De moordpartij van Balikpapan 20 febr 1942

Jacques Brijl zoekt contact met nabestaanden van vermoordde militairen
20 februari 1942 te Balikpapan

De moord op de Europese inwoners van Balikpapan(Borneo)
door het Japanse Leger op 20 februari 1942

1.Inleiding
Nadat het Japanse Leger in feb. 1942 bij Balikpapan was geland en de stad vervolgens had bezet, werden kort daarna alle Nederlanders, ook de artsen en 8 patiënten van het Plaatselijke Ziekenhuis verzameld en gevangen genomen. Vervolgens werden zij allen op 20 feb. 1942 vastgebonden en gedwongen in de richting van de kust te lopen, in de omgeving van het oude fort “Klandasan”.
Op het strand aangekomen werden de Off. v. Gezondheid, dr. Arps en Hoofdinspecteur van Politie W.H. Verplak van de anderen afgescheiden. Nadat zij apart stonden opgesteld, werden zij aldaar onthoofd.
Daarna begonnen de Japanse soldaten de overige gevangenen de zee in te drijven, totdat zij op borsthoogte in het water stonden. Toen dat was gebeurd, werden de gevangenen één voor één door de Japanse militairen doodgeschoten.
De lijken liet men in de zee afdrijven.
De plaatselijke bevolking was door de Japanners gedwongen getuige te zijn van deze vreselijke gebeurtenis. In totaal verloren die dag 78 Nederlanders het leven. De redenen van dit moorddadige optreden zou zijn, dat de Commandant van de Japanse troepen zeer ontstemd was geworden over het feit dat de Nederlandse verdedigers alle belangrijke bruggen en olie-installaties tijdig hadden opgeblazen en in brand hadden gestoken.

2. Alsnog toekenning postuum MOK aan overleden militairen .
Het is de bedoeling om te proberen voor de militaire slachtoffers van de moordpartij op 20 feb. 1942, alsnog postuum het Mobilisatie-Oorlogskruis toegekend te krijgen. Om dat mogelijk te maken zij de namen en adressen van die
nabestaanden nodig – die het belangrijk vinden, dat hun overleden familielid, die op onderstaande lijst vermeld staat – alsnog Eervol een onderscheiding toegekend kan krijgen; bij het “opsporen” van deze nabestaanden, wordt gehoopt op o.a. de steun vd Lezers van I4E.

Meer informatie.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

37 reacties op De moordpartij van Balikpapan 20 febr 1942

 1. Robert zegt:

  Justice without force is powerless; force without justice is tyrannical. I admire all those young brave men who died unjustly.

 2. J.H.Crawfurd zegt:

  Ik appriceer dit volkomen, een van mijn Groningse Zwagers is de dans ontkomen en is pas na de bevrijding gestorven.
  Zelfs heb ik op mijn dressoir een MOK onderscheiding van een van mijn neven liggen, omdat ze mij hebben kunnen traceren; ben er reuze trots op; echter mijn oudste Broer is als burger op een zondag al rennend doorzeefd en daarna gecincang en in een Arabisch graf begraven.
  Naderhand is hij op het Ereveld in Kembang Kuning in Surabaya herbegraven; wie zegt dat het Zijn Overschotten zijn, z.g. Pro Forma en geen onderscheiding.
  Daarom mijn vraag: Komen de gestorven burgers nog aan de beurt, betreffende deze regeling.
  Mvg. J.H. Crawfurd.

  • J.Z.Brijl zegt:

   Beste mhr. Crawford,
   Vwb. de burgers kunnen de nabestaanden zich wenden tot het ministerie van Binnenlandse zaken.; helaas ben ik echter niet op de hoogte hoe men dit op genoemd ministerie heeft geregeld.
   mvgr.
   JZB.

  • Jan A. Somers zegt:

   Het gaat hier toch om militaire onderscheidingen?!?! Burgers kunnen op voordracht bij de burgemeester(?) een onderscheiding krijgen, als daar aanleiding voor is.

