De prijs van assimilatie

Het pijnlijke is dat bij veel mensen van Nederlands-Indische afkomst juist die assimilatie tot veel problemen heeft geleid. Er werd geleerd niet teveel te zeggen over je Indische afkomst, beter te worden dan de Nederlanders en vooral (vooral!) niet teveel op te vallen.
Aicha Qandisha.

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

97 reacties op De prijs van assimilatie

 1. RGeenen zegt:

  Rebecca van Putten maakt volgens mij een grote fout. Een Indo is geen Nederlander en ook geen Indonesier. Wij kunnen wel integreren maar assimileren, dat nooit! Wanneer wil de Nederlander het accepteren dat wij Indo’s iets unieks en een eigen cultuur hebben. Alleen al het feit dat de Nederlander altijd met dat wijsvingertje naar jan en alleman wijst en kritiek heeft. Dat doen Indo’s niet.

  • P.Lemon zegt:

   @RGeenen “Rebecca van Putten maakt volgens mij een grote fout”.

   En dat doet ze omdat vml Indië gewoon nederlands grondgebied was, gevuld met verschillende bevolkingsgroepen waaronder zich ( genetisch) getinte en blanke europeanen/nederlanders bevonden. Die koloniale maatschappij was ook westers georienteerd en ingericht. Dus veel verschil met het landje a/d Noordzee was er niet muv het klimaat en natuur.
   Hoezo dus assimileren en integreren ? Toen we ‘terugkeerden’ naar het koude vaderland had de één door de veranderende omstandigheden het alléén wat moeilijker dan ander om zich aan- en in te passen. Onze nederlandse culturele bagage was alléén verrijkt met aziatische/oosterse elementen. Ook hier lagen de nuanceringen door de verschillende maatschappelijke posities uit het moederland verschillend.

   Met een vergelijking tot de instroom van niet-westerse immigranten die qua achtergrond als totale vreemdelingen zijn te beschouwen, wordt de plank flink misgeslagen.

   Onzin citaat: Rebecca: Het pijnlijke is dat…..juist die assimilatie tot veel problemen heeft geleid.Integratie is nooit voldoende. Voldoende is het pas als je je eigen cultuur afzweert en opgaat in de kleurloze massa. En daarbij jezelf volledig verliest.

   • van Beek zegt:

    @lemon, lang niet alle Indischen in Ned-indie/Indonesie waren Nederlands georiënteerd. Dat hing oa ook uit welke omgeving je kwam. Kwam je uit de stad, had je een Indonesische moeder, of kwam je uit de kampong(kleine bung/nona), eerste taal Nederlands of niet. Vele Indischen waren ook op papier geen Nederlander en behoorden tot de Inlanders. Leest u maar eens de sejarah si Mata Biru in Aceh(de geschiedenis van de blauw ogen in Atjeh)* of kijkt u maar eens rond in kampong Banda in suli te Ambon hoeveel Indischen daar wonen, die gewoon Indonesiers zijn. Op menado vindt je ook nog vele menadonezen met spaanse roots(ook Indischen!).
    Overigens vertelde wijlen Pak Vos mij (ook een echte indo), dat zijn eerste taal Indonesisch was en Nederlands heeft hij moeten leren.

    * http://www.kaskus.co.id/thread/51f2c43805346a305800000b/sejarah-si-mata-biru-di-nanggroe-aceh-darussalam

    • P.Lemon zegt:

     @van Beek. “Vele Indischen waren ook op papier geen Nederlander en behoorden tot de Inlanders.”

     U bevestigt hiermee, de door mij aangestipte nuanceringen in achtergrond, dus in opvoeding, cultuur en etniciteit ( evt in percentages). En uitzonderingen bevestigen toch ook weer hier de regel dat het gros gemengden, nederlands/westers georiënteerd was om de koloniale raderen in beweging te houden.
     Het is voor het oordeel van de doorsnee blanda hier over ons natuurlijk makkelijk om de vinger te leggen op die uitzonderingen en bi-culturele verschillen. Generatie 3 e.v. heeft er ook moeite mee omdat zij het lijfelijk contact met het oude Indië hebben gemist en zich moeten behelpen met de nostalgische indische cultuur-uitingen.
     Over de gemengden die in Indonesië zijn (achter)gebleven hetzelfde laken en pak, omdat zij op hun beurt niet (meer) in een westerse cultuur opgroeiden of er geen weet meer van hebben en zich dus indonesisch/aziatisch wanen of voelen.

    • P.Lemon zegt:

     @van Beeek ” Leest u maar eens de sejarah si Mata Biru in Aceh(de geschiedenis van de blauw ogen in Atjeh)*
     Met behulp vd vertaal-Google doorgenomen en dit viel op…

     “De blauwe ogen”

     ***Aan de rand van de verwoeste kust, in Kampung Kuala, Kuala Power, en Edge Moloh leefden ooit de meeste Atjeh Portugese afstammelingen. Niets onderscheidt hen van andere Atjeh-ers hoe dan ook ; wonen, religie, taal, cultuur en hun
     nederzettingen, een sterk bewijs van Atjeh integratie met vreemde elementen.
     Atjeh mensen hebben geen een speciale term voor hen. Zij behoren niet tot een andere gemeenschap of etnische groep. De enige bijzonderheid van de Portugese diaspora is hun fysieke gestalte. Gezicht en expressie kun je vergelijkbaar Europees noemen. Meer van Atjeh mensen romantiseren ze met de term “Blauwe Ogen”, maar in feite zijn ze bruine ogen.***

    • Surya Atmadja zegt:

     @ Van Beek.
     Bijna elke Indo die geboren zijn na 1950 hebben op school de Bahasa Indonesia moeten leren.
     Geld ook voor de “oudjes”die een dubbel onderwijs(taal) moeten doen,eerst Nederlands ,later Bahasa Indonesia.
     Zoals mijn tante’s/ooms ( Indonesiers-boven de 80-85) of Indische mensen boven de 75 jaar) .De generatie van mijn ouders spreken Nederlands met elkaar , schoolgenoten, vrienden etc.
     Veel van mijn Indische ex schoolgenoten ( I.E.V/GIKI school) gebruiken thuis ook geen Nederlandse taal .
     Uitgezonderd mensen die al plannen hadden om naar Holland te gaan.
     Bij hun was de “bahasa” de 2de taal , en de pasar maleis een taboe taal.

     In de Molukken (Noord-Zuid Molukken) heb je naast Spaanse nakomelingen (niet veel) ook Portugese nakomelingen.
     Je ziet aan hun namen, en hun geloof.

    • eppeson marawasin zegt:

     @In de Molukken (Noord-Zuid Molukken) heb je naast Spaanse nakomelingen (niet veel) ook Portugese nakomelingen. Je ziet aan hun namen, en hun geloof.@

     [CITAAT]***
     De Portugese invloed valt duidelijk af te lezen aan familienamen, zoals De Fretes, Ferrera, De Mello, Gomes, Gonsalvo, De Horta, Cordero, De Dias, De Costa, Soares, Rodrigo, De Pinto, Perreira en De Silva, namen die in Batavia veel voorkwamen.

     Dat iemand een Portugese naam droeg, wil overigens niet zeggen dat hij werkelijk Portugese voorouders had. Slaven en vrije mensen die door de Portugezen waren gekerstend en gedoopt, hadden vaak de naam van een van hun doopgetuigen aangenomen.

     Deze praktijk namen sommige Nederlanders over, zodat naast Portugese ook Nederlandse namen in zwang raakten. Niet zelden trad een eigenaar zelf als doopgetuige van zijn gekerstende slaven op. Het kon dus voorkomen dat een slaaf Jacques Specx heette, naar de gouverneur-generaal.

     In de regel nam een slaaf bij de doop een Portugese of Nederlandse voornaam aan, met daaropvolgend een toponiem, verwijzend naar de plaats van geboorte of herkomst, bijvoorbeeld Willem van Bengalen, Magdalena van Bali, of Antonica da Costa (van de kust van Coromandel, in India). Hun kinderen kregen, naast een voornaam, ook altijd de naam van hun vader. Pieter, een zoon van Willem van Bengalen, kwam dus Pieter Willemsz te heten.

