Gert Oostindie:  ‘Het idee dat ik kolonialisme goedpraat is absurd’

Gert Oostindie reageert op kritiek Indonesië-onderzoek.
Historicus Gert Oostindie krijgt kritiek als mede-initiator van een groot onderzoek naar het Nederlandse militaire optreden in Indonesië tussen 1945 en 1950. Onder anderen antropoloog Gloria Wekker meent dat de onderzoekers aansturen op vergoelijking van oorlogsmisdaden. In Historisch Nieuwsblad noemt Oostindie de kritiek verbijsterend en absurd   Historisch Nieuwsblad

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

61 reacties op Gert Oostindie:  ‘Het idee dat ik kolonialisme goedpraat is absurd’

  • Ron Geenen zegt:

   Wat het resultaat van het onderzoek ook mag opleveren. Er zal altijd een groot verschil blijven bestaan tussen zij die er vandaag aan werken en de mensen van toen.
   Ik las net over het boek Beruntung. Mijn neef Rudy Uijleman-Anthonijs heeft zowel de Molukse ervaring meegemaakt, de Junyo Maru overleefd en is vervolgens als gevangene aan de Pakan Baru te werk gesteld. Na de oorlog werd hij als KNIL soldaat ook betrokken bij de eerste en tweede politionele acties. Hij heeft daar nooit iets over verteld. Ik ben er tot nu toe niet achter gekomen wat zijn ervaringen waren tijdens de bersiap. Maar ik kan mij volledig indenken na al zijn overlevingen, dat hij ook niet zuinig omsprong met de permuda’s. https://myindoworld.com/de-overleving-van-knil-soldaat-rudy-uijleman-anthonijs/

   • Jan A.Somers zegt:

    “groot verschil blijven bestaan tussen zij die er vandaag aan werken en de mensen van toen.” Daarom moet u mijn boeken eens lezen.

    • Ron Geenen zegt:

     @Daarom moet u mijn boeken eens lezen.@
     In welke boeken kan ik informatie vinden over hoofdzakelijk Sumatra? Zelf op dit net wordt er al jaren hoofdzakelijk over java en voornamelijk over Soerabaja geschreven. Heb een tijdlang daarover meegelezen maar nu sla ik het vaak meteen over en “delete”.
     Hoop dat de onderzoekers ook het boek van Lanzing met de titel KURA! doornemen, want daar staat zeer veel en gedetailleerde informatie over Sumatra. Vele van de gebeurtenissen zijn door mensen die ouder zijn dan mijn persoon en gelukkig nog in leven zijn, bevestigd. Ook de Olo moorden en de martelingen van 30 mannen, waaronder mijn vader.

    • P.Lemon zegt:

     @ In welke boeken kan ik informatie vinden over hoofdzakelijk Sumatra?

     # Vrees dat het beperkt zal blijven en aangevuld worden met persoonlijke verhalen.

     *** De Amerikaanse historicus William H. Frederick (72) heeft praktisch zijn hele wetenschappelijke carrière gewijd aan de geschiedenis van Indonesië. Nooit echter heeft hij goed begrepen waarom Nederland zich zo bar weinig gelegen heeft laten liggen aan de Bersiap, de periode waarin de waanzin de naar onafhankelijkheid snakkende Indonesiërs in de greep kreeg.

     In uw artikel in het genocidetijdschrift schrijft u vooral over de incidenten in Oost-Java. Hoe zat het met dit geweld in andere delen van het land?

     “Het meeste en het meest extreme geweld kwam voor in Jakarta en steden van Oost-Java, Bandung bijvoorbeeld, en op een kleinere schaal in Centraal-Java. Er was ook geweld op Sumatra, maar omdat daar minder Nederlanders en Indo’s waren, richtte dat zich meer op de elite.

     “Op andere plekken in de archipel voorkwamen Australische en andere troepen dat het geweld op grote schaal kon plaatsvinden; ook waren daar veel minder Nederlanders dan op Java.”

     https://www.trouw.nl/home/de-bersiap-een-vergeten-golf-van-etnisch-geweld~a015a95c/

    • Ron Geenen zegt:

     @Er was ook geweld op Sumatra, maar omdat daar minder Nederlanders en Indo’s waren, richtte dat zich meer op de elite.@

     Alleen op de elite? Mijn informatie, die ik over de jaren heb gekregen, is toch wel anders. Vele bendes met aparte namen roofden en moorden door west en noord Sumatra. Ook was hun doel de verscheidene ex-jappenkampen, waarvan verscheidene niet goed beschermd werden. De engelsen die daar de macht hadden, waren alleen bezig om de engelse en australische gevangen in veiligheid te brengen.
     Heb onlangs nog met Elly Smulders uit Torrance, SoCal, uitgebreid gesproken. Zij was getrouwd met wijlen mijn neef, Cesar Chevalier. En haar broer Alex was in noord Sumatra chauffeur van toen nog luitenant R. Westerling. Ook een van der Veen uit het noorden van CA heeft mij over zijn gevangenschap in een van de beruchte jap gevangenissen ten zuiden van Medan verteld.

    • P.Lemon zegt:

     @ Mijn informatie, die ik over de jaren heb gekregen, is toch wel anders. Vele bendes met aparte namen roofden en moorden door west en noord Sumatra.

     ## even nog dubbel checken?

     ***Vanaf eind 1943 werden alle burgergeïnterneerden van Zuid-, Midden- en Noord-Sumatra bijeengebracht in enkele nieuwe interneringslocaties in het binnenland. De ‘oude’ interneringskampen werden allemaal ontruimd.
     Het eerst waren de in Padang geïnterneerde mannen en jongens aan de beurt. In oktober 1943 werden zij overgebracht naar een kamp bij Bangkinang, ongeveer 70 kilometer ten westen van Pakanbaroe, waar zij werden gehuisvest in een verlaten rubberfabriek.enz. …
     Op 24 augustus 1945 maakten de Japanners in de kampen Aek Pamienke en Si Rengorengo bekend dat de oorlog was afgelopen. De geïnterneerden moesten voorlopig in de kampen blijven, maar de mannen mochten wel geregeld de vrouwen in Aek Pamienke bezoeken.

     Op 31 augustus verschenen voor het eerst geallieerde vliegtuigen die pakketten met voedsel en kleding uitwierpen. Begin september arriveerde een kleine geallieerde verkenningsgroep onder leiding van de Nederlandse luitenant C. Sisselaar in de kampen. Deze groep was al op 28 juli gedropt en had zich vervolgens in het oerwoud schuil gehouden.
     Op 10 oktober 1945 landde een bataljon Brits-Indische troepen in de stad. De geallieerde organisatie RAPWI (Recovery of Allied Prisoners of War and Internees) ving aanvankelijk ongeveer 5.500 personen in Padang op. Omdat de drie los van elkaar gelegen beschermde wijken moeilijk te verdedigen waren, werden duizenden van hen eind 1945 en begin 1946 naar Medan en Batavia geëvacueerd. Het aantal beschermden liep zo terug tot circa 1.200.
     Als gevolg van de toenemende onrust in maart en april 1946 ontstond een grote toeloop van vluchtelingen naar het door de Britten beschermde gebied. De Britse militaire aanwezigheid werd eind juli versterkt en begin augustus uitgebreid – nagenoeg zonder strijd – over het grootste deel van de stad. Op 28 november 1946 droegen de Britten het bestuur van de stad over aan Nederlandse troepen.evacuatie voltooid.

