Gezamenlijk Indonesisch-Nederlandse geschiedenis schrijven?

historibersama schrijft
Recent vond in het kader van het Holland festival een lezingenavond plaats over het gedeelde Indonesisch-Nederlandse verleden in De Balie in Amsterdam, getiteld “Geschiedenis schrijven. Voorbij de VOC-nostalgie”.

Volgens Lizzy van Leeuwen is de Nederlandse omgang met het koloniale verleden ronduit problematisch. (…) Tegelijkertijd blijven Nederlandse historici zeggenschap claimen over de geschiedschrijving van Indonesië, voortbouwend op een traditie die het kolonialisme vergoelijkt en het kritische werk van Australische en Amerikaanse collega’s negeert.

De Indonesische schrijfster Ayu Utami benaderde het gedeelde Indonesisch-Nederlandse verleden vanuit een heel andere hoek.
(…)
Met dit verhaal riep Utami op tot een meer “humanistische” kijk op het gedeelde Indonesisch-Nederlandse verleden. Volgens haar is het huidige geschiedbeeld in Indonesië te zwart-wit en is er nauwelijks ruimte voor nuance. En dat terwijl Indonesië in grote mate bepaald is door het koloniale verleden.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

35 reacties op Gezamenlijk Indonesisch-Nederlandse geschiedenis schrijven?

 1. Wal Suparmo zegt:

  De geschiedenis door door de WINNER gemaakt.Opzetelijk of niet. Dat is door de Indonisische historycie de nog Hollandse boeken kunnen lezen zo wel van niet.Een voor beeld( zum bleispliele). De overhand is gemaakt meer naar de kant van de physieke( millitaire) stijd voor de onafhankelijkheid van de Rep..Indonesia terwijl de Rep Yogya niet meer bestaat( non existant any more) door de OPERATIE KRAAI) Maar meer door de o.a. de weigering van de Marshall plan door Amerika en bemoeing van de VN met hun KTN( DRIE LANDEN COMMITEE).En ook diplomatieke erkening van vele landen,..Zelf met de TIJDSTIP van de zo’n belanrijke PROCLAMATIE dat nog tijdens de NOG geldige JAPANSE(Tokyo) TIJD en JAARTAL(Showa).Wordt zomaar KLAKKELOOS in de tegenwoorige of Javatijd overgenomen.

  • Jan A.Somers zegt:

   “nog tijdens de NOG geldige JAPANSE(Tokyo) TIJD en JAARTAL(Showa).” Vergeet niet dat die proclamatie tot stand kwam met behulp van schout-bij-nacht Maeda, die zorgde voor vertalingen, vermenigvuldiging en verspreiding. En Maeda moest ook steeds met één oog naar zijn bazen en collega’s kijken, kijken zoals veldmaarschalk Terauchi, generaal Yamamoto, en generaal Nisjimoera.

   • Wal Suparmo zegt:

    De basen van Maeda zijn die generaals niet want Maeda is van de GAIKUN of Zeemacht en just geen enkel macht heeft over Java en Su
    marta dantonder de Reikukun of Landmacht is..Dat is het misschien de reden dat ij de Indonesisiche nationalisten had geholpen om die generaals te dwarsbomen.Omdat de Japanse militare macht nog in fulltact was.

 2. George zegt:

  History is a nightmare from which I am trying to awake.

  • Peter van den Broek de andere generatie zegt:

   George kan wel gelijk hebben dat “history is a nightmare”, want SBN Maeda had als Liaison- en Marine-officier veel bazen.

   Vooral Nederlandse Geschiedenisbronnen geven bovenstaand rijtje aan: veldmaarschalk Terauchi, generaal Yamamoto, en generaal Nisjimoera. Dat berust deels op verwarring, deels op het papegaai- of klooi-maar-wat-aan-effect.

   Generaal Yamamoto is eigenlijk Admiraal Isoroku Yamamoto, de ontwerper van de aanval op Pearl Harbour . Generaal Nishimoera is wellicht de Vice-Admiraal Shoji Nishimoera (zie Javazee).
   Lijkt mij ook logisch dat bij een marine-officier als Maeda (SBN) zijn bovengeschikten ook van de Marine zijn. Een bijkomend detail is dat Yamamoto in 1943 en dat Nishimoera in 1944 sneuvelden.

   De vraag is nu wie op 17 Augustus 1945 de marine-bazen van SBN Maeda waren?
   Het is daarbij vaak niet over de grens in de archieven neuzen, maar met beleid in de archieven op het internet rondkijken, wat kennis van de maritieme geschiedenis van Japan is van essentieel belang.

