Lijken

kanttekening.nl
De Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949) zorgt nog steeds voor controverse. Dat bleek maandag bij de presentatie van het boek Het pijnlijke afscheid van de Indische Archipel, met een alternatief geschiedverhaal en conclusies die haaks staan op de uitkomsten van betrouwbaar recent onderzoek.

Jurist en oud-militair Bauke Geersing, die in het verleden directeur was van de NOS, voerde de redactie over het boek. De presentatie vond plaats in Café Nieuwspoort in Den Haag, in het gebouw van de Tweede Kamer.
Geersing verwerpt het grootschalige onderzoek naar de dekolonisatie van Indonesië, dat vorig jaar verscheen. Dat onderzoek leidde tot de conclusie dat Nederland zich in de koloniale oorlog van 1945 tot 1949 schuldig had gemaakt aan ‘veelvuldig en structureel extreem geweld,

—-
Eerdere aankondiging van Nieuwspoort.nl  I.v.m. eerherstel zal een boek worden uitgereikt aan:

 • Een vertegenwoordiger van de Nederlandse krijgsmacht;
 • Een vertegenwoordiger van het korps dat de geschiedenis voortzet van het Depot Speciale Troepen dat onder leiding van kapitein Raymond Westerling succesvol is opgetreden op Zuid-Celebes (dec. 1946 –  maart 1947);
 • Een vertegenwoordiger van het regiment dat de geschiedenis voorzet van de eenheden die succesvol zijn opgetreden bij Pesing (april 1946) en Rawahgedeh ( december 1947);
 •  De vertegenwoordiger van de (Indië)veteranen.
Dit bericht werd geplaatst in Boeken. Bookmark de permalink .

22 reacties op Lijken

 1. R.L. Mertens zegt:

  @BaukeGeersing; ‘verwerpt het grootschalig onderzoek etc.’- Net als indertijd; toen dr.L. de Jong; Nederland in de 2e wereldoorlog 11A verscheen; ‘dat menig Europeaan in Indië naar een fascistisch bewind zou hebben gestreefd etc.’- Historicus I.J.Brugmans verklaarde; ‘dat Nederland als koloniaal mogendheid met onbevlekt blazoen in de geschiedenis staat…..’

 2. Boeroeng zegt:

  Recensie in historiek.net:
  Auteursgroep hekelt ‘moralistische’ en ‘ideologisch gedreven’ geschiedschrijving over Indonesië-conflict. Veel hedendaagse historici die schrijven over het Indonesië-conflict (1945-1950) doen dat onwetenschappelijk, vanuit moralisme en een anti-koloniale ideologie. Ze bedrijven geschiedsvervalsing. Dat is de rode draad in een recent verschenen boek van een groep auteurs die pretendeert wél wetenschappelijk te werk te gaan en wél met juiste feiten te komen.

  Marjolein van Pagee schermt met Bauke  Geersing, de leidende auteur van dit boek.

  • R.L. Mertens zegt:

   @Boeroeng: ‘ pretendeert wel wetenschappelijk etc.’ – Gewoon: ‘ herkauwen van koloniale propaganda’ !

 3. Bung Tolol zegt:

  Ik snap die kritiek van Marjolein van Pagee op Bauke G niet zo goed .Bauke is gewoon een ex beroepsofficier ,hij veegt natuurlijk zijn eigen straatje schoon .Ja wat had Bauke dan moeten doen ? Zeggen dat er misdaden gepleegd zijn door Nederlandse soldaten ? Natuurlijk gaat Bauke dat niet zeggen / schrijven .Hij is loyaal aan zijn vroegere beroepsgroep logisch eigenlijk ! Bauke Geersing en mede auteurs concluderen dat de juiste datum van die Indonesische onafhankelijkheid dag niet 17 augustus 1945 is maar 27 december 1949 ! Nou nou daar zullen ze in Jakarta wakker van liggen “” Heb je het al gehoord si Bauke zegt dat we op de verkeerde dag Hari Merdeka vieren !”” Alle Indonesische geschiedenis boekjes moeten herschreven worden ,die kleine anak anak op die Indonesische scholen moeten plots een andere datum in hun kleine koppies stoppen ! Die Republik Indonesia viert al vanaf 17 augustus 1945 hun onafhankelijkheid en dat gaat nog door tot in de eeuwigheid .Ze kunnen in Nederland hoog en laag springen 17 augustus 1945 blijft 17 augustus 1945 .Ga ik dat boek van Bauke kopen ? Nee ! Ga ik boeken van Marjolein kopen ? ook Nee ! Neemt niet weg dat ik beiden wel respecteer ,waarom niet ? Zij poneren gewoon hun mening /overtuiging wel beiden vanuit een verschillend oogpunt ! Moet kunnen toch gelukkig hebben wij in Nederland recht op vrije meningsuiting .

