Koloniaal verleden nu en jij

Welkom op de website van Inclusief Indië! Een online lesprogramma waar thema’s als Nederlands-Indië, Indonesië, dekolonisatie en multiperspectiviteit centraal staan. Deze digitale leeromgeving is gemaakt voor het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, maar kan door iedereen gebruikt worden die zich in de geschiedenis van Nederlands-Indië en Indonesië wilt verdiepen.   Inclusief Indië

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

43 reacties op Koloniaal verleden nu en jij

 1. vandenbroek@libero.it zegt:

  Heel informatief lesprogramma van het Indisch HerinneringsCentrum.
  Ik heb me helemaal Indisch-blauw gelachen bij: “Maar wie ben je dan echt. What kind of Asian are you?”. Heel herkenbaar voor mij als “Aziaat” in Italie

  https://inclusiefindie.nl/lessen/test-vergelijk-foto-opdracht/

 2. vandenbroek@libero.it zegt:

  Ik bekijk de web site van het IHC en stuit op een opmerkelijk filmpje “Indie in oorlog” met op 1:30 minuut de beelden van het JPCoen monument in Jakarta (1943)

  De tekst in het Maleis vertaald in het Nederlands bij de filmbeelden is als volgd:
  Iedere Indonesiër kent het standbeeld van Jan Pieterz. Coen
  Het is het symbool van de Nederlandse welvaart
  Voor indonesië symboliseert het standbeeld slavernij
  Om te gedenken dat het Japanse leger een jaar geleden naar Java kwam, was in maart (1943) in Jakarta een ceremonie om dat standbeeld van z’n plek te halen.
  Gelukkig is het standbeeld verwijderd door het Japanse leger

  Afgezien van de propagandistische waarde geven de beelden aan dat Indonesiers weliswaar vergeven , maar na zoveel jaren niet vergeten.
  De beeldenstorm kan zich in Nederland herhalen maar dan 75 jaar later.

  Aan het monument van Van Heutz werd tenminste in de Japanse bezettingstijd niet getornd. Na de Souvereiniteitsoverdracht werd het monument afgebroken.

  • Jan A. Somers zegt:

   “symboliseert het standbeeld slavernij” En achter elkaar terug naar het veroverde Jakarta > Batavia. Om mee te doen met de daar beginnende welvaart.

   • R.L. Mertens zegt:

    @JASomers; ‘Batavia etc.’- Mee doen met Nederlandse welvaart; goedkoopste(!) arbeiders voor grondstof winning/producten etc., die via werkverschaffing(Pernis, Hoogovens ,Twente katoen) in het moederland de wereld markt veroverden.

 3. Mister Bule zegt:

  https://www.npostart.nl/neerhalen-standbeeld-jan-pieterszoon-coen/21-02-2017/WO_NTR_7564310

  Tja, waarschijnlijk is de tekst geschreven door Sendenbu, het Japanse propaganda departement wat kort daarvoor opgericht was. Die moesten toch ook iets doen.

 4. Anoniem zegt:

  Wat een bizar eentoning verhaal zeg wat het IHC de wereld inpompt

 5. vandenbroek@libero.it zegt:

  De tekst bij het neerhalen in Jakarta van het standbeeld van JP Coen de stichter van Batavia geeft de tweeslachtigheid van de ontbloeiende Japanse propaganda aan. Aan de ene kant wordt het Indonesisch zelfbewustzijn en haar Geschiedenis aangewakkerd, maar aan de andere kant wordt de indonesiers fijn onder de neus gewreven. dat het wel het gevreesde japanse leger is, dat de lakens uitdeelt. De propagandaleus was wel “Azie voor Aziaten” maar stevig onder Japanse leiding, de dappere zonen van de hemelse keizer. Dus de droom van een zelfstandig en onafhankelijk Indonesie werd zowel diep in de kast verstopt. Dit in tegenstelling tot Birma en de Philipijnen die wel in die tijd onafhankelijk door de Japanners werden belooft.

  De Japanse propaganda had heel goed door waar de sluimerende Indonesische ressimenten lagen. Nederlanders hadden dat niet zo door, komt door het gebrek aan historisch besef.
  Ter illustratie het voorbeeld van ir. Anton Mussert, de algemene leider (Führer) van de NSB. Hij bezocht in 1935 Nederlands-Indie. I.p.v. het standbeeld van JP Coen te bezoeken (wist hij veel) , verkoos hij naar het monument van Van Heutsz in Batavia te gaan. Natuurlijk ook een fout monument, maar niet in zijn ogen. Het monument had gezien de verheerlijkte persoon, de in 1924 gestorven houwdegen Van Heutsz en de Germaanse kunststijl best in Nazi-Duitsland kunnen staan, zijn grote voorbeeld. Bij het monument legde hij een krans en gaf met vele Totoks de later zo bekende Hitlergroet.: Hou zee (even controleren of dat ook bij het IHC is te zien).