   • Loekie zegt:

    Een soldaat moet vechten, als dat nodig is. Dat is zijn vak.
    Een bakker moet brood bakken. Dat is zijn vak.
    Als een soldaat zijn vak doet, krijgt een onderscheiding, vaak meer dan een.
    Een bakker krijgt niks. Toch behoedt hij mensen dat zij omkomen van honger.
    Toch typisch.

    • J.Z.Brijl zegt:

     Beste Loekie,
     Ter voorkoming van misverstanden, is het misschien zinvol te vermelden, dat vele KNIL.. militairen, die op o.a. Sumatra (Tiga Roenggoe, Porsea, etc) en in Balikpapan die veelal op een beestachtige wijze om het leven zijn gebracht, behoorden tot de Landstorm of militieplichten + reserveplichtigen; m.a.w. zij waren gewone burgers , die ivm de algehele mobilisatie van onze strijdkrachten in Indië waren opgeroepen om hun dienstplicht te vervullen; en dat hebben zij veelal op een voorbeeldige wijze gedaan, vaak ondanks hun beperkte opleiding en hun matige bewapening.
     Ere wie Ere toekomt!
     mvgr.
     JZB

    • Arthur Olive zegt:

     Bakkers krijgen trofeeen en soldaten krijgen medailles.

    • Indorein zegt:

     Heer Loekie: het schijnt dat er nog kandidaten gezocht worden om een enkele reis naar Mars te maken. Wellicht iets voor u?
     U zult wellicht zeggen: waar slaat dat op? Wel, ik vraag me af waar uw vergelijking tussen een soldaat en een bakker op slaat.

     Zoals dhr. Brijl al stelde: ……. behoorden tot de Landstorm of militieplichten + reserveplichtigen; m.a.w. zij waren gewone burgers ………..!
     Ook wijlen mijn opa, zijn broers, mijn schoonvader, mijn 2 ooms waren gewone burgers in het toenmalige Ned.-Indië totdat de Jap kwam.

     Dhr. Brijl doet veel, zeer veel, om op deze wijze het verdriet in vele families toch enigszins te verzachten. Ook in onze familie. Ik acht hem en zijn echtgenote hoog.

     Maar u zult dat wel niet begrijpen. Haal maar een lekker gevuld broodje bij uw geliefde bakker.

    • Loekie zegt:

     Verdriet? 76 jaar geleden!
     Heb je verdriet vanwege het overlijden van een tante in 1961? Van een oom in 1979? Tot op vandaag voel je verdriet? Dat verdriet is nooit verwerkt?
     Oh, je bedoelt dat er oorlog was en dat eenvoudige burgers met twee maal niks aan wapens en geen ervaring het land moesten verdedigen? Dat is geen verdriet, dat is op zijn minst verbazing over de klungeligheid rond de verdediging van ons Indië.

 3. J.Z.Brijl zegt:

  Beste B,
  het is gelukt, nadat er contact was met de nabestaanden van Abele de Roos en Pierre Napoleon de la Sencerie,een verzoek bij Mindef in te dienen, voor het alsnog postuum aan hen toekennen van het Mobilisatie- Oorlogskruis (MOK)>
  mhgr.
  JZB

 4. J.Z.Brijl zegt:

  Geachte Heer Arthur Olive,
  dank voor Uw reactie;
  overigens waren o.a. de geëxecuteerde KNIL-militairen,
  die in Tiga Roenngooe om het leven waren gebracht – t.w. de groep z.g.Stadswachters – allen burgers, die als militie- , landstorm-, reserve- plichtige voor het vervullen van hun dienstplicht i.v. m. het uitbreken van de oorlog, waren opgeroepen.
  Het is daarom belangrijk dat deze bijna vergeten groepen KNIL. miln. alsnog postuum en eervol hun MOK kunnen ontvangen, waarmede voor hen tevens eerherstel ka worden verkregen en zij niet in een blijvende vergeethoek zijn terecht gekomen.

