De Japanse legerorder

gastpikirans

Lectori salutem,

Bij deze kom ik terug op de Japanse legerorder om alle krijgsgevangenen te vernietigen en die helaas nog steeds om mij nogal duistere redenen door bepaalde lieden ontkend wordt. Met het oog op de Stille Tocht op 19 maart a.s. waarna de Petitie Indische Kwestie aangeboden zal worden aan de Vaste Kamercommissie VWS lijkt het mij zinvol deze legerorder nogmaals onder de aandacht te brengen.

Deze legerorder is wel degelijk uitgevaardigd en is geen ‘wishful thinking’ geweest van Linda Holmes. Zij trof het betreffende document aan in het NARA archief. Toch is dit document al veel langer bekend. Dr. Dora van Velden publiceerde hierover in 1963 al in haar proefschrift “De Japanse Burgerkampen” (uitgave 1963, Wolters en uitgave 1976, 2e druk: Franeker: Wever, pag. 586) bijlage 17, als Exhibit 2015 van het International Military Tribunal for the Far East, Record of Proceedings, Exhibits (zie ook pag. 501 en verder). Alle geïnterneerden in Nederlands Indië, dus ook de burgermannen, vrouwen en kinderen werden vanaf 1944 beschouwd als POW (Prisenors of War) en vielen dus onder militair bewind.

Ook mevr. W. Rinzema Admiraal heeft onderzoek gedaan naar deze documenten (zie haar boekje “Wat de atoombom voorkwam. Het Liquidatieplan van Japan voor de geïnterneerden van de Pacific”. De liquidaties werden soms zelfs uitgevoerd, zoals op de Bismarck Eilanden, Borneo en (met weinig succes) bij een aantal kampen op Java. De orders zijn zo spoedig mogelijk na de capitulatie van Japan vernietigd of verbrand. Slechts enkele documenten zijn bewaard gebleven. Hier volgt de vertaling van één van de bewaard gebleven documenten, dat werd gevonden in File 2015, aangeduid als nr. 2701, als bewijsstuk dat werd overlegd als Exhibit “O” in document nr. 2687. De datum 1 augustus 19xx geeft aan dat het jaar nog moet worden ingevuld. In het oorspronkelijke document is dat getypt als 1944 en het nummer 2015 is met potlood in de bovenste hoek rechts geschreven. Verder werden geen merktekens aangetroffen (NARA, RG 238 Box 2015)

1. (Inleiding over geld, bevorderingen van Formosanen in bijbehorende kampen, inclusief de promotie van Yo Yu-teku tot 1ste C.I. Keibiin) 5 inleidingen.
2. Het volgende antwoord over de extreme maatregelen voor Krijgsgevangenen werd gezonden naar de Chef-staf van de 11de eenheid (Formosa veiligheid voor krijgsgevangenen nr. 10).
3. Onder de huidige omstandigheden wanneer er een enkele explosie of een brand komt, kan er tijdelijk een schuilplaats worden ingericht in nabijgelegen gebouwen zoals een school, een schuur of iets dergelijks. Echter, wanneer de situatie op dat moment dringend is en bijzonder belangrijk, moeten de Krijgsgevangenen bijeen gebracht worden en opgesloten worden in hun huidige locatie en onder strenge bewaking worden gehouden tot een definitieve maatregel is getroffen.

De tijd en de methode van deze regeling is als volgt.
1) Tijd
Hoewel uitgangspunt is om naar de orders van hoger hand te handelen, mogen individuele maatregelen worden genomen bij de volgende omstandigheden.
(a) Wanneer een opstand van een groot aantal niet kan worden onderdrukt door het gebruik van vuurwapens.
(b) Wanneer de ontsnapping uitwerkt tot vijandige gevechten.
(2) De Methoden
(a) Zij kunnen vernietigd worden individueel of in groepen, of hoe dan ook, met massabombardementen, vergassing, vergiftiging, onthoofding, of hoe dan ook, afhankelijk van de situatie die zich voordoet.
(b) In ieder geval is het uiteindelijk doel om niet een van hen te laten ontsnappen, hen allen te vernietigen en geen sporen achter te laten.
(3) Aan de Commandant Generaal.De Commandeur Generaal van de Militaire Politie.

