Expositie Sophiahof : Vechten voor vrijheid. De vele gezichten van verzet

 

Museum Sophiahof Onder de naam ‘Vechten voor vrijheid. De vele gezichten van verzet’ komen verschillende kanten van verzet in Nederlands-Indië en in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog aan bod. Een complex thema: want er was verzet tegen de Japanners door met name Nederlandsgezinde bevolkingsgroepen maar er waren ook mensen die kansen zagen om Nederlands-Indië te bevrijden van de koloniale overheersing. In de tentoonstelling wordt dat ook gezien als een vorm van verzet. In de tentoonstelling vertellen we verhalen van verzetsstrijders en van de gewone man of vrouw die grote of kleine daden van verzet pleegde. Ook staan verhalen van nazaten centraal: wat betekenen de verhalen voor hen? Zo zullen we verschillende kanten van verzet te belichten. De openingstentoonstelling wordt samengesteld door het Indisch Herinneringscentrum en Moluks Historisch Museum, met bijdragen van onder andere Pelita met een speciale website over het Indische verzet.  Bron

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

141 reacties op Expositie Sophiahof : Vechten voor vrijheid. De vele gezichten van verzet

 1. Boeroeng zegt:

  Hanneke Wigard , directeur Moluks Historisch Museum

  3.00 Noemt ze het motief van Japan azie voor aziaten te willen . Zegt er niet bij, dit onder Japanse heerschappij
  3.50 Zegt: Dus alle Nederlanders werden uit de samenleving verwijderd.
  Meeste Nederlanders waren buiten de kampen
  Japan beloofde : jullie kunnen nu zelf die plekken innemen.. maar ze zegt er niet bij dat de belangrijkste machtsposities voor Japanners waren
  4.12 Zegt ze: aan het begin van de oorlog werden de meeste Nederlanders in interneringskamen ondergebracht… is niet zo. Wel in buitengewesten en de burgerinternering te Java kwam pas in 1943 op gang
  7.45 Zegt ze: Verzet buiten de kampen vooral door Indonesische groepen, minder door Nederlanders… Was dat zo?
  18.20 zegt niet dat Frits Dahler oa Indische jongeren intimideerde en een rol had hen naar de kampen te sturen.
  19.20 bevestigt weer het idee dat Nederlanders voornamelijk in kampen zat

 2. Boeroeng zegt:

  Ik neem aan dat de expositie niet vernoemd het dumpen van de backpay-verplichtingen bij Indonesië

  • Jan A. Somers zegt:

   “het dumpen van de backpay-verplichtingen bij Indonesië” Dat had ik ook niet verwacht. Was een zakelijke overdracht van de hele sociaal-economische balans van Indië aan Indonesië. Als Unilever zijn Zeeuwsmeisjegroep verkoopt gaan de werknemers en hun arbeidscontracten ook over naar hun nieuwe werkgever. Dat had het Amsterdamse gerechtshof de Indische werknemers ook verteld. Maar die hebben er geen gebruik van gemaakt.
   “waarbij de Indische jongens in eerste instantie bijna gedwongen werden voor Indonesie te kiezen.” Bij de overdracht van het KNIL werden alle KNILlers betrokken. Je hoefde niet mee, maar dan ging je wel een onzekere toekomst tegemoet. De collega’s van mijn vader bij de Gouvernements Marine zijn tot ca. 1962 blijven varen, voor zover ze niet waren overgestapt naar ander werk in Nederland. Vergeet niet dat de Nederlandse werknemers met gouden ketenen waren gebonden aan hun pensioenopbouw, dan stap je er toch niet uit, zonder andere vooruitzichten? Mijn vader werd definitief afgekeurd, maar zijn invaliditeitsmaanden tot aan pensioen zijn door de RIS betaald en afgehandeld richting SAIP.

   • R Geenen zegt:

    @@Bij de overdracht van het KNIL werden alle KNILlers betrokken. Je hoefde niet mee, maar dan ging je wel een onzekere toekomst tegemoet@@
    O ja, dan weet u er weinig van, zeker zoals de praktijk werd gehanteerd. Vraagt u het maar aan o.a. de heer Bo Keller. Die heeft de betreffende episode in Batavia/Djakarta meegemaakt en mij het volle verhaal van verteld. En wat betreft de gouvernement marine, die hebben niets met de KNIL te maken.

    • Bert Krontjong zegt:

     “”En wat betreft de Gouvernement marine ,die hebben niets met het KNIL te maken “” Die Gouvernement Marine viel onder Nederlandse marine ,die marine mensen hebben volgens mij wel hun achterstallig salaris /soldij gekregen .Die Gouvernement Marine bleef in dienst tot/met 1962 ,toen werd nieuw Guinea overgedragen .

    • R Geenen zegt:

     Mijn oom Antoine Chevalier was in eerste instantie radio telegrafist bij de MLD. Kreeg in Amerika een paar bijbehorende opleidingen. Boordschutter en piloot, want in nood moet een ander het toestel kunnen vliegen. Hij was als adjudant. MLD en mensen werden daar ook niet ontslagen en kregen hun salaris altijd uitbetaald. In Nl ging het gewoon door. Eenmaal in Holland, kreeg hij een huis in Katwijk vlak bij de legerplaats. Zie de foto’s: https://myindoworld.com/pictures/adjudant-a-c-chevalier-in-dienst-van-de-mld-in-indie/

    • Jan A. Somers zegt:

     “Die Gouvernement Marine viel onder Nederlandse marine” Wat weet u weinig over de geschiedenis van Indië, u bent niet de enige hoor, dat merkte ik ook in het Indisch herinneringscentrum. De mensen bij de GM waren gewoon Indisch ambtenaar, in tegenstelling tot de KM. En hebben dus ook nooit hun achterstallig salaris gekregen. Dat had u gewoon kunnen weten als u mijn stukje over de GM zou hebben gelezen in Javapost. De GM bleef geen GM, maar werd op 27 december 1949 Djawatan Pelajaran, met als directeur Mas Pardi, vóór de oorlog eerste officier van de Gouvernements Marine, en tijdens de bezetting admiraal bij de Angkatan Laut Republik Indonesia. Een man wiens nieuwe functie door de officieren van de voormalige Gouvernements Marine van harte werd gegund. Van het begin af aan ontstond de vooroorlogse prettige en gemoedelijke omgang. Toen in de jaren zeventig de zoon van Mas Pardi in Nederland kwam studeren werd hij opgevangen door de ‘Vereniging van het DvS-Personeel in Nederland’.
     Ook op het departement Djawatan Pelajaran bleven de Europese afdelingshoofden in functie, en werden soms bij pensionering nog afgelost door jongere Europese collega’s. Dat de laatste GMmers rond 1962 vertrokken had niets met Nieuw-Guinea te maken, gewoon pensionering of garantieregeling.

    • Jan A. Somers zegt:

     “En wat betreft de gouvernement marine, die hebben niets met de KNIL te maken.” Nou, het waren allemaal gewoon Indisch ambtenaar. De een als militair, de ander als burger. En bij expedities zorgde de GM voor de transportfaciliteiten van het KNIL.
     “Dat Indie was gewoon een kolonie niets meer en niets minder ” Kennelijk zijn meerdere mensen GG.

    • Loekie zegt:

     Nou… :

     “Vanaf 1930 moesten personen die bij de Gouvernements Marine in dienst traden een verklaring afleggen waarin zij zich verplichtten in oorlogstijd militaire diensten te verrichten. Vijf schepen van de Gouvernements Marine werden aangewezen om deel te nemen aan oefeningen van de Koninklijke Marine als vliegbootmoederschepen. Vanwege de overgang van telegraafkabels naar draadloze verbindingen kon de grote kabellegger Zuiderkruis omgebouwd worden tot bevoorradingsschip voor onderzeeboten en Dornier vliegboten.”

     “Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Europa, op 1 september 1939, werd de Gouvernements Marine gemilitariseerd. Officieel kwam de gehele Dienst van Scheepvaart onder bevel van de Commandant Zeemacht (CZM) te staan. De witte schepen waren vanaf dat moment Harer Majesteitsschepen en werden in marinegrijs overgeschilderd. De rangen van de officieren werden gelijkgesteld met die van de marine waardoor een gezaghebber van de Gouvernements Marine gelijk gesteld werd met een luitenant-ter-zee der eerste klasse van de Koninklijke Marine.”

     https://www.tracesofwar.nl/articles/2506/Gemilitariseerde-schepen-van-de-Gouvernements-Marine.htm?c=gw

    • Jan A. Somers zegt:

     “in dienst traden een verklaring afleggen waarin zij zich verplichtten in oorlogstijd militaire diensten te verrichten.” Dat moeten alle zeelui doen. Ik dacht al op de zeevaartschool, zoals mijn vader. Dat heet (dacht ik) vervangende dienstplicht, die mensen hoefden dan niet op te komen voor eerste oefening, maar verplichten zich in oorlogstijd te blijven varen. Dat had mijn vader voor de GM al in Vlissingen in 1918 gedaan. Maar je was wel burgerzeeman, geen Koninklijke Marine. Niet in dienst van Nederland, maar van Nederlandsch-Indië. Zijn (burger!)pensioen kwam dan ook via SAIP, niet rechtstreeks van het ABP zoals de militairen van de KM.
     Uw verhaal klopt helemaal, militarisering in de oorlog, demilitarisatie bij de capitulatie van het KNIL. (die capitulatie gold niet voor de KM!) Dat heeft enkele GMmers het leven gekost. Het bericht van demilitarisatie kwam te laat bij hun aan, en ze hebben hun schip tot zinken gebracht, een oorlogsdaad. Maar de Japanners hadden dit bericht ook gekregen en wisten dat ze weer burgers waren. Dus franc-tireur, dus geëxecuteerd. Tijdens de oorlog werden ze door de commandant zeemacht ook op onverantwoorde manier ingezet! (zie mijn stukje in Javapost, houten mitrailleurs!) terwijl de echte oorlogsschepen in de haven lagen. En de militaire rang was alleen titulair, zij bleven gewoon hun burgersalaris ontvangen.
     “kon de grote kabellegger Zuiderkruis omgebouwd worden tot bevoorradingsschip voor onderzeeboten en Dornier vliegboten.” Mijn vader was kabelspecialist, gezaghebber van de Zuiderkruis. Het werd een bevoorradingsschip voor de vliegboten en onderzeeboten. Daar zijn heel mooie foto’s van. De grote ruimen voor de opslag van zeekabels waren daar bij uitstek geschikt voor. En vóór het uitbreken van de oorlog ook twee snelle motorboten aan boord voor de jacht op Japanse vissers. Dit was ook het enige schip dat de oorlog heeft overleefd, Colombo. Na de oorlog het statiejacht van president Soekarno. Toen ik vanuit Soerabaja in Batavia aankwam voor vertrek naar Nederland, ben ik met mijn vader nog aan bord geweest. Spannend, als zoon van de gezaghebber door de djoeragan aan bord gefloten! Na de ombouw van de Zuiderkruis is mijn vader gezaghebber geworden van de Arend. oorlogstaken. Bij een luchtaanval zwaar beschadigd en tot zinken gebracht.

