‘De kolonisatie heeft óók iets moois opgeleverd’

Wie denkt dat Frans Leidelmeijer (80) tegenwoordig van zijn welverdiende pensioen geniet, heeft het mis. De voormalig kunsthandelaar en expert bij ‘Tussen Kunst en Kitsch’ vertrekt begin september naar zijn geboorteland Indonesië voor de opnames van een documentaire  MAX Magazine

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

44 reacties op ‘De kolonisatie heeft óók iets moois opgeleverd’

 1. DE MACHT VAN EEN EERVOLLE KONINGIN.
  VOOR CHARLESS III.Politiek boven mensheid.Zijn vrouw is mogelijk LATEN verdwijnen door zijn moeder omdat zij met Dody Alfayet wou gaan trouwen en daar door Muslimaat wordt!De top van tolerantie van een Britsche Koningrijke Familie.

 2. Peter van den Broek zegt:

  citaat F. Leidelmeyer “Er is zo veel negatiefs geschreven over de kolonisatie. Een periode die ik zeker niet mooier wil inkleuren dan hij was. Dat weet ik uit eigen ervaring. Ook wij zijn als Indo-Europeanen (‘Indo’s’) door de oorlog en de repatriëring getekend.

  Achter zijn woorden verbergt zich een afschrikbarend verhaal over zijn familie. De familie Leidelmeyer bestaande uit 5 personen werd op 23/07/1947 in Banjoewangi door bloeddorstige Indonesische nationalisten op beestachtige wijze afgeslacht. De details zal ik U besparen.

  Met hun werden de families de Lang (2), Van der Linden(5), van Nieuwenburg(8) en dhr. Ottolander en mevr. Schalk-Coezee uitgemoord. Daarnaast worden vermist de familie Meyer(5), mevr. Slootman met haar dochter Vicky en mevr. de Lang

  Aangezien deze 30 personen in 1947 werden afgeslacht , worden zij niet gerekend tot de Bersiap slachtoffers!! Nou ja, Heer Suparmo, zo kan het wel weer.

  • Bert Siap zegt:

   Frans Leidelmeyer ,zijn vader ,moeder en broertje werden na repatriering in 1951 in Gulpen gehuisvest ( Hotel Bergland ) Frans zal toen een jaar of 9/10 zijn geweest .Die Fam Leidelmeyer van Banjoewangi zal wel familie zijn geweest ,vreselijk verhaal nochtans ! Als je contractpensions intikt op Google ,zie je een groepje Indische jongens en meisjes op die foto staan voor Hotel Bergland en ……ja ik sta er ook op .( zeg alleen niet wie ) Toch vreemd dat personen vermoord na 1945 ,dus in 1947 niet tot de Bersiap slachtoffers worden gerekend .

 3. Boeroeng zegt:

  Als je de bersiap ziet als een tijdsperiode, dan bedoelt men het najaar van 1945.
  Dan is het logisch de slachtoffers van Indonesisch extremisme na 1945 niet mee te tellen. Maar die moeten wel geteld worden, alleen kun je hen niet meer bersiapslachtoffers noemen.

  • Peter van den Broek zegt:

   Als het geen Bersiap slachtoffers zijn wat dan? Kom nou toch , de Bersiap periode is op arbitraire criteria gebaseerd. Er lijken andere dan geschiedkundige maatstaven te zijn toegepast om de Bersiap periode te beperken tot een heel korte periode van 6 maanden. Ook wetenschappers als Remco Raben hanteren een langere periode , zogezegd Bersiap breed beschouwd.

