augustus 1945 Hiroshima en Nagasaki

De atoombomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki zijn twee luchtaanvallen met atoombommen die in 1945 door de Amerikaanse luchtmacht zijn uitgevoerd. Op 6 augustus werd de Japanse havenstad Hiroshima gebombardeerd en op 9 augustus de stad Nagasaki. Kort daarna capituleerde het Japans Keizerrijk onvoorwaardelijk.
Wikipedia

Advertenties
Geplaatst in diversen | 56 reacties

20 okt vrouwen in het verzet, Sophiahof

Geplaatst in agenda - evenementen | 1 reactie

Indonesiër loopt 700 kilometer achteruit 

Een Indonesiër loopt honderden kilometers achteruit om aandacht te vragen voor de ontbossing in zijn land. De 43-jarige Medi Bastoni gebruikt een spiegel op zijn rugzak om obstakels te vermijden.  Telegraaf.nl

Geplaatst in diversen | 4 reacties

Moesson augustus

Zie wat pagina’s
of
bezoek de site

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

Jakarta zonder stroom

Op het Indonesische eiland Java zijn miljoenen inwoners zondag getroffen door een grote stroompanne. De oorzaak is een black-out bij twee energiecentrales van de openbare exploitant In Jakarta, waar 30 miljoen mensen wonen, hebben zowat alle gebouwen geen elektriciteit. Ook het nieuwe netwerk voor de hogesnelheidstrein van Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) is tijdelijk onderbroken. Duizenden passagiers van treinen zijn geëvacueerd toen de storing optrad.   De Standaard

Men verwacht binnen enkele uren de stroom hersteld te hebben .
Een Nederlandse vrouw mailde naar huis dat ze vastzitten in een mall. Mensen zijn aan het hamsteren

Geplaatst in diversen | 27 reacties

11-14 aug Pasar Malam Dordrecht 2019


Pasar Malam Istimewa Dordrecht , impressies van 2017

Programma te lezen op Istimewa Events

Geplaatst in agenda - evenementen | Een reactie plaatsen

De stille opmars naar apartheid

Eduard Steinmetz schrijft en publiceert over verzwegen familieverleden te Indië, maar ook over verzwegen nationaal koloniaal verleden.

De stille opmars naar apartheid en arrogant bestuur Nederlands-Indië 1920-1940 haalde geest Indonesisch nationalisme uit de fles.

De  Indische opvoeding van de latere Gouverneur Generaal  Huib van Mook in de eerste twee decennia van de 20e eeuw , de tijd van tempo doeloe,  ademde een impliciete ereplicht van ethische politiek en een verlangen naar een ‘vrij en gelukkig Indonesië’ ( van Mook’s  levensmotto), voor allen die er geboren en getogen waren.  Op school waren destijds weliswaar de meeste leerlingen van Europese komaf, maar er waren ook Chinese, Javaanse en Indische leerlingen. Van raciale animositeit was – toen nog – geen sprake. De stilzwijgende kentering lijkt hem in de periode 1919-1929 te zitten. Pas dan merkt de destijds zo’n 35 jaar oude Huib van Mook, na een lang studieverlofterug in Indië,   dat het contact tussen bestuur en bevolking was veranderd. De verhouding tussen bestuursambtenaren en ‘vooraanstaande personen van de inheemsche wereld’ was ‘minder vertrouwelijk’ geworden.  Frappant is dat ook Soekarno later op deze toenemende tweedeling  wijst. En ook in het verhaal Oeroeg van Hella Haase is de kern van het verhaal de tweespalt tussen de voormalige twee boezemvrienden, de Hollandse ‘Johan’ en de Indonesiër Oeroeg, die in hun 20-er jaren te zeer in verschillende kampen terecht komen om nog vrienden te (kunnen) zijn.

Van Mook wilde daadwerkelijk dat Nederland zijn emancipatoire taak zou volbrengen en dat impliceerde een zelfstandige Indonesische staat, op basis van gelijkwaardigheid in een soort gemenebest met Nederland en Nieuw Guinea alsook de West en Suriname .

