De brieven van Sjahrir

Een van de verklaringen waarom Sjahrir destijds iets anders voor ogen had dan mannen als Soekarno is welhaast zeker gelegen in zijn Nederlandse ervaring, Nederlandse relaties en zijn daarbij passende intellectueel-idealistische kijk op het leven. Soekarno en Soeharto hadden zo’n kijk niet. Zij waren machtspolitici. Mede daardoor waren ze, althans op de korte termijn, sterker. Maar op de lange?Sjahrirs ‘Nederlandse ervaring’ is sinds lang onderwerp van aandacht. Dat komt doordat hij tijdens zijn studietijd in Leiden tussen 1929 en 1931 in links-politieke kringen verzeild raakte en een relatie kreeg met de vrouw van een van zijn politieke vrienden, Sal Tas. Die vrouw, Maria Duchâteau, was gedurende lange tijd Sjahrirs houvast. Hoewel de twee na Sjahrirs terugkeer naar zijn geboorteland door vele duizenden kilometers van elkaar gescheiden waren, schreven zij elkaar steeds weer.
Een eerste uitgave van Sjahrirs brieven, of beter gezegd een gefingeerd dagboek op basis daarvan, verscheen eind 1945 bij De Bezige Bij en past perfect in de sfeer van vrijheid en dekolonisatie die op dat moment een deel van de Nederlandse intellectuelen in de ban had.   De Groene Amsterdammer

Dit bericht werd geplaatst in Boeken. Bookmark de permalink .

107 reacties op De brieven van Sjahrir

 1. Robert zegt:

  Inderdaad machtspolitici die niet de belangen op langere termijn van de bevolking in het oog hadden.Zo is de politiek vrijwel altijd. Een revolutie eindigt vaak in een robolutie waar je als politicus robbed/ rooft en steelt tot je scheel ziet.

 2. vandenbroek@libero.it zegt:

  De Groene Amsterdammer beschrijft Sutan Sjahrir vanuit een benauwend Nederlands-centrisch perspectief, Het weekblad toetert met heel veel zelfgenoegzaamheid: De intellectueel Sjahrir was anders dan de op macht beluste politici zoals Sukarno en Hatta en dat is WEL ZEKER gelegen in zijn Nederlandse Ervaring!!!

  Met geen woord wordt gerept over zijn achtergrond, de wereld van de Minangkabau in West-Sumatra, de rumah tinjuk. Daar komt nog bij dat Sjahrir welgeteld 2 , twee jaar als student in Nederlandverbleef, terwijl Hatta, de latere vice-president van Indonesië 9 jaar in Nederland verbleef. Waar was dan het effect van de Nederlands ervaring bij Hatta?
  Met geen woord wordt gerept over de vriendschap tussen deze twee mannen, beiden uit Sumatra, die ontstond in Nederland, Met geen woord wordt gerept over de redenen van Sjahrir om na 2 jarig verblijf in Nederland terug te keren naar Indonesië.

  Het weekblad toetert verder: Sjahrir brieven passen perfect in de sfeer van vrijheid en dekolonisatie die op dat moment een (heel klein PvdB) deel van de Nederlandse intellectuelen in de ban had. Weer die algemeenheid en vrijblijvendheid, maar wel het zwelgen in de Nederlandse zelfgenoegzaamheid.

  Maar wel wordt de relatie van Sjahrir met de vrouw van Sal Tas, een bekende Nederlandse socialist naar voren gehaald. Kan de Groene Amsterdammer niet beter in de toekomst als gezellig en op de oppervlakte blijvend Damesblad doorgaan?

  • Anoniem zegt:

   rumah tinjuk= rumah tunjuk vrij vertaald als huis van herkomst, het huis waarin hij geboren was en waar naartoe de Minangkabauer terugkeert om te sterven.

 3. vandenbroek@libero.it zegt:

  Ik wil niet tegen tegen het kolonialisme en de mensen die het ondergingen, schoppen. Maar ik kan niet nalaten dit in verband met Sutan Sjahrir te vermelden

  De bron is de Bibliotheek van de Nederlandse letteren en zoals gewoonlijk verzin ik het niet, het is dus geen volksverlakkerij, het gehanteerd woordgebruik kan echt niet door de beugel.

  citaat: ….”De vader van Sutan Sjahrir, Mohamed Rasa, was het prototype van een bruine Hollander. Hij was officier van justitie en ridder in de orde van Oranje Nassau. Mohamed Rasa had vele vrouwen, onder wie Sutan Sjahrirs moeder Siti Rabia”.
  https://www.dbnl.org/tekst/_bio001199701_01/_bio001199701_01_0023.php

  Er staat ook na begrijpelijk lezen toch duidelijk “BRUINE HOLLANDER” !!!!! In die tijd waren de inlanders pardon Indonesiers volgens de Indische Staatsinrichting allemaal Nederlandse onderdaan, dus van Hollander kan geen sprake zijn.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Kanttekeningen bij:

   “vandenbroek@libero.it zegt: 21 november 2021 om 15:41: “Er staat ook na begrijpelijk lezen toch duidelijk “BRUINE HOLLANDER” !!!!!”

   Nou én, zou ik zeggen, maar V.d.B gaat verder met “In die tijd waren de inlanders pardon Indonesiers volgens de Indische Staatsinrichting allemaal Nederlandse onderdaan, dus van Hollander kan geen sprake zijn”.

   De verontwaardiging druipt van zijn woorden. Maar wat is eigenlijk mis met de aanduiding? Een beetje context is misschien op zijn plaats.

   De heer Van den Broek heeft duidelijk niet in de vooroorlogse Indische samenleving geleefd. De eerste generatie, zo die nog onder ons zou zijn, zou bevestigen dat de typering “bruine Hollander” vaker – en niet neerbuigend – werd gebruikt voor gekleurde niet-Hollanders, in het koloniale Indië de inlanders, die zich in denken en doen geheel hadden vereenzelvigd met een Hollander, zoals een witte totok werd genoemd, ook al kwam die uit Limburg.

   Gegeven zijn functie zal Shahrir senior een Nederlandse opleiding en wellicht ook opvoeding hebben genoten, zoals meerdere “inlanders” van voorname komaf. Geen wonder dat hij zich als Hollander, Belanda, gedroeg en zich misschien zelfs beter in het Nederlands kon uitdrukken dan in zijn moedertaal, net als overigens Boeng Karno en andere prominenten van die tijd.

   Ik herinner mij Raden Mas Notosoeroto. Huzaren luitenant in het Nederlandse leger en dichter (in het Nederlands). Ook hij zal wel een keer “bruine Hollander” zijn genoemd. En wat te denken van Max Alkadri, Sultan van Pontianak. Door zijn Arabisch bloed misschien niet erg bruin, maar toch …..

   De moraal van mijn verhaal: Niet zo dramatisch doen over de typering “bruine Hollander”. Niet alles kan herleid worden tot racisme en koloniale arrogantie. Het gaat bij Shahrir Sr. en zijn gelijken niet om hun formele plaats in de Indische staatsinrichting, maar om de manier waarop zij zich naar buiten uit manifesteerden.

   By the way … mevrouw Kartini, adellijke regentsdochter en voorvechtster van inlandse meisjesemancipatie, zou, als ik aan haar brieven denk, ook doorgaan voor “bruine Hollandse”, een eretitel in de koloniale samenleving. Geen spotnaam.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘bruine Hollander etc.’- Inderdaad een ‘ere titel’ vanuit Hollands perspectief. Echter ook negatief (!); zijnde een aanhanger van het ‘koloniale systeem’, zich als Nederlander te gedragen; Door ook Indo’s(soms bruiner getint dan een inlander); geaffecteerd ABN spreken, het inlandse te verafschuwen etc. – Jl. een oudere Indische dame (92 jr.)ontmoet, die vol hield NIET van Indonesische afkomst te zijn….

