Backpay, neverending

gastpikirans
In 2011 was SP-kamerlid Henk van Gerven een van de ondertekenaars van de motie Dijkstra.  De motie stelde voor een kamercommissie te benoemen die de Indische kwestie zou herzien.  De motie werd nipt verworpen door een meerderheid van VVD, CDA en PVV ( partners in Kabinet Rutte I)

In januari 2016 stelde van Gerven een motie op die feitelijk de backpaykwestie negeerde alsof die afgedaan was  en de regering opriep de kwestie van materiële schadevergoedingen te herzien… dus afwikkelen met uitkeringen.
Kamerlid Öztürk van DENK ( ex-PvdA) kwam met een soortgelijke motie.
Beide moties zijn niet in stemming gebracht en op de lange baan geschoven.
Peter Logman van de groep ‘Ons Stille, Indische Leed’  schreef naar van Gerven. 

 

Zevenaar 7-3 2016
Aan: de heer drs. H.P.J. van Gerven

Geachte heer van Gerven,

Onlangs heb ik uw amendement inzake de Backpay- regeling gelezen. Het doet mij goed dat u oog hebt voor het zware leed dat ons, Indische Nederlanders en Molukse Nederlanders is aangedaan. Na al die jaren is er eindelijk oog voor Ons Stille, Indische Leed.  Ja u leest het goed  ik heb het echt over Ons Stille, Indisch Leed, omdat wij in al die jaren ons leed in stilte hebben gedragen. Wij uiten dit niet op luidruchtige wijze, als Indische, Molukse gemeenschap zijn wij blij met de Backpay-regeling, omdat deze regeling na zeventig jaar eindelijk erkenning geeft.
Toch is er wederom reden om ons ongenoegen te uiten. Er staat namelijk dat de erfgenamen van de oud-ambtenaren en oud-militairen niets krijgen als de oud-ambtenaren of oud-militair niet meer in leven was voor 15 augustus 2015.
Dat is toch niet rechtvaardig, want er zijn in de afgelopen 3 jaar voor 2015 vele oud-ambtenaren en oud-militairen overleden.
Nu zegt de overheid weer: jammer voor u sorry erfgenamen, maar dan had u dierbare maar niet moeten overlijden. Uw collega’s in de Tweede Kamer praten over het feit dat er in het onderwijs aandacht besteed moet worden aan het toenmalige Nederlands-Indië.
Nou dan moet er ook vermeld worden, wat voor schandalig onrecht ons is aangedaan door de Nederlandse overheid! Wist u dat er in gerechtelijke uitspraken in de jaren zestig het recht op achterstallige salarissen van de oud-militairen weldegelijk werd erkend?

Nu al die jaren later, zegt staatssecretaris van Rijn dat er sprake is van een morele verplichting. Hoezo morele verplichting? ambtenaren hebben toch recht op uitbetaling van achterstallig salaris? is dit zo’n gunst? dit is toch normaal, of zie ik het verkeerd?
Ze hebben toch voor de Nederlandse overheid gewerkt?

Mijn vader heeft als 17 jarige in het Oost-Azië verzet gezeten, hij heeft gestreden en alles gegeven voor de vrijheid en democratie. Trouw aan de driekleur net als zijn vader en wat deed de Nederlandse overheid na de oorlog? Zij lieten deze militairen schandelijk in de steek, door het Oost–Azië verzet systematisch dood te zwijgen.
Pas in het jaar 1986 ja u leest het goed, werd het Oost-Azië verzet pas erkend in Nederland, pas 41 jaar na dato werd hun strijd erkend.
Mijn vader heeft dit onrecht nooit kunnen verwerken, zijn wens was dan ook om in zijn
geboorteland op de Molukken (Ceram) begraven te worden.
Ik geef dit voorbeeld, omdat de Nederlandse overheid het steevast laat afweten, ook met deze regeling vallen er weer heel veel gerechtigden buiten de boot.

Graag treed ik namens de vele erfgenamen en sympathisanten met u in overleg om toch nog tot een goede oplossing te komen. Wij moeten in dialoog eindelijk eens die zwarte bladzijde om kunnen slaan.

Hoogachtend, Peter Logman

Dit bericht werd geplaatst in Gast Pikirans, Indische kwesties. Bookmark de permalink .

12 reacties op Backpay, neverending

 1. wal suparmo zegt:

  Ik wacht nog steeds op antwoord van mijn brief aan de SAIP.

