Lezing Herman Keppy: Indisch verzet in Den Haag

Verslag en foto’s van Ellen en Edu

Lezing door Herman Keppy over het Indisch verzet tijdens WOII, 30 oktober 2020, Haags Historisch Museum
Op de FB-pagina van het HHM staat onderstaande tekst:
“Den Haag heeft al eeuwenlang een multicultureel karakter. Een grote groep inwoners heeft een Indische achtergrond. Velen woonden hier al voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Toch zijn er maar weinig verhalen bekend van Nederlanders met een Indische achtergrond uit de oorlog. Zouden er onder hen jongens zijn gemobiliseerd? Ja, natuurlijk. Zouden de mensen uit Indië in Rotterdam op 14 mei 1940 ook zijn gebombardeerd? Ja, natuurlijk. Zou de Indische gemeenschap in het westen van het land honger hebben geleden tijdens de Hongerwinter? Ja, natuurlijk. Zouden zij in het verzet hebben gezeten? Ja, natuurlijk. Leer de verhalen van deze verzetshelden kennen.
Onlangs publiceerde Herman Keppy het boek ‘Zijn jullie kerels of lafaards? De Indische en Indonesische strijd tegen de nazi’s 1940 – ‘45’. Deze publicatie poogt voor de eerste keer een overzicht te geven van de strijd en het verzet tegen de Duitse bezetter door mensen afkomstig uit Nederlands-Indië, het huidige Indonesië: Indonesiërs, Indo’s en totoks. Van intellectueel tot gewone arbeider, mannen en vrouwen, politiek gezien van zeer links tot zeer rechts. Het is voor velen, inclusief de Indische gemeenschap, een tot nog toe onzichtbaar verhaal. Dit boek is de geschiedenis van de Duitse bezetting opnieuw verteld, maar nu ingekleurd, ook letterlijk, door mensen uit Nederlands-Indië.”

De lezing van vandaag ging expliciet over Den Haag. In zijn boek komen ook Indische Nederlanders uit andere plaatsen voor. Behalve Indische Nederlanders (Indo-Europeanen en Totoks in Indië geboren) waren er ook vele Molukkers bij het verzet. Hier is weinig over terug te vinden in de geschiedschrijving.
Wat opvalt is dat, relatief gezien, er een oververtegenwoordiging van Indische jongens waren in het verzet, bij de luchtmacht, de RAF. Zo gingen bijvoorbeeld veel Indische rekruten in de eerste oorlogsjaren als piloot de lucht in, om het op te nemen tegen de Duitse overmacht. Waar waren de ervaren Hollandse piloten? Waren zij te laf?
Tijdens, maar ook na de oorlog, is er weinig aandacht en waardering geweest voor deze Indische jongens. Er is weinig over hun te vinden in de kranten en de archieven. Na de oorlog werden deze mannen zelfs terug gezet in rang en beloning, omdat ze de officiële opleiding niet hadden gevolgd. Vele betrokkenen hebben de oorlog niet overleefd, en van degenen die het wel overleefd hebben zijn een groot aantal, teleurgesteld, geëmigreerd en namen hun verhalen mee. Gevolg daarvan is, dat er in Nederland weinig documentatie te vinden is.
Herman Keppy heeft heel wat speurwerk moeten doen, zowel in binnen- als buitenland, om de verhalen boven water te krijgen.

In de bibliotheek in Ypenburg is de tentoonstelling “Indisch Den Haag contra de Nazi’s” nog de hele maand november te zien.

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

69 reacties op Lezing Herman Keppy: Indisch verzet in Den Haag

 1. Arthur Olive zegt:

  “Waar waren de ervaren Hollandse piloten?
  Waren ze te laf?
  Als ik zo de lijst van Nederlandse piloten en bemaning bekijk dan schijnt het niet zo te zijn.
  In die lijst zie ik ook van de bemanning die er in Indie geboren zijn het volgende:
  Vliegers of vliegers-waarnemers 85
  Leerling vliegers 3
  Vlieger instructeur 2
  Waarnemer 25
  Vliegtuig telegrafist 39
  Het viel mij op dat er geen Indische vliegtuigmonteurs in die lijst voorkwam.

  https://www.dutchgenealogy.nl/list-of-dutch-pilots-for-the-raf-and-faa/
  Download the list.

 2. Peter van den Broek zegt:

  Ik lees het citaat een paar keer over: “Den Haag heeft al eeuwenlang een MULTICULTUREEL karakter” en vraag me af wat dat “multi-cultureel” voorstelt ! Of is dat oud-Indiegangers de botol tjebok in Den Haag introduceerden. Om dat multicultureel te noemen is toch overdreven.

  Ik lees als buitenstaander het topic op een andere manier. Het lijkt erop dat Nederlanders met een indische achtergrond in Nederland in WO2 relatief gezien meer verzet pleegden dan Nederlanders maar ook meer dan Nederlanders met een indische achtergrond in Nederlands-Indie, de zgn Europeanen. Maar is dat zo en hoe is dat te verklaren?

  Tevens begrijp ik waarom er geen indische vliegtuigmonteurs op die lijst voorkwamen, is toch heel simpel. In Nederlands-Indie volgden weinig Europeanen een technische opleiding want ze wilden hun handen niet vuil maken.

  • J.A. Somers zegt:

   “volgden weinig Europeanen een technische opleiding ” U vergeet uw grote vriend de heer Boer.

  • Boeroeng zegt:

   Het waren vooral studenten die naar Engeland gingen en zich aansloten bij de Engelse troepen. Veelal hadden ze geen technische middelbare opleiding en zaten in studierichtingen waar het niet ging om technisch met de handen te zijn.
   Dat kan verklaren waarom ze niet ingezet werden als sleutelaars.

  • J.A. Somers zegt:

   “is dat oud-Indiegangers de botol tjebok in Den Haag introduceerden.” Nou, vergeet de rendang niet! U heeft wel een heel beperkte blik op Den Haag voor wat betreft multicultureel. Regeringsstad, VN-organisaties, diplomaten van over de hele wereld (is toch wat meer dan Indisch?), plus een universiteit boven en een universiteit onder.

 3. Peter van den Broek zegt:

  Er waren voor de oorlog heel veel Nederlanders met een indische achtergrond In Nederland en dat wordt verklaart in een NIDI-rapport over “Indische Nederlanders” (2002 blz 27 ). het gaat om grote getallen(> 10000)

  “…….Zeer opvallend in figuur 3.1 is het relatief geringe aandeel van de leeftijds- groepen tussen 10-25 jaar. Dit valt toe te schrijven aan het feit dat veel Europeanen hun kinderen het middelbaar en hoger onderwijs in Nederland lieten volgen. Ook in de Volkstelling van 1920 is deze opvallende deuk tussen 10 en 25 jaar duidelijk terug te vinden. In feite was het algemene patroon van de migratie tussen Nederlands-Indië en Europa/Nederland sterk leeftijdsspecifiek: richting Europa rond het einde van de lagere school, richting Indië bij het begin van de arbeidscarrière, en opnieuw naar Europa bij pensionering. Zelfs bij een relatief gering migratiesaldo heeft migratie hierdoor een fors effect op de leeftijdsstructuur van de Europese bevolking in Nederlands-Indië……”

  Veel Europeanen dwz Nederlanders i.c. totoks lieten hun kinderen onderwijs volgen in Nederland. veelal brachten ze in een verlofperiode hun kinderen op kosten van de werkgever naar Nederland en lieten die bij familie inwonen, dat was dus dubbel goedkoop. Tevens gaf een Nederlandse opleiding meer status in Nederlands-Indie. Een vervolgopleiding werd zodanig gekozen dat de kans op een baan in Nederlands-Indie vergroot werd.
  Ik heb voor de aardigheid in EXCEL wat gegevens verzameld over Nederlanders met een indische achtergrond die in Nederland onderwijs volgden en wat hun afkomst was , dwz wat hun vader in Nederlands-Indie deed, zoals Van Mook of Beerenschot. Nederlands-Indie was niet alleen een rangen- en standenmaatschappij maar ook kaste-maatschappij dwz wie voor een dubbeltje was geboren werd geen kwartje, de sociale mobiliteit was gering tot nihil. Dat gold natuurlijk niet alleen voor de vooroorlogse periode. Direct na de oorlog was hetzelfde laken een pak.

