Wat te herdenken ?

Armand Filon is bekend in de circuits van indorockers, pasars, Indische evenementen en nu ook als youtubefilmer.
Hij zou spreker zijn op de komende indiëherdenking te HilversumDe teksten van zijn speech en gedicht zijn geweigerd.  Het zou te weinig gaan over  herdenken, minder geschikt als leermoment voor de jongeren over de oorlog en “teveel nadruk leggen op zaken die nog rechtgezet dienen te worden….”
Het gaat om deze speech die eindigt met een gedicht, voorgedragen door vier personen.

!!!

Voel me zeer vereerd dat ik van de organisatie een woord tot u mag richten. Met mijn drie vrienden: Stella Makadoero, Magda Burgersdijk en George Nahumury

Mijn naam is Armand Filon, 72 jaar oud, nog nèt in de oorlog geboren.
Mijn moeder overleed 4 weken na mijn geboorte in een zwakke toestand. Diezelfde dag werd ik door mijn oom en tante nog geadopteerd. Dat bleek een voorschot op de hemel te zijn… zo’n liefdevolle gezin.

Ondanks de soms erbarmelijke levensomstandigheden in de bersiaptijd, weerhield dit mijn pleegouders niet… mij als hun eigen kind op te voeden samen met hun eigen 5 kinderen, waarvan ze niet lang daarna hun oudste zoon verloren hadden bij een hinderlaag van de pemuda’s op Bali, direct nadat hij uit Birma was teruggekeerd.

Op 18 augustus a.s wordt door het ministerie van defensie postuum aan Geert Pasman, mijn broer, het Mobilisatie Oorlogskruis én het ereteken voor orde en vrede alsnog in Bronbeek toegekend.

Nooit hebben mijn pleegouders ooit over deze zware tijden willen praten thuis. In 1951 vertrokken wij naar Nederland . Mijn ouders hadden ons vooraf goed voorbereid op Nederland en zo goed mogelijk de levensgewoontes van ons nieuw land bij te brengen.
Nooit in ons bijzijn over de moeilijkheden geklaagd bij het hier naar toe te komen. Om ons vooral geen vooroordelen over het land van onze toekomst te geven.

Alweer enige jaren geleden zag ik een programma van omroep MAX over de vergeten Indische Nederlander en de armoede die ze ruim 60 jaar hebben moeten ondergaan.
Dit trof mij heel diep en om er meer over te weten te komen, schaft ik enkele boeken aan o.a : het Indisch verdriet van de heer H.T. Bussemaker en Vergeten door het vaderland van Wilma van de Maten.  Het boek over het archiefonderzoek van Drs B.R. Rijkschroeff over de toenmalige overheid, betrekking hebbende op Indische Nederlanders, spijtoptanten, en achterblijvers, spreekt boekdelen.

Ben vrijwillige medewerker van de Pelita bij twee masoek sadja’s in het land ( inloop ontmoetingsmiddagen voor ouderen)
Hier hoor ik vaak de grieven. Door welke hel vele mensen hebben moeten gaan in de oorlog, de bersiaptijd èn niet te vergeten voor sommigen om naar Nederland te gaan en hun ervaringen hier..

Wij herdenken met u graag…. de vele mensen die het leven verlieten in het voormalig Nederlands Indië en daarbuiten.
Maar… denk ook aan hen, de nog weinige ouderen van de eerste generatie die nog steeds het kruis meedragen van het verleden. Tot op heden vaak door de nooit voltooide zaken van onze beleidvoerders….
Velen van u kennen deze geschiedenis… enkelen willen het misschien niet eens horen.. mijn volgend “gedichtje” heb ik gebaseerd op o.a de bovengenoemde boeken en de tientallen ouderen die de inhoud van het volgende gedicht hebben meegemaakt en de “soedah laat maar”-tijd eindelijk achter zich willen laten en vierkant achter deze inhoud staan.

!!!

Stella:
“Het Indisch wel en wee”
Mei ’45 De tweede wereldoorlog is voorbij… in oost en west
Maar…. in ons voormalig Nederlands-Indië
begon pas de moeilijkheden, helaas….
Dat was juist de pest…
Voorbij de wrede oorlog…. dacht men… ook in de Indische archipel.
Voor vele Indische Nederlanders echter… begon… nu pas de hel.
Onze trots, het vaderlands rood wit en blauw
Tja,…. daar zat juist het venijn
Als “indo” geboren… bracht veel vernederingen, rancune, tranen,
frustraties, armoede en pijn.

Armand:
De weg naar Nederland ging niet bepaald over rozen, gezien wat de indo heeft moeten beleven.
Zoals de “SOTO”stichting onderzoek terugkeer en opvangrapporten
had aangegeven .
De geheime aanbevelingen van commissie van Mr. P.H.M. Werner door
Tweede Kamerlid en later gouverneur van Nieuw Guinea Dr. J. van Baal
werd bestempeld als…. denigrerend, racistisch, ja… asociaal.
Door spitsvondige juristen werd zorgvuldig uitgeplozen:
Morele en financiële verplichtingen jegens de rijksgenoten zo veel mogelijk te kunnen lozen.

Magda:
Onder meer pas na 70 jaren werd het achterstallige loon uitbetaald.
Het vertrouwen bij velen van ons …. tot het nulpunt gedaald
Ja. wachten tot er bijna niemand meer van die eerste generatie overbleef…
Dat is helaas de strategie waar de Nederlandse regering nu nog naar streef.
Ja, zo is het maar net
Vooraan mete humanitaire Europese .. maar niet afgeronde Indische zaken.
Geruisloos opschuiven naar een volgend kabinet.
Geen excuus, dat hebben de ouderen allang ingecalculeerd
zelfs als het om eer van het verleden gaat….. nog steeds niets geleerd.

George:
Niet vergeten wij Molukkers…
Geroemd in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger vanaf het eerste uur
Méér dan in een gemiddeld Nederlands gezin hing de Nederlandse vlag en een foto van het koninklijk huis aan de muur.
Onze liefde en saamhorigheid aan ons Nederlands rood-wit en blauw
Als een kind om de tuin geleid met beloftes
Als dank voor ons vaderlandsliefde…. dapperheid … en trouw.
Tuurlijk, een paar acties, zeker niet goed te keuren.
Maar… stel u zich eens voor….. in onze plaats….
Je eigen goedgelovige ouders…. belazerd… zou u zich dat laten gebeuren ???

Stella:
We zijn zéér dankbaar dat onze ouders zich in Nederland voor onze toekomst zijn gaan vestigen.
Groots en ongeëvenaard in vele opzichten , dat voor een land… o zo klein.

Magda:
Ook dat vergeten wij absoluut niet te noemen.
De gastvrijheid van de bevolking en de vrijheid mogen hebben, ons zelf te kunnen zijn

George:
Tot slot…..
Rust in vrede, de velen waar wij vandaag hier voor zijn gekomen
én herdenken.
U …. zal nooit uit onze gedachte gaan..

Armand:
Maar … voor de nog weinige ouderen die alles hebben mogen overleven…
Mogen we nu best even gaan staan….

Armand Filon 15-08-2017

Dit bericht werd geplaatst in Gast Pikirans. Bookmark de permalink .

98 reacties op Wat te herdenken ?

 1. Ron Geenen zegt:

  @Het ‘Indië-monument’ in Hilversum is opgericht ter nagedachtenis aan alle mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in voormalige Nederlands-Indië door de Japanse bezetter zijn omgebracht.@

  Het bovenstaande is de basis tekst van het monument. Dat betekend dat ze alleen de periode 42-45 willen herdenken. M.a.w. blijf daar gewoon weg.

