Bart Werdmuller von Elgg, bersiapslachtoffer te Slawi

Mail van P. van den Broek:

Volgens de Gravendienst werden in 1949 de stoffelijke resten van dhr. Werdmuller van Elgg , bijnaam “Bart” herbegraven in een verzamelgraf op de begraafplaats Kalibanteng te Semarang.
Hij werd in de Bersiapperiode in de omgeving van Suikerfabrieken in Slawi met tientallen, wellicht honderden anderen op beestachtige wijze om het leven gebracht. Hele families, waaronder onschuldige kinderen, vrouwen en ouderen zoals Frederiksz, Mac Gillavry en Doderlein werden toen uitgemoord.

De naam van dhr Werdmuller van Elgg overleden te Slawi is niet te vinden op de web site van de Oorlogsgravenstichting maar wel de naam  “Bart”.
Zijn er naambestaanden of bekenden die kunnen bevestigen :
-dat “Bart de bijnaam van dhr. Werdmuller van Elgg was?
-dhr Bart Werdmuller van Elgg omstreeks 12 Oktober 1945 in Slawi onder de slachtoffers bevond?

zie ook https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/6875/bart

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

31 reacties op Bart Werdmuller von Elgg, bersiapslachtoffer te Slawi

 1. Anoniem zegt:

  De Koning bied verontschuldigen aan de Indonesische regering.
  Hij weet niet half wat er daar gebeurd is.
  Wij ( ik ) kwam net uit kamp Ambarawa.
  Hij moest door het stof.
  De Hollanders wilden alleen maar geld overeenkomstig het VOC bepaald.Deze mensen bestuurden toen de Nederlandse regering.

  • Bung Tolol zegt:

   Ja dit komt natuurlijk hard aan bij die Indische gemeenschap ,wel excuses aan die Indonesiers en omgekeerd niet ! Maar vergeet niet dat verontschuldigen hoefde van die Indonesische regering niet .Die Indonesische regering weet natuurlijk als de beste ,dat waar er twee kijven er ook twee schuld zijn .Het zou anders zijn als de Indonesische regering excuses eist ! maar dat doet die regering niet ,want dan gaat de beerput open en Indonesie heeft geen behoefte dat die open gaat ,sudah laat maar ! Kun je het de koning kwalijk nemen ,dat hij op eigen houtje excuses heeft aangeboden ? Willem-Alexander is van 1967 en in de schoolboeken wordt er maar summier over die Indische geschiedenis verteld ,Moet hij dus zelf er over lezen ,Nou W.A lijkt mij geen boekenwurm ,hij had zich wel beter moeten laten voorlichten door mensen ,die die tijd aan het lijfe hebben meegemaakt ,dan had hij geweten wat die Bersiap teweeg had gebracht .Nu komt hij daar te laat achter .Beetje tolol zou Maxima gezegd hebben ! 😎🤔

  • Jan A. Somers zegt:

   “De Koning bied verontschuldigen aan” Wat heeft dat te maken met Bart Werdmuller van Elgg? Heeft de koning hem vermoord?

  • Anoniem zegt:

   @Anoniem; ‘niet half wat daar gebeurd is etc.’- En U wel? – 4/10’45, Batavia; Geen zelfbeschikkingsrecht= geen merdeka= amok/bersiap!

   • Jan A. Somers zegt:

    “Geen zelfbeschikkingsrecht” Hoezo? De plannen voor de RTC met betrekking tot de onafhankelijkheid van Indonesië lagen vóór de oorlog al klaar. Daar werd buiten Java al hard aan gewerkt toen op Java de bersiap uitbrak.

 2. Hans Boers zegt:

  En as usual wijkt men weer af van het draadje en komt het geliefkoosde stokpaard binnen galopperen en zit de heer P. v.d. Broek met smart te wachten of er een reactie komt op zijn verzoek.

  Heer van den Broek, ik heb ’s rond gesnuffeld in de dossiers bij het NA/OGS onder de juiste naam WERDMÜLLER VON ELGG. In de betreffende dossiers zitten weer namen van verwanten e.d.
  Wellicht dat u via die manier meer te weten kan komen? Is een suggestie. Misschiuen heeft u er al in rondgeneusd??

