Wubo-bersiapcompensatie

Namens advocaat Peggy Lesquillier deze oproep aan al diegenen die in aanmerking komen voor een WUBO-uitkering, maar wier aanvraag om uiteenlopende redenen is afgewezen. ‘Share’ deze oproep zo veel mogelijk. Waarvoor veel dank.
Let op: aanmelding is NIET gratis: het kost € 50 ($50 buiten Nederland) per persoon.
Lees verder bij Opgevangen in andijvielucht.
Aanmeldingsformulier

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

118 reacties op Wubo-bersiapcompensatie

 1. Boeroeng zegt:

  Iemand organiseert iets en vraagt mensen te doneren.
  Dat is normale fondswerving.
  Maar waar is die aanmelding á 50 euro voor ? Aanmelding voor wat ?
  Aanmelding voor gegevens die men gebruikt naar instanties toe?
  Waarom moet je daarvoor betalen ?

  Een advocaat kan namens een groep cliënten een procedure beginnen bij een rechtbank bijvoorbeeld. Als dat zo is… wees dan duidelijker .

  • Loekie zegt:

   De geachte advocaat is erg komisch. Ze wil o.a. 3o0 euro per maand voor elke Indo die geen Wubo-uitkering heeft…..

   • Boeroeng zegt:

    Ja … dat is ook niet sterk geformuleerd.
    Beter is:
    ……Elke in Nederland wonende of toendertijd de Nederlandse nationaliteit hebbend die de bersiap meemaakte in Indonesië heeft recht op……

    Maar dan sluit je nog mensen uit die indertijd min of meer bij de Nederlandse gemeenschap hoorde te Indië ,

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””Maar dan sluit je nog mensen uit die indertijd min of meer bij de Nederlandse gemeenschap hoorde te Indië ,””””””””””””

     Ha, een nieuw punt voor mij. Hoe weten we bij wie we hoorden? Het paspoort alleen?

    • Jan A. Somers zegt:

     “Het paspoort alleen?” In mijn paspoort (ID-kaart) staat alleen dat ik Nederlander ben. Indo staat er niet in en is ook niet relevant. Er staat wel in dat ik in Soerabaja ben geboren, maar niet wanneer ik daar heb geleefd. In het gemeentelijk computerlijstje stond als mogelijk geboorteland Indonesië. Maar ik ben wel in Nederlandsch-Indië geboren, en dat stond niet (meer) in het lijstje.. Advies van de ambtenaar: gewoon overslaan, daar heeft niemand moeite mee. Het gaat om nationaliteit en een gelijkende foto, meer niet.

  • Jan A. Somers zegt:

   “Een advocaat kan namens een groep cliënten een procedure beginnen” Een beetje advocaat doet niet aan crowdfunding (mag hij dat overigens wel voor een door hem/haar te beginnen zaak?). Op verzoek begint hij een zaak en dient daarvoor zijn rekening in. (betalen heb je hem van te voren wel beloofd!)

 2. Ron Geenen zegt:

  Zijn de kosten alleen voor de aanvragers/inschrijvers in het buitenland of voor een ieder?
  Misschien wil de advocaat eerst weten hoeveel mensen er op inhaken.

  Ik denk dat ik het inderdaad voor mijn echtgenote als een proefballon gaat proberen. Die 50 Euro is het mij wel waard. Zij is in 2008 zelf in hoger beroep afgewezen.

  • Boeroeng zegt:

   Ron, mij is niet duidelijk of de advocaat dan een nieuwe aanvraag doet voor je vrouw.
   Ik las dat niet.

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””””Ron, mij is niet duidelijk of de advocaat dan een nieuwe aanvraag doet voor je vrouw.””””

    Dat heb ik mij ook afgevraagd en ga haar eerst een email sturen. Ik hoop dat ze voor alle afgewezenen een rechtszaak begint, waardoor alle aanvragen opnieuw worden bekeken.
    Mijn vrouw werd op de volgende feiten afgewezen, die allemaal na de oorlog plaatsvonden:
    1 Haar vader werd op 19 augustus 1945 door 3 Indonesiers vermoord. Getuige, haar broer leeft nog.
    2. Mijn vrouw werd op 9 september 1945 geboren.
    3. Haar moeder stierf 2 jaar later en zij werd wees.
    4. In weeshuis te Lawang van haar 2de jaar tot 12 doorgebracht.
    5.Nu 70 jaar en getraumatiseerd.

    • Ruud zegt:

     Naar mijn mening is de wubo voor diegenen die geboren zijn voor september 1945. Dus als je geboren bent in augustus lukt het nog wel .

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””Naar mijn mening is de wubo voor diegenen die geboren zijn voor september 1945. Dus als je geboren bent in augustus lukt het nog wel .”””””””””

     Ja en Nee! Ik kreeg het zelfde te horen als u het schrijft. Want mijn vrouw werd afgewezen omdat haar vader 4 dagen na het einde van de oorlog werd vermoord en zij een paar weken later werd geboren. Waarschijnlijk is de nieuwe aanklacht juist vanwege die grenslijn. De bersiap mensen hebben toch ook geleden.

    • Loekie zegt:

     “Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder burger-oorlogsslachtoffer verstaan:
     degene, die in de na-oorlogse jaren in het voormalige Nederlands-Indië als burger lichamelijk of psychisch letsel heeft opgelopen bij ongeregeldheden die zich nauw aansluitend aan de oorlog tot 27 december 1949 aldaar hebben voorgedaan en die naar aard en gevolgen vergelijkbaar zijn met de omstandigheden bedoeld onder a, b, c of d, ten gevolge van welk letsel hij blijvend invalide is geworden of is overleden.”

     http://wetten.overheid.nl/BWBR0003664/geldigheidsdatum_30-11-2015

    • Ingrid zegt:

     Ik heb de dame een email proberen te sturen, het blijkt dat email adres niet goed is peggy24xs4all.nl, wat nu

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””Ik heb de dame een email proberen te sturen, het blijkt dat email adres niet goed is peggy24xs4all.nl, wat nu””””””””

     Ik mis wat in je email hier boven: Ik heb wel geluk gehad en heb haar vragen gestuurd.
     peggy24@xs4all.nl , probeer het nogmaals.

 3. “Wees dan duidelijker”. Het kost mij $ 50 om $ 50 over te maken. Triuwens ik heb niet “geleden” want ik zat achter de kawat (je weet prikkeldraad), nadat ze ons huis hadden leeghehaald..
  Cap

  • Boeroeng zegt:

   Je kunt tegenwoordig op het internet paypal gebruiken voor geld naar het buitenland overmaken. https://www.paypal.com/nl/home

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””””””Het kost mij $ 50 om $ 50 over te maken. “””””””””””

   Gewoon een rekening in NL hebben en de kosten zijn veel lager, $3.
   Daarbij heb ik van een andere hoek vernomen, dat de WUBO altijd zeer beperkt is geweest met haar uitkeringen. Vaak niet meer dan 10 a 12%. Maar dat daar zeer waarschijnlijk verandering in komt. Wel moet u andere feiten, zoals hebben geleden, kunnen bewijzen

 4. buitenzorg zegt:

  Dit ontgaat me volledig. ‘Afgewezen Indo´s’…de Wubo is een wet die zoals alle andere wetten langs parlementaire weg tot stand is gekomen en al zo’n dertig jaar lang wordt toegepast. Het is een wet voor oorlogsslachtoffers in het algemeen, en niet alleen voor slachtoffers in Nederlands-Indië of Indo´s. De toepassing van de criteria, het beleid, is natuurlijk onderhevig aan (zij het meestal kleine) veranderingen, meestal ingegeven door uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. In juridische zin is daar echter weinig aan te verspijkeren. Als mevrouw Lesquillier ‘Indo’s’ als bijzondere categorie slachtoffers onder de werkingssfeer van de wet wil brengen, doet ze er beter aan een afgewezen Wubo-aanvraag van een Indo bij de CRvB te begeleiden, en daar historisch hard te maken dat deze hele (!) categorie ofwel onder Japanse tijd bijzonder heeft geleden, ofwel in na-oorlogse jaren slachtoffer is geweest van bijzondere oorlogsomstandigheden. Ik voorspel dat dat haar niet zal lukken.

  De tweede horde, de medische keuring, ligt dan nog buiten bereik. Het hele stelsel van Nederlandse oorlogswetten is gebaseerd op een historische én een medische toets. Eisen dat voor een bepaalde categorie van deze laatste toets wordt afgezien is irreëel.

  Als ik het goed begrijp wil zij buitenkampers zonder trauma´s, van welke nationaliteit dat ook, zonder enige bewijsvoering, onder de werkingssfeer van de Wubo brengen, en vraagt daarvoor 50 euro per persoon. Het doet me een beetje denken aan de firma Go Tan, die meeliftte op het tijdelijk succes van Foto zoekt familie. Werd dankzij dat meeliften meer emping verkocht? Hoogstwaarschijnlijk. Werden daardoor meer foto-albums teruggegeven? Dat nu niet, nee…

  • Jan A. Somers zegt:

   Het is toch zo dat de wet bedoeld is voor individuele personen die zich als individueel persoon aanmelden, en niet om een niet te identificeren groep? Maar zeker weet ik het niet. Mijn vader, moeder, broer, zus, en ikzelf hebben ons niet aangemeld. Misschien heb je rechten, maar je hoeft er niet altijd gebruik van te maken.