Daartoe had hij met een aantal geestverwanten een Vereniging tot Bevordering van de Maatschappelijke en Staatkundige Ontwikkeling van Nederlands Indië met een orgaan ‘De Stuw’ opgericht,  welk orgaan er een voor die tijd vooruitstrevende visie op de koloniale samenleving op na hield. Zij was met haar 270 leden de enige en slechts bescheiden tegenhanger van de reactionaire Vaderlandse Club, die maar liefst 6000 leden had en een orgaan met een oplage van maar liefst 10.000 exemplaren; in een omgeving van maximaal 250.000 Europeanen aanzienlijk .
De Vaderlandse Club was opgericht aan de ‘bittertafel’ van de Simpangsociëteit te Soerabaja, was in feite een ondernemers- en werkgeversclub en stond voor krachtige Nederlandse gezagshandhaving en was tegen de ethische politiek en ook tegen het beleid van Gouverneur Generaal De Graeff, voor de conservatieve lijn van GG de Jonge en later GG van Starkenborg

Van Mook vroeg zich af wat de zin was van het ‘uitbundig geopenbaarde verlangen ‘ tot krachtige gezagshandhaving terwijl er al uitermate krachtig werd opgetreden. Zo krachtig dat het beleid elke kritiek van het ‘reactionaire kamp’ kon doorstaan. De aanstichters van opstanden zaten immers langdurig opgeborgen in Boven–Digoel en Soekarno zat achter slot en grendel in Bandoeng. Vervolgens legt van Mook  de vinger op de pijnplek, namelijk wat de werkelijke bedoeling van de Vaderlandsche Club was, te weten:

‘ We zijn hier en we zullen hier blijven heerschen; op ons belang zal het bewind blijven ingesteld, wat er van jullie ( lees: de Stuw cs) ook groeit. Het verlangen naar een onafhankelijk volksbestaan komt Indië niet toe. …..; wij die haastig zullen ‘repatriëren’ zodra we ‘binnen’ zijn; die ónze kinderen de Hollandsche opvoeding ( lees: superieur onderwijs & etiquette van de heersende klasse) niet zullen onthouden; die van het millioenenvolk van deze eilanden ons steeds meer verwijderd voelen, ons zelfs vijandig tegenover zijn opleving, zijn ontwikkeling stellen, wij met ónze verlangens en herinneringen in Nederland … , wij zullen krachtig ( lees: met geweld) de overheersing handhaven zolang wij kunnen; wij zullen trachten zolang mogelijk te voorkomen dat in dit land een eigen bewind met een eigen belangenwaardering groeit’.

Scherper had vermoedelijk geen der leden van de Vaderlandse Club het kunnen, maar ook willen verwoorden. Want door deze verwoording werd de Vaderlandse Club als het ware ontmaskerd als de grote club van kolonialen en reactionairen,  die zij in feite  was. Met vaderlandlievendheid had het weinig te maken. Met economisch eigen belang des te meer.

Zelfs het woord Indonesiër,  aanduiding voor zo’n 65 a 70 miljoen  inlanders , werd door de Vaderlandse Club al als verraad gezien.  De oppermachtige Vaderlandse Club  beschuldigde de kleine oppositiegroep ‘de Stuw’ van ondermijning van het Nederlandse gezag en eisten zelfs verbanning van het woord Indonesiër als een uitvinding van revolutionairen en extremisten. Waarop van Mook zich afvroeg of aldus sprake was van het begin van een samenwerking met de fascisten. De NSB bejubelde immers de ondemocratische gezagsuitoefening – in feite dictatuur- van de Gouverneur Generaal.

En nadat de nog mild verwoorde oproep tot zelfbestuur in de petitie Soetardjo ( 1938) vanuit de Volksraad  hooghartig door Den Haag was afgewezen, gooide van Starkenborg nog wat meer olie op het vuur.  Wat  hem betreft zou  het nóg wel eens 350 jaar kunnen duren vóór Indië rijp zou zijn voor zelfbestuur. En dan verweet deze reactionaire Vaderlandse Club  de Stuw nota bene hooghartigheid.   Over de pot en de ketel gesproken……   Het zou binnen 5 jaar  als een boemerang op hen terugslaan. Binnen 10 jaar werden zij de archipel uitgewerkt.

Geplaatst in Gast Pikirans | 22 reacties

De Indische Zomer – Nationale Herdenking 15 Augustus 1945

De nationale herdenking 15 augustus presenteert ‘De Indische Zomer’, een culturele kalender vol activiteiten op en rond 15 augustus in Den Haag.

Bron: De Indische Zomer – Nationale Herdenking 15 Augustus 1945

Geplaatst in diversen | 39 reacties

Predikanten zeventiende eeuw tegen slavernij 

Al in de zeventiende eeuw eerder verzette Justus Heurnius, zendeling in de Oost, zich tegen de slavenhandel.Drs. Peter Sijnke pleit voor een herinneringsplaquette voor Bernardus Smijtegelt in Middelburg (RD 6-7). Dit om zijn verzet tegen de slavernij te honoreren. Terecht wordt in dit artikel Smijtegelts afkeer van de slavenhandel geprezen.
RD.nl

Geplaatst in diversen | 20 reacties

15 aug Nationale herdenking Den Haag te crowne plaza

Geplaatst in agenda - evenementen | Een reactie plaatsen

De Weduwe van Indië: Scheijbeler


Mensen die terugkeerden uit Indië vestigden zich in Den Haag. Ook veel Indische mensen die in Nederland gingen wonen  kozen voor deze stad en overleden er.  Dat is te zien aan de grafstenen.  Bijvoorbeeld aan deze foto van de begraafplaats Nieuw Eykenduynen te Den Haag.