  Daarnaast lees ik in het artikel:
  “——-Tijdens, maar ook na de oorlog, is er weinig aandacht en waardering geweest voor deze Indische jongens. Er is weinig over hun te vinden in de kranten en de archieven. Na de oorlog werden deze mannen zelfs terug gezet in rang en beloning, omdat ze de officiële opleiding niet hadden gevolgd. Vele betrokkenen hebben de oorlog niet overleefd, en van degenen die het wel overleefd hebben zijn een groot aantal, teleurgesteld, geëmigreerd en namen hun verhalen mee—–”

  Dat is toch opmerkelijk Ik heb toevallig wat over de luchtmacht/landmacht gelezen in WO2 en daarna. Er werd een onderscheid gemaakt tussen degenen die in Engeland vochten en degenen. in Duits krijgsgevangenkamp zaten. dan kom toch wel een ander beeld naar voren.

  Ja Den Haag heeft nu wel multi-cultureel karakter, kijk maar naar Laakkwartier, rondom Station Hollands Spoor maar of dat eeuwenlang was!!!

  • Jan A. Somers zegt:

   “het relatief geringe aandeel van de leeftijds- groepen tussen 10-25 jaar.” Maar ook de nieuwkomers kwamen nu pas na een voltooide studie. De tijd dat Jan en alleman op de bonnefooi naar Indië ging was voorbij.
   “Na de oorlog werden deze mannen zelfs terug gezet in rang en beloning, ” Dat is toch normaal. Omdat er een tekort is worden gedeeltelijk opgeleiden ingezet, met een titulaire rang en salaris. Deze vervallen als de zaken weer normaal zijn. Versnelde oorlogshuwelijken: Vervroegd trouwen om bij sneuvelen in actieve dienst een vol weduwenpensioen te krijgen. In mijn eigen diensttijd werd er gecompenseerd in mijn officierssalaris: Als luitenant begonnen met een kapiteinsfunctie en naderhand een majoorsfunctie.

 4. Peter van den Broek zegt:

  citaat: “——-Tijdens, maar ook na de oorlog, is er weinig aandacht en waardering geweest voor deze Indische jongens. Er is weinig over hun te vinden in de kranten en de archieven—-”

  Ik weet niet waarop de schrijver deze uitspraak baseert, maar als hij het lijstje wat nauwkeurig speciaal de “Indische vliegers” had bekeken (ik heb de lijst in EXCEl geimporteerd en geselecteerd op vlieger), dan was hij tot een andere en genuanceerde uitspraak gekomen. Want op de lijst komt ook een zekere Hazelhoff Roelsma, Sieben Erik voor, dan moet er toch een lichtje gaan branden? Kennelijk brandt er niets en kijkt de schrijver niet naar geschiedkundige films.

  Er is best wat te vinden in kranten en archieven over de Indische vliegers, de overlevenden zijn toch niet slecht terecht gekomen. Kijk ik tevens naar het beroep van de vader, dan wordt veel verklaard over de ongelijkheid van de rangen- en standenmaatschappij in Nederlands-Indie. Is niks mis mee, maar mag wel als verklarende variabele meegenomen worden Heer Keppy!!!

  • J.A. Somers zegt:

   “een zekere Hazelhoff Roelsma” schijnt toch, samen met een zekere Helfrich en een zekere Kruls in Den Haag in een actiegroep te hebben gezeten tegen ‘Linggadjati’? Althans volgens de geruchten.

 5. Anoniem zegt:

  Helfrich , Jan Eduard en vlieger-waarnemer zit er ook tussen.

  Het citaat “—-Na de oorlog werden deze mannen zelfs terug gezet in rang en beloning—-” is wellicht normaal voor Nederlandse verhoudingen, maar voor Nederlands-Indie niet normaal. Daar was wel een oorlog aan de hand maar dat wisten de mensen, zoals dhr Somers in Nederland niet.

 6. Peter van den Broek zegt:

  De oververtegenwoordiging van Indische jongens bij de luchtmacht, de RAF heeft een logische verklaring. Nederland werd in mei 1940 door de Duitsers bezet. De Nederlandse regering in ballingschap in Londen wilde een bijdrage leveren aan de bevrijding van Europa en daarom werden (dienstplichtige) militairen op te roepen uit Nederlands-Indie, vandaar dat in de laatste kolom van de lijst van dhr. Olive staat herkomst “Nederlands Oost-Indie” Van de meer dan 900 Nederlandse militairen bij de RAF was iets meer dan 20% afkomstig uit Ons Indie.

  Het betekende wel dat op deze manier aan de Nederlands-Indische defensie de broodnodige vliegtuigbemanning werd onttrokken. Toch wel een vreemd beleid van de Nederlandse regering om veelal jonge (KNIL)militairen te ontrekken uit Nederlands-Indie dat in een oorlog dreigde te worden betrokken en die met veel moeite naar Engeland te halen om daar opgeleid te worden.

  Ik ben niet helemaal zeker van het verhaal maar ik meen me te herinneren dat het kon gebeuren dat door Nederland bestelde vliegtuigen uit de Verenigde Staten door Amerikaanse piloten moesten worden bemand. Deze vliegtuigen werden door de USS Langley naar Nederlands-Indie vervoerd maar het schip werd door Japanse bommenwerpers aangevallen en zonk op 27 februari 1942.

  Mijn vraag is wat er met die Indische mensen bij de RAF NA de oorlog is gebeurd!!! Zijn deze ervaren oorlogsmilitairen in Nederlands-Indie ingezet.? Daar was toch een oorlog aan de gang, of dacht Nedeland dat bij “politionele acties” geen vliegtuigen nodig waren!!!! Die werden dacht ik bij Palembang wel ingezet.

  • Jan A. Somers zegt:

   “maar dat wisten de mensen, zoals dhr Somers in Nederland niet” .Het ging toch over de Indische jongens in Nederland > Engeland? En daar was de oorlog in 1945 toch voorbij? Ik dacht overigens dat dit ook het geval was bij de officieren die met een functie boven hun rang in Indië waren ingezet. Hoe bent u overigens te weten gekomen wat ik wel of niet weet? Was u tijdens de oorlog in Indië? Hard werkend om in leven te blijven? Doordat er hier meerdere anoniemen rondscharrelen weet ik niet met wie ik te maken heb.

  • Jan A. Somers zegt:

   “USS Langley ” Ik moet diep duiken in mijn geheugen. Volgens mij (maar wie ben ik?) had de USS Langley twee ladingen vliegtuigen aan boord. Amerikaanse vliegtuigen waarvan de piloten al vooruit waren gestuurd, en nog niet geassembleerde vliegtuigen die door Indië waren besteld. Eerder bestelde (en geleverde) Amerikaanse jagers (Brewster Buffalo?) heb ik nog zien vliegen, Maar volgens mij allemaal door de Japanners uit de lucht geschoten. Net als de reeds lang aanwezige Curtiss-Wright jagers en Glenn Martin-bommenwerpers.