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja … heer Mertens, nu u het schrijft. Ik heb die rollende “r” ook maar met moeite van mijn tong gekregen om die vervolgens te oefenen in het brouwen van de “r”. Dat heeft mijn maatschappelijke carrière snel tot grote hoogten opgestuwd.

     Van mij zal niemand horen: “Heee Tjiek, bangsat, jij haat waar?”

  • R.L. Mertens zegt:

   @vandenBroek;’de vader van Sutan etc.’- De Indonesiër, die volledig een Nederlandse opleiding genoot en in woord en daad zich Europees kan uiten/gedragen mag mi. niet vanzelfsprekend beschouwd worden; een loyale aanhanger te zijn van het koloniale Nederland! Sharir was en is Indonesiër met als zovelen een missie; een onafhankelijk Indonesia! Zie/lees zijn boekje; Onze strijd! Zo ook Soewardi Soerjaningrat; die in perfect Nederlands met zijn sarcastisch gedicht; ‘als eens een Nederlander was .. het hele het koninkrijk te kijk zette; ‘wat een vreugd, wat een genot zal het wezen een nationale dag van groot gewicht te kunnen herdenken( het koninkrijk 100 jaar!). Ik wilde dat ik voor een ogenblik Nederlander kon wezen, niet een Staatsblad Nederlander(!), doch een zuiver onvervalste zoon van Groot Nederland geheel vrij van vreemde smetten…..etc.! Vanwege zijn politieke activiteiten( Indiese partij, Taman Siswo scholen ea) daarna gearresteerd!
   – Door juist een Nederlandse opleiding te volgen zijn velen (van adel) bewuster(!) geworden van hun nederige positie in die koloniale maatschappij.
   *note; Staatsblad Nederland= ook zo’n absurde vastgelegde status symbool voor een Inlander, Eén die zich met hart en ziel aan het koloniale heeft over gegeven. Zij kenden meestal het Staatsblad nummer van erkenning uit hun hoofd. Om bij eventualiteiten het te kunnen opdreunen als zij bv. onheus werden bejegend! Over ‘ethische politiek’ gesproken!

   • Pierre de la Croix zegt:

    R.L. Mertens zegt 21 november 2021 om 21:33: “@vandenBroek;’de vader van Sutan etc.’- De Indonesiër, die volledig een Nederlandse opleiding genoot en in woord en daad zich Europees kan uiten/gedragen mag mi. niet vanzelfsprekend beschouwd worden; een loyale aanhanger te zijn van het koloniale Nederland!”

    Goed lezen meneer Mertens. Niet té snel naar een reden zoeken om uw mantraatje te kunnen opdreunen.

    De heer Van den Broek (21/11 1541 uur) ging te keer tegen het citaat “De vader van Sutan Sjahrir, Mohamed Rasa, was het prototype van een bruine Hollander”, want hij vond dat
    “de inlanders pardon Indonesiers volgens de Indische Staatsinrichting allemaal Nederlandse onderdaan” waren, “dus van Hollander kan geen sprake zijn”.

    Het ging hem kennelijk niet om de vraag, of een “bruine Hollander” tevens een goed nationalist kon zijn en geen “aanhanger van het koloniale Nederland”. Misschien brengt het dat wel op een idee, maar dat zien u en ik dan wel weer.

    • R.L. Mertens zegt:

     @PierredelaCroix; ‘goed gelezen etc.’- En u mantraatje?; Een ‘echte’ Europeaan of een trouwe(!) Nederlandse onderdaan?

    • Pierre de la Croix zegt:

     Mijn mantra’s:
     – Niet oordelen, maar proberen te begrijpen.
     – Geen nieuwe gezichtspunten, zwijgen.
     – Niet eindeloos het zelfde herhalen.
     – Niet anderen vervelen en irriteren met oude koek.
     – Open mind, geen kopkleppen.
     – Consequent zijn. Niet profiteren van een land en het tegelijkertijd haten.

     Er zijn er nog meer, maar genoeg voor nu meneer Mertens. U moet het allemaal maar kunnen bevatten.

    • vandenbroek@linero.it zegt:

     Geschiedschrijving gaat over het nauwkeurig en gedetailleerd beschrijven van gebeurtenissen.
     Als in bovenstaande reacties gesproken wordt over Mohamed Rasa, de vader van Sutan Sjahrir die WELLICHT een Nederlandse opvoeding heeft dan is dat toch een veronderstelling? Het gebruik van het woord “wellicht” lijkt me toch een niet reële, een ongemotiveerde en niet-toetsbare aanduiding, heeft weinig met gestructureerde kennisverwerving, dus wetenschap te maken.

     Dat hij; Mohamed rRsa zich MISSCHIEN (sic!!!) beter in het Nederlands dan in zijn moedertaal kon uitdrukken past in dezelfde irreële redenering.
     De reactie lijkt meer een drogreden , de redenering klinkt weliswaar geloofwaardig maar is nergens op gebaseerd en/of niet aan de Indische werkelijkheid getoetst. Zulke beweringen heten nu “alternative facts” of “fake news”.

     Het woord “bruine Nederlander” heeft een andere oorsprong en wordt anders gebruikt als bovenstaande Heren Robert en dhr de la X in hun redeloosheid willen doen geloven. Ik heb het precies uitgezocht, dus niks volksverlakkerij.!!!!!
     1) De Minangkabauer zoals Mohamed Rasa, de vader met 22 kinderen van Sutan Sjahrir gold in Sumatraanse zowel in de Indonesische maatschappij als dynamisch, nuchter en wilskrachtig. Omdat hij door deze eigenschappen openstond voor het ideaal van de Nederlandse Ethische Politiek, die gelijkwaardigheid van blank en bruin preekte, kregen Minangkabauers zoals hij de naam ‘bruine Hollanders’ te zijn.

     2) Rosihan Anwar heeft een kritisch beeld geschetst van de figuur Sutan Sjahrir. Het oordeel van Anwar is van belang, omdat hij zelf Minangkabauer is en een politieke medestander van Sjahrir was. Anwar noemde Sutan Sjahrir het type van de “Sinjo”. Een sinjo was in Nederlands-Indië een Indo die zijn Indische wortels ontkende en in gedrag, kleding en omgangsvormen Hollander wilde zijn dan de Hollander. Anwar vond dat Sjahrir, anders dan Nederlands opgeleide nationalisten als Soekarno en Hatta, een westerling was geworden die de banden met zijn Indonesische herkomst had doorgesneden.

     Dan heeft het woord bruine Nederlander in de context van Sutan Sjahrir een andere en negatieve betekenis

     -zie biografie over Sutan Sjahrir, de bruine Hollander
     https://www.dbnl.org/tekst/_bio001199701_01/_bio001199701_01_0023.php
     -zie Rudolf Mrázek: Sjahrir. Politics and exile in Indonesia
     https://muse.jhu.edu/book/59350

    • Pierre de la Croix zegt:

     vandenbroek@linero.it zegt 22 november 2021 om 22:42: “Geschiedschrijving gaat over het nauwkeurig en gedetailleerd beschrijven van gebeurtenissen”.

     Tja meneer Van den Broek ….. maar soms staat de serieuze geschiedschrijver voor een terra incognita en begint hij zijn zoektocht met een “misschien” en “wellicht”, een hypothese die aansluit op wat al bekend is.

     Wellicht is u dat onbekend.

    • vandenbroek@libero.it zegt:

     @ Heer de la Croix. Datgene over Sutan Sjahrir is al lwijd en zijd bekend. Dat deze heer dat niet kan of wilt weten is toch zijn probleem? Hij kan dat wel alles ter discussie stellen maar dan is hij wel meer dan 70 jaar te laat.

