Laatste dagen Tong Tong Fair

Programma 2 en 3 juni . Meer informatie

.

Beelden van deze week


Dit bericht werd geplaatst in TTF 2018. Bookmark de permalink .

64 reacties op Laatste dagen Tong Tong Fair

  • RLMertens zegt:

   @Boeroeng;’..Indisch Nederlander, U ook? – Moe worden hierover? Helemaal niet. Beantwoorden met; u komt Drenthe, dus een Nederlander uit Drenthe! Ik, uit Indië/Indonesië!
   Note; Drenthe gold, vooral in de Randstad, als degenererend; schapenherders/fokkers etc

   • Jan A.Somers zegt:

    “degenererend” In Indië gold zoiets ook voor de buitengewesten. Overplaatsing daar naar toe voelde als verbanning, Mijn vader vond dat juist de leukste plekken, ver weg van Batavia, nergens last van! Bij aankomst in Nederland hadden de mensen uit Indië dezelfde gevoelens bij huisvesting buiten de randstad. Dat waren een soort kampongs, en daar moest je als Indo ver vandaan blijven.

    • Ron Geenen zegt:

     @Bij aankomst in Nederland hadden de mensen uit Indië dezelfde gevoelens bij huisvesting buiten de randstad. Dat waren een soort kampongs, en daar moest je als Indo ver vandaan blijven.@

     Vermoedelijk hadden toen de mensen in de kampongs meer beschaving in hun mars dan de mensen in het zuid-oosten van Nederland. En niet alleen in dat gedeelte van het land. Hoorde van 2 Indo’s, Gouttier en Von Lutzow, hun ervaringen uit een Fries dorp. Vermoedelijk zijn de Indo’s die buiten de randstad in gehuchten waren geplaats, de mensen die nu in Amerika wonen.

  • Arthur Olive zegt:

   Mvr. Marion Bloem schrijft: “sinds Soekarno in 1945 verklaarde dat Indonesia voortaan een onafhankelijke republiek was……”.

   Als dat zo was had de wereld misschien naar hem geluisterd in 1945.
   Hij verklaarde (declaired) de onafhankelijkheid echter niet maar hij verkondigde (proclaimed) de onafhankelijkheid. Er was geen legale basis om het te verkondigen sinds Indonesia nog niet onafhankelijk was.

   • e.m. zegt:

    Dag Pak Olive, vandaar de tweede zin van de Proklamasi, luidende:

    “”Hal2 jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakandengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.””***

    ***(“”vrije vertaling””)
    De zaken met betrekking tot de machtsoverdracht worden op grondige en korst mogelijke termijn afgehandeld.

    • Jan A. Somers zegt:

     Afhandelen doe je met z’n tweeën! Dat was ook al de vraag van Soetardjo:in 1936: a. een conferentie bijeen te roepen, d. een plan op te stellen, g. de staat van zelfstandigheid op te stellen. Na het fiasco met die petitie kwam er wel reparatie: Minister Welter liet weten dat na de oorlog een conferentie kon worden bijeen geroepen om hervormingen op staatkundig gebied voor te bereiden. (staatkundig, meer dan staatsrechtelijk!). Een telegrammenwisseling tussen de minister van koloniën Welter, minister-president Gerbrandy, en gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer resulteerde in: :Opperbestuur voornemens na bevrijding Nederland aanstonds conferentie bijeen roepen vooraanstaande personen uit diverse deelen rijk. We kennen allen de ellende van het proces, waarbij die tweede zin van de proclamatie ff werd vergeten, maar het resultaat was wel de RTC, al door Soetardjo gevraagd, en in de tweede zin van de proclamatie genoemd. Die kortst mogelijke termijn had alleen een beetje lang geduurd.

    • Loekie zegt:

     Keesie ging op een stoel staan en riep: vanaf vandaag ben ik een vrij man. De echtscheiding zal spoedig worden geregeld’.
     Applaus van de toehoorders…behalve van zijn vrouw. Die hoorde dit voor het eerst en was nogal verbaasd, zo niet geschrokken. .

    • e.m. zegt:

     @Keesie@ is geen moslim. Voor de laatste volstaat 3x Tabak*** zeggen . . .

     ***fonetisch (klinkt als)

    • Arthur Olive zegt:

     Pak e.m.
     Die tweede zin van de Proklamasi is wat men hier noemt: Putting the cart before the horse. Proklamasi kan alleen gedaan worden nadat de machtsoverdracht is afgehandeld.
     Daarom dat Soekarno het een Declarasi had moeten noemen. De studenten die hem forceerden dit uit te roepen hadden het kunnen weten.

