NTR | Project 2021 » Het nieuws van 21 oktober 1943

NTR | Project 2021 » Het nieuws van 21 oktober 1943
Japanse nieuwsfilm van 21 oktober 1943

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

33 reacties op NTR | Project 2021 » Het nieuws van 21 oktober 1943

 1. vandenbroek@libero.it zegt:

  Ik heb een vergelijking gemaakt tussen Japanse nieuwsfilm en Nederlands-Indische nieuwsfilm van vlak voor de oorlog. Het zijn beide films door de koloniale bezetter gemaakt, niemand gaat mij vertellen dat deze twee niet dezelfde Bezetters van indonesie waren? Eigenlijk is er weinig verschil want het was pure propaganda, wit of geel van kleur.

  • R.L. Mertens zegt:

   @vandenBroek; ‘pure propaganda etc.’- Ook opvallend is het gebruik van de aanduiding ; kolonie! Alle Westerse landen noemen hun overzeese gebieden; koloniën. Nederland ging zelfs in 1922 zover om hun koloniën, conform Nederlandse grondwet(!) met overzeese gebiedsdelen aan te duiden. Men spraak zelfs(Gerbrandy, Romme) over het Nederlandse imperium! Opmerkelijk is het, dat wij wel over de Duitse- en Japanse bezetting hebben! Zelfs nu nog praat men over dekolonisatie! Over eufemisme gesproken. Of is het volksverlakkerij in optima forma!

 2. vandenbroek@libero.it zegt:

  Het is meer een kwestie van definitie. De VOC-periode kan aangeduid worden als Kolonialisme: in het kort gezegd het opzetten van Nederzettingen om handel te drijven. Na het faillissement van het VOC en na de Franse revolutie brak er een nieuw tijdperk aan. Nederland ging zich echt bemoeien met haar koloniën.

  Toen was er sprake van Imperialisme. De gebiedsuitbreiding en de machtsuitoefening deed zijn intrede. het was niet voor niets dat ook het Koningshuis zich actiefen financieel bemoeide met Nederlands-indie. Nu ging het om gebiedsuitbreiding en uitoefening van het Nederlands Bestuur over dat gebied. Nederland begon met militaire middelen en met haar leger, het KNIL werd niet voor niets opgericht Nederlands-Indie te veroveren. het begon met de Javaasche Oorlog en eindigde met de Oorlog in Atjeh.

  In het voorwoord van het boek “Het land onder de regenboog” schrijft Mohammed Hatta, toch niet een onbekende, dat de historicus Mochtar Lubis o.a. concludeert dat Indonesië NIET 300 jaar lang door Nederlanders werd overheerst. In werkelijkheid heeft de Nederlandse kolonie die Nederland Oost-Indie (geheel Indonesie van Sabau tot Merauke) heette niet meer dan 30 tot 35 jaar bestaan. Uit Indonesische perspectief is deze bewering best interessant, ze hebben wel historisch besef i.t.t. tot veel nederlanders of dien ook deze uitspraak te rubriceren onder belandahaat?

  Bekijk ik het op deze (Indonesische ) wijze dan kan een discussie met roepers en toeters die over meer dan 300 jaar koloniale overheersing hebben zoals Pondaag, Van Pagéé, Histori Bersama etc) best een aardige discussie worden. Het boek van Mochtar Lubis wordt hierdoor best interessant.

  • R.L. Mertens zegt:

   @vandenBroek; ‘NIET 300 jaar door Ned. overheerst etc.’- Vanaf het gewapenderhand(!)
   innemen/onderwerpen van gebieden is er mi. sprake van een bezetting! De VOC, opgezet door de Staten van Holland vertegenwoordigde derhalve deze Staten= een mogendheid! En die mogendheid vestigde/annexeerde (handels)posten ‘in den vreemde’, daarbij forten bouwden en zelfs een opperbevelhebber/gouverneur aanstelde; kan men toch niet spreken van een kolonie? Daarbij ook nog de omringende gebieden gewapenderhand beheerste!
   Opvallend is het, dat alle Westerse mogendheden hun vestigingen in den vreemde met koloniën- en die door hun vijand; met bezettingen aanduiden; Japans-, Duitse- Russische bezettingen!

 3. vandenbroek@libero.it zegt:

  Ik bekijk het niet alleen van Indonesisch perspectief (Mochtar Lubis en Mohamma Hatta) maar onder historici gebruikelijk onderscheid tussen Kolonialisme en Imperialisme

  zie Stanford University Encyclopedie
  Colonialism is a practice of domination, which involves the subjugation of one people to another. One of the difficulties in defining colonialism is that it is hard to distinguish it from imperialism. Frequently the two concepts are treated as synonyms. Like colonialism, imperialism also involves political and economic control over a dependent territory. The etymology of the two terms, however, provides some clues about how they differ. The term colony comes from the Latin word colonus, meaning farmer. This root reminds us that the practice of colonialism usually involved the transfer of population to a new territory, where the arrivals lived as permanent settlers while maintaining political allegiance to their country of origin. Imperialism, on the other hand, comes from the Latin term imperium, meaning to command. Thus, the term imperialism draws attention to the way that one country exercises power over another, whether through settlement, sovereignty, or indirect mechanisms of control.