  Eentonig? Ik dacht iets van Indische geschiedenis te weten, maar ik kom best interessante dingen tegen, zoals de documentaire “Soerabaja Surabaya”.

  • Jan A. Somers zegt:

   “Dit in tegenstelling tot Birma en de Philipijnen die wel in die tijd onafhankelijk door de Japanners werden belooft.” Gewoon een paar bladzijden verder lezen:
   In de eerste plaats viel Indië onder de Nanyo!
   Op 1 maart 1945 werd door luitenant-generaal Nagano, opperbevelhebber van het 16e leger op Java, een commissie van onderzoek ingesteld om belangrijke kwesties in verband met de onafhankelijkheid te onderzoeken. De commissie bestond uit 60 leden, afkomstig van Java waaronder Soekarno en Hatta, alsmede acht Japanners als buitengewoon lid. Voorts werd op 29 april een kantoor ingericht met een hoofd en enige assistenten. In zijn openingstoespraak op 1 juni 1945 kondigde Soekarno de vijf grondbeginselen van de Indonesische staat af, de Pantja Sila: het nationalisme, het internationalisme of de menselijkheid, het overleg of de democratie, de sociale rechtvaardigheid, en het geloof in God. Men kon deze ook samenvoegen tot één beginsel: gotong rojong, onderling hulpbetoon, gezamenlijk strijden, gezamenlijk op krachtige wijze naar iets streven, het verrichten van daden voor het gemeenschappelijk belang. De op te richten staat moest door allen worden gedragen.
   Enkele leden wensten een onmiddellijke onafhankelijkheidsverklaring, anderen probeerden een constitutie op te stellen. Met betrekking tot de staatsvorm gingen de traditionele gevoelens in de richting van een monarchie, maar gezien de grote etnische verschillen en de daarbij komende problemen ten aanzien van de keus voor een vorstenhuis, kwam men toch uit bij een keus voor een republiek. Met betrekking tot de godsdienst kwam het tot een botsing tussen moslims en nationalisten; een compromis dat door Soekarno was voorgesteld, dat de president moslim diende te zijn, meer niet, werd aanvaard, maar kon bij buitenstaanders, vooral bij de jonge nationalisten onder hen, geen goedkeuring krijgen. De nationaliteit van hen die in Indonesië waren geboren, maar geen Indonesiër waren, diende naderhand bij wet te worden geregeld. Het leek erop dat Soekarno, evenals het merendeel van de nationalisten, streefde naar onmiddellijke onafhankelijkheid, maar onder invloed van de Japanse opvattingen die werden gedeeld door voorzichtiger Indonesische leiders, kwam het niet tot een uitspraak van de commissie.
   Met het oog op de toenemende ontevredenheid onder de Indonesische nationalisten riep generaal Itagaki, bevelhebber van de 7e Legergroep, begin mei 1945 militaire vertegenwoordigers van de onder hem ressorterende gebieden in Singapore bijeen om rapport uit te brengen over het streven naar onafhankelijkheid in hun gebied. Op deze bijeenkomst werden slechts algemene vraagstukken besproken met betrekking tot het Indonesische streven naar onafhankelijkheid.
   Op 17 juli 1945 werd door de Opperste Raad voor de Oorlogvoering besloten Indonesië zo spoedig mogelijk onafhankelijkheid te verlenen. De uitwerking van de hiertoe opgestelde algemene richtlijnen, lag bij de staven van het Zuidelijke leger en de 7e Legergroep. Vertegenwoordigers van het militaire bestuur in de bezette gebieden werden opnieuw naar Singapore ontboden ter bespreking van de overdracht van bevoegdheden, de rol van Japanse functionarissen daarbij en het verlenen van onafhankelijkheid in september. Die onafhankelijkheid diende te worden voorbereid door een Indonesisch Comité van Voorbereiding dat volgens de wens van Tokio op 18 augustus voor de eerste maal bijeen zou komen. Daarnaast werd een Japans comité gevormd ter beoordeling van de Indonesische plannen. Om de onafhankelijkheid in ontvangst te kunnen nemen uit handen van de Japanse regering werd een staatsiebezoek van Indonesische leiders aan Japan aangevraagd, maar met het oog op de gevaarlijke verbindingen en de verwoestingen in Tokio als gevolg van de Amerikaanse bombardementen, werd hier vanaf gezien. Veldmaarschalk Terauchi werd aangewezen om in naam van de Japanse Keizerlijke regering het keizerlijk decreet aan een Indonesische missie te overhandigen. Deze missie, bestaande uit Soekarno, Hatta, en Radjiman, kwam op 10 augustus 1945 in Saigon aan, en werd op de 11e door Terauchi ontvangen op diens hoofdkwartier in Dalat. Bepaald werd dat het grondgebied van Indonesië zou bestaan uit het voormalig territoir van Nederlands-Indië, maar dat de onafhankelijkheid in etappes zou worden verleend na voltooiing van de voorbereidingen in de afzonderlijke regio’s. Op 14 augustus waren de drie voormannen terug in Batavia waar zij met een groots welkom werden ontvangen, zowel door de Japanse autoriteiten als door de bevolking.

