Plaats het koloniale optreden in de tijd

Lees de brief van Peter Slors verder in de NRC. Archieftopic

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

28 reacties op Plaats het koloniale optreden in de tijd

 1. Ronny Geenen zegt:

  Gelooft u dat nu werkelijk; dat er een geloof bestaat die een ander volk met een andere vorm van religie bespot of te kakken zet? Als dat het geval is, dan zullen de jap en de Indonesier nog heel wat te wachten staan.

 2. P.Lemon zegt:

  Wat bij het schuld en boete debat over het hoofd wordt gezien merkt dhr Slors terecht op:

  ” Pas nadat de VOC het loodje had gelegd, en het Napoleontische interregnum was geëindigd (1814), nam de Nederlandse staat het koloniale roer in handen, en breidde haar macht over de archipel geleidelijk uit. Door invoering van het systeem van indirect bestuur werd de lokale feodale structuur van sultanaten, vorstendommen en regentschappen feitelijk in stand gehouden.

  Dat neemt niet weg dat bijvoorbeeld het opgelegde cultuurstelsel veel leed veroorzaakt heeft. Maar dat was wel in een tijd dat de industriële revolutie in Europa ook veel leed veroorzaakte – de tijdgeest. Het is eigenlijk nauwelijks te begrijpen dat vanaf ongeveer 1900 door slechts 200.000 tot 300.000 Nederlanders een kolonie bijeengehouden werd die, geprojecteerd op de kaart van Europa, zich uitstrekte van Ierland tot de Oeral en van Denemarken tot midden-Italië. En zeker na 1900 heeft ook de lokale bevolking van de ontwikkeling van het land kunnen profiteren”

  • Jan A.Somers zegt:

   “En zeker na 1900 heeft ook de lokale bevolking van de ontwikkeling van het land kunnen profiteren”” Klopt. Voor toepassing van de ethische politiek moest eerst rechtstreeks gezag worden verworven over de bevolking zelf. Die bevolking is met de gezagsuitbreiding weggehaald uit het graaien van de hoofden. Salarissen gingen nu rechtstreeks naar de werkenden. Resultaat van Max Havelaar en ethische politiek na het cultuurstelsel. En private ondernemingen toestaan zich te vestigen in Indië zodat de koopman weg werd gehaald van het bestuur.

   • RLMertens zegt:

    @JASomers; ‘na 1900 heeft de bevolking met van de ontwikkeling van het land kunnen profiteren etc.’- Ene dr.Hunter jr.’30; Zijn de inkomsten van een Inlands gezin ca.f 161,- bruto per jaar! Aan belasting te betalen f 22,50. Over f 138,50 netto, voor 12 maanden! Per maand nog geen f 12,- Voor gemiddeld een gezin van 5 personen= f 0,40 per dag! Per persoon f 0, 08 per dag! Een groot deel van het volk leeft met vandaag eten en morgen geen! Parlementslid van Kol, na een rondreis door Indië geweest; het volk wordt in den afgrond geduwd! prof.Snouck Hurgronje; de voordelen, die de Inlandse bevolking aan het Europese kapitaal dankt(!), zijn de bij producten van den arbeid der ondernemers, niet en zeker niet in de eerste plaats door hen bedoeld(!). Hun doel is …geld te verdienen!
    Meyer Ranneft, de voorzitter van de Volksraad(!); Het bedrag verdient door het kapitaal en industrieel bedrijf, wordt evenredig groter naarmate de inheemse levensstandaard inferieurder is! Over tijdgeest gesproken!
    Dit zijn uitspraken van Nederlanders uit die periode! Ooit wel eens in een kampong geweest?

    • Jan A.Somers zegt:

     “Ooit wel eens in een kampong geweest?” Heel vaak. Als mijn moeder haar middagdutje deed ging ik voorzichtig naar het zoontje van baboe Soep in de kampong. Heel kort, want ik hoorde ook in bed te liggen.

