Gered uit handen van de pemoeda’s

Met een tank schoten ze een gat in de muur van de gevangenis. Daarmee redden elf soldaten 75 jaar geleden een paar duizend Nederlanders van een wisse dood. Bevrijdingsactie tijdens de Bersiap in Nederlands-Indië.    RD.nl

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

86 reacties op Gered uit handen van de pemoeda’s

 1. Henk Anthonijsz, Eindhoven. zegt:

  Dan denk ik terug aan nopvember 1945. Toen we waten ingesloten en door de Japanners werden gered.Ben nu 94 maar kan die nacht van 24/25 november 1945 niet uit mijn gedachten krijgen.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Tja …. ik was met 7 jaar kennelijk té jong om de dodelijke ernst van soortgelijke situaties waarin ik met zus, moeder en grootmoeder kwam te verkeren, tot me door te laten dringen. Dus gelukkig geen trauma.

   En nog zijn er mensen die dit aspect van de Indonesische “vrijheidsstrijd” – het ongebreidelde rampokken en het niets ontziende wreed vermoorden van weerloze burgers, kinderen, vrouwen en mannen – vergoelijken.

   Ik wens u sterkte vandaag, meneer Anthonijsz. Doe maar iets leuks om te vergeten. Heel lekker eten bij voorbeeld, een goede vriend bellen, iemand blij maken.

   • RLMertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘vergoelijken etc.’- Niet het goed praten van moord en doodslag, maar juist de oorzaken benoemen/achterhalen waarom/waardoor deze zaken zo zijn gebeurd! Elk gevolg heeft(altijd!) een oorzaak.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Spuit 11.

    • Anoniem zegt:

     Gelijk Mertens. Zelfs Sint heeft excusus aangeboden (maar hij blijft zich dan ook niet wentelen in tempo doeloe)..
     https://www.ad.nl/show/groot-nieuws-in-sinterklaasjournaal-goedheiligman-biedt-excuses-aan-voor-verleden~a9b0c63e/

    • Robert zegt:

     Er is een wet van cause and effect, inderdaad, en het martelen en vermoorden van onschuldige mensen, incl, vrouwen en kinderen leidt ook weer tot een effect! De strijd in Surabaya is een deel van dat effect!(Waarin duizende opstandelingen de dood vonden) en niet te vergeten de vlucht van Junk Tomo! When the lust to kill is fostered reason departs and you’ll have war, strife and killing.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Waarin duizende opstandelingen de dood vonden” Behalve dat ik bevrijd werd, hadden Nederlandse troepen hier niets mee te maken.

    • RLMertens zegt:

     @Robert; ‘strife and killing etc.’- Het is ons politiek beleid geweest; niet praten over merdeka dat geleid heeft tot bersiap; ellende/moord- en doodslag! Al vanaf begin mei 1945; kwam het besluit tot aankoop van wapentuig en oproep voor dienstneming om zgn. Indië te bevrijden. Onze regering wist allang dat het Indonesische nationalisme juist in die Japanse tijd groeiende was. Men wist van Soekarno’s activiteiten! Onze (Spoor)inlichtingendienst waren volledig op de hoogte wat daar in Indië gebeurde. En dan de slogan; zgn. voor orde en rust! Met ‘politionele acties’= een politie(!) optreden met volledig leger-lucht- en zeemacht! Om het volk te misleiden en…vooral het buitenland/USA ea. En dat nb.na een wereld oorlog! Al bij de 1e actie greep de VN in. Met als resultaat; een fiasco …en duizenden slachtoffers! Zie deel 2 van Merdeka; hoe die planter terug kijkt!

 2. Jan A. Somers zegt:

  Heel interessant: Brief minister over toekenning Militaire Willems-Orde aan Jack Boer – Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2006-, Hoofdinhoud. ,Tekst. Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vergaderjaar 2005-2006,,30 300 X Nr. 59, Brief van de Minister van Defensie, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag 9 december 2005. En uiteraard een zekere Jan A. Somers in Javapost. ik dacht 7 februari 2011.

  • Jan A. Somers zegt:

   ff vergeten: Ik kan die brief hier wel reproduceren, maar is wel een beetje lang voor deze rubriek.2 kantjes A4. En dat over een wild verhaal.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Toen ik de foto zag dacht ik “Oeps ….. daar gaat-ie weer”.

    Laat dat wilde verhaal dan ook maar komen. 2 kantjes A4 is toch niet zo veel voor zo’n boeiend onderwerp dat nog lang niet lijkt te zijn uitgekauwd.

  • Jan A. Somers zegt:

   Brief minister over toekenning Militaire Willems-Orde aan Jack Boer – Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2006 – Hoofdinhoud
   Tekst
   Tweede Kamer der Staten-Generaal
   Vergaderjaar 2005–2006
   30 300 X
   Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2006
   Nr. 59
   BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE
   Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
   Den Haag, 9 december 2005
   Op12 oktober 1998 hebben mw. P.J. van der Molen en de generaal der infanterie b.d. G.L.J. Huyser zich namens het Comité «Onderscheiding Jack Boer» tot de toenmalige minister van Defensie de heer mr.F.H.J. de Grave gewend met het verzoek postuum de Militaire Willems-Orde (MWO) toe te kennen aan de heer Jacobus Lambertus (Jack) Boer. Het Comité is van mening dat Jack Boer als commandant van een groep Engelse militairen bij de bevrijding van ongeveer 2300 door de Indonesiërs geïnterneerde Nederlanders uit de Werfstraatgevangenis te Soerabaja op10 november 1945, blijk heeft gegeven van daden van moed, beleid en trouw, die in lijn zijn met de criteria voor toekenning van een MWO.
   Op verzoek van mijn ambtsvoorganger heeft de toenmalige voorzitter van het Kapittel der Militaire Willems-Orde de door het actiecomité overlegde documenten en verklaringen beoordeeld en hierover gesproken met mw. Van der Molen en de generaal b.d. Huyser. Het Comité heeft naar aanleiding van dit gesprek in de daarop volgende jaren aanvullende informatie en getuigenverklaringen verzameld. Nadat bevestiging van het comité was verkregen dat het dossier compleet was, heb ik op 15 februari 2005 het Kapittel der Militaire Willems-Orde om advies gevraagd.
   Het Kapittel heeft vervolgens zelf feitenonderzoek uitgevoerd. Dit behelsde de door aanvragers ingediende stukken, wetenschappelijk verantwoorde historische publicaties, de archieven van het Nederlands Instituut van Oorlogsdocumentatie, van het Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen Bronbeek, van de Corporate Memory and Analysis Branch van het Britse ministerie van Defensie, van het Imperial War Museum en van de Britse National Archives.
   Vastgesteld is dat de heer Boer zich vrijwillig heeft gemeld bij de Britse strijdkrachten en werkzaamheden heeft verricht als gids en tolk in Soerabaja. Hij wordt gekenschetst als gedreven en doortastend. Met grote waarschijnlijkheid is de bevrijding van de gevangenis uitgevoerd als onderdeel van de Britse aanval op de stad die op10 november om 06.00 uur, na het verstrijken van het ultimatum aan de Indonesiërs, is ingezet. Een aparte bevrijdingsactie tegen de gevangenis om 04.00 uur en dus vooruitlopend op de aanval, zoals vermeld in de memoires van de heer Boer, wordt niet waarschijnlijk geacht. Daarover zijn geen documenten aangetroffen.
   Vast staat dat de heer Boer aanwezig is geweest bij de bevrijdingsactie. Niet bewezen is dat hierbij sprake is geweest van een door hem geleide actie met een door de Britten ter beschikking gestelde kleine groep militairen. Het zich vrijwillig beschikbaar stellen als tolk en gids en het zich met gevaar voor eigen leven begeven in de beschreven actie getuigt van moed. Door hem persoonlijk verrichte uitzonderlijke daden van moed, beleid en trouw bij de bestorming van de gevangenis zijn echter niet aangetoond. Derhalve adviseert het Kapittel dat geen sprake kan zijn van toekenning van de Militaire Willems-Orde aan de heer Boer. Ik volg dit oordeel van het Kapittel.
   Vervolgens heb ik de commissie dapperheidsonderscheidingen van het ministerie van Defensie advies gevraagd of de heer Boer in aanmerking komt voor een andere dapperheidsonderscheiding. De commissie constateert dat getuigenverklaringen van geïnterneerde Nederlanders een uiteenlopend en te beperkt beeld geven van de actie. Andere documenten die overtuigend bewijs leveren ontbreken. De commissie adviseert op grond hiervan de heer Boer niet in aanmerking te brengen voor een dapperheidsonderscheiding. Ik volg het oordeel van de commissie.
   Dat er onvoldoende grond is om over te gaan tot toekenning van een MWO of een andere dapperheidsonderscheiding laat onverlet dat waardering en bewondering past voor het optreden van de heer Boer, die ik bij deze namens de regering uitspreek.
   De Minister van Defensie, H. G. J. Kamp

