Anies Baswedan, nieuwe gouverneur Jakarta

De christelijke gouverneur van Jakarta, Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama, heeft in de tweede ronde de strijd om zijn herverkiezing verloren. Zijn islamitische rivaal, voormalig minister van Onderwijs Anies Baswedan, is volgens inofficiële uitslagen met een ruime meerderheid gekozen. Hij heeft tussen 55 en 60 procent van de stemmen gehaald.   NOS

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

87 reacties op Anies Baswedan, nieuwe gouverneur Jakarta

 1. Anoniem zegt:

  Een van de Baswedan, heeft bloed aan zijn handen, Mijn Broer Barend Humphrey Crawfurd is op een Zondag al rennend doorzeefd en in mootjes gecincang en daarna als een
  Christen in een arabisch graf begraven: Gewoon mensonterend,daarna is hij uiteindelijk herbegraven op het Ereveld Kembang Kuning. Elke keer als ik mijn Roots bezoekt, ga ik naar het graf van mijn Broer,tevens andere familieleden.
  Nu zie je een nazaat breedlachend zogenaamd van geen kwaad bewust; de moord die die
  gluiperd van een kerel heeft gepleegd, is vanwege l
  jaloezie; ze waren vrienden van elkaar.
  Zo zie je maar weer hoe een mens zich kan gedragen; evenzo die spleetogen van een jap,
  Ik heb dit beknopt weergegeven;met vriendelijke groet
  Jos H Crawfurd.

  • Indisch4ever zegt:

   Jos, mensen aanwijzen met de term ‘spleetogen’ doen we hier niet.
   Dit is de laatste keer . Ik verwijder het voortaan weer.

   • Jan A. Somers zegt:

    En ik, die ervaringen heb opgedaan op de Kenpeitai, zal altijd het begrip Japanner gebruiken. En ook : Duitser.

    • Indorein zegt:

     Politiek correct. Maar dat levert geen donder op. Ik houd het toch maar op “het beest bij zijn naam noemen”. Een schoft bij zijn nationaliteit noemen is m.i. een teken van zwakte.
     “Ijzer slijp je met ijzer” is een waar eeuwenoud gezegde (citaat uit het boek Spreuken in de bijbel).

    • Wal Suparmo zegt:

     Van alle Azatische landen behalve Japan en Zuiid Korea(kan niet anders), is alleen maar Indonesie bezocht door Vice President van de USA. Het kan niet anders want alhoewel hun mayoriteit ,maar de Mohammadanen hebben geen eenheid( hun UKUWAH IS EEN HOAX). Maar hoe dan ook 20% fanatieke en fondamentale Mohammaden in Indonesia, kan je niet zo maar negering en het presedent JOKOWI zijn moeilijk taak om te kunnen balanseren..

    • j.h.Crawfurd zegt:

     Geachte Heer Somers, U behoeft mij hierbij niet te corrigeren; daar ben ik totaal niet van gediend.
     U weet niet wat ik toen als jochie moest meemaken; dat Boeroeng mij hiervoor laat weten, is meer dan genoeg; dat U het weet.
     Mvg. Jos H Crawfurd.

    • Jan A. Somers zegt:

     Ik heb ook zo mijn ervaringen. En mijn Zeeuws meisje ook. Maar we blijven niet kniezen, er is zoveel te doen in onze wereld. Ook heel veel leuke dingen.

   • hansvschaik zegt:

    Indisch4ever, Je reactie is begrijpelijk, maar dit lijkt op censuur van de vrijheid van meningsuiting. Wel vind ik scheldwoorden ongepast.

   • Anoniem zegt:

    Sorry Boeroeng.
    mvg.Jos H Crawfurd

    • Bert zegt:

     @Jos H Crawfurd .Vreselijk wat u heeft meegemaakt !!! Je eigen broer ,die in mootjes wordt gehakt door een z.g “” vriend”” Wist niet wat ik las ! Dat u zichzelf een beetje verloor en tekeer ging moeten we u maar vergeven ik zou het zelfde doen .

    • e.m. zegt:

     @Sorry Boeroeng@

     — You are a good sport Pak Crawfurd !

 2. Wal Suparmo zegt:

  Wat gebeurd is met Hillary in nu gebeurd in Indonesia..En een serieuse probleem geworden om dat Baswedan als winner neem niet weg door de geweldige steun van fanatieke Mohammada..