  • RLMertens zegt:

   @PLemon; ‘nauwelijks te begrijpen dat etc.’- Hoezo? De ethische richting leidde in de Buiten gewesten tot onderwerping .Repeteer geweren, artillerie; Houwitsers en zelfs scheepsgeschut tegen voorladers, lansen, heilige krissen. Wat valt hieraan niet te begrijpen, dat dan zo’n lap gebied; van Ierland tot de Oeral bijeen= onderdrukt(!) gehouden werd? Al in 1987 stelde historicus Ewald van Vugt de vraag; ‘hoe kon onze voorvaderen propageren dat zij hun koloniale oorlogen voerden vanwege een zedelijke roeping tot heil van de inlander?’ Deze vraag is nog steeds actueel. Nauwelijks te begrijpen? Gewoon misleiding/propaganda die nu eindelijk wordt ontmaskerd!

   • P.Lemon zegt:

    @ hoe kon onze voorvaderen propageren dat zij hun koloniale oorlogen voerden vanwege een zedelijke roeping tot heil van de inlander?

    #Denk dat men in die tijd een beetje andere opvattingen had over het overbrengen van de eigen beschaving en maatschappelijke spelregels dan de heersende primitieve gewoonten en spelregels ( natuurgodsdiensten en stammenstrijd) . Overigens werden allerlei pacten gesloten met de vorsten/ sultanaten zodat het zgn kleine ‘bezettingsleger’ hier en daar plaatselijk kon worden ingezet voor die onderlinge oorlogjes.
    U weet dat historici een eigen interpretatie gaven aan de feiten, voor de buitenwereld leek het dat Nederland een machtig heerser was over dat grote gebied. Dat was pas echt propaganda.

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘andere opvattingen had etc.’- Al vanaf aanvang Indië werd het thuisfront misleid met eufemistische aanduidingen; Gepleegde misdaden; bezetting, landroof en onderwerping etc. van/tegen de inheemse bevolking werden ‘toegedekt’ met moralistisch, nationalistische kreten als daar werd iets groots verricht, het verheffen van inlanders etc.etc.Tot aan het einde van Indië toe bleef men deze kretelogiën handhaven; politionele acties, excessen! Ook in die periodes waren er, die deze zaken aan de kaak stelden; zie hierboven @Somers; Meyer Ranneft 1936, die de erbarmelijke Inlandse levensstandaard ter harte nam. Tevergeefs want de inlander bleef in zijn armoe en het groot Nederlandse kapitaal roofde verder. Ook ene Nederlander Sneevliet (!)zette zich in.* ‘voor de onderlinge oorlogjes etc.’- U bedoelt voor de door ons uitgelokte oorlogjes tussen al de Inlandse vorsten/hoofden! En wat was toen het uiteindelijke het resultaat van die onderlinge oorlogjes? Alles kwam toch onder het Nederlands beheer! Die vorsten/stamhoofden; Z-Celebes,die zich toch verzetten werden met ‘tuchtexpedities tot rede’gebracht. Om de zegeningen van de kompenie te ondergaan. Over interpretaties van feiten gesproken. Blijken nu nog, zelfs opgang te hebben, . .

    • P.Lemon zegt:

     @ werd het thuisfront misleid met eufemistische aanduidingen; Gepleegde misdaden; bezetting, landroof en onderwerping etc. van/tegen de inheemse bevolking werden ‘toegedekt’ met moralistisch, nationalistische kreten.

     # Dat is uw interpretatie van de documentatie en literatuur die er over de koloniale tijd is verschenen….Niemand zal de pijnlijke feiten ontkennen die gekoppeld kunnen worden aan het Nederlands bestuur maar u weet dat op de achtergrond die praktijken de zegen had van de feodale heersertjes. Die feitelijk hun eigen mensen slecht beloonden en uitbuiten.Indië bestond uit 2 parallelle samenlevingen ieder met hun eigen goed en kwaad.Logisch dat de registratie en focus op die van de Europeanen waren gericht die alles van hun kant beschreven en vastlegden. Hoe de inheemsen die 3 eeuwen met vreemdelingen in hun midden hebben beleefd moeten we maar naar raden. En reken maar dat ze onderling elkaar niet met fluwelen handschoenen aanpakten.