   • Ron Geenen zegt:

    “”””””””Misschien heb je rechten, maar je hoeft er niet altijd gebruik van te maken.””””””””””””

    Als u gezond bent van lijf en leden, heeft u het waarschijnlijk ook niet nodig. Het blijft echter een twistpunt, want een ieder heeft daar onder geleden. Zoals ik het begrepen heb krijgen alleen zij steun uit de WUV pot, als ze tot op heden lichamelijke en/of geestelijke gebreken aan hebben overgehouden. Mijn nicht hier in Ca, zijnde 87 jaar, is door de Jap in Bangkinang kamp als meisje van 16 in elkaar geslagen en kwam met haar zijkant van haar hoofd tegen de rand van een bureau. Later blijkt dat ze daar een grote barst in haar hoofd heeft overgehouden, dat nooit is dicht gegroeid. Hierdoor kreeg ze op latere leeftijd een evenwicht stoornis. Zij krijgt van de WUV iedere maand een uitkering. En zo kan ik meer voorbeelden noemen.

  • Ron Geenen zegt:

   “””””””””‘Afgewezen Indo´s’…de Wubo is een wet die zoals alle andere wetten langs parlementaire weg tot stand is gekomen en al zo’n dertig jaar lang wordt toegepast.””””””””

   Wij hebben in het verleden al eerder overgehad. U heeft eerder mij laten weten dat ook mensen van na 15 – 8 – 45 in aanmerking voor de WUBO konden komen. Maar mijn vrouw werd tweemaal op dat feit afgewezen. Als u gelijk heeft, dan vraag ik mij af of de wet zodanig is, dat het op verschillende manieren kan worden vertaald.

   • buitenzorg zegt:

    Gebeurtenissen in periode 1945-27 december 1949 vallen naar mijn weten ook onder de wet, zelfs als het kind van ná 15 augustus 1945 is. Als bijvoorbeeld een kind, geboren in najaar 1945, medio 1947 tijdens politionele actie traumatiserende gebeurtenissen meemaakt, dan valt dat onder de wet. De échte limiet ligt bij 27 december 1949.
    Lees het zelf maar na:
    http://wetten.overheid.nl/BWBR0003664/geldigheidsdatum_30-11-2015
    artikel 2.1.f: “degene die…etc”. Er staat niet “degene, geboren voor 15 augustus 1945, die…” etc.

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””Lees het zelf maar na:
     http://wetten.overheid.nl/BWBR0003664/geldigheidsdatum_30-11-2015
     artikel 2.1.f: “degene die…etc”. Er staat niet “degene, geboren voor 15 augustus 1945, die…” etc.
     “”””””””””””””””””””””””””

     In 2008, toen mijn echtgenote werd afgewezen, heb ik de WUBO aan geschreven en gevraagd waarom ze werd geschreven. Toen werd mij o.a. medegedeeld, dat haar vader na de oorlog werd vermoord. Er wordt in het door u naar mij toegestuurde artikel, gesproken over lichamelijk en geestelijk leed. Ik vraag mij af wanneer een kind van 2, dat wees werd, of dat ook valt onder lichamelijk en geestelijk leed! Maar niet onder de norm van de WUBO.

 5. buitenzorg zegt:

  De aanvraag is altijd individueel, ja. De te beoordelen feiten dus ook. Wat kan verschuiven is de beoordeling van de door een bepaalde groep ondergane historische feiten. Zo werd tijdens de eerste jaren van de Wubo (vanaf 1984) een Europese dwangarbeider alleen erkend als hij het bijzonder slecht had gehad in Duitsland. De Centrale Raad van Beroep was het daar niet mee eens, en zei: dwang is dwang, dus alle (Europese) dwangarbeiders vallen in principe onder de wet. De toenmalige Raad uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers heeft hierop zijn beleid gewijzigd.
  Bleven natuurlijk voor deze categorie bestaan de bewijslast en medische toets.

 6. buitenzorg zegt:

  @Ron,
  Als je wilt, probeer ik je het nog een keer privé uit te leggen. Dit soort zaken zijn moeilijk te begrijpen voor de afgewezen aanvragers, maar juridisch correct. De actie van mevrouw Lesquillier leidt tot niets, behalve misschien een goedbelegde boterham voor haarzelf, en (nog meer) frustraties bij degenen die haar op haar woord geloven.

  • Ron Geenen zegt:

   @Ron,
   Als je wilt, probeer ik je het nog een keer privé uit te leggen.

   Ja graag, je hebt mijn email, dacht ik.

   Toch nog even het volgende. Hier in California weten we intussen dat een aanvraag voor b.v. de WUV altijd opgevolgd wordt door een interview door een Nederlandse dame, die aangewezen wordt door het consulaat. Het resultaat van zo’n interview/rapport is vaak bepalend en hier weten we wie wij het liefst door worden ondervraagd.

 7. WUBO, WUV en AOW allemaal organisaties voor werkverschaffing. AOW is wel het best want bijna iedereen komt in aanmeking voor AOW. De WUBO en WUV zijn “kiele kiiele” , want 1945 tot 1949 is niet eeuwig. Daarom hebben ze interviews (vraaggesprek) voor WUBO en WUV. Weer iemand met een extra baan.
  Zo’n interview gaat gewoonlijk als volgt: Client: In January 1946 lieten ze karbauw mijn rechter oor schoppen. Interviewer: U bedoelt dat U met dit rechter oor niet kan horen? Client: Nee niet dit oor maar het andere rechter oor. En zo gaat het door.
  Cap.

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””””””””WUBO, WUV en AOW allemaal organisaties voor werkverschaffing”””””””””””””

   U ziet het wel erg zwart-wit. Intussen heb ik al wat ervaring opgebouwd en diverse kunnen helpen met een uitkering van de WUV en AOW. Inderdaad met AOW gaat het makkelijker, maar vele Indo’s die hier in de jaren 60 kwamen, wisten niet dat aow werd uitgekeerd op basis van het aantal jaren dat ze in NL hebben gewoond na ik dacht 1957. Diversen kwamen hier in 1966/1968 en hebben nu een aardig zakcentje voor de feestdagen. Een vrouw in Apple Valley leefde, nadat haar man haar in de steek had gelaten, onder de armoede grens. Nu krijgt ze via de WUV sinds 2013 iedere maand zo’n 1231 Euro er bij. Daarnaast eenmalig een flink bedrag van 5 cijfers.
   De mensen die ik heb kunnen helpen via de WUV hadden allemaal traumatische problemen.

   • Jan A. Somers zegt:

    Zelf ben ik twee keer benaderd door een aanvrager voor bewijsvoering. Was geen leuke ervaring, daar deed ik verder niet aan mee.

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””Zelf ben ik twee keer benaderd door een aanvrager voor bewijsvoering. “””””””””””””

     Als iemand mij vraag om te helpen, zeg ik bijna altijd “ja”. Het enige dat ik eerst wil weten wat de achtergrond en de ervaring van die persoon is. De meesten die hier zitten zijn in de US sinds de jaren 60 en verstaan vaak niet de “wettelijke taal” NL taal niet. Nu is WUBO een slecht voorbeeld, want het schijnt dat alleen ongeveer 10% de eindstreep halen. Gelezen dat de WUV een succes rate heeft van 70%. Ik doe dit helpen met de gedachte dat de NL staat al 70 jaar de Indo’s tekort hebben gedaan.

    • Jan A. Somers zegt:

     “wat de achtergrond en de ervaring van die persoon is” Mijn slechte ervaring was dat ze mij voor hun karretje wilden spannen met onware gegevens. In zo’n geval zult u ook kappen, neem ik aan.

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””””””In zo’n geval zult u ook kappen, neem ik aan.””””””””””””

     Ik verkeer in een hele andere situatie hier in CA.De meesten zijn in CA gekomen als jongemannen van rond de 20 en zijn vaak bijna alles van NL vergeten, zeker wetten en voorzieningen. Ik ben in 1981 naar Ca vertrokken en heb heel wat ervaring meegenomen.
     Ten tweede ontmoet ik de meesten al jaren bij onze wekelijkse lunch bijeenkomsten. Ook schrijf ik als lid van het tijdschrift “De Indo” ook artikelen en daar krijg ik ook vragen. Wanneer het prive wordt geef ik mijn telefoon nummer. Wordt zelf benadert van uit andere staten.

  • Jan A. Somers zegt:

   “Daarom hebben ze interviews (vraaggesprek) voor WUBO en WUV.” Dat is als begin van de procedure toch normaal om te proberen fraude tegen te gaan? Die uitkeringen komen tenslotte uit ons belastinggeld, daar moet je serieus mee omgaan.

