Thuis gelooft niemand mij

persbericht:
Met Indonesische vertaling van ‘Thuis gelooft niemand mij’ gaat Maarten Hidskes in gesprek over gedeelde koloniale geschiedenis

In september en oktober van dit jaar is Maarten Hidskes in Indonesië ter gelegenheid van de vertaling in het Bahasa van zijn boek Thuis gelooft niemand mij. Zuid-Celebes 1946-1947. Hierin beschrijft hij de rol van zijn vader in de koloniale oorlog in Indonesië. De vertaling verschijnt op 28 september. Aansluitend zal Maarten Hidskes op meer dan twintig plekken in Indonesië in gesprek gaan met nabestaanden, veteranen en academici over een open zenuw in de koloniale geschiedenis, een gezamenlijk verleden vol geweld. Met dit nieuwe project South Sulawesi Reconsidered beoogt hij het gedeelde verleden zichtbaar te maken.

Hidskes ontdekte dat zijn vader geheel vrijwillig en in volle overtuiging had deelgenomen aan een van de meest bloedige acties in 1946-1947 op Zuid-Celebes, onder leiding van kapitein Westerling. De acties kenden uitsluitend verliezers: een angstige en getraumatiseerde kampongbevolking, vermoorde vaders, een legerleiding die buitenwettelijke acties trachtte af te dekken en Nederlandse commando’s, een halve eeuw gevangen in hun zelfopgelegde zwijgplicht. Van de Indonesische kant van de acties weten we weinig.

Op drie eilanden organiseert Hidskes samen met zijn Indonesische uitgeverij Obor gesprekken en paneldiscussies waarbij wederzijds respect voor elkaars waarheden het uitgangspunt is. Verschillende perspectieven op het gebeurde of tegenstrijdige visies hoeven elkaar niet uit te sluiten. Hidskes vindt het belangrijk dat hij als privépersoon naar Indonesië komt. ‘Ik ben niet verbonden met een historische stroming, een organisatie of een politieke visie. Voor zover ik iemand vertegenwoordig, is dat mijn vader. Als een oorlog voorbij is, en je gaat op zoek naar hoe het zo ver heeft kunnen komen, dan helpt het niet als je tegen de ander zegt: maar jij was toch minstens net zo erg! De vraag die ik stel is: hoe kon het gebeuren dat wij elkaar te vuur en te zwaard kapot wilden maken, en wat kunnen jonge generaties Indonesiërs en Nederlanders hiervan leren?’

Maarten Hidskes (1967) werkte als eindredacteur en researcher voor diverse televisieprogramma’s, waaronder nova, Het Klokhuis, en Jules Unlimited. Zijn zoektocht naar de rol van zijn vader in de Zuid-Celebes-affaire leidde tot een tweeluik van het televisieprogramma Andere Tijden.  ( 1 en 2) Hij werkt thans als adviseur in de publieke en private sector. Zie ook:  thuisgelooftniemandmij.nl/

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

23 reacties op Thuis gelooft niemand mij

 1. RLMertens zegt:

  Het einde van Indië. Na 300 jaar werd op 27 december 1949 te Batavia de driekleur met de tonen van het Wilhelmus onder gefluit en gejoel van duizenden Indonesiërs gestreken werd! ( Ch.Breier film;Indonesië, een staat in wording) Een totaal ander beeld dan wat op dat moment in het paleis op de Dam gebeurde. ‘elkaar te vuur en te zwaard kapot wilden maken etc’- Wat een overheid(!) met misleiding en valse propaganda een volk/ individuen kan aansporen tot daden van verderf en ellende! Dat uiteindelijk in een trauma eindigt voor dader en slachtoffer. En jarenlang nog (blijft) na etteren. Echter, dat ( het misdadig gebeuren) te onderkennen zal tot rust leiden. En inzicht geven, om tot respect voor elkaar te komen. Opdat zoiets nimmer mag gebeuren!

  • P.Lemon zegt:

   @over een open zenuw in de koloniale geschiedenis, een gezamenlijk verleden vol geweld.
   @@eEchter, dat ( het misdadig gebeuren) te onderkennen zal tot rust leiden…

   ###Toch blijft het ongezond steeds te benadrukken hoe het koloniale tijdperk en dan nog door een interventie van een echt wrede bezetter , alleen strijdend kon worden afgesloten.
   En helemaal omdat de Indonesische natie juist met overdreven trots(Nederland werd immers internationaal de wacht aangezegd,) op hun bevrijding van 2 bezetters terugkijken. Feitelijk werd een feodale periode ,zoals Europa de vorsten aan de kant zette, afgesloten en door een burgerregering opgevolgd. Zie de wrede afloop vd Franse en Russische revolutie omdat de massa genoeg had van uitbuiting en slavernij door de adel en elite.
   Waarom niet met verbazing en bewondering ook positief terugkijken om het feit dat een handvol Europeanen/westerlingen een gebied zo groot als Europa en tientallen miljoenen inwoners van een agrarische maatschappij naar een industriële heeft gebracht.
   Het zal niet makkelijk zijn voor hen die de overgangsperiode vd merdeka van nabij meemaakten om er afstand van te nemen en met het bredere perspectief ‘ rust te vinden’.

