To be allochtoon or not to be

headerrmolen2cNOS:
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schrappen de woorden allochtoon en autochtoon. Zij zetten daarmee een nieuwe norm voor de overheid. De begrippen zijn volgens de WRR en het CBS niet meer precies genoeg en stigmatiserend.

De woorden autochtoon en allochtoon werden voor het eerst door de WRR genoemd in 1989 in het rapport Allochtonenbeleid. Vandaag wordt er in de WRR-publicatie Migratie en classificatie: naar een meervoudig migratie-idioomafscheid van genomen.

Formeel is de publicatie nog geen advies aan het kabinet, maar het bepaalt wel de lijn in het woordgebruik. Het is een opmaat naar een uitgebreider rapport dat volgend jaar moet uitkomen.

Een alternatief voor autochtoon en allochtoon komt er niet. Als er een omschrijving nodig is dan wordt voortaan gesproken van ‘inwoners met een migratieachtergrond’ en ‘inwoners met een Nederlandse achtergrond’. Ook kinderen kunnen onder die termen vallen.

De WRR wil ook stoppen met de termen ‘westers’ en ‘niet-westers’. Nu zijn Japanners en Indonesiërs westers, en Surinamers en Antillianen niet-westers

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

65 reacties op To be allochtoon or not to be

 1. Indisch4ever zegt:

  Het heeft geen zin het woord allochtoon af te schaffen. Men gaat een ander woord gebruiken, waar dan spoedig opnieuw negatieve emoties aankleven.
  Stigmatiserend en generaliserend. Overheden en mensen op zich moeten zich bewust zijn van die negatieve energie die kleven aan woorden en zulke woorden met mate gebruiken in de juiste context.
  Vervangende woorden kunnen helpen om die haatcontext te vermijden, maar hoe populairder een vervangwoord is, hoe meer het weer in een haatcontext wordt gebruikt.

  Het CBS kan wel een ander term gebruiken, bijv ‘inwoners met een migratie-achtergrond’ maar als dit algemeen wordt dan gaan mensen het toch weer afkorten tot bijv migranten. En dan wordt dat woord een makkelijk uitgesproken woord ,op zijn beurt een verzameling van negatieve emoties.
  Gastarbeider –>> buitenlander –>> allochtoon –>> migrant.

  Maar de omschrijvingen die het CBS zou kunnen gebruiken zoals ‘migratieachtergrond’ en ‘Nederlandse achtergrond’ werkt evenzeer hokjesdenken in de hand.
  Mijn persoon wordt in het hokje migrantenachtergrond geplaatst. En daarmee wordt mijn Nederlandse achtergrond verdoezeld in de statistieken, zoals het CBS het nu opzet. Ik ben in Nederland geboren. Ik migreerde niks. Mijn ouders wel, van het Nederlands grondgebied overzee , voorheen Indië, naar Nederlands grondgebied aan de Noordzee.
  Het CBS maakt statistieken over mensen in Indonesië geboren en hun kinderen . En meer dan eens las ik in CBS-verslagen dat de hele groep Indonesiërs wordt genoemd . Tjaaa…. CBS-lui zijn toch afgestudeerde demografen die wetenschappelijk moeten onderzoeken?
  Men zag wel indertijd dat de meerderheid van in Indonesië geborenen van westerse afkomst was en westers georiënteerd.
  Dat is wel juist om die meerderheid westers allochtoon te noemen. Maar alle mensen uit Japan en Rusland, Roemenië … wel westers te noemen en mensen als Humberto Tan en Maxima en de kinderen in te delen bij niet-westers is broddelwerk.

  btw Sommige mensen gebruiken het woord nieuwe Nederlander ipv allochtonen.
  Doeghh … Ik ben toch echt een ouwe Nederlander.

  • Surya Atmadja zegt:

   Nu zijn Japanners en Indonesiërs westers, en Surinamers en Antillianen niet-westers
   ============================================
   WAAAAAT ?
   Na bijna 50 jaren met pijn en moeite aan te passen , in westerse kleding in plaats van sarung rond te lopen, me zo goed mogelijk in mijn B.3(Bahasa Belanda Bengkok= krom Nederlands) uit te drukken wordt het weer afgepakt ????