 8. buitenzorg zegt:

  Ron, die 10% klopt niet, en die 70% evenmin. Voor zover ik weet is de slagingskans bij de Wubo hoger dan de door jou genoemde percentages, en bij de Wuv lager. Maar toch, ter verduidelijking…, ook een beetje voor mevrouw Lesquillier:

  Wat klopt, is dat de Wuv een groot voordeel heeft met betrekking tot de bewijslast. De Wuv is er in principe voor geinterneerden, en die werden (bijna) altijd geregistreerd. Even bladeren in de kaartenbakken van het Rode Kruis is dan genoeg om de bewijslast rond te krijgen, zowel voor Japanse interneringen als voor bersiap-interneringen, Piece of cake.
  De Wubo richt zich op al die andere slachtoffers: bombardementen, slaag van de Japanners, straatgeweld, kortdurende vasthoudingen door pemoeda’s etc. etc. De PUR/SVB mag aanvragers niet op hun blauwe of bruine ogen vertrouwen, dus moet hun verhaal op de een of andere manier aannemelijk worden gemaakt. Dus wordt er nogal wat gerechercheerd. Getuigen benaderd, boeken uit de kast getrokken. Dat soort dingen. Een pijnlijk traject. Niet onlogisch dat hier nogal wat Wubo-aanvragen sneuvelen.

  Bij de medische beoordeling hebben aanvragers van de Wuv eveneens een – zij het kleiner – voordeel. Drie jaar internering leidt meer tot huidig disfunctioneren dan het eenmalig getuige zijn van een geweldscalamiteit. Misschien niet op psychisch gebied, maar wel fysiek. Maar goed, hier begeef ik me op glad ijs omdat ik de actuele cijfers niet ken.

  Beide wetten beogen hetzelfde:
  als iemand nu nog last heeft van zijn oorlogservaringen – psychisch dan wel lichamelijk – en daardoor in zijn functioneren wordt gehinderd, wordt niet alleen gekeken naar meetbaar inkomensverlies, maar ook naar veronderstelde extra onkosten.

  Tenslotte, en dat mag ook wel eens gezegd worden op een Indisch forum: exacte cijfers ontbreken me, maar ik schat dat tenminste de helft van de eerste generatie ‘Indische Nederlanders’ een Wuv- of Wubo-uitkering heeft gekregen. Wat de Indo´s betreft: geen idee. Registratie op raskenmerken werd nooit verricht. Misschien maar goed ook.

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””””””Ron, die 10% klopt niet, en die 70% evenmin. Voor zover ik weet is de slagingskans bij de Wubo hoger dan de door jou genoemde percentages, en bij de Wuv lager. “”””””””””””

   Nog niet zo lang geleden was er naar aanleiding van klachten over de WUBO een artikel verschenen met bovengenoemde percentages. Ik weet helaas niet meer waar. Misschien was het in Aanspraak. Daarbij werd door PUR/SVB op gereageerd er beter aandacht aan te besteden.

   Na alles betreffende de WUBO te hebben gelezen vraag ik mij toch af hoe er in werkelijkheid wordt gepast en gemeten. Vooral als ik denk aan de criteria van mijn vrouw en er nog een getuige in leven is, die het doodschieten van haar vader heeft meegemaakt. Ook zijnde in het bezit van documenten van het overlijden van haar moeder. Ik ben in het bezit van een poezie album, waarin haar collegae weesjes er allemaal in hebben geschreven. Dat mijn vrouw sinds ongeveer 5 jaren niet meer mensen durft te ontmoeten en alleen op haar erf blijft en niet verder. Zelf haar 2 vriendinnen in NL wil/durf ze niet aan de telefoon te spreken. Elk Maleis/Indonesisch woord is taboe voor haar. Als ik ketimoen zegt, zegt zij je bedoelt komkommer, enz.
   Desondanks 2 maal afgewezen. Toen ik de SVB er eens over belde, werd mij o.a. verteld, omdat haar vader na de oorlog werd doodgeschoten. In ieder geval kunnen ze niet het excuus gebruiken wat nationaliteit betreft, want haar paspoort zegt nog steeds NL.

   Doordat ik ook anderen probeert te helpen, wordt over dit onderwerp vaak gesproken. Dan krijg ik wel eens te horen: Ik heb het makkelijk gekregen. Helemaal geen probleem.
   Hier in CA ben ik ook wel er achter gekomen dat de persoon, die het interview doet, ook een bepalende factor is. Herinner je nog dat ik over mijn interview heb geschreven, waarbij ik voor Indonesier werd uitgemaakt, terwijl mijn NL paspoort op tafel lag.
   Intussen heb ik bij 3 mensen, die ondervraagd werden, op hun verzoek er bij gezeten.

  • Robber Macare zegt:

   Volgens het Rode Kruis bestaan er geen lijsten van geinterneerden gedurende de oorlog die gebruikt kunnen worden door he Wuv. Daarom zegt de Wuv “we konden U naam niet vinden in het kampenlijst…” So sorry, afgewezen…next.
   Als jij voor mij een kampenlijst van geinterneerden kan vinden van het kamp De Wijk, Malang “gedurende de oorlog, niet in de Bersiap tijd” zou ik het wel willen zien.
   Alborens bedankt!

   • Ron Geenen zegt:

    @Als jij voor mij een kampenlijst van geinterneerden kan vinden van het kamp De Wijk, Malang “gedurende de oorlog, niet in de Bersiap tijd” zou ik het wel willen zien.@

    Best mogelijk dat er van ieder kamp een lijst was. Maar dat werd meestal opgemaakt door een paar bewoners in het kamp zelf. Die lijsten zijn meestal niet compleet. Als voorbeeld de kampen in Padang en Bangkinang. De gegevens zijn door H van den Bos, Ktz b.d. Kon. Marine in 3 boeken verwerkt. Heb persoonlijk met de heer H. van den Bos gesproken en van hem gehoord, dat zeer waarschijnlijk geen een lijst van een kamp gedurende de ww2 in Azie compleet is. Moeder Geenen en haar kinderen ontbraken ook op de namen lijst. Maar dat mijn jongste zus in een kamp is geboren staat er wel in. In ons geval wisten velen, die er levend uitkwamen, dat wij er ook opgesloten zaten.

    • Jan A. Somers zegt:

     “opgemaakt door een paar bewoners in het kamp zelf” Het is ook de vraag of dergelijke lijsten worden geaccepteerd. Mij is twee keer gevraagd te getuigen dat een bepaalde straat (waar de aanvragers woonden) in Soerabaja tot het vrouwenkamp behoorden. Duidelijk een geval van poging tot fraude. Gelukkig voor mij lagen die straten buiten het kamp.

    • Ron Geenen zegt:

     @“opgemaakt door een paar bewoners in het kamp zelf” Het is ook de vraag of dergelijke lijsten worden geaccepteerd. @

     Iedere barak had een kamphoofd. De originele lijsten waren zo accuraat, dat ze ook volledig werden geaccepteerd. Nu nog zijn die lijsten de basis van de namen van de Bangkinang bewoners. Zie de 3 boeken van H van den Bos.

    • bokeller zegt:

     En dit dan.

     Gepubliceerd: 07 september 2015 20:05
     Laatste update: 07 september 2015 22:14

     Duizenden mensen zouden hebben gelogen over hun identiteit om aan een verblijfsvergunning te komen na het generaal pardon van 2007. Met dat pardon kregen 28.000 mensen een verblijfsvergunning.

     Dat meldt RTL Nieuws maandag.

     Vreemdelingen die voor 1 april 2001 een eerste asielaanvraag hadden ingediend, kwamen in aanmerking voor het generaal pardon, waardoor ze alsnog een verblijfsstatus kregen.

     Er waren echter wel voorwaarden aan verbonden zoals een bepaalde leeftijdscategorie. Voor veel asielzoekers een reden om te liegen over hun leeftijd om alsnog aan een verblijfsvergunning te komen.

     Iemand van de Immigratie- en Naturalisatiedienst laat aan RTL weten dat er per week tientallen fraudezaken voorbij komen en ook een overheidsjuriste meldt dat een meerderheid van de mensen die destijds een verblijfsvergunning hebben aangevraagd, een geheel of gedeeltelijk valse identiteit hebben opgegeven.

     Paspoort
     Veel zaken komen nu aan het licht omdat mensen hun familie over willen laten komen vanuit het buitenland. Namen en geboortedata komen niet overeen met de paspoorten van vrouw en kind. Veel mensen proberen nu alsnog hun juiste identiteit te laten registreren.

     Ook naturalisatie, het krijgen van de Nederlandse nationaliteit, is een probleem, omdat de daarvoor benodigde geboorteakte in het land van herkomst niet klopt met de hier opgegeven identiteit.

     Kamer

     SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen zegt tegen RTL te schrikken van het verhaal en roept staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie op om de Kamer zo snel mogelijk over de fraude te informeren.

     Ook VVD-Kamerld Malik Azmani heeft Dijkhoff om opheldering gevraagd. “Ze hebben de boel besodemieterd, daar komt het kort gezegd op neer, dus dan moet je maar op de blaren gaan zitten wat mij betreft,” zo stelt Azmani.