   De affaire Banjoewangi werd in Nederlands-Indië op het hoogste niveau besproken, zoals Gouvernement, RVD, legercommandant KNIL en Officier van Justitie en is uitgebreid gedocumenteerd
   Wordt bekeken wat de slachtoffers in Banjoewangi van 1947 gemeen hadden met de slachtoffers van de periode aan het begin van de Indonesische Revolutie, dan is er meer duidelijkheid. Afgezien van dat, de Opsporingsdienst Overledenen O.D.O. meldde netjes de vastgestelde aantal doden aan bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand B.S. te Batavia, die ze inschreef in de Overlijdingsregisters. Dat laatste geeft alleen maar aan dat de O:D.O. wel een juridisch onderscheid maakte dwz dood en geregistreerd bij B:S: /dood /vermist maar anders niet.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PetervandenBroek; ‘arbitraire criteria etc.’- Is die periode van provocaties door Nederland; geen merdeka etc., waardoor wij de buiten de kampen onbeschermd(!) het eerste doelwit werden van een fanatieke jongeren massa. Wij riepen het in wezen zelf ook over ons heen door in navolging ons beleid de Indonesiërs hautain te bejegenen! Die periode afbakenen tot begin 1946 lijkt mij terecht. Omdat toen geregelde Nederlandse troepen arriveerden. En de meeste buitenkampers vanaf 5/10-’45 in Republikeinse beschermkampen kwamen. Door Nederland direct als gijzelingskampen bestempeld. Waardoor zij, die in veraf/binnenland gebieden zich bevonden het slachtoffer werden van op wraak beluste pemoeda’s.
    Mijn gram is het Nederlands beleid (waardoor de achterban Indische/Nederlanders werden meegesleurd) , dat uitging van herbezetting van Indië( troepen waren onder weg)

 4. R.L. Mertens zegt:

  @PetervandenBroek; ‘arbitraire criteria etc.’- Is die periode van provocaties door Nederland; geen merdeka etc., waardoor wij de buiten de kampen onbeschermd(!) het eerste doelwit werden van een fanatieke jongeren massa. Wij riepen het in
  wezen zelf ook over ons heen door in navolging ons beleid de Indonesiërs hautain te bejegenen! Die periode afbakenen tot begin 1946 lijkt mij terecht. Omdat toen geregelde Nederlandse troepen arriveerden. En de meeste buitenkampers vanaf 5/10-’45 in Republikeinse beschermkampen kwamen. Door Nederland direct als gijzelingskampen bestempeld. Waardoor zij, die in veraf/binnenland gebieden zich bevonden het slachtoffer werden van op wraak beluste pemoeda’s.
  Mijn gram is het Nederlands beleid (waardoor de achterban Indische/Nederlanders werden meegesleurd) , dat uitging van herbezetting van Indië( troepen waren onder weg)

  • ellen zegt:

   Direct na de overgave van Japan rond augustus 1945, werd een status quo ingesteld over Nederlands-Indie. Dit was met Japan overeen gekomen en Indie werd weer Nederlands grondgebied en het koninkrijk der Nederlanden had het recht c,q, de plicht rust en orde terug te brengen.
   Zowel MacArthur als Mountbatten waren ernstig bezorgd over de discipline van de Japanse legers in de landen van hun “oorlogstheaters”, die miljoenenbevolkingen omvatten. De consequentie van de afgedwongen atoom-overwinning was in militair opzicht namelijk, dat na de capitulatie van 15 augustus geen geallieerde legers aanwezig of zelfs beschikbaar waren, voor de – nu geallieerde – territoria. Daarom moest vóór alles voorkomen worden dat de plotselinge capitulatie als gevolg van de atoombommen, bij afwezigheid van SEAC -troepen, tot ernstige ongeregeldheden zou leiden. Mountbatten verwoordde dit aldus:
   “One consideration was paramount: until it was certain that the Japanese would obey the Imperial orders to lay down their arms, it would be necessary to conserve sufficient strength to deal with any major development that might arise from their failure to do so” .
   Door Mountbattan werd daarom aan alle Japanse legencommandanten bevolen de status quo te handhaven.om aan alle Japanse legercommandanten bevolen de status quo te handhaven.
   Deze status quo was de reden dat Nederland de troepenzending naar Ned Indie in 1947 begon (politionele acties).
   (Bron: Wikipedia)

   • R.L. Mertens zegt:

    @ellen; ‘status quo etc.’- De reden, dat Nederland troepen zond? Niet voor herbezetting? Waarom dan die ‘politionele oorlog’ ? -Zie de resultaten van het onderzoek rapport!