Het is niet duidelijk wat de connectie is van deze 3 personen in dit graf . Suzanne Gertruda Scheijbeler werd geboren in 1901 te Kedoe. Haar vader was  Jan Hendrik Scheijbeler uit Boxtel die als onderluitenant naar Indië ging en later als burger kassier werd bij firma Lindeteves te Semarang. Haar moeder was Rosalie Fuchs, geboren in Ternate ( mogelijk dochter van de Duitse militair Bernhard Fuchs? )
Suzanne huwde in 1921 te Magelang met Karl Ernst Bänfer,( zie foto) een klerk en commies van diverse tram en treinmaatschappijen rond Semarang die  gingen samenwerken en bekend werden onder de naam Zustermaatschappijen. Ze hadden ook een gezamenlijk hoofdkantoor te Semarang. Hij heeft de Junyo Maru-ramp van 18 sept 1944 niet overleefd.  Karl  was zoon van  een indo-europese moeder van de Wielle en de Duitser Hermann Bänfer die manager was van de Javasche Bosschen Exploitatie Maatschappij. Oprichter en grootaandeelhouder was Pieter Buwalda,  grootvader van Ellen Vogel.
Een kleindochter van Hermann was Vera Beatrice Bänfer die in 1939 de eerste vrouwelijke aandelenhandelaarster op de beurs te Soerabaja werd.

In dit graf rust Victoire Pelle Ghondo Mas Tut (1907-1992) Gehuwd met Mariyati . Verdere gegevens zijn niet bekend.
In 2003 werd bijgezet Theodorus Wilhelmus Melger, geboren in 1922.
Theo was eind 1944 in een jappenkamp te Singapore.
Mogelijk is de Javaanse vrouw Manoo de stammoeder van de familie Melger.
Daar zij kinderen had te Soerabaja ca 1780 met voc-tamboer Johannes Melger ( Melgert, Melchers),    Johannes werd genoteerd als komend van Pasoeroean.

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

Tsunamigevaar na zware aardbeving Indonesië, mensen moeten kust verlaten

Indonesië is opgeschrikt door een zware aardbeving met een kracht van 6.8 op de schaal van Richter. Uit angst voor een tsunami roepen de autoriteiten iedereen op om ‘direct te evacueren naar hoger gelegen gebieden’.   RTL Nieuws

Nog meer actueel nieuws:
NRC: De slechte luchtkwaliteit in Jakarta leidt tot gezondheidsproblemen. Met een rechtszaak willen burgers de overheid tot maatregelen dwingen.

IndonesieNU: Na een zoektocht van ongeveer 7 uur hebben reddingsteams twee Belgische toeristen teruggevonden die verdwaald raakten tijdens de afdaling van de vulkaan Batur op het Indonesische eiland Bali.

Volkskrant:
In de achttien jaar dat hij er correspondent was, zag Michel Maas de sfeer in Indonesië drastisch veranderen. Dat laat hij zien aan de hand van zijn mooie en minder mooie herinneringen aan Atjeh.

Geplaatst in Indonesia actueel | 4 reacties

Sla eens een ouwe krant open

Afbeelding | Geplaatst op door | 56 reacties

De stralingen van Nagasaki en Hiroshima


.

Geplaatst in diversen | 8 reacties

Moeder van Wibi Soerjadi overleden

Geplaatst in diversen | 1 reactie

Kloppenburg_Versteegh

indischhistorisch:
We publiceren nu een biografisch artikel over mevrouw J.M.C. Kloppenburg-Versteegh (1862-1948). In Nijmegen is in 2016 een straat in de nieuwe buurt Batavia vernoemd. Mevrouw Kloppenburg heeft met grote gedrevenheid en onvermoeibaarheid zich ingespannen de kennis over geneeskrachtige tropische planten en kruiden te documenteren en te verspreiden.