   Protest keras dese ( ha ha ha ha )

   • Ron Geenen zegt:

    “”””””””””sarung rond te lopen””””””””””””

    Toch een vraag? Lopen de mannen en vrouwen in Indonesie met sarong aan, zonder of met onderbroek?
    Of is dat een verboden vraag?

    • Peter zegt:

     Hi hi hr Geen, momenteel weinig sarongs in Indonesie, wel soepjurken zoals je in de Arabische landen ziet, Jammer.

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””””momenteel weinig sarongs in Indonesie, wel soepjurken zoals je in de Arabische landen ziet””””””””””””

     Het enige verschil tussen een soepjurk en een sarong is de kleur en de persoon die er in loopt, dacht ik.

    • Arthur Olive zegt:

     Als klein kind ontdekte ik dat het bij de baboe zonder onderbroek was. Het is gek, maar zoiets blijft je bij.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Peeping Tom!

     Pak Pierre

  • PLemon zegt:

   @I4e ” Sommige mensen gebruiken het woord nieuwe Nederlander ipv allochtonen”

   Vindt het ook wel gebruikte woord ” medelander ” eigenlijk niet zo gek. 👍😉

   • Ron Geenen zegt:

    “”””””””””Vindt het ook wel gebruikte woord ” medelander ” eigenlijk niet zo gek. “””””””””””

    Eerlijk gezegd en niet gezwegen, wat maakt het nu uit hoe een persoon genoemd of benadert wil worden? Ik zelf verkies gewoon een Indo te zijn. De paspoort en je nationaliteit heeft vaak niets met je geboorte te maken. Het zijn gewoon papieren die door wetten in elkaar zijn gezet en waarmee je van het ene land naar het andere kan gaan. Mensen maken problemen, die er niet zijn.
    Mij is wel eens gevraagd waar ik vandaan ben. Ik am an Indo. From what country. O, from the Netherlands. O you are Dutch? That is what my pasport says, but I was born, an so on.!

 2. Ron Geenen zegt:

  “”””””””De WRR wil ook stoppen met de termen ‘westers’ en ‘niet-westers’. Nu zijn Japanners en Indonesiërs westers, en Surinamers en Antillianen niet-westers””””””””””””

  Hoe gekker kan het nog.

 3. hansvschaik zegt:

  Voor mij hoeven de woorden autochtoon en allochtoon niet afgeschaft te worden, ik ben er juist trots op dat ik een allochtoon ben en mijn kinderen ook. Helaas zijn mijn kleinkinderen autochtoon geworden.

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””””Helaas zijn mijn kleinkinderen autochtoon geworden.””””””””””

   Hoe zo? Wanneer verandert een mens van de ene toon naar de ander?

   • hansvschaik zegt:

    Komt door de definitie: als je buiten Nederland bent geboren of één van je ouders dan ben je allochtoon. Mijn moeder en Ik zijn in Nederlands Indië geboren, mijn kinderen hebben een vader die in Ned. Indië is geboren, mijn kleinkinderen zijn in Nederland geboren en hun ouders ook, dus zijn ze autochtoon geworden…..

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””mijn kleinkinderen zijn in Nederland geboren en hun ouders ook, dus zijn ze autochtoon geworden””””””””””””

     “Wow, dat wordt ingewikkeld en moeilijk. Altijd gedacht Indo blijft Indo.

    • Peter zegt:

     Indien je uit Nederlandse ouders in Indie/Indonsie geboren bent, ben je autochtoon.
     Kan er ook niets aan doen. Dat hielden we bij Arbeidsvoorziening aan waar ik als senior consultant werkzaam ben geweest. Ikzelf ben in 1942 in Malang geboren.
     Maar ach, is dat alles zo belangrijk?

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””Maar ach, is dat alles zo belangrijk?””””””””””””

     “Het Indische van onze gene blijft gewoon bestaan.”

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja …. We zijn haantje de voorste in politieke correctheid. “Jood” mag je niet meer zeggen, “neger” ook niet. Nu is “allochtoon” aan de beurt.