 4. Boeroeng zegt:

  Video van Histori Bersama( beheerd door Marjolein van Pagee), kijk op 3.20 minuten waar Bauke Geersing zegt over Rawagede: ” Er wordt beweerd dat er sprake was van een bloedbad van 431 doden” (….) “Het blijkt nepinformatie en laster”
  https://historibersama.com/bauke-geersing-rawagede-is-nepnieuws/?lang=nl

  Volgens Nederlandse militaire archieven (Fasseur in excessennota) waren er 170 doden op die dag te Rawgede. Dat is dus zeker een bloedbad.
  De dorpelingen zelf telden 431 doden.

 5. Boeroeng zegt:

  Overigens, ontkent Bauke Geersing dat Westerling een massamoordenaar was.
  https://historiek.net/een-nieuwe-visie-op-kapitein-raymond-westerling/131774/

  • R.L. Mertens zegt:

   @Lijken;’rechtvaardige vorst etc.’- Uit Mijn Memoires; door hem zelf geschreven 1952; Het slot;’mijn vrienden(!) die ik in Indonesië heb achter gelaten, hebben mij herhaaldelijk(!) gevraagd om terug te keren en wederom het werk te hervatten(!), dat ik onvoltooid(!) achterliet.
   De tanis=Indon.boeren noemen mij bapa= vader.(!) En deze wachten nog steeds op de komst van de Ratu Adil= rechtvaardige vorst, die door hun profeet is voorspeld(!).De bevrijder , die in Turkije geboren is……
   – Wellicht dat Bauke eens die tanis wetenschappelijk benadert….
   *note; boek gekocht in 1964 in de ramsh van De Slegte, Amsterdam voor
   f 3,50

   • R.L. Mertens zegt:

    @Boeroeng; ‘lijken etc.’- Uit zijn Memoires; Mekassar 1946; Hollandse Sociëteit; Westerling verbood een Indonesische advocaat, die hij van spionage verdacht, deze club voortaan te bezoeken. ‘daarom ging ik opzettelijk des morgens naar de club, waar ik hem met anderen aan een tafeltje zag zitten.
    Ik ging naar hem toe; herrinnert u zich wat ik u gezegd heb, vroeg ik hem. Hij knikte zonder op te staan(!). Ik trok mijn revolver en joeg hem ter plaatse een kogel door het hoofd’.

 6. vandenbroek@libero.it 1953, zegt:

  In 2006 publiceerde de Britse militaire historicus Richard Mcmillan het standaardwerk:
  The British Occupation of Indonesia: 1945-1946
  Britain, The Netherlands and the Indonesian Revolution

  In 2018 publiceerde de Amerikaanse historicus en professor in Leiden Ethan Mark :
  Japan’s Occupation of Java in the Second World War: A Transnational History

  Bouke Geersing had dan beter zijn boek kunnen noemen:
  The Dutch Occupation of Indonesia after the Second World War 1945-1949 dan de post-koloniale titel: “Het pijnlijke afscheid van de Indische Archipel”. .

 7. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  In 2006 publiceerde de Britse militaire historicus Richard Mcmillan het standaardwerk:
  The British Occupation of Indonesia: 1945-1946
  Britain, The Netherlands and the Indonesian Revolution

  In 2018 publiceerde de Amerikaanse historicus en professor in Leiden Ethan Mark :
  Japan’s Occupation of Java in the Second World War: A Transnational History

  Bouke Geersing had dan beter zijn boek kunnen noemen:
  The Dutch Occupation of Indonesia after the Second World War 1945-1949

 8. ellen zegt:

  Neen, Bauke Geersing beweert, dat de herkolonisatie en herbezetting van de Indonesische Archipel na WO II een Javaans streven en daad is geweest. “De groep Soekarno en Hatta streefde naar rekolonisatie van de gehele Archipel onder leiding van ‘Java’..”

