Merdekka 1, documentaire

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

57 reacties op Merdekka 1, documentaire

 1. R.L. Mertens zegt:

  @ ‘merdeka etc.’- Een Rolf Kiers indrukwekkende tv.dov van 3 uur lang uit1976 !. Met vele nog levenden, die het hebben mee gemaakt; moh.Hatta, Koets ass.van Mook; let op zijn verhaal over ; Verboden voor honden en Inlanders! Zijn vrouw, die uit schaamte(!) over de pol.acties eerder naar Holland vertrok Abdulgani: bersiap, over het (door ons verzwegen !) Atlantic Charter! De raciale maatschappij. De planters familie Marsman; hoor zijn eindconclusie over onze politiek ….te veel om op te noemen; KIJKEN!

 2. Peter van den Broek zegt:

  Abdulgani heeft het op een gegeven moment over de Japanse bezetting ( op 54 minuten) en gebruikt het woord “Accomoderen” , en geeft daarbij ook een uitleg van het woord: het give-and-take van de Indonesische nationalisten om hun einddoel de onafhankelijkheid te bereiken.

  De Nederlandse geschiedenis vertaalt dat in “Collaboratie van Soekarno en Hatta” maar dat is ook in Indonesische ogen holle rethoriek, propaganda.
  Volgens Addulgani zijn zulke collaborateurs vergelijkbaar met en dan verwacht ik Mussert, maar dan komt hij, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, met Quisling, een Noorse nationaal-socialist, collaborateur en landverrader, Abdulgani maakt daarna pas de vergelijking met een Nederlander:”—–Mussert geloof ik in Holland—-” … schitterend, die man heeft humor. Maar hij zegt wel meer zinnige dingen.
  Daarna is er het interview met Hatta, dat is orale geschiedenis

  In deze geef ik de geachte heer Mertens volledig gelijk: Kijken!!!!!

 3. Adat zegt:

  Ik heb deze documentaire ook bekeken en vond het heel erg interessant. Nogmaals ik ben van de 3e generatie en hebbes geen enkele herinnering naar of aan Tempo Doeloe. Deze film geeft weer wat ik al had verwacht, een duidelijk en realistisch beeld van hoe het was en hoe Indonesië is ontstaan. Freedom is the glory of any nation is mij vooral bij gebleven. Na het bekijken van deze documentaire herinnerde ik de tekst “Daar werd iets groots verricht” die wij op de Middelbare school meekregen erg veel weg hebben van “das haben wir nicht gewusst”.
  Allebei ongeloofwaardig.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Adat zegt 4 november 2020 om 20:34: “Freedom is the glory of any nation is mij vooral bij gebleven”.

   Tja ….. Soekarno, Hatta, Abdoelgani en de hunnen wilden “merdeka”, vrij zijn. Zelfbeschikkingsrecht van volkeren. Ook hun goed recht. Geen discussie daar over. Edoch, zij gunden het anderen niet.

   Afgesproken was dat Indonesia de onafhankelijkheid zou ingaan (27 dec 1949) als federale staat. Die werd al na een paar maanden door Boeng Karno om zeep geholpen. De eenheidsstaat werd geproclameerd. Eenzijdig.

   De Zuid Molukken kwamen daartegen in opstand. Die werd bloedig door de centrale regering op Java onderdrukt. De eerste president, Mr. Dr. Christiaan Soumokil, gevangen genomen en later geëxecuteerd.

   Boeng Karno rustte vervolgens niet voordat hij ook Nederlands Nieuw Guinea (Irian Barat) als trofee aan zijn gordel mocht hangen. Naar de mening van de oorspronkelijke bewoners, de Papoea’s, etnisch en cultureel totaal niet verwant aan de Javanen en inwoners van de rest van de archipel, werd niet gevraagd.

   Sultan Hamid Alkadri van Pontianak draaide voor 10 jaar de Tjipanas gevangenis in, omdat hij werd verdacht van een vrijheidsstreven voor zijn regio. Landverraad.

   Enige jaren geleden meldde Amnesty International dat ene Johan Teterisa, Moluks onderwijzer, na een flink pak slaag voor vele jaren de bak in draaide omdat hij voor de neus van de president aller Indonesiërs met de Molukse vlag had gezwaaid en een Molukse krijgsdans had uitgevoerd.

   Zo zullen er nog veel meer voorbeelden zijn van onderdrukkend koloniaal gedrag van de centrale regering in Jakarta. Haar motto: To hell with freedom is the glory of any nation”.

   Op de lagere school leerde ik al: “Wat Gij niet wilt dat U geschiedt, doet dat ook een ander niet”.