    • e.m. zegt:

     Dag Pak Olive, ik meen dat het inzake de naoorlogse dekolonisatie feitelijk niet uitmaakt of er sprake is van proclamatie of van een onafhankelijkheidsverklaring, als partijen het er maar over eens zijn.

     In het geval van Nederlands-Indië was er ook bij de politieke leiding van de kolonisator (Nederland) al het inzicht ontstaan -en uitgesproken- voor, tijdens en na de oorlog dat Nederlands-Indië op termijn onafhankelijk zou moeten worden.

     Het gezamenlijk streven naar onafhankelijkheid van de kolonie is het belangrijkste criterium. Dat het allemaal geheel anders is verlopen, doet daar verder niets aan af.

    • Jan A.Somers zegt:

     Vergelijk dit alles met Catalonië: Carles Puigdemont had alles goed voor elkaar. Hij was gekozen regiopresident, met een gekozen regioparlement dat een meerderheid had, met een referendum met een meerderheid. Democratischer kan het niet. Of het een handig idee is, is een ander verhaal. Als ik op de stoep voor mijn huis, met alle straatbewoners achter mij, merdeka roep, bellen ze 112. Dan komt de GGZ mij platspuiten en liefdevol opsluiten. Zijn wel stevige broeders hoor van de GGZ!

    • Loekie zegt:

     Denk niet dat er wordt opgesloten; doen ze niet zo gauw tegenwoordig, al helemaal niet als je geen gevaar bent voor de omgeving. Als je 1.000 maal ‘merdeka’ roept, kan het zijn dat de wijkagent op zijn fietsje eraan komt en zegt: gekke vent, kom we gaan naar binnen een kopje thee drinken.

    • Jan A.Somers zegt:

     Die wijkagent heb ik al lang niet meer gezien, wegbezuinigd? Wel is er tegenover ons een drukbezochte polikliniek van de GGZ. Op het bankje bij ons in de tuin zit dan af en toe iemand te praten met niemand. Wordt inderdaad niet platgespoten, af en toe komt er iemand naar buiten om die buitenzitters op te halen. Weer eens wat anders dan de hondenuitlaters.

 1. Loekie zegt:

  “Of wordt u er net als ik moe van omdat het net is of je de Nederlandse (koloniale) geschiedenis moet gaan uitleggen”.
  Met je recente optreden in Pauw nog vers in het geheugen zou ik willen zeggen: doe maar niet, dat uitleggen en zo..(en die foto is van 25 jaar geleden geloof ik).

 2. Jan A.Somers zegt:

  “‘gewoon’ Nederlands ” Ik begrijp het wel, maar wil het niet begrijpen! Een gewone Nederlander bestaat toch niet? Wel Nederlanders in soorten. Maar dat geldt toch ook voor Indo’s? Die heb je ook in soorten. Gelukkig heeft ze het niet over ‘Hollanders’.

 3. Henk zegt:

  Zij heeft het niet over Hollanders of Indo’s maar over een “INDONESISCHE vriendin!”
  Die heb je in nog meerdere soorten!

  • Jan A.Somers zegt:

   Sorry, misschien ben ik dan misleid door “een Indische Nederlander.” en ” ‘gewoon’ Nederlands ” De een wordt vaak geduid als Hollander, de ander als Indo.

 4. Ron Geenen zegt:

  Ja, en nu heeft ze mij via haar web gezegd, dat ze het nu beter begrijpt en dus een Indische vriendin bedoeld.

 5. P.Lemon zegt:

  @en niet in hun geboorteland gebleven om die nieuwe Republiek na de overheersing door de Japanners te helpen opbouwen?

  # Zo’n hamvraag die sommige ‘hollanders’ op de lippen brandt en je wel eens durven te stellen. Vanuit hun positie verklaarbaar , want hoe kun je nou een tropisch paradijs verlaten voor en koud kikkerland en een onzeker bestaan. In de verklaring dat dit eigenlijk je vaderland is en het oude Indië er deel van uitmaakte …kijkt men je glazig aan. Want wie is er nu zo gek om een land van melk en honing (natuurproducten en delfstoffen) te verlaten voor een verarmde(net na de oorlog) overbevolkt noordzeelandje.
  Dat we dat niet vrijwillig besloten om ‘terug te keren’ naar het deels onbekende vaderland in tegenstelling tot de huidige echte oorlogs- en economische vluchtelingen/instromers is een gegeven dat de nieuwe generatie indischen/indo’s is ontgaan of bij hen verloren is geraakt.