 3. Peter van den Broek zegt:

  vervolg op mijn reactie op het “verkeerde” topic Omroep Bersama.

  De brief mag best gepubliceerd worden. De Minister legt in de bovengenoemde brief omstandig uit dat Jack Boer niet de MWO verdient omdat hij geen rol van betekenis speelde in de bevrijdingsactie van meer dan 3500 gegijzelden in de Werfstraatgevangenis. Dat kan best zo zijn, wie ben ik om het tegendeel te bewijzen. Ik leg mij nederig neer bij het o zo wijze besluit van de Toean Besar.

  Ik wil toch niet één maar twee vingertjes opsteken. Ik heb de brief begrijpelijk gelezen alhoewel dat voor iemand die niet de inburgeringscursus heeft gevolgd bij ambtenarentaal toch problematisch is.
  Mijn simpele vraag is: ……Als Jack Boer niet verantwoordelijk was voor de reddingsactie, welke Gurkha was dan wel verantwoordelijk, er zal toch wel iemand het bevel hebben gevoerd over deze sectie!!!….. De Minister kan dan mogelijk antwoorden, dat die vraag niet gesteld werd. op niet-gestelde vragen kan hij toch moeilijk antwoorden?

  De andere en mindere simpele vraag is wie de enige Gurkha was die bij de reddingsactie sneuvelde, waarbij niemand van gegijzelden werd gewond. Ik heb snel naar de lijst van gesneuvelde Gurkhasoldaten gekeken die op een erebegraafplaats in Jakarta zijn begraven en kom 2 namen tegen van Gurkhasoldaten, die in Soerabaj sneuvelden. Ik weet wanneer ze begraven zijn maar niet is vermeld de datum van hun overlijden. Ik heb toen navraag bij de Oorlogsgravenstichting gedaan, maar de archieven over deze twee dappere soldaten zijn in de loop der tijden verticaal gearchiveerd.

  Het zou toch van respect getuigen om de naam van deze moedige soldaat te weten. Dan kunnen de nabestaanden ook na meer dan 75 jaar bedankt worden dat deze simpele soldaat zijn leven heeft opgeofferd voor meer dan 3500 Nederlanders. En natuurlijk de nodige spijtbetuigingen dat het zo lang geduurd heeft. Daarin is Nederland onovertroffen kampioen in.

  Op naar de moestuin om de bonen en erwten te zaaien.

  • Jan A. Somers zegt:

   ” bevrijdingsactie van meer dan 3500 gegijzelden ” De aanvragers, toch ook geen stommeriken, hadden het over 2300 Nederlanders. Maar ja, bij elke inflatie weet je het maar nooit.
   “er zal toch wel iemand het bevel hebben gevoerd over deze sectie!!!” Wat denkt u van een divisiecommandant die zijn mannen uitstuurt op een gevaarlijke actie, onder commando van een Indische burgerjongen die ff langs kwam? Wat denkt u als u met wat andere marinemensen op een gevaarlijke actie zou worden gestuurd onder commando van deze sinjo Soerobojo?
   ” ambtenarentaal”? Ik vond deze brief goed leesbaar, rekening houdend met het gemiddeld niveau van de Kamerleden. Zelfs begrijpend lezen kan toch makkelijk op CLD-niveau?
   1.De aanvragers hadden maar weinig feitenmateriaal. Na een babbel met de toenmalige voorzitter van het Kapittel der Militaire Willems-Orde kwam er nog wat bij, met de vermelding dat het dossier nu wel compleet was.
   2. Normaal wordt alleen het overlegde feitenmateriaal beoordeeld, maar het Kapittel vond het maar zielig, en “heeft vervolgens zelf feitenonderzoek uitgevoerd”.
   3. Conclusie: Derhalve adviseert het Kapittel dat geen sprake kan zijn van toekenning van de Militaire Willems-Orde aan de heer Boer. Toch duidelijke taal?
   4. De minister vind het zielig voor de aanvragers en laat een andere club onderzoek doen of er geen lagere onderscheiding kan komen.
   5. Die club weet ook geen lage onderscheidingen hiervoor te vinden. Toch duidelijke taal?
   6. De minister vind het weer zielig en uit zijn “waardering en bewondering past voor het optreden van de heer Boer, die ik bij deze namens de regering uitspreek.”
   Mooi toch?
   Interessant is “zich vrijwillig heeft gemeld bij de Britse strijdkrachten en werkzaamheden heeft verricht als gids en tolk in Soerabaja.” Daar weet ik alles van.

 4. Bung Tolol zegt:

  Dat is nou wel een goed iniatief ! Hulde moet toch niet zo moeilijk zijn om achter de naam van die gesneuvelde dappere Gurkha soldaat te komen ,nabestaanden zoeken en vinden lijkt mij een stuk moeilijker enfin het programma “” Opsporing Verzocht “” heeft wel moeilijkere klussen geklaard ! Als deze Gurkha inderdaad 3500 mensen bevrijd heeft moet alles op alles gezet worden om hem te eren !😎😎😎

  • Peter van den Broek zegt:

   Aangezien in Soerabaja elke Nederlander een Brits-Indische soldaat een Gurkha noemde had ik wel wat problemen om achter de naam van die Gurkha te komen, Nederlanders maakten geen onderscheid tussen Brits-Indische soldaten, wat toch wel opmerkelijk is aangezien Gurkha’s door hun kukri, een groot mes op de rug, duidelijk te herkennen zijn. Want wat is een echte Gurkha?

   Een Engeslman viel ook op dat Nederlanders in de oorlog geen onderscheid maakten bij Brits-Indische militairen en legde uit dat de Gurkha’s pas met de 5th Division begin november 1945 in Surabaya landden . Toen ik overtuigd was bij welke eenheid die Gurkha diende (3/9 GR, derde bataljon van het negende Regiment Gurkha Rifles) bleken er alleen maar 2 (twee) Gurkha’s van deze eenheid in Soerabaja gesneuveld te zijn. De datum van sneuvelen op hun grafteken kwam niet overeen met de datum van overlijden van die Gurkha van de reddingsactie (10 November 1945). Kennelijk was de datum van de begrafenis in Batavia op hun grafzerk gezet. De oorlogsgravenstichting, die ook de Britse graven beheert in Batavia kon mij geen uitleg geven, noch het Gurkha museum in Engeland. De Britse Oorlogsgravenstichting CWGC geeft wel informatie over de ouders en hun woonplaatsen in Nepal

   • Jan A. Somers zegt:

    “elke Nederlander een Brits-Indische soldaat een Gurkha noemde ” Toch niet bijzonder? Elke Molukker (of van daar ergens in de buurt) was toch een Ambonees? En elke bewoner van Java-Madoera een Javaan? En elke bewoner van Nederland een Hollander? En elke bewoner van België een Belg? enz.
    “de datum van de begrafenis in Batavia op hun grafzerk gezet.” Heeft u dat dan gezien? Het was de gewoonte (1)of de echte overlijdensdatum te vermelden, (2) of de datum van het bergen, (3) of de datum van de eerste (provisorische) begrafenis. De lijken die wij hebben geborgen hebben de datum van bergen.
    ” een groot mes op de rug, duidelijk te herkennen zijn” Dat is slechts functioneel. Gurkha’s is een volk uit Nepal en .het noorden van de staat West-Bengalen in het huidige India. Dat mes hoort bij de Gurkha’s die militair zijn. Net zoals Friezen, maar dan een beetje anders. Te herkennen aan de schaatsen op hun rug.

