Gezamenlijk Indonesisch-Nederlandse geschiedenis schrijven?

historibersama schrijft
Recent vond in het kader van het Holland festival een lezingenavond plaats over het gedeelde Indonesisch-Nederlandse verleden in De Balie in Amsterdam, getiteld “Geschiedenis schrijven. Voorbij de VOC-nostalgie”.

Volgens Lizzy van Leeuwen is de Nederlandse omgang met het koloniale verleden ronduit problematisch. (…) Tegelijkertijd blijven Nederlandse historici zeggenschap claimen over de geschiedschrijving van Indonesië, voortbouwend op een traditie die het kolonialisme vergoelijkt en het kritische werk van Australische en Amerikaanse collega’s negeert.

De Indonesische schrijfster Ayu Utami benaderde het gedeelde Indonesisch-Nederlandse verleden vanuit een heel andere hoek.
(…)
Met dit verhaal riep Utami op tot een meer “humanistische” kijk op het gedeelde Indonesisch-Nederlandse verleden. Volgens haar is het huidige geschiedbeeld in Indonesië te zwart-wit en is er nauwelijks ruimte voor nuance. En dat terwijl Indonesië in grote mate bepaald is door het koloniale verleden.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

14 reacties op Gezamenlijk Indonesisch-Nederlandse geschiedenis schrijven?

 1. Wal Suparmo zegt:

  De geschiedenis door door de WINNER gemaakt.Opzetelijk of niet. Dat is door de Indonisische historycie de nog Hollandse boeken kunnen lezen zo wel van niet.Een voor beeld( zum bleispliele). De overhand is gemaakt meer naar de kant van de physieke( millitaire) stijd voor de onafhankelijkheid van de Rep..Indonesia terwijl de Rep Yogya niet meer bestaat( non existant any more) door de OPERATIE KRAAI) Maar meer door de o.a. de weigering van de Marshall plan door Amerika en bemoeing van de VN met hun KTN( DRIE LANDEN COMMITEE).En ook diplomatieke erkening van vele landen,..Zelf met de TIJDSTIP van de zo’n belanrijke PROCLAMATIE dat nog tijdens de NOG geldige JAPANSE(Tokyo) TIJD en JAARTAL(Showa).Wordt zomaar KLAKKELOOS in de tegenwoorige of Javatijd overgenomen.

 2. George zegt:

  History is a nightmare from which I am trying to awake.

 3. Wal Suparmo zegt:

  De geschiedenis in indonesia wordt gretig vervals zo als de propaganda dat de Mohammadanen het meest gedaan hebben met de strijd tegen de Hollandse kolonialen omdat de kyai’s en ulama’s altijd nummer een zijn in de opstand.Wat natuurlijk niet waar is.Want de Mohammadanen zijn niet tegen de kolonialen maar zijn tegen de GODSSDIENST wat de kolonialen mee brachten . En dat is het Christendom . Want de Mohammadanen zijn doods benaauwd voor de CHRISTENISATIE van het volk( zie de grooste bezwaar van een oprichting van een kerk) Een bewijs is dat tijdens de Japanse kolonisatie die GEEN geloof meebrachte, was er geen opstand van de Mohammadanen.De Banten en PETA opstand was heel anders.Ook de opstand van SULTAN’s,RADJA’S en ULAMA’S was alleen voor prive belang of geloofs .De ererste NATIONALE OPSTAND was door de communisten(PKI) in 1927 dat is de grote staking van trein personeel en vele van hun zijn de beruchte BOVENDIGOEL gevangenen geworden. De Indonesische communisten partij was de eerste in Azie opgericht daar de Hollander HANS SNEEVLIED in 1921 en pas de Chinese in 1923 ook door hem.
  De KARTINI VERHAAL is gemaakt door DR ABENDANON als zijde de direkteur generaal van de de OKW in verband met de ETHIESCHE POLITIEK.Want van Kartini werdt verteld dat zij ANTI POLIGAMIE is en haar levens droom is om in Holland te kunnen stuuderen terwijl ze 3de vrouw was geworden van de BUPATI van Rembang onder de mom van GEDWONGENHEID door haar vader en adat Ook gaf ze haar het gekregen studiebeurs naar Holland aan iemand anders( AGUS SALIM)..Kartini was als INTRUDER beschouwd in de KABUPATEN door de vrouwen en bij vrouwen van de bupati.Ook omdat zij in plaats van de Mohmmadaanse leer te verspreiden, juist de Hollandse taal en Hollandse gewoonten van nijverheid ( breien,haken, burduuren etc)ging ondewijzen. En DE GONG was toen zij een zoon of opvolger van de bupati kon baren wat de andere officiele vrouwen niet konden doen.De Hollandse dokter uit Semarang had 4 dagen gewacht om zeker te zijn van haar GEZONDHEID en haar tekunnen vertlaten.Maar toen hij in Semarang aankwan. kreeg hij bericht dat op[eens Kartini gestorven is.VERGIFTIGT door de JAMOES die ze gedwongen moest innemen als adat van een Javaanse vrouw?
  Zelfde historie van de oprichtin g van de Indonesische VLAG luchtvaart(GARUDA INDONESIA) wordt OFFICEEL vervalst als zijnde opgericht door de millitairen( AURI) in Burma op 26 Januari 1949 als een millitaire OUTFIT met de registratie van RI-001( natuurlijk geen civiele).Dit allmaal wegens MILLITAIRESME tijden de Suharto regiem.. Terwijl het niets mee maaken heeft met de eertste vlucht van de GARUDA INDONEIAN AIRWAY( nu Garuda indoneia) met een ICAO( INTERNATIONALE CIVIELE REGISTRATIE PK-DPD). Of tewel DEFACTO 28 Januari 1949 om de eerste presiden van de Republiek Indonesia en fam aftehalen van Jogya.Of DEJURE met de NOTARIELE ACTE van NOTARIS KADIMAN no/;136/7 ddo. 1 Maart 1950.Wat de dag van oprichting is. Tot nu toe wordt JUIST DE VERVALSE dag van oprichting geviert.En de DAKOTA vliegtuig geexibiteerd in TAMAN MINI als zijn de vliegtuig SEULAWAH ( gekocht met de fonsen van de Atjehese bevolking heeft een (oude) GARUDA logo.Terwijl het helemaal niets temaken heeft.Dit is de historische ghaos door de Indonesische historicie gecrieerd.