  • PLemon zegt:

   @Hr Suparmo. ” wacht op antwoord”
   En langs deze weg? :
   ” Denkt u in aanmerking te komen voor een pensioen of uitkering. Heeft u vragen over uw pensioen of uitkering, of heeft u bepaalde informatie niet kunnen vinden? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.
   Via e-mail
   Vul het contactformulier in, verzend het en we nemen contact met u op
   Via telefoon
   +31 (0) 45 5793058
   http://www.saip.nl/nl/content/pages/contact-intro.aspx

 2. Anoniem zegt:

  Boeroeng ik las over de achtergronden van Dhr Silfaire Delahaye; maar hij is ook degene die een bijzonder slecht accoord heeft gesloten met de Staatssecretaris van Rijn met eveneens een Indisch achtergrond over de Backpay.
  Menig Indo vist nu achter het net; zo zeg je het toch in normaal Nederlands.
  M.v.g. in afwachting van reacties.
  Jos H Crawfurd.

 3. ellen zegt:

  http://www.gemeentemuseum.nl/tentoonstellingen/jan-toorop

  Ik heb troost gezocht – vanwege de goedbedoelde maar tot nu toe mislukte pogingen naar Indisch leed toe, back-pay kwestie en monument bersiapslachtoffers en buitenkampmoeders – bij de tentoonstelling van Jan Toorop, op dit moment te bezichtigen in het Gemeentemuseum Den Haag. Wat een veelzijdige – Indische – kunstenaar. En dat alle mensen in het museum kwamen kijken naar dit Indisch fenomeen, dit Indisch erfgoed. De bewondering te zien bij de bezoekers, dat was iets wat goed deed.

  • Jan A. Somers zegt:

   We wilden deze week naar Jeroen Bosch, maar daar moet je een paar weken van te voren reserveren op datum en tijdstip. Te onzeker voor ons oudjes, en soms alleen nog maar voor ’s avonds laat te boeken. Daarom gisteren naar het Sieboldhuis in Leiden geweest, pentekeningen over de Fuji. De vorige tentoonstelling was over hetzelfde onderwerp, maar dan van Hokusai. Misschien word ik nu verketterd vanwege deze Japanners. Volgende maand is Toorop aan de beurt, we kijken er al naar uit. De backpay gaat aan ons voorbij, mijn ouders zijn al lang geleden overleden. En de bersiapslachtoffers bestaan helemaal niet > geen bank bij het Indisch Monument dus.

 4. Boeroeng zegt:

  Het is goed bedoeld van Öztürk en van Gerven om de zaak van schadevergoedingen op de agenda te zetten, maar beide moties gaan niet over de backpay. Het lijkt alsof de opstellers van mening zijn dat die zaak is ‘opgelost’ .
  Ze hebben niet in de gaten dat zij en de politiek precies weer doen wat er al 65 jaar fout gaat
  De backpaykwestie onder tafel schuiven en weigeren te betalen.
  Als het argument is, de overheid heeft dat geld niet…… dat is het argument al 70 jaar.

  • PLemon zegt:

   @ B..”beide moties gaan niet over de backpay”.

   Dan zou het nog meer schrijnend zijn, als ze toen voor 1 van beide vergoedingen niet in aanmerking waren gekomen.

   ***Aangezien een juridische onderbouwing van de backpay-problematiek vanuit politiek oogpunt niet haalbaar was, legde een Commissie van Drie, bestaande uit de parlementariërs K.G. de Vries, S.C. Weijers en G.W. Keja, op persoonlijke titel een voorstel in waarin werd gepleit voor een symbolische genoegdoening voor het lijden in de Japanse interneringskampen. Het voorstel werd door de Kamer gesteund en leidde in 1981 tot de totstandkoming van de wet Uitkering Indische Geïnterneerden (UIG). De UIG voorzag in een eenmalige uitkering van 7500 gulden voor alle door de Japanners geïnterneerde kostwinners (of in geval van overlijden hun partners) die zich nadien in Nederland hadden gevestigd.
   Het Gebaar
   Oproep van Stichting Het Gebaar
   Politiek Den Haag, zowel de regering als het parlement, waren tevreden met deze financiële regeling, maar de Indische oorlogsgetroffenen waren er minder over te spreken. De UIG leidde tot ongelijkheid. Ambtenaren die recht hadden op backpay, maar niet geïnterneerd waren geweest (zoals vele Indo-Europese civiele ambtenaren) kwamen niet voor de uitkering in aanmerking. Daarentegen konden personen die wel geïnterneerd waren geweest maar geen gouvernementsaanstelling hadden – en dus geen recht hadden op backpay – wel aanspraak maken op de uitkering. Ondanks de goede wil van de Commissie van Drie leidde de UIG tot nieuwe frustraties bij gedupeerde betrokkenen. Pogingen de UIG te herzien, hadden geen resultaat. Belangenorganisaties als de SRK en de SNE slaagden er niet meer in hun achterban enthousiast te krijgen voor nieuwe acties. De betrokken oorlogsgetroffenen legden zich na vele decennia strijd neer bij de situatie. In 2000 stelde de overheid via Het Gebaar een schadeloosstelling ter beschikking. Deze uitkering was echter een vorm van smartengeld voor de ‘kille’ ontvangst.
   http://www.oorlogsgetroffenen.nl/thema/rechtsherstel/10_Backpay_kwestie

