Predikanten zeventiende eeuw tegen slavernij 

Al in de zeventiende eeuw eerder verzette Justus Heurnius, zendeling in de Oost, zich tegen de slavenhandel.Drs. Peter Sijnke pleit voor een herinneringsplaquette voor Bernardus Smijtegelt in Middelburg (RD 6-7). Dit om zijn verzet tegen de slavernij te honoreren. Terecht wordt in dit artikel Smijtegelts afkeer van de slavenhandel geprezen.
RD.nl

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

20 reacties op Predikanten zeventiende eeuw tegen slavernij 

 1. ellen zegt:

  Van een boek als de Bijbel, door christenen gezien als een morele maatstaf, zou je toch op zijn minst verwachten dat het zich duidelijk uitspreekt tegen slavernij. Met name omdat het volk Israel zelf onder die slavernij heeft geleden in Egypte en door God daarvan werd verlost lijkt een krachtige veroordeling van deze praktijken op zijn plaats.
  Het tegenovergestelde is echter het geval. Het bezitten en verhandelen van medemensen behoort volgens de bijbel tot de dagelijkse gang van zaken en het is dan ook geen wonder dat voorstanders van slavernij en apartheid deze gruwelijkheden met de Bijbel in de hand hebben verdedigd. (Bron: https://www.debijbelzegt.nl/slavernij.htm)
  Idem v.w.b. de Koran.

  • Jan A. Somers zegt:

   Ik heb weinig verstand van de bijbel, schiet dus niet op deze reageerder. Volgens mij zijn de boeken van het NT meest geschreven in Rome e.o. Bij de Romeinen waren slaven in overvloed als huisdienaren en onderwijzers. Leden van de samenleving. Daar kom je dan moeilijk toe om daar afwijzend over te schrijven. Bovendien was de Christengemeenschap maar klein. Ik zag wel in mijn dissertatie: Vreemdelingen beleden vaak een andere godsdienst en maakten daarmee inbreuk op de heersende (staats)godsdienst die gebaseerd was op het cuius regio, eius religio. Reeds in bijbelboeken als Exodus (22, 20; 23, 9), Leviticus (19, 33-34) en Deuteronomium (10, 19; 24, 17; 27, 19) wordt geboden vreemdelingen goed te behandelen. Wijzend op hun ervaringen in Egyptische ballingschap. Winkel (1991, 15-17) beschrijft de toepassing in Rome van het ius civile door de praetor peregrinus op basis van de fictie si civis esset, als ware hij burger. Furber (1976, 311) . Het ging hierbij dus niet om slaven, maar om buiten de gemeenschap staande vreemdelingen. En in Rome maakten slaven deel uit van de gemeenschap.

   • De drie centrale wetten in Exodus 21 en Deuteronomium 23 en 24 laten zien dat de Bijbel slavenhandel afwijst.” NAASTENLIEFDE is een van de belangrijkste leerstellingen van de Bijbel.Paus Paulus III zich in 1537 niet minder dan drie keer tegen de slavenhandel keerde.Het christendom is de enige godsdienst, waar niet alleen zonde als slavernij wordt gezien, uiteindelijk was het ook het christendom dat als enige godsdienst ter wereld slavernij als zonde zag.

  • Indorein zegt:

   @ … Het bezitten en verhandelen van medemensen behoort volgens de bijbel tot de dagelijkse gang van zaken …@:

   Ik zou graag van u willen vernemen waar u bovenstaande op baseert. Noem mij svp de vindplaatsen in de bijbel. Ik kan ze niet vinden en heb toch een heel behoorlijke kennis van de inhoud van de Bijbelboeken omdat ik ze meerdere keren heb gelezen (en zelfs bestudeerd).

   Het ultieme goddelijke gebod voor alle mensen luidt volgens de bijbel: Heb uw naaste lief als uzelf (en God boven alles).
   Dat betekent o.a. dat als je zelf niet als slaaf wenst te worden behandeld je ook je naaste niet daartoe moet vernederen. En je naaste is ieder ander individu op deze aarde.