Genoemde regelingen zullen besproken worden met de 11de Unit van de Kiirun Strijdkracht Hoofdkwartier en alle hoofden van politie over de extreme veiligheid in Krijgsgevangenen kampen.

3. (Daarna volgen artikelen over de laatste wil van overleden krijgsgevangenen).

Het betreft hier een uitvoerig artikel dat in 2006 werd gepubliceerd in het Nieuws Magazine van de Stichting Japanse Ereschulden. Uiteraard werd er noch door de Nederlandse Overheid noch door de Japanse enige aandacht aan gegeven. De redenen mogen duidelijk zijn aangezien de schulden die Japan aan hun slachtoffers toentertijd hadden moeten betalen geschat worden op ruim 70 miljard dollar. Politieke en economische belangen hebben dit tegengehouden, maar tot vandaag de dag, nu bijna 68 jaar verder, is er echter nooit enige vergoeding door de Japanse overheid verstrekt en worden de gruwelijkheden die zij hebben begaan in W.O.- II ontkend en nog steeds niet vermeld in hun geschiedenisboeken. M.a.w. Japan wil nog steeds niet de grootschalige schending van mensenrechten uit het verleden onder ogen zien.

Met vriendelijke groeten.
Leo tho Neijenhuijs,  voorzitter Bond van Ex-geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee (BEGO), lid IP.

Dit bericht werd geplaatst in Gast Pikirans. Bookmark de permalink .

27 reacties op De Japanse legerorder

 1. Ronny Geenen zegt:

  In het verleden heb ik nogal wat kritiek gehad vanwege mijn onverzoenbare houding, die ik had jegens de kriminelen van de tweede ww.
  Na het lezen van bovenstaand, dat mij tot nu toe onbekend was, kan ik alleen zeggen, dat ik gelijk had.
  De hele ww2 was een misdadig politiek geheel en helaas werd dat verlengd toen Nederland de jap keizer uitnodigde en in nederland ontving.

 2. Boeroeng zegt:

  Voor wie het onduidelijk is wat mevrouw Linda Holmes in dit verhaal doet:

  Jaren geleden ben ik op zoek gegaan naar het aangekondigde boek “the other holocaust” in het artikel van Jos Hagers van 20 december 1997 in de Telegraaf.
  Het boek zou geschreven zijn door Linda Goetz Holmes, Amerikaans onderzoekster.
  Op geen enkel Amerikaanse website werd dit boek gemeld of beschreven.. dus is dit boek er nooit geweest.
  In dit boek zou verteld worden over een document die Linda Goetz Holmes gevonden had wat zou bewijzen dat op een bepaalde dag in augustus 1945 alle geinterneerden vermoord zouden worden.
  Op geen enkele Amerikaanse website is iets beschreven over dit ‘gevonden document’..
  Als het wel was gevonden, maar dat mevr Holmes afzag van het boek dan had ze het document toch zeker op een andere manier gepubliceerd…. en was het terug te vinden op Amerikaanse websites ?

  * Het is me niet duidelijk of dit legerorder gold voor een bepaald kamp of voor alle powkampen in Formosa.
  *Nog minder duidelijk is dat deze order of vrijwel identieke orders uitgingen naar alle pow-kampen van Japan
  * En wat is waar dat het leger ook de burgerkampen ging beschouwen als pow-kampen ?
  * Nergens anders in Z.O.-Azie is dit legerorder gevonden.

  • Ronny Geenen zegt:

   http://www.us-japandialogueonpows.org/Holmes.htm
   Hierboven is ook een artikel van Linda Goetz Holmes, dat ik al had gevonden en nu haar naam ter sprake komt, is dit artikel ook waard om te lezen. Ik vraag me af of de bedragen van 20000 tot 24000 gulden inderdaad werden besteed zoals vermeld.

