Racistische Airbnb-host krijgt boete nadat hij Aziatische gast weigert

Een racistische Airbnb-verhuurder in de Amerikaanse staat Californië moet een boete van 5.000 dollar betalen, en verplicht een cursus over Aziatisch-Amerikaanse relaties volgen. Ze is hiertoe veroordeeld nadat ze de reservering van de 26-jarige Dyne Suh annuleerde, vlak voordat zij zou arriveren.Dit is de eerste keer dat een Amerikaanse Airbnb host op deze manier is gestraft voor discriminatie. Uit onderzoek is gebleken dat discriminatie bij het goedkeuren van boekingsverzoeken regelmatig voorkomt op de verhuur-app. De Morgen

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

28 reacties op Racistische Airbnb-host krijgt boete nadat hij Aziatische gast weigert

 1. Wal Suparmo zegt:

  Terwijl in dezetijd rasdiscreminatie niet meer balankrijk is dan geloof discriminatie.

 2. Loekie zegt:

  Er is een uitbater van iets en die zegt: dit is mijn business, door mijzelf met veel geld en hard werken opgezet en ik wil het runnen zoals ik het wil. Dat betekent onder meer dat hierbinnen niet wordt gevloekt, niet wordt gerookt, dat er cash wordt betaald, dat het na 22.00u stil is en nog een paar van die zaken. En verder betekent dat ook dat ik geen mensen toelaat die ik niet mag. Ik ben hier de baas en ik bepaal wie wel en wie niet.
  Zegt de buurman van de uitbater: dat is fout gedacht van jou. Zeker, het is jouw zaak, jij mag de huisregels opstellen, maar jij bepaalt niet wie er wel en wie niet jouw zaak mag betreden. De wet zegt dat jij iedereen in jouw zaak moet toelaten. Doe je dat niet dan discrimineer jij.
  Zegt de uitbater: het is &^%!!@ mijn zaak. MIJN business en de wet zal mij even vertellen dat ik maar iedereen moet toelaten!? Dat bepaal ikzelf en niets en niemand anders!
  Zegt buurman: niemand is ooit eigen baas! Altijd ben je verplicht mensen die jou onwelgevallig zijn toe te laten. Dat geldt voor jou, voor kerken, bussen, bioscopen, restaurants, scholen, noem maar op. Je mag iemand alleen wegsturen als zij zich niet aan jouw huisregels houden.
  Zegt uitbater: maar ik heb mijn zaak niet opgezet voor hen die ik niet mag, die ik niet moet. Ik heb daar nu eenmaal ideeën over! Mag ik alsjeblieft?
  Zegt buurman: nee dat mag je niet. Zulke ideeën mag je niet hebben.
  Zegt uitbater: mag ik ze niet hebben of mag ik niet uiten?
  Dat weet ik allemaal niet zo precies, zegt de buurman. Ik weet niet of je denkvrijheid hebt. Misschien wel, als je maar niet laat zien wat je denkt.
  Laat maar zitten, zegt de uitbater. Ik snap heus wel wat je zegt en hoe de wet is en zo. Als men ook maar begrijpt dat discriminatie of hoe men het noemen wil, zoals alles, verschillende kanten heeft en dat die kanten zijn afgeplakt zodat er geen licht doorheen komt.

  • PLemon zegt:

   @Loekie “discriminatie heeft verschillende kanten ”

   En of, zelfs bij een positieve voorkeur uiten voor ‘achtergestelden’ kun je in de fout gaan.

   *** Politie slaat door met positieve discriminatie’

   Er is opnieuw stevige kritiek op het diversiteitsbeleid van de politie. Aanleiding is een Amsterdamse vacature waarin de politie op voorhand een chef selecteert op ‘kandidaten met een andere achtergrond’. Hoogleraren arbeidsrecht noemen dat in strijd met Europese regels.
   http://www.ad.nl/nieuws/enlsquo-politie-slaat-door-met-positieve-discriminatieenrsquo~a0ef5edc/

   • Boeroeng zegt:

    Meer agenten met ook een niet-nederlandse achtergrond is meer kwaliteit in huis halen.
    De kwaliteit is het tegenwicht in eigen kring om discriminerende autochtone agenten bij te stellen. Het is ook een tegenwicht voor het publiek, dat die meer ziet dat niet-blanke mensen ook maar gewone agenten kunnen zijn en niet perse criminelen.
    De bevolking met ook een niet-nederlandse achtergrond is gemakkelijker te bereiken door agenten uit eigen kring. Die kennen de taal, de gewoontes, de gevoeligheden.
    Die denkfout van de hoogleraren is dat men die kennis en vaardigheden niet erkent als kwaliteit.