     Wat zal er veranderen? Als je een eend voortaan “kip” moet noemen, dan is en blijft die eend in de ogen van anderen toch eend en geen kip, tenzij die eend het zwemmen afzweert en leert te kakelen.

     Pak Pierre

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””””””We zijn haantje de voorste in politieke correctheid”””””””””

     En wat betreft de vrouwen? Zijn die hennetje de voorste?

   • Jan A. Somers zegt:

    Er is toch voor die kleinkinderen niets veranderd? Beide ouders in Nederland geboren?

    • Ron Geenen zegt:

     Ik weet van het bestaan van een Batak, die en erg goed was met zijn handen, en ook erg goed overweg kon met zijn hersenen. Deze man met achternaam Harahap is lang geleden naar Nederland vertrokken en is zeer welvarend geworden. Vermoedelijk zijn er nu nazaten in de 3de en 4de generatie Nederlanders. Wat is zo’n nazaat? Nederlander van Indonesische afkomst, of Nederlander van Indische afkomst, of Batak van Nederlandse afkomst, enz! Als je een Fries vraagt wat hij is, zegt hij dat hij Fries is of zegt hij dat hij Nederlander is? Of Nederlander van Friese afkomst? En wat mag wel en wat mag niet? Of mag een ieder het voor zich zelf bepalen? Vrije mening!
     Wat voor “tonen” zijn de Batak en de Fries?
     M.a.w het is een grote onzin. Laat een ieder zijn die hij/zij wilt zijn en laat het oordelen/veroordelen met rust.

 4. George zegt:

  What’s in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet.See Shakespeare, Romeo and Juliet. The glory and the nothing of a name. A nickname is the hardest stone that the devil can throw at a man.

 5. Huib Otto zegt:

  Het woord “aap ” mag ook niet meer.
  Bv. ” Trots als een aap “.. of .. ” Ik lach me een aap ” is ook erg beledigend.
  Trots op Nederland kan ook niet.

  • Indorein zegt:

   Naderend spraakgebrek:
   Het Nederlands heeft al een zeer beperkt aantal woorden waarin men spreekt (een paar duizend heb ik eens ergens gelezen). De Engelsman gebruikt meer dan 20.000 woorden in zijn spraak. Ook de Fransen, Duitsers en Spaanstaligen gebruiken meer dan het dubbele van ons.
   Als wij zo doorgaan met woorden af te schaffen dan zal het niet lang duren dat wij inderdaad net als de dieren maar heel beperkt ons kunnen uitdrukken om iets duidelijk te maken aan een ander.
   Dat is strijdig met de evolutionaire gedachte dat de mens als topdier “verder ontwikkeld is dan de andere dieren”.
   Overigens: ik ben geen aanhanger van de Evolutieleer.

   De Indo is autochtoon:
   Volgens mij zijn de Indo’s geen allochtonen. Wij, of onze ouders zijn toch geboren in een (weliswaar voormalig) juridisch/volkenrechtelijk Nederlands gebiedsdeel? Dan ben je gewoon een autochtone Nederlander met een getint of bruin uiterlijk?
   Het probleem is dat de huidige witte autochtone Nederlanders hun geschiedenis niet kennen ondanks dat ze heel geleerd zijn (academisch opgeleide sociologen e.d.).

   • Indisch4ever zegt:

    Woorden komen in de mode, woorden raken uit de mode.
    mejuffouw, thans ….. deze woorden werden veel meer gebruikt 80 jaar geleden.
    De algemene Nederlandse opvatting is als iemand er minder blank uitziet, dan is hij allochtoon , dan wel buitenlander. Dat geldt dus voor veel indo’s , en veel minder voor hun kleinkinderen met een blanke ouder.
    Ook het CBS zet iedereen geboren in Indonesië of met 1 ouder geboren in Indonesië in de categorie allochtoon.
    Als je dit woord vertaalt als “met buitenlandse afkomst” dan klopt het meestal voor Indische mensen.
    Maar in de volksmond wordt het ook vaak vertaald als: “buitenlander, geen Nederlander” en dat is de irritatie bij veel Indische mensen.