 5. Huib Otto zegt:

  Dag Peter Logman,

  Vorig jaar heb ik je benaderd erom al dan niet als voorzitter van de Stichting Bersiapslachtoffers,
  Buitenkampmoeders, oma’s en tantes op bestuursnivo deel te nemen in de op te richten Stichting.
  Je deelde me toen mede dat je wegens drukke werkzaamheden elders helaas niet kon deelnemen. Hetgeen ik uiteraard respecteerde.

  Uit het bovenstaande maak ik op dat je inspanningen voor de Indisch/Moluksebackpay kwestie
  niet in staat bent om je ook voor de Bersiapslachtoffers in te zetten. Hetgeen ik ook wel begrijp.

  Maar als zoon van een KNIL militair die in de rang van Brigadier bij de Mil. Luchtvaart meevocht
  bij de verdediging van het militair vliegveld Andir en die ook 3,5 jaar in Japanse krijgsgevangenschap en dwangarbeid verzeild raakte, en vrijwel direct na de Japanse capitulatie in October/November 1945 voor onze ogen werd afgevoerd door de peloppors en pemoeda’s om gruwelijk te worden worden afgeslacht. Zijn stoffelijke resten werden nooit gevonden of konden niet worden geidentificeerd begraven in een massagraf.
  Trwijl zijn vrouw met gezin van 5 jonge kinderen waarvan de oudste geboren in Maart 1937 en de jongste in December 1941, maar moest zien hoe ze overleefde als Buitenkampmoeder met haar kroost. Weliswaar ondersteund door haar oudtante (oma was al overleden) die de rol van oma in ons gezin waarnam.

  Toen ik zo’n twee jaar geleden er achter kwam dat er net eens de moeite is genomen nabij het Nationaal Indisch Monument ook een Nationaal Bersiapmonument te plaatsen zodat ook deze grote groep slachtoffers van de nasleep van de oorlog na 15-8-1945 kon worden herdacht.

  Uit nagelaten correspondentie van mijn in Januari 1962 overleden moeder bleek dat zijn bevordering te velde tijdens de oorlogshandelingen door de bevelhebber van de verdedigers van Andir,de generaal van Ooyen ook nooit werd ge-effectueerd bij de bepaling van zijn militair pension. De uitkering in de 80-er jaren is ons en ook vele anderen ontgaan omdat er kennelijk gereageerd had moeten worden op een persbericht daarover.

  En uiteraard over de kampperiode geen salaris en twee keer verlies van bezittingen want ook in 1958 moest zij bedrijf, huis en haard verlaten als gevolg van de Zwarte Sinterklaas actie van Soekarno over de overdracht van Nieuw Guinea. Ze was van plan zonder die politieke verwikkelingen gewoon in Indonesie te blijven.
  Haar geboortegrond en dat van haar voorouders.

  Ik zie één groot raakvlak tussen jouw aktie voor Backpay en mijn aktie voor een Bersiap Monument.
  Zouden al die apart opererend one-issue Indische Stichtingen nou eens niet de koppen bij elkaar steken en als EEN BLOK optrekken. Want het is toch te gek voor woorden dat het Bersiap Monument dat sinds April 2015 in Bronbeek geplaatst mag worden wel door mij zelf c.q. de Indische Gemeenschap gefinancierd moet worden. Als klap op de vuurpijl.
  Ik ambieer geen officiele functie maar ondersteun je wel.
  Huib

 6. August Donkers zegt:

  Meneer, Logman ik heb diep respect voor U en U Vader. ik zit ook in het zelde schuitje,
  Als U het is niet met een pen te beschrijven wat de toemalige (nedrldse) en de huidige.
  (regering) uithaalt met onderscheiden militairen in (nederlandse ) dienst,
  daarom heb ik in mijn diepste, diepste van mijn ziel geen respect voor deze lieden.
  Mvg. August Donkers

 7. George zegt:

  Full of wiles, full of guile, at all times, in all ways, are the children of Men.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.