   • Boeroeng zegt:

    Wat ik altijd begreep, oa van mijn ouders, is dat wie de Nederlandse nationaliteit had in het KNIL in 1950, kon kiezen voor overstappen naar de Koninklijke Landmacht en dan inschepen voor vertrek naar Nederland. Waar men beroepsmilitair bleef.
    Wie wilde blijven in Indonesië werd ontslagen als militair.
    Mijn ouders kozen voor een bestaan in Nederland, wat meer zekerheid gaf.

    • Jan A. Somers zegt:

     “in Nederland, wat meer zekerheid gaf.” Dat was het probleem voor de oudere GMmers. Hun pensioenopbouw bij de Indische werkgever stopte, In Nederland moesten ze daarmee opnieuw beginnen. vandaar dat de oudere GMmers bleven varen onder hun nieuwe werkgever, de RIS, tot hun pensioengerechtigde leeftijd. Mijn vader had daar gelukkig geen last van, die werd volledig afgekeurd en kon met pensioen.

    • Bung Tolol zegt:

     Het is eigenlijk heel simpel ,was je in dienst van dat zogenaamde autonome gebied Nederlands Indie genaamd ,kon je als KNILLer of als Indisch ambtenaar fluiten naar je geld over die tijd in krijgsgevangenschap ,ja zei de Nederlandse regering haal je geld maar bij de nieuwe republiek .Dus je vecht voor de Nederlandse koningin tegen Bung Karno maar je achterstallig soldij moet je maar bij Bung Karno halen want ja rechtsopvolger what a bullshit ! Dat Indie was gewoon een kolonie niets meer en niets minder .,alles werd bepaald door Den Haag en die GG ( Goed Gek ) had maar te luisteren aan mijn hoela was indie een autonoom gebied ,het was gewoon een kolonie .

    • R Geenen zegt:

     @@Dat Indie was gewoon een kolonie niets meer en niets minder .,alles werd bepaald door Den Haag en die GG ( Goed Gek ) had maar te luisteren aan mijn hoela was indie een autonoom gebied ,het was gewoon een kolonie @@

     Natuurlijk weet een ieder hoe het in elkaar zit. Maar U weet toch ook dat Den Haag erg zuinig kan doen. Zeker als het niet in hun straatje valt.

 3. R Geenen zegt:

  Ik mis het verhaal Kokkelink verzet in Nieuw Guinea. Ik mis het verhaal van het opheffen van de KNIL, waarbij de Indische jongens in eerste instantie bijna gedwongen werden voor Indonesie te kiezen. Ik mis het verhaal van de KNIL soldaten die na aankomst in Nederland hun paspoort werden afgenomen en terug moesten naar Indonesie. Pas na 2 jaren durende proces mochten ze uiteindelijk blijven. Over verzet gesproken!

  • R Geenen zegt:

   Heb mijn vragen aan het museum van Sophiahof gesteld. Krijgt een niets zeggend antwoord van ” Er is veel meer op de tentoonstelling” van een filmbedrijf ” Haagse Dingen”. Wie zijn die klojoos? En waarom kan het museum mij niet beantwoorden? Of komt het doordat ik vermelde dat ik mijn vragen stelt vanuit SoCal?

  • Jan A. Somers zegt:

   Ik weet het niet meer zeker, maar ik dacht de groep Kokkelink te zijn tegengekomen. In tegenstelling tot de groep Meelhuisen. Daarentegen ben ik in een hoekje wel Bep Stenger tegengekomen. Maar er was zoveel informatie dat je het in één bezoek niet allemaal kon bevatten. Zo kan je ook de kritiek op het Indonesische verzet grotendeels terug brengen op een in mijn ogen ongelukkige volgorde in de presentatie. Ik werd indertijd bij de Kenpeitai ondervraagd over vier verzetsactiviteiten.
   “De openingstentoonstelling wordt samengesteld door het Indisch Herinneringscentrum en Moluks Historisch Museum, met bijdragen van onder andere Pelita ” Klopt, maar er waren in die tentoonstelling meer zaken te zien dan verzet. En Pelita houdt daar ook kantoor. Zelf lever ik ook bijdragen aan I4E, maar niet aan alle onderwerpen!

 4. Loekie zegt:

  Pelita moet zich afvragen of haar taak als begeleider bij het aanvragen van (bijvoorbeeld) een Wubo-uitkering (als gevolg van ervaringen tijdens de bersiap) is te combineren met het mede organiseren van een expositie over verzet, waarbij het de bedoeling is om ook BEGRIP te kweken voor het Indonesische verzet tegen de koloniale overheersing (inclusief de Indonesische excessen).
  Is het voor Pelita en/en of of/of.
  Als het en/en is, is het wellicht wenselijk dat Pelita in contacten telkens erbij zegt welke pet zij op dat moment draagt.

  • Boeroeng zegt:

   Het is geen expositie van Pelita en haar werk valt prima te combineren met een kantoor te hebben op het adres Sophiahof.
   En ook al noemt iemand van Pelita het Indonesisch verzet voor wat het is: verzet..
   Dat heeft niks met haar werk te maken.

   • Loekie zegt:

    “De openingstentoonstelling wordt samengesteld door het Indisch Herinneringscentrum en Moluks Historisch Museum, met bijdragen van onder andere Pelita ”

    Je moet niet roken, zegt de dokter, da’s slecht voor je gezondheid. kanker en zo.
    Naast de deur van de dokterspraktijk hangt een sigarettenautomaat.

    • Boeroeng zegt:

     Ik ben 12 jaar geleden gestopt met roken.
     Maar dit is een ander verhaal.
     Wat is er erg aan de bijdrages van Pelita ?

    • Loekie zegt:

     Tijdens een wubo-gesprek vertelt de cliënt over wat hem is overkomen tijdens de bersiap enz.
     Zegt de Pelita-rapporteur: wat erg allemaal, maar ja, die jongens vochten nu eenmaal voor hun vrijheid en waar gevochten wordt vallen slachtoffers.

     Bovenstaande is een idioot voorbeeld, ik weet het, maar gaat om principe: ik doe het andere niet omdat ik het ene doe.

  • e.m. zegt:

   @Pelita in contacten telkens erbij zegt welke pet zij op dat moment draagt.@

   — ADVERTORIAL (krant van vandaag e.m.)

   “” Stichting Pelita en Woonzorgcentrum Raffy verzorgen het scholingsprogramma Djalan Pienter, dat zorgmederwerkers schoolt in contextgebonden en cultuursensitieve zorg voor ouderen met een achtergrond in het voormalig Nederlands-Indië. De basistrainingen en verdiepingsmodules (zoals trauma’s en dementie) worden door het hele land gegeven. In het kader van het landelijk programma Contextgebonden Zorg, dat in opdracht van het ministerie van VWS wordt uitgevoerd, wordt Djalan Pienter ingezet om door kennisbundeling en kennisoverdracht de zorg aan de doelgroep te optimaliseren.

   Stichting Pelita zoekt per direct een

   PROJECTLEIDER m/v (32 uur per week)

   Voor verdere informatie zie http://www.pelita.nl en http://www.werkenbij.arq.org. “”

 5. Bert Krontjong zegt:

  Zo,n idioot voorbeeld is dit nu ook weer niet Loekie ,als die Pelita rapporteur nog erg jong is en weinig van die geschiedenis in de Oost heeft meegekregen ,zou hij dit zomaar eens kunnen hebben gezegd ,iemand met kennis van de bersiap zou dit never zeggen .

  • R Geenen zegt:

   Ja Bert, dat heb ik van uit SoCal al een poosje het vermoeden. Niet alleen pelita, maar ook SVB en SAIP. De mensen die er nu werken zijn voor hun taak opgeleid zonder enig opleiding richting het verleden. M.a.w. geen gevoel voor de situatie. Geen begrip en niet weten wat er vroeger heeft afgespeeld.

   • Jan A. Somers zegt:

    “SVB en SAIP. De mensen die er nu werken zijn voor hun taak opgeleid zonder enig opleiding richting het verleden.” Gelukkig maar. Stel je voor dat je een grotere uitkering krijgt als je meer zielig doet dan de ander. Bij SAIP is het nog makkelijker. Je krijgt via hun pensioen als ze je pensioenpremies in hun boeken kunnen terugvinden. Gewoon een actuarieel rekensommetje.Geen cent meer of minder, dat is nu eenmaal de taak van een ambtenaar, gelukkig maar. Als hij/zij anders doet kan dat corruptie zijn. “mensen, die niet eens het verschil weten tussen een Indische en een Indonesier.” Hoeft toch ook niet. de pensioenpremies van een Indo of Indonesiër zijn dezelfde guldens>Euro’s. Met gewone kalenderjaren als dienstjaren.

  • Boeroeng zegt:

   Het is wel een verkeerd gekozen voorbeeld.
   Omdat het niet een voorbeeld is wat iets over de expositie verduidelijkt.
   En als Pelita een jonge rapporteur aanneemt, dan vertellen ze bij de intakegesprekken natuurlijk dat men rekening moet houden met wat de clïenten hebben meegemaakt.

   • R Geenen zegt:

    @@rekening moet houden met wat de clïenten hebben meegemaakt@@

    Rekening mee houden en er voor openstaan is wel een hemelsbrede situatie. En dat zie ik bij de meeste jonge mensen niet gebeuren. Merk dat ook bij de huidige ondervraging van mensen die een WUV proberen te krijgen. Voorbeeld: een 20 jaren geleden kreeg iemand o.a. vanwege zijn trauma altijd alle lichten in zijn huis dag en nacht aan liet. Iemand in Ca is daar pas geleden met het zelfde probleem al voor de 3de keer afgewezen.

 6. Bert Krontjong zegt:

  Het is maar de vraag of hun werkgever ( Pelita,SVB en SAIP ) het op prijs zou stellen ,als hun werknemer enig begrip of compassie zou tonen t.o van de client .De regels moeten worden nageleefd ,dat is rule 1 ,volg de regels ,er is geen plaats voor enig medelijden of zo ,daarom is dat spreekwoord zo mooi “””Tussen de mazen van de wet zwemmen “” Je volgt de regels en vind daar een wettelijk gaatje ,dan kan zo,n instantie niets anders doen dan je gelijk geven ,want ja zo zijn de regels ! Zo heb ik eens een flinke som geld verdiend ( subsidie) door gewoon een wettelijke draai aan de regels te geven ,ze konden niets anders doen dan de subsidie te verstrekken ,want ik voldeed aan alle regels .Dat gaf me wel voldoening ( meer dan het geld) dat we die bureaucraten eindelijk te slim af waren .maar makkelijk was het niet !

