Rechtszaak treinkaping

hansinaVolgens advocaat Liesbeth Zegveld heeft de regering vooraf de wens uitgesproken dat de kapers de bevrijdingsoperatie niet zouden overleven. Een man die zegt marinier te zijn heeft onlangs via zijn advocaat verklaard dat een functionaris speciaal vanuit Den Haag was gekomen met die boodschap. Volgens de landsadvocaat is het ‘uiterst ongeloofwaardig’ dat een Haagse autoriteit zou hebben meegedeeld dat alle kapers moesten worden doodgeschoten. ‘ de Volkskrant

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

34 reacties op Rechtszaak treinkaping

 1. Anoniem zegt:

  Wat een gezeur. Is er niets anders op deze wereld? Treinkaping is geen lolletje en ool geen spel.
  Dat je ervan dood gaat is niets nieuws.
  Cap

  • Anoniem zegt:

   Mijnheer Cap; het gaat niet om de daad, maar datgene wat het Molukse volk behelsd daadwerklijk over wordt nagedacht.
   Hoeveel verkeerde zaken zijn er in de loop der eeuwen niet ondernomen, misschien moest er een slimmerik hun toen begeleiden.
   Mvg.Jos H Crawfurd

 2. Kembang zegt:

  Het is al eerder in het nieuws geweest…….zie verder op in Indisch4-ever…. waar er op is
  gereageerd….

  • Anoniem zegt:

   Heer Kembang; gisteren avond wederom en zag men hoe ex minister van Agt zich probeert schoon te praten.
   Een Christen met een boos hart.
   Mvg.Jos H Crawfurd.

 3. rob beckman lapre zegt:

  Onze(benadruk dit woord)Molukkers (“Door de Eeuwen Trouw”),waren in 1949 en 1951,na 2 rechterlijke uitspraken waarbij de rechters “de RMS erkenden”,op het verkeerde been gezet.Zij voelden zich aan de kant gezet als “oud vuil” na wat zij-in opdracht van Nederland in “het oostelijk deel van het Koninkrijk der Nederlanden”,het “vuile(moord) werk moesten doen.Decennia later las ik(zomaar)in een artikel van de Leidse Universiteit (“Themis”,1976,pagina 133-135)door T.Koopmans ” Twintig jaar later” en citeer “Indien Nederlandse Overheidsorganen blaam treft voor het wekken van onwerkbare verwachtingen bij de aanhangers van de RMS,dan treft die blaam de Rechterlijke Macht….” Meneer van Agt zegt op de TV(met droge ogen)”Ik heb geen opdracht tot excecutie gegeven…”.Dan kan waar zijn,maar IEMAND,ergens in de hierarchie moet die opdracht hebben gegeven.Militairen voeren dienstopdrachten uit,dat is hun werk.Net zoals de Molukse KNIL infanterie , en Depot Speciale troepen(DST)mannen die uitvoerden, en na, na decennia, voor “moordenaars” worden uitgemaakt.Mensen “wake up”,wij praten over een,lang vervlogen tijd,waar” de militair (letterlijk)24 uur in dienst was/ter beschikking van de Overheid”(niet de 9-5 job van nu).Waar de wachtcommandant 24 uur (!)wakker moest blijven,terwijl het wachtpersoneel bij toerbeurt mocht slapen.Men roept “ach,en wee”,en beziet alles door de hedendaagse bril.Maar het waren andere tijden.Ons land verzette zich tegen een “status aparte”(RMS),maar wij erkennen nu (na decennia)WEL de nieuwe Republiek “Timor Leste”(ook eens een “ondeelbaar “deel van het vml.Ned.Indie!).Oliver Stone zei recent nog “Overheden liegen”.Ben met hem eens.