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘dat was propaganda’; – Lees.lees alle boeken/werken over Indië. Het heette toch Nederlands Indië! Indië van Nederland. Dacht u nu dat die massa werkvolk, dat voor een habbekrats op fabrieken, ondernemingen; tabak, suiker, thee etc., olie/tin winning, overheidsdiensten; wegen, havens etc. via die feodale te werk zijn gesteld? Die massa zoals publicist DMG.Koch, jaren lang in Indië gewoond, opmerkte jr.30/40; Onder de wat erbarmelijke omstandigheden de gewone man vaak leefde, in en buiten de steden interesseerde de totok(!) niet het minst. De Inlander was arm en vooral rechteloos(!). De Inheemse maatschappij was voor hen een reservoir van van spot goedkope arbeidskrachten die zij nodig hadden. Waarvoor ze voor het overige de geringste belangstelling bestond. Die feodale regenten hadden een salaris van het gouvernement van ca.f 1000,- per maand! Om hun adat te onderhouden; familie onderhouden, te feesten etc. De herendiensten werden daar door minimaal. Ze gedroegen zich als een God in Frankrijk. Terwijl het volk, voor hen ook zeer zeker zichtbaar, door de Belanda voor een armoedig loontje werd gekoelineerd! Dat het volk toen, tijdens de bersiap, ook hen maar vooral ons/de Belanda’s te grazen nam is toch vanzelfsprekend? – ‘Hoe de inheemsen die 3 eeuwen etc.’- Moeten we dat nog raden? Tjingjangen etc. was toch hun reactie!

    • PLemon zegt:

     @ via die feodale te werk zijn gesteld? Die massa zoals publicist DMG.Koch, jaren lang in Indië gewoond, opmerkte jr.30/40; Onder de wat erbarmelijke omstandigheden de gewone man vaak leefde, in en buiten de steden interesseerde de totok(!) niet het minst.

     # U weet toch wel dat het gewone inheemse volk in de eerste plaats ondergeschikt was aan en wordt geleid door hun bovenklasse edelen. Die stellen het volk natuurlijk niet zelf aan het werk, maar ‘verhuurden’ hen als het ware aan de Nederlander. Natuurlijk bleef hun loon a/d elite strijkstok hangen, dat hield hen dan arm en gehoorzaam. De zetbaas/kolonist paste ervoor op niet in die gewoonterechten te treden.Politiek gezien een blunder want de armoede werd een speerpunt in het streven naar onafhankelijkheid.

    • Jan A.Somers zegt:

     “het overbrengen van de eigen beschaving en maatschappelijke spelregels “Vinden Indo’s ook niet dat die ‘Hollanders’ achterlijk zijn, en onze gewoonten moeten overnemen? In elke WC een tjebokfles! En niet meer in achterlijke dorpen wonen.

    • Ronny Geenen zegt:

     @En niet meer in achterlijke dorpen wonen.@

     Bij de gemeente in Beuningen ging mijn moeder langs om geld te vragen voor bus abonnementen voor haar kinderen die in Nijmegen, 6km verder, naar de “hoge school” gingen. Die waren wel verbaasd over. Dorps kinderen gingen op het land werken.

    • Jan A.Somers zegt:

     “Indië van Nederland.” En Zeeuws Vlaanderen? Toevallig ook een kolonie geweest!

    • RLMertens zegt:

     @PLemon;’geleid door hun bovenklasse etc.’- Dit gebeurde alleen in afgelegen dessa’s/gebieden waar in de omtrek geen vraag was naar werkvolk. Al in 1919 werden de heren diensten op Java/Madoera afgeschaft. Uiteraard werd er de hand mee gelicht. Echter, de overheid(!) had in de Buitengewesten het recht gehandhaafd! Om 24 dagen per jaar opgeroepen te worden. Op het eiland Floris 124 dagen! Daar deze periode vaak samenvalt met het bewerken van eigen grond/sawah, komt het niet zelden voor dat de inheemsen hun toch al schrale oogst geheel of gedeeltelijk moeten missen! Op Celebes
     bestonden naast de herendiensten nog 2 andere soorten; nl. 1x per maand het onderhoud van de bestaande wegen en 40 dagen per jaar werk verrichten aan de aan de aanleg van nieuwe wegen! Over uitbuiting door de (onze!) overheid gesproken! In de vorsten landen waren veel meer ergerlijke toestanden. De gronden behoren aan de vorsten. Daar werden aan Europese en Chinese plantagebezitters veel meer rechten; huur van sawah grond, gegeven. Deze huurbedragen, gebruikelijk aan de dorpelingen, werden aan de vorsten uit betaald. Volgens de rapport aan de GG; verkeert de bevolking in slavernij met een vernisje. Door vervolgens ingrijpen van de overheid werd de situatie terug gebracht zoals elders gebruikelijk(!) is. Met lonen voor vrouwen van f 0,03 per dag! Op Sumatra’s oost kust(Deli) ontstonden onmenselijke toestanden; poenale acties etc. Slavernij onder een dekmantel! De koeli zwoegt van vroeg tot laat. Hun loon
     (f 0,40 per dag), juist genoeg om hun maag te vullen. Woont in een schuur zoals geiten. Ieder ogenblik geslagen of godverdomme naar hun hoofd geslingerd! Ieder moment hun vrouw of dochter te verliezen, als de toean haar begeert! En alles onder ogen van onze overheid! Hoezo; de inlander te verheffen? Door onze bovenklasse?