    • ellen zegt:

     Hr, Mertens: U vergeet, dat Japan de vooroorlogse situatie (status quo) moest herstellen. Het Koninkrijk der Nederlanden was verplicht het gebiedsdeel Nederlands-Indie te hulp te schieten (evt. militair) bij chaos en onrust.

    • R.L. Mertens zegt:

     @ellen: ‘status quo etc.’ – Is de status zoals die is! Dus helemaal niet: de vooroorlogse! En dat wilde Nederland wel. Vandaar die ‘politionele oorlog’.

 5. Bert Siap zegt:

  Dingin hari ini ! Mungkin besok lebih hangat ! Koud he vandaag ! Morgen misschien warmer ! 😜😜😜

  • Bert Siap zegt:

   Dingin hari ini ! Mungkin besok lebih hangat ! Koud he vandaag ! Morgen misschien warmer ! 😜😜😜

  • Bert Siap zegt:

   Ik probeerde bovenstaande reactie dubbel af te drukken ,waarschuwde mijn computer “” U heeft deze reactie al geplaatst ( dubbele reactie )”” Waarschijnlijk heeft die computer van Mertens niet zo,n waarschuwing signaal .

  • ellen zegt:

   Hr. Mertens. Status quo betekent letterlijk “De situatie voor de oorlog” en komt erop neer dat beide partijen terugkeren naar de vooroorlogse grenzen en dat er geen verandering komt in politieke of economische situaties van de partijen.

   • ellen zegt:

    De uitdrukking is afgeleid van het diplomatische concept van status quo ante bellum, dat zoals het voor de oorlog was betekent en refereert aan het terugtrekken van troepen en het herinstalleren van vooroorlogse machthebbers; ook het reactionaire status quo ante (zoals het vroeger was) is hiervan afgeleid. Aanvankelijk betekenden alle drie de termen hetzelfde, namelijk de toestand van voor een oorlog, maar er heeft een betekenisverschuiving plaatsgevonden waarbij het oorlogsaspect verloren ging en status quo steeds meer de betekenis van bestaande toestand kreeg in plaats van toestand uit het verleden. (Bron: Wikipedia)
    Aan het einde van WOII kan wel gezegd worden, dat de term betrekking heeft op een oorlogsaspect.

    • R.L. Mertens zegt:

     @ellen; ‘ente bellum etc.’- De situatie van vóór de oorlog? Dat Japan, die situatie moet herstellen? Mi. zeker niet door Mountbatten bedoelt!

 6. Peter van den Broek zegt:

  citaat “waardoor wij de buiten de kampen onbeschermd(!) het eerste doelwit werden van een fanatieke jongerenmassa” lijkt mij niet alleen een overdreven uitspraak, maar die komt niet overeen met de feiten. .

  Na de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945 was het in Nederlands-indie relatief rustig, er vonden weliswaar schermutselingen plaats tussen Indo’s en Indonesiers maar had nog geen dodelijke gevolgen. De situatie veranderde weliswaar in september 1945, het revolutionair elan van de Indonesiers werd overduidelijk, maar er was geen sprake van structureel geweld tegen Nederlanders en hun sympathisanten.. Begin oktober gebeuren er sinistere dingen, het begin van de Bersiap, aldus een kwantitatieve analyse van de gebeurtenissen in augustus september, oktober 1945

  Over de Republikeinse Kampen is het laatste woord nog niet geschreven. Klaarblijkelijk hebben onderzoekers zoals H.Th. Bussemaker (Bersiap, opstand in het Paradijs) of M.C. van Delden (De Republikeins kampen in Nederlands-Indie), net zoals de onderzoekers van het Bersiap-project, hun gegevens niet geverifieerd met die van de Burgerlijke Stand te Batavia/Jakarta.. Bij een nadere bestudering van de dodencijfers (op basis van overlijdinsgactes) is de term “beschermingskamp” discutabel.