  • bo keller zegt:

   Allemaal vragen,maar er zijn nu nmi. nog enkele ex-burgergevangenen
   waaronder ikzelf in leven,die hoewel wij deze ORDERS niet persoonlijk
   hadden gelezen en ook niet uitdrukkelijk door de Nipse opdrachtgevers
   bekend gemaakt .Waren wij naar mijn bescheiden mening bezig met het
   aanleggen van de voor ons bestemde massagraven. tw.voor de vrouwen en kinderen uit het nabij gelegen Vrouwenkamp”Bangkinang”
   3kuilen en 2 voor de toch al bijna afstervende mannen.

   Reeds eerder op site I4E m’n piekirans hierover geuit en om ’t een
   beetje op te frissen, deze kuilen werden door ons (wandelende geraamten) buiten het Mannenkamp ”BANGKINANG” aangelegd voorbij het riviertje naast ’t kamp.

   De wanhoop onder ons heb ik,nmi. een beetje verteld op I4E.
   Persoonlijk denk ik ,dat wij deze gelukkig nooit uitgevoerde ”order”
   gewoon verdrongen hadden omdat dit voor ons niet te bevatten was.
   siBo

   • Ronny Geenen zegt:

    siBo, als je in het mannen kamp Bangkinang heb gezeten, moet je toch ook mijn vader Eddie Geenen hebben gekend?
    En misschien ook de gebroeders Chevalier, broers van mijn moeder en haar zwager Meindert van Bronckhorst.
    Net op internet gevonden, dat Meindert van Bronckhorst is overleden op 10-7-1944 te Kinsayok, Thailand en beroep soldaat.
    Wat weet je van hun. Ben erg nieuwsgierig.

 3. Anoniem zegt:

  Ik ken ze allemaal ,je moet ’t maar aan Meity je tante vragen,
  siBo

  • Ronny Geenen zegt:

   Meitie is niet mijn tante maar mijn nicht, want haar moeder is de zuster van Eddie Geenen mijn vader.
   Waarom wil je mij dat niet zelf vertellen? Dat is juist het probleem dat ik heb met vele oude indos. Het heeft mij 50 jaar geduurd om de vader van mijn vrouw terug te vinden, omdat de familie die haar hebben geadopteerd mij in het duister hielden. Ik denk dat niemand het recht heeft om informatie achter zich te houden, als een ander er omvraagt meer te willen weten over zijn familie.
   Als je het mij prive wilt vertellen, kan je twee dingen doen.
   Of je laat me weten per email: Ronny@LetPicturesTalk.com
   Of je geef mij je telefoon nummer en ik bel je op.
   Meitie heb ik net ook gesproken en natuurlijk ken ze al die mensen, maar ook zij weet niet wat er in het mannen jap kamp is gebeurt.
   En zij vertelde mij ook dat ze 3 augustus met Daan naar Holland vliegt en daar een maand blijft.

   • bo keller zegt:

    Zie Java Post dd.23/10-2012 te 12.53 am
    siBo

    • Ronny Geenen zegt:

     SiBo,
     Dat is een kleine update, dat ik heb bewaard. Echter mijn vader is zwaar gewond uit het kamp gekomen. Hij had diepe wonden in zijn dijen en is aan bloodvergiftinging in 1948 overleden. Hij was ook als soldaat geinterneerd, echter daar zijn geen bewijzen meer gevonden en wijlen mijn moeder kreeg daardoor nooit enige steun. Mensen als u zouden in de jaren 50 en 60 een grote hulp als bewijs zijn geweest.
     Mijn vraag aan u is, wat er eigenlijk met hem is gebeurd? Hij zij zelf dat de jap hem met de bajonet heeft gemarteld.
     Was hij een van de moeilijke jongens, die de boel probeerde te saboteren?
     Ook ben ik vooral geinteresseerd in Meindert van Bronckhorst, die de vader is van mijn pleegzusje. Sylvia van Bronckhorst is nu 74 en woont in kommervolle situatie in Apple Valley in California. Ik probeer haar nu te helpen met o.a. aanvraag van de WUV. Uw informatie daarom trent kan zeer belangrijk voor haar zijn.
     Ik zou graag meer over hem willen weten en hoe hij is behandeld geworden. In iedergeval zoveel mogelijk informatie dat haar kan helpen met de aanvraag.
     Bijvoorbaat dank.