 5. Pierre de la Croix zegt:

  In “Opsporing Verzocht” is men op zoek naar schavuiten. Daar hoort deze dappere Ghurka van u niet in thuis, daarover zult u het toch met mij eens moeten zijn.

  Programma “Spoorloos” zou kunnen. Daar worden (volwassen) kinderen geholpen hun biologische ouders ergens in een ver land te vinden. De vergaarde opsporings know how en infra structuur zou zeker dienstig kunnen zijn aan zoektochten met een ander doel.

  Maar goed, er zijn misschien effectievere wegen, b.v. richting de archieven van het Britse Ministerie van Defensie, afdeling “Ghurka’s”, of de archieven van het huidige Ghurka regiment in het Britse leger.

  Was kort geleden nog in een legerdump in Hilversum. Daar met begerige blikken gekeken naar een heuse Ghurka kukri. Toch maar niet gekocht. Kon niet bewijzen dat ik boven de 18 was, dankzij al die djamoe-djamoe van Njonja Meneer.

  • Bung Tolol zegt:

   @Diatas 18 : Ja dat komt ervan als je op 82 jarige leeftijd nog steeds in Celana ( Tjelana pendek rondloopt .

  • Jan A. Somers zegt:

   “het Britse Ministerie van Defensie, afdeling “Ghurka’s” Aan de militairen die wacht houden voor het Londense Koninklijk paleis behoort ook een detachement Gurkha’s.

 6. Peter van den Broek zegt:

  ? In Nederlands-Indie wist men klaarblijkelijk niet dat Gurkha’s geen Brits-Indiers waren. Nepal was in hun tijd een souvereine staat , het Koninkrijk Nepal met hoofdstad Katmandu. Pijnlijk.

  Trouwens de informatie over de graven heb ik van de vergelijkbare Britse Oorlogsgravenstichting. Ook hun database geeft een andere datum dan 10-11-1945 aan

  Een andere moeilijkheid bij het traceren van de gesneuvelde soldaat is dat het 3/9th Gurkha Rifle Regiment bij de “souvereiniteitsoverdracht” of hoe dat bij de Britten heet, als één van de paar Gurkha regimenten was, dat is overging naar het Indiase leger. Ik heb een mail naar hun informatiecentrum gestuurd, maar tot nu toe geen antwoord gekregen.

  • Peter van den Broek zegt:

   correctie: Gurkha’s Brits-Indiers? . Mijn dag kan gewoon niet stuk meer.

  • PLemon zegt:

   @ In Nederlands-Indie wist men klaarblijkelijk niet dat Gurkha’s geen Brits-Indiers waren. 

   # Tja…met die verschillende stammen…ruwet tôh 🙂

   *** ” Gurkha´s, Punjabs, Sikhs, Rajputs en Mahratta´s: het waren stammen met een lange militaire historie, die zich eeuwen geleden aan de Britten bonden door de levering van troepen. De Punjabs al in het eind van de 18e eeuw, de Gurkha´s (afkomstig uit de streek rond de Nepalese stad Gorkha) in 1815. Bekend om hun moed en vechtlust, speelden zij voor de Britten een belangrijke rol bij de machtsstrijd in het enorme Brits-Indische rijk.
   https://javapost.nl/2014/03/21/van-het-slagveld-naar-de-rechtbank/

 7. Bung Tolol zegt:

  Ja ,die Britten maken nog steeds gebruik van Gurkha soldaten net als India ,overigens ook Singapore heeft Gurkha soldaten ,die hebben het extra voordeel dat ze tot geen enkele groep in Singapore horen ,het gemiddeld jaarsalaris in Nepal ligt op 240 U.S.dollar per jaar ,denkt dat die Gurkha soldaten een hele grote veelvoud hiervan verdienen in het buitenland ,trouwens tijdens de Falkland oorlog jaren 80 scheten die Argentijnse soldaten bagger bij de gedachte ,dat ze tegen de Gurkha,s moesten vechten ,zou mooi zijn als van den Broek achter de juiste naam van die Gurkha soldaat/soldaten kwam o.k beetje laat maar beter laat dan nooit na 75 jaar .Wat die Federatie Indo betreft ,heb niks met ze op ,het is een Rechts van mijn bed show ! maare ze doen wel hun best ! ze timmeren er lekker op los ,ja ere wie ere toekomt 😎😎😎

 8. Peter van den Broek zegt:

  Een vraag aan de geachte Heer Anthonijsz:
  ik ben bij het zoeken naar informatie over de betreurenswaardige Bersiapperiode in Bandoeng verschillende keren op Uw naam gestuit. Mijn vraag is of U die specifieke ervaringen op papier of anderzins heeft vastgelegd b.v.b. via interviews. Ik hecht veel waarde aan “oral history”.

  • Henk Anthonijsz zegt:

   Ja. Mary C. van Delden heeft mijn verhaal opgenomen in haar boek “Bersiap in Bandoeng”.

   • Peter van den Broek zegt:

    @dhr Anthonijsz
    Hartelijk dank voor Uw informatie. Ik heb van Mevr. van Delden alleen het boek “De Republikeinse kampen in Nederlands-Indie okt 1945-mei 1947”. Ik was van plan “Bersiap in Bandoeng” te lezen in de Koninklijke Bibliotheek maar vanwege COVID. ik kijk wel hoe ik het on-line kan lezen anders bestel ik het wel.

 9. PLemon zegt:

  @ die specifieke ervaringen op papier of anderzins heeft vastgelegd

  # Heeft u hiermee nog wat gedaan?

  *** ” Documenten uit het Indonesisch Nationaal Archief
  Nu kan niet iedereen Indonesisch lezen, maar Google Website Translator (http://translate.google.com) kan u misschien helpen. Zelf gebruik ik webbrowser Chrome, die zo in te stellen is dat websites automatisch worden ‘vertaald’.

  Op de Arsip-site http://www.anri.go.id staan onder ‘Artikel Online’ interessante artikelen die men kan downloaden. Met Google Translator kunt u ook deze enigszins vertalen. Ga naar http://translate.google.com en kies ‘Translate a document’. Klik op ‘Bestand kiezen’ en upload de betreffende PDF-file. Kies altijd Engels in plaats van Nederlands, omdat anders twee vertaalslagen moeten worden gemaakt en de tekst helemaal wordt verhaspeld. Klik daarna op ‘Translate’. Als het niet wil lukken, kan ik u helpen via twitter@erichennekam
  .https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/29468/website-indische-bronnen.html

  Zie: https://indisch4ever.nu/2017/04/01/excessenonderzoekers-zoeken-getuigen/

  • Peter van den Broek zegt:

   Zeer geachte Heer Lemon, mijn dank is groot.

   Goed dat U mij op de web site arsip national van de RI attent maakt, die ook in de Engelse versie beschikbaar is. Het vergemakkelijkt mijn gezoek wel.
   Ook de verwijzing naar Indische bronnen van het Historisch Nieuwsblad is nieuw voor mij. In het verleden had ik nog geen denkraam om de informatie in te plaatsen, maar dat is nu wel veranderd.
   Dat vind ik nou het voordeel van I4E, dat ik op nieuwe bronnen attent wordt gemaakt. Ik ben nooit te oud om te leren. Nogmaals hartelijk dank Heer Lemon.