   Heel goed dat jij je als 3de generatie voor de geschiedenis van het land waar je grootouders vandaan kwamen, al dan niet vrijwillig afgereisd. Maar geschiedenis heeft meestal 2 kanten. Bestudeer ze allebei.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Erratum: “Heel goed dat jij je als 3de generatie voor de geschiedenis van het land waar je grootouders vandaan kwamen” moet zijn “Heel goed dat jij je als 3de generatie INTERESSERT voor de geschiedenis van het land waar je grootouders vandaan kwamen”.

    Maaf.

   • J.A. Somers zegt:

    “De Zuid Molukken kwamen daartegen in opstand.” En vergeet Atjeh niet! Volgens mij is dat nog steeds een geval apart.
    Bij de oorlog tegen de Zuid-Molukken werd gebruik gemaakt van burgerschepen van de Djawatan Pelajaran (voormalige Gouvernements Marine) en de KPM. De commandant van de legereenheid die van het schip gebruik dacht dan ook maar meteen het commando over dat schip te moeten overnemen. Kennelijk goed opgeleid door admiraal Helfrich. De Nederlandse officieren en alle niet-Indonesische schepelingen aan boord kregen dan ook een net briefje:
    6 oktober 1950, H.Q./z/c405
    “H.H.
    Het is gebleken dat bij de laatste aanvallen op de Republiek Maluku Selatan, de schepen van het Dep. Pelajaran hieraan actief hebben deelgenomen. De zich aan boord bevindende Nederlandsche (sch!!!) Officieren hebben zich hieraan niet onttrokken.
    Tot onze spijt moeten wij U en Uw collega’s mededelen dat U bij het voortzetten van Uw dienst aan boord door ons zal worden beschouwd als zijnde leden van de ALRI, en verder geen rekening meer zal worden gehouden met Uw Nederlandsche nationaliteit.
    Beleefd wordt verzocht hiervan de betrokkenen de nodige bekendheid te geven.
    De Minister van Defensie der REPUBLIK MALUKU SELATAN
    namens deze:
    w.g. F. Hallatu
    Cmdt Commando 6.”

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘gunden het andere niet etc.’- Bij de eed der Indonesische pemoeda’s/jongeren van alle gewesten(!) in de jr.20; jong Java, jong Ambon(!), Jong Soendan, jong Batak, jong Menado ea; één land, één volk; Indonesia Raya!
    Trachtte ons beleid alles te doen om dit streven te doorbreken. Toen al vergeefs want Soekarno kwam op 4- juli 1927 ( 4 juli ook VS onafhankelijkheid datum) met de PNI; Perserikatan Nasional Indonesia; ‘moeten wij altijd onder de heerschappij der Hollanders blijven? Hard groep; neen! Nu dan die vrijheidsverkrijging ligt in onze eigen handen’! Het hek was van de dam; één volk één land; Indonesia Raya. – En opnieuw na 1945 dacht van Mook het kunstje van verdeel en heers wederom toe te passen. De opgerichte Federale staten ‘speelden het spelletje mee’, maar in de Bandoeng conferentie mei 1948 (Nederland NIET uitgenodigd) met de Republiek kozen ze onomwonden voor de Republiek. Dit gebeuren is ook voor HVK Beel de aanleiding geweest voor de 2e ‘politionele actie’, die het einde van Indië inluidde! – De RMS is een groepering geweest van Molukkers die Nederlands zijn georiënteerd (Knil’ers ea). Echter een grotere massa , vooral Islam aanhang is Republikeins oa Leimena; minister, rechterhand van Soekarno. – Al na de overdracht kreeg de Republiek te makken met; de tijdbom, die van Mook achter liet! De invasie bij de RMS opstand werd geleid door Nasution. Zijn troepen werden vervoerd door de KPM!
    – Sultan Hamid werd veroordeeld wegens zijn betrokkenheid met de Westerling coup!
    ( een Nederlander ex officier, die een oorlog/opstand tegen een door Nederland erkende natie ondernam, is nimmer vervolgd).
    – Nieuw Guinea werd door Nederland uit de Linggadjatti overeenkomst gelicht. In tegenspraak(!) met de overeenkomst; dat de overdracht omvat; het HELE grondgebied van Nederlands Indië. Onder mom van; opleiding tot het zelfbeschikkingsrecht(!) van de Papoea’s! Die veelal toen nog in penis kokers rondliepen. En …om de Indo”s daar te droppen- zie commissie Werner!
    – Atjeh’s streven is beloond met een soevereiniteit binnen de Republiek.
    Eendracht in verscheidenheid is nog steeds de leuze van de Republiek.
    – ‘de geschiedenis heeft meestal’ 2 kanten’; Inderdaad de verkeerde en de goede kant van de geschiedenis! Min.Bot 17/8-2005; ‘wij zaten toen aan de verkeerde kant van de geschiedenis’.
    Het wordt tijd, dat al die zgn. Indië kenners ( vooral van de 1e generatie) eens oprecht(!) hun eigen achtergrond/ geschiedenis kennen!- Lees dr.L.de Jong serie; dl.11 etc.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ach, ach meneer Mertens …. toch weer “back to core”, lekker doordrammen op oude thema’s? Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik telde deze keer maar 12 of 13 uitroeptekens in uw tekst. Het had erger kunnen zijn.