  • Arthur Olive zegt:

   “Mijn vraag is wat er met die Indische mensen bij de RAF NA de oorlog is gebeurd!!!”
   Als die Indische mensen tot de “Few” behoorden in de battle of Britain van 10 july tot 3 oct. 1940 dan waren ze allen gesneuveld in WW2.

   • Jan A. Somers zegt:

    Ik denk: beroeps bleven in dienst tot pensioen, dienstplichtigen gedemilitariseerd naar huis.

 7. Peter van den Broek zegt:

  De laatste twee reacties zijn bij gebrek aan feitenkennis louter speculaties over de geschiedenis, het heeft geen zin daarop in te gaan.

  Ik herinner me nog iets, ik doe een stap terug. Vele Indischen jongeren gingen naar Engeland om kennelijk hun dienstplicht te vervullen. Zodoende werd de Indische defensie wel verzwakt maar ook een beetje raar, want was verzending buiten het Rijksdeel in de Indische Staatsinrichting I.S. toegestaan , de zgn “Grondwet” van Nederlands-Indie?
  Ik leg het uit. Na de oorlog kon Nederland geen dienstplichtigen naar Nederlands-Indie sturen, de Grondwet verbood verzending van dienstplichtigen naar Overzeese Gebiedsdelen, pas in 1947 werd dat veranderd, maar toen zaten al scheepsladingen dienstplichtigen in de Gordel van Smaragd.
  Omgekeerd geldt hetzelfde. Dienstplichtigen uit Nederlands-Indie mogen niet buiten hun Rijsdeel naar Nederland of Engeland worden gestuurd. , laat staan KNIL-militairen, KNIL betekent niet voor niets Nederlands-Indisch Leger maar het lijstje van dhr Olive vermeldt ook KNIL-militairen in Engeland. Ik ben benieuwd wat de Heren ervan zeggen, die hebben die Staatsinrichting meegemaakt en weten toch wel iets van de Indische Staatsinrichting, of vergis ik me. Vergissen is menselijk

  P.s. het verhaal over de USS Langley klopt niet, dat voel ik aan mijn theewater aan, het kleine vliegdekschip was niet in staat die meer dan 60 vliegtuigen te vervoeren. De nog niet-geassembleerde vliegtuigen, werden in kratten in een Amerikaans vrachtschip naar Nederlands-Indie vervoerd

  • Pierre de la Croix zegt:

   Peter van den Broek zegt 5 november 2020 om 10:10: “De laatste twee reacties zijn bij gebrek aan feitenkennis louter speculaties over de geschiedenis, het heeft geen zin daarop in te gaan” en ook, in de laatste alinea, “het verhaal over de USS Langley klopt niet, dat voel ik aan mijn theewater aan”.

   De heer Van den Broek zet met een brede armzwaai 2 reacties van anderen weg als flauwekul wegens gebrek aan feitenkennis maar besluit zijn geleerde betoog met de constatering dat het verhaal van de “Langley” niet klopt omdat hij het aan zijn theewater voelt.

   Typisch voorbeeld van egocentrisch denken, zo lijkt mij.

   • Jan A. Somers zegt:

    “zet met een brede armzwaai 2 reacties van anderen weg als flauwekul” U (onze kruisridder) hoeft zich over mij geen zorgen te maken hoor. De heer van den Broek heeft groot gelijk. Hij heeft van mij verwacht dat ik als 15-jarige jongen in Soerabaja alles opschrijf wat er gebeurde. .Nou gebeurde er in Soerabaja eigenlijk nooit iets. Elke extra roofmoord, of foutgaan van een hoge ambtenaar, was meegenomen. Zo ook dat grote aantal Amerikaanse vliegers dat zich zat te vervelen in Modderlust. Ze gaven daar de bedienden veel te grote fooien, en verpestten ook de taxitarieven. In het uitgaansleven kregen ze voorrang bij de mooie Indische meisjes, wat ook al stak.
    “dat voel ik aan mijn theewater ” Heb ik ook. Maar met mijn probleem dat ik waarschijnlijk in mijn leven meer ben vergeten dan u ooit hebt weten binnen te halen. Ik heb natuurlijk uit mijn Indische bibliotheek niet alles goed gelezen, maar wel doorgebladerd en daarbij serendipiteit alle ruimte gegeven. Zo wist ik waar ik de USS Langley ongeveer kon vinden: Boekenkast, Lou de Jong (goedkope editie zonder zakenregister!), Indische delen, binnen 5 minuten raak. Ik ga niet alles overtypen, gewoon (sorry) een verhaaltje:
    Er was een groot konvooi uit Australië onderweg naar Bombay. Met de Langley 32 vliegtuigen die vliegklaar opeen gepakt stonden op het korte vliegdek, en 27 gedemonteerde jagers verdeeld over de ruimen van de Langley en de Seawitch. Admiraal Helfrich kreeg gedaan dat beide schepen hun lading zouden lossen in Tjilatjap. Drie weken vóór de capitulatie, Java lag al onder vuur! De Langley werd op 27 februari door Japanse vliegtuigen gebombardeerd en door een Japanse torpedobootjager tot zinken gebracht. De Seawitch wist een dag later Tjilatjap binnen te lopen en haar kratten te lossen. Een deel van de kratten werd naar per trein naar Bandoeng gebracht waar de tijd ontbrak de jagers te assembleren. De rest werd vanaf de kade het water ingegooiid bij het naderen van de Japanners. Ik herinner me daarbij de talk of the town in Soerabaja: Wie zou er voor de assemblage van die toestellen zorgen? Op een vliegveld binnen bereik van Japanse bommenwerpers. Maar die burgers wisten natuurlijk niet dat er op Morokrembangan een militie-matroos vliegtuigmaker, stamboek nr. D 211, J. Boer, niks had te doen. Aangezien de meeste vliegtuigen al uit de lucht waren geschoten had hij niets meer te doen en bezig gehouden met het vertalen van technische handboeken. Hij kon die kratten toch openbreken en vliegtuigen bouwen? Ik heb in militaire dienst uit een bouwpakket een Starfighter gebouwd, pronkend op een foto boven op de archiefkast achter mij op mijn werkkamer in de legerplaats.
    Eerder had ik hier samenvattend geschreven: “Volgens mij (maar wie ben ik?) had de USS Langley twee ladingen vliegtuigen aan boord. Amerikaanse vliegtuigen waarvan de piloten al vooruit waren gestuurd, en nog niet geassembleerde vliegtuigen die door Indië waren besteld. (…) .De vliegtuigen stonden hutje mudje op het vliegdek (was niet zo groot), de kratten in de ruimen.” Dat is toch een aardige samenvatting in een verhaaltje voor lezertjes van I4E? Mijn thee is op.

  • J.A. Somers zegt:

   “was verzending buiten het Rijksdeel in de Indische Staatsinrichting I.S. toegestaan ” Als het erin zou hebben gestaan, was het overruled door de staat van beleg/oorlog. En nu in Navoverband, Nederland eerbiedigt internationale verdragen, Mijn vaccinatieboekje staat er nog vol mee.
   De Amerikaanse eenheid bestond uit minder dan 60 vliegtuigen, En op welk (ook getorpedeerd schip waren die kratten dan verscheept? De vliegtuigen stonden hutje mudje op het vliegdek (was niet zo groot), de kratten in de ruimen.