     Zo ontstonden in de zeventiende eeuw familienamen als Michielsz, Bastiaansz, Simonsz, Pietersz, Manuelsz, Jansz, Fransz, Davidtsz of Abrahamsz..
     [EINDE citaat]

     ***BRON: Wikipedia

     e.m.

   • RGeenen zegt:

    Na de eerste dag op 27 januari 1951, nadat ik uit bed stapte tijdens een koude winter in Berg en Dal bij Nymegen, heb ik tegen mijn moeder als 13 jarige gezegd dat ik uit dit land weggaat.
    De jaren daarna op de Mulo zelf een paar keer een stevig robbertje moeten vechten, want ik nam geen belediging. Over de navolgende jaren werd mijn gevoel anders te zijn dan de Nederlander steeds sterker. Nu ik in California leef, voel ik me pas senang. Mijn vrouw heeft dat zelfde gevoel, vooral wat betreft Indonesia. Want daar is ze als wees van 2 tot 12 jaar alleen maar misbruikt.
    Daarom mijn schrijven betreffende de woorden “integreren en assimileren”.
    m.a.w. mijn schrijven is iets persoonlijks en erg gevoelsmatig en het is alleen maar erger geworden, nadat ik alle brieven tussen de Nederlandse staat en mijn moeder leest.

    Mensen als Rebecca van Putten schrijven waarschijnlijk over een onderwerp zonder eigen ervaring en spuien juist hun mening en doen niets anders dan generaliseren. En daar reageer ik op, want mijn gevoel is daar niet mee eens. Basta!

  • van Beek zegt:

   @Geenen, Er is geen Indo nationaliteit. Dus wat de Indo is hangt ook onder andere af welke paspoort zij bezit. De meeste Indo’s in Amerika zijn geen Nederlanders (meer) maar Amerikanen. De meeste Indo’s in Nederland zijn wel Nederlanders, uitzonderingen daar gelaten, want heb ook Indo’s ontmoet met de Indonesische nationaliteit in Nederland. De meeste Indo’s in Indonesie zijn Indonesiers.

   • RGeenen zegt:

    Ik kan mij niet herinneren dat ik dat ooit beweerd heb, van Beek.
    En de opmerkingen van anderen als lees dit of lees dat interesseer me geen fluit, want het is mijn gevoel.

  • P.Lemon zegt:

   Het is prettig dat we ook door ‘andere ogen’ ( ic een surinaamse nederlander) worden geanalyseerd en hij de worsteling van politici ‘hoe met de tropische nederlander ‘om te gaan. zo kon weergegeven.

   ***Uit: Tussen Onderdanen, Rijksgenoten en Nederlanders
   Nederlandse politici over burgers uit Oost en West en Nederland, 1945-2005
   door Guno Jones geboren te Moengo, Suriname
   ACADEMISCH PROEFSCHRIFT VRIJE UNIVERSITEIT 10 oktober 2007 ****

   “Vandaag de dag heeft geen enkele politicus het meer over Indische Nederlanders, als de onheilsvoorspellingen over de ‘multiculturele samenleving’ de revue passeren. Integendeel,Indische Nederlanders worden geacht dusdanig te zijn opgegaan in de Nederlandse samenleving dat ze volgens sommige politici tot voorbeeld voor anderen strekken. Weinig politici realiseren zich dat het grootste deel van de Indische groep door hun collega’s in de jaren vijftig als onassimileerbaar aan de Nederlandse samenleving werd beschouwd, en dat men zelfs nog in 1960 twijfelde of de tweede generatie Indische Nederlanders haar plaats in de Nederlandse samenleving zou kunnen vinden. Die (geracialiseerde) vertogen omtrent Indische identiteit kunnen ons vandaag de dag misschien erg onwaarschijnlijk in de oren klinken, ze vormden in de jaren vijftig – in de context van een nog herstellende Nederlandse economie – wel de basis van de Nederlandse burgerschapspolitiek ten aanzien van deze groep. Indische Nederlanders kwamen in deze naoorlogse politieke vertogen (in tegenstelling tot totoks) als het ware naar voren als een onnatuurlijke erfenis van het Nederlandse rijk in de Oost, zoals het debat over optierecht voor de Indonesische nationaliteit, de zoektocht naar een nieuw vaderland buiten Nederland, en het ontmoedigingsbeleid laten zien. In de politieke vertogen tot ongeveer 1956 bleek hun Nederlands staatsburgerschap geen voldoende garantie voor insluiting in het vaderland. Hun Nederlands staatsburgerschap werd als het ware uitgekleed door symbolische uitsluiting uit de Nederlandse natie in combinatie met juridische en fysieke praktijken van uitsluiting uit het Nederlandse grondgebied. Uiteindelijk kreeg het Indische tegenvertoog dat uitdroeg dat Nederlandsstaatsburgerschap en Indische identiteit onlosmakelijk met elkaar verbonden waren, onder invloed van de voortgaande uitsluiting van Indische Nederlanders uit de Indonesische samenleving, vaste voet aan de grond in Den Haag. Het Nederlanderschap van Indische Nederlanders kreeg, met het loslaten van de ontmoedigingspolitiek, een meer substantiële betekenis: alle Nederlanders uit Indonesië, totoks zowel als Indische Nederlanders, hadden recht op een plaats binnen de Nederlandse grenzen.
   Dat ging gepaard met een identiteitsvertoog waarin Indische Nederlanders niet langer als
   onassimileerbaar golden, maar nog wel als de te disciplineren ‘ander’ werden geconstrueerd. Het moment van aankomst in Nederland in combinatie met het bezit van het Nederlands staatsburgerschap hadden als gevolg dat Indische Nederlanders ‘geassimileerd werden aan de Nederlandse cultuur.’ Hoewel dit de acceptatie van hun permanent verblijf betekende, drukte het assimilatievertoog ook uit dat politici Indische Nederlanders niet aanstonds als competente Nederlanders beschouwden. Een onvoorzien gevolg was dat een permanente status van etnische minderheid Indische Nederlanders, in tegenstelling tot andere postkoloniale burgers, bespaard bleef.
   Het heette dat ze geruisloos waren opgegaan in de Nederlandse samenleving. Totdat de derde generatie Indische Nederlanders de politiek lieten weten dat het anders lag, anders moest en ook anders kon, en dat dit een volwaardig Nederlands burgerschap niet in de weg hoefde te staan. Daarmee lijkt deze generatie Indische Nederlanders een richting te wijzen in het dilemma hoe een burgerschap met een hybride oriëntatie mogelijk is,zonder in de valkuil van een geïnstitutionaliseerd essentialisme te vallen.

   Klik om toegang te krijgen tot 7909.pdf

   • Boeroeng zegt:

    Dat proefschrift is her ende der vaag over Indische kwesties. Het lijkt soms op humbug.

    Wat te denken van deze: ” Totdat de derde generatie Indische Nederlanders de politiek lieten weten dat het anders lag, anders moest en ook anders kon, en dat dit een volwaardig Nederlands burgerschap niet in de weg hoefde te staan. Daarmee lijkt deze generatie Indische Nederlanders een richting te wijzen in het dilemma hoe een burgerschap met een hybride oriëntatie mogelijk is,zonder in de valkuil van een geïnstitutionaliseerd essentialisme te vallen.”

    Welke boodschap heeft “derde generatie” dan naar de politiek gestuurd ?
    Daar weet ik niks van .
    Hoezo wijst de “derde generatie” de weg naar een hybride burgerschap ?
    Wat is dat eigenlijk ?

    • P.Lemon zegt:

     @Boeroeng “een hybride burgerschap ?Wat is dat eigenlijk ?

     Denk aan de volgende passage, dat generatie 3 nu zelf aan zet wil zijn om te bepalen tot welke identiteit ze zich aangesproken voelen of zich willen ontwikkelen.