  met vriendelijke groet
  JZB

  • Arthur Olive zegt:

   Heer Brijl
   Keep up the good work, u en het werk dat u doet wordt zeer zeker door velen op prijs gesteld.
   De moordpartij van Balikpapan was nadat de jap bezig was geweest met een moordpartij op Tarakan, Borneo. Een achterneef van mijn moeder, Leger Dr.Frederic (Frits) Lucardie, werd volgens mijn moeder samen met zijn tweede vrouw onthoofd. Zijn kinderen hebben nooit geweten hoe hun vader is omgekomen. Een dochter van Frits en zijn vrouw is als baby spoorloos verdwenen, waarschijnlijk heeft de baboe zich ontfermd over haar.
   Aangezien u een officier bent geweest vraag ik me af of u ook twee volle neven van mijn moeder heeft gekent. Kol. Sjoerd Lapre en lt.kol. Cody Bisschop.

   • J.Z.Brijl zegt:

    Môge Heer Arthur Olive,
    Dank voor Uw sympathieke bericht.
    Er zijn tijdens WOII door de Japanse strijdkrachten in vm Indië vele oorlogsmisdadengepleegd, waarbij mbt de slachtoffers en hun nabestaanden vaak heel weinig aandacht aan is gegeven, waardoor deze trieste gebeurtenissen in het “vergeetboek” zijn geraakt.
    Door de vele jaren waarbij ik in contact was en ben met deze nabestaanden heb ik kunnen vaststellen, dat honderden families nog steeds met onverwerkt verdriet door het leven gingen/gaan; velen van hen weten nog steeds niet wat er precies met hun (groot) vader, oom of neef tijdens de oorlog is gebeurd. Ik ben daarom dankbaar dat ik enkele van hen heb mogen helpen waardoor zij eindelijk een plaatsje hebben gevonden waar zij hun onverwerkte verdriet kwijt konden.

    Tenslotte Cody Bisschop en zijn vrouw heb ik goed gekend; Cody heeft met mij een tijdje op de zelfde Staf in den Haag gezeten. Sjoerd Lapré kende ik al van o.a. de Politionele acties in Midden- Java.
    met vriendelijke groet.
    Jacq. Z. Brijl

    • J.Z.Brijl zegt:

     Beste Mhr. Indorein,
     Dank voor Uw fijne en oprechte woorden.
     In de vele jaren dat ik op vrijwillige basis betrokken ben bij het onder meer helpen van de nabestaanden, waarvan familieleden tijdens WOII in
     Zuidoost-Azië het leven hadden verloren, dat één kwestie mij meteen duidelijk is gebleken: n.l. het intense onverwerkte verdriet dat nog onder honderden nabestaanden – ondanks de vele jaren na de oorlog – leeft !!!!……en niet alleen in Nederland, maar vooral ook onder onze landgenoten in het buitenland, zoals in Canada, de USA, Nieuw Zeeland, Australië, Indonesië, Zuid- Afrika,etc.

     De intussen overleden echtgenoten, die tijdens de oorlog hun man verloren hadden, zijn met dit verdriet overleden en hebben nooit geweten wat er precies met hun man was gebeurd; de (klein)kinderen, neven en nichten lopen nog steeds met dit onverwerkte verdriet rond en weten veelal nog steeds niet precies wat er indertijd met hun (groot)vader, oom of neef is gebeurd.
     Met o.a. de aanvullende informaties die ik aan een aantal nabestaanden heb kunnen
     verstrekken over de omstandigheden waaronder hun familielid indertijd het leven had verloren heeft hun een mogelijkheid geboden om eindelijk hun verdriet een plaatsje te hebben kunnen geven ….zoals zij dat zelf vaak zeggen….eindelijk een plekje gevonden waar men hun leed aan de kapstok hebben kunnen hangen.