   • Lance zegt:

    Waarom wil je mij dat niet zelf vertellen? Dat is juist het probleem dat ik heb met vele oude indos.
    ————————————————————————

    Ronny Geenen, waarom in het openbaar doorzeuren over persoonlijke zaken? Vele oude indo’s zwijgen, dat is bekend, daar zullen ze een goede reden voor hebben.

    Dit topic gaat over de Japanse legerorder, kun je daarover meer vertellen?

    • Ronny Geenen zegt:

     Lance: Ronny Geenen, waarom in het openbaar doorzeuren over persoonlijke zaken? Vele oude indo’s zwijgen, dat is bekend, daar zullen ze een goede reden voor hebben.

     Leest mijn antwoord aan SiBo!

 4. Anoniem zegt:

  Mensenrechten en mensenschending bestaan in Japan niet.
  Cap

 5. durussedjustus zegt:

  Bij de beweringen van zowel de dames Rinzema-Admiraal en Holmes-Goetz, als mede met het betoog van de heer Neijenhuis dat voor het overgrote deel op de eerder genoemde beweringen rust, zijn vraagtekens te zetten. De weergave van de inhoud van het leger document waaraan dhr. Neijenhuis refereert, lijkt op de nogal tendentieuze Engelse vertaling die op het net rondzwerft. Ik vermoed dat het een bewerking is van de goede vertaling die voor het IMTFE is gemaakt en die D. van Velden in haar werk heeft opgenomen. Wie de originele Japanse tekst van het document kent zal het direkt opvallen dat dhr. Neijenhuis versie duidelijk maakt dat hij, als hij de Japanse tekst al gezien zou hebben, geen Japans kan lezen. Dat is geen schande, maar aangezien hij refereert naar het werk van Van Velden dan had hij op z’n minst de rechtbank vertaling moeten gebruiken.

  Als het een bevel tot liquidatie van alle gevangenen zou zijn dan kan je je afvragen waarom de aanklager bij het IMFTE – die niet bepaald er op uit was om de Japanse leiders te ontzien – dat niet als speerpunt in zijn aanklacht heeft opgenomen. De reden is simpel: het is namelijk geen legerorder tot liquidatie, het zijn twee bladzijden uit het kampjournaal van het krijgsgevangenenkamp op Taiwan. Een Japanse legerorder vermeldt op zijn minst welk bureau het uitgeeft en heeft naamstempels; op z’n minst die van de klerk die het geschreven heeft. En die ontbreken op het document.
  Dat brengt ons op de opmerking van dhr. Neijenhuis over het typen van “het juiste jaartal” dat nog in het oorspronkelijke document zou moeten gebeuren. De legerorders en ook dit journaal werden met de hand geschreven, niet getypt. (In dit geval door de tijdelijk als klerk aangestelde Umemoto Mitsuru).

  Het is inderdaad waar dat er aan het begin geen jaartal is vermeld maar de verklaring is niet zo sinister als dhr. Neijenhuis doet voorkomen: het zijn twee bladzijden uit een journaal; ongetwijfeld stond het jaartal in het verdwenen gedeelte van dat journaal. En zelfs als je het origineel niet hebt (kunnen) lezen, het moet toch enigszins merkwaardig voorkomen dat een legerorder begint met een opsomming van financiele zaken en de benoeming van lokale (Taiwanese) kampwachten.