  Let wel: Het NA/OGS heeft ook dossiers over personen met de FAMILIENAAM BART.

  https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00446?searchTerm=werdmuller&sort_column=prs_achternaam&sort_type=asc&resultsPerPage=50&page=&activeTab=nt_sub_list_legacy voor de naam Werdmüller von Elgg.

  https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00446?searchTerm=bart&sort_column=prs_achternaam&sort_type=asc&activeTab=nt_sub_list_legacy voor de naam BART.

 3. geachte P. van den Broek,

  Mijn naam is Joy Werdmüller von Elgg, Het lijkt mij zeer waarschijnlijk dat dit klopt. Bij indische families, zoals ook bij mijn familie was het de gewoonte om iemand een bijnaam te geven. Mijn vader b.v. heette Otto, maar werd Dick genoemd. Ik had ooms die Nono en Boengkie heetten en tantes die Tata en Mimi heetten, allemaal bijnamen. Mijn grootvader is door de Japanners gemarteld en vermoord, hij ligt op de erebegraafplaats Menteng Pulo in Jakarta. Er zijn nog meer familieleden omgekomen en omgebracht, maar heb ik dit alleen gehoord van familieleden die al zijn overleden helaas. Ik zou het graag met zekerheid weten.. De naam is overigens Werdmüller von Elgg. Hopelijk heeft u hier wat aan.

  Vriendelijke groet,

  Joy Werdmüller von Elgg

 4. Boeroeng zegt:

  Roosjeroos meldt deze geboortes te Indië,  jongens 1906-1908
  10-10-1906 Werdmuller von Elgg Louis
  29-06-1907 Werdmuller von Elgg Otto Rudolf
  15-12-1907 Werdmuller von Elgg Willem Christiaan
  27-11-1908 Werdmuller von Elgg Nilhelm Edward

  Louis overlijdt 18 September 1944 a/b Junyo Maru
  Otto Rudolf overlijdt 06-07-1907 te Tjilatjap,  zie roosje roos , gebruik werdmüller von elgg, met umlaut op u
  Wilhelm Christiaan overlijdt 20 oktober 1983 Amsterdam
  Wilhelm Edward overlijdt 23 juni 1996 in Den Bosch

  So???? Bart is niet aangegeven bij de burgerlijke stand te Indië ca 1907 ?
  Of buiten Indië geboren ?

  • vandenbroek@libero.it zegt:

   Volgens de Oorlogsgravenstichting OGS werd “Bart” in 1907 geboren, maar onbekend is welke plaats. “Otto Rudolf” en “Willem Christiaan” Werdmüller von Elgg komen dan in aanmerking voor de bijnaam “Bart”, maar zij zijn op andere data gestorven.

   Blijft een andere mogelijkheid over: de geboortedatum 1907 kan een schrijffout zijn: er is een Werdmüller von Elgg die in 1945 stierf en dat is: Johan Alexander Werdmüller von Elgg (1897-1945). Helaas is niet aangegeven waar hij precies gestorven is. Wellicht kan Joy Werdmüller von Elgg uitsluitsel geven. https://www.genealogieonline.nl/stamboom-boerstra/I27622.php

   Ik heb het advies van dhr Hans Boer gevolgd en bij het NA verder gekeken. Op de Rode grafkaart van Bart staat:
   citaat: vermoord door de bevolking – Afkomstig uit Massagraf Slawi. 7 vrouwen, 12 mannen. 3 kinderen + 2 onbekenden. Omdat er naar verhouding weinig vrouwen zijn, werd het massagraf op de …..(onleesbaar) afd. geplaatst – Herbegraven op 15.10.1949 – (met potlood is toegevoegd): Wellicht Ds. H. Bart, Ind. predikant. Singhanang? (adresboek) z.o.z.

   Ter informatie: op de graffoto is te zien dat Bart in een massagraf begraven is tezamen met: van Rossum, K.Plantinga, Risakotta, K.W. Sinambula, Risakotta, Anakotta, Pankai en Dijkstra. Zij allen werden op 12-10-1945 vermoord.
   Mijn vraag is of er een verband bestaat tussen deze namen.

    • vandenbroek@libero.it zegt:

     Opmerkelijk dat dhr. J.A. Werdmuller von Elgg juist in de strafgevangenis Tjipinang te Batavia stierf. Toch niet een normale plaats om als 48 jarige te sterven. Dat niet alleen, druk ik in de datenbank van de Oorlogsgravenstichting bij zijn naam op “strafgevangenis Tjipinang” dan stierven opmerkelijk veel, ook jonge personen in die gevangenis. Maar een gevangenis was in de Japanse bezettingstijd toch geen uitgelezen plaats voor de goede gezondheid.

