De Indische Zomer – Nationale Herdenking 15 Augustus 1945

De nationale herdenking 15 augustus presenteert ‘De Indische Zomer’, een culturele kalender vol activiteiten op en rond 15 augustus in Den Haag.

Bron: De Indische Zomer – Nationale Herdenking 15 Augustus 1945

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

39 reacties op De Indische Zomer – Nationale Herdenking 15 Augustus 1945

 1. Bole zegt:

  Wat mij stoort is de overheersende klassieke muziek . Enkelen hebben er een binding mee ,van de oosterse muziek dat toch bij de sfeer hoort zit niet in het program. Het onze vader heb ik beter horen vertolken door Molukse koren.

  • Jan A. Somers zegt:

   Dat Onze Vader werd in de vrouwenkampen gezongen, en hoort dus bij een herdenking van de oorlog. De Molukse gezangen zijn ook prachtig, maar hebben met de herdenking niets te maken.

 2. Loekie zegt:

  Sinds wanneer behoort het culturele feestjes bouwen tot de doelstelling van de 15 augustus herdenking? Of is het zo, dat inwoning in Sophie de plicht met zich meebrengt om ook andere dingen te doen dan alleen je eigen ding?

  • R Geenen zegt:

   @@Verhalen die illustreren hoe de komst van 250.000 Indische Nederlanders het naoorlogse Nederland blijvend heeft veranderd en verrijkt. En die laten zien hoe de kinderen van derde, vierde en vijfde generatie het stokje hebben overgenomen en het verhaal doorvertellen.@@
   Ik herinner mij die tijd ook nog erg goed. Het heeft mij inderdaad veranderd. Verrijkt? Laten we het aub maar bij het herdenken houden, ja! Mijn vader stierf ook op 15 augustus, in 1948. na bijna een jaar gemarteld te zijn geworden, heeft hij 3 jaren tegen de dood gevochten. Sophiahof moet ophouden met allerlei nonsens verhalen.

   • R Geenen zegt:

    @@Vervolg: Verhalen die illustreren hoe de komst van 250.000 Indische Nederlanders het naoorlogse Nederland blijvend heeft veranderd en verrijkt. @@

    Sophiahof moet maar eens beter rekenen en zich afvragen waarom van de 250.000 Indische Nederlanders er een geschatte 60.000 naar Amerika vertrokken, een geschatte 10.000 naar Canada vertrokken, een geschatte 10.000 naar Australie vertrokken, een geschatte 1000 naar Nieuw Zealand vertrokken en ook nog eens een kleine 1000 naar brazilie en Suriname vertrokken.
    Het totaal dat uit Nl vertrokken waren tussen de 80.000 en 90.000. Wat bleef in Nederland waren dus geen 250.000, maar ongeveer een 170.000 tot 180.000. Dat is wel 1/3 die het om diverse redenen niet zagen zitten.

    • Jan A. Somers zegt:

     In die tijd was emigratie een actiepunt van de rijksoverheid. Om twee redenen. Het tekort aan landbouwgrond en de werkloosheid. Vandaar de stimulering met voorlichting en subsidie. Waar in de Indische gemeenschap aan werd meegedaan. Maar ook binnen Nederland was er sprake van migratie. Bijvoorbeeld op Walcheren. Op dat eiland was sprake van agrarische armoede, teveel boeren op te kleine percelen. Na de droogmaking in 1945-1946 volgde een herverkaveling. Grotere bedrijven, waardoor vele boeren ergens anders moesten gaan boeren. Dat werden de nieuwe Zuiderzeepolders. Het overschot aan boeren kon worden geplaatst op grotere percelen dan ze eerder op Walcheren hadden. Hetzelfde op Schouwen-Duiveland na de watersnood van. 1953. Die Zeeuwse enclaves in die Ijsselmeerpolders zijn nog sreeds aantonbaar.

    • R Geenen zegt:

     Binnenlandse migratie, verhuizen, is niet te vergelijken met emigratie, dacht ik. Daarnaast wil ik duidelijk maken dat het getal 250.000 van Sophiahof niet correct is. Was het met opzet gedaan of gewoon onkunde. In beide situaties pleit het niet voor het bestuur.