 8. Peter van den Broek zegt:

  Dag Heer de la Croix. Zo te lezen bent U niet verandert

  Mijn theewater is uitstekend. Sommige verhalen kloppen gewoon niet en ik heb het nog even opgezocht . Misschien ben ik volgens Uw maatstaven egocentrisch maar ik check wel mijn feiten

  1) Battle of Britain was volgens dhr Olive van 10 july tot 3 oct. 1940. Hoe hadden die Indische Jongens zo snel naar Engeland kunnen gaan, zeker Engelandvaarders!!! Ik heb wat verhalen gelezen over die vliegers, best interessant, maar wat ik mis wat ze voor hun Moederland Nederlands-Indie hebben gedaan. Dat lijkt mij voor Indische Nederlanders wel relevant.

  2) Als Marineman weet ik wel wat van schepen en hun historie af. Het verhaal over de USS Lanley heb ik ergens bij L. de Jong in standaardwerk gelezen, zie ook volgend verhaal

  1942: February 27: Loss of USS Langley (AV-3)
  On February 27, 1942, the aircraft tender, USS Langley (AV-3), was carrying 32 U.S. Army Air Force Curtiss P-40 “Warhawk” aircraft for the defense of Java when she was bombed by Japanese naval land attack planes about 75 miles south of Tjilatjap. Along with Langley was the freighter Sea Witch, carrying an additional 27 Curtiss P-40 “Warhawk” aircraft, and the destroyer escorts USS Whipple (DD-217) and USS Edsall (DD-219).

  https://www.history.navy.mil/content/history/museums/nmusn/explore/photography/wwii/wwii-pacific/us-entry-into-wwii-japanese-offensive/1942-January-15-abda-japanese-octopus/1942-february-27-loss-uss-langley-av-3.html

  Het aantal P-40 toestellen was 32+27= 59. Heeft dhr. de la Croix wel eens 59 toestellen op een klein vliegdekpschip zien staan.

  • Arthur Olive zegt:

   “Hoe hadden die Indische jongens zo snel naar Indie kunnen gaan, zeker Engelandvaarders!!!”
   Er waren geen Nederlandse piloten in de “Battle of Britain”, die moeten dus later zijn gekomen.
   De Battle of Britain was van korte duur, nog geen 3 maanden, dit waren de piloten van de “Never so few” rede.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Peter van den Broek zegt 5 november 2020 om 12:46: “Dag Heer de la Croix. Zo te lezen bent U niet verandert”.

   Neen meneer Van den Broek, maar daar schijnen weinigen op deze site zich aan te storen. Anders is dat met u. Na een kluizenaarsbestaan in mijn schuttersputje merk ik dat u nog steeds de zelfde hautaine, zelfingenomen zwelbast bent die op laatdunkende toon anderen de les leest en van wellevendheid geen kaas heeft gegeten.

   Ik ben slechts zo aardig geweest om u er om 1044 uur van deze mooie 5de november op te wijzen dat u niet met 2 maten moet meten en niet de goegemeente wijzen op de splintertjes in andermans ogen terwijl u ogenschijnlijk geen last hebt van de balken in de uwe.

   • Jan A. Somers zegt:

    Laat nou maar joh. Tenzij u zich verveelt vanwege de Corona. Saaie tijd hé?

    • Pierre de la Croix zegt:

     Neen meneer Somers, ik verveel me niet. Hele hoop leuke dingen te doen. Net een parkeer app geïnstalleerd. Helemaal sendiri. Kom zelfs tijd te kort.

     Maar ik ben allergisch voor zwelbasten met een dikke huid. Als we die allemaal hun gang laten gaan zijn ze binnen de kortste keren President van het machtigste land ter aarde. Dat moeten we met z’n allen toch niet willen.

    • Arthur Olive zegt:

     “Maar ik ben alergisch voor zwelbasten met een dikke huid. Als we die allemaal hun gang laten gaan zijn ze binnen de korste keren President van het machtigste land ter aarde. ”
     Trump heeft een grote bek en is erg met zichzelf ingenomen. Laat ons echter kijken wat hij gepresteerd heeft in die bijna 4 jaar.

     Voordat hij president werd begon de Left hem al tegen te werken en beschuldigen van wat ze zelf hadden gedaan. Het was een administratieve coup en de grootste daders lopen nog vrij rond.
     !) Prison reform die de vorige presidenten beloofden en niet deden. Tienduizenden Blacks kregen hierdoor hun vrijheid.
     2)Voor de pandemic meer werk voor alle minorities en vrouwen ten alle tijde.
     3) Grootste economy ter wereld. Deze laatste drie maanden meer dan 33% GDP.
     4) Renegotiate NAFTA tussen Canada en Mexico. Het was eenzijdig.
     5) Renegotiate trade agreements met China (Amerika verloor miljarden elk jaar)
     6) Stop “catch and release” voor emmigranten. Ze kwamen over de grens, lieten zich regristreren en moesten dan beloven om na zoveel jaren zich aan te melden voor hun court-case. Belachelijk!
     7)Build the wall waarvan al meer dan 400 mile klaar is. (Hij is hiervoor gekozen).
     8) Obama had emmigranten kinderen in kooien, dat mocht niet meer, foto’s hiervan waren genomen gedurende de Obama tijd en Trump werd ervan beschuldigd.
     9)Deportatie van tienduizenden MS13 gangsters terug naar Central Amerika.
     10) Meer Nato landen laten betalen meer voor hun eigen defence.
     11) ISIS heeft geen land meer.
     12) Amerikaanse ambasade in jerusalem.
     13) Sudan, UAR en Bahrein agreements met Israel waarvoor Trump misschien een Nobel
     Peace prize krijgt. Niet zoals Obama die het voor niets kreeg.
     14)Appoint 3 original judges in de supreme court. Dit zijn judges die de constitution niet
     willen veranderen.
     15) Geweldige build-up van de armed forces. Peace thru strength!
     16) Bring back de soldaten, no more foreign wars.
     17) Energy independence en nu exporter hiervan.
     18) Ontstaan van de Space Force.
     18) Get out of eenzijdige duure Paris peace accord.
     19 Get out of Iran deal die het legaal mogelijk maakte na 10 jaar voor Iran om eem atoombom te maken
     20) Minder belasting en weg doen van vele wetten die het moeilijk maakten voor business.
     21) Defuse oorlog met N. Korea
     Trump vertikte het om te buigen voor die jap god, iets waar de meeste Indo’s mee eens zijn.
     Ik kan wel door gaan hiermee maar nu kan het zijn dat wij een corrupte president krijgen, Zijn hele familie is corrupt en de Clinton’s zijn hier niets bij vergeleken.

    • Hans Boers zegt:

     T.a.v. de heer Arthur Olive.
     …die onder dit schreef: …. Laat ons echter kijken wat hij gepresteerd heeft in die bijna 4 jaar.”

     Geachte heer Olive, ik meen me te permiteren om u op iets te attenderen. Ik weet bijna niets over het politiek gebeuren in de USA en de door u opgesomde feiten en ik zal pertinent uw beweringen derhalve ook niet tegenspreken.

     Wat ik echter wel weet is het volgende:
     De USA verkoopt wapens inclusief fighterjets zoals de F16 (of heeft verkocht of werkt mee aan de verkoop) aan onder andere TURKIJE en AZERBAIJAN. En deze verkopen zijn bedroegen/bedragen honderden miljoenen US$.