     Er kunnen wel vreemde en overbodige vragen gesteld worden, is niks mis mee, maar die behoeven toch antwoord., Als dat tot nu toe niet door hem en de anderen is gebeurd, dan zegt dat toch wel iets over hun instelling, een beetje lui en indolent ? Als ik de discussie analyseer en het aantal dubieuze vragen van dit soort mensen optel, dan geeft dat toch hun stand van de kennis van de Indische Geschiedenis aan? Het is niet voor niets dat zulke Heren bronverwijzingen vermijden. Ik heb hun bronverwijzingen wel eens geverifieerd en dan blijkt dat ze onvolledig of totaal verkeerd citeren. Dat geeft toch hun onkunde aan?

     Daaruit volgt dat het gebruik van misschien/wellicht o.i.d. meer aangeeft dat zij het nog steeds niet weet of wilt weten. QED.

    • R.L. Mertens zegt:

     @PierredelaCroix; ‘profiteren en tegelijk haten etc.’- Ik profiteren en haten? Het is gewoon mijn (Nederlandse)mening(!) over wat indertijd geschied(!) is! Meer niet!

    • Pierre de la Croix zegt:

     Reactie op vandenbroek@libero.it zegt 22 november 2021 om 23:17:

     Zie “Pierre de la Croix zegt 22 november 2021 om 22:53: Een reactie op onder meer uw schrijfsels: ” Het gebruik van het woord “wellicht” lijkt me toch een niet reële, een ongemotiveerde en niet-toetsbare aanduiding, heeft weinig met gestructureerde kennisverwerving, dus wetenschap te maken” en “Dat hij; Mohamed rRsa zich MISSCHIEN (sic!!!) beter in het Nederlands dan in zijn moedertaal kon uitdrukken past in dezelfde irreële redenering”.

     Nog maar een keertje goed lezen dan. Wie weet ….

    • vandenbroek@libero.it zegt:

     Het lijkt meer een probleem van begrijpelijk uitdrukken. Want wie kan mij met behulp van o.a.,Wikipedis of de Dikke Van Dale uitleggen wat de begrippen „misschien“ en „wellicht“ in deze context precies inhouden ? Bij gebrek aan elementaire kennis over Mohamed Rasa , de vader van Sutan Sjahrir gaat men te buiten gaat aan de meest wilde fantasien of veronderstellingen om naar de eigen conclusie toe te redeneren. Dat als (f)lauwe reactie op mijn degelijk argumentatie met bronvermeldingen. Ik probeer op nauwkeurige wijze antwoord te geven op mijn eigen vragen. Is toch niks mee.?

 4. Robert zegt:

  Hij was natuurlijk geen Hollander maar was zo geassocieerd met Hollanders dat zij hem “bruine Hollander”, zoals de nazis het hadden over :Schwarzgerman”. Dit alles is gebaseerd op principes van racisme en van de zg. “superioriteit” van de “koloniale heersers” van “ons Indie”.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Robert: “Dit alles is gebaseerd op principes van racisme en van de zg. “superioriteit” van de “koloniale heersers” van “ons Indie”.

   Zo u bruin bent heer Robert, dan zou ik u ook “bruine Hollander” noemen, gegeven uw modern Nederlandse overtuiging als in bovenstaand citaat aangegeven.

   No offense meant overigens. Ik ben niet uit op ruzie en een bruine Hollander, maar eentje die niet kwaad wordt als men mij zo noemt en eentje die met genuanceerde blik de koloniaal Indische samenleving beziet tegen de achtergrond van de tijd én universeel menselijk gedrag, in de genen verwerkt sinds sapiens zich als jager-verzamelaar door bos en savanne trok en voor zijn succes en overlevingskansen alleen kon vertrouwen op de eigen groep.

   Vertel mij niet dat alleen de koloniale bazen in NOI het monopolie hadden op racisme, superioriteitsgevoel en de uitvloeisels daarvan.

 5. Robert zegt:

  “bruine Hollander” noemden…….

 6. Robert zegt:

  Ik was een” bruine Hollander” maar ik ben nu een “bruine US citizen”, maakt niet veel uit. Racisme is en was helaas een gegeven in vele delen van de wereld.U heeft gelijk dat het niet alleen voorkwam in Ned. Indie.Ook in de Tweede Wereldoorlog was racisme een factor van belang om hele volksstammen uit te roeien.Too bad and too sad.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Tja heer Robert,

   Waarom hoor en lees ik niet dat etnische Indonesiërs racisten zijn, terwijl ze het toch altijd hebben gemunt op hun landgenoten van Chinese afkomst, in de bersiap, tijdens de communistenjachten, de rellen in de negentiger jaren en misschien ben ik nog wat vergeten. Bij de minste aanleiding waren de Chinezen de pisang en werden zij slachtoffer van pesterij, moord, plundering en verkrachting.

   Ik denk dat racisme vaak een uitvloeisel is van angst voor en/of jalousie op “die andere”.

   In de vooroorlogse jaren waren de standsverschillen in Nederland groot. De beter gesitueerden gingen niet om met Jan met de Pet en de zijnen en buiten die uit in de fabrieken en als hulp in de huishouding. Fabrieksarbeiders maakten halt en front en namen hun petten af als de baas voorbij kwam. Als Jan met de Pet en de zijnen zich eens niet alleen door spraak, sjofele kleding en zweetlucht zouden onderscheiden van de bovenklasse maar ook door lichamelijke kenmerken (huidskleur, platte neuzen, bijzonder grote flaporen), dan zouden wij die bovenklasse nu tot racisten bestempelen.

   Nog hoor ik af en toe in dit goede progressieve Nederland van iemand zeggen “niet OSM” oftewel “niet ons soort mensen”, niet uit het juiste milieu. Dat is DISCRIMINATIE.
   Zegt een blanke Nederlander het zelfde over een gekleurde landgenoot, dan is het ook nog RACISME!!!

   Vertaal deze observaties nu eens naar het gedrag van de witte of koelit langsep inwoners van het vooroorlogse NOI tegenover de inlanders.

   Een ander voorbeeldje van wat “racisme” zou kunnen worden genoemd maar het niet is.

   Mijn Duitse schoonvader was van 1894. Medisch student van 20 toen hij WO 1 in werd gezogen. Maakte veldtochten naar het oosten mee als “Sanitäter” (hospik), vervolgde daarna zijn studie en werd arts en chirurg. Toen hij merkte dat er iets moois groeide tussen zijn jongste dochter en mij, een bruine Hollander uit Den Haag, was hij fel tegen. Ik was niet wit, geen Duitser, niet katholiek, kreeg zijn dochter te horen. Boven al zal mijn uiterlijke niet Germaanse verschijningsvorm hem zorgen hebben gebaard. Niet “o.s.m.”. Was hij daarom “racist”?

   Niets wees er op dat hij in de Hitlertijd actief Nazi was. Te oud bevonden voor het front in WO II, bleef hij de hele oorlog arts-directeur van het plaatselijke ziekenhuis in Westfalen. Tegen de regels in wist hij een Australische jachtvlieger, in de buurt neergeschoten en zwaar gewond geraakt, uit handen van de Nazi’s te houden en in zijn ziekenhuis op te lappen (gedocumenteerd, de piloot heeft hem 20 jaar na dato nog bezocht, hij was ook arts geworden!).

   Zijn afwijzende houding tegenover mijn omgang met zijn dochter was voortgesproten uit angst dat zij door een huwelijk met mij zou worden verzwolgen in een sociaal-culturele omgeving die niet de hare was. Angst voor het onbekende, geen “racisme” als zodanig. Ik was “ein netter Kerl”, maar different cook toen ik mij als candidaat schoonzoon ontpopte. Mijn aanstaande schoonvader had geen idee wat Indische Nederlanders waren. Hij wist niet dat zij de braafste Nederlanders ter wereld waren en wilde het ook niet weten, zijn grootste fout.

   Het is later gelukkig nog goed gekomen. Ik ben nog steeds getrouwd met dat begeerlijke blondje van toen.

