Baboe Soep heb ik na de Bersiap niet meer gezien

Vele jaren later maakte ik met mijn vrouw een reis terug naar Indonesië. Toen de taxichauffeur in Soerabaja hoorde dat ik daar was geboren, zei hij: ‘Jammer genoeg is het ziekenhuis waar u bent geboren afgebroken. Maar het hotel waar ik u nu naar toe breng, staat op dezelfde plek.’ Ik dacht: baboe Soep! Zij had gezegd dat je zult terugkeren naar de plek waar je nageboorte ligt. Ik was weer thuis.” Jan Somers in de NRC.

! De link is te openen in een inprivatevenster van de browser microsoftedge en incognitovenster van de browser googlechrome

! ook te lezen als scan van de gedrukte krant . Met dank aan Peggy Stein.

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

22 reacties op Baboe Soep heb ik na de Bersiap niet meer gezien

 1. Boeroeng zegt:

  Jan !!!

 2. R.L. Mertens zegt:

  @JASomers; ‘vooral de Indonesiërs sloegen er op los etc.’- Na meer dan 3 eeuwen bezetting; verboden voor honden en inlanders etc.; misstanden en bloed vergieten voortgekomen uit elkaar niet verstaan? Wie verstond wie niet? Een vorm van Oost-Indisch doofheid?

  • Jan A. Somers zegt:

   Het gaat over Indonesische rechercheurs bij de Kenpeitai. Wat heeft dat te maken met 3 eeuwen bezetting?

   • R.L. Mertens zegt:

    @JASomers; ‘Indonesische rechercheurs etc.’- Dat er op slaan etc. niets te maken met 3 eeuwen bezetting; verboden voor honden en inlanders etc.? Dat is nou precies wat er aan ons schort; empathy, wat zij; die inlanders ondergaan hebben in die ‘koloniale periode’. Wij leefden daar als een god in Frankrijk; met baboes, djongossen etc. We hadden het voor het zeggen. U woonde daar in (deftige; witte) Darmo buurt met baboe Soep; uw vader een hoge Piet etc. Maar zij; die Inlanders; totaal rechteloos, in achterbuurten en kampongs.- Ooit uw oren te luisteren gelegd bij hen die daar leefden. Bij hen, die lezen en schrijven konden? Ook niet bij uw ‘thuis komst’. Ik heb het gedaan; toen al in de jr.’45-’49. Ook bij mijn latere vakantie bezoeken jr.’80- 2014! – Al in de jr.’30 na de muiterij op de 7 Provinciën werd olv. gg.de Jonge met repressie geregeerd. Het woord ethicus werd een scheldwoord. Indië werd een politiestaat. Over fascisme gesproken! Het nationalisme ging (noodgedwongen) ondergronds. Maar onder die oppervlakte leefde het merdeka ideaal en groeide de haat tegen de Nederlanders. Aldus DM.Koch publicist; Een halve eeuw in Indië! Hierover heb ik vaak met de oudere generatie gehad, die bewust die periode hebben meegemaakt. Die opgekropte woede barstte los na okt.1945. Waarbij ook onverlaten hun baat namen om sadisme te laten botvieren! Zoals ook de ‘onzen dat deden in die zgn.
    politionele acties’! Zie Limpach!
    .

    • Anoniem zegt:

     De perbumi en indos waren slachtoffers van het Ned. koloniale system van divide et impera,

    • Jan A. Somers zegt:

     “‘Indonesische rechercheurs etc.’” Goh, ik wist niet dat u bij de Kenpeitai ook met die Indonesische rechercheurs te maken heeft gehad. Die aan hun CV moesten werken. Ook uw tenen kapot geschopt? En met de verkeerde kant van de karwats in uw nek gemept?
     Uit uw verhalen kan ik opmaken dat u en uw ouders heel slecht met die inlanders zijn omgegaan. Uw moeder sloeg zeker de baboe met de verkeerde kant van de sapoe lidih? En uw ouders waren uiteraard tegen de ethische politiek, die Indië heeft opgewerkt tot een moderne staat. Werden die inlanders alleen maar arrogant van. Ik heb zo het idee dat u bij uw teugkomst daar heel slecht bent ontvangen. Maar dat is na uw slechte daden toch begrijpelijk? Kennelijk hadden ik en mijn ouders zich altijd netjes gedragen tegen de Inlanders, Heb bij mijn terugkeer niets van boosheid gemerkt. Ook niet bij mijn Indonesische medestudenten in Delft en Rotterdam, En bij Indonesische stagiaires op mijn werk bij TNO.
     De geschiedenis met de Zeven Provinciën heeft overigens niets met nationalisme te maken. Voor die muiterij zijn net zo goed Nederlandse schepelingen gestraft als Indonesische. Geen repressie, maar (zowel Indonesische als Nederlandse muiters) gestraft conform het Wetboek van Strafrecht.
     U schijnt geen relevante literatuur te lezen, voor uw gemak hierbij een citaat, een beetje ingekort: De bezuinigingen hadden niet alleen de sterkte van het leger aangetast, ook waren in 1931 de traktementen bij leger en marine twee keer met 5 procent verlaagd. Eind 1932 vonden in Soerabaja grote demonstraties plaats naar aanleiding van geruchten over verdere salariskortingen. Na ontkenning werd in januari 1933 deze verlaging toch doorgevoerd, oplopend tot 7 procent. Bij de hierop volgende demonstraties en dienstweigering op grote schaal werden honderden arrestaties verricht. De pantserkruiser De Zeven Provinciën, een verouderd oorlogsschip dat als opleidingsschip werd gebruikt, was met 256 Inlandse en 141 Europese schepelingen, en 30 officieren op oefenreis toen aan boord de nieuwe traktementsverlaging en de onrust in Soerabaja bekend werden. Op 4 februari, terwijl het schip voor Koetaradja, de hoofdplaats van Atjeh, voor anker lag en de commandant met enkele bemanningsleden zich aan wal bevonden, overmeesterden Inlandse schepelingen samen met een deel van het lagere Europese personeel het schip. De muiters maakten bekend dat de actie een protest was tegen de salariskortingen en de gebeurtenissen in Soerabaja en dat geen geweld werd beoogd. De muiterij kwam hard aan bij de Europese bevolking; de marine als symbool van de Nederlandse grootheid was gekrenkt en daarmee het nationale gevoel. Inlanders bleken een groot oorlogsschip te kunnen besturen, men kon de gewapende macht kennelijk niet meer vertrouwen. Het ging om een loonconflict, maar aangezien aanvankelijk niet bekend was dat ook Europees marinepersoneel volop aan de actie deelnam werd de muiterij opgevat als een politieke opstand. Op 7 februari vond in Batavia een grote betoging plaats waarbij duizenden Nederlanders en Indische Nederlanders van hun trouw en liefde aan vorstin en vaderland getuigden, en uiting gaven van hun afkeer van Indonesisch nationalisme, socialisme en communisme. Bemiddelingspogingen van vakbonden faalden, de gouverneur-generaal en de marineleiding eisten onvoorwaardelijke overgave. Een vliegtuigbom, bedoeld als schot voor de boeg, raakte het schip zelf waardoor 23 opvarenden werden gedood, waarop de muiters zich overgaven. De muiters werden tot zware gevangenisstraffen veroordeeld, tot 18 jaar, maar werden in 1937 ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana vervroegd in vrijheid gesteld.

    • R.L. Mertens zegt:

     @JASomers; ‘slecht met die inlanders etc.’- Waaruit maakt u dat op? Uit mijn reacties tegen dat koloniale gedoe? Mijn oma is een Javaanse…woonde in de Japanse tijd bij haar in de kampong. Na 1945 vooral inzicht gekregen in de verhouding ‘wij Nederlanders tegen Indo’s/Inlanders etc .’- Die ethische politiek, die Indië opgewerkt tot een moderne staat…oh ja? En die Inlanders tot onafhankelijkheid heeft geleid? – Er moest 4 jaar bloedige strijd komen om merdeka te bereiken! – Uit de Encyclopedie van Nederlandsch-Indië;
     ‘de Javaan kent weinig behoeften….hij is onnadenkend en zorgeloos voor de toekomst’
     Prof.Jan Breman; ‘in Indië werd de inheemse bevolking als ondergeschikt weggezet en systematisch gescheiden van de autochtone Nederlander’. – Dat die Indonesische rechercheur u er op los sloeg was zeker u duidelijk te maken, hoe dankbaar hij is voor de genoten ethische politiek!