  Het citaat “Door Nederland direct als gijzelingskampen bestempeld” is door tekort aan concrete kennis over de Bersiap aan te merken als “Alternative Fact”.,

  P..s.. Dhr Mertens kan gerust zijn . Ik verifieer mijn gegevens wel met de overlijdingsactes bij de Burgerlijke Stand van Batavia/Jakarta

  • R.L. Mertens zegt:

   @vandenBerg; ‘september; geen geweld etc.’- Op 17/9-’45 viel de eerste dode in Batavia; een Japanse officier. Op 18/9 de 2e Japanner, die dood geslagen werd. Idem op 19/9.- Op 21/9 te Batavia een enorme nationalistische demonstratie van van meer dan 100.000 mensen voor Soekarno. – En de dood van hr.Ploegman, na de gevechten bij het Oranje hotel!

 7. R.L. Mertens zegt:

  @BertSiap: ‘ vandenBerg etc’ – Itu si Peter van Berg belde mij juist op het moment dat ik op van den Broek wilde reageren! Keslewit.

 8. Peter van den Broek zegt:

  Hallo, ben ik nog in beeld, bij mij gaat om STRUCTUREEL geweld tegen Nederlanders en hun sympathisanten? Het gaat toch over de Bersiap? Het wordt nu wel al te gek gemaakt door Japanse militairen als Bersiap slachtoffers aan te merken.

  Er wordt wel beweerd dat tijdens de Indonesische Revolusi het geweld algemeen was maar het geweld tegen Nederlandse en hun sympathisanten was verschillend van aard, had meetbare kenmerken , die bij andere groepen niet aanwezig waren. Het lijkt alsof de daders duidelijke bedoelingen hadden om juist deze groep als doelwit te kiezen.

  “Gevechten bij het Oranje Hotel.” ! Ook dat is een alternative fact in de wereld geholpen door Nederlanders die er niet bij aanwezig waren en het louter van horen-zeggen hebben. Zo maak je wel Geschiedenis van de alternative facts
  Er worden feitjes (Japanners en demonstraties) erbij gehaald die niets met de eigenlijke Bersiap te maken hebben,
  Als nog geeneens duidelijks wordt gemaakt wat er precies gebeurde buiten de perceptie van de geïnterneerden, binnen de omheining van de kampen in Ambaware, hoe kan de Bersiap dan worden verklaard.

  • R.L. Mertens zegt:

   @PetervandenBroek; ‘structureel geweld etc.’- In die bersiap periode ontstond geweld in alle vormen; van tjingtjangen tot mutileren tegen iedereen(!) die tegen de Republiek geacht was! Japanners beschermden toen de kampen en hadden wapens, die de Pemoeda’s nodig hadden. Wij; vrouwen, kinderen en oudjes, buiten de kampen leefden tussen hen in! Veelal vijandig bejegend doch links gelaten. Bij het marcheren van de militie jeugd zongen zij; antjurkenlah moesoh kita; itoe la Ingris/Amerika; Belanda djoega; verdelg onze vijand England en Amerika en …ook Nederland! Dan wezen met hun houten geweren/roentjings in onze richting! Na de 17/8’45 waren hun kreten merdeka/bersiaaap voor ons bedoeld! In eind aug/sep begon het handgemeen/molest tot moord! Mijn oudoom, die in sept. naar ‘zijn onderneming’ vertrok werd daar gemarteld en dood gevonden, vastgebonden aan een paal. Een andere tottok oom, net uit gevangenschap, die bij ons logeerde werd door 5 pemoeda’s, mishandeld/bloedend uit ons huis gesleurd. Hij; voor de oorlog gevangenis bewaarder werd door zijn ex gevangenen/pemoeda’s herkend en onderhanden genomen; zie mijn reeds beschreven volledig verhaal.-
   * Wat dacht u; hoe/wat de Indonesiërs over de Nederlanders dachten, na de smadelijke nederlaag en behandeling in kampen door de Japanners? Voor hen stond vast nu of nooit; Indonesia Raya! – ‘Soerabaja’- zie het dagboek/verslag van ing. AC.Broeshart en de boeken van W.Meelhuysen; Revolutie in Soerabaja. Idem RL.Klaessen; Macaber Soerabaja. En dr.L. de Jong; Het Koningrijk dl.12/2 met mi. treffende bersiap omschrijving!

