IP doorbreekt radiostilte

De Indische Kwestie
Beste Facebook vrienden, sympathisanten en leden van de Stichting Het Indisch Platform,
De Delegatie van het IP heeft een tijdlang “radio”-stilte in acht genomen met betrekking tot de voortgang van de Indische Kwestie, conform afspraak met de staatssecretaris, de heer van Rijn. Zonder in details te treden, is ons vertrouwen in de serieuze wil van de heer van Rijn om de Indische Kwestie tot een oplossing te brengen, niet minder geworden.
Voor de duidelijkheid : de stelling dat met het Gebaar finale kwijting was verleend voor de Indische Kwestie ( backpay +materiële oorlogsschade) WAS een oude stelling van vorige kabinetten. Bij VWS – bij de niet direct betrokken ambtenaren – leeft deze “algemene” stelling nog, maar dit uitgangspunt is door de huidige coalitie reeds lang “verlaten”!
In januari 2007 heeft kabinet Balkenende 4 een negatief besluit genomen en op 30 juni 2011 werd de motie Dijkstra ( voor een aanstelling van een Commissie van Wijzen die zich over de NIOD-rapporten zou buigen) door de Tweede Kamer op twee stemmen na, verworpen. Velen hebben hierover al verschillende berichten gelezen.
De heer van Rijn is de eerste staatssecretaris die zich persoonlijk buigt over het vraagstuk. In de vele gesprekken van de afgelopen twee jaar wordt gestreefd naar een “fair en final” deal. In de afgelopen maanden hebben ook veelvuldige contacten plaats gevonden met verschillende vooraanstaande politici. Het duurt lang, ons geduld en vertrouwen worden op de proef gesteld, maar wij weten dat de heer van Rijn nauwgezet bezig is om een voor het IP hoogst mogelijke regeling te behalen. Hij had veel eerder de handdoek in de ring kunnen gooien , ons, het IP met lege handen achter latend. De Indische Kwestie is een morele kwestie waar VWS/ Van Rijn niet omheen draait. Dat recentelijk door de heer van Gerwen, afgevaardigde van de SP in een AO van de Vaste Kamercommissie VWS, aangedrongen werd op een bespoediging van de Kwestie, kunnen we alleen maar toejuichen.

De heer van Rijn en het Bestuur van het IP treden pas naar buiten, wanneer de zaak “afgerond” is ( zowel positief of negatief). Persoonlijk maak ik me pas zorgen wanneer er signalen zijn die op een mogelijk negatief besluit van regering + Kamers wijzen . Vooralsnog blijf ik de aan de heer van Rijn toegezegde discretie hoog houden en volsta ik met de stelling ….”so far so good”.
Natuurlijk zou het ernstig zijn wanneer de staatssecretaris zich voortijdig zou terug trekken, als gevolg van andere VWS – vraagstukken. De oplossing van de Indische Kwestie zal hierdoor vertraging oplopen. Maar zelfs dan acht ik de heer van Rijn integer genoeg om onze portefeuille toereikend over te dragen.

Stellingen als zou het IP, in het bijzonder de voorzitter ( ikzelf) , “betaald” worden door de overheid om de Indische Gemeenschap “stil” te houden , dan wel dat wij , het IP een verlengstuk zijn van de overheid/ VWS, berusten op stemmingmakerij en getuigen van een gebrek van begrip voor de gevoelens van iedere lezer, die gebaat is bij de juiste informatie – hoe weinig op dit moment ook. Het effect van het uiten van deze scherp gekozen woorden jegens Het Indisch Platform zorgen voor nog meer onrust.

silfraire delhayeHet Indisch Platform blijft zich focussen op het doel:
Erkenning, Excuses, Compensatie.
Ik hoop U binnenkort wat meer uitgebreid te informeren over een hopelijk positief besluit van de regering en de Tweede Kamer ( reeds geagendeerd!!) .
….en tot zover :….”so far so good”….!
Silfraire Delhaye ( voorzitter IP).

Dit bericht werd geplaatst in Indische kwesties. Bookmark de permalink .

50 reacties op IP doorbreekt radiostilte

 1. Boeroeng zegt:

  Mijn idee is dat deze staatssecretaris net als zijn voorgangers het Indisch Platfom aan het lijntje houdt. Hij geeft de indruk allemaal zo begaan te zijn en dat hij hard bezig is achter de schermen.
  Ik geloof er niks van.
  Ook al wilt de man substantieel iets doen…. dan nog kan hij niks beginnen omdat de politiek het niet veel interesseert. Mocht het de PvdA wel meer interesseren, de VVD is de grote spin in het web, zie 2011 onder Rutte I, hoe de motie Dijkstra werd afgewezen onder leiding van de VVD.
  Begin een proces In Nederland tegen Indonesië over de backpay.
  Begin een proces tegen Nederland over discriminatie met die schadevergoedingswet
  De kers op de taart is een proces in Indonesië over de backpay, dat kan echt een spetterend internationaal conflict worden en kan de Nederlandse politiek de Indische kwestie niet meer negeren.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Voorzitter IP: “De heer van Rijn is de eerste staatssecretaris die zich persoonlijk buigt over het vraagstuk”.

   Tja …. ik heb het idee dat de staatssecretaris nog effe voorrang moet geven aan een ander pijndossier, dat van de PeeGeeBee-tjes, voor andere zwakken in de samenleving. Want die krijgen regelmatig aandacht van de media en daar is een beetje politicus heel gevoelig voor.

   Intussen is het IP, blijkens mededeling van zijn Voorzitter, ook nog eens gebonden aan “de aan de heer Van Rijn toegezegde discretie”. Oogjes dicht en snaveltjes toe. Geen media aandacht dus, de staatssecretaris heeft weer even tijd gekocht.

   Wanneer hij tijd zal nemen voor “de Indische kwestie” – stel dat hij nog in zijn ambt zit en niet voortijdig is afgetreden – weten wij dus niet, mogen wij niet weten. Ik denk dat dan de laatste Indische Nederlander op wie de zo zeer verbeide “Erkenning, Excuses, Compensatie” direct betrekking zou kunnen hebben al lang bij Toean Allah in de hemel is. “Phased out” heet dat in Angel-Saksisch zakenjargon – geleidelijk en geruisloos afgevoerd uit de sterkte, door natuurlijk verloop.

   Overigens diep triest dat de Voorzitter van het IP moet mededelen dat de heer Van Rijn de eerste staatssecretaris is die zich persoonlijk over het vraagstuk buigt. Die tijd daarvoor – pak ‘m beet 65 jaar – heeft de Indische Gemeenschap, c.q. haar vertegenwoordiger, zich dus met een vette kluif in de alang-alang laten sturen.

   Wat rechtvaardigt tegen die achtergrond het “so far so good” van de huidige Voorzitter van het IP en wat rechtvaardigt tegen die zelfde achtergrond überhaupt het verzoek om “discretie” over de gang van zaken? Ik snap er niets van. “So far still not good” zou ik zeggen.

   Voor de goede orde moge ik hier bekend maken dat mij die “Erkenning, Excuses en Compensatie” gestolen kunnen worden, indien en voor zover ik er al recht op zou hebben.

   Pak Pierre

  • Boeroeng zegt:

   ps… iemand interesse in een tramkapinkje ? Dreigen een trassibom te ontsteken in de tram die we stilzetten voor het Binnenhof ?

   • P.Lemon zegt:

    Boeroeng ….nog even geduld

    Silfraire Delhaye ( voorzitter IP).: Ik hoop U binnenkort wat meer uitgebreid te informeren over een hopelijk positief besluit van de regering en de Tweede Kamer ( reeds geagendeerd!!) .

