Jakarta onder water. Hoe verder ?

Zie de documentaire

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

27 reacties op Jakarta onder water. Hoe verder ?

 1. R Geenen zegt:

  Een volk dat bij de dag leeft, heeft geen toekomst. Velen zullen ook verdrinken in het reizende water. Misschien ook wel een oplossing van de overbevolking. Triest maar waar.

  • Jan A. Somers zegt:

   Heeft niks met overbevolking te maken. Vooral voor AC, maar ook voor plaatselijke waterwinning, wordt op enorme schaal grondwater opgepompt zonder retour. Dan klinkt de bodem in. In Nederland bekend bij het drooghouden van veengebieden. Zonder zeespiegelrijzing al overstroming! Dat inklinken van de bodem is onomkeerbaar. Hier krijg je alleen vergunning voor onttrekken van grondwater voor koeling/verwarming met retourbemaling.

   • R Geenen zegt:

    @Heeft niks met overbevolking te maken@
    30 miljoen in Jakarta, noemt dat maar geen overbevolking. Die moeten ook allemaal water hebben. Daarbij gaan vooral de high risers met de grond meezakken. Als deze wolkenkrabbers zakken, wat gebeurd dan met de leidingen onder de grond? Zoals het sanitaire systeem? Die leidingen breken en wat uit de leidingen komt mengt zich met het grondwater dat naar boven wordt gepompt. Hoeveel water zuiveringssystemen moet je bouwen om dat op te lossen. Zie ook de rivieren! Dat land is gewoon ziek.

   • Indorein zegt:

    @ …. wordt op enorme schaal grondwater opgepompt zonder retour.@ :

    Dat is op zich waar, echter dat is niet de oorzaak. De oorzaak ligt hierin, dat jarenlang onverantwoorde houtkap heeft plaats gevonden in de hoger gelegen gebieden zoals rondom Bogor en Bandung. Hierdoor spoelde de grond praktisch helemaal weg; geen wortels meer die de grond vasthielden. Het vele moessonwater stroomde vrijelijk naar Jakarta en de kust.
    Dit is niet mijn conclusie, maar een rapport dat een aantal jaren geleden al door het bekende ingenieursbureau HaskoningDHV werd opgesteld in opdracht van de Indonesische regering. Ook gaf HaskoningDHV advies hoe e.e.a. te keren en zelfs te herstellen, maar dat werd in de wind geslagen. Het koste (te)veel geld wat men niet wilde spenderen.
    Ook de universiteit Wageningen heeft indertijd een rapport/advies uitgebracht m.b.t. herstel van de flora in deze regio om zo het wateroverlast probleem te keren.
    Ook met dit advies is niets gedaan.

    Op uitnodiging van het regiobestuur van Tangerang bezocht ik in 2004 met een aantal functionarissen van de Europese Commissie het kustgebied van Tangerang. Het probleem waarvoor men de EU om subsidie vroeg was hoe er een oplossing kon worden gevonden voor het steeds nijpender probleem van totaal ondergelopen wijken tijdens de moesson.

    Rotsachtige of kleigrond houdt geen water vast, het blijft er op staan, of het sijpelt heel langzaam weg via spleten of scheuren naar de ondergrond
    Bijkomend euvel wat de zaak verder verergert is dat, wat betreft Jakarta, er inderdaad ongecontroleerd veel grondwater wordt opgepompt. Waardoor de grond inklinkt.

    Zoals de situatie nu is, kan de stad niet meer gered worden, tenzij er metershoge dijken voor de kust worden gebouwd en er een soort Deltawerken wordt gebouwd om overtollig water uit de stad te pompen. Daarnaast moet het oorspronkelijk bos / jungle weer in alle glorie worden hersteld vanaf Bandung naar de kust voor Jakarta. Maar ja, daar wonen nu miljoenen mensen. Waar moeten die dan heen verhuizen? Er is op Java praktisch nergens meer plek om te wonen. Migratie naar andere eilanden? Ook geen oplossing weet men intussen.