     Hoewel ook in Palembang niet op grote schaal is gevochten, mochten de bewoners van Talang Semoet vanwege de onveilige situatie de wijk niet verlaten. Alleen op 30 maart 1946 was sprake van een flinke confrontatie tussen Britse troepen en Indonesische strijders, daarna bleef het tot december 1946 over het algemeen rustig in de stad. De vervanging van de Britse bezetting door Nederlandse troepen in oktober-november 1946 had een vreedzaam verloop. Na de komst van de Nederlandse troepen kwam een geregelde luchtverbinding met Batavia op gang en konden de achtergebleven voormalige krijgsgevangenen en burgergeïnterneerden alsnog worden geëvacueerd.

     https://www.indischekamparchieven.nl/nl/bezetting-en-bersiap/per-eiland/sumatra

    • Ron Geenen zegt:

     Als ik uw afgedrukt relaas lees lijkt het allemaal zo soepel en eenvoudig. Bv niet alle mannen uit de Boei werden naar Bangkinang overgebracht. #0 Ombilinmannen van de Sawahlunto mijnen werden naar het centrum van de kempeitei gebracht, o.a. het Mariahuis, waar ze maandenlang werden gemarteld. Nadat de Boei leeg was en de mannen vertrokken, werden de vrouwen uit de Missie gevang overgebracht naar de Boei. Pardon, niet overgebracht, maar moesten lopen; moeders met hun schamele bagage en hun kinderen. Want het vrouwenkamp Bangkinang was nog niet klaar.

     @ Op 24 augustus 1945 maakten de Japanners in de kampen Aek Pamienke en Si Rengorengo bekend dat de oorlog was afgelopen. De geïnterneerden moesten voorlopig in de kampen blijven, maar de mannen mochten wel geregeld de vrouwen in Aek Pamienke bezoeken.@

     Tante Jules v/d Veen vertelde dat de bewaking van de jap een wissie wassie was en de vrouwen liepen enorm gevaar om door de Indonesische bendes vermoord te worden. Haar eigen woorden waren: Westerling heeft ons geholpen en ik ben hem er nog steeds dankbaar voor.

     @Begin september arriveerde een kleine geallieerde verkenningsgroep onder leiding van de Nederlandse luitenant C. Sisselaar in de kampen. @

     Mijn informatie was dat Sisselaar, vriendje van de engelsen, met 4 anderen door de engelsen met opzet ergens in een jungle werd gedropt. Hij was voorzien van een radio verbinding, waar hij alleen mee verbinding kon maken met Ceylon, het engels hoofdkwartier. Intussen waren 4 gevangenen, politiemannen uit het kamp weggelopen en hebben zich bij luitenant R. Westerling gemeld. Karl Brongeest, commandant ook van R. Westerling, was ook voorzien van een radiozender waar alleen verbinding met Colombo was te maken. Brongeest en Sisselaar konden niet met elkaar communiceren. Slim spelletje van de engelsen om zo de controle te houden.
     De jap had opdracht van de engelsen gekregen om de kampen te bewaken. Maar er was totaal geen controle van uit Ceylon. Na de capitulatie liepen de jappen nog steeds zwaar bewapend o.a. door Medan. Heb o.a. wat mensen uit die tijd gesproken, ook familie.
     Vooral de eerste maanden na de capitulatie van japan, was een vreselijke tijd voor vele gevangenen. De heer Keller vertelde mij dat de vrouwen en kinderen naar Padang werden overgebracht, het Missiehuis (ook de Geenen familie). Het afgeschermde kamp, ook door KNIL mensen bewaakt, grensde aan een paar kampongs, waarvan uit af en toe o.a. granaten werden gegooid.

     Het relaas van hogerhand en onderzoekers klinkt altijd mooier en simpeler dan het verhaal van de mens die het meegemaakt heeft.

    • Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

     Dhr Lemon kan wel zeggen dat hij ………..”vrees dat het beperkt zal blijven en aangevuld worden met persoonlijke verhalen”…… maar ik heb toch een andere kijk op de gebeurtenissen, temeer daar mijn familie van moeders zijde op Sumatra in Bangkinang in het Jappenkamp zaten en dat mijn opa Pieter Mulder in een krijgsgevangenkamp op Sumatra gestorven is.

     Vooral Amerikanen van o.a. de Cornell Universiteit en speciaal Reid, Kahin etc hebben jarenlang onderzoek op Sumatra gepleegd, maar er is ook een relaas van een Japanse hoge officer, waarvan me de naam ontschoten is, ik ben niet zo goed in het onthouden van Japanse namen.

     Dat niet alleen, de Britten hebben Sumatra bezet en hun situation-reports staan vol interessante dingen , die voor dhr Geenen van belang zijn met name voor de OLO-moorden, daarvoor heb ik niet het rapport van de commissaris Goldman nodig, dat trouwens tot Sint Juttemis geheim mag blijven in Nederlandse archieven.

     Daarnaast zijn er ook rapportages van de NEFIS maar vooral de rapporten van het Korps Insulinde dat toch huis gehouden heeft in Sumatra, ik vergeet niet de misstanden die ene Kptn Westerling heeft aangericht. hij is niet voor niets weggepromoveerd uit Sumatra , ook daar kon zijn optreden niet door de beugel en was niet acceptabel. In 2012was aangekondigd dat zijn biografie zou verschijnen maar Anno Dato heb ik nog steeds niks van die biografie gezien. Zo gaat Nederland om met zijn Indisch verleden.

    • Ron Geenen zegt:

     @ik vergeet niet de misstanden die ene Kptn Westerling heeft aangericht. hij is niet voor niets weggepromoveerd uit Sumatra , ook daar kon zijn optreden niet door de beugel en was niet acceptabel. @

     Ha, ha, daar moet ik toch om lachen. Westerling kreeg op Sumatra opdracht een geheime politiemacht op te richten en dat te rapporteren aan zijn baas K Brondgeest. Maar in de nacht trad hij volgens de zelfde methode op als de Indonesische benden. Hij had zijn groep toen de naam “Kaki Lima” gegeven. Daardoor wist hij vooral het vrouwenkamp te redden van de meest gevaarlijke benden. Hij had een bendeleider een kopje kleiner gemaakt en dat hoofd aan de engelsen gegeven. En toen hij bekent maakte dat zijn groep onder de naam Kaki Lima optrad, waren de engelsen niet gelukkig en kon hij vertrekken.

