Onafhankelijkheidsdag Indonesië

Flag raising ceremonies, art performances and sports competitions are traditionally held at various localities during the Indonesian Independence Day of 17 August
globalindonesianvoices.com

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

28 reacties op Onafhankelijkheidsdag Indonesië

 1. George zegt:

  Man is born free, and everywhere he is in chains.

 2. George zegt:

  When the people contend for their liberty, they seldom get anything by their victory but new masters.

  • RLMertens zegt:

   @George; ‘but new masters’- But,… their own masters!

   • PLemon zegt:

    @their own masters. …

    En dus maar Javanen over de andere groepen..? Ambon, Papua bv

    *** Indonesië heeft in totaal zo’n 235 miljoen inwoners, welke enorm ongelijk verdeeld zijn over het land. Maar het grootste deel van de Indonesiërs is woonachtig op Java. Op het eiland Java wonen ongeveer 160 miljoen mensen, wat neerkomt op bijna 70% van de totale bevolking. Dankzij de grootte van het eiland beperkt de bevolkingsdichtheid zich tot ca. 800 inwoners per vierkante kilometer. http://www.landenspecials.nl/indonesie/bevolking-taal-godsdienst/

    • Bert zegt:

     @PLemon ,Wanneer is dit stuk geschreven ? 235 miljoen inwoners ? Bij de volkstelling van 2016 had Indonesia er al 261 miljoen .En dan te bedenken dat Indonesia bij de onafhankelijkheid op 17 augustus 1945 circa 60 miljoen inwoners had .In 71 jaar dus meer dan 200 miljoen mensen erbij ! Ziehier het ECHTE probleem van Indonesia en dat gevoegd bij andere problemen zoals grote werkloosheid ,corruptie ,nepotisme etc etc .Jammer van zo,n mooi land en vriendelijke bevolking ( behalve tijdens de Bersiap ,zal ik er maar snel bij schrijven ,anders krijg ik ruzie met bepaalde lezers hier )

    • Ronny Geenen zegt:

     @Jammer van zo,n mooi land en vriendelijke bevolking ( behalve tijdens de Bersiap ,zal ik er maar snel bij schrijven @

     Ruzie, nee dat hoeft toch niet. Maar dat alleen tijdens de Bersiap gaat niet op. What about de communistische genocide van 500,000 a 600,000 mensen onder leiding van vriendje Suharto. Trouwens de oorlog en de 4 jaren er na hebben heel duidelijk aangegeven, dat het vriendelijke volkje niet altijd zo vriendelijk was. Veel eigen belang telde. Kijk maar vandaag naar Nieuw Guinea alleen waar een 50% papua’s zijn uitgeroeid. Ruim 70 jaren na hun bestaan heeft 70% van de bevolking het arm en zijn er haast geen voorzieningen. Is het bekend hoeveel kinderen wees zijn? Alleen de top 10%? heeft het goed. Corruptie en onder de tafel werken staan nog steeds hoog in hun vaandel. Het plat branden van hun bossen. Het uitmoorden van hun dieren. enz, enz! Jakarta stad is nog steeds aan het zinken. Grondwater mag niet opgepompt worden. Toch zijn zelf de hoge flat eigenaren die het dagelijks nog steeds illegaal doen. Heb je de foto’s van de kalies gezien wat er allemaal drijft?
     Mij krijg je daar voor geen goud. Mijn neef van 76 die in zuid Jakarta woont, heeft mij eens gezegd, dat hij nooit zijn mening geeft, want het brengt je alleen maar in ellende. Houdt altijd zijn mond en bemoeit zich met niemand. Als ik dat allemaal lees, zie en hoort, dan ben ik blij en heel tevreden dat ik hier in Glendora, SoCal leef en woon.

    • PLemon zegt:

     @Hr Bert ” Wanneer is dit stuk geschreven ? ”

     Mogelijk is het updaten erbij ingeschoten, maar hun reistip is wel actueel.