  • R Geenen zegt:

   Bert, ik bedoel iets anders. De mensen die jaren geleden daar werkten, wisten wat er is gebeurd. En waarom ze daar werkten. Die hielpen de slachtoffers, door o.a. de weg te volgen. Ze gaven adviezen. De wegen werden soepeler bewandeld. Nu werken er mensen, die niet eens het verschil weten tussen een Indische en een Indonesier. In de zelfde familie werden mensen die de aanvragen in het begin vroegen, kregen alle hulp op een positieve manier. Vandaag zitten er mensen die daar zitten voor het geld en de rest laten ze gewoon koud.

 7. Nico Broersma zegt:

  De samenstellers van deze expositie moeten hun biezen pakken, het IHC, Stichting Herdenking etc incluis. En oja, de rest van deze links-Indische Kongsi, die slechts onderling subsidiegelden verdelen om daarmee hun niet-representatieve wereldbeeld door te drukken ( zonder rekening te houden met de eerste generatie), moeten ook weg. Het is tijd voor de grote schoonmaak.

 8. PLemon zegt:

  @ …waarom kan het museum mij niet beantwoorden?

  # Ze houden zich mogelijk aan de grote lijnen in het verhaal…

  *** Merkelbach ging over naar de Nederlandse krijgsmacht. Voor Knil’ers van Europese afkomst, de Indo’s en Hollanders, bestond – anders dan voor Molukkers – de mogelijkheid in dienst te treden bij de Koninklijke Landmacht. ,,Ik heb het gemakkelijker gehad dan de Indischen en de Molukkers. Assimileren in een militaire organisatie was eenvoudiger. De Ambonezen hadden die officieel niet meer en de Indische mensen werden er vijandig bejegend. Voor beiden was Nederland bovendien een vreemd land.”

  Wij werden niet al te hartelijk onthaald, herinnert Merkelbach zich. ,,Nederland wilde ons helemaal niet hebben.” Het was een bittere pil voor de repatrianten en evacués, dat niemand hier wist wat zich daar had afgespeeld, hoe oorlogsleed vrijwel alle Europeanen had getroffen. Na de Japanse capitulatie vernam Merkelbach dat zijn vader tijdens een krijgsgevangenentransport was omgekomen. Zijn familie vond hij uitgeteerd terug in het kamp. ,,Ze werden geslagen, vernederd, kregen slecht te eten, tyfus brak uit. Als we daarover vertelden, zeiden de Hollandse mensen zeiden: ach ja, wij hebben de oorlog ook meegemaakt, tijdens de hongerwinter moesten we zelfs tulpenbollen eten. Dan dachten we: laat maar.”
  https://www.trouw.nl/nieuws/nederland-wilde-ons-helemaal-niet-hebben~b1f8a13b/

  • R Geenen zegt:

   Allemaal heel erg echt. Bij het lezen komen bij mij ook de verhalen en de gevoelens weer boven. In eerste instantie vanwege de kou wist ik als jong persoon al na een week, dat ik niet in Nederland bleef.

 9. Peter van den broek zegt:

  Komt het verzet van niet-Nederlandsgezinde Indonesiers ook aan bod in de tentoonstelling?

  Anders krijgen we het gezeur dat het een eenzijdig getinte (koloniale) tentoonstelling is die broodnodig gedekolonialiseerd moet worden.

  • PLemon zegt:

   @ verzet van niet-Nederlandsgezinde Indonesiers

   # die zijn ingepakt met de belofte van onafhankelijkheid.

   *** Een ander verschil met de situatie in Europa was het gegeven dat mogelijke verzetsdeelnemers herkenbaar waren aan hun huidskleur. De Japanners hadden de bevolkingsgroepen van Nederlands-Indië, gebruikmakend van al bestaande rechtsverschillen, handig tegen elkaar uitgespeeld. De Inheemsen werd onafhankelijkheid beloofd, zodat deze groep – althans in het begin van de bezettingsperiode – weinig reden zag te protesteren. Pas in 1944 zou dit anders worden, echter toen was het te laat. Tegen de Nederlanders, de voormalige koloniale macht, werd van begin af aan hard opgetreden. Wat ten onrechte wel eens wordt verondersteld: de internering van het blanke bevolkingsdeel had geen raciale motieven. Het in april 1942 ingestelde pendaftaran (persoonsbewijs waarop raciale kenmerken) had niet ten doel blanken te treffen, maar ‘slechts’ de Nederlanders. Andere blanken, niet-Nederlanders zijnde, bleven buiten internering. Het gevolg van de Japanse interneringsmaatregelen was echter dat de blanken geen ruimte werd gegund voor verzetsactiviteiten, en dat niet-geïnterneerde pro-Nederlandse Indo-Europeanen, Ambonezen, Menadonezen en Chinezen reden hadden bang te zijn om te worden opgepakt.
   https://historiek.net/opsporing-en-beoordeling-van-anti-japanse-activiteiten/47582/amp/

   • Peter van den Broek zegt:

    De Japanse belofte tot onafhankelijkheid was toch louter retoriek Japanse propaganda, die een goedgelovige Indonesiër best wilde geloven , maar de Japanse belofte werd niet gevolgd door harde feiten. Nederlands-Indie werd gewoon een Japanse kolonie, business as usual.

    • Robert zegt:

     Uiteraard business as usual. Japan was een imperium die alleen oog had voor de belangen van het Japanse imperium.

   • Jan A. Somers zegt:

    “verschil met de situatie in Europa ” In het begin van de tentoonstelling wordt uit de doeken gedaan wat voor verzet de verschillen in achtergronden en uitgangspunten zijn tussen Nederland en Indië. Je moet voor die tekst natuurlijk open staan en een beetje begrijpend lezen. En geduld, er is zo veel!

  • Jan A. Somers zegt:

   Als u de tentoonstelling binnenkomt begint het met de vele Indonesische studenten (PPI) die aan het Nederlandse verzet deel nemen of naar Engeland gaan. Met de leus eerst Nederland bevrijden, dan Indonesie (van de Nederlanders). Uw moeder heeft dat toch gezien?

 10. Boeroeng zegt:

  citaat historiek,net
  —–
  Het in april 1942 ingestelde pendaftaran (persoonsbewijs waarop raciale kenmerken) had niet ten doel blanken te treffen, maar ‘slechts’ de Nederlanders. Andere blanken, niet-Nederlanders zijnde, bleven buiten internering.
  ——————
  De pendafteran had tot doel Europeanen op te sporen en de meest Europees uitziende of in Europa geboren of met een hoog gehalte Europese voorouders konden worden geinterneerd te Java. Op de andere eilanden werden in principe allen met een Europese achternaam/ juridische status/uitziend geïnterneerd.
  En daar waren ook veel niet-Nederlandse wel Europese burgers bij.
  In principe allemaal. uitgezonderd bondgenoten van Japan of neutrale Zwitsers.
  Dat begreep ik altijd.

  • PLemon zegt:

   @ ook veel niet-Nederlandse wel Europese burgers bij …

   # de exacte cijfers…

   *** In Nederlands-Indië werden in 1942 door de Japanners ongeveer 89.000 geallieerde militairen krijgsgevangen gemaakt: ruim 42.000 Europese militairen van het KNIL en de Koninklijke Marine, en circa 25.000 inheemse KNIL-militairen, circa 15.200 Britten en Brits-Indiërs, circa 5.600 Australiërs en circa 1.100 Amerikanen. Het merendeel van de inheemse KNIL-militairen werd na korte tijd weer vrijgelaten
   https://www.indischekamparchieven.nl/nl/bezetting-en-bersiap/over-de-kampen

  • Loekie zegt:

   Werd de witte burger meneer Jansen geïnterneerd in een burgerkamp?
   Werd de witte burger Herr von Aachen geïnterneerd in een burgerkamp?
   En de witte burger mister Meadows?

   • Boeroeng zegt:

    Geen idee Loekie,
    Het punt wat je wilde maken is me niet duidelijk.

    • PLemon zegt:

     #Ws om onderscheid tussen soldaat en burger..

     *** In het veroverde Nederlands-Indië wil Japan alle Westerse invloed uit het openbare leven uitbannen. In de buitengewesten wordt daarom de gehele Europese burgerbevolking (blanken en Indo-Europeanen) vrijwel direct na de bezetting geïnterneerd. In het Marinegebied (Borneo, Celebes, de Molukken, de Kleine Soenda-eilanden en Nieuw-Guinea) is het beheer over de kampen in handen van het Burgerlijk Marine Bestuur. Op het dichtbevolkte Java vindt de internering plaats in fasen. Vanaf 11 april 1942 zijn alle Europeanen vanaf zeventien jaar verplicht zich te laten registreren. De Japanse autoriteiten maken een onderscheid tussen volbloed Nederlanders (totoks) en Nederlanders van gemengde afkomst (Indo-Europeanen). De eerste groep wordt in de loop van 1942 en 1943 geïnterneerd. Mannen tussen de zestien en 60 jaar komen daarbij als eerste aan de beurt, aansluitend volgen de vrouwen, kinderen en bejaarden. Bij de internering worden de mannen gescheiden van de vrouwen en kinderen. De meeste Indo-Europeanen blijven op Java buiten de kampen. 
     http://www.afscheidvanindie.nl/archieven-onderwerpen-j-kampen.aspx

    • Peter van den Broek zegt:

     De vele gezichten van het verzet? Verzet wordt wel op een vreemde manier gedefinieerd, maar niets is het Sophiahof te gek.
     Maar waar is dan de coup van Westerling gebleven? die hoort toch ook in het rijtje thuis?

     Heeft Sophiahof de moeite genomen de verschillen tussen de tentoongestelde soorten verzet te tonen? dan begrijp ik tenminste waar ze het over hebben. Dat heb ik tot nu toe niet ontdekt.

    • Loekie zegt:

     “Heeft Sophiahof de moeite genomen de verschillen tussen de tentoongestelde soorten verzet te tonen? ”
     Nono bijvoorbeeld zegt altijd dat zijn oom Charles een onverzettelijk karakter had en ook veel werk kon verzetten.
     Ik weet overigens niet of dit relevant is en of Sophia daar iets mee kan of moet.

    • Peter van den Broek zegt:

     verzet tegen wat?

     Voor de oorlog Indonesisch geweldloos verzet tegen Nederlandse koloniale overheersing.
     In de oorlog Nederland-geïnspireerd en gewapend verzet tegen Japanse militaire overheersing en Indonesisch geweldloos verzet tegen Japanse koloniale overheersing. En Nederlands verzet tegen Duitse militaire overheersing.
     Na de oorlog Indonesisch gewapend verzet tegen Nederlandse militaire en koloniale overheersing. Na de oorlog Indonesisch geweld =geen verzet tegen geweldloze Nederlandse burgers.
     Na de souvereiniteitsoverdracht Moluks gewapend verzet tegen wat, een Indonesisch eenheidsstaat?
     Na de souvereiniteitsoverdracht de coup van Westerling als verzet tegen wat of was het meer geweld tegen de eenheidsstaat Indonesië?

     Want er is verzet en Verzet. Dan lijkt het toch voor de hand en voor een beter begrip van het Verzet dat Sophiahof daarop een antwoord geeft? Daargelaten welk verzet legitiem is. Sophiahof mag zich toch best moeite geven voor al dat subsidiegeld dat zij ontvangt.