 6. waluparmo zegt:

  Door gebrek aan historishe kennis en vooral door flammende kolonialime haat.Was de van Heutz monument afgebroken.Twijl ze eigenlijk hem moet bedanken met zijn dicreet over de eilanden dat Nederland-Indie heet( incl Papoea) . En now the NKRI( Indonesische Eenheids Staat) vormd.

  • Anoniem zegt:

   Inderdaad, de Ned kolonialen waren de scheppers van de Indon, eenheidsstaat.

   • Bung Tolol zegt:

    @Anoniem van 19:08 uur .Ja dat is waar ,klopt helemaal maar wat waren hun motieven ? Ging het zo ? Kijk we bezetten Atjeh ( Dat toen nog een onafhankelijk land was ) en voegen dat bij de rest en dan geven wij ( Nederland ) het hele zootje aan die R.I.S in 1949 ,dit waren dus redelijke “”edele”” motieven ! Maar dat gelooft u toch niet zelf ? Die motieven waren economisch ,er zat daar olie ,het ging dus platvloers gewoon om de duiten ,leegroven die boel ,niks edele motieven ,ondanks dat Van Heutz een paar kleuterschooltjes gesticht had .

    • Anoniem zegt:

     De praktijken van de koloniale Nederlanders was, inderdaad, gebaseerd op roofzucht en egoisme en eigengewin. Uit de chaotisch wanorde werd een nieuw geheel gevormd.

 7. vandenbroek@libero.it zegt:

  Het praalgraf van Van Heutsz lag prominent achter de aula van de Ooster begraafplaats in Amsterdam, dat wat anders is dan het Herdenkingsmonument aan de Apollolaan in Amsterdam.

  Zijn graf, een overdadig staaltje van Nederlandse Jugendstil, werd in 2001 om politieke redenen verplaatst naar een minder prominente plaats op deze begraafplaats, de verplaatsing heeft juist te maken met historische kennis over deze omstreden KNIL-generaal.

  Ik was enkele weken geleden van plan zijn graf uit louter nieuwsgierigheid te bezoeken, aangezien de schoonmaakwerkzaamheden aan het graf van mijn oma op dezelfde begraafplaats veel tijd in beslag nam, zag ik af van een bezoek aan zijn graf.
  Een paar dagen later wandelde ik door de “Indische” buurt van Rijswijk, waarbij mannen zoals Paatje van der Steur en Dick de Hoogh (IEV) met straatnamen vereerd worden. Wat mij opviel is dat wel naar Christiaan Snouck Hurgronje, een arabist en islamist met een bedenkelijke rol in de Atjeh oorlog een straat vernoemd werd, maar niet één naar Van Heutsz, ook bekend van de Atjeh oorlog.

  Generaals met een niet geheel schoon blazoen zoals Van Daalen of Spoor zijn wel met een straat geëerd. Kennelijk had de toenmalige burgemeester Archibald Theodoor Bogaardt, geboren in het voormalig Nederlands-Indie, een vooruitziende blik, ik kan mij niet heugen dat er in het nette Rijswijk een discussie over omstreden straatnamen gevoerd werd, maar het is al meer dan 48 jaar dat ik uit Rijswijk verhuisde.

  • Jan A. Somers zegt:

   “maar niet één naar Van Heutsz, ook bekend van de Atjeh oorlog.” In 1907 nam Van Heutsz het initiatief tot driejarige desascholen of volksscholen, bekostigd uit schoolgeld aangevuld met overheidssubsidies. In de dorpen bestond weinig belangstelling voor dit onderwijs, mede vanwege het schoolgeld, maar het bestuur wist met zachte druk, perintah haloes, de dorpsbesturen toch over de streep te trekken. In 1915 kwam er een vervolg met de Inlandsche Vervolgscholen.
   Was voorheen (westers) onderwijs nog voorbehouden aan de kinderen van vooraanstaande Javaanse edelen waar ook het inheemse bestuur, de priyayi, uit werd gerekruteerd, het nieuwe onderwijssysteem schiep een nieuwe klasse bestuurders, en daarmee ook een nieuwe klasse leiders.

   • R.L. Mertens zegt:

    @JASomers; ‘schiep een nieuwe klasse etc.’- Die na behalen van diploma’s in de praktijk ‘onthaald werden met discriminatie!’ En zich dus keerden tegen de overheid! En het nationalisme werd geboren.