  The legitimacy of colonialism has been a longstanding concern for political and moral philosophers in the Western tradition. At least since the Crusades and the conquest of the Americas, political theorists have struggled with the difficulty of reconciling ideas about justice and natural law with the practice of European sovereignty over non-Western peoples. In the nineteenth century, the tension between liberal thought and colonial practice became particularly acute, as dominion of Europe over the rest of the world reached its zenith. Ironically, in the same period when most political philosophers began to defend the principles of universalism and equality, the same individuals still defended the legitimacy of colonialism and imperialism. One way of reconciling those apparently opposed principles was the argument known as the “civilizing mission,” which suggested that a temporary period of political dependence or tutelage was necessary in order for “uncivilized” societies to advance to the point where they were capable of sustaining liberal institutions and self-government.

  Daaruit volgt dat het VOC-bewind als kolonialisme aangemerkt mag worden. Na de Britse Bezetting van Nederlands-Indie (Raffles) begon een ander tijdperk dwz Imperialisme (zie de intrede van het Binnenlands Bestuur) Eerst na de Atjeh-oorlog had Nederland volledige controle over de Indische archipel. De imperium opbouw was afgesloten.

  Het blijft natuurlijk een kwestie van definitie maar zo is het Geschiedkundig taalgebruik.
  zie ook https://historiek.net/imperialisme-betekenis-voorbeelden/84931/

  • R.L. Mertens zegt:

   @vandenBroek; ‘colonialism is a practice of domination etc. – Dus is kolonialisme = overheersing! Gewapenderhand ‘koloniseren’= onderwerpen en overheersen= bezetting!
   Vanaf het in puin schieten en de inname van Jacatra 1619 door JP.Coen begon de bezetting! Daarna volgde 1621 de volkeren moord op Banda! De Britten noemden hun overzeese gebiedsdelen dus ook dominions=bezittingen! Het is van Heutsz. die het hele eilandrijk Indië uiteindelijk onderwierp en vormde. Er werden in totaal 500 oorlogen/expedities= leerzame ondernemingen/pacificaties= vrede missies gevoerd voor het ‘onder het bestuur brengen’ Zie Piet Hagen 2018; Oorlogen in Indonesië – Wat geschied(!) is: in gewoon nuchter Nederlands taalgebruik; in plaats van: ‘geschiedkundig taal(?) gebruik’!

 4. vandenbroek@libero.it zegt:

  Overheersing en Bezetting van wat? Als zulke termen worden gebruikt dan moet dhr Mertens zijn begrippen wel definieren, dwz nader precisieren anders wordt het toeteren in de ruimte, het zijn slogans geworden. Want neemt nou bezetting, Nederlands-Indie kwam onder Japans militair bestuur. Het leger kreeg Java en Sumatra onder haar beheer terwijl andere onderdelen van Nederlands-indie een Marine bestuur kregen. De Duitse bezetting van Nederland was anders Nederland kwam onder Duits burgerlijk bestuur. i.c. Seys-inquart en werd onderdeel van het Groot-Duitse Rijk.

  De VOC was gericht op handeldrijven, louter winstoogmerk, het roofkapitalisme, de militaire acties waren ondergeschikt aan en ondersteunde de handel zoals in Banda, het behoud van het kruidnagelmonopolie, wat inhoudt winstmaximalisatie.

  De Britten noemde hun kolonies weliswaar dominions, maar zo werd ook Wales genoemd. Aan dominions werd pas op de Imperial Conference van 1926 een speciale status gegeven: “The central conclusion of the Imperial College was that the Inter-Imperial Relations Committee drew was that the Dominions were: ‘autonomous Communities within the British Empire, equal in status, in no way subordinate to one another in any aspect of their domestic or external affairs, though united by a common allegiance to the Crown, and freely associated as members of the British Commonwealth of Nations’. The statement was ratified by the Conference on 19 November 1926”. Dan krijgt Dominion=Bezitting wel een andere inhoud dan wat dhr Mertens bedoelt.

  Dhr Mertens zegt het zelf : Onder BESTUUR brengen. Het boek van Fasseur heet niet voor niets: “De Indologen Ambtenaar voor de Oost 1825-1950: er werd toen een bestuurlijke elite voor Nederlands-Indie gevormd. Trouwens het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger werd toch ook pas in de 19de Eeuw gevormd.