 4. PLemon zegt:

  Al eerder aangestipt in JavaPost

  ***Bij de zoektocht naar een meer integrale en inzichtbiedende geschiedschrijving moeten echter meerdere problemen worden overwonnen. Het woord is aan de academici.
  Door Bert Immerzeel.
  ……, de kloof tussen geschiedschrijving en geschiedenisbeleving in Nederland en Indonesië. Terwijl wíj hier al decennia bezig zijn om in het reine te komen met ons eigen koloniale verleden, heeft de Indonesische samenleving tot dusverre weinig interesse getoond in breder onderzoek. Misschien omdat dat afbreuk kan doen aan de Serajah Nasional Indonesia, de officiële staatsgeschiedenis. Misschien omdat het aanleiding zou kunnen geven voor nieuwe media-aandacht met betrekking tot de communistenmoorden in 1965. Liever niet, zo heet het. Toch valt niet aan de conclusie te ontkomen, dat het hanteren van twee totaal verschillende benaderingswijzen niet goed houdbaar is. Gelukkig zijn er aanwijzingen, dat de interesse in Indonesië voor de koloniale periode groeiende is, zowel bij historici, als bij de jongeren.
  https://javapost.nl/2015/02/05/we-kunnen-er-niet-meer-omheen/

  • RLMertens zegt:

   @PLemon; ‘hanteren van 2 totaal verschillen benaderingswijzen niet goed houdbaar is’- Waarom niet? Waarom moeten/willen wij rekening houden met de Indonesische geschiedschrijving? Wij hebben de geschiedschrijving over nazi periode toch ook niet overlegt/in samenspraak met de Duitse geschiedschrijving? En over onze Japanse periode in Indië?

   • PLemon zegt:

    @Hr Mertens. “2 totaal verschillende zienswijzen niet houdbaar”

    Tot die conclusie komt de schrijver vh artikel dhr Immerzeel en ik kan er wel in meegaan. 300 jaar aanwezigheid van Europeanen in de archipel heeft onmiskenbaar grote invloed op de doorontwikkeling ve uit afzonderlijke vorstendommentjes bestaand eilandenrijk tot een nu westers georiënteerde moderne eenheidsstaat.
    Aparte en afzonderlijke geschiedschrijving over die lange periode door Indonesië en Nederland kan worden vertroebeld door chauvinisme en ontbrekende feitenkennis.

    • RLMertens zegt:

     @Lemon; ‘vertroebeld door chauvinisme en ontbrekende feiten(!)kennis’- Dat gebeurt bij beide partijen. Echter door, bij de onze, alle feiten te benoemen kan geschiedschrijving zo objectief mogelijk geschieden. Waardoor de andere partij ( daardoor gedwongen) een zelfde weg moet bewandelen/gaan. In eerste instantie gaat het om onze geschiedenis; zoals het is geschied! Wat is daar het probleem van? Negatieve zaken erkennen, getuigt juist van morele verantwoordelijkheid van het bestaan als natie! ( dan het kenmerk te dragen van een huichelachtige natie)

    • PLemon zegt:

     @Hr Mertens ” Negatieve zaken erkennen, getuigt juist van morele verantwoordelijkheid ”

     Die worden in een gezamenlijk geschreven historie juist wel benoemd omdat beide partijen tijdens het opstellen vd tekst de gegevens ‘moeten’ uitwisselen.Minder welgevallige feiten van elkaar kunnen niet worden weggelaten.
     Of men dat aandurft moet maar worden afgewacht.