    • Jan A. Somers zegt:

     Onze huisarts was een Indonesiër, Ook de linker buren.
     “En het nationalisme werd geboren.” Dat zei ik toch al. “Lezen! “een nieuwe klasse bestuurders, en daarmee ook een nieuwe klasse leiders.”

    • R.L. Mertens zegt:

     @JASomers;’een nieuwe klasse bestuurders etc.’- Lezen; Soekarno, Hatta, Sharir ea toen ook bestuurders geweest? Klasse leiders, die gevangen, verbannen werden….. ook uw linker buurman, de Indonesische huisarts?

 8. vandenbroek@libero.it zegt:

  citaat:…een nieuwe klasse bestuurders, en daarmee ook een nieuwe klasse leiders….!!
  Het zijn van dat soort Orakel-Van-Delfi uitspraken, waar ik alle kanten mee op kan gaan. ik mag als niet-ervaringsdeskundige altijd zelf interpreteren wat dat in de Indische koloniale werkelijkheid betekende, het gaat daarbij niet alleen over Atjeh of lees dit weer niet-begrijpend? Een nieuwe klasse bestuurders waren toch de zoontjes van dezelfde priyayi? Of zijn er voorbeelden dat dat anders geregeld werd, welke dan? Het was toch Business as Usual, Nederlands-Indie stond niet zo bekend om haar vooruitstrevendheid.

  De nieuwe klasse Leiders ken ik langzamerhand wel: Sukarno, Hatta, Sjahrir en anderen die later in Boven-Digoel of ander verbanningsoord verzeild raakten, in Verbanning was het Gouvernement wel vooruitstrevend, maar dit terzijde.

  Trouwens ik wist niet dat een Indonesische huisarts een bestuurder was in Nederlands-Indie!!!

  • Jan A. Somers zegt:

   “dat een Indonesische huisarts een bestuurder was” Was hij ook niet. Maar wel na een volwaardige universitaire studie in een vrij beroep, zoals alle huisartsen.. De Indonesische bestuurders waren verkozen in de gemeente/desaraden, in de Provinciale Staten en in de Volksraad. Met een Indonesische meerderheid. Bovendien waren de meeste Indonesische bestuurders gewoon bestuursambtenaar. Denk er daarbij ook om dat in het grootste deel van Indië Indonesisch zelfbestuur was. Beslisten over de interne aangelegenheden, waren dus zelfstandige rechtspersonen, zoals u al lang weet.

 9. vandenbroek@libero.it zegt:

  Door wie waren de Indonesische bestuurders gekozen? Ik heb niet de indruk dat in het voormalig Nederlands-indie een algemeen en passief kiesrecht was voor iedereen dwz Europeanen, inlanders en andere Oosterlingen. Als er sprake was van een Indonesische meerderheid (gekozen door wie, Baboe Soep inbegrepen?) , dan kon bij een door deze meerderheid gesteunde besluit de Gouverneur-Generaal, toch een bestuursambtenaar, zo’n politieke beslissing overrulen. Uiteindelijk werd de koloniale politiek in Den Haag beslist, waar het Oppergezag over de koloniën gehuisvest was.

  En wie waren precies de Indonesiers die zowel bestuurder (politici=wetgevende macht)als bestuursambtenaar (uitvoerende macht) waren, ja, wie oh wie? Het lijkt mij toch geen voorbeeld van een volwassen democratie waarbij trias politica= scheiding der machten, de regel is. Maar ja ik ben niet zo thuis in het Staatsrecht of Staats-Onrecht dat in Nederlands-Indie heerste. NSB-Anton Mussert zei niets voor niets dat Nederlands-Indie een fascistische staat was, weliswaar zelfstandige rechtspersoonlijkheid, maar wat was niet een zelfstandige rechtspersoonlijkheid in Nederlands-Indie, een woord zonder betekenis

  Indonesisch Zelfbestuur tijdens het koloniaal bewind van het Koninkrijk der Nederlanden lijkt mij een innerlijke tegenstelling en vergt toch enige uitleg van een deskundige op Staatsrechtgebied.