     ***VAKANTIEPARK IN DE SPOTLIGHT: VAKANTIEPARK DE KRIM TEXEL
     Geplaatst op 14-06-2018 in Algemeen

    • Jan A.Somers zegt:

     “zal ik er maar snel bij schrijven ” Rampok was toch van alle koloniale tijden? Waarbij je moest zorgen niet toevallig in de weg te staan? En mata gelap? Amok? Bersiap was een gradueel verschil. Hierbij stonden nogal velen in de weg.
     “zo,n mooi land en vriendelijke bevolking ” Nog steeds hoor, maar dat kun je pas ervaren als je er een keertje op bezoek bent. Gewoon inloggen met saja lahir disini. Grammaticaal niet helemaal correct, maar met een lach gaan alle deuren voor je open. Zo werd ik meegesleept, de hele kerk door, de hele school door. Mijn dochter met kleindochters in mijn geboortehuis. Enz. Mijn Zeeuws meisje met vrouwen in Pujon op zoek naar de plaats waar ons huis had gestaan.

    • Ronny Geenen zegt:

     @mooi land en vriendelijke bevolking ” Nog steeds hoor, maar dat kun je pas ervaren als je er een keertje op bezoek bent. Gewoon inloggen met saja lahir disini. Grammaticaal niet helemaal correct, maar met een lach gaan alle deuren voor je open@

     En als ik bovenstaande schrijven van u vergelijk met wat de heer Bo Keller: @Bersiap zegt de Indonesier niets. Het op onpasselijke wijze afslachten
     van Weerloze Vrouwen kinderen ouden van dagen,
     het onthouden van levensbehoeften en dan de dappere
     held uithangen ,dat daarmee de Indonesische Vrijheid
     werd bevochten.@

     Ja, dan vraag je af hoe vriendelijk is echt vriendelijk? Laat mij het maar heel duidelijk zeggen. Ik blijf liever op een afstand. Ben wat meer wantrouwend. De geschiedenis heeft mij dat geleerd.

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘ dus Javanen over andere groepen etc.’- Ook Javanen en al die groepen zijn Indonesiërs. ( zie de eed der Pemoeda’s in de jr.’20) .Zoals ook, in eerste instantie de Hollanders over al die provincialen; Zeeland, Drente; de Republiek der 7 prov.) heersten. Al die provincialen zijn Nederlanders. Zelfs Friesland. Nederland heeft er voor gezorgd/laten ontstaan dat Indonesië een natie werd. Eigen schuld, dikke…?

    • PLemon zegt:

     @Hr Mertens ” Zoals ook, in eerste instantie de Hollanders over al die provincialen; Zeeland, Drente; de Republiek der 7 prov.) heersten. ”

     ###Mooi excuus, maar zo ging het niet…De afzonderlijke gewesten waren eerst zelfstandig.

     *** Een republiek was een uitzondering in het vroegmoderne Europa waarin de toon werd gezet door vorsten. Niemand van de opstandelingen had dan ook bewust naar een republiek gestreefd: men had slechts de ‘goede oude tijden’ willen herstellen waarin de vorst de vrijheden en privileges van zijn steden, gewesten en onderdanen garandeerde. Zo’n vorst was na de afzwering van Filips II wel gezocht, maar niet gevonden. Daarom waren de zeven overgebleven opstandige gewesten vanaf 1588 maar als republiek doorgegaan.

     Dat leverde een merkwaardig staatsbestel op, waarin elk gewest in theorie een even belangrijke stem in de gemeenschappelijke vergadering van de Staten-Generaal had. Leden hadden recht op ruggespraak. Dat betekende dat afgevaardigden terug naar hun gewest mochten voor overleg. Zo kon het lang duren voor er een besluit werd genomen. In de praktijk viel dat wel mee. Omdat het rijke Holland verreweg het meeste geld inbracht, had het ook het meest te vertellen. De hoogste ambtenaar van Holland, de raadpensionaris, functioneerde als een soort minister-president, minister van financiën en minister van buitenlandse zaken tegelijk. Daarnaast was er meestal nog een Oranje die het ambt van stadhouder bekleedde. Letterlijk betekent dat ‘plaatsvervanger’, maar dat was niet meer dan een verwijzing naar vroeger: er was immers geen landsheer meer die vervangen moest worden. Als hoog edelman uit het huis van Oranje-Nassau (en dus familie van Willem van Oranje) en opperbevelhebber over de strijdkrachten stak de stadhouder ver uit boven alle andere bestuurders en ambtenaren. Waar die hun tijd vooral doorbrachten met vergaderingen, daar behaalden stadhouders als Maurits en Frederik Hendrik klinkende militaire overwinningen op de Spanjaarden. Zij hadden wel iets van een vorst, al waren zij formeel gewoon dienaren van de gewestelijke Staten.