  • P.Lemon zegt:

   Om even bij stil te staan…(in de koloniale tijd wel éénheid van bestuur doch een grote verscheidenheid van volkeren op de eilanden)

   ***Esther Captain: “Wat ikzelf interessant vind, is de positie van de Indische Nederlander. In het pamflet “Onze strijd” uit 1946 stelt de politicus Soetan Sjahrir dat de Indo-Europeanen, de Molukkers en Menadonezen(uit Sulawesi) deel zijn van het Indonesisch volk. Hij schrijft : “De haat tegen Indo’s, Ambonezen en Menadonezen zal door de buitenwereld alleen kunnen worden opgevat als een gebrek aan nationaal bewustzijn bij de massa van ons volk. Zolang het ene gedeelte van onze bevolking tegen een ander gedeelte kan worden opgehitst en uitgespeeld, blijft het voor de buitenwereld inderdaad moeilijk om de aanwezigheid van een sterk Indonesisch nationaal besef aan te nemen en zo lang zullen er misverstanden blijven heersen met betrekking tot onze huidige strijd”

   Dit beeld is in de loop der tijd veranderd. Hoe komt dat? Uiteindelijk hebben veel Indo-Europeanen en Molukkers het niet gered in Indonesië en zijn ze naar Nederland ( en elders) gekomen.

   • RLMertens zegt:

    @PLemon; ‘veel Indo Europeanen en Molukkers het niet gered etc.’- Het was toen jr.50 geen kwestie van ‘niet redden’! Het was Nederland , die het criterium bepaald; wie wel/wie niet naar Holland kwam/ging. Uiteindelijk bleven het grootste deel van Indo’s (niet erkend ca. 6/7 miljoen) en ca.99% Molukkers in Indonesië!

    • P.Lemon zegt:

     @ Het was toen jr.50 geen kwestie van ‘niet redden’!

     #Ziet u deze mensen niet over het hoofd?

     *** Naast de repatrianten kwamen ook de zogenaamde spijtoptanten, mensen die na de soevereiniteitsoverdracht hadden gekozen voor het Indonesische staatsburgerschap, terug op hun keuze en vertrokken alsnog naar Nederland. • De 4e golf, (1958 -1964, 67.000 repatrianten): in verband met de overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië werden alle nog op Nieuw-Guinea verblijvende Nederlanders geëvacueerd. Naar aanleiding van de Nieuw-Guinea-kwestie, werden Nederlanders tot ongewenst vreemdeling verklaard. Ook in de periode van het zogenaamde UNTEA-bestuur kwam een groep van ongeveer 500 Papoea’s met hun gezinnen naar Nederland, waarvan de mannen in overheidsdienst waren en als zodanig niet in Nieuw-Guinea konden blijven.
     https://www.raffyzorg.nl/over-raffy/indische-nederlanders/

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘het niet gered hebben etc.’- ?Die groeperingen; spijtoptanten en Nw.Guinea gangers hebben niets van doen met ‘het niet gered hebben’. Het was het Nederlands beleid dat het het niet redde zich staande te houden in de wereld politiek! vw.Nw.Guinea, is het, dat deze zgn ‘spijtoptanten’ in de verdrukking kwamen; bedrijven genaast etc. Het woord spijt is hen opgedrongen/aangemerkt. En dan zij uit Nw.Guinea 1962; Nederland wederom, die het niet redde om de Papoea’s het zeefbeschikkingsrecht te onderwijzen en dus uit dit gebied moest vertrekken.

    • P.Lemon zegt:

     @ Die groeperingen; spijtoptanten en Nw.Guinea gangers hebben niets van doen met ‘het niet gered hebben’. Het was het Nederlands beleid dat het het niet redde zich staande te houden in de wereld politiek!

     # welk land moest dan niet z’n kolonie opgeven? Het gaat om de nasleep dat Europese Indo’s ea paspoort Nederlanders zich tot Indonesiërs naturaliseerden maar tot inkeer kwamen toen ze als verstotene werden behandeld.

     *** Zeker als eind 1957 de anti-Nederlandse stemming zijn hoogtepunt bereikt door de Indonesische aanspraken op Nieuw Guinea, dan nog in Nederlandse handen. Nederlandse bedrijven worden genationaliseerd en Nederlanders tot ongewenst vreemdeling verklaard. De regering in Den Haag besluit tot een grootscheepse evacuatie. Tienduizenden Nederlanders worden naar huis gehaald. Maar duizenden ‘spijtoptanten’, Indische Nederlanders en pro-Nederlandse Molukkers willen ook weg. Ze hebben geen Nederlands paspoort maar voelen zich wel Nederlands. Ze zijn naar Nederlandse scholen geweest en hun ouders werkten voor het Nederlandse bestuur, bedrijfsleven of het KNIL. Ook zij voelen zich bedreigd en zien geen toekomst meer in eigen land.

     Maar Nederland zit niet te wachten op grote aantallen Indische Nederlanders en verstrekt maar mondjesmaat visa: “Nederland zat nog met de wederopbouw, de woningnood was groot en men vreesde voor al het geld en alle tijd die gestoken moest worden in de opvang,” vertelt historicus Tonny van der Mee.

     Sommigen vertrekken daarom illegaal, als verstekeling op één van de repatriantenschepen. “Op weg naar het land van verlangen”, schrijft Thijs Warella destijds in zijn dagboek.
     https://anderetijden.nl/programma/1/Andere-Tijden/aflevering/158/Tussen-wal-en-schip-

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘spijtoptanten etc.’- Al deze ellende, idem Nw.Guinea afloop, is toch veroorzaakt door Nederlands beleid?

    • P.Lemon zegt:

     Hr Mertens.
     Over welk beleid heeft u het ..dit? “Het was Nederland , die het criterium bepaald; wie wel/wie niet naar Holland kwam/ging.”…. Dat is met de spijtoptanten opvang etc. later weer rechtgetrokken.
     Of bedoelde u de souvereiniteit niet zomaar uit handen geven maar er een vrijheidsoorlog aan riskeren? De nationalisten kozen m.i. voor die strijd omdat het gemenebest idee hen niet aanstond of een toezegging om te worden begeleid naar een zelfstandige staat. Misschien is dat wantrouwen achteraf terecht om toch maar de strijdbijl op te graven, maar dat zullen we nooit weten.
     Wel zitten de indischen met de gebakken peren doordat de indonesiër eea niet vreedzaam wilde oplossen. Makkelijk om de blanda dan 100% de schuld in de schoenen te schuiven.

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘welk beleid etc.’- Het beleid aangaande Nw.Guinea! Daardoor het naasten van alle Nederlandse bedrijven in Indonesië; ontslag voor WN’ers! En in 1962 het debacle NwGuinea! * ‘dat criterium’- was in 1950.

    • Robert zegt:

     Vele, bijna alle “niet-erkende” Indos(niet erkend door hun progenitoren) zijn een deel van de Indonesische bevolking, inderdaad een feit.

  • Anoniem zegt:

   En wat blijft er over van de OLO-moorden? Goldman kon niets doen zonder de medewerking van de Britten en die hadden ook wat te melden. Zij hadden tenslotte de jurisdictie over Sumatra, De Nederlanders pleegden insubordinatie en Westerling is en blijft een ordinaire oorlogsmisdadiger, volgens het toen geldend Nederlands Tuchtrecht, the Rule of Law.