  Er staan inderdaad gedetailleerde instructies in hoe de gevangenen om te brengen, maar er staat dat die extreme maatregelen te treffen zijn als er een gevangenen oproer uitbreekt of als daar toe gevaar dreigt. Het een en ander ter discretie van de lokale commandant. En die instructies zijn een antwoord op een vraag die waarschijnlijk gesteld is door de kampleiding.
  Kortom, moreel geen fraai document, maar zeker geen order om alle krijgsgevangenen te vermoorden. Waar de bewering van dhr. Neijenhuisdat de burgergevangenen tot POW zijn verklaard op stoelt, is mij niet duidelijk. In het document staat het in ieder geval niet.

  Overigens, zou zo’n plan waaraan de genoemde dames en dhr. Neijenhuis refereren hebben bestaan, dan zou het gezien de omstandigheden in die tijd en de verhoudingen binnen de toenmalige Japanse strijdkrachten onuitvoerbaar zijn. Maar het belangrijkste is dat er geen motief voor zoiets dergelijks te bedenken is, tenzij je je fantasie de vrije loop laat. Het is een broodje aap.

  • Motieven konden de Japanners vast wel vinden. Eind septem/ begin oktober 1942 zagen mijn vader en ik 5 vrachtwagens volgeladen met bamboe manden waarin mannen lagen voorbij rijden. Ik weet niet meer of zij richting Surabya gingen of naar Banyuwangi. De mannen riepen in het Engels en in het Nederlands om water en hulp. Het was onmenselijk! Vooral de militaren van de Kempeitai waren op vele manieren wreed en volkomen onmenselijk.
   Mijn vader is te Malang ook door de Kempeitai gegrepen en vermoord.
   langzaamvermoord.

  • Boeroeng zegt:

   Waar een wil is, is een weg te forceren en het toenmalig Japans fascisme en zijn legers konden goed forceren.
   Op een zeker dag het grootste deel van de geïnterneerden vermoorden was natuurlijk wel uitvoerbaar. Het is wishfullthinking te denken dat het Japanse leger dat niet zou kunnen.
   Maar was er een dergelijk plan ?
   Tot zover zijn er geen overtuigende documenten .
   Het blijft een beetje gissen..

   Maar het regime was bezopen genoeg om zo’n plan te kunnen opstellen.
   Van de nazi’s dachten ook veel mensen dat zij toch niet de meeste burgergeïnterneerden zou willen vermoorden.
   Helaas… de werkelijkheid was anders

   • Ronny Geenen zegt:

    Waar een wil is, is een weg te forceren en het toenmalig Japans fascisme en zijn legers konden goed forceren.
    Op een zeker dag het grootste deel van de geïnterneerden vermoorden was natuurlijk wel uitvoerbaar. Het is wishfullthinking te denken dat het Japanse leger dat niet zou kunnen.
    Maar was er een dergelijk plan ?
    Tot zover zijn er geen overtuigende documenten .
    Het blijft een beetje gissen..

    Ter aanvulling, de manier waarop de japanners vandaag aan den dag nog steeds allerlei feiten ontkennen, b.v. dat zij niet de oorlog zijn begonnen en de hele ww2 zo’n beetje uit hun geschiedenis boeken houden, zegt mij genoeg dat ze beslist die plannen hadden gehad en als er ooit iets op papier heeft gestaan, zij er voor gezorgd hebben dat dat niet meer vindbaar is. Leugenaars blijven leugenaars, hun keizer bovenaan.

    • durussedjustus zegt:

     Gezien het feit dat de discussie over Nanking in Japan in de jaren zeventig van de vorige eeuw begonnen is en men in China pas in de jaren tachtig hiervoor belangstelling kreeg dan denk ik te kunnen stellen dat dit niet klopt. Ook als men de soms heftige debatten over de oorlog onder Japanse historici en in de “betere” media volgt dan is het zeker dat niet klopt. De Japanse historicus Yamamoto Masahiro vertelde dat hij over de misdaden van de Japanse strijdkrachten op school heeft gehoord en dat hij daarom het gebeuren in Nanking ging onderzoeken.