  • Loekie zegt:

   Hoezo overbevolkt? Toen waren er 10 miljoen inwoners. Nu zijn er 17 miljoen.

   • P.Lemon zegt:

    @overbevolkt?

    ***De grote aantallen Nederlanders in Canada, de Verenigde Staten en Australië zijn een afspiegeling van de emigratiegolf in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Uit angst voor overbevolking en werkloosheid vertrokken toen jaarlijks gemiddeld 33 duizend Nederlanders naar Australië, Canada, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. In 1952 beproefden meer dan 50 duizend Nederlanders hun geluk in één van deze landen. De emigratie werd van overheidswege aangemoedigd en financieel ondersteund.

    https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2005/10/hoogste-aantal-emigranten-sinds-1954

    • Ron Geenen zegt:

     @De emigratie werd van overheidswege aangemoedigd en financieel ondersteund.@

     Toen mijn vrouw en ik ons bij het betreffende ministerie melden en hun lieten weten dat wij gingen emigreren naar Californie, zei de ambtenaar: “O, dan zullen we u helpen met de reiskosten”. Wat bleek toen; de oude wet van aanmoediging en financieel ondersteuning bestond in de 80tiger jaren nog steeds en onze kosten prijsopgave voor de reis werden ongevraagd volledig gecompenseerd.
     Ben benieuwd of het nu nog bestaat.

  • Jan A. Somers zegt:

   Er waren velen die hun oude baan bij hun nieuwe opvolgende werkgever voort hebben gezet tot hun pensionering. Velen van de GM bijvoorbeeld.

   • Ron Geenen zegt:

    Wie waren die mensen? De meer witten en ook zij die in NL een diploma in het verleden hebben gehaald zeker. Een Indische diploma was alleen meer waard als je toevallig een witte kruiwagen had.

    • Jan A.Somers zegt:

     Mensen als mijn vader, en al zijn collega’s hadden een arbeidsovereenkomst met de Indische overheid. Bij de soevereiniteitsoverdracht werd de Indonesische overheid vanzelf hun nieuwe werkgever, zonder verandering van arbeidsvoorwaarden. Zelfs de pensioenpremies werden als van ouds naar Nederland overgemaakt. Uit mijn bijdrage over de GM aan de onderzoekscommissie:
     Op de RTC (Ronde Tafel Conferentie) werd overeengekomen dat de regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië alle burgerambtenaren zou overnemen en in de eerste twee jaren t.a.v. hen geen ongunstige maatregelen zou nemen. Jongere officieren/werktuigkundigen die pas in het begin van hun carrière stonden zagen het niet zo zitten en konden vaak overstappen naar functies binnen de Koninklijke Marine of Koninklijke Landmacht. Maar alle anderen bleven op hun post, varend op dezelfde schepen. Op 27 december 1949 veranderde de nationaliteit van de schepen van de Federale Schependienst. Vanaf die datum werd uiteraard de nieuwe nationaliteitsvlag gebruikt.
     Bij besluit van de minister van Perhubungan, Tenaga dan Perdjaän van 28 januari 1950 werd het volgende bepaald:
     1e Alle aangelegenheden behorende tot de werkkring van het voormalige Dept. van Scheepvaart (,,,) zullen behoren tot de werkkring van het Dep. Pel.;
     2e Alle wettelijke en contractuele bevoegdheden van de voormalige Secretaris van Staat zullen (…) onder de bevelen en het oppertoezicht van genoemde Minister, worden uitgeoefend door Kepala Dep. Pel.
     In die functie werd de heer Van Deinse vervangen door Mas Pardi, vóór de oorlog eerste officier van de Gouvernements Marine, en tijdens de bezetting admiraal bij de Angkatan Laut Republik Indonesia. Een man wiens nieuwe functie door de officieren van de voormalige Gouvernements Marine van harte werd gegund. Van het begin af aan ontstond de vooroorlogse prettige en gemoedelijke omgang. Toen in de jaren zeventig de zoon van Mas Pardi in Nederland kwam studeren werd hij opgevangen door de ‘Vereniging van het DvS-Personeel in Nederland’.
     Ook op het departement Djawatan Pelajaran bleven de Europese afdelingshoofden in functie, en werden soms bij pensionering nog afgelost door jongere Europese collega’s. Rond 1962 vertrokken de laatste Nederlanders met pensionering of garantieregeling naar Nederland.

