tijd waren de spanningen tussen Turken en Grieken echter hoog opgelopen i.v.m. de kwestie Cyprus. Die eilandjes zaten stikvol Griekse militairen, die alleen ’s avonds uit hun bunkers mochten.

     Wij vlogen met Olympic Airways van A’dam naar Athene. Niets aan het handje. ln Athene tussen alle blanke landgenoten in de rij voor de lokale vlucht naar ons eilandje, werd ik er steevast uitgepikt en achter het gordijn gezet. Wisten die Grieken veel. Een Indo lijkt immers op alles, dus ook op een Turk. Ik werd duidelijk etnisch geprofileerd. Nu heb ik geen lange tenen. Ik liet mijn vacanties door die veiligheidscontroles niet verpesten. Altijd graag met de locals sirtaki gedanst. Yasoe!

     Ik kijk op TV vaak naar “Border Security Australia, NZ, etc.” en zie inderdaad dat in het bijzonder Chinese passagiers uit de PRoC, RoC, S’pore, Maleisië, Indonesia uit de lijn worden gehaald en dat hun barang aan een strenge controle wordt onderworpen. Koffers en tassen vol met dood of nog levend eten dat onmiddellijk wordt geconfisceerd en in de bin verdwijnt. Boete opgelegd. Eigenaren beteuterd kijken. Velen veinzen geen Engels te kennen. “Me Chinese gentleman, me no saby”.

     Tja …. daar lijdt u ook onder. Keep smiling.

     De beste wensen voor het nieuwe (westerse) jaar 2023.

     Pak Pierre

 10. Pierre de la Croix zegt:

  Al gevorderd met de cursus Bahasa Indonesia voor beginners, meneer Mertens? Nooit te oud om te leren toch?

  Bovendien is het prachtig om dadelijk Pramudya Ananta Toer in de originele BI te kunnen lezen. Geniet van zijn taalgebruik. Laat u daardoor inspireren. Andere koek dan steeds maar het zelfde eentonige mantraatje ophoesten. U zult de blits kunnen maken op de Indonesische ambassade, wanneer u wat uit één van PAT’s werken kunt citeren.

 11. Bung Tolol zegt:

  Beetje tolol die grensbewaking die naar je huidskleur kijkt ! Ik zal een nieuw bordje voor ze ontwerpen Bij NOT OKAY staan de bedragen 0,5en 10 euro .Bij OKAY staan de bedragen 1000 , 2000 , en 5000,- euro .Overigens heeft de heer PP gelijk een INDO lijkt immers op alles ! Kan ik van meepraten .Als er hommeles is in het Midden-Oosten kan ik ook beter niet naar Schiphol gaan ,haal Schiphol niet eens wordt onderweg al uit de auto /taxi/trein gesleurd en naar de Binnenlandse Veiligheid Dienst gebracht met de woorden “” Ja chef we hebben Arafat er voor de zekerheid maar uit gehaald !””Pramudya Ananta Toer is in het Nederlands al moeilijk te volgen ,laat staan in het Bahasa Indonesia .Boeroeng en lezers van Indisch4ever de beste wensen voor 2023 en banjak redjeki dari Ibu Kota Amsterdam ………………………………………… Ik heb dit jaar geen kaartje met de beste wensen naar Vladimir P in Moskou gestuurd .Hij kan ter plekke doodvallen ! 😎😜😂

  • Pierre de la Croix zegt:

   Bung Tolol zegt 1 januari 2023 om 01:33:

   1. “Beetje tolol die grensbewaking die naar je huidskleur kijkt !”.

   Ach heer Tolol …. als misdaden in het land in grote meerderheid door groene mannetjes worden gepleegd, dan is het voor de gezagshandhavers verspilling van tijd, geld en moeite om voor de bühne evenveel aandacht te schenken aan de grote minderheid van brave paarse mannetjes.

   2. “Overigens heeft de heer PP gelijk een INDO lijkt immers op alles ! Kan ik van meepraten .Als er hommeles is in het Midden-Oosten …….”.