   • Jan A.Somers zegt:

    Niks klooi maar wat aan. Ik zal maar weer eens (uit mijn studie, nog in WP!) wat selecteren, kopiëren, plakken doen, had u al lang zelf kunnen lezen:
    Op 15 augustus, nadat zij gehoord hadden van de Japanse capitulatie, bezochten Soekarno, Hatta en Soebardjo schout-bij-nacht Maeda die echter nog geen bevestiging van de capitulatie had ontvangen, en hen aanspoorde tot voorzichtigheid. Hatta nam het initiatief tot het opstellen van een concept-onafhankelijkheidsproclamatie welke hij die avond aan Soekarno en de volgende dag aan de bijeengeroepen commissie zou voorleggen. Enkele in Batavia aanwezige leiders van jongerengroepen waren door hun relaties bij het persbureau Domei op de hoogte gebracht van de toespraak van Hirohito. Nadat zij van Soebardjo hadden vernomen van het voornemen op 16 augustus met de voorbereidingscommissie te overleggen trokken zij naar de woning van Soekarno om hem over te halen direct, op eigen gezag, de Republiek uit te roepen. Soekarno en Hatta weigerden waarop de jongeren de emotioneel verlopen samenkomst verlieten. Naar hun eigen mening genoten de jongerenleiders te weinig bekendheid om zelf de onafhankelijkheid uit te kunnen roepen. Besloten werd Soekarno en Hatta verder onder druk te zetten en hen daartoe te ontvoeren naar de Peta-kazerne in Rengasdengklok ten oosten van Batavia. Daar had de Peta-commandant de aanwezige Japanners gearresteerd en de rood-witte vlag van de Republiek gehesen. Soekarno en Hatta weigerden opnieuw direct de Republiek uit te roepen. Nadat de volgende ochtend, 16 augustus, hun verblijfplaats bekend was geworden zegde schout-bij-nacht Maeda toe het uitroepen van de Republiek naar vermogen te bevorderen en zijn eigen huis ter beschikking te stellen voor verdere besprekingen.
    Maeda wilde voor Soekarno en Hatta wel proberen het militair bestuur over te halen nu al de Republiek te laten uitroepen. Yamamoto had echter net uit Tokio de opdracht gekregen de status quo te handhaven en weigerde hen te ontvangen. Hij verwees Maeda naar generaal Nisjimoera, het hoofd van de afdeling algemene zaken, die met het oog op mogelijke ongeregeldheden bereid was nog diezelfde avond Maeda, Soekarno en Hatta te ontvangen. Door Soekarno en Hatta werd bij Nisjimoera aanvankelijk getracht tot het uitroepen van de onafhankelijkheid met Japanse instemming te komen, of door de nu onmiddellijk door de Japanners te installeren voorbereidingscommissie. Ook werd gedacht aan de fictie van het uitroepen van de Republiek op een datum vóór 15 augustus. Nisjimoera was wel te vinden voor het door de Indonesische leiders geopperde idee dat de Republiek -zonder zijn voorkennis- zou zijn uitgeroepen door jongerengroepen waar de Japanners geen controle over hadden. De Jong (1985) wijst er in een analyse van de gebeurtenissen op dat binnen het Japanse 16e leger sympathie bestond tegenover het Indonesische nationalisme; bovendien voelde men zich moreel verbonden aan de Koiso-verklaring in het licht van de ideologische basis van de Groot-Oost-Aziatische Gemeenschappelijke Welvaartssfeer. Ook zou een onafhankelijk Indonesië zo kunnen worden gewonnen voor een langetermijnstrategie voor de wederopbouw van het Japanse keizerrijk. Met het gedogen van de Republiek, uitgeroepen buiten voorkennis van de autoriteiten, kon zowel de morele verplichting ten aanzien van de Indonesiërs als de juridische verantwoordelijkheid tegenover de regering in Tokio worden nagekomen.
    Om drie uur ’s-nachts teruggekeerd in de woning van Maeda bleken de leden van de voorbereidingscommissie daar nog aanwezig te zijn alsmede leiders van jongerengroepen. Soekarno, Hatta en Soebardjo zonderden zich met Maeda en drie van zijn medewerkers af in de werkkamer van Maeda waar zij de tekst voor de proclamatie opstelden. Het door de jongerenleiders meegebrachte concept was voor hen onaanvaardbaar aangezien daarin de onmiddellijke overdracht van alle bestuursorganen werd gevorderd. De jongeren verklaarden op hun beurt geen verantwoordelijkheid voor de tekst van Hatta c.s. te kunnen dragen. Nadat men om vijf uur uiteen was gegaan zorgde Maeda voor de vermenigvuldiging en verspreiding in Batavia van de proclamatie die alleen was ondertekend door Soekarno en Hatta. Een grote bijeenkomst op het Ikadaplein werd door de militaire autoriteiten veiligheidshalve verboden; in een plechtigheid voor zijn huis las Soekarno aan het eind van de ochtend van 17 augustus de onafhankelijkheidsverklaring voor: (…)
    Djakarta 17-8-’05
    Wakil2 bangsa Indonesia
    Soekarno-Hatta
    Het voorlezen van de proclamatie werd voorafgegaan door het voorlezen van de enige weken eerder opgestelde inleiding tot het Handvest van Djakarta met weglating van pro-Japanse passages,(…)