 3. Guus zegt:

  Mee eens. Freriks is een dapper man!

 4. RLMertens zegt:

  Dat de voormalige Nederlandse jeugd uit Indië hun herinneringen van toen koesteren is te begrijpen. Ik heb die ook. Maar om daarbij , met argumentatie van ‘tijdgeest etc.’ de onvolkomenheden uit die periode te bagatelliseren cq. vergoelijken lijkt mij juist nu typisch ‘koloniaal’!
  De Inlander heeft zeker andere herinneringen van tempo doeloe.

 5. Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

  De opmerking van dhr Peter Slors dat het koloniaal bestuur over Atjeh in feite DUS maar 30 jaar heeft geduurd lijkt mij niet één van zijn snuggerste opmerking. Hij vergeet gemakshalve dat de Atjeh-oorlog duurde van 1873 tot 1896, waarbij de kolonialen gebruik maakten van 72 stuks zwaar geschut en 2 mitrailleurs en dat tegen met speren en achterladers gewapende Indonesiers.

  Daarnaast plaatst hij onder de titel “Historisch Besef” de gedenkwaardige dodelijke intellectuelistische opmerking dat “nauwelijks te begrijpen is dat vanaf 1900 slechts 200.000-300.000 Nederlanders Nederlanders een kolonie bijeenhouden dat zich uitstrekt van Ierland tot aan de Oeral”. Over zijn onkunde en onbegrip zal ik het maar niet hebben.

  Hij babbelt verder in het artikel over de VOC maar hij kan beter dichter bij huis blijven:

  Java oorlog (1825 Diponegoro), Bali-expedities (1846,1848, 1849), Zuid-Celebes expedities (1859-1860), Borneo-oorlog (1850-1854), Banjermasin (1859-1863-1830), Atjehoorlog (1873-1896), Jambi (1901), Zuid-Oost Borneo(1904-1906), Zuid- en Midden Celebes (1905-1907), Sumbawa (1908) Flores (1907-1911). Alles ging volgens de later zo beruchte Atjeh methode.
  Bali in 1906 is een uitzondering, het is een ouderwetse expeditie , waarbij de Nederlandse koloniale macht met zwaar scheepsgeschut en wat moderne en zware artillerie tegen de met krissen zwaarbewapende Balinezen optreedt. Dit is de dodelijke imponeerstrategie, waarmee de Nederlanders de burgerbevolking welbewust angst aanjaagt. Al deze gebeurtenissen noemen we Anno Nu met een eufemistische term: asymmetrische oorlogsvoering.

  Dat zegt dus een oud-directeur Onderwijs bij het Koninklijk Instituut Voor de Tropen. Hopelijk was hij niet verantwoordelijk voor het Geschiedkundig onderwijs bij het KIVT.

  • Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

   correctie: de expeditie tegen het sultanaat Banjirmasin was van 1859 tot. 1863.

   De Indonesiers kunnen eigenlijk spreken over een meer dan 80-jarige koloniale oorlog,van 1825-1911, die zich uitstrekte van Java tot aan Flores, de Gordel van Smaragd om Multatuli aan te halen.