   Mijn jongste broer kon in de zeventiger jaren v.d.v.e. met zijn toen modieuze lange haren, beetje kriting ook nog, én snor, best doorgaan voor een Molukker. Dat heeft-ie geweten tijdens die trein- en schoolkapingen. Toch maar snel naar de kapper getogen voor “kort Amerikaans”.

   3. ””Pramudya Ananta Toer is in het Nederlands al moeilijk te volgen ,laat staan in het Bahasa Indonesia”.

   Right you are. Ik heb het ooit met één boek in Nederlandse vertaling geprobeerd (want cadeau gekregen), maar de finish niet gehaald. Gauw terug gegaan naar Lucky Luke en de Daltons.

   Maar …. als je groot idealist en “right-or-wrong my Indonesia” bent zoals de heer ing. R.L. Mertens, dan moeten de werken van Pramudya toch gefundenes fressen voor je zijn. Maar natuurlijk eerst goed de BI vloeiend leren spreken en schrijven, dan oefenen met het volkslied en tenslotte de eerste Pramudya kopen (waarschijnlijk terlaloe moerah in de ramsj te verkrijgen). Dat moet voor hem genieten zijn geblazen.

   4. Bonus: In de naam van de schrijver zie je de verwarring die zich hier en daar van de Indonesiërs meester maakte toen de nieuwe sepelling op basis van de Engelse schrijfwijze werd ingevoerd. “Pramudya” = ejaan baru Ingris. “Toer” = ejaan zaman Belanda.

   Als ik mij niet vergis hebben Soekarno en Soeharto geen moeite gedaan om de koloniale “oe” in hun naam te veranderen in de revolutionaire “u”. De koloniale “oe” in de gekozen achternaam is misschien toch ook een status symbool geworden, zoiets van “wij hadden al een achternaam” vóór dat wij allen merdeka werden. Misschien dat de heer ing. R.L. Mertens als Indonesia deskundige daar meer over kan vertellen.

   Aaaaaal! Nog maar een bol minjak dengan kismis en dan toeroe. Laat geworden van nacht.

   Pak Pierre

 12. Tijdens nog de regering van Verwoerd zat in de bus in Capetown en drukte op de STOP BEL. De chauffeur keek naar achter zagj dat ik niet een banke bent.Hij reed gewoon door. Wal Suparmo

  • Pierre de la Croix zegt:

   pak suparmo (@pak_suparmo) zegt 1 januari 2023 om 13:29: “Tijdens nog de regering van Verwoerd zat (ik?) in de bus in Capetown en drukte op de STOP BEL ……..”

   Tja Pak Parmo, je had in die bus in die goede oude tijd 2 bellen: “Vir blankes” (voor in de bus) en “Vir nie blankes”, kelas kambing di belakang bis. Niet gezien?

 13. Nee ,helaas niet gezien want ik was met een paar blanke Fokker mensen. Die met met mij op een bank zaten.Verboden of niet.

  • Pierre de la Croix zegt:

   pak suparmo (@pak_suparmo) zegt 1 januari 2023 om 19:28: “Nee ,helaas niet gezien want ik was met een paar blanke Fokker mensen”.

   Dan had u die blanke Fokkermensen op de knop moeten laten drukken.

   Overigens …. hoe wist die buschauffeur nou dat u als kleurling op de SETOP BEL had gedrukt en niet één van die blankes die bij u op een bank zaten?

 14. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  @ dhr Mertens
  Ik weet niet wie “Wij” zijn maar (Indo-) Europeanen werden niet zo maar links gelaten aan het begin van d eJapans bezetting. Indo’s moesten “Eindelijk” kiezen en bewijzen hoe hun Indonesische bloedlijn in elkaar zat. Dat veroorzaakte vooral op Java wel hele wonderlijke toestanden. Op Sumatra was het duidelijk. Mijn moeder en haar 2 broers en zuster werden geïnterneerd en mijn Indonesische oma ging “Vrijwillig” het kamp in.

