De Javazee-campagne na 75 jaar

javazee_coverEind januari 2017 verschijnt De Javazee-campagne na 75 jaar. Sporen van de strijd van de Koninklijke Marine tegen Japan, december 1941 – maart 1942. Het boek is een initiatief van het Karel Doorman Fonds. Twaalf auteurs werkten er aan mee. Bestellen.

Lees:
Boek maakt strijd Koninklijke Marine tegen Japan opnieuw tastbaar Wie nu over de Javazee vaart, ziet geen sporen van de wanhopige strijd die zich hier 75 jaar geleden afspeelde. Ook onder water zijn de sporen van deze Slag in de Javazee goeddeels uitgewist, zoals bij een recente duikexpeditie bleek. De slag was de dramatische climax van drie maanden maritieme strijd met Japan: ruim een week erna moest Nederlands-Indië capituleren. Het boek De Javazee-campagne na 75 jaar wil de inzet van de Koninklijke Marine en haar bondgenoten in deze periode – ter zee, te land en in de lucht – opnieuw tastbaar maken. Er zijn namelijk wel degelijk sporen van deze strijd te vinden:

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Boeken. Bookmark de permalink .

24 reacties op De Javazee-campagne na 75 jaar

 1. George zegt:

  Sporen uitgewist? Waarschijnlijk door the zeestromingen, die alles wegvegen en mijlen weg verplaatsen.

  • Hans Boers zegt:

   @ George:
   Neen, de sporen zijn grotendeels uitgewist door looting van oud-ijzer handelaren. Step Vaessen heeft in opdracht van Al-Jazeehra hierover een reportage gemaakt met daarin gesprekken met een deel der looters. The Guardian meldde in 2012 al dat in die contreien aldaar regelmatig looting plaats vindt/vond. Niet enkel de betrokken schepen Slag in de Javazee zijn geloot. Duikers meldden dit aan de instanties, die echter de meldingen in de onderste lade van hun bureaus deponeerden.

   In het haven gebied van Surabaya zijn diverse oud-ijzer winkels, die ex-spullen van de schepen te koop aanboden/aanbieden.

   Op Madura is een grote sloperij gevestigd in een afgelegen hoek van het eiland.

   De Indonesische haven autoriteiten wisten ten dele van de sloop van de schepen, maar hielden er geen mening op na, omdat de Europese (lees: o.a. Nederland en UK) verantwoordelijke autoriteiten nooit een verzoek hadden gedaan aan Indonesia om een oogje in het zeil te houden.

   De USA nam zelf wel maatregelen, toen hun bekend was dat de USA wrakken ook geloot weren en hebben hun zaakjes in orde gebracht voor zover mogelijk er nog iets te redden viel.

   De Malaysische regering nam ook maatregelen ter bescherming van de wrakken die nabij de kust van Malaysia gezonken waren, doch het ontbrak hen aan nodig en voldoende materieel om het looten geheel tegen te kunnen houden. Zij hadden dit gemeld aan de Engelse regering, die de meldingen voor lief nam.

   Wegens directe betrokkenheid bij de Slag in de Javazee, heb ik mij verdiept in de kwestie van het looten en heb meerdere bronnen ter beschikking om er mijn gegevens uit te halen.

 2. bokeller zegt:

  De Slag in de Javazee mag nooit in de vergetelheid raken.

  Niet alleen omdat 900 Nederlanders het leven lieten,
  maar uit respect en waardering dat zij de op voorhand verloren strijd aangingen.
  Op 27 februari 1942 werden Hr.Ms. De Ruyter, Java en Kortenaer
  tot zinken gebracht in de enige zeeslag tijdens de Tweede Wereldoorlog
  waar Nederland een substantieel aandeel in had.
  De zeeslag ging verloren en de geallieerde vloot werd verpletterend verslagen.
  De 900 mannen zijn tijdens de zeeslag echter niet gesneuveld in een heroische finale van een eerlijke strijd.