     We respecteren in dit goede land vrijheid van meningsuiting. Dat recht wordt dezer dagen vol intolerante dreiging weer volop benadrukt. Een democratisch recht hoorde ik vanavond een mevrouw van ons parlement zeggen. Die vrijheid van meningsuiting gunt u mij zeker ook?

     Nu maar gauw richting balé-balé en bantal. Morgen hopelijk weer een mooie dag. Als mijn favoriet president van de VS wordt gaat de bendeira in top.

     P.S.: Al wat gedoneerd aan Stichting Tileng, meneer Mertens?

   • Adat zegt:

    Pierre de la Croix, dat klopt helemaal echter dan blijf je bezig. Ik vond die zin gewoon heel mooi. Ik ben het er helemaal mee eens dat o.a. de Papua’s en de Molukkers in Indonesië onderdrukt werden en worden. Daarom ben ik het met uw citaat helemaal eens:

    “Wat Gij niet wilt dat U geschiedt, doet dat ook een ander niet”

    Holland wilde in 40 – 45 vrij zijn en helemaal niet bij Duitsland horen en door de Duitsers onderdrukt worden maar ze wilden wel Nederlandsch Indië blijven onderdrukken………of heette dat in dit geval Indië helpen????

    Ik leerde vroeger ook op school “de pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet…….

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ach meneer Adat … het nieuwe Indonesia, na een bloedige worsteling eindelijk merdeka geworden, heeft van de zonden van haar verfoeide, zo niet gehate ex kolonisator kunnen leren en dus zelf moeten nalaten de uitbuitende kolonisator over anderen uit te hangen. Dat zou, gegeven haar eigen recente geschiedenis, toch de beste keuze zijn, c.q. voor de hand hebben gelegen.

     Ik hoor het meneer Roeslan Abdoelgani in een interview nog zeggen dat hij op school had geleerd over de 80 jarige oorlog, de opstand van de Nederlanders tegen de Spaanse overheersing en niet begreep waarom de Nederlanders, zij het een paar eeuwen later, niet wilden inzien dat de Indonesiërs zelf ook vrij wilden zijn.

     Abdoelgani had in zijn onbegrip volkomen gelijk. Vraag is waarom hij en zijn makkers, eenmaal vrij, niet inzagen dat Zuid Molukkers, Atjehers, Papoea’s en nog wat kasoepers honderden, zo niet een paar duizend kilometer van Java (ik meen dat er op Borneo en Celebes ook opstanden waren tegen het centrale gezag) ook merdeka wilden zijn, al was het maar een beetje, met gelijken in federatief verband.

     Denk ook aan Oost Timor meneer Adat, Timur Timur oftewel Tim-Tim. Dat werd subiet door Indonesia geannexeerd nadat de Portugezen zich er hadden teruggetrokken. Slechts na forse internationale druk en veel bloed vergieten (er was ook sprake van oorlogsmisdaden, begaan door Indonesia) liet de centrale regering in Jakarta Tim-Tim los.

     U ziet heer Adat, ik denk dat “Wat gij niet wilt dat u geschiedt …..” in de onderhavige zaak veel meer van toepassing is dan “De pot verwijt de ketel …”.

     Gauw naar de balé-balé en onder de warme selimoet, in de kamar tidoer.

     Slaap lekker en morgen gezond weer op (oeps … morgen is alweer vandaag geworden).

   • Adat zegt:

    Pierre de la Croix, dit bedoel ik ook met ; de pot verwijt de ketel……..
    Wij kijken en wijzen graag naar anderen. Zodra men zegt dat wij bezetters zijn geweest dan bagataliseren wij dat en zeggen met droge ogen dat koloniseren iets heel anders was en eigenlijk iets heel goeds was. We beginnen meteen allerlei zaken erbij te halen om vooral zelf uit beeld te blijven. Alleen daarom al ben ik blij dat ik nooit met die visie ben opgegroeid…. Kasian ook de Duitse jeugd leerde in die tijd punten die wij nu niet eens kunnen voorstellen. Daarom neem ik het de oude kolonialen ook niet kwalijk.
    Ik was daarom ook trots op onze koning toen hij wel excuus durfde aan te bieden, je weet wel, datzelfde excuus dat wij eisten van de Japanners en Duitsers omdat die het lef hadden om ons Hollanders te koloniseren.