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””””De algemene Nederlandse opvatting is als iemand er minder blank uitziet, dan is hij allochtoon , dan wel buitenlander. “””””””””””

     Er lopen in Zeeland en West Brabant nog steeds vrij getinte mensen rond die afstammelingen zijn van de Spanjaarden van toen. Ook allochtoon of buitenlander???????

   • RLMertens zegt:

    @Indorein; ‘de Indo is autochtoon’ – Dus omdat het een Nederlands gebiedsdeel is, bezet gebied, is hij ondanks allerlei kenmerken, die volkomen afwijken van hen die in de lage landen zijn geboren, autochtoon? Dus ook de mixtiezen/mulatten/mengbloedigen en zelfs zij die helemaal niet ‘gemengd’ zijn; bv. Chinezen, Javanen, Creolen ea., ook autochtoon? Waarom wil eigenlijk iemand autochtoon zijn? In het toenmalige Indië wilde niemand zowat om autochtoon=inlander te zijn. Men had daar zelfs de mogelijkheid om als inlander Europeaan te worden; de zgn. Staatsblad Nederlander. Wanneer men zo’n iemand tegen kwam, dan lepelde hij vol trots het staatsblad nummer op(!) van zijn benoeming. Hier ook in te voeren; Staatsblad Autochtoon; voor een reine Indo? Nummer 2016! ( dan is uw jaargang meteen vastgelegd)

    • Arthur Olive zegt:

     Men had daar zelfs de mogelijkheid om als inlander Europeaan te worden; de zogenaamde Staatsblad Nederlander.

     Om als inlander de nationaliteit van de kolonizer te krijgen is al eeuwen oud.
     De apostle Paul was een Hebrew maar hij had de Romeinse burgerschap gekocht.
     Hij stond er op dat hij in Rome voor het gerecht moest komen inplaats van het Joodse gerecht.
     Dit heeft hem uiteindelijk de das gekost.

   • Ron Geenen zegt:

    “”””””””””Het Nederlands heeft al een zeer beperkt aantal woorden waarin men spreekt (een paar duizend heb ik eens ergens gelezen). De Engelsman gebruikt meer dan 20.000 woorden in zijn spraak. Ook de Fransen, Duitsers en Spaanstaligen gebruiken meer dan het dubbele van ons.””””””””””

    Daarom gaat de Nederlander steeds meer vreemde woorden inpassen en overnemen. Vroeger was het duits en frans en tegenwoordig veel amerikaans. Misschien krijg je zo een nieuw Indo taaltje.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Hoeveel woorden heeft het Nederlands? (3)

     In een woordenboek als Van Dale staan honderdduizenden verschillende woorden. Op het internet staan er nog veel meer. Maar hoeveel woorden ken jij? En hoeveel woorden kennen andere mensen?

     Mensen blijken een enorm geheugen te hebben als het om woorden gaat. In de eerste twintig jaar van hun leven leren Nederlandstaligen (die bijvoorbeeld het vwo hebben gevolgd) ongeveer 60.000 woorden. Dat betekent dat ze in die eerste twintig jaar gemiddeld per dag tien nieuwe woorden geleerd hebben.

     Waar andere vormen van taalverwerving na een bepaalde leeftijd tot een stilstand komen, leren mensen bovendien hun hele leven steeds weer nieuwe woorden bij (zoals “grauwkopsalamander”).

     Waar dat allemaal goed voor is, weten we eigenlijk nog niet. De meeste mensen gebruiken actief veel minder woorden. Een bloemrijke schrijver als Shakespeare heeft naar verluid in zijn hele werk niet meer dan zo’n vijftienduizend verschillende woorden gebruikt. Natuurlijk is het handig als je wat meer woorden kent dan je zelf gebruikt; dat maakt het mogelijk om ook mensen die heel anders praten dan jij te begrijpen. Toch blijft onze woordenschat mysterieus hoog, als je kennelijk met veel minder woorden toe kan om alles te zeggen wat Shakespeare al zei.