    • Jan A. Somers zegt:

     Ja en nee. Door die houtkap in het stroomgebied (ver van Jakarta!) van o.a. de Tjiliwoeng, waardoor er geen waterbuffer meer is en benedenstrooms , o.a. in Jakarta, overstromingen kan veroorzaken. Maar die zijn af en toe, afhankelijk van de (west)moesson. De Indonesische rivieren zijn regenrivieren, net als de Maas in Nederland. (de Rijn is van oorsprong een gletsjerrivier, maar dat gaat vanwege de klimaatverandering nu al een beetje fout) Die rivier kun je bedijken en de rivier aanpassen, doen we in Nederland ook. Vanwege de bodemdaling (door de onverantwoorde waterwinning) zakt het maaiveld onder de grondwaterspiegel, niet af en toe maar blijvend. (West)-Nederlandse toestanden, maar daar hebben we hier vanouds de waterschappen voor. Die handhaven het polderpeil en boezempeil. Die kosten niet alleen geld, maar ook volhouden en de consequenties gedisciplineerd dragen. Al vanaf de middeleeuwen! Daar zijn monniken mee begonnen: monnikenwerk!! Ik denk niet dat dat in Jakarta nog zal helpen. Nog afgezien van de vraag of de Indonesiërs daartoe geneigd zijn. Het is een strak korset, wij noemen dat beheerst gebied.

    • R Geenen zegt:

     @@Ik denk niet dat dat in Jakarta nog zal helpen. Nog afgezien van de vraag of de Indonesiërs daartoe geneigd zijn. @@
     Klopt. Want om dat te doen, moeten ze beginnen de hele infrastructuur aan beide zijden van de rivieren verwijderen. Ongeveer 50 meter? Vooral de arme mensen wonen aan het vuile water. Het wordt een gebed zonder einde.

    • e.m. zegt:

     @(West)-Nederlandse toestanden, maar daar hebben we hier vanouds de waterschappen voor.@

     https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/wonen-op-het-laagste-punt-van-nederland-maar-onbevreesd-voor-het-water~b8fbb4e3/

    • Jan A. Somers zegt:

     Tussen Rotterdam en Gouda ligt het laagste punt van Nederland. Bij ontgroeningen van studenten moeten dezen wel eens een kruiwagen zand daar naartoe rijden. En Schiphol ligt (dacht ik) twee meter onder gemiddeld zeeniveau. Geen probleem, maar wel duur! De waterschapen zijn dus heel belangrijk in Nederland. Vandaar dat hun baas niet zomaar directeur is, maar Watergraaf. Als je aan het loket zijn naam noemt springt die beambte meteen in de houding! En voor de liefhebbers, het waterschap is een zelfstandige rechtspersoon.

    • R Geenen zegt:

     @@Rotsachtige of kleigrond houdt geen water vast, het blijft er op staan, of het sijpelt heel langzaam weg via spleten of scheuren naar de ondergrond@@
     Over welke grond heeft U? Is het niet zo dat de grond onder Jakarta uit moeras grond bestaat?

    • Jan A. Somers zegt:

     Klopt! West Nederland bestaat net als Jakarta ook uit aanspoelsels uit zee, (moeras)een en klei. Oost Nederland uit zand, stabiel. Jakarta is wat vergelijkbaar met West Nederland.

    • Anoniem zegt:

     Foutje: (moeras)veen

    • Jan A. Somers zegt:

     Foutje: (moeras)veen.

 2. Zonder Great Sea Wall kan Jakata nooit vrij komen van de banjir.De Chinese gouverneur Ahok was ooit naar Holland gegaan voor dit project.Maar met de nieuw gouverneur is het niet door gegaan.

  • R Geenen zegt:

   @@Ahok was ooit naar Holland gegaan voor dit project.Maar met de nieuw gouverneur is het niet door gegaan.@@
   Politiek in combinatie met corruptie geeft jaren uitstel en lost geen problemen op.
   Heb zelf ruim 30 jaren in civil projecten gewerkt. Meestal Raffinaderijen en petrochemische fabrieken zoals Ammonia en Ethylene. Deze installaties staan vaak aan de kust. Mijn specialiteit was het design/ontwerpen van ondergrondse werk met allerlei pijpleidingen, zowel druk als drukloos. Een complete raffinaderij ontwerpen met 1000 man duurde toen 4 jaren en nog eens een 2 tot 3 jaren om te bouwen. De plannen van Jakarta als alles meezit, zou 30 jaren duren. Die plannen waren al een tien tal jaren bepaald. En wat is er tot nu toe gebeurd? Wat gebeurd er met de 30 miljoen mensen? Wie in Jakarta blijft is stupid!

 3. Boeroeng zegt:

  Men wil de belangrijkste landelijke overheidskantoren verhuizen naar een nieuw te bouwen stad te Kalimantan.
  Lijkt dat niet op het opgeven van de strijd tegen het water te Jakarta ?

  • R Geenen zegt:

   @@Lijkt dat niet op het opgeven van de strijd tegen het water te Jakarta ?@@
   Volgens mij is dat ook de beste oplossing.
   Probeer maar een zinkende stad met hoge gebouwen te stoppen. Trouwens de hele infrastructuur van Jakarta is zeer veroudert en slecht onderhouden. Wanneer in de nieuwe stad de bedrijven en kantoren zijn gevestigd, kunnen ze de high risers in het oude Jakarta afbreken en de stad op klein niveau een ander aanzicht geven.

