Geen excuses aan Indonesië, terwijl ook daar grootschalige slavenhandel plaatsvond

In Nederland leefde de mythe, die voortleeft tot op de dag van vandaag, dat slaafgemaakten in Indonesië vooral werkten in huishoudens van Hollanders en het veel beter hadden dan slaafgemaakten in Suriname en op de Antillen. Kinderen die de Nederlandse kolonialen bij hun slaafgemaakte huishoudsters verwekten, werden zelf geen slaaf, maar juist als geprivilegieerde burgers gezien. Maar het leeuwendeel van de slaafgemaakten leefde onder een wreed regime. De Nederlandse eigenaren konden met hen doen wat ze wilden, zoals hen straffen met zweepslagen.  trouw.nl

Plaatje:  Pieter Cnoll schilderij 1665 Batavia, 2 huisslaven

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

61 reacties op Geen excuses aan Indonesië, terwijl ook daar grootschalige slavenhandel plaatsvond

 1. Bernadette S. zegt:

  De laatste paragraaf van het Trouw artikel, dit alles beschouwd vanuit een Indonesisch oogpunt, zegt wel alles zeker?* Maar toch vindt men dit blijkbaar noodzakelijk?

  * Een rondvraag onder collega’s van 40+ lijkt me niet echt representatief voor de Indonesische maatschappij, maar soit.

 2. Het standaardwerk ‘De geschiedenis van de slavernij’ van de Zweedse historicus Dick Harrison beschrijft op blz. 388 dat vóór de komst van de VOC in de regio (Atjeh, Bantam, Makassar etc) al een wijdverbreid systeem van slavernij gold – met als voorbeeld de rol van Iskandar Muda, de sultan van Atjeh (1607-1636). De VOC sloot aan bij een ter plaatse al gebruikelijk systeem. Jammer dat dit artikel deze context weglaat.

 3. Boeroeng zegt:

  2x klikken om het plaatje leesbaar te maken

  Opiniestuk 2

 4. ellen zegt:

  Volgens de historicus Jan A Somers moet men voorzichtig zijn met de vermelding van slavernij in de Oost. De VOC kende geen slavernij. Zij kwam wel Portugese slaven tegen in verlaten forten, en vestigingen. En maakte dus ook gebruik van slaven.
  Zoals, dat het overgrote deel van de slaven in de Oost in bezit waren van de inlandse vorsten. En dat het Engelse bestuur op Java (1811-1816) onder Raffles begonnen is met de afschaffing van de slavernij. D.w.z. de slavenhandel werd verboden, en daarmee met de bedoeling ook de slavernij te verminderen (niet afgeschaft). Echter, de inlandse vorsten gingen vrolijk door met het houden van slaven. Eigenlijk is de slavernij in de Oost daarom ook nooit afgeschaft geweest. Alleen in die gebieden die later onder bestuur waren van het Indisch gouvernement (m.n. Java en de Molukken). Want het merendeel van Indie stond niet onder Indisch bestuur. “Daar heerste op grote schaal onderdrukking door de (inlandse) hoofden, armoede, slechte volksgezondheid, geen onderwijs. Waarbij de schuld werd gelegd bij afwezigheid van goed (koloniaal) bestuur dat zich afzijdig hield. (zie de Max Havelaar).
  Die VOC had een heel precieze administratie, tot op het laatste cijfer nauwkeurig. De Inlandse vorsten bezaten het overgrote deel van de slaven, maar die zijn nergens geboekt.

 5. ellen zegt:

  Jan A. Somers:
  “Ja, in de Indische Archipel, en het latere Indie, is de slavernij altijd al wijdverbreid geweest, vooral bij de plaatselijke hoofden. Daar speelde de VOC dan ook een rol in. Handel is handel. Ik weet niet goed raad met het verbod op slavernij in Indie. Is dat er wel geweest?
  1) In de Indische Staatsregeling 1925 staat zo’n verbod niet genoemd. Wel art. 170. De slavenhandel, de invoer en de openbare verkoop van slaven zijn verboden. 2) De als slaven van elders aangevoerde personen zijn vrij, zoodra zij zich op het grondgebied van Nederlands-Indie bevinden.
  Waarschijnlijk kon men geen vinger krijgen achter de Inlandse slavernij en was het Nederlands bestuur gericht op het vanzelf afnemen en mogelijk uitsterven van de slavernij.”

 6. Boeroeng zegt:

  Dit trouwartikel werd gepubliceerd met de kop:
  —Geen excuses aan Indonesië, terwijl ook daar grootschalige slavenhandel plaatsvond ·…

  Zo heb ik het overgenomen, maar daarna heeft Trouw de kop veranderd in:
  …….Waarom Nederland geen excuses aanbiedt voor de grootscheepse slavernij in Indonesië….

  De verandering is correct, want alweer is het woord slavenhandel als synoniem gebruikt voor ‘slavernij’.
  Je ziet die verwarring vaker

 7. ellen zegt:

  Dit is en interessante lezing van de historicus Matthias van Rossum, die weer een ander perspectief geeft op de slavernij in de Oost en de VOC, Er was volgens hem sprake van een slavenhandel, een slavenroof t.b.v. de peuplering van het VOC wereldrijk Veroverde gebieden werden na ontvolking weer bevolkt met slaven. Er was in de 17/18e eeuw sprake van een immense mensenroof d.m.v. de militaire functie van de VOC. Er werd in de ontvolkte gebieden gewerkt met corvee, gedwongen werk. Dit alles gebeurde in samenwerking met de Inlandse hoofden.

  • vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

   Over slavenhandel onder het mom van contractarbeid in de kolonie gesproken!. In een dissertatie van een Indonesische onderzoeker (v), wordt de situatie op Sumatra beschreven maar dat kan rustig doorgetrokken worden naar Java. Zij beweert dat: “Promotion of female contract labourers was very limited because they were only recruited as partners for male labourers after completion of their contract, although a male labourer could pay a ransom of 80 guilders for a female labourer (1911) still on contract with the company. If the female contract labourer had already completed her contract (sic) , she could become the wife of a contract or free male labourer”.

   Natuurlijk kan bovenstaand verhaal als pseudo-wetenschappelijk of bla-bla-bla worden aangenomen. maar later we de onderzoeker het nadeel van de betwijfel geven (vrouw, Indonesisch en wetenschapper). Het is wel een aanwijzing dat slavenhandel in de 19de eeuw niet ophield in Nederlands Oost-Indie, zoals veel goedgelovigen in Nederland menen. Het werd “oogluikend” door de Arbeidsinspectie d.w.z. Gouvernement toegestaan, zeker tot 191., maar er mag rustig worden uitgegaan dat deze praktijk of misstand tot de Japanse bezetting schering en inslag was. Dat was ook tempo doeloe of stel ik de zaken te rechtlijnig voor?

   bron: niet-wikipedia

   • Pierre de la Croix zegt:

    vandenbroek@libero.it 1953 zegt 21 december 2022 om 12:04: “Over slavenhandel onder het mom van contractarbeid in de kolonie gesproken!. In een dissertatie van een Indonesische onderzoeker (v), wordt de situatie op Sumatra beschreven maar dat kan rustig doorgetrokken worden naar Java”.

    “….. maar dat kan rustig doorgetrokken worden naar Java”. Oeps …. ik dacht dat in de serieuze wetenschapsbeoefening zulke veronderstellingen, zonder nadere solide onderbouwing, niet zouden mogen kunnen.

    Verder wijst de dissertatie van een (naamloze) vrouwelijke Indonesische onderzoeker waar uit de heer Van den Broek citeert, niet naar slavernij zoals in dit topic wordt bedoeld, t.w. pure lijfeigenschap, waarbij de eigenaar (m/v) van de slaaf of slavin met haar/zijn bezit kon doen wat zij/hij wil, dus ook dood slaan of verkopen op de pasar als een sapi of kambing.