 3. Wal Suparmo zegt:

  Wat gebeurd is met Hillary in nu gebeurd in Indonesia..En een serieuse probleem geworden om dat Baswedan als winner neem niet weg door de geweldige steun van fanatieke Mohammadanen dat tot 7 millioen in aantal is tijdens de demonstratie van 4 Desember 2016.Het Is nu mogelijk dat Indonesie toch de richting van Pakistan of Afganistan gaat met zijn mayoritieit in Mohammadaanse bevolking.
  DIT IS EEN CORRECTIE VAN BOVEND SCHRIJVEN WEGENS DEFECT IN MIJN COMPUTER.

 4. e.m. zegt:

  — Déjà vu . . .

  “”eppeson marawasin zegt: 31 oktober 2016 om 23:00

  /………./

  Vooralsnog lijkt Anies Baswedan de beste papieren te hebben.

  Spannend; ben oprecht benieuwd !

  e.m. at 00:00 h””

  • Pierre de la Croix zegt:

   Tja ……. kunst!

   Ahok. Chinees én Christen. Dubbel gehandicapt. Totaal ongeschikt voor de functie van Gobernor van de hoofdstad aller Indonesiërs.

   Over kansen gesproken ….

   Pak Pierre

   • Ron zegt:

    Ja, weer die combinatie geloof-politiek.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ach … wie in Indonesia een Chinees wil slaan, vindt altijd wel een stok. Deze bevolkingsgroep moet altijd oppassen, of ze nu Christen zijn of iets anders.

     Pak Pierre

    • Ron zegt:

     Is dat niet vanwege een bepaalde jaloezie? Altijd willen hardwerken en geld maken.

    • Wal Suparmo zegt:

     De Chinees in verre in de minderhed( hoogstens 3%) maar beheerst mogelijk wel 97% van DE HELE ECONOMIE VAN INDONESIA. Van de 10 rijkste mensen in Indonesie zijn er 8 Chinees. Maar ook zijn ze de culprit in de GROTE misdaad.Dat is de economische( goederen smokkel, banking, steekpenningen , en de DRUGS verspreiding.Zelfs al sins de VOC zijn ze de OPIUM SMOKKELAARS en HANDELS AGENTEN) .Ahoewel ze ook de internationale kampioen zijn in SPORT.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ach ….. dat de Indonesische Chinezen altijd zijn beschouwd als tweederangsburger en het bokkie zijn (geweest) bij volksuitingen van grote onvrede, al dan niet aangesticht door lieden met een eigen agenda, komt denk ik niet alleen omdat ze het door hard werk, ondernemingszin en uitstekende (handels)netwerken tot relatief grotere welvaart hebben gebracht dan de autochtone archipelbewoner.

     Hier speelt gewoon dat ze “anders” zijn en als zodanig de functie hebben van zondebok; een minderheidsgroep waartegen de meerderheid zich lekker kan afzetten en zich op die manier superieur voelen. Het heeft niet geholpen toen ze – ik geloof eind zestiger jaren v.d.v.e., onder Soeharto dus – hun Chinese namen moesten inruilen voor Indonesische en Chinese karakters niet meer op hun toko’s mochten prijken. Op zich was dat, onder gegeven omstandigheden, geen onverstandige maatregel, maar die heeft niet bijgedragen tot erkenning door de meerderheid als “een van ons” .

     Zie ook de geschiedenis van de Joden in Europa. Ook zij waren altijd het (zonden)bokkie: Overstromingen – Joden kregen de schuld. Grote droogte en mislukte oogsten – Joden kregen de schuld. Oorlog? Joden hadden er de hand in. Joden mochten een beperkt aantal beroepen uitoefenen. Gingen ze in die beroepen excelleren omdat ze weinig anders mochten, b.v. de geldhandel, weer niet goed.

     Pak Pierre

    • Ron Geenen zegt:

     Anders zijn en veel geld weten te verdienen maakt de ander jaloers. Het is wel toevallig dat U de Chinezen en de Joden onder een noemer plaatst. Beiden staan bekent dat ze goed zijn in vermogens bij elkaar te krijgen. De meeste Indo’s hebben blijkbaar niet dat zakelijke instinct.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Nou heer Ron Geenen …. er waren voor de oorlog in heel Europa, voordat Adolf H. te B. ze bijna uitroeide, ook hele arme Joden. Ook in Nederland. Zo zijn er heden ten dage heel wat arme Chinezen.

