Ruim voordat de strijd begint, geeft de Indische partij al een stem aan het streven naar onafhankelijkheid

Reggie Baay in de Volkskrant 
: Toen de machthebbers in Nederlands-Indië dit embleem (zie boven) voor het eerst onder ogen kregen, moet het ze angst hebben ingeboezemd. Of op z’n minst met diep wantrouwen hebben vervuld. Vanwege de leus op het schild: ‘Rawé rawé rantas, malang malang poetoeng’, wat zoveel betekent als ‘weg met alle obstakels, niets kan ons tegenhouden’

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

18 reacties op Ruim voordat de strijd begint, geeft de Indische partij al een stem aan het streven naar onafhankelijkheid

 1. P van Geldere zegt:

  Voor mij niet wetend dat mijn geboorte plaats Malang er in rs vernoemd.

 2. R.L. Mertens zegt:

  @RM.SoewarSoerjaningratW; ‘Als ik eens een Nederlander was….- Een brochure ter gelegenheid van de viering van 100 jaar(1918) het Koninkrijk der Nederlanden.-
  ‘Wat een vreugd, wat een genot zal het wezen een nationale dag van zo’n gewicht te kunnen herdenken. Ik wilde dat ik voor een ogenblik Nederlander kon wezen, niet een Staatsblad Nederlander; doch een zuiver onvervalste zoon van Groot Nederland, geheel vrij van vreemde smetten! Wat zou ik dan jubbelen als straks de lang verbeide dag komt, de dag der vrijheidsfeesten. Wat zou ik dan juichen bij het vrijelijk zien wapperen der Nederlandse vlag met het strookje Oranje daarboven. Ik zou tot hees wordens toe mee zingen het Wilhelmus en het Wier Neerlands bloed, als straks de muziek zou inzetten. Ik zou verwaand kunnen zijn van al die manifestaties. Ik zou God danken in de Christelijke kerk voor zijn goedheid; ik zou een wens, een smeekbede ten hemel zenden om het behoud van Neerlandfs macht, ook in deze koloniën Opdat het ons mogelijk zou blijven , onze grootheid te handhaven met deze koloniale macht achter ons. Ik zou…..ik weet waarlijk niet, wat ik verder zou doen, als ik Nederlander was; want ik zou tot alles in staat zijn….’
  – Met dit gedicht zette Soerja het gehele Koloniale bestuur/de gg. te kak!
  Hij werd gearresteerd/veroordeeld en verbannen; nb.naar Nederland waar hij een leidende figuur werd bij de Indonesische studenten.
  note; veroodeeld volgens het Regerings Reglement; de Indische Grondwet luidt; Vereningingen en vergaderingen van staatkundige aard of waardoor de openbare orde wordt bedreigd, zijn in Nederlands Indië verboden. Tegen de overtreding van dit gebod worden zodanige maatregelen genomen, als de omstandigheden vorderen.
  -Indië was een politie staat!

 3. ellen zegt:

  RM.SoewarSoerjaningratW; ‘Als ik eens een Nederlander was…. Had hij al een vermoeden van de impact van het het (moderne) imperialisme?

  De dekolonisatie leidde tot een aantal problemen. Allereerst bleek het lastig om tegenstellingen tussen inheemse stammen op te lossen, waardoor burgeroorlogen onvermijdelijk waren. Daarnaast was er een groot verschil tussen de Europese democratische politiek en de koloniale staat, die veelal autoritair was, wat het opzetten van een koloniaal bestuurssysteem bemoeilijkte. Verder ontstond er verzet tegen de Europeanen vanuit de elite die zij zelf hadden gecreëerd door inheemse intellectuelen een Europese opleiding te geven. Toen deze elite doorkreeg dat zij alsnog werden gediscrimineerd door de Europeanen, kwamen zij in opstand.