    Wanneer denk je dan en misschien iets vd publieke tribune ,,,,,

    ****Algemeen overleg****

    Indische kwestie (Back Pay)
    Convocatie algemeen overleg Indische kwestie (Back Pay) 1 juli 2015, 13.00-15.30 uur (PDF

    Den Haag, 21 mei 2015
    Noot: Spreektijd per fractie maximaal 3 minuten
    Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
    Volgcommissie(s):
    Bewindsperso(o)n(en): staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn
    Activiteit: Algemeen overleg
    Datum: woensdag 1 juli 2015
    Tijd: 13.00 – 15.30 uur
    Openbaar/besloten: openbaar
    Onderwerp: Indische kwestie (Back Pay)
    Agendapunt: Nog te ontvangen standpunt inzake Indische kwestie (Back Pay)

    http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2015A02333
    ———————————————————————————————-
    Eerdere activiteit …

    Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
    I.a.a St. Indisch Platform, A. te Meij

    Activiteit: Petitie
    Datum: dinsdag 10 februari 2015
    Tijd: 13.30 – 13.45 uur
    Openbaar/besloten: openbaar
    Locatie: Statenpassage
    Onderwerp: Stichting Het Indisch Platform aanbieding boek ‘Indisch verdriet’

    Agendapunt: Aanbieding door de Stichting Het Indisch Platform van het boek
    ‘Indisch verdriet’ geschreven door de heer H. Bussemaker.
    Zaak: Brief derden – Stichting Het Indisch Platform te Den Haag – 13 januari 2015
    Verzoek Stichting Het Indisch Platform tot aanbieding boek ‘Indisch verdriet’
    van dhr. H. Bussemaker – 2015Z00339

  • Indorein zegt:

   U hebt m.i. helemaal gelijk geachte Boeroeng.
   Deze Van Rijn is in zijn huidige functie niet bepaald een uitblinker gebleken gezien de andere onderwerpen die op zijn bordje liggen. Hij komt (te) vaak negatief in het nieuws.
   Ik schaar hem in het rijtje waar ook Jesse Klaver in zit: politieke onbenullen: mooi praten, maar het zijn holle frasen!
   De indo is geen probleem voor de politici, ze zijn immers allemaal allang volledig opgegaan in de Nederlandse bevolking, niemand (h)erkent ze meer als slachtoffers, die lastig kunnen zijn voor de politiek: over de indo’s zal geen enkel kabinet vallen, noch links noch rechts, noch midden, of waar dan ook in de 2e Kamer.

   Daar hebben wij indo’s zelf ook deels schuld aan: we zijn veel te fatsoenlijk en geloven de “blanke man” nog steeds onvoorwaardelijk op zijn woord. Net zoals indertijd de Indianenstammen in de VS de “grote blanke man in Washington” onvoorwaardelijk geloofden dat ze niet verdreven zouden worden van hun gronden.

   Voor de advocatuur zijn indo’s met dit probleem ook al niet interessant, anders waren ze er allang op gesprongen, want: “pecunia non olet” (zeiden de Romeinen al).

   Mijn vader, schoonvader, mijn beide opa’s, praktisch al mijn ooms, ze zijn allemaal gestorven zonder dat hun geliefde vaderland hun ook maar enige genoegdoening heeft verschaft, en dat terwijl ze gestreden en vreselijk geleden hebben voor hun vaderland.

   Toch ben ik niet bitter gestemd, integendeel, van mijn Indische vader en moeder geleerd, dat de omstandigheden niet bepalen wie je bent en wat je kunt: dat doe je zelf (met de hulp van de Almachtige!).

   Zo, ik ben benieuwd wat de “vdBroekjes, delaCroixtjes, Lemonnetjes, Masrobjes, Somerstjes, vanGeenentjes, en andere commentatoren hier op hebben te antwoorden.

   • P.Lemon zegt:

    Ziet er inderdaad niet hoopvol uit, met van Rijn als aangeschoten ‘tjeleng’ maar laten we hierover na 1 juli a.s. oordelen. Weer ngomong kosong of …?
    ***algemeen overleg Indische kwestie (Back Pay) 1 juli 2015, 13.00-15.30 uur
    Den Haag, 21 mei 2015
    Noot: Spreektijd per fractie maximaal 3 minuten

   • Pierre de la Croix zegt:

    Heer (of mevrouw?) Indorein,

    Dit DelaCroixtje heeft zijn mening over het onderwerp al op diverse tijdstippen neergeschreven. Daaruit zou u kunnen destilleren of en zo ja in hoeverre die in lijn is met uw kijk op de zaak.

    Wellicht ten overvloede merk ik op dat u en ik het in ieder geval eens zijn dat “wij Indo’s” (groten)deels zelf schuldig zijn aan het feit dat politiek én publiek niet zijn geïnteresseerd in “onze” zaak.

    Misschien zijn “wij” zoals u schrijft te fatsoenlijk om voor “ons” recht te vechten. Ik houd het er op dat de meerderheid van “ons” zich niet met de kwestie verbonden voelt en in ieder geval niet bereid is daarvoor de barricaden te beklimmen.

    Daarbij komt dat “wij” in het Indisch Platform niet een vertegenwoordiger/belangenbehartiger hebben die zich tot het uiterste inspant om “ons” te verenigen en aan zich te binden, daardoor geen noemenswaardige achterban heeft en in de belangenbehartiging dus ook geen vuist richting de overheid kan maken.

    Conclusie: “Wij Indo’s” lijken in meerderheid zeer tevreden met ons leventje in Nederland. Dat heeft denk ik weinig te maken met ons gevoel voor hormat en ontzag voor de blanke.

    Misschien moeten “wij” de “Indische kwestie” dan ook maar laten varen. Zo neen, dan de beuk er in. Geen softe aanpak en “discrete” dealtjes meer met staatssecretarissen. Straks komt, zo heb ik begrepen, “de kwestie” ook nog in de Kamer. Per fractie 3 minuten spreektijd. Dat wordt een wedstrijdje afraffelen. Ben benieuwd wat onze “token Indo” Klaver ervan gaat maken.

    Pak Pierre

    • Indorein zegt:

     Geachte heer De la Croix,
     Heerlijk, uw antwoord op mijn plagerige stoot. Ik waardeer uw reactie ten zeerste, echt!
     Bedankt!
     N.B.: ik ben een heer (alhoewel …); indertijd was ik ook een groot fan van een zekere Indurain (5 x winnaar van de Tour de France) en van daar de zinspeling op zijn naam en de mijne (Rein) zonder verloochening van mijn (edele) afkomst, Hahaha.
     IK hoop nog op vele toekomstige scherpe reacties uwerzijds.

   • Ron Geenen zegt:

    Wel meneer Indorein, hier is uw antwoord op uw plaagstootje:

    Over ouwe hoeren gesproken:
    Veronderstel dat je een senior met aow ben en niet meer voor jezelf kan zorgen.
    De regering moet bezuinigen en heeft dus ook geen plaats in een verzorgings tehuis meer.
    Dan rest je maar een ding:
    Je koopt een revolver en gaat naar het Binnenhof of de tweede kamer en schiet een paar politici dood
    Je laat je pakken, veroordelen en je gaat de gevangenis in
    Dat betekend, dat je nu 3 maaltijden per dag krijgt, een dak boven je hoofd heb, centrale verwarming heb en misschien ook Airco, daarnaast TV, Computer, bibliotheek en volledige medische verzorging.
    Heb je nieuwe tanden nodig? Geen probleem. Nieuwe bril nodig? Geen probleem. Een nieuw gehoor apperaat? Geen probleem. Eeen nieuwe heup? Geen probleem. Wil je je seks veranderen? Geen probleem.
    Als bonus kan je familie je regelmatig bezoeken.