     Ook het ontvangen voor de alsnog postuum toegekende eervolle onderscheiding aan een overleden familielid, heeft er toe bijgedragen, dat zij eindelijk rust hebben gevonden; men is ook blij dat het overleden familielid eindelijk postuum een eervolle onderscheiding heeft mogen ontvangen en daarmede gelijktijdig EERHERSTEL heeft verworven!.
     Bovendien zijn de nabestaanden blij, dat in het Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting, waarin in beginsel alle overleden militairen vermeld staan, ook hun familielid vermeld staat en waarbij zijzelf foto’s, documenten en andere gegevens erbij kunnen plaatsen.
     Ik hoop met dit verhaal duidelijk te hebben kunnen maken dat enog steeds veel verdriet leeft onder de nabestaanden en zij nog steeds proberen dit verdriet te verwerken.

     Tenslotte hoop ik, als ik binnenkort op 21 mei as. 91 jaar wordt, dat ik daarna nog enige tijd dit werk mag en kan doen.

     met hartelijke groet
     Jacq. Z. brijl

    • Ron Geenen zegt:

     @Tenslotte hoop ik, als ik binnenkort op 21 mei as. 91 jaar wordt, dat ik daarna nog
     enige tijd dit werk mag en kan doen.@

     Dat hoop ik zeker ook. Heb een paar mensen persoonlijk gesproken, die je in het verleden met het MOK hebben geholpen. O.a. kreeg ik te horen, dat ze tot rust zijn gekomen. En allen zijn heel dankbaar voor je werk.

    • bokeller zegt:

     Sjoerd Lapré
     13 augustus 1997

     Koningin Beatrix heeft Sjoerd Lapré (77) titulair bevorderd van majoor tot kolonel.
     Lapré is nationaal bekend als spreekbuis van veteranen, Indische Nederlanders en slachtoffers van de oorlog met Japan.
     De bevordering met twee rangen (overste of luitenant-kolonel is overgeslagen) is nog niet eerder te beurt gevallen aan een militair buiten dienst.
     siBo

    • Marcel zegt:

     Dag meneer Brijl, Mijn ouders hebben Dhr. Sjoerd Lapre ook gekend, jammer dat ik geen foto’s kan bijplaatsen hier.
     Maar daarnaast heb ik eigenlijk ook 2 vragen. Aangezien ik bezig ben met stamboomonderzoek naar de naam Hessing, kwam ik ook de naam Brijl tegen. En wel Lily Louise Henriette Anna Brijl. Kleine wereld, maar misschien familie van u?
     En om ook on topic te blijven, ik kom ook de naam Hessing tegen, zonder initialen en geboortedatum, op de foto van de Oorlogsgraven Stichting van een van de verzamelgraven Balikpapan. Kan natuurlijk wel de link ernaar meegeven, bij deze. https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/62748/hessing

     Hij staat echter niet op uw lijst.

     Vriendelijke groet,
     Marcel

 5. J.Z.Brijl zegt:

  Goedemorgen mhr. Bokeller,
  Sjoerd Albert Lapré was een fijne en flinke collega; belangrijk is ook te vermelden, dat hij voor zijn moedig optreden bij tijdens de 2de Politionele actie ( met een afd. vh Bat. “Andjing Nica”) in Midden-Java, bij KB no.10 van 7 jan 1950, de MWO 4de klasse werd toegekend.
  met vriendelijke groet,
  Jacq. ZB.

  • bokeller zegt:

   Overste,de eerste ”douw” (en terecht) had ik
   van hem gekregen.
   siBo

   • J.Z.Brijl zegt:

    Ha,Ha,Ha, zoals U dat zelf heeft aangegeven heeft U die indertijd kennelijk terecht toegekend gekregen.
    Sjoerd is voor zover ik het hebben kunnen vaststellen ook nog een tijdje Voorzitter geweest van de Stichting Japanse Ereschulden.

    met hartelijke groet,
    Jacq. Z.B.