  • A. Olive zegt:

   “De groep Soekarno en Hatta streefden naar rekolonisatie van de gehele Archipel onder leiding van Java.”
   Daar moest ik wel over nadenken.

   • Bung Tolol zegt:

    Dit boek is samengesteld door Bauke Geersing met behulp van 15 andere auteurs : 3 zijn Indie -veteraan en 6 anderen hebben een militaire rang .Het zijn grotendeels AOW-ers .De 2 oudsten zijn van 1925 en de jongste is van 1960 .Een van die auteurs bedankte de mannen en vrouwen ,die dit boek hadden samengesteld .Vrouwen ? Ja dat was er precies eentje ,die het omslagontwerp had vervaardigd .Volgens die zelfde auteur lag Bandung in Midden-Java .Volgens mij ligt Bandung in West-Java .Rawagedeh wordt gesitueerd noord oosten van Batavia ,in de Java zee dus ! 😁😂Rawagedeh ligt ten oosten van Batavia-Jakarta .Het zou mooi zijn als die Indonesische ambassade dit hele gezelschap zou uitnodigen om op 17 augustus 2023 de onafhankelijkheid van de Republik Indonesia mee te vieren .Wat zou Bauke dan zeggen ? “” Nee wij komen wel op 27 december 2023 !”” Antwoord van die Kedutaan Besar ( ambassadeur) “” Is ook goed maar dan zijn we gesloten !”” 😜🤣🤪

   • R.L. Mertens zegt:

    @Olive:’wel over nadenken etc.’- Dat deed van Mook ook; met zijn idee: een Indonesië met Federale Staten….oftewel; verdeel en heers!

  • R.L. Mertens zegt:

   @Ellen; ‘een Javaans streven etc.’- En dat wilde Ned. natuurlijk voorkomen.
   – gen.Spoor: Welkom mannen!; ‘gij zijt hier bitter, hard nodig! Dat in dit land een enorme werk gedaan moet worden, gebasseerd op de oudste normen van de humaniteit. Rust en orde, recht en veiligheid. Dit volk is uw doel; dit stille volk, dat als een geschrokken toeschouwer bezijden het gebeuren staat. Het kind, dat zonder ouders, zonder tehuis en zonder jeugd, voortzwerft naar de onherroepelijke ondergang. De honderden duizenden rampzaligen, door honger geslagen komen tot u om hulp.
   Opdat wij later, teruggekomen in Nederland, met gerechtvaardigde trots en overtuiging kunnen zegge; ‘toen Nederland een critieke tijd doorworstelde oefden wij de belangrijkste taak uit van; soldaat in Indië’!
   – *En dat is nou precies wat door Bouke wetenschappelijk is onderbouwd!

   • R.L. Mertens zegt:

    @Gen.Spoor; ‘welkom mannen etc.’- ‘gij zult in de vrouwen, die gij hier zult ontmoeten, hetzij Europese dan wel Inheemse; moeders, zusters en echtgenoten van andere mannen zien. Herrinner u daarom, hoe opdringerige blikken van vreemde mannen uw zuster konden kwetsen, herinner u, hoe u na lange afzondering voor het eerst weer Europese vrouwen en meisjes ziet; bedwing uw blikken en uw tong! Hoe uw moeder zich het onbeleefde gedrag van opgeschoten kwajongens kon aantrekken. Het moge zijn dat ge wel eens na maandenlange stoffige en modderige afzondering voor het eerst weer Europese vrouwen en meisjes ziet; bedwing uw blikken’. 🤨

 9. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  Dhr Geersing ziet over het hoofd dat zowel Hatta, als Sjahrir maar ook Tan Mala van Sumatraanse afkomst waren , het is maar een detail in de Indonesische geschiedenis. Zijn bewering over een Javaans streven en daad komt dan wel op losse schroeven te staan.

  Afgezien van dat, de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring werd door het Congres op 4 juli 1776 goedgekeurd, terwijl de Britten pas in 1783 de onafhankelijkheid van de VS erkende. De Staten-Generaal van de Republiek der Verenigde Nederlanden erkende de VS pas op 19 april 1782.
  Een scherpslijper als de jurist Geersing zou als hij consequent zou zijn, de onafhankelijkheid van de VS op 19 April vieren en vele revisionisten met hem.

