Dat geweld en racisme vaste bestanddelen zijn van de koloniale geschiedenis

Volkskrant:
Hoogleraar Gert Oostindie over een thema waar veel Nederlanders niet aan willen: ‘Het is knap lastig een verhaal te vertellen waarin de trots op Rembrandt de schaamte over de slavernij niet in de weg staat.’

De vraag wat de historische betekenis is van 1 juli, zal door de meeste Nederlanders met een glazige blik worden beantwoord. De afschaffing van de slavernij op deze dag in 1863 is niet in het collectief geheugen opgeslagen. De nationale herdenking, bij het slavernijmonument in het Amsterdamse Oosterpark, zal een overwegend zwarte aangelegenheid zijn. En toch, zegt historicus Gert Oostindie, worden de thema’s kolonialisme, slavernij en slavenhandel niet langer genegeerd. ‘Dat geweld en racisme vaste bestanddelen zijn van de koloniale geschiedenis is geen moreel maar een wetenschappelijk gegeven

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

27 reacties op Dat geweld en racisme vaste bestanddelen zijn van de koloniale geschiedenis

 1. R Geenen zegt:

  @koloniale geschiedenis is geen moreel maar een wetenschappelijk gegeven@
  Heeft ook niets met wetenschap te maken. Het is gewoon een feit.

 2. Loekie zegt:

  ” ‘Dat geweld en racisme vaste bestanddelen zijn van de koloniale geschiedenis is geen moreel maar een wetenschappelijk gegeven”.
  Vraag: kwamen racisme en geweld alleen voor in koloniale geschiedenis of bijvoorbeeld ook bij de Grieken, Romeinen, in het Oude Testament en in de Koran?
  Nog een vraag: wordt met geweld alleen fysiek geweld bedoeld of ook psychisch geweld? Zo ja, kan het zijn dat anno nu ook psychisch geweld voorkomt, ook in Nederland? En kan het zijn dat je tegenwoordig een moderne racist bent als je het niet eens bent met de politieke correctheid?

  • Jan A. Somers zegt:

   “alleen voor in koloniale geschiedenis ” Waarom alleen maar koloniaal en geschiedenis? Vergeet u het heden in niet koloniale landen? Waar denkt u aan als u een goedkope blouse koopt bij Zeeman of Wibra? Aan Bangladesh? Al staat dat niet in de sticker? Of die ingestorte textielfabriek in China?

   • RLMertens zegt:

    @JASomers; ‘geweld en racisme etc.’- Jan Breman, hoogleraar Centrum Azië Studiën Amsterdam; Tot het erfgoed van de westerse beschaving(!) behoort het racisme(!) dat uitgaat van de fundamentele ongelijkheid van rassen en volken! Vandaar in Indië; Europeanen-Inlanders en Vreemde Oosterlingen! * prof.Wertheim; de stelling dat het voortduren of zelfs opleven van racisme in Nederland is een uitvloeisel van een onverwerkt koloniaal verleden! ( uit: De Gids; kolonialisme 1991)

    • Robert zegt:

     Tot het erfgoed van de “westerse beschaving” behoren ook tribal conflicts and worldwars waarin miljoenen mensen het leven lieten in de waanzin en chaos van al die oorlogen.

 3. PLemon zegt:

  @ een wetenschappelijk gegeven…

  # tja… ook de andere kant vd medaille?

  *** Van de hand van Piet Emmer verscheen deze week het boek Het zwart-wit denken voorbij (Nieuw Amsterdam). De emeritus hoogleraar wil met dit boek een bijdrage leveren aan de discussie over kolonialisme, slavernij en migratie. Volgens Emmer worden moderne morele maatstaven steeds vaker op het verleden geprojecteerd en ontstaat zo een verwrongen beeld van gevoelige historische onderwerpen als kolonialisme, slavernij en migratie. “Geschiedenis dient daarmee als politieke agenda en als excuus. Hoe het werkelijk toeging, hoe anders dan tegenwoordig, dat blijft buiten beeld”, aldus de auteurVergeten was het feit dat het kolonialisme lange tijd ook een ander gezicht had gekend en een einde had gemaakt aan rooftochten en plunderingen, de levensverwachting van de koloniale onderdanen dramatisch had verlengd, wegen, spoorwegen, telegraaf- en telefoonverbindingen, riolering en leidingwater had aangelegd en het onderwijs, het bestuur en de rechtspraak op moderne leest had geschoeid. Het kolonialisme was voor Azië en Afrika het toegangsbewijs tot de moderne beschaving. Vandaag de dag willen we daar niet meer aan herinnerd worden, want het komt ons beter uit om alleen aan de negatieve gevolgen van het kolonialisme te denken. De Nederlanders, die hun eigen land tijdelijk hadden verlaten om ‘mee te bouwen’ aan de ontwikkeling van de Nederlandse koloniën, werden bij terugkeer beschouwd als egoïstische uitbuiters. Het woord ‘koloniaal’ werd een scheldwoord. Hoe viel anders de ontwikkelingsachterstand in de derde wereld te verklaren?
  https://historiek.net/de-kijk-op-kolonisatie-door-de-eeuwen-heen/74415/amp/