   • Ron Geenen zegt:

    En wat van de Olo moorden overblijft? Op den duur alleen wat botten. Want moord blijft moord. Ja en de engelsen hadden toen de controle. Dat blijkt ook toen een paar engelse militairen door mensen uit de kampong bij Padang werden vermoord, hebben de engelsen de 2 kampongs waar de daders verbleven met man en muis in brand gestoken. Alle kampong bewoners zijn nu in een paar verbrande botjes overgebleven. Een ieder heeft zo zijn opinie, en als toen het leven van u en uw familie door Westerling werd gered, zegt u ook niet: jammer dat Westerling mij gered heeft.
    Trouwens, durft u uw naam niet te vermelden?

  • Indorein zegt:

   @ … Onder anderen antropoloog Gloria Wekker meent dat de onderzoekers aansturen op vergoelijking van oorlogsmisdaden .. @:
   De naam Gloria Wekker zegt al genoeg. Deze (zwarte) madam vindt iedereen die niet zwart of donker getint is verdacht. Hoe zij aan een universitaire titel is gekomen is mij een raadsel. Maar ach ja, ze is antropoloog. Wij zeiden vroeger daarover: dat is een studie vrijblijvend lullen! Iedereen slaagt!

   Let toch even goed op de naam van de man: Gert Oostindië !!!!
   Met zo’n achternaam kun je toch onmogelijk beticht worden van “boze witte man”?
   Die aan geschiedvervalsing doet? Nee, ik geloof daar niets van.

   Het Nederlandse leger heeft wel degelijk oorlogsmisdaden begaan, maar welk leger in de geschiedenis niet? En welke terrorist (of: vrijheidsstrijder) kan zeggen “ik heb geen bloed aan mijn handen”.

   Persoonlijk zie ik niet in waarom na bijna een eeuw alsnog “een en ander rechtgezet moet worden”. Dan kun je net zo goed terug gaan tot de Romeinen (nu dus Italianen!), omdat die nogal hebben huis gehouden o.a. hier in Europa en in NL.

   Maar op micro schaal geredeneerd: ik ben maar wat blij dat het Nederlandse leger “orde op zaken” stelde toen. Anders hadden mijn oma’s, mijn moeder, mijn vader en diverse ooms en tantes, die de Japanse overheersing hadden overleefd, de Bersiap niet overleefd.

   By-the-way: ik ben een redelijk getinte Indo, dus ik discrimineer niet (!! … ??).

   • Bert zegt:

    @Pak Indorein u zegt “” By-the-way: ik ben een redelijk getinte Indo ,dus ik discrimineer niet (!!..?? ) Ik geloof u graag maar wat heeft discrimineren met kleur te maken ? Ook donkergekleurde mensen discrimineren bij de vleet ,heb het meegemaakt dat een neger meisje naar me spuwde onder het schreeuwen van “” Jij vuile Javaan !!”” Nou gebeurde dit voorval in Paramaribo en de taal was Sranang Tongo ,ze zei letterlijk You Koalo Japanesie ! In Suriname noemen ze de Javanen Japanesies .

 1. Robert zegt:

  The greatest horrors of our world,executions and brutalities, are committed by people who are totally sincere. Man’s inhumanity to man makes countless thousands mourn.

 2. Bert zegt:

  Loekie vroeg “” Heb je haar gemept ?”” Nee Loekie zo zijn onze manieren niet ,ze mocht eerst dat vieze spuwsel van mijn Armani jasje oplikken en toen zijn we het bed ingekropen onder het motto “” Make love no war “”

 3. Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

  Ik ga even terug naar de link, die Boeroeng aangeeft: het interview met mevr. Captain, onderzoeker bij het dékolonisatie project m.n.over de Bersiap

  Opmerkelijk is dat Boeroeng zijn reactie begint met “Esther Captain over het excessenonderzoek” terwijl de titel van het artikel is: “Extreem geweld in Indonesie”.
  Dat zijn toch wel twee heel verschillende dingen met andere consequenties. Titels kunnen onze waarneming in een bepaalde richting sturen!!! Conditionering?

  Mijn aandacht richt zich op de reactie van mevr. Captain over Genocide. Zij gaat de term Genocide niet gebruiken (het zgn inkaderen of met een modern woord framen) “…….omdat het niet zorgt voor meer helderheid….”.
  Deze uitspraak is toch wel beetje raar, daar onderzoekers van naam en faam zoals de Australier R. Cribb en de Amerikaan W.H. Frederick heel verhelderende dingen over Genocide schrijven.

  Zij gaat verder:” …. het was geen volkerenmoord waarbij een volk tegenovereen ander volk stond, want qua etniciteit of nationaliteit (sic!!!!!) liep het geweld tijdens de bersiap helemaal door elkaar …..”
  Zij hanteert toch wel een heel ongebruikelijke definitie van genocide, vergelijk dat maar met de definitie die de VN hanteert.
  Hoe moet ik op basis van haar uitspraken anders de moorden op Joden, zigeuners in WO2 of de moord op Herero’s- en Nama’s in de toenmalige kolonie Duits-Zuidwest-Afrika 1904-1908 betitelen?

  Daarnaast laat zij de moorden op de Chinezen in de Bersiap volledig buiten beschouwing, in Soerabaja al het dubbele aantal doden van het aantal Nederlanders, niet meegerekend de vermisten. Een omissie als gegeven of als handeling?

  Op deze manier krijgt de opmerking van de antropoloog Gloria Wekker toch een andere inhoud. Zij meent dat de onderzoekers aansturen op vergoelijking van oorlogsmisdaden.

  Dan wil ik wel weten wat ze onder structureel geweld verstaat om de dingen helder te stellen, zoals zij graag wilt?

  • Ron Geenen zegt:

   @Genocide!@
   Heb uw artikel met aandacht zitten lezen, want ik zelf loop al een hele tijd te denken wat het precies is. Immers de politiek benadert dat op een andere manier dan de wetenschap, terwijl de gewone mens daar ook zijn eigen gedachte over heeft. Heb het ook opgezocht:
   In 1948 nam de VN het ‘Verdrag voor het voorkómen en bestraffen van de misdaad van genocide’ aan, dat in 1951 van kracht werd. Het verdrag definieert genocide als

   Daden gericht op vernietiging van het geheel of een deel van een nationale, etnische, raciale of religieuze groep, door het doden van leden van de groep;.
   Het opzettelijk toebrengen van lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep.
   Het scheppen van voorwaarden die tot de fysieke vernietiging van de gehele groep of delen daarvan leiden.
   Het opleggen van maatregelen die geboorten binnen de groep verhinderen.
   Het gedwongen overbrengen van kinderen uit de groep naar een andere groep.
   Het verdrag bepaalt dat genocide niet de aangelegenheid van een staat is, maar een zaak van internationale betrokkenheid.