  Maar als dhr Mertens zijn begrippen niet kan en wil definiëren, waar praat hij dan over? Dan kunnen we toch net zo goed aan de bar zitten?

  • vandenbroek@libero.it zegt:

   Ik zal het anders en in nuchter Nederlands beschrijven: wat was het Bestuur, het gouvernement zonder Bestuursambtenaren, de ambtenaren van het Binnenlands Bestuur (1825)?
   Wat was Nederlands-Indië zonder haar Leger, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (1815)?

   • R.L. Mertens zegt:

    @vandenbroek; ‘begrippen etc.’- Het begrip: bezetting? Overheersing van een land en volk! -In je eigen land; rechteloos, onderdrukt in woord en gedachte, 3e rang onderdaan etc. door een vreemde mogendheid; wel of niet door een burgerlijk- /militair bestuur.! Sharir; ‘de minderwaardige positie; maatschappelijk en geestelijk is de wrok tegen dat op hen neerkijkende ras’! – Alle Westerse landen gebruiken veelal verhullende/eufemistische aanduidingen voor door hun onderworpen territoria! – ‘Ned, Indië zonder haar leger etc.’- Dan bestond/ontstond er geen Indië. – De VOC dreef gewapend(!) handel. Sloot (wurg) contracten. Desnoods op straffe van vernietiging van de tuinen/perken; zie hongi tochten!
    -note; ik heb de Japanse bezetting ondergaan; totaal niets(!) te zijn in een vijandige omgeving. Ik was een sinjo Belanda tai = strond Hollander! Te buigen voor de Jap om hem te passeren. – Zoals ook de Inlander destijds hormat moest geven aan de Hollander (tot ca 1925) Hormat= eerbied; dus bij het passeren van een Belanda; even stoppen en een hoofdknik maken!

    • vandenbroek@libero.it zegt:

     @dhr Mertens
     De koloniale geschiedenis is vooral geschreven vanaf het scheepsdek, de vestingwallen van de factorijen, de hoge stoepen van de deftige patriciershuizen of vanaf de trappen van het Paleis van de Gouveneur-Generaal”.

     Neem nou de koloniale pretentie om de officiële residentie van de Gouverneur-Generaal PALEIS te noemen. Het was de koloniaal zeker in zijn bol geslagen of de GG had te lang in de tropische zon gezeten dat hij zijn residentie Paleis noemt. In Nederland was dat voorbehouden aan het Staatshoofd zie Paleis het Loo, Paleis Soesdijk, Paleis Noordeinde etc. maar in Nederlands-indie waagde het Gouvernement de woning van zo’n ambtenaar want dat was de GG een paleis te noemen. Schaamteloos. Daarom moeten we de juiste benoemingen gebruiken zonder in pretenties, arrogantie of de waan van de dag te vervallen.

     Nederlanders=Totoks hebben de vernederingen in de Japanse bezetting meegemaakt, dan moest er voor de Japanner gebogen worden. Dat was voor een Nederlander echt teveel, buigen voor een Oosterling, dat paste niet in zijn superioriteitsbesef, dat ging tegen zijn natuur in, het was tegennatuurlijk! . Maar wat hebben Indonesiërs tijdens het kolonialisme en Imperialisme meegemaakt? In de Staatsinrichting werden ze Inlanders genoemd. Dat betekende dat ze vreemdelingen in eigen land waren. En hoelang heeft dat geduurd?

     Lees ik zo de verhalen van Totoks maar ook van Indonesiers dan heb ik echt wel moeite om mijn Indische Identiteit te handhaven tegenover zoveel verbaal geweld. Vooral wanneer auteurs zowel Nederlandse maar ook Indonesisches rechtvaardiging zoeken voor hun wandaden tegen Indo’s. Bij de Indonesiers is het hete hangijzer de Bersiaptijd.

    • R.L. Mertens zegt:

     @vandenbroek; ‘hete hangijzer; de bersiap tijd etc.’- Bij de Indonesiërs een hangijzer? Na die meer dan 300 jaar bezetting. – U bedoelt bij de (Indisch) Nederlanders! Voor de goede orde; ik heb die bersiap ook moeten(!) ondergaan. Heeft zeker niet mijn goedkeuring… echter het zijn feiten/gevolgen, die zeker zijn oorzaken hebben. Vooral in het politieke vlak; geen merdeka; dus amok!