  • P.Lemon zegt:

   @ dat “nauwelijks te begrijpen is dat vanaf 1900 slechts 200.000-300.000 Nederlanders Nederlanders een kolonie bijeenhouden dat zich uitstrekt van Ierland tot aan de Oeral”

   # dat is natuurlijk ook maar figuurlijk gesproken omdat dat letterlijk met zo’n handjevol tov de miljoenenmassa absurd zou zijn. Nee het wonder is alleen mogelijk met medewerking en toestemming van de regionale en plaatselijke inheemse machthebbers. De Nederlanders mochten het vuile werk( militair en juridisch) voor hen opknappen en de koelies aan het werk zetten. Samen deelden ze dan de opbrengst en winst.
   Het huidig Indonesisch bestuur leunt niet voor niets op een enorme legermacht om de eilanden bij de merdeka-les te houden.

   • RLMertens zegt:

    @PLemon; ‘ mochten het vuile werk voor hen opknappen etc.’- Dat waren wij /Nederlanders daar al eeuwen gewend. We werden daarvoor zelfs op Koninginnen dagen massaal toegejuicht. Met de driekleur en het portret van HM paraderend voorop. Echter na 1945 kwam er een afrekening.Zowel de regenten als de Nederlanders werden belaagd/ gemollesteerd. We werden niet eens beloond voor al dat vuile werk. Boenoeh belanda klonk het, zowaar. Stank voor dank! Nou ja, liever stank dan niets. Of is het toch andersom?
    * ‘bij de merdeka les houden etc.’- Orde en rust moet er toch zijn? Zoals voorheen!

 6. Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

  Of dat zo wonderlijk en figuurlijk is, betwijfel ik.

  Op een gegeven moment bestaat het Japanse bezettingsleger op Java uit iets meer dan 10.000 man, Het is de Japanners om het even of dat ze heersen met of zonder medewerking of toestemming van de regionale en locale Indonesische machthebbers (collaboratie). De Indonesiers hebben niet meer dan een figurantenrol, net zoals bij de Nederlanders in Jaman Normal.

  Is dhr Peter Slors zo oliedom en naief dat hij niet begrijpt dat het om de wijze van repressie en afschrikking gaat? Voor dat doel hebben de Japanners op Java iets minder dan 1.000 KEMPEITAI-militairen, ook letterlijk niet zoveel maar het is wel een afschrikwekkend bewind met alle willekeur van dien. Bij het minste of geringste verdenking of beter gezegd paranoïde oprisping arresteert de Kempetai willekeurig duizenden Indo-Europeanen en Indonesiers. Velen overleefden het niet en werden vaak na sadistische mishandelingen met de Samoerai-zwaard onthoofd. Nederlands-Indische rechtbanken veroordelen meer dan 100 Kempeitai officieren voor oorlogsmisdaden of misdaden in de oorlog. Daarna spelen Indonesiers geen figuranten- maar de hoofdrol.

  Het artikel van Peter Slors is van een schaamteloze simplificatie van onvergelijkbaar niveau. Hij heeft het wel over de Zeitgeist in Europa van de Industriële revolutie, maar hij “vergeet” dat dit ook het tijdperk is van de Parlementaire democratie (Thorbecke 1848)en het algemeen kiesrecht (1917), waaraan Nederlands Indie geen deel aan heeft. Zijn eigen Historisch Besef laat meer dan te wensen over.

  Hij is net als Kester Freriks een kind van de nog nooit gepresenteerde rekening, Nederlands Indie in haar volle omvang te zien en beoordelen. Ze zijn steken gebleven in Tempo Doelloos.

  • PLemon zegt:

   @ De Indonesiers hebben niet meer dan een figurantenrol, 

   #Hoewel ?…de Japanner verving de Europeaan door inheemsen.