     ***zie pag 180
     5.2 Een burgerschap onder eigen voorwaarden?
     Er zijn aanwijzingen dat hedendaagse Indische Nederlanders niet (willen) beantwoorden aan het beeld van de ‘volledige assimilatie’ en ruimte maken voor de beleving van een hybride Indische identiteitsbeleving. Hybriditeit en integratie staan elkaar in deze definitie van Indische identiteit niet in de weg.
     Zo liet een zekere heer Van Hien, een van de weinige Indische Nederlanders die door de
     commissie Blok was geïnterviewd, de ze commissie het volgende weten:“Ik ben Indische Nederlander, geboren in Indonesië en opgegroeid in Nederland. Mijn moeder is een Indonesische moslima en mijn vader is een Indische Nederlander. De Nederlandse regering heeft van mij en mijn ouders geëist dat wij moesten assimileren, dat wij Nederlands moesten spreken en dat wij Nederlandse cultuur en normen en waarden moesten overnemen, dat wij ons geloof, de Islam, moesten vergeten
     . Te vaak is door de Nederlandse regering gewezen op ons, Indische Nederlanders, die medio vorige eeuw naar Nederland zijn gekomen uit de voormalige kolonie Indonesië. Wij, Indische Nederlanders, zijn het voorbeeld van geslaagde integratie in de ogen
     van de Nederlanders. Gemakshalve heeft de Nederlandse regering hier altijd naar verwezen. De Nederlandse regering heeft vergeten dat hier geen sprake is van integratie, maar van assimilatie. […] Wij, Indische Nederlanders zijn opgegaan in de autochtone Nederlandse meerderheid. […] Ik moest mijn identiteit verloochenen omdat ik moest integreren, met andere woorden assimileren. Later studeerde ik Indonesische taal en cultuur.
     Hierdoor verbeterde mijn relatie met mijn ouders, eindelijk kon ik hen begrijpen. Ik beheers nu mijn eigen taal, het Indonesisch, en ik heb inzicht in mijn eigen cultuur. Ik nam mijn geloof, de Islam, aan en ik ben mij bewust van mijn eigen normen en waarden. Pas nu weet ik wat het is om een Indische moslim te zijn en is mijn identiteit gevormd.”

     De politici die dit aanhoorden zullen niet geweten hebben hoe ze het hadden. Van Hiens
     bekentenis is opzienbarend omdat hij, als ‘Indische Moslim’, ruimte maakte voor een hybride ervaring waarin hij de Indonesische moeder (in de koloniale verhoudingen, rechtspositie en identiteit van Indo-Europeanen altijd verdrongen door de Hollandse vader) met terugwerkende kracht als vormend aspect van de Indische identiteit presenteerde. Dat zal, tegen de achtergrond van het politieke klimaat jegens de Islam inNederland, zeker niet hebben beantwoord aan wat politici van de commissie Blok onder ‘volledige assimilatie’ verstaan”……(geeft het citaat wel aan dat zich ontrokken aan het oog van Nederlandse politici onverwachte processen van identiteitsvorming kunnen voltrekken. )

    • Boeroeng zegt:

     Kennelijk ziet de heer van Hien Indonesië als zijn cultuur, bahasa Indonesia als zijn taal, en de islam als zijn geloof. Dat is niet representatief voor Indische Nederlanders.
     Als de schrijver bedoelt dat van Hien een uitzondering is in de hele groep Indische Nederlanders met “ruimte maken voor een hybride ervaring” ( kan het nog vager geformuleerd dan dit ?) dan heeft hij Indische Nederlanders niet begrepen. Die bleven gewoon in eigen kring lekker Indisch-Nederlands te wezen .. wat iets anders is dan Indonesisch-zijn. Die ontkenning van de gemengde afkomst is er nauwelijks geweest… op enkele vertotokiseerde familietakken na.

     De schrijver heeft wat gelezen en concludeert kennelijk dat de 1e en 2e generatie hun Indonesische en gemengde afkomst verdrongen en de 3e generatie doet dat niet.
     Zover je verdringing kunt constateren… het is niet zo dat de 3e generatiekids dit niet doen.
     Misschien wel meer… of hebben ze er nog minder feeling mee dan hun ouders en grootouders.
     Die 3e generatie doet die rootstochten en herontdekkingen anders dan de oudere generaties.
     Logisch….

    • RGeenen zegt:

     Precies gezegd: “BULLSHIT”

    • RGeenen zegt:

     Het eerste gedeelte van uw schrijven zeg ik “Ja”.
     Het tweede gedeelte ben ik er niet mee eens. En dat is volledig persoonlijk. Een Indo is in mijn ogen geen Nederlander en geen Indonesier. En dan wil ik nog niet eens hebben over een bepaald geloof.

    • P.Lemon zegt:

     @Boeroeng “Die 3e generatie doet die rootstochten en herontdekkingen anders dan de oudere generaties….

     Dat zou eens ‘sociologisch’ en niet ‘juridisch’ onderzocht moeten worden want met …
     “Van Hien, een van de weinige Indische Nederlanders die door de
     commissie Blok was geïnterviewd” kom je inderdaad niet ver. Het opstarten van Indisch3.0 was in zeker opzicht veelbelovend om te zien hoe de hier geboren en getogen ‘indische nazaten’ zich verder zouden ontwikkelen. Tekenend dat het platform ‘door gebrek aan belangstelling/voeding ( gemis aan echte tropencultuur?) en de dominantie van de omringende hollandse cultuur getutupt is. (https://indisch4ever.nu/2014/10/29/indisch-3-0-sluit-af/ )

    • Jan A. Somers zegt:

     Ik heb van mijn kinderen en kleinkinderen ook nooit gehoord dat zij een boodschap naar de politiek zouden hebben gestuurd. Ik denk dat zij het daarvoor te druk hebben gehad.

   • RGeenen zegt:

    Bedankt heer Lemon, maar ik heb er geen hoge pet van betreffende zijn mening.
    Een persoon die niets uit het oude Indie heeft meegemaakt en van uit Suriname of Nederland een proefschrift is voor mij kwats. Hij kan schrijven wat hij wil, maar hij kan nooit weten wat ik voel. En voor mij klopt zijn verhaal ook niet.

 2. eppeson marawasin zegt:

  https://indonesischearchipel.wordpress.com/2015/03/23/indische-nederlanders/

  Goed begin van de nieuwe week semoea allemaal y’all …

  e.m.

  • Jan A. Somers zegt:

   Tjee, nog een hele week te gaan! En mijn vingertje is nog moe van vorige week.

  • bokeller zegt:

   Zou het misschien hieraan liggen hoe of je
   het Indo zijn beleefd
   Beiden afspelen !


   siBo

   • eppeson marawasin zegt:

    Muulek dese meneer Keller, omdat @wij Indo’s iets unieks en een eigen cultuur hebben.@, katanya … Misschien Ernst !?

    De ballade van Nina bobo

    zo volgde ik mijn vaders spoor
    van Indië naar hier
    waar hij voorgoed zijn hart verloor
    in tijden van plezier
    zij viel ook voor zijn schoon tenue
    zijn glimlach en zijn charme
    mag ik deze dans van u?
    zij zweefde in zijn armen

    wat ben je mooi, heeft hij gezegd
    wat heb je mooie handen
    zij zweeg en hield haar schouders recht
    maar voelde tranen branden
    zij dacht: mijn zinnen liegen niet
    miste haar trein en zo
    zong hij haar daar een wiegenlied
    van Nina bobo

    nonni nonni manis
    o Nina bobo

    zij trouwden en de oorlog kwam
    met onderdrukking en geweld
    en wie de vrijheid ernstig nam
    werd ongewild een held
    zij is zijn gangen nagegaan
    tot aan kamp Amersfoort
    zij heeft er aan de poort gestaan
    van haar geliefde niets gehoord

    geen brief geen naam geen doodsbericht
    terwijl zijn geur vervaagt
    in het bed waar zij te wachten ligt
    en om een wonder vraagt
    tot op een dag men horen kon:
    hij leeft hij komt eraan
    zij beefde in de avondzon
    en liet haar tranen gaan

    nonni nonni manis
    o Nina bobo

    niet lang daarna als een gedicht
    schreef hij in letters schoon:
    zag hier vandaag het levenslicht
    mijn trots mijn troost mijn zoon
    zo hoopvol nog de morgenstond
    het was bij de kinderwagen
    dat zij het verlangen niet weerstond
    naar aandacht en behagen

    en wat de vijand niet vermocht
    dat deed de liefde wel
    waar ik bij jou de hemel zocht
    vond ik, mijn lief, de hel
    zo kwijnde hij dan van verdriet
    zij riep: vergeef mij, oh!
    en zong hem wiegend daar het lied
    van Nina Bobo

    in smetloos wit stierf hij tot slot
    ver in de lage landen
    en zo nam hij zijn eigen lot
    weer uit haar mooie handen
    zijn geur zijn naam zelfs zijn gezicht
    zijn met de tijd vervaagd
    in het bed waar zij te wachten ligt
    en om geen gunst meer vraagt

    hier eindigt dan mijn vaders spoor
    een oude vrouw het meisje
    aan wie hij eens zijn hart verloor
    zing ik een Indisch wijsje
    zo zong zij ooit voor mij als kind
    daar bij de kinderwagen
    wie in dit leven vrede vindt
    hoeft verder niets te vragen

    nonni nonni manis
    o Nina bobo

   • RLMertens zegt:

    @siBo. Schitterende uitvoering in klassieke stijl. Wie zijn de vertolkers? En hoe zijn ze ertoe gekomen, dit slaaplied op hun repertoire te nemen. Geweldig en trots! dat Nina zo is vertolkt. Dat het zelf het klassieke idioom heeft bereikt. Schitterend.
    Ad. de zangclub. Zo zie je maar wat assimilatie kan brengen. Hoe blond en bruin tot ‘in die hoge klapperboom kan reiken’. Er moet meer gezongen worden!

 3. ellen zegt:

  Er bestaat ook een soort van spookverhaaltje rond het liedje Nina bobo. Maar ik weet niet of de oorsprong ervan Indisch is?

  Een Indisch meisje – Helenina Mustika van Rodjnik, geboren in 1871 – kon vaak pas slapen als haar moeder een slaapliedje had geneuried. Haar moeder was een Javaanse danseres en haar vader was een Nederlander. In Nina’s huis waren veel muskieten. In 1875 werd Helenina erg ziek. En haar moeder kwam elke nacht bij het koortsig kind zingen, totdat het meisje in 1878 stierf, toen zij zes jaar oud was. Sindsdien zong de moeder steeds datzelfde liedje, totdat zij stierf in 1929. De vader – Von Rodjnik – woonde alleen in het huis. Hij kreeg last van wanen en hoorde kinderstemmen en begon ook elke nacht hetzelfde kinderliedje te zingen. Tot aan zijn dood.

  http://musiccaffeine.blogspot.nl/2013/05/the-horror-story-behind-nina-bobo-song.html

  • Boeroeng zegt:

   Ik heb wat archiefjes met Indische namen enzo. En ik kan de namen Helenina, Mustika, Rodjnik niet vinden
   Ook niet variaties van rodjnik –>> rodnik, rodnick, rodnich.
   Mooi spookverhaaltje, dat wel

   • Jan A. Somers zegt:

    Heel veel verhalen zijn niet waar, vaak wel mooi/leuk! Dat laatste is het belangrijkste.

    • masrob zegt:

     Maar als leuke verhalen zo vaak worden herhaald dat het als Waarheid (met hoofdletter) wordt aangenomen, dan zit er toch een minder leuk kantje aan.

  • Surya Atmadja zegt:

   Oost- Indische Spiegel
   Andere bekende krontjongliederen zijn het ‘Nina bobo’ (Maleise tekst met Portugese woorden) dat een wiegeliedje is geworden;
   =========================================================
   Tot ongeveer 1875 spreken de kolonisten( vaak VOC dienaren ) bahasa Melayu(“Maleis”) en Portugees .
   Dat verhaal kan je zo plukken uit internet ( in “bahasa”).
   (Ternyata nama Nina pada lagu “Nina Bobo” itu anak blasteran Indonesia-Belanda yang lahir pada tahun 1871, nama lengkapnya Nina itu adalah Helelina Mustika Van Rodjnik. Ibunya orang jawa yang bernama Mustika dan bekerja sebagai seorang penari, bapaknya orang Belanda yang bernama Van Rodjnik dan bekerja sebagai Kapten.)

   Helelina werd Nina.
   Mustika=Betekent o.a edelsteen of kroon(juweel)
   Batavia was vroeger een moerasgebied (behalve Weltevreden) , dus berucht van de muskieten (njamuk) , malaria.

 4. Surya Atmadja zegt:

  Pak E.M
  Het is bekend dat de zeevarenden en de Spaanse/Portugese soldadus (Indonesiers zeggen serdadu’s) vrolijk hadden vermengd met de plaatselijke schonen.
  Over de vaak niet eens met een drupje blanke/europese bloed vermengde Mardijkers( Swarte Christenen) Europese namen gebruiken is ook bekend, iemand zegt dat ze excotische namen gebruiken die doet meer denken aan een herbarium .

  • George zegt:

   soldado =soldaat in Portugees en Spaans

  • Jan A. Somers zegt:

   “Spaanse/Portugese soldadus” Er zijn nauwelijks Spanjaarden in de Indische Archipel geweest, wel (o.a.) Portugezen. De scheidingslijn uit het verdrag van Tordesillas (Pauselijke bullen!) lag in de Atlantische Oceaan op 46 gr. W.L. Doortrekkend kwam die lijn op 134 gr. O.L, maar kon niet goed worden bepaald. Op 22 april 1529 werd die kwestie met het verdrag van Zaragossa minnelijk geschikt. Deze werd nu aangehouden tussen de Molukken en de Filippijnen. De Filippijnen voor de Spaanse handel, de Molukken voor de Portugese handel.

   • eppeson marawasin zegt:

    Niet bij iedereen ‘bekend’ blijkbaar. Ach, eigenlijk gèf nèks! Als wij het maar weten. 😉

    e.m.

    • Surya Atmadja zegt:

     1521 De Spanjaarden(Orang Sepanjol) kwamen in de Molukken en zagen de Portugezen in Ternate.
     Ze varen verder naar Tidore .
     Tidore en Ternate waren toen zware concurrenten.
     De Spanjaarden en Tidore verliezen later hun strijd tegen Ternate en de Portugezen.

     Omstreeks die tijd ging ene Portugees: Fernão de Magalhães zijn diensten aanbieden bij de koning van Spanje , hij werd bekend als de “Spanjaard” Hernando de Magallanes(Ferdinand Magellaan) die rond de wereld vaarde.
     Samen met Henry the Black( een Sumatraanse tolk vertaler =>Panglima Awang) .
     Hij was ook bekend als Enrique van Malakka .
     Zie de boek van Antonio Pigafetta.
     Dus de eerste mens! die rond de wereld had gevaren, is een Sumatraan die gevangen werd genomen door de Portugezen toen ze Malaca veroverden .
     En NIET Magellaan.

     Na de samensmelting van Spanje en Portugal in 1580 beval Koning Philip II de gouverneur van Filipijnen om de Portugezen met rust te laten .
     De Spanjaarden gingen zich terug trekken naar hun kolonie in de Filipijnen.

     Bron: o.a Sejarah Nasional Indonesia

    • Jan A. Somers zegt:

     “1521 De Spanjaarden(Orang Sepanjol) kwamen in de Molukken en zagen de Portugezen in Ternate.” Helemaal correct! Maar dit ging alleen (eventjes) over het bovenste stukje Molukken! Verder zijn de Spanjaarden niet gekomen. Het waren strubbelingen over de demarcatielijn, die toentertijd op zee niet goed kon worden aangegeven. En zoals u weet zijn er bij demarcatielijnen altijd problemen. Komt het woord Sepanjol van ons Spanjolen?
     De kwestie met de pauselijke bullen kreeg een vervolg in de doctrine ‘no peace beyond the line’. Europese staten die in Europa vreedzaam met elkaar samenleefden konden overzee best ruzie met elkaar maken. Dat zagen we al bij de Spanjaarden en Portugezen. Maar ook in de 17e eeuw in de Indische archipel tussen de Engelsen en Nederlanders. Het was een internationaal verschijnsel, sinds 1559 bij de vrede van Cateau-Cambrésis tussen Frankrijk en Spanje. Toenmalig volkenrecht. ‘lignes des amitiés et alliances’ , ‘Freundschaftslinien’.