  De wederwaardigheden van de Binnenkampers wordt bekend verondersteld, gezien de rijen boeken over kampervaringen. De Buitenkampers hadden het niet gemakkelijk want die werden door de Japanners en hun Indonesische collaborateurs op de voet gevolgd, voor elk wissewasje moesten de Buitenkampers toestemming vragen aan Indonesiers. dat leek toen toch wel vernederend.
  Het gevolg was dat de Kenpeitai geholpen door de vroegere PID elke (Indo-) Europeaan die zich enigszins verdacht gedroeg oppakte en opsloten. Meer dan de helft van de verdachten bezweken na ellenlange verhoren en folteringen in de gevangenis aan hun verwondingen. Was dat dan geen hel?

  De indruk wordt nog steeds gewekt dat alleen degenen die in het Jappenkamp geïnterneerd waren, . Hierdoor wordt het slachtofferschap in de Japanse bezettingstijd gemonopoliseerd. en misgebruikt.

  Er kunnen duidelijke patronen van gewelds worden onderscheiden . Japanners legitimeerden elke vorm van geweld tegen (Indo-) Europeanen zo lang zij dat geweld direct of via hun Indonesische handlangers uitoefenden. Legitimatie van het geweld kan eerst plaatsvinden als de slachtoffers als “Outsiders” geconstrueerd/geidentificeerd werden ,victimizing. (Indo-)Europeanen werden als “Outsiders” gebrandmerkt zoals uit bovenstaande wel blijkt, maar dat was eigenlijk al vòòr de Japanse bezetting het geval. De “Outsiders” konden zo door de Japanners onmenselijk gefolterd, geterroriseerd worden zonder dat de Indonesische bevolking daar tegenin ging. Indonesiers werden zodoende medeverantwoordelijk voor of medeplichtig aan het geweld tegen de Indo’s in de bezettingstijd. Deze Terreur ging naadloos over in de Bersiap. Dus één en ander gebeurde niet Zo Maar.

  Niets gebeurde Zo Maar in de bloedige beginperiode van de Indonesische Revolusi, ook wel Bersiap genoemd ! Het is wel heel simplistische argumentatie om zoiets te verkondigen onder het mom van Gezagsvacuum, een aloude mantra dat zijn eigenzinnig leven leidt. Zulke drogredenen leiden er toe dat de Bersiap wordt Ontkend als “Specifiek” verschijnsel van de Indonesische Revolusi. De hele discussie over het gebruik van het woord “Bersiap” , aangezwengeld door een indonesische onderzoeker vond niet geheel toevallig plaats tegen de achtergrond van de tentoonstelling over de Indonesische Revolusi.

  • R.L. Mertens zegt:

   @vandenBroek; ‘simplistische argumentatie etc.’- Inderdaad. Vooral met de aanduiding ‘gezagsvacuüm’; en Nederland dus de vermoorde onschuld speelt/is! Nederland werd toen zelfs door de Britten gewaarschuwd voor het onheil wat de ‘buitenkampers’ eventueel te wachten stond. Ook Soekarno verwittigde gen. Christison dat hij niet in staat is om de meute te bedwingen als het onheil los barst. – Ik zelf heb het idee, dat het Nederlands beleid toen ten koste van alles; idem de buitenkampers; het zijn toch maar de Indo families; want de Tottoks waren veilig in de kampen, het vooroorlogs Indië wilde herstellen!

 15. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  @dhr Mertens: welk Nederlands beleid? Toch zeker niet de proclamaties, die Van der Plas en c.s. hier en daar op Java e.o. rondstrooiden. Het Koninkrijk inclusief het Gouvernement was tot 4 oktober 1945 de facto niet aanwezig in Nederlands-indie. In de ogen van de kleine Boeng hadden de zichzelf superieur geachte Nederlanders de oorlog weliswaar verloren maar niet gewonnen, want waar waren Zij als Overwinnaars, anders dan geïnterneerd in de Jappenkampen? Nederland had haar “legitieme recht “verspeeld en had toen alleen maar een secundaire rol.