 9. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  Hoe Bersiap slachtoffers werden afgeslacht is een ander ding. Meer dan 90% van deze slachtoffers werden door slag- en/of steekwapens afgemaakt

  Het is van meer belang te weten waarom Bersiap slachtoffers werden vermoord. Bij gebrek aan directe getuigenissen van de moordenaars, geven gegevens over de slachtoffers een aanwijzing waarom zij vermoord werden. Slachtoffers werden niet willekeurig afgemaakt.

  De O.D.O. maar oorlogsgravenstichting, zie persoonsdossier bij het Nationaal Archief gaven informatie over :
  -naam
  -voornaam
  -nationaliteit of status
  -beroep
  -geloof
  -geboortedatum, indien niet bekend, leeftijd bij overlijden
  -overlijdensdatum
  -plaats van overlijden
  -slachtoffer al dan niet begraven in massagraf
  -doodsoorzaak
  -overlijdensacte bij de Burgerlijke Stand te Batavia/Jakarta: jaar van aangifte en n° acte
  -gegevens of slachtoffer met anderen werd vermoord

  Als dhr Mertens zo vriendelijk zou kunnen zijn deze gegevens aan mijn persoonlijk email adres te sturen, geef ik mijn verhaal waarbij de dood van Bersiap slachtoffers in hun historische context wordt plaats. Bij voorbaat bedankt voor de medewerking

 10. R.L. Mertens zegt:

  @vandenBroek; ‘waarom bersiap slachtoffers werden vermoord etc.?’- Wat denkt u zelf? Na meer dan 3 eeuwen onderdrukking/bezetting. In eigen vader/moederland een 3e rang burger te zijn zonder rechten; altijd onderdanig te moeten zijn; altijd in in commando(!) maleis te worden aangesproken; ambil itoe/haal dat, disini; hier! De geschoolde Inlander werd op paternalistische wijze aangesproken; ‘is het niet beter dat je/u dat eerst doet etc.! Agung Gede/Bali sprak zijn Nederlandse chef in perfect Nederlands aan. Maar zijn chef antwoordde hem… in het maleis! Alsof hij Agung te kennen gaf; dat hij maar een gewone Inlander is/ en blijft! – In de Japanse tijd werd de Indonesiër met harde hand; zelfrespect/trots Aziaat te zijn bijgebracht. En vooral haat tegen alles wat blank was. Te zien hoe na de smadelijk nederlaag in ’42, die blanken achter het prikkeldraad verdwenen en als vuil door de Jap werden behandeld. En dan nb. na de capitulatie hun merdeka wens hautain afwezen om wederom tot een bezetting te komen….. Na 5/6 okt.’45; door Soekarno opgelegde voedsel boycot barste de bom! Een fanatieke haat volgde; boenoeh Belanda/dood aan de Hollanders! – Een overzicht van slachtoffers in hun historisch context (hoe vermoord etc.); maakt mij eerder droevig/triest en ….kwaad dat het zo gelopen is!

 11. Peter van den Broek 1953 zegt:

  Bersiap slachtoffers werden niet willekeurig vermoord. De uitleg die dhr Mertens geeft is wel heel populistisch, Het past wellicht in deze tijd maar dat brengt ons niet tot inzicht in de Bersiap gebeurtenissen. Wat er met zijn familie gebeurde is best herkenbaar, ook zij werden niet willekeurig vermoord, maar voor een beter inzicht mag dhr Mertens wel meer informatie geven. Nu blijft het ach-en-wee geklaag.

  Ik ga maar verder met mijn reactie op het boek “Het geluid van geweld”. Met dhr Onno Sinke is het beter kersen eten. daar leer ik nog wat van.