   Er zijn in bovenstaande een paar woorden, die extra aandacht verdienen. “een deel” en ” genocide niet de aangelegenheid van een staat is”
   Naar aanleiding van het bovenstaande zie ik de “bersiap” als een vorm of poging tot genocide. Immers de Indonesische permuda’s probeerden de Indo’s en blanda’s na de oorlog gewoon uit te roeien.
   De 1965/66 moorden op de communisten, 500,000 a 600,000 is dus ook een genocide.
   Wat nu plaatst vindt in NNG waar de Papua bevolking is gehalveerd, vindt dus ook een vorm van genocide plaats.
   In 1945 waren de japs van plan om alle gevangenen in hun concentratiekampen uit te moorden. De 2 atoombommen hebben het voorkomen en dus konden ze hun genocide niet uitvoeren.

   Mevr. Esther Captein is met haar beoordeling fout en de Amerikaanse onderzoeker W.H. Frederick heeft gelijk wat betref het plaats vinden van Genocide!

 4. Boeroeng zegt:

  Peter, Ik kondig Esther Captain en haar onderwerp van onderzoek aan. Ik gebruik niet de krantenkop van het blad Kleio
  Wat is daar opmerkelijk ?

  En wat bedoel je met ‘andere inhoud’ van wat Gloria Wekker gezegd zou hebben?
  Ik heb gezocht naar wat ze letterlijk zei of schreef. Ik kon geen quote vinden, die het Historisch Nieuwblad bedoelde.

 5. Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

  @ Boeroeng
  Ik vind nergens op de website van het dekolonisatieproject dat Mevr. Esther Captain zich bezighoudt met Excessenonderzoek. zie https://www.ind45-50.org/esther-captain
  Zoal dat waar zou zijn dan loopt het onderwerp van haar onderzoek “Excessen” wel op de feiten vooruit. Daarentegen spreekt de gezaghebbende Amerikaanse onderzoeker W.H. Frederick basis van zijn onderzoek wel over systematisch geweld tegen de (Indische) Nederlanders in de Bersiap.

  In dit verlengde krijgen de woorden van Gloria Wekker een andere inhoud c.q. betekenis: sturen onderzoekers aan op vergoelijking van “oorlogsmisdaden” in de Bersiaptijd van Indonesische kant?

 6. Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

  Bij Mevr. Esther Captain is iets meer en vreemds aan de hand. Ik noem een voorbeeld. :

  Zij zegt in het interview dat “…….wat zij zelf interessant vind is de positie van de Indische Nederlanders…….”

  Ik verwacht dat ze dan eindelijk Indische Nederlanders voor het voetlicht brengt, maar dan komt zij op de proppen met Soetan Sjahrir, een zgn goede Indonesiër, hij schreef in 1946 een pamflet dat in het Duits vertaald “Mein Kampf” heet, ik had toch een neutrale titel gekozen, Multatuli of zo, hij heeft, zoals vele andere en beroemde Indonesiers in een Nederlands Interneringskamp gezeten, dus die titel is wel op hem van toepassing, maar dit terzijde.
  Het aangehaald voorbeeld geeft overduidelijk aan dat die meer dan 200.000 (Indische) Nederlanders uit die tijd niet bepalend zijn voor Esther Captain en dat voor een Nederlandse van Indische afkomst!!!!!

  Maar ik begin te begrijpen waarom ze juist deze Indonesische politicus naar voren haalt. Even later in het interview zet ze Soekarno-Hatta apart, de toenmalige Nederlandse propaganda schilderde dit duo af als Collaborateurs, te vergelijken met onze landverrader Anton Mussert, dus fout in welke oorlog danook.
  Mevr. Captain haalt dan wel , het oude vijandbeeld Goede/Slechte Indonesiers uit de kast, waarin onze Bersiapskeletten opgeborgen zijn. Wat voor bril heeft deze onderzoeker op, zeker de bril van Ricky Risolles?

  • Jan A. Somers zegt:

   “de toenmalige Nederlandse propaganda schilderde dit duo af als Collaborateurs,” Niks propaganda, het was de Nederlandse regering zelf. Terecht, je kunt in het gebiedsdeel Nederlandsch-Indië niet met collaborateurs onderhandelen als je dat zelfde soort mensen in het gebiedsdeel Nederland vervolgt, zelfs tot de doodstraf. Dat zouden de advocaten in Nederland overigens prachtig hebben gevonden. Gelukkig ging Van Mook Soekarno niet uit de weg, dat werd door de Nederlandse regering niet leuk gevonden. En Van Mook had samen met Sjahrir het lumineuze idee Soekarno uit te nodigen als gastheer in Linggadjati. Dat is hogere diplomatie! Werd overigens door de KM niet leuk gevonden.
   “dan komt zij op de proppen met Soetan Sjahrir” Het was de toenmalige Indonesische regering die met Sjahrir op de proppen kwam. Een gouden greep, het duo Van Mook/Sjahrir. Inderdaad een goede Indonesiër, evenveel merdeka als de anderen.
   “in een Nederlands Interneringskamp gezeten” Even in voorarrest in Boven-Digoel. Daarna verbannen naar een Banda-eiland (is geen interneringskamp, maar een verbanningsoord).

   • RLMertens zegt:

    @JASomers; ‘dit duo(Soekarno-Hatta) als collaborateurs etc.’- De beide belangrijkste Republikeinse leiders als collaborateurs bestempeld, waardoor meteen de toon van provocatie werd gezet! En het vervolg; een woede Indonesische achterban, die zich klaar maakte om met alles wat met Nederland te maken af te rekenen. En wie werden daar slachtoffers van? – Alsof verwacht mocht worden, dat deze 2 leiders zich achter het Nederlands beleid/geallieerd hadden moeten stellen.

    • Jan A.Somers zegt:

     “De beide belangrijkste Republikeinse leiders als collaborateurs bestempeld,” Ja, in Nederland waren dat Mussert en Rost van Tonningen. Werkten mee aan de totstandkoming van het Groot Germaanse Rijk. Net als de door u genoemde Indonesische heren meewerkten aan de Nanyo, de Nieuwe Orde, de Gezamenlijke Welvaartssfeer in Groot-Oost-Azië.
     “humoristische opmerking van dhr Somers.”Humor? Gewoon plaatsgebrek in de bestaande inrichtingen. Het ging om ongeveer 13.000 verdachten waarvan 4500 al snel konden worden veroordeeld tot gevangenisstraffen of verbanning of vrijgelaten, en ongeveer 1300 in voorarrest in Digoel. In 1930 waren de meesten al vrijgelaten of naar hun verbanningsoorden gebracht. Er waren in 1930 nog 442 mannen en 2 vrouwen gevangen in Digoel. Van hen weet ik niet of het nog voorarrest was of gevangenisschap.

    • Boeroeng zegt:

     Soekarno en Hatta waren ook samenwerkend met het Japans kolonialisme.
     Dat kun je collaboratie noemen. Waarom dat ontkennen.
     Japan was toch die agressieve bezetter van hun land. Hoeveel miljoen Indonesiërs kwamen om door die bezetting?
     Goed.. collaborateurs is een net woord. Zeg dan maar jappenknechten.