     Maar opmerkelijk blijft dat Joden en Chinezen veel gemeenschappelijke eigenschappen hebben: Vlijtig, leergierig, slim (helaas vaak genoeg ook pienter boesoek), handelsgeest. Geen wonder dat boven gemiddeld veel uit die groepen boven komen drijven als wetenschapper, ondernemer, bankier, kunstenaar, uitvinder, militair strateeg.

     Wie een beetje in de evolutietheorieën van Darwin gelooft begrijpt wel waarom het ene volk excelleert in het ene en welk in het andere en welk volk grosso modo nergens in uitmunt.

     No offense meant …..

     Pak Pierre

    • Wal Suparmo zegt:

     Zonder Trump zal mischien CINA de NUMERO UNO land worden in de wereld.

    • Jan A. Somers zegt:

     Denk ook aan de Chinezenmoord of Bataviaase Furie (1740) in Batavia. Jaloezie! Ze waren door hard werken rijk en machtig geworden.

    • Wal Suparmo zegt:

     Over de reden van de grote Chinese moord in Batavia en ommelanden.Is nooit een bevredigende verklaring van de Hollandse regering uitgekomen.

    • Ron Geenen zegt:

     Chinezenmoord? Weet daar niets van. Als u informatie heeft over Sumatra, graag!

    • Wal Suparmo zegt:

     Wat ik bedoeld is de Grote Chinese moord van 1740 onder GG Valkenier wat tot heel West en Midden -Java was verpreid waar bij meer dan 10 000 Cinese gedoodr waren door de soldaten en hun huizen verbrand. Dat was het begin van Chinese gheto’s, De plaatsen waar de Chinesen hun woonplaats werden aangewezen.Bekent als de CHINESE KAMP. In Batavia is het GLODOG. Een iederstad in Ned Indie heeft zijn gheto..

    • Ron Geenen zegt:

     De reden dat ik zo reageert, komt omdat ik haast zeker weet dat op de andere eilanden en voor mij is Sumatra belangrijk, ook zulke moorden plaatsvinden. En daar hoor je nooit iets van.

    • Wal Suparmo zegt:

     Accoord met dhr Geenen!

    • Jan A. Somers zegt:

     In de eerste plaats was er wel een Hollandse regering, maar geen Nederlandse. En die had daar niets over te zeggen, jurisdictie van de VOC! Zie octrooi.
     “De plaatsen waar de Chinesen hun woonplaats werden aangewezen.Bekent als de CHINESE KAMP.” De Chinezen kregen eigen jurisdictie (net als de Arabieren): Exterritorialiteit. Dat was in Europa en het Midden-Oosten heel normaal, ook de VOC streefde daar naar. Internationale handelsstromen maakten inbreuken op de godsdienstig/staatkundige begrenzingen noodzakelijk. Voor het handelsverkeer was gedogen uiteraard niet voldoende; rechtszekerheid werd gezocht in de formele onttrekking van vreemdelingen aan de plaatselijke jurisdictie. Dit forum privilegiatum hield in dat de vreemdeling zich buiten de plaatselijke rechtbanken om direct tot een hogere instantie mocht wenden. Vorstelijke privileges konden immers beter worden beschermd door vorstelijke rechtbanken dan door plaatselijke colleges. De ‘hoofden’ van groepen vreemdelingen konden in rechte naleving van privileges opeisen maar kregen naderhand ook zelf disciplinaire rechtsmacht over hun groepsgenoten: exterritorialiteit. Van groot belang voor de ontwikkeling van dit plaatselijke vreemdelingenrecht tot algemeen aanvaard internationaal recht was het in West-Europa ontstaan van een beroepsstand van juristen. Zich ontwikkelende min of meer uniforme rechtsbeginselen gingen de verschillen tussen regionale en plaatselijke stelsels van gewoonterecht overbruggen.
     Op sommige plaatsen kwam het tot een verwevenheid van internationale, publiekrechtelijke en privaatrechtelijke verhoudingen. In de noordelijke Nederlanden was zo’n situatie met betrekking tot de privileges voor vreemde kooplieden goed ontwikkeld in Veere. Hier raakten ook de sociale verhoudingen ingesteld op de Schotse aanwezigheid: de meest bekende conservator, Thomas Cuningham, was zelf in Veere geboren; uit deze familie kwamen niet alleen factors van de Schotse stapel voort maar ook enkele malen een schepen, eenmaal een burgemeester en eenmaal een lid van de Provinciale Rekenkamer. Maar er was ook sprake van vriendjespolitiek: de schatrijke Vlissingse gebroeders Lampsins waren de financiers van de wapenhandel van Thomas Cuningham en in de periode dat Aernout Cuningham schepen was blijkt ook Jacobus Lampsins schepen van Veere te zijn. En de handelaren uit Venetië en Genua hadden exterritorialiteit in de Levant bij de Arabische vorstendommen.
     Exterritorialiteit van groepen vreemdelingen was een verschijnsel dat in grote delen van de wereld een bijna universeel aspect van het toenmalige volkenrecht vertegenwoordigde. Deze over de hele wereld gangbare ‘getto’vorming had overigens nog niet het hedendaagse negatieve imago. China town!