  • Surya Atmadja zegt:

   rob beckman lapre zegt:
   5 november 2016 om 09:10
   maar wij erkennen nu (na decennia)WEL de nieuwe Republiek “Timor Leste”(ook eens een “ondeelbaar “deel van het vml.Ned.Indie!).Oliver Stone zei recent nog “Overheden liegen”.Ben met hem eens
   =================
   Denk toch niet dat Oost Timor(Tim-Tim =Timor Timur of Timor Leste) te vergelijken valt met de RMS .
   Dacht ook dat het altijd een Potugese grond gebied is .

   • rob beckman lapre zegt:

    Corrigeer mijzelf.U heeft gelijk.Maar,ondanks dat het (toen)Portugees grondgebied was,lag het wel in het oosten van het vml.Ned.Indie,en dus( als buitenlands bezit) in feite binnen de invloedssfeer van wat nu Indonesie is.Wij weten dat de Indonesiers alles op alles hebben gezet om het gebied in handen te krijgen.(Geen “onafhankelijke staten/staatjes op Indon.grondgebied”).Het feit dat de stukken over “de kapingen” pas in 2053 (37 jaar!)openbaar mogen worden gemaakt,spreekt al genoeg.Dan is iedereen(misschien) matih.En ter verduidelijking; ondanks mijn,blijvende,inzet voor “orang Malukku”,ben ik altijd een voorstander geweest van de “petitie Soetardjo” (1936),waarin binnen 10 jaar onafhankelijkheid voor Indonesie werd bepleit.Het afwijzen heeft(terecht) veel kwaad bloed gezet bij de Indonesiers.

    • Surya Atmadja zegt:

     rob beckman lapre zegt:
     5 november 2016 om 11:12
     Wij weten dat de Indonesiers alles op alles hebben gezet om het gebied in handen te krijgen.(Geen “onafhankelijke staten/staatjes op Indon.grondgebied”)
     =====================================================
     Nee , de veroorzaker (de dalang-puppet master was de Amerikanen) gesteund door Engeland en Australia.
     Zie Kissinger paper , en de rol van de USA president, ze hebben door de Vietnam debacle , hun angst voor komunisme en op domino effect Suharto gevraagd om in te grijpen (invallen) in Oost Timor.
     Daar “woedde” een kleine burgeroorlog tussen Apodeti (pro Indonesia) en Fretilin (links en wil vrijheid na de Anjer revolutie in Portugal) .
     Zie ook artikelen van de U.N rapporteur Prof Dr Kooiman (Nederlander).
     Australia had andere agenda, waarschijnlijnk willen ze invloed in Oost Timor , denk aan de rijke gas/olie voorraden .
     Ik dacht dat ze nu tot in Den Haag arbitrag gevraagd (ruzie met Timor Leste).

     Wat RMS betreft, ben ik 100% eens dat ze belazerd en misbruikt werden door Nederland .
     De vraag is , wat wil die ongeveer 60.000 Zuid Molukkers ?
     Minus andere groepen die pro Indonesie zijn.
     Naar verleden kijken en de zgn verbroken belofte “dwingen” binnen te halen of werken aan je eigen toekomst en de toekomst van de MILJOENEN bewoners in Zuid en Noord Maluku ?
     Vergeet men dan hun belangen ?

  • Jan A. Somers zegt:

   “2 rechterlijke uitspraken waarbij de rechters “de RMS erkenden”” Ik denk dat u ook op het verkeerde been bent gezet. Het ging volgens mij om een rechtszaak waarbij de KPM was gedaagd, Indonesische troepen vervoerd op burgerschepen. De KPM verweerde zich dat de RMS niet bestond en dus niemand voor de rechter kon brengen. Maar in de tweede zaak oordeelde het Hof dat de RMS een Nederlands rechtspersoon was en dus gewoon gerechtelijke actie kon ondernemen. NV Koninklijke Paketvaartmij tegen de Repoeblik Maloekoe Selatan, Gerechtshof Amsterdam, 8 februari 1951.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Tja …. wat je dan nog als troost kan vaststellen als RMS-ser is, dat de KPM, ondanks haar meer dan dienstwillige opstelling jegens de Republiek Indonesia, al lang ter ziele is en de RMS nog leeft, zij het in ballingschap en diep ondergronds op de Molukken zelf, alsmede in een onbekend aantal Indonesische gevangenissen, zoals die waarin Johan Teterisa zijn dagen telt.