  • Jan A. Somers zegt:

   “Ik heb niet de indruk dat in het voormalig Nederlands-indie een algemeen en passief kiesrecht was voor iedereen dwz Europeanen, inlanders en andere Oosterlingen.” Ik weet wel dat u geen eieren kunt leggen, maar vóór het kakelen toch een beetje inlezen zou niet gek zijn. Om te beginnen het stukje in Javapost: “Er is een Volksraad”.
   Zoals in die tijd bijna overal in de wereld de vertegenwoordigende organen getrapt werden gekozen, was dit ook bij de Volksraad, de leden werden gekozen door de lokale raden zoals desa- en gemeenteraden. U zult zo’n systeem nu nog overal in de wereld terugvinden, maar waarschijnlijk bemoeit u zich niet met de politiek. In Nederland worden de leden van de Eerste Kamer getrapt gekozen door Provinciale Staten. Ik dacht dat ook in de USA de Senaat getrapt werd gekozen, en in Duitsland de Bondsraad.
   “zo’n politieke beslissing overrulen.” Nou nee. Art. 82: (…) IN OVEREENSTEMMING MET DEN VOLKSRAAD.
   ” Uiteindelijk werd de koloniale politiek in Den Haag beslist, waar het Oppergezag over de koloniën gehuisvest was.” Het ging niet over koloniën maar over gebiedsdelen van het Koninkrijk. Over Koninkrijkszaken beslist de Koninkrijksregering, met zetel in Den Haag. Dat is in Nederland ook zo, en ik denk in Italië ook. Over ‘s-lands zaken wordt niet in Bari beslist, maar in Rome. Maar: grondwet: “Voor zooveel niet bij de Grondwet of bij de wet bepaalde bevoegdheden aan den Koning zijn voorbehouden, wordt het algemeen bestuur in naam des Konings uitgeoefend in Nederlandsch-Indië door den Gouverneur-Generaal en in Suriname en Curaçao door de Gouverneurs, op de wijze door de wet te regelen.” En in de I.S. “De Gouverneur-Generaal stelt,(…) in overeenstemming met den Volksraad, ordonnanties vast tot regeling van:
   a. onderwerpen, de inwendige aangelegenheden van Nederlandsch-Indië betreffende, ten aanzien waarvan in de Grondwet, in deze wet of in andere wetten niet anders is bepaald;
   b. andere onderwerpen, waarvan de regeling ingevolge eene wet of een algemeenen maatregel van bestuur bij ordonnantie moet geschieden.” Precies zoals de regering in Nederland nu nog doet.
   En aangezien Indië geen persoon was, en er toch beslissingen moesten worden genomen was Indië een gewone rechtspersoon. En aangezien de beschikkingsbevoegdheid over interne aangelegenheden in Indië lag ging het ook over zelfstandigheid. U wist het toch al: De gebiedsdelen Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao. waren elk afzonderlijk zelfstandige rechtspersonen. Maar ik denk dat het toch een beetje uw denkraam te boven gaat.

 10. Jan A. Somers zegt:

  In de eerste plaats gaat het niet over ‘andere Oosterlingen’! Gewoon lezen.
  Vanwege de veelheid van o.a. etnische verschillen ging het met getrapte verkiezingen. Dat is in Nederland nog steeds zo voor de Eerst Kamer.
  “Baboe Soep inbegrepen?” Ja.
  “vergt toch enige uitleg van een deskundige op Staatsrechtgebied. Heeft u op de lagere school geen lezen geleerd? En op het CLD geen begrijpend lezen?
  ” Uiteindelijk werd de koloniale politiek in Den Haag beslist, waar het Oppergezag over de koloniën gehuisvest was.” Dat is ook in Nederland zelf. Gemeenten worden gecontroleerd door de provincies en het Rijk, Provinciale Staten worden gecontroleerd door het Rijk, en bovenaan staan Eerste en Tweede Kamer.,. regering en staatshoofd. Allemaal zelfstandige rechtspersonen!

  ZESDE HOOFDSTUK.
  Van de gewestelijke en plaatselijke besturen.

  Art.118. Zooveel de omstandigheden het toelaten, wordt de Inlandse bevolking gelaten onder de onmiddellijke leiding van haar eigene, van Regeeringswege aangestelde of erkende hoofden, onderworpen aan zoodanig hooger toezicht, als bij algemeene of bijzondere voorschriften door den Gouverneur-Generaal is of zal worden bepaald.

  Art.119. De indeeling van het grondgebied van Nederlandsch-Indië in provinciën en andere gewesten geschiedt bij ordonnantie.
  (2). In de provincie wordt bij ordonnantie een Provinciale Raad ingesteld, tot regeling en bestuur van de gewestelijke huishouding. (…)

  Art.126. De verdeeling der gewesten op Java en Madoera in regentschappen geschiedt door den Gouverneur-Generaal.
  (2). In elk regentschap wordt, onder zoodanigen ambtstitel als de Inlandsche gebruiken medebrengen, een regent aangesteld, door den Gouverneur-Generaal uit de Inlandsche bevolking gekozen. (…)

  Art.127. De regentschappen op Java en Madoera worden, waar hij dit noodig acht, door den Gouverneur-Generaal verdeeld in districten.
  (2). Elk district wordt bestuurd door een Inlandsch hoofd, onder zoodanige ambtstitel als de Inlandsche gebruiken medebrengen. (…).

