Oproep aan de kamerleden

OPROEP AAN DE KAMERLEDEN.

Geachte (gestuurd naar alle kamerleden)

SPOED.

Gaarne in de eerstvolgende procedurevergadering beslissen over verlenging Backpayregeling van 01-01-2018 tot 01-01-2020, dit om veel ellende en onrust in de Indische Gemeenschap te voorkomen.
Bij navraag bij de griffier van de Commissie van VWS is gebleken dat er een groot aantal zaken wacht op behandeling in een A.O.overleg van uw commisie. Er wachten nog meer dan 40 A.O. overlegsituaties op een planning voor behandeling.
Voor wat de oorlogsgetroffenen betreft staan er nog 3 A.O. overlegvergaderingen op de planning.

1) Vervolg/voortgang Indische Kwestie
2) Slechte afhandeling Backpay door de SVB
3) Brief d.d. 11-08-2017 over ‘Collectieve Erkenning en Het Indisch Huis’

Omdat de Backpayregeling wordt gesloten op 01-01-2018 willen wij u vragen de aanvraag tot uitstel van deze sluitingsdatum te ondersteunen en vóór het kerstreces de Minister op te roepen de sluitingsdatum vast te stellen op 01-01-2020.

Er ligt al een verzoek voor uitstel bij de nieuwe Minister van VWS (Bijlage A).
Er zijn nog een aantal backpayaanvragen niet en/of niet goed behandeld. Ook is er onduidelijkheid over de afhandeling door de SVB. Het geplande A.O. overleg vindt pas plaats in het nieuwe jaar.

Er loopt een aanklacht bij de Nationale Ombudsman over het functioneren van de SVB in verband met de Backpay.
Er zijn nog steeds een aantal beroepszaken in behandeling bij de Rechtbanken, het College van Beroep en de Raad van State.
Er bestaat veel onrust binnen de Indische Gemeenschap over de handelswijze van het Ministerie van VWS en/of SVB.
Zie ook de website: www.de indischekwestie.nl

A.te Meij.
Namens Indisch Platform 2.0 / meldpunt Indische Kwestie
http://deindischekwestie.nl/nieuws/

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

42 reacties op Oproep aan de kamerleden

 1. Loekie zegt:

  Nou, ik ga misschien ook wel een briefje schrijven naar de Kamer, met de opmerking dat het nogal meevalt met onrust binnen DE Indische gemeenschap.

 2. Peggy Stein zegt:

  Speciaal voor Loekie hieronder slechts een paar van de reacties. Schrijf gerust mee naar de kamerleden. Tot op heden hebben deze nog niets van deheer/mevrouw Loekie ontvangen.
  Geen onrust? Laat me niet lachen!
  Fijne avond!
  Peggy

  ———
  Geachte heer te Meij,
  Als het AO niet meer in 2017 plaatsvindt, zullen wij bij de begrotingsbehandeling een motie voor de verlenging van de regeling indienen.
  Hg,
  Fleur
  ——–
  Beste,
  We zullen de regering om spoedig antwoord vragen!
  Met vriendelijke groet,
  Renske Leijten
  SP Tweede Kamerlid
  ——
  Dag Anton,
  Ik neem contact op met de politiek assistent van de staatssecretaris. Ik kan me niet voorstellen dat hij tegen verlenging zou zijn.
  Groet
  Linda.
  —-

 3. Toby de brouwer zegt:

  Wat ben jij toch een naar persoontje Loekie, ik heb nog nooit een zinnige, of ondersteunende opmerking van jou gezien, Altijd zo negatief, wat is er toch met jou. Sluit je aan en vecht mee met ons en wil je dat niet doen, hou dan gewoon je mond dicht. Misschien weet je het niet maar we vechten voor onze Ouderen, gewoon belangeloos, heb je een beter idee? Deel het dan met ons.