    En waar leven is, is hoop. Die hoop moet natuurlijk niet weer omslaan in onbezonnen, gewelddadige gijzelings- en kapingsacties in het verkeerde land, met de verkeerde mensen als offer.

    Pak Pierre

   • bokeller zegt:

    Mss. hierdoor op ’t verkeerde been gezet ?
    Zie, ” Wat de Rechter zij ”

    —- op ’n belangrijk punt waren de presidenten v/d Rechtbanken
    en het Hof het wel met elkaar ‘ns,nl,wat betrefd de erkenning dat
    de RMS een bestaand Staat is.
    De rechter ging hierbij o.m. af op de stelling van Ned.Vereniging
    voor Internationaal recht [ juni 1950) dat de ” Republiek der
    Zuid- Molukken het recht had haar onafhankelijkheid tegenover
    iedereen te handhaven”
    Op grond van o.m. de Ronde Tafel conferentie het
    zelfbeschikkingsrecht toekwam en dat zij van dit recht een
    juist gebruik hadden gemaakt door op het moment dat
    dat Recht hun door de Republiek Indonesië practisch
    ontnomen werd ,de onafhankelijkheid van de RMS
    uit te roepen.
    siBo

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja …. een kwestie van gelijk hebben maar het niet krijgen.

     Pak Pierre

    • Jan A. Somers zegt:

     “de Ronde Tafel conferentie” Hier zit een dikke adder onder het gras. Op de RTC heeft
     Indonesië juist dat (externe) zelfbeschikkingsrecht afgeschaft. Binnengesmokkeld met een verwijzing naar een concept grondwet voor Indonesië. Let wel, concept, dus niet bestaand. Maar het is wel zo geaccordeerd. Van de op die website genoemde arresten heeft eigenlijk alleen die KPM-kwestie volkenrechtelijke gevolgen. Een heel interessant arrest. maar een beetje lang om hier over te typen. Waar ook nauwelijks belangstelling voor is. U kunt een lang uittreksel vinden in T.M.C. Asser Instituut, Elementair Internationaal Recht, 1991, jurisprudentie, p. 30. Het Hof heeft hier veel moeite mee, maar wijst daarbij op de soevereiniteit van Indonesië. En terecht. De andere genoemde arresten hebben alleen staatsrechtelijke gevolgen.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Al die arresten. Een beetje ingewikkeld allemaal voor mijn smalle denkraam.

     Als ik het goed heb begrepen waren Nederland en de Republiek i.o. het er over eens dat uit de kolonie NOI een RIS zou oprijzen, een federale republiek (Serikat) bestaande uit een aantal deelstaten (negara’s) die weer in regio’s (daerahs) waren of konden worden opgesplitst. Op die basis heeft op 27 december 1949 de souvereiniteitsoverdracht plaats gevonden.

     Vervolgens is de Republiek in de eerste helft van 1950 eigenhandig begonnen de “S” van “Serikat” uit de plechtig overeengekomen staatsvorm te poetsen. Deelstaten werden stuk voor stuk al dan niet vrijwillig ingelijfd en onder centraal Jakartaans (Javaans) gezag geplaatst. Zo ook de deelstaat Oost Indonesië, inclusief de daerah Molukken. Het volk van de Zuid Molukken had daar blijkbaar geen zin in en riep zijn eigen republiek uit, de RMS. De opstand werd met harde hand en hulp van de KPM (troepen- en wapentransporten) neergeslagen.