    • Loekie zegt:

     Benieuwd of de overheid ooit weer eens emigratie gaan stimuleren. In Nederland komen steeds meer mensen, er zijn te weinig woningen hoewel elk stukje groen wordt volgebouwd, gewaarschuwd wordt voor drinkwatertekort, de VN ziet een voedseltekort aankomen en als klapje op de vuurpijl hoopt de minister van landbouw dat veel boeren stoppen met hun bedrijf, want dat zou goed zijn voor het klimaat…

    • PLemon zegt:

     @. Dat is wel 1/3 die het om diverse redenen niet zagen zitten.

     # Uit:
     Author: Laarman, Charlotte
     Title: Oude onbekenden : het politieke en publieke debat over postkoloniale migranten,
     1945-2005
     Issue Date: 2013-06-27

     Citaat:
     *** De Nederlandse overheid meende dat Nederland overbevolkt was en bevor-
     derde emigratie naar de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw Zeeland. De
     Indische Nederlanders zouden moeten doormigreren. Ze kregen in Nederland hun
     eigen emigratiecentrale – Bureau voor de emigratie van gerepartrieerden (BEGI) – die
     opliep tegen de zogenaamde colour bar die enkele van de stemmingslanden hanteer-
     den. In Australië, waar een gedeelde van de Indische Nederlanders kort na het ein-
     de van de Tweede Wereldoorlog verbleef voor herstel, waren de Indo-Europeanen als
     permanente immigranten niet welkom. In het kader van de Australische White Polijcy
     werden non-pure whites geweerd. De Indo-Europeanen werden na hun herstel daar-
     om verplicht terug te keren naar Nederlands-Indië of Indonesië.9 Later was Australië
     wel bereid een beperkt aantal Indo-Europeanen op te nemen, mits dat gepaard ging
     met Nederlandse financiële steun, geringe ruchtbaarheid en in combinatie met de
     komst van door Australië meer gewenste Nederlandse migranten.10 Zuid-Afrika, waar
     in deze periode 30.000 Nederlanders heen migreerden, bood voor de Indo-Europea-
     nen evenmin mogelijkheden. In januari 1958 was minister Suurhoff (PvdA) van So-
     ciale Zaken en Volksgezondheid in Zuid-Afrika om te overleggen over het aanbod van
     de Zuid-Afrikaanse regering om repatrianten uit Indonesië op te nemen. De Zuid-
     Afrikanen wilden alleen immigranten ‘suiwer van bloed’. Minister Suurhoff stelde:
     Ik kan hieraan toevoegen dat de mensen van gemengd bloed over het algemeen niet ge-
     schikt zullen zijn als immigranten op grond van beroepskwalificaties en daardoor zullen
     ze feitelijk allemaal uitgeschakeld worden. Ze zullen zich ook niet aanmelden, want deze
     mensen zijn indolent, ze hebben geen energie zelf iets te doen. Dat is ons grote probleem.
     Je moet die mensen sturen, ze gaan niet uit zichzelf. Dat is de oosterse inslag. Weet u dat
     sommigen van hen niet eens Nederlands kunnen praten? Maar maakt u zich geen zorgen,
     ze melden zichzelf niet aan, en als ze zich aanmelden, bezitten ze over het algemeen niet
     over de juiste kwalificaties. 11
     Categoriseringen, die buiten Nederland werden aangebracht, zoals in Australië of
     Zuid-Afrika, hadden gevolgen voor de migratiemogelijkheden voor Indo-Europeanen
     en bij gevolg voor de opstelling van de Nederlandse overheid. Terwijl Australië en
     Zuid-Afrika de deur gedeeltelijk gesloten hielden, ontstonden er nieuwe mogelijkhe-
     den voor migratie naar de vs. In 1953 werd in de Verenigde Staten de Refugee Relief Act
     van kracht, waardoor 17.000 Nederlanders boven de het jaarlijkse Nederlandse quo-
     tum van 3.153 de mogelijkheid kregen naar de vs te migreren.12 De bedoeling was dat
     dit, naast mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog grote verliezen hadden geleden
     en slachtoffers van de Watersnoodramp, vooral repatrianten waren uit Nederlands-
     Indië of Indonesië. De maatregel gold min of meer ter compensatie van de druk die
     de vs had uitgeoefend bij het besluit tot onafhankelijkheid van Indonesië. Onder de
     emigranten die tussen 1953 en 1962 naar de Verenigde Staten gingen waren 24.000
     mensen die uit (voormalig) Nederlands-Indië afkomstig waren.13 In totaal migreerden
     ruim 50.000 repatrianten door naar de Verenigde Staten, Australië, Brazilië en Span-
     je.14 In kranten werd op deze (mogelijkheden voor) doormigratie nadruk gelegd: als
     de migranten een last waren, dan waren ze een tijdelijke last.
     Door de Nederlandse overheid werd de komst van mensen uit Indonesië naar Ne-
     derland ontmoedigd. Nederland had, voor de komst van de Indo-Europeanen, al een
     grote groep ‘evacues’ uit Indonesië opgenomen en in 1951 waren de Molukse ex-knil-
     soldaten naar Nederland gekomen. Belangrijker nog was dat de groep die Indonesië
     nu verliet, verschilde van de groep die eerder naar Nederland kwam. De Indo-Europe-
     anen kwamen merendeels uit een lagere klasse en waren zichtbaar anders. Aangeno-
     men werd dat velen niet in staat waren zelf werk en woning in Nederland te regelen
     en dat zou meer opvangcapaciteit van overheidswege eisen. Zij hadden niet allemaal
     de middelen om zelf de overtocht te bekostigen en vroegen een overheidsvoorschot
     voor de reis. Nederlandse ambtenaren vreesden hoge kosten.
     In de periode van 1957 tot 1968 migreerden de overgebleven Nederlanders naar Ne-
     derland, plus de Nederlanders die hadden geopteerd voor de Indonesische nationali-
     teit maar daar ‘spijt’ van hadden .( Einde citaat..)