    • Boeroeng zegt:

     Wel Peter,
     ” Verzet tegen wat ? ”
     Je kent die geschiedenis dus je kan zelf wel bedenken wat de expositiemakers ongeveer verstaan onder “verzet” .
     Hen een definitie vragen kun je doen…. maar je kent globaal de antwoorden al.
     Of je bedoelt dat het lijkt alsof de Indonesische excessen tegen burgers worden gebagatelliseerd of goedgepraat door die ook als ‘ verzet’ te zien.
     Ik denk niet dat dit de bedoeling was van de expositiemakers en de verantwoordelijken; IHC en MHM.

    • R Geenen zegt:

     @@Hen een definitie vragen kun je doen@@
     Als je hun wat vraagt, krijg je dan antwoord?

    • Peter van den Broek zegt:

     Ik vergeet ook nog het Indonesisch verzet in Nederland tegen de Duitse inval.

     Wat de tentoonstellingsmakers onder “Verzet”verstaan weet ik niet, daarom bekijk ik de bijbehorende video, waarin b.v.b. het Molukse verzet wordt vermeld.

     Dat verzet is wel opmerkelijk, want de Molukkers verzetten zich niet alleen tegen de Japanse, maar ook tegen een Indonesische overheersing. Daarentegen verzetten zij zich niet tegen de Nederlandse koloniale bezetting. Ik krijg uit de video niet de indruk dat dat onderwerp op de tentoonstelling wordt belicht.

     Daarbij is het Moluks onafhankelijkheidsstreven als “verzet” een problematisch gegeven want zij wilden zich wel afscheiden van een jonge staat, een vroegere kolonie, sommigen zeggen de rechtsopvolger!!!!!! Afscheiding is iets anders dan Verzet. Er valt wat te zeggen dat het Moluks streven een Nederlands maaksel was, voordien was er toch geen sprake van Moluks nationalisme? Laat ik dat laatste maar afdoen als Indonesische propaganda.!!!

     Het hangt er maar vanaf vanuit welk standpunt je het bekijkt, want vanuit Indonesisch oogpunt heulden de Molukkers met de vijand, de Nederlandse koloniale overheersers. Hier is sprake van collaboratie. Zegt de tentoonstelling daar iets over?

     Dr historische context lijkt mij wel belangrijk om de vele gezichten van het Verzet te begrijpen.

     Is deze tentoonstelling wel gedekoloniseerd?

   • Jan A. Somers zegt:

    De Duitser bleef uiteraard vrij. Ook de Belg. De melkerij waar ik na de Kenpeitai te werk werd gesteld was van Ab Croin, had een Belgisch paspoort.

    • Boeroeng zegt:

     Er zijn verhalen dat soms Duitsers toch het kamp in moesten.
     En dan dit over een Belg
     De chemisch ingenieur Joop Al (geb. 1930) heeft de Belg in kwestie, Cesar Refuge, tijdens zijn internering in 1944-1945 meegemaakt. Wanneer hij De Jongs tekst leest, wordt hij boos, omdat hij zich de man heel anders herinnert: als ‘een uitzonderlijke figuur’, die juist veel voor de geïnterneerde jongens heeft gedaan.

     Bron: Joop Al blijft het oordeel van L. de Jong bestrijden | Trouw

    • Jan A. Somers zegt:

     Wat ik hierboven schreef was natuurlijk de officiële regeling. Maar op die kantoortjes voor de pendaftarans wisten ze vast niet altijd het verschil tussen een Nederlander en een Belg. En ik ben ook tussentijds veranderd van etnische kleur. Ik was mijn pendaftaran ‘verloren’. Mijn moeder was ‘ziek’, en mijn buur vrouw die we altijd al tante noemden was donkerder dan ik en had een goede heupdraai. Pats boem, een andere achtergrond.

    • Robert zegt:

     De Duitser bleef uiteraard vrij? Vele Duitsers werden geinterneerd, na de Nazi inval in Nederland, door de Ned Indische autoriteiten, incl. Duitsers die het Nazi regime waren ontvlucht en dachten dat ze in Ned, Indie veilig waren, ver van het oorlogsgeweld in Europa.. Hun bezittingen werden door de Ned. Indische autoriteiten in beslag genomen.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Vele Duitsers werden geinterneerd, na de Nazi inval in Nederland,” Dit klopt, maar we hebben het nu over de Japanse bezetting. Duitsland (en Italië) was een Japanse bondgenoot. Maar de meeste Europese landen waren niet in orolog met Japan, en hadden in Indië nog diplomatieke betrekkingen met Japan. Denk aan België, Luxemburg, Zwitserland, Scandinavische landen, Spanje, Portugal. Deze mensen werden niet geïnterneerd, maar daar werden wel eens foutjes mee gemaakt.

 11. ellen zegt:

  Waar is dan de coup van Westerling gebleven?
  Er werd zoveel informatie gegeven, dat het teveel is om het in een enkele keer voor jezelf vast te leggen. Ik dacht dat deze coup wel getoond werd in een kort filmpje (onderdeel van het antwoord op de revolutie). Mijn vader (geen beroepsmilitair) die deelgenomen heeft aan de politionele actie had trouwens een hekel aan Westerling. Hij vond hem misschien te meedogenloos.

  • Boeroeng zegt:

   In het filmpje staat ze op 2.18 minuten bij een tijdlijn aan de muur.
   Onder het kopje 1950 staat als eerste vermeld de mislukte staatsgreep van Westerling. (vaagjes te zien bij vergroting)
   Je kunt dat verzet noemen, hoewel ‘mislukte staatsgreep’ een accuratere omschrijving is.
   De Indonesische geweldsexcessen kun je ook onder “verzet” rangschikken, hoewel mishandeling, marteling en moordpartijen meer directer is.

  • Jan A. Somers zegt:

   Op die tentoonstelling was een grote hoeveelheid informatie bij elkaar gebracht. En speels gepresenteerd. Maar mijn probleem was dat je er vrij doorheen kon lopen, zonder lijnen voor de tijd en belangrijkheid. Als je er iets vanaf wist was het een goudmijn, als je er vers tegen aan liep was het een beetje rommelig zonder begin en einde. verdeeld over meerdere ruimtes.
   Bij de ontvangstbalie heb ik nog opmerkingen gemaakt over de bereikbaarheid met OV (tramlijn 1), Die waren de volgende dag al verwerkt in de website. De mevrouw van de bibliotheek was in Soerabaja geboren, in dezelfde wijk Darmo als ik. Wel een jonkie, 20 jaar jonger. En ging elk jaar naar haar zus die nog steeds in Darmo woonde. Collateral meeting! Ik heb niet systematisch gezocht, maar zag wel juweeltjes. Ik heb haar ook nog verteld van de grote boekenverzameling van het voormalige IWI waar ik in het verleden een stapel jaarverslagen en rapporten van de Dienst Volksgezondheid heb achtergelaten. Zij zou op zoek gaan. Heb ook wat leesvoer achtergelaten. En een leuke babbel met de ,meneer van de ‘wetenschap’.

 12. Indisch4ever zegt:

  Net binnen van welingelichte kringen:
  Anies Pattisiani hangt in de expositie.
  Klik op zijn oude foto om de tekst te lezen.
  De kleurenfoto toont een journaliste met Anies in 2015 op de TTF.

  ..

  • Peter van den Broek zegt:

   Na bezoek aan de tentoonstelling zou een doorsnee Nederlander zich kunnen afvragen of die Indonesische studenten ook in het voormalig Nederlands-Indie tegen de (Japanse) bezetter Verzet zouden hebben gepleegd ? Natuurlijk niet.

   Jan Doorsnee neemt de Illigaliteit of het Verzet in Nederland als maatstaf, uit dat perspectief bekijkt Jan de tentoonstelling.
   Maar de Indische realiteit week totaal af van wat in Nederland gebeurde. Wat de Buitenkampers en ook Indonesiers in de bezettingstijd ondervonden, wordt in de tentoonstelling niet begrijpelijk en op verantwoorde wijze uitgelegd. Want zonder deze uitleg is het burgerlijk Verzet of het gemis aan illegaliteit in Indie niet voor de doorsnee Nederlander te begrijpen.

   In de tentoonstelling worden de historische gebeurtenissen weliswaar vermeld maar de situatie van alledag en de verbanden tussen de gebeurtenissen worden niet belicht.

   Het gebeurt al met het afwisselend gebruik van de begrippen “Indisch”, Indische Nederlanders en Indo-Europeanen.

   • R Geenen zegt:

    @@In de tentoonstelling worden de historische gebeurtenissen weliswaar vermeld maar de situatie van alledag en de verbanden tussen de gebeurtenissen worden niet belicht.
    Het gebeurt al met het afwisselend gebruik van de begrippen “Indisch”, Indische Nederlanders en Indo-Europeanen.@@

    Dat verbaasd mij totaal niet. De meesten die tot het clubje behoren, zitten daar vanwege de subsidie. Ervaring in de Indische geschiedenis is zeer beperkt. En om je daar in te verdiepen kost ook te veel moeite. Kijkt alleen maar naar de bestuurlijke namen en hun oude functies. Die werken toch ook niet meer. Het Indischehuis nummer 4 is vanwege de mislukkingen van de vorige veel te laat opgezet. De mensen van toen zijn intussen al dood.

    • Jan A. Somers zegt:

     ” zitten daar vanwege de subsidie.” Wie moet dat anders betalen? In Nederland bemoeit de overheid zich in beginsel niet met initiatieven voor dit soort activiteiten. Een aantal enthousiastelingen krijgt een idee. Slingert dit aan bij de overheid of een andere mogelijke geldschieter. In een gunstig geval komt er eerst geld om plannen uit te werken. Met prijskaartje natuurlijk, voor niets komt de zon op. Als alles OK wordt bevonden komt er een budget van de overheid of een andere geldschieter. Subsidie, toegangsgelden e.d. Daaruit wordt onderkomen, aankopen en personeel betaalt. Dat geldt niet alleen voor Sophiahof, maar ook voor onderwijs, musea, publieke feesten e.d. Voor mijn dissertatie moest ik ook een voorstel; schrijven, met kostenopgave. Voor zoiets heeft de universiteit een budget (van de overheid) waarbij ook geldt: op is op. Mijn boek werd door de uitgever, Walburg Pers zinvol gevonden. Voor de kosten bladerden ze door alle fondsen en vonden Het Gebaar als geldschieter. Die uitgever heeft ook een Nederlands fondsenboek, een standaarduitgave met alle in Nederland bekende fondsen. Dat zijn er veel!

    • R Geenen zegt:

     @@In Nederland bemoeit de overheid zich in beginsel niet met initiatieven voor dit soort activiteiten@@
     Heeft U de bestuurlijke opzet van Sophiahof op de website gezien. Met aan het hoofd een paar militairen? Gepensioneerde generaal, enz? Na de fiasco (corruptie en diefstal) van Indisch huis 1 en 2! Niet alleen geld verloren maar ook een periode van 20 jaren.