 2. A.F.Filon zegt:

  Dat hoeft ook weer niet, ik kom zeker om de gevallenen te herdenken, waaronder mijn dierbaren en vooral waardoor en waarvoor en hoe, het hun gegaan was. En om bij nog de nog weinigen in leven zijnde eerste generatie stil te staan. Zij waarvan velen voor ons hebben krom gelegen en zwaar te kort zijn gedaan, toen en nog steeds. Hebben moeten betalen voor gratis verkregen overgebleven rampenfonds goederen van de Canadese overheid tot hun laatste cent! enz. enz. enz.
  Ja, het is hard, waar men nu nog op wacht dat zij ook hun ogen sluiten, weer poen uitgespaard!
  En de nieuwe generatie hoef het Niet te weten…en velen willen het niet weten, die zitten gebakken.
  Het zwaar belegen “Soedah….laat maar” past niet meer in deze tijd…..
  Armand

  • rob beckman lapre zegt:

   Het artikel vervulde mij met TROTS;er werden rake zaken opgerakeld,die vaak verloren(?)/verdrongen herinneringen van lang geleden aan de oppervlakte brachten.
   Wat ik schrijf is voor mijn jongere broer Fer(dinand),die 3 was toen de oorlog eindigde, 4 toen wij uit de binnenlanden van oost-java(zomer 46)uit de “bersiap-kampen”vrij werden gelaten.En Ma moest daarna 2 jongens zien groot te brengen,en werken voor de centjes.
   En onze Malukku broeders en zusters,die band (vader in de Molukken geboren,gestorven,en begraven),die band-ook via familiebanden-is sterk.Respect(diep)voor uw Trouw(nu eens terecht met Hoofdletter)aan onze Souverein,en ons land.IK ben u nooit vergeten.

   • A.F.Filon zegt:

    Ben blij met Uw reactie, jammer dat jongere garde die in herdenking commissies zitten en totaal niets hebben meegemaakt dit willen wegschuiven en vooral de verdere afwikkelingen van het “gezag” die met de jaren ’42-’49 als basis te maken hebben de jongeren niet willen laten zien.
    armand

 3. MULLER, Hendrik zegt:

  Bijzonder goed en doordacht verwoord. Zelf in Ned. Indie geboren in 1933.te Semarang. Dus is voor mij alles herkenbaar door mijn ervaring in Japanse bezetting en de bersiaptijf.

 4. Anoniem zegt:

  Het lijkt er erg veel op, dat het Hilversumse committee, diep in hun hart, nog steeds de indolente onderdanigheid tegenover de Hollanders met zich meedragen en dus vooral geen ergernis willen opwekken. Gelukkig voor mij persoonlijk, ben ik die onderdanigheid op slag kwijt geraakt toen ik in Februari 1955 bij aankomst in Amsterdam, over de railing keek van het Ms. Johan van Oldenbarneveldt, en daar op de kade de Hollandse kruiers (net als onze koelies) hun dagelijkse taak zag uitvoeren. Later werd dit nog meer versterkt toen ik in de Amsterdamse tram, de conducteur een stuiver fooi gaf. De man wist niet wat hem overkwam, sprong zowat “in de houding” en was uiterst beleefd,
  Het is geen kwestie van respect of disrespect, maar een kwestie van elkaar waarderen als gelijk mens En elkaar de gelegenheid geven de waarheden openlijk naar voren te brengen, zoals het hier met Armand’s gedicht het geval is. En dat vooral in Nederland, waar men zo prat gaat op ” recht van mening”!!
  Met de beste wensen voor Armand Filon, verblijf ik:
  Rene’ Creutzburg,
  Lid in de Orde van Oranje Nassau
  Res. 1e Luit. der Infantrie b.d.

 5. A.F.Filon zegt:

  Ben blij dat jullie in Amerika zulke berichten, als het over het Indisch wel en wee gaat ook volgen René.
  armand

 6. Peggy Stein zegt:

  Dank je Armand! Een prachtige speech. Ik heb online op de pagina van Indische Kwestie een vraag aan het ze gesteld. Benieuwd naar hun reactie.
  Groetjes en liefs, Peggy Stein

 7. A.F.Filon zegt:

  Dank je Peg, gelukkig behoor jij ook tot de jongere garde mensen net als ik, die het leed wat onze ouderen is aangedaan niet vergeten. Ook dat herdenken wij op 15 augustus!
  armand

 8. Hermann zegt:

  Duitser, die in Nederland woont en wil weten over de geschiedenis van ’t land waarin hij woont. Al ’n oudje (60 jaar), anders boeit dat waarschijnlijk niet.

  Ik moet bekennen, hoe ouder ik word, hoe meer mij duidelijk wordt dat mijn moeder ’n regelrechte nazi was en dit nooit heeft verworpen. Of zou dat alleen maar mijn herinnering zijn aan mijn niet al te bijster gelukkige jeugd? Kan zijn. Maar ze vertelde, hoe ze met de fiets langs ’t concentratiekamp Dachau fietste en al die ‘Polarden’ (haar woorden en dat betekende zoiets als Poolse onruststokers) zag, maar pas na de oorlog van Amerikaanse kant te horen kreeg, dat er concentratiekampen waren. Had ze nooit iets van gemerkt, dat was Amerikaanse propaganda volgens haar, ergo, ze haatte alle Amerikanen. Geboren uit ’n Nederlandse moeder en Duitse vader (officier maar net voor de oorlog gestorven door diabetes), haar broer (mijn oom dus) als officier dienstplichtig in Noord-Afrika onder bevelvoering van veldmaarschalk Rommel.

  Dat heeft me tot nu toe gevormd en ik kan zeggen, niet direct in positieve zin.

  Vandaar dat ik alles lees wat hier, op Javapost en andere blogs over voormalig N.I. geschreven wordt met grote aandacht volg.

  Ik wil de mensen die hier reageren de complimenten geven, vanwege de vele verschillende meningen, die hier zeer wel gerespecteerd worden. (Was er ’n andere keus voor mijn moeder, die nauwelijks educatie heeft genoten?)

  En verder zie ik de onwil van staten om hun onderdanen na werkzaamheden te betalen (backpay) en hun onwil om mensen gelijkelijk te behandelen als schending van mensenrechten. Om over de rechten van kinderen maar niet te spreken (m.n. in oorlogsgebieden – doelstelling na WO II was om deze kinderen te beschermen, waar o.a. de Nederlandse staat ’n handtekening heeft gezet.)

  Wel o.a. Chinezen uit China halen om deel te nemen aan WO I, maar vertikken om voedsel evenwichtig te verdelen over de wereldbevolking (ja, ik weet, politiek en macht en andere flauwekul).

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Chinese_Labour_Corps

  U allen geeft ’n bewonderenswaardige inhoud aan mensenrechten.

  Contact met de Indische gemeenschap heb ik hierdoor (al 30 jaar). Mijn dochter is o.a. één van de danseressen en heeft jarenlang deze vechtstijl beoefend:

  Men woont in Nederland of niet. Ook als Duitser!

  • Arthur Olive zegt:

   Heer Hermann
   Ik neem an dat uw moeder in de buurt van het concentratie kamp Dachau woonde want ze fietste er langs.
   De ovens werden dag en nacht gebruikt om de lijken te verbranden en de stank was in de hele omgeving omdat men toen nog niet de filters had die ze nu hebben.
   De Duitse bewoners die in die buurt woonden ontkenden dat ze wisten wat er gaande was en werden gedwongen door de Amerikanen om het gruwelijke tafreel binnen het kamp te zien.
   Het schijnt dus dat uw moeder niet alleen de Amerikanen heeft ongeloofd.

   • Ron Geenen zegt:

    @het concentratie kamp Dachau @

    Heb in de jaren 70 een kleine 1 1/2 jaar in Augsburg gewoond en als een Design Engineer gewerkt aan een Farbwerke Hoechst Chemical Plant. In die tijd heb ik ook een bezoek gebracht aan Dachau. Ik kan u vertellen dat bij het passeren van de poort en het terrein oplopend, ik een vreselijk kil gevoel over mij kreeg. Een vreemd gevoel dat niet te beschrijven was. Misschien heeft het te maken met mijn 3 1/2 jaar Jappenkamp. Maar het was toch anders. Misschien vanwege de ovens op het terrein.

   • Pierre de la Croix zegt:

    “Het schijnt dus dat uw moeder niet alleen de Amerikanen heeft ongeloofd”.

    Ach ja …. een pieseloog zou ook kunnen zeggen dat die moeder haar knagende (plaatsvervangende) schuldgevoel heeft willen verdringen door het verschrikkelijke gebeuren in Dachau (en elders) te ontkennen en hen (i.c. de Amerikanen) te haten die haar met de neus op de feiten hebben gedrukt.