    • Ron Geenen zegt:

     Wow, wow! Ik schrijf alleen dat de verhouding geloof-politiek niet echt samengaat en u geeft een uitgebreide “adacadabra” verhandeling. Voor mij betekende dat allemaal dat een paar heren onder een hoedje, ten voordele van hun zelf, hun macht uitoefenden op verschillende bevolkingsgroepen.

    • Jan A. Somers zegt:

     “uitgebreide “adacadabra” verhandeling” Naar mijn mening redelijk leesbaar als je het goed leest. Dit was geen reactie op uw “verhouding geloof-politiek ” maar op de opmerking van de heer Wal Suparmo over getto’s. Exterritorialiteit heeft de wereldhandel een enorme duw gegeven. Dat is tegenwoordig niet meer zo nodig, wordt nu meestal met verdragen geregeld. Leuk te zien: In Veere waait vanaf de ‘Schotse huizen’ nog steeds de Schotse vlag. Dat Veere hoorde bij de eerste handel met Azië is mede te danken aan de internationale ervaringen met die Schotten. En overal ter wereld vind je nog China Town.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Dat Abacadabra was weer een mooi leerzaam stukje van u, meneer Somers.

     Pak Pierre

    • Ron Geenen zegt:

     Te moeilijk voor deze simpele ziel.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Nou, nou heer Ron, niet zo bescheiden. Als ik het verhaal kan volgen zal een man van uw formaat dat zeker ook kunnen.

     Pak Pierre

    • Wal Suparmo zegt:

     Het Mohammadanisme is een ISME of een IDEOLOGIE zoals het Marxisme etc, want het is geen goddienst alleen maar het ook over wereldse zaken dat itu hun SYARIAH.Dat zijn wereldse; wetten en ook politiek.

    • Ron Geenen zegt:

     Door uw opmerking heb ik dat schrijven van de heer Somers voor de derde keer gelezen.
     Woorden als “Exterritorialiteit”, “Schepen” ken ik niet. Uit de zinsbouw doet het mij vermoeden dat Schepen een soort burgervader is?
     De volgende zin is mij ook niet helemaal duidelijk: “Zich ontwikkelende min of meer uniforme rechtsbeginselen gingen de verschillen tussen regionale en plaatselijke stelsels van gewoonterecht overbruggen. Op sommige plaatsen kwam het tot een verwevenheid van internationale, publiekrechtelijke en privaatrechtelijke verhoudingen.”
     Teveel politiek naar mijn zin. En onbekend terrein.

    • Jan A, Somers zegt:

     En wat te doen met optiMISME en pessiMISME? Ik ben een pessimist, dan valt het altijd mee. Vandaar dat ik een tevreden mens ben. Bijgeloof?

    • Ron Geenen zegt:

     Ha, dat is het verschil tussen u en mij. Ik ben een optimist, vooral in mijn eigen kunnen. Daarom heb ik ook een goede baan en een eigen huis in Nederland verlaten, en ben opnieuw in Ca begonnen.

    • Wal Suparmo zegt:

     Een PESSIMIST is een ZWARTKIJKER terwijl een OPTIMIST een FANTAST is. Het beste is een REALIST te zijn.

    • Cezar zegt:

     Om iets te kunnen realiseren/bereiken moet je ook een optimistisch vertrouwen hebben.

    • Arthur Olive zegt:

     Heer Somers,
     Een pessimist is iemand die meestal gelijk heeft en af en toe aangenaam verrast wordt.