     Nu wil het geval dat sedert 27 sept 2020 er een oorlog gaande is in de Caucasus Europe tussen Azerbaijan samen met Turkije tegen Nagorno Karabakh (bevolkt door Armeniers.)
     Zoals wellicht bekend bij u, zijn de Armeniers het volk dat als eerste volk het Christendom als staats religie in het jaar 302 AD heeft aangenomen.

     Mijn vraag aan u is als volgt, gebaseerd op de volgende feiten:
     1) U bent christelijk naar ik heb begrepen uit diverse postings van u in het verleden.
     2) Azerbaijan en Turkije gezamenlijk hebben in zeer sterke mate Armeense burgers, hun huizen, kerken, ziekenhuizen, scholen, boerderijen en andere akkerbedrijven, dorpen plat geschotenen sedert een dag of 10 is men zelfs bezig om fosfor cluster bommen te gebruiken met alle nare gevolgen. De hoofdstad Stepanakert van Nagorno Karabakh is voor 40% totaal vernield. Er zijn burgers LEVEND GEVILD en in koelen bloede vermoord en ONTHOOFD, burgers die wegens ouderdom bijna niet meer kunnen lopen laat staan vluchten voor geweld.

     Mijn prangende vraag aan u ( zonder politiek achtergronden of meningen erbij te betrekken) luidt:

     Hoe staat u als Christen en USA-burger tegenover het feit, dat de USA wapens verkoopt aan een regiem dat bezig is om het oude Kalifaat wederom macht in te blazen, christelijke burgers (let wel BURGERS, niet soldaten) om zeep helpt daarbij gebruik makend van de door de USA geleverde wapens en ander wapentuig. ?

     N.B. Mijn vraag aan u is slechts uit nieuwsgierigheid gesteld en het is totaal mijn bedoeling niet om een discussie hierover te voeren over wat wel waar is of niet waar, over wie er gelijk heeft of niet gelijk, puur uit nieuwsgierigheid dus.

     Indien u meent dat mijn vraag voor u van geen belang is, is het mij om het even en even goede vrienden.

     Bij voorbaat dank voor uw lees attentie en
     Met vriendelijke groet
     Hans Boers

    • Hans Boers zegt:

     Nog even een ander aanvullend vraagje t.b.v. mijn persoonlijke nieuwsgierigheid voor de heer A. Olive met betrekking tot corruptie.

     Heeft u toevallig nog nieuws over de Trumptowers deal met Istanbul Turkije? Ik kan geen aanvullende informatie hierover vinden en wellicht weet u er meer van? Is de deal nog doorgegaan of is het lopende?

     Bij voorbaat dank.
     Met vr. gr. Hans Boers

    • Arthur Olive zegt:

     Heer Boers
     Naar aanleiding van uw vragen zal ik proberen zo best mogelijk ze te beantwoorden.
     Ik weet dat Arminia het eerste Christelijk land wordt genoemd maar ik zie Christianity niet als een nationaal geloof dat gedwongen werd zoals in vele landen.
     Wat men zich ook noemt, er zijn alleen twee geloven in de wereld: Salvation or reward by works or salvation or reward by grace. Er zij niet veel die in salvation by grace geloven.
     Op uw vraag hoe ik erover denk als Amerika F-16 jets verkoopt aan Turkije en Turkije die gebruikt om Armeniers aan te vallen dan ben ik er zeer tegen en zie het als een misdaad, een herhaling van de oude genocide. Ik voel mijzelf ook schuldig omdat alle fasteners (klinkers?) in de F16 door Alcoa fasteners wordt gemaakt. Ik werkte 32 jaar voor die fabriek in Carson, California. Eisenhower waarschuwde ons al voor de Amerikaanse Industrial Complex. Uireindelijk zijn wij allen moordenaars, als niet direct dan toch wel indirect met ons belasting geld. Een paar jaar geleden toen wij in Turkije waren werd ons op het hart gedrukt om niet over de Arminaanse genocide vragen te stellen want het is tegen de wet daar om erover te spreken.
     Wat betreft de Trump Towers in Tukije, Trump en zijn familie zijn niet de eigenaars.
     Trump is geen lievertje maar hij is niet te vergelijken met de Clintons en de Bidens.

    • Hans Boers zegt:

     Dag heer Olive,

     hartelijk dank voor uw antwoorden.

     Iets ter verduidelijking waarom ik mijn vraag(vragen) stelde, mocht het voor u interessant zijn..

     Niet wegens mijn interesse in de USA politiek. (Nogmaals ik weet er bijna niets van.)
     Mijn vragen waren gestoeld op mijn interesse voor het Armeense wel en wee en de genocide, de invloed van de Armeniers op de economie en nu dan nu helaas aansluitend het “vervolg” van de genocide.

     Ik heb me erin verdiept (en ben er nog druk mee doende) omdat ik zelf een nazaat ben van een patriottische Armeen wiens familie al sedert de 17de eeuw gemoeid was met de oorlogen aldaar in die Caucasische gebieden, waar momenteel de oorlog alweer heerst.(Hij was Hoofdcommandant van het Perzisch leger tijdens Nadir Shah’s regeringsperiode tegen de Ottomanen)

     Daarbij heb ik ook een interesse voor de religie in het algemeen, omdat ik 2-gelovig ben opgegroeid, namelijk van huis uit Christelijk maar mijn middelbare schoolopleiding op een Islamitische school heb gedaan in Indonesia.

     Nogmaals mijn dank voor uw visie en ik wens u een prettig weekend toe.

     Met vr. gr.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Hallo Arthur, goede vriend en neef van een paar goede vrienden van mij.

     Je hebt nogal wat puntjes opgenoemd die JOUW president in jouw ogen – en blijkbaar in de ogen van veel van je nieuwe landgenoten – een goede president maken. Daar zal ik maar niet tegen in gaan, ik heb té weinig verstand van zaken. Bovendien, ik herhaal, het is JOUW president. Als je happy met hem bent, okee en gefeliciteerd.

     Waar het mij om gaat is dat deze man door de wereld toch ook wordt gezien als een representant van de westerse wereld waartoe ik ook behoor én dus van de westerse beschaving en de moraliteit die wij in het vrije verlichte westen willen uitstralen, een beschaving die grotendeels is ontsproten uit het Christendom dat jij zo vurig aanhangt (ook niks mis mee, wat mij betreft).

     Maar daarmee – met het puntje representatie buiten de landsgrenzen van de VS dus – komt JOUW president ook in mijn vaarwater en dat verschaft mij het recht te vinden dat JOUW president zich als mens gedraagt als een onbehouwen, leugenachtige bully die alle democratische principes aan zijn laars lijkt te lappen om aan de macht te kunnen blijven. Slecht voorbeeld voor (aankomende) dictators en dictaturen in de wereld die wij zo graag een lesje fatsoen, integriteit, vrijheid van meningsuiting en nog wat leuke dingen willen leren.

     De geachte opponent van JOUW president zal ook wel smetten op zijn blazoen hebben maar heeft toch meer de uitstraling van een “decent guy” en dus van een waardig representant van wat ook MIJN wereld is.

     God bless America.

     P.S.: De strijdkreet van JOUW president is na 4 jaar presidency nog steeds “Let’s make America great again”. AGAIN? Heeft hij het al twitterend in de achterliggende 4 jaar dan toch verprutst en moet het allemaal opnieuw?