    Zij schrijft over “contract labour” die, hoe dan ook, geen “slave labour” is in zijn pure vorm en als zodanig dus ook niet zonder meer, c.q. zonder enige verklarende context, als “slave labour” moet worden gekwalificeerd en geëtaleerd.

    Een beetje wetenschapper moet zich verre houden van suggestieve opmerkingen als “Het is wel een AANWIJZING dat slavenhandel in de 19de eeuw niet ophield in Nederlands Oost-Indie, zoals veel goedgelovigen in Nederland menen”. Een AANWIJZING (indicatie) is nog geen bewezen feit.

    Doet hij of zij dat niet, dan ontstaat al gauw de indruk over de wetenschapsbeoefenaar, dat haar/zijn verhaal als pseudo-wetenschappelijk of bla-bla-bla moet worden aangenomen. Dat zou de ware wetenschapsbeoefenaar toch niet willen.

   • Bernadette S. zegt:

    De situatie op Sumatra (vnl. Deli) indertijd, met de zeer sterke influx van de Chinezen uit Singapore en de vele contractarbeiders op de tabaksplantages, is helemaal niet zomaar door te trekken naar Java.

    [The indentured labours had a work contract of three-year, in which they had to pay back the advance payment they received prior to their arrival. Initially, Chinese coolies recruitment was conducted through the Singapore or Penang-based coolie brokers known as khehthau. Khehthaus were usually affiliated with a secret society or hoey. The brokers were known to act actively in avoiding shipments of coolies directly from mainland China to Deli, as no profit could be made from such kind of recruitment]

    Bron:
    https://talentaconfseries.usu.ac.id/lwsa/article/download/1387/1149/

    • Pierre de la Croix zegt:

     ernadette S. zegt 21 december 2022 om 15:21: “De situatie op Sumatra (vnl. Deli) indertijd, met de zeer sterke influx van de Chinezen uit Singapore en de vele contractarbeiders op de tabaksplantages, is helemaal niet zomaar door te trekken naar Java”.

     Kijk, daar hebben we al een stukje context. Gelukkig maar dat mevrouw Bernadette S. een nachtuiltje is dat de leergierige lezer round the clock van waardevolle – en vaak vermakelijke – info voorziet.

     Mijn vader en stiefmoeder hadden in Den Haag een commensaal in huis, oud Deliplanter, “Deventenaar” (= vooroorlogs abituriënt van de beroemde school voor tropische landbouw). Hij vertelde van de vele Chinese contractarbeiders aldaar, die hard moesten werken en honds werden behandeld. Maar het waren geen “slaven”. De harde behandeling maakte van hen – volgens de ervaringsdeskundige commensaal – geen prettige, sociabele mensen. Ik vond dat heel begrijpelijk. Die mensen moesten zien te overleven en dan was egoïsme daarvoor een goede strategie. Velen bleven na afloop van hun contract in Medan en omstreken hangen. Veel later ontmoette ik in zakelijke sfeer iemand, Nederlandse vader, Hakka moeder uit Maleisië. Hij zei dat hij liever geen zaken deed met “Medan Chinezen”.

     Terug naar de commensaal. Die had vóór de oorlog als Deliplanter een Japanse huishoudster. Het woord “Njai” heb ik niet over zijn lippen horen komen, laat staan “slavin”. Deze dame had een eigen willetje en was beslist geen slavin. In dat verband een smeuïge anecdote als het mag: Hij besprak een situatie met haar na zijn werk, op zijn “platje”. Ze had hem zijn païtje geserveerd en het menu van de volgende dag werd besproken. Tijd voor hem om wat romantischer te worden. Zij ging er niet op in en beëindigde het gesprek met “Apa toean besok maoe makan Kool?”

     Dat is in mijn intieme kring nog steeds een gevleugeld woord wanneer beter van onderwerp kan worden veranderd. Sorry: Dit is geen wetenschapsbeoefening, noch een poging daartoe.

    • vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

     @ Bernadette S.
     Natuurlijk is Deli ,SOK Sumatra Oost-Kust, dat dicht bij Singapore ligt niet door te trekken naar Java, maar ik heb het over de West-Kust van Sumatra SWK in bijzonder Sawahloento. Wellicht is haar dat door het snellezen ontgaan.

     Vreemd dat de Indonesische wetenschapper (v)
     ไม่มีอีเมลที่ได้รับการยืนยัน – หน้าแรก hier niet bekend is, terwijl ze toch een waslijst aan boeken en artikelen heeft gepubliceerd. Haar verhalen over de kolenmijnen in Sawahloento zijn zeer interessant
     https://scholar.google.com/citations?user=6FVmaGwAAAAJ&hl=th

    • Bernadette S. zegt:

     @dhr. Van den Broek:
     Ah, u heeft dus blijkbaar geciteerd uit het werk van Erwiza Erman. Ik wist niet dat het een raadspelletje was, misschien kunt u dat volgende keer verduidelijken als u de bron slechts cryptisch vermeldt? Of was u in de war met het eerdere artikel over de mijnen? Hoe het ook zij, Erwiza heeft voornamelijk over mijnen in Sumatra geschreven dus het rücksichtlos doortrekken naar Java, is simplistisch te noemen.

     Ik heb maar een gedeelte vertaald om interpretatie discrepanties te vermijden alhoewel ik er zeker van ben dat de welgestelde heer Van den Broek er weer een eigen draai aan zal geven:

     [Om te zorgen voor een permanente, regelmatige beroepsbevolking rekruteerde de koloniale regering veroordeelden en contracteerde vervolgens arbeiders van buitenaf. De veroordeelde arbeiders werden gerekruteerd door het ministerie van Justitie en waren politieke gevangenen en criminelen, voornamelijk uit de gevangenissen op Java zoals Cipinang en Glodok in Batavia, om als veroordeelde arbeiders te werken in de kolenmijnen van Ombilin.

     Maar er waren er niet genoeg, want veel veroordeelde arbeiders uit Sawahlunto werden naar Pidie in Atjeh gebracht om goederen te vervoeren in de oorlog tegen Atjeh, Jambi en andere regio’s. Om het arbeidsprobleem op te lossen, wierf het bedrijf ook contractarbeiders aan, eerst uit China en daarna uit Java. Zij werkten minimaal drie jaar en waren strafbaar bij verzaking (vastgelegde ‘Koelieverordening’). Deze groepen werden contractarbeiders A genoemd, om hen te onderscheiden van de vrije arbeiders (contractarbeiders B genaamd), die vrij waren om de duur van hun eigen contracten te bepalen, meestal één of twee jaar, en die niet onderworpen waren aan strafrechtelijke sancties.

     De derde categorie arbeiders waren de losse arbeiders. Dit waren lokale mensen die zonder contract werkten. In latere jaren waren er ook andere etnische groepen (zoals Sundanezen en Javanen die hun vorige contract met het bedrijf hadden beëindigd) en leden van de lokale bevolking.
     Veroordeelde arbeiders zouden worden gestraft met geseling als ze wegliepen, werk onthielden, deelnamen aan een protest tegen hun voormannen of vochten met andere arbeiders of met de voormannen.

     De contractarbeiders die onder de Koelieverordening vielen, werden gestraft met geseling als ze niet voldeden aan de vereisten van het contract (bijvoorbeeld weglopen of werk ontlopen), maar de andere veroordeelde, contractuele en vrije arbeiders werden ook gecontroleerd door politieagenten die kan worden omschreven als semi-militair. De officieren droegen een zwart uniform en waren gerekruteerd uit de Minangkabau- en Batakgebieden. Koloniale ambtenaren voerden strikte staatscontrole in om de ‘luie mentaliteit’ van de lokale volksgemeenschap tegen te gaan, die volgens hen een goede ‘werkoriëntatie’ ontbeerde. Mijnwerkers werden meestal gezien als criminelen die alleen onder strikte controle en discipline productief konden zijn]

     Ik zal niet beweren dat de werkomstandigheden niet slecht waren of dat de mensen fair werden behandeld.