    • Ron Geenen zegt:

     Heer Lemon:
     I received many comments and/or questions regarding my articles on my website.
     Lately a young woman, Gladys, who happens to be a student in journalism and at the same time works in a business producing magazines in the city of Jakarta have asked me the following question.
     I have promised to give her an honest answer.

     Her question: From what I learn, Indos were mistreated, discriminated, by both in Indonesia and Netherlands during the colonialism period. Is that true? Can you tell me more about how Indos were treated especially by the Dutch on that time?
     I also did ask her some question.
     I wanted to know if the schools are educating their students’ colonialism and the history after the world war two, especially the time between 1945 and 1949.

     Her answer: Yes, there is. Since in the elementary school at grade 4/5 I think, there were history lesson about the colonization in Indonesia. But the discussion about this kind of topics are rarely deep in schools.

     Does the new generation in Indonesia knows their history?

     Her answer: Sadly, I think not many people especially the younger generation that put interest in their history. Maybe all they know was just the surface of events at that time. I’m lucky because of my job as an intern at a magazine makes me know more about this issue

     Universitas Multimedia Nusantara
     “Excellent Career Begins With Excellent Education”
     Jl. Scientia Boulevard, Gading Serpong,
     Tangerang, Banten – 15811 Indonesia
     (t) +62-21.5422.0808; (f) +62-21.5422.0800;
     Facebook: Universitas Multimedia Nusantara
     Twitter: @umn_serpong
     Web: http://www.umn.ac.id

    • PLemon zegt:

     @Hr Ron G.
     Zij kan het weten wat we denkelijk altijd vermoeden. De kennisoverdracht over het koloniale tijdperk blijft zoals evengoed in Holland, steken in oppervlakkigheden.
     Voor de beeldvorming is dat niet zo best zoals recent in ‘de weg met ons publicaties’ en het benadrukken vd donkere kant vd koloniale jaren.

     ***Maybe all they know was just the surface of events at that time. 

    • Ron Geenen zegt:

     @Voor de beeldvorming is dat niet zo best zoals recent in ‘de weg met ons publicaties’ en het benadrukken vd donkere kant vd koloniale jaren.@

     Wat dat betreft hebben mijn artikelen op mijn website wel enig effect. En mijn persoonlijk schrijven aan haar zal ook een eye opener, hopelijk, voor haar zijn.
     Wat mij wel opvalt dat er in de 4de/5de grade wel enig onderwijs over die periode wordt gegeven.
     En Nederland?

    • RLMertens zegt:

     @Lemon; ‘gezamenlijke geschreven historie juist wel genoemd etc.’- Gezamenlijk betekent compromissen! Dus gezamenlijk ‘verdonkermanen cq uitruilen/verzwijgen etc. van feiten. Onze historici( enkelen uitgezonderd) onder elkaar, doen dit al met onze eigen geschiedschrijving. Het zijn juist de criticasters uit eigen publiek, journalisten ea. die in het openbaar de historici corrigeren, Zoals het nu in de afgelopen jaren over Indië is gebeurd. Zie hoe de jonge garde(Limpach) met nb. gegevens uit eigen Koninklijk militair instituut(!) een compleet ander Indië verhaal over het ‘politionele optreden’/oorlogsmisdaden optekent. In wezen, oprakelt wat allang onder het tapijt is gehouden door bewindslieden en historici.
     Toen dr.L.deJong met zijn serie kwam was er verontwaardiging bij vooral de zgn. Indië kenners. Die zelfs procedeerden. Om feiten te verdoezelen.
     En dan nog gezamenlijke geschiedschrijving?

    • PLemon zegt:

     @Hr Mertens “Gezamenlijk betekent compromissen! Dus gezamenlijk ‘verdonkermanen cq uitruilen/verzwijgen etc. van feiten. ”

     Dat is een risico dat je zoals u schetst bij een afzonderlijke beschrijving ook al liep.
     Tja als je er van uit gaat dat beide partijen bewust onder 1 hoedje gaan spelen en gebeurtenissen die het daglicht niet verdragen verzwijgen, moet je ook niet aan een gezamenlijk project beginnen.
     Denk dat het niet zo’n vaart zal lopen omdat zoals u al noemt, buitenstaanders en critici deze wetenschappers de grond in zullen boren en die historici er voor passen reputatieschade op te lopen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.