     https://www.entoen.nu/nl/republiek

    • Jan A.Somers zegt:

     “Hollanders over al die provincialen; Zeeland” Stem uit Zeeland: Den Haag, hoe verder weg des te beter. In Den Haag doen ze niets. En als ze iets doen, doen ze het nog fout ook. Als je in Amsterdam de tram bij de verkeerde ingang instapt: meneer komt zeker uit de provincie. Bij de stichting van de VOC was Zeeland als enige tegen.De hegemonie van de Hollanders, in het bijzonder Amsterdam. Die werd doorbroken met de uitgekiende verdeling van de zetels voor de Heeren XVII.
     “ben ik blij en heel tevreden dat ik hier in Glendora, SoCal leef en woon.” Maar ik heb begrepen dat je in de USA ook niet de verkeerde persoon op de verkeerde plaats moet zijn. En in Indonesië heb ik ook op mijn gemak rondgelopen. Niet zelf rijden hoor, daarmee geef je een ander recht op doodrijden. Bij het oversteken eerst een kruisje slaan, dan met je hand omhoog en ogen gesloten doorlopen. Ze stoppen niet voor je, maar rijden om je heen.
     “Leden hadden recht op ruggespraak.” In eerdere grondwetten stond abusievelijk dat de leden van de Eerste en Tweede Kamer stemmen zonder last of ruggespraak. Totdat een slim persoon vond dat het een lid sierde als hij/zij zo af en toe contact opnam met zijn/haar achterban. Die ‘ruggespraak’ is toen eruit gehaald.

    • Ronny Geenen zegt:

     @Maar ik heb begrepen dat je in de USA ook niet de verkeerde persoon op de verkeerde plaats moet zijn. @
     Niet alleen in de USA. Sprak gisteren mijn jongere zus uit Berkel. Ze vertelde dat ze voor haar verjaardag met familie ging uiteten in Delft. Twee uur parkeren kostte haar 30Euro. Glendora heeft nergens een parkeermeter.

    • Jan A.Somers zegt:

     “gewesten waren eerst zelfstandig.” Het was nog ingewikkelder! Die gewesten waren soeverein. Vanaf 1588 kon de Republiek worden gekenschetst als confederatie van zeven soevereine provincies. Als basis fungeerden echter de niet aan de provincie ondergeschikte steden. Sommige auteurs spreken van een republiek samengesteld uit autonome steden, binnen de Europese staatkundige constellatie “een wonderlijke afwijking” . Een republiek die de grondslag voor haar staatsstructuur in de Unie van Utrecht had liggen. Maar het waren vooral conventies die, onder Oldenbarnevelts invloed gegroeid en vastgelegd, de staatsinrichting gingen beheersen : de Raad van State die in naam het regerend college vormde, maar in feite machteloos was; de Staten-Generaal, gegroeid tot het hoogste orgaan van de in de Unie verenigde provinciën; de stadhouders die van hun macht werden ontdaan. Maar de grootste verdienste van Oldenbarnevelt was toch wel dat hij het verbond tussen die provinciën wist om te vormen tot een militair geduchte bondsstaat, berustend op Hollands overwicht en onder Hollandse leiding. Die gewesten hadden in die Unie alleen Buitenlandse Zaken en Defensie overgedragen aan de Staten-Generaal.

    • Loekie zegt:

     30 euro lijkt me een beetje veel.
     https://parkerendelft.com/parkeren/

    • Ronny Geenen zegt:

     Dat zijn tarieven van een parkeer garage. Ik heb begrepen, dat ze buiten parkeerde.

   • George zegt:

    “Their own masters” does not count for all the ethnic minorities in Indonesia; for them the decolonization has not yet started.

    • RLMertens zegt:

     @George; ‘not count for all the ethnic minorities etc.’- Yes, as in the USA; even for the (real) Indians(?) and others!. They all Americans(?) for heaven sake.