  Het is duidelijk dat het (modern) imperialisme een grote impact heeft gehad op zowel Europa als haar kolonies. Waar Europa welvarender werd van haar kolonies, werden de kolonies afhankelijk en kwetsbaarder. Hoewel de Europeanen in de koloniën veel hebben opgebouwd zoals infrastructuur, een kapitalistische economie en de introductie van het liberalisme, nationalisme en socialisme, werden de inheemse cultuur, politiek en structuur bijna volledig weggevaagd. Ook na de dekolonisatie waren de gevolgen nog duidelijk merkbaar, wat zorgde voor de nodige politieke problemen.

  (Bron: Modern imperialisme)

  • R.L. Mertens zegt:

   @ellen; ‘infra structuur etc.’- (spoor)Wegen, vliegvelden , havens, etc. was voornamelijk bedoeld voor exploitatie van Indië! In 1939 verklaarde min.pres. Colijn in het parlement met trots dat land en volk van Indië volledig(!) is geexploiteerd!

 4. ellen zegt:

  Ja, niet alleen in Indie was de aanleg en exploitatie van de infrastructuur profijtelijk. Gedenkt dat als u in Nederland in de trein zit.

  Het spoor in Nederland dat halverwege de 19de eeuw werd aangelegd was de trots van een moderniserende natie. En het geld ervoor was ruim voorradig dankzij het koloniale dwangstelsel, dat eufemistisch het ‘cultuurstelsel’ (1830-1870) werd genoemd.
  Dit was voor Nederland zo profijtelijk dat dit op het hoogtepunt eenderde tot zelfs de helft van de inkomsten voor de schatkist opleverde. Nederland kon daarmee niet alleen de staatsspoorwegen aanleggen, maar ook het Noordzeekanaal en de Nieuwe Waterweg, die de Amsterdamse en Rotterdamse havens hun strategische positie gaven. Nederlands-Indië was dus letterlijk een wingewest waarop de Nederlandse welvaart dreef.
  (Bron: De Volkskrant)

  • R.L. Mertens zegt:

   @ellen; ‘wingewest etc.’- In de jaren ’30 bedroeg het gemiddelde inkomen per jaar van een Europeaan f 2.700,- Van een Chinees f 327,-, Een Inlander f60,-!!! Een Europeaan verdiende dus 45 keer(!) meer dan een Inlander.

 5. ellen zegt:

  De grote opkomst van Indo’s bij de NSB was ingegeven door de slechte economische leefomstandigheden in de jaren ’30 en daarmee de hang naar gelijkstelling met de ‘volbloed’ Hollander. De NSB gaf hen in het begin het gevoel van gelijkwaardigheid.
  Rijkseenheid of niet, voor de kolonie golden andere regels dan voor het moederland. Communisten mochten er niet in of werden geinterneerd, vanwege hun ‘Indonesie los van Holland, NU’- mantra. Fascisten werden met alle egards ontvangen, omdat Indie voor hen precies hetzelfde betekende als voor de eerstverantwoordelijke bewindsman: een prestigieus wingewest dat koste wat kost voor Nederland behouden moest blijven.
  (Bron: De wraak van Diponegoro. Door Martin Bossenbroek, 2020)

  • Bung Tolol zegt:

   @Fascisten werden met alle egards ontvangen “” Ja klopt die kleine fascist Anton M zelfs 2x ! Door wie ? Door GG ( Goed Gek ) Jhr B.C de Jonge 1875-1958 .Was dat niet dezelfde GG die voorspelde “” Wij zitten nu in Indie al 300 jaar en er komen nog 300 jaar bij !”” Tjonge jonge had die man een glazen bol ? Amper 6 jaar na zijn voorspelling viel dat Koloniale Rijk van zijn voetstuk maart 1942 .GG De Jonge zat toen in bezet Nederland ,waar hij weigerde een rol te spelen in het verzet .Die Jhr de Jonge bezat een schitterende villa met mooie gazons en tennisbaan in Oosterbeek vlakbij Arnhem .Toen braken die gevechten uit september 1944 tussen die geallieerden en de Duitsers Villa in puin ,gazons naar z,n grootje en tennisbaan naar zijn moer ! Zijn kleine vriend Anton Mussert verging het na 1945 nog slechter ! Anton was al klein nu werd hij nog kleiner want zijn kop ging er af ! ( figuurlijk dan want hij werd doodgeschoten ) Die GG de Jonge ontpopte zich dus als een lafaard en Anton Mussert bleek een rasechte landverrader ! Mooi stel bij elkaar ! Communisten leider Henk Sneevliet verbannen uit Indie ,bleek een held te zijn in zijn strijd tegen de Duitsers en wordt in Communistisch China nog steeds vereerd onder zijn schuilnaam Maring .