    • Arthur Olive zegt:

     @Pierre de la Croix
     De strijdkreet “Make America great again” is vanwege de Chineeze pandemic.
     Wat betreft die “decent” guy, Joe Biden, er is niets in zijn 47 jaar career waar hij iets goed gedaan heeft. Als hij president wordt, wat ik betwijfel, dan wordt hij blackmailed door China, Rusland, Ukraine en andere landen waar hij corrupte deals mee heeft gemaakt.
     Als dat niet gebeurt dan zal zijn eigen patij hem beschuldigen zodat de communist Kamala Harris president wordt en dat zal het einde worden van de Westerse wereld zoals wij het kennen.
     Ik vraag mij af wat voor voorbeelden er zijn om aan te tonen dat mijn president alle democratische principes aan zijn laars lijkt te lappen om aan de macht te kunnen blijven.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Okee Arthur, maar soms is het goed om in een heli te stappen, op te stijgen en van grote hoogte op je land en het gedoe daarin neer te zien.

     Afstand nemen, ander perspectief …..

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ‘zelf ingenomen zwelbast etc.’- Wat Gij niet wilt……. Waarom niet uw andere wang(!) hem toekeren? Heb uw vijanden lief ….! Ook in de donkerste uren!

    • Arthur Olive zegt:

     Nu dat er bijbel spreuken bij komen zou het goed zijn dat we achter de ware betekenis komen. Niemand kan die wetten doen, het is onmogelijk om je vijand lief te hebben of je andere wang te geven zonder zondige gedachten. De wet is de school master om ons te laten zien dat wij het niet kunnen doen en dat de enige oplossing is Christus die de wet heeft gedaan voor zijn mensen. Salvation is by grace and not by works.
     Het is daarom dat de apostle Paul cried out: The good that I want to do that I don’t and the evil that I don’t want to do that I do. Oh wretched man that I am, who will deliver me from this body of death. I thank God the Father and His Son Jezus.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Nou meneer Mertens, nu hoort u het eens van een ander.

     Ik ben ook maar een onverbeterlijk zondaar.

     Heb erbarmen.

    • Robert zegt:

     “Make America great again” was een deel van de kreetologie van Trump. Zoals” We will build the wall and Mexico will pay for it!”

 9. Peter van den Broek zegt:

  Ik weet wel waar dhr de la Croix naar toe wil, maar daar wil ik niet naar toe. Ik wil inhoudelijk bezig zijn.

  De USS Lanley werd door Japanse vliegtuigen aangevallen en kon het wel vergeten. Het schip werd na het bombardement vernietigd. Het vrachtschip “Sea Witch”overleefde de Japanse luchtaanval en koerste met de 27 niet-geassembleerde P-40 vliegtuigen naar Tjilaptjap en leverde daar haar waar af. Aangezien de Japanners al ver op Java waren binnengedrongen en de vliegvelden hadden bezet of vernietigd, werd besloten de vliegtuigen die nog in kratten verpakt waren te vernietigen.
  Dus U kan zich voorstellen. Van Mook was naar de VS gegaan en had alle moeite gedaan om vliegtuigen los te peuteren van de Amerikanen. Hij kreeg niet alleen vliegtuigen maar ook vliegers mee, de Amerikanen deden er alles aan deze vliegtuigen af te leveren en dan worden die bij aankomst in Indie vernietigd. Dat getuigt toch wel van het strategisch inzicht van Van Mook maar ook van de opperbevelhebber de GG Van Starckenborgh.

  Dit is een zijspoor. Mij gaat het erom wie in Nederlands-indie na de Duitse bezetting van Nederland besloten had honderden dienstplichtige Indische militairen voor een vliegtuigopleiding naar Engeland te sturen, wetende dat een gewapende confrontatie met Japan voor de deur stond, een wettelijke grondslag ontbrak aan dit besluit.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Peter van den Broek zegt 6 november 2020 om 00:00 onder meer: “Ik wil inhoudelijk bezig zijn”.

   Nou …. laat dat gevoel aan uw water dan maar buiten beschouwing.

   Enne ….. die toon van u waarop u uw “inhoud” verkondigt ….. die kan toch wel aardiger, sympathieker, respectvoller naar anderen toe?

   P.S.: Hoe lang bent u?

   • Bung Tolol . zegt:

    @Enne ………die toon van u waarop u uw “”inhoud “” verkondigt …..die kan toch wel aardiger ,sympathieker ,respectvoller naar anderen toe ? Ja precies INDISCH dus !!!!!!!!!!!!!!!!! Wat is die Pak Pierre toch goed he ! Jammer dat hij niks afweet van Javanen ,die Indonesiers worden en Papoea,s die plotseling Javanen worden en Molukkers die van de ene dag op de andere tot Minangkabouwers worden gebombardeerd ! maar o.k daar is gelukkig nog ene heer M ,die Pierre alles geduldig kan uitleggen !

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja ….. het pseudo Bung Tolol is al geclaimd, zie ik. Anders had ik hem graag willen gebruiken. Hoeft niemand mij meer serieus te nemen, ook de heer Mertens niet. Scheelt hem weer een belerend mantraatje op deze site.

  • J.A. Somers zegt:

   Om met het begin te beginnen, hoe komt een groot marineman als Helfrich op het lumineuze idee beide schepen naar Tjilatjap te sturen. De Seawitch was in ieder geval nog in staat die kratten met de eigen laadbomen te lossen, maar wat moesten ze op dat moment op Java daarmee? Ik denk dat zelfs een specialist als de heer J. Boer hoofdschuddend daarnaar zou hebben gekeken. En hoe had hij gedacht die vliegtuigen op de Langley te lossen? Die had geen eigen laadbomen, en de havenfaciliteiten waren ook niet geweldig. En wat dan nog, met al die vliegtuigen op de kade?
   “Hij kreeg niet alleen vliegtuigen maar ook vliegers mee,” Dat waren de bemanningen van de Amerikaanse eenheid!
   ” en dan worden die bij aankomst in Indie vernietigd. Dat getuigt toch wel van het strategisch inzicht van Van Mook maar ook van de opperbevelhebber de GG Van Starckenborgh.” Ja, Helfrich kan niet kopen. Goed toch dat Van Mook die vliegtuigen had besteld. Maar doordat de situatie op Java zo snel was verslechterd was besloten die kratten met een groot konvooi naar Bombay mee te sturen. Daar was assemblage mogelijk, en dan maar zien waar ze te stationeren. Die vliegtuigen van de Ameriakanse eenheid zouden op diverse plaatsen in Indië worden gestationeerd, maar dat was dus al niet meer mogelijk. Nogmaals, het was een beslissing van Helfrich ze naar Tjilatjap te halen! En als de strijd dan wordt verloren, is vernietiging van de inhoud van die kratten toch het enige wat je ermee moet doen? Mijn vader kreeg ook de opdracht zijn schip tot zinken te brengen.
   ” besloten had honderden dienstplichtige Indische militairen voor een vliegtuigopleiding naar Engeland te sturen, wetende dat een gewapende confrontatie met Japan voor de deur stond, een wettelijke grondslag ontbrak aan dit besluit.” ff de tijdlijn in de gaten houden. Eind 1944 meldden in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland honderden oorlogsvrijwilligers zich, die in Engeland werden opgeleid. Mijn klasse commandant, kapitein Meines was er zo een. Ook werd hieruit een mariniersbrigade samengesteld en naar Amerika gestuurd voor de opleiding. Staat van oorlog! Allemaal om deel te nemen aan de oorlog tegen Japan! De dienstplichtigen werden na de oorlog naar Indië gestuurd, eerst bij aparte wet, naderhand met een wijziging van de grondwet (uit mijn geheugen!). En niet omdat een gewapende confrontatie met Japan voor de deur stond. Het was na 15 augustus!