    • vandenbroek@libero.it zegt:

     Ik gebruik juist het woord “heet hangijzer”. Een heet hangijzer wordt aangeduid als een moeilijke, gevoelige, actuele kwestie. Een hangijzer was een ijzeren voorwerp boven een haardvuur, waaraan bijvoorbeeld ketels en pannen werden opgehangen. Het hangijzer kon een eenvoudige ijzeren haak zijn, maar ook een ring, een stang of staaf met inkepingen, of een soort ketting. Zo’n ijzer werd door het haardvuur uiteraard gloeiend heet. Je moest dan ook oppassen dat je je er niet aan brandde als je bijvoorbeeld een ketel eraf tilde. Daardoor kreeg een heet hangijzer aangrijpen/aanvatten de figuurlijke betekenis ‘iets gevaarlijks doen’. Deze uitdrukking is inmiddels verouderd. Wel bleef een heet hangijzer in gebruik als aanduiding voor ‘iets gevaarlijks en moeilijks’. Het gaat dan vooral om politiek gevoelige onderwerpen.

     Ik bedoel juist dat het voor Indonesiers een heet hangijzer is. O.a. Mochtar Lubis, een Indonesische journalist en historicus maakt geen melding van de Bersiapmoorden tegen Nederlanders, indo-Europeanen en hun sympathisanten, terwijl het toch om tienduizenden slachtoffers gaat. Datzelfde geldt voor Hari Kecik en Abdoelgani, hoofdrolspelesr in Soerabaja van 1945 of politici als Sukarno, Hatta of Sjahrir.

     Dhr Merten heeft mijzelf attent gemaakt op het spraakmakende en verhelderend boek van Ethan Mark “The Japanese occupation (Bezetting) of Java in the Second World War”. Daarin zijn aanwijzingen te vinden van de radicalisering van de Indonesische Jeugd dat leidde tot de Bersiap. Hierbij is van belang het verschil tussen aanleiding en oorzaak van de Bersiap.
     Afgezien van dat Richard MCMillan schreef “The British occupation of Indonesia 1945-1946; Britain, the Netherlands and the Indonesian Revolution”. In bovenstaande aangehaalde boeken komt het woord Beztting=Occupation voor maar dan in verschillende betekenissen. Dhr Mertens mag zelf aangeven wat de verschillen zijn.

     Daarnaast ben ik bezig met case studies over de Bersiap . Dan vraag ik me af of deze moorden een criminele of politiek oorzaak hebben. Dat betekent dat deze moorden in haar context bekeken dienen te worden zoals bij de Olo-27 zaak in Padang. Dan kom ik toch tot opmerkelijke en voorlopige conclusies.

  • R.L. Mertens zegt:

   @Robert; een uiterst interessante tv.doc; over de zin van het ‘politie optreden’!

 5. Robert zegt:

  Criminele aspecten en politieke aspecten in de Bersiap tijd.De criminelen hielden huis onder de minderheden die zich niet konden verdedigen, opgehitst door Bung Tomo en de zijnen die moord en doodslag propageerden tegen minderheden die niet bewapend waren en easy targets waren voor geweld en doodslag. Het was een verschrikkelijke situatie, in een gezagsvacuum, die een cyclus van geweld aanzette.De Japanse bezetters speelden ook een rol door jongeren(Inlanders) een militaire opleiding gaven en politiek te scholen en te indoctrineren(Azie voor de Aziaten).Al met al een tragische ontwikkeling die leidde tot veel ellende voor de Inlanders en minderheden. De Nederlanders speelden ook een rol door ” hun Indie” terug te eisen en orde op zaken trachten te brengen met geweld, wat ook weer het leven kostte aan vele onschuldige mensen. Diep tragisch was dat allemaal.

  • RLMertens zegt:

   @Robert; ‘criminele/politiek aspecten van bersiap etc.’- Het was de Indonesische min.Soejono van het Londen kabinet, die vurig er voor pleitte het door Nederland ondertekende Atlantisch Handvest sept.1941; elk volk heeft zelfbeschikkingsrecht(!) in de 7 dec.1942 HM rede op te nemen. Hij was ervan overtuigd, dat zijn volk reikhalzend er naar uitkeek; merdeka! Bij de stemming in het kabinet was hij de enige(!) voorstander. Zelfs van Mook was er tegen. Toen de HM 7 dec.1942 ( 1 jaar na de ondertekening) werd uitgesproken; zonder het zelfbeschikkingsrecht te benoemen, werd Soejono lijkbleek. Enkele maanden erna stierf hij aan een hartverlamming. Insiders vertelden dat hij zich deze kwestie erg heeft aangetrokken – * En hij had mi. gelijk; want de verschrikkelijk ellende/bersiap en de gevolgen/politionele oorlog daarna; heeft Nederland over zich zelf afgeroepen! En wij(!) aldaar: geslachtofferd(!) aan de poging tot herbezetting van Indië!
   – Voor de goede orde; ca 10.000 (incl. pro Ned,) bersiap slachtoffers en in die ‘politionele oorlog’; 5000 Ned. militairen en meer dan 200.000 Indonesische slachtoffers. Door de verbrande kampongs/desa’s verloren 7.000.000 (!) Indonesiërs huis en haard! (10% van de toenmalige bevolking van 70 miljoen) – Hoezo voor ‘orde en rust’?