   • Robert zegt:

    De gehele koloniale maatschappij was gestratificeerd op racisme and discriminatie van zgn. inferieure rassen. Dat is een feit.De Bersiaptijd was inderdaad ook een tijd van het trachten te elimineren van “ongewenste minderheden”.Dat was niet goed te praten. Racisme en discriminatie waren overal te vinden in Ned. Indie. Ook in nazi Duitsland was er volop discriminatie en racisme die leidden tot het trachten te elimineren van “ongewenste minoriteiten” en zg. inferieure rassen, zoals de Slavische volkeren.De Russen,Polen en anderen waren daarvan de slachtoffers.Ik als Indo toendertijd in Nederland ben van mening dat de Indos daar niet welkom waren en ook werden gediscrimineerd en gezien als minderwaardig,en dat na de Tweede Wereldoorlog dat een oorlog was tegen het racisme en discriminatie, daarom ben ik dat land uitgevlucht, ook omdat ik vond dat ik daar niet veel te zoeken had.

    • R.L. Mertens zegt:

     @Robert; ‘dat land uit gevlucht etc.’- Maarrrr, als ik dan Trump en aanhang(!) zie en hoor….de bestorming van het Capitool, de vrijspraak van die schietende pride boy etc……was het dan niet beter om ….hier te blijven? ( of terug te komen?) – Gezien de omstandigheden….het is voor uw eigen bestwil, hoor …. 😏

    • Pierre de la Croix zegt:

     Robert zegt 22 november 2021 om 17:41: “De gehele koloniale maatschappij was gestratificeerd op racisme and discriminatie van zgn. inferieure rassen. Dat is een feit”.

     Ik neem aan dat u met “de stratificatie van de gehele koloniale maatschappij” de koloniale samenleving in NOI bedoelt en niet die in b.v. de Britse en Franse koloniën in Azië.

     Was dat een inderdaad EEN FEIT en zo ja, waarop baseert u deze uitspraak?

     Dat in NOI de inlander onder op de stapel was gestratificeerd was wel duidelijk, maar was dat omdat deze werd beschouwd als kind van een inferieur (minderwaardig) ras zoals Joden en Zigeuners in de ogen van de Duitse Nazi’s?

     Ik geloof er niet zo in, maar laat me graag overtuigen door solid evidence.

   • vandenbroek@libero.it zegt:

    Dhr de la Croix is wellicht onbekend met de sociale verhoudingen in Nederland. dat niet zoals Nederlands-indie een kolonie was. De standsverschillen van Nederlands-indie éèn op éèn projecteren op Nederland berust op een misverstand en vooroordeel. trouwens hij was toch ervaringsdeskundige in Nederlands-Indie. Zij kennis en ervaring lijkt onvoldoende de verzuilde Nederlandse maatschappij te begrijpen?

    De “beter gesitueerden” (kan ik dat ETEN?)B kwamen in aanraking met Jan-met-de-pet. Nederland was een verzuilde maatschappij, georganiseerd naar geloof , dat betekende dat men ongeacht de afkomst van de wieg tot in het graf in aanraking kwam met mensen van hetzelfde geloof. Bij mij op school zaten kinderen van de rector, van leraren naast kinderen van arbeiders en lagere ambtenaren. De onderscheiding was er, een verging van geloof was niet toelaatbaar: Er werd niet voor niets gezegd: ‘Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen’, Dat was heel lang het gezegde: Gelovigen leefden ernaar en dwongen elkaar ernaar te leven. Vanzelfsprekend met hulp van pastoor, dominee en familie.

    OSM heeft een andere betekenis. Ons soort mensen heeft te maken met mensen van je eigen niveau en levensstijl. Dat had vooral betekenis in het studentenleven. Studenten verenigingen waren niet voor niets gescheiden in geloofsovertuiging. Sanctus..voor de katholieken, SSR… voor de gereformeerden en hervormden, het Corps voor mensen die het gewoonweg niet wisten wat intellectueel was en de rest van de verenigingen die zich onderscheiden door anders te zijn. Van de laatste werd ik lid.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ik zal de tirades van de heer Van den Broek tegen mij nu maar laten voor wat ze zijn. Puntsgewijze beantwoording van ieder stukje donderpreek kost mij te veel kostbare tijd en die dringt op mijn leeftijd. Bovendien naar ik vrees ook pertjoema …..

     Met betrekking tot zijn gehele oeuvre wil ik hem wel – andermaal – vragen: Waarom toch altijd die zuur-agressieve toon en die duidelijke geringschatting van anderen in zijn werken? “I am the greatest” als wapenspreuk van wijlen Muhamed Ali overgenomen?

     “What’s eating him?” vroeg ik al een keer. Tegen wie vecht hij in werkelijkheid? Tegen zichzelf, zijn vader, tegen de jongetjes die hem vroeger op school pestten? Toch niet nodig, hij heeft toch al genoeg bereikt in het leven om trots op te zijn en niet te hoeven omzien in wrok?

     Ik ga maar weer een stukje winter tidoeren in mijn veilige foxhole.

 7. Anoniem zegt:

  PS. nazi schrijf ik niet met een hoofdletter!

  • Bung Tolol zegt:

   @ PS .nazi schrijf ik niet met een hoofdletter ! Ja o.k maar Nasi toch wel ? Je hebt b.v Nasi Goreng ( Gebakken Rijst ) en je hebt nazi-goreng ( gebakken nazi) Dat hadden ze natuurlijk met alle nazi,s moeten doen effe bakar in de wadjang met veel tjabe rawit en knoflook en ketjap .En nu we nazi,s aan het bakar zijn in de dapur kunnen we gelijk die 17 jarige psychopaat Schittenhuis meebakken ,wat een shithole is die gozer ! Hij is aanhanger van B.L.M dat is echt niet Black Live Matter maar Blue Live Matter ( Politie) Een neefje van mij vroeg wat ik aan het lezen was ,ik antwoordde “” Brieven van Sjahrir “” Zei hij toen “” Brieven ? wat zijn dat ?”” Ja inderdaad kon die Sjahrir niet even e-mailen of nog beter appen ?

   • A. Olive zegt:

    “Die 17 jarige psychopaat Schittenhuis”
    Bung Tolol en Robert, als jullie echt willen weten wat er gaande was kijk dan naar deze video.
    Alles wat Rittenhouse hier zegt is al in de trial onderzocht of het wel waar was. Ik heb de hele trial gevolgd en hij verteld het zoals het in de trial werd verteld.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ach ja …. ik dacht dat alles wat Bung Tolol schrijft als onbezoldigd Badoet (een soort Ricky Risolles), met een glimlach moet worden gelezen. Zijn diepere boodschap, if any, WELLICHT, MISSCHIEN, is:

     Take it easy mensen, Corona is al erg genoeg.

     Ik zag in die huilebalk ook maar een onbezonnen jochie die effe stoer wilde doen maar in het nauw werd gedreven. Zoals ik er in Semarang met katapult en jachtdolk van mijn stiefpa op uit trok als ik een knokpartij verwachtte, zo pakte Huilebalk zijn heweer of dat van zijn pa, want vuurwapens liggen in de VS altijd onder ieders handbereik, zo heb ik begrepen. WELLICHT, MISSCHIEN, natuurlijk.

    • Robert zegt:

     Videos geven geen explicatie van de wet.Fox News is notorious voor het verspreiden van fabrications and lies.

    • A. Olive zegt:

     “Huilebalk”
     Ik lprobeer het vertonen van emoties niet een invloed te laten hebben op mijn kijk van de situatie.
     Het was duidelijk voor mij en de 12 jurors dat Rittenhouse het recht had om zichzelf te verdedigen.
     Of Rittenhouse een huilebalk was of dat hij foolish was om een geweer mee te nemen of dat de rioters geweren hadden had niets te maken met deze zaak.
     Het ging hier om zelfverdiging.of niet en daarvoor is hij vrij gesproken. Stupidity was not on trial here.

   • A. Olive zegt:

    Robert In het proces kregen wij vele video’s te zien, ook van boven het hele tafreel. Go ahead, don’t believe your lying eyes

 8. Robert zegt:

  De bestorming in Washington was ver van mijn bed en ik heb niets te doen met Trump en zijn navolgers die me doen lijken als neonazis en facisten. De zaak van de schietende pride boy is nog niet over, waarschijnlijk zal er een Appeal volgen door de City Attorney of District Attorney.

