Vanavond 4 nov Radio NPO 1 21.00 2Doc

Boos en fel zijn de reacties op het pamflet ‘Tempo Doeloe, een Omhelzing’ van Kester Freriks.
Tempo doeloe betekent letterlijk ‘de tijd van vroeger’ in Nederlands-Indië. Maar het is vooral de geheimzinnige plek ‘waar je herinneringen leven aan een niet meer bestaand land in een niet meer bestaande tijd.’ Die hoef je zelfs niet te hebben meegemaakt, want tempo doeloe lift mee door de generaties heen.Freriks (geboren in1954 te Djakarta) wil die bijzondere nostalgie vieren en loskoppelen van de Nederlandse koloniale misdaden.Maar kan dat wel?
Radiomaker Marten Minkema spreekt Kester en zijn criticasters    : Radio Doc – 2Doc.nl

Deze uitzending is beschikbaar vanaf 4 november 2018, 21:00

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

46 reacties op Vanavond 4 nov Radio NPO 1 21.00 2Doc

 1. Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

  Kester Freriks is geboren in 1954 in Jakarta. Zijn vader was via de KLM werkzaam in Indonesië. Op 31 december 1957 dienen alle Nederlanders de voormalige kolonie te verlaten, zo ook de familie Freriks. Over dit gedwongen vertrek (eigenlijk zijn repatriëring) en de omzwervingen in Nederland (rondgang langs pensions toegewezen door het DMZ, leiding- en meubelvoorschot???) schrijft Kester Freriks in zijn debuut Grand Hotel Lembang.

  Zijn vader is in wezen een Expat. Kester Freriks  is een soort tweede generatie…..? Wat voor tweede generatie is mij volledig onduidelijk, maar voldoende om een boek vol te schrijven.
  Zijn driejarig verblijf (sic) in Indonesië heeft zoveel indruk gemaakt, dat hij zelfs schrijft over tempo doeloe, maar welk tempo doeloe bedoelt hij eigenlijk.? Hij weet niets uit ondervinding, noch dat zijn familie dit heeft beleeft, hij lijkt wel een Indo van de andere generatie.

  Vergelijk Freriks met een andere tweede generatie zoals Marion Bloem, Alfred Birney, Reggie Baay of onze geadopteerde Indo Adriaan van Dis. Die spreken toch op een andere manier over Tempo Doeloe.

  Kester Freriks zegt zelf: ….”Er moet een verdediging of verweerschrift komen van en voor het koloniale verleden. Geen verheerlijking, wel Rechtvaardiging. Niet langer het eenzijdige perspectief van geweld, oorlog en uitbuiting, maar een hernieuwde afweging en beoordeling, geen veroordeling”.

  Rechtvaardiging!!!!!!!Als dat zo is mag er best een hernieuwde afweging komen, niet alleen een afweging van de laatste jaren van Nederlands-Indie maar ook een afweging vanuit Indonesisch oogpunt, lees Pramoedja Ananta Toer, Mochtar Lubis of Eka Kurniawan er maar op na.

  Daarover praat de Kester Freriks in zijn white innocence niet , gevangen in zijn eigen vooroordelen

 2. P.Lemon zegt:

  @ wil die bijzondere nostalgie vieren en loskoppelen van de Nederlandse koloniale misdaden.Maar kan dat wel?

  #Loskoppelen zal even bevreemdend werken als de huidige stroom negatieve berichten over de koloniale tijd. Het was niet vanzelfsprekend dat een kleine bevolkingsgroep europeanen gesteund door een eveneens klein groepje soldaten (notabene divers lokaal samengesteld) een uitgestrekt gebied kon beheersen en besturen, zonder medewerking/collaboratie van de oorspronkelijke heersers’.
  De vuile handen die daarbij werden gemaakt worden nu bijna eenzijdig in de schoen vd Europeaan geschoven en beoordeelt volgens de huidige tijdgeest. Spijtig dat vooral Nederlandse historici de rol van de inheemse bovenlaag niet of onvoldoende te berde hebben gebracht. We weten alleen van het korte wapengekletter en de vredesovereenkomst/handels deals die werden afgesloten.