    En wie gaat dat allemaal betalen?
    Die zelfde regering, die geen geld meer heeft om voor de zieken in een verzorgingshuis of nursing huis de kosten kan betalen.
    En jij heb daarbij een paar toch waardeloze politici helpen opruimen.

    Als klap op de vuurpijl, als gevangene hoef je ook geen inkomsten belasting meer te betalen.

    IS NEDERLAND NIET EEN GEWELDIG LAND OM IN TE WONEN?

    • Boeroeng zegt:

     Nederland is een prima land om in te wonen.
     Vind je Nederland niet zo prima? Ook goed, maar woon dan ergens anders en kijk niet om in wrok.

     En gevangenzitten is helemaal geen pretje.

    • Ron Geenen zegt:

     Indorein verzon iets om anderen te teasen en daarbij ook mijn naam te vermelden. Ik gaf hem het zelfde wat onzinnige antwoord, meer niet. Ik heb namelijk helemaal niet meegedaan aan dat politieke gesprek en ben ook niet van plan. Maar een ieder mag het opvatten zoals hij het wil.

 2. masrob zegt:

  Het bericht van het Silfraire Delhaye kwam na het verschijnen van dit bericht op de Facebookpagina van “Opgevangen in andijvielucht (21 mei)”:

  “OVER DE LAATSTE KANS VOOR HET INDISCH PLATFORM.
  Mocht staatssecretaris Martin van Rijn binnenkort naar huis gestuurd worden door de Tweede Kamer, dan is tegelijkertijd de allerlaatste kans voor het Indisch Platform verkeken. Volgens het IP zijn er “al geruime tijd onderhandelingen achter de schermen gaande met Van Rijn” over een “definitieve compensatie voor oorlogsslachtoffers”.
  Even gebeld met het ministerie van VWS: volgens de woordvoerder kan er geen sprake zijn van enige vorm van compensatie aangezien “de regeling Het Gebaar in het jaar 2001 tegen finale kwijting is overeengekomen.” Met andere woorden: het Indisch Platform heeft de onderhandelingen voor Het Gebaar destijds gevoerd, maar constateert nu opeens dat de combinatie van eenmalige individuele uitkeringen en collectieve projecten ondermaats is geweest. En schermt met een compensatie waarvan geen sprake kan zijn.
  Vraag: wat heeft de delegatie onder leiding van wijlen brigade-generaal b.d. Rudy Boekholt destijds dan zitten doen? Antwoord: klakkeloos het lachwekkende bod van de regering-Kok aanvaard, terwijl ze wist dat er geen volledig onderzoek naar het uitgebleven rechtsherstel was gedaan. En daarmee heeft ze haar eigen achterban zwaar benadeeld.
  Voor wie het even niet paraat heeft: het Indisch Platform is door voormalig premier Ruud Lubbers in 1991 in het leven geroepen. En waarom? Om te voorkomen dat de grote Indische gemeenschap definitief rechtsherstel zou eisen. Met de kennis van nu is alles op slag duidelijk: het gaat om een kapitaal bedrag aan herstelbetalingen, banktegoeden en verzekeringspolissen.
  En zo is het gekomen: er is door coöptatie een stel stichtingen aaneengesmeed tot Indisch Platform, voorzien van een mandaat dat ondemocratisch tot stand is gekomen. Twintig jaar lang is het IP gesubsidieerd en heeft ze gedaan waarvoor ze opgericht is: als makke schapen aan de onderhandelingstafel weggespeeld worden. Gefeliciteerd. Met zulke vrienden heeft de Indische gemeenschap geen vijanden meer nodig.
  Voor alle duidelijkheid: de Task Force Indisch Rechtsherstel (www.tfir.nl) maakt het uitgebleven rechtsherstel aanhangig op basis van bewijsmateriaal als onderbouwing voor een reeks claims. Voor de eerste claim betreffende de Birma-Thailanduitkering zijn inmiddels ruim 1000 aanmeldingen van over de hele wereld binnen.

  De een kiest samenwerking, de ander voor confrontatie – zowel richting overheid als richting IP….

  Zou het nou echt helpen om elkaar de tent uit te vechten?

  • masrob zegt:

   Na de “hele wereld binnen” eindigt het citaat, en begint mijn commentaar.

   • Pierre de la Croix zegt:

    De eerlijkheid gebiedt mij te schrijven dat, als het IP zich door Lubbers, Borst, c.s. in de luren heeft laten leggen, ook zijn “achterban” lekker moet hebben legge tidoeren, c.q. het allemaal goed heeft gevonden en niet massaal in opstand is gekomen tegen de aangeboden “fooi”, met de mooie doopnaam “Gebaar”. Ik neem aan dat de grote meerderheid van mensen die toen in de prijzen viel “Het Gebaar” tevreden heeft geaccepteerd als onverwacht mazzeltje. Mijn “Gebaar” is gegaan naar het dier in nood.

    Een andere conclusie lijkt mij – op grond van wat ik nu weer lees – ook gerechtvaardigd, nl. dat het IP om de een of andere reden geen achterban heeft om over naar huis te schrijven en als dat zo is ook niets om rechtens te vertegenwoordigen en te mobiliseren.

    Dit leidt tot een volgende conclusie: Of er is geen sprake van een “Indische gemeenschap” in Nederland óf die Indische Gemeenschap kan het in grote meerderheid geen donder (meer) schelen wat het IP doet in algemene zin en wat het IP probeert te bewerkstelligen t.a.v. van wat het “de Indische kwestie” noemt, in het bijzonder.

    Misschien dat het IP zich alsdan met spoed ernstig moet beraden op de kwestie “achterban”. Bij de demonstratie (“stille tocht”) door Den Haag van een paar jaar geleden liepen er geloof ik een paar honderd mensen mee. De “Indische Gemeenschap” lijkt mij veel groter, tenminste als daartoe wordt gerekend iedereen die in Nederland “in of uit Indië” is geboren.

    Zonder reële, substantiële achterban, is het IP bezig met het uitvoeren van een regendans die weinig concreets zal opleveren. Behalve natuurlijk regen ……

    Pak Pierre

    • Indorein zegt:

     @” Dit leidt tot een volgende conclusie: Of er is geen sprake van een “Indische gemeenschap” in Nederland” :
     Ik stel:
     Er is wel een Indische gemeenschap in NL, maar die houdt zich meer bezig met lekker eten, muziek maken en beluisteren, elkaar op feestjes bekritiseren (vooral over wat er in bepaalde gerechten wel of niet moet, en altijd maar weer hoog opgeven over die bejaarde Indorock met haar iconen).
     Maar dat doet de Surinaamse gemeenschap eveneens. Ik weet dat uit eigen ervaring, want ik heb vele Surinaamse vrienden en kennissen.

     De vaste commentatoren op deze website (iedereen weet wie dat zo onderhand zijn) zijn eigenlijk grote uitzonderingen op bovenstaande stelling. Maar het zijn meer “roependen in de woestijn”…… helaas.
     Ik voorspel het IP een zachte doch onoverkomelijke dood. En niemand in de Indische gemeenschap die daar een rouwperiode voor in acht zal nemen.

    • Loekie zegt:

     Ooit zal het IP inderdaad overlijden. Maar dan kan wel worden gezegd dat het IP geprobeerd heeft iets te DOEN…. en dat in tegenstelling tot de massa ,die zich inderdaad uitsluitend heeft beziggehouden met eten en (dom) ouwehoeren.