    • RLMertens zegt:

     @Boeroeng; ‘waarom dat ontkennen etc.’- Niet ontkennen! Collaboreren is samenwerken!
     Dat deed de NS in nazi Holland. Idem de politie! Soekarno deed het met Japan. Want Japan was Nederlands vijand, maar zeker niet van Soekarno, die nb. onder Nederlands bewind gevangen/verbannen werd. Dus wat is er mis mee?
     – Japan de agressieve bezetter etc.’- En de Nederlandse Indische voor de Indonesische nationalisten? Zie; de concentratie kampen; Ambarawa, Ngawi, Noesa Kembangan, Boven Digoel, Joden Savanne kamp/Suriname ea.
     ‘miljoenen omkwamen; remoesjahs; gebeurd met instemming(!) van Soekarno?Hatta?
     Ze werden inderdaad, nav Japan; Azië voor de Aziaten met medewerking van Boeng geronseld. Dacht men dat hij ea. toen daar niet tegen geprotesteerd heeft? Pure Nederlandse propaganda in sept.’45 om de Indonesiërs/pemoeda’s te beïnvloeden! ( en het had geen baat)

    • Peter van den Broek zegt:

     De Indonesiers ontvingen de Japanners in 1942 met open armen. Collaboratie hangt samen met landverraad, aangezien zij 2de rangs staatsburgers ic onderdanen waren is hier geen sprake van collaboratie. Vanuit Nederlands standpunt wel maar dat is het gezichtspunt ic propaganda van de andere kolonisator. Voor de Indonesiers was samenwerking met de Nederlanders ook collaboratie.

     Dhr Somers maakt een denkfout : voorarrest is een term uit het Indisch strafrecht,Sv of Strafprocesvirdering oid. De Indonesiers kwamen in Boven Digoel terecht ic basis van een ambtelijke dwz administratieve maatregel die alleen vooor Nederlands Indie gold, de zgn exorbitante rechten . Zonder enige vorm van proces, zonder rechtsbescherming werden ze voor onbepaalde tijd ogesloten in veelal vervafgelegen streken, Boven Digoel is ver afgelegen van Java,,ook als plaats van voorarrest . Daar vandaan vind ik de opmerking wel komisch hilarisch

    • Ronny Geenen zegt:

     @De Indonesiers ontvingen de Japanners in 1942 met open armen. @

     De Indonesiers kenden toen de Japanse mentaliteit nog niet. Japan voelde zich superieur en waren zich daar zeer bewust van. Zijn zeer xenofoob ook !
     Japan zal b.v. nooit toegeven wat betreft de troostmeisjes kwestie en misdaden in China. En kijk naar hun vrouwen. Chinese zijn geëmancipeerd, assertief, aanwezig, geven tegenpartij. De Japanse helemaal niet. De man bepaald.
     Heb reeds eerder beschreven onze koopvaardij ervaring in het plaatsje Akita, waar een echtpaar met een baby wagen voor ons liepen. De man ging een bar/hoerenkast binnen en vrouw bleef met de baby zowat een half uur buiten wachten. Toen hij buitenkwam van zijn natje en droogje, liepen ze samen verder.
     Het enige waar de japanners ontzag voor hebben, is iemand die nog sterker is. Amerika b.v., maar die mag ook niet verzwakken! Immers van de UN hoef je niks te verwachten en idem van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Die voeren een doofpotten strategie uit.

    • Jan A.Somers zegt:

     “maakt een denkfout : voorarrest is een term uit het Indisch strafrecht,Sv of Strafprocesvirdering oid.” Een beetje beter lezen a.u.b. Art. 35, 36, en 37 IS (Geen Indisch strafrecht,Sv of Strafprocesvirdering oid., wel de zgn exorbitante rechten): (4). De Gouverneur-Generaal kan, bij een door hem onderteekend bevel, gelasten dat de betrokken persoon, in afwachting van eene gelegenheid tot verwijdering, in hechtenis worde genomen. [‘voorarrest’ was inderdaad voor de kortheid van de reactie mijn benaming van dit soort hechtenis, vastgezet in afwachting van verdere stappen].
     (5). Het besluit tot verwijdering en het bevel tot inhechtenisneming worden aan den betrokken persoon bij gerechtelijke akte beteekend.
     “Zonder enige vorm van proces, zonder rechtsbescherming ” Inderdaad geen proces, dat is namelijk het kwalijke, maar wel openbaar: bijvoorbeeld: Art.35. Aan personen, niet in Nederlandsch-Indië geboren, die gevaarlijk worden geacht voor de openbare rust en orde, kan het verblijf aldaar door den Gouverneur-Generaal, in overeenstemming met den Raad van Nederlandsch-Indië, worden ontzegd.
     (2). Het daartoe strekkend besluit wordt, wanneer het Nederlanders geldt, met redenen omkleed.
     (3). Het besluit bepaalt een redelijken tijd, die den betrokken persoon gelaten wordt voor het orde stellen op zijne zaken.
     (4). De Gouverneur-Generaal kan, bij een door hem onderteekend bevel, gelasten dat de betrokken persoon, in afwachting van eene gelegenheid tot verwijdering, in hechtenis worde genomen.
     (5). Het besluit tot verwijdering en het bevel tot inhechtenisneming wordten aan den betrokken persoon bij gerechtelijke akte beteekend.
     (6). De Gouverneur-Generaal brengt het besluit tot verwijdering, met de verdere stukken, onverwijld ter kennis van den Minister van Koloniën.
     (7). Van het besluit tot verwijdering geschiedt mededeeling aan den Volksraad en wordt, wanneer het Nederlanders geldt, door den Koning kennis gegeven aan de Staten-Generaal.
     “voor onbepaalde tijd ogesloten” Verbanning of verwijdering enz. is niet hetzelfde als opsluiting. Denk bijvoorbeeld aan Soekarno in Benkoelen. Binnen de stad vrij man, onderwijzer. Met in de kranten prachtige verhalen over zijn liefdesleven aldaar.
     “ook als plaats van voorarrest” Plaats van afhandeling kan totaal anders zijn dan plaats van voorarrest. Je moet in afwachting van behandeling maar ergens een plek vinden.
     “remoesjahs; gebeurd met instemming(!) van Soekarno?Hatta?” Ja! “Dacht men dat hij ea. toen daar niet tegen geprotesteerd heeft?” Inderdaad niet! Zie de Japans/Indonesische reclamefoto’s/films.

   • RLMertens zegt:

    @JASomers; ‘ Van Mook en Sjahrir het lumineuze idee Soekarno uit te nodigen etc.’- Van Mook en Sjahrir samen? Dagboek van Schermerhorn 1946; Het was Shahrir(alleen!) die voorstelde dat Soekarno en Hatta aanwezig zouden zijn. Dit voorstel werd door de Commissie generaal aanvaardbaar geacht. Mi. was Van Mook toen al bevreesd voor Den Haag!