    • Boeroeng zegt:

     Mijn ouders geboren en getogen te Sumatra waren pro-Nederland en pro Nederlandse pogingen de dictatuur te herstellen.
     Maar wat te verstaan onder “oude kolonialen”.
     Zij kwamen niet van verre om een kolonie te stichten , het was hun land, geboorteland, hun wereld.

 4. Peter van den Broek zegt:

  Zelfbeschikkingsrecht houdt toch in dat Indonesiers zelf mochten beschikken over hun eigen Staatsinrichting? Daar hebben Nederlanders, als koloniale overheersers toch niks over te zeggen, anders is het post-koilonialisme of gewoon paternalisme waarin Nederrland in de kolonien in uitblonk.

  Op 28 oktober 1928 nam het congres van de overkoepelende federatie Indonesia Muda (‘Jong Indonesië’), waarin zich allerlei religieuze en regionale jeugdverenigingen hadden verenigd, een historische slotresolutie aan waarin het drievoudige ideaal van één land, één volk, en één taal werd beleden:
  Ten eerste: wij zonen en dochters van Indonesië verklaren dat wij tot één vaderland behoren: Indonesië.
  Ten tweede: wij zonen en dochters van Indonesië verklaren dat wij tot één natie behoren: de Indonesische natie.
  Ten derde: wij zonen en dochters van Indonesië scharen ons achter het Indonesisch als eenheidstaal.*
  Een paar maanden voor het jeugdcongres was in de kring van de grootste jeugdvereniging, Jong Java, het Maleis voor het eerst Indonesisch genoemd, Bahasa Indonesia. De naamsverandering was ingegeven door nationalistische overwegingen: het Indonesisch moest het symbool van de nieuwe, onafhankelijke Indonesische staat worden. Móest worden, omdat de onafhankelijkheid nog in een ver verschiet leek, en omdat het Indonesisch in 1928 de nationale eenheidstaal niet was.

  Het Indonesisch Nationalisme is altijd gericht op een eenheidsstaat, tenminste vòòr en tijdens de oorlog, want wat betekent 17 Augustus 1945 dan?

  WIJ, DE MENSEN VAN INDONESIË, VERKLAREN HIERBIJ DE ONAFHANKELIJKHEID VAN INDONESIË. AANGELEGENHEDEN DIE DE OVERDRACHT VAN ELEKTRICITEIT ENZ. ZULLEN ZORGVULDIG EN ZO KORT MOGELIJK WORDEN UITGEVOERD . DJAKARTA, 17 AUGUSTUS 05 IN DE NAAM VAN DE MENSEN VAN INDONESIË

  Nederland, de kolonisator dacht met het Atlantisch handvest in de hand en de rede van Koningin Wilhelmina daar anders over. Na meer dan 5000 gesneuvelde militairen, meer dan 15000 slachtoffers in de Bersiap en 100000den Indonesische slachtoffers werd de souvereiniteit overgedragen en toen kon Indonesie zelf beslissen. Dat is Zelfbeschikkingsrecht.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Tja … dat was 1928, toen de gemeenschappelijke vijand Nederland nog volop aanwezig was en eendracht macht zou maken.

   Maar waarom met alle geweld (letterlijk!) de eenheidsstaat onder Javaans leiderschap door de strotten van andere volkeren binnen de archipel geduwd als deze, de gemeenschappelijke baas eenmaal verdreven, graag in federaal verband hun eigen tokootje zouden willen runnen?

   Wat Gij niet wilt dat u geschiedt ……

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘onder Javaans leiderschap etc.’- Een Javaan is een Indonesiër. Net zo als een Zeeuw een Nederlander is. Het land heet ook Indonesië, zoals ons land(gevormd door Friezen, Drenten, Hollanders etc) Nederland heet! Ontstaan uit de Republiek der 7 Provinciën!

    • Pierre de la Croix zegt:

     Hè? Die tekst ben ik toch al eerder tegen gekomen meneer Mertens, helemaal onder aan dit topic (ik lees als een Chinees altijd van onder naar boven).

     Maar goed, u hecht er kennelijk waarde aan uw wijsheid er bij anderen goed in te rammen. Voor alle zekerheid, je weet maar niet hoe tolol ze zijn. Van daar ook die vele uitroeptekens in uw teksten. Als het op deze site zou kunnen zou u het liefst al uw woorden willen onderstrepen.

     Ik mag overigens een heuse Javaan tot mijn vrienden rekenen, ook nog eens eentje van Javaans aristocratischen huize uit een regentengeslacht, die de Nederlandse nationaliteit heeft. Ik kan me ook voorstellen dat er een Zeeuw is met een Zuid Afrikaans of ander niet Nederlands paspoort (daar weet meneer Somers misschien meer van) en een Hollander, die Duitser is of Hongaar. Ik zou dus maar voorzichtig zijn met uw stellige beweringen.