    • Ron Geenen zegt:

     U heeft in uw verhaal het voortdurend over officieren. Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe b.v. de KNIL soldaten, vooral de latere DETA jongens door NL zijn behandeld geworden. In I4E is er een man, die er alles over kan vertellen.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Een Indische diploma was alleen meer waard als je toevallig een witte kruiwagen had.” Bij het verhaaltje over de GM ben ik dit nog vergeten: De oudjes die bleven waren voor het overgrote deel nog afkomstig van Nederlandse zeevaartscholen, Amsterdam, Vlissingen, Terschelling. Zij vertrokken niet aangezien ze toch kansloos waren op de arbeidsmarkt en met gouden ketenen verankerd zaten aan hun pensioenfonds. De jonkies konden zich veel vrijer bewegen, hierbij zaten nogal wat officieren en werktuigkundigen van de zeevaartschool in Soerabaja. Met dit Indisch diploma konden ze overal in de wereld terecht! Alle Indische diploma’s van concordant onderwijs in Indië hadden rechtskracht in Nederland. Bij NUFFIC is dit na te vragen, ook voor (exotische) buitenlandse diploma’s.
     Ik heb voor de in Indonesië nog werkende mannen een gunstig beeld beschreven, maar voor hun vrouwen was het soms anders gesteld. Bij de Gouvernements Marine was het normaal dat de mannen weken, tot wel drie maanden achtereen van huis waren. Gelukkig hadden de vrouwen in het verleden dan nog hun gezin en netwerk. Nu waren de kinderen al lang het huis uit voor studie in Nederland. En zochten daarna hun carrière in Nederland, Indonesië zagen ze niet meer zitten. En met de voortgaande pensionering van collega’s viel ook het netwerk weg. Wonend in straten waar ze nog de enige Europeaan waren. Met een toenemende vijandige houding van de buurtgenoten. Meer en meer jongere Nederlanders die met Europees verlof gingen kozen voor een definitieve terugkeer naar Nederland. Alleen de oudjes bleven tot het eind.

    • Loekie zegt:

     Nuffic gaat over ‘moderne’ Indonesische diploma’s.
     Wat Indische diploma’s betreft is toch bekend dat die in Nederland veelal niet werden erkend danwel dat er een lagere waarde aan werd toegekend.

     https://www.nuffic.nl/hoger-onderwijs/diplomawaardering-en-beroepserkenning/buitenlandse-onderwijssystemen/overzicht-diplomas-indonesie

    • Jan A. Somers zegt:

     U moet ook NUFFIC van ‘toen’ raadplegen, niet NUFFIC van ‘nu’. Die houdt zich nu vooral bezig met vragen van de IND over diploma’s van vluchtelingen. Vooral het Universitair AsielFonds worstelt met die vragen. Maar kan er ook een soepele draai aan geven. En ‘toen’ werden diploma’s van concordant onderwijs gewoon geaccepteerd. Maar er was natuurlijk heel veel niet concordant onderwijs. Net als een hoop onderwijs in Nederland dat in het buitenland niet wordt geaccepteerd.

    • Loekie zegt:

     Heb het zelf niet verzonnen, maar 90% van de verhalen over toen gaat onder meer over het feit dat Indische diploma’s niet werden gewaardeerd en dat men derhalve (ver) onder zijn niveau kwam te werken.

    • Ron Geenen zegt:

     Dan hebben we hetzelfde vernomen. Daarbij ken ik een paar mensen die het zelf hebben ondervonden.

    • Jan A.Somers zegt:

     Let toch op het begrip ‘concordant’ onderwijs. Dat zijn de scholen die normaal door de overheid (gedeeltelijk) worden betaald. Vergelijkbaar met in Nederland (vandaar concordant) bijvoorbeeld ULO, Mulo, HBS Gymnasium, Universiteit, MTS, HTS, KMA, KIM, zeevaartschool, e.d. Niet onderwijs zoals bijvoorbeeld Schoevers en diverse particuliere technische scholen, hoe degelijk dan ook.

    • Loekie zegt:

     Indië had geen universiteit, maar dit terzijde. En een echte Mulo was er ook niet. Maar gaat erom dat als 90% van de verhalen gaat over het terzijde schuiven van Indische diploma’s (…EN het negeren van x-aantal jaren werkervaring), dan mag worden aangenomen dat twijfel is gerechtvaardigd over een mededeling als zouden Indische diploma’s en werkervaring zonder meer geaccepteerd worden.

  • Ron Geenen zegt:

   @want hoe kun je nou een tropisch paradijs verlaten voor en koud kikkerland @

   California, here we come!

 6. Henk zegt:

  Ja! Een Indo!. (I)n (N)ederland (D)oor (O)mstandigheden.!