  Art.128. De Inlandsche gemeenten verkiezen, behoudens de goedkeuring van het bij ordonnantie daartoe aan te wijzen gezag, hare hoofden en bestuurders. De Gouverneur-Generaal handhaaft dat recht tegen alle inbreuken.

  ZEVENDE HOOFDSTUK.
  Van de Justitie.

  Art.130. Overal waar de Inlandsche bevolking niet is gelaten in het genot harer eigene rechtspleging, wordt in Nederlandsch-Indië recht gesproken in naam des Konings.

 11. vandenbroek@libero.it zegt:

  Begrijpend lezen! Dan wordt zonder reden een blik wetsartikelen opengetrokken, waarvan zelfs Baboesoep zich zou afvragen waarom geen uitleg erbij wordt gegeven, kennelijk te hoog gegrepen voor ons soort mensen. Blijkbaar was dat toch in Nederlands-Indië hard nodig, want voor de verstandelijke ontwikkeling van haar inlanders werd zoiets nuttigs als een Rechtshogeschool opgericht om de Rechtvaardigheid in een kolonie onderwerp van studie te maken. Toepassing was niet nodig.

  Ik sta er nog steeds versteld van dat ik de lagere school afsloot. Begrijpende lezen was kennelijk geen criterium om als dienstplichtige Officier en docent aan het Koninklijk Instituut voor de Marine KIM aangesteld te worden. Beetje dom van mij want Slimmeriken en geluksvogels werden naar het Oostfront gestuurd om de Russen tegen te houden. Ik kijk met bewondering tegen deze zandhazen op, als ze naar niets schadelijks hebben overgehouden aan deze periode.

  • Jan A. Somers zegt:

   “werden naar het Oostfront gestuurd om de Russen tegen te houden.” Leuk hè? Maar u als hoge marineofficier (dat is toch een persoon op de brug van een oorlogsschip?) heeft het toch ook naar uw zin gehad? In de gang, tussen leslokaal en toilet, de Jonkers tot de orde roepen wanneer ze niet correct salueerden. Met de hakken tegen de plint. Vouw in de broek

 12. Anoniem zegt:

  On topic:
  https://huizenvanaankomst.nl/landelijke-locaties/noord-holland/indische-wijk-in-amsterdam/

  In de podcast van de gebruiksvriendelijke web site van het IHC gaat het over “de echte Indische buurt van Amsterdam, Amsterdam-West met Rob Malasch in een aansprekend hoofdrol en met veel hilarische opmerkingen.
  Gedenkwaardig is zijn verhaal over pensions, hotels zonder sterren en de voorschotten. een schandvlek op en zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis

  De echte Indische wijk van Amsterdam is voor mij Amsterdam-Oost waar mijn (inlandse) Oma woonde, Perlakstraat 12 2-hoog en later de Riouwstraat. Ze kende alle Indischen in deze wijk en zodoende kwam ik met hen in aanraking. Ik kwam vaak bij mijn Oma, zij heeft mij gedeeltelijk en met veel liefde opgevoed, baboes zijn mij bespaard gebleven. Ik heb de Indische gebruiken met de paplepel meegekregen, een echte Indische opvoeding.

  Om terug te komen op mijn dienstplicht waarbij ik als officier (LTZ3SDKMR) en docent op het Koninklijk Instituut voor de Marine KIM diende , haal ik een opmerking van Rob Malasch aan:
  ” ….Niet gek toch voor een gewone Indische jongen…..”, en voeg er met enig trots aan toe: zoon van een eenvoudige ambtenaar uit Rijswijk (Ludwig van den Broek, drager van de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in goud) 1925-2003.

  • Hans Boers zegt:

   @ Aoniem : “…baboes zijn mij bespaard gebleven. Ik heb de Indische gebruiken met de paplepel meegekregen, een echte Indische opvoeding.”

   Wat bedoelt u precies met: “Baboes zijn mij bespaard gebleven”? U wekt de indruk dat u het denigrerend bedoelt. Wat is er mis met een Baboe? En verwijst de heer van den Broek naar een andere lezer op dit forum????? (De heer Somers).
   U kunt het niet nalaten om voortdurend op de u zo bekende nare toer bezig te zijn? U vergelijkt uw opvoeding in een tijd dat men vrij over straat op bezoek kon gaan en met een tijd dat het oorlog was. Dus meier niet zo dul uit uw nek op zo’n narcistische manier.

   Laat het tot u doordringen, dat velen inderdaad een nauwe band hadden met een “baboe” waaronder ondergetekende en door een “baboe” werd gevoerd, gewassen en aangekleed en aan het handje werd geleid, omdat er toevallig GEEN oma noch een moeder aanwezig was.