 3. Bung Tolol zegt:

  De Inlander werd na 1945 Pribumi genoemd ( First on the soil ) Er is hiernaar onderzoek gedaan ,nou erg veel Pribumi,s zijn er niet eens in Indonesia ! Van de 17,5 Nederlanders zijn er ook maar 350.000 die kunnen zeggen dat ze “”Echte “” Nederlanders zijn ( Nee ook Wilders is geen echte Nederlander ) Bij die Amerikanen is het al niet anders ,First on the Soil “” zijn volgens mij alleen maar die Indianen ! Trump is van Duitse komaf ,Kennedy Iers en FDL Roosevelt had Nederlandse roots .Over Australie zullen wij maar zwijgen ,want daar zijn zij nog bezig hun Pribumi,s oftewel de Aboriginals uit te moorden .Zelfs de huidige Japanner is niet “” First on the Soil “” schijnt dat er voor hun al een ander volk woonde ,die zijn natuurlijk ook vakkundig vermoord .Conclusie de hele wereld is door dat mixen ,door elkaar gehaald ,gelukkig zijn er nog wel Volbloed Indo,s maar die zitten nog in dozen de z,g INDOZEN ,die moeten dus eerst nog uitgepakt worden ..😁😎😜

  • Bung Tolol zegt:

   Correctie 17,5 Nederlanders moet zijn 17,5 miljoen Nederlanders .Jammer eigenlijk want ik zie liever 17 en een halve Nederlander hier rondlopen dan 17,5 miljoen Nederlanders !

  • Jan A. Somers zegt:

   “nou erg veel Pribumi,s zijn er niet eens in Indonesia ! ” Met uitzondering van de papoea’s van het eiland Papua, zijn de voorouders van het huidige Indonesische volk waarschijnlijk afkomstig uit verschillende delen van het Aziatische vasteland. Deze proto-Maleiers uit Voor- en Achter-Indië, en de deutero-Maleiers, afkomstig uit Achter-Indië maar reeds vermengd met Mongolen, verdreven de oorspronkelijke bevolking van mogelijk Melanesische afkomst of vermengden zich ermee. Het was een proces waar, bij gebrek aan overlevering, alleen over gespeculeerd kan worden.
   Het is niet bekend hoe en wanneer de hindoe-Indonesische rijken zijn ontstaan. Inheemse bronnen ontbreken en de Chinese kronieken zijn niet geheel betrouwbaar; de in die kronieken beschreven gezantschappen die de keizer in audiëntie heeft ontvangen kunnen zowel hofdignitarissen als kooplieden zijn geweest. Bovendien moest de chroniqueur blindvaren op de verhalen die hem werden verteld en was voor de plaatsing van de geografische aanduidingen in het toenmalige wereldbeeld enige fantasie nodig.
   Het kunnen belangrijke kooplieden uit Voor-Indië zijn geweest, uit de hoogste kaste der brahmanen, die als vreemde heersers over de autochtone bevolking hun cultuur en levensovertuiging introduceerden maar tegelijkertijd tot assimilatie kwamen. Naast deze passieve rol van de inwoners van de Indische archipel zijn er ook aanwijzingen voor een veel actievere rol in de handel op de oostkust van Afrika en de Rode Zee. Het kan dan zijn dat handelsvorsten uit de archipel op hun terugreis priesters uit Voor-Indië hebben meegenomen om aan hun persoonlijke macht sacrale wijding te geven. Men integreerde de nieuwe leer en de cultuur in het eigen leven voor zover die als nuttig en aangenaam werden ervaren, en gaf daaraan een eigen vorm.
   Koning Sanjaya was de eerste bekende vorst van het hindoe-Javaanse hof dat over Mataram heerste, gezien een inscriptie uit 732. Uit die periode stamt het aan Sjiwa gewijde tempelcomplex op het Diëng-plateau in Midden-Java waarvan Raffles de mystiek beschrijft als ‘land van de goden, reikend tot aan de wolken en uitkijkend op bergen en valleien. (…) Zelfs ongelovigen, wanneer zij de schimachtige tempels door de mist ontwaren en de wind door de bomen horen waaien terwijl de aarde onder hen rommelt en de donder de hemel achter de voortgejaagde donkere wolken doet schudden, moeten zich wel afvragen waar zich geen goden op deze plek bevinden’. Of ruim anderhalve eeuw later Hella Haasse, staand bij door islamieten verwoeste tempels: ‘Onder de aardkorst borrelt en sist het; even verder spuiten wolken gloeiende stoom te voorschijn (…). Dit is het hart van het antieke, sacrale Java.’
   In de negende eeuw verkreeg de Shailendra-dynastie, een boeddhistisch-Indonesische adel, de macht over Mataram op Java en Sjriwijaya op Sumatra. Onder deze dynastie kwamen bouwwerken zoals de Boroboedoer tot stand. Na enkele decennia moesten de Shailendra’s hun gebied in Midden-Java weer afstaan aan het nieuwe koninkrijk van Mataram, dat beweerde de rechtmatige opvolger van het oude Mataramse rijk van Sanjaya te zijn. Nadat omstreeks 1000 (het tweede rijk) Mataram tengevolge van oorlogen in een aantal kleine rijkjes was uiteengevallen, waren in Oost-Java twee nieuwe rijken ontstaan en tot grote bloei gekomen: Janggala en Kediri. Kediri had een leger van dertigduizend man en een ambtelijk regeringsapparaat. Omstreeks 1300 werd het rijk van Modjopahit gesticht dat spoedig het Sumatraanse Sriwijaya in macht voorbijstreefde.
   Halverwege de 14e eeuw zette het verval van Modjopahit in, dat versneld werd door de opkomst van islamitische havenvorstendommen aan de noordkust van Java.