   • RLMertens zegt:

    @PLemon; ‘ook positief terugkijken etc.’- Onze historici( daardoor ook JanPubliek) zijn altijd verzonken in zelfgenoegzaamheid. Die hele 20ste eeuw(en daarvoor) is in de Oost een aaneenschakeling van opstanden/oorlogen gevoerd om het gehele gebied te onderwerpen. Pacificeren(=vrede brengen) noemden we het. En altijd met het hetzelfde smoes wanneer het op oorlogshandelingen uitdraaide; ‘we moesten het wel, het kon niet anders; wij werden belaagd(na onze provocaties) etc.etc. Lees Piet Hagen; Koloniale oorlogen in Indonesië; Winst, profijt. Dat is de reden dat kolonisatoren(=bezetters!) er steeds weer op los sloegen. Slaan was goed voor de portemonnee. Hoe men het balans van het koloniale tijdperk ook laat uitvallen, altijd zal de herinnering blijven meewegen aan die miljoenen slachtoffers die die oorlogen met zich meebrachten. Aan hun nagedachtenis is dit boek opgedragen. Aldus Hagen.- Alleen al aan de door mij geciteerde film van Breier; de overdracht te Batavia 1949 bracht toen na de vertoning bij de aanwezigen de verzuchting ; hoe is dat in Godsnaam mogelijk. Een schande!
    Wat valt er nou, vooral die laatste episode, om trots op te kunnen zijn; de gepleegde oorlogsmisdaden? Onze repatriëring/opvang? De backpay? Onze rimpelloze/geluidloze aanpassing! Dat is, wat door ons Indischen ‘groots werd verricht’!

    • P.Lemon zegt:

     @Lees Piet Hagen; Koloniale oorlogen in Indonesië; Winst, profijt.

     #Tja…als je je alleen richt op de geweldskant van de mens (het paradijs is immers maar een ideaal en iets voor na ons overlijden) dan raak je in een depressie…

     ***Het is jammer dat de presentatie van het gehele koloniale verleden voor de volle honderd procent gericht is op conflict. Dat is op den duur te eenzijdig en Hagen laat na het beeld ook maar één keer te nuanceren. Vooraanstaande schrijvers als Hella S. Haasse, F. Springer, Jeroen Brouwers, Rob Nieuwenhuys en Rudy Kousbroek ontbreken. Kennelijk passen zij niet in het beeld van de kolonie als oorlogsarena.

     Hiermee is het boek vooral een met gusto geschreven encyclopedie van geweldsdelicten. In één aspect lijkt hij zijn persoonlijke visie te bepleiten. Het grootscheepse onderzoek door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) naar excessen aan zowel Nederlandse als Indonesische zijde waartoe de regering opdracht heeft gegeven, lijkt Hagen niet te ondersteunen. Hij schrijft opeens verrassend korzelig dat die excessen er altijd al waren. Aan de Indonesische kant bestaat trouwens nauwelijks of geen onderzoek naar de misdaden, vergelijkbaar met de Nederlandse Excessennota uit 1970 met als veelbetekenende ondertitel Ontsporing van geweld.

     In relatief korte tijd is het beeld van het koloniale Indonesische verleden 180 graden gedraaid. Indië is nu synoniem aan oorlog. De deconfiture is volledig en onthullend. De vraag is – en die blijft onbeantwoord – hoe de vele duizenden mensen die op welke manier dan ook een band met het voormalige Indië hebben met deze onttakeling van hun verleden om dienen te gaan.
     https://www.nrc.nl/nieuws/2018/07/27/indie-een-ander-woord-voor-oorlog-a1611331

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘tja, richt op de geweldskant etc.’- Het antwoord op jarenlange geschiedschrijving/berichtgeving; ‘Van de koloniën niets dan goeds: van slanke palmen en donkere bamboeboschen, van blije rijst oogstende tengere menschenkinderen, van een donkergroen plantenkleed en dolce far niente. De kolonie als heilstaat. Laten zien hoe de Europeaan, na een dag vol bezigheden, op zijn voorgalerij geniet van het Indische’. Aldus Knil officier J.CV Lamster 1936
     ‘..om te gaan met deze onttakeling van hun verleden dienen om te gaan’. – In het reine te komen door een flinke portie nassi rames met sambel pedis te veroberen. En vooral I4E te blijven lezen!