   De bijbel is geen boek, maar een verzameling van enige tientallen boeken welke in verschillende periodes zijn geschreven verdeeld in een zogenaamd Oude Testament (de geschiedenis van het Israëlisch/Joodse volk tot en met de Babylonische ballingschap) enhet Nieuwe Testament, welke de geschiedenis vertelt van Jezus en de apostelen en het ontstaan van de eerste christengemeenschappen in het Romeinse rijk in de 1e eeuw na Chr.
   In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Koran, keerden de nieuwtestamentische schrijvers zich niet tegen de heersende overheid (i.c. de Romeinse overheid) die slavernij als goedkope arbeidsoplossing zag, maar wezen zij slechts op een godvruchtig leven voor de christenen in die maatschappij, die toen uit vrijen en slaven bestond.

   De werkelijke redenen, dat slavernij werd goedgepraat (en nog steeds!) is geldelijk gewin.
   Zowel de christenhandelaars als de islamitische handelaars konden zo hun handen “schoon” houden. De slaven exploitanten (plantages, huishoudens etc.) redeneerden idem dito: goedkope werkkrachten waardoor een grotere winstmarge en dus meer verdiensten en grotere rijkdom. De geestelijkheid zat samen met hun in hetzelfde bootje en zij kregen vaak ook “een deel van de winst”.
   Met de bijbel had dat niets te maken, die diende alleen maar als dekmantel door bepaalde teksten volledig uit hun verband te trekken en dat “als bewijs” te zien dat de bijbel slavernij toestond.

   Ook nu zijn er nog steeds individuen die een eigen interpretatie geven aan de uitleg van Bijbelteksten of Koranteksten. De achterliggende gedachte is altijd persoonlijk gewin vaak ten koste van de ander, die er dan onder moet lijden.

   • Arthur Olive zegt:

    “De bijbel is geen boek, maar een verzameling van enige tientallen boeken….”
    Ja en nee.
    Zowel het oude als het nieuwe testament is een verzameling van boeken maar het gaat allemaal over Jezus in types. (John 5:39).
    Dat het een boek is kunnen we lezen in Openbaringen 22:18. Het is een boek in het feit dat als men iets verandered in een van de boeken dan is de rest ook verandered want alle boeken komen overeen met elkaar.

 2. PLemon zegt:

  #Slavernij … een bizarre economische motor….ongeacht ras/kleur…

  *** citaat…” Helemaal verzwegen zijn de statistieken van blanke slaven. Sowell was zeker één van de eersten die ontdekte dat meer blanke slaven in Noord-Afrika werden ingevoerd dan er ooit zwarten naar de VSA werden vervoerd. Terwijl de slavernij in 1865 in de VSA werd afgeschaft, werden blanken nog steeds als slaven verhandeld in het Ottomaanse Rijk.

  De memen over de Engelse slavernij van de Ieren (onder meer beschreven in White Cargo) worden al evenzeer in de kiem gesmoord. Tussen 1641 en 1652 werden meer dan 500.000 Ieren door de Engelsen gedood en nog eens 300.000 werden als slaven verkocht. De Ierse bevolking daalde van ongeveer 1.500.000 tot 600.000 in één decennium. Er waren natuurlijk ook de “contractarbeiders” waarbij ze in ruil voor een overtocht naar Amerika zich engageerden om gedurende een periode arbeid te presteren. Velen overleefden die periode niet en sommigen werden evenwel verplicht om een contract af te sluiten. Slaven? Contractarbeiders? What’s in a name? Dit verschil in semantiek geeft wel aanleiding tot oeverloze discussies. Een feit is wel dat de Ieren die het overleefden wel vrije mensen werden, iets wat van de zwarte slaven meestal niet kon gezegd worden.

  In ieder geval, tijdens de jaren 1650, werden meer dan 100.000 Ierse kinderen in de leeftijd tussen 10 en 14 verkocht als slaven in West-Indië, Virginia en New England. In dit decennium, werden 52.000 Ierse (vooral vrouwen en kinderen) verkocht aan Barbados en Virginia.

