Backpay-regeling voor de rechter 


Blog Peter Flohr: Mijn tante van bijna 90 laat het er niet bij zitten. Zij is boos over de backpay-regeling zoals die door staatssecretaris Van Rijn in samenspraak met “het Indisch Platform” eind 2015 is overeengekomen. Zij is boos omdat zij vindt dat haar man, overleden in 2011, alsnog voor deze regeling in aanmerking moet komen.  Zij bestrijdt de gekunsteldheid van de willekeurig gekozen datum van 15 augustus 2015. Wie op die datum niet meer leeft zoals haar man, komt niet voor de regeling in aanmerking. Ook het feit dat het achterstallig salaris en soldij nog steeds niet is uitbetaald beschouwt zij  als een onrechtmatige daad van de Nederlandse staat.
Zij vindt de uitkeringsregeling absoluut onredelijk, onbillijk en onrechtvaardig.
Samen met haar oudste zoon, als gemachtigde, heeft zij reeds vroeg (22 nov. 2015) beroep aangetekend bij staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van VWS.
Vanaf dat moment is de lange weg naar de uiteindelijke rechtszaak op 14 juli 2017 afgelegd.  Eind augustus 2017 krijgt zij de uitspraak te horen.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Indisch Platform en andere perkara's. Bookmark de permalink .

8 reacties op Backpay-regeling voor de rechter 

 1. Mijn man evenals mijn vader hebben in de oorlog onzettend veel pijn geleden hun schip werd gebombardeerd waardoor ze nachten lang in het waterhebben
  doorgebracht daarna als krijgsgevangene met veel ontberingen de oorlog overleefd Helaas geen achterstallig loon ontvangen tot zelfs na hun overlijden

 2. Wal Suparmo zegt:

  Het zelfde heb ook meegemaakt .Dat is de weigering van de SVB met de uitdaging om een rechtzaak te maken voor de Rechter in Den Haag ,als ik mij niet lekkler vindt Diy gaat over mijn ongetrouwde oom die op het eerveld in Ambon begraven ligt en ik als eenigste erfenaam.Graag hulp om in contact te kunnen komen met Dhr Peter Flohr.Bijvoorbaat dank!

 3. P.Lemon zegt:

  Mogelijk dat dit Kamerverslag meer opkomende vragen kan beantwoorden…

  ***Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over klachten inzake de uitvoering van de zogenoemde Backpay-regeling (ingezonden 14 juni 2017).
  Antwoord van Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 4 juli 2017).
  o.a.
  In totaal zijn meer dan 5.100 personen onderzocht, waaronder 270 personen die door de genoemde instellingen zijn aangemeld en 1.001 personen die een formele aanvraag hebben ingediend. De gemiddelde tijdsduur voor een beslissing op een aanvraag bedroeg 26 dagen, de gemiddelde tijdsduur voor een toekenning waarbij gewacht moest worden op een bewijs van in leven zijn, bankgegevens of verklaringen van erfrecht bedroeg 42 dagen. De Uitvoeringsregeling Backpay artikel 9 lid 1 noemt een termijn van 13 weken waarbinnen een besluit over de toekenning van de backpay moet worden genomen
  Vraag 7
  Wat is de argumentatie om 15 augustus 2015 als peildatum te kiezen?
  Antwoord 7
  In mijn Kamerbrief van 8 december 2015 (Kamerstuk 20 454, nr. 117) heb ik u geïnformeerd over het akkoord met het Indisch Platform over de Uitkeringsregeling Backpay. Deze peildatum was onderdeel van dit akkoord. Er zijn in het overleg met het IP meerdere peildata aan de orde geweest. De datum van 15 augustus 2015 was al met al het meest adequaat.
  Vraag 8
  Kunnen nabestaanden van inmiddels overleden mensen die onder de regeling vallen ook in aanmerking komen voor de Backpay? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord 8
  Volgens artikel 3 van de Uitkeringsregeling heeft recht op backpay de belanghebbende die op 15 augustus 2015 in leven was. Indien de belanghebbende op of na 15 augustus is overleden, hebben diens erfgenamen recht op backpay. Nabestaanden van personen die voor de in de regeling opgenomen datum van 15 augustus 2015 zijn overleden, zijn op grond van de regeling geen rechthebbenden.
  Vraag 9
  Acht u de Backpay-regeling succesvol nu de uitvoering daarvan aanleiding geeft tot onvrede en rechtszaken?
  Antwoord 9
  Ik acht de uitvoering van de Backpay-regeling succesvol. De regeling was bedoeld als morele genoegdoening voor de oud-ambtenaren van het Nederlands-Indische Gouvernement en KNIL militairen die op 15 augustus 2015 in leven waren. De onvrede en rechtszaken richten zich niet op de uitvoering van deze regeling, maar tegen de regeling zelf omdat personen die er geen aanspraak op kunnen maken een andere of ruimere regeling wensen.