     In Suriname bijvoorbeeld, had men natuurlijk een soortgelijk systeem voor Javanen en blijkbaar ook voor hen uit India. Vanzelfsprekend is dit volgens huidige normen totaal inacceptabel. Maar dit slavernij noemen?
     https://www.trouw.nl/opinie/hard-werken-maar-geen-slavernij-opinie~b21c4e44/

     Over de situatie met (werkende) vrouwen en losgeld en afkoopsommen het volgende:

    • Bernadette S. zegt:

     Een vertaling van het gedeelte waarin de positie en rol van de vrouwelijke arbeiders, met daarin het gedeelte wat dhr. Van den Broek citeerde, heb ik hieronder geplaatst.

     Ik geef hier even een ‘executive summary’ voor diegenen die niet alles willen/kunnen doornemen: In de mijnen werden de vrouwen slechter betaald dan hun mannelijke collega’s. Het was mogelijk voor een mannelijke arbeider een vrouwelijke collega vrij te kopen van het contract. Dit was door allerlei redenen echter niet succesvol. Door het grote tekort aan vrouwen in de mijngemeenschap hadden zij een goede onderhandelingspositie, weglopen en straffen kwamen bij hen dan ook niet voor en ze namen nauwelijks deel aan protesten.

     Dus ja, uitermate slechte arbeidsomstandigheden en onmenselijke contracten die opgedrongen werden en het minderwaardig achten van de vrouwelijke medemens. Is dat slavernij? En was dat alleen in de periode tot de Japanse inval? Om mezelf even aan ‘whataboutism’ schuldig te maken, wat echter wel de nuance duidelijk maakt: Heeft u ooit gelezen over de hedendaagse kinderarbeid in Indonesië of het werken in de lithium mijnen in Afrika? Of zelfs het feit dat vrouwen in de westerse wereld nog vaak minder betaald worden dan hun mannelijke collega’s voor hetzelfde werk?

     VERTALING:
     [In de beginjaren van de uitbuiting maakte het bedrijf geen onderscheid in de manier waarop mannelijke en vrouwelijke en contractuele en vrije arbeiders werden betaald. In 1911 kregen vrouwelijke contractarbeiders, net als hun mannelijke collega’s, het eerste contractjaar 20 cent per dag voor het werken aan de oppervlakte, evenals drie maaltijden per dag. In 1921 kregen vrouwelijke arbeiders 30 cent per dag betaald (5 cent minder dan hun mannelijke collega’s). Uit de jaarverslagen van het bedrijf over de volgende jaren blijkt geen verschil in beloning tussen mannelijke en vrouwelijke arbeiders. Verschillen in beloning waren alleen gebaseerd op de werkplek: ondergrondse mijnwerkers werden meer betaald dan degenen die aan de oppervlakte werkten.

     Het discriminerende beleid van het bedrijf ten aanzien van vrouwen kwam vooral tot uiting in het promotiesysteem. Promotie van vrouwelijke contractarbeiders was zeer beperkt omdat ze pas na voltooiing van hun contract werden aangeworven als partners voor mannelijke arbeiders, hoewel een mannelijke arbeider een losgeld van 80 gulden kon betalen voor een vrouwelijke arbeider (1911) die nog in contract was bij het bedrijf. Als de vrouwelijke contractarbeider haar contract al had voltooid, kon ze de vrouw worden van een contract of vrije mannelijke arbeider. Een arbeidsinspecteur gaf toe dat deze prijs te hoog was, dus niet veel mannelijke arbeiders waren geïnteresseerd in het vrijkopen van een vrouwelijke contractarbeider. Later werd het losgeld verlaagd tot 50 gulden om een ​​stimulans te geven voor het aantal huwelijken en om het opzetten van een echt gezinsleven aan te moedigen.

     Men hoopte dat de mannen hierdoor langer in de mijnen zouden blijven. Maar het managementbeleid was niet succesvol, niet alleen omdat er te weinig aangeworven vrouwen waren, maar ook omdat ze er de voorkeur aan gaven alleenstaand te blijven. Sommige voormalige mijnwerkers waren van mening dat ongehuwd zijn vrouwen veel kansen bood om financieel aantrekkelijke (ongeoorloofde) relaties aan te gaan met mannelijke arbeiders. Het feit dat er zo weinig vrouwen waren, bracht de vrouwen in een zeer goede onderhandelingspositie.

     Het geïnstitutionaliseerde systeem om de mijnwerkers te controleren door ze met stokken te slaan, was niet succesvol omdat het niet resulteerde in de gedisciplineerde beroepsbevolking zoals de Nederlandse ambtenaren hadden gehoopt. Het bewijs van de ondoeltreffendheid ervan was het hoge percentage desertie en werkvermijding van 1892 tot 1925. ……… Het verzet van de arbeiders door weglopen en werk vermijden gold ook voor contractarbeiders: zo probeerden contractarbeiders tussen 1907 en 1909 gemiddeld 2 tot 2,5 keer per jaar uit de mijnen te ontsnappen. Dit betekende dat een contractarbeider werd gestraft met stokslagen over 2 tot 2,5 keer per jaar.

     Geen enkele vrouwelijke arbeider probeerde te ontsnappen of werk te ontlopen, noch was er iemand betrokken bij de reeks stakingen en protesten in 1925, 1926 en 1927. Hoewel dit zou kunnen suggereren dat vrouwen politiek (?) passiever waren, is dat niet noodzakelijkerwijs waar omdat het geen rekening houdt met de onderliggende factoren van het verzet van de mijnwerkers. Het verzet van de mijnwerkers was niet alleen gericht tegen machtsmisbruik door staatsagenten, maar ook tegen de onzekere en kwetsbare positie van de mijnwerkers zelf. De onveiligheid en kwetsbaarheid van de kazernes en de mijnen van de koelies leidde tot etnische conflicten, een ingebedde cultuur van geweld onder veroordeelde arbeiders, en conflicten en concurrentie binnen en tussen verschillende categorieën arbeiders in hun pogingen om aan schaarse middelen zoals voedsel, geld, en vrouwen. Zo suggereert de zaak Ombilin het belang van een genuanceerd begrip van het verzet van de mijnwerkers en de verborgen rol van vrouwen.

     Twee interessante punten moeten hier worden opgemerkt. Ten eerste veroorzaakte het beperkte aantal vrouwen in de mijnen conflicten in de sociale verhoudingen tussen mannelijke arbeiders omdat ze streden om toegang tot vrouwen. Ten tweede vonden vrouwen hun eigen manieren om te reageren op het arbeidsbeleid dat werd opgelegd door het bedrijf of de staat.

     Vrouwelijke contractarbeiders bleven liever ongehuwd dan dat ze door mannelijke arbeiders werden vrijgekocht, ook al verlaagde het bedrijf het losgeld in 1911 van 80 naar 50 gulden. Er waren geen aanwijzingen dat vrouwen van wie het contract afliep, wilden trouwen. Cijfers voor gehuwde mannelijke arbeiders tot het derde decennium van de twintigste eeuw blijven erg laag, en zelfs in 1924 werden slechts 600 kinderen geboren in de mijnwerkersgezinnen in Sawahlunto.

     Vrouwen hadden dus een sterke onderhandelingspositie in deze door mannen gedomineerde wereld. Vrouwen werden liever partners dan mannelijke arbeiders of nyai voor Europees personeel. Prostituees en gokken waren essentiële middelen om mannelijke arbeiders in de schulden en contractarbeid te houden, omdat ze mannelijke arbeiders aanmoedigden om meer uit te geven dan ze verdienden, waardoor mannelijke arbeiders nog langer voor het bedrijf werkten.]