    • Robert zegt:

     Wat is een Papua? Wat is een Oost-Timorees? Die tellen niet mee omdat zij het Javaanse imperiale “leiderschap” niet tolereren.

    • Mister Bule zegt:

     Dit is nu pertinent niet waar. Indonesië is helemaal geen eenheid zoals bijvoorbeeld Nederland, eigenlijk is het qua mentaliteit en samenhorigheid veel meer met een Spanje (met minderheden die eigenlijk onafhankelijk(er) willen zijn) of België (met verschillende taalgebieden) te vergelijken. En politiek en structureel gezien met Frankrijk, waar echt alle macht gecentraliseerd is.

     Ik ken maar weinig landen waar de vooroordelen t.o.v. andere bevolkingsgroepen zó sterk zijn. Javanen zijn achterbaks, Sundanezen promiscue, In Manado is men eigenwijs, Ambonezen zijn lui, terwijl Balinezen alleen geïnteresseerd zijn in begrafenissen. Chinezen zijn grof en Batak willen alleen maar feesten. En de religieuze tegenstellingen helpen ook niet echt.

     Natuurlijk heeft men ongelofelijke inspanningen gedaan om maar een virtuele eenheid te creëeren, (gedwongen) volksverhuizingen zijn daar een mooi voorbeeld van. En het artificiële nationalisme en protectionisme gaat zover dat een buitenlander geen grond kan bezitten en men verplicht wordt de vlag uit te hangen en het woord Indonesië wel in elke reclame wordt genoemd. Met een beetje verbeelding kan je het verplaatsen van de hoofdstad naar Kalimantan als een charme offensief zien vanuit Java.

    • J.A. Somers zegt:

     “daar weet meneer Somers misschien meer van” Een Nederlander met een Belgisch paspoort heeft mij uit de Kenpeitai weten los te praten. En ik heb een Chinese schoon(klein)zoon met een Nederlands paspoort.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ja, maar het ging over Zeeuwen met een buitenlands paspoort.

  • J.A. Somers zegt:

   Eén taal. Toen ik een keer in het museum in Yogjakarta was, verstond de kassamevrouw geen BI. Heb toen mijn rudimentair Javaans uitgeprobeerd, ja, dat ging goed. En in het NA zag ik een uiterst belangrijk document van een overdracht aan de RIS, met hoogstaande Indonesische handtekeningen daaronder. Wat zijn de staatkundige verschillen tussen RIS, en bondsstaten zoals Verenigde Zeven Provinciën, VS, VK, BRD, Zwitserland? Binnen de VN alles eenheidsstaat. Met één eenheidstaal (behalve Zwitserland). Ja, een Zeeuw is nog steeds geen Hollander. En toch is Nederland een eenheidsstaat. Maar we hadden een keer in Jakarta een gids die bij de kennismaking ons duidelijk maakte een Dajak te zijn. En mijn grootmoeder was duidelijk een Madoerese. Ook zelfbeschikkingsrecht. Maar ja, Java is altijd overheersend geweest. En als we het over Indië hebben, is dat meestal Java.
   “meer dan 5000 gesneuvelde militairen” 1602 (KL) + 722 (KNIL) + 202 (KM) = totaal 2526. Over die andere nullen zal ik het maar niet hebben.

   • R.L. Mertens zegt:

    @JASomers;’ Java is altijd overheersend etc.’- Net als de Hollander( uit de prov.N- en Z Hollandindertijd) Moh.Hatta is Sumatraan. Maar zeker een Indonesiër, zoals uw grootmoeder als Madoerese een Inlandse is, en zeker ook een Indonesische is!

    • Mister Bule zegt:

     Ik denk dat u (nog) nooit in Indonesië gewoond heeft? Dat maakt wel veel duidelijk dan.

    • Hans Boers zegt:

     Mister Bule…. zou ik niet te hard rondroepen dat de heer Mertens (nog) nooit in Indonesia heeft gewoond. LOL. Da’s tegen het zere been. Fijn weekend. Jaga diri.

    • Mister Bule zegt:

     Als we het toch over Madurezen hebben: het is misschien de moeite waard eens uzelf in te lezen in het Sampit conflict en de Sambas rellen. Dat toont hoe ‘Indonesisch’ men hier wel niet is en geeft aan wat de tolerantie is m.b.t. andere bevolkingsgroepen.

     De hele transmigrasi met z’n consequenties is natuurlijk een mooi bewijs hoe versplinterd de samenleving wel niet is.