  • RLMertens zegt:

   @PLemon; ‘ de rol van de inheemse bovenlaag etc.’- Die bovenlaag, gesalarieerd door het gouvernement onvoldoende te berde gebracht? Om ons dan vrij te pleiten van al dat onrecht de gewone inlander aangedaan? Over witte onschuld gesproken;- In de uitzending het zelfde van Freriks gehoord. Geen eigen herinneringen,wel van hen, die jaren in Indië hebben vertoefd; Rob Nieuwenhuizen ea. alsof Kester juist daarmee ontkennend wil benadrukken; door het vergoelijken, bagatelliseren, die knellende omhelzing van tempo doeloe. Sisca Patipilohi, vertegenwoordigster van de Inlandse groep, die het tot de Europese categorie schopte, gaf tenminste een realistischer kijk op die tempo doeloe. Waar de Inlander/Indo(met hoofdletter i!), indien Nederlands gemodelleerd, mee kon doen. Mee doen en niet meer dan dat. Want tot de Nederlandse top(der duinen) van die maatschappij doordringen is moeilijk/ wordt zelden bereikt!

   • P.Lemon zegt:

    @ Om ons dan vrij te pleiten van al dat onrecht de gewone inlander aangedaan? Over witte onschuld gesproken;

    #Dan hoop ik dat u mij (voortdurend) verkeerd hebt of wilde begrijpen. Het ging er mij niet om de witte onschuld te bewijzen, onmogelijk in die standenmaatschappij waar naar boven werd gelikt en omlaag geschopt. Maar door maar steeds de nadruk te leggen op de ongerechtigheden die een koloniaal bestuurssysteem met zich meebrengt, krijgt een buitenstaander/3e partij een behoorlijk scheef en negatief beeld van de Indische maatschappij. Zij die er als gewoon burger hebben geleefd hebben er hun goede en slechte herinneringen aan. Dat handjevol Europeanen dat van de miljoenenmassa de baas mocht spelen kun je inheemse leiders van die massa zeker ook kwalijk nemen ondanks de incidentele opstanden en regio oorlogen. De Europeaan heeft alleen dankbaar gebruik gemaakt van de onderlinge verdeeldheid van de bevolkingsgroepen Dat die Bestuurs en militaire macht maar op uitzendbasis functioneerde en het legertje zo onder de voet kon worden gelopen bewezen de onderschatte kleine ‘gele’ soldaatjes. Ook bruine/gekleurde onschuld bestaat niet.

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘(voortdurend) verkeerd begrepen etc.’- U benadrukt toch (nog!) steeds, dat die regenten al veel eerder de gewone inlander onderdrukten. Om ‘eenzijdigheid etc’ van onze historici hiervan te verwijten. Alsof niet iedereen daarvan al overtuigd is. De film (door duizenden bekeken) Multatuli/Max Havelaar vertoonde het toch overduidelijk! Echter ook de rol hierbij van de Nederlandse resident, die dit alsmaar toeliet/ medewerking verleende. Dacht u nou, dat de Indonesiër en ‘de buitenstaande’ hierover niets weten? Of is het u om te doen om juist onze rol in deze (weer) te verdoezelen? Ook die regenten werden tijdens de bersiap niet door eigen volk vergeten!

 3. Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

  citaat: ……de incidentele opstanden en regio oorlogen …….is wel een eufemistische benaming voor:
  Java oorlog (1825-1830, Diponegoro), Bali-expedities (1846,1848, 1849), Zuid-Celebes expedities (1859-1860), Borneo-oorlog (1850-1854), Banjermasin (1859-1863), Atjehoorlog (1873-1896), Jambi (1901), Zuid-Oost Borneo(1904-1906), Zuid- en Midden Celebes (1905-1907), , Bali-expeditie 1906) Sumbawa (1908) Flores (1907-1911).

  Het Nederlands beleid in de 19de eeuw word gekenmerk door een aaneenschakeling van oorlogen, expedities, politionele acties waarbij het KNIL gesteun door scheepsgeschut, zware artillerie, mortieren en mitrallieurs zich weerde tegen de met speren, achterladers en krissen gewapende Indonesiers, een moderne vorm van a-symmetrische oorlogsvoering.

  In de 20ste eeuw kregen we weliswaar in woord een Ethische politiek, maar in de praktijk kwam het neer op voortzetting van de oorlog met andere middelen. De gewelddadige repressie was weliswaar veel minder, maar daarvoor kwam de PID door in de plaats, een Geheime Staatspolitie, GESTAPO , de opstand in 1926 werd niet alleen hardhandig onderdrukt maar de Indische regering zette alle rechtsmiddelen in om de opstand neer te slaan : zij arresteerde talloze opstandelingen, velen werden veroordeeld en anderen werden zonder enige vorm van proces verbannen. Daarna kregen we een periodo van persbreidel, rechtszaak tegen Sukarno, haatzaai.-artikel etc. Het inboezemen van angst en imponeergedrag hield gewoon niet op. Dat was het overheidsbeleid.
  Over een mate van zelfstandigheid van Indonesia werd niet gesproken, laat staan van onafhankelijkheid, ja, in de hele verre toekomst.