     Gejat via Google ter lering ende vermaak door:

     Pak Pierre

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””(zoals “grauwkopsalamander”).

     Weer een woord van eigenlijk 3 woorden aan elkaar geplakt. Volgens de Amerikaanse methode zou het een “grauwe kop salamander” ook kunnen. Wat is nu goed: een geschiedenishoofdonderwijzer of geschiedenis hoofdonderwijzer of geschiedenis hoofd onderwijzer?

    • Pierre de la Croix zegt:

     Het Nederlands schijnt met het Duits gemeen te hebben dat het nieuwe woorden kan vormen door bestaande aan elkaar te plakken. Het Engels kent die plakdrift niet.

     Hier nog een voorbeeld gejat via Google, over die rare salamander:

     Quote

     Hoeveel woorden heeft de Nederlandse taal? Die vraag is moeilijk te beantwoorden, bijvoorbeeld omdat je er elke dag woorden bij kunt maken.

     Stel bijvoorbeeld dat een biologe morgen ergens een nieuwe salamander ontdekt met een grauw koppie. Omdat er ook “geelkopsalamanders” bestaan, kan zij die salamander dan bijvoorbeeld zo noemen:

     “grauwkopsalamander”

     Dat is dan een heel nieuw woord, dat nog nooit iemand eerder gezegd of gehoord heeft, en dat toch bij het Nederlands hoort. Als nu iemand ontdekt dat deze grauwkopsalamanders heel raar springen, kunnen we het voortaan hebben over:

     “grauwkopsalamandersprong”

     Iemand die zich daarin uitgebreid verdiept, is dan een

     “grauwkopsalamandersprongspecialist”

     En als de mensen die zich hierin verdiepen zich verenigen krijg je een:

     “grauwkopsalamandersprongspecialistenvereniging”

     Het is niet heel erg waarschijnlijk dat dit laatste woord heel erg vaak gebruikt wordt, maar het kán wel.

     Unquote

     Wij Nederlanders kunnen dus ook nieuwe woorden maken, ter compensatie van woorden die “langs natuurlijke weg” in onbruik zijn geraakt of verboden worden, zoals nu “allochtoon”.

     Trouwens … in de biologie heten dieren en planten die oorspronkelijk niet thuis horen in een bepaalde omgeving geen “allochtonen”, maar “exoten”. Soms kunnen “exoten” in hun nieuwe omgeving veel kwaad aanrichten en een plaag worden, omdat zij er geen natuurlijke vijanden hebben en/of andere inheemse (autochtone) planten en dieren verdringen. Denk maar aan de konijnen in Australië.

     Disclaimer: Iedere gelijkenis met de mensenwereld is onbedoeld.

     Pak Pierre

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””””””“grauwkopsalamandersprongspecialistenvereniging””””””””””””””

     Ik begrijp uw uitleg, maar probeer dat maar eens begrijpelijk in het engels/amerikaans te vertalen.
     Daarnaast is het ook begrijpelijk dat de Engelsen een grotere vocabulaire hebben dan de Nederlanders. Een Nederlands woord kan in het engels uit wel zes woorden bestaan. Immers daar wordt alles los geschreven of omschreven. Als Amerindo merk ik dat ik veel woorden los van elkaar schrijft.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Nog eentje dan, wegens succes:

     Vraag: Wat krijgt een blindengeleidehond als hij blind wordt?
     Antwoord: Een blindengeleidehondhond.

     Pak Pierre

    • RLMertens zegt:

     @PakP. ‘allochtonen= exoten- Sommige exoten doen in hun nieuwe omgeving veel kwaad en kunnen een plaag worden’. Laat dat nu kloppen. ‘Alleen omdat zij geen natuurlijke vijanden hebben’- Klopt helemaal. Dus rest ons nog; om nieuwe exoten in te voeren om dat tegen te gaan. Welke konijnen/mensen soort?
     Biologie gaat tenslotte toch over; mensen en dieren.
     De aanduiding exotisch; bv. een exotische schoonheid, is mi. van een andere orde.
     ( trouwens die worden nu met bosjes ingevoerd; zie de tv. programma’s)

   • Jan A. Somers zegt:

    “Nederlands gebiedsdeel” Het gaat niet om zomaar een Nederlands gebiedsdeel, maar om gebiedsdeel Nederland. U kent dat verschil waarschijnlijk ook van de backpay.