    • Jan A. Somers. zegt:

     Wie het bestuur is interesseert me niet zo. Een bestuur heb je nodig om de zaak te runnen. En die doen dat niet voor niets. Zou u ook niet doen. Dat geld moet ergens vandaan komen. Subsidie! Zonder subsidie geen bestuur, geen Sophiahof.

    • R Geenen zegt:

     Ja, goed naar de samenstelling van het bestuur kijken. Ze zijn vermoedelijk nog zwaarder voorzien met militairen dan Bronbeek.

    • Jan A. Somers zegt:

     Het zijn losse burgers (geen overheidsorgaan!), meestal gepensioneerd, hebben tijd daarvoor. Ik heb geen zin in dit soort kongsies, allemaal zelfde soort mensen rond wentelend in hun bubbel. U had zich ook kunnen opgeven als ambassadeur van de ex-Indische Nederlanders buiten Nederland. Krijgt u ook wat van mijn belastinggeld!

    • R Geenen zegt:

     @@U had zich ook kunnen opgeven als ambassadeur van de ex-Indische Nederlanders buiten Nederland. Krijgt u ook wat van mijn belastinggeld!@@
     Ha Ha, wel komisch. Dacht U nu werkelijk dat Den Haag in de Indische Nederlanders in het buitenland geïnteresseerd is? Zelf het Sophiahof reageert niet op het schrijven vanuit het buitenland. ING en ABN/AMRO hebben net een schrijven tot hun klanten in het buitenland gericht en willen hun rekeningen opzeggen. De NL regering heeft al gereageerd dat ze daar niets aan willen doen.

 13. Peter van den Broek zegt:

  een duidelijk verhaal bij de tentoonstelling ontbreekt, het dagelijks leven wordt niet uitgebeeld

  Zoals bij de pendafteran, we kennen hier in Nederland de persoonsbewijzen, Ausweiss en het vervalsen daarvan, maar hoe was dat in Indie?

  De persoonsregistratie was in Indie voor Nederlanders en Indo-Europeanen, maar niet voor Indonesiers! De Japanners hielden hen scherp in de gaten, wantrouwden hen. Bijna alle Nederlanders, een klein deel van de Indo-Europeanen en alle militairen verdwenen in de kampen. Wat buiten de kampen, in de samenleving overbleef van de Europese bevolking, vrouwen, kinderen, jongens en oudere mannen, kon toch moeilijk het Verzet organiseren. Dat had toch op de tentoonstelling kunnen worden uitgelegd? Dan heeft dat verhaal over pendafteran + Asoel Oesoel zin.

  • Loekie zegt:

   “… kon toch moeilijk het Verzet organiseren…”
   Nog los van de vraag natuurlijk of den Indo het sowieso in zich had (en heeft) om zich te verzetten (tegen wie en wat ook) en daadwerkelijk verzet te plegen…

  • Boeroeng zegt:

   Peter
   … bijna allle Nederlanders verdwenen in de kampen ?
   Laat ik nou denken dat een meerderheid van de Nederlanders niet in de kampen was.
   …. een klein deel van de indo-europeanen was in de kampen?
   Volgens mij waren dat 50,000, misschien wel 60.000 mensen.
   Afhankelijk hoe je rekent , heb je het over 1 op 5 á 7 ( 50.000 op 250.000 á 350.000)
   Het zijn mijn losse inschattingen., dat wel.

  • Jan A. Somers zegt:

   Wat is het verschil tussen Nederlanders en Indo-Europeanen?

   • R Geenen zegt:

    @Wat is het verschil tussen Nederlanders en Indo-Europeanen?@
    Gewoon een kwestie van je zelf zien, dacht ik.

    • Peter van den Broek zegt:

     Aan Indo-Europeanen (zo genoemd in de koloniale tijd) kan je aan de naam niet ruiken of ze de Nederlandse nationaliteit hebben (erkend of gelijkgesteld= Staatsblad Nederlanders) of Nederlands onderdaan (niet-erkend ->Inlander) zijn. Daarom gebruikt men in wetenschappelijke kringen de verzamelterm “Nederlanders en Indo-Europeanen”. Zit je altijd in de goede rij, ben je nooit fout.

     Er zijn ook Indonesiers met Nederlandse namen en voornamen zoals een groep uit Depok, maar dan weet ik van te voren dat die uit Depok komen.

     Ik kom in ODO- en andere rapporten ook de term “Europeaan” tegen en dan blijken dat Molukkers, Madoerezen etc bedoelt, dwz met de Nederlands sympathiserenden. Maar dat filter ik er wel uit mijn gegevens.

     Overlevenden van een Kempeitai-bezoek in de bezettingstijd in Nederlands Indie: ik heb dat ergens gelezen, maar vraag me niet waar: zo uit mijn hoofd schat ik 50% . Aangezien dat niet mijn aandachtsveld is , heb ik de betreffende gegevens niet ergens opgeslagen. Daarom de uitdrukking “Veel”.

     Vrouwen, jongen en oudere mannen!!!! Hoe de bevolkingssamenstelling van de Buitenkampers was. weet ik niet, maar wat ik wel kan weten is de leeftijdsopbouw van Bersiapslachtoffers. Maar het is nog te vroeg om daarover een betrouwbare uitspraak te doen. Wellicht geeft dat een aanwijzing hoe de bevolkingssamenstelling in 1945 was. Let wel , onder de doden komen KNIL-militairen voor. Dat zijn degenen die in de bezettingstijd door de Japanners vrijgelaten waren of degenen, die uit de interneringskampen kwamen. Wel een minderheid.

     Om op basis van Meelhuijsen of een geinterviewde vrouw een uitspraak te doen lijkt mij weinig verantwoord. Van extrapoleren op basis van 2 gevallen is me toch iets te dol.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Om op basis van Meelhuijsen of een geinterviewde vrouw een uitspraak te doen lijkt mij weinig verantwoord.” Die vrouw is niet zomaar een vrouw! Ik heb zo’n idee dat u van de SMGI niets af weet. Ik heb Meelhuijsen niet genoemd, wel Vereniging Voormalig Verzet Oost-Azië. Natuurlijk niet voldoende, maar zowel bij Bep Stenger als bij de vereniging zwerven nogal wat namen rond die u niet kent. Maar ja, u denkt zo groots, en ik begin altijd maar bij 1. En omdat ik er niet zoveel belangstelling voor heb, stop ik al gauw met tellen. Voor u is 1 + 1 = 2, maar met mijn exacte achtergrond is 1 + 1 ongeveer 2. Dan kom je niet zo ver met tellen, en komen de nullen opdagen.
     Bij mij bij de Kenpeitai kwam af en toe een medegevangene logeren. Wij spraken dan nooit over onze zaak. Elkaar in de ogen kijken was voldoende. Dat logeren was niet zo maar.

    • Jan A. Somers zegt:

     Sorry, foutje. Ik wist niet welke Meelhuijsen u bedoelde. Maar kapitein Meelhuijsen was ook niet zo maar een man, hij en zijn groep zijn ook geëxecuteerd.

    • Peter van den Broek zegt:

     Ik dacht dat kpt Meelhuijsen niet geexecuteerd werd maar zelfmoord pleegde, ik kan me vergissen. Hun verhalen staan op de web site van verzetsmuseum.nl

     Op basis van 2 verhalen, hoe bijzonder ook, een geldige uitspraak over het Verzet in Nederlands-Indie te maken blijft gewoon te dol. Logica: van het bijzondere naar het algemene dient wel aangegeven worden onder welke omstandigheden dat gebeurd.

    • Jan A. Somers zegt:

     “dacht dat kpt Meelhuijsen niet geexecuteerd werd maar zelfmoord pleegde” Dat klopt (met y) maar ik had een andere Meelhuysen uit mijn Kenpeitaitijd voor ogen. De groep van Meelhuysen was ook onderwerp van ‘gesprek’ voor mij bij de Kenpeitai.
     “blijft gewoon te dol.” Was ook niet mijn bedoeling.” Ook voor mij zijn het stukjes uit de puzzel, die net boven kwamen drijven uit een boek en uit eigen ervaring. Maar je hebt ze wel nodig. Bep Stenger was ook bekend met Meelhuysen, maar maakte volgens mij geen deel uit van zijn groep.
     “dat hoef ik toch niet uit te leggen als 2de generatie?” Maar ik weet niet wie u daarover heeft gevraagd. Ik in ieder geval niet. Had het te druk met overleven, dat overigens bijzonder goed is geslaagd.

  • Jan A. Somers zegt:

   “vrouwen, (…) jongens en oudere mannen” Bep Stenger en kapitein Meelhuysen waren niet zo oud en Bep een vrouw. Maar ja, u kent het boekje over Bep Stenger, geïnterviewd (SMGI) en geschreven door mijn dochter, waarschijnlijk niet. Ook de Vereniging Voormalig Verzet Oost-Azië is weinig bekend, en begint uit te sterven. Ik heb in de Sophiahof niet gedurfd te vragen of ze boek en vereniging wel kennen.

  • Robert zegt:

   ja ook alle Indo militairen werden door de Jap geinterneerd en leden net zoveel als hun blanke en andere bruine en zwarte broeders.

 14. Peter van den Broek zegt:

  Laat ik me zo uitdrukken: 200.000 Nederlanders en Indo-Europeanen waren Buitenkampers. Ze weigerden zich aan de Indonesiers te conformeren, hoe ook de Jappen druk uitoefenden. Ze bleven zich westers kleden en dat viel toch wel op in de Indonesische samenleving.
  Ze waren verplicht toestemming aan de Japanners te vragen om zich te verplaatsen,
  Ze werden bij het minste of geringste opgepakt zoals bij de Dampit- en Glodokaffaire maar de tentoonstelling geeft niet aan dat het om Japanse verdenkingen en niet echte verzetsdaden gingen
  En is de Kempeitai te vergelijken met de Gestapo of Sicherkeitsdienst? Velen overleefden een bezoek bij de Kempeitai niet.

  de tentoonstelling geeft weliswaar aan dat er collaboratie was (Dahlers en Van Eeckhout) maar vermeldt niet dat het aantal collaborateurs bij wijze van spreken op de vingers van een hand te tellen zijn. Het had niet de dimensie van de NSB . Ook daar zijn o.a door Lizzy van Leeuwen grove fouten gemaakt het fenomeen NSB in Indie voor het Nederlands publiekelijk te maken

  • Jan A. Somers zegt:

   “Velen overleefden een bezoek bij de Kempeitai niet.” De Kenpeitai hanteerde vaak ook de visnetmethode. En de meesten daarvan overleefden het, getuige deze reactie.

   • Peter van den Broek zegt:

    Hoeveel overleefden een bezoek bij de Kempeitai niet? Ik stuit op het Verzetsmuseum:
    https://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/tweede-wereldoorlog/koninkrijkdernederlanden/nederlandsindie/nederlandsindie,uitschakeling_verzet

    Het commentaar tussen (…) is van mij.