  • A. Olive zegt:

   “De zaak van de schietende pride boy is nog niet over”
   Heer Robert, aangezien u Kyle Rittenhouse een Pride Boy noemt kan ik veronderstellen dat u de zaak niet hebt gevolgd op het nieuws of uw informatie komt van CNN of MSNBC.
   Alles wat beweert was volgens de Media bleek niet waar te zijn.Deze jonge man zal rijk worden als de Media hem moet betalen. Zelfs Joe Biden was schuldig om hem een White Supremesist te noemen. Tot nu toe heeft de president en de Media niet hun verontschuldingen aangeboden.

   • Robert zegt:

    Voor mij is the “Pride Boy” een nerd en idiot die zich niet had moeten begeven naar een andere area waar demonstraties aan de gang waren om de demonstranten te provoceren en daarna te beschieten. en moorden te plegen, zgn. in “self defense”.

    • A. Olive zegt:

     “om de demonstranten te provoceren”
     Pride Boy is een organisatie waarvan Rittenhouse geen member van was. In feite hij supports de BLM.
     Rittenhouse hielp sommige demonstranten met medische hulp, hij had een medische gag daarvoor meegenomen. De video’s lieten duidelijk zien dat hij werd aangevallen en zich zelf verdedigde.
     Deze aanvallers waren rioters met een criminele geschiedenis waaronder verkrachting van kinderen. Rittenhouser had evenveel recht om daar te zijn als de demonstranten.

   • Robert zegt:

    In alle koloniale samenlevingen was er discriminatie en racisme ingebouwd, zelfs ook in de Spaanse kolonieen. Niets nieuws onder de zon. Ik heb geen tijd om citaten te leveren over deze issue.Men kan het zelf nalezen in historische werken.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ik was ook niet uit op dikke citaten, heer Robert. Maar wanneer u met stelligheid schrijft dat het een FEIT is dat “de gehele koloniale maatschappij was gestratificeerd op racisme and discriminatie” dan zult u toch wel saillante voorbeelden uit uw blote kepala kunnen noemen.

     Geeft verder niets hoor. Ik ben geen ouwe zeur en laat de zaak rusten.

    • R.L. Mertens zegt:

     @Robert/delaCroix ; ‘discriminatie en racisme etc.’- In Indië door de Indische Staatregeling art.161; Europeanen- Inlanders (in 1920 aangevuld met een 3e groep; Vreemde Oosterlingen) – prof.W.Wertheim( juridisch ambt); ‘het ras criterium, mn. Europeaan -Inlander, de gehele wetgeving(!) en het hele juridisch bestel(!) beheerste. Bv. het arbeidsrecht voor Europese werknemers sinds 1927 van tal van waarborgen was voorzien. Die van de Inlandse werknemers totaal ontbraken’!

   • Robert zegt:

    U weet alles beter Mr. Olive. Ook wat President Trump deed en wilde doen. Ga maar Uw gang. Ik wordt hier niet betaald om Uw stellingen te bekritiseren.

    • A. Olive zegt:

     Robert U liet ons weten dat u niet veel wist maar wel een opinie had over het proces van Rittenhouse. Het is dus logisch dat iemand die het proces heeft gevolgd iets daarover weet. .

    • A. Olive zegt:

     “U weet alles beter Mr Olive. Ook wat Trump deed en wilde doen.”
     How is Biden doing for you so far Mr. Robert? Do you belong to the 36% who think he is doing a good job or the 28% who think that of Kamala Harris?

   • Robert zegt:

    Waar komt U niews vandaan? Van de nazi-facistische omroep?

    • A. Olive zegt:

     “Van de nazi-facistische omroep.”
     Van de recente CNN poll en dat is niet bepaald een conservatieve omroep.
     Check it out for yourself heer.Robert..

 9. Robert zegt:

  Ik zie Mr. Mertens dat U eigenlijk in hart en nieren een echte Nederlander bent geworden. Proficiat. Voor mij was de situatie anders dan dat U het ziet. Nederland was toendertijd niet my cup of tea.U kunt de VS bekritiseren, dat is Uw recht.Ik heb daar geen bezwaar tegen en ook heb ik daar niets tegen in te brengen.

 10. Robert zegt:

  Come on Mr. Olive. Hij had het recht om daar te zijn maar niet om gewapend demonstranten te provoceren en te vermoorden. Hij is just a moron.We zullen wel zien wie in een Appeal zal winnen.

  • Robert zegt:

   De woorden pride boy heb ik overgenomen van Mr. Mertens. Dat wil niet zeggen dat ik van mening ben dat Rittenhouse een pride boy was.

   • Robert zegt:

    Rittenhouse had zijn wapen thuis moeten laten als hij mensen medische hulp wilde verlenen.

    • A. Olive zegt:

     Heer Robert Hier is weer een bewijs dat u de video’s niet hebt gezien en de trial niet hebt gevolgd. Rittenhouse was in het begin active geweest om een private business te verdedigen maar toen hij daar kwam hadden ze hem niet meer nodig.
     Waarop steunt u uw opinie? Is het zomaar in het wilde weg net als de Media?

  • A. Olive zegt:

   Heer Robert, Rittenhouse provoceerde niemand, hij rende weg omdat ze hem wilden kwaad doen en werd achtervolgd voordat er geschoten werd. Hij had het recht om gewapend daar te lopen net als anderen. Geen enkele keer richte hij zijn wapen op iemand totdat hij zichzelf drie keer moest verdedigen.
   U schrijft dingen die helemaal niet waar zijn.

   • Robert zegt:

    Waarom ging Ritterhouse met een wapen naar de demonstratie? Om te tonen how macho hij is en om z.g. een private business te beschermen? De politie is gewapend en dient de private business te beschermen, niet a private fool met een wapen. U schrijft ook dingen die niet op de wet zijn gebaseerd.

    • A. Olive zegt:

     Heer Robert Alles wat Rittenhouse heeft gedaan is legaal. Voor uw informatie, de politie hadden hun handen vol en daarom dat het moeilijk was voor deze jongen om de politie te vinden. Het gaat hier om de wet en niet of hij iets foolish heeft gedaan want dat kunnen wij ook zeggen over de rioters die alles in brand staken.
     Wat heb ik geschreven dat niet op de wet is gebaseerd? De business owners hebben het recht om hun property te beschermen,, wat zit u toch.

 11. Robert zegt:

  Mr. de la Croix ik respecteer Uw mening en begrijp dat men meer genuanceerd moet oordelen over de discriminatie en racisme in de koloniale maatschappijen. Ik ben het met U eens.

 12. Robert zegt:

  Had Ritterhouse een license of a security guard?

  • A. Olive zegt:

   Heer Robert, ik begrijp u niet. Eerst beschuldigd u Ritterhouse van moord zonder echt te weten wat er gaande was en nu wilt u weten of hij wel een liceense had voor security guard. terwijl de mob alles in brand stak.
   Het recht op zelfverdediging was hier het geval en daarvoor is hij vrij gesproken.
   De politics heeft van alles geprobeert om hem schuldig te verklaren en als ze gewonnen hadden dan zou het niet meer mogelijk zijn om jezelf te verdedigen met een wapen.
   Ze probeerden dit zelfs een race issue te maken alhoewel ze allemaal van het zelfde ras waren. Op het nieuws hoorde ik zelf dat ze in Nederland dachten dat Ritterhouse Zwarten had vermoord.
   De rioters hadden carlots met auto’s in brand gestoken en u vraagt zich af of Ritterhouse wel een license had om te voorkomen dat ze hetzelfde zouden doen de volgende avond.