  Zij verloren de strijd namelijk op 26 oktober 1923.

  Toch gingen zij het gevecht aan.

  http://marineschepen.nl/dossiers/waarom-we-de-javazee-niet-moeten-vergeten.html

  siBo

  • Pierre de la Croix zegt:

   Tja … en de geschiedenis van het gebroken geweertje zou zich nog vele malen herhalen. Ik zag gisteren of eergisteren ergens op het buisje het Nederlandse leger op weg naar Polen zo waar met tankachtige voertuigen in de weer. Waar zouden ze die nu weer in de haast vandaan hebben na de totale uitverkoop van de cavalerie een paar jaar geleden – tweedehands gekocht van Indonesia?

   Het blijft tobben met onze defensie. We laten liever anderen de kastanjes voor ons uit het vuur halen. Bevrijd van Napoleon door vreemde legers, bevrijd van Adolf H. te B. door vreemde legers, bevrijd van Hipo-Hipo door vreemde legers. Eentje schijnt ons nu door te hebben: De “president elect” van de US of A.

   Pak Pierre

 3. J.Z. Brijl zegt:

  Beste Heer SiBo,
  Het zijn vermoedelijk niet alleen onze Kon. Marineschepen, die in de Java Zee ten onder zijn gegaan maar bijv. ook Hr.Ms. torpedojager “Piet Hein”.
  Mijn Oom Naas, die indertijd Commandant was van Hr.Ms. torpedojager “Piet Hein” en deel uitmaakte van de “Allied Striking Force” onder Commando van Schout bij Nacht W.F.M. Doorman, ging in een nevengevecht met een Japans vlooteskader op 19/20 feb. 2944 ten onder in de Zeestraat Badoeng, in de omgeving van de eilanden Bali en Lombok. (zie bijgevoegde verhaal) Op mijn verzoek zijn intussen vragen hierover  vragen gesteld aan de KM en  Karel Doorman Stichting.; hierop is echter nog geen reactie ontvangen.

  met vriendelijke groet,
  JZB

  bijlage:  ik-en-mijn-regering-zullen-ook-thans-onze-plicht-doen

 4. Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

  Slag OM Java, waarbij ook de slag IN de Javazee is besloten

  Hr.Ms. Piet Hein wordt vaak vergeten, achterwege gelaten in de verhalen over de Slag IN de Javazee (27/28 februari 1945 ) omdat in de aanloop tot deze slag Hr. Ms. Piet Hein in de Straat van Badung op 19 februari 1945, tot zinken werd gebracht, enkele dagen vòòr de slag in de Javazee.

  De ondergang van dit schip is van belang om een beeld te krijgen onder wat voor moeilijke en extreme omstandigheden het Smaldeel van oorlogsschepen o.l.v. Schout Bij Nacht SBN Karel Doorman opereerde. Zijn Smaldeel diende de Japanse invasievloot bestemd voor het bastion Java op te sporen.
  Ned. Indie verwachtte een invasie tussen Batavia en Surabaya. SBN Doorman en zijn vloot diende zonder veel luchtsteun (op een paar Catalina’s na ) deze toch wel lange kustlijn te bewaken.

  Opmerkelijk is dat bij de aanloop tot de Slag in de Javazee één van de Nederlandse schepen i.c. Hr. Ms. Piet Hein in de Straat van Badung tot zinken werd gebracht-(sommige bronnen spreken zelf van Straat van Bandung, niet te verwarren met de Bandungstraat) !!!). Hemelsbreed ligt de Straat van Badung meer dan 500 Km van de plaats in de Javazee waar Doorman met zijn schepen ten onderging.Eèn en ander houdt in dat het smaldeel van SBN Karel Doorman dag en nacht vaak op volle kracht diende te varen en vaak tevergeefs op zoek ging naar de vijand.
  Het is begrijpelijk dat met zo’n zwaar belaste bemanning en schepen de strijd tegen de Japanners een welhaast onmogelijke opgave was. Na de slag in de Javazee zetten de overgebleven schepen de terugtocht in. Het vermelden waard is dat b.v.b de USS Houston op weg naar Australie, in de Sundastraat tot zinken werd gebracht, die route over de Straat Sunda lag niet zo voor de hand, zelfs de Geallieerden spraken hun verbazing over deze te volgen weg!!