  Zodoende richt de aandacht zich op de Indonesische Nationalisten en daar geeft de tentoonstelling Revolusi in het Rijksmuseum een onverwachtse inkijk op de Indonesische realiteit. Het affiche van de tentoonstelling geeft duidelijk het beeld van 3 zelfbewuste jonge Indonesische vrouwen, gekleed in niet-traditionele kledij, voer voor feministen.

  Dhr Mertens maakt de denkfout de aandacht te richten op Nederlanders , maar zodoende zal de Bersiap nooit begrepen worden Als de daders Indonesiers en hun slachtoffers (Indo-)Europeanen aan het begin van de Revolusi waren, dan dient dat bestudeerd te worden. Dus laat de Indonesische overheid het Arsip Militèr open stellen voor Nederlandse onderzoekers, net zoals de Nederlandse overheid de archieven welwillend opentrok voor Indonesische onderzoekers. Dat is pas gelijk oversteken, dan pas kan een meerzijdig verhaal van de gezamenlijke Geschiedenis verteld worden. .

  • R.L. Mertens zegt:

   @vandenBroek; ‘denkfout, de aandacht te richten op Nederlanders etc’-
   -Simpel; Oorzaak(!); Nederland’s beleid=geen zelfbeschikkingsrecht; niet praten met de Republiek, Soekarno voor het tribunaal etc. en Gevolg(!)= amok/bersiap; boenoeh Belanda/dood aan de Hollanders.

   • vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

    beh, dood aan de Hollanders? , er gingen relatief weinig Hollanders dood in de Bersiap. Ik ga maar verder met mijn Bersiap onderzoek om te weten te komen wie de Bersiap slachtoffers echt waren. Want hoeveel mensen werden vermist, die nooit meer opdoken. Hun nabestaanden wachten nog steeds op antwoord en er mag best na meer dan 70 zeventig jaar antwoord gegeven worden. Als het zo simpel ligt waarom geeft dhr Mertens dan geen antwoord?

    • R.L. Mertens zegt:

     @vandenBroek; ‘weinig Hollanders dood etc.’- In Indië werden OOK Indo’s als Hollanders aangemerkt! Als ik in de Japanse als 9jr.jochie door de kampong zwierf riepen ze tegen mij; ‘eeh, belanda tai…( hee, strond Hollander) Idem na 1945 – ‘hun nabestaanden wachten nog steeds etc.’- Waar op??

 16. Pierre de la Croix zegt:

  vandenbroek@libero.it 1953 zegt 2 januari 2023 om 09:51: “Het is wel heel simplistische argumentatie om zoiets te verkondigen onder het mom van
  Gezagsvacuum, een aloude mantra dat zijn eigenzinnig leven leidt. Zulke drogredenen …..”.

  Ach meneer Van den Broek …. misschien nooit gehoord van het oude Nederlandse spreekwoord: “Als de kat van huis is, dan dansen de muizen”. De overdrachtelijke betekenis van het spreekwoord is u en ook de heer Mertens blijkbaar ontgaan.

  Niet voor niets lazen de heren Soekarno en Hatta, daartoe “at gun point” aangezet door de Pemoeda’s, hun proklamasi pas voor op 17 augustus 1945, 2 dagen na de Japanse capitulatie en geen dag eerder. Ze keken wel uit!

  Drogredenen? Kom nou? Natuurlijk was het Indonesische vrijheidsstreven ouder dan 17 aug 1945, maar men zag de kans pas schoon toen de geallieerden Jappo de heersersmacht over de Indische archipel ontnamen en aanstelden als orde bewaker sadja.

  Bersiaaaaap!!!! Belanda diboenoeh!!!!!!!! Merdekaaaa!!!!!!!

  Maar dan pas nadat Jappo een paar tanden waren getrokken.

  • vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

   Ik heb grote twijfels aan de juistheid van bovenstaande reactie. Ten eerste is de betekenis als “de kat van huis is…. ” anders dan wat op mijn school (Atheneum) onderwezen werd (gebrek aan toezicht, alsof de Revolusi een vorm van froebeln is), wellicht is bovenstaande betekenis afkomstig uit de lagere school in Nederlands-Indie.. Trouwens zo’n nietszeggend antwoord bij geschiedenisles wordt wel hard weggelachen.