   • Jan A.Somers zegt:

    “Yamamoto in 1943 en dat Nishimoera in 1944 sneuvelden.” Interessante opmerking, maar ik heb de activiteiten in augustus 1945 van beide heren echt niet zelf verzonnen. U zult onderscheid moeten maken naar voornaam. en geboortedatum/overlijdensdatum. En ff De Jong 1985 erop naslaan. En ik heb het niet over de “marine-bazen van SBN Maeda”. Maar over zijn bazen. In een militair/bestuurlijke hiërarchie kijkt men over enge grenzen van het dienstvak heen. Borneo, Celebes, de Molukken, Nieuw-Guinea en de Kleine Soenda-eilanden stonden onder bestuur van de Keizerlijke Marine, Java en Sumatra werden bestuurd door het leger, Soerabaja was als marinestad hierop een uitzondering.

    • Peter van den Broek de andere generatie zegt:

     Het bovenstaande artikel kwam hoogstwaarschijnlijk uit de Nederlandse propagandamachine , afdeling fake news om aan te geven dat de Republik Indonesia een japans maaksel was.

     De maker van het verzinsel had niet begrepen wat de functie was van SBN Maeda (liaison-officer, maar altijd een Marine-officier) en verzon zo de namen van zijn “leger” commandante.n. Admiraal Isoroku Yamamoto gesneuveld bij een vliegtuigomgeluk in 1943 en de Vice-admiraal Shoji Nishimoera bekend van de Javazee, gesneuveld in een zeeslag in Leyte in 1944.

     Ik kan er ook niks aan doen dat die twee Marine-officieren op 17 Augustus 1945 al dood waren.Natuurlijk heb ik gecontroleerd of legerofficieren dezelfde namen hadden, dus niet. Er dient wel naar de primaire bron gekeken te worden en niet klakkeloos dingen overnemen, de zgn klooi-maar-wat-aan-methode. citeren is één ding, cross-checken is iets anders, geschiedenisis en blijft een empirische wetenschap.

     Dat hele verhaal over de Proklamasie is wel de afgelikte Nederlands-centrische of koloniale versie van de gebeurtenis, faction of fake news, dhr Somers mag kiezen. .
     Laten de Indonesiers maar met hun versie komen, ze waren er tenslotte zelf bij.

     Het geeft des te meer aan dat er gezamelijk de Indonesisch Nederlandse geschiedenis “dient” te worden beschreven, “dient” als normatief begrip

    • Jan A.Somers zegt:

     “Ik kan er ook niks aan doen dat die twee Marine-officieren op 17 Augustus 1945 al dood waren.” En daarna leek het wel Pasen!
     Let niet op de typefouten, deze stukjes heb ik moeten overtypen uit mijn archief, die niet konden worden gekopieerd:
     Van een journalist, de naam weet ik niet meer:
     De vijftiende zocht Soekarno naarstig contact met de gunseikan, de Japanse bevelhebber op Java, om deze te vragen of Indonesie zich onafhankelijk mocht verklaren. Maar Yamamoto gaf niet thuis. De pemoeda’s, die elkaar ontmoetten in het huis jalan Menteng Raya 31, werden het geaarzel en gebedel moe. (…)Op een beslissend moment heeft echter de Japanner Maeda ingegrepen.
     Admiraal Maeda was de verbindingsman in Batavia tussen het Japanse leger en de Japanse marine. Hij beschikte daarvoor over de Kaigun Bufanku – een kleine staf van marinemensen, gevestigd op het Ikedaplein bij station Gambir – die hem zeer waren toegedaan. Een van Maeda’s stafleden, Nishijima Shigetada, heeft in zijn autobiografie de doorslaggevende rol van Maeda in die bewogen dagen uit de doeken gedaan. Nishijima zelf had vanaf 1937 in Soerabaya gewoond, waar hij werkzaam was in het Japanse warenhuis Chioda Hyakatten. Hij had zich het Indonesisch en Nederlands eigen gemaakt en was zich naar eigen zeggen als lid van de Japanse vijfde colonne, de dai-goretsu katsudo, voor het Indonesische nationalisme gaan interesseren. (…) De admiraal moest manoeuvreren binnen de smalle marges van de zogenaamde Koiso-verklaring. Op 8 september 1944 had de Japanse premier Koiso aan door Japan bezette landen een vaag perspectief op onafhankelijkheid aangereikt, zonder een datum te noemen. Op grond van de Koiso- verklaring had Maeda met zijn staf in oktober 1944 in Jakarta een soort kostschool opgericht voor jonge Indonesische nationalisten, Asrama Indonesia Merdeka geheten. De jongelui leerden er Japanse vechtsporten, en kregen er van leraren als Soekarno en Hatta evenals Sutan Sjahrir les in nationalisme. Maeda en zijn staf hadden daarmee vertrouwde pemoeda-leiders om zich heen verzameld.
     OP 15 AUGUSTUS wist admiraal Maeda wat de Indonesische leiders nog niet wisten: dat Japan had gecapituleerd en dat de Japanse autoriteiten van de geallieerden opdracht hadden gekregen in de door Japan bezette landen de status quo te handhaven. Hij besefte daarom dat, ondanks Terauchi’s toezeggingen, de kans op een Japans initiatief tot het onafhankelijk verklaren van Indonesie uiterst klein was geworden. (…)

     Journalistiekverslag van J. Fabricius:
     Precies op de minuut zagen wij door de open ramen twee legerauto’s het erf oprijden. In de voorste zaten de beide krijgsgevangen generaals (…). De soldaten werden in de houding gecommandeerd, maar presenteerden niet het geweer, zoals ze dat tevoren wel hadden gedaan voor de Engelse generaal Hawthorn (…) Achter hen in het marmeren trappenhuis schalde de stem van de Schotse luitenant nog, die de daar geposteerde Seaforth Highlanders het “Stand easy!”toebrulde. (…) Nagano, de ex-opperbevelhebber, was de kleinste van de twee. (…) generaal Yamamoto, een handbreedte boven zijn superieur uitrijzend en dezelfde uiterlijke kenmerken van de hoge Japanse militair volgend, volgde zijn voorbeeld. (…) Er hing een sfeer van kille vormelijkheid. Wij kenden generaal Hawthorn van enkele gemoedelijke persconferenties, maar nu was hij nog slechts Brits officier. (…) en las de aanklacht. Gij zijt opzettelijk en op oneervolle wijze tekort geschoten (…) Gij hebt gefaald op Java de orde te handhaven (…) Gij hebt zonder bedenken uw wapenen en uitrusting uitgeleverd aan de ordeloze elementen in dit land (…) In naam van de geallieerde opperbevelhebber beveel ik uw arrestatie en die van de chef van uw generale staf, generaal-majoor Yamamoto. Gij zult thans beiden uw zwaard aan mij overhandigen. Daarna zult gij per vliegtuig naar Singapore worden overgebracht, alwaar een gerechtelijk onderzoek naar uw handeling zal worden ingesteld. (…) Generaal Nagano bracht het horizontaal voor zijn gezicht en reikte het toen met gestrekte armen aan generaal Hawthorn (…) Daarna trad generaal-majoor Yamamoto naar voren, en de procedure herhaalde zich onder het geklikklak van de camera’s. (…)