    • R Geenen zegt:

     @@De Nederlandse overheid meende dat Nederland overbevolkt was en bevor-
     derde emigratie naar de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw Zeeland. De
     Indische Nederlanders zouden moeten doormigreren. @@
     Al weer een Nederlands negatief verhaal hoe er toen over de Indische werd gedacht. Dat alleen was al een reden om dat landje aan de Noordzee te verlaten. Intussen hebben de Indische mensen , na hun emigratie waar heen ook bewezen wel te kunnen werken, wel te kunnen studeren, wel op eigen benen te kunnen staan. En dat zonder hun handje te moeten ophouden zoals dat in Nederland vaak gebeurde. In uw verhaal wordt o.a. gesproken van ruim 50.000 naar de VS. Ik kan dat wat aanvullen. Brazilie was bij velen geen succes en die emigreerden door naar de VS. Ook vele Indische uit Indonesie, door familie gesponsord, kwamen naar o.a. SoCal. Antropologe Greta Kwik, schrijfster van het boek The Indos in Southern California kwam op een totaal van 60.000 emigranten.

    • Jan A. Somers zegt:

     Tijdens onze studie werden mijn (toekomstige) vrouw en ik bekogeld met informatie over emigratie naar Nieuw-Zeeland. Als werkstudent hadden we het moeilijk, in Nieuw-Zeeland kon je zonder diploma, met alleen getuigschriften, zo aan de slag. Gelukkig hebben we het niet gedaan, ff doorploeteren. Wij hebben later niet eens hoeven te solliciteren, tegen het afstuderen werd je overstelpt met uitnodigingen tot een gesprek. Meteen raak! Mijn jongste dochter kon na afstuderen als fysiotherapeut in Nederland niet naar haar zin aan de bak. Kreeg uitnodigingen uit Noorwegen, Duitsland en Zwitserland. Van de zoon van een vroeger buurmeisje uit Soerabaja in Zwitserland kreeg ze een telefoonnummer van een verpleeghuis in Küsnacht, Zürich. Ze belde op, kon meteen komen, voor een paar dagen wederzijds kennismaken. Kon meteen beginnen. Formeel niet, een werkvergunning duurde nog even, maar ze regelden dat ze op haar toeristenvisum aan de slag kon.