  • Indisch4ever zegt:

   Trots als een aap “.. of .. ” Ik lach me een aap is niet beledigend voor veel mensen .
   En dus wordt het ook gebruikt.
   De term ‘trots op Nederland” wordt ook gewoon gebruikt. Dat het niet populair is, is een gegeven.
   Er zijn zoveel woorden en termen die mensen niet veel gebruiken.

  • Ron Geenen zegt:

   “””””””””Het woord “aap ” mag ook niet meer.”””””””””””””

   Maar omdat Nederland met haar taal aan het “veramerikaniseren” is mag monkey business wel, dacht ik. En de Filipijnen eten graag balut of te wel Monkey brains.
   Voor ons in Amerika heeft dat veramerikaniseren wel een voordeel, vooral omdat in het Nederlands de woorden aan elkaar geplakt worden en in de Amerikaanse taal elk woord los wordt geschreven. Persoonlijk heb ik op dat gebied veel moeite met het Nederlands.

 6. Jan A. Somers zegt:

  De politie is al lang overstag: licht getint persoon gezocht! Indo’s opgepast, ff dimmen! Platte neus heb ik nog niet gehoord in de opsporingsberichten. En mag een Indojongen nog wel jago spelen? Wordt saai voor de Indomeisjes.

 7. RLMertens zegt:

  Allochtoon/autochtoon een correcte aanduiding. Nu weer geschrapt, om wat voor redenen? Onze vorsten huis ia al decennia allochtoon; en toch puur Nederlands als begrip. Een politieke stunt voor de verkiezingen? Zoals voor heen; medelander? Om rottigheid door een groepering allochtonen te verbloemen in plaats van dat aan te pakken/op te lossen. Die rottigheid moet binnen de groep zelfs worden aangepakt. En niet met allerlei marsen van saamhorigheid en ‘brug functies’ etc.
  Men hoort toch zelden dat bv. de Chinese allochtonen negatief in de media komen? Of de Vietnamezen, Hongaren etc.? Een beter idee, om puur Hollands te benoemen/blijven, is waarom niet de begrippen; buitenlanders en inlanders bezigen? Zoals het ook in Indië toeging. Bv. de inlands aanhang van Ajax heeft in Rome zich beestachtig gedragen. Word ik eindelijk(!) als buitenlander aangemerkt. Geen kwaad woord over die buitenlanders uit Indië, zo is het toch?

 8. Jan A. Somers zegt:

  Allochtoon/autochtoon was toch makkelijk? Nu met veel meer woorden: Inwoners met een migratie-achtergrond enz. Was zo makkelijk. Ik ben allochtoon, mijn Zeeuws meisje autochtoon (behalve als ze voor Hollands wordt uitgemaakt). Mijn kinderen zijn ook allochtoon. Mijn kleinkinderen zijn autochtoon. Maar bij de achterkleinkinderen heb ik autochtone en allochtone naast elkaar. Weten ze nog niet, maar het zal hun een zorg zijn. Als allochtonen met positieve discriminatie een zak geld kunnen halen bij Rutte, sta ik vooraan! Heeft mijn Zeeuws meisje dikke pech.

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””””””Als allochtonen met positieve discriminatie een zak geld kunnen halen bij Rutte, sta ik vooraan! Heeft mijn Zeeuws meisje dikke pech.”””””””””

   DNA laten nemen. Misschien heeft ze dan nog wat Spaans bloed in de aderen!

  • Peter zegt:

   Hi hi Jamer voor u hr Somers, u bent in Ned. Indie uit Ned. ouders geboren en daarom autochtoon.

   • hansvschaik zegt:

    Meneer Peter:
    Hr Somers is in Ned. Indië geboren en dus WEL een allochtoon: immers als één van je ouders OF jezelf buiten Nederland bent geboren dan zegt de definitie dat je een allochtoon bent.