    Wijlen mijn goede schoonmoeder verdiende – ik neem toch aan onbedoeld – het “Mutterkreuz” toen zij midden in de oorlog beviel van haar 4de kind, dat later mijn vrouw werd. Dat kind, mijn vrouw dus, vertelde dat zij de bintang één keer, als kind, had gezien maar later nooit meer. Zij wist niet waar het was gebleven. Er werd thuis niet over gesproken.

    Het Duitse volk heeft het na de oorlog heel moeilijk gehad om het Nazi tijdperk “een plaats te geven” zoals dat tegenwoordig heet. De meesten, ook indien niet fanatiek Nazi, vonden het toch mooi om deel te zijn van een machtig rijk met “on top” allemaal supergermanen (al beantwoordden de grote leider Adolf H. te B. en zijn propaganda minister Joseph G. te B. bij lange na niet aan het voorgeschreven “profiel” Zo geloofde ook menig Indo in NOI dat hij ver verheven stond boven de “inlander”: de totok voelde zich weer ver verheven boven de Indo.

    Heer Hermann zij dus getroost: Duitse moeders zijn ook maar mensen.

    Pak Pierre

    • Loekie zegt:

     Gaat wel een beetje om een link te leggen tussen al dan niet fanatieke nazi’s en Indo’s die zich verheven voelden. De koloniale context was, meen ik, toch van iets andere orde dan die van de Neurenbergse rassenwetten, om maar wat te noemen.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ach ja …. daar had ik nu helemaal niet aan gedacht, mevrouw of meneer Loekie. Wat dom van mij! Gelukkig bent u er nog om de wereld heel netjes en diplomatiek op haar feilen en falen te wijzen.

     Pak Pierre

   • bert zegt:

    @Pak Olive ,dat is nou het vreemde mr Olive ,die ovens in Dachau er waren er 5 werden niet gebruikt om mensen te verbranden,4 werden gebruikt om kleren te ontluizen en nr 5 werd niet gebruikt .In Dachau werden circa 210 000 mensen gevangengezet ,waarvan er 46 000 stierven door uitputting of honger.De meeste mensen waren politieke gevangenen w.o de schoonvader van prinses Irene prins Xavier,Dachau was het eerste concentratiekamp vooral bedoeld als opleidingskamp maar vreemd genoeg wordt Dachau niet gezien als een vernietigingskamp ,Auswitsch natuurlijk wel.

    • bert zegt:

     Moet zijn Auschwitz.

    • Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

     En wie wijst dhr de la Croix op zijn feilen? Wie zonder schuld/zonde is, werpe de eerste steen Joh. 8.7 anders Hoogmoed komt voor de val Spr. 16,18

    • van den Broek van een andere generatie zegt:

     Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat Duitsers op 20 Km afstand van Muenchen een Vernichtungslager met ovens en al inrichtten, die werden netjes in Polen en Wit-Rusland opgericht

     Dachau was weliswaar een Konzentrationslager KZ-lager, maar een zgn Durchgangslager. In Dachau werden weliswaar meer dan 40.000 vnl politieke gevangenen vermoord, maar dat gebeurde merendeels door uithongering, uitputting of standrechtelijke executies.

     De gevangen werden doorgestuurd naar de “echte” Vernichtungslager, die ingericht werden om mensen op industriële wijze te vermoordden: Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Sobibor etc.

     Wat het verschil is tussen deze Vernichtungslager en de Japanse kampen, heeft nog geen Japanner mij uit kunnen leggen? Het doel van deze kampen. tenminste in Indie, was om elke Nederlandse of koloniale invloed uit te sluiten en in te perken. Als ik foto’s zie van krijgsgevangenen, dan is het weinig waarschijnlijk dat die mensen volgens de conventie van Genève werden behandelen, trouwens Japan had die conventie nooit erkend, noch ondertekend. Uitgaande van hun lichamelijke gesteldheid en de Japans ondervoeding, dan hadden zij niet lang te leven. Laat ik het zo stellen, het was de Japanse manier van die Endloesung.

    • Ron Geenen zegt:

     @Laat ik het zo stellen, het was de Japanse manier van die Endloesung.@

     De nips waren godskinderen van een “goddelijke keizer” en de rest gewoon ongedierte. De enige die nog een beetje een functie hadden, waren de jonge meisjes en vrouwen.

    • Hermann zegt:

     Mijn moeder was van 1925 – geboren in Nederland, vader Duits. Op zeer jeugdige leeftijd verhuisd naar Duitsland. Ze had twee nationaliteiten. Na enige omzwervingen in Duitsland heeft ze ’n korte tijd nabij München gewoond. Ze vertelde, dat alle gevangenen van KZ Dachau gestreepte gevangeniskleren aan hadden, dus dan moet ze dat tijdens of na 1937 gezien hebben (die kleding werd in dat jaar ingevoerd). Later zat ze in de Bund Deutscher Mädels (BDM), wat minder bekend dan de Hitlerjugend, maar met ’t zelfde doel – de jeugd klaarstomen voor nazi-ideologie. Vandaar die twee video’s over de BDM.
     Wiki: https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Dachau
     Daarin kan men lezen, dat er in ’t begin van KZ Dachau geen crematorium was – pas ten tijde van de oorlog is deze gebouwd. De tijd bij de BDM beschouwde ze als de beste en mooiste van haar leven – daar heeft ze geen geheim van gemaakt. Het grootste deel van de oorlog bracht ze door in het zuiden van Beieren, waar ze vanuit de BDM te werk gesteld werd. Aan ’t einde van de oorlog heeft ze de bombardementen op Augsburg meegemaakt. Ik ben daar ook geboren. Haar hele gedachtegoed leek doordesemd te zijn van nazi-ideologieën: niet meer de Joden, maar ’t ‘Gele gevaar’ als vervanger, de stad is ’n poel des verderfs, ‘natuurgeneeskunde’ is geweldig (in Dachau had men ’n kruidentuin en werden experimenten met homeopathie gedaan), maar vooral die ongelofelijke hang naar de saamhorigheid, die ze kennelijk bij de BDM heeft gevonden.Toch denk ik, dat ze van de vernietiging van zoveel mensen geweten moest hebben.

     SS-ers na WO II.

     Met de hulp van de Amerikanen werd de anti-communist Gehlen de grondlegger van de Duitse inlichtingendienst BND: https://de.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Gehlen.

     Veel SS-ers werden na WO II vrij gelaten om voor de Amerikanen de Russen te bespioneren. Eén daarvan was Paul Schäfer, die, net als veel andere nazi’s, in Zuid-Amerika (Chili) terecht kwamen en doorgingen, met wat ze in WO II geleerd hadden.

     http://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeracorrespondent/2013/11/colony-chile-dark-past-uncovered-2013114105429774517.html

     De tweede man van Colonia Dignidad, de ‘arts’ Hartmut Hopp, leeft nog en woont op dit moment in Krefeld, Duitsland.

     https://amerika21.de/tag/colonia-dignidad

     Min of meer ’t zelfde gebeurde in Nederland: teruggekeerde Nederlandse SS-ers werd hun gevangenisstraf vrij gescholden als ze gingen vechten in NOI. Hoeveel SS-ers exact, weet ik niet, maar wel wordt de laatste jaren duidelijk, dat ze er waren.

     Na WO II was de nazi-ideologie dus bij lange na niet verdwenen.

     Duitsland is diep door ’t stof gegaan, had ook geen andere keus en ‘Vergangenheitsbewältigung’ was noodzakelijk. Nederland lijkt de vuile was liever niet buiten te hangen. Mijn moeder wilde ’t waarschijnlijk niet onder ogen zien, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar ik vind ’t wel ondraaglijk als ze dat voor me verborgen heeft gehouden.

     Ook dit keer ’n lange post. Of ik nog meer ga schrijven weet ik niet, maar lees wel mee. Bijna iedere dag kijk ik hier. Nogmaals, ik denk dat iedereen hier uitmuntend werk verricht. Mijn dank voor alle inzichten, die ik hier tot mij kan nemen.