   Op foto’s op de tentoonstelling Revolusi is duidelijk te zien dat alleen Soekarno de Proklamasi uitsprak, het was toch niet zo’n lange tekst, het uitspreken ervan duurde nauwelijks één minuut, maar foto’s scheppen hier op dit blog alleen maar verwarring of is het bijziendheid?

   De drogreden betreft het gebruik van het woord “Gezagsvacuum” dat door de Nederlandse propaganda als argument werd gebruikt om met Geweld het herstel van Orde en Gezag te rechtvaardigen, het aloude Mantra om elk Indonesisch oproer als vorm van wanorde te bestempelen dat door de beter wetende Nederlander met bloedige middelen mag worden neergeslagen. Dat wijst de Geschiedenis wel uit. Het geweld van de Indonesiers is te verklaren uit de gewelddadig Nederlands Imperialisme van de 19de en begin 20ste eeuw, van de Javaasche oorlog tot de oorlog in Atjeh (1825-1914)

   • Bernadette S. zegt:

    [Dat wijst de Geschiedenis wel uit. Het geweld van de Indonesiers is te verklaren uit de gewelddadig Nederlands Imperialisme van de 19de en begin 20ste eeuw, van de Javaasche oorlog tot de oorlog in Atjeh (1825-1914)]

    Met de zeer sterke scheiding van volkeren en rassen hier, en de beperkte communicatie indertijd (telefonie, kranten, reistijden) was er helemaal geen ingebakken algemene nationale verontwaardiging zoals dhrn. Mertens en Van den Broek blijkbaar bevroeden. Denkt u nu echt dat de gemiddelde Javaan iets afwist van de Aceh oorlogen? (Behalve van zijn KNIL cousin?) En dat de eeuwenlange overheersing van de Nederlanders op een bepaald moment in een collectief bewustzijn of zelfs DNA van de ‘inlander’ werd opgeslagen? Dat is een wel heel eenzijdige interpretatie van het Darwinisme hoor.

    Als ik eerlijk ben en de recente(re) geschiedenis van mijn land zie met meerdere geweldsuitbarstingen, denk ik dat het veel meer ‘mob behavior’ is. Wat hier dus wel heel sterk aanwezig was/is. Vergelijk het met een tawuran in Jakarta of de rellen in Brussel door Marokkaanse jongeren na politiegeweld, enz. Of zelfs hooliganisme, de Franse Revolutie en lynchpartijen zoals die Jesse Washington of uw eigen gebroeders de Witt overkwamen Behalve bij geweldsuitbarstingen tijdens rellen ziet men deze uitbarsting van wetteloosheid hier ook bij natuurrampen, waar direct geplunderd wordt.

    Natuurlijk zijn er altijd leiders en aanstokers met een bepaalde agenda maar het overgrote deel zijn gewoon meelopers. Die best wel gefrustreerd zullen zijn maar alles wat ze horen voor waar aannemen en op het moment niet meer voor rede vatbaar zijn door de adrenaline en hersenspoeling. Het lijkt wel of een periode die u Bersiap noemt, hier volledig ‘overdacht’ wordt en de oorzaak->gevolg wordt hier in het absurde doorgetrokken. Sociologen kunnen hier veel meer zinvols over zeggen dan historici.

    My 200 rupiah.

 17. Anoniem zegt:

  Zoals het verhaal verteld wordt in Nederland wordt Bersiap als gebeurtenis niet begrijpelijk gemaakt, dat komt veeleer omdat het peen Nederland-centrische perspectief isn . Indonesiers komen in het verhaal niet voor behalve als een woest schreeuwend door de Japanners opgehitste bende. Simplistischer kan het niet.