 6. J.Z.Brijl zegt:

  Beste Ronny,
  Hartelijk dank voor je fijne reactie; ook bedankt, dat je intussen in de USA ook de aandacht hebt gevestigd middels een artikel,op het drama dat indertijd op 20 feb. 1942 heeft plaats gevonden in Balikpapan.

  met hartelijke groet,
  Jacq. ZB

 7. J.Z.Brijl zegt:

  Beste B, Indorein, Arthur Olive, Ron Geenen en Lezers,
  Hierbij een kopie van een E-mail die ik kortgeleden van Maaike R. heb mogen ontvangen.

  -quote:” Goedenavond meneer Brijl,
  Hartelijk dank voor de uitleg en bericht over mijn Oom Daniël; vanzelfsprekend vind ik ook dat hij voor een onderscheiding in aanmerking zou moeten komen, opdat hij niet vergeten wordt.
  Ik wil U hartelijk bedanken voor al uw vele werk dat U verricht voor al deze omgekomen mensen in Dienst van het KNIL “unquote
  met vriendelijke groet,
  Maaile R.
  Groningen.

  -Een andere onroerende reactie mocht ik van mw.Margaretha v.d.S. ontvangen.
  Toen mijn vader werd gedood was ik één jaar oud; vervolgens had zij een foto erbij gevoegd, waar zij opstond met een ingelijste foto van haar vader met een verkleinde MOK op zijn borst geprojecteerd…onderschrift daarbij was…….ik sta nu voor het eerst, samen met mijn vader, op een foto….!!!
  Margaretha vd. S.
  Heemstede.

  met vriendelijke groet,
  jacq. Z. B.

 8. Boeroeng zegt:

  Jacq Brijl verzocht de Provinciale Zeeuwse Courant een oproep te plaatsen voor 2 Zeeuwse slachtoffers te Balikpapan in 1942.
  Heel snel ontving hij een reactie van een familielid van Jaap van Bendegem.
  Deze zoektocht was dus zeer succesvol

  Wie kent (of is) er familie van Jacob (Jaap) van Bendegem en Adriaan Dingeman Versteeg? De twee Zeeuwse militairen werden in 1942 door de Japanners geëxecuteerd op Borneo, het huidige Kalimantan. Voor de twee gesneuvelden ligt een postume onderscheiding te wachten.

  Luitenant-Kolonel buiten dienst Jacques Brijl is op zoek naar nabestaanden van Jacob (Jaap) van Bendegem en Adriaan Dingeman Versteeg. De twee Zeeuwen maakten deel uit van een groep van 78 Nederlanders die op 20 februari 1942 in koelen bloede werd vermoord door de Japanners. Brijl wil de militairen postuum eren met het Mobilisatie-Oorlogskruis. Daarvoor is hij op zoek naar nabestaanden.

  Jacob, of Jaap, van Bendegem was kanonnier bi j het KNIL. Hij werd op 27 mei 1927 geboren in Hengstdijk. Adriaan Dingeman Versteeg was afkomstig uit Zierikzee. Hij werd daar op 29 mei 1917 geboren en was brigadier bij de genie van het KNIL. Nabestaanden van de twee, of mensen die weten waar de nabestaanden te vinden zijn, wordt verzocht dat te melden via bimbo.b@casema.nl.

  Hetzelfde artikel verscheen vandaag ook in De Stem en het AD

  • J.Z.Brijl zegt:

   Beste B en Willem Adriaansens,
   Vrij snel nadat de oproep in de hierboven vermelde kranten was verschenen, reageerden de nabestaanden van Jaap Bendegem op genoemde oproep en namen met mij contact op.
   Het resultaat daarvan is, dat ik binnenkort alsnog postuum het MOK voor Jaap Bendegem
   zal kunnen aanvragen.
   Bedankt voor jullie waardevolle hulp.

   mhgr.
   JZB.