  Dat de gepriviligieerde bovenlaag inclusief de Indo-Europeanen haar koloniale levenstijl kon blijven behouden ging wel ten koste van de andere 99% van de bevolking. Dat was ook Tempo Doeloe.

  • P.Lemon zegt:

   @ Indische regering zette alle rechtsmiddelen in om de opstand neer te slaan : zij arresteerde talloze opstandelingen, velen werden veroordeeld en anderen werden zonder enige vorm van proces verbannen.

   # Dat bewijst alleen maar dat zo’n groot gebied nooit echt ‘ onder controle’ te brengen was en de centrale macht op Java niet werd gerespecteerd. Er was even vrede totdat de ontevreden inheemse bovenlaag zich weer roerde. Het expeditie legertje (met inheemse soldaten) was er maar druk mee.
   Die maatschappij waarin een overaccentuering van de verschillen tussen arm en rijk bestond is naar onze huidige normen en waarden meer ‘ not done’ omdat Nederland ook z’n eigen feodale tijdperk(en) heeft gekend en zich naar een democratie heeft moeten worstelen. Een beetje hypocriet datzelfde proces van een afstand overdreven schuldbewust over de kolonie te beoordelen.

 4. Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

  Ontevreden inheemse bovenlaag??? Ik weet niet waar dhr Lemon dat vandaan heeft, maar ik beperk me tot de feiten :
  Eind 1926!!!!! breekt in de Indische archipel een opstand uit tegen het Nederlands Gezag. De opstandelingen zijn geïnspireerd door hun landgenoten in de diaspora en door een golf van antikoloniale revoluties in de Arabische wereld, maar ook door revoluties zoals in Rusland(1917), Duitsland (1918) en ook in Nederland (Troelstra 1918).

  OVERaccentuering van arm en rijk, waar staat dat??? Was er dan geen verschil tussen. arm (indonesiche bevolking) en de koloniale bovenlaag ????Hoe word dat gemeten, anders dan wat kretologia.

  En wanneer was dat feodale tijdperk in Nederland? In 1948 legde Thorbecke wel de grondslagen van de parlamentare democratie in Nederland. Dat Nederland Indie de autocratische en autoritarie weg insloeg is een andere zaak. Democratie volgens Montesquieu, scheiding der machten of Trias Politica, heeft in Nederlands-Indie hoegenaamd nooit bestaan., ondanks de Ethische politiek, ook wel schaamlap-politiek genoemd.

  Waar is dat OVERdreven schuldgevoel. Ik becommentarieer alleen wat feiten. Geschiedenis gaat nog steeds niet over schuldgevoel, dat past meer in de morale theologie.

  Hoe Indonesiers daarover dachten is m.i. relevant in dit kader.

  • PLemon zegt:

   @ Hoe Indonesiers daarover dachten …

   # U en ik kunnen de historische feiten alleen uit de Nederlandstalige documentatie (filmbeelden, fictie en non-actief en biografiën) tot ons nemen. Het is duidelijk dat we daar een persoonlijke interpretatie aan geven en de nadruk op verschillende gebeurtenissen leggen.
   Zo zal het de Indonesiër ook vergaan als die in de eigen archieven zal en kan duiken. Iedereen lijkt door een eigen waarheidsvinding virus te zijn besmet.

   • Ronny Geenen zegt:

    @Iedereen lijkt door een eigen waarheidsvinding virus te zijn besmet.@

    Dat is een van de redenen, dat ik meer waarde hecht aan een gebeurtenis of gebeuren, die door verschillende mensen worden vastgelegd en/of beschreven/meegemaakt. Kijk maar alleen naar de NL gouden zeventiende eeuw. Waren die admiralen zulke helden, die o.a. de Spanjaarden aanvielen en hun goud in beslag namen (die zeer waarschijnlijk ook geroofd hadden). Of waren het gewoon zeerovers? Al dat goud dat uit de Javaanse bank werd weggesluisd naar Amerika, was dat ook geroofd goud?