    • PLemon zegt:

     @In het reine te komen door een flinke portie nassi rames met sambel pedis te verorberen…..

     Nog cynischer….. https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/10/begrip-of-eer-voor-indische-veteranen-onacceptabel-a1612780

     #Toch hierdoor arrogant jezelf beter en heilig te achten dan je medemens die vaak door omstandigheden in een gruwelijke positie terecht is gekomen. Wie zonder zonde is werpe de eerste steen.

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘hoe om te gaan met deze onttakeling etc.’- Een vraag, die onder het nuttigen van nassi rames, zeker te beantwoorden is met; de waarheid over Indië onder ogen te ZIEN! ‘jezelf beter te achten etc.’- Dat is wat ons decennia lang door overheid/historici is voorgeschoteld; de ‘kolonie als heilstaat voor de koloniaal en Inlanders’!

    • P.Lemon zegt:

     @Hr Mertens “jezelf beter te achten etc.’- Dat is wat ons decennia lang door overheid/historici is voorgeschoteld;”

     ***Hier schiet u raak…die anti-kolonialen denken inderdaad het beter te weten om hun voorouders te verguizen die het ‘vuile’ werk voor hen opknapten voor brood op de plank.

    • Loekie zegt:

     Klinisch kolonialisme.
     Die term verzon ik toen ik dit filmpje had gezien.

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘hun voor ouders te verguizen etc.’- Onze (voor) ouders leefden daar door het politieke(!) beleid/ klimaat, dat hen werd voorgeschoteld/geïndoctrineerd! Er waren er slechts enkelen oa.du Perron; lees Indies Memorandum! ea., die daar tegen opkwamen! Met de openbaring van nu/ studies etc. is toch duidelijk dat het politiek beleid(!), in weerwil van ‘die Inlanders verheffen’, niet deugde. Indië was geen kolonie, maar bezet gebied. Wij zijn/waren kinderen van de bezetters! Niets anders. Juist in die laatste fase werd die Indische gemeenschap zelfs geslachtofferd/bersiap(!) door pogingen van herbezetting. Het debacle van de overdracht is daarvan het bewijs.
     note; de slaven tijd werd toch ook niet goed gepraat. Omdat onze voor ouders voor brood op de plank zorgden. U wel?( omdat ook enkele slaven, goed gevoed en de gelegenheid kregen om bv.onderwijs te volgen?)

    • PLemon zegt:

     @Wij zijn/waren kinderen van de bezetters! Niets anders.

     # Daar slaat u de plank mis, want de Europeaan werd door de innovatie vd scheepvaart (oostindiëvaarders) ontdekkingsreiziger en ontsloot Azië en Amerika. Tja zoals vandaag de dag hou je migratie niet tegen. Om dan te spreken van bezetters. De Indische mens zou zonder die slechte Japanse fase, gewoon burger/inwoner vd Archipel zijn gebleven en in de bevolking opgenomen.De blanda met revolutie geweld wegsturen is te begrijpen na het kolonialisme Japanse stijl.

    • RLMertens zegt:

     @Loekie; ‘klinisch kolonialisme’- Inderdaad, als in een kliniek; de tropisch maatschappij van de Europeanen. Op de onderneming; blanke toeans in tropen kostuum met das. En zelfs vest er onder. Zelfs op de onderneming; in het veld; altijd in kostuum. Blanke suprematie. Een zwembad in de Europese wijk; zelfs geen Indo te zien. Verboden voor honden en inlanders! Hun huis met hun personeel; ajoh doedoek, djangan maloe! Toen geluk in Indië nog gewoon was. -Ben toch benieuwd hoe een Indonesiër van nu naar deze film kijkt.

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘migratie etc.- Toen migratie? De Indischen, dus kinderen van migranten? We hebben dus ook een migranten achtergrond. ‘die slechte Japanse fase etc.’ – Die fase heeft ervoor gezorgd, dat het einde van het kolonialisme/bezetting werd ingeluid; Azië voor de Aziaten! Een Japanse officier tegen een Nederlandse journalist; ‘wij ons verontschuldigen? We hebben zelfs een wereldoorlog moeten verliezen om heel Azië te bevrijden van Westers overheersing. Ik ben er trots op in die oorlog(!) te hebben gediend’. Een andere waarheid?

 2. George zegt:

  “Peace upon earth”!” was said. We sing it. And pay a million priests to bring it. After two thousand years of mass, we’ve got as far as poison-gas and weapons of mass destruction.

 3. George zegt:

  There is enough in this world for everyone’s need, but not enough for everyone’s greed.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.