    • R Geenen zegt:

     Prachtige familie successen. Maar wat vindt U dan van het verhaal hoe de NL vertegenwoordigers over de Indische mensen dachten bij dat emigratie verhaal van de heer PLemon? Ik hoor namelijk nooit iets negatiefs van u over NL. Vindt U dat normaal wat er toen werd geuit over de Indische? Of denkt u dat het fake news is?

    • Jan A. Somers zegt:

     “nooit iets negatiefs van u over NL.’ Inderdaad, met de aantekening dat ik praat over mijzelf en ons toenmalige gezin (allemaal al dood). Ik wist niets van het dagelijks leven in Nederland en ging toen eigenlijk op avontuur. Met ogen en oren wijd open. Op de boot was het hard werken. Ataka was hartelijk. De opvang in Warmond was hartelijk (leren vissen van de kok die ik af en toe een beetje hielp). Na ca. twee weken eigen huisvesting in Vlissingen. Weliswaar een noodwoning, maar dat kon niet anders, Vlissingen was zwaar gebombardeerd en beschoten (de komende herdenkingenreeks begint op 31 augustus in Zeeland en eindigt volgend jaar 5 mei). Op de RHBS hebben ze hard aan mij getrokken om verloren jaren in te halen. Op school op dansles. In die tijd moest je als heer ook de dame vragen, geen probleem. Zangkoor was een probleem, maar dat zat in de geluidsgenen. Dat ik bij gymnastiek af en toe bij hardlopen met mijn benen in de war raakte was snel verteld, maar ik denk niet dat de koppeling met de Kenpeitai duidelijk werd bij de medescholieren (die waren met andere dingen bezig). Die benen waren bij de ABOHZIS-keuring geen probleem, volgens de keuringsarts liepen in het leger niet alleen maar atleten rond. Zeeuws meisje was verliefd, dus ook geen probleem. Op de TU niks bijzonders meegemaakt (ook niet op mijn werk als als werkstudent), ik was een van velen en deed normaal. Hoefde niet te solliciteren, ben door mijn afstudeerhoogleraar naar de plek bij TNO gestuurd, waar ik na een babbel ben aangenomen. Door mijn eerste baas die hoogleraar in Batavia was geweest. Collega’s hadden geen probleem met licht getint en beetje platte neus. In mijn vele vrijwilligerswerk niks bijzonders te melden. Bij mijn tweede studie aan de EUR ook niets te melden. Behalve dat het aantal Indonesische studenten flink was toegenomen. Nu in onze flat manusje van alle, resetten van storingen, ontvangst van monteurs en ontvangen van pakjes van webwinkels (nadeel van modern winkelen, de meeste bewoners zijn aan het werk en op die tijd komt de pakjesbezorger. Ook zijn de papiercontainers vol met verpakkingen en loodzwaar. Het moderne lot van gepensioneerden!). Het enige negatieve vind ik natte sneeuw waar je met de fiets doorheen moet ploegen. Nog vragen?

    • R Geenen zegt:

     @@Ataka was hartelijk. @@
     Vindt U het normaal dat er in Nederland voor die Amerikaanse kleren moest betaald worden? Als ik het hier in SoCal verteld, zijn ze gewoon geschokt.

    • R Geenen zegt:

     @@!). Het enige negatieve vind ik natte sneeuw waar je met de fiets doorheen moet ploegen. Nog vragen?@@
     Ja, een heel belangrijke, tenminste voor mij. U heeft over de jaren en in het verleden, heel wat onderzoekingen gedaan. heel veel archieven nageplozen. Boek er over geschreven. Ik weet niet of U over al de Nederlandse jaren ook Indo’s als vrienden heeft gehad. Maar heeft U bij al uw nasporingen en onderzoekingen ook in Nederland niet gezien/ontdekt dat de Indische in het algemeen vaak beledigd en gediscrimineerd werd door vooral de Nederlandse regering en haar wetgeving. En de discriminaties die wij Indische meemaakten. Was U toen, tijdens uw onderzoekingen, blind voor het Nederlandse gedrag? Voor mij als Indische is dat niet te begrijpen.
     Heeft U over al uw Nl jaren voor de Indische mens afgesloten, het niet willen weten, want U bent en wil volledig Nederlander zijn? Mijn verontschuldiging als ik te persoonlijk ben. Maar uw houding kan ik niet thuis brengen.