    • Bernadette S. zegt:

     @Pak Pierre: Interessant. Zelfs hier hebben de ‘Medan Chinezen’ geen al te goede naam. Ze zijn grof en gedragen zich vaak als preman.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Bernadette S. zegt 22 december 2022 om 04:45: @Pak Pierre: Interessant. Zelfs hier hebben de ‘Medan Chinezen’ geen al te goede naam”.

     Tja … het zal om te beginnen niet de crême de la crême zijn geweest die zich door de Khetau liet ronselen voor werk op de tabaksplantages van Deli.

     Dan moesten ze zich in een harde omgeving zien te handhaven als contractarbeider.

     Wie dat kon zal geen zachtheid en altruïsme in zijn genen hebben gehad en die strijdbare genen kunnen zich onverdund in de huidige generaties hebben genesteld.

     Nu “we” (ik bedoel dus Nederlanders) toch bezig zijn om als wilden te zoeken naar mensen die “we” nog excuses moeten aanbieden, kunnen “we” ook eens kijken naar de Medan Chinezen, wier voorvaderen door de Delimaatschappij en haar planters behoorlijk zijn afgeknepen.

     Pak Pierre

     P.S. Komt “prèman” van het Nederlandse “vrij man” en waarom is het verkeerd als men zich gedraagt als een “prèman”?

    • Bernadette S. zegt:

     Jawel Pak Pierre, preman komt van vrij(e)man.

     Hier denkt men vaak dat het indertijd vrijgemaakte slaven waren maar later leerde ik dat dit een mythe is. Oorspronkelijk was de persoon een leider en een spreekbuis tussen een buurt en de overheden.

     Het duidde op den duur iemand aan die vaak als ondernemer actief was. Daar is op zichzelf natuurlijk niets mis mee, maar het was ook iemand die het niet zo nauw nam met de wetten en regels. Natuurlijk is de stap naar pure criminaliteit dan zeer klein. Mr. B. zegt hier dat u het wel begrijpt als ik Jacobse en Van Es en ‘vrije jongens’ vermeld (Koot & Bie? 🤷🏽‍♀️).

     Het woord heeft een connotatie gekregen van schurk, gangster of crimineel, het wordt ook altijd negatief gebruikt.

     Daarom is dit opmerkelijk. In deze toespraak ziet u de (ex) Vice President Jusuf Kalla. Hij heeft het over preman en beweert dat ze nodig zijn in de samenleving en dat zij tenminste zaken voor elkaar krijgen.

     NB: Dit filmpje is ook als afsluiter gebruikt voor de film ‘The Act of Killing’ die o.a. het uitmoorden van de Chinezen (=Communisten) in Medan in 1965 behandelt.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Bernadette S. zegt 22 december 2022 om 16:09: “Jawel Pak Pierre, preman komt van vrij(e)man”.

     Dank voor de uitleg mevrouw S. Een prèman is in het dagelijks gebruik dus een soort patjepeeër, zo eentje die op deze site op een foto van 90 jaar oud te zien was terwijl hij glunderend op zijn rijsttafeltje zat te wachten.

     Die Jusuf Kalla denkt er dus anders over. Heb ik het goed gehoord dat hij net als oud premier Balkenende zijn gehoor een VOC-mentaliteit aanprees?

     In mijn militaire tijd rim een halve eeuw geleden had ik een korporaal Kalla in mijn kluppie. Tweede generatie Molukker. Hij zou toch niet ……?

     Bericht voor Mr. B.: Het duo Jakobse & Van Es is mij natuurlijk bekend.

     Pak Pierre

 8. Bernadette S. zegt:

  Nu net op de radio hier (Most Radio – 105.8 FM, bronvermelding voor dhr. PVdB); de Nederlandse minister president Mark Rutte heeft verontschuldigen aangeboden en heeft Indonesië wel degelijk vermeld?!

  • R.L. Mertens zegt:

   @BernadetteS; ‘Indonesië wel degelijk vermeld etc.’- Inderdaad! Echter uit/van Indonesië geen commentaren……(?)

   • Bernadette S. zegt:

    Zie hieronder mijnheer Mertens. Zoals gezegd kreeg ik de indruk dat de historici in het debat op de radio geen boude uitspraken wilden doen. Wat er hier vaak op duidt dat er etniciteit of religie bij betrokken was. Een vrije Moslim kon/kan natuurlijk niet tot slaaf gemaakt worden dus dan weten we wel waar de klepel hangt. In de kranten wordt het ook redelijk neutraal benaderd en wordt Nederland niet behandeld als de grote zondaar die moet ‘betalen’, wel worden de reacties vanuit de Antillen en Suriname redelijk uitgebreid behandeld.

    https://www.liputan6.com/global/read/5159227/akui-kekejaman-perbudakan-di-masa-lalu-pm-belanda-mark-rutte-minta-maaf

    • R.L. Mertens zegt:

     @BernadetteS; ‘Indonesische reactie etc.’- Is het mogelijk hiervan een samenvattende vertaling te maken? Lijkt mij zeer interessant; het weten waard! ( mijn kennis is maar het pasar Maleis) Met dank.

    • Pierre de la Croix zegt:

     R.L. Mertens zegt 22 december 2022 om 21:59: “@BernadetteS; ‘Indonesische reactie etc.’- Is het mogelijk hiervan een samenvattende vertaling te maken?”

     Looooh …. apa itoe? Zo lang al bezig om Indonesia te verheerlijken ten koste van de Belanda Boesoek en dan nog niet eens de moeite genomen om de Bahasa Indonesia volledig te beheersen?

     Het Indonesia Raya zal de heer ing. R.L. Mertens dan ook niet vlot uit de mond rollen. Dat wordt dan bij hem in voorkomend geval een beetje trekkebekken, net als voetballers het doen wanneer voor een wedstrijd hun volkslied wordt gespeeld.

     Het viel me van hem al erg tegen dat hij zich niet permanent in Indonesia wilde vestigen maar een leven als martelaar tussen de Belanda Boesoek verkoos.

     Nu dan ook niet verder gekomen dan het pasar Maleis uit zijn jeugd. Na al die jaren ……

    • R.L. Mertens zegt:

     @PierredelaCroix; ‘disana aku berdiri etc.’- Dat klinkt toch wel vlotjes…

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ach meneer Mertens, maar voor “tanah tumpah daraku” schrikt u kennelijk toch wel terug.

     Lekker veilig gewoon in Nederland tussen de verachtelijke Belanda Boesoek makan AOW en uw vervelende mantraatje afdraaien.

    • Pierre de la Croix zegt:

     R.L. Mertens zegt 27 december 2022 om 22:04: “@PierredelaCroix; ‘disana aku berdiri etc.’- Dat klinkt toch wel vlotjes… aku berdiri”.

     “Disana aku berdiri”. Oeps meneer Mertens, laat uw Indonesische vrienden niet merken dat u zelfs in een klein stukje van hun volkslied fouten maakt.

     Het moet natuurlijk zijn: “Disanalah aku berdiri ……” etc. Toch nog maar effe oefenen, voordat u op 17 augustus op de Indonesische ambassade uit volle borst gaat meezingen. Pas op, awas, wel even héél zachtjes “…. tanah tumpah daraku”.

 9. Bernadette S. zegt:

  Vandaag waren er weer een aantal interessante discussies in het nieuws over de slavenhandel en de rol van Nederland.

  Men maakt hier dus wel een verschil tussen VOC en het land. Om het een beetje simplistisch te stellen; hoe kan je Nederland verantwoordelijk houden voor acties en fouten van Koninklijke Shell?

  Een tweede punt is dat veel slaven van plaatsen als Bali en Sulawesi kwamen. En door lokale handelaars werden ge-/verkocht en geplaatst. Door religieuze redenen zag men er geen graten in om deze personen te gebruiken en te superviseren. Het lijkt wel of Indonesische historici ervan overtuigd zijn dat wij er zelf toch ook wel een rol in speelden.