    • Pierre de la Croix zegt:

     “(Dom) ouwe hoeren”.

     Ach …. in die opmerking herken ik het keffende hondje achter de pagger weer.

     Als “de (Indische) massa” gelukkig is met feestvieren, eten, ngobrol en verder niemand tot last is, tant mieux. Waren die van de Talibaan en IS ook maar zo. Maar dan moet een orgaan als het IP daaruit ook zijn conclusies trekken en zichzelf opheffen. In blijdschap erkennen dat de “Indische Gemeenschap” is opgegaan in de Nederlandse met behoud van slechts enkele culturele eigenheden. Geen regendansen meer, geen (pro forma) belangenbehartiging. De Indische massa houdt zelf z’n broek op.

     Ook geen poera-poera discrete regendansen meer voor de arme staatssecretaris Pan Rijn en zijn ambtsopvolg(st)ers. Die kunnen zich voor de volle 200 % inzetten voor wat werkelijk leeft onder de verkneuzende en vergrijzende Nederlandse bevolking, t.w. “de zorg”, “de PeeGeeBee’s, “de uitkeringen”. Aan het eind van de politieke carrière wacht dan een lucratief voorzitterschapje van de een of andere commissie, advies- of bestuursorgaan.

     Pak Pierre

  • Boeroeng zegt:

   Indertijd was het Els Borst die met “het Gebaar ” de definitieve afkoopsom vaststelde.
   Het Indisch Platform ging daar niet mee akkoord . In onderhandelingen werd het IP beloofd dat er een breed historisch onderzoek zou komen , waaronder de backpaykwestie en de schadevergoedingen onderzocht zou worden.
   Het was natuurlijk een zoethoudertje. Het onderzoeksopdracht werd zodanig geformuleerd dat het NIOD dat o.a. ging interpreteren als ook een opdracht tot onderzoek naar de economische ontwikkelingen van Indonesië.Wat totaal niet was wat het IP wilde.
   Het IP hield zich vast aan ‘het gebaar’ als de eerste ronde, als eerste vergoeding voor de kille ontvangst.
   Stichting ‘het Gebaar’ ging dit zo uitgebreid promoten op de radio. NIET werd duidelijk gemaakt dat de politiek dit zag als de laatste schuldafkoop. Daarna niks meer.
   De politiek liet die reclamecampagne gebeuren en zweeg…. Het volk vals (laten) voorlichten heet dat.

   He IP kun je verwijten dat ze te naïef is en zich aan het lijntje laat houden. Maar formuleer die kritiek wat rustiger en genuanceerd dan .
   Er is dus weer binnenkort een commissievergadering over de Indische kwestie ? Reken maar nergens op.

   De bewoners van Indië vergeten en negeren is een constante in de Nederlandse politiek…
   400 jaar oud.

   • Boeroeng zegt:

    De positie van staatssecretaris van Rijn is wankel op dit moment. Ook al overleeft hij de de komende debatten ( persoonsgebonden budget) …. hij zal er niet echt sterk uitkomen.
    Dwz… hij heeft onvoldoende credits bij het kabinet en de coalitiepartijen om iets te kunnen eisen over de Indische kwestie… als hij dat zou willen.

  • Jan A. Somers zegt:

   “definitieve compensatie voor oorlogsslachtoffers”. Pas even op. We voelen ons wel slachtoffer, maar de back pay gaat niet over oorlogsslachtoffers. Als u begrijpt wat ik bedoel (zei heer Bommel????). De Indische gemeenschap omvat vele soorten. Er zijn er zelfs bij die vallen onder meerdere soorten. En er zijn er bij die nergens meer onder vallen, die zijn al dood. Velen! Als er sprake is van ‘recht’, dan zou het in de erfenis kunnen vallen. Compensatie?? Gunst?? Cadeautje?? Je zal wel moeten aantonen dat je erfrecht hebt. Notarissen beginnen al te lachen.

 3. Jan A. Somers zegt:

  “de stelling dat met het Gebaar finale kwijting was verleend voor de Indische Kwestie ( backpay +materiële oorlogsschade) WAS een oude stelling van vorige kabinetten. Bij VWS – bij de niet direct betrokken ambtenaren – leeft deze “algemene” stelling nog,” Een niet ingetrokken besluit, van welk kabinet dan ook, blijft een besluit. En VWS is het ministerie van de staatssecretaris. “maar dit uitgangspunt is door de huidige coalitie reeds lang “verlaten”!” Weet u dat zeker? Zwart op wit?
  “Begin een proces In Nederland tegen Indonesië over de backpay.” Voer (en inkomsten) voor advocaten! Laat eerst uitzoeken hoe of zo iets moet gebeuren. Zal in ieder geval heel lang duren. Als het al lukt.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Einddatum: Sint Juttemis.

   Of … we kunnen aan Indonesia zeggen: Geen schadevergoedingen meer aan weduwen tot “de Indische kwestie” met u is geregeld.

   Lijkt me bovendien handig omdat de advocaat van de weduwen even zonder werk komt te zitten en zich met al haar kracht en kunnen kan werpen op die andere “Indische kwestie”, die van het IP. Is die gewonnen, dan kan ze de draad voor de weduwen weer oppakken. De orderportefeuille voor lange tijd gevuld. Win-win-win.

   Pak Pierre

  • Boeroeng zegt:

   Mee eens Jan, ik citeer je: “….. Weet u dat zeker? Zwart op wit…”
   Ik ga vermoeden dat de staatssecretaris een bepaalde indruk gaf van een veranderd standpunt ten gunste van het IP.
   Maar dat wil niet zeggen dat het kabinet dit standpunt inneemt.
   Eerstsien, dangleuven, zei Thomas.

 4. P.Lemon zegt:

  @ Hr Somers. “Een niet ingetrokken besluit, van welk kabinet dan ook, blijft een besluit. ”

  Toen…even in herhaling…. Jet Bussemaker was staatssecr. maar nu Minister ? Zou het …?

  ***Humphrey de la Croix : Toen Jet Bussemaker staatssecretaris van VWS was, wist het Indisch Platform de issues backpay en rechtsherstel weer bij de politiek onder aandacht te brengen. Naar aanleiding van de rapporten van Hans Meijer en Peter Keppy van het Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie (NIOD) over de backpaykwestie en het rechtsherstel, zou het Indisch Platform op 28 oktober 2009 een gesprek hebben met staatssecretaris Jet Bussemaker. Gezien haar persoonlijke betrokkenheid omdat haar vader de oorlog had meegemaakt in Indië, was er een zekere verwachting. Het Indisch Platform riep Indische Nederlanders op die dag naar het Plein in Den Haag te komen. De opkomst viel echter nogal tegen. Het resultaat van het gesprek was het openhouden van de dialoog met de regering en Tweede Kamer. De val van het kabinet-Balkenende in 2010 doorkruiste de dialoog. Het kabinet-Rutte kwam met een helder standpunt dat niets aan duidelijkheid te wensen overliet. Op de website van het Indisch Platform: In het overleg met Het Indisch Platform, heeft de Nederlandse regering verklaard; “niet te willen meewerken aan de totstandkoming van een oplossing van De Indische Kwestie”. Ook een hoorzitting, gehouden op 7 juni 2011 heeft geen soelaas gegeven, evenmin als een hoofdelijke stemming naar aanleiding van de door Pia Dijkstra (D’66) ingediende motie voor het vormen van een “Commissie van Wijze Mensen” die de regering zou gaan adviseren in deze kwestie, bood geen uitkomst. De motie werd met 76 tegen 74 stemmen verworpen. Zelden lagen de verschillen tussen de “voors” en “tegens” zo dicht bij elkaar. Tegen stemden in ieder geval beide regeringspartijen VVD en CDA, alsmede de gedoogpartner PVV.” Dit kabinetsbesluit betekent feitelijk dat de Indische issues niet meer op de politieke agenda staan. De boodschapper namens het kabinet was staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner. In een algemeen overleg van de Vaste Tweede Kamercommissie over ‘de Indische Kwestie’ op dinsdag 28 juni 2011 ### hield ze voet bij stuk: geen backpay en compensatie oorlogsverlies aan Indische Nederlanders. Met ‘het gebaar’ was en is dit dossier voor de regering gesloten. De strijdbijl werd zéker niet begraven en het Indisch Platform greep weer naar het instrument van de (online) petitie om steun te verzamelen voor hun strijd om rechtsherstel en backpay van achterstallige salarissen en pensioenen.

