Het Indisch Platform over de miskenning van toespraak Rutte


indisch platform
Er zijn twee verklaringen gekomen van het Indisch Platform.
De eerste is ondertekend door voorzitter Silfraire Delhaye.
De tweede is niet ondertekend, maar kennelijk wel namens het Indisch Platform opgesteld. Of het is iemands persoonlijke toelichting 

Opmerkingen naar aanleiding van de toespraak van Minister President Rutte bij de 70e herdenking van de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 bij het Indië monument in Den Haag.

De Stichting Indisch Platform is verheugd dat de Minister President aandacht vraagt in zijn toespraak bij de 70e herdenking van de capitulatie van Japan voor het moeilijke en pijnlijke verhaal van de Nederlanders uit Nederlands-Indie. Het is alleen jammer dat Minister President onduidelijk is over de regelingen met betrekking tot de erkenning van de achterstallige salarissen en geleden oorlogsschade. Daarvan zijn de Nederlanders, die zich op 15 augustus 1945 in Nederlands-Indië bevonden of van daaruit door de Japanse overheid naar elders waren getransporteerd, tot op heden nog steeds van uitgesloten.

De Indische Kwestie betreft juist die uitsluiting van betaling van achterstallige oorlogssalarissen aan de Nederlandse Militairen en ambtenaren in dienst van de Nederlands-Indische overheid en de diskwalificatie van oorlogsschade op grond van het territorialiteitsbeginsel van Nederlandse burgers uit Nederlands-Indië bij de Wet Materiële Oorlogsschade. De erkenning daarvan is in de toespraak van de Minister President bij de 70e herdenking van de Japanse capitulatie vaag en niet geheel duidelijk. Het feit dat hij het gevoel van miskenning bij de Indische gemeenschap betreurt geeft aan dat de Minister President vindt dat Nederland begrip moet tonen voor de ondergane oorlogsverschrikkingen. Zijn oproep is mager en niet erg overtuigend.

Desondanks blijft de Stichting Het Indisch Platform zich inzetten om de erkenning van de achterstallige salarissen en geleden oorlogsschade verder te verduidelijken en blijft daartoe in overleg met de Staatssecretaris van VWS de heer M. van Rijn. Op korte termijn zal dit overleg mede naar aanleiding van de toespraak van de Minister President worden voortgezet.

Namens de Indische Kwestie delegatie van het Indisch Platform,
S. Delhaye
Voorzitter.

De tweede verklaring

Toespraak tijdens Indie-herdenking 15 augustus 2015 door Minister President Marc Rutte

Deze toespraak was onvoldoende en niet duidelijk voor de Indische Gemeenschap.
De toespraak bevat onjuistheden en doet geen recht aan de door het Indisch Platform gevraagde Erkenning en Excuses en mogelijke tegemoetkoming.

Alinea 6: “De regelingen met de erkenning van achterstallige salarissen en geleden oorlogsschade lieten lang op zich wachten.
De acties hiervoor, de behandeling ervan en de uitvoering met formulieren, bezwaren en procedures raakten pijnlijk aan oude wonden en verdrongen herinneringen.”
En laten nog steeds op zich wachten
Uit deze letterlijke tekst uit de toespraak van de Minister President blijkt dat hij nog steeds niet begrijpt waar het omgaat.
Er is nog steeds geen erkenning van de Indische Kwestie.
Kortom een betekenisloos verhaal zonder enig concreet commitment en schuldgevoel.
Triest, triest en moeilijk aanvaardbaar !

Op grond van de onafhankelijke NIOD Rapporten van enkele jaren geleden heeft de Nederlandse regering nog steeds de taak de Indische Kwestie op te lossen.
Na de oorlog kwam burger- en militair personeel terug naar Nederland. Getraumatiseerde, deels uitgemoorde families, berooid, beroofd van al hun geld en bezittingen; soms arriverend in een vaderland dat ze nog nooit hadden gezien.
Bij deze terugkomst werd van hen verwacht dat ze de overtocht en kleding zelf betaalden.

‘Loot all, kill all and leave no traces’, dat was in augustus 1944 het ultieme lot van Japanse gevangenen, geformuleerd in een geheime order van de Japanse keizer aan zijn troepen.
De vervolgingsslachtoffers van de Japanse bezetting waren 42 maanden in handen van een bezetter die zich niets aantrok van Internationale Conventies. Ze werden beroofd, gemarteld en systematisch uitgehongerd, terechtgesteld met de bajonet of onthoofd met het Samoerai zwaard. Duizenden overleden, te werk gesteld aan o.a. de beruchte Birma spoorlijn.
Het Indisch Platform vraagt de Minister President op korte termijn om nader overleg over zijn uitspraken gedaan op de Indie-herdenking 15 augustus 2015

Zie ToespraakRutte15aug2015
Zie dit archieftopic.

ruttebetreurt

Dit bericht werd geplaatst in Indische kwesties. Bookmark de permalink .