 3. Wal Suparmo zegt:

  De geschiedenis in indonesia wordt gretig vervals zo als de propaganda dat de Mohammadanen het meest gedaan hebben met de strijd tegen de Hollandse kolonialen omdat de kyai’s en ulama’s altijd nummer een zijn in de opstand.Wat natuurlijk niet waar is.Want de Mohammadanen zijn niet tegen de kolonialen maar zijn tegen de GODSSDIENST wat de kolonialen mee brachten . En dat is het Christendom . Want de Mohammadanen zijn doods benaauwd voor de CHRISTENISATIE van het volk( zie de grooste bezwaar van een oprichting van een kerk) Een bewijs is dat tijdens de Japanse kolonisatie die GEEN geloof meebrachte, was er geen opstand van de Mohammadanen.De Banten en PETA opstand was heel anders.Ook de opstand van SULTAN’s,RADJA’S en ULAMA’S was alleen voor prive belang of geloofs .De ererste NATIONALE OPSTAND was door de communisten(PKI) in 1927 dat is de grote staking van trein personeel en vele van hun zijn de beruchte BOVENDIGOEL gevangenen geworden. De Indonesische communisten partij was de eerste in Azie opgericht daar de Hollander HANS SNEEVLIED in 1921 en pas de Chinese in 1923 ook door hem.
  De KARTINI VERHAAL is gemaakt door DR ABENDANON als zijde de direkteur generaal van de de OKW in verband met de ETHIESCHE POLITIEK.Want van Kartini werdt verteld dat zij ANTI POLIGAMIE is en haar levens droom is om in Holland te kunnen stuuderen terwijl ze 3de vrouw was geworden van de BUPATI van Rembang onder de mom van GEDWONGENHEID door haar vader en adat Ook gaf ze haar het gekregen studiebeurs naar Holland aan iemand anders( AGUS SALIM)..Kartini was als INTRUDER beschouwd in de KABUPATEN door de vrouwen en bij vrouwen van de bupati.Ook omdat zij in plaats van de Mohmmadaanse leer te verspreiden, juist de Hollandse taal en Hollandse gewoonten van nijverheid ( breien,haken, burduuren etc)ging ondewijzen. En DE GONG was toen zij een zoon of opvolger van de bupati kon baren wat de andere officiele vrouwen niet konden doen.De Hollandse dokter uit Semarang had 4 dagen gewacht om zeker te zijn van haar GEZONDHEID en haar tekunnen vertlaten.Maar toen hij in Semarang aankwan. kreeg hij bericht dat op[eens Kartini gestorven is.VERGIFTIGT door de JAMOES die ze gedwongen moest innemen als adat van een Javaanse vrouw?
  Zelfde historie van de oprichtin g van de Indonesische VLAG luchtvaart(GARUDA INDONESIA) wordt OFFICEEL vervalst als zijnde opgericht door de millitairen( AURI) in Burma op 26 Januari 1949 als een millitaire OUTFIT met de registratie van RI-001( natuurlijk geen civiele).Dit allmaal wegens MILLITAIRESME tijden de Suharto regiem.. Terwijl het niets mee maaken heeft met de eertste vlucht van de GARUDA INDONEIAN AIRWAY( nu Garuda indoneia) met een ICAO( INTERNATIONALE CIVIELE REGISTRATIE PK-DPD). Of tewel DEFACTO 28 Januari 1949 om de eerste presiden van de Republiek Indonesia en fam aftehalen van Jogya.Of DEJURE met de NOTARIELE ACTE van NOTARIS KADIMAN no/;136/7 ddo. 1 Maart 1950.Wat de dag van oprichting is. Tot nu toe wordt JUIST DE VERVALSE dag van oprichting geviert.En de DAKOTA vliegtuig geexibiteerd in TAMAN MINI als zijn de vliegtuig SEULAWAH ( gekocht met de fonsen van de Atjehese bevolking heeft een (oude) GARUDA logo.Terwijl het helemaal niets temaken heeft.Dit is de historische ghaos door de Indonesische historicie gecrieerd.

 4. PLemon zegt:

  Al eerder aangestipt in JavaPost

  ***Bij de zoektocht naar een meer integrale en inzichtbiedende geschiedschrijving moeten echter meerdere problemen worden overwonnen. Het woord is aan de academici.
  Door Bert Immerzeel.
  ……, de kloof tussen geschiedschrijving en geschiedenisbeleving in Nederland en Indonesië. Terwijl wíj hier al decennia bezig zijn om in het reine te komen met ons eigen koloniale verleden, heeft de Indonesische samenleving tot dusverre weinig interesse getoond in breder onderzoek. Misschien omdat dat afbreuk kan doen aan de Serajah Nasional Indonesia, de officiële staatsgeschiedenis. Misschien omdat het aanleiding zou kunnen geven voor nieuwe media-aandacht met betrekking tot de communistenmoorden in 1965. Liever niet, zo heet het. Toch valt niet aan de conclusie te ontkomen, dat het hanteren van twee totaal verschillende benaderingswijzen niet goed houdbaar is. Gelukkig zijn er aanwijzingen, dat de interesse in Indonesië voor de koloniale periode groeiende is, zowel bij historici, als bij de jongeren.
  https://javapost.nl/2015/02/05/we-kunnen-er-niet-meer-omheen/

  • RLMertens zegt:

   @PLemon; ‘hanteren van 2 totaal verschillen benaderingswijzen niet goed houdbaar is’- Waarom niet? Waarom moeten/willen wij rekening houden met de Indonesische geschiedschrijving? Wij hebben de geschiedschrijving over nazi periode toch ook niet overlegt/in samenspraak met de Duitse geschiedschrijving? En over onze Japanse periode in Indië?