  http://www.indischhistorisch.nl/tweede/sociale-geschiedenis/sociale-geschiedenis-indos-en-politiek-1-veel-perkaras-weinig-politieke-oplossingen/

  ### Opgepikt uit het spoeddebat:

  De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  heeft op 28 juni 2011 overleg gevoerd met staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over: de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Indisch Platform (<

  (PVV): Voorzitter. Wij spreken vandaag over het langstlopende dossier uit de Kamergeschiedenis. Dat is niet iets om trots op te zijn. Waar wij wel trots op moeten zijn en groot respect voor moeten hebben, is onze Indische gemeenschap, hoewel deze niet altijd even rechtvaardig is behandeld in de afgelopen 66 jaar. Het is een gemeenschap die trots is op haar Indische afkomst en de idealen die zij aanhangt. Deze gemeenschap bestaat uit hardwerkende, eervolle burgers en heeft zich altijd vreedzaam en beschaafd opgesteld. De PVV heeft dan ook enorme waardering en respect voor de Indische gemeenschap in ons land. Het verleden drukt nog steeds op het heden. enz. enz….

  (VVD): Voorzitter. Vandaag staat de brief van de regering aan het Indisch Platform geagendeerd. Het gaat om het standpunt van de regering inzake de zogenoemde backpaykwestie en het eerherstel voor de Indonesische Nederlanders op basis van eerdere brieven en onderzoek. Voordat ik inhoudelijk zal ingaan op deze brief, wil ik graag het volgende zeggen. Het voorliggende agendapunt betreft een emotioneel onderwerp. De mensen over wie wij spreken, mannen, vrouwen en kinderen, hebben vreselijke dingen ervaren: afgrijselijke gebeurtenissen waarover zeer weinig gesproken werd en wordt. In de aanloop naar dit debat heb ik dat zelf ook ervaren. Zo kwam ik er recentelijk achter dat een familielid van mij als kleine jongen een tijd in een kamp heeft doorgebracht….enz.

  Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner : Voorzitter. Er is gevraagd om de rapporten te bestuderen. Ik herhaal dat de inhoud van de rapporten geen politieke of juridische consequenties zal hebben. Het gaat hierbij echter om historische rapporten. Ik heb gezegd dat ik uiteraard geen enkel bezwaar heb tegen het op één lijn krijgen van de historische feiten. Ik wil echter niet de verwachting wekken dat ik, als derde bewindspersoon, alsnog afstand zal nemen van de conclusies die eerder zijn getrokken. Daarover wil ik volstrekt helder zijn. Ik wil niet dat daarover open eindjes overblijven.

  voorzitter: Ik zal naar aanleiding van dit algemeen overleg een VAO aanvragen. Tijdens dat VAO kunnen over dit onderwerp in de plenaire zaal desgewenst moties worden ingediend. Het VAO wordt wellicht donderdag laat in de avond gehouden. Ik dank de staatssecretaris, haar ambtenaren en de Kamerleden. Ik dank vooral het publiek op de publieke tribune voor de medewerking die wij alsnog hebben gekregen.

  Zie : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-20454-105.xml

 5. Jan A. Somers zegt:

  Ik weet niet of de oplettende lezertjes het nog weten? De back pay betreft alleen voormalige Indisch ambtenaren, dus in dienst van het Nederlands-Indische gouvernement. Ander volk, in dienst van particuliere bedrijven en van mensen in Nederlandse dienst hebben volgens mij alles uitbetaald gekregen.

 6. van den Broek zegt:

  de vandenbroekjes zijn niet van zins iets te zeggen over de toch wel defaitistische gedachtengang van “Indorein”. Dhr de la Croix heeft in deze gelijk dat de anonimiteit wel zijn prettige en opportunistische kanten heeft, je kan lukraak naar Rechts en vooral naar Links slaan. Indorein’s antwoord geeft geen aanwijzing dat hijzelf met een oplossing wilt of durft te komen. Dat aan anderen te vragen lijkt mij een gotspé.

  Daarnaast kan ik mij niet herinneren dat Indorein zich heeft uitgedrukt of gedrukt in de discussie over de claims van Mevr. Griselda Molemans in haar onvolprezen boek “opgevangen in andijvielucht”. Zij heeft het ook over de Indische kwestie (tussen claim 6 en 7) maar plaatst het niet onder een claim omdat het Indisch Platform daarmee bezig schijnt te zijn. Ik heb me Hier maar ook en Daar hooglopend en uitgebreid mee beziggehouden, een discussie die in mijn herinnering niet onder fair in de Engelse betekenis van het woord, zal worden bewaard. Een discussie lijkt mij een herhaling van argumenten, een herhaling van zetten geeft bij Schaken “Pat”.

  Ik blijf bij mijn mening dat een rechtszaak, na meer dan 65 jaar, ook volgens de bijbel de Koninklijke weg zal zijn, zie Numeri, hoofdstuk 20. In vers 17: ………………..Zolang we ons in uw gebied bevinden, zullen we de Koninklijke hoofdweg volgen en daarvan niet afwijken, naar links noch naar rechts.” Dat wens ik Mevr. Molemans toe, ik moet nog wat overmaken aan die Task Force van haar.

 7. masrob zegt:

  Ik heb er een hard hoofd in. Ik wil met heel mijn hart dat ik ongelijk krijg, maar ik ben bang dat zowel het overleg van het IP als de aangekondigde juridische procedures van de Task Force niet brengen wat zovelen hopen.

  Het is onduidelijk in hoeverre het IP de Indische gemeenschap vertegenwoordigt en waar het mandaat om te onderhandelen met de staatssecretaris op is gebaseerd… De manier waarop gecommuniceerd wordt, is gebrekkig… Waar, allemaal waar.

  Maar het IP heeft wél gelijk dat zij de Indische belangen via de POLITIEKE weg wil behartigen. In de kern is het immers een politieke zaak: het gaat erom of de regering en volksvertegenwoordiging bereid is tegemoet te komen aan de grieven van de Indische gemeenschap. Nu ben ik bang dat de politieke wil er eenvoudig niet is, maar dat doet niets af aan het feit dat de Politiek de sleutel in handen heeft.

  De juridische weg is naar mijn oordeel doodlopend. De claims van Andijvielucht zijn niet zo hard als wordt geponeerd. Het gaat voorbij aan de kille waarheid: juridisch was alles dichtgetimmerd, procedureel was alles geregeld, maar….. wat in regeltjes vast ligt, hoeft niet JUIST te zijn. En HIER wringt de schoen: de Nederlandse staat heeft in die eerste decennia na 1945 de Indische grieven zeer legalistisch benadert zonder zich af te vragen of het wel rechtvaardig was ten aanzien van de Indische gedupeerden. Wat vast lag in wetten, afspraken, regels en procedures was dan wel rechtmatig, maar tastte wel het RECHTSGEVOEL aan. Daarom: ik voorzie dat, mocht het tot rechtszaken komen, de Indische belanghebbenden opnieuw het lid op de neus krijgen.