  Zwarte slaven werden beter behandeld dan de Ierse omdat de eersten niet besmet waren met het katholieke geloof. Iets wat niet te lezen valt in politiek correcte geschiedenisboeken, want blijkbaar speelde ras geen rol. Bovendien waren Afrikaanse slaven duurder dan blanken. Zo kostte een zwarte slaaf tijdens de late jaren van de XVIIde eeuw (50 Sterling). In vergelijking hiermee waren de Ierse slaven spotgoedkoop (niet meer dan 5 Sterling).

  De Engelse meesters vonden er dan niet beter op om hun aantal Ierse slaven te doen vergroten door het ‘fokken’ met Ierse vrouwen voor zowel hun eigen plezier en als voor een grotere winst want kinderen van slaven bleven slaven. 

  Anderen vonden dan niet beter om Ierse vrouwen (niet zelden meisjes van niet meer dan twaalf jaar) met zwarte mannen te kruisen. product “mulat” was weliswaar wel goedkoper dan een puur zwarte slaaf maar toch duurder (meer profijt dus) dan de puur Ierse. Pas in 1833stopten de Engelsen (officieel) met de slavenhandel.

  Dit plaatje van blanken die andere blanken tot slaven maken past helemaal niet in het “zwart-wit” slavenverhaal van de politieke correcte strekking. Is het daarom dat we hier nooit iets over horen?
  Naast de trieste geschiedenis van de Ierse blanke slaven, zouden we ook moeten weten dat gedurende drie eeuwen (1500-1800) Noord-Afrikaanse piraten meer dan een miljoen blanken als slaven hebben versjacherd. Arabische slavenjagers kwamen zelfs tot op de Thames. Daarover werden zelfs parlementaire vragen gesteld. Ze waren zelfs actief tot in IJsland. Wat te zeggen over het feit dat terwijl de slavernij in de Westers wereld was afgeschaft, er nog tot augustus 1885 blanken als slaven werden verhandeld in Kaïro.

  Slavernij is van alle tijden en van alle volkeren

  De Aziaten maakte andere Aziaten tot slaaf, Afrikanen andere Afrikanen, Polynesiërs andere Polynesiërs, nog voor er een Europeaan een voet zette in al die gebieden. Ook in Amerika vóór Columbus was dit het geval, zo teerde de samenleving van de Azteken op slaven (net zoals hier in de Middeleeuwen met de laten). Het is dan ook onlogisch zelfs absurd om slavernij als een racistisch fenomeen te aanzien, laat staan dat slavernij (Westers) ideologisch geïnspireerd is.( einde citaat…)
  https://www.dwarsliggers.eu/index.php/2016-04-03-16-33-59/sociologie/17-slavernij-anders-bekeken

 3. Boeroeng zegt:

  De naam Sowell werd genoemd .
  Dit schreef hij letterlijk:
  citaat
  Just as Europeans enslaved Africans, North Africans enslaved Europeans; more Europeans than there were Africans enslaved in the United States and in the 13 colonies from which it was formed.
  citaat einde—
  Als je enslaved vertaalt als ‘ingevoerd’, dan had hij gelijk volgens NRC en overdemuur
  Maar zij stellen dat Sowell niet de slavenkinderen die geboren waren in de USA meetelde.

  • Jan A. Somers zegt:

   Is ‘enslaved’ niet tot slaaf gemaakt? Dan is “Europeans enslaved Africans” niet correct. De Europeanen handelden in, en gebruikten slaven, maar ze werden door Afrikanen tot slaaf gemaakt. Maar daar hoor je weinig over, politiek ‘niet correct’?

   • Boeroeng zegt:

    De kritiek op Sowell is dat hij miljoenen babies in de USA geboren in gevangenschap niet meetelde als slaafgemaakte. En die werden slaafgemaakt door Amerikanen in dit geval.
    Idem geldt dat voor de meeste slaven op het continent Amerika. Daar geboren, daar slaafgemaakt en niet door Afirkanen.

    • Jan A. Somers zegt:

     Ja, ,het is inderdaad veel complexer dan in mijn gedachten over de slavernij. Heb veel bijgeleerd.