  • R.L. Mertens zegt:

   @PetervandenBroek; ‘niet willekeurig vermoord etc.’- Soms wel/niet; mijn oom/plantage opzichter die naar zijn onderneming terug ging; ‘de vooroorlogse draad’ wilde oppakken; daar aangekomen werd vermoord. Zie mijn relaas over die tottok oom/ gevangenis bewaarder. – Dat er toen ook vrouwen, kinderen werden vermoord is toch willekeurig; haat! En al die slachtoffers in context optekenen; een ach en wee geklaag boek? Of is het om de merdeka in een kwader(!) daglicht te brengen? Zoals ook door Indonesische historicus Boni is gesteld.

 12. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  Soms wel/soms niet is niet nauwkeurig genoeg voor mij.

  Er zijn zovelen zoals zijn oom , die uit het kamp en rustig naar huis dachten terug te keren, daarbij niet opmerkend dat de koloniale maatschappij aan het veranderen was. Uit mijn gegevens verschijnt een terugkerend patroon dat Nederlanders en met hen sympathiserenden (Ambonezen, Timorezen, Menadonezen etc) niet willekeurig werden uitgemoord, zoals bij de kinderen Engelenburg. Bij 20-30,000 gevallen gaat dat niet zo gemakkelijk, daargelaten dat vrouwen en kinderen (hoe oud) statistisch gezien een minderheid vormden bij de (Bersiap) slachtoffers.

  Opmerkelijk is dat de onderzoekers de leeftijd in hun onderzoek niet als verklarende variabele opgenomen hebben. Samen met het geslacht geeft het een aanwijzing hoe de cijfers geverifieerden geïnterpreteerd kunnen worden. Dat is de kwantitatieve benadering, want als er geteld wordt, dan moet er wel goed geteld worden.

  De Heer Mertens stelt wel na meer dan 70 jaar veel vragen waar hij vreemd genoeg nog steeds het antwoord niet op weet. Hij suggereert wat, dat hij weer niet kan waarmaken. Ik stel Mederka niet in een kwaad daglicht. ik bekijk de gewraakte periode vanuit het perspectief van de slachtoffers., die tijdens de Merdeka, pardon tijdens het begin van de Indonesisch revolutie afgeslacht werden, dat is toch een gegeven dat ik niet kan veranderen. Kwaad daglicht is een waarde-oordeel waar ik nog geeneens aan toe kom, want ik heb alle relevante feiten nog niet eens op een rij. Dhr. Mertens is zo als gewoonlijk weer te voorbarig, trekt overhaaste conclusies zonder de wezenlijke feiten te kennen. Ik ga toch niet op basis van een paar persoonlijke gevallen, deze gebeurtenissen extrapoleren op alle Bersiap slachtoffers. lijkt mij niet verantwoord.

  In mijn database bevinden zich een aantal slachtoffer die gevangenisbewaarder geweest waren. dan zal zijn familielid er zeker bijhoren, tenminste als er een overlijdensacte van zijn dood gemaakt of dat zijn dood geregistreerd werd bij de Oorlogsgravenstichting. Maar het zou beter zijn als hij eens met de gevraagde gegevens komt, anders waar praten we over?

 13. R.L. Mertens zegt:

  @vandenBroek:’ stelt vragen etc.’ – Ik, na 70 jaar vragen gesteld ? Welke? – Mij is alles juist duidelijk geworden; waarom/waardoor bersiap/merdeka! Ook duidelijk hoe toen de Inlander onze koloniale maatschappij heeft moeten ondergaan. In die Japanse aangevoeld; gehaat en rechteloos te zijn. – En u: waar/wat bent u nieuwsgierig naar?

  • Bert Siap zegt:

   @ En u : waar /wat bent u nieuwsgierig naar ? “” Nou ja en die vraag wordt gesteld aan de voorzitter Bersiap zaken van de FIN ! Ja waar zou die voorzitter nou nieuwsgierig naar zijn ? Effe pikir : De VOC ? De Boroboedoer ? Prambanang ? Of misschien toch De Bersiap ? 😂😁🤣

 14. Peter van den Broek 1953 zegt:

  Heeft dhr Mertens met de daders gesproken die Ambarawa aanvielen, toen hij daar in 1945 geïnterneerd was?
  Heeft hij met de moordenaars gesproken die oudoom afslachtten of met de 5 pemoeda’s, die zijn totok-oom mishandelden?
  Heeft hij tenminste iets gelezen over de motieven van deze daders?