    Max Daniel, politieman van Indische afkomst steekt zijn nek uit: artikel en artikel.

    Nu gebeuren ook in Nederland dagelijks dit soort discriminerende dingetjes als in het artikel.
    Maar men merkt het niet of men wilt het niet merken .
    Na de brexit-uitslag in de UK is er een toename van agressie tegen mensen met een buitenlandse afkomst gemeld in de UK. Discriminerende lieden voelen zich gesterkt door de stembusuitslag.

    • Loekie zegt:

     …”door agenten uit eigen kring”.
     Dat is een van de kernpunten. iedereen weet wat hier wordt bedoeld en dat het een goede gedachte is.
     Tegelijkertijd echter wordt dus erkend dat er zoiets bestaat als ‘eigen kring’ en dat binnen die kring een bepaalde cultuur bestaat. En binnen die cultuur worden bepaalde zaken niet geaccepteerd. Door er nu agenten uit die kring erop af te sturen, hoopt men escalaties te voorkomen.
     Ofwel: onderscheid, verschillend zijn, anders zijn enz. wordt erkend en geaccepteerd…en wordt benaderd door het inzetten van mensen en middelen uit ieders kring. Een Hollandse agent komt dus “nooit” meer in die kringen…..Is dit nu iets wat lijkt op wat T. Baudet bedoelde met homeopathie?

    • Boeroeng zegt:

     Het is aan de politiechefs een beleid uit te stippelen.
     Als te weinig Hollandse agenten in contact komen met publiek van ook niet-nederlandse afkomst , dan moet het korps dat bijstellen. Andersom ook.
     Dat is de situatie bekijken van korps tot korps, van gemeente tot gemeente.
     Dat is achterstanden wegwerken en daarmee integratie bevorderen.

     Die uitspraak van homeopathische verdunning van Baudet ging erover dat hij daarin impliceert dat een weinig vreemdeling ( paar druppels=homeopatische methode) een gevaar is voor de Nederlandse identiteit
     Hij is zelf zo’n verdund vreemdelingnazaat, dus hij bewijst zijn onzin door zichzelf te zijn.

    • Loekie zegt:

     Jawel, maar homeopatische verdunning zou je ook kunnen zien in het kader van het inzetten van agenten van allochtone afkomst in eigen kring.
     Hollanders en hun Hollandse wetten en regels zijn in ‘eigen kring’ niet altijd vanzelfsprekend en door die Hollandse wetten en regels door iemand uit eigen kring te voorzien van een eigen laagje e.d. is er misschien geen sprake van verdunning, maar wellicht wel van homeopatische aanpassing.
     De vraag is nu of zulk een aanpassing kwalijk is of niet indien daarmee de boel leefbaar blijft.

    • Boeroeng zegt:

     Loekie,
     Een politieman moet de wetten en zijn opdrachten uitvoeren.
     Of die wetten wel of niet in bepaalde kringen begrepen worden.

    • Ron Geenen zegt:

     @Een politieman moet de wetten en zijn opdrachten uitvoeren.
     Of die wetten wel of niet in bepaalde kringen begrepen worden.@

     Eerste zin klopt, maar ik vul er achter aan——-, ongeacht wie de personen in kwestie zijn en met wie hij/zij heeft te maken.
     Tweede zin die bepaalde kringen willen in NL wonen en als ze het niet (of niet willen) begrijpen, is niet het probleem van de politie.
     Ik maakte een keuze om in Ca te gaan wonen, leven en werken. Om geen problemen te krijgen en succes op te bouwen, is de eerste vereiste dat ik van dag een mij volledig aan mijn omgeving aanpast en nergens mee bemoeit. Na een paar jaren en meer kennis, ging ik mij meer profileren.
     Elke emigrant hoort zich aan te passen en heeft niet het recht om te proberen zijn omgeving te veranderen. De meeste Indo’s in CA zien dat zo.

    • PLemon zegt:

     @Boeroeng ” Baudet is zelf zo’n verdund vreemdelingennazaat ”

     Ook wel vreemd in het verhaal van dhr Daniel is dat voorbijgegaan wordt aan het feit dat je met een gemengde afkomst makkelijker en beter kunt verplaatsen in de denk- en culturele wereld van blank en gekleurd. Baudet is hierin niet en Daniel juist wel neutraal. Daarom ligt het voor de hand dat zelfs de geassimileerde vreemdeling generaties lang een vreemde eend in de bijt blijft. Een mens handelt vanuit z’n emoties en stuurt dat rationeel bij met in de maatschappij vaak vergeefs met regeltjes en politieke correctheid.