   • Robert zegt:

    Ik begrijp U helemaal niet als een Officer of the Court. De toets is: would an ordinary reasonable person do what Ritterhouse did? Als Uw buurman U vraagt om zijn property te beschermen gaat U dan voor zijn huis lopen met een Assault Rifle? En schiet U 2 mensen dood en verwondt een andere voor z.g. self defense? Geen reasonable would do that, denk ik en vele anderen met mij.Alleen een grote gek zou dat doen.

    • Robert zegt:

     No reasonable person would do that!

    • A. Olive zegt:

     Heer Robert Wat is een Assault Rifle? Dit is een sereuse vraag want niemand weet wat er met een Assault Rifle bedoeld wordt. Misschien dat u de eerste bent die er achter is gekomen. Vertel ons please.

   • Robert zegt:

    Ritterhouse had zich niet te mengen in een demonstratie z.g. om private property te beschermen. Het doden van 2 mensen en het verwonden van een andere is the use of excessive force.

    • A. Olive zegt:

     Robert Het doden van twee mensen had niets te doen met het beschermen van private property. Rittenhoese rende weg omdat hij achtervolgd werd door rioters die hem lieten weten dat ze hem wilden doden. Daar ging het proces om en daar is hij voor vrijgesproken..Het proces ging niet om stupidity..

 13. Robert zegt:

  An Appeal zal spoedig komen

  • Bung Tolol zegt:

   An Appeal ? Oh ja hoger beroep ! Nou daar zal die kleine schobbejak vrijgesproken worden van het dragen van een repeteer -geweer ,ook vrijgesproken van het toebrengen van zwaar letsel en ook nog eens vrijgesproken worden van het doden van twee (2) mensen maar hij wordt toch ter dood veroordeeld vanwege het niet dragen van een mondkapje ( mask face) en oh ja ook aan die 1,5 meter afstand had die kleine binatang zich niet aan gehouden .Het Recht moet zijn loop hebben ! 😜😁😎

  • A. Olive zegt:

   Robert. De prosecutor kan geen appeal beginnen omdat Ritterhouse vrijgesproken is. Het zou anders double jeopardy zijn.
   Bung Tolol. Het is legaal voor een 17 jarige om met een long barrel geweer op straat te lopen. Het geweer dat hij had was een AR 15 en is geen repeteer-geweer. Dat wil zeggen het was geen automatic rifle want dat is tegen de wet.

   • Bung Tolol zegt:

    Tja tja als je 17 jaar bent mag je in Amerika geen alcohol kopen ! Strenge wetgeving daar op dit punt ! Maar als 17 jarige puber mag je wel met een long barrel geweer op straat verschijnen ! helemaal legaal ! En dat recht om wapens te bezitten staat nota -bene ook nog in hun Grondwet ! 🤣😂 Als het niet zo treurig was ,zou je er eigenlijk hard om moeten lachen ! Maar de nabestaanden van die 3 slachtoffers kunnen er wel om janken !

    • A. Olive zegt:

     Tja bung Tolol als je tolol genoeg bent om iemand met een geweer in zijn handen aan te vallen.

    • R.L. Mertens zegt:

     @A.Olive; ‘met een geweer etc.’- Ging deze gewapende pride boy op weg naar het Capitol om zich te verdedigen?

   • Robert zegt:

    Zijn AR 15 lijkt op een assault rifle and is developed from a sub-machine gun, al is het geen automatic rifle. An assault rifle is a lightweight rifle developed from the sub-machine gun.

    • A. Olive zegt:

     Heer Robert als ik u was dan zou ik dat informatie doorgeven aan het Congress want ze willen een wet invoeren om assault riffles onwettig te maken. Het probleem is echter dat niemand daar weet wat een assault rifle is.

    • Robert zegt:

     Alle specialisten weten wat een assault rifle is.

    • A. Olive zegt:

     “alle specilisten weten wat een assault rifle is.”
     Heer Robert, specialisten hebben het nooit over een assault rifle. Dat is de naam die de Left altijd gebruikt. Er is geen verschil in operation tussen een AR15 en een gewoon jachtgeweer. Een AR15 kan een grotere ammo clip hebben maar de operation van het geweer is hetzelfde..

   • Robert zegt:

    Het is legaal om met een long barrel geweer op straat te lopen? Ik zie me al in de trein zitten hier in California met een AR15 en ik weet wat er zal gebeuren als ik dat doe.

    • A. Olive zegt:

     Niet doen heer Robert, ook niet als u in Nederland bent.
     Het gaat hier echter over Wisconsin. Of bent u dat vergeten?

    • Robert zegt:

     U schreef niet over Wisconsin specifically!

    • A. Olive zegt:

     “U schreef niet over Wisconsin specifically!”
     Heer Robert, dat hoeft toch ook niet als we het over het Ritterhouse geval hebben.

 14. Robert zegt:

  Lees eerst de legal toets voordat U antwoordt!

 15. Bung Tolol zegt:

  What is really stupid that there are such laws,which legitimize that 17 year old boys legally carry a gun on the street ! Sangat bodoh ,tidak bisa dipercaya = Buitengewoon dom ! niet te geloven ! In Nederland was de laatste shooting in 2011 ,toen schoot de 24 jarige Tristan van der Vlis 6 mensen dood bij een winkel-centrum ,daarna pleegde hij zelfmoord .Tristan had natuurlijk nooit een wapenvergunning mogen krijgen ,hij werd behandeld voor psychische problemen ,foutje van de desbetreffende politieman ,die hem toch een vergunning gaf .Nadien is de procedure om een wapen vergunning te krijgen heel en heel erg aangescherpt ! In Nederland kun je rustig een jaar wachten voor een wapen vergunning .In sommige Amerikaanse Staten duurt dat een uurtje ! De wapen -wet -geving is wel in verschillende Amerikaanse Staten anders ,de ene Staat is moeilijker dan de andere .

 16. Robert zegt:

  An assault rifle is a light weight rifle developed from the sub-machine gun.

 17. Robert zegt:

  In all U.S. Federal Courts and most State Courts there are specific rules that allow a Court to reopen a case after the entry of a final judgment. The relevant Federal Rule is FED R Civ P60 titled Relief from Judgment or Order. There are ways to overturn a conviction;(1) a motion for a new trial,(2)a direct appeal, (3)a writ of habeas corpus

  • A. Olive zegt:

   “There are ways to overturn a conviction.”
   Heer Robert, er was geen conviction. Ritterhouse werd vrij gesproken. Alleen de defense kan dan een appeal brengen maar niet de prosecution. Case closed!

 18. Robert zegt:

  It ain’t over until it is over. The family members van de people killed can initiate a civil action for wrongful death, pain and suffering and punitive damages in which mr. Rittenhouse might be declared guilty by a preponderance of evidence. The fat lady did not sing yet.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Tja …. en ik maar denken dat Amerindo’s het altijd roerend met elkaar eens zijn als het gaat om de verdediging van de zeden en gewoontes in het land hunner dromen. Als het puntje bij paaltje komt blijken Amerindo’s toch maar weer gewone Indo’s. Alleen maar met elkaar eens als het om de makanan gaat 🙂

   Er staat die jonge Tjèngèng Gembèng (= “huilebalk” voor de 2de en latere generaties) met die ridderlijke naam dus nog wat te wachten in civiele processen. De VS (een beetje) kennende zullen hem, of zijn ouders if any, nog wel wat miljoentjes aan schadevergoeding staan te wachten. Wat gaat er met zijn heweer gebeuren? Tentoongesteld in een vitrine van het museum van beroemde geweren, samen met de zilverbuks van Winnetou?

   Het interessante discours tussen Robert en Arthur – die ik beiden hoog acht – heeft me toch even uit mijn winterslaap gehaald. Te mooi om waar te zijn.

   Nu maar weer over naar de brieven van Shahrir. Of zijn ook de ware liefhebbers daarop uitgelezen?