   • vandenbroek@libero.it zegt:

    Als het Atlantisch Handvest (1941) in samenhang met de Nederlandse politiek elke keer erbij gesleept wordt, waarom wordt dan niet de invloed van datzelfde Handvest op de Indonesisch politiek tijdens de Japanse bezetting niet verklaard. Dhr Mertens kan wel elke keer met zijn oorzaak->gevolg redenering komen, maar dan moet hij dat ook toelichten voor het gebeuren in de bezettingstijd, de Japanse wel te verstaan. Geschiedenis is geen éènrichtingsverkeer. Ik dacht dat Ethan Mark iets zinnigs over heeft gezegd.

    Dat verhaal over de ophitser Boeng Tomo wordt tot vervelens toe herhaald, dat het welhaast mythische en sprookjesachtige vormen begint te vertonen. Maar hoe kon Boeng zijn boodschap verkondigen? Was het in september/oktober 1945 zo gemakkelijk om een boodschap via de radio te verkondigen in Soerabaja. Wie heeft Bung Tomo geholpen om hem als luidspreker van de Indonesische revolutie manipuleren? daar mag toch eindelijk eens antwoord op komen. Marjolein van Pagee van o.a. Histori Bersama heeft een scriptie over hem en zijn rol in Soerabaja geschreven. De scriptie was tot voor enkele jaren vrij in te zien, maar nu staat er embargo op. Het lijkt meer obstructie en aantasting van democratische rechten, zoals vrijheid van meningsuiting. Hopelijk geeft het dekolonisatieproject uitsluitsel over d schimmige rol van Bung Tomo, trouwens in Indonesië is hij niet onomstreden!!!

    • Robert zegt:

     Ja het was gemakkelijk in Surabaya radio boodschappen uit te zenden. Ik luisterde daar naar de radiouitzendingen van Bung Tomo. Hij speelde een belangrijke rol in het zaaien van haat. moord en verderf! Daarom noem ik zijn naam hier “tot vervelens toe”. Hij zette aan tot de Bersiapmoorden van minderheden en anderen die werden beschouwd als tegenstanders. Waarschijnlijk is hij nu met Goebbels in de Hel.

    • R.L. Mertens zegt:

     @vandenbroek; ‘op de Indonesische politiek tijdens Japanse tijd etc.’- De Indonesische politiek( Soekarno ea) was slechts(!) gericht op onafhankelijkheid, desnoods via Japan. Het Handvest(voorloper VN) opgericht door VS en Engeland was een Westerse oproep. Aan die Westerse (!) landen die ‘koloniën bezaten’= bezettingen!
     @BoengTomo; ‘als luidspreker etc.’- In de Japanse periode werden op plekken waar veel publiek verwacht werd/komt; straathoeken, pleinen etc.; op paalhuisjes luidsprekers aangebracht voor de propaganda, oproepen etc..Boeng Tomo journalist, na bezetting van radio station Soerabja, maakte hij er meteen gebruik van om zijn vurige oproepen aan de Pemoeda’s van alle windstreken te verkondigen; dood of levend; merdeka! zie de tv. doc. merdeka! Zijn fanatieke oproepen inspireerden de jongeren, die slechts met bamboe roentjings de zwaar bewapende Britten aanvielen. Hij was de aanjager van strijd in Soerabaja. Hij omstreden? Hij staat daar als held genoteerd!
     @democratische rechten etc.- Daar over in Indië praten/bezigen is als vloeken in de kerk. Die hele Nederlandsche Indische periode is op fascistische leest geschoeid!

    • vandenbroek@libero.it zegt:

     Het opzetten van een radio omroep was zo eenvoudig en simpel dat alleen Bung Tomo en alleen in Soerabaja deed. Als ik het  vanuit een multiperspectief bekijk dan beschrijven Indonesische historici  maar ook de Amerikaanse historicus W.H. Frederick de gebeurtenissen in Soerabaja op een andere niet-ideologische en betrouwbare wijze.