   Nu ik toch bezig ben, klik ik ook op de laatste link, een topic op I4E uit 2017 . Ik lees nogmaals de reacties door. De toon in de muziek is in de tussentijd wel veranderd.
   citaat:…” dat Vrijwel Alle kampongs in Soerabaja zijn platgebrand…..”. (na de Britse bezetting van november 1945). Klopt helemaal , ik heb ook foto’s van een door de Britten gebombardeerd Soerabaja gezien, de Indonesiers noemen die gebeurtenis over de Slag om Soerabaja niet voor niets Tugu Pahlawan.

   • Jan A. Somers zegt:

    ”dat Vrijwel Alle kampongs in Soerabaja zijn platgebrand…..” Toen ik eind november 1945 via het Rode Kruis als gids/tolk/bijrijder, maar met lijken bergen als eerste opdracht, uit Batavia terugvloog, maakte de vlieger laagvliegend een paar rondjes. Inderdaad, grote vlakten platgebrand, Vergeet niet, in de grote industriestad lagen die kampongs verspreid over de hele stad. Vandaar de wilde verhalen dat heel Soerabaja plat lag. Wonderbaarlijk hoe snel de gevluchte bevolking terug keerde en de zaak weer opbouwden. Zo rond maart bruiste de stad weer als voorheen. Maar toen reed ik de ambulance zelf. In een Brits uniform, de foerier had niets anders! Er waren Indische jongens die zo’n kaal uniform voor de meisjes wat opsierden met sterren/strepen tressen e.d. Maar die Indische meisjes waren niet dom hoor.

   • Jan A. Somers zegt:

    “een topic op I4E uit 2017 . Ik lees nogmaals de reacties door. De toon in de muziek is in de tussentijd wel veranderd.” Leuk hè die ouwe kost. Bij mij is overigens niets veranderd hoor. (alleen een beetje ouder, maar de film in mijn hoofd is nog steeds dezelfde).

 10. Jan A. Somers zegt:

  “Alhoewel Boer kapitein was bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL)” Dat is een snelle bevordering zeg! Van militiematroos vliegtuigmaker (= KM!), stamboek nr. D 211, vóór de oorlog, tot kapitein KNIL na de oorlog. Ik wist niet dat je tijdens de bezetting bij de Japanners een militaire opleiding kon volgen, met overslaan van rangen als 2e luitenant en 1e luitenant. Of was hij die tijd soms in Japanse militaire dienst?

  • Arthur Olive zegt:

   Bo Keller heeft eens geschreven dat kol. Sjoerd Lapre de enige was die twee rangen heeft overgeslagen van kapitein tot kolonel.

 11. Peter van den Broek p zegt:

  Kijk dhr Olive van die snelle bevorderingen op? Ik niet hoor. Ik meen me te herinneren dat ene Rapmund vòòr de oorlog matroos 1 was bij de KM en na de oorlog 1ste luitenant bij de KNIL. Maar dat is niets vergeleken met een select gezelschap KNILofficieren dat van Nederlands-Indie vluchtte, pardon verhuisde naar Australië. die hebben pas echt carrière gemaakt met bijbehorend tropensalaris. Neem bijvoorbeeld Simon Spoor, Voor de oorlog was hij kapitein, een subalterne officier en na de oorlog, dus een paar jaar later was hij luitenant-generaal, een opperofficier en gelijk gezaghebber van het KNIL.
  Ik reken uit : eerst kapitein, dan majoor, overste, kolonel, brigade-generaal, generaal-majoor,luitenant-generaal. En dat allemaal in 3 jaar tijd. Dat kon alleen maar bij het KNIL.

  Napoleon heeft de rangen doorgelopen en werd weliswaar op jonge leeftijd generaal maar heeft veldslagen gevoerd, hij heeft oorlogservaring. Onze korporaal Adolf H. heeft ook oorlogservaring en het heeft wel een tijdje geduurd voordat hij Führer en opperbevelhebber werd.

  Nederlands-Indie heeft Simon Spoor met ervaring bij politionele acties, maar geen oorlogservaring. Dan vind ik het niet verbazingwekkend dat het KNIL een koloniale oorlog nooit kon winnen.

  • Arthur Olive zegt:

   Dhr van de Broek heeft het over snelle bevorderingen van KNILofficieren. Wie van hun hebben echter tegelijk twee rangen overgeslagen?

 12. Bung Tolol zegt:

  Mijn opa ,die ook in het KNIL zat heeft daar ookeen duizelingwekkende promotie meegemaakt ,hij begon als bordenwasser 4e klasse ,na 2 maanden werd hij bevorder tot bordenwasser 1e klasse !! Helaas werd hij na 4 maanden vervangen door een automatische Vaatwasmachine .😁😁😁

 13. Robert zegt:

  Dat gebeurde ook met mijn zuster Babu Tjutji 4de klas werd bevorderd tot BT 1ste klas na 2 maanden en daarna vervangen door een automatische wasmachine van een Zweeds merk.

  • RLMertens zegt:

   @Robert; ‘automatische wasmachine etc.’- Kijk naar Trump; nu al automatische kamikaze piloot….!

   • Robert zegt:

    Trump? Is dat niet de man niet goed kan tellen en nagenoeg geen belasting betaald? Hij is nog steeds stem biljetten aan het tellen met zijn vingers en zei dat hij ermee klaar zal zijn in 3020.

    • Arthur Olive zegt:

     @ Robert
     Trump heeft een legale obligatie voor 74 miljoen kiezers voor een stem bijetten recount.
     Er wordt altijd fraud gepleegd maar deze keer is het teveel.

 14. Bung Tolol zegt:

  @Trump ? TRUMP ?? effe kijken wat was het topic ? Oh ja pemoeda,s of zo .schijnen jonge langharigen te zijn : kenmerken slecht opgevoed ,onbeleefd tegen ouderen ,grote bek ,wild om zich heen slaan ,geen verleden en geen toekomst ! Is die Trump of zo ,er ook zo eentje ? Dat krijg je er nou van als je teveel naar malloten /psychopaten/shizofrenen ,gestoorden als Bung Tomo hebt geluisterd .!🤪🤪🤪

  • Arthur Olive zegt:

   “Is die Trump of zo, er ook zo eentje?
   Sla niet in het wilde weg maar noem nou eens iets wat Trump heeft gedaan om hem te vergelijken met een gestoorde Bung Tomo die u een mallot/psychopaat/shizofreniak noemt.
   Trump heeft een grote bek maar heeft veel gedaan voor Amerika vooral voor de minorities.
   De Left heeft 4 jaar lang een coup geprobeert door hem alles aan te smeren wat niet waar was en ook gebleken is na een investigation van de Left. dingen die ze zelf hebben gedaan. Hij werd gekozen omdat de vorige administratie te radikaal was. De media beweert dat er geen proef is, dat er fraud is gepleegd met de verkiezingen terwijl er teveel is om op te noemen. Er zijn gezworen statements van meer dan 260 personen dat er veel fraude is gepleegd,. Poll observers werden niet toegelaten, meer stem biljetten terug dan er zijn uitgegeven, andere wetten voor conservatieve counties, geen handtekening vergelijking, duizende biljetten die meerdere keren in de machienes zijn gegaan, duizenden biljetten die dagen na de deadline zijn meegeteld, duizenden biljetten in de vuilnisbak, duizenden illegale biljetten van undocumented, biljetten die ingevuld zijn door de werkers, door to door ballot harvesting zodat ze de ballots van conservatieve gemeenten kunnen weggooien, enz. enz.
   Uiteindelijk zal de Supreme Court een beslissing moeten nemen.