    • eppeson marawasin zegt:

     Je hebt van die mensen, die bijna alles weten …

     Fijn weekend semoea allemaal y’all …

     e.m.

 5. George zegt:

  Ik geloof in wat mijn leraar altijd zei: “Mijn vaderland is daar, waar mijn geldbeurs het dikst is.” (met harde valuta)

 6. ed de vries zegt:

  Voor de duidelijkheid. Het Vaderland is het land waar je geboren bent (Ned-Indië zeg maar). Het Moederland is het land dat het land waar je geboren bent, de koloniën zeg maar, bezit. Nederland is dus het Moederland.

  • P.Lemon zegt:

   @ed de Vries. “Nederland is dus het Moederland.”

   ???? Maar voor nazaten met een europese/nederlandse voorouder is Nederland of een ander europees land, het vaderland. ( ‘land waar iets of iemand van nature thuishoort, land van herkomst’ (grote Van Dale) ‘

   De verwarrring komt vd de definitie ‘moederland’ : ‘land van oorsprong, land dat een of meer overzeese bezittingen heeft’ (Van Dale Hedendaags Nederlands én grote Van Dale)

   ***** In de hedendaagse woordenboeken vinden we bij VADERLAND de volgende omschrijvingen:

   ‘land of staat waar men geboren en getogen is’ (Van Dale Hedendaags Nederlands)
   ‘land waar iets of iemand van nature thuishoort, land van herkomst’ (grote Van Dale)
   ‘het van de vaderen geërfde land, geboorteland; land van oorsprong’ (Koenen)

   Bij MOEDERLAND geven de woordenboeken de volgende definities:

   ‘land van oorsprong, land dat een of meer overzeese bezittingen heeft’ (Van Dale Hedendaags Nederlands én grote Van Dale)
   ‘land ten opzichte van zijn koloniën; land dat koloniën heeft, genoemd in tegenstelling van deze, ook wel vaderland; vaderland (‘gastarbeiders die terugkeren naar hun moederland’)’ (Koenen)

   Een belangrijke betekenis van moederland is dus ‘land dat koloniën heeft’. Moeder- is in moederland dan net zo gebruikt als in moederbedrijf, een ‘bedrijf in relatie tot de dochterondernemingen’.

   Tot slot roept vaderland gemakkelijk associaties op met het begrip natie en met patriottisme, terwijl moederland dus de koloniale betekenis kan oproepen.

   https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/moederland-vaderland

   • Arthur Olive zegt:

    Indie is het moederland en daarom zou Den Haag de weduwnaar moeten zijn en niet zoals het welbekende lied “De weduwe van Indie”.
    De weduwnaar leeft, de weduwe is dood.

    • eppeson marawasin zegt:

     ‘Le Roi est Mort – Vive la Reine’

     Refrein:
     Dit land is jouw land, jouw land is mijn land;
     Van Sawah Loento tot Saparoea
     En Banda Aceh tot Nieuw-Guinea,
     Dát land was niet voor jou en mij

     e.m.

    • eppeson marawasin zegt:

     @Pak Arthur Olive zegt: 24 maart 2015 om 10:08 @

     Thrice – In Exile /………./
     I am a pilgrim – a voyager; I won’t rest until my lips touch the shore
     of the land that I’ve been longing for as long as I’ve lived.
     Where there’ll be no pain or tears anymore.

    • Arthur Olive zegt:

     Pak Eppeson Marawasin, zoals u waarschijnlijk al weet zijn de lyrics van “in Exile by Thrice” overgenomen uit de bijbel.

    • eppeson marawasin zegt:

     Dag Pak Olive, u bedoelt n.a.v. Genesis 12:1-3 en Hebrews 11:8-9 I presume …

     In Exile kende ik trouwens nog niet moet ik eerlijk bekennen. Maar de volgende twee hebben mij immer aangesproken:

     1. “Turn! Turn! Turn! (to Everything There Is a Season)” by Pete Seeger en
     2. “I am a Pilgrim” (and a strange I am a pilgrim and a stranger travelling through this wearisome land) by Miller, Roger in de muzikale uitvoering van The Byrds.

     e.m.

  • RGeenen zegt:

   Ik wil het liever omdraaien, want de moeder baart je en Indie is waar je bent geboren en dus is voor mij Nederland ter verduidelijking het vaderland. En om het nog duidelijker te maken, doordat vader ons niet wilde, zijn wij naar onze uncle Sam gegaan. Per slot van rekening waren wij in Nederland gewoon stiefkinderen!

   • bokeller zegt:

    Refrein:
    Dit land is jouw land, jouw land is mijn land;
    Van Sawah Loento tot Saparoea
    En Banda Aceh tot Nieuw-Guinea,
    Dát land was niet voor jou en mij

    Zo zag ik Sawah luto na precies 60 jaren terug
    siBo

    • RGeenen zegt:

     Zo zag ik Sawah luto na precies 60 jaren terug
     siBo

     Dus vermoedelijk in de late eighties. Wat wil je daar mee zeggen?
     Hier opnamen van 1996 door mijn zusje uit Born gemaakt: http://www.myindoworld.com/west-sumatra-padang-bukittinggi-and-sawahlunto/
     Leuke plaatjes, na inscannen van 35mm negatieven en bewerken met softwares, that’s all!

    • Boeroeng zegt:

     Mijn moeder was geboren in 1913 dicht bij die klokkentoren te Fort de Kock (Bukittinggi)

    • RGeenen zegt:

     Over-over-grootvader Cezar Chevalier heeft ook bijna zijn hele leven doorgebracht in Fort de Kock en mijn moeder wist te vertellen dat hij ver in de 90 nog op zijn witte paard door de stad reed. Hij is uiteindelijk 100 jaar en 5 maanden geworden. Toen was er een familiegraf van de Chevalier. Ik ben echter bang dat al geruimd is. Voor dat hij naar Indie kwam was hij kapitein van de cavalerie in het leger van Napoleon. Zie: http://www.myindoworld.com/history/chevalier-history/

    • RGeenen zegt:

     Boeroeng: Zoals je weet lopen de elektrische draden in Indonesie allemaal boven de grond, van paal naar paal. Op bijna alle foto’s die ik op mijn web plaats zijn ze zoveel mogelijk verwijderd. Voor mij zijn ze een enorm storend element. De foto van de klok had ook nogal wat krassen en vlekken, en dat heeft nogal tijd gekost om te editing. De foto toonde ook meer een soort Pisa en op de originele viel hij zowat om.

    • bokeller zegt:

     Het jaar 2010 ,was voor mij precies 60 jaren geleden.
     dat ik het stadje weer in al z’n nieuwe glorie terug zag.
     Is er wat fout aan ,dan,?
     siBo

    • eppeson marawasin zegt:

     Goh ,,, meneer Keller, na 60 jaar ! Wat was dan wel niet uw eerste indruk ? De grond gekust ? Nog oude voetsporen terug gezien ? Verstilde beelden en (jeugd)herinneringen, die weer tot leven kwamen ? Nog in leven zijnde jeugdvriendjes of -vriendinnetjes gezien en gesproken ? Is de cirkel nu rond ?

     Om die vraag toch ook maar te stellen: ‘Was er (ook) teleurstelling ?

     e.m.

    • Arthur Olive zegt:

     Wij waren in Bukkitinggi in 1989.
     Het was dat jaar uitgeroepen als de schoonste stad van Indonesia en we waren er onder de indruk van.
     Het eten was buitengewoon heerlijk en zelfs mijn Amerikaanse vrouw at heet met veel koud water, kon haar niets schelen zo lekker vond ze het.
     De hostesses in het hotel/rerstaurant waren vriendelijk en het leken meer op Indische vrouwen met een langsep, bijna blanke huid en amandelvormige ogen.
     Er waren ook schoolkinderen die met onze groep wilden praten om hun Engels in de praktijk te brengen, heel leuk.
     Jammer genoeg konden we niet langer blijven.