   • PLemon zegt:

    Typo fictie en non-actief = fictie en non-fictie

   • Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

    Heer Lemon!!! Waar zijn U feiten, waar is uw tijdijn? Ik zie geen enkel JAARTAL bij Uw Verhaal. We hebben het toch over Geschiedenis???

    Zo’n opmerking over “er was even vrede” is toch een banaliteits als U nog geeneens jaartallen geeft, waar hebt U het dan over?
    Kijk ook maar naar het citaat van de “inheemse bovenlaag”, dat is toch ongekwalificeerd, ongedocumenteerd en ongefundeerd, ????
    Of dat andere citaat: ….Dat die Bestuurs en militaire macht maar op uitzendbasis …..Er bestaat toch iets als objectieve gegevens!!!!!!
    En over welke Indonesier hebt U het eigenlijk?

    Het zijn van die generaliseringen die het de afgelopen 70 jaar ons niks dichter bij de geschiedsschrijving hebben gebracht. Als U over waarheidsvinding wilt beginnen, ga dan eerst naar de feiten, daarbij met de spelregels rekening houdend….

    Wie zegt dat ik alleen uit Nederlandse Bronnen put? Geef U maar aan wat mijn bronnen zijn!!! .??? Het zijn louter Uw veronderstellingen.

    • Ronny Geenen zegt:

     @Als U over waarheidsvinding wilt beginnen, ga dan eerst naar de feiten, daarbij met de spelregels rekening houdend…. @

     Spelregels rekening houdend? Sorry, maar de spelregels op een blog/website worden alleen door een webmaster bepaald. En ik heb een sterk vermoeden dat B. u het recht daartoe niet heeft gegeven. Plan, plan dus!

   • RLMertens zegt:

    @PLemon; ‘een eigen waarheidsvinding virus etc.’- Die virus bestond toen helemaal niet!
    Wel een tropenkolder! Of was dat ook virus?

    • PLemon zegt:

     @ Die virus bestond toen helemaal niet!…

     #Tijdtechnisch lijkt me dat ook moeilijk te gaan of je moet Douwes Dekker als pionier.. indië maatschappij criticus beschouwen.
     In ieder geval heeft het u ook te pakken. Vooral het bestaan van een standen samenleving zit u dwars. Het blijft een raar idee je alleen maar te richten op de fouten die in dat systeem hebben gezeten.

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘alleen te richten op fouten etc.’- Er waren tijden, dat alleen tempo doeloe ons Indië bestempelde. Een tjoenami van het geweldige/mooie, heerlijke levens aldaar; Hein Buitenweg; Wat wij in ons hart omsloten, Zwerven over Java, Jan Fabricius (vader van Johan) jr.1900; Tempo Doeloe, De paden op , Hoe wij in Indië leven etc.etc.
     Een virus van verheerlijkingen! Slechts een handvol onder hen/critici; oa Koch,Wertheim, die wezen op miljoenen inlanders, die in armoe hun leven sleten. In kampongs aan de rand van steden, langs de kali en in desa’s. In mijn eigen herinneringen; die kampongs met schamele gedek woninkjes/hutten, drassige gangetjes putwater, sanitair bij/in de kali, half naakt geklede kinderen en tandeloze/gerimpelde ouderen, die op hun kleintjes moesten letten. Omdat hun ouders de dagelijkse kost ergens moesten bijeen schrapen! En dan praat Kester over een verweerschrift om die tempo doeloe te bewaren, het zelfs te koestern. Mede door het beleid werd die maatschappij gevormd. Waardoor ook die ellende in stand werd gehouden. Wat heeft die ethische periode van het verheffen der Inlander eigenlijk gebracht? Ik snap nu ook hun haat tegen ons in de bersiap periode. Ook hoe/waarom het afscheid in Batavia, dec.1949; uitgejoeld en uitgefloten toen de driekleur werd gestreken, is ontstaan. En dat alles na 3 eeuwen van ons Indië! Bij de presentatie van de Indonesische versie van Oeroeg in Jakarta 2009,becommentarieerde een student; Echter, Hella schreef nergens iets over die miljoenen Inlanders in armoede! Onze voorouders!
     note; meer weten over die inlanders, lees ook; dr.L.de Jong; Het koninkrijk in de 2e wereldoorlog, dl.11!.

 5. P.Lemon zegt:

  @ waar zijn uw feiten.
  # het wordt een hele waslijst als u bijvoorbeeld terugzoekt hoe Dhr Martens en mijn persoon de facts & figures op een rij hebben gezet. Dat is het gemak van de zoekbalk op deze site.
  Het kost Boeroeng anders overbodige data ruimte om alles weer hier op te lepelen.