  • e.m. zegt:

   Wat ik begrepen heb, ondanks de verplaatsing van de hoofdstad naar Oost-Kalimantan, moet Jakarta wél het financiële centrum van het land blijven. ’s Lands president blijft voorstander van het verder uitbouwen van de ‘muur’. Ik weet niet of protesten ertegen (o.a. vissers) veel zullen uithalen.

   In een worst-case scenario wordt voorzien dat Jakarta tegen 2050 voor 1/3 deel onbewoonbaar zal worden.

 4. Met de nieuwe president Jokowi wordt het nu alles anders.Alle projecten worden hernieuwd met de hulp van China .Sommige zijn al klaar gekomen, maar weer gestemt door di covig19.Alhoewel het volk tegen is ,maar Jokowi voelt zich sterker en sommige projecten gaan door.Helaas gaat zo te zien project GREAT SEAWALL niet door, wegens de verhuizing van de hoofdstad.

  • Anoniem zegt:

   Ik denk dat Jokowi gewoon de handdoek in de ring heeft gegooid. Door de tegenwerking van de huidige gouverneur van de DKI, die altijd alles beter weet (“we graven putjes en gebruiken zandzakjes!”) en alles heeft opgeschort. Hij beseft dat het voor de federale regering bijna onmogelijk wordt dit nog goed te krijgen.

   Natuurlijk is de hele situatie enigszins absurd; ook al kan men de functie van de hoofdstad verplaatsen, verandert dit niet het feit dat een 15 miljoen mensen bedreigd worden. Die gaan echt niet mee, zie ook wat er gebeurd is met Rio en Brasilia.

   Ook zal door zo’n nieuwe hoofdstad de impact op milieu enorm zijn; zie je het voor je dat al die Javanen in de parlementen voor elk weekend naar huis gaan?

   • Anoniem zegt:

    Ik vind trouwens dat een Jokowi daar de bal flink heeft laten vallen.

    Ja, op transport en logistiek doet ie het wel goed; nieuwe snel/tolwegen, snelle treinverbindingen, MRT, LRT, enz.

    Maar op drie andere terreinen, nl. religieus & politiek extremisme, corruptie en zoals in dit geval calamiteiten & natuurrampen, toont hij zich geen sterke leider.

 5. Ronereon zegt:

  Bij The Great Sea Wall Jakarta project, officieel National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)/1-2. is Nederland sterk betrokken m.b.t. idee, design, uitvoering en financiële bijdragen (uiteraard ook politiek).Inzicht in de totale Nederlandse bijdrage is onduidelijk. Miljoenen uit het ODA potje (Official Development Assistance) d.w.z. van BuZa/OS. Daarnaast van Partners voor Water, andere ministeries en bedrijven (exportkredietverzekering). Er is dus nogal wat mee gemoeid van Nederlandse zijde. RVO.nl van het Ministerie van Economische Zaken is de opdrachtgever en contracterende partij. RVO is verantwoordelijk voor het project beheer van Nederlandse zijde. Interessant om een paar documenten te raadplegen, mocht er interesse zijn voor de Nederlandse beleidscontext https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2017/04/Executive-Summary-Nederlands.pdf van de NL NGO Both Ends (kritisch) en https://www.bothends.org/uploaded_files/document/1LR_Social_justice_at_bay_A4.pdf. Van Nederlandse overheidszijde het aanbestedingsdocument http://www.tenderned.nl › huidigemenu › aankondigingen › akid › actie › cid De Nederlandse internationale waterambities : http://www.rijksoverheid.nl › internationale-waterambitie › ro-brochure-wia. Hoe dan ook, meer dan 10 miljoen mensen dienen beschermd te worden tegen steeds nijpender wordende waterproblematiek van de stad.

  • Jan A. Somers zegt:

   Behalve ‘kunnen’ moet je ook nog ‘willen’. En er is daar nog geen cultuur van ‘polderen’. Dat was tenslotte ook de basis van het droog maken/houden van Nederland. (7 meter onder zeespiegel, Schiphol 2 meter, mijn Delft 70 cm!).

 6. Zo te zien is de Jakarta GSW niet door gegaan door verandering van Gouverneur en ook verhuizing van de Hoofstad van Indonesia naar Borneo.

 7. Jakarta onder water met Ahok van Chinese Christen komaf ,kreeg de grootse kritiek. Maar nu onder Baswedan een Mohammadaanse Arabier wordt het als gewoon beschouwd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.