   Ik las in Wikipedia – dé bron van kennis voor de eenvoudigen van geest – dat S. in Zürich was gestorven. Wat deed hij daar en waarom niet het laatste levenslicht aanschouwt in zijn geliefde vrije Indonesia? Was hij bij de Boeng in ongenade gevallen? In het “kalt stellen” van hun politieke opponenten zijn de Boeng en zijn opvolger Soeharto meer dan goede leerlingen gebleken van hun voorgangers in dat mooie eilandenrijk, die rottige Hollanders.

   • A. Olive zegt:

    “Het interessante discours tussen Robert en Arthur….)
    Tja, Pierre de la Croix, de meeste Amerindo’s zijn conservative en dan zijn er ook sommige Amerindo’s die meer Linksgezind zijn.
    Ik ben vel tegen organisaties zoals de “Pruid Boys” maar hun akties zijn niets vergeleken met die van de Left.met Joe Biden in power.
    Hier is een video van Joe Biden uit 2015 als vice president. In Nederland zullen jullie je oren niet willen geloven wat hij zegt want hij wil de White DNA in de VS veranderen. Het is net als de EUGENICS van de Nazi’s maar dan met een tegenover gestelde doeleinde.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ach Pak Arthur, we kennen elkaar al langer dan vandaag en ik prijs mij gelukkig dat dat zo is.

     Maar …. over Godsdienst en de Amerikaanse politiek en in het bijzonder over Trumpy Dumpy en Sleepy Joe verschillen we van mening. Light years apart. Misschien ben ik v.w.b. die Amerikaanse politiek helemaal verkeerd geïnformeerd, maar ik heb geen zin om meer tot mij te nemen dan wat er in mijn krantje staat en de vele “Amerikadeskundigen” op het buisje mij hebben te vertellen.

     Laat mij dus maar in onze contacten met een grote boog om die botsende onderwerpen heen lopen en het houden op “smaken verschillen”, to each his own.

 19. vandenbroek@libero.it zegt:

  Toen ik deze reacties las moest ik wel glimlachen , want wat las ik later in een kwaliteitskrant?

  “Soekarno had in 1945 de onafhankelijkheid uitgeroepen, maar in 1946 GELOOFDE Nederland in een ‘Federale oplossing’, waarbij het Republiek Indonesië op Java en Sumatra zou erkennen, en het oostelijk deel van de archipel, waaronder Bali en Celebes vreedzaam en loyaal onder Nederlands gezag zou blijven”

  “Nederland PROBEERDE politieke en militaire tegenstand met geweld de kop in te drukken, ook omdat een guerrilla in een vermeend loyaal landsdeel in de internationale beeldvorming, waar steun voor een ‘Indonesische Federatie onder Nederlandse kroon’ essentieel was, slecht paste”

  “Bij al die gelegenheden waren de inspanningen van Nederland erop gericht zoveel mogelijk invloed in Indonesië te behouden. Centraal daarbij stond het IDEE van een Verenigde Staten van Indonesië (VSI) : een federale constructie onder de Nederlandse kroon. De Republiek (Java en Sumatra) moest daarmee worden ingekapseld – het zou slechts een deelstaat zijn, net als Borneo en Oost-Indonesië, waar Bali toe behoorde”

  Voor die conclusies hoef ik niet een krant te lezen.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Dat alles neemt niet weg dat uw bewering, elders op I4E gedebiteerd, dat “het volk” de eenheidsstaat wilde, “fake news” was, oftewel opzettelijk bedrog, ook wel volksverlakkerij genoemd.

   Ik begrijp best dat een raadpleging van ALLE bewoners van dat immense eilandenrijk met zijn uiteenlopende etniciteiten, talen, tradities, cultuur, in die tijd praktisch onmogelijk was, maar dan moet men niet doen alsof en niet allerlei uitvluchten verzinnen om die ongenuanceerde bewering te rechtvaardigen. Zulk gedrag is een beetje historicus onwaardig.

   Welke plannen Nederland had met haar oude kolonie doet in deze niet ter zake.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘volksverlakkerij genoemd’- Oktober 1928(!); Indonesische Jongeren congres (van alle gebiedsdelen!); Sumpah Pemoeda (eed van de Indonesische jongeren); Satuh tanah.satu bangsa, satu behasa; Indonesia ! (één land, één volk, één taal; Indonesië! En die jongeren van toen waren de prominenten/leiders in 1945:merdeka!
    note; in wezen de ‘vruchten van ons koloniaal streven’ de hele archipel onder Nederlands bestuur; Nederlands Indië! ( het kwaad straft zich zelf😧)

    • Pierre de la Croix zegt:

     Het lijkt mij ondoenlijk om op deze onsamenhangende wartaal vol haken en uitroeptekens van de heer ing. (Weg- en Waterbouw) R.L. Mertens te reageren.

    • R.L. Mertens zegt:

     @PierredelaCroix; ‘wartaal vol haken etc.’- Hoezo ondoenlijk ? De Nederlandse vertaling staat er bij!

    • R.L. Mertens zegt:

     @PierredelaCroix; ‘1928 Supah pemoeda etc.’- Door; Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Java, Jongeren Islamitische Bond, Jong Batak, Jong Sumatra ea.
     note; volgens info stemden ook in; de saté/kakki lima verkopers en overige loslopende lieden!

    • Pierre de la Croix zegt:

     Mertens 30 nov 2153 uur: Ik kan er geen touw aan vast knopen, meneer Mertens. U blijft wartaal schrijven. Wat bedoelt u nu precies en wat is “supah”?

     Drukt u zich eens helder uit, dan kan ik er misschien wat mee .

 20. vandenbroek@libero.it zegt:

  Natuurlijk onderdrukte het Nederlandse Gouvernement met alle wettelijke middelen uitingen van het Indonesische Volkswil (politieke partijen, demonstraties etc.) want hoe had het Indonesische Volk haar legitieme wil in een fascistische en politiestaat zoals de kolonie Nederlands-Indie tot uitdrukking moeten brengen? Ook dhr de la X geeft toe dat dat “praktisch onmogelijk was. Dat laatste is een eufemisme want het Gouvernement heeft nooit moeite gedaan om algemene Verkiezingen uit te schrijven waarbij gold “one man (m/v) one vote”.

  Ik maak “Aannemelijk” gebruikmakend van historische feiten en vanuit Indonesische perspectief hoe die Volswil tot stand werd gebracht. Mijn betoog wordt ook door Indonesische bronnen zoals Mochtar Lubis en Ide Anak Agung Gde Agung ondersteund. Als dit dan “genuanceerd” als Volksverlakkerij en/of opzettelijk bedrog wordt bestempeld dan bevind ik me in goed gezelschap.

  Maar ook oor het misplaatst woordgebruik desavoueerd mijn tegenstrever zichzelf. De woorden “bewijs” en “rechtvaardiging” worden lukraak door would-be juristen gebruikt. Dat past best wel in een rechtzaak maar we zijn hier wel bezig met geschiedenis. Als mijn tegenstrever dan voor zijn eigen bewijsvoering “wellicht” en “misschien” gebruikt dan mag ik me toch in goede gerede afvragen wanneer ik hem eindelijk in een historische discussie eens serieus mag nemen . Hij die zich beroep op correct gedrag op deze blog kan toch moeilijk holle rethoriek als “volksverlakkerij”of “opzettelijk bedrog (= tautologie) gebruiken. Een indo met een degelijke Indische opvoeding laat het wel na zich in zulke bewoordingen uit te drukken.

  En natuurlijk deden de plannen, die Nederland had met haar oude kolonie hier ter zake. Het was een koloniale reactie op het Eenheidsstreven van het Indonesische Volk.

  Trouwens de citaten in mijn vorige reactie zijn van uit het NRC-interview met Anne Lot-Hoek en uit de recensie van haar boek.

  https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/24/executies-en-systematische-martelingen-in-nederlandse-gevangenissen-op-bali-a4066736

  https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/25/dit-boek-doet-gruwelijke-onthullingen-over-de-geheime-nederlandse-gevangenissen-op-bali-a4066801

  • Pierre de la Croix zegt:

   vandenbroek@libero.it zegt 28 november 2021 om 14:42: “Ik maak “Aannemelijk” gebruikmakend van historische feiten en vanuit Indonesische perspectief hoe die Volswil tot stand werd gebracht”.