     Bung Tomo is begin oktober 1945 betrokken bij de door de Indonesische nationalisten geleide bestorming van het Kempeitai-gebouw in Soerabaja. Daarna vertrekt hij naar Jakarta waar hij op hoog niveau contact heeft met andere Indonesische Nationalisten, hij schijnt  met Ministers contact gehad te hebben.  Hij keert in de tweede week van oktober terug naar Soerabaja waar hij zijn eigen politieke beweging opzet (BPRI) en zijn welbekende radiotoespraken begint uit te zenden. De Indonesische autoriteiten waaronder ook Bung Tomo besluiten om alle Nederlandse mannen en jongens in Soerabaja op te pakken en te interneren in de Werfstraatgevangenis. Sommigen spreken van gijzeling. Op 15 oktober beginnen de razzia’s. Indonesische extremisten gewapend met namenlijsten pakken meer dan 3500 mannen en jongens op. Meer dan 1600 passeren de Simpang Club waar een soort Volksrechtbank o.l.v. Bung Tomo deze mensen berecht en terechtstelt. Meer dan 50 personen, waaronder ook vrouwen worden op beestachtige wijze  met bijlen, speren en ander steek-of slagwapens afgeslacht. In de Simpang Club waden overlevenden  tot op hun enkels in het bloed. Deze gebeurtenis staat met de letterlijk bekend als “Bloody Monday”.

     Volgens de gangbare verhalen in Nederland resulteerde de “Ophitsing” en “vurige en fanatieke oproepen in iets meer dan 1, ik herhaal één week in een vloedgolf van bruut geweld door Indonesische extremisten. Dat lijkt mij een iets te simplistische verklaring met een hoog propagandistische inhoud  , een wel heel banale oorzaak-en-gevolg redenering voor het Bersiapgeweld in Nederlands-Indie.

    • R.L. Mertens zegt:

     vandenbroek; ‘bruut geweld door Indonesische extremisten etc.’- Er zou eenmaal lieden, die van de gelegenheid gebruik maken om lusten/wreedheden ter plegen op een vijand. Juist , die in wezen totaal niets van doen hebben met de situatie(!) die toen geschapen werd. – Die situatie ontstond toen nb. in de toren van het door Inlanders verfoeide Oranje hotel; ‘verboden voor honden en inlanders’ nb. na de Japanse bezetting, de driekleur triomfantelijk werd gehesen. Oog getuige pemoeda Henk Wurangia (Menadonees); ‘de bevolking begon zich vol verbazing en nieuwsgierigheid voor het hotel te verzamelen. Men stoorde zich in het begin niet aan de houding van de Indo’s en Nederlanders , die een provocatieve en arrogante houding aannamen alsof zij de oorlog hadden gewonnen. Een groep Nederlanders kwam uit het Loge gebouw voorzien van een Nederlandse vlag richting het hotel. Ik kon duidelijk horen, dat ze mij een niet onbekend lied zongen; oh schitterende kleuren van Nederlands vlag ….Wat te denken wat er toen daarna gebeurde?
     Een haat explosie zonder weerga! – Een banale oorzaak van gevolg en oorzaak? Lees Limpach; de brandende kampongs van gen.Spoor; de wreedheden van onze jongens…Juist in situaties van vijandschap/oorlog!

    • Hans Boers zegt:

     …Citaat R.L. Mertens zegt:
     29 oktober 2021 om 21:55

     …..van het door Inlanders verfoeide Oranje hotel; ‘verboden voor honden en inlanders’ nb. na de Japanse bezetting, de driekleur triomfantelijk werd gehesen. ……

     Ik merk aan het tijdstip dat u dit schrijft, dat het weer tijd is om de pillen te slikken en daarmee het geheugen weer op peil te brengen, want u falsificeert wederom de geschiedenis, wat betreft de connectie tussen de term “Verboden voor honden en inlanders” en het Oranje hotel, tegenwoordig geheten Majapahit hotel.

     Voor de zoveel-tigste keer: U BELEDIGT ten onrechte mijn wijlen familieleden SARKIES, waaronder mijn tante Charlotte Heijligers zaliger, die de voormalige eigenaren waren van het Oranjehotel (zelfs bedrijfsleiding gevoerd tot en met 1960) en die namelijk NOOIT en te NIMMER de door u gewraakte tekst in het Oranje hotel hadden geplaatst of publiekelijk ten toon gesteld.

     U roeptoetert uw bullshit telkenmale weer en u heeft geen bewijzen dat het volgens u zo was, dus kappen ermee met deze bulshitterij, ontstaan en afkomstig in/uit uw vergiftigd geestes vermogen. Ik beledig uw familieleden ook niet en zal het nimmer doen, dus waarom doet u het telkenmale wel ondanks eerdere verzoeken mijnerzijds.

     Omdat het Oranjehotel zo verfoeid werd door de Inlandes volgens uw ziekelijke beweringen, heeft men daarom dus een eetzaal in het huidige Mojopahit hotel vernoemd naar een familielid Sarkies van me. Vandaar dus ook dat men een levensgroot portret van mijn familie Sarkies er heeft hangen. Vandaar dus ook dat men er een plaquette met de “eerste steen gelegd” heeft hangen. Vandaar dus omdat het hotel zo verfoeid werd volgens uw ziekelijk brein????