   • Robert zegt:

    Als er genoeg evidence is dan zal de U.S. Supreme Court de zaak horen en beslissen,Ik denk niet dat het zover zal komen.The Electoral College zal de uitslag certificeren of niet in December. We zullen zien wat er zal gebeuren.

    • Arthur Olive zegt:

     De Electoral College zal de uitslag certificeren op 14 december maar dat is niet het einde, Het kan maanden duren want alles moet eerst door de lower courts gaan.
     Biden heeft veel meer votes gekregen dan Hillary of Obama en dat met minder votes van de minorities.

   • Mister Bule zegt:

    U zou echt eens de serie The Good Fight moeten bekijken. Dan gaan de oogkleppen wel af.

    Absurd natuurlijk om een persoon te verdedigen die zijn volledige ambtstermijn alleen maar gelogen heeft. Werkelijk alles maar dan ook alles was een ‘alternative fact’.

    Er komt een muur, en Mexico gaat ervoor betalen. Deze regering heeft het vaccin van Pfizer succesvol gemaakt. COVID zal voorbij zijn in april. Corona is geen probleem meer in de VS (september). Bij mijn inauguratie waren er meer toeschouwers dan bij de vorige presidenten. Obama is niet in de VS geboren. Geen enkele president behalve Lincoln heeft meer voor de zwarte bevolking gedaan dan ik. Ik ben tegen windmolens want van het geluid krijg je blijkbaar kanker. We hebben geen troepen meer in Syrië. De verkiezingen zijn gestolen en er was grootschalige fraude, wacht maar totdat we de bewijzen tonen! Vaatwassers verbruiken veel meer energie en water dan vroeger dus we gaan het verbruik niet meer reguleren en controleren. De vader van Ted Cruz was betrokken bij de aanslag op JFK. We belasten China met invoertarieven.

    En zo kunnen we wel even doorgaan*, men heeft geturfd en er zijn blijkbaar 20.000 leugens verteld.

    Dat niet alleen, het is heel duidelijk dat zijn protectionistische ‘America first’ houding alle bruggen opblaast en verdragen onmogelijk maakt. Dus dan krijg je het effect dat fabrieksarbeiders op het platteland misschien wel vinden dat de president voor ze opkomt, maar alle grote en nieuwe economieën -die de toekomst hebben en globaal opereren- worden tegengewerkt.

    * https://en.m.wikipedia.org/wiki/Veracity_of_statements_by_Donald_Trump

    • Arthur Olive zegt:

     Zoals ik al eerder heb geschreven, het kan mij niets schelen wat Trump zegt, ik kijk alleen naar wat hij voor Amerika heeft gedaan en dat is een geweldige economy omdat hij het voordeliger heeft gemaakt voor de Amerikaanse industrie om terug te komen.
     Globalism is niet goed als er teveel in het buitenland wordt gemaakt en de mensen hier hun baan verliezen, wat ook is gebeurd onder Obama.
     De meeste fabrieksarbeiders zitten niet op het platteland, misschien bedoeld u de mensen die niet in de West of East coast wonen.
     Mexico heeft die muur inderdaad betaald, niet direct maar indirect omdat de onvoordelige trade agreement met Canada en Mexico (NAFTA) is afgeschaft.
     De bewijzen voor de grootschalige fraude van de verkiezingen zijn er al maar worden niet geraporteerd door de Media en ja China belaste Amerika jarenlang met meer invoertarieven en dat is nu veranderd dankzij Trump.
     Pfizer is in Warpspeed die het mogelijk maakte om snel door alle buracratie te komen en ja de vaccin wordt betaald door de regering.
     Trump deed zeer zeker meer voor de zwarte bevolking dan Obama door prison reform en economy.

    • Mister Bule zegt:

     Voor Arthur: https://www.washingtonpost.com/politics/2020/11/09/no-pfizers-apparent-vaccine-success-is-not-function-trumps-operation-warp-speed/

     OT: In dit hele verhaal zie je de interpretatie van geschiedschrijvers en ‘objectieve’ waarnemingen van getuigen.

     Of het nu over de bevrijding van gevangenen gaat, de moordpartij op Chinezen of een vlagincident, we zullen nooit de volledige waarheid kennen.

     En zelfs nu iedereen alles met de gsm filmt, en iets via Internet direct viraal gaat, krijg je nog steeds volledige ontkenning, verdraaiing van de feiten en stellingen van ‘fake news’. Men gelooft wat men wil geloven. En als je het maar genoeg herhaalt, geloof je het zelf ook (daar ligt de relevante link met Trump).

     Ook al is het volledig anders gegaan, zal Jack Boer ervan overtuigd zijn dat zijn versie de waarheid is. En iedereen smukt de eigen prestaties mooi op en geeft zichzelf een heldenrol. Dat verandert nooit.

     “ Life stories do not simply reflect personality. They are personality, or more accurately, they are important parts of personality, along with other parts, like dispositional traits, goals, and values,” (Dan McAdams, professor psychology at Northwestern University)

    • Arthur Olive zegt:

     For Mister Bule:
     Normaal duurt het 8-12 jaar voor een vaccin.
     Met operation Warpspeed zijn de 1st, 2nd en 3rd tests versneld en wordt de vaccin mass produced nog voordat de FDA een approval geeft.
     Dit kon gedaan worden omdat Warpspeed Pfizer $1.95 billion heeft gegeven voor de mass productie, needles etc, etc.
     Onder Warpspeed is het een emergency use authorization geworden die anders veel langer geduurd zou hebben.
     Er zijn meer dan 200 covid vaccin in the making maar er zijn alleen 7 in operation Warpspeed waaronder ook Pfizer.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Normaal duurt het 8-12 jaar voor een vaccin.” Het gaat hier nu niet om een vaccin dat traditioneel wordt bereid uit dode of verzwakte ziekteverwekkende virussen. De huidige vaccins bevatten alleen RNA van het virus dat het lichaam aanzet zelf een stukje virus te maken, alleen de spikes. Dat geeft geen infectie (er zit geen virus achter), maar wel wordt het eigen afweersysteem al opgewekt. Een heel slim uitgangspunt, knap uitgewerkt. Het onderzoek omvat dan ook praktisch alleen de effectiviteit. en de bijwerkingen.

    • Arthur Olive zegt:

     “Het onderzoek bevat dan ook praktisch alleen de effectiviteit en de bijwerkingen.”
     Wat lang duurt is niet de fornula om een vaccin te maken maar de stappen van iedere fase van testing. dat kan jaren duren. Met operation Warpspeed is dat niet alleen verkort maar het gouvernement betaalt voor de testing, productie en logistics van de vaccin.
     Met Pfizer betaald het gouvernement $1.95 billion voor de productie en logistics.
     Warpspeed betaald zonder te weten of het werkt of niet, zodat als het wordt goedgekeurt ze meteen kunnen beginnen te vaccineren.

    • Jan A. Somers zegt:

     “dat kan jaren duren” Bij deze nieuwe werkwijzen hoeft dat niet, er zijn geen echte (dode) virussen gebruikt. Ik denk dat begin volgend jaar de vaccinaties kunnen beginnen.

    • Mr. B. zegt:

     Warp Speed heeft helemaal de testfases niet ingekort, Arthur. Het is hier echt een klok en klepel verhaal. Het programma dient er inderdaad voor om te zorgen dat de farmaceutische bedrijven kunnen gaan produceren ook al is de effectiviteit nog niet bewezen. Als -in het ergste geval- het vaccin niet werkt is er voor de farmaceut geen man overboord want de overheid draait op voor de kosten. Men heeft het risico dus verlegd. Tevens wordt er in de ontwikkelingskosten van de firma’s bijgedragen.

     En de versnelde goedkeuring dan? Dat is niets nieuws; er is iets wat Emergency Use heet en de FDA altijd al de mogelijkheid heeft gegeven om iets wat levensreddend en belangrijk wordt geacht, een speciale dispensatie te geven. Dit heeft ook niets met het programma te maken. Het is trouwens zo dat de eis van 50% effectiviteit gewoon van toepassing is.