    • RGeenen zegt:

     Bukittinggi is eigenlijk de hoofdstad van de Minangkabauers. En als u meer van hun cultuur wilt weten, raad ik u aan het boek “Walk in Splendor” te kopen. De volledige cultuur en gewoonten komen aan bod. Het boek en de fantastische opnamen komen van voornamelijk van Ann en John Summerfield (verbonden aan UCLA) die, ik meen, 12 maal er naar toe zijn getrokken met de hulp van mijn nicht Gerdy Ungerer en haar man Daniel. Ze hebben voornamelijk een complete studie van het weven van hun stoffen gemaakt. En natuurlijk vindt je ook een complete beschrijving van hun randang en waarom ze het maken. Intussen is Ann op 93 jarige leeftijd een paar jaar geleden overleden en John is op 96 jarige leeftijd 2 maanden geleden ook heen gegaan. Al hun rijkdom en historische waarden hebben ze aan UCLA nagelaten.

    • Arthur Olive zegt:

     Heer Geenen, u schrijft: “Ik heb geen bezwaar om belasting te betalen, maar naar redelijkheid.”
     U zal ook wel weten dat hier in Amerika onze erfgenamen geen belasting hoeven te betalen op hun erfenis als je alles wat je bezit in een “Revocable Living Trust” plaatst.
     Gedurende jouw leven blijf je in controol van de trust en daarna gaat de trust niet in de court system (probate) waardoor je erfgenamen meteen hun erfenis kunnen krijgen.
     Er was een tijd in Nederland waar de kinderen na de dood van een ouder, de overlevende ouder uit haar/zijn huis konden zetten om het te verkopen voor hun erfenis.

    • RGeenen zegt:

     Dat is mij ook bekend en daarom bezit ik ook een “Revocable Living Trust”. De reden van deze Trust is namelijk dat een Trust nooit kan overlijden en er dus ook geen “Capital Gain Tax” kan van worden berekend. Daarnaast komt een gewone erfenis ook altijd voor het gerecht en dat kan erg duur worden.

     U heeft een goed voorbeeld genoemd. Nu heb ik het volgende:
     Wanneer een persoon of zelf een getrouwd stel beiden werkeloos worden, kunnen en mogen ze met hun uitkering bij iemand (ouders) intrekken zonder extra inhoudingen. Als mijn werkeloze zusje haar werkeloze zoon in huis neemt wordt hun uitkering ingekort.

     Als hier het bovengenoemde werkeloze koppel ook hun huis niet meer kunnen betalen, wordt de huis sleutel gewoon teruggeven aan de bank. De betreffende bank neemt het verlies,” forclosed the home” zo als dat heet en verkoopt het huis en het verlies is voor de bank. Van een kale kip kun je immers geen veren plukken.
     In Nederland blijf je opgezadeld met een rest schuld en de bank wordt niets aangerekend. Hier zijn er ook tussen wegen, door het aanbieden van een nieuwe hypotheek (refinancing heet dat) tegen een veel lagere rente en vaak zonder kosten. Ik moet dat nog zien te gebeuren in Nederland. Ik weet dat bovenstaande waar is, want in mijn Makelaars periode heb ik wel eens deze klanten geholpen.

     Alle feiten afwegende hebben we het in Californie nog niet zo slecht getroffen.

    • Arthur Olive zegt:

     Pak Bo Keller, tegenwoordig wordt er vaak gezegd dat de super rich in Amerika niet genoeg belasting betalen.
     De Obama administratie doet dat voor class warfare en wil hun meer laten betalen om te laten weten dat ze voor de midden class is
     In realiteit betaald de top 1% meer in Federale belasting dan de bottom 90%.

    • RGeenen zegt:

     In socialistische landen is geld verdienen altijd een vies woord en als je de moed heb om het te doen, wordt je door regering en belasting dienst gepakt. En als het niet genoeg gebeurd, zorgt het publiek er met demonstraties voor. Desondanks wenst ik een ieder geluk met hun leven daar.

   • Surya Atmadja zegt:

    RGeenen zegt:
    24 maart 2015 om 16:20
    Per slot van rekening waren wij in Nederland gewoon stiefkinderen!
    ===========================================================
    Toen wel.
    Tegenwoordig zegt men, werd gedoogd.
    Want bijna 60.000 gingen verder naar de States(ongeveer 30.000 + 30.000), als displaced persons ( er waren 2 regelingen getroffen).
    Een klein deel gingen later naar Spanje, Australia(Australindo) , en heel klein deel naar Canada( Canindo)
    Een Indo Diaspora.

    • RGeenen zegt:

     Ja en dat waren de moedigen en de rest bleef en accepteerde alle discriminatie en beledigingen. “Tegenwoordig zegt men, werd gedoogd.”? is het zelfde, alleen anders om de boel te verdonkeremanen.

    • RGeenen zegt:

     “De Indische migranten moesten de spreekwoordelijke onbegrensde mogelijkheden van het land zelf herkennen en aangrijpen. De Amerikaanse samenleving bood die gelegenheid volop.”
     “De mentaliteit van inspanning, zelf je succes bepalen als selfmade man, minder regeltjes, het gevoel van vrijheid, de ruimte van het land en het aantrekkelijke klimaat gaven daarbij de doorslag”.
     “Gemiddeld binnen vijf jaar bereikten ze dezelfde sociaal-economische status als Amerikanen in vergelijkbare situaties. Dat hield in een goede werkkring, bezit van een eigen huis, een uitgebreid netwerk van vrienden, kennissen en zakelijke contacten, deelname in kerkelijk en verenigingsleven.”

     Hr. Keller, ik ken dit artikel, maar bedankt voor het aan mij te sturen/herinneren.
     Ik heb 3 regeltjes er uit gehaald en daarmee wil ik aantonen, dat wij hier ons eigen gang konden gaan en dat was beslist niet het geval in Nederland. Integendeel daar werden we monddood gemaakt. En in wezen is het in Nederland door hun wetten nog steeds zo. Ik hoef alleen maar het verschil van het huizen bezit hier in California en het huizen bezit in Nederland met elkaar te vergelijken. Daarover alleen kan ik al een artikel schrijven.

    • eppeson marawasin zegt:

     @Bapak Bo Keller zegt: 25 maart 2015 om 22:25@

     — Dank voor de link meneer Keller.

     [CITAAT]
     De eerste generatie ziet zich als de ‘laatste der Mohikanen’ en ziet dat bevestigd in de ontwikkeling van hun kinderen, kleinkinderen en alweer achterkleinkinderen. B.R. Rijkschroeff wijst hier op de geslaagde assimilatie (samensmelting) van de Indische bevolkingsgroep in de Amerikaanse.
     [EINDE citaat]

     –Eigenlijk wel logisch en vanzelfsprekend, dat ‘veramerikaniseren’. De echte Indo’s als cultuurdragers zitten straks alleen nog in Nederland. De Amerindo’s vieren dan gewoon het Ierse Saint Patrick’s Day, want groen blijft immers de kleur van het avontuur. Alleen de Indo’s in Nederland weten straks nog bij het avonduur wat terang bulan betekent. Hoe vertaal je dat in het Engels trouwens?

     e.m.

    • RGeenen zegt:

     St Patrick Day? Are you kidding! Wat een onzin. Over discutabele kennis gesproken.
     In Engeland hebben ze moppen over de Ieren, net als de Nederlanders over de Belgen.

    • Boeroeng zegt:

     Ron… monddood ?
     Dat viel best wel mee. Vrijheid van meningsuiting hier.
     Maar niet op je werk . Net als in Amerika.
     Qua levensstandaard doen Indische mensen het in Nederland niet slechter dan in Amerika, lijkt me zo.

    • RGeenen zegt:

     Ja monddood en ik kan er artikelen over schrijven, maar zal je 3 voorbeelden geven.

     In de jaren tweede helft 70 hadden de werkenden een premie aow van 8% te betalen. Maar de 8% werd berekend over het inkomen van een gezin. Ik betaalde reeds het max. dat ongeveer 56oo gulden was, waardoor ik de premie die mijn vrouw had betaald, ongeveer 3400 gulden altijd van de belastingen terug kreeg. Toen kwam er een socialistische regering en veranderde de wet, waardoor wij niets meer van dat geld zagen. In tegendeel zelf, de socialisten maakten een nieuwe wet waarbij het belasting system gebaseerd werd op een gezin van 4, mannetje, vrouwtje en 2 kinderen. Wij, die geen kinderen hadden moesten toen extra voor de kinderen van de buren betalen.