    • Ron Geenen zegt:

     Als de pessimist verrast wordt blijft hij meestal stilstaan. De optimist gaat door, want die verrassing is voor hem geen verrassing.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ook wel eens gehoord, op de Christelijke wilde vaart oftewel de Never Come Back Lines:

     Een pessimist is iemand die denkt dat alle vrouwen slecht zijn.
     Een optimist denkt dat ook.

     Pak Pierre

    • Ron zegt:

     Ken die gezegde helaas niet. Maar ja, ik was misschien niet bij een never come back line, die christelijk was.

   • R. Bastiaans zegt:

    Tja, wij zijn gewend dat iemand primair naar zijn capaciteiten wordt beoordeeld. In Indonesië wordt blijkbaar eerst naar je afkomst e.d. gekeken.

    • rob beckman lapre zegt:

     In het-hedendaagse-Indonesia(waar de extreme Islam groeit)is niet capaciteit,maar primair AFKOMST van belang.De heer “Ahok”,die een CHRISTELIJKE chinese man is met de naam Basuki Tjahaja Purname,werd door de muslims aangeklaagd voor “godslastering”(waar in hun optiek de doodstraf op staat).En dhr Suparmo schrijft-terecht-dat de chinezen wel plus-minus 97% v/d Indon..economie/rijkdom in handen hebben,maar ik ben bang dat juist DAT hun verdacht maakt bij de simpele(straat)arme Indonesier.

    • Wal Suparmo zegt:

     Nogmaals.Zeventig procent van de bevolking van Jakarta is tevreden met het beleid van AHOK, maar 68% wel geen non Mohammadanse gouvernerr hebben.

    • Pierre de la Croix zegt:

     R. Bastiaans zegt 21 april 2017 om 07:29: “Tja, wij zijn gewend dat iemand primair naar zijn capaciteiten wordt beoordeeld. In Indonesië wordt blijkbaar eerst naar je afkomst e.d. gekeken”.

     De heer ing. R.L. Mertens zou zeggen: “Dat discriminatoire gedrag hebben die Indonesiërs in de koloniale tijd van die verderfelijke Belanda-Belanda boesoek geleerd. Het is ze niet kwalijk te nemen”.

     Ik zou eraan toevoegen: “Het is ze blijkbaar ook niet af te leren”.

     Pak Pierre

    • R.L. Mertens zegt:

     @PakPierre; ‘dat discriminatoire( abattoire.?)etc.’- Inderdaad koloniaal aangeleerd.Zelfs al uit de VOC tijd; de gewelddadige moord op Chinezen ..uit jaloezie. Een boesoeke erfenis, die nog voortleeft. Zelfs hier in Holland, bij zgn.uitgeweken hugenoten!

    • Pierre de la Croix zegt:

     Zo ken ik u weer, meneer Mertens.

     Tja …. die uitgeweken Hugenoten …… die kunnen er ook niets aan doen dat ze zo slecht zijn ….. die hebben hun boesoek karakter van de Fransen en die Fransen hebben het van de Romeinen en de Romeinen van de Grote Boze Wolf die ze heeft gezoogd.

     Zo is niemand verantwoordelijk voor eigen daden. Altijd is er het verlossende “boekan saja”.

     Pak Pierre

 5. j.h.Crawfurd zegt:

  Heer Bert; heel hartelijk dank voor Uw begrip. Ik zal ook geen Japanse spullen kopen; echter je ontkomt er niet aan; ook zij die begrip hebben voor mijn wroeging: Heel hartelijk dank.
  Mvg. Jos H Crawfurd.

 6. Bert zegt:

  @Pak Crawfurd ,Toen ik uw brief gelezen had was ik een half uur doodstil even tot mij inwerken wat er in die brief stond ,vreselijk, vreselijk dat een klein jochie dit moest meemaken ! Je zou toch verwachten dat er meer medeleven was op deze Indische site met u.maar vele mensen op deze site hebben een soortelijke ervaring geld niet voor mij,weet niks van Jappenkampen en nog minder van de Bersiap .Ik ben van 1949 geb Tegal niet ver van Semarang waar Pierre de la Croix ( nog geen Pak toen ) nog rondliep in korte broek .Ik geloof dat bijna iedereen op deze site begrip heeft voor uw wroeging want ze hebben ( bijna) allemaal de zelfde wroeging maar ja Indische mensen zijn ingetogen en correct en tonen liever hun emoties niet .U deed het wel en terecht mag best wel volgens mij ,maak van je hart geen moordkuil !! ….p.s ben geen psychiater of socioloog maar gewoon een ex kroegbaas in Amsterdam .het gaat u goed Pak Crawfurd !