     In mijn niet juridisch geschoolde ogen heeft Indonesia, i.e. de centrale regering in Jakarta onder president Soekarno, de overeenkomst op basis waarvan de souvereiniteitsoverdracht heeft plaats gevonden binnen 6 maanden EENZIJDIG en zonder gepast overleg aan haar laars gelapt. Geschonden zo gezegd. Alsdan zou het volk van de Zuid Molukken toch krachtig tegen deze onbehoorlijke gang van zaken hebben mogen protesteren en zijn eigen republiek, de RMS, rechtens hebben mogen uitroepen. De executie van haar eerste president, Chris Soumokil, was dus gewoon moord.

     De RMS zou alle steun van de wereld hebben moeten krijgen, m.i. ook op grond van het volkenrecht, ware het niet dat de wereld met grotere belangen bezig was en de RMS voor de wereld een quantité negligeable werd. Nederland was in de wereld inmiddels zo klein geworden dat het zijn tanden niet kon (en wilde) laten zien.

     Het zelfde lot als de Zuid Molukkers trof de Papoea’s van NNG een tiental jaren later, om de zelfde redenen. Zij waren ook een quantité negligeable op het wereldtoneel en werden geofferd om “het grotere mondiale belang” te dienen, lees “vooral het belang van de VS”.

     Terug naar de KPM: Die scheepvaartmaatschappij dacht nog lang te mogen genieten van haar nederige hulp aan de jonge RI. Helaas pindakaas. Eind vijftiger jaren werd ze door de Republiek opgegeten: Genaast, haar schepen in beslag genomen.

     De Nederlands gebleven restanten van de KPM zijn via via via opgegaan in het Nederlandse Nedlloyd en Nedlloyd op een gegeven moment geheel overgenomen door het Deense Maersk.

     Zo de RMS nog een appel heeft te schillen met de KPM, dan moet ze naar Denemarken en zich vervoegen bij de steenrijke familie Maersk-Moller.

     Pak Pierre

    • PLemon zegt:

     @Pak P dela X ‘ Alsdan zou het volk van de Zuid Molukken toch krachtig tegen deze onbehoorlijke gang van zaken hebben mogen protesteren en zijn eigen republiek, de RMS, rechtens hebben mogen uitroepen. De executie van haar eerste president, Chris Soumokil, was dus gewoon moord.”

     ### Met de zegen van 1 van onze mede-lezertjes 😢, zoveel vrijheid kreeg Soekarno maar delen hó maar.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Wij kunnen zijn vlammende betoog wel weer tegemoet zien: Als JPC nu niet ……, dan ……

     Ach ja ……

     Pak Pierre

 4. bokeller zegt:

  . ###De vraag is , wat wil die ongeveer 60.000 Zuid Molukkers ?###
  Zoek ‘ns op ”Maluku ”
  De Molukse gemeenschap in Nederland, ongeveer 40.000 zielen groot,
  doet wat zij kan.
  Maar hoeveel geld er vanuit Nederland richting Molukken is gegaan,
  is onmogelijk vast te stellen.
  Volgens Polly Roemloes van Satu Bantu Satu ligt het bedrag
  tussen de drie en vier miljoen gulden.
  ,,De Nederlandse regering heeft ongeveer drie miljoen gulden overgemaakt.
  In eigen kring is er voor enkele tonnen ingezameld.”
  Wim Manuhutu, directeur van het Moluks Historisch Museum,
  denkt dat het bedrag veel hoger ligt.
  ,,Molukkers hebben veel gegeven, maar het is een geldstroom
  die je niet zo gemakkelijk boven tafel krijgt.
  Natuurlijk is er gegeven aan de hulporganisaties.
  Maar het meeste geld is direct overgemaakt naar familieleden —
  siBo

 5. Anoniem zegt:

  Nou van Agt leeft moet er toch iemand met een juridische achtergrond hem durven aan te klagen bij het Hoogste Gerecht. Mvg Jos Crawfurd.

  • Jan A. Somers zegt:

   “Hoogste gerecht” Als Nederlander behoort u de wet te kennen. Dan weet u ook dat je bij het begin moet beginnen en niet hoog van de toren moet blazen Dat kost u geld, griffierecht, voor een rechter die alleen zegt niet bevoegd te zijn. Ben je je geld kwijt.