     Scholing is buitengewoon belangrijk. En dan bedoel ik niet, dat ten tijde van de geschiedenislessen op school de Nederlandse koloniale tijd niet meer is dan ’n voetnoot.

     https://skepsis.nl/rassenpolitiek/

    • Pierre de la Croix zegt:

     Peter van den Broek van een andere generatie zegt 30 juli 2017 om 14:11:
     “En wie wijst dhr de la Croix op zijn feilen?”

     Ach meneer Van den Broek, ik heb u via I4E leren kennen als iemand die van zijn hart geen moordkuil maakt. Wat let u om mij op mijn feilen te wijzen? Laat dat niet aan anderen over, zou ik zeggen.

     Ik kan tegen een stootje en als ik uws inziens ergens uit de bocht ben gevlogen, laat het mij dan weten. Zo geeft u mij de gelegenheid mij te verdedigen en/of mijn leven te beteren. Boeroeng zal u in dit geval zeker niet willen manen de bal te spelen en niet de man. Ik heb u nu immers uitgenodigd mij op mijn zonden te wijzen.

     Neem er de tijd voor. Ik ben benieuwd.

     Pak Pierre

    • Arthur Olive zegt:

     Volgens deze video werden de plaatselijke Duitsers gedwongen om Dachau van binnen te zien.
     Ze gebruikten daar ook een gas chamber en ovens om lijken te verbranden.
     https://www.shutterstock.com/video/clip-3903500-stock-footage–s-footage-of-dachau-nazi-concentration-camp-victims-and-gas-chambers.html

 9. Boeroeng zegt:

  Armand,

  Who needs Hilversum ?
  Via je eigen youtubekanaal kun je meer mensen bereiken met je statement.
  Maak een clip. Tekst, muziek, zang, gedicht, mooie beelden.
  Dat is jouw kracht .
  Maak reclame voor je clip op indische facebooksites.
  Je kan het ook publiceren eind september als je meer tijd nodig heb?

 10. A.F.Filon zegt:

  In mijn youtubes stop in een beetje mijn humor in, om me te onderscheiden van andere filmers die het allemaal fantastisch doen op hun eigen manier, iedereen doet zijn best en dat respecteer ik. Wat je vraagt is een stuk moeilijker, te hoog gegrepen voor mij. Eerst kijken na de reacties van 8 en 15 augustus en deze site een reden om er over na te denken. Wel een mooie uitdaging.
  Ben altijd bang dat ik ONBEDOELD tegen schenen aan schop, of per ongeluk weer op een van de vele maat 46 van tenen trap.
  Bovendien heb ik al zoveel uiteenlopende hobbies en kom tijd te kort.
  Misschien kom dat nog wel eens van, in ieder geval bedankt voor je vertrouwen in mij.

 11. bert zegt:

  @Mr van den Broek ja stimmt die Nazi,s hebben die vernietigingskampen wijselijk buiten Duitsland gebouwd ,ik veronderstel dat die ovens bij Dachau er waren om het “” vak “” te leren,per slot van rekening was Dachau een opleidingskamp.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Heer Bert: “….. vernietigingskampen wijselijk buiten Duitsland gebouwd”.

   Ik ben geen expert hoor (disclaimer, voor alle zekerheid), maar binnen de grenzen van Nazi Duitsland waren toch wel degelijk ook vernietigingskampen, al dan niet met gaskamers. Dachau was een grensgeval in Zuid Duitsland, maar denk b.v. aan Bergen-Belsen, ergens op of bij de Lüneburger Heide onder Bremen, waar onder veel meer moeder Frank en haar dochters Margot en Anne omkwamen.

   Pak Pierre

   • bert zegt:

    @Pak Pierre,Volgens ook Wikipedia Duitsland war das k.z Dachau kein vernichtungslager,jedoch wurden in keinen anderen k.z so vielen politischemorde verubt.Het verschil tussen een vernietigingskamp en de andere kampen was dit,bij een vernietigingskamp was de hoofdzaak doden ,bij de andere kampen waren er ook andere zaken b.v arbeit ,bij een niet vernietigingskamp kon je zelf vrijkomen.Het heeft dus niks te maken met wel of geen gaskamer maar met welk opzet het kamp was ingericht,Bergen Belsen had geen gaskamers maar er kwamen 70 000 mensen om.

 12. A.F.Filon zegt:

  Zal volgende keer maar een gedichtje schrijven wat hier net over de grens is gebeurd…

  • bert zegt:

   Tja Pak Filon ,een groot percentage van de Indo,s hebben Duitse roots.ook niet zo vreemd.Het KNIL had mensen/soldaten nodig .En die Duitsers zijn dol op vechten tot het uitroepen van het Duitse keizerrijk sloegen ze elkaar de hersens in ,daarna vonden ze het leuker hun buren de hersens in te slaan ,tja ieder z,n meug moet je maar denken.Die Duitsers waren trouwens ook nog een tijdje buren van Nederlands Indie,ze hadden tot 1918 grote delen van Nw Guinea in bezit.

   • A.F.Filon zegt:

    Bedankt Bert.
    Beetje dom van me, geef het meteen toe, wat dat betreft is de Indo een kleurrijk gezelschap, logisch zo heb ik Franse roots en vond ik VROEGER Brigitte Bardot een stuk, ook Frans….bedankt voor Uw keurige uitleg.
    armand

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja …. men hoefde geen Franse roots te hebben om BB in haar jonge jaren een begeerlijk stuk te vinden. In de tijd dat president De Gaulle van Frankrijk Algerije vrij wilde laten (rond 1962) en de OAS (Organisation de l’Armée Secrète) vele aanslagen met “kneedbommen” pleegde in Frankrijk en Algerije om dat tegen te gaan, deed er een mopje de ronde: Brigitte Bardot was gearresteerd op verdenking van terroristische activiteiten. Ze had 2 kneedbommen bij zich.

     Humor uit vervlogen tijden.

     Pak Pierre

 13. bert zegt:

  Ahum ……..Toch verdacht veel Indo /Perancis op dese blog t.w Filon,de la Croix en pak Ron ( van moederskant Chevalier) en misschien wel meer ,dat wordt weer perang met de Indo/German ook op dese blog t.w Keller,Phefferkorn,Rhemrev en nog heel veel meer.Gelukkig bemoeien die Britse Indo,s ( Crawfurd,Olive) zich er niet mee,anders krijgen we wereldoorlog ketiga.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Mijn opa van moederszijde, Jakob Ulrich Bonjer, stamde uit een zeemansgeslacht uit de havenplaats Emden. Die Frans-Duitse oorlog woedt dus in mij, niet er buiten. En wat te denken van meneer Beckman Lapré?

   Pak Pierre

  • Ron Geenen zegt:

   @Rhemrev@

   Is het omgekeerde van Vermehr, vermoedelijk na een ruzie.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Nou … ik denk dat daar iets anders achter stak.

    Pak Pierre

    • bert zegt:

     @Pak Ron dat kwam voor in een bepaalde periode 1760-1850 circa .Een Europeaan verwekt een kind m/v bij een ongedoopte inlandse vrouw,om niet zijn eigen familienaam te bezoedelen keerde hij zijn naam om en gaf die officieel aan zijn kinderen dit kwam wel vaker voor….. 2 voordelen hiervan 1) Kinderen zijn erkend als Europeaan 2) Zijn familienaam wordt niet genoemd.

    • Ron Geenen zegt:

     Nooit vermoed of aan gedacht.

    • Ron Geenen zegt:

     Laat maar horen.

    • Ron Geenen zegt:

     Nu ga ik wat verder denken. Er is ook een familie in Amsterdam met de naam Chevallier; dus met 2 ll’s. Heb altijd gezegd de familie van de mislukte ridders.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Nou … v.w.b. de spelling van namen kon het ongeluk in een klein hoekje zitten. Een dronken papa die de geboorte van zijn kind kwam aangeven en niet meer zo goed wist hoe zijn familienaam moest worden geschreven, een klerk van de burgerlijke stand die een schrijffoutje maakte of vond dat een bepaalde naam op ZIJN manier moest worden geschreven en niet zoals de naamdrager het wilde. Dat laatste gebeurde vaak met exotische namen. Chevalier met één “l”? Neen hoor, zegt de djoeroe toelis, dat moet met “dubbel l” en aldus ontstaat een nieuwe loot aan de zelfde stam.