 10. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  “Lijfeigenen” is een term die ik op de middelbare school tijdens Vaderlandse geschiedenisles onderwezen kreeg. Toen bestond Wikipedia gelukkig nog niet en was uit-het-hoofd-leren nog gewoon. Ook was het niet gebruikelijk om een Woordenboek als naslagwerk bij geschiedenisles te gebruiken. Deze gebruikten we op het Atheneum bij Nederlandse taal of buitenlandse talen, schijnbaar was dat op de HBS in Nederland anders geregeld.

  In de Middeleeuwen gaf “Lijfeigenschap” de sociaal-economische of maatschappelijke positie van de boeren weer, waarbij dit soort boeren in ruil voor bescherming van de Landsheer zgn “Heerendiensten” verrichtten. Het lijfeigenschap heette als boerenwerk weliswaar geen slavernij maar had met slavenwerk meer dan genoeg overeenkomsten. Het is maar hoe men het beestje noemt en definieert, what’s in a name. Ik laat het maar bij deze correctie ander heb ik een dagtaak aan het corrigeren. van reacties op dit blog.

  Apropos op het plaatje bij het topic is een schilderij van de hand van Jacob Coeman te zien “Portrait of Pieter Cnoll and his familie 166”. Naar het lijkt was Pieter Cnoll getrouwd met een Japanse. Met recht kunnen zijn 2 dochters als Euraziatisch beschouwd worden en geeft na studie in dit kader een aanwijzing hoe de positie van de Aziatische vrouw in de koloniale maatschappij van Nederlands Oost-Indie was.

  • Bung Tolol zegt:

   Die dame naast Pieter Cnoll was een Indo- Europese .Indo-Europees ? Wat zijn dat voor mensen ? Ja dat zoeken wij op WIKIPEDIA op ! Oh hier staat het ! Indo-Europees : Mensen ,die teveel Trassi en Sambal Goreng Tempe eten .Die slavenjongen achteraan werd trouwens later een Held van Indonesia ! Pieter Cnoll was dus NIET getrouwd met een Japanse ! Ik laat het maar bij deze ene correctie ,anders heb ik een dagtaak aan het corrigeren van reacties op dit blog ! 😜😎🤣

   • Bernadette S. zegt:

    Leonard Blussé, de sinoloog, heeft een zeer goed boek geschreven over Cornelia van Nijenroode en de latere echtscheidingzaak met haar tweede echtgenoot Johan Bitter. Tragisch maar heel onderhoudend.

    Niet zo’n duur boek ook, ik kocht het indertijd op Amazon in de Engelstalige versie (Bitters Bonds).
    https://www.deslegte.com/bitters-bruid-156101/

    Ongelofelijk, de uitkomst van de rechtszaak over de scheiding aan het einde van haar leven. En dat mét huwelijkse voorwaarden én in Nederland! Beiden waren dus geen garantie voor een vrouw indertijd. Dhr. Bitter ligt bij mij ook niet in de bovenste schuif.

 11. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  Pieter Cnoll was dus niet getrouwd met een Japanse! Mag ik aan dhr Bung Tolol vragen met wie Pieter Cnoll dan wel mee was getrouwd? Als er gecorrigeerd moet worden mag er best gecorrigeerd worden, anders dan een nietszeggend antwoord.

  Ik geef de link maar
  https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/SK-A-4062

  • Bung Tolol zegt:

   Sorry maar heb helaas even geen tijd .Ben in drukke conversaties gewikkeld met Noord en Zuid Korea .

 12. Pierre de la Croix zegt:

  vandenbroek@libero.it 1953 zegt 21 december 2022 om 18:30: ““Lijfeigenen” is een term die ik op de middelbare school tijdens Vaderlandse geschiedenisles
  onderwezen kreeg. Toen bestond Wikipedia gelukkig nog niet ……”.

  Tja …. ik leerde al op de Lagere School in Indië (“met den Bijbel”) bij “Vaderlandse Geschiedenis” over lijfeigenen en horigen. Maar goed, voor de heer Van den Broek ging het licht daarover dus pas op de middelbare school schijnen. Mag van mij.

  Maar hij schrijft verder over het door hem genoten onderwijs: “Ook was het niet gebruikelijk om een Woordenboek als naslagwerk bij geschiedenisles te gebruiken”. Tja …… wat deed men er dan wanneer tijdens de geschiedenisles zelfs de leraar twijfelde aan de betekenis van een bepaald woord uit het geschiedenisboekje?

  Maar goed, voor tolols (licht idioten) – dus niet voor de geleerde heer Van den Broek – is, naast de klassieke verklarende woordenboeken als de Pan Dale met een klinkende reputatie, de Wikipedia ontstaan als betrouwbare én verifieerbare vraagbaak.. Laat de geleerde heer Van den Broek dan maar bewijzen dat die STELSELMATIG FOUT zit met haar uitleg.

  Ik schreef over PURE lijfeigenschap en vergeleek die met slavernij waarbij de eigenaar (m/v) van de slaaf of slavin met haar/zijn bezit kon doen wat zij/hij wilde. Met zijn gedegen middelbare school kennis wist de heer Van den Broek natuurlijk wel beter. Tja ….. hoe moet ik de heer Van den Broek nog omstandiger uitleggen wat ik heb bedoeld, als ik niet mag verwijzen naar broddelwerken als de Wikipedia en Pan Dale???? Hij mag het zeggen. Ik zie dan wel.

  Tenslotte: Ik had verwacht dat de heer Van den Broek als serieus wetenschapsbeoefenaar zich zou verweren tegen mijn kritische opmerkingen dat “aanwijzingen”, “veronderstellingen” en suggestieve interpretaties niet als feiten mogen worden verkocht.

  Die les van de Goeroe komt misschien nog.

 13. Pierre de la Croix zegt:

  Oppassen Bungkie, er zijn mensen die zichzelf zo serieus nemen dat zij luchtige satire niet van ernst kunnen onderscheiden.

  Ik ga maar weer tidoeren.

  Pak Pierre

 14. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  Wellicht is dhr de la Croix onbekend met het verschil tussen feiten en aanwijzingen.
  Feit is dat “a male labourer could pay a ransom of 80 guilders for a female labourer (1911) still on contract with the company”

  Ik zeg dat dit EEN aanwijzing/indicatie is voor……. Ik heb ook niet geschreven dat het DE aanwijzing is. Natuurlijk zijn er meer aanwijzingen maar dan wordt ik weer van breedvoerigheid beschuldigd als ik daar dieper op ingaan.

  Hopelijk begrijpen de Dame en Heren mijn woorden en ga verder met mijn eigen les. Alhoewel, ik heb wat problemen met hun wijze van uitdrukken, dat niet altijd als “nauwkeurig” beschreven kan worden. Kan daar wat aan gedaan worden?

 15. Anoniem zegt:

  citaat: “pure lijfeigenschap, waarbij de eigenaar (m/v) van de slaaf of slavin met haar/zijn bezit kon doen wat zij/hij wil, dus ook dood slaan”

  In het spraakgebruik worden bezit en eigendom door elkaar gebruikt zoals bovenstaande aanwijzing duidelijk stelt, tevens mag juridisch doodslaan niet.

  Ikk leerde pas in mijn kandidaats bij het vak Burgerlijk- en Handelsrecht het juridisch verschil tussen Eigendom en Bezit, Ik ben nooit te oud om te leren.
  Onvergetelijk zijn de gevleugelde woorden: “Bezit rechtvaardigt geen Eigendom” en “ik heb weliswaar het eigendom maar bezit het (on)roerend goed niet”. In dit geval mag Wikipedia het verschil uitleggen! U gaat U gang maar. Het is laat , ik ga maar naar bed.