 7. Peter van den Broek van die andere generatie zegt:

  Hoe was de Tong Tong eigenlijk? Mijn moeder zei, dat er veel Indo’s waren en ook Indische Nederlanders.

  En heeft Herman Keppy nog iets interessant gezegd over het Indisch Verzet in WO2 in Nederland?

 8. Henk zegt:

  Vraag aan Peter van den Broek:: Wat is het verschil tussen een Indo en een Indische Nederkander?

 9. Een Indo heeft verschillende Europese vaders van verschillende rassen( incl zefs Armeniers).Maar een Indische Nedarlande alleen maar een Belanda Totok.

  • R Geenen zegt:

   @@Een Indo heeft verschillende Europese vaders van verschillende rassen@@
   Alleen Europese vaders? What about Europese Moeders? What about grootmoeders en overgrootmoeders? Kunnen die niet van Europese afstamming zijn? En “Nedarlande” ken ik niet.
   In de jaren 40/50/60 kwamen ongeveer 330,000 in Nederland aan. Enkelen waren 7de generatie. Anderen slechts eerste generatie. Ik raad u aan eerst de Indische geschiedenis goed te bestuderen.

 10. Peter van den Broek zegt:

  Ik merk nu pas dat er een vraag aan mij werd gesteld, die ik nog moet beantwoorden.
  Het verschil tussen Indo en Indische Nederlander,

  Indo= Indische Nederlander
  In Nederlands-Indie werden Indo-Europeanen (afstammelingen van een inlandse en Europese voorouders) als Indischen aangeduid. Later werden zij in Nederland als Indischen of Indische Nederlander aangeduid. Ik kan mij niet herinneren dat totoks zich vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw zich aanduiden als Indische Nederlanders. Die omslag kwam toen Indischen in de (wetenschappelijke) belangstelling kwamen te staan en in de slachtofferrol werden gedrukt. Ik herinner me een symposium in de 90er jaren waarbij een totok zei, ik ben ook Indisch. Toen werd het tijd om een ander woord te gebruiken om me te onderscheiden, modern gezegd ethnische profileren. Indo=Indo-Europeaan.
  Vandaar het verschil tussen Indische Nederlander, Nederlanders met wortels in Nederlands-Indie en Indo als afstammeling van een inlandse en Europese voorouders.

  Vaak wordt ook door Indo’s het Engelse woord Eurasian gebruikt, maar dat is niet de letterlijke vertaling van het Nederlandse woord Indo-Europeaan.

  • Noordin zegt:

   Nee. De hele archipel en de bevolking werd Indisch genoemd, zelfs toen hetgebied van Nl-Indie niet zo groot was. Het gebruik van Indische Nederlanders was in het begin allen bedoelt voor totoks of Nederlanders generaties in Indie zaten. De mensen van gemengde afkomst zaten al van het begin in de Europese samenleving of hangde daar rond, maar dat betekende niet dat ze als Nederlanders of als Europeanen werden gezien of dat ook daadwerkelijk waren. Zelfs in de 20ste eeuw waren velen gelijkgesteld, hadden de Europese status, dat maakte je niet automatische een Nederlandse staatsburger, al denk je of gevoelsmatig anders daarover. Dat een Indo altijd is ontstaan uit een inlander is niet waar vooral niet in de vroege periode van de kolonies.

 11. Peter van den broek zegt:

  Apropos, wat ik mis is een verhelderende tentoonstelling over het Verzet in Nederlands-Indie tijdens de Japanse bezetting zowel van Nederlandse als van Indonesische zijde m.n. over de oorzaken waarom dat verzet eigenlijk niet van de grond kwam. Dat heeft weinig te maken met Jsapanse indoctrìnatie of propaganda maar meer hoe Japanners de samenleving in Nederlands-Indie organiseerde en de plaats van de “Indische” bevolking buiten de kampen.

  • Jan A. Somers zegt:

   Er valt in ieder geval wel wat te lezen. Boven mijn hoofd gepakt: Nadet Somers, Verzet in Nederlands-Indië, het levensverhaal van Bep Stenger. Ook in Soerabaja nogal wat bekend over de groep Meelhuysen. Maakte deel uit van mijn aanklacht bij de Kenpeitai. In genoemd boek worden vele namen genoemd. Voor een tentoonstelling (vind ik prachtig!) is wel veel onderzoek nodig, met spullen die getoond kunnen worden. Alleen tekst en boeken is saai.

  • Hans Boers zegt:

   @ Peter v.d. Broek, voor je verzameling.