     Ergens in het Haagse zag ik ooit een bestelwagentje rijden met de naam “Lakkerwaa” in grote letters op de zijkant. Tien tegen één ooit “Lacroix” geweest en “Lacroix” was mogelijk ooit eens DelaCroix.

     De VS is dacht ik kampioen in verbastering van Europese immigrantennamen die geen angelsaksische oorsprong hebben.

     Pak Pierre

    • Ron Geenen zegt:

     Nu we het met een kleine zijsprong over namen hebben. Mijn grootmoeder van moederskant was ene Jacqueline Beljaars. Haar moeder was een Inlandse, naam onbekend. Ik vond het volgende:
     The Dutch official did changed the French name Belliards into a more Dutch sounding name Beljaars.
     The mother of Jacqueline Beljaars was married to a Frenchman with the name Belliards, who did divorced her mother and married a Dutch woman, which was better for his military standing and carrier. But he acknowledge his daughter Jacqueline Beljaars.

    • Ron Geenen zegt:

     @De VS is dacht ik kampioen in verbastering van Europese @

     Mijn neef Antoine Henry Chevalier is hier in CA getrouwd met een Amerikaanse. Ze hadden zeer veel moeite met zijn naam en het is uiteindelijk Henry Chevalje in de uitspraak geworden.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Q.E.D.

     Pak Pierre

  • Ron Geenen zegt:

   Over Frans gesproken de stamvader en moeder zijn Antoine Cezar Chevalier and Collet Cecile Romainville Velu. Vader’s kant Geenen met de Portugezen Maitimo en Botillho. Mix dat allemaal met een paar Indische spijzen en je krijgt Ron Geenen.

  • Arthur Olive zegt:

   Heer Bert, dankzij I4E heb ik een foto gekregen van een verre neef die mij mijn overgrootmoeder liet zien. Ik wist dat ik een Duitse overgrootvader had, Mundler, en dat hij was getrouwd met een inlandse maar ik wist niet dat ze uit Makassar kwam en dus waarschijnlijk een Buginese was.
   Hier in Amerika worden kleine kinderen bang gemaakt met de Bugiman, een overblijfsel van de gevreesde Buginese piraten met hun zwarte zeilen.
   Het werd mij verteld dat de Olives Franse Hugenoten waren die naar Engeland uitweken.

   • Pierre de la Croix zegt:

    “Het werd mij verteld dat de Olives Franse Hugenoten waren die naar Engeland uitweken”.

    Join the club.

    Pak Pierre

    • bert zegt:

     @Pak Pierre Ho ho Pak Pierre bij een eventuele perang tussen Indo/Perancis en Indo/Jerman is pak Olive al ingedeeld bij de Indo/Inggris dus niet snel een ander shirtje aantrekken,trouwens die Indo/Belandas doen niet mee aan die perang want volgens zeggen krijgen ze nog uang van de vorige perang.De Indo/Italiano wacht even af ,wie er gaat winnen en voegt zich dan bij de winnaar.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Bij ons tolerante en flexibele Fransen zijn overlopers altijd welkom. Ze moeten wel met grote witte vlag de linies passeren en de Marseillaise kunnen zingen.

     Pak Pierre

   • Pierre de la Croix zegt:

    “Hier in Amerika worden kleine kinderen bang gemaakt met de Bugiman, een overblijfsel van de gevreesde Buginese piraten met hun zwarte zeilen”.

    Laat die koene zeevaarders dat maar niet horen. Wikipedia schrijft:

    Quote

    The word bogey is believed to be derived from the Middle English bogge / bugge (“hobgoblin”) and is generally thought to be a cognate of the German bögge, böggel-mann (English “Bogeyman”).[3] The word could also be linked to many similar words in other European languages: bogle (Scots), boeman (Dutch), Butzemann (German), busemann (Norwegian), bøhmand / bussemand (Danish), bòcan, púca, pooka or pookha (Irish), pwca, bwga or bwgan (Welsh), puki (Old Norse), pixie or piskie (Cornish), puck (English), mumus (Hungarian), bogu (Slavonic), buka (Russian, бука), bauk (Serbian), bubulis (Latvian), baubas (Lithuanian), bobo (Polish), bubák (Czech), bubačo (Slovak), bebok (Silesian), papão (Portuguese), торбалан (Bulgarian), Μπαμπούλας (Greek), bua (Georgian, ბუა), babau (Italian), baubau (Romanian), and papu (Catalan).

    Unquote

    Tja ….. tot voor kort hadden we nog Zwarte Piet om de kinderen bang te maken.

    Pak Pierre

    • P.Lemon zegt:

     @Pak Pierre….toch zat Arthur O. er niet ver naast….wel als een latere versie 🙂

     ***In Southeast Asia, the term is popularly supposed to refer to Bugis[7] or Buganese[8] pirates, ruthless seafarers of southern Sulawesi, Indonesia’s third-largest island. These pirates often plagued early English and Dutch trading ships of the British East India Company and Dutch East India Company. It is popularly believed that this resulted in the European sailors’ bringing their fear of the “bugi men” back to their home countries. However, etymologists disagree with this, because words relating to bogeyman were in common use centuries before European colonization of Southeast Asia.

     https://en.wikipedia.org/wiki/Bogeyman

    • Jan A. Somers zegt:

     In Indië hadden we toch de Pontianak? Met een gat in der rug waar ze stoute kindertjes in stopte? Waar heb ik zoiets eerder gehoord? En de witte hadji? Er valt zo heel wat te herdenken aan die rijke cultuur!

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja …. dan was er in de veertiger en vijftiger jaren v.d.v.e. nog een hele wilde dans, de boogie-woogie. Misschien van die Bugi-piraten, die na een geslaagde zeeroof hun vreugde niet konden beteugelen.

     Pak Pierre

    • Arthur Olive zegt:

     Mijn moeder vertelde ons kinderen in 1950 Hollandia dat ze de DETA jongens de Boogie Woogie zag dansen.
     Ze vond het vreeselijk.

 14. A.F.Filon zegt:

  Kijk toch wel even lachen en leuk te horen hoe het allemaal internationaal in elkaar zit bij de Indo’s.
  We zijn toch wel verwend met hele mooie namen die er wezen mogen.
  In ieder geval leuk allemaal de reacties hierop te lezen na al dat zwaardere berichtjes.
  Bonne nuit, Gute nacht, Sleep well, selamat tidur, おやすみ ( voor de eventuele Jindo’s onder ons) en wel te rusten al vast
  groetjes, armand

 15. Huib zegt:

  Deze inbreng komt wat je noemt met de nachtschuit.

  Mijn stamvader Josef Otto is geboren in het Zuidwestfranse Helsheim, een dorpje in de Franse Elzas vlak bij Geneve. Vandaar die Duits klinkende naam.
  Als 15 jarige jongen werd hij door Napoleon ingelijfd bij de Franse bereden grenadiers en heeft blijkens zij militaire stamboom eerst in Italie aan Franse zijde gevochten.
  Omstreeks zijn 18e jaar vond Napoleon het nodig op te trekken naar Moskou. Dus daar ging opa.
  De aanval werd zoals bekend afgeslagen en blijkbaar werd opa krijgsgevangen gemaakt.

  Dan komen we hem tegen bij de Slag in Waterloo waar hij aan de kant van de geallieerden vocht tegen Napoleon. Nog niet genoeg gehad trekt hij naar Amsterdam en in Harderwijk neemt hij dienst bij het Knil en vertrekt met de boot naar Java. Daar heeft hij de Slag op Java meegemaakt als arts-apotheker. Een soort doekoen of kruidendokter vermoedelijk. Hij werd bevorderd en kreeg een Bintang van het Knil..

  Keert op een gegeven moment terug naar Amsterdam en trouwt met een Amsterdamse makelaarsdochter. Zijn oudste zoon Willem Hendrik gaat vele jaren later met zijn jonge gezin ook naar Java om een technische baan bij de spoorwegen te aanvaarden in Semarang.