22 reacties op Het Indisch Platform over de miskenning van toespraak Rutte

 1. Robert zegt:

  “Loot all, kill all and leave no traces” The third nuclear bomb should have exploded on top of the Japanese Imperial Palace.

  • P.Lemon zegt:

   ” geformuleerd in een geheime order van de Japanse keizer aan zijn troepen.”

   zie ook :Zie: https://indisch4ever.nu/2013/03/10/bij-deze-kom-ik-terug-op-de-japanse-legerorder/

   Het Liquidatieplan van Japan voor de geïnterneerden van de Pacific”. De liquidaties werden soms zelfs uitgevoerd, zoals op de Bismarck Eilanden, Borneo en (met weinig succes) bij een aantal kampen op Java. De orders zijn zo spoedig mogelijk na de capitulatie van Japan vernietigd of verbrand. Slechts enkele documenten zijn bewaard gebleven.

   De Methoden
   (a) Zij kunnen vernietigd worden individueel of in groepen, of hoe dan ook, met massabombardementen, vergassing, vergiftiging, onthoofding, of hoe dan ook, afhankelijk van de situatie die zich voordoet.
   (b) In ieder geval is het uiteindelijk doel om niet een van hen te laten ontsnappen, hen allen te vernietigen en geen sporen achter te laten.

 2. George zegt:

  Het gevoel van miskenning is niet een gevoel, het is een realiteit dicht bij de grond.

 3. Johan zegt:

  Het is en blijft hemeltergend!

 4. Boeroeng zegt:

  De toespraak van Rutte was een miskenning.
  Niet een miskenning van het oorlogsleed zijnerzijds, maar wel een miskenning van de Indische kwestie.
  Al 20 jaar praat het Indisch Platform met de regering over
  1 backpay, door de overheid verduisterde salarissen
  2 vergoeding oorlogsschade. Alle Nederlanders , behalve die uit Indië konden een vergoeding krijgen indertijd

  Snapt hij het nog niet? Of verduistert hij die kwestie ook maar weer… door naar voren te schuiven dat het om miskend oorlogsleed gaat ?
  Nee Rutte………voor die oorlog hoef je geen excuses te maken, ook niet voor miskend oorlogsleed van vorige regeringen of de hele Nederlandse cultuur.
  Je moet wel excuus maken voor de miskenning van de Indische kwestie, want dat is wél jou wandaad.
  En je moet excuus maken dat je dat deed notabene op de belangrijkste Indiëherdenking van het jaar .

  • Pierre de la Croix zegt:

   Boeroeng, 2021 uur:

   “Al 20 jaar praat het Indisch Platform met de regering over
   1 backpay, door de overheid verduisterde salarissen
   2 vergoeding oorlogsschade”.

   Twintig jaar ……

   Dan mag de regering fout zijn, maar het IP kan ineffectiviteit worden verweten. Het heeft zich kennelijk aan het lijntje laten houden, niet alle registers opengetrokken om zijn doel te bereiken.

   En de Indische Gemeenschap? Die vond het kennelijk wel goed zo. Anders had zij massaal geberontak, zowel naar de regering toe als naar het IP. Protesten als nu op deze site zijn als druppeltjes op een gloeiende plaat.

   Dus … wie van de betrokken partijen moet nu het boetekleed aantrekken, wie aan wie excuus aanbieden?

   Pak Pierre

 5. Boeroeng zegt:

  Opiniepeiling van de Telegraaf:
  De ’Indische kwestie’ moet nu maar eens geregeld worden, vinden de stemmers op de Stelling van de Dag. Slachtoffers van de oorlog in Nederlands-Indië willen genoegdoening en erkenning, maar hebben die van de Nederlandse regering nooit gekregen.

 6. Trudy Verstegen zegt:

  Ik vraag mij af uit welke Indische wonderbron de leden van het Indisch Platform en zijn voorzitter de heer S. Delhaye blijft putten in de hoop dat het al maanden lange geneuzel, genaamd ‘geheim overleg’ met de gekortwiekte staatssecretaris tot een positief resultaat zal leiden.
  Hopen zij op een wonder waar door de huidige regering zal inzien dat zij de Indische groep tot op heden hebben vernederd en gekleineerd door hen o.a. af te schepen met een aalmoes van een ‘gebaar’. Hoopt het Indisch platform dat de regering en haar vertegenwoordiger de heer van Rijn straks ruimhartig zal erkennen dat zij fout zijn geweest en dat men tot op heden bewust de boel heeft getraineerd en tegengewerkt. Dat haar koloniale gedrag niet gestopt is na het verlies van de kolonie maar nog steeds wordt toegepast op de Indische groep! Met welke ‘stille kracht’ werkt het Indisch Platform dat zij nog steeds geloven in een goede afloop? Wat het Indisch Platform oproept met haar z.g. ‘stille diplomatie’ is een sfeer van ondoorzichtig, niet te controleren (Indisch) onderhandelen zonder zichtbaar resultaat! Bijna vernederend gezien de lange duur van het eenzijdig in gesprek zijn met een niet betrouwbare partner.
  Ik hoop van harte dat ik mij vergis en mijn opmerkingen gelogenstraft zullen worden door een
  goed eindresultaat, misschien dit jaar of anders volgend jaar maar toch zeker ergens in 2017.