    • J.A. Somers zegt:

     Zelfs vóór de oorlog is de transmigratie vanuit Java mislukt. Een Javaan gaat toch niet in die achterlijke gebieden wonen/werken? De mensen van de Gouvernements Marine vonden dat grote eilandenrijk tussen Riouw en Nieuw-Guinee wel prettig. Hadden ze geen last van ‘Batavia’. Daar deden ze niks, en als ze wat deden was dat ook nog verkeerd.

    • R.L. Mertens zegt:

     MisterBule/HansBoers; ‘nooit in Indonesië gewoond etc.’- Klopt. Wel in Indië. Maar ja, wat weet een bulè en een boer daarvan af?

    • Pierre de la Croix zegt:

     “Indië”???? Was dat niet het eilandenrijk in Azië, tussen Sabang in het noordwesten en Merauke in het zuidoosten, waar blanke mensen uit een land van ver weg overzee eeuwenlang de baas waren over de bruine mensen, oorspronkelijke bewoners van die eilanden, en ze mishandelden, bedrogen en uitbuitten tot op het bot?

     Wat deden uw ouders daar?

    • Hans Boers zegt:

     Hr. Mertens,,,, “wat weet een bule en een boer daarvan af? ” Bent u op de scheld toer en gebruikt u mijn naam op een misplaatste wijze? Indien “ja” dan hoor ik dat bij deze gaarne van u als bevestiging.

    • Arthur Olive zegt:

     “”Indie”????, Was dat niet het eilandenrijk in Azie tussen Sabang in het noordwesten en Merauke in het zuidoosten…..”
     Nou een vraag die de geleerden of belezers onder ons toch wel kunnen weten.
     Als Nieuw Guinea tot Indie behoorde en pas in 1963 was overgedragen aan Indonesia waren de inwoners dan niet in oud Indie waar het Nederlandse verzag verhuisde van Batavia naar Hollandia?

    • R.L. Mertens zegt:

     @HansBoers/misterBule/PierredelaCroix; ‘tegen het zere been etc.’- Inderdaad, het doet nu nog pijn. Loop nog pintjang ook. Was mijn tolerantie even vergeten – Enfin, terug naar merdeka; de gebeurtenis die ik heb meegemaakt; de film bekeken? Toen de film in 1978 werd vertoond werd Indisch/Nederland; nog meer zwijgzamer. Want de mensen hier hadden het nog nimmer gedacht, dat ons Indië een politie staat was. En die begonnen ons vragen te stellen; hele ‘moeilijke vragen’; hoeveel baboes hebben jullie? -De planter met zijn Indische vrouw; 700 man personeel! Die ze allemaal persoonlijk kende en ons gezag accepteerde, boven die van hun eigen bangsa; soort zei er haastig bij. – Een racistische maatschappij zoals Z-Afrika, waar men hier de mond vol over had. Hoor de hr.Koets zeggen, hoe verbaasd hij was, dat hij voor het eerst in zijn leven met Inlander zwom. Hoe die 2e actie ‘al in de pen’ was en hij in s’lands belang zijn Indonesische kennissen moest aangeven. @ Somers; Abdulgani over bersiap in “Soerabaja – Kijken jullie vooral naar deel 2; ons Indië waar veroordelen; ons met de paplepel werd ingegoten! Kom op; met inhoudelijk kritiek op deze film!

 5. PLemon zegt:

  @ Dat is Zelfbeschikkingsrecht.

  # En vooral in het voordeel vd militaire en burger elite…

  *** Citaat: 27 MEI 1999
  … de parlementsverkiezingen op 7 juni moeten aman, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur en adil zijn. Dat wil zeggen veilig, rechtstreeks, algemeen, vrij, geheim, eerlijk en rechtvaardig. De internationale wereld, die het verkiezingsproces in Indonesië
  subsidieert, vindt het al mooi wanneer de stembusgang transparant en vrij gebeurt. Maar Indonesiërs mogen voor het eerst in meer dan veertig jaar hun democratische keuze bepalen en de overheid lijkt adjectieven tekort te komen om dat feit te onderstrepen. De burger beziet dit alles overigens doorgaans als omong kosong (loze praatjes) of bohong (gelul).

  Verkiezingen in Indonesië hadden onder ex-president Soeharto gedurende de afgelopen 32 jaar nog het meest weg van een omvangrijk toneelstuk dat leek te worden opgevoerd ten gerieve van het geweten van Westerse investeerders en inwoners van donorlanden. Onder de cynische benaming ‘Feest der Democratie’ werd op grote schaal stembusfraude gepleegd, werden mensen onder druk gezet om op de regeringspartij Golkar te stemmen en veroorzaakten opgekropte frustraties hierover uiterst gewelddadige verkiezingscampagnes.