  • Bert zegt:

   Mw Toby ,u heeft natuurlijk het recht om Loekie en naar persoontje te vinden maar het feit dat Loekie op deze site Indisch4ever schrijft bewijst al dat hij/zij betrokken is bij de Indische gemeenschap en kritiek mag ,waarom niet ? Als je de 1e en 2 e generatie Indo,s optelt + hun nakomelingen zul je het gauw hebben over een groep van meer dan 1 miljoen mensen maar hoeveel van die mensen noemt zich nog Indisch ? Ik heb zo het donkerbruin vermoeden van weinig .Dit in tegenstelling tot Amerika daar zijn ze zich veel maar aan profileren als Indo.De Indo cultuur leeft daar nog wel,dat wordt in Nederland alleen maar minder.Die kritiek van Loekie komt vooral voort uit het in zijn/haar ogen gezwollen taalgebruik “” De hele Indische gemeenschap “”

 4. Loekie zegt:

  Kijk ’s : als er mensen zijn die menen recht te hebben op geld en die zich verenigen in een club, al dan niet met een gejatte naam, om hun (vermeende) recht te krijgen…prachtig. Maar opereer dan als club en betrek niet, zoals in dit geval, de hele Indische gemeenschap erbij.
  Hoeveel klachten lopen bij de Nationale Ombudsman? Een?
  Hoeveel beroepen lopen er bij het College van Beroep? Een?
  Bij de Raad van State? Een?
  Hoezo dan onrust binnen de Indische gemeenschap?
  Degenen die de 25.000 euro hebben ontvangen zijn ontevreden?
  Degenen die geen 25.000 hebben ontvangen zijn ontevreden? Nee, die zijn overleden, daarom hebben ze niks gekregen?
  Wie zijn ontevreden? De erfgenamen. Alle erfgenamen?
  Zeker, er is een groep erfgenamen die de barricaden op wil. Ga alsjeblieft je gang. maar nogmaals: doe niet alsof je spreekt namens de Indische gemeenschap.

  • Trudy Verstegen zegt:

   Het moet toch een heerlijk gevoel zijn voor het fenomeen ‘Loekie” dat hij/zij (genderneutraal) zich zo kan keren tegen de initiatieven van Indo’s die proberen hun recht te halen. Ergens in zijn/haar (genderneutraal) ontwikkeling is het fout gegaan. Is hij/zij (genderneutraal) eigenlijk wel Indisch, ik geloof het niet. Als in de meest positieve zin hij/zij (genderneutraal) zich wil gedragen als ‘advocaat van de duivel’, hij/zij (genderneutraal) zich soms vergist in zijn/haar (genderneutraal) rol of misschien wel niet!?

 5. Arthur Olive zegt:

  Wat Indische gemeenschap en Backpayregeling betreft.
  Een ieder in de Indische gemeenschap heeft met bijna geen uitzondering wel familie in de eerste of tweede generatie die een ambtenaar of Kniller was wiens salaris gedurende de oorlogsjaren niet betaald was.
  In dat opzicht is de hele Indische gemeenschap hierbij betrokken.
  Of er nou een roept voor gerechtigheid of allemaal, dat maakt niets uit. In een class action suit profiteerd iedereen, niet alleen de plaintiffs.

  • Ron Geenen zegt:

   @. In een class action suit profiteerd iedereen, niet alleen de plaintiffs.@

   Volledig met u eens. Echter het bovenstaande is typisch een Amerikaans begrip.

   • Arthur Olive zegt:

    Wel jammer dat Nederland geen class action kent.
    Als mevrouw Liszy dus wint dan kan de rest niet gontjeng.

    • PLemon zegt:

     @niet gontjeng. ..

     Pak A. Bisa betul. .. daarom slechts een theoretische kans op winst.

     ***De jurisprudentie vormt een richtsnoer voor latere uitspraken, rechters kunnen teruggrijpen op vorige beslissingen. De rechter in kwestie zal meestal aansluiting zoeken bij de gangbare rechtsopvatting. Dit fenomeen wordt ook wel precedentwerking genoemd. De reden hiervoor is om rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid te voorkomen. Daarom wordt deze jurisprudentie vastgelegd. Deze worden gepubliceerd in de Nederlandse Jurisprudentie (NJ). https://www.ensie.nl/redactie-ensie/jurisprudentie

 6. Bert zegt:

  Het is vandaag 5 december ,tijd voor een off-topic grapje ,ook meteen een kwinkslag naar die kamerleden ..Sinterklaas dan Santa Claus duduk bersama di bar ,Sinterklaas berkata kepada Santa “” Beri aku satu bir “” Kata Santa “” Ya saya bukan Sinterklaas !””