 4. Slavernij heeft in bijna de hele menselijke geschiedenis bestaan. Voor de Griekse en de Romeinse maatschappij waren slaven van essentieel belang.Griekse filosoof Aristotel meende dat sommige mensen phusei douloi waren, bestemd om slaaf te zijn. Dit was in strijd met de christelijke visie, dat in Gods plan niemand bestemd was voor slavernij.Toen keizer Constantijn de Kerk in 313 eenmaal had gelegaliseerd, beïnvloedden haar leringen de Romeinse wetten en beleid. Er werden kerkelijke fondsen gebruikt door christenen om slaven te bevrijden, in het bijzonder krijgsgevangenen. Een voormalige slaaf is zelfs opgeklommen tot paus (Callistus I) in de vroege derde eeuw! De opkomst van het Christendom had een positieve invloed op het leven van slaven.De gelijke waardigheid van alle mensen is een christelijke notie.Jezus verzette Zich tegen onderdrukking,slaven en meesters werden broeders en zusters.In Efeze 6:9 staat dat meesters hun slaven als broeders en zusters moesten beschouwen. Dat was een revolutionaire gedachte in die tijd….

  Jezus heeft gezegd dat je de ander moet behandelen als dat jezelf zou willen worden behandeld.En waar Jezus onderwijs gegeven werd, werd het bijzondere van het huwelijk en de rechten van de vrouw erkend. Er zijn scholen en universiteiten gesticht en de slavernij werd afgeschaft.De drie centrale wetten in Exodus 21 en Deuteronomium 23 en 24 laten zien dat de Bijbel slavenhandel afwijst.” NAASTENLIEFDE is een van de belangrijkste leerstellingen van de Bijbel.Paus Paulus III zich in 1537 niet minder dan drie keer tegen de slavenhandel keerde.Het christendom is de enige godsdienst, waar niet alleen zonde als slavernij wordt gezien, uiteindelijk was het ook het christendom dat als enige godsdienst ter wereld slavernij als zonde zag.En het is ironisch dat het christendom vals beschuldigd wordt van slavernij, terwijl het massaal tot slaaf maken van christenen door moslims, in het bijzonder door de Ottomaanse Turken van de zestiende tot de achttiende eeuw, geheel wordt genegeerd. In Afrika een uitgebreid stelsel van slavenhandel bestond, voordat de blanken daar kwamen. Voordat de eerste slaven uit Afrika werden gevoerd door de Europeanen, maakten de Arabieren al gebruik van de Afrikaanse ‘slavenmarkt’.Muhammad, de stichter van de islam, had tijdens zijn leven immers zelf slaven, evenals zijn opvolgers…

 5. Jan A. Somers zegt:

  “pleit voor een herinneringsplaquette voor Bernardus Smijtegelt in Middelburg” Als je op zoek wilt naar archieven over de Nederlandse slavenhandel, moet je in Middelburg zijn. En daar is weinig belangstelling voor. Wat doe je dan met een een herinneringsplaquette? Doekje voor het bloeden?

 6. RLMertens zegt:

  ‘predikanten en slavernij etc.’- Met Johan Maurits van Nassau-Siegen, de gouverneur van Nederlands Brazilië als kwartiermaker. Trok hij(!) in 1637 naar het slavenfort
  Elmina in het huidige Ghana en veroverde dat met hulp(!) van Braziliaanse Indianen, waarna de suikerplantages met sterke , zwarte Afrikanen konden worden bemand. Tussen 1635 en 1645 werden er ruim 25.000 afrikanen naar Brazilië vervoerd.Extra pikant is dat predikanten die zich aanvankelijk verzetten tegen slavernij, opeens vergoelijkend opmerkten dat de slavernij kennis maakten met het protestantisme. Dominee Godfried Udemans uit Zierikzee vond bijvoorbeeld vond het in zijn ‘Geestelijck roer van ’t coopmans schip’ uit 1638 acceptabel dat er slaven werden gemaakt, mits ze protestant werden. Ze mochten niet aan katholieken worden verkocht. Dat deed WIC in Brazilië wel. Uit In de ban Brazilië van Michiel van Groesen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.