     *** Max Daniel (58). Van de mensen in de hoogste politieleiding – de zogeheten Top 61 – is de Nederlands-Indische Daniel de enige met een niet-westerse achtergrond. (Op 1,5-jarige leeftijd migreerde Daniel met zijn ouders naar Nederland. Hij groeide op in Oosterbeek tussen allochtone kinderen. Zijn afkomst speelde nooit een rol, zegt Daniel. Totdat hij in 1976 bij de politie ging werken.)

    • Pierre de la Croix zegt:

     Reactie op PLemon 16 juli 2017 om 12:47 over Indische politieofficier Daniël.

     Iemand met een Indische achtergrond die bovendien als peuter van anderhalf met zijn ouders “repatrieerde” kan je toch moeilijk betichten van een niet westerse achtergrond, ook al groeide hij in Oosterbeek op tussen allochtone (van waar kwamen die?) kinderen.

     Pak Pierre

    • PLemon zegt:

     @Pak Pierre “peuter van anderhalf met zijn ouders “repatrieerde” kan je toch moeilijk betichten van een niet westerse achtergrond, …”

     Tja opeens is de grensdatum van de overdracht niet meer bepalend of de ‘europeaan’ in de gordel toch nog op het Nederlands grondgebied werd geboren en daarmee een authentieke Nederlander was. Maar hierin is duidelijk een fout geslopen omdat wij ‘ allochtonen met een westerse achtergrond’ voor de CBS statistieken zijn.

     *** Een westerse allochtoon is iemand van wie ten minster één ouder is geboren in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, of Indonesië of Japan. De voormalige koningin Beatrix, maar ook haar zoon Willem-Alexander zijn volgens deze definitie dus (tweede generatie) westerse allochtonen. Hetzelfde geldt voor Geert Wilders, wiens moeder in Indonesië werd geboren.

     https://ewoudbutter.wordpress.com/2016/06/16/hoeveel-allochtonen-wonen-er-in-nederland/

    • Boeroeng zegt:

     Volgens de CBS-definities zijn Maxima en haar kinderen niet-westerse allochtonen.
     Poetin is vlg CBS een westerse allochtoon. Humberto Tan niet-westers.
     Die indeling van CBS klopt niet. Die termpjes passen niet bij de werkelijk culturele afkomst .

     Max Daniel heeft uiteraard een westerse achtergrond en een niet-westerse achtergrond.
     Das logisch voor een indo

     En zoals de meeste Indische jongens van zijn generatie in Nederland is hij gewoon Nederlander. Objectief en subjectief. De kwaliteit van Max als politieman is dat hij makkelijker verder kijkt dan zijn eigen kringen,
     Indisch-Nederlands en Nederlands.

    • Loekie zegt:

     Boeroeng, de agent moet de wet uitvoeren. Natuurlijk. Maar het gaat, in het kader van dit onderwerp, erom hoe hij dat doet. Bijvoorbeeld: jaren 50, vechtpartij Hollandse en Indische jongeren. Indische agent erbij. Wat is er gebeurd, vraagt hij. Een Indische jongen antwoordt; die soendel keek naar mij. Toen liep ik op hem af en toen zei hij: wat wil je blauwe?! Toen heb ik hem gemept en daarna deed iedereen mee. De agent zei: je moet niet zo. je weet hoe Hollanders kunnen zijn, ze bedoelen het niet altijd kwaad. Direct meppen is hier niet gewoon. Ga maar naar huis. En tegen de Hollandse jongens zei de agent: ga jij ook maar naar huis en de volgende keer niet meteen schelden.

     Gaat er dus om dat de vrede wordt bewaard/hersteld, ook de Indo begrip te tonen en hem te laten weten dat ook Indische agent weet hoe de Hollanders zijn.

     Vertaal dit alles naar de vraag waar de grens ligt tussen het respecteren van ieders eigen kring en het begin van discriminatie.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Maxima en haar kinderen niet-westerse allochtonen” Is dat zo? Ik dacht dat Argentinië wordt gerekend tot de Westerse landen?

    • PLemon zegt:

     @Hr J.Somers “Argentinië gerekend tot de westerse landen”

     Latijns-Amerika is geen westers gebied ondanks de historische westerse immigratiegolf. Een CBS gril, want zie Indonesië en Japan.