   • PLemon zegt:

    @Hr Mertens. “2 totaal verschillende zienswijzen niet houdbaar”

    Tot die conclusie komt de schrijver vh artikel dhr Immerzeel en ik kan er wel in meegaan. 300 jaar aanwezigheid van Europeanen in de archipel heeft onmiskenbaar grote invloed op de doorontwikkeling ve uit afzonderlijke vorstendommentjes bestaand eilandenrijk tot een nu westers georiënteerde moderne eenheidsstaat.
    Aparte en afzonderlijke geschiedschrijving over die lange periode door Indonesië en Nederland kan worden vertroebeld door chauvinisme en ontbrekende feitenkennis.

    • RLMertens zegt:

     @Lemon; ‘vertroebeld door chauvinisme en ontbrekende feiten(!)kennis’- Dat gebeurt bij beide partijen. Echter door, bij de onze, alle feiten te benoemen kan geschiedschrijving zo objectief mogelijk geschieden. Waardoor de andere partij ( daardoor gedwongen) een zelfde weg moet bewandelen/gaan. In eerste instantie gaat het om onze geschiedenis; zoals het is geschied! Wat is daar het probleem van? Negatieve zaken erkennen, getuigt juist van morele verantwoordelijkheid van het bestaan als natie! ( dan het kenmerk te dragen van een huichelachtige natie)

    • PLemon zegt:

     @Hr Mertens ” Negatieve zaken erkennen, getuigt juist van morele verantwoordelijkheid ”

     Die worden in een gezamenlijk geschreven historie juist wel benoemd omdat beide partijen tijdens het opstellen vd tekst de gegevens ‘moeten’ uitwisselen.Minder welgevallige feiten van elkaar kunnen niet worden weggelaten.
     Of men dat aandurft moet maar worden afgewacht.

    • Ron Geenen zegt:

     Heer Lemon:
     I received many comments and/or questions regarding my articles on my website.
     Lately a young woman, Gladys, who happens to be a student in journalism and at the same time works in a business producing magazines in the city of Jakarta have asked me the following question.
     I have promised to give her an honest answer.

     Her question: From what I learn, Indos were mistreated, discriminated, by both in Indonesia and Netherlands during the colonialism period. Is that true? Can you tell me more about how Indos were treated especially by the Dutch on that time?
     I also did ask her some question.
     I wanted to know if the schools are educating their students’ colonialism and the history after the world war two, especially the time between 1945 and 1949.

     Her answer: Yes, there is. Since in the elementary school at grade 4/5 I think, there were history lesson about the colonization in Indonesia. But the discussion about this kind of topics are rarely deep in schools.

     Does the new generation in Indonesia knows their history?

     Her answer: Sadly, I think not many people especially the younger generation that put interest in their history. Maybe all they know was just the surface of events at that time. I’m lucky because of my job as an intern at a magazine makes me know more about this issue

     Universitas Multimedia Nusantara
     “Excellent Career Begins With Excellent Education”
     Jl. Scientia Boulevard, Gading Serpong,
     Tangerang, Banten – 15811 Indonesia
     (t) +62-21.5422.0808; (f) +62-21.5422.0800;
     Facebook: Universitas Multimedia Nusantara
     Twitter: @umn_serpong
     Web: http://www.umn.ac.id

    • PLemon zegt:

     @Hr Ron G.
     Zij kan het weten wat we denkelijk altijd vermoeden. De kennisoverdracht over het koloniale tijdperk blijft zoals evengoed in Holland, steken in oppervlakkigheden.
     Voor de beeldvorming is dat niet zo best zoals recent in ‘de weg met ons publicaties’ en het benadrukken vd donkere kant vd koloniale jaren.

     ***Maybe all they know was just the surface of events at that time. 

    • Ron Geenen zegt:

     @Voor de beeldvorming is dat niet zo best zoals recent in ‘de weg met ons publicaties’ en het benadrukken vd donkere kant vd koloniale jaren.@

     Wat dat betreft hebben mijn artikelen op mijn website wel enig effect. En mijn persoonlijk schrijven aan haar zal ook een eye opener, hopelijk, voor haar zijn.
     Wat mij wel opvalt dat er in de 4de/5de grade wel enig onderwijs over die periode wordt gegeven.
     En Nederland?