 7. Peggy Stein zegt:

  @Loekie. Zie hieronder. Zelf al iets neergelegd bij de Ombudsman? Wij hebben contact met de ombudsman vanwege een conflict tussen VWS/SVB/SVJ (doelgroep). Een paar honderd dossiers. Dan nu hieronder mail oude IP:

  Van: “S.Delhaye RA”
  Datum: Thu, 11 Jul 2013 22:41:06 +0200
  Aan: “A.M. Pijper”, Herman Bussemaker, Jan de Jong, Jan van Wagtendonk, Peggy Stein, Ton Lutter, Ton te Mey
  Onderwerp: Nationale Ombudsman.

  Beste Delegatieleden en Blue Angels,

  Medio vorige week, werd ik benaderd door een student Rechten, die stage loopt bij de Nationale Ombudsman voor een interview over de Indische Kwestie.
  Ik heb hem, Martijn Hekkenberg, mijn medewerking toegezegd. Vóór de aanvang wilde ik weten hoe hij aan dit onderwerp is gekomen?
  Welnu, het blijkt dat de Nationale Ombudsman, in de afgelopen jaren door enkele personen individueel werd benaderd over de “backpay” en of compensatie
  over “materiële oorlogsschade”. De heer Alex Brenninkmeijer heeft volgens de bij dit gesprek aanwezige beleidsadviseur, onze “acties/activiteiten” inzake Petitie en
  hernieuwde benadering van VWS, via FB gevolgd. En vond dus tijd om hierover maar es een studie te laten doen.
  Betrokken stagiair Martijn, heeft terzake ook gesprekken gevoerd met ambtenaren VWS en onze website bekeken over de IP-activiteiten in het verleden over de IK.
  Wat hem opviel was de toonzetting van het “Opiniërend verslag van Jan de Jong” over de relatie IP – VWS ( lees mevrouw de staatssecretaris Veldhuyzen)

  Ik wist nu tenminste wat ik wel en niet kon vertellen. Het interview ging eigenlijk alleen om de inhoud van de IK. Hij wilde deze informatie van het IP en niet alleen afgaan
  wat VWS hem vertelde. Na het interview werd het gesprek “over” genomen door de beleidsadviseur ( de stagemeester van Martijn) met de vraag of ik een mogelijke betrokkenheid in de
  toekomst zou kunnen zien van de heer Alex Brenninkmeijer. Mijn antwoord was dat vanuit zakelijk oogpunt ik voorshands geen rol zie voor de Nationale Ombudsman in deze.
  Omdat het kontakt tussen de heer van Rijn en het IP goed kan worden gekwalificeerd. Maar persoonlijk wil ik dan van de heer Alex Brenninkmeijer zelf horen welk rol hij mogelijk ziet.
  Met andere woorden, ik zou graag een overleg met de heer Brenninkmeijer willen hebben met een IP-delegatie. Afgesproken dat dit aan hem zal worden doorgespeeld. De heer Brenninkmeijer
  is thans afwezig met vakantie.

  Ik wil mijn opties open houden, want een mogelijke betrokkenheid van de Nationale Ombudsman kan misschien eens van pas komen, zij het misschien voor andere onderwerpen.
  Hun bemiddeling schijnt ook te zijn ingeroepen voor WUBO-kwesties. (!!)

  Fijne avond,
  Silfraire

  ———
  Antwoord op 25.000 euro vragen:
  De paar honderd mannen, ik heb ze zelf gesproken persoonlijk, zijn blij maar hebben geuit dat ze moeite hebben met het feit dat de anderen, de overleden personen niets krijgen. Dat doet hen zeer! Ze maken zich zorgen over de weduwen. Ook wij. De lijst waarin de weduwen zijn opgenomen (aangemeld via alle kinderen) is direct meegestuurd naar VWS/SVB. Het IP zou daarvoor doorstrijden. Aan deze interne afspraak, daar heeft het IP o.l.v. S. Delhaye zich niet aan gehouden. Zie alle communicatie (brevet van onvermogen). De lijst met duizenden mensen (kinderen, erfgenamen) is compleet en geagendeerd bij iedereen. Grote onrust en pijn. Hoeveel meer wil je weten. Kom eens langs op kantoor in Amsterdam. Op het oude kantoor in Den Haag liggen allemaal dossiers. Stille dossiers die niet ingescand zijn! Pelita heeft veel dossierkennis. Nooit geagendeerd in Den Haag? En gezegd ‘ho stop!! dit mag zo niet doorgaan’ nav onrust? SVB heeft alle dossiers ouder dan … jaar in een opslag. Duurt een aantal dagen voordat je iets opvraagt. Ga je/uw huiswerk doen voordat je iets meldt. Stel vragen voordat je een oordeel velt.