  Laten we hopen dat ik ongelijk heb en niets ben dan een ouwe zeur.

  • Boeroeng zegt:

   De Indische mensen zelf hebben te weinig interesse voor de backpay en de oorlogsschadevergoeding. Weinig mensen die actief willen zijn… buiten het Indisch Platform om. Een aantal mensen van IP zijn zeker wel actief bezig op hun manier, maar dan verdwijnen ze , er komen nieuwe mensen….. de achterban laat het afweten. Grandioos…. is die achterban altijd afwezig.
   Ik ook…. maar om dat geld hoef ik het niet te doen. Als erfgenaam gaan eisen zal helemaal niet gehonoreerd worden. Ik besteed er wel aandacht aan als wannabiejournalist op deze weblog.
   Toch moet het IP doorgaan met de strijd. Dan maar op hun manier. Steeds maar weer die samenleving er aan herinneren dat er iets scheef zit , nog steeds na 400 jaar.
   Kolonialisme woedt nog door.
   Dat benoemen is gezond voor Nederland.

 8. van den Broek zegt:

  Ogenschijnlijk heeft MasRob de discussie over de claims van Mevr. Molemans niet gevolgd. Hij zag er tenminste geen discussie in terwijl ik met mijn Japanse rekenmachine kon hard maken hoeveel mensen geen beroep hadden kunnen doen op claim x. Hij kan wel verklaren dat die niet hard zijn maar bij de discussie heeft hij dat in geen velden of wegen hard kunnen maken of hij had geen rekenmachine bij de hand . Om daar nu zonder EEN enkel bewijs terug te komen vind ik een duidelijk bewijs dat de wijze van discussiëren niet FAIR is geweest., kijkt U maar Java Post.
  Het geeft weer aan dat bepaalde Indischen geen rechtszaak willen., om de blanke niet voor het hoofd te stoten. Mevr. Molemans zal in drie claims eens gelijk krijgen!!dan zullen een paar advocaten echt werk krijgen. Dragen we een steentje bij aan het oplossen van de werkeloosheid.

  • masrob zegt:

   Meneer Van den Broek,
   Ik weet niet precies waar u op doelt, maar gaat u gerust uw gang met uw zakjapanner.

   Over de discussie op Java Post: Bert van Immerzeel behandelde in een aantal artikelen de claims zoals vermeld in het boek van mevrouw Molemans. Aan de daaropvolgende discussies nam u altijd deel en werd u altijd netjes van antwoord voorzien. Ik zie niet hoe die discussies niet ‘fair’ zouden zijn geweest. Over de cijfertjes van claim 6: http://javapost.nl/2015/02/16/de-boodschap-van-onze-ouders/ .

   Of ik nu een rechtszaak wil of niet is vrij onbelangrijk. Mijn mening zorgt niet dat deze worden aangespannen of juist worden afgeblazen. Nu moet ik bekennen dat ik niet stond te juichen over de aangekondigde rechtszaken, maar dat is NIET om ‘de blanke niet voor het hoofd te stoten’, maar omdat ik denk dat ze geen kans van slagen hebben en dat de mensen die geloven in het gelijk van de Task Force worden blij gemaakt met een dode mus. Ik ben bang dat de gewekte hoge verwachtingen zullen leiden tot diepe teleurstelling.

   Maar zoals ik al zei: ik zou willen dat ik ongelijk had.

 9. RLMertens zegt:

  Maak er een tv. documentaire van. Bij de presentatie van Bussemakers: Indisch Verdriet te Amsterdam was zoiets opgemerkt. Een goed idee, lijkt mij. Aan de hand van zijn boek + aanvulling van overige studies met commentator van Bussemaker en overigen is er toch iets concreets van te maken. Om politici en ook het publiek/media te bereiken. Zend het uit vlak voor de Indië herdenking. Jammer dat het nu bij de 70 jaar na dato herdenking niet gebeurd.
  Ook al komt er een negatief besluit dan is het toch een document; een aanklacht….om nadien, bij voortschrijdend inzicht, nog eens te proberen! Voor de volgende generaties! De aanhouder wint toch, zegt men!

 10. Jan A. Somers zegt:

  Ik ben bang dat met het begrip ‘Indische kwestie’ de zaken op een grote hoop worden geveegd. Volgens het IP: backpay +materiële oorlogsschade.
  Voor de back pay is er in het verleden de ‘koninklijke weg’ (twee maal??) bewandeld, Tot en met de Hoge Raad is conform het verdrag met Indonesië dat land aangewezen als betaler. De Hoge Raad kon ook niet anders, verdrag gaat boven wet. Ik denk niet dat een rechtszaak tegen Indonesië veel indruk maakt. Alleen theoretisch interessant wat het antwoord van Indonesië zal zijn. En ons geld is weg. Blijft over de vraag aan de Nederlandse overheid om compensatie. Dat zou dan gaan om een erezaak, waar je alleen maar dank je wel kan zeggen. Voor de uitvoering is er dan nog een probleem. Wie in Nederland weet om welke mensen en bedragen het gaat? Ik heb zo’n idee dat die administratie nog in Jakarta ligt. Die administratie was goed op orde. Mijn vader heeft al snel na 15 augustus 1945 in het krijgsgevangenenkamp in Singapore een berekening (en betaling) van zijn salaris vanaf 15 augustus ontvangen. Ik kan uit die staten niet opmaken of het bruto of netto was, dus incl. of excl. belasting en pensioenpremie. Over de oorlogsjaren was natuurlijk alleen het fictieve verloop van die salarisontwikkeling aangegeven, niks cash. Hierop is na zijn afkeuring ook de pensioengrondslag bij de SAIP berekend.
  Over een claim op materiële oorlogsschade weet ik heel weinig af. Mijn vader heeft wel wat ontvangen, maar daar weet ik de grondslag niet van. Wie heeft die schade ‘geregeld’? Nederland of Nederlands-Indië? Pas als je dit weet, kun je via de koninklijke weg terecht bij Nederland of Indonesië. Of het wordt ook een ‘erezaak’ waar je dank je wel moet zeggen.
  En tot slot de erfrechten. Ik zou het geld op voorhand maar niet uitgeven aan leuke dingen. Overigens ben ik een geboren pessimist, dan valt het altijd mee!

 11. Wij kunnen de “Indische Kwestie” wel vergeten. Wij hebben het GEBAAR en Balkendeellende gehad en nu Van Rijn. Wat doet de (de meesten) Indische Gemeente?. Meer eten en meer muziek maken. Ik ben net als Jan Somers, een geboren pessimist of misschien ongelooflijke.
  Cap – uit het verre Westen.

  • Loekie zegt:

   “In tegenstelling tot de Stichting Rechtsherstel KNIL was G.S. Vrijburg van mening dat de juridische weg om te komen tot backpay was afgesloten. Hij wilde het daarom langs politieke weg bereiken, door zich in te zetten voor publieke en politieke erkenning van de backpay-wensen. In de brochure Nederlandse ereschulden ontstaan door en uit onze strijd in de Pacific nog steeds niet ingelost! riep Vrijburg op 15 augustus 1975 het kabinet op alsnog over te gaan tot betaling. Niet lang daarna richtte hij de SNE op.”