    • Jan A. Somers zegt:

     In die tijd werd door iedereen met iedereen gepraat. En natuurlijk in memoires naar zich toe gehaald. In de voorbereiding van Linggadjati deed Schermerhorn niet veel in Indië het was het duo Sjahrir/Van Mook. Hun idee! Van Mook snapte dat je niet om Soekarno heen kon, en Sjahrir had problemen met zijn regering (net als Van Mook met Den Haag) Beiden liepen voor de muziek uit. Soekarno als gastheer, niet als onderhandelaar. Een staatshoofd onderhandelt niet. Een lumineus idee!

    • RLMertens zegt:

     @JASomers;’ van Mook en Sjahrir etc.’ – Sahrir werd door zijn vergaande instemming met Linggadjatti; Republiek (slechts) een deelstaat van de RIS, zelfbeschikkingsrecht(!) van de deelstaten; indien zij te kennen geven etc, in Unie met onze HM de Koningin aan het hoofd(!), Spottend toen al; de Verenigde Staten van Nederland genoemd. De achterban van de Republiek morde/wantrouwde en verweet Sjahrir ‘te Nederlands'( vanwege zijn studie in Nederland) is geworden. Door toedoen van de haviken; Beel, gen.Spoor ea; onze troepen bestand was op pijl(!) werd door van Mook de ‘1e politionele actie’ per radio boodschap afgekondigd. Een ‘dolksteek in de rug’ voor Sahrir’s politiek. Die daarna werd afgeserveerd. Echter het zelfde lot overkwam Van Mook. Die op een onheuse wijze( per briefje) ‘achteraf via via’ zijn aftreden vernam. Verbitterd verdween hij tenslotte van het politieke toneel. Stierf in Frankrijk. Waarna jaren later, door vrienden/familie zijn graf naar Rijswijk ZH is overgebracht. – Het duo, twee ‘politieke vrienden’, die elkaar in feite hebben vermoord! Ze liepen voor de( eigen treur)muziek uit!
     – Slechts één Nederlander(!) uit die politionele groep verdient mi. het predicaat van held met een zuiver geweten nl. prof Piet Sanders. Hij was, secretaris van Van Mook, die weigerde in te stemmen met een oorlog tegen de Republiek. Uitgescholden voor Soekarno’s vriendje etc. bleef hij op zijn standpunt. Zijn familie/gezin in Nederland werd met de nek aangekeken en voor landverraders uitgemaakt.

 7. Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

  @ Heer Mertens.
  Als dat het Indonesisch perspectief is dan is de argumentatiewijze van Mvr, Captain opmerkelijk.

  Betrek ik de zaak op Nederland dan zou mevr. Captain de positie van de xxxxx Nederlanders belichten door een vergelijkbaar persoon als Rudolph Hess, aan te halen, die was toch de plaatsvervanger van der Fuehrer. Daarvan zou men toch in Nederland van opkijken, maar als zij dat voor Nederlandsch indie doet, dan kijkt zelfs zij er niet van op.

  Naast a) haar verbazingwekkende opmerking over Genocide, een hypothese die zij als onderzoeker in beschouwing neemt noch test, b) het uitsluiten van Chinezen in haar opmerkingen en c) haar zienswijze over de Republikeins beschermingskampen kan enige vooringenomenheid haar niet ontzegd worden. Zij laat zich dan wel door de traditionele Geschiedschrijving conditioneren dwz de wijze waarop de afgelopen 70 jaar de Indische Geschiedenis is beschreven

  “Even in voorarrest in Boven-Digoel” is toch een heuse humoristische opmerking van dhr Somers.

  • RLMertens zegt:

   @PetervandenBroekdag; ‘Indonesisch perspectief is etc.’- Ik constateer alleen oorzaak en gevolg. Voor mij geeft de politieke lijn juist het inzicht waarom/waardoor die gebeurtenissen; molest, moord etc. plaatsvonden. Ik ben vooral nieuwsgierig wat bij, die door mij genoemde( gedesavoueerd) besprekingen- bron. mr.Mommersteeg; Indonesië;Chronologisch Documentair Overzicht, Uitgave Keesing, Amsterdam 28/7 1947(!): gesprek vdPlas-Hata 4/10’45, Afkondiging voedselboycot door Soekarno 5/10’45 en gesprek vMook-Soekarno/Hatta 1/11’45, zijn besproken. Waardoor bersiap als een furie over ons heen raasde

   • Peter van den Broek zegt:

    @ Hr Mertens
    Tussen 5/10/1945 en 1/11/45 zijn wel meer dingen gebeurd, dan louter politieke bijeenkomsten. Sukerno waarschuwt de Engelsen dat de Nederlanders gevaar lopen en besluit ze te interneren in die Republikeinse kampen, het rare is dat de Bersiapmoorden pas daarna gebeuren. Wat is dan oorzaak en gevolg?

    Zet ik de lijstjes van Bersiapdoden van Oktober 1945 voor bvb Batavia, Semarang, Bandoeng en Soerabaja naast elkaar, die zijn er, weliswaar onvolledig maar in de loop der tijd aanvulbaar, en vebind ik die met die met de acties van de Indonesische Nationalisten, op sommige plaatsen Pemuda’s genoemd, dan kom ik voorlopig tot rare conclusies.

    U noemt dat furie, andere Nederlanders wel Wanorde en Chaos, maar die Indonesiers gaan wel uiteindelijk 50.000 Nederlanders interneren, daar zit toch systeem in?
    Dhr Lemon praat dan wel zo geleerd over feitjes maar dan moet hij wel de kwantificeerbare feiten op een rijtje zetten. Daar mankeert het in zijn vertoog het één en ander aan.

    Op politiek niveau worden in die tijd allerlei beslissingen genomen, maar wat voor invloed heeft dat op de Nederlanders, de buitenkampers zo gezegd. en later op die geinterneerden, de andere binnenkampers, hoor ik weinig tot niets over maar die hebben ook boeken geschreven als ik de geachte Heer Keller hoor, of is hier sprake can “white ignorance”.

    Wat van Mook c.s. deden, hoor ik allerlei meningen over, machtig interessant. Vele Nederlanders merendeels totoks zijn al naar veiliger oorden vertrokken, gerepatrieerd zogezegd, maar wat gebeurde er met degenen, die de Bersiap en daarna in Ons Indie beleven, wat was hun belevingswereld? Lees ik bovenstaande verhalen over Van Mook c.s. dan is het voor mij de Nederlandse politiek die voor Geschiedenis doorgaat, maar was dat veelbetekenend voor de Nederlandse bevolking aldaar? Die geschiedenis wordt met dat onderzoek geherijkt. Waar is dat Indisch perspectief gebleven, kan ik nergens ontdekken.

    En dan komt Mevr Esther Captain met Dhr Sjahrir op de proppen. Moet ik respect voor hebben omdat ze een witte onderzoeker en wetenschapper is, maar ik hoor niemand roepen dat ook Zij het niet heeft meegemaakt, dus waar praat zij over?