     Volgens D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma “roept het verhaal vragen op”. Het is volgens hem belangrijk dat Dijkhoff de zaak onderzoekt en kijkt wat er van waar is. Ook de Groep Bontes/Van Klaveren heeft vragen gesteld. PvdA Kamerlid Attje Kuiken spreekt van een “zorgelijk signaal”.

     Het ministerie van Veiligheid en Justitie laat in een reactie weten zich niet te herkennen in de aantallen die RTL Nieuws noemt.

     siBo

       
     Lees meer over

    • Ron Geenen zegt:

     @Het ministerie van Veiligheid en Justitie laat in een reactie weten zich niet te herkennen in de aantallen die RTL Nieuws noemt.@

     Wat zijn dat voor Klojos!

    • Jan A. Somers zegt:

     Dat Generaal Pardon bracht een stortvloed van aanvragen over de toelatingsorganen. Daar is dan ook het een en ander doorheen geglipt. En als je teveel ondervroeg kreeg je ruzie met mensenrechtenclubs. En bij afwijzing kreeg je ruzie met weer andere clubs. Maar zo te lezen wordt er achteraf nog zoveel als mogelijk wat aan gedaan. De controlefunctie van het parlement! Eenzelfde situatie ontstond vorig jaar met die stortvloed van nieuwe asielaanvragen. Gelukkig is er vóór die tijd veel geleerd van eerdere gevallen. Maar nu werd er geklaagd over de wachttijden. En wel of niet ‘bad, bed en brood’. Het is ook nooit goed, maar wel rustig blijven.

    • Ron Geenen zegt:

     @Het is ook nooit goed, maar wel rustig blijven@

     Daar gaat het toch niet om. De bedriegers kosten U en een ieder in NL hun belasting centen. Dus er uit met dat zootje.

    • Arthur Olive zegt:

     De Nederlandse bevolking is besodemieterd met open ogen door hun eigen regering.
     Zo gezegd waren background checks van asielzoekers zorgvuldig nagekeken tegen beter weten in. Nu worden dezelfde asielzoekers die fraude hebben gepleegd beloond met chain migration om hun familie te laten komen.
     Ik heb een nicht die deze asielzoekers helpt en het kan haar niets schelen, dat is de mentaliteit.

    • Ron Geenen zegt:

     @Ik heb een nicht die deze asielzoekers helpt en het kan haar niets schelen, dat is de mentaliteit.@

     Vermoedelijk reageren de meesten als haar.

    • Jan A. Somers zegt:

     Niks besodemieterd. Alle landen in de EU zijn verplicht een binnenkomer te registreren en een eerste onderzoek te doen naar antecedenten: Nederland als eerste land van binnenkomst. (In Griekenland en Lampedusa weten ze er nog meer van!). Daarna wordt er verder gezocht of die persoon asiel kan aanvragen. Dan pas begint de asielprocedure te lopen. Een langdurige procedure. Fraude blijft mogelijk, maar schijnt niet vaak te lukken, dat wordt geregistreerd in het natraject. Alleen is terugsturen vaak niet mogelijk, de thuislanden weigeren medewerking. Net als de fraude bij de aanvraag voor uitkeringen voor Indische oorlogsslachtoffers.

    • Ron Geenen zegt:

     @Net als de fraude bij de aanvraag voor uitkeringen voor Indische oorlogsslachtoffers.@

     Een bijzonder slechte vergelijking. Voor mij heeft iedere Indische slachtoffer, het woord zegt het al, het recht op compensatie. Dat de wet er iets anders van maakt, stinkt.

    • Ron Geenen zegt:

     En hoe vindt u uw politiek reageren?

     Voelt u zich ook zo bedrogen door de regering?
     April 25, 2013 ·
     De Bulgaarse fraude met huur- en zorgtoeslagen lijkt veel grootschaliger dan staatssecretaris Weekers (Financiën) gisteren aan de Tweede Kamer meldde. Dat blijkt uit geheime documenten die in handen zijn van RTL Nieuws.
     Volgens politie, Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en een inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken vindt die fraude veelvuldig en op grote schaal plaats in meerdere Nederlandse steden, zo blijkt uit vertrouwelijke documenten. Er wordt zelfs gesproken van een ‘landelijk’ karakter. Ook zijn het niet uitsluitend Bulgaren die op deze wijze frauderen.
     In de media sprak Weekers tot dusver van ‘een incident’, waarvan hij tot zijn ongenoegen niet op de hoogte was gesteld door zijn ‘eigen’ Belastingdienst. In de brief aan de Tweede Kamer schrijft Weekers alleen over ‘deze specifieke zaak’ in Rotterdam, waarbij inmiddels twee verdachten zijn gearresteerd. In de Tweede Kamer werd eerder opheldering gevraagd over wat alle andere betrokken instanties en ministeries wisten.
     Betrokkenen: grootschalige fraude
     De documenten van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Rotterdam-Rijnmond die RTL Nieuws vandaag publiceert, werpen een ander licht op de affaire. In een onderzoek naar mensenhandel dook de nieuwe vorm van ‘Bulgaarse fraude’ op. Volgens alle betrokkenen gaat het om grootschalige fraude en bleek ook dat die niet alleen in Rotterdam plaatsvond.
     Citaten uit het rapport:
     “Het onderzoek richt zich op een groep verdachten van Bulgaarse afkomst. Gebleken is ook dat anderen dergelijke fraude plegen, doch de mate van georganiseerdheid en/of de omvang daarvan zijn niet in beeld gebracht.”
     “Het dossier ten aanzien van toeslagenfraude in Rotterdam wordt overgedragen aan de FIOD vanwege de schaalgrootte (landelijk) van de fraude.”
     Ook in andere steden
     Uit de stukken, die dateren van de eerste helft van 2012, blijkt dat OM en politie expliciet navraag deden bij de Belastingdienst en de Inspectie SZW (die valt onder het ministerie van Sociale Zaken). Die blijken op dat moment al op de hoogte te zijn van de toeslagenfraude en geven desgevraagd aan: “De fraude en het misbruik beperken zich niet tot Rotterdam, maar vinden ook in andere steden in Nederland plaats. Dit is bevestigd door de Belastingdienst en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.”
     Research-verslaggever Siebe Sietsma heeft het rapport:”Volgens mij heeft Weekers nog steeds niet goed duidelijk gemaakt hoe breed deze fraude speelt. Daarom hebben we het rapport waar alles in staat nu op onze site gepubliceerd.”
     Lees de tweets van Siebe
     In de stukken die de politie opstelt in het opsporingsonderzoek wordt dezelfde conclusie getrokken. “Een indicatie van de omvang van de fraude, landelijk gezien, lijkt niet te geven, maar lijkt zeer omvangrijk te zijn.” Tot slot waarschuwt de politie: “Tevens dient er rekening te worden gehouden met een aanzuigende werking doordat anderen de werkwijze overnemen.”
     Gisteravond kondigde CDA-Kamerlid Omtzigt aan dat hij staatssecretaris Weekers om een reeks documenten gaat vragen. Hij deed dat naar aanleiding van de onthulling van RTL Nieuws dat ambtenaren van Weekers woedend zijn op hun politieke baas. Zij zeggen dat zij voortdurend hebben gewaarschuwd voor fraude met toeslagen, en dat Weekers niet de waarheid spreekt. De staatssecretaris zegt dat hij dat beeld niet herkent.

    • Arthur Olive zegt:

     @ Niks besodemieterd @
     Nederland is niet verplicht om een assielzoeker op te nemen als die al door een ander veilig land is gereist volgens het verdrag van Dublin.
     Dit vertellen ze jullie niet, de regering zowel als de Media.
     Waarom ze dat niet vertellen begrijp ik niet want het kunnen de meesten toch niets schelen.

    • Boeroeng zegt:

     Arthur, het criterium is niet veilig reizen door een EU-land.
     Maar elk EU-land kan een asielzoeker die al in een ander EU-land geregistreerd staat weigeren.
     Dat is bekend. De overheid en media houden dit niet geheim.

     Wat betekenen de Dublinafspraken voor asielzoekers in Nederland?
     Het 1e land waar een asielzoeker Europa binnenkomt, is verantwoordelijk voor de behandeling van zijn asielverzoek. Dit staat in de Dublinafspraken van de Europese Unie (EU). Wel moet dit land de asielzoeker kunnen registreren. Reist de asielzoeker door zonder zich te registreren en vraagt hij in een ander land asiel aan? Dan wordt dat land verantwoordelijk voor zijn asielprocedure.

     Terugsturen asielzoeker
     Komt een asielzoeker in Nederland aan, maar staat hij geregistreerd in een ander land van de EU? Dan kan Nederland de asielzoeker terugsturen naar het land van registratie.