  Grote groet,
  Peggy Stein

 8. Peggy Stein zegt:

  Beste Boeroeng, kun je ervoor zorgen dat de heer/mevrouw Loekie onder eigen naam publiceert? Ik vind het vreemd dat hij/zij hier zo incognito kan uithalen. Kritiek vind ik niet erg maar alles zo ‘anoniem’ onderuithalen zonder vragen te stellen is belachelijk. Zo heeft de heer/mevrouw Loekie ook veel kennis van wat er gespeeld heeft blijkt uit zijn/haar opmerkingen. Groetjes, Peggy

  • Ik ben benieuwd of meneer/mevrouw Loekie nu uit de kast komt.
   Zonder dat ik Peggy wil nalopen als een hondje, heeft zij helemaal gelijk. Er zijn velen die niet weten wat een werk er is verzet door mensen die het allemaal uit liefde doen, zonder persoonlijk gewin, hoe durf je dan altijd zulk negatief commentaar te geven.

  • PLemon zegt:

   Mevr. Stein “…dat de heer/mevrouw Loekie onder eigen naam publiceert? Ik vind het vreemd dat hij/zij hier zo incognito kan uithalen.”

   In anonimiteit kun je je wat meer veroorloven en scherper uit de hoek komen.Het wordt vervelend als het ‘ad hominem’ wordt gebruikt. Het trollen is eenmaal een Internet fenomeen.

   *** Een trol (mv.: trollen) in een internetomgeving is een persoon die op Usenet, fora, websites of chatkanalen berichten plaatst met het doel voorspelbare emotionele reacties (bijvoorbeeld woede, irritatie, verdriet, of scheldpartijen – ook wel flames genoemd in internetjargon) van andere mensen uit te lokken, opzettelijk …

 9. liszy zegt:

  Beste Peggy,
  zo’n vraag aan Boeroeng kan natuurlijk niet. Er zijn vele mensen die op zijn website reageren onder een andere naam. Dat is hun goed recht en inherent aan het digitale verkeer. Het is nota bene juridisch onjuist als Boeroeng gehoor zou geven aan jouw verzoek.
  Ik sta achter Loekie als hij stelt dat hij moeite heeft met “De Indische Gemeenschap” die onrust ervaart. Ik voel me niet aangesproken omdat ik geen onrust ervaar. Ik ga gewoon door met mijn leuke bezigheden. Beter was het om in het artikel te schrijven: dat er vele mensen binnen de Indische Gemeenschap onrust ervaren.

  Verder wil ik graag mijn kant van het verhaal vertellen over de procedure inzake de Backpay-aanvraag.
  Vanaf het begin ca. maart 2016 heb ik steun gekregen van jou en Ton te Mey maar ook vanuit de TFIR. In augustus 2017 werd ik opeens in een digitale groep gezet door Ton te Mey met het verzoek om niet meer naar buiten te treden. Terwijl er andere leden van die groep waren die dat wel deden. Ik wilde al verder gaan met het kantoor van mevr. Zegveld dus heb ik de samenwerking met jou en Ton te Mey beeindigd. Maar de samenwerking met de TFIR bleef altijd doorgaan.
  Mijn advocate wilde graag een copie van een brief die in het bezit van Ton te Mey was. Dit i.v.m. het komende Hoger Beroep. Kreeg ik dus niet omdat ik aan de voorwaarde van Ton moest voldoen. Ton stelde dat ik alle berichten die ik naar buiten zou brengen, moest doen namens de Indische Gemeenschap. Dit terwijl hij wist dat ik de procedure ben ingegaan omdat ik het oneerlijk voor mijn vader vond en vind. Ik heb dus geweigerd en dus geen copie van die bewuste brief. Maakt niet uit we gingen gewoon verder met het voorbereiden van het Hoger Beroep.