    Voor de broodnodige nuance zou ik graag de andere onderzoeker horen, dhr Sinke, die kan wellicht een verfrissende en Indische kijk op die gebeurtenissen geven, want zeg nou zelf Oost-Indie, Captain, Freriks en in mindere mate Raben waren toch spraakmakend Nederland, die de Indische Geschiedenis als een soort Tempo Doeloe overdwars door onze strot drukte?.

    • RLMertens zegt:

     @PetervandenBroekvag; ‘zijn wel meer dingen gebeurd etc.- Zeker, maar deze data 4/10 en 5-6/10’45 vertegenwoordigen het startpunt van bersiap; boenoeh Belanda! Zoals zij nav, het voedselboycot grimmig/fanatiek voor/langs ons huis in looppas marcheerden en scandeerden. Wij verscholen ons en deden alsof wij reeds vertrokken waren.

 8. Boeroeng zegt:

  Peter, ben je nou zwart/wit aan het denken?
  De zwarte Sinke zal wellicht meer een verfrissende kijk brengen dan de witte mensen als Captain , Raben en Sinke ?
  Overigens is Esther Captain indo net als Sinke en met die andere 2 ‘ witte’ slechterikken doet ze niks met jouw strot. Dat is je zwart/wit fantasie .
  Wat denk je wat haar mening is over het Nederlands kolonialisme ?

 9. P.Lemon zegt:

  @ Dhr Lemon praat dan wel zo geleerd over feitjes maar dan moet hij wel de kwantificeerbare feiten op een rijtje zetten.

  #Zoals ?…..De verkoop van ijs stijgt als de temperatuur stijgt, terwijl de verkoop van handschoenen stijgt als de temperatuur daalt. In beide gevallen is sprake van een statistisch verband tussen temperatuur en verkoop.
  Tja….
  In die discipline ben ik niet verder geschoold dan de beta scholing op de oude HBS, brandt daarom de vingers er niet aan.

  Uitspraken:
  “Statistiek liegt niet maar leugenaars gebruiken statistiek.”[bron?]
  “Er zijn drie soorten leugens: leugens, grove leugens, en statistieken.” (toegeschreven aan Benjamin Disraeli)[1]
  “Statistieken zijn zoals bikini’s. Ze trekken je aandacht en verhullen de essentie.” (Marc Matthys)[bron?]
  “Een statisticus waadde vol vertrouwen door een rivier die gemiddeld één meter diep was. Hij verdronk.” (Godfried Bomans?)[bron?]
  “Statistiek’n, statistiek’n, daar he’k niks an; cíjfers mot ik hebb’n.” (Hendrik Koekoek)[
  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Misbruik_van_statistische_gegevens

 10. Peter van den Broek zegt:

  Ik heb het over Mevr. Captain van het interview, hoe haar perspectief is over de dekolonisatie-oorlog.

  Esther Captain: “Wat ikzelf interessant vind, is de positie van de Indische Nederlander”en dan komt zij, ook Indo,? met Sjahrir of al places. Dan vergeet ze dat in de Bersiap ook Chinezen werden vermoord etc. Dat is dus het standpunt van de wetenschapper, die zich met het deelonderzoek Bersiap bezighoudt. Gelukkig heeft zij in het verleden weinig studie daaraan besteed, elk nadeel heb zijn voordeel.

  Wat haar mening is over Nederlands kolonialisme begrijp ik niet, is wel een hele lange geschiedenis. Wat ik wel weet is wat ze tot nu toe niiet heeft onderzocht en dat ze het woord Genocide niet in de mond neemt terwijl Indonesische nationalisten jacht maakten op Nederlanders, razzia’s ondernamen, etnische zuiveringen hielden dat ook gezien mag worden als interneringen, zij sluit Genocide uit. Als dat geen wit perspectief is, wat is het dan wel?

  Dhr Sinke is even zwart of wit als mevr. Captain, hij mist alleen dat establishment denken dat de Nederlandse geschiedenis over Indie de afgelopen 70 jaar gekenmerkt heeft. Waarom wordt na 70 jaar pas alomvattend onderzoek gedaan. Als dat geen white innocence is, wat is het dan?

  Een beroep doen op mijn rijke fantasie is dan wel misplaatst.

  • Boeroeng zegt:

   Dat is haar indo perspectief…. peter.
   Jij maakt er een raciale kwestie van . Ik als indo gebruikt dat woord ook nauwelijks in verband met de bersiapmoorden. Massamoorden… dat kun je gebruiken.
   Ze is al 20 jaren bezig met de geschiedenis van Indische Nederlanders 1942-1950 .
   Je kleineert haar. Als onderzoeker geef je een heel verkeerd visitekaartje met deze hautaine houding

   Waarom wordt na 70 jaar pas alomvattend onderzoek gedaan, vraag je ?
   Heb je het nieuws niet gevolgd. Niet op Indisch4ever de vele opmerkingen gelezen de laatste 13 jaar hoe onvoldoende men weet van Indië. Tevens hoe veel de publieke opinie niet wil weten.. oa de excessen uit de periode 45-50.
   Je kunt het niet weten en niet willen weten een modieus termpje ‘white innocence’ geven.
   Maar doe het dan ook voor black and brown.. of beter nog…. doe maar niet iets met raskleur .

 11. Robert zegt:

  It is unfair to blame man too fiercely for being pugnacious; he learned the habit from Nature.

 12. Lord Dendeng zegt:

  Als de Indos een eigen wapenindustrie hadden, met velen zwaren wapens, en een eenheid vormden dan hadden ze een eigen land kunnen veroveren en verdedigen in wat nu Indonesie is.

 13. Robert zegt:

  The great nations have always acted like gangsters, and the small nations like prostitutes.

 14. Peter van den Broek zegt:

  Het is Mevr. Captain die zichzelf kleineert, zij maakt zich klein door niet een Indo aan het woord te laten. Als zij de positie van de Indische Nederlanders interessant en vertellen waard vindt, dan laat ze toch zo’n Nederlander aan het woord, op dit blog zijn er genoeg? Anders is haar opmerking een knieval voor het Indonesisch nationalisme, een tegen zichzelf gekeerd racisme.

  Is het louter toeval dat twee onderzoekers met een Indische achtergrond zich juist met de Bersiap bezighouden ?
  Zelfs Dhr Sinke heeft in een interview toch duidelijk uitgelegd hoe zijn verhouding is tot dit onderwerp, hij spreekt uit ervaring. Daarvan mag je je toch wel bewust zijn, anders is het objectief gezien ook een vorm van white innocence.

  Zij, Captain wordt wel gezichtsbepalend hoe over (Indische) Nederlanders in de Dekolonisatie i.c. Bersiap wordt gedacht. Dan had ze wel een beter interview kunnen afgeven daarbij uitgaand van het Indisch perspectief. Over dit toch wel onthutsend gemis maakt spraakmakend Indisch Nederland zich niet druk.

  Ik doe niets met Rassenkleur, dat doen anderen wel voor mij.

 15. Lord Dendeng zegt:

  De macht komt uit de loop van een sniper’s rifle, een bazooka en een 155mm houwitzer werd mij verteld door een US Marine sniper.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.