  • A. Olive zegt:

   Ik heb gehoord dat de meeste Indonesiers zichzelf niet Pribumi genoemd willen worden. Is dat zo?

   • Bung Tolol zegt:

    De nieuwe gouverneur van Jakarta Anies Baswedan had de Pribumi opgeroepen om een grotere rol te spelen in Indonesie .Een reactie op Face Book haal ik eruit . “” Please give him a change “” That chance is already out when he said “” Pribumi will be united /strong again ! LOL BYE BYE BITCH ! Ik ken nogal wat Indonesiers ,die noemen zich het liefst naar hun eiland-groep b.v Ik ben een Javaan ,Soendanees of Sumatraan etc etc .In het buitenland zullen zij zich wel een Indonesier moeten noemen .( Doe ik ook voor het gemak ,anders moet ik zo veel uitleggen boson tog ).Stel je voor dat ik in Duitsland zeg dat ik een Hollander ben ,krijg je veel vragende gezichten ,zo van ??? Daarom zeg ik in het buitenland “” Yes I am from Indonesia “” Klaar al ! 😎

    • R.L. Mertens zegt:

     @BungTolol; ‘i am from Indonesia etc.’- U bedoelt i am out(!)… of Indonesia! Liever i,..ajam Indonesia!😊

 4. vandenbroek@libero.it zegt:

  Wat “echte” Nederlanders zijn is voor discussie vatbaar, want wat leerde ik bij geschiedenis op de lagere school in Rijswijk:,,,de Batavieren kwamen bij Lobith Nederland binnen…….
  Lobith is vanwege de waterstanden in mijn geheugen gegrift.

  Trouwens: Of je Nederlander bent, hangt af van het tijdstip dat jij of je (voor)ouders in Nederland binnenkwamen. Hoe zal ik dat aan een volbloed Nederlander uitleggen? Toen ik dat eens zei, antwoordde de volbloed-Nederlanders met een keurig accent, dat ik goed Nederlands spreek. U ook, antwoordde ik gevat. Toen mijn zoon dat hoorde, hij is niet geboren in Nederland, verstaat soms maar spreekt geen Nederlands als hij wilt, lagen we Indisch-blauw van het lachen. Ach Nederlanders , een raar volkje.

  Nu ik het toch over de Batavieren of Bataven heb. Batavia is vernoemd naar de Bataven. Als ik doordenk dan waren de inwoners Bataven of Batavieren. Sommigen noemen de inwoners Batavianen, maar als je dat woord snel zegt dan klinkt als Bavianen. Dan maar Bataven

  • Jan A. Somers zegt:

   “Of je Nederlander bent, hangt af van het tijdstip dat jij of je (voor)ouders in Nederland binnenkwamen.” Ik was bij mijn geboorte in Soerabaja al Nederlander. Zelfs nog nu op het gemeentehuis en de kerk in Surabaya.
   ” Nederlanders , een raar volkje.” Sinds ik met u kennis heb gemaakt, kan ik me dat wel enigzins voorstellen.
   “Dan maar Bataven’ Orang Betawi.