  Om recht te doen aan de geschiedenis dwz de Geschiedenis overeen te laten stemmen met de feiten dient eigenlijk gesproken te worden over de slag OM de Javazee, dat is wat anders dan Geschiedenis herschrijven.
  Op die manier kunnen niet alleen Nederlandse, maar ook Amerikaanse en Britse slachtoffers (meer dan 2,500!!) herdacht worden, Ik praat maar niet over de Indonesische schepelingen die in de slag om Java met de Nederlandse schepen ten onder gingen.

  • Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

   19 februari 1945 dient dus 19 februari 1942 te zijn.

   Opmerkelijk is dat op de omslag van bovenvermeld boek een foto van een Catalina bommenwerper van de MLD Marine luchtvaart Dienst staat van na de Tweede Wereldoorlog. Althans de aanduiding voor een Catalina bvb Y.70 ontbreekt op de romp. Ik maak ook wel eens fouten..

   • Pierre de la Croix zegt:

    De luchtverkenningen van de MLD werden uitgevoerd door 3 motorige watervliegtuigen van het type Dornier “Wall”. Er stond er nog eentje in het luchtvaartmuseum in Soesterberg (tot 1971 in dienst van de Spaanse marine). Misschien nu overgebracht naar het nieuwe militaire museum. Ben er nog niet geweest.

    Pak Pierre

  • brijl, J.Z. zegt:

   Geachte Heer Peter van den Broek,
   Met waardering en dankbaarheid heb ik Uw commentaar gelezen.
   Reeds vele jaren heb ik mij geërgerd aan het feit, dat de “Karel Doorman” Stichting nauwelijks aandacht schenkt tijdens haar herdenkingsbijeenkomsten, aan de gebeurtenissen en gesneuvelden rond Hr. Ms. torpedojager “Piet Hein”.
   De Slag in /rond de Java Zee(ën) bestond eigenlijk uit 3 fasen, t.w.:
   – de zeeslag met een Japans neveneskader in de Zeestraat Badoeng, ten noorden van de eilanden Bali en Lombok;
   – de Slag in de Java Zee;
   – de slag in de Zeestraat Soenda, waarbij o.a. Hr. Ms. Evertsen verloren ging.
   Tijdens die gebeurtenissen maakte Hr. Ms.”torpedojager “Piet Hein” en zijn smaldeel, onder Commando van LTZ 1 Chömpff deel uit van het “ALLIED STRIKING FORCE” onder Commando van Schout bij Nacht Karel Doorman..
   De bedoeling van de Japanse Marinestrijkrachten waren om Bali te veroveren en daarmede de terugweg van de Geallieerde vloot naar Australië, te voorkomen.
   Ik heb het voor-, hoofd- en na- gevecht met de Japanse Marine-strijdkrachten, altijd gezien als één gevecht, onder één Commando.
   Ik hoop intussen in ieder geval bericht te zullen ontvangen, wat er met het gezonken wrak van Hr. Ms. torpedojager “Piet Hein” is gebeurd; en wat is er bijv. met het scheepswrak van Hr. Ms. Evertsen gebeurd.
   Zoals U ook reeds in Uw artikel heeft aangegeven, blijken er nog steeds onderdelen van onze gezonken Marineschepen, in Soerabaja te koop te zijn; waarom verzoekt onze Regering bijv. niet aan de Indonesische Regering, hier beslag op te laten leggen? Die zouden bijv. beschikbaar kunnen worden gesteld van onze musea.