     Staat de asielzoeker niet geregistreerd in een ander land? Dan kan hij niet worden teruggestuurd. De vreemdeling kan dan asiel aanvragen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bepaalt of iemand recht heeft op asiel. Wijst de IND de aanvraag af? Dan moet de asielzoeker Nederland alsnog verlaten.

     https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/dublin-verordening-asielzoekers

    • P.Lemon zegt:

     @ Alleen is terugsturen vaak niet mogelijk, de thuislanden weigeren medewerking

     Zo ontstaan parallelle samenlevingen met illegalen die o.a. hebben geleid tot de opkomst van de ‘boze burger’ en het politieke landschap heeft versplinterd.

     ***Uitzetten

     Als uitgeprocedeerde asielzoekers niet zelf vertrekken, dan kunnen de Koninklijke Marechaussee en de vreemdelingenpolitie hen het land uitzetten. Het is mogelijk dat grote groepen asielzoekers tegelijk worden uitgezet met speciale chartervluchten.

     Medewerking herkomstland

     Behalve de vreemdeling moet ook zijn land van herkomst meewerken aan terugkeer. Bijvoorbeeld als de asielzoeker geen geldig reisdocument heeft. Het land van herkomst wordt dan gevraagd om een vervangend reisdocument te leveren waarmee de vreemdeling kan terugkeren

     Andere redenen voor terugkeer

     Ook vreemdelingen mét een verblijfsvergunning kunnen met terugkeer te maken krijgen. Redenen kunnen zijn dat de vergunning verloopt of wordt ingetrokken.

     Problemen bij terugkeer

     Wanneer de identiteit of nationaliteit van de vreemdeling niet bekend is, kan dit een groot obstakel opleveren voor terugkeer. Soms hebben asielzoekers geen identiteitsdocumenten bij zich, zoals een paspoort of een geboorteakte. Zonder deze documenten is het bijna onmogelijk voor Nederland om vreemdelingen te laten terugkeren naar hun land van herkomst.

     https://www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/procedures-wetten-beleid/terugkeer

    • Arthur Olive zegt:

     Boeroeng, de meeste asielzoekers in Nederland komen via een ander land en Nederland mag hun weigeren, dit is niet algemeen bekend want ik lees vaak dat men deze mensen niet kan weigeren. Het is daarom zo belangrijk om een gesloten grens te hebben en als ze op Schiphol komen kunnen ze meteen terug gestuurd worden als blijkt dat ze niet echte asielzoekers zijn.

    • Boeroeng zegt:

     Arthur, Nee… het gaat niet om de reisroute die men heeft afgelegd.
     Als men geen asielverzoek heeft ingediend in een ander EU-land kan men dat alsnog doen in Nederland.

     https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/dublin-verordening-asielzoekers

    • e.m. zegt:

     @ Gepubliceerd: 07 september 2015 20:05
     Laatste update: 07 september 2015 22:14@

     — 11 juli 2017
     https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2017077-geen-thuis-zonder-nederlands-paspoort

     — ‘Dreamers’
     https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2017/geen-thuis-zonder-nederlands-paspoort

     — Met open armen . . .
     “”Turken zoeken heil in Nederland als kennismigrant””
     https://nos.nl/artikel/2224198-turken-zoeken-heil-in-nederland-als-kennismigrant.html

    • Arthur Olive zegt:

     Pak e.m.
     Nederlander is een nationaliteit. De National Ombudsman heeft het over “Dreamers” die in Nederland zijn geboren en wiens ouders niet de nederlandse nationaliteit hebben.
     De Ombudsman noemt hun Nederlander wat niet juist is.
     Wij als Indo’s zouden nooit de nederlandse nationaliteit hebben gekregen als onze ouders niet Nederlanders waren. You can’t have it both ways.

    • e.m. zegt:

     @You can’t have it both ways.@

     — Dag Pak Olive, Art.2 lid 1 van de Nederlandse Grondwet luidt: “De wet* regelt wie Nederlander is.”

     *Rijkswet op het Nederlanderschap

    • Arthur Olive zegt:

     @ Art.2 lid1 van de Nederlandse grondwet @

     Pak e.m., Good try maar ik zie nergens dat deze wet bepaald dat een kind van vreemdelingen en geboren in Nederland een Nederlander is en recht heeft op een paspoort.
     Hier in Amerika zitten de “Dreamers” (dat zijn geen jonge kinderen meer) te gillen en te schreeuwen. Hun ouders zijn vreemdelingen en zij zijn het ook omdat ze niet in de VS zijn geboren.
     Obama heeft hun een path to citizenschip beloofd terwijl hij zelf ettelijke keren heeft gezegd dat hij dat niet wettelijk mocht doen.

    • Ron Geenen zegt:

     @Arthur Olive: De discussie betreffende de Indo en vergelijking met vluchtelingen zijn al zo vaak herhaald. Het maak mij moe. Vluchtelingen die naar een land vluchten, of ze nu dat doen in Amerika of in Nederland, zijn op dat moment geen staatsburger van dat land. Indo ’s daarentegen waren in het voormalig Indie al Nederlander. Zeker als ze al een NL paspoort in hun bezit hadden. Desondanks werden ze als tweede ranks mensen gediscrimineerd. Dat gebeurde toen. En tegenwoordig worden ze weer gediscrimineerd door ze te vergelijken met vluchtelingen uit Afrika.
     Ik word er kotsmisselijk van die mentaliteit.

    • Boeroeng zegt:

     Ron, je draaft door.
     Een vergelijking maken tussen Indische Nederlanders en hedendaagse vluchtelingen of migranten is niks discriminerends voor Indische Nederlanders .

     Een gelijkstelling is niet juist, andere tijd, andere groepen,. andere omstandigheden.

    • Ron Geenen zegt:

     @Een vergelijking maken tussen Indische Nederlanders en hedendaagse vluchtelingen of migranten is niks discriminerends voor Indische Nederlanders .@

     Mag ik je er aan herinneren aan een opmerking, waarbij door een van de schrijvers van dit forum, een vergelijking werd gemaakt betreffende de gebrekkige uitkeringen aan de Indo, die het later moesten terugbetalen en de huidige bedragen aan vluchtelingen. Was het niet jij die vond dat men die vergelijkingen niet mocht trekken? Welke wind waait er op het ogenblik in NL?
     Mag de volgende vergelijking wel worden getrokken?
     Een moslim strijder met NL paspoort komt terug. Wordt zijn paspoort ook ingetrokken en afgenomen zoals dat met de heer Keller en medegenoten gebeurde? Of is dat ook niet te vergelijken?
     Mogen die vergelijkingen alleen tussen de bruine Indo’s en de hedendaagse vluchtelingen getrokken worden en dus niet met de totoks?
     Zou graag willen weten waar de grens ligt?

    • Jan A. Somers zegt:

     “Dus er uit met dat zootje.” Met het probleem dat de landen van oorsprong ze niet terug willen? Daardoor blijven de terugzendingscentra vol. Het blijft moeilijk het kaf van het koren te scheiden.

    • Ron Geenen zegt:

     Wiens probleem is dat?

    • Jan A. Somers zegt:

     “iedere Indische slachtoffer, het woord zegt het al, het recht op compensatie.” Ja, natuurlijk, maar je moet wel de fraudegevallen eruit filteren.

    • Ron Geenen zegt:

     @Ja, natuurlijk, maar je moet wel de fraudegevallen eruit filteren.@

     Ik dacht dat ik duidelijk was. Ieder persoon, die de jappen oorlog en/of de bersiap hebben meegemaakt. Dat betekent dat er van die periode geen fraude kan bestaan.

    • Jan A. Somers zegt:

     “maar ik zie nergens dat deze wet bepaald ” Natuurlijk niet. De grondwet verwijst naar de wetgeving over deze zaak. Heeft u wel even werk aan. In mijn wettenboek staan onder Nederlanderschap 17 items.

    • Ron Geenen zegt:

     @In mijn wettenboek staan onder Nederlanderschap 17 items.@

     Staat er ook in dat een moeder met kinderen en een NL paspoort niet naar NL mag gaan?
     Staat er ook in dat een NL militair na vele jaren trouwe dienst (de heer Keller) zijn paspoort mag worden afgenomen? U, die zo dweept met de NL wetgeving en politiek, aub vertel mij of dat er ook instaat in uw wettenboek?

    • Arthur Olive zegt:

     Als de wet bepaald wie een Nederlander is, waarom worden deze “Dreamers” dan Nederlanders genoemd in het article van National Umbudsman.
     Het probleem begint met het intregeren en niet terug sturen van assielzoekers als het weer veilig is voor hun. Dat is de wet.
     Als er dan na vele jaren kinderen worden geboren komen er problemen met documentatie en komt er een beroep om deze kinderen Nedrlanders te laten worden.
     Dit doet me denken aan het kind die zijn ouders vermoord en dan aan de rechter vraagt voor medelijden omdat hij nu een weeskind is.