    • R.L. Mertens zegt:

     @HansBoers;’falsificeert wederom etc.’- Hoezo? Was (uw familie)hotel Oranje dan zo geliefd bij het Inlandse volk. Is u niet bekend, dat ten tijde van tempo doeloe geen één geschoolde Inlander daar ooit heeft gelogeerd? Dat daar de Inlandse bediendes (ook) hebben moeten overnachten, geloof ik best. Maar enige (geschoolde) Inlander? Als gast?
     Toch typisch dat u en zovele zgn. Indië kenners dit bord nooit hebben meegemaakt. Wel de Inlanders, die nb.toen Europees onderwijs hadden genoten. In het Nederlands om juist deze geschoolde Inlanders te treffen ( want een koelie of sate verkoper zwemt in de kali).
     Wijlen mijn vader(geb.1912) Soerabajaan heeft mij 1946 deze plek en de Simpangclub aangewezen waar dit verbodsbord is aangebracht. Trouwens, naast de door uw genoemde relikwieën/aanduiding van de familie Sarkies is ook een groot schilderij van de verscheurde driekleur in de hal opgesteld; ‘de kristallisatie van de geestdrift van het Indonesische volk’, aldus pemoeda getuige Harun Zain, ex.minister. En op de entree voorgevel…. is aangebracht het bord; Verboden voor honden en inlanders! In het Nederlands!

    • Hans Boers zegt:

     @ RL Mertens:

     Nu dus ook al de Simpang club volgens u voorzien van zo’n bordje?
     Wat is het morgen? Ook bij Toko Piet en toko Aurora en restaurant Hellendoorn en wellicht ook nog Savelkoul?? Misschien ook nog een dergelijk bordje bij de gevel van de HBS waar wijlen ex-Pres. Soekarno zijn opleiding volgde samen met andere Inlandse medestudenten? (Jimerto weg/Cannalaan.)

     Hoho, wacht even, ik vergeet er een paar plekken waar straks in de toekomst in uw beweringen een dergelijk bordje heeft gehangen.
     Het Oranje hotel Makassar misschien ook nog.? En dat andere Sarkies Hotel aan de Embong Malang?

     Het schijnt ook dat u het gastenboek van het Oranje hotel in uw bezit heeft en durft te concluderen dat er geen één geschoolde Inlander heeft gelogeerd ten tijde van uw “tempo doeloe”. Dat is een prachtig stuk documentatie en voor historici vast wel van belang. Goed bewaren dat gastenboek; men weet maar nooit wat het ooit nog op de Pasar Rombengan op zal brengen.

     Het is dat u ouder bent….en het moeilijk “vechten” is tegen een iemand die bezeten is van een waan idee (en meerdere trouwens) en het ook nog ten toon spreidt op diverse weblogs.
     Ik kan slechts minachting voor u en uw leugens opbrengen.

     Het ga u goed R.L. Mertens en wens u nog veel haatdragend leugenachtig geschrijf toe zodat uw negatief auro zich kan voortwoekeren.

     Speciaal voor eventuele medelezers en of luisteraars die van wat muzikale klanken houden en wat pertinent niet voor wie dan ook bedoeld is. Zo maar voor de lol:
     https://youtu.be/hnzHtm1jhL4 They are coming to take me away haha hoho he haha.

     En voor de rest hou ik het maar voor gezien, zonde van mijn tijd en energie en jammer dat ik me heb laten verleiden.

    • R.L. Mertens zegt:

     @HansBoers;’leugens etc.’- Het Oranje hotel werd door de fam.Sarkies uitsluitend opgericht voor de Nederlandse elite in Indië. De ‘wij Nederlanders’ roepende lieden, vooral aangesloten bij de Vaderlandse club; een op fascistische wijze geleide groepering, die niets van doen moest hebben van een ethische oproep; om de Inlander te verheffen.
     Ook Indo’s ‘van Europese gehalte(!)’ waren daar welkom. En oa. Atjeh veteraan/ sergeant schrijver Zentgraaff, voorman voor de plantersgroep Java’s oosthoek, ‘tegen de dolle eisen van Oosterse nationalisten’ was daar een geziene gast. Zijn bijnaam; maarschalk van het blanke front! Voor Inlanders was dit hotel; slegs vir blanke!
     HC.Beynon; Verboden voor honden en inlanders; ‘In Nederlandse kringen een mythe. Deze twijfel heb ik nadrukkelijk naar voren gebracht bij de geïnterviewde prominente Indonesiërs wo. gen Nasution; had men het met eigen ogen gezien en ondervonden? Op deze vragen werd bevestigend geantwoord en dikwijls ook nauwkeurig de plaatsen genoemd’ En juist op het vm.Oranje hotel; bolwerk van vooroorlogse blanke superioriteit werd nb. na een Japanse bezetting de driekleur gehesen. Wat al een rode lap op een stier werkte; bersiaaaap! Hoezo leugens?