   Verzet in Surabaya tijdens de Japanse bezetting:
   Proces in 1947 door temporaire Krijgsraad – Beklaagde wegens verraad was Daniel Latuhamallo aka Cor Schram. Zijn straf was 8 jaar.

   Van verzet verdachte Kenpeitai slachtoffers, die door Daniel L. verraden werden aan hoofd Kenpeitai Mitsuotshi en in mei 1945 gearresteerd door Kenpeita.

   Armenier M.C. Michael, Armenier J.N. Kamarzarian en zijn zoon H.F. Kamazarian, Armenier E.E. Galstaun en Europeanen/gelijkgestelden C.E. Lübeck, Boy en Guus Ertmann, O.R. Panhuyzen, F.H.M. Geerligs, E.L. Werner en Butteling.

   Gearresteerd 8 nov 1944: L.J.N. Moorrees en F. Moorrees, 2 broers.
   L.J.N. werd op 27 april 1945 als lijk thuisbezorgd, overleden in de gevangenis. Broer F. Moorrees eveneens in gevangenis overleden.

   Eveneens in gevangenis gezeten wegens zelfde aanklacht door Kenpeitai: J.C. Veldhuijzen (in 1947 in leven) en A.F. Davidson (deze laatste overleden in de gevangenis). Wanneer onbekend bij mij.

   Bron: Mag je zelf uitzoeken. Heb ik ook zelf moeten doen. Voor jou geen punt toch? Je hebt toch ingangen bij het leger uit hoofde van je beroep destijds?

   N.B. Het zijn NIET MIJN Armeniers maar mijn Armeense familieleden.

   Niets te danken. Geen verdere discussie hierover mogelijk met mij.

   • Jan A. Somers zegt:

    Vergeet Jan A. Somers niet. Vier aanklachten. Ze waren wel druk met je bezig. Maar dat is geschiedenis.

    • Hans Boers zegt:

     Nee heer Somers, U vergeet ik zeker niet en ik heb altijd mijn respect aan u en voor u betoogd, voor wat u heeft mee gemaakt en gedwongen moeten doen (opruimen van menselijke restanten.)
     Maar ja, maakt u dat maar ’s een excel liefhebber wijs, wat dat precies inhoudt.

     Want ik heb van dichtbij, heel erg dichtbij, maar gelukkig niet zelf ondervonden omdat ik te jong was, de ellende en naweeën van de Kenpeitai (be)handelingen gezien bij enkele familie leden. (En daarna bij familieleden die de Bersiap niet overleefden)

 12. Peter van den roek zegt:

  Ik krijg antwoord op een vraag , die ik niet heb gesteld, want mijn vraag was “de oorzaken waarom dat verzet eigenlijk niet van de grond kwam”. Antwoorden geven op niet-gestelde vragen is heel gemakkelijk, krijgen en hebben bovenstaande Heren altijd gelijk. Hier is meer dan sprake van intellectuele indolentie of deskundige irrelevantie.

  En als dan antwoord wordt gegeven, geef dan volledig antwoord want bvb A.F. Davidson stierf op 14 Augustus 1945. Eèn dag vòòrdat de Japanners capituleerden, toch wel een heel wrange zaak. Zo dat weet dhr Boer nu ook. Bij voorbaat hartelijk dank.

  Maar krijg ik op mijn vraag nog antwoord of moet ik zoals gewoonlijk een retorische vraag van maken en zelf het antwoord erbij zoeken?

  Ik heb me altijd verwonderd waarom Herman Keppy geen onderzoek heeft gedaan naar het Indisch verzet in het voormalig Nederlands-Indie, of heeft hij iets gedaan wat ik nog niet weet . Over het Verzet lijkt mij weinig bekend. Ik bezocht laatst in het Indisch Herdenkingscentrum ook wel onbekend als Sophiahof een tentoonstelling over het Indisch verzet, maar waarom dat Indisch verzet niet van de grond kwam werd niet met zoveel woorden uitgelegd. Er werd zo weinig over dit verzet gesproken, dat de argeloze bezoeker de indruk kreeg dat de Nederlanders en >>Indo-EWuropeanen buiten de kampen, Buitenkampers” vnl met de Japanners collaboreerden, maar dat was in werkelijkheid natuurlijk niet zo. Die neurotische en paranoïde Kempeitai-lieden zagen achter elke Nederlander/Indo-Europeaan een potentiële spion. Ik weet niet hoeveel duizenden Nederlanders/Indo-Europeanen precies door hen werden opgepakt, maar wat ik wel weet is dat 50% van de ondervraagden een Kempeitai bezoek niet overleefde.