    • Jan A. Somers zegt:

     “verhuizen, is niet te vergelijken met emigratie,” Als je je hele leven in armoe hebt geploeterd als keuterboerje (mijn oudste dochter is daarop gepromoveerd) is de verhuizing naar een nieuw, groter, leeg bedrijf, met een geriefelijke woning, in een leeg land met alleen maar kale, net drooggevallen grond, geen stukje groen, is de beleving een emigratie. Helemaal aan een nieuwe toekomst beginnen met achterlating van de hele sociale omgeving. Zij werden dan ook landverhuizers genoemd. Kom nu eens daar, een boeiend en bloeiend landschap. Met een nieuwe gemeenschap!

    • R Geenen zegt:

     Het verschil tussen verhuizen en emigreren is in de eerste plaats een nieuwe taal leren.

    • Loekie zegt:

     Je kan ook werkelijk op elk onderwerp promoveren.
     Ooit schreef men ‘gewoon’ een artikel, een verhaal of een boekje.

  • Boeroeng zegt:

   Inwonen is altijd rekening houden met de medebewoners en meedoen met diens bezigheden.
   Zover ik het zie is de stichting 15 augustus 1945 vooral bezig met de herdenking in Den Haag en organiseert ze niet zelf andere culturele activiteiten. Wel daarover iets zeggen op de website.
   Daar is niks mis mee.

   • Bert Krontjong zegt:

    Prachtig positief verhaal van dhr Somers om 12.13 ,het verhaal komt hierop neer dhr Somers had en heeft niks te klagen over zijn opvang en verdere verloop in Nederland mooi heel mooi maare ……….dat was de vraag van Ron Geenen niet ! Ron Geenen vroeg dhr Somers hoe hij dacht over de ronduit beledigende op het racistische af uitingen van de toenmalige autoriteiten naar de Indo,s toen .Deze uitingen staan zwart op wit ,Ron Geenen vroeg dus aan dhr Somers of hij dat gedrag normaal vond om de Indo,s zozeer te kwetsen .

    • Jan A. Somers zegt:

     Sorry, ik reageerde primair op de opmerking: “nooit iets negatiefs van u over NL.” Ik kon dat ook niet daar ik niets negatiefs in Nederland met betrekking tot mijn afkomst heb meegemaakt. Daar heb ik dus over geschreven. Over “de ronduit beledigende op het racistische af uitingen van de toenmalige autoriteiten naar de Indo,s” heb ik niets te melden. Daar hoorde ik pas van toen ik zo’n tien jaar geleden in aanraking kwam met I4E en Javapost. En dat waren allemaal verhalen van anderen over anderen. Wel heb ikzelf enkele kwetsende opmerkingen gehoord van Indische bekenden, inderdaad op het racistische af. Over mijn moeder, over mij. Mijn moeder was dat in Indië kennelijk gewend: Niks van aantrekken, in Indië was dat nou eenmaal zo. En van dat zwart op witte ben ik toen ook niets tegen gekomen. Je kan niet alles zien! Verder had ik het hier in Nederland te druk om me daarmee bezig te houden. Ik had el; wat anders te doen met de dingen van dat moment. Heel leuk. Eén uitzondering: rechtszaken over achterstallige salarissen. Met de reactie van een jurist op mijn werk: Door de verkeerde personen naar het verkeerde orgaan gericht. Maar ja, het waren dan ook vooraanstaande Indische personen. Waar ook mijn vader was ingetrapt. En ik was nog geen jurist.

    • R Geenen zegt:

     Toch vreemd Bert, dat gewone jongens elkaar wel begrijpen en iemand met zo’n grote achtergrond zijn blikken op oneindig heeft.

    • PLemon zegt:

     @ dat gewone jongens elkaar wel begrijpen en iemand met zo’n grote achtergrond zijn blikken op oneindig heeft.

     # Dhr. Somers is aan onderstaande dans ontsnapt als voorloper op de grote uittocht…en heeft gewoon ge-pukul terus in het onbekende kikkerlandje.