  • RLMertens zegt:

   @PLemon; ‘om mee te bouwen etc.’- En bleven maar mee bouwen; exploiteren(!), tot ze met geweld door de autochtonen/ Inheemsen werden verdreven. Muv. Engeland, die in staat was deze landen te verenigen in het Britse(!) Gemenebest. Met aan het hoofd; de Britse vorstin!
   Ons land werd na 3 eeuwen er uit geschopt! Dat is ook de redenen, dat wij er niet aan herinnert willen worden.

   • PLemon zegt:

    @ Engeland, die in staat was deze landen te verenigen in het Britse(!) Gemenebest.

    # We hebben het er al eerder over geschreven. De dekolonisatie verliep daar allerminst zonder geweld en bloedvergieten.

    *** Op 15 augustus 1947 om nul uur werden twee nieuwe soevereine staten geboren, namelijk de dominions India en Pakistan. Hiermee viel de sinds 1858 bestaande Britse kroonkolonie in een door hindoes en een door islamieten gedomineerd deel uiteen. Pakistan bestond uit twee delen, één in het westen en één in het oosten, die echter 1500 kilometer uit elkaar lagen.

    Gevolg van deze deling was de grootste vluchtelingenramp aller tijden, omdat de aanhanger van de beide grote religies vertrokken naar ‘hun’ respectievelijke staten of daarheen verdreven c.q. gedeporteerd werden. Historici schatten het aantal mensen dat hun thuisland vrijwillig danwel gedwongen verliet op 20 miljoen. Daarbij kwam ook tot wederzijdse slachtingen, waarvan naar schatting tussen 500.000 en twee miljoen hindoes, islamieten en sikhs het slachtoffer werden.
    http://www.novini.nl/70-jaar-geleden-werden-india-en-pakistan-op-chaotische-wijze-onafhankelijk-fatale-gevolgen-tot-op-heden/

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ” 2 soevereine staten geboren etc.’- Alsof dat de bedoeling was van de Indiërs/Gandhi en de Britten. Echter; na alles wat er toen is gebeurd, en de Britten vertrokken zijn;waren zij in staat(!) om alle hun koloniën bijeen te houden. In een Brits(!) Gemenebest en…. olv. van hun vorstin! Zelfs tot op heden! En Nederland?

    • PLemon zegt:

     @ waren zij in staat(!) om alle hun koloniën bijeen te houden.

     # Het is bijna een wassen neus dat lidmaatschap.

     *** Commonwealth
     In de praktijk hebben de meeste burgers van Commonwealth-landen geen enkel idee waarom ze nog tot het Gemenebest behoren.

     Het is alleszins geen unie van landen die respect voor mensenrechten en de rechtsstaat afdwingt. Enkele argumenten voor die stelling:

     Het autoritaire regime van Sri Lanka mocht al eerder ongestraft een topmeeting organiseren.
     Nigeria kreeg slechts gedeeltelijk een berisping nadat de overheid in 1995 de mensenrechtenactivist Ken Saro-Wira ophing.
     Het Commonwealth-leiderschap hecht evenmin veel aandacht aan de onderdrukking van religieuze minderheden in Pakistan.
     41 van de lidstaten van het Gemenebest hebben wettelijke restricties op homoseksualiteit.

     https://nl.express.live/commonwealth-exp-198617/

  • Anoniem zegt:

   @PLemon;’wegen, spoorwegen, telegraaf etc.’- In desa’s,kampongs waren geen asfaltwegen, elektrisch licht, geen waterleiding, riolering etc. etc. In eenvoudige Inlandse huizen in achteraf buurten huisde de geletterde Inlander! – Al wat aan wegen, spoorwegen, vliegvelden etc. werd aangelegd is uitsluitend voor optimale koloniale exploitatie! Dat meebouwen aan iets groots werd eeuwen lang verkondigd! – De Inlanders verkregen zeker ook gezondheidszorg. Want ziekten onderscheiden geen huidskleur!- Rechtspraak; straf/ rechtspleging (proces regels) was voor de te berechten van Europeanen had veel sterkere waarborgen dan die bij de Inlanders. Het arbeidsrecht 1927 ontbrak totaal bij de Inlandse werknemer. Rechteloze koelie’s! Hoezo toegang tot de moderne beschaving?