  Wat mij betreft komt alle lof m.b.t. het voorbereiden van mijn Hoger Beroep aan Hana v. Ooijen [advocate] , Sylvia Pessireron, Griselda Molemans en overige medewerkers van het TFIR.
  De TFIR heeft mij steeds gesteund en geholpen zonder voorwaarden te stellen. Ik ben ze daar heel dankbaar voor. De uitspraak van het Hoger Beroep is dus over 6 weken.

  Ik heb me zo voorgenomen om geen negatieve reacties op de website van Boeroeng te plaatsen. Lukt me dus niet en ik moest van mezelf bovenstaand verhaal schrijven omdat oneerlijkheid he,
  daar kan ik niet zo goed tegen.

  Groet,
  Liszy.

  • Peggy Stein zegt:

   Hieronder de brief waar je op doelt Liszy:

   Beste Peter, Peggy, Henk, Boudewijn en Liszy Jonker,

   Gezien de uitspraken van de verschillende rechtbanken. Wil ik een ieder vragen alles omtrent deze rechtszaken gezamenlijk te behandelen, en een eenheid te vormen.

   Als we iets willen bereiken in verdere ontwikkelingen is eenheid noodzakelijk, anders worden we allemaal uitgespeeld door de politiek.
   Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we dit alleen bekend maken in overleg met hier boven genoemde personen.

   Communicatie naar buiten in welk medium of welke manier dan ook is ongewenst en kan de Indische Kwestie en uw belang alleen maar schade toebrengen.
   Indien er informatie nodig is ben ik bereid die te verstrekken.
   Mogelijke duidelijke communicatie tussen ons als groep, dit kunnen we bespreken.
   Binnenkort komt er een besloten E-mail beschikbaar voor ons als groep om goed te kunnen overleggen .
   Ik stel voor dit voorlopig te laten lopen via mijn E.mail adres
   anton@telfort.nl
   Gaarne een bevestiging van de goede ontvangst en ondersteuning.

   Met vriendelijke groet en een prettige vakantie
   Anton te meij
   ——–

   Mijn reactie nav je melding dat je zonder ons doorgaat:

   Dag Liszy,

   Dank voor je mail. Het was een genoegen om me hiervoor in te zetten, met name omdat het voor iedereen belangrijk is en ook omdat mijn opa bij jouw vader in het kamp heeft gezeten. Geen toeval.
   Rest mij je alle succes te wensen voor jullie en daarmee voor je vader die helaas niet meer leeft. Opdat het recht mag zegevieren. We komen elkaar vast wel weer tegen. Hopelijk om te proosten op de goede afloop van alles.

   Grote groet,
   Peggy

   ——–

   Op 15 sep. 2017, om 10:36 heeft lisjonkers het volgende geschreven:

   Hallo allemaal,

   ik heb Ton vanochtend telefonisch al op de hoogte gebracht maar ik heb besloten dat ik gebruik ga maken van de diensten van het kantoor van mevr. Zegveld. Dit inzake mijn Hoger Beroep in Utrecht.

   In overleg met Ton is besloten dat ik geen gebruik meer maak van zijn diensten en ook niet van de diensten van Peggy Stein. Zij waren mijn
   getuige-deskundigen bij de zitting in Den Haag.

   Iedereen heel veel succes en groet,
   Liszy Jonkers.

   ——–
   citaat van je in een van de gesprekken; ‘ik wil niet de ellende van de hele indische gemeenschap op mijn nek nemen’.

   Dat doen wij graag Liszy, en ook TFIR en alle anderen.

   Gr. Peggy

 10. Henriette van Raalte zegt:

  Mijn vader kreeg nooit iets uitbetaald. Hij was jurist bij het Gouvernement in Buitenzorg, toen de oorlog uitbrak, moest hij onder de wapenen. Na 8 maart 1942 werd hij Japans krijgsgevangene en mijn moeder en drie dochters gingen naar drie verschillende kampen. Wij ontmoetten hem in december 1945 – na vier jaar – in Singapore toen we met de Nieuw Amsterdam naar Europa gingen.

 11. Henriette van Raalte zegt:

  Ik heb de commentaren gelezen, en heb spijt dat ik aan de oproep ‘Kamerleden benaderen’ gevolg heb gegeven.