   Verder heeft U gelijk, dat onze Regering ook meer aandacht had moeten geven, aan de vele Indonesiërs, die bij de KM dienden en die eveneens op een moedige wijze voor ons Koninkrijk hebben gevochten en waarvan er vele zijn gesneuveld.
   Ik kan U voorts nog tot mijn grote genoegen vertellen, dat het in beginsel de bedoeling is, dat medio feb. a.s., aan wijlen matroos Rudolf, Johannes Tellings, die zich als militie schr. matr. tijdens de “Slag in Java Zee” a/b bevond van Hr. Ms. de Ruyter, alsnogpostuum het Mobilisatie Oorlogskruis is toekend; de Eervolle onderscheiding zal door de IGK (Inspecteur Generaal der Krijgsmacht te Hilversum aan zijn zoon Karel Tellings, worden uitgereikt. Het is misschien aardige om nog daarbij te vertellen dat gebleken is, dat vader en zoon, eigenlijk telgen zijn, die behoren tot de Keizerlijke familie (Soesoehan) van Soerakarta.
   Tenslotte wil ik ook nog dhr. Hans Boers bedanken voor zijn fijne commentaar.

   mrt vriendelijke groet,

   J.Z. B.

   • Hans Boers zegt:

    @ de weled. heer Brijl,

    dank voor uw vermelding van ondergetekende.

    Wat betreft uw opmerking dat er meer aandacht geschonken dient te worden aan de gesneuvelde Indonesische KM personelsleden, daar kan ik u op mededelen, dat ik – op mijn bescheiden wijze – destijds op Facebook een lijst heb samengesteld met hun namen en deze heb gepubliceerd. Dit ter ere van hen en voor de nabestaanden van hen in Indonesia. (Gelet op het feit, dat de Nederlandse regering hier niets of bitter weining voor heeft gedaan.)

    Verder – zo het interessant mocht zijn – kan ik u vertellen, dat de V.O.N. ook dit jaar uit eigen middelen een reis organiseert om de Herdenking op lokatie (ter hoogte van Bawean) te houden, vertrekkende vanuit Grisee (Gersik/Surabaya.) Met organiseren bedoel ik dan het reserveren van de ferryboot, hotel op Bawean (de pasangrahan) en wat overige bijkomende zaken. De kosten van de reis dienen de medereizigers uiteraard zelf te betalen.

    Verder heeft de V.O.N. plannen om op Bawean zelf een soort monument te laten bouwen, voorstellende 3 boegen naast elkaar van de Ruyter, Java en Kortenaer en waarvan de boegen gericht zijn op de lokatie waar de Ruyter zonk. Maar, aangezien dit gebeuren geheel uit eigen zak plaats dient te vinden, zijn deze plannen nog in een “voorlopig” stadium. De grond van de lokatie is echter reeds wel aangekocht, volgens zeggen van de voorzitter van de V.O.N., wiens vader ook gesneuveld is op de Ruyter. (Nahuijsen).

    Uw suggestie om de Nederlandse regering via de Indonesische regering beslag te laten leggen op nog eventuele aanwezige artikelen van de gezonken schepen is een schoon streven, edoch de praktijk kennende hoe één en ander te werk gaat in het hedendaagse Indonesia maakt dit een onhaalbare zaak. Teveel belangen links en rechts over en weer en kosten, te lange “conferenties en brievenschrijverij e.d.), teveel iewiewaaiweg zijn de centjes in diverse pockets, allemaal zaken die men niet graag op zijn schouders neemt.

    Een voorbeeld: toen in 2002 de exacte lokatie van de wrakken door prive-duikers bekend werd gemaakt, was men van de zijde van de Marine niet gecharmeerd van dit initiatief.

    Wat betreft de ceremonie voor Karel Tellings zijn gesneuvelde vader: Daar ben ik blij om voor Karel (die ik trouwens ken), maar het is een – m.i. – nare zaak, op initiatief van derden en dat men alles in de weer moet stellen (lees voor men: u, de heer Brijl, waarvoor mijn dank voor uw inzet !!!) om een dergelijke ceremonie plaats te laten vinden.