     Pfizer is trouwens géén onderdeel van het programma, wat Trump ook beweert. Zij hebben gewoon een bestelling en betaling voor distributie van de Amerikaanse overheid ontvangen, maar geen subsidiëring van de ontwikkelingskosten. Het contract van Pfizer is dat het bedrijf $1,95 miljard ontving om 100 miljoen doses te produceren en te distribueren, maar het accepteerde geen financiering voor onderzoek of ontwikkeling.

     Zo zie je maar weer hoe de mensen op het verkeerde been worden gezet door de grootspraak van een narcist.

    • Arthur Olive zegt:

     Mr. B, De tijd dat het duurt voor de FDA om een ok te geven na elke testfase is verkort, het aantal mensen voor iedere testfase is ook kleiner dan normaal.
     De emergency use is niet altijd goedgekeurd geweest door de FDA. Dit is iets wat Trump voorelkaar heeft gekregen.
     Pfizer is wel degelijk in Warpspeed want als hun vaccin niet goed gekeurd wordt door de FDA dan komt het op de rekening van Warpspeed. Warpspeed neemt het risico.

   • Jan A. Somers zegt:

    Grote mond is niet zo erg, is hij mee geboren. dat hebben meer mensen. En de Amerikanen schijnen dat leuk te vinden. Alleen dat regeren per twitter. Een democratie onwaardig. En vreemd dat het in het Amerikaanse staatsrecht zomaar kan.

    • Arthur Olive zegt:

     “Een democratie onwaardig”
     De Media is grotendeels niet meer zoals het vroeger was. Journalisten zijn tegenwoordig Opinion writers vandaar het Nepnieuws.
     Trump heeft geen andere keus en het schijnt zo goed te zijn voor hem dat andere politicians in de wereld het ook doen.

    • Robert zegt:

     Trump lijkt niet een goede verliezer te zijn. Biden heeft tot nu toe 51% van de popular vote gewonnen. Let’s wait and see what the Electoral College will do, and, if necessary, the Congress will act.

   • Arthur Olive zegt:

    Bung Tolol, kan ik nog een antwoord verwachten van u omtrent mijn vraag waarom u Trump met Bung Tomo kan vergelijkt? Of bent u nog druk bezig om iets te vinden op Google?

    • Mr. B. zegt:

     Beide zijn angstige narcisten, dat is wel duidelijk.

     Vraag maar aan Google wat dat betekent.

    • Arthur Olive zegt:

     Mr. B, er zijn lezers mer narcistische kenmerken hier op I4E maar die kunnen toch niet vergeleken worden met Bung Tomo.

   • RLMertens zegt:

    @ArthurOlive; ‘ook zo’n eentje etc.’- Mijn familie beweert dat als Trump verliest Amerika communistisch wordt !!!!.Alle Amerindo’s stemmen op hem….(?) Leven jullie nog in het tijdperk van de communisten jacht; Mc.Carty? Zijn gewapende Proud boys lijken inderdaad op Pemoeda’s. Het land van de onbegrensde mogelijkheden; make it better! Of is het bitter(geworden)?

    • Robert zegt:

     De meeste Amerikanen willen een moderate president.niet een communist(extreem links) en niet een extreme reactionaire head of state.El justo medio dat is wat de meerderheid wil.

    • RLMertens zegt:

     @Robert; ‘el justo medio etc.’- Een land met een politiek circus van slechts 2 partijen kan nimmer een democratisch bestel dienen. Want geregeerd te worden door (gekozen) 1 partij/ leider=president is autoritair! Is een politie staat!

 15. Mister Bule zegt:

  Het is maar raar. Aan de ene kant is er een persoon die volgens eigen zeggen een groep aanvoerde, het voortouw nam en wel drie (3!) granaten tegelijk in een kamer gooide en dan is er een officieel standpunt dat de man als vertaler/tolk meeging met het betreffende commando.

  Het lijkt wel een beetje op de bekende K&B sketch, met een hoog ‘ik zat in het Verzet’ gehalte:

  • Peter van den Broek zegt:

   Heer Bule maakt een hele rake opmerking.
   1)Jack Boer stippelt de kortste route van de Britse linies naar de Werfstraatgevangenis uit. De afstand is weliswaar nauwelijks 2 km maar toch .Hij gaat met een Britse elite-eenheid van 10 Gurkha’s snachts op pad, begeleid door een Stuarttank. De Britten hebben klaarblijkelijk vertrouwen in hem. Hij had al eind oktober 1945 moed en beleid getoond toen hij weer als tolk/vertaler ingedeeld bij een Regiment, tijdens de hevige en bloedige gevechten een vrachtwagen met brits kanon met munitie leidde om een Britse eenheid te ontzetten . De Britse kolonel van het Regiment heeft hem schriftelijk daarvoor bedankt (zie bedankbrief in boek van R. Klaessen ” macaber Soerabaja”.

   2) Jack Boer kent de weg in de gevangenis want hij was daar al eens opgesloten. In de gevangenis leidt hij een groep Gurkha’s naar de gebouwen bij de hoofdpoort om Indonesische gevangenisbewakers uit te schakelen. Er ontstaan gewapende schermutselingen.
   3) Als Jack Boer als Eerste een gebouw wil binnengaan, wordt hij door een Gurkha tegengehouden. De Gurkha gaat hem voor en redt hiermee het leven van Jack Boer. Bij deze actie doden gevangenisbewakers deze Gurkha.
   4) Bij de actie worden ca. 70 strapans, veroordeelde misdadigers die als gevangenisbewaarders fungeerden, “geneutraliseerd”. Ca 130 gevangenisbewakers vluchten via een zijpoort naar de Indonesische linies direct buiten de gevangenis.

   5) De kust lijkt dan pas veilig., maar het werk is nog niet geklaard. De Britse hoofdaanval begint 10 november om 06:00. Boer en de 9 overgebleven Gurkha’s moeten in de gevangenis standhouden totdat de Britse versterkingen de gevangenis hebben bereikt. Let wel direct buiten de gevangenis liggen de Indonesische linies, Boer kan welhaast de Indonesische vrijheidsstrijders de handen schudden.

   Ondanks dat slagen Boer en zijn 9 Gurkha’s de gevangenis met meer dan 3500 gevangenen te vrijwaren van Indonesische invallen (zie Britse militaire bronnen en de memoirs van generaal Christison). Natuurlijk hebben die militairen geen tijd om alle gevangenen uit hun cellen te bevrijden. Ze schieten de sloten van enkele cellen kapot en laten de gevangenen zelf de andere gevangenen bevrijden, daar in de gevangeniswerkplaats genoeg werk- en breektuigen voorhanden zijn . De 9 Gurkha’s en Boer bezetten de wachtposten op de gevangenis muur, de Indonesiers slagen er daarom niet in de gevangenis binnen te dringen. .

   Er zijn zelfs gevangenen die niets van de bevrijdingsactie merken,één slaapt door alles heen en wordt tegen 11.00 uur gewekt voor het eten, dat normaliter om 06.00 wordt “geserveerd”, zie verslagen van bevrijde gevangenen. De gevangenen staan buiten de cellen te wachten. De Britten willen om 11.00 uur de Indonesische linies dichtbij de gevangenis met scherfgranaten bombarderen en zijn bang dat granaatscherven de gevangenis kunnen raken. Ze waarschuwen, via de Stuart-tank, die het gat in de muur heeft geschoten en als verbindingspunt functioneert hun manschappen in gevangenis. De gevangenen worden voor hun eigen veiligheid weer de cellen ingecommandeerd.