     *** Citaat: ” Uit schaamte en vernedering hebben de gedupeerde Indische Nederlanders, Indo-Afrikanen, Chinese Nederlanders, Moluks KNIL- en marinepersoneel, Papoea’s, Toegoenezen, zogeheten maatschappelijke Nederlanders en veiliggestelde Indonesiërs al die jaren gezwegen; hun lot was stille armoede, gedwongen assimilatie en ondoorzichtige misstanden.
     Onderzoeksjournalist Griselda Molemans wist de waarheid boven water te halen “.
     https://andijvielucht.nl/

    • R Geenen zegt:

     @@Dhr. Somers is aan onderstaande dans ontsnapt @@
     Na al de onderzoekingen en het halen van de titel?

    • Loekie zegt:

     “Onderzoeksjournalist Griselda Molemans wist de waarheid boven water te halen “.
     Nou, dat wil zeggen: dat zegt Griselda van en over zichzelf…

 3. Robert zegt:

  Niet iedereen werd overstelpt met sollicitatie gesprekken! Velen hebben meer geploeterd dan in Nederland om het te maken in het buitenland. Nederland was niet een land voor mij, en ik ben vertrokken naar de VS waar ik na veel ploeteren mijn draai heb gevonden. Ik ben blij dat ik nu woon in een omgeving die mij meer bevalt dan het benepen en krenterige Nederland.

 4. Robert zegt:

  De kreten van de minister Suurhoff over de Indos waren opmerkingen die in het algemeen gemaakt werden door ware Nazis en NSBers, pure racisten en “raszuiveraars”. Als die koplul Suurhoff nog zou leven dan zou ik hem willen uitnodigen hier te komen in California en met mij de marathon te lopen. We zullen dan zien wie indolent is niet geschikt voor emigratie.

  • Bert Krontjong zegt:

   Als je hier in Nederland AOW krijgt ,zeggen ze “” Je trekt van Drees”” Klopt eigenlijk niet het had moeten zijn “” Je trekt van Suurhoff “” Want Suurhoff heeft die wet door de Kamer geloodst .Overigens heeft Suurhoff nooit gebruik kunnen maken van die wet ,want hij stierf in 1967 ,oud 62 jaar .Kreeg je eerst AOW als je 65 jaar bent geworden ,tegenwoordig wordt die leeftijdsgrens steeds verder opgerekt .Die AOW is er gekomen door de PvdA maar het oprekken van die leeftijdsgrens is ook ingezet door de PvdA .De zoon van Suurhoff vond dat een schandalige beslissing .

   • R Geenen zegt:

    @ Bert: Krijgt een ieder na 50 jaren wonen evenveel AOW in Nederland? Ook geen verschil tussen ambtenaar en particulier?
    Ik vraag dit want onze Amerikaanse Social Security (aow) is meer persoonsgebonden. Hier kom je in aanmerking voor SS als je minstens 10 jaren heb gewerkt. Je hebt recht op het volle pond na 40 jaren arbeid. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je eigen bijdrage gedurende de jaren dat je heb gewerkt, dat weer afhankelijk is van je inkomen. Iemand die nooit heeft gewerkt of minder dan 10 jaren, krijgt nada. Deze jongen heeft hier altijd het maximale er in gestopt gedurende de 26 jaren engineering dat ik hier heb gewerkt. Vervolgens heb ik gedurende mijn makelaarstijd nog eens 4 jaren er in gestopt. In Nederland heb ik ook recht op ruim 30 jaren. Pensioenen kennen ze hier haast niet. Maar in engineering hadden ze ook een spaarregeling. Een IRa heet dat en toen kon ik iedere maand 8% van het inkomen inzetten en de baas geeft voor elke % een half er bij, dus 4%. En daar is ook een keuze voor iedere werkende. Bij pensioen krijg je dat bedrag in eens uitbetaald en dat zit geïnvesteerd in wall street.