  • Ron zegt:

   @Bert@
   Ik kan er volkomen met uw gedachtegang instemmen.
   Mijn vrouw, die als enige van haar directe familie, o.a. veroorzaakt tijdens de Bersiap, nog in leven is, kan daar ook over meepraten.
   Heb daarnaast al vaak genoeg bij diverse gelegenheden, aangetoond wat er met mijn vader en andere familieleden is gebeurd.
   Gebeurtenissen tijdens de oorlog met de Jap, gebeurtenissen tijdens de bersiap, gebeurtenissen tijdens de Pakan Baru dodenspoor, gebeurtenissen tijdens de Birma spoor, gebeurtenissen tijdens transporten met de hell schepen.
   Mijn ongezouten mening over het bovenstaande werd soms gebrandmerkt als racistisch. Op mijn leeftijd van 81 trek ik er weinig van aan en blijft mijn artikelen schrijven, die mij door personen met de zelfde ervaringen worden vertellen.
   Heden worden mijn website verhalen over de hele wereld gelezen. Rapporten die ik krijg, tonen dat zelf mensen in Japan het nu ook lezen. In Indonesie is mijn site ook “populair”.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Welk een toeval. Laat wijlen mijn goede vader Edwin Pierre de la X nu ook in Tegal zijn geboren. Wel in 1901.

   Pak Pierre

   • Wal Suparmo zegt:

    Toeval.? Wij zijn ook samen in Semarang geboren IN HET ZELFDE JAAR, en woonden zelf aan de zelfde straat PANDEAN LAMPER nu Jalan MATARAM, maar ik aan de oostelijke kant van de brug. van Oostelijke BANJIRKANAAL.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Misschien nog samen in dat bandjirkanaal gescharreld en visjes gevangen met de ikrak? Misschien nog samen op de Pandean Lamper School (hoek Peterongan – Karreweg) gezeten waar mijn tante, de strenge “juffrouw Bonjer”, na de oorlog kepala was?

     Pak Pierre

    • Wal Suparmo zegt:

     Pandean Lamper is jl.MAJAPAHIT geworden Dus niet Jl Mataram dat is KARANG TURI. Ook heb ik LIN DU visjes( met een dikke buik en scherpe patil) gevangen in de bandjirkanaal.De school in de hoek ban Karreweg en Peterongan is van af ouds de MULO school geweest terwijl wij pas op de Lager School zaten.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Heer Suparmo: Het gebouw was voor de oorlog in gebruik als MULO. Toen na de Japanse bezetting en de bersiapperiode de scholen voor Nederlands onderwijs open gingen, werd die school Lagere School (met den Bijbel). I’ve been there en mijn tante was de Kepala Sekolah. De namen van overige onderwijzers en onderwijzeressen die ik mij herinner: Juffrouw Lily Ohlenroth, ? Portier, Elly Tjoa, Trees Liem, Joke Mathulessy, Emmy Fredzes en de heren Oei Ping Ho en Liem Ek Jan.

     Pas na de souvereiniteitsoverdracht (dec 1949) werd die school een SMP (Indonesische MULO equivalent). Ik maakte de 5de en 6de klas af op de Gergadjischool, ook “met den Bijbel”, de enige school die in Smg overbleef voor concordant lager onderwijs met Nederlands als voertaal. Daarna naar de concordante HBS op Moengas, vroeger ook een MULO. De mooie oude HBS aan de Oei Tjong Ham-weg was toen ook ingepikt door de Tentara Peladjar en SMA geworden.

     Pak Pierre

  • Anoniem zegt:

   Heel hartelijk dank Heer Bert voor Uw begrip en opbeuring:Het doet mij bijzonder goed.
   Dit is slechts wat een van mijn Broers moesten ondervinden;nog niet mijn Vader Zaliger en andere familie;maar sudah anders ben ik alleen op de site bezig en dat is niet de bedoeling.Mvg.Jos H Crawfurd

 7. Robert zegt:

  Anies maakt het daar Amies, in de Islamic Republic of Indonesia.