    ……In de loop van 1943 is het georganiseerde verzet (in Nederlands-Indie) vrijwel helemaal uitgeschakeld.
    De Japanners verwachten vrijwillige medewerking van de Indische Nederlanders. Maar deze ‘Aziatische broeders’ zijn vaak meer dan 99%) anti-Japans. In de loop van de bezetting worden de Indische Nederlanders daarom gedwongen tot samenwerking.
    Honderden Indische jongens die de Japanners onvoldoende steunen worden in 1945 opgepakt, mishandeld en gevangengezet. Velen komen om door de ontberingen (zie Glodok- en Dampitaffaire)!
    In totaal worden 15.000 mensen vanwege hun “verzetshouding” ( is niet gelijk aan verzetsdaad) gearresteerd. De helft van hen wordt gedood”……………

    De helft of 7.500 vind ik best veel.
    Als ik de web site van het Verzetsmuseum met de tentoonstelling in het museum Sophiahof met elkaar vergelijk!!! of is dat een scheve vergelijking????

    • Peter van den Briek zegt:

     correctie: Maar deze ‘Aziatische broeders’ zijn vaak (meer dan 99%) anti-Japans.

    • Boeroeng zegt:

     Mij lijkt het dat het verzetsmuseum hier uitglijdt met de helft van die 15.000 als gedood in 1945 te schrijven.

    • Loekie zegt:

     Aan bestuurslid Manon Pattynama (van beroep architect) vragen waarop de getallen van het verzetsmuseum zijn gebaseerd?

 15. Peter van den Broek zegt:

  Ik let meer op de uitspraak: ” In de loop van 1943 is het georganiseerde verzet (in Nederlands-Indie) vrijwel helemaal uitgeschakeld”.
  Binnen iets meer dan een jaar schakelt Japan de illigaliteit in Nederlands-Indie uit!!!
  Dat zal wel niet zachtzinnig gebeuren, dat wel blijkt uit het overlevingspercentage van een bezoek aan de Kempeitai.

  Daarbij mag niet vergeten worden dat Nederlanders en Indo-Europeanen zich in een vijandige omgeving bevonden. De inlandse bevolking stond in het begin van de bezetting niet onwelwillend t.o. de Japanners, dat veranderde weliswaar maar de houding t.o. vnl de Indo-Europeanen bleeft vijandig.

  Dat niet alleen, de Japanners zorgden er wel voor dat de Buitenkampers geisoleerd raakten en bleven. Ze werden als vreemdelingen in eigen land beschouwd.: Nederlands-talige scholen werden gesloten, Buitenkampers konden geen lid worden van Seinendan of Keibodan. Heiho worden was uitgesloten etc. .

  Maar de ouderen onder ons weten dat toch zelf, dat hoef ik toch niet uit te leggen als 2de generatie?

  • Jan A. Somers zegt:

   “konden geen lid worden van Seinendan of Keibodan. Heiho worden was uitgesloten etc. ” Was ook nooit de bedoeling geweest. Zie mijn boek.

 16. Peter van den Broek zegt:

  De Japanners zagen wel in dat de Indo-Europeanen niet bereid waren zich als Indonesiers te gedragen, alhoewel ze wel gelijkgesteld werden aan hen. Daarom richtten de Japanners weer aparte organisaties voor hun op zoals Kaoem Indo waarvan de Soerabajaan Mr Ploegman één van de voormannen was, de laatste werd dodelijk gewond bij het vlagincident in het Oranjehotel, waarbij Jack Boer een rol speelde.

  De bovengenoemde tentoonstelling schenkt wel aandacht aan de collaboratie van Indo-Europeanen maar hoe zat het met de Indonesische collaboratie? Voor een afgewogen en evenwichtige oordeel mag de Indonesische bereidwilligheid om met de Japanse bezetter samen te werken toch niet onvermeld blijven? Ik praat dan wel over meer dan 99% van de bevolking.

  Het is wel zo mooi dat Indonesiers in Holland zich verzetten tegen Duitse bezetter maar dat klinkt wat schijnheilig als de situatie in het voormalig Nederlands-Indie onvermeld blijft. Dat is met een modieus woord toch Inclusieve Geschiedschrijving?

  • Anoniem zegt:

   Collaboratie van de Indonesiër ??
   Met de Jap?
   Of met de Nederlanders?
   Of met Boeng Karno?

  • e.m. zegt:

   @meer dan 99% van de bevolking.@

   — Waarop is dat cijfer gebaseerd (bron)?

   • Jan A. Somers zegt:

    Heel erg verschrikkelijk veel nullen!

   • Peter van den Broek zegt:

    Een curieus verhaal over het Indonesisch verzet in het voormalig Nederlands-Indie is dat over Amir Sjarifoeddin. Ook dit wordt niet vermeld op de tentoonstelling.

    Kort voor de Nederlandse capitulatie ondernam het gouvernement een poging om een geheime inlichtingenorganisatie op te zetten. In dat kader werd het door Amir Sjarifoeddin op touw gezette netwerk in 1943 door de Kempeitai opgerold voordat het iets had kunnen doen. Een Japanse rechtbank veroordeelde hem begin 1944 ter dood; op aandrang van Hatta en Soekarno zette generaal Harada, bevelhebber op Java, dit vonnis om in levenslange gevangenisstraf.

    Opmerkelijk is dat Amir Sjarifoeddin als socialistisch , zelfs communistische politicus wordt afgeschilderd , ook actief in de onafhankelijkheidsstrijd. Hij was de tweede ministerpresident van Indonesie van 3 juli 1947 tot 29 januari 1948. Hij werd na de mislukte communistische opstand van Madioen op Java in 1948 gevangen genomen en door het Indonesisch leger, net zoals Tan Malaka, gexecuteerd. Naar hem is geen straat in Amsterdam vernoemd.

    Bronnen van die “meer dan 99%” op basis van een niet-diepgaand onderzoek, laat staan een bezoek aan een bibliotheek:
    G.S. Kanahele: The Japanese occupation of Indonesia; Prelude to Independence
    H.J. Benda: The crescent and the rising sun; Indonesian Islam under the Japanese occupation, 1942-1945
    BROG Anderson: Java in a time of revolution; Occupation and resistance 1944-1946
    L. de Jong Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 11 b

    • Jan A. Somers zegt:

     “zelfs communistische politicus wordt afgeschilderd , ook actief” Communisten (PKI) waren voortrekkers van het verzet (en Indië > Indonesië), net als in Nederland.

  • Jan A. Somers zegt:

   “vlagincident in het Oranjehotel, waarbij Jack Boer een rol speelde.” Oei, die man was ook overal! Welke rol? Ploegman (was in het Oranjehotel aan het vergaderen) was de enige die tussenbeide probeerde te komen. Maar de Kenpeitai deed dat duidelijk beter, waren in een kwartiertje klaar.

  • Jan A. Somers zegt:

   “schijnheilig als de situatie in het voormalig Nederlands-Indie onvermeld blijft.” Hun leus was toch (gezien in Sophiahof): eerst Nederland bevrijden, dan Indonesië. Let wel, Indonesië, niet Indië.

 17. Peter van den Broek zegt:

  Ja,ja, ik heb de Heer Somers gewaarschuwd.
  De rol van Jack Boer bij het Oranje Hotel staat vermeld in het boek van W. Meelhuijsen. Daarnaast vermeld ook Jack Boer in zijn eigen boek over zijn rol bij het Oranje Hotel.

  Trouwens, ook Meelhuijsen geeft op blz 216 van zijn boek aan dat het hoofdkwartier van de 5th Indian Infantry division van gen. Mansergh aan de Batavia-weg lig.

  • PLemon zegt:

   @ “vermeld ook Jack Boer in zijn eigen boek over zijn rol bij het Oranje Hotel.”

   # ? ?? ….dat de bronnen door Boer zijn verzameld voor het schrijven van zijn boek.

   *** (Citaat)… Bert Immerzeel, beheerder en auteur van de Java Post, stelt – naar aanleiding van de documentaire Archief van Tranen en de ordner van Boer – dat de documenten niet geheel bijzonder zijn. Onderzoeken naar moorden en moordenaars werden
   door de N.E.F.I.S. en de O.D.O. uitgevoerd. De stukken werden– aangezien Nederland nog in
   oorlog was – per definitie geclassificeerd met ‘geheim’ en naderhand gearchiveerd.139
   Voor wat betreft de herkomst van het bronmateriaal heeft documentairemaakster Van
   der Molen bevestigd dat de documenten uit de ordner van Boer afkomstig zijn uit verschillende archieven.140 Het is echter niet van ieder document duidelijk uit welk archief de bron precies komt. Volgens Immerzeel is een deel van de bronnen via het Nationaal Archief te raadplegen, en daarom inmiddels ook niet meer zo geheim.141 Ook heb ik de bevestiging gekregen dat de bronnen door Boer zijn verzameld voor het schrijven van zijn boek.142 We weten echter niets over de zoekcriteria van Boer en welke bronnen hij wel of niet bewust heeft gebruikt.
   Desondanks geven de bronnen een goed en betrouwbaar beeld van het geweld van de
   Bersiap. Zo werd de informatie van personen in de N.E.F.I.S.-verklaringen voorzien van het
   kenmerk ‘matig intelligent, kan betrouwbaar worden geacht’ of ‘intelligent en betrouwbaar’.
   Er moet rekening gehouden worden met dat de traumatische ervaringen van slachtoffers of ooggetuigen kunnen afwijken van de ‘werkelijkheid’. (. einde citaat)

   Bron : Bersiap! Het vergeten geweld in Indonesië
   Het geweld jegens Nederlandse en
   Nederlandsgezinde burgers op het eiland
   Java tussen augustus 1945 en eind 1946
   Bachelorscriptie Geschiedenis,
   Universiteit Utrecht
   Naam: L.C. Hol
   Studentnummer: 5962684
   Begeleider: Dr. David Onnekink
   Datum: 31-03-2019
   Woorden: 9.258

   • PLemon zegt:

    Aanvulling: uit de Bijlage 1 Het verhaal van Jack Boer”

    Na de capitulatie meldde boer zich bij de Recovery of Allied Prisoners of War and
    Internees (RAPWI). In deze hoedanigheid was Boer een van de instigators van het Vlagincident op 19 september 1945.186 Op het dak van het Oranjehotel werd de Nederlandse vlag gehesen, waarna de stemming omsloeg en aantal betrokkenen werd vermoord door Indonesiërs.187 De blauwe baan werd van de Nederlandse vlag gescheurd, en zo ‘verscheen’ de Indonesische vlag.188 De gebeurtenis versterkte de angst voor een koloniale herbezetting door Nederland.
    Boer werd door lokale pemoeda’s gedetineerd en wist uiteindelijk te ontsnappen.”

   • R Geenen zegt:

    @@Onderzoeken naar moorden en moordenaars werden
    door de N.E.F.I.S. en de O.D.O. uitgevoerd. De stukken werden– aangezien Nederland nog in
    oorlog was – per definitie geclassificeerd met ‘geheim’ en naderhand gearchiveerd@@

    Een interessante regel! Vraag me nu af waarom de rapporten van het hoofd van Politie te Padang, Goldman, nog steeds geheim moeten blijven? Is NL nog steeds met Sumatra in oorlog?