  • Pierre de la Croix zegt:

   vandenbroek@libero.it 1953 zegt 21 december 2022 om 22:56:

   1. Wellicht is dhr de la Croix onbekend met het verschil tussen feiten en aanwijzingen.

   Nou …. daar heeft de heer De la Croix nu zijn woordenboeken (o.m. Pan Dale) en Wikipedia voor en verder natuurlijk zijn kepala. .

   2. Feit is dat “a male labourer could pay a ransom of 80 guilders for a female labourer (1911) still on contract with the company”

   En wie garandeert mij (de heer De la Croix) dat wat de heer Van den Broek opdiept uit een dissertatie van een Indonesische onderzoekster een “feit” is? Zonder verder iets van haar te weten zou zij ook best een ‘parvenu” of zelfs “patjepeeër” kunnen zijn, zoals de heer Van den Broek ook over een hem volstrekt onbekende persoon meende te moeten schrijven.

   • vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

    citaat mevr. Bernadette S. “Ah, u heeft dus blijkbaar geciteerd uit het werk van Erwiza Erman. Ik wist niet dat het een raadspelletje was, misschien kunt u dat volgende keer verduidelijken als u de bron slechts cryptisch vermeldt? ..

    @ mevr. Bernadette S . Ik heb op een ander topic al op 19 december mevr. Erwiza Erman aangehaald maar dat hebt u door U speed-reading kennelijk niet gelezen of er was gewoon sprake van cognitieve dissonantie. Geef niet hoor.

    Aardig dat de Indonesische wetenschapper selectief wordt vertaald.
    Net zo goed als de vertaling van NEFIS in het Nederlands. kennelijk is iemand “lost in translation.
    Weer een raadspelletje: NEFIS= Netherlands Forces Intelligence Services heeft als oorsprong een Nederlands woord.. Als je dat Nederlands woord in het Engels vertaalt dan krijg je Netherlands Forces Intelligence Services. De vraag is: wat was het Nederlands woord? Voor de goede inzenders de beste wensen voor 2022

    • Pierre de la Croix zegt:

     vandenbroek@libero.it 1953 zegt 22 december 2022 om 17:36: “De vraag is: wat was het Nederlands woord? Voor de goede inzenders de beste wensen voor 2022”

     Nou …… kunst ……. lekker goedkoop. Het jaar 2022 duurt nog maar een week.

     Ik had gehoopt op een kistje zon gerijpte Italiaanse tomaten als prijs.

  • Jan Frik zegt:

   vandenbroek@libero.it 1953 zegt:
   21 december 2022 om 22:56:
   Alhoewel, ik heb wat problemen met hun wijze van uitdrukken, dat niet altijd als “nauwkeurig” beschreven kan worden. Kan daar wat aan gedaan worden?

   Kan daar wat aan gedaan worden?
   Zo zo….

   Begin bij uzelf, zeg ik tegen de pot die de ketel verwijt.

 16. Pierre de la Croix zegt:

  Anoniem zegt 22 december 2022 om 00:31: “Bezit rechtvaardigt geen Eigendom” en “ik heb weliswaar het eigendom maar bezit het (on)roerend goed niet”. In dit geval
  mag Wikipedia het verschil uitleggen! U gaat U gang maar. Het is laat , ik ga maar naar bed”.

  Nou …. ik neem aan dat de anonieme schrijver leeft en woont in de zelfde westeuropese tijdzone waaronder ook Italië en Nederland vallen en dat zij/hij nu is ontwaakt en fris, vol goede voornemens de nieuwe dag is begonnen.

  Op haar/zijn uitnodiging ben ik “mijn gang gegaan” en heb, dienstvaardig als ik altijd ben, voor haar/hem uit Wikipedia wat uitleg over het verschil tussen “eigendom” en “bezit” gecopieerd. Niet alles, want misschien zou ik daarmee andere lezertjes vervelen, en dat is nu ook weer niet mijn bedoeling. Wie meer wil weten, die leze de volledige teksten.

  1. Bezit (Nederlands recht)

  Bezit is in het Nederlands vermogensrecht het houden van een goed voor zichzelf (art. 107 eerste lid, Burgerlijk Wetboek Boek 3 (BW 3)). Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed (corpus) en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is (animus). Hij kan echter ook ‘middellijk’ bezitten, bijvoorbeeld wanneer hij een goed aan een ander heeft uitgeleend. De lener wordt in het Nederlandse recht namelijk niet als bezitter beschouwd, maar als ‘houder’. Dit onderscheid stamt uit het Romeinse recht (possessio civilis [bezit] versus possessio naturalis houderschap).

  Enz. enz. enz.

  2. Eigendom

  Eigendom in juridische zin is het recht van een rechtssubject om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid contant geld enz.) of goed naar eigen goeddunken te beschikken en anderen van deze beschikking in – of uit te sluiten. Wanneer een natuurlijke persoon iets in eigendom heeft heet dit particulier-, privaat- of privé-eigendom; iets dat eigendom is van een gemeenschap heet gemeenschappelijk of collectief eigendom; eigendom in handen van een staat heet publiek eigendom of staatseigendom. De rechthebbende van de eigendom van een zaak of goed wordt eigenaar genoemd. Sinds de afschaffing van het feodalisme heeft iedere burger in Belgie en Nederland het recht goederen in eigendom te hebben.

  In het dagelijks spraakgebruik en in andere wetenschappen dan het recht wordt bezit vaak als synoniem van eigendom gebruikt.

  Enz. enz. enz.

  Toch niet slecht voor een vermeend broddelaar als Wikipedia.

  Back to topic: Hoe zit het nu met die excuses aan Indonesia? Zijn de geleerden daar al uit? Ik overweeg de Spaanse koning in kort geding excuses af te dwingen voor wat Spanje Nederland heeft aangedaan in de 80-jarige oorlog. Dat is toch andere koek dan die 4 jaartjes politioneel over-en-weer schieten in de gordel van smaragd.

 17. Bernadette S. zegt:

  Quote [Feit is dat “a male labourer could pay a ransom of 80 guilders for a female labourer (1911) still on contract with the company” ]

  Natuurlijk is dit door dhr. PVdB -opzettelijk of niet- uit z’n verband gerukt en door het weglaten van de context is het zelfs een amfibolie geworden. Zoals wel duidelijk is uit de (ellenlange) vertaling die ik ergens hierboven plaatste, bedoelde de historica dat door betaling van een bepaald bedrag (voor welke ze de term ‘losgeld’ gebruikt) de dame in kwestie niet meer aan haar contract gebonden was.

  Dat wilde NIET zeggen dat de man die betaalde de nieuwe eigenaar was en dat de persoon verkocht werd en aan iemand anders toebehoorde. De dame kon ook kiezen of ze er wel of niet op inging en de consequenties accepteerde. Eigenlijk moet men het eerder zien als de voortijdige aflossing van een lening of hypotheek (met een redelijk zware boete).

  Natuurlijk is het een verwerpelijke praktijk.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Bernadette S. zegt 22 december 2022 om 14:41: “Quote [Feit is dat “a male labourer could pay a ransom of 80 guilders for a female labourer (1911) still on contract with the company” Natuurlijk is dit door dhr. PVdB -opzettelijk of niet- uit z’n verband gerukt en door het weglaten van de context is het zelfs een amfibolie geworden”.

   Natuurlijk ga ik ervan uit dat de geachte heer Van den Broek geen feiten verdraait, niets uit zijn verband rukt, geen mensen schoffeert en in voorkomend geval ruiterlijk ongelijk bekent.

   Wie een degelijke/gedegen Indische opvoeding heeft gehad zoals de heer Van den Broek claimt, gaat braaf en vol respect voor de medemens door het leven.