     Maar het is in Japan net als hier, vertel de gemiddelde scholier over de troostmeisjes in Sumatra die werden ingezet om homoseksuele aktiviteiten onder de Chinese koelies tegen te gaan dan haalt het gros de schouders op of kijkt je glazig aan. En het feit meer dan de helft van de dwangarbeiders onder de Nederlanders het loodje legde zal hen ook niets zeggen. We praten dan wel over gebeurtenissen die plaatsvonden in de eerste helft van de vorige eeuw en duurden tot aan de Japanse inval.

    • Ronny Geenen zegt:

     >>>>>>>We praten dan wel over gebeurtenissen die plaatsvonden in de eerste helft van de vorige eeuw en duurden tot aan de Japanse inval.<<<<<<<<<<

     Het is inderdaad jammer dat haast geen aandacht wordt gegeven over de periode 1900 tot 1942. Blijkbaar is het zwijgen over die periode een soort stille kracht!

  • durussedjustus zegt:

   De vraag is wat winnen de Japanners bij het vermoorden van alle gevangenen? Even rationeel denkend: hun lijnen waren afgesneden, ze hadden geen materieel en de leidinggevenden beseften maar al te goed dat de oorlog verloren was. Een massamoord op alle gevangenen konden ze in de tijd en middelen die hen ter beschikking stonden niet verbergen. Ze winnen er bovendien niets bij; het kost hen alleen mankracht, tijd en middelen. Ter vergelijking: de massa executies in Singapore hadden het doel om mogelijke guerilla activiteiten te onderdrukken. Dat is een duidelijk motief. Als men de gevangenen had willen vermoorden dan had men dat van meet af aan gedaan, zoals in Nanking. Ook daar was het motief onderdrukking van guerilla door Chinese soldaten die hun uniform hadden uitgedaan. Overigens zag men in Nanking ook dat er van een uniforme algemene leiding geen sprake was: het waren voornamelijk de eenheden die ervaring hadden met Chinese guerilla in Mantsjoerije die de executies uitvoerden. Het tiende leger dat direct uit Japan kwam hield zich afzijdig en liet zelfs gevangenen vrij.

   Voor een dergelijke massamoord heb je de efficientie en de wapens van het Duitse leger nodig. Ondanks de verhalen was het Japanse leger niet efficient en was de uitrusting ondermaats. De Japanse soldaten hadden wel vechtlust, mede door de kadaver discipline die ze hadden ondergaan, maar hun gevechtshandelingen waren eerder verspillend dan effectief. Als de Engelsen ook maar enigszins hadden vol gehouden hadden ze Yamashita terug kunnen slaan in Singapore: hij had nauwelijks munitie meer. Maar de Engelsen trapten in zijn bluf en verloren de psychische oorlog.

   Maar afgezien van deze speculaties, het document dat de ‘smoking gun’ zou zijn is dat dus zeker niet. Het is evident dat de beweringen van dhr. Neijenhuis niet kloppen.

 6. Pingback: Durus Sed Justus

  • durussedjustus zegt:

   … en zo werkt het vervalsen en verdraaien van feiten dus. Ten eerste is mijn id hier durussedjustus en niet “Durus Sed Justus”. Ten tweede is de volledige zin:

   “Leo Tho Neijenhuijs, voorzitter Bond van Ex-geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee (BEGO), schreef 10 maart jl. op de site van Indisch4ever een artikel met als titel De Japanse legerorder In dat artikel beweert hij dat er vanuit het Japanse oppercommando ooit een bevel zou zijn uitgegaan om alle gevangenen, zowel krijgsgevangenen als burger geïnterneerden, om te brengen.”

   http://durussedjustus.wordpress.com/

   • Boeroeng zegt:

    Ik denk dat deze posting onder de naam Durus Sed Justus die helemaal boven je site staat in deze spelling automatisch is gemaakt door wordpress en hier weggezet.
    Het komt door het I4E-adres die je in de tekst zette?
    Ik heb een IP-check gedaan en op dat IP-nummer heeft niemand ooit een reactie ingediend.

 7. eppeson marawasin zegt:

  Waarschijnlijk wordt hierboven deze link bedoeld:
  http://durussedjustus.wordpress.com/

  e.m.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.