  • Jan A. Somers zegt:

   “De rol van Jack Boer bij het Oranje Hotel staat vermeld in het boek van W. Meelhuijsen.” Meelhuijsen schrijft hierover: “Een of meer Nederlanders hadden op het dak de Nederlandse driekleur gehesen.” En in zijn eigen boek: “(…) hesen Joost Lansdorp en ik de Nederlandse vlag op het dak van het Oranjehotel (…).” Uw verhaal over zijn boek klopt dus. Maar wat moet ik van de Heer Boer geloven? Ik zou in datzelfde boek toch ook door hem zijn bevrijd, zo rond vijf uur in de ochtend? En stond dus om half zes weer keurig in de rij voor het ochtendeten, en om klokslag zes weer de cel in? Ben ik dan volgens u aan het liegen?
   “dat het hoofdkwartier van de 5th Indian Infantry division van gen. Mansergh aan de Batavia-weg lig.” Dat was tevens het contactpunt met de Indonesiërs. Vandaar begon de eerste verdedigingsgordel. Dat is keurig te volgen bij de opmars in de Britse legerberichten.
   “en aantal betrokkenen werd vermoord door Indonesiërs.187” Ik was er niet bij, ik kwam daar pas toen alles weer keurig was opgeruimd. Net als de heer Kecik (Volkskrant): “Toen ik rapport kreeg van het vlagincident ging ik er meteen heen. Toen ik aankwam was alles al voorbij.” Tja, de Kenpeitai werkte heel effectief! Maar ik weet van slechts één Nederlandse slachtoffer, de heer Ploegman van het KKS.

   • Loekie zegt:

    “Ben ik dan volgens u aan het liegen?”
    Ach, de waarheid heeft vele facetten. En je moet de waarheid, gelijk een diamant, draaien om de verschillende facetten te (kunnen) zien.

   • Peter van den Broek zegt:

    W. Meelhuijsen schrijft op blz 222: “De eerste (Indonesische) verdedigingsgordel moest beginnen bij de Bataviaweg”. ……….

    Hij vervolgt met ……. “Omdat het Britse leger zich daar reeds in de buurt bevond (hun hoofdkwartier was daar gevestigd) moest men (Indonesische commandanten) het met elkaar eens worden over de verdedigingsposities TEN ZUIDEN van deze weg (let wel er was bij de onderhandelingen tussn het Britse leger en de Indonesiers een corridor overeengekomen tussen de beide legers, waarbinnen zich geen gewapende militairen mochten bevinden).
    Opmerking: als er geciteerd wordt, dan mag wel volledig geciteerd worden, anders worden de dingen wel volkomen uit zijn verband gerukt zoals uit bovenstaande blijkt Heer E.M.!!!!!!

    Meelhuijsen geeft op blz 223 een situiatieschets van Soerabaja waarbij de Indonesische eerste verdedigingslinie (linie 1) over de Heerenstraat loopt. De Heerenstraat loopt langs de Zuidelijke buitenmuur van de Werfstraatgevangenis dwz de gevangenis met de meer dan 3500 nederlandse en Indo-Europese gevangenen was onderdeel geworden van de eerste Indonesische verdediginsglinie maw de Indonesiers gebruikten de gevangenen niet alleen als gijzelaars maar ook als levend schild tegen de Britse aanval op 10 November 1945.

    • Jan A. Somers zegt:

     “de verdedigingsposities TEN ZUIDEN van deze weg (let wel er was bij de onderhandelingen tussn het Britse leger en de Indonesiers een corridor overeengekomen tussen de beide legers, waarbinnen zich geen gewapende militairen mochten bevinden).” Waarom moet ik hier dieper op ingaan? Vind ik niet interessant. En sinds wanneer bestaat een verdediging uit een lijn op de kaart? (hoe dik was de lijn van de Nederlandse waterlinie?) Uit de rapporten blijkt dat de grote Indonesische tegenstand bij de Bataviaweg begint. Even uit mijn hoofd: Vanaf het havengebied tot de Bataviaweg 3 uur over gedaan, ondanks geringe weerstand (kennelijk toch Indonesische strijdkrachten in de corridor!). Pas om 12.00 uur doorbraak Bataviaweg richting Werfstraatgevangenis, dat merkten we aan de inslagen nu dichtbij ten noorden van de gevangenis. Pas rond 15.00 uur fluiten de granaten over ons heen, met inslagen ten zuiden van de gevangenis: de opmars is de gevangenis vanuit het noorden dichtbij genaderd. Rond 17.00 uur de eerste Gurkha’s lopen langs.

    • e.m. zegt:

     @Peter van den Broek zegt: 12 september 2019 om 18:01 Opmerking: als er geciteerd wordt, dan mag wel volledig geciteerd worden, anders worden de dingen wel volkomen uit zijn verband gerukt zoals uit bovenstaande blijkt Heer E.M.!!!!!!@

     — Heel goed, heer Van den Broek dat u na uw aanvankelijk verguizen van W. Meelhuijsen uiteindelijk diens ‘Revolutie in Soerabaja’ op uw nachtkastje hebt liggen. Goed om te lezen dat u er zelfs uit wilt te citeren.

     Overigens, over volledig citeren gesproken heer Van de Broek, ter hoogte van welke regel schrijft Meelhuijsen op blz. 216 @dat het hoofdkwartier van de 5th Indian Infantry division van gen. Mansergh aan de Batavia-weg lig.@

    • Peter van den Broek zegt:

     ter hoogte van welke regel. op blz 216? een eigenaardige vraag maar ik begrijp de valstrik.

     De “Bataviaweg” als hoofdkwartier van het Britse leger, waar gen. Mansergh zoals beschreven “kantoor” hield wordt in het boek van W. Meelhuijsen ook genoemd op blz 218, 219 en 291. Hij mag dat boek wel begrijpend en in de context lezen.

     Dr. Bussemakers bevestigt in zijn boek over de Bersiap dat het Britse Hoofdkwartier zich aan de Bataviaweg bevindt, met situatietekening en al. Dhr Marawasin mag de gegevens wel cross-checken.

    • e.m. zegt:

     @Peter van den Broek zegt: 13 september 2019 om 18:13 ter hoogte van welke regel. op blz 216?@

     — U moet het mij niet euvel duiden, dat u het verschil niet kent tussen ‘volledig citeren’ en ‘interpreteren’.

     Ik ga maar van mijn Été Indien weekend genieten . . .

   • Robert zegt:

    Ik heb de naam Jack Boer nooit horen noemen in Surabaya toen ik daar woonde. Mijn oom Eckie Dankmeyer was ook opgesloten door de pelopors en bevrijd door de Engelsen en Ghurkas, zonder Jack Boer voor zover ik het begreep. Jack was als “Kilroy was here”.

    • Jan A. Somers zegt:

     “ooggetuigenverslag” Een oorgetuige dan? Net als ik!

    • Jan A. Somers zegt:

     “Ik heb de naam Jack Boer nooit horen noemen” Ik ook niet. Ik wist pas over de heer Jack Boer bij een bijeenkomst in 1988 in Den Haag. Temidden van volgelingen.

    • Loekie zegt:

     Heeft oom ooit gehoord van Jan Somers?
     Heeft Jan Somers ooit gehoord van Eckie?
     Zo neen, dan heeft een van de twee, of beiden, er niet gezeten.

     Logica….

    • Jan A. Somers zegt:

     “ooit gehoord van Jan Somers?” Ja, maar van een goede kennis hier op I4E hoor ik met de heer Jack Boer op 10 november 1945 kennis te hebben gemaakt. In de Werfstraatgevangenis, om ca. vijf uur in de ochtend. Ik weet van niets, maar ja, ik weet zoveel niet.

    • PLemon zegt:

     @ ls “Kilroy was here”.

     # maar was hij er wel of heeft hij het verhaal aangedikt?

     *** Pseudologia fantastica
     Verschoor: De pseudologia fantastica liegt veel, net als de pathologische leugenaar. Een belangrijk verschil is dat hij niet weet dat hij liegt. Als voorbeeld kunnen we iemand noemen die per se meester in de rechten wil worden. Bijvoorbeeld omdat zijn vader dat ook was en het van hem wordt verwacht. In het tweede jaar van de rechtenstudie blijkt echter dat hij voor die studie niet uit het juiste hout gesneden is en hij moet ermee stoppen. Als cognitieve dissonantie gaat de betrokkene zich toch als meester in de rechten gedragen. Hij vertelt vrienden dat hij meester in de rechten is en gedraagt zich ernaar. De leugen wordt ook voor hemzelf waarheid. https://www.bc.nl/kennisbank/3225-Zeven-kenmerken-van-een-leugenaar.html

    • Loekie zegt:

     Jack Boer is dood.
     Hem kunnen geen vragen worden gesteld.
     Hij kan niet worden uitgenodigd een toelichting te geven.
     Hij kan niet aanvallen, hij kan zich niet verdedigen, hij kan alleen stil liggen.
     Om hem nu neer te zetten als een leugenaar, een fantast en wat al niet, is, zacht gezegd, laf en laag bij de grond. Maar misschien wel typisch Indo.

    • PLemon zegt:

     @ laf en laag bij de grond. Maar misschien wel typisch Indo.

     # Pardon. Is de kool en de geit sparen cq er niet rond voor uitkomen wat eigenlijk uit de aangedragen informatie naar voren is gekomen, dat niet eerder?
     Juist nu de betrokkene niet meer in ons midden is kan het ‘hoge woord’ er eens uit. Hem toen de Willemsorde onthouden spreekt evenzo boekdelen.

    • Indisch4ever zegt:

     Typisch indo. Loekie?
     Spreekt daar je zelfhaat ?

     Overigens wil ik de strijdende partijen in de kwestie Jack Boer oproepen de veldslagen een jaar lang niet te doen.

    • Loekie zegt:

     Zelfhaat? Misschien een persoonlijke beschouwing van de psyche, het denken, doen en laten van den Indo.

  • Jan A. Somers zegt:

   “Ja,ja, ik heb de Heer Somers gewaarschuwd.” Eerlijk gezegd deed uw opmerking mij goed. U, die zo’n godsgruwelijke hekel aan mij heeft, u gaat mij om de oren slaan met Meelhuijsen! Meelhuijsen, die minkukel! Ik dacht eerst aan De klucht van de koe! Maar toch beter: ’t Kan verkeren! U ziet, ik ken mijn klassiekers.

   • Peter van den Broek zegt:

    Ik heb een hekel aan dhr Somers? Dat berust op een misverstand. . Ik betwijfel de geldigheid van zijn beweringen . Meestal zijn deze niet logisch of uit zijn verband gerukt. Dan zegt mijn intuitie, controleer dat even. Bijvoorbeeld: de bewering ” Pas om 12.00 uur doorbraak Bataviaweg richting Werfstraatgevangenis, dat merkten WE aan de inslagen nu dichtbij ten noorden van de gevangenis. “.