  • Jan A. Somers zegt:

   “Klopt eigenlijk niet het had moeten zijn” Ja en nee. Vadertje Drees had in 1947 voor de Noodwet Ouderdomsvoorziening gezorgd. Toen begon het ‘trekken van Drees’. In 1957 werd zij vervangen door de AOW. Daar had minister Suurhoff voor gezorgd, minister van Sociale Zaken in het Kabinet-Drees II (1952 – 1956) en III (1956 – 1958).
   “Ook geen verschil tussen ambtenaar en particulier?” Inderdaad, elke Nederlandse burger die vanaf zijn 15e in Nederland heeft gewoond, 2% voor elk jaar. Als basis pensioen dat weer wordt verrekend door de pensioenfondsen. Die houden er rekening mee dat u een AOW-pensioen krijgt. Daarom bouwt u geen pensioen op over uw hele salaris. Het deel waarover u geen pensioenpremie betaalt is de AOW franchise. (kan het mis hebben ik ken geen details).
   “tegenwoordig wordt die leeftijdsgrens steeds verder opgerekt” Dat gebeurt ook met uw pensioen. Het is een rekensommetje over wat je tijdens je werkend leven opbouwt, en hoelang je ervan geniet. Mensen zoals ik hebben pensioenpremie betaald tot hun 65e. Dan zit er dus een bepaalde hoeveelheid geld in je pot. Daaruit wordt je pensioen uitgekeerd. Maar vanwege de gemiddelde stijging van de leeftijd, wordt ook de uitkeringsperiode langer, en is er te weinig geld in je pot. >> Langer sparen! = langer werken! Bij de AOW werkt het anders, je spaart niet, het is een omslagrekening. Maar het effect van de langere levensverwachting is hetzelfde, te weinig geld in de gemeenschappelijke pot. Tot nog toe werd dat tekort aangevuld door de belastingbetaler, maar dat werd te gek. >> Langer premie betalen! = Langer werken!

 5. e.m. zegt:

  Ach, in het huidige Indonesië zullen er nog wel ‘inlanders’ zijn of hun nazaten, die weet hebben van Indo’s in het voormalig Nederlands-Indië die zich naar boven likten en naar beneden schopten.

  • R Geenen zegt:

   @@die zich naar boven likten en naar beneden schopten.@@

   Dat is iets van alle dag. Ook heden wordt het wel door Indo’s, Molukkers, Blandas, enz gedaan. Ik weet zeker dat het haast niet gebeurde bij de Indo emigranten. Heeft meestal geen effect; meestal het tegendeel. Het is werken, werken en nog eens werken!

   • Jan A. Somers zegt:

    “Ik weet zeker dat het haast niet gebeurde bij de Indo emigranten.” Natuurlijk niet, daar is ook geen aanleiding voor, ook niet in Nederland. Maar het speelde wel in het vooroorlogse Indië. De Indo’s voelden zich klem zitten tussen totoks en Inlanders. Of dat zo was blijft natuurlijk de vraag. Ze kregen (dachten?) geen toegang tot werk dat vooral door totoks werd gedaan. Ze voelden zich in hun kansen op de arbeidsmarkt bedreigd door het groeiende aantal goed opgeleide Indonesiërs. >> likken naar boven, trappen naar beneden. Met veel daarvan afgeleide vormen uit de standenmaatschappij.

 6. Robert zegt:

  Indos in het voormalige Ned. Indie waren ook slachtoffers van het verderfelijke koloniale systeem. Zij wisten niet beter.”Plus Holandais que les Holandais”.”Plus papiste que le Pape”.

 7. Boeroeng zegt:

  citaat——-
  Den Haag ontvouwt zich als weduwe van Indië
  Op twee momenten in het jaar ontvouwt Den Haag zich als weduwe van Indië. Na de Tong Tong Fair in mei is de jaarlijkse Indië-herdenking op 15 augustus zo’n moment. Met diverse activiteiten. Zo mogen bezoekers in groepjes op een exclusieve ontdekkingsreis door het depot van het Museon.
  ——————
  ad.nl

  • Jan A. Somers zegt:

   Museon is een onderwijsmuseum, met gemakkelijke toegang. Het boek Gestrand in Indië (Muziek en cabaret in gevangenschap) van mijn dochter Nadet en Frans Schreuder, is er in 2005 gepresenteerd. Tijdens een tentoonstelling met de passende naam: ‘Pret achter prikkeldraad’. Werd niet zo gewaardeerd, in het kamp mocht je geen pret hebben.

   • R Geenen zegt:

    @Tijdens een tentoonstelling met de passende naam: ‘Pret achter prikkeldraad’. Werd niet zo gewaardeerd@

    Ik kan me niet herinneren dat er in Bangkinang pret was. Wel vreselijke honger en pijnen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.