    • e.m. zegt:

     @Ron Geenen zegt: 29 maart 2018 om 17:06 Wordt zijn paspoort ook ingetrokken en afgenomen zoals dat met de heer Keller en medegenoten gebeurde? Of is dat ook niet te vergelijken?
     Mogen die vergelijkingen alleen tussen de bruine Indo’s en de hedendaagse vluchtelingen getrokken worden en dus niet met de totoks?
     Zou graag willen weten waar de grens ligt?@

     — Met ‘Rijkswet op het Nederlanderschap’ wordt bedoeld de “”Rijkswet van 19 december 1984, /…/””

     Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: /…/””

    • Ron Geenen zegt:

     Antwoord slaat nergens op.

    • e.m. zegt:

     @Ron Geenen zegt: 29 maart 2018 om 17:10 Ik dacht dat ik duidelijk was. Ieder persoon, die de jappen oorlog en/of de bersiap hebben meegemaakt. Dat betekent dat er van die periode geen fraude kan bestaan.@

     — Uitkeringsinstanties denken daar toch ietwat genuanceerder over. En terecht !

    • Ron Geenen zegt:

     Het meten met verschillende maten is onterecht. Een ieder die de ellende hebben meegemaakt, verdienen beter.

    • e.m. zegt:

     @Arthur Olive zegt: 29 maart 2018 om 17:47 Als de wet bepaald wie een Nederlander is, waarom worden deze “Dreamers” dan Nederlanders genoemd in het article van National Umbudsman.@

     — Dag Pak Olive, de Nationale Ombudsman is ‘de wet noch de rechter’. Maar hij mag er net zoals u, er toch wel een mening op na houden?

     U bent het niet met hem eens. Fine with me . . .

    • Jan A. Somers zegt:

     “die het later moesten terugbetalen en de huidige bedragen aan vluchtelingen.” Vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfstatus kunnen volgens mij tot €10.000,– LENEN. Dus later TERUGBETALEN.

    • Ron Geenen zegt:

     Zeker een Bulgaren grap

    • Jan A. Somers zegt:

     ” vertel mij of dat er ook instaat in uw wettenboek?” Typisch Indisch. Wachten tot er hapklare brokken worden toegeworpen. Dat zijn niet mijn wetboeken, maar van het Koninkrijk der Nederlanden. Daar heeft iedereen zich aan te houden. Ik heb begrepen dat u heel goed met de computer overweg kunt. Veel beter dan ik die hier wel eens is aangeduid als digibeet. In een modern land als Nederland kunt u ALLE weten vinden via de computer. Aan de slag dus.
     “iedere Indische slachtoffer, het woord zegt het al,” Kunt u aantonen slachtoffer te zijn geweest? De behandelend ambtenaar kan dat niet ruiken.
     “en het kan haar niets schelen, dat is de mentaliteit.” Je bent pas asielzoeker na het doorlopen van de voorgeschreven procedures: voor toelating tot opvang, en voor de status van asielzoeker.. Als normaal mens dat hulp wil bieden kan je daar niet tussen komen. Het gaat helemaal niet om ‘niets schelen’. Zowel mijn dochter in Zwitserland als mijn dochter hier in Nederland hebben een Syrisch adoptiegezin. Altijd hetzelfde: vader denkt nog altijd eens terug te kunnen. Moeder is realistisch en zoekt aansluiting. Niet alleen inburgeringscursus, maar ook op zangclub. Bij mijn Russische cursus, zowel in militaire dienst als op de TH in Delft was het zingen van (kinder)liedjes onderdeel van het programma. De kinderen doen het goed op school en eerste baan. Zelf ben ik betrokken bij het Universitair Asiel Fonds. Dankbaar werk. Weet u al hoeveel terroristen er in Nederland door de toelating zijn geglipt? Gelukkig zijn de meeste mensen op de wereld normaal tot aardig. Ook vluchtelingen. Net als Indo’s.

    • Ron Geenen zegt:

     @Aan de slag dus.
     “iedere Indische slachtoffer, het woord zegt het al,” Kunt u aantonen slachtoffer te zijn geweest? De behandelend ambtenaar kan dat niet ruiken.@

     Niet ruiken, maar wel meten. Vraag mij alleen af met welke maat er gemeten wordt. Met de meter dan zijn de Indo’s in Ca in het nadeel, want 3 feet is een yard en die is een stuk korter dan een meter.
     Een moeder heeft 3 kinderen. Zij (nu al overleden) en een zoon en dochter in NL krijgen de WUV (japkamp). De zoon in CA is reeds 3 maal afgewezen. Heb de ene broer, die hier op vacantie was, ontmoet en gesproken. Kon geen verschil merken dus de twee.
     Kwam pas geleden een Nederlandse dame, die jarenlang rapporten en interviews voor de WUV en WUBO heeft samengesteld. Deze dame, nu gepensioneerd, is nooit in Indie geweest, maar ze is na de vele jaren ervaring en alle verhalen er wel van overtuigd, dat NL de Indische mensen in het verleden niet erg welwillend heeft behandeld.
     Nu gebeurd het anders. De SVB stuurt een arts. Die bezoekt 5 a 6 adressen. Twee in Canada, 1 in Oregon en 3 in California. Heb met de mensen in Ca contact en alle 3 werden weer afgewezen.
     Over slachtoffer gesproken. Ik veronderstel dat een ieder die het japkamp heeft meegemaakt en de ellende van de bersiap gezien kan worden als een slachtoffer. Daar heb je geen maat bij nodig.

    • Loekie zegt:

     “Je bent pas asielzoeker na het doorlopen van de voorgeschreven procedures: voor toelating tot opvang, en voor de status van asielzoeker..”
     Da’s niet helemaal juist. Als je Nederland binnenkomt en je vraagt asiel, dan ben je een asielzoeker. Wordt die asielaanvraag gehonoreerd, dan krijg je de status van vluchteling met een vergunning tot verblijf. Ben je als vluchteling x-jaar in Nederland en heb de je de inburgeringscursus doorlopen, dan kun je de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

    • Jan A. Somers zegt:

     Nog iets ervoor, de opvang. Dat is nog niet het AZC.

    • Arthur Olive zegt:

     Pak e.m. de Umbudsman moet onpartijdig zijn en conclusies moeten gebasseerd zijn op feiten niet meningen anders gaat hun rapport in de regerings prullebak met het andere fake news. Ze gaan van de onderstelling dat “Dreamers” al Nederlanders zijn en daarom recht hebben op een paspoort. Het gaat dus over paspoorten en niet het Nederlandsschap.

    • e.m. zegt:

     @Arthur Olive zegt: 30 maart 2018 om 17:52 de Umbudsman moet onpartijdig zijn@

     — Dag Pak Olive, Art.78a lid 1 van de Nederlandse Grondwet luidt: “”De Nationale ombudsman verricht op verzoek of uit eigen beweging onderzoek naar gedragingen van bestuursorganen van het Rijk en van andere bij of krachtens de wet aangewezen bestuursorganen.””

     – De Nationale Ombudsman is onafhankeliijk en onpartijdig. Hij behandelt geen klachten over het beleid van de regering, of over de inhoud van wetten.

     De N.O. behandelt alleen klachten over hoe of dat overheidsinstanties hun taken uitvoeren. De N.O. geeft daartoe gevraagd en ongevraagd advies aan de overheid.

     Overigens behelst het Instituut de (Nationale) Ombudsman ook de Kinderombudsman* (en de Veteranenombudsman).

     *Kinderrechtenverdrag van 20 november 1989 New York

    • Jan A. Somers zegt:

     “als ze op Schiphol komen” De meeste vluchtelingen komen niet via Schiphol, maar gewoon over de weg of met de trein. Als ze eenmaal in Italië, Griekenland of zo zijn geregistreerd reizen ze verder. Binnen de EU is er geen grenscontrole. Schiphol is een Europese buitengrens, dus met grenscontrole.

    • Ron Geenen zegt:

     Sorry, maar ik heb niets over Schiphol aankomen geschreven. Trouwens ik herken Schiphol alleen als mijn vertrekhaven naar Ca.

    • Loekie zegt:

     Er komen genoeg binnen via Schiphol. Niet voor niets is daar ooit een aanmeldcentrum neergezet.
     Clou is dat de vreemdeling uit het vliegtuig stapt, zijn paspoort verscheurt en weggooit en dan asiel vraagt. Daarbij zegt hij dat hij geen documenten heeft (en dus nergens heen teruggestuurd kan worden).
     https://ind.nl/asiel/Paginas/Asielzoeker.aspx

    • Jan A. Somers zegt:

     “ik heb niets over Schiphol aankomen geschreven.” Er zijn meerdere reageerders op I4E.

 9. kees zegt:

  “buitenzorg zegt:
  30 november 2015 om 19:37
  De actie van mevrouw Lesquillier leidt tot niets, behalve misschien een goedbelegde boterham voor haarzelf, en (nog meer) frustraties bij degenen die haar op haar woord geloven.”