 8. Bert zegt:

  @Pak Ron ,ja toen ik las wat uw oma was overkomen in Bangkinang kromp mijn hart ,ze werd neer geknuppeld door de Jap omdat ze door een rug ziekte niet genoeg boog,had ook mijn oma kunnen gebeuren want die was toevallig ook gast van die Jappen in Bangkinang ,Inderdaad heb ik een keer een opmerking gelezen op deze site dat u racistisch was ( Deze opmerking is door Boeroeng weggehaald ) Maar volgens mij niet zo bedoeld ,degene die die opmerking heeft geplaatst is net als ik van na 1945 ,Wij hebben de oorlog niet meegemaakt en ook die vreselijke Bersiap niet .Dus ook die haat kunnen wij niet echt begrijpen.Haat gaat diep! Er over heen komen ? No way ! En die trauma van uw vrouw ? Ook dat blijft ! het is niet anders ! Ben trouwens wel blij dat ik toevallig op deze site Indisch4Ever terechtkwam ,want ik wist geen ene moer van die Jappenkampen en de Bersiap en nu blijkt dat Mr Keller ook mijn vader in Bangkinang heeft ontmoet .helaas moeten mijn broers en zuster ,die ook in Bangkinang hebben gezeten niks van een reunie weten.

  • Ron zegt:

   Dank voor je email.
   Jammer dat je broers en zuster niet naar de Bangkinang reünie willen. Je kan daar soms heel wat opsteken over je eigen verleden. Ik ging Bangkinang in als 7 jarige en kwam er uit als 9 jarige. Mijn nicht, die ik hier in CA nog wekelijks spreekt en zie, is 8 jaren ouder dan ik en weet heel wat te herinneren. Vlak voor het einde van de oorlog wisten zij en 3 andere meisjes net van een Jappen rape te ontsnappen. Haar moeder heeft alle oudere vrouwen opgetrommeld en hebben een muur gevormd tussen de meisjes en de nips. Deze zelfde nicht is nu met haar man ook aanwezig op de Reünie net als onze Bo Keller.

   • Bert zegt:

    @Ron .Na de capitulatie van Japan mochten de mannen hun vrouwen en kinderen weer bezoeken in het vrouwenkamp.Zo ook mijn vader ,als eerste pakte hij zijn jongste zoontje op kleine Johnny,die begon toch een potje te schreeuwen en te krijsen “” La me los vieze Jap !”” ( Sorry Boeroeng ,dit zijn woorden van een 3 jarige !) De zus van Johnny begon zich er ook mee te bemoeien .. “” Johnny heeft gelijk die man is een Jap ! “” Iedereen kwam er nu bij ,”” Kijk !”” zei mijn zus trots “” Dit is onze vader “” en ze toonde een foto van een man vanaf zijn middel ( die foto had mijn moeder voorzichtig al die tijd bewaard) “” Onze vader heeft geen benen !”” Deze anekdote is ook opgenomen in een klein boekje over kampbelevenissen . Ik hoop dat jullie een prettige Bangkinang reunie zullen hebben groeten ook aan je vrouw en je nicht en haar man en ook natuurlijk aan Mr Keller!

    • Ron Geenen zegt:

     Bert:
     Mijn vrouw en ik blijven in CA en zullen daar niet aanwezig zijn. De anderen; Ja.
     Mijn wederhelft is niet in staat dat bij te wonen, en daarom blijf ik thuis in ons huis in Glendora, SoCal.

 9. rob beckman lapre zegt:

  Dat de Chinezen,lang voordat de Nederlanders in Indonesie arriveerden,kan men lezen in “Oei Tiong Ham;chinese capitalism in Dutch Java” -er zouden rond de tijd van J.P.Coen al zo’n 300,000 (peranakan)chinezen in Indonesie wonen.En het interessante Universiteit van Amsterdam artikel “Van koelies,klontongs en Kapiteins(der chinezen)…..” door W.Dharmowyono,laat ons weten dat al in 1619 de Nederlanders een “Kapitein der Chinezen”aanstelden,die de belasting moest innen.