     Het zal mij niet verbazen als Werdmüller von Egg betrokken was bij, verdacht werd van illegaliteit/Verzet in Nederlands-Indie. Iets ter onderzoek voor Sophiahof of dhr Keppy?

    • Jan A. Somers zegt:

     “Toch niet een normale plaats om als 48 jarige te sterven.” Waarom zouden daar in bezettingstijd geen jonge mensen zijn overleden? Juist wel, zou ik zegen. Heb daar voldoende ervaring mee. Ben er overigens gezond binnen gekomen, en een beetje ongezond uit gekomen. Maar dat is al lang geleden, niet belangrijk meer.

 5. Hans Boers zegt:

  Verloving tussen Erna Ch.J. Jansen en B. Werdmüller von Elgg te Bandoeng op 7 mei 1929. (Nieuws van de Dag voor N.I. 7 mei 1929)

 6. Hans Boers zegt:

  Recapitulatie chronologisch:
  Mail oproep:
  De heer van den Broek STELT VAST dat een slachtoffer genaamd de heer Werdmüller von Elgg met bijnaan Bart in een massagraf Slawi begraven is.
  Dan vraagt de heer van den Broek in zijn vaststelling notabene:
  Zijn er naambestaanden of bekenden die kunnen bevestigen :
  -dat “Bart de bijnaam van dhr. Werdmuller van Elgg was?
  -dhr Bart Werdmuller van Elgg omstreeks 12 Oktober 1945 in Slawi onder de slachtoffers bevond?

  Mijn bewering op het bovenstaande: Als de achternaam van de persoon met bijnaam “BART” volgens OGS reeds bekend is als Werdmüller von Elgg, dan zal OGS NOOIT en te NIMMER de naam BART op het hruis zetten maar de naam Werdmüller von Elgg.
  Derhalve is de naam BART op het kruis de achternaam BART en niet de bijnaam.

  Daarna vraagt de heer van den Broek of er verband bestaat tussen de namen van de personen op het verzamel eregraf. Het enige verband wat ik kan herleiden uit de documenten is het feit, dat bedoelde personen hoogstwaarschijnlijk aldaar gezamenlijk werden vermoord en in een kuil werden begraven en later herbegraven. Hoogstwaarschijnlijk zullen het personen zijn geweest die aldaar toevallig of niet ( gezamenlijk )aanwezig waren.(Zie rode stamkaart NA/OGS van de heer BART.)

  Daarna verdiept de heer van den Broek zich in de gevangenis Tjipinang m.b.t. slachtoffer Werdmüller von Elgg, J.A. en verwondert zich over het feit dat de gevangenis geen gezonde plaats was en ook geen normale plaats om te sterven.
  U heeft werkelijk totaal geen praktisch inzicht in wat er gebeurde destijds en hoe één en ander te werk ging, anders zou u zich niet iets dergelijks verwonderd afvragen.

  Tjipinang was een “omgetoverd” to burgerkamp, waar zowel strafgevangenen zaten alsmede poltieke gevangenen (deze laatsten werkden elders door de Kenpetai verhoord) en wegens uitputting door verhoor naar de ziekenafdeling van Tjipinang gebracht alwaar zij (eventueel aan de gevolgen van het verhoor of gewoon door ziekte) stierven.

  Kan de heer van den Broek nu exact uitleggen waar hij op zoek naar is? Als hij tenminste hulp wilt aanvaarden van mede speurders. Er wordt nu van de hak op de tak gesprongen en er wordt door derden informatie aangebracht waarschijnlijk voor nop?

  Wat zoekt u nu precies? Of Bart de bijnaam was van een zekere heer Werdmüller von Elgg die in het verzamelgraf Slawi ligt te rusten? Dat kunt u vergeten. In het verzamelgraf Slawi ligt de heer BART met achternaam.

  Zoekt u verder wellicht iets anders over personen met de achternaam Werdmüller von Elgg? Wat precies?

  Zoekt u iets over de Tjipinang gevangenis annex burgerkamp? Genoeg te vinden erover.