   *** Tokio-tijd en de Japanse jaartelling werden ingevoerd, de keizer-verering verplicht gesteld evenals het eerbetoon aan Japanse schildwachten. Maar belangrijker in dit verband was de nooit eerder vertoonde inschakeling van Indonesiërs in allerlei massa-organisaties. Het Europese gezag bestond niet meer; het Europese prestige leek afgedaan. Mede als gevolg hiervan veranderde de houding van sommige Indonesiërs ten opzichte van Europeanen. Indische Nederlanders vormden circa tweederde deel van de Europese bevolkingscategorie . Volledigheidshalve zij vermeld dat het aantal Europeanen, ongeveer driehonderdduizend, volledig verloren ging in de totale bevolking van Neder-lands-Indië die in 1940 ruim zeventig miljoen mensen omvatte.
   Indië moest daarom van haar Europese trekken worden ontdaan.
   …Tot overmaat van ramp verloren andere Indische Nederlanders soms ook nóg hun betrekkingen aan Indonesiërs, en zaten ook zij en hun gezinnen zonder inkomsten. Tekenend was de situatie in Batavia, waar ca. 25.000 Indische Nederlanders niet waren geïnterneerd en waar slechts na één jaar bezetting, bijna de helft van hen op steun was aangewezen. Kerken, het Rode Kruis en particuliere comité’s verleenden hulp aan deze noodlijdenden.

   https://psychotraumanet.org/nl/van-%E2%80%99banzai-naar-%E2%80%99bersiap%E2%80%99-indische-nederlanders-ontreddering-1942-1946

   • Ronny Geenen zegt:

    @Tot overmaat van ramp verloren andere Indische Nederlanders soms ook nóg hun betrekkingen aan Indonesiërs, en zaten ook zij en hun gezinnen zonder inkomsten. @

    Ondanks dat had de Nederlandse ambtenaar in Djakarta lak aan de Indische. Mijn moeder moest met bewijzen verschijnen om naar Nederland te kunnen vertrekken. Een van de zwart op wit bewijzen was dat haar baan verdween, want het Distributie kantoor werd op 1 januari voorgoed gesloten. Daarnaast had ze haar NL paspoort bij zich. Ook de vraag voor 50% haar een lening t verschaffen, d.i. 50% van 8400 rupiah werd genegeerd. Het was gewoon schorem dat daar als ambtenaar zat.

   • Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

    Europees prestige bestond niet meer nadat de fietsende Japanners het KNIL-leger na luttele dagen onder de voet loopt.De Japanners wilde elke Westerse invloed in de maatschappijuitsluiten en daarom plaatsten zij de Indonesiers in alle organisaties maar wel onder hun gezag, de Japanners deelden de lakens uit. Let op Soekarno mocht pas een politieke functie uitoefenen toen het tij voor de Japanners begon te keren, ik dacht na de slag bij Guadalcanal. Maar de Japanners bleven politieke demonstraties verbieden en het tonen van de Indonesische vlag. Eind 1943, begin 1944 gaven de Japanners meer ruimte aan de Indonesiers.
    En de Indo-Europeanen? De Japanners wantrouwden altijd de Indo-Europeanen , ze beschouwden de Indo’s als een soort 5de colonne, die niet met de bezetters wilden samenwerken, in tegendeel. Dat wantrouwen was niet alleen voorbehouden aan de Japanners, de Indonesiers dachten hetzelfde en daar liggen de oorzaken van de Bersiap. Indo-Europeanen verraden de Aziatische zaak en zouden hoe dan ook de kant van de Nederlanders kiezen. De oorlog liet duidelijk zien waar de loyaliteit van de Indo-Europeanen lag en dat bleek wel duidelijk na de Japans wapenstilstand, zie de vlaggenincidenten in Semarang en Soerabaja. Vechten tegen de Totoks betekende vechten tegen de Indo-Europeanen. In de Bersiap begon de heksenjacht vnl tegen de Indo-Europese bevolking.

    Peter Slors en Kester Freriks hechten totaal in hun witte onnozelheid totaal geen aandacht aan de gebeurtenissen in de oorlog, daarvoor zijn ze teveel bezig met navelstaren, Tempo Doeloe was Jaman Normaal en de oorlog was voor hen een onderbreking van de Nederlandse superioriteit.

   • Jan A.Somers zegt:

    “de Japanner verving de Europeaan door inheemsen” Vergeet niet dat er heel veel Japanse burgers kwamen om allerlei bestuursposten in te nemen. Wij noemden hen ‘economen’. Een aantal van hen waren ook lid van sociale comités, handig, zij wisten de weg in de gemeentehuizen en financiële potjes.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.