    • RLMertens zegt:

     @Lemon; ‘gezamenlijke geschreven historie juist wel genoemd etc.’- Gezamenlijk betekent compromissen! Dus gezamenlijk ‘verdonkermanen cq uitruilen/verzwijgen etc. van feiten. Onze historici( enkelen uitgezonderd) onder elkaar, doen dit al met onze eigen geschiedschrijving. Het zijn juist de criticasters uit eigen publiek, journalisten ea. die in het openbaar de historici corrigeren, Zoals het nu in de afgelopen jaren over Indië is gebeurd. Zie hoe de jonge garde(Limpach) met nb. gegevens uit eigen Koninklijk militair instituut(!) een compleet ander Indië verhaal over het ‘politionele optreden’/oorlogsmisdaden optekent. In wezen, oprakelt wat allang onder het tapijt is gehouden door bewindslieden en historici.
     Toen dr.L.deJong met zijn serie kwam was er verontwaardiging bij vooral de zgn. Indië kenners. Die zelfs procedeerden. Om feiten te verdoezelen.
     En dan nog gezamenlijke geschiedschrijving?

    • PLemon zegt:

     @Hr Mertens “Gezamenlijk betekent compromissen! Dus gezamenlijk ‘verdonkermanen cq uitruilen/verzwijgen etc. van feiten. ”

     Dat is een risico dat je zoals u schetst bij een afzonderlijke beschrijving ook al liep.
     Tja als je er van uit gaat dat beide partijen bewust onder 1 hoedje gaan spelen en gebeurtenissen die het daglicht niet verdragen verzwijgen, moet je ook niet aan een gezamenlijk project beginnen.
     Denk dat het niet zo’n vaart zal lopen omdat zoals u al noemt, buitenstaanders en critici deze wetenschappers de grond in zullen boren en die historici er voor passen reputatieschade op te lopen.

    • Jan A.Somers zegt:

     “oprakelt wat allang onder het tapijt is gehouden ” Makkelijk, als al die spullen, in het openbaar, liggen te wachten op onderzoekers die daar belangstelling voor hebben. Zoals mijn eigen ervaring bij het NA in Den Haag en het AN in Jakarta.
     ” wij rekening houden met de Indonesische geschiedschrijving? Wij hebben de geschiedschrijving over nazi periode toch ook niet overlegt/in samenspraak met de Duitse geschiedschrijving?” Hoe weet u dat? Je hoeft toch echt niet samen te werken, maar wel gewoon over de grens in de archieven neuzen. Dat heeft de heer L. de Jong toch ook gedaan? Dat heeft de heer Limpach toch ook gedaan? En ene Jan S.? En zoveel anderen?

    • RLMertens zegt:

     @JASomers; ‘wel over de grenzen in de archieven duiken’ – Inderdaad door journalisten/historici van beide kampen. Maar niet gezamenlijk als officiële ( door de beide regeringen) aangestelde commissie. Want betekent weer compromissen!
     Het publiek/lezer moet zelf kunnen oordelen. (Of niet)

    • Jan A.Somers zegt:

     “Maar niet gezamenlijk als officiële ( door de beide regeringen) aangestelde commissie. ” De heer Limpach werkte in zijn eentje. Jan S. werkte in zijn eentje. Ja, beiden natuurlijk met de medewerking van de archiefmensen.

 5. George zegt:

  History never looks like history when you are living through it. It always looks confusing and messy, and it always feels uncomfortable. History is indeed little more than the register of the crimes, follies, and misfortunes of mankind.

 6. George zegt:

  What experience and history teach us is this- that people and governments never have learned anything from history, or acted on principles deduced from it. See G.W.F. Hegel, Philosophy of History.

 7. Wal Suparmo zegt:

  De reden dat Soekarno de proklamatie niet wilde uispreken was omdat de gedispineerde Soekarno alleen maar naar de DOMEI en de Japanse radio( HOSOKIOKU) wilde luisteren.Terwijl de ondergrandse Pemoeda’s naar de BBC luiserden dat Japan al op 15/8/1945 capituleerde En ook dat hij niet over de atom om wist en de Japanse miliktaire macht nog fulftact was en dus het volk niet in gevaar tebrengen door een clash met de Japanse militare macht.Was Soekarno volgens zijn request mede getranspoteerd was naar Australie , dat door de GG geweigerd was.Dan was er geen proklamatie.

  • Ronny Geenen zegt:

   U stuurde 3 emails waar ik geen touw aan kan vastknopen. Graag wat meer duidelijkheid. Mijn advies eerst uw zinnen checken.