   Pak Pierre

 18. Boeroeng zegt:

  The Dutch prime minister should officially apologize to the Indonesian government for the Netherlands’ historical role in slave trading in the Southeast Asian archipelago, Jakarta said Friday. Several Indonesian citizens, meanwhile, said they accepted a general apology made by Netherlands Prime Minister Mark Rutte earlier this week for his country enabling and profiting from centuries of the slave trade. But what they need from Indonesia’s longtime colonial ruler are reparations for plundering their country’s natural resources, they said. The Netherlands’ apology stemmed from pressure from citizens of Suriname and Caribbean descent, said the Indonesian Foreign Ministry, referring to nations where Dutch plantation owners raked in profits using slave labor.

  BenarNews

  • Bernadette S. zegt:

   Het is een beetje goedkope berichtgeving van die website, de naam journalistiek onwaardig. De vraag is natuurlijk wie ‘Jakarta’ is? En wie die paar ‘Indonesiërs’ zijn die men aan het woord laat? Ik denk dat de schrijver van het artikel een redelijk grote duim heeft; de titel en de eerste twee paragrafen zijn gewoon verzonnen of gebaseerd op praatjes aan de koffiemachine of een compleet eigen mening.

   Zoals ook wel uit de tekst blijkt als men verder leest, is er helemaal geen officiële negatieve reactie gegeven door welke overheidsinstantie dan ook.

   Eerlijk gezegd zie ik dit meer en meer en niet alleen in de Indonesische pers. Men laat zogezegd burgers aan het woord die dan de mening van de bevolking uitdragen? De Jakarta Post die wordt aangehaald, een Engelstalige krant waarvoor die freelance journaliste ook wel eens schrijft, is hier helemaal een lachertje, zelfs expats klagen over de abominabele kwaliteit van de berichtgeving. (En inderdaad, dat is een ook een bewering die niet verifieerbaar of controleerbaar is. Maar ik ben geen journaliste met een deontologische code.)

 19. Boeroeng zegt:

  Sinds november vorig jaar hebben 138 kinderen van Indonesiërs die tussen 1945 en 1950 zonder proces door Nederlandse troepen zijn geëxecuteerd een vergoeding van 5.000 euro aangevraagd bij de Nederlandse Staat. Dat laat het ministerie van Defensie weten aan NU.nl

 20. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  Er worden hier allerlei termen doorelkaar gehaald. Voor een beter begrip, want daar gaat Geschiedenis over, een vraag maar beter gezegd een raadseltje: Wat is eigenlijk het verschil tussen pure vorm van slavernij, lijfeigenschap, Heerendiensten, contractarbeiders in het voormalig Nederlands-indie en koelie-arbeid? Elk bron ook Wikipedia of een woordenboek mag gebruikt worden.

  • Pierre de la Croix zegt:

   vandenbroek@libero.it 1953 zegt 27 december 2022 om 15:51: “Er worden hier allerlei termen doorelkaar gehaald. Voor een beter begrip, want daar gaat Geschiedenis over, een vraag maar beter gezegd een raadseltje: Wat is eigenlijk het verschil …….”.

   Excuses meneer Van den Broek, indien uw vraag ook aan mij is gesteld, dan moet ik u teleurstellen, want ik ben nog druk bezig met de oplossing van een ander raadseltje: Waarom noemt iemand een persoon die hij alleen kent van een foto uit 1931 een “parvenu” en even later ook nog “patjepeeër”?

   U bent een man van de wetenschap en ook nog officier KMR b..d. en dus voorwaar geen tolol en, als officier, naar mijn verwachting ook moreel hoogstaand.

   Uw antwoord op de vraag waarmee ik mij als eenvoudig Indo al zo lang vruchteloos bezig houd zie ik met belangstelling tegemoet.

   • vandenbroek@libero.it zegt:

    Ach Heer de la Croix. Het is zo evident dat ik me welhaast plaatsvervangend schaam het uit te leggen. Ik was eens met de zeer hooggeachte Heer Bo Keller in Museum Bronbeek en bij een foto vroeg hij: “Meneer van den Broek, wat ziet u op de foto”? Zo werd niet alleen mijn zienswijze, maar ook mijn kennis aangaande Nederlands-Indie getest.

    Aangezien dhr de la Croix bepaalde dingen niet ziet of wil zien , heeft hij een probleem (cognitieve dissonantie?) Daarom verzoek ik hem zijn vraag via mail aan mij te stellen en zal ik dienaangaande antwoord geven. Dit om verder gezichtsverlies ter vermijden, je kan maar één keer je gezicht verliezen.
    Tevens zal ik dan antwoord geven op zijn zeer relevante vraag over mijn lichaamslengte?

    Peter van den Broek LTZ2SDKMR en tijdens zijn dienstplicht docent Economie aan het Koninklijk Instituut voor de Marine KIM te Den Helder . Weliswaar geen wereldprestatie maar toch iets waarover niet alleen mijn ouders trots op zijn “Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren”.

 21. Zo maar.Over de naam KALLA is zuiver Makassaars. Je hebt een naam in de Moluccen/Ambon en dat is KALLAI en verhollands tot Kallaij.

  • Pierre de la Croix zegt:

   pak suparmo (@pak_suparmo) zegt 27 december 2022 om 19:41: “Zo maar.Over de naam KALLA is zuiver Makassaars.”

   “Mijn” korporaal Kalla bevestigde indertijd (1969) desgevraagd dat hij van Molukschen huize was en zoon van een oud KNIL militair.

   Dat neemt natuurlijk niet weg dat er vele andere Kalla’s, op allerlei manieren geschreven, op allerlei plekjes in de Gordel van Smaragd zijn/waren te vinden.

   Zo heb je bij ons Jansen, Janssen (met dubbel “s”), Jansens, Janssens, Jans en misschien mag ik de deftigste variant Jansonius ook nog meerekenen.

   Over Makassar gesproken: Mijn moeder had er als jong meisje gewoond omdat haar vader er havenmeester was. Zij leerde mij een Makassaars versje zingen (op de wijs van “De dochter van de slager …”) dat als volgt klonk:

   Babinka goela poeti
   Babinka selasi
   Si Nona moeka poeti
   Babaoe tarasi

   Tja …. er werd toen ook al volop grensoverschrijdend racistisch gezongen. Waar blijven de excuses?

 22. Pierre de la Croix zegt:

  vandenbroek@libero.it zegt 27 december 2022 om 22:44: “Ach Heer de la Croix. Het is zo evident dat ik me welhaast plaatsvervangend schaam het uit te leggen. Ik was
  eens met de zeer hooggeachte Heer Bo Keller in Museum Bronbeek en bij een foto vroeg hij: “Meneer van den Broek, wat ziet u op de foto”? Zo werd niet alleen mijn zienswijze, maar ook mijn kennis aangaande Nederlands-Indie getest”.

  Ach meneer Van den Broek, het valt mij nog meer van u tegen dat u nu ook uitspraken van de door mij zeer geachte en integer bevonden heer Bo Keller, tot aan zijn dood mijn goede vriend met wie ik jaren lang vrijwel wekelijks per email contact had, soms telefonisch en af en toe fysiek bij een rijstafel in Bronbeek, misbruikt om uw hachje te redden.

  Bo Keller zal met zijn uitspraken nooit hebben bedoeld dat wat u op een foto denkt te zien, u ook publiekelijk kenbaar mag maken, te minder als dat openlijk uitspreken van uw indrukken (niet door bewijs ondersteund) zou uitdraaien op KARAKTERMOORD op de persoon op de foto.

  BO WAS EEN GENTLEMAN, EEN MAN VAN EER. U DIENT HEM NIET TE MISBRUIKEN VOOR UW TROEBELE ZAAKJES. OOK NIET POSTUUM.

  P.S.: Wat is cognitieve dissonantie? Ik heb de betekenis op Wikipedia opgezocht, maar het zal vast niet goed zijn.