  Bovenstaande toont duidelijk aan dat neo-kolonialen een chronisch gebrek aan kennis over koloniale Geschiedenis tentoonspreiden . Het geeft tevens aan dat er nog steeds hopeloze verwarring bestaat over wat mag verstaan worden onder het Zelfbeschikkingsrecht der Volkeren m, met nadruk op Recht.

  • ellen zegt:

   … Sumatraanse afkomst … en Javaans streven ?

   Java is het belangrijkste eiland in cultuur. Kejawen is een Javaanse religieuze traditie, bestaand uit een samensmelting van animistische, boeddhistische en islamitische, vooral soefi geloven en praktijken. Het is geworteld in de geschiedenis en het geloof van de Javaanse bevolking, aspecten van de verschillende religies versmeltend. Het was een publiek geheim dat zowel Soekarno als Soeharto aanhangers waren van kejawen. Soeharto ging later, om politieke redenen, een meer islamitische koers varen. De laatste jaren is kejawen weer in opkomst als tegenbeweging op de groeiende invloed van de orthodoxe islam. Kejawen wordt bovendien beschouwd als de religie van het pre-islamitische Majapahit koninkrijk dat voor veel nationalistische Indonesiërs en Javanen als voorbeeld van een grote Indonesische natie geldt.
   (Bron: Wikipedia)

 10. Boeroeng zegt:

  Nu dacht ik dat het excessenonderzoek/dekolonisatie-onderzoek… toch zeker de kwesties van Zuid-Celebes, Rawagede, Rengat en Pesing zou uitspinnen.
  Ik heb nog niks gehoord over een komend boek met deze affaires.
  Het zal toch zijn dat het nog moet komen?

  Zuid Celebes olv Westerling en toen hij weg moest (wegens zijn oorlogsmisdaden, neem ik aan) ging zijn eenheid DST door met moorden.
  Hoeveel doden? 500? 3000 ? En waarom is er niemand berecht daarvoor ?

  De excessennota heeft het over 150 gevallenen en 20 geëxecuteerden te Rawagede. De dorpelingen zelf telden 431 vermoord.

  En wat gebeurde er te Rengat 5 januari 1949?

  Die dag regende het bommen op het plaatsje omdat het Nederlandse leger de in de buurt liggende olievelden wilden heroveren. Die dag trokken de mariniers van het Korps Speciale Troepen (KST) met grof geweld door Rengat en doodden daarbij een nog steeds onbekend aantal burgers. “De excessennota uit 1969 spreekt van tachtig doden, maar op Sumatra doen veel hogere aantallen de ronde. Die liggen tussen de vierhonderd en duizend,” zegt Zegveld.

  Trouw 2016

 11. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  Het oordeel over Zuid-Celebes en Rawagede is in voorgaande jaren al door de Haagse Rechtbank geveld of wil de jurist B. Geersing eigen rechter spelen en het proces op zijn manier overdoen, een zgn herhalingsoefening zou de militair Geersing zeggen.

  De Pesing-affaire is terloops op Javapost besproken. Wat opvalt is dat zoals gewoonlijk/gebruikelijk is in Nederlands onderzoek werden Britse Militaire archieven niet geraadpleegd. Zodoende worden alleen Nederlandse bronnen aangehaald en dan wordt het koloniaal beeld wel heel eenzijdig.

  Blijft Rengat-affaire over en dat dient wel in een historisch en militair perspectief geplaatst te worden. met name de datum van 5 januari 1949 is van eminent belang.
  De 2de politionele actie of operatie Kraai was toen aan de gang. De Nederlandse regering gaf aan de internationale druk toe: zij droeg de legercommandant de generaal Spoor op operatie Kraai op Java met ingang van l januari en op Sumatra met ingang van 5 januari 1949 stop te zetten. Spoor gaf deze opdracht pas twee dagen later aan zijn ondercommandanten door, zodat die meer tijd kregen hun posities te verbeteren.
  Lijkt toch een daad van insubordinatie van een militair tegenover zijn politieke bazen!!!