  Buitenzorg blijft nog heel beleefd, maar dan zal ik het zeggen: de actie van mevrouw mr P.L. te U. riekt, om het vriendelijk uit te drukken, naar oplichting, en roept bovendien, gezien de zeer merkwaardige bewoording, de vraag op of zij de wet waar het om gaat wel kent…

  • bokeller zegt:

   ##.Indo ’s daarentegen waren in het voormalig Indie al Nederlander.
   Zeker als ze al een NL paspoort in hun bezit hadden###

   In 1957 dus 7 jaar verblijf in Nederland en ingedeeld bij
   de Koninklijke Landmacht ook in Nederland ,
   Paspoort Ingenomen etc. etc.
   Hierbij velen met mij.
   siBo

  • Jan A. Somers zegt:

   Ik had geen paspoort, alleen een pasje als werknemer van het Ned. Indische Roode Kruis. Met foto van deze sinjo. Hiermee kreeg ik van de migratie-ambtenaar in Batavia een laissez-passer. Bij aankomst was dat voor de douane voldoende. In Vlissingen bij de burgerlijke stand deden ze ook niet moeilijk, gewoon ingeschreven als Nederlandse burger, vertrokken uit Nederlands-Indië. Kon hiermee desgewenst een Nederlands paspoort aanvragen. Was ik dan de enige????

   • Ron Geenen zegt:

    @Was ik dan de enige????@

    Blijkbaar. Mijn moeder mocht niet naar Nederland, ondanks haar NL paspoort. En toen wij toch verschenen, waren ze in NL helemaal niet blij. WAT KOMEN JULLIE HIER DOEN kon ze aflezen van hun smoelen.

   • Arthur Olive zegt:

    @ alleen een pasje als werknemer van het Ned. Indische Roode Kruis @
    Ik neem dan aan dat een niet Nederlander die redelijk goed Nederlands kon praten met een pasje van het Roode Kruis ook een laissez-passer kon krijgen.
    Daarna gewoon inschrijven als Nederlandse burger.
    Waarschijnlijk was u niet de enige heer Somers.

    • bokeller zegt:

     ###Daarna gewoon inschrijven als Nederlandse burger###

     3jaar na de Hoedanigheid van Nederlander verkregen
     bij de wet ……en stamboek no…te hebben,naar
     Nederlands Nw.Guinea vertrokken en bij aankomst
     standplaats Kaimana ,de volgende dag door de
     militair inlichtingendienst gescreend en ntb. door een
     oud collega van het Knil.,die me ook met
     veel verbazing een ´´gesprek´´ aanging.
     Je blijft lachen !
     sibo

    • Ron Geenen zegt:

     @Je blijft lachen !@

     Maar het is ook in en in triest. Wat een NL mentaliteit.

    • Jan A. Somers zegt:

     Belgenmop: Ouder worden is geen lolletje, maar wel om te lachen.

 10. PLemon zegt:

  Als ‘buitenstaander’ tracht je hierover wat beter geïnformeerd te raken. Vooral in het ‘spel’ van het wel of niet als rechthebbende aangemerkt te worden. Naar het zich laat aanzien is de beoordeling strikt individueel. Weet via een nicht die toen niet al te ver van haar vandaan een slachtpartij (tjingtjang) zag gebeuren en daar een psychisch trauma aan heeft overgehouden, dat ze onder de hoede van de stichting Pelita verder werd begeleid en financieel gecompenseerd.

  ***
  De W.U.V. regelt de toekenning van uitkeringen aan hen die tijdens de Japanse of Duitse bezetting werden vervolgd vanwege hun ras, geloof, wereldbeschouwing of sexuele geaardheid. Ook Europese gezindheid of onttrekking aan verplichte tewerkstelling waren redenen voor vervolging. De vervolging moet tot lichamelijke of psychische klachten in het latere leven van de aanvrager hebben geleid.

  De W.U.B.O. regelt de toekenning van uitkeringen aan hen die tijdens de Japanse bezetting of gedurende de Bersiapperiode, die eindigt met de souvereiniteitsoverdracht in december 1949, als burger door oorlogsgeweld lichamelijk of psychisch zijn getroffen en hiervan blijvend de gevolgen ondervinden.

  De W.I.V. regelt de toekenning van een buitengewoon pensioen aan hen die als gevolg van hun deelname aan het verzet tegen de vijandelijke macht in het voormalig Nederlands-Indië, lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen, waardoor zij in hun latere leven in hun verdiencapaciteit zijn aangetast.

  Voor alle drie de wetten geldt, dat, wil men in aanmerking komen voor een uitkering, men ziekten of gebreken moet hebben overgehouden aan gebeurtenissen in de oorlog of Bersiapperiode. Deze ziekten en gebreken moeten in het latere leven van de aanvrager/ster hebben geleid tot inkomensderving. Dat wil zeggen, dat de hoogte van de uitkering, verleend in het kader van een van de hier beschreven wetten, wordt bepaald door het verschil tussen het werkelijke inkomen en het inkomen, dat men zou hebben gehad bij een volledige gezondheid
  http://www.pelita.nl/pelita-algemeen/wetsuitvoering.html1

 11. ellen zegt:

  Mijn oma had een AOR-uitkering. Van de Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesie. Dat blijkt uit documenten die opdoken uit haar nalatenschap. Haar geschiedenis is als volgt.

  Mijn opa aan vaders kant was op 12 oktober 1945 – met zijn gezin – vanuit de suikerfabriek Petaroekan (Pekalongan) geinterneerd. Hij was planter. Het gezin zat in de gevangenis, en werd na een jaar overgeplaatst naar een interneringskamp van de nationalisten (Wonopringo in Pekalongan). Mannen en vrouwen werden van elkaar gescheiden. De behandeling was slecht. Mijn opa overleefde het kamp niet. Hij was 58 jaar oud, en stierf – in februari 1947 – aan onbehandelde ziekte, gebrek aan medicijnen en ondervoeding. Mijn oma heeft het met de twee jongste kinderen overleefd, dankzij ook het feit, dat de inlandse mandoer (opzichter) van de plantage – uit mededogen – weleens eten over de omheining toeschoof aan mijn oma. Na het overlijden van opa, werd mijn oma met de twee jongste kinderen overgebracht naar een interneringskamp in Bandoeng, waar zij in april 1947 uit bevrijd werd. De plantage (suikerriet, fruitbomen), huis, schuren en varkensfokkerij bleken gerampokt, onherstelbaar vernield en in brand gestoken. Op grond hiervan kreeg mijn oma (in Nederland vanaf 1957?) een maandelijkse uitkering. Zij had ook een medisch attest (vanwege doorgemaakt geestelijk lijden). Mijn oma bereikte een hoge leeftijd en overleed in 1985. Niet bekend is, of de twee jongste kinderen (het echtpaar had elf kinderen, van wie de oudsten allang het huis uit waren) later ook zo’n uitkering hadden.

  Is de AOR-regeling een soort van voorloper van de Wubo?

  Klik om toegang te krijgen tot 9577NX.pdf

  • PLemon zegt:

   @Ellen. AOR regeling voorloper WUBO?

   Volgens de brochure hoef je zonder oorlogs letsel ook geen verzoek in te dienen om voor een uitkering in aanmerking te komen. Hier loopt de periode tot 1954. Onder de WUBO moet er eveneens sprake zijn van letsel maar dan opgelopen in de periode 1942-1949

   ***Ervaringsdeskundige Rob Dias tekent op …….

   Uit: http://robdias.com/index.php/indonesie/de-indo-story-nl

   ENKELE BELANGRIJKE COMPENSATIE WETTEN EN  REGELINGEN.

   Voor de vele Nederlandse Indische oorlogsslachtoffers bestaat de Commissie Algemene Oorlogsongevallen Regeling (CAOR) in Heerlen.
   Om op deze regeling een beroep te kunnen doen zijn er een aantal eisen. Een ervan was dat men geen militair was geweest. Deze eis is nu vervallen. Men moest Nederlands staatsburger zijn en niet ouder dan zeventig. Men moest lichamelijke en/of geestelijke schade hebben opgelopen tijdens de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Bersiap periode en de tijd daarna tot 1954.

   In de periode 1972/1973 werd de WUV in het leven geroepen. Erkenning voor deze wet is alleen mogelijk als men in een Japans kamp was geïnterneerd en/of buiten het kamp lichamelijk en/of geestelijk letsel had bekomen. Aanvragen van toenmalige tienjarige slachtoffers werden steevast afgewezen met de mededeling, dat het geweld niet tegen hen was gericht. Velen van hen ondervonden en ondergingen wel degelijk lichamelijk en psychisch geweld. Bij een bombardement waarbij een schuilloopgraaf een voltreffer kreeg en de menselijke lichaamsdelen om de oren vlogen hebben ook kinderen onder de tien jaar (de auteur was erbij) wel degelijk trauma’s opgelopen.
   Later werd regeling aangepast. Het toekenningspercentage voor de WUV bedroeg toen bijna 100 %. Ongeveer 50.000 personen ontvangen nu een uitkering.
   De WNI-ers werden wel door WUV erkend maar meestal werden de aanvragen voor uitkeringen niet gehonoreerd. Discriminatie? 
   Voor degenen die toevallig wel een WUV uitkering kregen werden de uitkeringen aangepast aan de Indonesische norm voor levensonderhoud.
   Deze mensen waren in beruchte interneringskampen zoals Ambarawa geïnterneerd en zijn nog steeds totaal getraumatiseerd. Ook zij vochten en stierven voor de Nederlandse vlag!