 6. Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

  Ik verifieer enkele uitspraken en zoek op “feiten P. Lemon” en krijg als resultaat: ….Helaas, er zijn geen resultaten die overeenkomen met je criteria. Opnieuw proberen, met andere zoekwoorden.

  Dat antwoord lijkt me ook logisch want ik stel aan dhr P. Lemon wat vragen over zijn Facts and Figures en krijg alleen maar nietszeggende antwoorden.

  Hetzelfde laken een pak bij dhr Geenen. Op basis van de criteria consistentie en consequentheid krijg ik ook een nul-response.

  De spelregels hierbij zijn verificatie en falsificatie , gebruikelijke beginsels om tot waarheidsvinding te komen, althans bij Geschiedenis. Let wel er is een groot verschil tussen persoonlijke beleving (subjectief) en Geschiedenis.

  • Ronny Geenen zegt:

   En er is nog een ander verschil: de uwe! Boring

  • PLemon zegt:

   @ .Helaas, er zijn geen resultaten

   #Klopt dat de zoekweg op de site niet op onze zelfstandige namen( ….zegt) selecteert maar terloops ze in de reacties vindt.
   Spijtig want dan is het Mertens-dispuut (wat allemaal mis is aan het koloniaal systeem ) te volgen en in de reacties de benodigde facts (referenties) te vinden.

  • Boeroeng zegt:

   Peter, je kritiek is zoals veel te vaak “van dik hout zaagt men planken”
   maw je hebt te weinig respect voor andersdenkenden, die je als een vijand beschouwt en die je moet minachten.
   Zo saboteer je goeie debatten . Ik lees je bijdrages al sinds tijden niet meer intensief.
   Waar je wel een point heb….. die besmet je zelf met je agressieve stijl .

   • RLMertens zegt:

    @Boeroeng; ‘van dik hout zaagt men planken’- Ach, een beetje sambel kan toch geen kwaad? Juist pittiger! Interessanter dan al die saaie herhaald propaganda praatjes, van toen vroeher! Wat is er mis met zijn geuite;verificatie en falsificatie om tot waarheidsvinding te komen. Die waarheid van vroeger blijkt nu toch niet de waarheid te zijn?Die ons indertijd werd voor gekauwd? Onze maatschappij is nu toch al in rep roer over bv.J.P.Coen,van Heutz ea.? Kijk schelden is mi. uit den boze. ( diegenen die dat deden, hebben immers toch al het veld geruimd; rip!)

    • Boeroeng zegt:

     Het is te veel sambal, en dat heeft al veel kwaad gedaan
     Wbt de sfeer op deze site.

   • Ronny Geenen zegt:

    @Zo saboteer je goeie debatten . Ik lees je bijdrages al sinds tijden niet meer intensief.@
    Ik doe ook al dat en zeker als het een langdradig gepreek wordt.. En als je een mening geeft, die meneer niet zint, dan wordt het hommeles.
    Hij is bezeten van de bersiap periode en wil een ieder op I4E en Javapost haast dwingend om naar zijn pijpen te dansen. En wie het niet doet, is de gebeten hond! Jammer dat meneer het zelf niet door heeft.

  • RLMertens zegt:

   @RonnyGeenen; ‘boring’- Inderdaad vervelend voor hen, die niet(in staat zijn) de geschiedenis/ feiten te controleren, maar domweg de eertijdse propaganda./falsificaties anno heden blijven herhalen! Indië werd ‘overstroomd’ met tempo doeloe verhalen; liefelijke foto’s van Breton de Nijs; Tempo doeloe; een verzonken wereld 1961. Maar ook met zijn waarschuwing/oordeel bij een interview; ‘ik haat tempo doeloe. Het zijn verschrikkelijke(!) woorden. Iedereen(!) begrijpt ze verkeerd. Ik heb geen heimwee naar het vroegere Indië. Dat is voorbij, het is verzonken. Ik aanvaard het.’- Rob was ook bewust van wat het de Inlanders heeft aangedaan! -Hebben de Inlanders wel een tempo doeloe; een heerlijke beleving van zwemmen in Trètes, een terras middag in Lembang, picknick op de Puntjak en/of een avondje in de Harmonie?