 23. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  Nou Heer de La Croix. ik wacht met spanning op Uw mail, wat let U. Of neemt U mijn uitnodiging niet aan. Dan verspeelt U voor altijd Uw recht op wederwoord. Kan ik begrip voor opbrengen.

  • Pierre de la Croix zegt:

   vandenbroek@libero.it 1953 zegt 27 december 2022 om 23:59: “Nou Heer de La Croix. ik wacht met spanning op Uw mail, wat let U”.

   Tja ….. wat let mij, meneer Van den Broek?

   Jaren geleden hebt u via-via geprobeerd met mij aan te pappen buiten I4E. Aangezien ik toen al goed wist met wat voor Pappenheimer ik van doen zou krijgen, heb ik uw aanzoek afgewezen. Niet MSN, oftewel niet Mijn Soort Mensen. Ik hield en houd van mensen die bescheidenheid, hoffelijkheid en respect voor anderen hoog in het vaandel hadden/hebben zitten.

   In al die volgende jaren bent u niet veranderd. Ik heb derhalve nog steeds geen enkele behoefte om nader dan via open forum de degens met u te kruisen wanneer mij dat zo uitkomt. Dit heeft voor u een nadeel en een voordeel:

   1. Nadeel. U hebt op open forum KARAKTERMOORD gepleegd op een persoon die u alleen van een foto uit 1931 kent. Het komt u kennelijk niet goed uit om eveneens op open forum, publiekelijk dus, te erkennen dat u daarmee goed fout zat.

   Uw aanzoek aan mij om u te mailen zie ik als een poging van u om de zaak van die KARAKTERMOORD buiten de publieke ruimte, c.q. buiten I4E, uit de wereld te helpen om u aldus nog meer gezichtsverlies te besparen. Ik vind dat laf. De door u – terecht – zeer vereerde Bo Keller zou uw vluchtgedrag absoluut afkeuren.

   2. Voordeel. In rechtstreeks email contact zou ik nog eens samenvattend schrijven wat ik van u vindt, maar dan in bewoordingen die het betamelijke ver zouden overschrijden of, zoals mijn goede vader zou zeggen: “In bewoordingen waar de honden geen brood van lusten”.

   Als ik die bewoordingen op I4E zou posten (uitspraak: poosten), dan zou de zeer geachte moderator van zijn stoel vallen van schrik en het betreffende topic zonder pardon meteen gaan toetoepen, Dat wil ik hem, u en de andere lezertjes niet aandoen. U boft dus maar dat ik afzie van rechtstreeks (email) contact met u. Maar misschien kent u zichzelf toch net goed genoeg om te kunnen bevroeden wat in mijn email aan u zou hebben gestaan.

   3. Slot. Gaarne vertrouw ik u hiermede van dienst te zijn geweest. Dat ik met mijn reactie “mijn recht op wederwoord” voor eeuwig heb verspeeld, zal mij worst zijn. Zo lang u op Open Forum onbehouwen blijft blaffen en keffen, behoud ik mij het recht voor daarop via het zelfde Open Forum te reageren op een manier die mij goed dunkt.

   Ik hoop duidelijkheid voor u te hebben geschapen. De verlate siesta roept.

   • vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

    Karaktermoord? tast ik iemands goede naam aan waarvan de naam nog geeneens bekend is bij dhr de la Croix? Zonder naam is er helemaal geen sprake van karaktermoord. Laat hij maar eerst “hard bewijzen” wat de werkelijke naam en faam is van de betreffende persoon op de foto. Dan pas mag hij het woord karaktermoord gebruiken.

    Het begint er steeds meer op te lijken dat bij hem gewoon sprake is van ‘geveinsde’ verontwaardiging.. Er wordt alleen maar een stok gezocht om de hond ter slaan m.a.w. hier worden drogredenen gebruikt. Naar zijn bedoelingen kan ik alleen maar raden.

    Maar het Recht van wederwoord heeft hij al verspeeld., Dus ik hoef er niet meer op in tegen, want waar gaat het eigenlijk anders over dan de gebakken lucht van die onbekende man op de foto.

    In de tussentijd ben ik wel op het spoor gekomen van een andere Verzetsgroep. Tenminste 10 leden waaronder een vlootpendita van de Koninklijke Marine werden tijdens de Japans bezetting door de militaire politie Kenpeitai zodanig gefolterd, dat zij bezweken in gevangenschap. Hun directe nabestaanden hebben nooit erkenning gekregen voor de Verzetsdaad van hun geliefden. Mijn vraag is in welke vorm de nabestaanden Erkenning kunnen krijgen. Excuses lijken me volledig misplaatst.

 24. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  Maar wij dwalen af. Het topic ging over slavenhandel en ik haal het voorbeeld aan van Sumatra dat rustig kan worden door getrokken naar Java.
  Dat kan wel als “simplistisch” worden afgedaan, maar dan begrijpt men het Cultuurstelsel niet en heeft men kennelijk “Max Havelaar” niet bestudeerd.
  Bij het Cultuurstelsel op Java kon de ruim voorhanden arbeidskracht op “traditionele” wijze worden ingeschakeld bij de teelt van gewassen voor de export (naar Nederland). Maar zoals Max Havelaar (toch bekend in Indonesië) leerde, ook zonder het Cultuurstelsel kon de inheems elite de bevolking onderdrukken , zie ook H.W. van den Doel “Het Rijk van Insulinde ” blz 122 (voor Bernadette S. en dhr de la Croix heb ik het weer netjes en verantwoord uit zijn verband gerukt).

  • Pierre de la Croix zegt:

   vandenbroek@libero.it 1953 zegt 28 december 2022 om 00:40: ” ….. (voor Bernadette S. en dhr de la Croix heb ik het weer netjes en verantwoord uit zijn verband gerukt)”.

   Ik proef uit de zinsnede dat ik dankbaar moet zijn voor de geste van de heer Van den Broek. Ook weer zo’n voorbeeldje van zelfoverschatting van de heer Van den Broek. Hij mag van mij zijn geleerdheid etaleren, zo lang hij anderen maar niet kleineert en schoffeert.

   Voor wijsheid verlang ik naar wijlen Mr. Dr. Ir. Jan A. Somers en wijlen Bo Keller, binatang uit Sawah Loento, die “door omstandigheden” niet eens de lagere school heeft kunnen afmaken.

 25. Pierre de la Croix zegt:

  vandenbroek@libero.it 1953 zegt 28 december 2022 om 23:16: “Het begint er steeds meer op te lijken dat bij hem gewoon sprake is van ‘geveinsde’ verontwaardiging..
  Er wordt alleen maar een stok gezocht om de hond ter slaan”.

  Tja meneer Van den Broek, als u zichzelf als “hond” ziet, dan heb ik daar eigenlijk niets aan toe te voegen, zij het dat ik het wel naar vindt voor alle honden ter wereld om te worden vereenzelvigd met u. Maar goed, deze keer ga ik gaarne met uw karakterisering mee.

  Ik ben uw gedraai om uw gezicht te redden meer dan zat en ik neem aan dat andere lezertjes u ook al lang door hebben. Als een man van eer ongelijk bekennen en daarvoor excuses aanbieden lukt u blijkbaar niet. U blijft in mijn ogen dus KARAKTERMOORDENAAR maar laat het er verder bij.

  Succes met de tomaatjes en de wetenschap en kijk, wanneer over een paar dagen de klok ook voor u het nieuwe jaar inluidt, nog maar eens goed in de spiegel. Een eerste stap op de weg naar goede voornemens.

 26. 𝕴𝖓𝖉𝖎𝖘𝖈𝖍4𝖊𝖛𝖊𝖗 zegt:

  Gelieve de persoonlijke oorlog niet uit te vechten hier..
  E-mail elkaar en stop met het ontwrichten van deze weblog
  Alweer moet ik een topic voor reacties afsluiten.

Reacties zijn gesloten.