  Zijn oudste zoon ook Willem Hendrik kwam een schone Javaanse vroedvrouw tegen toen zijn moeder vermoedelijk weer moest bevallen en waar hij blijkbaar niet van af kon blijven
  De vroedvrouw raakte zwanger .Het kind werd wel ge-echt en kreeg dus ook de familienaam Otto en de Ned. nationaliteit.
  Maar hij werd opgevoed door zijn ongehuwde tante die bij Pa vd Steur werkte.Op zijn 18e tekende hij bij het Knil en kwam uiteindelijk in Bandoeng terecht..

  Hij trouwde met mijn moeder die de Indische familienaam Winsser droeg.
  Opa Frans Winsser werd commissaris van politie in Semarang nadat hij eerst bij het KNIL heeft gediend..Volgens zeggen komt de naam Winsser zowel in Duitsland als in Engeland voor.

 16. Hermann zegt:

  Al die namen. Mijn achternaam is denk ik ’n uitstervende achternaam: Herdick – misschien voorvaderen uit ‘Pruisen’ hoewel ik in Beieren ben geboren. U snapt misschien de link naar militairen. Daar kwamen ten tijde van o.a. WO II de meest competente soldaten vandaan. Ook prof. dr. Maarten van Rossem erkend, dat de Duitsers goede vechters waren. Met Pervitin , maar toch.

  https://www.google.nl/search?q=pervitin+nazis&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjgmL6GmbTVAhUDVhQKHWKrAHUQsAQIRQ&biw=1536&bih=760

  En de Nederlandse SS-ers gingen dan in de jaren ’50, na ’n gedegen opleiding tijdens nazi-Duitsland, vechten in ’t land wat nu Indonesië heet.

  Het is in mijn ogen ’n verschrikking om mensen op te leiden om andere mensen te vermoorden. Zo zie ik dat. Maar in elk land gebeurt dat. Men zegt, ’t wordt wereldwijd minder – als dat zo is, en die indruk heb ik, dan is dat alleen maar toe te juichen. Al die ellende, ook in ’t land wat nu Indonesië heet, dat wens ik niemand toe.

  Ik was ’n klasgenoot van Ans Monsjou. Ik had toentertijd ’n oogje op haar, om ’t zo maar eens te zeggen. Ik vond haar ’n geweldige dame op de middelbare school in Lochem en erg mooi. Tijdens de treinkaping bij de Punt werd ze doodgeschoten door Nederlandse mariniers. Er bestaat ’n geluidsopname, waarbij je haar laatste kreet kunt horen. Die opname heb ik gehoord, kan die opname niet meer terug vinden wat waarschijnlijk goed is. ’t Werd op tv uitgezonden.

  Ik ken ook enkele kapers van de trein in de Punt. Vanwege ’t feit, dat zij op de kunstacademie de AKI in Enschede, net als ik, student waren. Beeldhouwkunst, dat was datgene wat ze deden. Veel Indo’s trouwens deden die richting.

  Om ’t maar weer ’n beetje zwaar te maken. Duitser. Met ’n Duitse opvoeding. Ik heb er genoeg van, van deze opvoeding, maar kan me er steeds minder aan ontworstelen.

  Wat heb je aan namen?

 17. Huib zegt:

  Pak Pierre,

  Kan zijn dat mijn geografische kennis van het ooit door mij zo geliefde Frankrijk is weggeroest.
  Wel ligt het plaatsje Helsheim in Frankrijk vlak bij de Frans/Zwitserse grens nabij Geneve.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Ach Pak Huib, het bloed kroop weer eens waar het niet mocht gaan: Bij een beetje zeeman is het verschil tussen oost en west erin geramd, net als bij een boekhouder de positie van debet en credit in het grootboek. Ik heb dus niet gecheckt waar Helsheim ligt, maar als jij zegt dat het “vlakbij” Geneve ligt, dan is dat zuidoost en als het in de Elzas ligt, dan noordelijker, maar nog steeds “Oost”. West Frankrijk grenst aan de Atlantic.

   Aangezien de Elzas de laatste eeuwen tot aan WO 2 nu eens Duits was en dan weer Frans en de bevolking nog steeds voor een groot deel duitstalig is, kent de streek, hoewel staatkundig nu Frans grondgebied, veel Duitse plaatsnamen. Helsheim in de Elzas klinkt dus heel aannemelijk.

   Ben benieuwd.

   Pak Pierre

 18. Huib zegt:

  Ach Pak Pierre,
  mij past een volmondig mea culpa.
  Natuurlijk ligt Helsheim in het Zuid-Oosten of zo men wil Midden-Oosten maar ik heb mijn Bos atlas er niet op nageslagen. En mijn Europese wegenkaarten van o.m. Frankrijk zijn grotendeels in de vergetelheid geraakt.
  Ergens op het WorldWideWeb moet er ook een kaart van mijn boezemvriendje Rudy Toorop rondzwerven die de exakte lokatie van het plaatsje Helsheim indertijd voor me heeft uitgeplozen.
  En inderdaad de bevestiging dat het ten tijde van Napoleon een Frans en geen Duits plaatsje was.
  Zoals heden ten dage nog steeds het geval is.

  • Bert zegt:

   Weet je eigenlijk wat er zo “” fout “” is aan het gedicht van Armand ? Het is de waarheid ! Foei mr Filon ,u gaat toch niet vertellen dat die Indonesiers eh eh sorry Indo,s hier niet goed behandeld zijn ? Ze ( die Indo,s) zijn perfect opgevangen hier in Nederland en dat beeld wil mr Bodar ( familie van die jurk Bodar ? ) graag zo houden De jeugd van Nederland mag vooral de waarheid niet weten ! Nee Filon als je nou in je gedicht de loftrompet over de Nederlandse opvang had gehanteerd,hadden we echt niet je gedicht geweigerd,echt niet hoor.

   • Bert zegt:

    Moet zijn de loftrompet had gestoken .ya maaf ja ,heb ook maar 4 jaar op een dessa schooltje gezeten/geslapen.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Roewet dese. Niet hanteren, niet steken. Op een trompet moet men toch blazen, dus ook een loftrompet?

     Pak Pierre

    • PLemon zegt:

     Raar dat steken maar uitgelegd…

     ***En was die strijd eenmaal gestreden en was er ook nog een winnaar, dan werd die bij thuiskomst feestelijk onthaald met trompetgeschal. Zo ongeveer moet de uitdrukking ‘de loftrompet steken over iemand (of iets)’ zijn ontstaan, die betekent: iemand (iets) uitbundig prijzen.

     ‘Steken’ in ‘de (lof)trompet, de lofbazuin steken’ betekent letterlijk ‘het blaasinstrument aan de mond zetten om er op te blazen’. Behalve in die uitdrukking wordt ‘steken’ niet meer in deze betekenis gebruikt. Dat is er de oorzaak van dat ‘de loftrompet steken’ de laatste tijd nogal eens wordt verhaspeld. Op radio en tv wordt bijvoorbeeld geregeld ‘de loftrompet afgestoken’ over al dan niet getalenteerde lieden – alsof die loftrompet een stuk vuurwerk is.
     https://www.trouw.nl/home/kun-je-naast-vuurwerk-ook-de-loftrompet-afsteken-~aedb9c3e/

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja ….. Dizzy Gillespie kon met zijn bolle wangetjes prachtig op zijn selompret steken.

     Anderen steken van wal om een steekhoudend argument kracht bij te zetten. Polen steken graag asperges en bijen hun imker, maar niet onder water.

     Pak Pierre

   • A.F.Filon zegt:

    Wil wel proberen maar dan draaien m’n hersentjes overuren zonder enig resultaat, dus niet doen maar…

  • Ron Geenen zegt:

   Buiten dat hij een lafaard is, wie is die Bodar? Wat weet hij van de mening van de Indische mensen?

   • Bert zegt:

    Volgens mij is die Bodar ook Indisch maar als je hem voormalig Ned Indie laat aanwijzen,wijst ie zoiets als Groenland aan totaal ontspoord de goede man.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Nou … ik denk dat Antoine B. altijd naar Rome zal blijven wijzen.