 10. Peter van den Broek zegt:

  gek toch. Ook ik haal L. de Jong “Het Koninkrijk der Nederlanden in WO2” aan maar lees iets anders, ik heb de goedbedoelde raad van dhr Somers gevolgd en lees begrijpend.

  Het was niet ADM Helfrich die de Sea plane tender USS Langley en het vrachtschip Sea Witch in februari naar Tjilatjap stuurde maar het “oude” ABDA-command gen Wavell/adm Hart. zie L. de Jong p 899

  Klik om toegang te krijgen tot De-Jong_Koninkrijk_deel-11a_tweede-helft_zw.pdf

  Van Mook, onze grote militaire strateeg en gouvernementsdirecteur inkoop bemoeide zich met de algemene strategische aspecten en deed een beroep op gen. Marshall , Chief of Staff van de VS om haast te maken en vliegdekschepen naar Nederlands-Indie te sturen (L. de Jong 924)

  De Japanners hadden Soerabaja gebombardeerd en de enige haven die overbleef wasTjilatjap (Zuid-Java). Vandaar dat de keus van het ABDA-command op Tjilatjap viel. Daar komt nog bij dat bij Tjilatjap een provisorische startbaan was ingericht, zodat de vliegtuigen na montage direct konden opstijgen (L. de Jong 914)

  De USS Langley kon zelfstandig vliegtuigen laden en lossen want het was in 1937 verbouwd van vliegdekschip tot Sea Plane Tender, een soort vliegtuigmoederschip. op foto’s zijn goed de laadbomen op het schip te zien (Jane’s Fighting ships)

  De Langley en Sea Witch maakten onderdeel uit van een konvooi op weg naar Bombay. Aangezien de USS Langley sneller kon varen dan de andere schepen, werd besloten het schip vooruit te sturen onder begeleiding van 2 oorlogsschepen. Een noodlottige beslissing. De Langley werd door Japanse bommenwerpers zwaar geraakt en door eigen schepen tot zinken gebracht.

  De vliegtuigen van het vrachtschip Sea Witch konden wel worden gelost maar niet tijdig in Tjilatjap worden gemonteerd en werden toen vernietigd. Het was “too little and too late”. L.de Jong p.930

  Zoals ik al geschreven heb, vernietigde de vader van dhr Somers zijn schip “de Arend” zinken op 1 November 1942 en niet na de Nederlands-Indische capitulatie .

  Ik heb zodoende de tijdlijn in de gaten gehouden en klopt het verhaal ook. Ik hoop dat het een nuttige aanvulling is op het schilderachtige verhaal van dhr Somers.

  • J.A. Somers zegt:

   “Het was niet ADM Helfrich die de Sea plane tender USS Langley en het vrachtschip Sea Witch in februari naar Tjilatjap stuurde maar het “oude” ABDA-command gen Wavell/adm Hart.” Ik was heel nieuwsgierig geworden. In mijn boek van de Jong, pag. 782: “In de laatste week van februari evenwel, toen Abda-Command was opgeheven, GAF ADMIRAAL HELFRICH, [mijn kapitalen JAS] die alle bondgenootschappelijke zeestrijdkrachten in Indische wateren onder zich had gekregen, met goedvinden van de Amerikaanse admiraal Glasford (Hart was naar de Verenigde Staten teruggekeerd) BEVEL dat de Langley en de Seawitch na elkaar het convooi al bezuiden Java zouden verlaten …)”.Leuker kan ik het niet maken. Maar u weet misschien niet dat Helfrich en zijn voorganger Hart elkaar niet konden luchten of zien. Hart wilde alle marines terugtrekken op Australië in afwachting van Amerikaanse versterkingen, Helfrich moest zo nodig vechten > Slag in de Javazee.
   ” vernietigde de vader van dhr Somers zijn schip “de Arend” zinken op 1 November 1942 en niet na de Nederlands-Indische capitulatie ” Mag ik de bron van u weten? Wat spookte mijn vader volgens u uit in de periode 8 maart 1942 (capitulatie) en 1 november 1942?
   “hadden Soerabaja gebombardeerd en de enige haven die overbleef wasTjilatjap (Zuid-Java)” Dat viel wel mee in Soerabaja. De schepen lagen tot het vertrek naar de slag in de Javazee normaal aan de kades in Oedjoeng. Persoonlijk gezien. Modderlust was ook nog open.
   “dat bij Tjilatjap een provisorische startbaan was ingericht, zodat de vliegtuigen na montage direct konden opstijgen ” Wie zouden zorgen voor die assemblage? Dat is geen knutselwerk hoor. En de vliegtuigen van de Langley op de kade? Hoe kwamen die bij dat noodvliegveld? Ik vraag mij overigens af welke foto u van de Langley heeft gezien, het zijn er meerdere sinds 1920. Ik zag namelijk op een van de foto’s inderdaad (veel) laadbomen, maar dat was in de tijd dat het schip een kolentender was. Op een foto als vliegtuigtender was er over de hele lengte van het schip een startbaan gebouwd. Uiteraard zonder laadbomen, zou lastig zijn voor die opstijgende en landende vliegtuigen.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Tja meneer Somers … wat een mens al niet aan zijn theewater kan ontlenen ….

 11. Robert zegt:

  Om haast te maken en vliegdekschepen naar Ned, Indie te sturen?,De U.S. had de vliegdekschepen zelf hard nodig om haar eigen territorium te verdedigen,

  • J.A. Somers zegt:

   Die Langley was niet veel soeps. In 1920(?) gebouwd en een paar keer omgebouwd. Amerika kon zijn eigen vliegdekschepen nog niet inzetten vanwege een gebrek aan andere schepen en vliegtuigen. Pas later zijn ze ingezet, en hebben die zeeslagen gewonnen. Vliegdekschepen zijn heel kwetsbaar.

 12. Peter van den Broek zegt:

  Vroeger was ik erg geïnteresseerd in oorlogsschepen, vooral vliegkampschepen. ik ging wel eens met mijn vader op zijn brommer naar Rotterdam waar ons vliegkampschip. “Karel Doorman in de Parkhaven lag, Hij liet aan de wacht zijn Marinepasje zien en ik ging met een matroos mee. Hij ging zelf nooit mee aan boord want hals ambtenaar bij het Ministerie van Defensie, afdeling Marine had hij al veel oorlogsschepen gezien. Alhoewel het lang geleden is kan ik met het bezoek aan De Doorman herinneren, want zo’n schip maakte wel een geweldige indruk.. Ik heb nooit gedacht dat ik jaren later als dienstplichtige Marine-officier op een marineschip “de Ruyter zou staan , kijkend over diezelfde Nieuwe Waterweg. Mijn vader zal wel geglunderd hebben.

  Maar nu over de USS Langley met als kenmerk CV-1 en later AV-3, want dat geeft een aanwijzing wat er met de Langley is gebeurd.

 13. Peter van den Broek zegt:

  USS Langley was het eerste vliegdekschip van de US Navy vandaar het kenmerk CV-1 CV=Carrier Vessel.

  citaat “——–On 25 October 1936, she (USS Langley) put into Mare Island Navy Yard, California for overhaul and conversion to a seaplane tender. Langley completed conversion on 26 February 1937 and was assigned hull number AV-3 on 11 April—–.
  AV-3 staat voor Auxiliary Vessel oftwel een soort watervliegtuigmoederschip (seeplane tender).

  Op wikipedia is een foto te zien van de USS Langly als vliegtuigmoederschip of seaplane tender https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Langley_(CV-1). Met enige fantasie en theewater zijn de laadbomen te zien.