 7. Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

  Teveel sambal!!!! Ik verifieer alleen maar uitspraken van anderen, daar is toch niks vreemd aan? Mag ik toch kritisch uitleg vragen vooral als die uitspraken gekleurd zijn? Ik ben dan wel bezig mythes aan het doorprikken. Dat kan soms inderdaad vervelend zijn, zoals de geachte Heer Mertens treffend zegt?

  Het gaat vaak om dingen waar ik op let, maar door anderen niets eens worden “waar” genomen. Zoals bijvoorbeeld bij die uitzending van Hans Goedkoop van een paar dagen gelden.
  https://indisch4ever.nu/2018/10/26/27-okt-npo-2-21-20-revolusi-of-bersiap/
  We kijken weliswaar naar dezelfde uitzending , maar we letten op andere dingen. Nu gaat het net over de Bersiap, waarvan ik “bezeten van ben”. Laat dat net deze bloedige en moordlustige periode in de Indische geschiedenis zijn , waar we weinig tot niets van weten, dus daarnaar mag toch de aandacht uit gaan en worden becommentarieerd?

  Om de waarheid te leren kennen, moeten we ons van onze vooroordelen bevrijden en aandachtig spellen wat te lezen staat. Daarbij maken we gebruik van taal en dat gaat volgens regels. Zorgvuldig taalgebruik en taalregels mogen best in acht worden genomen.
  Ik neem dan niet de woorden “boring” of “lees je bijdragen al sinds tijden niet meer intensief” in de mond, voorgaande woorden drukken juist minachting uit, of zijn het goedbedoelde lofuitingen?.
  Als het aanleren van een taal bestaat uit het gebruik van vulgaire woorden, dan is dhr Geenen bij mij aan het verkeerde adres. Het aangehaalde voorbeeld heeft meer met gebrek aan argumentatie of argumentatie-armoede te doen.

  Trouwens alleen van dik hout kan men planken zagen.

  • Bert zegt:

   Soms lijkt het wel op een kleuterklasje ,hier op deze website Indisch4ever ,allemaal grote ego,s ,ik heb ook gemerkt dat er ontzettend slecht naar elkaars argumenten wordt geluisterd ,het enige wat telt “” IK HEB GELIJK “” Het zijn volgens mij toch allemaal Indische mensen ? En Indische mensen staan toch bekend om hun wellevendheid en hun respect voor anderen ? Weinig van te merken hier ! Wat zou helpen is humor ,tegen een grapje kunnen maar het woord humor kennen de meesten op deze site helaas niet meer ,het wordt een zware dobber voor de webmaster B !!

   • RLMertens zegt:

    @Bert; ‘allemaal Indische mensen etc.’- Maar ook met lange Indische tenen! Slecht naar elkaars argumenten geluisterd? Nou, dan ligt het op uw weg om daar gewag van te maken. Uw mening te geven! Desnoods/vooral met humor! U heeft toch ook Indische tenen? Toch net niet te lang, hoop ik.

  • Ronny Geenen zegt:

   @Als het aanleren van een taal bestaat uit het gebruik van vulgaire woorden, dan is dhr Geenen bij mij aan het verkeerde adres. Het aangehaalde voorbeeld heeft meer met gebrek aan argumentatie of argumentatie-armoede te doen.@

   Vulgair?????????
   Uw schrijven is zodanig, dat ik mij genoodzaakt voelde u van repliek te dienen. En mijn repliek was van het zelfde gehalte als van de heer B. Niks vulgairs, alleen de waarheid. maar dat is dan pijnlijk.
   U heeft echter niet in de gaten hoe U anderen denigrerend behandeld. En die behandeling jegens anderen irriteert ook mij. Daarom lees ik zo min mogelijk uw schrijven. Alleen als u mijn naam in uw schrijven gebruikt lees ik dat gedeelte en indien noodzakelijk krijgt u mijn reactie.

   • RLMertens zegt:

    RonGeenen; ‘van repliek te dienen etc.’- U was toch degene die mij, zonder enig tegenargument(!) ooit op Javapost voor klootzak uitschold. Desnoods denigrerend, irriterend polymeren, maar dan wel met/door inhoud/argumenten etc. Ieder is toch vrij zijn zegje te doen. Wel of niet met emotie is juist wat polymeren interessanter maakt. Te veel emotie met vulgaire woorden, zoals u indertijd, geeft al uw zwakte aan; nl. geen argumenten. Liever dan zij, die met lachwekkende/spottende video’s proberen hun gelijk te halen. De opponent voor spot te zetten. Maar eigenlijk geen zinnig bijdrage geven. Echter een beetje spot geeft tenminste ook variatie.