     Tweede voorbeeld: Velen die een huis rond 2008 hadden gekocht met een hypotheek en tegen de toen heersende rente (6 tot 8%) of variabel, kunnen in Nederland vandaag hun hypotheek niet re-financiering tegen de huidige lage rente van 3%? Kon dat wel, zoals hier dan waren heel wat mensen zoals mijn zusje uit de shit gehaald.

     Ten derde: Ik kocht in Zoetermeer in 1977 een huis in de vrije sector en een gedeelte van de prijs die ik er voor betaalde was een subsidiëring van de huur woning om die prijzen laag te houden.

     Als hier niet werk of korter dan 10 jaar krijg je geen Soc. Sec.(aow)
     Hier kan je wanneer het gunstig voor je uitvalt altijd je property voorzien van een nieuwe hypotheek. Zelf als je 70 jaar ben kan je hier nog een hypotheek krijgen voor 30 jaar fix.
     En het subsidiëren van huizen bestaat hier niet.

    • eppeson marawasin zegt:

     [Quote]
     Saint Patrick’s Day, is widely recognized and celebrated throughout the United States. It is primarily celebrated as a recognition of Irish and Irish American culture; celebrations include prominent displays of the color green, eating and drinking, religious observances, and numerous parades. The holiday has been celebrated on the North American continent since the late 18th century.
     [Unquote]

     e.m.

    • RGeenen zegt:

     Lees mijn antwoord aan Boeroeng en alles wat u leest hoeft niet altijd waar te zijn. Alleen Amerikanen met Iers bloed en dat zijn er nogal veel, kleden zich in het groen.
     En Indo’s zijn gelukkig geen kudde dieren

    • Arthur Olive zegt:

     Heer Geenen, wat belastingdienst in Holland betreft gedurende de jaren 50.
     Het was toen de wet dat iemand van de belasting niet geweigerd kon worden je huis te laten onderzoeken in geval je luxieuze dingen had zoals een ijskast b.v.b. Daar moest je dan elk jaar extra belasting voor betalen.
     Hier in Amerika kan zelfs de politie je huis niet binnen komen zonder een court order search warrant.

    • RGeenen zegt:

     Heer Olive: Bedankt voor ook die informatie.
     Ik heb intussen enkele andere voorbeelden wat Nederland betreft, maar de 3 die ik aangaf aan Boeroeng waren mijn eigen ervaringen en zo kan ik er wel nog een paar noemen. Die ervaringen hebben mij toen doen besluiten ergens heen te gaan, waar een beter leefklimaat was voor mijn vrouw en mij. Ik heb haar beloofd een plaats te vinden waar zij niet meer in armoede als wees hoefde te leven. Ik heb geen bezwaar om belasting te betalen, maar naar redelijkheid.

    • RGeenen zegt:

     Interessant artikel en ik denk dat de meeste Indo’s, gebaseerd op uw artikel trots mogen zijn met wat ze hebben bereikt. Gemiddeld zitten de meesten boven het landelijke gemiddelde.
     Toch een paar opmerkingen.
     Ten eerste: Praten over Amerika is praten over een land dat groter is dan Europese landen in the common market. California alleen is van noord naar zuid groter dan west europa.

     Emigranten: Er zijn enorme verschillen tussen de midden en zuid amerikanen enerzijds en de o.a. Chinese en middel East mensen. Elke stad in California wordt beoordeeld naar de kwaliteit van het onderwijs. Hoe hoger de kwaliteit van de scholen inclusief het resultaat van de geslaagden, hoe meer mensen daar willen wonen en dus hoe hoger de prijs van de huizen.
     Wij zitten in de San Gabriel Valley, ten zuid/oosten van LA. De beste scholen vindt men hier in San Marino (huis is ongeveer $1000 per sq ft), Arcadia is iets lager (ongeveer 700 tot 800 dollar per sq ft). In de plaats waar ik woon Glendora (ongeveer $350 tot $430 per sq ft) en de laagsten gaan voor ongeveer $200 per sq ft.
     Vooral de Aziaten en de Middle East mensen willen het beste onderwijs en kopen meestal alleen huizen in plaatsen met het beste onderwijs. Zo zijn de plaatsen San Marino en Arcadia voor meer dan de helft door deze emigranten bewoond.
     De meeste Zuid amerikanen en Mexicanen zijn daar niet zo erg in geïnteresseerd en leven meer bij de dag.
     Ik ken als makelaar vele Aziatische families. Meestal werken pa en ma in eigen bedrijven of hebben hoog opgeleide beroepen. De kinderen thuis worden door de groot ouders opgevoed en die letten erg op hun huiswerk en school resultaten. Grootouders hebben er voor gezorgd dat hun kinderen door hun opleiding veel geld kunnen verdienen. Dit wordt door verteld aan de kleinkinderen, want als zij groot zijn en kinderen hebben, moeten zij voor hun ouders ook goed kunnen zorgen. Het is dus een familie cirkel. Ook is het goed te merken zowel bij de Chinezen, Zuid Koreanen en middle East Mensen en ook India en Pakistanen voorkeur hechten om zelfstandig te zijn boven voor Amerikanen te werken.
     Ik heb wel de volgende uitdrukking gehoord. Als op een dag alle emigranten doktoren van en wetenschappers van Aziatische en Middle East afkomst allemaal het land zouden verlaten, dan was Amerika bankroet

     Om terug te komen op uw artikel. Ik zat hier in 1981 na 6 maanden al op een avond school en had mijn makelaars diploma een jaar later, terwijl ik overdag als Design Engineer 8 tot 10 uren werkte. Dat heeft mij geen windeieren gelegd. Gisteren kreeg ik een email van een makelaar, want ze wilde me huren als fotograaf om foto’s te maken van een mansion, een ruim 8000 sqft (ruim 900 m2) huis op een groot stuk land van meer dan een acre.
     Een ieder krijgt zijn kans, maar je moet het wel grijpen en waarmaken. Ik heb dan ook geen medelijden met die mensen die liever niets willen doen en schulden willen maken omdat ze ieder 2 jaar een nieuwe auto moeten hebben, nieuwe TV’s (3, 4 and soms 5) in huis moeten hebben en ook iedere dag buiten gaan eten.

 7. van den Broek zegt:

  Mijn land is waar ik zou willen zijn ,
  Mijn land is waar mijn hart is, niet voor geld maar altijd voor liefde.
  Ik ga ervan uit dat ik daar al ben.

  • bokeller zegt:

   Arthur Olive zegt:
   26 maart 2015 om 04:58
   .#…. in Holland betreft gedurende de jaren 50….#

   Pak Arthur,in die jaren vochten Nederlanders z,a.z. in
   nu nog ellendig land zijnde .in Bittere kou en
   ontberingen in de Koreanse heuvels met het beroemde
   Amerikaanse 2e Divisie.
   Ook daar onze indo soldaten tegengekomen in Amerikaanse
   dienst (geen beroeps) die ons over Amerika vertelden,nog
   sterker als tijdens een hoge Amerikaans bezoek aan het front,
   je uit je loopgraaf kroop ,dan je zelf met ddt ontsmette en
   daarbij je slaapzak binnenstebuiten keerde en droogde
   kreeg je Extra R®R dagen,die je op hun kosten in Tokyo
   kon doorbrengen.
   Twee van ons zijn van daaruit door geïmmigreerd naar
   Amerika ( na al dat lekkers)
   siBo

 8. Arthur Olive zegt:

  I am a pilgrim, a voyager.
  I’m just passing through.

 9. RGeenen zegt:

  Bo Keller: Zo zag ik Sawah luto na precies 60 jaren terug
  siBo

  Nogmaals mijn vraag is: wat wil je daarmee zeggen? Gewoon een vraag.

 10. Surya Atmadja zegt:

  Ibukota (diijo juo ibukoto) adolah kota utamo di sabuah nagara atau daerah, buliah jadi kota iko alun tantu nan paliang gadang. Di kota iko biasonyo tadapek kantua-kantua pamarintahan pusek atau daerah jo sabuah dewan pawakilan rakyat nan acok disabuik parlemen .