  • Bung Tolol zegt:

   Tja die verovering van Amerika ( Het Wilde Westen ) ging toch ook zo ! Een groep “” beschaafde “” immigranten uit diverse streken van Europa ,die naar het Westen van Amerika trok in huifkarren ,werd onderweg aangevallen door een stelletje wilden met veren op hun kepala en pijl en boog in de hand.De ene na de andere Indiaan werd neergeknald .Met commentaar “” Zie hier hoe wij AMERIKANEN ons land veroverden ! Hiep hiep hoera ! Intussen werden de ECHTE Amerikanen afgeslacht ! 😎😎😎

   • A. Olive zegt:

    “Zie hier hoe wij AMERIKANEN ons land veroverden !”
    Het is waar dat van de meer dan 500 treaties tussen de Indianen en het gouvernement ze allen werden gebroken door het gouvernement. Zelfs heden ten dage zijn er nog court cases.
    Vele Indianen kwamen om in de Indianen oorlogen, vooral gedurende en nadat ze met de Fransen tegen de Amerikanen vochten.
    De meeste Indianen zijn echter omgekomen aan Europeese ziekten. Het is estimated dat up to 90% van de Indianen uit de Americas door epidemics zijn omgekomen.
    Tot op hedenr zijn er echter meer blanken omgekomen door de intruductie van tabak dat niet bekend was in Europa. Waarschijnlijk begon het met het roken van de Peace Pijp.

    • Bernadette S. zegt:

     Ah ya, we zouden de Indianen dus eigenlijk (ook) als massamoordenaars moeten zien. 😜

     De tabak is hier vanaf 1 januari ook flink wat duurder geworden maar de prijs van Nederland en België halen we bij lange na nog niet. We nemen altijd eens paar sloffen mee, waar ik eigenlijk niet zo over te spreken ben.

     En alhoewel ze heel blij zijn met de Marlboro Gold (Light?) blijkt die in Europa wel wat anders te smaken. Ik dacht dat alleen de Kretek van hier een specifieke smaak had.

   • Anoniem zegt:

    Er zijn nu meer dan 6 miljoen Echte Amerikanen in wat nu de VS is. Toen de eerste Europeanen daar kwamen was het het aantal Echte Amerikanen zes honderd duizend, in wat nu de VS is. De “afslachting” was niet zo grootschalig als in nazi Duitsland.

    • Bung Tolol zegt:

     Volgens historici woonden er in geheel Noord en Zuid -Amerika 55-110 miljoen mensen ten tijde van Columbus .In Nicaragua woonden in 1574 circa 500.000-1 miljoen Indianen .82 jaar na Columbus leefden er nog 8ooo hiervan .Hoeveel groter is de V.S ten opzichte van dat nietige Nicaragua ? De meeste Indianen zijn inderdaad gestorven door al die ziekten ,die die Europeanen met zich meebrachten .

    • A. Olive zegt:

     “Echte Amerikanen”
     Al die tijd dacht ik dat wij in 1945 bevrijd werden door Echte Amerikanen waar onder velen hun leven voor ons gaven. Anoniem heeft uitgevonden dat de echte Amerikaan op de reservation zat.

    • Anoniem zegt:

     Ik heb het over de VS en niet het Amerikaanse continent. en de zg.”Echte Amerikanen”.

    • A. Olive zegt:

     “de zg. Echte Amerikanen”
     Zo genaamd? Nooit gehoord van Echte en ook niet van Onechte Amerikanen
     De VS betekent de Verenigde Staten van Amerika, dat is dus op het continent van Noord Amerika last time I checked.
     Daarvoor was het een Britse, Franse en Spaanse kolonie en voordien woonden er tribes die zichzelf niet Amerkaan noemden en meer interesse hadden om onder elkaar te vechten Uitzondering was een korte tijd toen sommige tribes in de East Coast als een Nation zamen vochten tegen de pioneers.

     Indigenous people van de VS noemen zich “Alascan Natives”, Samoan of Hawaiian en de Indiaan noemt zich “American Indian’ for lack of a better discription want Amerika is genoemd naar een Italiaan (Amerigo Vespucci) en Columbus, een andere Italiaan, noemde de indigenous people “Indians”. Verkeerd natuurlijk want hij dacht dat hij in Oost Indie zat.

     Vraag
     Zijn de immigranten en hun kinderen die in Nederland geboren zijn “Echte Nederlanders” of Onechte?