 12. liszy zegt:

  Nee, die brief bedoel ik niet. Ik heb gezegd dat ik niet de persoon ben die de hele Indische Gemeenschap op mijn schouders kan nemen. Sta ik nog steeds achter. Anders was ik misschien eerder met de procedure gestopt gezien de verantwoordelijkheid. Ik ben een persoon en geen organisatie. Ik had nooit van tevoren kunnen denken dat een persoon zoveel aandacht zou krijgen. Dat komt de zaak ten goede. Ik kijk met voldoening terug. En o ja, ik heb alles uit mijn eigen zak betaald. Daar sta ik nog steeds achter. Maar het was niet goedkoop. Ik ga op mijn eigen manier met de Backpay om en jij op jouw manier. Prima toch? Dat is nu democratie. Net zoals dat iedereen mag reageren op de website onder een andere naam.
  Groet,
  Liszy.

 13. Henk Harcksen zegt:

  Geachte mevrouw Jonker, Het is uw goed recht om op te komen voor het onrecht dat uw vader is aangedaan. Ik wens u daar in al het succes van de wereld. Wat ik jammer vind dat ‘het uit eigen zak betalen’ zoals u dat formuleert niet geld voor de adviezen die Ton te Meij en Peggy Stein in een eerder stadium u hebben gegeven. Daarnaast heeft Ton te Meij tijdens de zitting zelf nog vragen van de rechter beantwoord. Net als u vind ik dat het volledige verhaal verteld kan worden, vriendelijke groet, Henk Harcksen.

 14. Jan A. Somers zegt:

  Ik vind die procedures waarover ik hier lees. prachtig. Is er al een ‘officiële’ achtergrond voor gevonden? Volgens mij zou het IP zich hierover hardop moeten uitspreken. Dan zou er een petitie voor de Kamer (niet alleen Kamerleden!) kunnen komen. Aanbieden op het Plein met de pers erbij. Maar wel eerst goed nadenken over de tekst. Ze moeten het snappen!

 15. Henk Harcksen zegt:

  Geachte heer Somers. Stel dat er hoorzittingen worden georganiseerd door de Tweede Kamer over de periode 17 augustus 1945- 27 december 1949. Vervolgens worden publicisten uitgenodigd om hun zegje te doen. En stel dat u wordt uitgenodigd, zou u dan op die invitatie ingaan ?

  • Jan A. Somers zegt:

   Waarom ook niet? Maar wel een hoorzitting van de Kamer. Daar is overigens niet zoveel ruimte voor ‘zegje doen’, en als ik de discussie hier zie, zijn er mensen die er meer van afweten dan ik. Ik doe meer aan gebeurtenissen in een tijdlijn, en niet aan recht voor gerechtigden. Daarvoor moet je goed in de materie zitten. We moeten oppassen met diverse monden te spreken. Voor mij is het een beetje ‘rommelig’ geworden met al die benamingen, laat staan voor de Kamerleden. Mijn Zeeuws meisje gaat wel naar de publieke tribune. Samen meer valide, de lamme leidt de blinde. Als ik naar rechts val, valt zij naar links. Is het overigens niet nuttig bij de grote onderzoeksgroep na te gaan hoever zij bijdragen hebben ontvangen? En wat zij al weten? Dat zijn de mensen met een ‘positie’ in de transitie Indië > Indonesië.

   • Henk Harcksen zegt:

    dank voor uw reactie, ik ben getroffen door uw bijdragen op Javapost, de Werfstraat en wat u meemaakte, dat is de achtergrond van mijn vraag, ik heb een aantal keren D66 benaderd na een artikel en oproep van joerd Sjoerdsma, zoals veel Haagse zaken, het kwam er niet van: Van: Hooff van S.
    Verzonden: woensdag 23 november 2016 16:43
    Aan: ‘Henk Harcksen’
    Onderwerp: RE: Hoorzitting Indonesie koloniale geschiedenis
     
    Beste Henk Harcksen,
    Dank voor uw bericht.
    Het klopt dat Sjoerd Sjoerdsma het initiatief heeft genomen tot een hoorzitting over dit onderwerp.
    Dat verzoek is ook gesteund door een meerderheid van de partijen in de Kamer. Echter, er is ook afgesproken om deze hoorzitting pas te houden nadat een reactie is ontvangen van het kabinet op het proefschrift van Remy Limpach (zijn boek ‘De brandende kampongs van Generaal Spoor’).
    Naar ik heb begrepen komt die kabinetsreactie half december. Wij zullen ons er voor inzetten dat de hoorzitting nog voor het verkiezingsreces plaatsvindt (dat vanaf 15 februari is). Echter, ook hiervoor zijn we afhankelijk van steun van andere partijen, dus ik kan niet met zekerheid zeggen dat dit ook echt gebeurt.
    Erop vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
     