  De relevantie van de komende Indonesische verkiezingen wordt echter ook buiten het eigen land niet onderschat. Zo noemde de voormalige Amerikaanse president Carter, tijdens een bezoek aan Jakarta begin april, deze verkiezingen ,,de belangrijkste democratische transitie in de hedendaagse wereld”.
  https://retro.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Indonesie/keus.html

  • Pierre de la Croix zegt:

   “….. de belangrijkste democratische transitie in de hedendaagse wereld ……”

   Voor mij nog steeds een wajangvoorstelling met veel Javaanse gamelan en een voorspelbaar einde.

   • Robert zegt:

    Soms wordt de gamelan vals bespeeld en de wajangpoppen kalang kibut.

    • Arthur Olive zegt:

     Ik zou het verschil niet weten als de gamelan vals wordt gespeeld en de poppen leken mij altijd kalang kibut.
     Misschien sommigen onder de derde en vierde Indo generaties die denken dat die tafrelen van wajang hun geschiedenis is.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix/Robert/ArthurOlive; ‘democratische transitie etc.’- Van een volk, dat eeuwen feodalisme/bezetting; direct democratie verwachten? Zelf ook nog door ons recente ethisch opvoeding; de inlander te verheffen? Om nog maar te zwijgen over sociale verheffing. Die in Nederland nb.pas na 1960(Aow etc.) een aanvang had!

    • Arthur Olive zegt:

     @ R.L. Mertens
     Waarom naar mij gericht op 7 november 2020 om 20:33?

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ach …. ik denk dat meneer Mertens de wereld wil laten weten hoeveel volgers hij heeft.

  • J.A. Somers zegt:

   “De burger beziet dit alles overigens doorgaans als omong kosong” Wij waren in Surabaya in die tijd. Om slachtoffers te voorkomen mocht er elke dag slechts één politieke partij demonstreren, anders vielen er doden. Onze taxichauffeur had van elke partij een vaantje voor de auto en een stapel petjes, van elke partij een. Moest elke dag wisselen om zijn auto veilig te stellen. Hij wist ook waar we die dagen wel of niet heen konden. Wij logeerden in luxe hotels tegen afbraakprijzen, reisorganisaties hadden het toeristenverkeer stil gelegd zodat die contracthotels zonder gasten zaten. En dan de prachtige verhalen over Tommy Soeharto. Over de grote (communisten???) moord van 1965-1966 werd al niet meer gesproken.

  • Bung Tolol zegt:

   Ik lig weer in een deuk om die opmerking van Pak Pierre op 7 november om 14:25 uur “” Ja wat deden uw ouders daar ?”” Mijn ouders zaten daar toevallig ook ,behalve uitbuiten ,mishandelen en bedriegen van die arme inlandertjes deden ze verder niet veel o.k veel makan en minum maar kerdja ? daar hebben we toch personeel voor !😀😀😀

 6. R.L. Mertens zegt:

  @PierredelaCroix; ‘onder Javaans leiderschap etc.’- Een Javaan is een Indonesiër. Net zo als een Zeeuw een Nederlander is. Het land heet ook Indonesië, zoals ons land(gevormd door Friezen, Drenten, Hollanders etc) Nederland heet! Ontstaan uit de Republiek der 7 Provinciën!

  • Pierre de la Croix zegt:

   Oeps … dat wist ik allemaal niet, meneer Mertens. Wat weet u toch veel.

  • J.A. Somers zegt:

   “Een Javaan is een Indonesiër.” Klopt helemaal. Indonesië bestaat uit Javanen.
   ” (Nederland NIET uitgenodigd) ” Uiteraard, wat had Indië daarmee te maken? Wat had Nederland daarmee te maken? Bij politieke partijvergaderingen in Nederland wordt de regering ook niet uitgenodigd, die hebben wel wat anders te doen.
   ” Toen al vergeefs want Soekarno kwam op 4- juli 1927 ( 4 juli ook VS onafhankelijkheid datum) met de PNI; Perserikatan Nasional Indonesia;” En dat in een bezet, onderdrukt land!
   “Die veelal toen nog in penis kokers rondliepen.” Ja, op Koninginnedag. Net als in Nederland met een oranje petje en toeter. Zo’n peniskoter was wel lastig voor een draglinebestuurder. Of een metselaar of timmerman. Over de ambtenaar van de burgerlijke stand of de onderwijzer HIS nog niet te spreken.
   – “Atjeh’s streven is beloond met een soevereiniteit binnen de Republiek.” En waarom de Zuid-Molukken niet? Voor uw duiding ‘soevereiniteit’ moet u maar eens in een juristerijboekje neuzen.