   • PLemon zegt:

    @ Hoezo toegang tot de moderne beschaving?

    # Zo letterlijk dient men het niet op te vatten als zo’n proces ergens begint met het ontdekken van de handelsroutes van West naar Oost over de oceanen. Het westen heeft zich door een wetenschappelijke aanpak anders ontwikkeld dan de natuurvolkeren die ook qua bestuur lang in het feodale zijn blijven steken. Het is vrij logisch dat hun elite eerder kennis maakt en profiteert van de westerse inbreng dan de onderklasse. Bijna normaal is dat men ‘als getolereerde bezetter’ het gebied zo gunstig mogelijk voor zichzelf inricht en opbouwt. Enfin bij de wisseling van de wacht en macht kreeg men die moderne beschaving in de schoot geworpen.

    • RLMertens zegt:

     @Plemon; ‘in de schoot geworpen etc.’- Voor zich zelf(!) inricht en opbouwt; klopt. Het meenemen daarna naar die moderne beschaving in eigen land is knap lastig gebleken!

   • Jan A. Somers zegt:

    “De Inlanders verkregen zeker ook gezondheidszorg.” Mijn eerste baas bij TNO, Prof. Baars, werkte in Indië bij de Dienst Volksgezondheid. Een stapel jaarverslagen en rapporten heb ik lang geleden bij de bibliotheek van het IWI afgeleverd, ik weet niet wat er van over is.

   • RLMertens zegt:

    @PLemon; ‘wegen, spoorwegen, telegraaf etc.’- Anoniem= ben ik. – Indië was in die koloniale periode leverancier van bodemschatten; olie etc, rubber, kinine etc. en zelfs ….afzet gebied voor Nederland! (Philips,ea) Een eldorado voor Nederlandse ondernemers met een overvloed aan goedkope arbeiders, die op elke wenk allerlei werken uitvoerden! Desnoods in alle omstandigheden! Uit de Soerabaiasch Handelsblad van Mozes(!) van Geuns; ‘domme, aan straffe hand gewende oosterlingen! Men zou wensen met een lange zweep dat volkje te kunnen afranselen om het orde en tucht te leeren’! Voor toegang tot die moderne beschaving?

    • PLemon zegt:

     @ Hoezo toegang tot de moderne beschaving?
     … domme, aan straffe hand gewende oosterlingen! 

     # Blijkbaar een andere opvatting over het arbeidsmoraal…

     ***  In de eerste helft van de zeventiende eeuw beheerst en controleert de VOC de belangrijkste zeewegen. Voor de bouw, het tot stand brengen van de infrastructuur en de verdediging van de handelsposten en vestigingen zijn werkkrachten nodig en er worden duizenden Aziatische slaven verscheept. Het VOC-personeel kan de klus niet zelf klaren. Er is te weinig mankracht en aan degenen die er zijn, kun je het werk nauwelijks overlaten. Te veel sterke drank en te weinig arbeidsmoraal. Gouverneur-generaal Reynst verzucht in 1614 dan ook ‘dat een enkele Aziaat meer uitvoerde dan twee of meer Hollanders’.

     Dankbaarheid valt de ijverige slaven overigens niet ten deel. Hun behandeling is gruwelijk. Ze zijn hun vlees en botten nooit zeker. Baay gaat hier uitvoerig op in. In de achttiende eeuw vallen slaven ten prooi aan de pronkzucht van hun bezitters, rijke VOC-dienaren en vrije burgers. Vooral de vrouwen maken er een voorstelling van, liefst bij de zondagse kerkgang, waarbij zij zich laten begeleiden door zoveel mogelijk slavinnen, ‘van wie er bijvoorbeeld een de parasol droeg, een ander het voetenbankje, weer een ander de waaier, de volgende een geurflacon en weer een ander het sirih-stel’. Het ‘personeel’ is gekleed in zijde, satijn en stoffen met zilver- en gouddraad en draagt ook wel juwelen. De vele stoeten leiden echter tot opstoppingen bij de kerk, verstoring van de kerkdienst en vechtpartijen van de slavinnen onderling. In 1676 wordt vanaf de kansel in Batavia de welgestelde vrouw dan ook gemaand zelf haar kerkboek en overige spullen te dragen. Er is weinig animo om aan deze oproep gehoor te geven!