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2259.html

  • Boeroeng zegt:

   Zoals van Rijn het schreef heeft hij het indisch platform mede-verantwoordelijk gemaakt voor de keuze van de peildatum 15 augustus 2015 nog in leven zijnde
   Was dat ook zo? Wat was de verste datum terug die van Rijn wilde en welke datum had de delegatie van het Indisch Platform gekozen ?
   Ik kon me indertijd voorstellen dat het IP niet deze datum wilde maar niet meer protesteerde om de nog in levenzijnde mensen zo snel een bedragje te bezorgen.

   • Loekie zegt:

    Was er een akkoord gesloten tussen de staatssecretaris en het IP? Luidt het antwoord bevestigend, dan zijn beide partijen verantwoordelijk (ook al zou een van de partijen minder gelukkig zijn met een of meer onderdelen van het akkoord).
    In plaats van ‘zijn beide partijen verantwoordelijk’ zou je ook kunnen zeggen ‘is het aan beide partijen te danken dat er een akkoord is bereikt’. Dat klinkt anders, dat voelt anders.

   • Boeroeng zegt:

    Zoals van Rijn het omschreef is het Indisch Platform mede-verantwoordelijk voor die datum van 15 augustus.
    Het leek mij logisch eind 2015 dat het IP toen maar van Rijn zijn gelijk gaf met het weigeren de backpay volledig te betalen.
    Zomaar in gelijke mate verantwoordelijk zijn voor die datumkeuze is flinke ommedraai in het beleid van IP. Vandaar dat ik dacht dat IP maar niet protesteerde.
    Maar het IP moet wel duidelijk stellen dat men in principe niet akkoord was met de VOC-oplossing en dit niet meer aanvocht voor het belang van de ouderen die zowat allen 90+ waren in 2015.

    Onderwijl zijn we 18 maanden verder en het IP heeft niks ondernomen of niks duidelijks gemaakt dat de backpaystrijd nog lang niet over is.

    • Ron Geenen zegt:

     @Het leek mij logisch eind 2015 dat het IP toen maar van Rijn zijn gelijk gaf met het weigeren de backpay volledig te betalen.@

     Had liever gezien, dat het IP niet er mee akkoord was gegaan en hun poot stijf hadden gehouden.
     Immers, ze vertegenwoordigen ALLE INDO’s!

    • Loekie zegt:

     Ze vertegenwoordigen beslist niet ALLE Indo’s. Er zijn er genoeg die niets te maken willen hebben met backpay enz., en dat om uiteenlopende redenen. Deze ‘groep’ verschilt in opvatiingen hemelsbreed met hen die maar blijven praten/zeuren/strijden/klagen over erkenning enz.
     Wat een club als het IP enkel kan doen, mijns inziens, is het bereiken van een overeenkomst met de staatssecretaris… en het aan de individuele leden van de doelgroep overlaten of zij gebruik willen maken van hetgeen in de overeenkomst is afgesproken of niet. En wat zie je dan? Sommigen maken dankbaar gebruik en zijn tevreden, anderen hoeven en willen niks, weer anderen mokken dat het allemaal te weinig is, dan de personen die roepen dat het allemaal niet deugt enz.
     Het IP, of welke club ook, kan het niet iedereen naar de zin maken. Zo werkt dat niet. Maar degenen die blijven roepen dat het allemaal rotzooi is en dat er dit en dat er dat…moeten ook beseffen dat er Indo’s zijn die, heel zacht gezegd, hoofdschuddend naar hen kijken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s