  • Boeroeng zegt:

   Natuurlijk Peter, snap je mijn pointe niet.
   Misschien moet ik jouw posts vaker lezen en meer verwijderen.
   In elk geval moet jij je schrijfstijl herzien, met name hoe je steeds ruzie zoekt met de andere lezers.

   • Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

    Dit riekt naar een dreiging, wat de point is van de web master is wel duidelijk. Dat is een kwestie van verhoudingen en daar gaat de onderhuidse discussie. Maar dat weerhoudt mij niet de grenzen van de vrije meningsuiting te verkennen.

   • Boeroeng zegt:

    Dat is ook een dreiging , Peter.
    Dat ‘verkennen’ heb je al veel te veel gedaan.
    Leer eens andere lezers, ‘je vijanden’. met meer respect te benaderen en toon meer positieve inzet voor de goede sfeer op deze site.

 8. Mevr. T. Verstegen zegt:

  Wat een gezeur zeg van allemaal overjarige mannetjes, grote ego’s, lange tenen, Indische betweterigheid. Ook hier zie je de koloniale sentimenten terug, geuit in verzuurde opmerkingen en vermomd als z.g. humor. Naast aantoonbare feiten spelen allerlei subjectieve waarnemingen mee die de discussies ontregelen. Het ‘eigen gelijk’ viert hoogtij, door zelfbenoemde deskundigen. Ik laat deze site maar eens een tijdje links liggen.

 9. liszy zegt:

  Ik vind het juist boeiend om al die verschillende reacties te lezen. Een ieder heeft zijn eigen ervaring en waarheid. Is het onmogelijk om stil te staan bij de nostalgie van Ned.-Indie en daarnaast kritisch te zijn op de voormalige kolonie van Nederland? Ik denk het niet. Ik was 3 jaar toen mijn ouders en zusjes naar Nederland kwamen. We zijn Indische-Nederlanders. Mijn ouders hebben mij alleen maar leuke dingen verteld over Indie. En natuurlijk voel je als kind dat er ook een hoop negatieve dingen moet hebben gespeeld in Indie. Maar er werd niet over gesproken. Naarmate ik ouder werd heb ik een hoop vragen gesteld aan mijn ouders bv. over de ongelijkheid m.b.t. de baboes. Ik kreeg als antwoord dat het in die tijd nu eenmaal zo was. Klaar. Ik word ouder. Ondertussen ben ik 60 jaar. Ik ben een voorstander van sociale gelijkheid. Ik heb dit proberen door te geven aan mijn 3 kinderen. Het bijzondere is dat ik nu een hoop vragen krijg van mijn kinderen over Ned.-Indie. Bv. hoe zat het nu met die politionele acties? En : waarom kwamen jullie naar Nederland? Sommige mensen zullen zeggen: de cirkel is rond. Misschien is dat ook wel zo.

  • RLMertens zegt:

   @Liszy; ‘die politionele acties etc.’- Ok ik, als 14 jarige in 1950 in Nederland gearriveerd, stelde ik dezelfde vragen aan mijn vader (en mijn geschiedenis leraar op de Mulo). Want, bij het afscheid uit Priok/Batavia mompelde hij aan boord;’we zijn eruit geschopt!’. In Nederland werd in die periode geen woord gerept over; waarom, waardoor het zo gelopen is. Elke 4 Mei avond werden hier de slachtoffers van het nazi dom herdacht. Zie,kijk hoe emotioneel bij de 8 uur stilte de Nederlanders hen herdenken, die voor vrijheid en rechtvaardiging stierven. In Amsterdam, Weteringschansplantsoen staat een gedenkmuur met de opschrift; ‘een volk dat voor tirannen zwicht, verliest meer dan bloed en tranen; dan dooft het licht.’…De auteur, een verzetsheld uit die nazi periode; oprichter van het blad; Vrij Nederland: H.M.van Randwij Hij nam stelling tegen die politionele actie,; die hij vergeleek het met de Duitse inval in Nederland, mei 1940! Hij werd daarna verguisd. Bij zo’n 4 Mei herdenking vroeg ik eens oude(!) man of hij ene Van Randwijk kende? Zijn antwoord; ‘nooit van gehoord!’