     Pak Pierre

    • Ron Geenen zegt:

     @totaal ontspoord de goede man.@

     En iedere Indo moet naar zijn pijpen dansen. Misschien was hij eens een Indo, maar hij is nu een blanda.

  • PLemon zegt:

   Zoveel (Indische) hoofden…zoveel zinnen…😁😁bekend om de perkara’s
   Quot capita tot sensus. (Terentius) https://nl.m.wikiquote.org/wiki/Latijnse_spreekwoorden#

   ****…..voorzitter Eric Bodar nog weten dat de dienst is bedoeld om de doden te herdenken. Hij vindt dat de tekst van dichter Filon “meer lijkt op een politiek statement.” Max Rijkschroeff, vice voorzitter van Stichting Halin in Den Haag, betreurt de afwijzing. ‘Ik denk dat het gedicht vanwege schaamte is geweigerd’, zegt hij. ‘Het verleden wil men liever vergeten. Maar hoe kun je naar de toekomst kijken zonder je bewust te zijn van wat er vroeger is gebeurd?’

 19. A.F.Filon zegt:

  Velen niet de voorzitter van de herdenking (moet) wel….

 20. Hermann zegt:

  @ Ron Geenen schreef: “En iedere Indo moet naar zijn pijpen dansen.”.

  Helaas voor mij, hoe ouder ik word, hoe meer ik wil dat mensen naar mijn pijpen dansen. Ik kan mezelf verontschuldigen door te zeggen dat ik erg, heel erg ziek ben (open hartoperatie, ejectiefractie van nog maar 30% en last van flutters {was bijna dood} , maar volgens mijn halfzusje was dat altijd al ’t geval. Niet in die mate zoals dat tegenwoordig het geval is. Ik kan hoe langer hoe minder afstand nemen van de Duitse ‘Gründlichkeit’ – ’n ramp en ’t zet m’n huwelijk ook nog eens op ’t spel.

  Veel filmpjes achter elkaar over de verschrikkingen in WOII. In het 39ste filmpje zien we de ‘Heile Welt’ zoals mijn moeder waarschijnlijk voor ogen had. Hier zijn die verschrikkingen te zien – gelukkig gefilmd vanwege de Holocaust-ontkenners.

  Dit is het 39ste filmpje (de eerste minuut, daar heb ik ’t over): https://www.youtube.com/watch?v=KfeXSrBAmbo

  En hier zien we de nazaten van de misdadigers in WO II en hun worsteling met ’t heden.

  De zoon van Frank wordt nog steeds kwalijk genomen, dat hij de vuile was buiten hangt.

  Zoals @ Bert schreef: “Weet je eigenlijk wat er zo “” fout “” is aan het gedicht van Armand ? Het is de waarheid ! Foei mr Filon ,u gaat toch niet vertellen dat die Indonesiers eh eh sorry Indo,s hier niet goed behandeld zijn ? ”

  ‘Vergangenheitsbewältigung’, ’n zwaar onderwerp. Veel anders zal ’t niet zijn voor de Indische Nederlanders. Hoe ouder ik word hoe beroerder ik met m’n verleden om kan gaan. Ik denk, dat dat universeel is, maar dat weet ik niet zeker. Voor mezelf weet ik, dat er andere oplossingen zijn, maar kan deze hoe langer hoe minder toepassen.

  • Ron Geenen zegt:

   @Hermann@ Ik weet niet waar u het over heeft. Ik had het over de manier hoe heer Filon werd behandeld/geschoffeerd door de heer Bodar vanwege zijn schrijven voor de naderende herdenking.
   Daarbij komt niets naar voren betreffende de Duitsers en Holocaust. Loopt u niet een beetje te hard van stapel en dat met uw broze gezondheid?

   • Bert zegt:

    @Pak Ron: De heer Bodar was 8 jaar reinigingschef van de Pijp geweest ( de buurt waar ik al 35 jaar woon ) Was het bij zijn aantreden al een bende na zijn vertrek was het een Augiasstal alleen te vergelijken met een achterbuurt in Calcutta.Terima kassi pak Bodar !

    • A.F.Filon zegt:

     Ik hoop dat U de juiste Eric Bodar voor zich heeft, mij is niets bekend van hem, alleen dat hij me heeft afgewezen.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Hermann (met dubbel “n”) 3 aug 2233 uur: “Hoe ouder ik word hoe beroerder ik met m’n verleden om kan gaan. Ik denk, dat dat universeel is, maar dat weet ik niet zeker”.

   Nou meneer Hermann, ik ben misschien de uitzondering die u nog niet was tegen gekomen. Hoe ouder ik word (nu bijna 79), hoe meer ik mij met mijn verleden bezig houd. Dat wel. Het lijkt me overigens logisch, want bij het ouder worden krimpt de toekomst op aarde en dijt het verleden steeds meer uit.

   Maar …. ik kan niet zeggen dat ik steeds beroerder met mijn verleden omga. Integendeel. Natuurlijk zijn er momenten geweest die ik niet meer zou willen meemaken en heb ik fouten gemaakt waarvoor ik mij schaam. Maar ik laat mij door die zwarte episodes niet op mijn Kopf zitten. Dat helpt niet, wat is gebeurd is gebeurd. Men kan alleen proberen de zelfde fouten niet meer te maken en aldus een nieuw verleden voor zichzelf scheppen waaraan men met trots en plezier kan terugdenken.

   Pak Pierre

   • Ron Geenen zegt:

    @Hoe ouder ik word hoe beroerder ik met m’n verleden om kan gaan. Ik denk, dat dat universeel is, maar dat weet ik niet zeker”.@

    Helaas moet ook ik constateren dat vele oudere Indo’s onder dat probleem lijden. Zoals de heer de la Croix al zegt, ook ik ben op oudere leeftijd heel erg bezig met ons Indo verleden. Zeer waarschijnlijk het juiste middel om af te kunnen reageren. Het is een verleden, waar het heden niets aan kan veranderen. Ik onderzoek iets, schrijf er over en stap er van af. Volgende onderwerp. Immers wij allemaal hebben ons verantwoordelijkheid jegens ook onze naasten.

    • Hermann zegt:

     Geachte Ron Geenen

     Ik acht U zeer, waardeer ten zeerste wat U hier schrijft en ook Uw blog ken ik. Mijn ‘broze gezondheid’ speelt me in die zin parten, dat mijn emoties soms alle kanten opvliegen (zuurstof tekort in de hersenen, vandaar dat ik dat uit de doeken deed. Veel mensen met hartfalen herkennen dit, maar anderen ook weer niet. In de formulieren die ik van ’t ziekenhuis mee kreeg, staat dat gedragsveranderingen zeer vaak voor komen). Dat is onderhand al 4 jaar ’t geval, en daaronder lijd ik ten zeerste. Vandaar dat de geschiedenis van mijn leven in alle heftigheid terug komt (denk ik althans, maar meer dan psychologie van de koude grond is dat niet). Ik ben zeer blij voor U en Pak Pierre, dat U anders in ’t leven staat.

     Daar (” ….over de manier hoe heer Filon werd behandeld/geschoffeerd…..”) had ik ’t ook over, alleen ging dat over ’n ander land. Dat uitsluitingsmechanisme van de Nederlandse koloniale tijd, van de Duitse WO II, dat is nog alom aanwezig. Veel Duitse reacties over de herstelbetalingen aan Griekenland en nu juist Polen zijn, dat dat allemaal geschiedenis is. Ik heb nooit geschiedenislessen gehad, waarin over de koloniale tijd werd gepraat, behalve, dat de VOC en WIC zo geweldig waren. Daar is tot op heden ten dage niets aan veranderd.

     “Helaas moet ook ik constateren dat vele oudere Indo’s onder dat probleem lijden.” Ik heb hier één reden opgeschreven waarom dat zou kunnen zijn, maar er kunnen duizenden redenen zijn.