   • J.Z.Brijl zegt:

    Goedemorgen mw. Merijn Nuijten,
    Dank voor UW bericht mbt Brig. Genie KNIL. Adriaan Dingeman VERSTEEG.
    Ik heb begrepen dat zijn familie mogelijk is verhuist naar Zwijndrechrt; hopelijk zal ik zijn
    familie daar spoedig kunnen vinden.
    met vriendelijke groet en nogmaals dank voor Uw fijne hulp.
    Jacq.ZB.

 9. Boeroeng zegt:

  Johannes Jongbloed en Simon Johannes van den Berg zijn genoteerd voor een oorlogsmonument te Hillegom
  https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1866/hillegom%2C-verzetsmonument
  Van den Berg verhuisde als tiener met 2 broers, een zus en ouders Age Wiebe van den Berg en Maria Anna Out naar Haarlem, Simon tekende in 1934 voor 5 jaar vrijwillig verbonden bij de Koloniale Reserve.
  Een huwelijk of kinderen kon ik niet vinden. De twee broers zijn ook spoorloos (waarvan 1 in 1943 als NSB-lid naar Duitsland ging….. oostfrontstrijder? )
  Een zus Anna Alida zat met haar dochter Jenny Kramer in het jappenkamp Tjihapit. Haar man Jan Kramer overleefde kamp Bangkong niet.
  Ze zou een chocoladewinkel gehad hebben in Amsterdam ? 46-51 ?
  In 1951 huwde ze Maarten Johan Rehwinkel , gezagvoerder Shell , en gingen ze wonen in Heemstede.

  Daar houdt het spoor op. Nog niks gevonden van dochter Jenny Kramer, geboren in 1937 te Singapore.
  Wat kan betekenen dat haar vader ook in de koopvaardij zat.

 10. J.Z.Brijl zegt:

  B,
  nadat met de nabestaanden te hebben kunnen overleggen zijn intussen vzkn voor het alsnog postuum toekennen van een MOK bij de MINDEF ingediend, van
  t.w.:
  -Sgt. MGD KNIL Daniël ROGGE;
  -Sgt.1. Genie KNIL. Everardus PRUIJS;
  -Sld. Kustart. KNIL. Pierre Napoleon de la SENSIERE;
  -Sld. Inf. KNIL. Abele de ROOS.
  Mede dankzij de oproep in de PZC,AD en de STEM is het gelukt om heel snel in contact te
  komen met de nabestaanden van :
  -Brig. Genie KNIL. Adriaan Dingeman VERSTEEG;
  en
  -Kanonnier Art. KNIL. Jacob (JAAP) BENDEGEM.
  Het is dus nu in beginsel mogelijk om voor deze 2 overleden Zeeuwse slachtoffers, alsnog postuum een MOK aan te vragen.
  mvgr.
  JZB

  • Loekie zegt:

   Meneer Brijl, mag ik vragen: wordt er wel eens een aanvraag afgewezen? Zo ja, op welke gronden?

  • J.Z.Brijl zegt:

   Hierbij wil ik alle lezers bedanken van de PZC, AD en de Stem, die nav mijn oproep om de nabestaanden van 2 overleden Zeeuwse militairen te vinden,meteen hebben gereageerd, waardoor het mij is gelukt, dank zij Uw geweldige steun de juiste nabestaanden te vinden.
   Zodra ik de aanvullende gegevens van hun heb ontvangen kan ik alsnog een postume onderscheiding voor hun aanvragen.
   Ook wil ik apart nog Willen Adriaansens van de PZC voor zijn fijne hulp bedanken.