  Het stoppen van operatie Kraai betekende niet dat er een einde aan de gevechten kwam. Zuiveringsacties in het ‘bevrijde’ gebied om rust en orde te herstellen en te handhaven, mochten gewoon doorgaan, althans dat was de Nederlandse interpretatie, omdat het daarbij ging om het uitschakelen van ‘kwaadwilligen’ die de vrede in gevaar brachten…. Op zijn zacht gezegd toch wel een hele domme manoeuvre.

  Afgezien van dat, het waren niet Mariniers van het Korps Mariniers maar militairen van het Korps Speciale Troepen , die met grof(excessief) geweld naar Rengat op Sumatra gingen en doodden daarbij een nog steeds onbekend aantal burgers!!!

  Net zoals bij rechtszaken over Rawagede en Zuid-Celebes is niet het precieze aantal doden van belang, maar dat er überhaupt doden (burgers) te betreuren vielen. Dat wordt veelal vergeten. De Rechtbank heeft tevens bepaald dat Oorlogsmisdaden niet verjaren,

 12. R.L. Mertens zegt:

  @Lijken; ‘Westerling etc.’- Uit zijn Memoires 1952; Medan/Sumatra 1946. Nam conform een afspraak/weddenschap; om een fles whisky met een Britse officier, een bendeleider gevangen. Liet hem vastgebonden; door zijn secondant bewaken, voorzien van klewang/zwaard. De bendeleider deed toen echter plots een poging om te ontsnappen en zijn secondant sloeg met zijn het zwaard toe; ‘zijn zwaard maaide door de lucht. Zijn lichaam viel rakelings langs me heen op de grond, doch kon geen kwaad meer doen. Zijn hoofd, netjes bij de schouder afgeslagen, vloog de andere kant uit en rolde wezenloos over de grond. Ik raapte het hoofd op, wikkelde het in bananen bladeren en stopte het in biscuitblik.’ Met de Britse majoor had Westerling in de officiersmess de afspraak; ‘tegen etenstijd kwam de majoor. We gingen aan tafel en wachtte rustig af. De Brit werd het tenslotte te machtig. Nu, zei hij; waar is mijn fles whisky? Ik ben u helemaal geen whisky verschuldigd. Bedoel je, dat jij hem te pakken hebt gekregen? Ja, zei ik. Waar is hij dan? Hier! De majoor staarde me ongelovig aan. Hier?, zei hij en keek in het rond. In deze kamer? Nou, ik geloof dat je me voor de gek houdt, bromde hij. Helemaal niet, verzekerde ik hem. Ik bukte onder de tafel, trok het afgehakte hoofd uit de biscuitblik en zette netjes op zijn bord…..Zijn eetlust was meteen verdwenen’.

 13. vandenbroek@libero.i 1953 zegt:

  De Rengat-affaire wordt voorgesteld alsof er sprake was van oorlogsmisdaden begaan door Nederlandse militairen maar er lijkt iets ernstigers aan de hand te zijn

  De Nederlandse regering droeg generaal Spoor op de tweede politionele actie ook wel bekend onder de naam operatie Kraai op Java met ingang van l januari en op Sumatra met ingang van 5 januari 1949 stop te zetten. Als reden wordt opgegeven dat Spoor deze opdracht pas twee dagen later gaf aan zijn commandanten te velde door, zodat die meer tijd kregen hun posities te verbeteren, een militaire noodzaak (zie Militair Spectator https://www.militairespectator.nl/sites/default/files/bestanden/uitgaven/1998/1998-0624-01-0148.PDF) . Maar het blad Trouw geeft aan dat het Nederlandse leger de in de buurt liggende olievelden wilden heroveren, een economisch motief!!!

  De militair Spoor was eigenzinnig/eigenwijs en ging zijn eigen weg, kennelijk had hij niet door, wilde hij niet weten wat voor politieke consequenties zijn insubordinatie te betekenen had.
  De regering Drees en de Hoge Vertegenwoordiger van de Koningin HVK in Nederlands-Indie , de machtige KVP-politicus Beel hadden hun militairen in Nederlands-Indie niet meer in de hand., staatsrechterlijk een unicum.

  Natuurlijk blameerde politiek Nederland in de ogen van de Indonesiers maar ook van het buitenland, de Nederlandse onderhandelaars waren niet te vertrouwen, hadden hun militairen te velde niet meer onder controle.

  Wat heeft de jurist en militair Geersing daarover te zeggen?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.