 6. Kembang zegt:

  Daar gáán we weer……..!!??

 7. Anoniem zegt:

  Wat is Dhr.Kembang moeilijk te volgen in zijn hele korte reacties.
  Schijnbaar is dit zijn stijl van commentaar geven, helaas voor mij is het een hele opgave.
  Ik stop ermee hem te vragen zijn mening met de lezers te delen.
  Mvg.Jos H Crawfurd.

 8. Huib Otto zegt:

  Er staat een groot artikel in de Telegraaf van afgelopen Zaterdag 28 Januari over de reactie van de commandanten die beweren dat er absoluut geen bevel was om de kapers moedwillig te doden als ze zich duidelijk hebben overgegeven.

  • bokeller zegt:

   Nmm. heerste toen al ”het buiten gevechtstellen”
   Doden,ed. mocht niet meer gebezigd worden,
   en ook weer nmm.,is het geweer/bajonetvechten
   beoefenen, afgeschat in het Nederlandse leger
   daar je daadwerkelijk de tegenstander ..etc.,etc..
   siBo

  • Pierre de la Croix zegt:

   Over Radio 1 (NPO 1 in modern jargon) hoorde ik gisteren dat de 2 direct bij de actie betrokken marinierscommandanten hadden verklaard dat degene die het bericht over het bevel “schieten om te doden” naar buiten had gebracht een bottelier zou zijn die in de verste verte niet betrokken was bij de actie zelf, dus ook niet bij de briefings daarvoor en dus gewoon uit zijn nek kletste.

   Wat ik van de gemarineerde haringen weet is, dat de functie van bottelier alleen bij het varend personeel van de marine voorkomt en niet bij de mariniers. Botteliers hadden (hebben?) een vaatje of tonnetje op de mouw, als teken van hun waardigheid. Mijn logisch verstand zegt mij dat geen bottelier zou worden geselecteerd voor een bevrijdingsactie als de onderhavige.

   Dus … de klokkenluider was GEEN bottelier of hij was het WEL, maar dan eentje die rijkelijk uit eigen vaatje had gesnoept

   Pak Pierre

   • Indorein zegt:

    Die bottelier had waarschijnlijk “te diep in het glaasje” gekeken toen hij met zijn zwamverhaal kwam over “misdadig optreden van de mariniers”.

    Overigens heeft die advocate nu wel een heel grote bok (Bokma jenever? hahaha) geschoten door geen goed onderzoek vooraf te plegen naar het waarheidsgehalte van die dronkenlap van een bottelier.

    Mijn mening is wel, dat die lapzwans van een bottelier strafrechtelijk vervolgd moet worden wegens smaad en opzettelijk in diskrediet brengen van onze mariniers.

    • Cezar zegt:

     Wie zegt dat het verhaal van/over die bottelier waar is? Na al die jaren probeert een ieder zijn straatje schoon te vegen.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja … als die klokkenluider nu eens zo dapper zou zijn om de zak van zijn hoofd te trekken …………

     Pak Pierre

 9. Huib Otto zegt:

  Vermoedelijk was het eerst schieten dan roepen om je over te geven.

  • Huib Otto zegt:

   De namen van de twee mariniers/klokkenluiders dus ook van de zgn. bottelier schijnen
   al bekend te zijn. En door de commandanten weerlegd.
   Maar heeft iemand al iets vernomen hoe de uitspraak luidde van de rechtbank op 27 januari 2017? Is het soms uitgesteld hangende het verder onderzoek naar het waarheidsgehalte van de klokkenluiders?

   • Pierre de la Croix zegt:

    Weet ik niet. Er zal wel weer een onderzoekscommissie worden benoemd. Mooi voorzittersbaantje voor een gesjeesd politicus in het verschiet.

    Pak Pierre

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.