 6. Robert zegt:

  Mijn Javaanse oom Jaman, een arts, heeft gelogeerd toendertijd nog Ned Indie, in het Oranjehotel. Hij was een Inlander maar geen hond.

 7. Robert zegt:

  Gee Nederlander, maar een echte Inlandse intellectueel! Geen politicus noch een rampokker of Bersiap ophitser maar zoals de Joden zouden zeggen Ein Mensch! Hij was mijn dokter in mijn jeugd en ik ben nog steeds een bewonderaar van hem.

 8. Hans Boers zegt:

  Ik heb slechts een diepe minachting voor de onbeschaamde en riool journalistiek bedrijvende lezer en indiener van leugenachtige stukjes op dit forum en ook wederom minachtend en beledigend denkt en schrijft over een familielid van een andere medelezer hier.

  Op zijn Javaans: Ndas dablek, ndas edan, otak miring.

  Een interview met wijlen Gen. Nasution en dat ging zo:
  Interviewer: Hé Pak Nas, hoe gaat ie?
  Gen. Nasution: Ja goed joh, vertel, wat wil je weten? Wil je koffie? Echte koffie loh, geimporteerd uit het land van onze voormalige kolonisators. De bonen hebben ze gejat van onze plantages en naar Ghollaan gebracht. Te erg loh die bangsats. Alles gerampas door die gasten.
  Interviewer: Ja doe maar een bakkie, lekker. Het volgende: men zegt bla bla bla bla bla bla
  Gen. Nasution: Ja natuurlijk is dat waar gebeurd. Zelf gezien loh. Toen ik logeerde in één of ander hotel ( wadoeh ferheten al de naam, sorry ja) omdat er een vergadering was. (Psst niet opschrijven ja, ik heb het niet zelf gezien, maar anderen vertelden mij dit. Maar nogmaals niet in je interview schrijven ja, want anders worden deze beweringen niet voor waar aangenomen ja.)
  Interviewer: Neen, ik zal zeggen dat je het zelf hebt gezien. Vertel, wat weet je nog meer?
  Gen. Nasution: Oh, ik weet nog een heleboel, maar vertel jij eerst maar wat je voor de kost doet omdat je mij interviewt. Trouwens hoe kom je aan mijn adres en mobiel nummer?
  Interviewer: Ik schrijf over de Belanda Boesoek en zelfs over hun koetoe boesoek en je adres.mobiel nummer heb ik gekregen van je vriend Soeharto. Ik ben gisteren nog langs geweest bij hem en kreeg jouw nummer.

  En toen ging de interviewer verder met zijn interwiew met de generaal…en toen al, want toen kwam de Gajah Merah (Rode Olifant) met zijn grote snuit en blies het verhaaltje uit, want ze moesten verder naar Bali en de interviewer ging mee om daar de rotzooi te bekijken en te interviewen.

  Riool journalistiek…. doet me denken aan een ingenieur te Soerabaja die zich in het jaar 1912 ook al bezig hield met de riolering.

  https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=mertens+soerabaja&coll=ddd&page=5&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=0%7C20e_eeuw%7C&facets%5Bspatial%5D%5B%5D=Nederlands-Indi%C3%AB+%7C+Indonesi%C3%AB&facets%5Btype%5D%5B%5D=artikel&identifier=MMKB19:000554071:mpeg21:a00007&resultsidentifier=MMKB19:000554071:mpeg21:a00007&rowid=4

 9. vandenbroek@libero.it zegt:

  Opmerkelijk dat een discussie over het vlagincident zo uit de hand kan lopen over iets dat niet direct met het vlagincident heeft te maken. En dat na meer dan 75 jaar. Hopelijk geven de wetenschappers bij het dekolonisatieproject eindelijk eens duidelijkheid over deze schimmige gebeurtenis . Want wat er precies gebeurde IN het hotel lopen de meningen nogal uiteen.
  Maar aangezien ik van een lang weekend geniet, kom ik na woensdag terug op het onderwerp. Laat ik maar vanuit een meervoudig perspectief de bizarre gebeurtenissen in Soerabaja van 19 september 1945 bekijken.

  • Hans Boers zegt:

   Niks opmerkelijks aan. Iemand startte de discussie door er familie bij te slepen en hen te beschuldigen van iets wat niet waar was. Zo simpel is het.

Reacties zijn gesloten.