 5. Bung Tolol zegt:

  Nou nou Heer Somers ,u heeft het vandaag zondag ,Dags des Heeren ,wel op uw heupen met die 2 (dua ) lange reacties op 10:49 uur en 11:11 uur en wat heeft u tussen 10:49 uur en 11:11 uur uitgespookt ? Moest het even vragen ,want ben een schriftelijke cursus Rechercheur aan het doen .Wat die Indonesische rechercheurs van “” Die Mep en Sla er maar op Los club “” betreft U heeft toch hopelijk wel teruggemept ? 🤣

  • Jan A. Somers zegt:

   “die 2 (dua ) lange reacties op 10:49 uur en 11:11 uur en wat heeft u tussen 10:49 uur en 11:11 uur uitgespookt ?” Ach, weet u, ze lezen niet wat u zo uit de boeken kunt halen. Alles wat u van mij hier op Javapost en op I4E ziet is zelfplagiaat: tekst in boek opzoeken (het meeste werk), selecteren, kopiëren, plakken, punten en komma’s schuiven. Ik heb liever dat ze zelf eerst lezen, kan ik zondagsrust vieren.

 6. vandenbroek@libero.it zegt:

  Wat die Indonesische rechercheurs betreft, hadden de Japanners in de bezetting gewoon de agenten van de Politieke InlichtingenDienst PID overgenomen, die hadden het handwerk van de Nederlanders geleerd en dat was niet breien. Die PIDmannen wilden zich op zijn Indisch bewijzen, dubbelbewijzen zogezegd. En bij de Japanners ging dat ruig aan toe. Meer dan de helft van de verdachten overleefden een verblijf in de gevangenis bij de Japanners niet.

  Het hing er maar af waar je verdacht van werd en de verdenking werd bij jou of de medeverdachten er wel uitgeslagen. In de tijd dat dhr Somers opgepakt werd, speelde de vuurpijlenaffaire in Soerabaja een rol. Waarschijnlijk had dhr. Somers geen relatie met de andere verdachten en paste hij niet in het profiel van iemand verdacht van daden van Verzet . Hij had klaarblijkelijk andere dingen op zijn kerfstok en werd na een toch lange tijd alsnog uit de gevangenis ontslagen

  Andere verdachten kwamen er niet zo genadig van af. Als er 8 personen met dezelfde familienaam op dezelfde dag onthoofd werden , dan was er wel wat aan de hand.
  En dat onthoofden ging niet zomaar. De Japanners waren wel zo “netjes” verdachten voor de rechtbank te brengen en volgens de Japanse regels te laten veroordelen. Het vonnis werd zelfs bij gerechtelijk bevel uitgevoerd. Er moet nog ergens zo’n vonnis rondzwerven en daarnaar ben ik op zoek.
  Meer dan 100 personen werden vanwege de vuurpijlenaffaire door de Japanners onthoofd. Waar rook is, is vuur, maar waar in Soerabaja rook was, was er nu een vuurpijl.

  • Jan A. Somers zegt:

   “geen relatie met de andere verdachten” Als ze ff weinig te doen hadden, werd er ergens wel een sleepnet door een paar straten getrokken. Net als bij de echte visserij werd de oogst aan boord gesorteerd. De bijvangst werd dan terug in zee gegooid.
   Mijn verdenkingen waren mogelijke betrokkenheid bij de vuurpijlen (die er helemaal niet waren), de groep Meelhuisen, de NEFIS aan de zuidkust, en wapens in de roofdierenrots van de dierentuin. Gelukkig als je daar dan niets van af weet, hoef je niet te ontkennen, en dan vanwege de verhoren in de war raakt. Dat is het punt waarop ze je te pakken hadden. En de rest wordt er wel uitgeramd. Maar ook: Ik zat in een éénpersoonscel met eigen voorruimte. Af en toe kreeg je een medegevangene te logeren, vanwege ‘plaatsgebrek’. In de hoop dat men elkaar wat wist te vertellen. Dat werd er dan de dag erna er uit gemept. Niet alleen meppen hoor, ook werden je tenen kapot getrapt. En dan die karwats! Het was er niet leuk. Gelukkig naderhand opgeknapt door onze Indonesische huisarts.
   “wel zo “netjes” verdachten voor de rechtbank te brengen en volgens de Japanse regels te laten veroordelen. Het vonnis werd zelfs bij gerechtelijk bevel uitgevoerd.” Maar dat was toch wel een beetje anders, dan de gebruikelijke scheiding tussen politie, OM en rechtbank. Bij de Kenpeitai waren politie, recherche, OM, rechtbank en uitvoering van het vonnis in één hand.

   • R.L. Mertens zegt:

    @JASomers;’en dan die karwats etc.’- Het moet voor die Indonesiërs een ‘feest zijn geweest’ eindelijk die karwats tegen ethische Belanda’s te gebruiken. Ook voor uw Indonesische huis arts, die de Belanda patient ook mag genezen….van zijn ethische verwondingen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.