 10. Wal Suparmo zegt:

  Oei Tiong Ham was niet alleen maar de rijkste man geweest in Azie maar misschien wel in de hele wereld wan oen bestond Rockeffeller, Henry Ford etc nog niet.Ook is hij zo rijk geworden niet alleen maar door zijn suiker fabrieken maar ook vooral door de OPIUM HANDEL. Maar Oei Tiong Ham was een GIERIGE CHINEES dat nooit wat gedaan heeft voor de bevolking en zelf niet eens voor zijn eigen volk.Terwijl de rijktse Chinees in MEDAN dat is TJONG A FIE bekend staat al zijn een FILAN TROOP. Daarom is zijn huis en bezettingen IN TACT geblegeven.Niet als die van Oei Tiong Ham dat helemaal verwoest is( bestgaat niet meer) .

 11. rob beckman lapre zegt:

  Schrijver Suparmo had,opnieuw,gelijk( 22/04/017,17/10uur): Las net(snel)de MA Thesis Leidse Universiteit “Now is the time to kill all Chinese”(“Sekarang waktoenja boeat mampoesin semoea tjina-tjina” )Prof.Gert Oostindie,en Dr,Alecia Schrikker dd 15/08/2014.
  (“Social Revolution and the massacre of chinese in Tangerang,1945-1946″).
  Hoe ging toch alweer?”History,it MIGHT set you free…..from your ingnorance”?

 12. rob beckman lapre zegt:

  Dat de-niet muslim-chinees,met de (enorme)fianciele middelen(las ik niet ergens iets over 3/4 rijkdom in hun handen)de AFGUNST van de Indonesier niet zal vergeten,in combinatie met wat hen in verleden is aangedaan,zal op termijn tot uiting komen als je het PWC rapport(2030,en 2050) en 22/04/017 “Trouw”artikel onder kop”Even geduld.dan wordt China nr.1” naast elkaar legt..Bussemaker schrijft op verschillende plaatsen in zijn boek “Bersiap” over “moord,marteling,en doodslag op (Indo)Europeanen en Chinezen”.

 13. rob beckman lapre zegt:

  Nu ik toch bezig ben,dit;las vanmorgen artikel Mary Somers Heidhues “Violent political,administrative REPRESSION of the chinese minority inIndonesia,1945-1998(!!!)”
  Lees iets over “closing chinese schools 1957(toen alle Nederlanders het land werden uitgezet),and in 1967”,en “….burning chinese properties,forcing chinese move to other areas,holding them in makeshift prisons,killed and buried in makeshift graves(In Tangerang of total 25000 chinese,1000 were murdered,200 missing(presumed dead) .Violence and loss of life was WORSE in Sumatra than in Java(but noone kept count!).Het rapport beschrijft de AFKEER van de (muslim)Indonesier t.a.v.de Chinese minderheid,mogelijk(?)gekoppeld aan de afgunst t.a.v.hun rijkdom(waarbij men vergeet dat de chinees een harde werker was/is).

 14. Wal Suparmo zegt:

  25 millioen van de HUI STAM onder de Chinesen, zijn Mohammadanen.Worden ze ook gehaait als ze in Indonesie zijn?

  • rob beckman lapre zegt:

   Ik heb een antwoord op uw vraag; de 2013 census van de R.I.stelt “er zijn 8.12 millioen chinezen (= 3.249% v/d/ totale bevolking) in Indonesia woonden. En PiNyri en Danille Tan schreven in 2016 in googlebook “Chinese in South East Asia”; “There is NO data available about the numbers of Hui(muslim chinezen)migrants in Indonesia”.
   Zodat wij-met de fors groeiende Indonesische bevolking- moeten afgaan op het (iets)meer dan 8 millioen muslim chinezen in 2016/2017, ZEKER geen 25 millioen(dat zou een onwaarschijnlijke aanwas van bijna 17 millioen in 3-4 jaar betekenen!

   • Pierre de la Croix zegt:

    Gegeven de statistieken uit het verleden betwijfel ik of Moslim Chinezen door de autochtone Moslim Indonesiërs ooit als gelijken zullen worden beschouwd. Ze blijven “anders” en als zodanig potentieel zondebok voor het minste geringste dat misgaat in de samenleving en potentieel mikpunt voor rampok, verkrachting en erger.

    Pak Pierre

   • Wal Suparmo zegt:

    Matur nuwun Oak Piet!

   • Wal Suparmo zegt:

    De HUI STAM bestaat alleen maar in China.Dus wat ik bedoeld is deChinese Mohammadanen in het vasteland van China zelf.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s