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””buiten Nederland bent geboren dan zegt de definitie dat je een allochtoon bent.””””””””””

     En ik ben een Amerindo.

    • Peter zegt:

     jammer enz. Het is maar van waar je uitgaat. Op het arbeidsbureau in de jaren 90 viel de Nederlander geboren in het voormalige Ned. Indie onder de allochtonen.
     Maar dat alles is niet zo belangrijk. Definities kunnen wijzigen.

    • rob beckman lapre zegt:

     Als je voor 1949 in Indonesie bent geboren,ben je (als ik het mij,wel vaag,herinner)geboren “In het oostelijk deel van het Koninkrijk der Nederlanden”, en dus gewoon “Nederlander”.En niet zoals ik de laatste dagen op TV/radio wel eens hoor “Indier”(?)= afkomstig uit India?

   • e.m. zegt:

    Volgens het CBS is de zienswijze van dhr. Van Schaik correct, weliswaar met de kanttekening dat in de situatie van meneer Somers het hier overduidelijk, gelijk een Japanner, om een Westerse allochtoon gaat.

    Edoch, met referte aan de opeenvolgende Grondwetswijzigingen Art.1 Grondgebied empathiseer ik met de gedachtegang van heer Peter.

    Nederlandse Grondwet Art. 1 Grondgebied
    1. 1887: Het Koningrijk der Nederlanden omvat het grondgebied in Europa, benevens de koloniën en bezittingen in andere werelddeelen.
    2. 1922: Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied van Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao.
    3. 1948: Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied van Nederland, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen.
    4. 1956: Het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden omvat Nederland, Suriname, de Nederlandse Antillen en Nederlands Nieuw-Guinea.
    5. 1963: Het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden omvat Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Bij de laatste grondwetswijziging lijkt Flevoland, het nieuwste gebied der zee ontrukt, te zijn vergeten.

     Pak Pierre

    • PLemon zegt:

     @Hr E.M.
     Dus ad.3.alleen het Europese bevolkingsdeel met een Nederlands paspoort dat vóór de overdracht in 1949 in Indië het levenslicht zagen, zijn autochtoon..
     Vanaf ’49 zijn de nieuwe Nederlandse borelingen uit Indonesië, dus uit het buitenland,afkomstig en (westers) allochtoon.
     Maar ja, als je als bevolkingsambtenaar je eigen geschiedenis niet kent zijn voor hem alle indo’s in het buitenland geboren.

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””Maar ja, als je als bevolkingsambtenaar je eigen geschiedenis niet kent zijn voor hem alle indo’s in het buitenland geboren.””””””””””””

     “Ja ze zijn de kluts kwijt en die moeten ze eerst nog vinden.

  • RLMertens zegt:

   @JASomers; ‘migratie achtergrond’ – Mi. is toch ook duidelijker om juist die migratie achtergrond tbv. aanduidingen te vermelden ipv.autoch/allochtoon; dus Turkse/Chinese- of Afghaanse/Marokkaanse Nederlander. Gewoon man en paard bij de naam noemen. Dan behoeven andere groepen zich niet te verantwoorden.

 9. wimwp zegt:

  Ze zullen het nooit willen leren, Geen interesse, Wel een generatie die boeken schrijft en met het vingertje wijst wat er al fout is gedaan in Nederlands Indie.

 10. Peter zegt:

  Ach ik bedoel natuurlijk autochtoon, zie boven. Uit Nederlandse ouders geboren in Ned. Indie..

 11. Huib Otto zegt:

  Het traditionele rood/wit/blauw in de Nederlandse vlag gaat ook op de schop want het is niet te pruimen dat de witte baan prominent de middelste baan is waar alles om draait. Katanja.
  Dit dekt niet meer de huidige kleurensamenstelling van het Nederlandse volk.
  Dus heeft een bolleboos bedacht de witte baan in verschillende kleurenblokjes onder te verdelen.
  Te weten in blokjes wit/geel/bruin/zwart.
  Dus een ieder wordt op zijn wenken bediend. Zelfs types als Sylvana en de Nederturken en sommige Indo’s. En niet te vergeten de Vlogmarokanen eerder ook wel K..marokanen genoemd.
  Zie de Telegraaf van vandaag. Rubriek Pluis/ De Hollandse Kramp. Onderdeel van Wat U zegt..
  Zullen we daarover dan maar een referendum opzetten? Misschien is er een kleur over het hoofd gezien.