  Of voorziet u medelezers op dit forum van onnodig speurwerk?

  Weest u eens een keer duidelijk en exact en kom er mee over de brug als u tenminste hulp zoekt en wilt krijgen.
  En mocht u over de brug komen, doe dit dan a.u.b. straight to the point en zonder poespas en blabla gedoe en niet als een kat om de hete brij draaien, omdat u bang bent dat u teveel van door u zelf gevonden gegevens moet openbaren waar andere weer mee op de loop kunnen gaan. Is dat het?

  • vandenbroek@libero.it zegt:

   Of ik praktisch inzicht heb in wat er gebeurde destijds en hoe één en ander te werk ging?
   https://www.japanseburgerkampen.nl/Tjipinang.htm

   Daarnaast heb ik vluchtig de gegevens van een honderdtal personen bekeken, die stierven tijdens de Japanse bezetting (1942-1945) in deze gevangenis. Daarin zijn best patronen in te herkennen, maar dat is geen onderwerp van mijn onderzoek,

 7. Boeroeng zegt:

  Er zijn fouten gemaakt indertijd bij het registreren van namen van slachtoffers 1941-1950
  Het was niet te vermijden dat de oorlogsgravenstichting die fouten overnam
  Men kreeg soms naderhand andere informatie, maar men wist niet of men die informatie juist was en men die kon gebruiken in de registratie. Dus werd er niks gewijzigd, ook al werd die andere informatie opgenomen in de dossiers.

  Zo ken ik een tante van Bo Keller die werd begraven onder de naam van haar schoonzoon als haar meisjesnaam. En haar eigen naam werd genoteerd als haar mansnaam.

  Voorbeeldje

  Haar naam is Suze Townsend…. met een d.
  Het is een bekende familienaam te West-Sumatra en ik kon haar ouders Townsend-Holtzapffel vinden.
  De oorlogsgravenstichting kreeg later berichten dat de naam verkeerd gespeld was in het register en op het grafkruis. Toch is het nooit veranderd.
  In het dossier is de juiste naam wel vermeld.

  • Hans Boers zegt:

   Dat er fouten gemaakt zijn was mij allang duidelijk. Kon ook niet anders vanwege de chaos en wanorde na die roerige tijden gevolgd door diplomatieke spanningen e.d.
   Zelfs wat betreft mijn eigen vader en moeder , een poaar ooms en tantes, zijn er fouten gemaakt en nite gecorrigeerd. Soit, so be it. Als het voor mij maar duidelijk is.

   Waar het mij om gaat is de onduidelijkheid waar de heer van den Broek mee aankomt.
   Ik weet in godesnaam niet waar hij nu exact achter heen zit.
   Als hij dat eens op een rijtje zet, dan zijn er wellicht meer mogelijkheden om te hem te assisteren.

   • Hans Boers zegt:

    Correctie: een paar (niet poaar)….niet ipv nite… om te hem te / om hem te

   • Jan A. Somers zegt:

    “waar hij nu exact achter heen zit.” Ik heb begrepen dat de heer van den Broek lijstjes wil maken in Excel. Ik vraag me altijd af of er bij een romp de juiste armen en/of benen zijn gevonden. En of dat ook in Excel moet worden verantwoord: 90% Jansen, 10% Pietersen. Het hoofd zat er vaak nog aan. Daarom begrijp ik dat ik de heer van den Broek niet kan helpen bij identificatie. Wat op zichzelf ook geen aangenaam werk was.

 8. vandenbroek@libero.it zegt:

  Op mijn manier loop ik tegen namen van Bersiapslachtoffers aan, waarvan het nuttig is de identiteit duidelijk en nauwkeurig vast te leggen.

  Ik wil in eerste instantie een bevestiging krijgen over de naam van Werdmüller von Elgg met bijnaam Bart, geboren in 1907 en overleden op 12-10-1945 in Slawi, aanvullende informatie geeft het krantenartikel de Lokomotief van 22/06/1949.

  Daarnaast dwaalde ik wat af met de naam “Werdmüller von Elgg”, daarvoor mijn excuses.

  Wat Slawi betreft, op 12-10-1945 vermoordden Indonesiers meerdere mensen, de rode grafkaart van Bart geeft 22 mensen en 2 onbekenden aan. Op basis van mijn gegevens uit verschillende bronnen zouden dat er minstens 30 mensen en 2 onbekenden het slachtoffer zijn, begraven in minstens 3 massagraven. Als er iemand is, die hierover meer weet, dan kunnen we gegevens uitwisselen.