   “De inspanningen van de Stichting hadden enig succes. In 1979 werd de backpay-kwestie door drie parlementsleden op de politieke agenda gezet (Handelingen Tweede Kamer, 1979-1980, 15840, no. 1). Er werd een hoorzitting belegd over de ‘Niet-genoten inkomsten tijdens gevangenschap in Nederlands-Indië’ (zie no. 2 van het kamerstuk). Tijdens deze hoorzitting bepleitte de SNE voor een eenmalige uitkering van 16.000 gulden aan alle militairen, burgerambtenaren en geïnterneerde kostwinners. Naar aanleiding van de hoorzitting werden dertig vragen gesteld aan de regering en door haar beantwoordt (zie no. 3). Op basis van deze beantwoording concludeerde de Tweede Kamer dat er inderdaad een morele verplichting van de regering bestond tot terugbetaling en verzocht daarop in een Kamerbreed gesteunde motie de regering om per 1 januari 1981 een regeling te treffen waarin aan deze morele verantwoordelijkheid ook materieel inhoud wordt gegeven. (zie no. 4, 19 juni 1980). Dit leidde tot de Uitkeringswet Indische Geïnterneerden (UIG) van 1 juli 1981 (Staatsblad 1981, no. 477), welke in 1982 werd uitgevoerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het betrof een eenmalige uitkering van 7500 gulden aan de op dat moment nog levende ex-geïnterneerde kostwinners uit Nederlands-Indië of hun weduwe. Circa 60.000 personen hebben een beroep gedaan op deze wet, slechts 40.000 ontvingen daadwerkelijk de eenmalige uitkering.
   De SNE was aangesloten bij de Confédération Européenne des Spoliés d’Outre-MER (CESOM/Europese Bond van Beroofden van Overzee) met aftakkingen in acht landen.”

   http://www.oorlogsgetroffenen.nl/archiefvormer/Stichting_Nederlandse_Ereschulden

 12. Arthur Olive zegt:

  Heer Cap van Balgooy, een geboren pessimist is iemand die het meestal aan het rechte einde heeft en alleen af en toe pleasantly surprised wordt.

  • Indorein zegt:

   @: “een geboren pessimist is iemand die het meestal aan het rechte einde heeft ”

   Dat geeft wel erg veel waarde oordeel aan het begrip “pessimist”.
   Ik denk, dat hier echter door de schrijver het woord “realist” bedoeld wordt.
   Een realist schat de kansen in op feitelijke eerder opgedane ervaringen. In dit geval dus hoe de Nederlandse politiek eerder heeft geantwoord op deze kwestie. En dan is de uitkomst nihil!

   Mijn ongevraagd advies aan de Indische gemeenschap: ga maar door met gezellig en lekker eten op pasars e.d. en prettige kwalitatief goed in het gehoor liggende muziek maken. Je leeft dan veel gelukkiger, i.p.v. je voortdurend te ergeren, te verbazen, en zelfs in woede te ontsteken over de onwelwillendheid en onbegrip van de Nederlandse politici uit verleden heden en toekomst (inclusief die “indo” Jesse Klaver, die m.i. toch eerder een Marokkaan is).
   How! Ik heb gezegd!

   • Boeroeng zegt:

    Jesse Klaver is een Nederlander, opgegroeid bij zijn Indische moeder en haar Indisch-Hollandse ouders.
    Zijn Marokkaanse vader was buiten beeld als opvoeder.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja … met respect …

     Ik had eens een eendje dat door een kip was uitgebroed en opgevoed. Helaas, het bleef een eendje, want toen het water zag sprong het er pardoes in, tot grote ontsteltenis van moeder kip.

     Maar goed, Marokkaan of geen Marokkaan (hoewel … let nu eens op zijn grote neus) ik verwacht niet dat de heer Klaver zich buitensporig zal inspannen voor de specifieke belangen van de “Indische gemeenschap”.

     Een beetje politicus is opportunistisch, de tot “Indisch” verklaarde politicus Jesse Klaver zal geen uitzondering zijn. Zijn politieke koers zal gaan naar waar de meeste stemmen te verwachten zijn voor zijn partij, als ik mij goed herinner ooit geboren uit communisten en christenradicalen (PPR (?), EVP), en “for good measure” overgoten met een groen sausje. Niet bepaald een club waar de doorsnee 1ste generatie Indische Nederlander voor zou vallen. Of de 2de, 3de, enz. generaties voor Klaver interessant stemvee zullen zijn waag ik te betwijfelen.

     Pak Pierre

 13. van den Broek zegt:

  Over FAIR gesproken, ik zal het geheugen van dhr Mas Rob wat opfrissen want naar mijn mening heeft hij veel dingen vluchtig gelezen wat ook niet in zijn kraam past,zoals de motivatie voor de te behandelen stellingen van dhr Buitenzorg, de blog- en Master.

  Buitenzorg zegt:7 juli 2014 om 11:18 am
  Ik heb deze drie claims besproken omdat het alle drie fondsen betreft van gelijke aard (met NL alleen als doorgeefluik), uit de zelfde periode, en uitgevoerd door dezelfde autoriteiten. Maar ook omdat ik er iets van wist, en de aanvullende informatie gemakkelijk is op te diepen van internet of elders. Kortom, drie kwesties waar je snel tot de essentie kunt komen.

  Ik ben tot de conclusie gekomen dat op deze punten weinig valt te claimen. Als u dat niet met me eens bent, dat is uw goed recht, maar laat me niet tot een ander oordeel komen.
  Ik heb elders al gezegd dat de meeste van de andere claims lastiger zijn te beoordelen, omdat daarvoor meer onderzoek nodig is, en/of het lastiger is aan de juiste informatie te komen……..
  Het feit dat ik niet alle claims heb besproken, kan geen afbreuk doen aan de inhoudelijke bijdrage die ik in ieder geval heb geleverd bij de bespreking van drie daarvan.

  A) het is dhr Buitenzorg die bepaalt welke claims besproken dienen te worden. Om nog sneller tot de essentie te komen waarom had hij dan maar 1 van de drie claims kunnen bespreken en de conclusies toe te passen op de andere 2, daargelaten wat rekenfouten.

  B) dhr Buitenzorg bepaalt ook even waarom de ander claims niet behandeld worden omdat zijns inzien, dus niet de mijne, daarvoor MEER onderzoek nodig is, of lastig voor HEM aan de JUISTE informatie te komen., voor iemand die aan de discussie wil meedoen.

  C) Ik had graag de claim van de Indonesische herstelbetalingen (claim 7) behandelt, onderzoek was m.i. niet zo gecompliceerd, er is veel informatie aanwezig in de kamerstukken en of die juist is kan ikzelf wel bepalen. Maar nee hoor, wordt ik zo maar weggeveegd met zo’n argument, nou ja argument.

  Ik vind de benadering zo paternalistisch, maar zo vanuit de boogmaster geredeneerd. En dan dien ik te verklaren aan dhr Mas Rob wat fair is. Mag hij verklaren wat evident is.

  Ik sluit af met de opbeurende woorden: Het feit dat ik niet alle claims heb besproken, kan geen afbreuk doen aan de inhoudelijke bijdrage die ik in ieder geval heb geleverd bij de bespreking van drie daarvan.