    • Tolol ( Betul) zegt:

     @Ron zegt : Mijn zusje betaalde 30 euro voor 2 uur in Delft ,was de parkeerwachter soms ene Jan , die ook in de buurt woont ? Of had je lieve zusje haar auto geparkeerd bij het bordje “” Alleen voor de Koning “”

    • Jan A.Somers zegt:

     “Alleen voor de Koning “”” Over tolol geproken! Onze gasten maken gebruik van ons parkeerbudget. Hoeven ze niets te betalen.
     “dat ze buiten parkeerde.” Op mijn parkeerbudget.
     “Glendora heeft nergens een parkeermeter.” Maar dat is niet de binnenstad van Delft. In de woonwijken in, en direct rond de binnenstad, waar ik ook woon, werd door inwoners zelf gevraagd om betaald parkeren. Bij vrij parkeren parkeerden alle bezoekers van de binnenstad hier gratis, zodat de bewoners en hun gasten zelf geen gebruik konden maken van de plekken bij hun huis. Nu wel met je parkeerbudget. Je kunt ook gebruik maken van de enorme parkeercapaciteit van de TU-wijk, en met één bushalte in de stad zijn. Twee keer zestig cent. Bij grote festiviteiten rijdt er een gratis tuktuk shuttlebus. Bij Jumbo krijg je boven een bepaald aankoopbedrag een gratis uitrijkaart voor de parkeergarage. En in winkelcentrum De Hoven is de parkeergarage de eerste twee uur gratis. Voor de rest weet ik de regelingen niet, wij hebben geen auto. Nooit gehad.

    • Ronny Geenen zegt:

     @“Glendora heeft nergens een parkeermeter.” Maar dat is niet de binnenstad van Delft@

     Wat is het toch heerlijk om in een gemeente hier in CA te wonen, die auto vriendelijk is. Zeker voor een persoon die een groot liefhebber is van bepaalde auto merken en typen. O, en de gemeente heeft voor ouderen, die vervoer nodig hebben, een busje rijden. Even een telefoontje en dat busje komt een poosje later op de afgesproken tijd bij je langsrijden en pik je op voor de deur. Kosten 50 cent. Ben je klaar van waar je naar toe moest, even bellen. Even wachten, je wordt met instappen geholpen en thuis gebracht. Inderdaad Glendora is beslist geen Delft. Maar dat is niet belangrijk.

    • Jan A.Somers zegt:

     “Maar dat is niet belangrijk.” Volgens mij juist essentieel. Ik ken Glendora natuurlijk niet, maar u kent Delft niet. Met behoud van de unieke middeleeuwse aanleg (zo woon ik achter de middeleeuwse Oostpoort) toch meer mensen herbergen en autoverkeer mogelijk maken. Dat betekent schipperen met de ruimte. Ruimte waar van oorsprong geen auto’s in passen, maar wel inpasbaar gemaakt. Wel slim hoor. Met gebruik van nieuwe dingen, blijven genieten van het oude moois. Ik kan me tijd nog herinneren dat men te hoop liep tegen het autovrij maken van de markt (dat was een parkeerplaats!), en autoluw van de rest van de binnenstad. De economie zou instorten. Nu vind iedereen het prachtig. Delft is geen stad om met de auto doorheen te toeren. Nooit geweest, en gelukkig nu nog niet.

    • Ronny Geenen zegt:

     Ik ken Delft wel, maar van voor 1980. Kon toen wel op het grote plein in het centrum parkeren. Heb wat antiek gekocht, o.a. een gesigneerde Rozenburg porseleinen vaas. Heb begrepen dat er maar 2 van zijn.

    • Ronny Geenen zegt:

     @Loekie: Heel mooi. En tegenwoordig ook heel duur. Heb in de jaren 70 voor onze vaas een 1200 guldens betaald. De eerste foto van 5 vazen. De tweede en vierde lijken op de onze, maar de kleur is meer blauwwit, zoals aangegeven op de tweede foto beneden de grote opname.

   • Robert zegt:

    “their own masters” are sometimes their own worst masters.

 3. George zegt:

  It is a miserable state of mind to have few things to desire and many things to fear; and yet that commonly is the case of masters and kings. See Francis Bacon, Essays.

 4. Robert zegt:

  I prefer to be my own master!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.