    Aangezien hij vaak als bron Meelhuijsen aanhaalt, doe ik dat ook.
    Meelhuijsen citeert op blz 141 Anthony Brett James, een Britse officier, over bataljons van de 123ste brigade, de brigade die de aanval in de Middensector in Soerabaja leidt., het volgende:
    …..” Tegen 11:00 in de morgen was men (de Britse bataljons) erin geslaagd de meest vooruitgeschoven Indonesische frontlijn (linie 1 ten Zuiden van de Werfstraatgevangenis) en commandopost te localiseren. Het werd duidelijk dat bij voortzetting van de opmars hevige tegenstand zou worden geboden. Gen. Mansergh gaf daarom ter ondersteuning van onze troepen , opdracht het vuur te openen…….. Het geconcontreerd vuur duurde slechts vijf minuten”…….

    Het eerste granaat-aanval in de buurt van de gevangenis was niet om 12:00 maar al om 11:00. Dat de granaten toen dichtbij de gevangenis insloegen wordt ook door gevangenen in die tijd schriftelijk bevestigd (brief aan de Britse commandant is te vinden in het boek van Richard L. Klaassen “Macaber Soerabaja”).

    Dus niet een achterafredenering na meer dan 70 jaar maar een ooggetuigenverslag uit die tijd.

   • Bung Tolol zegt:

    Tjonge jonge ( Advertentie) Zo ken ik u helemaal niet heer Somers ,iemand een minkukel noemen nog even een beetje meer oefenen en u kunt zo meedoen met mijn grofgebekte kroeggenoten .En Peter heeft helemaal geen godsgruwelijke hekel aan u ,hij heeft alleen een godsgruwelijke eigendunk ,tetapi dia masih muda .

    • Jan A. Somers zegt:

     Sorry, ik verwees naar iemand die Willy Meelhuijsen altijd denigrerend afwees, in mijn ogen als zijnde een minkukel.

 18. Peter van den Broek zegt:

  Buitenzorg kan best beweren dat de (afzonderlijke) documenten niet geheel bijzonder zijn, maar dat al deze documenten gezamelijk in de ordner van Jack Boer terechtkomen is toch eigenaardig.
  Neem nou doc 000, een telexbericht over de Bersiap van de RVD-Batavia aan Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen MINOG, zo’n document ligt toch niet op straat?
  Of document 011, de gedeeltelijke Memoirs van gen. Christison, opperbevelhebber van de Britse troepen in Nederlands-Indie, afkomstig uit het Imperial War Museum in London, gepubliceerd in 1980. Zoiets kom je niet elke dag tegen.

  Ik heb niet helemaal gekeken uit welk archief de documenten vandaan komen, lijkt mij niet zo interessant. Ik heb de documenten op basis van enkele trefwoorden mbv EXCEL geanalyseerd.
  Zoals “Banjoewangi” komt in 9 , “Sidoardjo” komt ook in 9 en Simpang Club komt in 7 documenten voor. Breng ik deze documenten met elkaar in verband en maak ik er een verhaal van dan krijg ik interessante resultaten.

  Niet alleen dat. Ik verdiep me in enkele plaatsen zoals Koeningan (047, 88-89) of Padang (039). Bij Balapoelang (120) stuit ik op de familie Wijk, 6 personen tussen de 2 en 20 jaar oud. Tezamen met 7 anderen uitgemoord. Toen besloot ik mijn werkwijze te veranderen.

  Ik dank dhr Lemon voor de info over de bachelor scriptie.

  • R Geenen zegt:

   @@Niet alleen dat. Ik verdiep me in enkele plaatsen zoals Koeningan (047, 88-89) of Padang (039@@
   Het frappante is dat mijn onderzoek naar de moordpartijen in Padang vaak de informatie van de nog in levend zijnde oude Indo’s beter met elkaar in overeenstemming staan dan de info van de Gravenstichting en NIOD als voorbeeld.

 19. Peter van den Broek zegt:

  Opmerkelijk is dat de tentoonstelling over Verzet praat maar niet het essentiele onderscheid maakt tussen Verzet en illigaal werk. Dit om e.e.a. begrijpelijk te maken.

  Van het begin van de Duitse bezetting af zijn in Nederland de begrippen ‘verzet’ en ‘illegaal werk’ door elkaar heen gebruikt en dat is na de bevrijding zo gebleven: de een sprak van ‘verzetslieden’, de ander van ‘illegale werkers’. Niet anders was het in Indië: er ontstond daar een Federatie van Ex-illegale werkers in Indië, de Fiwi, en er werd nagegaan wie voor de toekenning van de Verzets-ster Oost-Azië 1942—1945 in aanmerking kwam.

  Ik citeer L. d Jong uit zijn standaardwerk Het Koninkrijk de Nederlanden deel 11b Hfdst 6 Verzet en illigaal werk
  ‘Verzet’ definieerden wij (NIOD olv dr L. de Jong) als elk handelen waarmee men trachtte te verhinderen dat de Duitse bezetter de doeleinden verwezenlijkte die hij zich had gesteld. Daarbij zijn wij (L. de Jong c.s.)

  Ook in het beleid dat de Japanse bezetter in Indië voerde, kan men vier doelstellingen onderscheiden, overeenkomend met die welke Duitsland in bezet Nederland nastreefde:
  1)de Japanners wensten dat de in Indië aanwezige bevolkingsgroepen Japans suprematie duidelijk aanvaardden en geen handelingen pleegden welke met die aanvaarding in strijd waren;
  2)dat Indië’s economisch potentieel ingeschakeld werd in de Japanse oor logvoering;
  3)dat de Nederlanders (en Britten, Australiërs en Amerikanen) geïsoleerd werden;
  4)dat in Indië of van Indië uit geen directe hulp werd verleend aan de Geallieerde oorlogvoering. Ieder die dwars tegen deze doelstellingen in handelde, pleegde, als hij niet door winzucht gedreven werd, verzet.

  illegaal werk werd in de regel verricht in een vast organisatorisch verband.

  Illegaal werk is Verzet maar niet alle Verzet is illegaal werk.

 20. e.m. zegt:

  Wat mij vandaag aan het bezoek van de tentoonstelling in het bijzonder is bijgebleven, is o.a.:

  De Brief van Hatta aan zijn vriend Johannes Eduard Post d.d. 8 september 1939. Hatta vraagt aan zijn vriend, zo mogelijk om toezending van de delen II en III van ‘Das Kapital’ van Marx.
  Hatta is goed op de hoogte en maakt zich zorgen over de Duitse inval in Polen en vraagt zich vervolgens af hoe sterk de Frans Maginotlinie is. Hij eindigt de brief met: “Ik ben geen bewonderaar van de praktijken van de Westerse democratie, maar ik hoop op de overwinning van de democratische geest. Wellicht zou deze meewerken tot het verzwakken van het koloniale fascisme.”

  Om onduidelijke redenen emotioneerde de brief mij (e.m.).

  Huiskamervraag: ‘Hoezo luidde de dagtekening: Neira, 8 september 1939?”

 21. Bung Tolol zegt:

  Hatta had meer verstand in zijn linkerpink dan de toenmalige regeringsleider van Nederland in september Jhr de Geer in zijn hele lichaam ,tjonge jonge wat was dat een oelewapper ! Jhr de Geer geloofde tot het laatst dat Nederland neutraal zou kunnen blijven .En als die Duitsers nou wel komen zijne excellentie ? Nou euh euh ja dan loop ik meteen weg ,oh nee ik zet meteen de kraan van de hoofdwaterleiding open ,krijgen die Duitsers lekker natte poten .Wat die Maginot linie betreft ,die was wel degelijk erg sterk maar die dekte alleen de Oostgrens van Frankrijk ,de Noordgrens bij Belgie was helemaal open .Het is hetzelfde als je je huis van voren helemaal barricadeert en van de beste sloten voorziet maar je laat je achterdeur open .En wat zei generaal Patton over vaste fortificaties en vaste stellingen “” Alleen een dwaas gelooft erin “” Wie was de Franse opperbevelhebber ? Generaal Gamelin bijgenaamd Oud en Gammel .net zoals Jhr de Geer ,die werd genoemd Geen Heer en ook Geen Eer .

 22. Peter van den Broek zegt:

  Ik heb begrepen dat vòòr de oorlog vele kinderen van welgestelde Nederlanders en Indo-Europeanen uit Nederlanders-Indie hun middelbare en verdere opleiding volgden in Nederland , zie bvb Berenschot en van Mook. Dat moeten er gemiddeld 10000-20000 geweest zijn. Hebben de studenten onder hen net zoals hun Indonesische broeders en zusters zich in het Verzet of Illegaliteit onderscheidden? Dat element heb ik niet opgemerkt of gemist op bovenstaande tentoonstelling.

 23. Peter van den Broek zegt:

  Wat zegt dat stuk van de historicus Keppy of moet ik zelf de rendang maken?

  • Boeroeng zegt:

   Lijkt me het beste dat jij zelf je eigen rendang maakt, Peter.
   Ik reik je informatie aan over oa Indische jongeren in verzet tegen nazi’s,

   • Peter van den Broek zegt:

    Heb ik gedaan. Ik kijk alleen naar de 17 burgers (jongeren) en heb dat voor de analyse in mijn EXCEL-sheet vastgelegd.

    Voor zover bekend was de jongste van 1923 en de oudste van 1914.
    6 waren Engelandvaarders , 6 in de Illigaliteit en 5 in het Verzet.
    3 waren Molukkers, 5 totoks en 9 Indo-Europeane.

    Onbegrijpelijk is dat één, duidelijk een Indo, in Nederland als spion werd gedropt en door het Englandspiel gelijk bij aankomst door de Duisters opgepakt.

    Daarmee wil ik zeggen dat Indo’s daddwerkelijk actief waren in het Verzet & illigaliteit in Nederland, een aspect wat in de tentoonstelling niet tot uitdrukking komt. Als de tentoonstelling het Verzet & illigaliteit etnisch profileert dan dient ze dat voor ALLE bevolkingsgroepen te doen. Zo werkte dat toen in de realiteit van Nederlands-Indie.

    Ook de wijze waarop de tentoonstelling de collaboratie in Nederlands-Indie denkt te presenteren is meer dan discutabel. Het was niet alleen Sukarno die aan de deportatie van Romusha’s meewerkte maar ook het inlandse bestuursapparaat collaboreerde met de Japanners. Dat is een bepalende factor dat aristocraten in de Bersiap een kopje kleiner werden gemaakt.
    In de tentoonstelling wordt aangegeven dat Indo-Eurpeanen rondom Dahlers en Van Eeckhout actief collaboreerden met de Japanners, maar wordt “vergeten” te vermelden dat de groep uit minder dan 200 sympathisanten bestond. Dit op een gemeenschap van meer dan 200.000

    Geeft de tentoonstelling een inclusief beeld van het Verzet en Illigaliteit in Nederlands-Indie en Nederland (door Nederlanders en onderdanen)? De beantwoording laat ik aan de tentoonstellingsmakers over.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.