   In 1984 werd de WUBO van kracht. 
   Erkenning is mogelijk als men kan bewijzen, dat men lichamelijk en/of psychisch blijvend invaliderend letsel heeft opgelopen gedurende de periode 1942-1949. Meer dan 60% van de WUBO aanvragen worden afgewezen. Het aantal dat een uitkering wordt toegewezen zijn naar schatting slechts 8.000 á 10.000 personen. Kennelijk bestaat er geen gescheiden administratie van de toegekende uitkeringen van de WUV en WUBO.

   Bij aanvragen voor erkenning door deze beide wetten is het nationaliteit- en territorialiteitsbeginsel van kracht. Voor sommige WUV gevallen zijn uitzonderingsbepalingen van toepassing.

   De WUBO aanvragers (meestal buitenkampers) hadden het in de periode 1942-1949 even moeilijk als de geïnterneerden. (de Jong en Bagemann). Zij hadden bijna geen voedsel, waren vogelvrij verklaard en ontzien van medische zorg en medicamenten. Zij werden soms zonder aanleiding mishandeld of vermoord.
   De WUV en WUBO zijn wederzijdse discriminerende wetten ten aanzien van de aanvraagprocedures, uitzonderingsbepalingen en erkenningpercentages. Daarnaast zijn deze wetten op verschillende datums ingevoerd.
   Bij navraag bij PUR kwam aan het licht dat men tenminste 6 maanden in een erkend kamp moet zijn vastgehouden, wil er sprake zijn van een internering. 
   De Kenpetai was een Japanse Militaire Politie onderzoekinstelling waar o.a. Indische Nederlanders zwaar mishandeld, soms vermoord werden en waar men maanden daartoe verbleef om verhoord te worden. Deze instelling alsmede gevangenissen vielen niet onder de noemer erkende kampen.

   • Jan A. Somers zegt:

    “Deze instelling alsmede gevangenissen vielen niet onder de noemer erkende kampen.” Gaat het om het begrip internering? Ik ben bij de Kenpeitai niet geïnterneerd geweest, daar gebeurde wat anders met je. En de Werfstraatgevangenis was een gevangenis, geen internering? Ik ben nooit bezig geweest met uitkeringen, maar iemand heeft mij ooit verteld dat Kenpeitai en Werfstraatgevangenis wel tot uitkering zou kunnen lijden. U merkt het, wat dit betreft ben ik een nitwit.

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””””De WUV en WUBO zijn wederzijdse discriminerende wetten ten aanzien van de aanvraagprocedures, uitzonderingsbepalingen en erkenningpercentages. “””””””””””

    Een kind van een paar jaar gaat met grootmoeder naar de markt. Als ze thuiskomen blijkt de hele familie te zijn vermoord. (1946/1947) Omdat dit kind, nu bejaard, niet aanwezig was bij de moordpartij en dus niets heeft meegemaakt, komt ze ook niet in aanmerking voor een WUBO uitkering.

    • Ruud zegt:

     het kind is geboren voor augustus 1945, zij heeft door het zien van de vermoorde ouders waarschijnlijk een trauma overgehouden of niet. als zij n.m.m. wat problemen hebt met het aanzicht van de vermoorde ouders toch een trauma overgehouden niet lichamelijk maar psychisch kan ze proberen de WUBO aan te vragen.

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””als zij n.m.m. wat problemen hebt met het aanzicht van de vermoorde ouders toch een trauma overgehouden niet lichamelijk maar psychisch kan ze proberen de WUBO aan te vragen.”””””””””

     Werkt u voor de WUBO? Misschien kan u er dan wat doen. In ieder geval 2 maal afgewezen, waarbij toen zelf niet eens een medisch onderzoek nodig werd geacht. De persoon van toen is mijn echtgenote.
     Voor uw info ik heb diverse Indo’s geholpen met WUV, maar met WUBO nooit succes gehad.

    • Ruud zegt:

     Neen, ik werk niet voor de WUBO. Heb zelf wel een WUBO uitkering. U schreef de persoon van toen, bent u gescheiden en leeft ze nog ?

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””U schreef de persoon van toen, bent u gescheiden en leeft ze nog ?”””””””””””

     Ja toen, in 2008, toen de niet erkenning per post kwam. Ze leeft nu nog en is zeer getraumatiseerd. Wil ook niemand meer ontmoeten. Ik verzorg haar.

    • ruud zegt:

     Ik zou het weer proberen dan maar via pelita die stuurt meestal ook de intervieuwer. Ze hebben vaker mensen geintervieuwd en die kennen ons cultuur en die weten dat vaker mensen over het verleden niets willen vertellen due zwijgen meestal. Als zij niemand wilt ontmoeten is het ook mogelijk om als gemachtigde te werken

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””””Ik zou het weer proberen dan maar via pelita die stuurt meestal ook de intervieuwer. “””””””

     Niet in Californie. In 2014 ook weer afgewezen. Trouwens ik heb de laatste paar jaren al vaker met dat zelfde bijltje gehakt. Andere mensen ook geholpen. Met WUV een paar succes gehad, maar WUB nog nooit. Immers er zijn geen zwart/wit bewijzen. De meeste mensen namelijk al hun hebben kwijt geraakt. En als weeskind weet je van niets. Het enige dat deze jonge meisjes in de leeftijd van 2 tot 15 nog weten te herinneren, dat ze door de nonnen als baboe werden behandeld. Ambtenaren die een paar maanden met verlof naar NL gingen, lieten hun dochters tegen betaling bij deze nonnen achter. Deze meisjes kregen uitgebreid te eten, dat door de weesjes moest worden opgediend en er na borden en pannen ook door de weesjes worden gewassen. Vervolgens mochten ze gaan eten, rijst met een stukje vis of zoiets.
     Allemaal verkapte discriminatie, ook bij de gelovigen.

    • Ruud zegt:

     Als je wubo aanvraag dan heb je problemen. Er zijn zijn geen getuigen nodig. Zij is nu getraumatiseerd en is neem ik aan in behandeling bij een dokter, specialist. De klachten die worden door de psychiater of andere specialist genoteerd en als er sprake is van trauma door het verleden zal dat zeker uitkomen. Bij aanvraag in nl komt eerst iemand een rapport opmaken en naar anleiding van het rapport komt er er dokter aan huis die alles noteert. De dokter zal ook informeren bij de artsen die haar behandeld hebben en ook aan de huisarts.

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””””Zij is nu getraumatiseerd en is neem ik aan in behandeling bij een dokter, specialist. “””””””

     Dat is mijn laatste probleem. De Trauma betekend dat ze niet uit gaat en niemand meer wil ontmoeten. Ook geen artsen. Niemand, nada! Ik kan proberen wat ik wil. Ze blijft in en rond haar huis en tuin. En daar doet ze alles en is gelukkig. Het vertrouwen in de mens is geheel verdwenen.

    • Ruud zegt:

     Is er niet iemand met wie ze kan praten over haar probleem. Anders wordt het moeilijk. Succes

    • eppeson marawasin zegt:

     @Ruud zegt: 6 december 2015 om 13:00@

     — Mogelijk vindt u dit interessant: http://myindoworld.com/

     e.m.

 12. ellen zegt:

  Dank, heer P. Lemon. Is best wel ingewikkeld, al die (verschillende) regelingen.

  • Jan A. Somers zegt:

   Ik zou de weg ook niet weten. Maar daar is toch Pelita voor? Die kunnen je toch in het ambtelijk proces droppen? Maar daar weet heer Buitenzorg veel meer van dan ik.

 13. Huib Otto zegt:

  Valt de maandenlange gijzeling van de bewoners van de Noord-Bandoengse woonwijk door peloppors vrijwel onmiddellijk na het uitroepen van de Bersiap en het vermoorden/tjing-tjangen in Oktober/November 1945 van tientallen ongewapende burgers, oudere mannen, vrouwen en kinderen vanaf 14 jaar maar ook jongere mannen als mijn doodzieke vader net geblobost uit het Jappenkamp ook onder beschermkampen door de vrijheidsstrijders? Van menigeen zijn de resten niet eens gevonden want de lijken werden in putten en kali gedonderd.
  Huib

  • Arthur Olive zegt:

   “Noord Bandoengse woonwijk”
   Ook mijn overgrootmoeder die ik nog als peuter heb gekend werd daar vermoord.
   Het werd geheim gehouden hoe ze vermoord is geworden totdat veel later de familie te horen kreeg dat ze haar hadden geruntjing. Dit verhaal kwam pas veel later in het daglicht toen kol. Sjoerd Lapre het mijn ooms vertelde. Oma Doortje zoals wij haar noemden was ook de grootmoeder van Sjoerd.
   Sjoerd heeft velen een Bersiapcompensatie gegeven gedurende de politionele acties en er zelfs een lintje voor gekregen.

 14. R Geenen zegt:

  Ik had altijd gedacht op een Nederlandse site te zitten, maar nu vraag ik mij aaf—–?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.