  Als daar geen sprake van is, hoe kan hij dan beweren dat deze daders door haat gedreven waren? Zijn redeneringen noem ik psychologie van de koude grond, een reductionisme, een versimpeling van de waarheid gepresenteerd als alternative facts.
  Bij hem is sprake van correlatie, het verbinden van willekeurige gebeurtenissen, maar geen causaliteit. Er wordt niks maar dan ook niks verklaard anders dan zijn eigen gelijk.

  Laat hij maar eens een opiniestuk schrijven gebaseerd op eigen onderzoek anders dan het overschrijven van andermans meningen

  Met alle respect voor Bert Siap, maar ik heb even geen tijd voor hem

  • Boeroeng zegt:

   Gezien de bruutheid van Indonesische extremisten, kun je zeker wel spreken van haat.
   Politieke of etnische haat… wel of niet verweven met ook roofzucht en sadisme.

  • R.L. Mertens zegt:

   @PetervandenBroeknBroek/Boeroeng; ‘met de daders gesproken etc.’- Als 10 jarige, wonende met 3 gezinnen in een huis (van die vermoorde oom), aan de rand van de kampong maakte ik deze furie(!) mee; zie mijn verhaal. De intense haat die toen opstak was inderdaad amok. Als in de Vloekzang van Sentot; De laatste dag der Hollanders op Java uit 1875 !( ook afgedrukt in het boek van Beynon; Verboden voor honden en Inlanders) voltrok zich bersiap! Een profetie uit 1875(!)Dat tjingtjangen/doodsteken van zowel mannen, vrouwen en kinderen was een uiting van intense Belanda haat; Dat gebeurde nadat Soekarno werd beledigd en de Indische/Nederlanders zich gedroegen alsof tempo doeloe weer terug was. Over causaliteit gesproken! – Bij mijn 1e terugkomst in 1980 werd ik door een oude (geschoolde; nationalist) Indonesiër met deze Vloekzang begroet. Hij vertelde/verduidelijkte mij ook die haat, die hij als pemoeda had! Dat gedicht werd toen ook als strofen bij de Indische huizen in de bus gedaan; ‘dan zullen wij uw kinderen slachten, en de onzen drenken met hun bloed etc.’ Ook in dr.L.de Jong; Het Koninkrijk dl.12/2 is het vermeld . Uiteraard heb ik daarna tijdens mijn 16x vakanties met vele Indonesiërs over dit onderwerp gesproken.- ‘een versimpeling van de waarheid?’ Ik vermoed dat u geen weet heeft wat een revolutie betekent. Wat amok betekent. ‘Met de daders gesproken etc’. Wat een kul opmerking! Totaal geen empathisch vermogen; wat die Inlander in die ‘koloniale periode’ heeft moeten ondergaan!
   Note; De Vloekzang van Sentot is van Sico Roorda van Eysinga, een officier(!) van het Indisch leger (daarna ontslagen) Hij publiceerde het in dec. 1860 in het Bataviaasche Handelsblad; als Nieuwjaarswens! – Sentot is de naam van een leider van het Diponegoro leger in de Java oorlog 1825-1830. Ook toen al de Belanda haat die Sico waarnam!

 15. ellen zegt:

  Eind 1945 schreef Soetan Sjahrir een boekje, waarin hij o.a. de invloed van het Japanse fascisme op de Indonesische jeugd beschreef en de pogroms van Pemoeda’s op Indischen, Nederlanders, Chinezen en Molukkers veroordeelde. Zijn tekst wordt voorgelezen door Ahmad Sunardi.

 16. Als jongen van 10 jaar heb ik persoonlijk het incident gezien betreffende Hollandse vlag boven HOTEL YAMATO of Hotel ORANJE of Majapahit.Mijn ouderds en broer/zuster kwamen juist terug uit Wonokromo de Dierentuin.Onze tram dat precies voor het hotel rijd is gestemt door de menigte.Wij weten niet precies wat er gaande was.Later pas hoorden wij het van de toeschouwers wat er gebeurdt is.