 14. Peter van den Broek zegt:

  Er wordt wel veel en ongefundeerd op de persoon van admiraal Helfrich (toen drie-sterren vlagofficier) gespeeld en dan ook eens van achteren pootje gehaakt.

  Admiraal Helfrich gaf alleen maar het bevel dat de 2 Amerikaanse schepen Langley en Sea Witch het konvooir Konden Verlaten en opstomen naar Tjilatjap. Het was de toenmalige bevelhebber van de Zeestrijdkrachten van het ABDA-command, Admiraal Hart, die het bevel gaf dat het Konvooi van Frematle naar Colombo zou mogen vertrekken. Eerst toen Hart van zijn bevel ontslagen werd, werd Helfrich zijn opvolger, maar toen waren de Langley en Sea Witch allang op volle zee.

  correctie: “met goedvinden van de Amerikaanse admiraal Glasford” is fout
  Wellicht is dhr Somers niet bekend met de rangen bij de marine: Glasford was een US-Navy Rear-Admiral wat in Nederland vergelijkbaar is met Schout-Bij-Nacht, een tweesterren-vlagofficier met als aanspreektitel Schout-Bij-Nacht en officier lager in rang dan Helfrich, vice-admiraal of 3sterren-vlagofficier.

  “Goedvinden van SBN Glasford” is toch een eufemisme, maar dat mag dhr Somesr uitleggen.

 15. Anoniem zegt:

  Waar is Amerindo Ron Geenen gebleven?

 16. Robert zegt:

  Dat vraag ik mij ook af? Is he ill, or in confinement because of Covid-19?

 17. Peter van den Broek zegt:

  Cryptogram? Ik ben meer een cijfermens en kan tot negen tellen, daarom is voor mij Sodoku heel geschikt.

  Heer de la Croix. De vergelijking gaat gewoon niet op. Een koopvaardijschip is geen oorlogsschip. Ik vind het wel een beetje raar dat U en dhr Somers een hele discussie voeren of een schip wel of geen laadbomen heeft. Wat daarmee bewezen dient te worden mag joost weten, nou ja, ik weet het wel, maar is te dom voor woorden.

  Maar voor een internet-alfabeet is toch heel eenvoudig te weten of d eLangley laadbomen had. Google, een zoekinstrument geeft daarvoor heel handige hulpmiddelen.

  1) U vult in Google in: USS Langley CV-1 of AV-3 in
  2) Dan verschijny een pagina met een lijst van websites, maar dat heeft U niet nodig want U zoekt een beeltenis van de USS Langley na zijn verbouwing tot Seaplane tender
  3) Onder de zoekopdracht bevindt zich ook een submenu en bij mijn italiaanse versie staat naast “tutti” ook “immagini” (afbeeldingen). U drukt op afbeeldingen en dan verschijnen althans bij mij een hele rits van afbeeldingen van de USS Langley. Ik scroll en vind dan de USS -Langley als Auxillairy Vessel (AV) oftewel vliegtuigmoederschip, met de laadbomen wel te verstaan.
  Op een eventuele vervolgvraag hoeveel laadbomen op het schip waren, van welk merk en type en wat de maximum hijscapaciteit was per laadboom, moet ik helaas het antwoord schuldig blijven.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Peter van den Broek zegt 8 november 2020 om 15:19: “Heer de la Croix. Een koopvaardijschip is geen oorlogsschip”. Dit en nog meer in reactie op mijn posting van vandaag 1313 uur, onder topic “Merdeka 1”.

   Nou meneer Van den Broek, ik merk dat u toch niet voor niets dienstplichtig marine officier bent geworden. Goed de lessen gevolgd als ARO. Plaatjes er bij op de overhead projector. Boot met kanons: Oorlogsschip. Boot zonder kanons (in vredestijd): Koopvaarder.

   Probleem met u is dat u zichzelf zó verschrikkelijk serieus neemt in alles dat u enige spot in reactie op uw gepielemuis op de millimeter over het één of het ander, niet ziet of aanvoelt.

   Het was u die een heel serieus vertoog begon over de “Langley” en of ze wel of niet voorzien was van laadbomen. Daar heb ik lichtvoetig op gereageerd, zonder mijn gelijk te claimen of te pretenderen dat ik een uitgebreide contra studie naar schip, lading, bestemming(en) en ondergang had uitgevoerd.

   Overigens …. ergens anders heb ik u gevraagd hoe lang u bent. Zo maar uit nieuwsgierigheid, om een onschuldige theorie te toetsen. Hoop niet dat uw lichaamslengte valt onder het dienstgeheim, van toepassing op officieren KMR.

  • J.A. Somers zegt:

   “Wat daarmee bewezen dient te worden mag joost weten” Maar u weet het drommels goed, wilt alleen de heer Helfrich niet afvallen i.v.m. een vreemde beslissing. Ik heb in mijn schoenendoos wel wat gevonden voor een verhaaltje in de tijdlijn, maar nog even wachten. Vanwege wat gezondheidsprobleempjes (geen Corona) ben ik aangewezen op mijn tablet, en daar zijn mijn vingers niet geschikt voor (ben ook niet zo modern).
   Bij mijn werken in de haven van Vlissingen in de vakanties (het liefst ‘s-nachts vanwege de betere betaling), heb ik geleerd met de laadbomen op diverse schepen te werken. Dat waren in die tijd nog stoomwinches. Het knapste was de landing zachtjes te laten verlopen door in de laatste seconde een klein dotje tegengas te geven. En later bij de Delftse Watersportvereniging als bediener van de laadpaal.
   Wat die foto’s betreft, in Google schuiven ze van de Langley met tientallen voorbij. Het is dan ook het eerste vliegdekschip van de Amerikanen geweest. Als u goed kijkt gaat het om drie of vier verbouwingen., vanaf kolentender. Dan ziet u o.a. kolentender (met veel laadbomen), vliegdekschip zonder laadbomen, vliegdekschip met mobile kraan (dragline met lange giek), en seaplane tender (een zeelichter, zie Gouvernements Marine) zonder laadbomen. Die laatsten van na 1937 moet u hebben, ik dacht AV-3. Daar is een prachtige foto van, met watervliegtuig op het ingekorte vliegdek.

 18. Boeroeng zegt:

  ayoohhh niet de persoon zelf willen beuken

  • Bung Tolol zegt:

   Gele Kaart ? Ben je tegenwoordig als voetbal scheidsrechter bezig Boeroeng ? Heb je wel een goed werkend fluitje ?

  • Pierre de la Croix zegt:

   Wees nu eens een keer open, Boeroeng. Als die gele kaart voor mij is bedoeld, dan kan je dat ook eerlijk zeggen en dan moet je mij op zijn minst op open forum een weerwoord gunnen. Zo gaat men toch met elkaar om in de beschaafde wereld, zeker in de Indische?

   • Bung Tolol zegt:

    Nou nou Beschaafde wereld ? maar effe terugkomen op die gele kaart ,ken nooit voor ene Pak Pierre zijn ! Waarom niet die reacties van PP zijn op 9 november om 15:56 en 15:59 uur ,gele kaart van si Boeroeng was op 9 november om 15:50 uur .Hierbij is Tuan PP vrijgesproken en voor de tijd ,dat hij in hechtenis zat krijg hij een genoegdoening in de vorm van een pisang goreng ,dat was mijn vonnis en daarbij moet u het doen ( Ik heb teveel naar de rijdende rechter gekeken )

   • Boeroeng zegt:

    Gele kaart is bedoeld voor iedereen die de persoon zelf wil beuken.
    Dit topic gaat dicht …

Reacties zijn gesloten.