      https://www.reggiebaay.nl/website/recensies/daar-werd-wat-gruwelijks-verricht/

 4. ellen zegt:

  En hoe wordt het volgende dan verklaard?
  Een revolutie gaat altijd gepaard met wreedheden en onrechtvaardigheden, maar zij gebeurt nu eenmaal. In Indonesië zijn na de bersiap nog grotere wreedheden gebeurd, m.n. in de periode 1965-66, toen Soeharto het overnam van Soekarno. Toen zijn tussen 500.000 en 1.000.000 echte en vermeende communisten zonder enige vorm van proces afgemaakt. Toen waren de (Indische ) Nederlanders allang weg. En de kolonie Nederlands-Indie bestond niet meer.

  • Boeroeng zegt:

   Je kunt ook de topictitel vervangen met
   ” Dat geweld en racisme vaste bestanddelen zijn van de dictatoriale geschiedenis”
   Voorbeelden: massamoorden onder suharto-dictatuur 65-70 en racistische moorden in nazi-duitsland . En de Japanse dictatuur te zo-azie was vooral veel geweld, men herkent het niet als racisme, maar het discrimineren op basis van etniciteit was er volop

   • RLMertens zegt:

    @Boeroeng; ‘van een dictatoriale geschiedenis etc.’- U slaat de spijker op de kop! En dat was Indië. De weg naar democratie is lang. Met vallen en opstaan is dat doel; democratie zeker te bereiken. Moet (goed) onderwijs, onderwijs…. en nogmaals onderwijs! Met kritisch denken als resultaat!

    • e.m. zegt:

     Met goed onderwijs alleen kom je er ook niet, heer Mertens. Daarmee creëer je slechts werkeloze intellectuelen! Daar zit ook een land als Indonesië niet op te wachten.

     Tja … wat is wijsheid:
     Video ini saya rekam saat saya di pasar hewan Ambarawa/Bawen Jawa Tengah.

    • Jan A. Somers zegt:

     Mijn vader was vanwege zijn werk goed bekend met de Nederlandse missionarissen (uit Tilburg) in Nieuw-Guinea. Die kwamen vaak ook bij ons thuis in Soerabaja, op reis van/naar Batavia. Wat ik me van hun herinner is dat het eigenlijk geen zieltjes winnaars waren, Jezus kwam wel als hij de tijd er rijp voor achtte. Zij hielden zich in de tussentijd bezig met onderwijs en gezondheidszorg. Zij waren zo trots op hun schooltjes en ziekenhuisjes! Tussen de Kaja Kaja’s, met een tjellengbot in de neus. En de vrouwen die een BH aan kregen als de resident op bezoek kwam.

    • RLMertens zegt:

     @em; ‘werkloze intellectuelen etc.’- Hebben wij dat hier? Of bedoelt u intellectuele (nou ja)gepensioneerden?

    • RLMertens zegt:

     @em; ”minum darah etc.’- Deze pasar in Ambarawa ken ik( bij het kantor pos?). Vroeger aten we gegorengde dareh plakken! ( gebakken bloed -ronde- plakken) Dideh genaamd!
     Tjadi pienter betul! – Hoorde dat nu verboden is. Vanwege …?

  • Jan A. Somers zegt:

   Ook geschiedenis, de revolutie eet zijn eigen kinderen op. Al bekend uit de Franse revolutie.

 5. RLMertens zegt:

  @PLemon;’wegen, spoorwegen, telegraaf etc.’- In desa’s,kampongs waren geen asfaltwegen, elektrisch licht, geen waterleiding, riolering etc. etc. In eenvoudige Inlandse huizen in achteraf buurten huisde de geletterde Inlander! – Al wat aan wegen, spoorwegen, vliegvelden etc. werd
  aangelegd is uitsluitend voor optimale koloniale exploitatie! Dat meebouwen aan iets groots werd eeuwen lang verkondigd! – De Inlanders verkregen zeker ook gezondheidszorg. Want ziekten onderscheiden geen huidskleur!- Rechtspraak; straf/ rechtspleging (proces regels) was voor de te berechten van Europeanen had veel sterkere waarborgen dan die bij de Inlanders. Het arbeidsrecht 1927 ontbrak totaal bij de Inlandse werknemer. Rechteloze koelie’s! Hoezo toegang tot de moderne beschaving?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.