  • R.L. Mertens zegt:

   @Ano Niem; ‘geen Nederland- centrische perspectief etc.’-Juist wel!
   alsof niets vermoedende (Indische)Nederlanders in een waan vlaag door die Indonesische meute werd overvallen. En dat terwijl Nederland al het goede(!),na de Japanse dwingelandij, voor die Inlanders voor had!- Mijn tottok oom, gevangenis bewaarder, werd in okt.’45 door zijn ex gevangenen/pemoeda’s herkend en toegetakeld en in zijn ‘eigen gevangenis gestopt’. Hij overleefde, door de Britten ontzet en vertrok met gezin in jan.1946 naar Holland. Hij nam afscheid met de woorden; ‘ik kom hier nooit meer terug! Bij dit ondankbare volk!

   • vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

    excuses: er viel wat weg: het citaat wordt: omdat het een Nederlands-centrisch perspectief is.
    Historici van naam onderkennen patronen van geweld tijdens de bloedige periode aan het begin van de Indonesische Revolusi, waarbij dat geweld in categorien wordt verdeeld. Pas ik dat toe op een representatieve steekproef van Bersiapgevallen op Java dan is er helemaal geen sprake van “Mob behaviour” is nooit aan de praktijk van toen (Indonesische Revolusi) getoetst of ik heb wat gemist. De proef op de som mag best gegeven worden.
    Als Bernadette S. een plaats aangeeft zoals vermeld in het boek van Bussemaker “Bersiap Opstand in het Paradijs”, dan geef ik het aantal slachtoffers die aan het Bersiap profiel beantwoorden en tegelijkertijd de structuur van het Indonesisch geweld. Maar ik heb het nadeel van de betwijfel mijn antwoord zal bij voorbaat in twijfel worden getrokken . I ken de kritiek al: Mijn conclusie zal wel uit zijn context zijn gehaald, te wetenschappelijk zijn of blijk geven van een overdaad aan geleerdheid en boekenwijsheid . Ik zal het hier maar bij laten en op andere fora mijn gelijk halen.

    @dhr Mertens
    Mijn verhaal gaat niet over slachtoffers die het overleefden, maar juist degenen die het niet overleefden. Doden en vooral Vermisten zoals de gebroeders Van Braam, Nederlanders van Indo-Europese afkomst, die een boerenbedrijf hadden in de buurt van Blitar in de residentie Kediri. Zij werden tijdens de Bersiap vermist en tot nu toe weten nabestaanden nog steeds niet wat er met hen eigenlijk gebeurd is. De nabestaanden hebben toch een legitiem recht om dat te weten? Als de Nederlandse en Indonesische Staat niet willen weten wat er met hen gebeurd is, hoe kunnen de gebroeders Van Braam dan bij het toekomstig Bersiap monument herdacht worden? Heeft dhr Mertens daarop een antwoord? .

    • Bernadette S. zegt:

     Niet alles gaat over “het eigen gelijk halen”, mijnheer Van den Broek. Soms moet men gewoon discussiëren om zaken bij te leren, oogkleppen af te zetten en andere afwijkende standpunten te leren kennen.

    • Bernadette S. zegt:

     Waar ik het volkomen mee eens ben, is dat de gehele Bersiap interpretatie vanuit een ‘Nederlands-centrisch perspectief’ en door buitenlandse ‘historici’ wordt gegeven.

     De enigen hier die er iets over te zeggen hadden waren Rosihan Anwar en natuurlijk Bonnie Triyana. Maar zoals men altijd ziet bij (pseudo)wetenschappers en historici, is dat men honderden jaren terug gaat in de tijd om iets maar te verklaren. Dat blijkt universeel te zijn.

     Ik zou hier liever een Indonesische socioloog eens over bezig horen. Maar dat zal nooit gebeuren.