     Vandaar ook mijn verontwaardiging over ’t in mijn ogen zeer onbeschofte gedrag, waar de heer Filon aan ten deel is gevallen. En laat ik U erbij vertellen, dat ik in de jaren ’60, ’70, ’80 nooit heb verteld aan Nederlanders (ik woon in Nederland), dat ik ’n Duitser was – tenzij er geen andere uitweg was. Hoe moet dat voor Indische Nederlanders zijn geweest, die naar Nederland kwamen?

     Aan U allen: gaat verder met dit goede en bijzondere werk. Zegt, wat U op Uw lever heeft, spreekt hardop herinneringen uit, in de hoop voor enige rust van alle mensen, die de hel hebben meegemaakt, de eerste en tweede generatie en misschien wel de derde, die de verschrikkelijke naweeën bespeuren.

    • Ron Geenen zegt:

     @Aan U allen: gaat verder met dit goede en bijzondere werk. Zegt, wat U op Uw lever heeft, spreekt hardop herinneringen uit, in de hoop voor enige rust van alle mensen, die de hel hebben meegemaakt, de eerste en tweede generatie en misschien wel de derde, die de verschrikkelijke naweeën bespeuren.@

     Ook dank voor uw persoonlijke note aan mij. Ik heb best een vermoeden wat u nu doormaakt. Mijn echtgenote en zus hebben ook problemen met het verleden. Dat is dan ook vaak de reden dat er op verschillende sites heel verschillend en soms heftig wordt gereageerd. Voornamelijk komt dit omdat we te maken hebben met Indo mensen van verschillende generaties; mensen die veel meegemaakt hebben en mensen die niet weten wat er in het voormalig Indie is gebeurd, als twee uitersten.

    • Hermann zegt:

     Geachte Ron Geenen en natuurlijk al die anderen, die meelezen.

     Op Uw laatste reactie aan mij schoten mijn ogen vol. Ik ben geen Indo en ook geen zigeuner. U hebt ergens op gedrukt.

     Ja, ik heb ettelijke zigeunerkinderen in m’n klas gehad ( was docent wiskunde op ’n school in Enschede.). De vader van ’n leerlinge van mij was/is violist bij Tata Mirando.

     De heer Mirando over (de herdenking) van WO II.

     Mijn leerlinge had geen idee van de impact en ’t niveau van de muziek van Tata Mirando. Op mijn verzoek heeft ze enige dvd’s van haar vader meegebracht: ’n Zwaar hart’ heette de ene, maar dat kende ik al. Ja, dat was/is echt zwaar – verraad van Nederlandse politieagenten en diegene die de zigeuners had verraden kreeg er in de 50-er jaren nog ’n sterretje bij van de toenmalige koningin. De ander ’n film over Rein Mercha, uitgezonden door de VPRO, I Soeni -ten dele te zien op Youtube.

     (In die film te zien, dit is ’t begin.)

     Hij heeft op de school van z’n dochter aan de onderwijsinspectie laten zien, dat haar dochter werd gediscrimineerd en dat werd erkend.

     Eén van m’n leerlingen bezwoer (ong. 6 jaar geleden), dat er nog steeds zigeuners met paard en wagen over Nederlandse wegen zwerven – ik heb ze nooit gezien).

     https://www.youtube.com/watch?v=r_NmL0vQT00 (muziek van Rein Mercha en familie.)

     Rond 1 miljoen zigeuners zijn er in WO II vermoord.

     Andere landen, zelfde verhalen. ’n Ramp voor alle mensen en hun nabestaanden, als er ’n oorlog is/was.

     Ik ben hier ’n vreemde eend in de bijt. Maar ’t bijt, dat er geen adequate oplossingen zijn voor de minderheden in Europa/de wereld.

     De geschiedenis is helaas ook nu!

     De regisseur Tony Gatlif probeert in z’n films ’t leven/onleven van zigeuners te visualiseren. (veel te vinden op YouTube)

    • Hermann zegt:

     Dit is het fragment van I Soeni, dat ik wilde laten zien. De andere was per ongeluk de verkeerde link, wel uit de goede film. Hier met woonwagen door Nederland, wat ik dus nog nooit gezien heb.

    • Ron Geenen zegt:

     Dank voor het sturen en laten luisteren

 21. Huib zegt:

  Hear…hear….hear !

 22. A.F.Filon zegt:

  Meneer Ron , niet stilstaan, bij het verleden, wel heel veel vergeven maar nooit vergeten en leren voor de toekomst, want daar ben je nooit te oud voor.
  En geloof me, ouderen maken geen fouten meer, alleen zo nu en dan een blunder,
  dat mag toch op die leeftijd….succes!

 23. Bert zegt:

  @Pak Filon ,ach die arme Eric Bodar van nature geen slechte man,zeker niet hij helpt Indische mensen en wie nog meer niet maar hij is gewoon een ambtenaar dus gebakken aan zijn job en ook zeer afhankelijk daarvan.Nu krijgt hij heel Indisch Nederland over zich heen en dan bedoel ik niet de “” Indische Totoks “” maar de echte Indo,s ,sommigen zijn razend op hem ,anderen noemen hem een lafaard enz enz .Had hij dit van te voren geweten ,was zijn beslissing beslist anders.geweest ! maar ja terlambat !

  • Loekie zegt:

   Terecht afgewezen natuurlijk, die speech.
   Is namelijk geen speech, maar een beknopte biografie van de spreker en daar komen de mensen niet voor. Overigens zijn er veel mensen die bij voorkeur over zichzelf spreken.

   • Ron Geenen zegt:

    @Is namelijk geen speech, maar een beknopte biografie van de spreker @

    Heb diverse speeches van herdenkingen in het verleden beluisterd en daarbij hoorde ik diverse persoonlijke ervaringen. Dus vrij standaard.

   • A.F.Filon zegt:

    Beste meneer/mevrouw Loekie, (zal wel een nick name zijn).
    In mijn gedicht, daar ging het om, heb ik totaal niets over mezelf geschreven, alleen dingen geschreven wat ik gehoord van hoofdzakelijk ouderen boven de 75 jaar.en gelezen had. Alleen in mijn intro, iets over mezelf verteld zo dat mensen oa ook horen, dat ik van huis uit nooit anti Belanda ben opgevoed, in tegendeel zelf. Mijn pleegvader was oud KNIL militair en werkte daarna bij het ministerie.
    Nooit heeft hij ons helaas over het verleden verteld, maar zoals ik hem nog in gedachten herinner ik me best de momenten van verbittering in zijn gezicht.
    Zijn oudste zoon nadat zoals vele getraumatiseerde lotgenoten binnen de kortst tijd gebruikt als kanonnenvlees voor het behoud van de kolonie.
    Als U vind dat het afgewezen terecht is, RESPECTEER ik dat. U kunt het waarschijnlijk weten. Gelukkig zien velen dat ook anders.
    Ik ben VRESELIJK blij dat ik niets in mijn gedicht kan terug vinden wat mij overkomen is en kom alleen op voor het onrecht wat velen is aangedaan en vraag de mensen als laatste om voor die weinige oudjes die nog leven even te staan.
    Dat hebben ze verdiend. Ik kom er ook om mijn broer en moeder te herdenken die.en denk dan automatisch aan de manier waarop. Mag ik dat.
    Waarschijnlijk zijn die dingen U bespaard gebleven en daar mag U blij voor zijn Loekie.
    Armand

 24. Arthur Olive zegt:

  Bij deze herdenkingstoespraak van van 4 mei 2002 te Amsterdam werd gezegd dat wij in deze oude vieze wereld leven, al sinds mensenheugenis, want er is niets nieuws onder de zon, zei Prediker (koning Salomon)misschien wel de grootste dichter die ons op schrift is overgeleverd.

  Zonder het te weten geeft degene die de toespraak hield ons de reden gegeven waarom wij in deze oude vieze wereld leven.
  Hij denkt dat het gezegde van Prediker te maken heeft met geschiedenis.
  Het gezegde heeft te maken met voorbeschikking. Alles wat er gebeurt in tijd op deze wereld is al verordineerd voordat tijd begon, bvb de zwangerschap van Maria is alleen een keer gebeurd en zal zich niet herhalen.
  In Genesis is de Zon de Timekeeper.
  Elke ander uitleg van wat Prediker heeft gezegd is een diefstal van de soevereiniteit van God.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.