  • Jan A. Somers zegt:

   “minstens 3 massagraven” Is er misschien ook nog een kali in het spel? Of een waterput? In de formele benamingen wordt meestal ‘verzamelgraf’ gebruikt. is hetzelfde als massagraf, maar klinkt wat vriendelijker.

 9. vandenbroek@libero.it zegt:

  Ik had die wat vreemde vraag wel verwacht, tot nu toe heb ik het niet over
  kali’s of waterputten gehad.

  Volgens mijn bronnen zijn er meer slachtoffers dan begraven personen in “Slawi”. Op de website van de oorlogsgravenstichting worden tenminste 3 foto’s van verzamelgraven Slawi getoond. Dat er sprake zou kunnen zijn van meer verzamelgraven Slawi, kali’s of waterputten zou best mogelijk kunnen zijn, maar mijn bronnen geven dat niet aan, ik heb er geen documentatie over gevonden (het lijkt wel het verhaal over Jack Boer). Ik leg alleen maar dingen vast, die ik weet. Daaruit trek ik mijn conclusies. Dat is ook een vorm van omgaan met het Niet-Weten dat anders is als het Niets-Weten.

  Er vind wel eens fouten in de gegevens van de Oorlogsgravenstichting OGS . Dat hoeft geen probleem te zijn als uiteindelijk de identiteit van de persoon maar vastgesteld kan worden.
  Ik heb meer moeite met de Bersiapslachtoffers die vermist en nooit meer terug gevonden zijn. Die worden in incidentele gevallen ook bij de OGS vastgelegd, maar dat is maar een te verwaarlozen aantal.
  Er blijven nog duizenden Bersiapslachtoffers over waarvan het lot tot nu toe nog steeds onbekend gebleven is.

  • Jan A. Somers zegt:

   “heb ik het niet over kali’s of waterputten gehad.” Een beetje dom dus. Als je je slachtoffers niet vind in graven, komen die kali en putten vanzelf ook in beeld. En uiteraard zijn over die mogelijke slachtoffers daar geen bronnen of andere documentatie van. In Soerabaja dreven die slachtoffers tegen de Simpangstuw in de kali Soerabaja aan. ff die stuw open, en de haai en de krokodil hadden weer hun maaltijd.

 10. Hans Boers zegt:

  @ de heer van den Broek, mijn “petje af voor u”.

  Want uw eerste schrijven (mail geplaatsts op 20 juni 2021) heeft mij volledig om de tuin geleid. En dat is weinigen gelukt tot op heden. De inhoud van dat eerste schrijven bracht mij in de veronderstelling dat u op zoek was naar wellicht een “verloren” familielid of iets dergelijks, die oorlogsslachtffer was.
  Omdat ik zelf diverse familieleden verloren heb, kwam ik spontaan in actie om mee te zoeken met u gewoon uit piëteit.

  Na diverse berichten, geplaatst door diverse andere lezers en vooral het bericht van de heer Somers van 22 juni om 11:36, gelezen hebbende, drong het eindelijk tot me door , waar u werkelijk op uit was: namelijk uw excel sheets vullen met ontbrekende gegevens ten behoeve van uw statistieken…puur en enkel wat droge cijfertjes op een rijtje zetten, wat hutselen en futselen erbij.

  En daar wil ik niet aan mee werken, het zij hierbij gezegd.

  De verspilde en verloren levens van al de slachtoffers zijn mij te lief en te waardevol om simpel weg in een XLsheet als “nummer zoveel” weg te zetten. Het spijt me voor mezelf ten zeerste dat ik in eerste instantie mee geholpen heb met meezoeken en dat ik een grote oen ben geweest om het niet eerder te onderkennen.

 11. vandenbroek.it zegt:

  Het blijft kommer en kwel bij sommige Heren. De verbeelding en geestesverschijnsel gaan met hun op de loop. Het fantasma wat zij schetsen komt niet overeen met waarmee ik bezig ben. Als mijn werk louter statistiek is, dan was ik gisteren klaar . Dat niet alleen, ik hoef toch geen verantwoording af te leggen over mijn methodiek en iets wat nog geeneens af is? Om mijn inspanningen te kritiseren op één enkele vraag lijkt mij niet verantwoord.
  “Time is in my side, yes it is” zongen de Rolling Stones.