    Met vriendelijke groet,
    Stijn van Hooff
    Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie D66
    Plein 2 / Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

 16. liszy zegt:

  Beste Henk Harksen, ik heb gratis juridische hulp gekregen van de Tfir en van Peggy Stein en Ton te Mey. Voor de 1e zitting. Ik ben hen daar dankbaar voor. Dat was ook de deal anders hoefde ik hun hulp niet. Trouwens ze wilden me heel graag gratis ondersteunen. Met de Tfir ben ik verder gegaan tot aan het Hoger Beroep. Tijdens de zitting van het Hoger Beroep werden er veel vragen gesteld aan mij. Tijdens de zitting werd de samenwerking besproken met het Indisch Platform toen heb ik aan de rechters gevraagd of Ton te Mey iets mocht zeggen. Hij zat op de publieke tribune, dan mag je nl. niets zeggen. Ton te Mey wilde graag iets zeggen. Dat heeft hij gedaan. Zo is het gegaan. Ik was erbij. Ik probeer nl. positieve hulp te gebruiken. Ik keur uw opmerking af waarom ik niet betaald heb aan de van tevoren afgesproken gratis juridische hulp. Het raakt kant noch wal. Nogmaals de TFIR heeft mij ook gratis juridische hulp verleend. Zo’n opmerking van hen krijg ik niet. Terwijl de TFIR mij maanden langer gratis juridische hulp heeft verleend. En ook nu krijg ik van hen veel positieve ondersteuning. Weet je, na zo’n krantenartikel komt er veel op je af? Ben ik blij met de TFIR.
  Groet,
  Liszy.

 17. Henk Harcksen zegt:

  Er is nu duidelijkheid, leg mij geen woorden in mijn mond al zou ik van mening zijn dat u betaald zou moeten hebben voor de adviezen van Ton te Meij en Peggy Stein, dat is niet het geval. Dus nogmaals: succes mevrouw Liszy Jonker.

 18. Boeroeng zegt:

  LAATSTE NIEUWS BACKPAY!

  06-12-2017 / Procedure Vergadering Commissie van VWS

  In de Procedure Vergadering van de Commissie van VWS vanochtend is bij de rondvraag door mevrouw F. Agema onze brief over uitstel sluitingsdatum Backpay aanvragen tot 01-01-2020 ingebracht en besproken. De ‘wet’ loopt nu nog door tot 1 januari 2018. De Commissie heeft besloten de nieuwe Minister Hugo de Jonge te vragen nog vóór de begrotingsbehandeling van VWS hierover een beslissing te nemen. Dit ter voorkoming van extra A.O. vergaderingen en mogelijk in te dienen moties. De begrotingsbehandeling van VWS vindt plaats in de loop van volgende week.
  Indisch Platform 2.0 #indischekwestie
  ————————————————
  http://deindischekwestie.nl/nieuws/

  • Loekie zegt:

   Zo zie je maar wat de PVV van broeder Wilders kan betekenen.

   • Bert zegt:

    Effe je geheugen opfrissen Loekie ,in 2011 stemde de PVV ( toen nog in een gedoogconstructie met VVD en CDA ) TEGEN een voorstel om de Indische kwestie op regering niveau of zoiets te behandelen,nu zitten ze niet gebakken aan het kabinet blazen ze plots een andere kant op ,opportunisme ten top !

 19. Bert zegt:

  De PVV wilt een bedrijfseconomische politiek voeren ,die behoorlijk links is ,alleen maar om hun houding t.o.v buitenlanders worden ze als rechts beschouwd ,nou mag ik Wilders wel ( ook vanwege enige Indische connecties ) maar er zitten daar ook wel enige “” foute types “” maar ja bij welke politieke partij niet ? De meest foute types vind je bij het CDA ,die lui bidden eerst tot GOD ,jatten dan je portemonnee en vragen dan GOD om vergiffenis …….maar euh daarmee heb je,je portemonnee nog niet terug .Dat jullie steun vragen bij de PVV ,waarom niet ? Veel Molukkers en Indo,s stemmen op hun ( not me )

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.