  • Hans Boers zegt:

   Peter: Specsavers heeft een bril aanbieding: 3 voor de prijs van 1. Koop ze meteen is mijn advies. Je hebt ze echt nodig. Anders had je gezien dat ik Boers heet en niet Boer.

   PLUS: Ik heb GEEN antwoord gegeven op je vraag(vragen.)
   Ik heb slechts geschreven: Voor je verzameling. Staat nergens: In antwoord op uw vraag of i.d.
   Nederlands lezen en begrijpen is moeilijk he Peter. Ondanks je bombastisch taalgebruik….Die bril komt echt van pas voor je, wees nu niet zo eigenwijs.

   En dank voor de aanvulling op Davidson’s overlijden. Ik schreef duidelijk dat ik het niet wist, waarmee ik het ook ruiterlijk toegeef, dus een volledig antwoord kan ik ook niet geven. Staat er echt zwart op wit. En dank dat je me intellectuele indolentie en deskundige irrelevantie toedicht. Zal je complimenten afdrukken en de afdruksels gebruiken op een plaats waar iedereen wel eens naar toe gaat.

   Sorry webmaster, maar hij komt me een beetje de strot uit en verziekt als immer de sfeer met zijn hautain gelul.

   Peter ! Vergeten wat ik ooit eerder schreef over het feit, dat je ooit weggejaagd bent van een forum? Geheugen verlies?

   Bij deze mag de webmaster deze posting van me deleten, indien gemeend wordt dat er op de man gespeeld wordt.

 13. Peter van den Broek zegt:

  Sorry dat ik de naam van de Heer Boers verkeerd overnam. Dit zijn oprechte excuses.

  Ik kan intellectuele indolentie en deskundige irrelevantie best toelichten

  *deskundige irrelevantie= de reactie is geen antwoord op mijn vraag, dus irrelevant en dat door (ervarings)deskundigen
  *intellectuele indolentie= gegevens over dhr AF Davidson zijn gemakkelijk te vinden, namelijk bij de oorlogsgravenstichting.nl. Dat niet de moeite genomen wordt dit na te trekken is indolentie door een intellectueel of zit ik bij het verkeerde adres. Sorry Heer Boers dat ik U een intellectueel noem.

  Hautain gelul=??? mag dat nu ook al op dit blog , het begint alweer vulgair, lang bij de grond en platvloers te worden. Zulke woorden ben ik niet gewend, dat is niet van ons soort mensen.

  En dat ik weggejaagd ben bij een forum is juist. Dat kwam omdat ik anderen irriteerde met mijn onderwerpskeuze en taalgebruik. Ik kreeg toen een Berufsverbot opgelegd. ik mocht geen reacties geven, maar wel buiten het blog met de web master discussiëren . later kreeg ik nog een mail van hem of ik weer reactie kon plaatsen, want ik trok reacties en hield de discussie aan de gang. Hoe heet die webmaster ook alweer? Hij kreeg problemen met JES en werd veroordeeld voor smaad. lekkere web master. Zit ik hier op I4E toch beter.

  • Hans Boers zegt:

   Peter, je leest alweer verkeerd en daardoor ook misunderstandings bij je.

   Ik heb geen antwoord op je vraag gegeven. Ik heb voor wat aanvullingen voor je dossier gezorgd, dus waarom je dan er op blijft hameren? Te weinig intellect om te begrijpen of zijn de ooglenzen echt vertroebeld?

   Hautain gelul? Vulgair? Mag het niet van meneer pastoor?. Peter, ook nu weer een advies aan je: Ik heb recentelijk op dit forum het woord “pleuris” voorbij zien flitsen, dus een brilletje blijft mijn advies, want toen zei je er niets van….

   Vertel graag, tot welk soort mensen behoor je? Ben er reuze benieuwd naar. Ach laat maar zitten ook, eigenlijk gene behoefte aan om het te weten.

   Je opmerking dat ik wijlen de heer Davidson niet heb nagetrokken bij o.a. het OGS is touché voor jou. Had ik kunnen doen, ware het niet dat er plots iets tussen kwam tijdens het schrijven. Maar, nogmaals; Touché voor jou.

   Je excuses over verkeerde spelwijze van mijn naam is geaccepteerd, alhoewel het me bevreemdt dat je nu WEL je excuses aanbiedt, omdat je al eerder mijn naam foutief schreef en misbruikte en er destijds je excuses niet voor aanbood. (2 Jaren geleden op dit forum.)