    Ik zelf heb het voor mijn gesneuvelde broer op een simpele manier opgelost, zonder op mijn knietjes bij de instanties te moeten: De medaille met speldje Krijg ter Zee 1940-1945 en de speld Javazee 1941-1942 hangt bij mij netjes naast de foto van mijn gesneuvelde broer aan de wand en mijn gesneuvelde broer is hier mij meer dankbaar voor dan dat de Marine voor hem een ceremonie heeft moeten organiseren.(Gelet op het feit, dat ie vanaf zijn foto telkenmale zijn duim naar me opsteekt 😉 ) De medaille heb ik voor een paar losse stuivers in een speciaalzaak gekocht…
    …oh ja, naast de medaille en de foto hangt ook nog ingelijst, de kwitantie van het laatste salaris van mijn broer welke aan gerelateerden en NIET aan nabestaanden werd uitbetaald 8 (ACHT) jaren na 27 febr 1952 met het stempel VOLDAAN erop. Kassa! En nu weg wezen en niet meer zeuren, dacht de kassier, blij dat ie was, dat de ordner in de la kon. Vreemd allemaal: gerelateerden via huwelijk en nta bene in Banjarmasin uitbetaald, daar waar te Surabaya minimaal 2 directe nabestaanden woonden. Het zij zo

    Overigens, mijn ietwat ironische toon hierboven is pertinent NIET aan u gericht, want ik heb bewondering voor hetgeen u doet en bereikt heeft en u heeft mijn diepste respect hiervoor.

    Met vriendelijke groet,

    Hans Boers

    • brijl, J.Z. zegt:

     Geachte Heer Hans Boers,
     Hartelijk dank voor Uw warme, uitgebreide en oprechte reacties; ook dank voor Uw lovende woorden.
     Hoop dat de plannen mbt de bouw van een herinneringsmonument spoedig mogen slagen.

     mhgr.
     J.Z B.

 5. Johan van Leer zegt:

  Hoogstwaarchijnlijk is Ed Welcker (nu 98) nog de enige in leven zijnde bemanningslid (machinekamer) van Hr.Ms.de Ruyter – hij woont in hier in zuid Californie” !
  Johan van Leer

  • Ron zegt:

   Is zijn adres misschien bekend?

   • Arthur Olive zegt:

    Op http://www.zabasearch.com komt een Edward G Welcker voor

    • Ron zegt:

     Dank voor je help. Ik had hem ook al gevonden, tenminste als hij het ook is. Het complex waar hij woont heet Leisure World in de omgeving van Laguna. Het is een soort Village waar o.a. nogal veel Indo’s ook wonen. Ben daar eens geweest.
     Ik zag de naam in het adressen boekje van de Indo. Daarnaast is er ook een naam van Willy H Welcker en deze naam woont in Salinas, Ca. Te ver voor mij, maar als ik het tel. kan vinden, ga ik dat persoontje ook bellen.

    • Johan van Leer zegt:

     Dat is hem, in Laguna Hills – de telefoon wordt meestal beantwoord door of een zoon of zijn dochter Yvonne.
     Johan van Leer

    • Ron zegt:

     Het is plaatselijk 20 min. over 7 in de avond.
     Ik denk dat ik hun morgen in de morgen een belletje geeft.
     Ben benieuwd of ik van hun een verhaal kan krijgen.
     Ik woon ongeveer een 50 mijl van hun vandaan.

