Jalan van Deventer

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

13 reacties op Jalan van Deventer

 1. RLMertens zegt:

  ‘Jalan van Deventer’- Dat Indonesië de/zijn Indische geschiedenis kent bewijst deze naamgeving.
  Immers, het was van Deventer, die in 1899 de Ereschuld propageerde en de Ethische richting aan gaf; tot verheffing der inlanders. In de 2e kamer 1906 sprak hij over ‘tekortkomingen in het bestuur; gedwongen arbeid aan overheidswerken zonder kost of loon’.Maar in die ethische tijd werd in Zaandam ook een wapen fabriek geopend en de productie van moderne geweren gerealiseerd en opgevoerd. De M- 95 geweren(oorspronkelijk Oostenrijks makelij) speelden een symbolische rol, maar in Indië deden zij hun werk. Terwijl de Nederlandse parlementariërs mooi spraken over de ‘zedelijke politiek jegens de inlander’, sprak in de koloniën het repeteer geweer. Na Atjeh, Lombok werden stelselmatig ( of is structureel?) diverse gebieden in de archipel ‘gepacificeerd'(= vrede gebracht) tot de vorming van het gebied; Nederlands Indië! En dat alles olv. Van gg. Heutz. Zijn generaals en marine kapiteins leidden het gemoderniseerde leger dat met lange afstandswapens op tal van plaatsen in de archipel bijna routinematig dorpen en dynastieën vernietigde. Imperialisme en ethische koloniale politiek waren in die eerste fase 2 armen aan het zelfde lichaam!
  – In Rakasbitoeng(Lebak) stond ik tijdens een vacantie trip jr.’90 in de jalan Multatuli!

  • Anoniem zegt:

   Laat je linkerhand niet weten wat de rechterhand doet.

  • PLemon zegt:

   @Na Atjeh, Lombok werden stelselmatig ( of is structureel?) diverse gebieden in de archipel ‘gepacificeerd'(= vrede gebracht) tot de vorming van het gebied; Nederlands Indië!

   In die tijd ‘wreed’ maar niet zonder reden…

   *** Sinds de opening van het Suezkanaal liepen veel scheepvaartroutes door de Straat Malakka, maar zeerovers uit het naburige sultanaat Atjeh op Sumatra belemmerden een veilige scheepvaart. Bovendien had Nederland in 1871 officieel de soevereiniteit gekregen over Atjeh. Om dit gezag af te dwingen, werd daarom het paleis van de sultan van Atjeh veroverd. Meer dan symbolische waarde had deze overwinning niet. De guerrilla tegen de Nederlanders bleef voortduren. Onder aanvoering van J.B. van Heutsz slaagde het leger erin het verzet te breken. Tijdens die oorlog is door de militairen zeer bruut opgetreden tegen de inheemse bewoners.

   Met de verovering van de buitengewesten zoals Sumatra was het Nederlands gezag gevestigd in alle uithoeken van de Indische archipel. Deze strijd ging vooral ten koste van de inheemse bevolking.

   Nederlanders zaaiden echter niet alleen dood en verderf in de kolonie; ook in het thuisland hadden protestants-christelijke en progressieve groeperingen zich een morele taak ten doel gesteld. Zij meenden dat de Indische bevolking zou moeten worden opgevoed opdat zij beperkte politieke en economische zelfstandigheid konden bereiken. Armoedebestrijding, volksonderwijs en de aanleg van irrigatiewerken en wegen moesten de economische toestand van de inheemse bevolking verbeteren. Hoewel er dankzij de betere opleidingskansen een bescheiden Indonesische elite kon ontstaan, bleef deze ‘ethische politiek’ grotendeels steken in goede bedoelingen. Het voornaamste probleem was een chronisch gebrek aan mankracht en financiële middelen. Dat werd nog nijpender tijdens de crisisjaren na 1930.
   https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/tijdlijn-nederlandse-geschiedenis/1820-1950-indonesie-en-dekolonisatie

   • RLMertens zegt:

    @PLemon; ‘zeerovers in de straat Malaka etc.’- Dus door zeeroverij werd er tegen het sultanaat Atjeh een oorlog gevoerd. Een oorlog die jaren heeft geduurd met duizenden slachtoffers etc. Alleen omdat de sultan een zee rover was? Gij gelooft dat? Bali werd in het zelfde ‘schuitje’ aangevallen omdat er ….strandjutters waren, die nb. uit een Chinees gestrand schip hebben geroofd. -Die hele zgn koloniale pacificatie is een aaneenschakeling van oorlogen en onderwerpen. In onze geschiedenis als ‘onder het bestuur brengen; waarvan de bevolking onder de zegeningen van een beschaafd(!) bestuur gestadig in welvaart kan toenemen’. Aldus het Gedenkboek voor Nederlandsch Indië ter gelegenheid van het regeringsjubileum van H.M de Koningin 1898-1923 met een complete lijst van Buitengewesten; van Atjeh tot Bali die onderworpen werden. -Dat eufemisme en schijnbedrog was er ook bij de laatste fase van Indië; de dekolonisatie!

    • PLemon zegt:

     @Hr Mertens “-Die hele zgn koloniale pacificatie is een aaneenschakeling van oorlogen en onderwerpen.”

     Tja, in vanVugt’s Roofstaat bv op pg 523 enz. over van Heutz optreden kun je op alle slakken zout leggen en je laten meeslepen in zijn kritiek op de Nederlandse aanpak de belangen van particulier en overheid te behartigen. Andere tijden met ruwe opvattingen over de mensenrechten in het algemeen. Lekker makkelijk met onze huidige inzichten snoeihard die geschiedenisfeiten te tackelen.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Alleen omdat de sultan een zee rover was?” Vóór Suez, uit Javapost: “Vooral de meer dan 250 schepen van zeerovers die snel naar hun verborgen havens konden vluchten, waar zij beschermd lagen achter ondiepten en riffen, bleven voor de Koloniale Marine ongrijpbaar. Deze zeerovers kenden het gebied goed, waren sluw en moedig en bleken daardoor geduchte tegenstanders. De lokale residenten namen de beteugeling van de zeeroof dan ook spoedig in eigen hand. Zij kenden de werkwijzen van de zeerovers en pakten hen aan met soortgelijk materieel, snelle prauwen met gezagsgetrouw, goed bewapend inheems personeel: de ´residentie-prauwen´.” Even later: “Wel kon de zeeroof vanaf ca. 1850 effectiever worden bestreden door stoomschepen aan de sterkte toe te voegen.”
     Uit mijn boek: “9.4 De Atjeh-oorlog
     De relaties tussen de Nederlandse en Engelse invloedssferen in de Indische archipel waren in 1824 geregeld met het traktaat van Londen. Hierin kwamen met betrekking tot Sumatra en Malakka onder meer de volgende bepalingen voor: De Engelsen zouden hun vestigingen op Sumatra overdragen aan de Nederlanders en hun kantoor in Atjeh sluiten, waarbij Nederland de onafhankelijkheid van Atjeh zou eerbiedigen. Daartegenover werden alle Nederlandse vestigingen in Malakka aan de Britten overgedragen. Bovendien beloofde Nederland, mede in het belang van Engeland, te zorgen dat Atjeh de veiligheid van handel en scheepvaart niet in gevaar zou kunnen brengen, overigens zonder afbreuk te doen aan de soevereiniteit van Atjeh. De innerlijke tegenstrijdigheid van deze bepaling zou naderhand een van de oorzaken worden van de wrijving tussen het sultanaat en de Nederlands-Indische regering. Vele uitvalsbases van zeerovers die opereerden in Straat Malakka lagen immers op territoir van Atjeh.” En verderop: “in 1863 werd met Deli een verdrag gesloten en in 1869 werd de Deli Maatschappij opgericht met het monopolie op de tabakshandel. De tabaksplantages van deze onderneming grensden echter aan Atjeh en werden regelmatig een prooi van de Atjeërs. Ook Britse zakenlieden werden steeds meer gehinderd door de onrust die van Atjeh uitging zonder dat de sultan ingreep, de zeeroutes werden bovendien steeds onveiliger.” En weer verderop: “Met de opening van het Suezkanaal in 1869 werd ook de zeeroute van en naar Europa verlegd van Straat Soenda naar Straat Malakka, vlak langs Atjeh! Engeland en Nederland kwamen tot het gezamenlijke standpunt dat het belang van de (internationale) scheepvaart door Straat Malakka door de Europese koloniale mogendheden diende te worden verdedigd. In 1871 werd tussen Engeland en Nederland een nieuw verdrag gesloten, het Sumatra-traktaat, waarmee het verdrag van 1824 verviel. Met dit verdrag werden tevens de laatste Nederlandse bezittingen aan de Goudkust van Afrika en in Brits-Indië aan de Engelsen overgedragen en mocht Nederland in Brits-Indië contractarbeiders werven ten behoeve van Suriname. Het grootste belang van dit verdrag was echter dat Nederland op Sumatra de vrije hand kreeg. Zelfs de gouverneur van Singapore was voorstander geworden van het ingrijpen van de Nederlanders in Atjeh.