  • masrob zegt:

   Tja Meneer van den Broek…

   Die discussie werd gevoerd op een ander forum, dat van Java Post. Zie mijn reactie: http://javapost.nl/2014/07/02/de-claims-van-andijvielucht-slot/#comment-19026

   Ik kan slechts constateren dat in mijn optiek de discussie fair gevoerd werd. De enige die niet fair reageerde was mevrouw Molemans. Hierover schreef ik:

   “Bert (dit is Buitenzorg) heeft een aantal artikelen geschreven over het boek waarin hij met argumenten betoogt dat de fundering van de claims van “andijvielucht” nogal wankel is. (…) Dat Bert de moeite en tijd neemt om de claims te bespreken, zou ik beschouwen als een compliment: hij neemt het boek serieus.

   De reacties van mevrouw Molemans zijn gepeperd van toon en zij schuwt de ad hominem (“postbode”, “verbeten kruistocht als oud-overheidsdienaar”) niet. Dat is jammer, want dat staat een zakelijke discussie in de weg.” http://javapost.nl/2014/07/02/de-claims-van-andijvielucht-slot/#comment-18974

   Hierbij wil ik het graag laten. Naar mijn mening is Buitenzorg degene met wie u in discussie behoort te gaan.

 14. Boeroeng zegt:

  Bovendien beschouwt het Platform het akkoord niet als een finale kwijting. ,,Dit is een eerste gebaar. Het kabinet heeft ons een grootschalig onderzoek toegezegd naar het gebrekkig rechtsherstel, inclusief een aantal buitenlandse archieven. Het kan goed dat er na dat onderzoek meer in zit voor de Indische gemeenschap. Bijvoorbeeld voor de Nederlanders die met de Indonesische nationaliteit achterbleven en nu, geplaagd door discriminatie, een kommervol bestaan leiden in Indonesië.”

  Borst echter waarschuwde gisteren voor te hoge verwachtingen. Weliswaar komt er een breed onderzoek naar de gevolgen van de Japanse bezetting, naar de daaropvolgende onafhankelijkheidsstrijd en naar het dekolonisatieproces. Maar die studie is ‘toch vooral historisch’ van aard.

  http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2506720/2000/12/13/385-miljoen-voor-Indische-gemeenschap.dhtml
  Trouw 13 december 2000 !!

  • masrob zegt:

   Twee jaar geleden schreef ik het volgende en heeft niets aan actualiteit ingeboet:

   Welke rechtsgrond is er dan nog om te onderhandelen wanneer Het Gebaar als finale kwijting door de overheid wordt beschouwd?”

   (…) Silfraire Delhaye, voorzitter van het Indisch Platform schreef eerder op I4E:

   “Er is in elk geval beweging gekomen in de “politieke molen”. Ik ben optimistisch gestemd en verwacht een uitnodiging om met onze IP-Delegatie aan de onderhandelingstafel te komen, kort na dat AO.

   We hebben op 19 maart jl. een korte wensenlijst ingediend en de inhoud, wat het IP als een bevredigende en billijke compensatie vindt, is eenvoudig van structuur en zeer gemakkelijk uit te voeren. Maar, eventuele proces-vertragende verrassingen moeten wij voorkomen. Daarom zullen wij in de komende dagen ons goed verdiepen in mogelijke “ja maars en of wat dan – opmerkingen/vragen” van het ministerie.” https://indisch4ever.nu/2013/04/10/niod-rapporten-worden-besproken-op-het-binnenhof/

   Opvallend zijn uitdrukkingen als “onderhandelingstafel”, “wensenlijst” en “ja maars en of wat dan – opmerkingen/vragen” Het lijkt erop dat het IP zich alvast rijk rekent. Maar wat als na het AO het ministerie niets anders wil dan het IP aanhoren? Wat als er geen “ja maars” zijn, maar variaties op “helaas pindakaas”?

   Dat alleen informatie van het Bestuur van Het Indisch Platform relevant is, klinkt meer als een bezweringsformule dan wat anders.

   Ook opperde ik een Plan B:
   Plan B: we gooien tijdens het gesprek (…) alle paperassen de lucht in en vertellen dat de Staat der Nederlanden de boom in kan: “wij zijn geen bedelaars!” We rechten de rug en met opgeheven hoofd gaan we heen en kijken nimmer meer om.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Plan B lijkt mij uitstekend.

    Als variant op de uitnodiging de (klapper)boom te beklimmen zou ik zeggen: “Smeer je aanbod tot praten maar in je haar, daar krijg je krullen van”.

    Pak Pierre

   • Indorein zegt:

    Plan B is prima! 3werf hoera!

    Onderhandelen aan de tafel heeft alleen zin als je zelf in een machtspositie verkeert.
    Zoals president Reagan indertijd in Reykjavik tegenover Gorbatsjov. Reagan had “Star wars” (het luchtruim boven de Sovjetunie werd “gecovered” door Amerikaans raket systeem!) Gorbatsjov had sterk verouderde verroeste tanks en vliegtuigen.

    Wij indo’s verkeren in dezelfde onderhandelingspositie als Gorbatsjov indertijd: we hebben gewoon niks te makken! ’t Is helaas niet anders.
    Voor mij mag de politiek de hele kwestie in haar ree.. steken!
    Mijn leven wordt gelukkig niet door hen bepaald.

   • P.Lemon zegt:

    Omdat de hele ‘Indische kwestie” op een tropisch tempo voortkabbelt , plan-plan itoe, en dit overeenkomt met de ‘blanda politieke tactiek’ om de tegenstander zo uit te putten dat hij zich willoos overgeeft en de perkara opgeeft.
    Heb ik ter bemoediging deze uitspraken: (let op de laatste)

    # ‘Als de wereld vergaat, ga ik naar Nederland, want daar gebeurt alles vijftig
    jaar later’ (toegeschreven aan Heinrich Heine 1797-1856. Hij heeft dit echter
    nooit gezegd).
    #’Alles sal reg kom’. Deze uitspraak wordt toegeschreven aan Paul Kruger, maar ten eerste is het uit zijn verband gerukt, want volledig is het : ‘Alles sal reg kom as ons almal ons plig doen’ (het komt dus niet allemaal vanzelf goed; we moeten er allemaal wel wat aan doen).
    Ten tweede is de uitspraak niet van Paul Kruger maar van J.H. Brand (1823-1888), president van de Boeren Vrijstaat (voorloper van het huidige Zuid-Afrika).
    # ‘Ieder voordeel heeft zijn nadeel’. Deze uitspraak van Johan Cruijff is verdraaid, hij zei namelijk: ‘Elk nadeel heb zijn voordeel’.

    • Jan A. Somers zegt:

     “we moeten er allemaal wel wat aan doen).” Maar in Indië zat iedereen altijd te wachten op paatje gouvernement. Doen we nu nog.

    • Pierre de la Croix zegt:

     In den Oost was ’t niets gedaan,
     Oh kasian ….

     Pak Pierre

 15. ` “Dat recentelijk door de heer van Gerwen, afgevaardigde van de SP in een AO van de Vaste Kamercommissie VWS, aangedrongen werd op een bespoediging van de Kwestie, kunnen we alleen maar toejuichen. “”

  Is allemaal prachtig dat de geschiedenis weer wordt opgesomd, maar wie heeft de heer van Gerwen bewogen tot die daad …. Weer derden uit de iCM gelederen, die dagelijks contacten onderhouden met de bewindslieden van de Kamer net als die Indische Petitie en die 10.000 handtekeningen …… NICC en ICM prent het maar goed in het geheugen ….. Binnenkort komen wij met een verassing, dat in de Eerste , en Tweede Kamer flink gaat donderen en ook Kon. Huis.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Nou … die belofte van zwaar weer op de Olympus vanwege “de Indische kwestie” heb ik eerder gehoord. Weet niet meer van wie.

   Vol verwachting klopt opnieuw mijn hart (over wie de koek krijgt en wie de gard).

   Pak Pierre

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.