   met hartelijke groet en nogmaals dank voor Uw steun.
   JZB

 11. J.Z.Brijl zegt:

  Goedemorgen Loekie,
  Voor zover ik het mij kan herinneren is dat nog nooit gebeurd;
  Wel is het voorgekomen, dat een familielid mij benaderde bijv. met de vraag of haar vader, die commissaris van Politie was , ook in aanmerking kon komen voor een onderscheiding.
  Ik heb haar toen moeten uitleggen, dat omdat hij nooit militair was geweest, ik hem daardoor niet voor een postume onderscheiding kon voorgedragen.
  Waar ik vaak problemen mee heb is,dat als blijkt dat het KNIL.doss. van betrokken overleden militair, als gevolg van WOII is zoekgeraakt; ik dan van alles moet proberen te “ritselen”, om hem alsnog met voldoende bewijzen te kunnen voordragen.
  In overleg met slechts één familie, heb ik tot op heden het verzoek nog niet in behandeling kunnen nemen, omdat van betrokkenen geen enkel bewijs kon worden gevonden, dat hij ooit militair was geweest.
  Ik heb nu meer dan 210 verzoeken (soms uit eigen initiatief opgespoord)behandeld, maar tot nu heb ik nog nooit een afwijzing ontvangen, voor iemand die ik had voorgedragen.

  met vriendelijke groet,

  Jacq. Z. Brijl

  • J.Z.Brijl zegt:

   Beste Peter Oggel,
   Hierbij wil ik U nog eens apart bedanken voor Uw fijne hulp, zodat ik uiteindelijk de
   juiste nabestaande heb kunnen vinden van Jaap van Bendegem.

   met vriendelijke groet,

   Jacq. Z. brijl

 12. J.Z.Brijl zegt:

  Goedemiddag Tim Verplak,
  Uw grootvader was in feb.1942 Hoofdcommissaris van Politie in Balikpapan en behoorde ook tot één van de slachtoffers, die door het Japanse Leger op een onmenselijke wijze om het leven is gebracht; e.e.a. heb ik verder in een e.-mail al aan Uw verder uitgelegd.
  Verder staat Uw Opa vermeld in het Slachtofferregister van de Oorlogsgravendienst.
  Ik ben in ieder geval blij, dat U na al die jaren voor het eerst weet wat er met Uw Opa en de andere Nederlanders in Balikpapa/Borneo tijdens WOII, is gebeurd.
  met hartelijke groet,
  Jacq. Z. brijl

 13. J.Z.Brijl zegt:

  Bedankbrief
  Nav. het oproebericht in de PZC heeft dhr. Leo van Bendegem Msc, het volgende bericht aan Willem Adriaansens van de PZC gezonden:
  Uittreksel
  Op 12 apr heeft u een oproep in de PZC geplaatst i.o.m. dhr. Brijl. Daarin werd gevraagd naar mijn Oom, Jaap vam Bendegem. Dit bericht werd gezien door mijn neef Peter Oggel die in Terneuzen woont, die mij het bericht
  doorstuurde.
  Zo is de naam van mijn oom Jaap weer even in herinnering gebracht.mijn vader, die in 1909 te Axel geboren is, heeft altijd een speciale band gehad met met mijn Oom Jaap. Jaap was de jongste uit het gezin.Samen hebben mijn vader en oom Jaap in het KNIL gezeten.Jaap is gedood op Balikpapan, zoals beschreven in het artikel van dhr. Brijl.
  Mij vader heeft al krijgsgevangene in een Japans interneringskamp op het eiland Hainan(China) gevangen gezeten en de oorlog overleefd; dit even ter info en nogmaals dank
  mvgr.
  Leo v Bendegem, Msc

  • J.Z.Brijl zegt:

   Zojuist van Mindef de bevestiging ontvangen dat alsnog postuum het MOK is toegekend aan:
   – Sgt. Vl. MLa/KNIL. Paulus Casper van Breen, gesneuveld 20 dec. 1941;
   -Lfst. sld. Inf. KNIL, Arnout Marinus Gelinck, ovl. “ss Junyo Maru”, dd 39 nov. 1943.

   mvgr.
   JZB

 14. Bennie zegt:

  Hoe kan ik in contact komen om gegevens aan te leveren voor de aanvraag van een MOK?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.