   Kunt u mij a.u.b. uit de doeken doen wat – volgens u – Indische gebruiken zijn?
   Idem dito wat betreft: “een echte Indische opvoeding”?
   IK heb mijn twijfels of u het beseft wat u neerschrijft, want anders zou u niet telkenmale de “baboe” erbij halen met de uw zo vaak gebruikte zogenaamde minachtende ondertoon.

   De “baboe” is een mens en geen te pas en te onpas erbij gesleurde term om uw valse bedoelingen ten toon te spreiden.

   U zoekt werkelijk de grenzen van het beledigen en kwaadsprekerij op.

   Jaren geleden was wijlen een heer Londoh (Lionel Sluiter) op die wijze ook bezig en dat kostte hem een gang naar de rechtbank….

 13. vandenbroek@libero.it zegt:

  “Baboes zijn mij bespaard gebleven”= ik werd niet blootgesteld aan baboes!! wat is daar fout aan?

  Als dhr Boers eens de moeite neemt te luisteren naar de Podcast met de geachte Heer Rob Malasch, zie link, dan begrijpt hij wellicht waarom en in welke context ik de term baboe gebruik.
  Trouwens een interessante topic op de web site van het IHC. Kan ik daarover in discussie gaan met iemand of is dat niet van belang?
  Als ik het heb over de baboe van dhr Somers dan gebruik ik de gevleugelde term “Baboe Bamisoep, BB avant la lettre maar dan de inlandse uitvoering in Hollandse gedroomde pure chocolade (avant la lettre is een term gebruikt door Rob Malasch).

  Laat dhr Boers zich maar zorgen maken om degene die elke keer met mijn gefantaseerde militaire loopbaan als dienstplichtige te pas en te onpas op de proppen kom, dat begint op voer voor psychologen te lijken.

  P.s. een alfabetische volgorde van de namen op een web site ondergebracht in een submenu bevordert de toegankelijkheid.

  • Hans Boers zegt:

   Te lui om voor de duvel te dansen? (ik bedoel : zoeken) En toch gegegevens gevonden om het XL blaadje te vullen?
   Teveel moeite moeten doen omdat het niet alfabetisch op een presenteerblaadje ligt?
   Ik zou zeggen: Gaat uw gang en stroop uw mouwen op of vatten uw spierballen anders kou??

   En uw “gevleugelde” term: Baboe Bamisoep is al helemaal minachtend en misplaatst. U heeft met mensen te maken, niet met uw dulle xlsheets. Beseft u dat wel? Mensen heer van den Broek. Mensen, die zich niet kunnen verweren en die u beledigt van achter uw veilige bureautje.

   Trouwens, u heeft deze week reeds 2 postingen gedaan gericht aan de heer Somers, waarin u afgeeft over Baboe Soep

   Sorry, maar ik vind u een heel misselijk mannetje als u zich op zo’n lage wijze manifesteert en waar ik nog geen ouderwetse lire om geef.

   En draai niet in allerlei richtingen om uw gelijk te halen, want u weet heel goed, dat u over de schreef gaat, want daar bent te laf voor om toe te geven.

   Komt u maar, ik lust u rauw, aleer de webmaster hier ingrijpt.

  • Jan A. Somers zegt:

   “dan gebruik ik de gevleugelde term “Baboe Bamisoep,” Een gemene opmerking richting baboe Soep. Die ons door de bersiap heeft gesleept. Zijn dat de mores van het KIM? U bent totaal niet op de hoogte van ales wat Indië is. Allemaal fout aan u vanwege het gebrek aan een wijze baboe in uw jeugd. De tijd van uw primaire vorming. Zult u nooit meer inhalen. Jammer voor ons.

   • Bung Tolol zegt:

    Baboe Soep heeft u niet alleen door de Bersiap gesleept maar ook door die moeilijke oorlogsjaren ! Tijdens die bersiap was zij zo slim om u een Rood-Wit speldje op te spelden .Veel respect voor zo,n dappere en pientere Indonesische vrouw is wel op zijn plaats ! Dengan Hormat ! Overigens is het Hollandse woord Soep een afkorting van Supiah ( Veel voorkomende voornaam voor vrouwen ) Nou vind ik Baboe Soep ook wel een beetje denigrerend klinken ,beter Ibu Supiah .of Bu Supiah .

    • Jan A. Somers zegt:

     Het belangrijkste; Zonder Hamlet te hebben gelezen wist ze mij in te pompen: Er is meer tussen hemel en aarde dan een mens bevroeden kan.” Via mijn stelling 12a heeft dit voor mensen uit Indië een wetenschappelijke basis gekregen: “Ik geloof er niet in, maar houd er wel rekening mee.”

    • A. Olive zegt:

     “Ik geloof er niet in, maaar houd er wel rekening mee.”
     Als dit gezegde niet een oxymoron is, wat is het dan wel?