 6. R.L. Mertens zegt:

  @DD; ‘Indië los van Holland etc.’ – Een uitspraak in 1912(!). Met zijn Indonesische metgezellen Soewardi en Mangoekoesoemo; Klavertje 3 genoemd werd de partij buiten de wet gesteld. Het gouvernement haatte Dekker hartgrondig( Inlander vriendje genoemd) en Klavertje 3 werd naar…..Nederland verbannen. Pas in 1918 kreeg hij toestemming om terug te keren. In 1920 wederom opgepakt wegens vermeende(!) betrokkenheid bij diverse heersende onlusten. Na zijn vrijlating richtte hij zich op het particulier onderwijs. In 1936 wederom een politiek rel vanwege een door hem geschreven Geschiedenis boek. Zijn bevoegdheid voor het onderwijs werd ingetrokken. Na mei 1940(Duitse inval in Nederland) met vele Duisers opgepakt, op beschuldiging: pro Japans te zijn, idem met vele Indo’s van Duits afkomst, en in het gevang gezet. Bij de Japans nadering; afgevoerd naar een concentratie kamp(!) in Suriname; De Joden Savannne kamp! Pas in 1946(!) in vrijheid gesteld. Om met een vervalst paspoort naar Indië af te rijzen en waar hij uiteindelijk in Djokja terecht kwam. Soekarno( een fan van DD) eerde hem met een minister post en noemde hem; de vader van het Indonesische nationalisme! Hij stierf in 1950 net na de overdracht. Zijn Indonesische naam luidt; Danu Dirdja Setia Budhi= stoffelijk krachtig, de geest getrouw. Divers scholen, straten, zelfs winkelcentra zijn naar hem vernoemd!

 7. ellen zegt:

  DD was een bijzondere man. Volgens Jan Somers pleitte hij voor een prominente rol voor de Indo-Europaan, mocht Indie los van Nederland komen. Hij bleef in zijn ideologie echter ook steken bij een narcistische (hierarchische) samenleving, waarbij de Indo-Europeaan bovenaan stond, boven de totok of belanda. Ergens onderaan in die nieuwe samenleving bungelde – als vanouds – de Inlander. Het lijkt erop, dat Soekarno niet op de hoogte is geweest van deze wijziging. .

  • R.L. Mertens zegt:

   @ellen; ‘zijn ideologie ook steken etc.’- In tegendeel(!); hij pleitte juist voor een Indisch burgerschap(!), waar ieder in Indië geboren: gelijk is! Om zodoende de indeling van art.163 van de Indische Staatsregeling: Europeanen- Inlanders te niet te doen. Het is de Indo Europeaan(Dick de Hoog) bang voor die gelijkheid(!) met de (opkomende geschoolde) Inlander, die overstag ging om via het Indo Europees Verbond, zich gezagsgetrouw te tonen. Dus het status verschil met de Inlander te handhaven. En zodoende de eerstens grote opkomst voor de Indische Partij te niet te doen. De Indische Partij met 2 Indonesische mede bestuurders en DD geeft al aan, hoe de parij zich profileert! De Geest Getrouw is wel degelijk door Soekarno begrepen. Vandaar zijn benoeming als minister zonder portefeuille in het Republikeins kabinet.