  Vroeger behoorde Bukit Tinggi en Padang(Stad) tot de Sumatraanse Westkust.
  Werd verdeeld in twee residenties Residentie Padangsche Benedenlanden dan Residentie Padangsche Bovenlanden.
  De andere gebieden zoals o.a Atjeh , Tapanuli werden aparte residenties.
  Padang was en is de hoofdstad ( Hoofdcomptoir ).
  Bron Wiki Indonesia.

  • bokeller zegt:

   Pak Eppeson,
   Hoe kan er nu teleurstelling zijn als je weer thuiskomt.
   Kampuang nan jauh di mato
   Den takana jo kawan² lamo
   siBo

  • RGeenen zegt:

   Vroeger behoorde Bukit Tinggi en Padang(Stad) tot de Sumatraanse Westkust.
   Werd verdeeld in twee residenties Residentie Padangsche Benedenlanden dan Residentie Padangsche Bovenlanden.
   De andere gebieden zoals o.a Atjeh , Tapanuli werden aparte residenties.
   Padang was en is de hoofdstad ( Hoofdcomptoir ).

   Ik dacht dat dat altijd al bekend is. In ieder geval zeker zeker in mijn familie en zeker ook bij de indo’s van Sumatra. Mijn moeder sprak altijd van boven en beneden landen. Vermoedelijk is alles pas verandert na 1949.

 11. van den Broek zegt:

  @ dhr Geenen….:Een persoon die NIETS uit het oude Indie heeft meegemaakt en van uit Suriname of Nederland een proefschrift is voor mij kwats. Hij kan schrijven wat hij wil, maar hij kan nooit weten wat ik VOEL. En voor mij Klopt zijn verhaal ook niet.

  dhr Geenen haalt het Olifantenparadigma weer van stal. …Alleen Olifanten kunnen Olifanten bestuderen. ….
  Ik kreeg vroeger vaak de kritiek dat ik het Oude Indie niet had meegemaakt, dus geen kritiek mocht uiten, datzelfde gevoel heb ik nu ook. En dan komt bij dhr Geenen weer de mythe van het Indische Gevoel naar voren. Dat argument gebruikt de derde generatie ook…Indisch is een Gevoel. Lekkere communicatie op het gevoel af. Daarom kan deze generatie zo slecht communiceren maar dat geldt niet alleen voor hen.

  Ik heb het desbetreffende proefschrift “Tussen Onderdanen, Rijksgenoten en Nederlanders” wat doorgebladerd . Toch heeft een buitenstaander wel een verfrissend kijk op onze dingen.

  • RGeenen zegt:

   “De beste stuurlui staan vaak aan de kant” En u kan beslist niet oordelen wat ik voel!
   Tegen een 8 jarige kan u dat zeggen, maar niet tegen een 78 jarige.

 12. van den Broek zegt:

  @dhr Geenen……De schrijver schrijft wat hij weet en verhaalt niets over Uw gevoelens. Zijn geschrijf als quatsch bestempelen vind ik in deze context lichtvaardig en misplaatst.

  Dat Indischen een beroep doen op “Indisch als gevoel” vind ik discutabel, het valt dan niet te omschrijven, niet te communiceren. Het is dan zo persoonlijk geworden dat het niet onder woorden te brengen is, dus waarover praat men dan. Ik oordeel niet over Uw gevoelens, ik zeg alleen dat het niet communiceerbaar is. Dat u dat zo opvat vind ik wel jammer en betreur het. Ikzelf ben van 1953.

  • Ron Geenen zegt:

   En al het geOH zonder ervaring is niet discutabel.
   Wanneer u de 70 passeert, waarbij de grote hersenen gaan krimpen en vervolgens de oude herinneringen naar boven komen, is het voor u te hopen, dat u in de jongere jaren geen slechte ervaringen heb gehad. Vele oudjes die de oorlogsjaren aan de lijve hebben meegemaakt en ook het slechte gedrag van de toenmalige Nederlandse regering hebben meegemaakt hebben er vandaag aan de dag goed last van. En dat bedoel ik met het gevoel.
   Een ding is zeker, u komt ook aan de beurt.

   • Jan A. Somers zegt:

    “Vele oudjes die de oorlogsjaren aan de lijve hebben meegemaakt en ook het slechte gedrag van de toenmalige Nederlandse regering hebben meegemaakt hebben er vandaag aan de dag goed last van.” Ik word dit jaar met een kroonjaar 85. Hoe lang moet ik nog wachten op PTSS?

    • RGeenen zegt:

     http://www.psychotherapythatworks.org/%22psychotherapy_that_works%22/PTSS_PTSD.html
     Helaas hebben mijn vrouw (een beetje) en mijn pleegzusje (heel veel), zijnde allebei wees geworden op ongeveer 2 jarige leeftijd, er last van. Mijn vrouw is 70 en mijn pleegzusje 76.
     In 2013 heb ik voor mijn pleegzusje de wuv aangevraagd, ook omdat ze met een hele kleine uitkering moest rondkomen omdat haar man een rokkenjager bleek te zijn. Zij werd ruim 3 uren door een psychiater aan de tand gevoeld en heeft gedurende die sessie zeker 2 uren gehuild. Ze kan er niet tegen wanneer ze mensen hoort gillen en schreeuwen tegen elkaar. In haar slaap ziet ze vaak visioenen van vrouwen met kinderen langzaam allemaal in een richting lopen. Toch was ze in de 3 1/2 jaar in Japanse camp in Padang en Bangkinang slechts een jong meisje geboren in 1938. Ik denk dan ook dat er niet over die situaties valt te spotten. En zij krijgt van de wuv ongeveer het maximum uitgekeerd. Ter vermelding, zij is nog steeds Nederlandse met een groene kaart.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Ik denk dan ook dat er niet over die situaties valt te spotten.” Dat mag nooit en te nimmer. Mensen met dit soort problemen moeten net zoveel hormat krijgen als onze doden. Maar er zijn ook heel veel mensen die er geen problemen mee hebben. In mijn werk heb ik veel onderzoek gedaan naar de staat van de resten in graven vanaf 10 jaar grafrust. En met crematoriumas. Het bleven voor mij altijd mensen, hoe onmenselijk ze er ook uit zagen. Van de crematoriumas mochten we van het OM niet weten van wie dat was. Op het potje had een analist geschreven: meneer Jansen. Voor grafrust korter dan 10 jaar gebruikten wij varkenslijken. Volgens forensische onderzoekers zijn dat net mensen. Worden ook voor schietproeven gebruikt.

 13. RGeenen zegt:

  Over St Patrick gesproken. Toen wij, 150 design/engineers in 1981 in California aankwamen en gingen werken voor CF Braun in Alhambra, maakten we voor het eerst die Ierse dag mee. Wij dat waren 134 Engelsen en 36 Nederlanders. Geen van de 150 Europeanen vierde dat en waren zelf verbaasd dat er Amerikanen in het groen opgedoft naar het werk kwamen. Want ergens in hun voorouders was er Iers bloed.
  Ik ken heel wat Indo’s en heb er nog geen een als en groene aap zijn rond lopen. Een Indo is eerst een Indo en pas daarna een Amerikaan. Mijn vrouw haar Chinese vriendin denkt er net zo over en wijlend mijn broer zijn Mexicaanse vrouw heb ik ook nog nooit in dat groen zien kleden.
  Als Ierse Amerikanen en hun nazaten dat doen en een parade houden, fine.

 14. RGeenen zegt:

  Hr. Olive,
  Na al het bovenstaande geschrijf, denk ik dat vele Indo’s hier in de States meer van Nederland en Europa afweten dan de Nederlanders over Amerika. Maar zij die op Indisch4Ever hebben nu heel wat kennis er bij gekregen. Het blijkt maar weer eens weer dat artikelen, die een gemiddelde weergeven van alle staten niet op kunnen wegen tegen de dagelijkse ervaringen. Immers California is alleen al totaal anders dan de meeste andere staten, zowel politiek als levensstijl.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.