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘geschiedenis feiten te tackelen’ – Wel, de Nederlandse feiten!
     @JASomers; ‘zonder afbreuk te doen aan de soevereiniteit van Atjeh etc.’- Die innerlijke tegenstrijdigheid van deze overeenkomst etc. werd door Nederland, ivm de bodemschatten van Atjeh; olie aangegrepen om Atjeh de oorlog te verklaren. De rest van uw verhaal is koloniale propaganda. ‘Traktaat van Londen etc.’ – Een prove van wat men toen onder Volkenrecht verstond. Inheems gezag werd niet erkend .Want Batavia/ van Heutz had zijn zinnen allang gezet op een vervolg van JP.Coens slogan;’daar werd iets groots verricht. Het schijngezag(inheems) van vroeger heeft plaats gemaakt voor een toestand van orde en rust….waarvan de bevolking onder de zegeningen van een beschaafd(!) bestuur in welvaart kan toenemen’. Aldus het Gedenkboek tgv. het regeringsjubileum van HM de Koningin 1898-1923. ‘in de richting van zelfbestuur onder Nederlandse leiding etc’ – Dat was dan die politionele oorlog 1945-1949..

   • Jan A. Somers zegt:

    “zaaiden echter niet alleen dood en verderf ” Het is een beetje andersom. Om de ethische politiek uit te kunnen voeren moest er natuurlijk eerst gezag zijn. Zoals Locher-Scholten dat beschrijft, samengevat in mijn boek: “Locher-Scholten wijst op die mogelijke samenhang tussen de ethische politiek en de expansie van het Nederlandse gezag tussen 1894 en 1915; zij definieert de ethische politiek dan ook als ‘beleid gericht op het onder reëel Nederlands gezag brengen van de gehele Indonesische archipel èn op de ontwikkeling van land en volk van dit gebied in de richting van zelfbestuur onder Nederlandse leiding en naar westers model.’ “

    • RLMertens zegt:

     @JASomers; ‘om ethische politiek etc.’ – Is eerst onderwerpen(!) aan Nederlands gezag! Dan pas volgt ‘de verheffing der inlander’. Die verheffing volgt pas…. na ontwikkeling van land en volk…. en dan pas naar de richting van zelfbestuur.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Die verheffing volgt ” Klopt helemaal! Om iets te ondernemen, goede scholen, goed bestuur e.d. moet je er wel veilig kunnen rondlopen. Moet de bevolking zijn uitbuitende bestuurders kwijt zijn. Lees de toespraak tot de hoofden van Lebak.

    • RLMertens zegt:

     @JASomers; ‘uitbuitende bestuurders kwijt etc.’- Nou, dat deed het volk na 1945. Inclusief hun ‘beschermers’. Die die bestuurders in dienst namen. En uitbuiten oogluikend toelieten.
     zie Multatulie

  • Bert zegt:

   Dat moet ik de mr Mertens toegeven,Indonesie kent wel degelijk zijn geschiedenis er zijn nog wel meer pleinen en straten ,die naar Nederlanders zijn vernoemd niet veranderd ,dat van Heutz en Coen niet meer genoemd worden ,zal niemand verbazen .maar Indonesische historici noemen wel van Heutz als de man ,die het huidige Indonesia gestalte gaf.,door Atjeh te onderwerpen.Toch jammer dat ze die mooie grafkelder van van Heutz op de Ooster begraafplaats in Amsterdam verplaats/gecamoufleerd hebben een juweeltje was dat bouwtechnisch gezien.

 2. Wal Suparmo zegt:

  Volgens mij moet indonesia ook een JALAN DR ABENDANON hebben.Die de zo genaamde brieven van KARTINI had opgerakeld en gepubliceerd in verband met de ETHIESCHE POLITIEK in dien tijd En daar door de Kartini scholen waren opgericht NA de dood van Kartini.Terwijl DEWI SARTIKA( van West Java) en NY.WALANDOW-MARAMIS( van de Minahassa) al gedaan hadden tijdens hun eigen lifespan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.