   Ook geaccepteerd je “sorry” voor het feit, dat je me als intellectueel beschouwde. Blij toe, anders zou ik door derden wellicht ingedeeld kunnen worden bij een groep geheten “ons soort mensen”. (Is het dat soort dat geen eieren legt en toch kakelt? 😦 )

   OK Peter, ik vind het best zo, zonde van mijn tijd, want je bent en blijft hardleers.

   Fijne avond nog en vergeet niet de boontjes van het vuur af te halen, anders verbranden ze en dan smaakt de sambel goreng niet zo lekker. 😉

   De groeten van mijn voeten.

  • Anoniem zegt:

   @Lang bij de grond ??”” De Nederlandse taal is weer een uitdrukking rijker maar er zullen niet veel mensen zijn ,die deze uitdrukking begrijpen ,ik zeker niet .

 14. Peter van den Broek zegt:

  Namen voor mijn collectie of mijn dossier? wellicht begrijpt dhr Boers niet dat ik informatie over Bersiapslachtoffers verzamel en analyseer, maar dat geeft niet.

  Toevallig heb ik de naam AF Davidson, vermoord in de Japanse bezettingstijd in mijn Excelsheet en dat zit zo. De Oorlogsgravenstichting OGS verzamelt gegevens over slachtoffers maar ik weet niet of het een slachtoffer van de Bersiap is iemand die een “natuurlijke” dood is gestorven. Om dat te weten meet ik Oversterfte, want Meten is Weten. Wat Soerabaja betreft heb ik het aantal doden per maand over de periode 1945 bepaald, waaronder die van Davidson. Van januari tot september 1945 was het dodental relatief stabiel met een statistisch niet-significante stijging in september. De situatie verandert volledig in oktober, november en in mindere mate december, er is blijkbaar sprake van Oversterfte, een sterftecijfer dat afwijkt van het “normale”. Bij nadere bestudering van ander bronnenmateriaal is deze oversterfte te wijten aan gebeurtenissen. die verband houden met de Bersiap.
  Uit nieuwsgierigheid, want dat is het begin van Weten(schap) kijk ik ook naar de dodencijfers van 1946 en dan blijkt dat het dodental na medio 1946 stijgt, waaronder een groot aantal jonge mannen. Maar dat heeft weinig met de Bersiap te maken, althans zij beantwoorden niet aan het profiel van Bersiapslachtoffers. Het waren KL-, KM- en KNIL-militairen, die bij gevechten in en om Soerabaja sneuvelden. Eèn en ander heet verificatie/validatie van (kwantitatieve) gegevens, een gebruikelijke methodiek in onderzoek.

  Ik kan weliswaar de gegevens uit de website van de OGS overschrijven en dan analyseren, maar dat is afstompend werk en duurt mij te lang. Ik kan gegevens van het OGS ook pijlsnel downloaden in EXCEL en dan wat EXCEL functies loslaten, zoals de berekening van leeftijd of leeftijdscategorie. en nog een paar andere grappen. Dat is wel handig bij groot aantal gegevens. Daarbij heb ik via EXCEL ook een profiel gemaakt van Bersiapslachtoffers.

  Dan blijkt op basis van een aselecte steekproef van 2000 personen dat bendes van Indonesische vrijheidsstrijders NIET WILLEKEURIG hun slachtoffers uitzochten. Er zijn aanwijzingen dat éèn en ander geregisseerd werd, althans in enkele gebieden begon de Bersiap gelijktijdig of volgde een vast patroon. Mijn voorlopige conclusies heb ik tot nu toe niet bij onderzoekers/historici gevonden, maar niemand is zo gek geweest om Bersiapgegevens op micro-niveau te analyseren. Het aantal van 2000 lijkt mij niet representatief, maar ik weet dat in Nederland archieven zijn die het aantal Bersiapslachtoffers op 15000 kan brengen, gedocumenteerd en met naam en toenaam. Let op de nullen. Ik heb mijn aanpak uitgelegd aan andere onderzoekers en die vinden mijn kwantitatieve methode best origineel.

  Toch wel handig dat EXCEL

  • Jan A. Somers zegt:

   ” in oktober, november” Simpangclub. Werfstraatgevangenis, Goebengtransport, slag om Soerabaja. Je kan later nog sterven na (niet geregistreerd gewond te zijn): december?
   “meet ik Oversterfte” ten opzichte van welke ‘normale’ sterftecijfers? Denk er daarbij om dat in september en oktober de ‘Europese’ populatie is gegroeid met RAPWI-transporten en bollossen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.