    • Jan A. Somers zegt:

     “Als dit gezegde niet een oxymoron is, wat is het dan wel?” Toch geen probleem? Op alle algemeenheden bestaan uitzonderingen.

 14. vandenbroek@libero.it zegt:

  Ik hou van rauw met uitjes.

  Gebruik ik de naam Baboe Bamisoep BB minachtend en misplaatst?. Ho, Ho Heer Boers, alsof ik die naam geïntroduceerd heb. Heer Boers zal zich moeten wenden tot afzender die deze vrouw als baboe gebruikte en haar die bijnaam gaf. Bij ons in de kampong had elke baboe haar eigen naam. Trouwens wat was de ware naam van deze baboe om het concreet te houden.

  Maar terug naar het IHC, huizen van aankomst. De kille ontvangst wordt door dhr Malasch bevestigd hoe zgn repatrianten dwz degenen die zonder wat voor verlofarrangement naar Nederland migreerden. Neem nou zijn tot hilariteit aanleiding gevend verhaal, het is om te schaterlachen en dat doet Malasch ook. Zijn familie kwam in Nederland aan en werd of all places in Middelburg ongevraagd geplaatst. Het was wel het Middelburg van na de watersnoodramp, dus ondergelopen. ze hadden in wezen geluk want De Schattenberg zat helaas vol. Hij zag daar voor het eerst bergen in Nederland en nog wel in Zeeland!!! Waarom kon hij niet naar Vlissingen , plek zat in de kampong daar. Heer Malasch heeft gevoel voor galgenhumor.

  • Jan A. Somers zegt:

   “Bij ons in de kampong” Tjee, ik wist niet dat u in de kampong woonde of daar speelde met de kinderen van de baboe? Was dat geen minpunt op uw CV? Werd u dat niet aangerekend op het KIM?
   “Trouwens wat was de ware naam van deze baboe om het concreet te houden.” Als u dat nou eens had gelezen, hoeft niet eens begrijpend als u dat niet kunt, dan bent u meerdere malen baboe Soepia tegengekomen. Baboe Soep was ons koosnaampje.
   “en werd of all places in Middelburg ongevraagd geplaatst.” Een veel leukere, en belangrijkere plaats dan Rijswijk (Z.H.). En waarschijnlijk niet goed opgelet, inderdaad bergen. vliedbergen. Vindplaatsen van van alles uit het verleden. Historisch erfgoed, hebben ze in Rijswijk niet.
   “Waarom kon hij niet naar Vlissingen ,” Kon hij makkelijk. Maar mensen uit Indië wachten liever, op Paatje Gouvernement. En gaan geen sjekkie draaien met de bode van het gemeentehuis.

 15. vandenbroek@libero.it zegt:

  Historisch erfgoed in Rijswijk? Archibald Bogaards, oud-burgemeester van Rijswijk had wel historisch besef. Uit eerbewijs, Hormat, liet hij H. van Mook, de oud-luitenant-Gouverneur-Generaal herbegraven in Rijswijk (ZH). Van Mook ligt vòòr het oorlogsmonument uit WO2 begraven. Bij het oorlogsmonument liggen militairen begraven, die in mei 1940 sneuvelden bij de verdediging van vliegveld Ypenburg bij Rijswijk/Delft. Ik herinner mij de graven van 2 gesneuvelde broers met aansprekende achternamen: Stavast.

  Mijn geschiedenisleraar drs. Montsma vertelde dat er resten van Romeinse mijlpalen in Rijswijk gevonden waren. Later is nog een andere mijlpaal gevonden bij de kruising van de Sir Winston Churchilllaan en Huis te Landelaan, de plaats waar het oude houten noodschoolgebouw van het Christelijk Lyceum Delft dependance Rijswijk zich bevond. Ik heb 4 jaar in dit gebouw en op deze historische plaats les gehad, de belangstelling voor geschiedenis is dan wel verklaarbaar.

 16. vandenbroek@libero.it zegt:

  Effe vergeten, maar ik heb een excuus dat ik al bijna 40 jaar niet meer in Rijswijk woon.
  Voor toeristen ook uit Delft, die het oude Rijswijk willen bezoeken:
  het Tollenshuis in het Oude Centrum met vlakbij een prachtige en statige protestantse kerk, de scheepsmodellen in de kerk zijn interessant. En last but not least de Naald van Rijswijk in het Rijswijkse bos: De Naald van Rijswijk is een obelisk ter herinnering aan de vrede van Rijswijk (697).

  Zelf vind ik het Oude Stadhuis met een mooi park bezienswaardig.

 17. Anoniem zegt:

  correctie 697 was Bonifatius bij Dokkum, de Vrede van Rijswijk was in 1697

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.