   Boer en zijn 9 Gurkha’s beschermen meer dan 3500 gevangenen totdat de Britse versterkingen omstreeks 14:30 uur de gevangenis bereiken. Dat houdt in dat dit kleine groepje dappere militairen. minstens van 06.00 tot 14.30 uur toch in hun eentje standhouden in een vijandelijke omgeving.

   Dan had Boer als “vertaler/tolk” wel heel erg veel te doen in de Werfstraatgevangenis in Soerabaja.

   • Bung Tolol zegt:

    @Dan had Boer als “” vertaler /tolk”” wel erg veel te doen in de Werfstraat gevangenis in Soerabaja “” Dat niet alleen hij slaagde er ook nauwgezet in de gevangenen precies te tellen ,ondanks al dat geschiet ! Het waren 2384 gevangenen ,geen eentje meer en geen eentje minder ,iemand merkte toen op “” Alleen al voor het tellen van die gevangenen ,onder die moeilijke omstandigheden ,verdiende Jack Boer de Militaire Willemsorde !””😎😎

    • Jan A. Somers zegt:

     “geen eentje meer en geen eentje minder” Maar de verhalenvertellers vonden het een beetje zielig. Eerst 3500, later enkele duizenden. Als een Indischman iets deed moest hij het ook goed doen.

   • Jan A. Somers zegt:

    ff vergeten, ook de strapans zijn geen militairen maar gestrafte burgers. Maar wat denkt u van de positie van de heer Boer? Een burger die zich bezig houdt met een militaire actie! In een reguliere oorlog weet een vijand wel raad met zo iemand als franc tireur!

 16. Zo als hij het zelf gezegd had.Zal hij naar een eilandje in de USA verhuizen of met zijn geheel kapitaal naar Saudie Arabie.

 17. Boeroeng zegt:

  Jack Boer vertelde:
  Eén man had zichzelf in een cel van de kamar gelap opgesloten en de sleutels in het putje in de cel gegooid. Gelukkig herkenden enkele Nederlanders de man als een beruchte misdadiger, die had meegedaan aan de mishandelingen. Daarna werd hij standrechtelijk aan verdere circulatie onttrokken. In totaal werd een zeventigtal levenslang gestraften, die herkenbaar waren aan hun bruine eenheidskleding, neergelegd.
  Alle overige functionarissen waren door de zijpoort verdwenen en hadden die van buitenaf weer op slot gedaan, zoals één van de strapans vertelde voordat hij door een gurkha uit zijn lijden werd verlost.
  ——–
  http://www.svjappenkamp.nl/archief/2004/jack-boer.html

  Hoe het vetgedrukte in te vullen ? Ongewapende gevangenen werden geëxecuteerd ?
  Waren deze onduidelijkheden de reden om Jack Boer niet te decoreren ?

  • Bung Tolol zegt:

   Volgens Dhr Somers was het wel waarschijnlijk dat Jack Boer in de Werfstraat gevangenis was maar over de rol van jack Boer waren veel onduidelijkheden ,die ongewapende gevangenen waren bewakers geweest met een crimineel verleden ,die werden in Duitse concentratie kampen ook door de Amerikanen ter plekke gedood .( Veelal niet allemaal )

   • Jan A. Somers zegt:

    ff vergeten, ook de strapans zijn geen militairen maar gestrafte burgers. Maar wat denkt u van de positie van de heer Boer? Een burger die zich bezig houdt met een militaire actie! In een reguliere oorlog weet een vijand wel raad met zo iemand als franc tireur!

  • Jan A. Somers zegt:

   ” de reden om” Ik dacht het niet. Dit hoort bij de verhalen, niet de feitelijkheden die onderzocht zijn. Ook de bewaarders waren ongewapende functionarissen (=gewone burgers). Je mag ze niet verwarren met bewakers, die wel bewapend kunnen zijn. Maar daar hadden we in de gevangenis niet mee te maken.

 18. Peter van den Broek zegt:

  @Bung Tolol 12:30 uur
  Britse militaire bronnen o.a. generaal Christison commandant van de Allied Forces Netherlands East Indies AFNEI, spreken over meer dan 3500 bevrijde gevangenen uit de Werfstraatgevangenis. Dat getal wordt ook door Nederlandse couranten uit die tijd overgenomen. Het getal van 2384 bevrijde gevangen kom ik alleen in Nederlandse verhalen tegen zonder bronvermelding. Dan wordt het aantal van 2384 gebruikt om het verhaal van Jack Boer in twijfel te trekken op een manier die op “Deep Fake” lijken: het verspreiding van informatie die deels waar en deels onwaar zijn. Trouwens Jack Boer had geen tijd om te tellen, hij moest met 9 andere militairen de meer dan 3500 bevrijde gevangenen URENLANG beschermen tegen die “uitzinnige en bloeddorstige” pemoeda’s buiten de gevangenismuur. Afgezien van de gesneuvelde Gurkha, is er van dode noch gewonde gegijzelden sprake, niet één schrammetje is te ontwaren!!!!!

  @Boeroeng 13:46
  De strapans, zware en uiterst gewelddadige criminalen, die door de Nationalisten tot gevangenisbewaarders getransformeerd waren, hadden de gevangen genomen Nederlanders bij binnenkomst zwaar mishandeld, sommige gevangenen overleden aan hun verwondingen.
  De Britse militairen hadden het bevel gekregen de tegenstanders te neutraliseren. De Gurkha’s hadden geen tijd om gevangenen te maken. Ze moesten een 200-tal cipiers uitschakelen, gevangennemen kost tijd en de 9 Gurkha’s hadden de mankracht en tijd niet om deze gevangenen te bewaken. Deze taak konden ze natuurlijk niet aan de verzwakte gevangenen overdragen, die meer dan 3 weken lang onder erbarmelijke omstandigheden geleden hadden onder het schrikbewind van diezelfde strapans.
  Jack Boer gebruikt in zijn onbenul weliswaar de term “standrecht” maar dat is hier niet op zijn plaats. De neutralisatie van de strapans beantwoordt niet aan de bepalingen van het standrecht.trouwens standrecht ius niet vermeld inn het Militaire Strafrecht.
  Laat ik het zo stellen, er was de aantoonbare “militaire noodzaak” om vooral deze strapans, duidelijk herkenbaar aan de bruine kleding, te neutraliseren. De Gurkha’s hadden een “license to kill” geautoriseerd door hun hoogste baas generaal Christison. Het kapittel denkt daar schijnbaar anders over , als Jack Boer niet de strapans doodgeschoten heeft dan moet het Kapittel zich wel wenden tot die Gurkha’s, wiens naam nog steeds onbekend is, of weet het Kapittel meer? Daargelaten dat het niet de taak is van het Kapittel zulke daden te beoordelen, maar Nederlandse bemoeizucht kent geen grenzen en is tijdloos.

  Maar die brief van die Minister is wel merkwaardig en onduidelijk. Dan gaat er bij mijn wel de alarmlichtjes branden

  • Jan A. Somers zegt:

   “Het getal van 2384 bevrijde gevangen kom ik alleen in Nederlandse verhalen tegen zonder bronvermelding.” Waarom leest u niet (hoeft niet eens begrijpend!). Als de heer Boer het in zijn eigen rapportage noemt, is dat toch zijn eigen bron!. Heeft hij kennelijk zelf geturfd. Hoe zou hij het anders in zijn primaire rapportage kunnen opnemen?
   “De strapans, zware en uiterst gewelddadige criminalen” Hoeft helemaal niet. Gestraft voor moord. Kan zelfs een crime passionnel zijn. Door te werken kunnen zij strafvermindering krijgen, je kunt ze inhuren, bijvoorbeeld om op de onderneming te werken of als drager bij expedities. Mijn tante Jans Kloppenburg heeft van die lui veel geleerd over kruidengeneeskunde. U weet, als bijwerking van een medicijn kan je ook dood gaan, daar was het die strapans om te doen. Bij transport worden ze geketend tegen ontvluchten. Vandaar: kettingberen.
   “hadden de gevangen genomen Nederlanders bij binnenkomst zwaar mishandeld” Dat waren geen strapans. Bij aankomst bij de Werfstraatgevangenis hadden opgejutte bersiappers zich voor de poort verzameld om ons na de Simpangclub nog eens onder handen te nemen. Hierdoor konden de auto’s de poort niet bereiken en moesten we een stuk lopen om bij de poort te komen. (bron: Jan A. Somers). Volgens ruwe schattingen ca. veertig doden. Ik heb er maar één gezien. En binnen ben ik geen strapans tegengekomen, wij zijn gewoon naar een cel gebracht door bewaarders.
   “meer dan 3 weken lang onder erbarmelijke omstandigheden geleden hadden onder het schrikbewind” Niets van gemerkt. Het was eerder saai, er gebeurde niets. Wel af en toe paradeerden op de binnenplaatsen wat uitgedoste personen met zwaarden enzo. Moest je alleen maar vriendelijk naar knikken, tussen ons en die lui zat een goede traliedeur. Maar de verhalen spreken inderdaad van levensbedreigende toestand! Prachtig toch voor die zielige gevangenen?
   “als Jack Boer niet de strapans doodgeschoten heeft” Hoezo moest de heer Boer dat? Wie had hem, militair noch politieagent, opdracht daartoe gegeven? M.a.w., wie was zijn meerdere als burger?
   “dat het niet de taak is van het Kapittel zulke daden te beoordelen,” Waar heeft het Kapittel dat vermeld? Buiten het kader van de beoordeling voor de MWO?
   “Nederlandse bemoeizucht kent geen grenzen” het is Nederlands onderzoek, door prominente Nederlanders om gevraagd!!
   “brief van die Minister is wel merkwaardig en onduidelijk” Wat heeft u niet begrepen? Ik vond die brief luid en duidelijk. Dat het niet in uw straatje past kan hij ook niets aan doen.

 19. Peter van den Broek zegt:

  Om te sfeer weer te geven in de Werfstraatgevangenis voeg ik voor de volledigheid enige verslagen van ooggetuigen toe zoals opgetekend in het boek van Richard L. Klaessen “Macaber Soerabaja 1945 De Werfstraatgevangenis”

  Een gevangene vertelt: ….. Eerder was het gebeurd dat een bewaker een peukje weggooide. Een jongen van een jaar of dertien,veertien raapte het peukje op om het verder op te roken. De bewaker die het zag schamperde: “Zo jong en al zo verdorven”. Waarop de jongen antwoordde: “Als ik al zo jong bent, waarom ben ik dan een gevangene”?
  We werden onze cellen ingejaagd en voor onze ogen werd de jongen doodgeslagen.- En waar was God?

  Een andere gevangene denkt: Als mijn tijd komt man, dan maak ik je af. De pemoeda voelt blijkbaar aan wat je denkt en rukt de celdeur open. Je tuimelt naar buiten. Buiten de cel, op de vloer liggend word je getrapt en geslagen. Je verliest je bewustzijn. Later op de avonds kom je bij in de cel. Het schijnt dat je in je bewusteloosheid nog over je eigen lichaam hebt zitten braken. In de avond hoor je buiten de cel Javanen die triomfantelijk doen over hun” overwinning”. Over de betonnenvloer buiten slepen zij met dode lichamen, terwijl je hen vrolijk hoort schamperen. Vervloekt moge zij zijn , tot in de eeuwigheid.

  En zo kan Richard L.Klaessen, een oud-marinier in zijn boek pagina’0s lang doorgaan over de mishandelingen die de hulpeloze en onschuldige gevangenen moesten ondergaan.

  • Jan A. Somers zegt:

   Wat heb ik toch veel gemist. Bron: Jan. A. Somers, oud artillerist.

  • Jan A. Somers zegt:

   Graag het verschil tussen bewaarder, bewaker en pemoeda handhaven. Die kwamen alle drie voor in het gevangenisbestaan. De verhalen die u heeft gelezen kennen dat verschil ook niet. Maar is wel essentieel. Net als dat de heer Boer, een burger, andere mensen doodschiet.

  • Jan A. Somers zegt:

   “voor de volledigheid ” Maar dan ook Javapost Aan de dood ontsnapt
   Geplaatst op 1 februari 2011 en Het Britse ultimatum Geplaatst op 7 februari 2011.
   Zelf heb ik aan twee directe getuigen voldoende, Jack Boer en Jan A. Somers. In één verhaal samen te vatten:
   Jack Boer vertrekt (als commandant????) met de Gurkha’s om half vier in de ochtend naar de Werfstraatgevangenis. Ongeveer 2 km lopen. Hij heeft het niet over tegenliggers, alle vrijheidsstrijders liggen kennelijk te slapen en worden ook niet wakker van het geraas van de tank. Dan is 20 minuten genoeg, ik maak er een half uur van, aankomst vier uur.(de 5e divisie heeft er die ochtend zes uur voor nodig om in de buurt te konen!). Als ik zijn actie in de gevangenis overzie, is daar ongeveer een uur mee gemoeid (alle bewaarders, bewakers en pemoeda’s gedood of gevlucht!). Van de actie, schieten van de tank, handvuurwapens, geschreeuw langs onze cellen, worden wij niet wakker. Om half zes worden we gewekt door onze bewaarder Als ik van de actie had geweten had ik de man gevraagd of hij nu echt dood was. Op appèl tellen zoals gewoonlijk, geen Gurkha’s gezien. Als om zes uur het uitdelen van het eten moet beginnen wordt er in de verte geschoten (zoals verwacht na afloop van het ultimatum). De bewaarder stuurt ons weer de cel in, vergeet bij ons de cel op slot te doen, en verdwijnt. Rond twaalf uur komt het schieten vlakbij, ten noorden van ons, onze bevrijders zijn dus dichtbij Even later gaan er een paar van ons naar buiten en zien bij vele cellen de mensen buiten staan. We lopen naar de poort bij de binnenstraat, maar daar is niets te zien. Rond drie uur zien we daar de eerste Gurkha’s langskomen. Zo gebieden ons weg te blijven van het hek, en achter de muur te blijven. Er word nog gevochten in de gevangenis en het is voor ons nog gevaarlijk. Tegen half vijf komen weer Gurkha’s langs , die het slot van het hek open schieten en ons wegvoeren. Een eind lopen door de woonwijk, waar mensen ons hartelijk hapjes rijst aanreiken. Verderop staat een enorme rij auto’s ons op te wachten Ik wordt met een paar anderen uit de rij gehaald en naar een andere rij auto’s gebracht. Later bleek dat ik er kennelijk zielig uitzag en als kneusje niet naar Oedjoeng werd gebracht, maar naar Perak om naar Singapore te worden geëvacueerd. Enz. Geen Jack Boet tegengekomen.

   • Jan A. Somers zegt:

    sorry voor de typefouten, die tablet is nog steeds niet aan mij gewend.

   • Bung Tolol zegt:

    @Enz.Geen Jack Boet tegengekomen “” Gelukkig maar u had beter Jack Daniels tegen kunnen komen ,was u meteen van opgekikkerd ! Jack Daniels is from Tennessee ,Amerika Serikat .😋😋😋

 20. Robert zegt:

  Vervloekt moge zij zijn, tot in de eewigheid. Dat zegt alles.The law of cause and effect will kick in en al die moordenaars en beulen krijgen/kregen hun verdiende loon.

 21. Boeroeng zegt:


  politieke onderwerpen welke niet indië-gerelateerd zijn, zijn offtopic.

 22. Boeroeng zegt:


  politieke onderwerpen welke niet indië-gerelateerd zijn, zijn offtopic.
  ook corona kan men beter elders bespreken:
  https://indisch4ever.nu/2020/11/26/indische-soos-9-tahun-te-erg-ya/

Reacties zijn gesloten.