     En ondertussen blijven we op de play knop drukken met als resultaat de “ja, wat wil je na 350 jaar overheersing, natuurlijk gebruikten ze geweld!” 🤦🏽‍♀️

    • R.L. Mertens zegt:

     @vandenBerg; ‘ legitiem recht om dat weten etc.’- Willen weten hoe ze vermist, mishandeld, vermoord etc. zijn? -Mijn oom planter ging naar zijn onderneming terug; werd mishandeld, aan een paal vastgebonden, overdekt met rajaps/mieren, tenslotte bezweken; Hij stierf een helse dood. Daaraan herinnert te worden, brengt mij tot woede, dat die hele ellende door Nederlands provocatief beleid is ontketend; geen merdeka, Soekarno voor het tribunaal etc.! -Als dat monument er komt; denk ik hieraan en al die onschuldige slachtoffers, die het leven lieten omwille van herbezetting(!) van Indië!

    • R.L. Mertens zegt:

     @BernadetteS; ‘om iets te verklaren etc.’ – Iets= moet een oorzaak hebben. Elk gevolg heeft een oorzaak. Zo simpel is het! En die oorzaak is na te gaan door de directe(!) aanleiding/en objectief(!) te analyseren. En zeker niet een nietszeggende kreet; gezagsvacuüm. Ook niet een nog simplistische gezegde te gebruiken; ‘als de kat van huis is…

    • R.L. Mertens zegt:

     Adoeh….sorry @vandeBerg= vandenBroek.

 18. R.L. Mertens zegt:

  Adoeh….sorry @vandeBerg= vandenBroek.

 19. Anoniem zegt:

  De term “echte” Amerikanen werd niet door mij gebruikt. Er zijn 574 tribes in de VS. en daarvan zijn 213 in Alaska.

  • A. Olive zegt:

   Mevr. of Meneer Anoniem, als u zich wil verschuilen dan raad ik u aan om een schuilnaam te gebruiken om verwarring te voorkomen want u bent niet de enige Anoniem.

  • Bung Tolol zegt:

   @Pak Olive : Ja klopt die term “” Echte “” Amerikanen werd door mij gebruikt en niet door anoniem ! Nu lees ik dat ze hiervoor de term native Americain gebruiken .Ik heb eens een film gezien ,waarin die cowboys de ene na de andere Indiaan neerschoten in hun verovering drift om land te bezetten .Een net aangekomen immigrant uit Europa merkte in die film toen op “” Ze ( die cowboys) zijn druk bezig om die echte Amerikanen uit te roeien ! “” Voortaan zal ik die term “” Echte”” Amerikaan maar niet meer gebruiken Native Americain klinkt trouwens beter ! Wat Nederland betreft in de jaren 80 en ook nog 90 was het zo ,dat als een Surinamer met Nederlands paspoort een top prestatie had neergelegd werd hij in de kranten als Nederlander bestempelt .Had die zelfde Surinamer met Nederlands paspoort een criminele daad begaan werd hij steevast een Surinamer genoemd .Hier in Nederland kun je 1000x een Nederlands paspoort hebben je wordt toch etnisch bekeken .Een Turk blijft een Turk met of zonder Nederlands paspoort .En zo denkt die Turk er ook over !

   • A. Olive zegt:

    O K Bung maar een Indiaan hier noemt zichzelf liever Ameican Indian en niet native American want er zijn ook andere native Americans die niet Indiaans zijn.

    • A. Olive zegt:

     Bung Tolol, zover ik weet zijn de Indianen en de Indo’s hier de eenigen die zichzelf aanduiden met America eerst zoals “American Indian” en “American Indo” (Amerindo). Alle andere groepen noemen hun land van herkomst eerst en dan pas American b.v. Irish American of German American of Indian American (India).

 20. Anoniem zegt:

  Native (Tribal) Americans zijn de tribal members in de VS.

  • A. Olive zegt:

   Native (Tribal) Americans in de VS zijn de American Indian en de Inuits (Eskimo) van Alaska. Hawaiians en Amercan Samoans zijn ook native Americans maar niet tribal.

 21. Anoniem zegt:

  In Latijns Amerika de natives are called indigenous people.Indigenas.
  De Eskinos behoren tot 3 major racial groups: Kalaallit, Tunumit and Inughuit.,allemaal oorspronkelijk van Greenland.

 22. Anoniem zegt:

  Eskimos

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.