  • RLMertens zegt:

   @WalSuparmo; ‘Soekarno alleen maar naar Domei etc.’- Klopt. Hij aarzelde. Echter de pemoeda’s hadden het gelijk aan hun zijde, om juist na de capitulatie meteen de proklamasi uit te roepen. Een meesterzet! Vooral tegen over de Geallieerden! En Nederland had het nakijken. Was met elke maatregel( eerst orde en rust etc.etc.) dan ook; steeds een stap te laat! Het einde van Indië was onafwendbaar!

 8. Indorein zegt:

  Geschiedenis wordt ge- (of: her-) schreven door de overwinnaar(s). Altijd al zo geweest.
  Dan wordt de overwinnaar nooit omschreven als een platvloerse, onderdrukkende, dictatoriale, gewelddadige overwinnaar. Integendeel: de overwinnaar is in zijn eigen ogen altijd beschaafd, tolerant, democratisch en vredelievend en zijn geschiedschrijvers mogen alleen zo over hem schrijven voor het nageslacht.
  Dat is in de geschiedenis van Nederland-Indonesië niet anders.
  Maar omdat het hier betwist wordt wie de overwinnaar is, schrijven beide partijen hoe edelmoedig zij wel niet waren en hoe wreed de verliezer wel niet was.

  Deze hele discussie over wel/niet gezamenlijk aan geschiedschrijving te doen is m.i. volstrekt zinloos. Het geleden leed op micro niveau (van gezinnen, families en individuen) wordt er niet beter van.

  Er is in de geschiedenis maar 1 volk waar geschiedschrijvers de werkelijkheid optekenden: de Israëlieten. Lees maar eens wat zij schreven over hun koningen en machthebbers in het Oude Testament.

  • RLMertens zegt:

   @Indorein; álleen zo schrijven voor het nageslacht etc.’- Klopt, dat geldt vooral (!) voor Nederland over zijn ‘koloniale geschiedenis’ met 500 gevoerde oorlogen. Tot verhevenheid van de Inlander! Die, heeft nu zelfs 4,5 miljoen voor over. Om zijn gedragingen/misstanden weg te ‘poetsen cq. tegen de tegenstander af te strepen’. Zelf-voldaanschap of zelfbedrog, het maakt niet uit.(als de belasting betaler maar (blijft) betalen).Komt vanzelf later in het Koninrijk’s testament als epiloog van;’ daar werd iets grootst verricht’. Of is het; ‘daar werd inderdaad iets groots verknald!’

  • Arthur Olive zegt:

   De geschiedschrijvers van de Joden waren hun profeten die de werkelijkheid optekenden, daarom vermoorden ze hun eigen profeten.

 9. Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

  De Amerikaanse historicus W.H. Frederick probeerde een boek te schrijven over Onze zwarte bladzijden van de Geschiedenis, hij wordt daarin belemmerd omdat het overgrote deel van de bronnen uit de Nederlandse archieven komen zoals ons NA Nationaal Archief, bronnen zijn vnl verslagen van verhoren van zgn Extremisten die zijn afgenomen door speciale teams van de NEFIS en van de Mariniers Brigade, wat dat laatste betreft laat het boek van Alfred Birney De Tolk van Java zien wat onder VERHOREN in die tijd werd verstaan, min of meer vergelijkbaar met Kempeitaiverhoren.

  Het probleem van de toegankelijkheid geldt ook voor het Arsip National , het nationale Archief in Indonesië. Over een niet-aanstootgevend onderwerp als de VOC wel iets interessants te vinden maar taboe-onderwerpen zoals Bersiap- of revolutietijd is weinig opzienbarends vindbaar.
  Daarnaast beschikt Indonesie ook over een speciaal militair archief het Arsip ABRI, waar buitenlandse historici slechts bij hoge uitzondering worden toegelaten.
  De officiële geschiedschrijving zoals alle kinderen en studenten in Indonesië moeten leren is een aaneenschakeling van massale Nederlandse moordpartijen en Indonesische heldendaden. Tijdens het Suharto bewind riskeerde eenieder, die de Bersiaptijd annex Revolutietijd probeerde te relativeren vervolging wegens landverraad.

  Citaat………Je hoeft toch echt niet samen te werken, maar wel gewoon over de grens in de archieven neuzen….is louter van toepassing op VOC of andere weinig aanstootgevende onderwerpen, maar toegepast op de revolutieperiode i.c. Bersiap wordt deze bewering potsierlijk, tot prietpraet gedegradeerd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.