 17. Peter van den broek zegt:

  @ dhr Mertens, holle praatjes vullen geen gaatjes. Weer die correlatie tussen gebeurtenissen uit het verre verleden die in verband worden gebracht met de Bersiap. 1860, kom nou Heer Mertens, Wat voor relevante argumenten zijn dat nou toch? ik wacht tot U Adam en Eva er ook bijhaalt.

  Maar nu wordt het echt interessant. Bij welke massamoord-partijen was Uw oude (geschoolde; nationalist)) Indonesiër betrokken , de vroegere door haat gedreven Pemoeda? Wat is de naam van deze man en wie waren zijn medekompanen. Van wie kreeg hij bevel om jacht te maken op Nederlanders en hun sympathisanten.?Met wat voor slag- en steekwapens bracht hij de arme slachtoffers om?

  Die man hoeft nergens bang voor te zijn, door de amnestie-verordening wordt deze man ook door Indonesische Staat gevrijwaard van elke strafrechtelijke vervolging. Maar een burgerlijk proces in Indonesië gelijk Rawagede kan als nabestaanden opgespoord worden, lijkt een optie. Even voor advies Jeffry Pondaag bellen.

  Het Bersiap verhaal kan ook verteld worden. Neem nou de kinderen Engelenburg uit Ngadireso.. Zijn die door haat om het leven gebracht? Daar zeggen getuigenissen uit die tijd toch iets anders over. Deze gebeurtenis staat ook bekend onder de naam de Toempoeng-affaire, zie eerste hoofdstuk van “Geluid van Geweld” . Dhr. Hans Vervoort heeft daarover een aangrijpend stuk geschreven en ik plaats dat in een breder historisch context nl de bloedige gebeurtenissen in Malang e.o. Dan krijgt het perspectief een ander en macaber karakter. Zie ook mijn reactie op de executie van C.R.R. van der Vecht in d gevangenis van Malang op https://oorlogsgravenstichting.nl/personen/157271/carel-rudolph-reinier-van-der-vecht
  Trouwens, Malang is best een goed uitgangspunt voor een opinie-artikel.

  Ik krijg nog steeds geen antwoord op mijn vraag over vermoorde familie/bekenden van dhr Mertens. Hij mag toch wat Bersiap kennis in zijn verhaal stoppen. De consequentie van zijn gedrag is wel dat tegenstanders van de Bersiap zijn handelswijze gebruiken om de Bersiap te ontluisteren, het woord Bersiap-ontkenner neem ik maar niet in de mond. Het gebruik van het woord Bersiap wordt al besmet verklaard voor bloedige gebeurtenissen aan het begin van de Indonesische Revolusi (Triyana c.s.)
  Vrijheid van meningsuiting is een groot goed maar wordt door het rondstrooien van die wilde verbanden op social media wel in gevaar gebracht. Dhr. Mertens wordt zo wel medeplichtig. Laat hij maar eens met een doorwrocht opiniestuk komen., laat hij maar eens wat moed tonen.

 18. R.L. Mertens zegt:

  @PetervandenBroek; ‘holle praatjes etc.’- En uw vragen lijstje; naam, bij welke moordpartij, wie was de opdrachtgever, leeftijd, geaardheid, man/vrouw, postuur lengte, welk geloof, welke wapens; bamboe roentjing, scheermes, nagelvijl etc.etc.?Moeten deze gegevens bersiap in hun context verklaren? – Ik als bersiap slachtoffer; nu medeplichtig? – Heeft u vroeger bij de KGB, pardon; Binnenlandse veiligheidsdienst gewerkt?

 19. Peter van den Broek 1953 zegt:

  @dhr Mertens. ik weet niet waar U naar toe wil maar ik heb nu even geen tijd voor U.

  • R.L. Mertens zegt:

   @PetervandenBroek; ‘waar naar toe etc.’- Gewoon de waarheid over/van bersiap! Mi. merdeka en hartgrondige haat, door ons/politiek beleid over ons afgeroepen. En volgens u?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.