 7. Boeroeng zegt:

  tjopetten mag ….. huren en dan de huurschuld op Indonesië afschuiven mag ook.. hollandse traditie…..

 8. Willem Plink zegt:

  Het was dan ook doodstil, ijzig stil na de toespraak van Rutte. zelfs geen BOE geroep, daar zijn we te netjes voor en zeker op onze herdenking. Een miskleun op onze herdenking.

 9. Boeroeng zegt:

  Dat premier Rutte zaterdag geen excuses maakte doch slechts zijn „treurnis” uitsprak over de gang van zaken in de oorlog, lijkt vooral te zijn ingegeven door financiële motieven. Als hij spijt had betuigd, had de regering het niet alleen bij woorden dienen te laten. Dan zou er ook een compensatieregeling getroffen moeten worden. En daar is het kabinet bepaald niet aan toe.

  Wie dat even goed op zich laat inwerken, constateert dat mensen die groot leed ondergingen worden geslachtofferd op het altaar van de mammon dat de overheid heeft opgericht. Dat is intriest. Afgezien van het morele argument is er ook een praktisch motief. Immers, waar praten we over? Ongetwijfeld kost zo’n compensatie enkele tientallen miljoenen. Dat is echter voor de overheid bepaald niet onoverkomelijk.

  Premier Rutte sprak zaterdag over „een moeilijk en pijnlijk verhaal”, waarbij er „veel gedoe” was geweest rond betalingen. Impliciet gaf hij toe dat geld de barrière is om op de knieën te komen. Dat is ontluisterend.

  http://www.refdag.nl/opinie/commentaar/commentaar_financiele_consequenties_barriere_voor_excuses_aan_mensen_indie_1_932596
  Het lijkt alsof de schrijver het snapt.

 10. Boeroeng zegt:

  De toespraak van premier Mark Rutte tijdens Indië-herdenking afgelopen zaterdag was een “betekenisloos verhaal”. Dat zegt Silfraire Delhaye, de voorzitter van het Indisch Platform.
  “Het was mager en niet erg overtuigend. De toespraak was niet duidelijk voor de Indische Gemeenschap”, zegt Delhaye. “De speech bevatte onjuistheden en doet geen recht aan de gevraagde erkenning en excuses.”

  http://denhaagfm.nl/2015/08/17/toespraak-rutte-bij-indisch-monument-betekenisloos-verhaal/

  • Trudy Verstegen zegt:

   In feite is het hetzelfde politieke- en inhumane gedrag dat deze regering vertoont als ten tijde van de teruggekeerde Joodse overlevenden uit de kampen en uit hun schuilplaats komende onderduikers. Hun ontvangst was hardvochtig en beschamend, de overheid wist niet hoe vlug zij de overlevenden moest opzadelen met hun naar hun mening nog te betalen openstaande rekeningen zoals leges andere gemeente belastingen enz. van de afgelopen 5 jaar. Hoe grof kun je het hebben, kijk maar naar de wijze waarop er met de huidige ouderen wordt omgegaan, dan is het negeren van de Indo groep een peulenschilletje.

 11. Boeroeng zegt:

  Elsevier:
  http://www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2015/8/Rutte-zou-iedere-15-augustus-acte-de-presence-moeten-geven-2673128W/

  Miskenning
  Dit is wat Rutte zei. Het was ‘een moeilijk en pijnlijk verhaal’ met veel ‘oude wonden’. Nederland had voor deze mensen alles prachtig geregeld, zo begrepen we, maar een beetje traag en een beetje onhandig gepresenteerd.

  ‘Zo verdwenen de goede bedoelingen van de regelingen naar de achtergrond. Daarmee is bij de indische gemeenschap een gevoel van miskenning blijven bestaan over gebrek aan begrip bij anderen voor de ondergane oorlogsverschrikkingen. En dat betreur ik.’

  Dus de premier betreurt níet dat er alle aanleiding is voor ‘een gevoel van miskenning’ maar slechts dat dit gevoel is blijven bestaan. Alsof die mensen uit Indië niet hebben opgelet en niet gezien hoe men zich voor hun heeft uitgesloofd. Zijn jezuïtische voorganger Van Agt zou zich er zijn vingers bij aflikken!

 12. Hans vieleers zegt:

  Wist het van te voren ,en dat die schoft nog dat speldje durfde te dragen ,die hij uiteraard GRATIS heeft verkregen,wij betaald!!!!!! Zaterdag ben Ik er ook in Arnhem als die RANDDIBIEL Donner gaat spreken ,ga ik demonstratief naar het toilet!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.