  • Ronny Geenen zegt:

   @Ik vind het juist boeiend om al die verschillende reacties te lezen. Een ieder heeft zijn eigen ervaring en waarheid. @

   Ben het wel met u eens. Ook Indische mensen tonen hun verschillen en veelzijdigheid. Mijn doel op I4E en ook Javapost is om gegevens over mijn geboortestreek bij Padang, Sumatra, op te pikken. Daarnaast heb ik via deze site ook de heer Jacq Brijl leren kennen. Het is niet altijd garbage in garbage out. Gewoon selecteren wat voor een ieder van belang is. Daarnaast een beetje humor is ook goed als een tegenhanger van wat gezeur. Wat dat betreft is de computer ook een goede vriend, zeker voor mij ver van Nederland in Calif. Weet u, de belangrijkste knop op mijn keyboard, is nog steeds “Delete”. En er is in Outlook zelf een program waarbij je namen in kan vastleggen, die je beslist niet wilt ontvangen. Ik moet wel selectief te werk gaan, anders blijft er geen tijd over om mijn echt gebeurde verhalen te schrijven/publiceren.

   • PLemon zegt:

    @ om gegevens over mijn geboortestreek bij Padang, Sumatra, op te pikken.

    #Zoals deze Noor fan is geworden.😉

    *** Noor verzot op Nasi Padang07-10-2016 | NIEUWS

    Audun Kvitland Røstad uit Noorwegen is helemaal verzot op Nasi Padang. Hij kan deze ‘rijsttafel’ uit West-Sumatra maar niet uit zijn hoofd krijgen. Reden voor hem om er een liedje over te schrijven met de voor de hand liggende titel: “Nasi Padang”.
     Audun was afgelopen zomer enkele weken op vakantie in Indonesië. In de Indonesische hoofdstad Jakarta at hij voor het eerst Nasi Padang. Het was liefde op het eerste gezicht. 

    Na terugkomst in Noorwegen, schreef hij samen met zijn vrienden meteen een liedje over Nasi Padang. In het liedje komt naar voren dat Audun bij het eten van Nasi Padang geen bestek heeft gebruikt. Hij at met zijn handen, of eigenlijk met zijn vingers, iets wat gewoon is in Indonesië. En na het eten natuurlijk je vingers schoonmaken in de kobokan, een kommetje gevuld met water.
     Lees ook: Eten met je hand, lekker en gezond
    “If you were human, I would make you my wife”. Nou, Nasi Padang heeft blijkbaar dus echt een blijvende indruk gemaakt op Audun.
    http://www.indonesienu.nl/nu-actueel/noor-verzot-op-nasi-padang

    • Ronny Geenen zegt:

     @Audun was afgelopen zomer enkele weken op vakantie in Indonesië. In de Indonesische hoofdstad Jakarta at hij voor het eerst Nasi Padang. Het was liefde op het eerste gezicht. @

     Dank voor het geinige artikel. Vraag me wel af of Jakarta wel de juiste plaats is om de echte nasi Padang te proeven. Voor uw informatie, op zaterdag wordt er in de toko Tip Top (Hongkong Plaza) ook allerlei vers bereide Indonesische gerechten, die thuis door verscheidene Indonesische keukens vroeg in de ochtend zijn bereidt, verkocht. Kocht daar Nasi Padang Bungkus van iemand die uit Sumatra komt. Voor de prijs van $9 krijgt men een portie die genoeg is voor 2 personen. Ik kan het echt niet alleen op. In de bungkus (gemaakt door een vrouw van Sumatra) zat naast de witte rijst rendang (matig), Ajam kalio, Telor belado, sajur kool-boontjies-peteh en sambal padang hidjo. Daarnaast heb ik ook mee naar huis genomen o.a. Batjan, Ontjom Aram Aram, Combro daging en sambal goreng teri. Als u uit het noorden komt afzakken, moet u toch eens West Covina aandoen.

 10. liszy zegt:

  Beste RLMertens,
  dank voor dat opschrift. Hoe mooi. Ik kende het niet.
  Eigenlijk ook hoe toepasselijk. Ik heb vanochtend nl. gekeken naar de Herdenking van WO1. Ik vond het heel indrukwekkend. Ik heb zoveel nieuwe dingen gehoord.
  Groet,
  Liszy.

 11. Bert zegt:

  Ja dat monument van van Randwijk ,loop er elke dag langs want het staat in mijn buurt ,enkele jaren geleden hebben ultra rechtse activisten een paar letters veranderd ( De letters staan los van elkaar ) Er stond nu “” Een volk dat voor imams zwicht ,verliest meer dan bloed en tranen ,dan dooft het licht “” ….Een imam is een islamitische gebedsvoorganger .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.