   “IK MAAK AANNEMELIJK”. Oeps …. dat is wat u mij hebt verweten, “aannemelijk maken”. Dat mocht niet van u. Niet wetenschappelijk genoeg. Misschien moet u nu toch een keertje de hand in eigen boezem steken.

   U hebt een aanname over de volkswil met betrekking tot het opblazen van de federale republiek Indonesia als feit verkocht en u doet het nu nog. Dat is voortgezette misleiding of volksverlakkerij.

   Erger nog, u slaat gauw een zijstraatje in om een nieuwe afleidingsmanoeuvre uit te voeren: Nederland heeft in haar tijd ook nooit een plebisciet (voor betekenis zie Dikke Van Dale of Wikipedia) onder de bewoners van haar kolonie NOI gehouden. Dat mag wel zo zijn meneer Van den Broek, maar daar ging het helemaal niet om. Drogreden dus.

   Vanaf 27 december 1949 was Nederland niet meer de baas in de archipel, ex Nieuw Guinea. De nieuwe bazen hadden alle gelegenheid om het eens netjes te doen, anders dan die gehate arglistige onderdrukkende autocratische koloniale Hollanders. Hebben ze niet gedaan! Het besluit om de federale staat na 6 maanden op te blazen was NIET op de “volkswil” gebaseerd. Eenzijdig genomen. Gewoon van de Nederlandse Gouverneurs Generaal afgekeken. Het volk kreeg ook niet te horen dat het onder omstandigheden “voorlopig” zou zijn en dat het later, na de nodige voorbereidingstijd, wél naar zijn wil zou worden gevraagd. Dat zou netjes zijn geweest.

   Dat uw bewering over de “volkswil” wordt ondersteund door Indonesische bronnen zoals Mochtar Lubis en Ide Anak Agung Gde Agung zegt mij niets. Evenmin als u zouden ook zij niet hebben kunnen waar maken dat de hele of tenminste een meerderheid van de bevolking van de archipel – ex NNG – achter het besluit heeft gestaan om de federale staatsvorm van de nieuwe republiek op te blazen.

   U schrijft ook nog: “En natuurlijk deden de plannen, die Nederland had met haar oude kolonie hier ter zake. Het was een koloniale reactie op het Eenheidsstreven van het Indonesische Volk”.

   “Het eenheidsstreven van het Indonesische volk als koloniale reactie”. Waar haalt u dit vandaan, hebt u het Indonesische volk op al die duizenden eilanden daarover bevraagd? Het is natuurlijk ook heel goedkoop om in deze Nederland er weer bij te halen als kwade genius.

   Uw gedraai begint pathetische vormen aan te nemen. Misschien, wellicht, u kennende ook aannemelijk, hebt u het zelf niet in de gaten.

 21. Anoniem zegt:

  desavoueerd=desavoueert

 22. vandenbroek@libero.it zegt:

  Aannemelijk maken is een gebruikelijke wijze van redeneren in een discussie. tenminste dat heb ik tijdens mijn studie geleerd en niet alleen toegepast als docent op het KIM maar ook als docent op fora in Italië. Deze wijze van argumenteren op basis van feiten is natuurlijk totaal iets anders dan het redeneren met gebruik van woorden als wellicht en misschien, gebaseerd op alternative facts= fake nieuws.
  Het verwijzen naar gebeurtenissen die NIET gebeurd zijn in Nederlands -Indie of Indonesie zoals een Volksstemming heeft natuurlijk niets met Geschiedenis te maken maar meer het bewijs uit het ongerijmde.

  Het Indonesische Nationalisme met als toekomstige staatsinrichting van een onafhankelijk Indonesie de Eenheidsstaat heeft zijn wortels heeft in de 20er en 30er jaren van de vorige Eeuw en kwam na veel beraadslagingen tot uitdrukking in de Grondwet van 1945 de “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Is toch een historisch feit of wordt dat ook ter discussie gesteld?

  Deze Grondwet kwam niet zo maar uit de lucht vallen zoals de Nederlandse propaganda wilde doen geloven. Als reactie, ik herhaal reactie daarop kwam de ltnt-Gouverneur-generaal Van Mook in 1946 met zijn Malino-conferentie waarbij hij de Federale deelstaat van Indonesië als zijn voorstel naar voren bracht, is toch ook een feit?. . Als de Nederlandse propaganda de Proklamasi 1945 als een Japans maaksel aan het publiek verkocht , dan was het idee van de Federatieve Staat Indonesie een mismaaksel van de Nederlanders. Let wel er waren weliswaar mensen uit alle delen van indonesie voor de Malino-conferentie uitgenodigd, maar door wie waren zij afgevaardigd en wie vertegenwoordigden zij dan allesbehalve dan zichzelf? Dan wordt er opeens niet over een volksreferendumof raadpleging gesproken, Dat lijkt mij geen consequente denkwijze

  Ach woorden als Volksverlakkerij, voortgezette misleiding of opzettelijk bedrog is en blijft holle retoriek.

  • Anoniem zegt:

   In de poliiek wordt je verlakt door de politici die over lijken gaan om hun persoonlijke interessen te verkopen en te bevorderen. Het is meestal een grote bende en mensen verliezen zelfs hun leven voor politici die ze bewonderen en navolgen als schapen naar de slachtbank.

 23. Anoniem zegt:

  correctie: is en blijft holle retoriek=zijn en blijven holle retoriek. Na meer dan de helft van mijn leven in het buitenland, wordt de Nederlandse taal langzamerhand een vreemde taal.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Zo te zien ook wartaal of draaitaal. Of dat aan een langdurig buitenlands verblijf ligt weet ik niet. Lijkt mij niet aannemelijk.

 24. vandenbroek@libero.it zegt:

  Ik vraag me af wat ik met bovenstaande en soortgelijke reacties aan moet? Op mijn vraag heb ik wel een verklarend antwoord.
  Zulke reacties hebben te maken met Cognitieve Dissonantie. Ik verklaar mij nader. Iemand wordt geconfronteerd met gebeurtenissen of nieuwe feiten die in strijd zijn met zijn overtuiging. Ondanks overweldigend contrasterend bewijs blijft deze persoon volharden in zijn overtuiging daarbij lasterlijke taal aan het adres van dde tegenstrever niet uit de weg gaand.

  De cognitieve dissonantie is in de discussie duidelijk zichtbaar. Deze begon op het topic “Indonesie actueel” maar de discussie werd geblokkeerd. zie https://indisch4ever.nu/2021/11/12/indonesie-actueel-113/#comments

  Dat mijn bewering als “Volksverlakkerij” werd gebrandmerkt was al na de 2de, ik herhaal tweede reactie op 16/11/2021 om 17:16 duidelijk, de conclusie stond al van te voren vast en barbertje moest hangen.
  Ik heb sindsdien genoeg geschiedkundige feiten aangedragen maar als die alleen maar door denigrerende kwalificaties zoals in bovenstaande reactie “wartaal of draaitaal” worden beantwoord dan is dat alleen maar een extra bewijs van cognitieve dissonantie. Ik heb moeite gedaan om me extra in het onderwerp de staatsinrichting van Indonesië te verdiepen, wat heel leerzaam was. Maar de irritatie stijgt wel om met zulk soort personen een serieuze discussie te voeren.

  • Pierre de la Croix zegt:

   vandenbroek@libero.it zegt 30 november 2021 om 11:01: “Maar de irritatie stijgt wel om met zulk soort personen een serieuze discussie te voeren”.

   Nou meneer Van den Broek …. dan doet u het toch niet? Tijd over om met anderen op u passend interrrlectueel niveau te verkeren en misschien, wellicht, ook eens kritisch in de spiegel naar u zelve te kijken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.