 12. Hans Boers zegt:

  Bluffen en windeieren kakelen over werk? Nog geen letter van gezien via publikaties.

  Dure woordjes gebruiken, maar – zoals reeds eerder opgemerkt door derden hier op dit forum – fatsoen en respect voor anderen (en vooral ouderen) – is zéér ver te zoeken.

  Klim niet te hoog op de torenspits, want anders kan men zich wel eens te pletter vallen.

 13. Jan A. Somers zegt:

  “Dure woordjes gebruiken”. Op de RHBS in Vlissingen hadden we het boekje
  schwere wörter. Hij heeft waarschijnlijk een Nederlandse uitgave daarvan.

 14. vandenbroek@libero.it zegt:

  ik heb hoogtevrees ik zou er niet aan denken te klimmen . De Te Goedertrouw staat op het spel, de Heren laten hun ware aard zien.

 15. Vandenbroek@libero.it zegt:

  Effe vergeten, respect dwing je af. Dus Heren, ik wacht af.

  • Hans Boers zegt:

   De heer Somers had als 15-jarige het bloed van bersiap/extremisten slachtoffers aan zijn vingers, toen hij de (restant-) lijken opruimde en bracht naar hun rustplaats en daar heb ik respect voor. Wellicht te hoog gegrepen voor u om dit te begrijpen wat het precies inhoudt dat lijkenruimen.

   Ik had vroeger een school/klasgenootje en behalve dat hij de grootste van de klas was, had hij ook nog de grootste bek…tot we voor het eerst zwemles kregen in het Brantas zwembad Surabaya, want toen bleek in de kleedkamers dat ie het kleinste pisgevalletje had. Hij ging kort daarna van school omdat ie niet meer wilde zwemmen en

   “De Heren laten hun ware aard zien” … Vrij laat van uw zijde om dat pas heden in te zien? Teveel met uzelf bezig geweest?

   Maar ik vind het nu welletjes om voort te borduren in deze oeverloze oreerkwestie en laat het hierbij.
   Succes met uw XL sheets…. Windows 11 komt binnenkort uit. Hou er rekening mee, dat een verouderd XL programma storingen kan ondergaan en dan zijn de tomaten gaar om puree van te maken.

   Nog een fijn weekend toegewenst, ook aan de andere lezers natuurlijk.

 16. vandenbroek@libero.it zegt:

  Na de boetepreek kan dhr Boers het boetekleed aantrekken. Ik heb een simpele vraag gesteld en krijg alleen maar verwijten en verzinsels naar mijn hoofd geslingerd. Ik wil informatie over iemand en dan word ik valselijk beschuldigd met mijzelf bezig te zijn! Degene die dat zegt is inconsequent bezig noch kan van logisch denken verdacht worden. Ik dacht met iets wezenlijk bezig te zijn, maar dat wordt wel verdraaid en zwart gemaakt. Als dat niet tegelijkertijd smadelijk, lasterlijk en beledigend is, wat is het dan? Dhr Boers kan zijn energie toch beter in zijn web site steken door de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren, lijkt mij best zinvol.

  Ik heb dhr. Werdmüller von Elgg speciaal naar voren gehaald, want verschillende bronnen geven inlichtingen over de gebeurtenissen in Slawi met namen van slachtoffers, maar dhr Werdmüller von E komt eerst in 1949 in een krantenartikel met de speciale verwijzing naar zijn bijnaam Bart. Ondanks dat komt zijn naam niet bij de Oorlogsgravenstichting voor. ik heb enkele interessante reacties ontvangen en borduur daarop verder. De aandacht op Slawi in de Bersiap trekt mijn aandacht want alleen een Australische onderzoeker is daar dieper op ingegaan. Ik werk haar aan verder uit en hoop binnenkort een tussenverslag te maken. Mijn doel is van Slawi een case-study te maken. Sommige reacties zijn van dien aard, dat die mij gestolen kunnen worden.

  Ach,ik kan me ook bezighouden met hoe we met elkaar op een blog dienen om te gaan maar dat kan veel beter in een praatgroep voor kletsmajoors of lager van rang.

Reacties zijn gesloten.