 12. Wil Rappa zegt:

  Wat zijn we toch al die jaren met name de eerste generatie naief.blijf allochtoon!!!!!!!!!!!!!!

 13. Huib Otto zegt:

  De kleur rood bovenin de Ned. vlag staat dus voor Indiaan en de kleur blauw onderin dus voor Indo. Want bv In Amsterdam werd je als Indo in de 50/70-er jaren van de vorige eeuw “Blauwe” genoemd.

  Bovendien een gegeven paard mag je niet in de bek kijken.

  • Jan A. Somers zegt:

   De blauwe hap was/is best lekker! En met die kleuren is het niet zo makkelijk hoor. Er bestaat een Nederlands normaalblad over NEN ??? Of loop ik weer achter?

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””””””Er bestaat een Nederlands normaalblad over NEN ??? Of loop ik weer achter?”””””””””

    Nee, niet achter. Maar tijden veranderen snel en de NEN normen worden vaak met een pennenstreek doorgehaald. Heb altijd in de petrochemie ondergrondse pijpsystemen ontworpen. In Saudi Arabie werd vroeger alles gebaseerd op het Amerikaanse ASA systeem. Halverwege de jaren 80 besloot dat land over te gaan op het Europese metrische systeem. Maar daar lagen op diverse plaatsen in dat land enorme grote voorraden pijpen volgens het Amerikaanse Inch systeem, die wij verplicht waren te gebruiken. Een inch buis en een metrische buis passen niet tegen elkaar. Ook hebben ze verschillende wand dikte. Verschillende verbindingskoppelingen kwamen vaak er aan te past. En dat was maar een van de problemen.

 14. Peter van den Broek zegt:

  allochtoon word vervangen door : inwoners met een migratieachtergrond’
  autochtoon wordt vervangen door : ‘inwoners met een Nederlandse achtergrond’.

  Die woorden lijken verdacht veel op de indeling van de racistisch ingestelde Commissie Werner (1953, dus 8 jaar na WO2, na het eind evan het fascistisch/nazistisch bewind!!!) aangaande de Westers georiënteerde Indische Nederlanders i.t.t. de Ooster georiënteerde Indische Nederlanders, de zgn in Indonesië gewortelden

  En hoe zit het dan met de begrippen “Indo-Europeanen/Eurasians” in Indie, of de “Gerepatrieerden” en breek me de bek niet open over indischen of Indo? Is dat wel zo precies, zo exact uitgedrukt?

  Is dit het Etnisch Profileren, maar dan in een nieuw-gebruikt jasje?

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””””””Is dit het Etnisch Profileren, maar dan in een nieuw-gebruikt jasje?””””””””””

   Voor mij is het Etnisch discrimineren. Zoiets komt waarschijnlijk ook alleen voor in landen met een blanke meerderheid, waarvan een deel denkt dat ze superieur zijn tegenover de mens met een ander kleurtje. En zoals u het reeds opmerkte, de moderne type “prof” Werner.
   Het valt niet mee om kleurenblind en respect te hebben tegenover je medemens.

 15. Huib Otto zegt:

  Er ontstaan dus twee nieuwe afkortwoorden, nl. Immema voor allochtoon en Immena voor autochtoon. Maar verder is het business as usual want er schijnen horden lieden rond te lopen die zich te pas en te onpas gediscrimineerd voelen. Of ze nou afstammelingen van slaven, kolonialen of sjeiks zijn.

  • Jan A. Somers zegt:

   “afstammelingen van slaven” Die wonen nu in zeer grote getale in het land van hun slavenhandelaren/drijvers. En hebben het daar best naar hun zin. En dat ze zich misschien gediscrimineerd voelen komt bij meerdere onderdelen van onze samenleving voor.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.