     ***Een niet-westerse allochtoon is iemand van wie ten minste één ouder is geboren in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije. Tot deze groep behoort koningin Maxima (eerste generatie niet-westerse allochtoon), maar ook Amalia, de Nederlandse kroonprinses en toekomstige koningin is een (tweede generatie) niet-westerse allochtoon.

    • Jan A. Somers zegt:

     Ik blijf leren. Bedankt!

    • Arthur Olive zegt:

     Het voorbeeld van de heer/mevr. Loeke gaat alleen op als de politie met jongeren moet omgaan zoals in de Jaren 50 met de Hollandse en Indische vechtpartijen.
     Tegenwoordig hebben we meer geharde criminelen die niet verandered kunnen worden.
     Een agent van een racial minority zal zoveel mogelijk niet willen verschillen in doen en laten van de anderen. Hoe verklaren we anders het feit dat in de VS meer Zwarten worden gedood door zwarte agenten dan door blanke.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Iemand in een bepaalde functie aanstellen puur vanwege haar/zijn etnische achtergrond, geslacht of seksuele voorkeur lijkt mij zeer onwenselijk.

    Als in de politierangen de autochtone witneus (Hollander, Gelder, Fries, Westfries, Limburger, Brabander, Kruikenzeiker, Kattenmepper, Mokumer, Drent, Tukker, etc.) oververtegenwoordigd is, dan moeten niet met alle geweld personen uit de ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen worden aangenomen als deze zich niet voor de functie kwalificeren, in modern jargon “als zij niet alle vereiste competenties in huis hebben om de job naar behoren uit te voeren”.

    De betere oplossing is dan, zo lijkt mij, om die witte oververtegenwoordigde macht bij de politie nog bewuster dan anders te maken van het feit dat zij er is voor ALLE mensen in de samenleving, wit, groen, geel of blauw. Onze samenleving heeft niets aan kneuzen bij de politie die slechts zijn uitverkoren omwille van hun achtergrond.

    Ikzelf zou het in mijn werkzame leven niet leuk hebben gevonden als ik ergens zou zijn aangenomen of voorgedragen voor promotie puur en alleen vanwege het feit dat een kleurling op de betreffende plek wel goed zou zijn voor het imago en de statistiek.

    Pak Pierre

 3. Jan A. Somers zegt:

  Een ondernemer zoals een B&B maakt zijn eigen regels. Alles mag, zolang dat binnen de wet blijft. Maar ik heb begrepen dat hij lid is van Airbnb, hij moet dan ook de regels van Airbnb aanhouden. Die ken ik (uiteraard) niet.

  • Arthur Olive zegt:

   De 1968 en 1988 Fair Housing Act in California verbied discrimminatie voor huur of verkoop in onroerende goederen, doet er niet toe wat de regels van Airbnb zijn.
   Sommigen maken gebruik of misbruik met de huur van huizen of apartementen.
   bv Een organisatie koopt een flat in een dure blanke buurt en verhuren het voor een prikje aan een stereo type zwarte familie. Vele blanke medebewoners van het flatgebouw verkopen hun flat met verlies (white flight) aan dezelfde organisatie zonder het te weten. De zwarte familie gaat naar een volgende project en de flats worden verkocht met winst.

   • Ron Geenen zegt:

    @Een organisatie koopt een flat in een dure blanke buurt en verhuren het voor een prikje aan een stereo type zwarte familie. @

    Die geintjes werden uitgehaald in de 60 en 70 jaren. Intussen heeft de wet ingrepen. Een grote makelaar met wel een 20-tal kantoren verspreid over SoCal werd daarvoor veroordeeld.
    Kent U de naam van Herbert Hawkins nog? Die zaak bestaat al jaren niet meer. De NAR (National Assoc. of Realtors) en the CAR (California Assoc. of Realtors) hebben daar paal en perk voor ingesteld. Trouwens iedere plaatselijke Real Estate Board heeft diverse Committees. Een er van is een Grievance, die klachten behandelen en het recht van spreken hadden. Heb zelf enige ervaring mee door een dame aan te klagen, die daardoor haar license voor een half jaar verloor en het volgende jaar onder toezicht werd gesteld.

 4. Huib zegt:

  De dame in kwestie van die Airbnb schijnt in ieder geval een toonaangevend lid van Groen Links te zijn en de man vermoedelijk ook.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.