  • Ron zegt:

   Heb vanmorgen de zoon van Edward Welcker gesproken. Hij doet het op het ogenblik niet erg goed. Dat is logisch als je 98 jaar bent. Hij is echter wel nog helder van verstand. Ik ben door de zoon uitgenodigd langs te komen. Eerst even bellen om zijn conditie te weten.
   Zoon vertelde mij 2 belangrijke dingen.
   Ten eerste: Pa was de 25000 euro’s geweigerd. Twee maanden geleden kreeg hij dat schriftelijk te horen. Hoe is dat mogelijk want hij was in dienst opgeroepen en als dienstplichtige op de Ruyter geplaatst. En hij leeft nog!
   Ten tweede: Ik vroeg of hij ooit zijn verhaal op papier had vastgelegd.
   Zijn zoon vertelde mij dat het eenmaal op schrift was vastgelegd en dat hij het toen o.a. aan ministerie van defensie had voorgelegd. Het ministerie eiste van hem, en dat moest hij toen voor tekenen, dat hij het nooit verder over mag praten en het verhaal NIET mag verspreiden.
   HOE IS DIT MOGELIJK? WAT STEEKT HIER ACHTER?

   • Pierre de la Croix zegt:

    Ik ken het verhaal niet, maar wat heeft een jonge zeemilicien, tewerk gesteld in de machinekamer van een van Neerlands oorlogsbodems, te melden dat het MinDef in de kramp schiet en van hem strikte geheimhouding eist?

    Ik zou zeggen: Zend dat verhaal aan alle Nederlandse kranten, radio en TV. Wat heeft die 98-jarige te verliezen?

    Pak Pierre

    • Ron zegt:

     Hij schijnt in die tijd erg goed te zijn geweest op het gebied van instrumenten en electro. Zat ook vaak daarom in de mast, volgens de zoon. Ik moet meer te weten zien te komen om er iets zinnigs van te maken. De weg er heen is gedurende de werkweek haast niet te doen. Alleen via Google map vandaag al 17 ongelukken waargenomen. De zondagen zijn het meest gunstig.

   • Indisch4ever zegt:

    De Backpay is van toepassing op ambtenaren en militairen die ten tijde van de Japanse bezetting in dienst waren van het Nederlands-Indisch Gouvernement.
    Militairen die dienden bij de Koninklijke Marine komen niet in aanmerking voor Backpay omdat zij niet onder het Nederlands-Indisch Gouvernement vielen en na de oorlog vanuit het Nederlandse Ministerie van Defensie zijn gecompenseerd voor het niet-ontvangen salaris gedurende hun krijgsgevangenschap. Personeel van de Gouvernementsmarine kan wel in aanmerking komen voor Backpay.

    http://www.pelita.nl/fileadmin/files/pelita/Documenten/informatiefolder-backpay.pdf
    De Ruyter was van de Koninklijke Marine en die backpay was al kort na de oorlog betaald
    https://nl.wikipedia.org/wiki/Hr.Ms._De_Ruyter_(1936)


    Maar wat was dat voor een rare geheimhoudingsplicht. Waarom?

    • Hans Boers zegt:

     Een vraag in het algemeen aan een ieder, die mij van een antwoord kan voorzien.
     (Wellicht de heer P. van den Broek als marine expert, indien hij daartoe er zin in heeft?).

     1) Op de marine PK van een gesneuvelde WERKNEMER van de Koninklijke Marine staan de volgende termen: Zakboek en Schaverg. (Schade vergoeding??) en R.S.D. Wat precies houden deze termen in?

     2) Verder een andere vraag: Als men in dienst van de Koninklijke Marine is en arbeidzaam op een marine schip aan boord, is men dan militair ?

     Bij voorbaat dank voor eventuele antwoorden.

  • tanktop zegt:

   Geachte heer Van Leer,

   Ik kom graag in contact met dhr. Welchers en/of zijn familie. Kunt u contact met mij opnemen via ac.loos.gelijns@mindef.nl?

   Hartelijk dank,
   Karen Loos-Gelijns
   Hoofd Communicatie Koninklijke Marine

   • Ron zegt:

    Beste Karen: Neem mij niet kwalijk dat ik inspring. Waarom wilt U contact met dhr. Ed Welcker?
    Of spreken we over 2 verschillende personen? Ed Welcker is de overlevende, misschien de enige nog in leven zijnde, van de Ruyter. In het verleden wilde de marine hem liever niet zien.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.