 8. Bung Tolol zegt:

  @ DD was een bijzondere man “” Ja dat was hij wel ! Toch kon hij politiek gezien niet eens in de schaduw staan van Henk Sneevliet .Sneevliet was de mede-oprichter van de Indische Sociaal Democratische Vereniging ,de later Partai Komunis Indonesia ! In 1918 werd Sneevliet door het Indische Gouvernement uitgewezen .In 1921 ging hij naar China en hielp bij de oprichting van de Communistische Partij Van China ,hier ontmoette hij ook Mao Zedong ,Sneevliet was daarnaast ook een hoge vertegenwoordiger van de Comintern ,In China is die Communistische Partij nog steeds aan de macht en hier, gedenken ze Sneevliet nog steeds wel onder de naam Maring .Marin door die Chinezen uitgesproken als Ma -lin .Henk Sneevliet was als Comintern vertegenwoordiger veel en veel gevaarlijker voor dat Indische Gouvernement dan Ernest Douwes Dekker ! Na 1945 was die Communistische Partij Holland de enige partij die voor die Indonesische onafhankelijkheid was ! Sneevliet was intussen al doodgeschoten door die Duitsers .

  • R.L. Mertens zegt:

   @BungTolol; ‘Henk Sneevliet etc.’ – Woonde in Semarang; ergerde zich als socialist aan de onderdanigheid van de Inlander aan de blanke Toean. Hij had ook contact met DD en kwam mede daar in het vizier van het Gouvernement. Evenals DD was hij ook voor autonomie van Indië! Werd berucht/beroemd; samen met Mao tse Tung als grondlegger van het communisme!

 9. Bung Tolol zegt:

  @ Sneevliet werd berucht /beroemd samen met Mao Tse Tung als grondlegger van het communisme “” U heeft de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt ! Sneevliet en Mao waren de grondleggers van de Chinese Communistische Partij .Als grondlegger van het communisme geldt nog altijd Karl Marx .

 10. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  Henk Sneevliet heeft in zijn artikel “Het klassenstrijd-element in de bevrijdingsstrijd van de Indonesiërs” een verhelderende analyse gegeven van de economische situatie in “Indonesïe”, waarbij hij aangeeft dat er al voor de oorlog (WO I) een boeren- en arbeiders beweging ontstond. Het is niet verwonderlijk dat het zaad van het communistische ideeëngoed een vruchtbare bodem vond in Indonesië, de Verelendung is duidelijk aantoonbaar, ondanks d mooie woorden van de Ethische politiek. .ie had het over het dialectisch of historisch Materialisme, voor een willekeurige anti-revolutionaire Nederlander een vies woord.

  Vanuit de marxistische optiek wordt de anti-imperialistische en revolutionaire strijd van de Indonesisch nationalisten verklaarbaar en begrijpelijk. Dit komt in de “Vaderlandse” geschiedenis duidelijk tot uitdrukking in de opstanden in 1926/1927 op Java en Sumatra. Deze opstanden worden door het Gouvernement bloedig neergeslagen, vele opstandelingen werden in Boven Digoel opgesloten, een concentratiekamp of Konzentrationslager avant-la-lettre

  Maar de angst zat er bij de Europese bevolking in. Een kleine oprisping volgde in 1933 bij de Muiterij op het pantserschip Hr. Ms. De Zeven Provincien, die naar goed koloniaal gebruik bloedig werd neergeslagen.

  Vroeg of laat,’zal elk overheerst volk zijn vrijheid hernemen; dat is de ijzeren wet der wereldgeschiedenis” (Mohammed Hatta).
  Ook met bloedige middelen zo laat het begin van de Indonesische Revolusi zien. De Bersiap was in wezen een klassenstrijd.

  • R.L. Mertens zegt:

   @vandenBroek; ‘bersiap etc.’ – Een klassenstrijd? Eerder een furie van Belanda haat! – Geen zelfbeschikkingsrecht conform het ondertkenede Atlantisch Handvest 1941 = geen merdeka, dus amok! Die haatexplosie onstak toen 17/8 merdeka neerbuigend werd ‘begroet’ door de (Indisch)Nederlanders. Die zich nb. na de Japanse vernedering als overwinnaars gedroegen. Indonesische uitingen; rood wit vlaggen; op de gebouwen werden door Indo jongeren verwijderd. Katjongs met rood/wit speldjes werden met geweld opgedragen, die …..op te eten… toen ook nog bij de Britse komst te Batavia Nederlandse Nica eenheden mee kwamen was het hek van de dam. – Wij(!) zelf hebben die ellende over ons afgeroepen……met trieste gevolgen!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.