   • RLMertens zegt:

    @JASomers; ‘wat had Nederland daarmee te maken etc.’- Niets? De door Nederland opgerichte Federale staten, met het doel de Republiek; die een eenheidsstaat nastreeft, te isoleren/dwarsbomen nu in een vergadering met die Republiek te Bandoeng, zonder Nederland; niet opmerkelijk? Uitslag van de vergadering; Indonesië moet vertegenwoordigd worden door een directorium van 3(!) Indonesiërs en 1 Nederlandse commissaris! Wat dacht hoe Beel/Nederland zich toen voelde?
    -‘Z-Molukken etc.’- Niet beloond met een soevereiniteit; de RMS was een Nederlands getinte maaksel. In tegenstelling tot Atjeh, die Nederland tot bittere einde verafschuwde! Zo simpel is het.

 7. Robert zegt:

  De penis koker is ook lastig voor een worstenmaker. Zijn worst en de koker kunnen verdwijnen in de voorbereidings productieprocessen.

  • RLMertens zegt:

   @Robert; ‘worstenmaker etc.’- Leg die penis koker maar even weg; kijk naar merdeka dl.2 ! En kom met commentaar. Graag inhoudelijk; dus zonder penis koker aub. .

   • J.A. Somers zegt:

    Wie schreef onlangs: “het zelfbeschikkingsrecht(!) van de Papoea’s! Die veelal toen nog in penis kokers rondliepen.”?

    • Bung Tolol zegt:

     Ha ha ha ,u bent dan al 90 of wordt het nog maar u bent zeker niet op uw achterhoofd gevallen !🤣🤣🤣 en ook zeker niet dement !!!😁😁😁

    • J.A. Somers zegt:

     Ik loop met een rollator om niet te vallen. Dat is gevaarlijk voor een oudje: vallen > ziekenhuis > mortuarium tussen zes planken.
     Elke dag oefeningen tegen dementie: cryptogram uit de krant.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Nu ja meneer Somers ….. vlak uw schier dagelijkse schermutselingen met de hoog geleerde heer Van den Broek ook niet uit. Puur hersengymnastiek. Meneer Van den Broek zou zo als cryptogram designer bij De Telegraaf in dienst kunnen. Iedere dag gratis krantje in Italië als tertiaire arbeidsvoorwaarde is voor hem toch ook mooi meegenomen.

     Hoe zit het nou b.v. met die “Langley”, had ze nu wel of niet laadbomen? Als ik als eenvoudig koopvaardijman – dus niet met het ervaren oog van een dienstplichtige marine officier b.d. – naar die wikipedia foto kijk, dan heeft dat schip geen laadbomen aan dek maar – mogelijk, mijn leesloupe is geen microscoop – netjes in het gelid opgestelde (water)vliegtuigen. Om een amfibie na een patrouillevlucht uit zee terug aan boord te kunnen takelen had je wel een laadboom nodig, maar m.i. niet een hele trits van die dingen die bovendien heel veel plaats in beslag nemen. Een civiel vrachtschip had wel meerdere bomen of derricks aan dek in mijn tijd, dat was nog voordat de containers die prachtig gelijnde schepen misvormden tot drijvende blokkendozen.

    • R.L. Mertens zegt:

     @JASomers; ‘ in penis kokers rondliepen etc.’- Ik! Dacht u nou dat de Republiek het Nederlands gedoe aangaande Papua, hen het zelfbeschikkingsrecht zouden toekennen? Nogmaals, ons toenmalige beleid(Luns) liet daar een brok ellende achter, die waarschijnlijk nog generaties voort woekert.

   • Robert zegt:

    Ik kijk naar de hereniging van de Papuas met hun broeders en zusters in het andere deel van hun “eiland”.One great onafhankelijk Papualand.

    • RLMertens zegt:

     @Robert; ‘kijk naar etc.’- Ook goed(!) gekeken naar wat in de film doc. voorkomt? – Die open tramwagon 3e klas, speciaal voor Inlanders? -De Indische echtgenote van de planter, die het woord bangsa vertaalt met hun ‘eigen soort’. Een koelie die maar f 0,25 per dag verdient. De plantage arbeider f 2,50 per dag. En daar konden ze goed mee weg, aldus mevrouw Marsman. Haar echtgenote verdiende f 20,- per dag. (want)Verschil moet er zijn!- De periode net na 17/8’45 in de stad waar de iedereen vrij rondloopt; de Britse officiers die door Japanse schildwachten worden begroet met de geweer in acht! De stad vol./druk met winkelend publiek en…. met anti Nederlandse leuzen. Dus hoezo; een chaos? Die chaos begon pas na 4/6 oktober! En vanwege/ door onze provocaties; Soekarno voor het gerecht, een Japans maaksel en; geen merdeka!

Laat een reactie achter op Peter van den Broek Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.