Geplaatst in diversen | 1 reactie

14 aug De Vergeten Krijgers

Geplaatst in agenda - evenementen | 4 reacties

12 sept herdenking te Nagasaki

Hierbij ontvangt u een persbericht van de Stichting Dialoog Nederland-Japan- Indonesië (Dialoog NJI) om geïnteresseerden te vinden, die overwegen de ceremonie op 12 september 2020 in Nagasaki – Japan bij te wonen en/of deel te nemen aan (één van) de excursies. Lees verder

Geplaatst in agenda - evenementen | Een reactie plaatsen

Updates imexbo.nl

http://www.imexbo.nl/r-a-waleson.html   over Waleson
http://www.imexbo.nl/fam-naam-wijnhamer-1.html
deel 2 vervolg van dat Tegal kerkhof.
http://www.imexbo.nl/fam-naam-wijnhamer-2.html deel 3
http://www.imexbo.nl/volkert-s-ohmstede.html  over Ohmstede
http://www.imexbo.nl/von-klitzing-alb1083.html  Von Klitzing Kaiser – Rundberg. Laatste gerelateerd aan Burgemeestre.

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

Giant sea wall ‘must be built quickly’ to stop Indonesian capital sinking

The giant sea wall project in Jakarta was initially intended to resemble the mythical bird of Garuda.It is currently entering the second phase of development, involving a 2,000-hectare reclamation project in Jakarta Bay. A 20 km outer sea dike will also function as a toll road  Indonesia Expat

A giant sea wall around the sinking capital of Indonesia must be built quickly to prevent swathes of the city being submerged, the country’s president warned on Friday. The Independent

De nieuwe hoofdstad van Indonesië zal op het eiland Borneo liggen. Dat heeft de regering van het land maandag besloten.Volgens het Indonesische staatspersbureau Antara heeft de regering van president Joko Widodo nog geen stad gekozen, maar is wel besloten dat de nieuwe hoofdstad in Kalimantan zal liggen, het Indonesische deel van Borneo.Rudy S. Prawiradinata, de staatssecretaris voor Ontwikkelingsplanning, bevestigde het nieuws namens de regering. Hij stelde dat zijn departement zorg zal dragen voor alle voorzieningen met betrekking tot de overdracht van de hoofdstad.  nu.nl

Geplaatst in Indonesia actueel | Een reactie plaatsen

Residentie Buitenzorg voldoet aan eerste deel aanwijzing

Residentie Buitenzorg voldoet aan het eerste onderdeel van een eerder opgelegde aanwijzing. Dit deel van de aanwijzing had als doel om de tekortkomingen in de medicatieveiligheid op te lossen. Er zijn nog andere tekortkomingen, dat deel van de aanwijzing is nog niet beëindigd.   MedicalFacts.nl.
Zie ook deze brief met constatering van voldoende medicatieve veiligheid

Geplaatst in diversen | 1 reactie

 Molukse tattoo’s

De komst van de Portugezen op de Molukse eilanden in 1511 zien Rondeltap en Lawalata als het begin van de kolonisatie. “Onze verwoesting, want sindsdien werden er geen gezichtstatoeages meer gezet”, vertelt Rondeltap. Dat werd door de Portugezen expliciet verboden: “Oude aspecten die toen bij de cultuur hoorden, moesten verdwijnen. Het was kleren aan en tattoos af.”    OneWorld

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

Toen…Vroeger…

Toen…Vroeger…Herinneringen aan Nederlands-Indië
verhaal van Anneke van Loggem-Kouwenhoven. Zij haalt herinneringen op aan haar jeugd in toenmalig Nederlands-Indië, haar verblijven in jappenkampen aldaar, en aan de jaren daarna tot aan haarterugkeer in 1948 in een Nederland dat haar vrijwel onbekend is. Anneke put daarbij uit haar geheime kampdagboek dat ze pas aan het eind van haar leven voor het eerst in durft te zien. geschiedenis-winkel.nl

Geplaatst in Boeken | Een reactie plaatsen

Indonesia actueel

Baiq Nuril, a woman who was sentenced to six months in prison for defamation for recording her boss’ sexual harassment on tape, is set to see her highly-criticized conviction nullified after the amnesty granted to her by President Joko Widodo was approved by parliament yesterday and should be finalized today.  Coconuts Jakarta

Indonesië ligt rond de evenaar, en nagenoeg hele land heeft een tropisch klimaat met temperaturen overdag het hele jaar rond of net boven de 30°C. Er zijn twee seizoenen, de regentijd en de droge tijd, maar die zijn niet in het hele land op hetzelfde moment.   In de Archipel

Adolf Heuken who was born in Germany, July 17, 1929, was an Indonesian citizen. He was renowned as an author of books regarding the history of Jakarta. His books included Tempat-Tempat Bersejarah di Jakarta, Gereja-gereja Bersejarah di Jakarta, and Sejarah Jakarta dalam Lukisan dan Foto.  Tempo.co

Het door de stichting Child Support Indonesia gesteunde ziekenhuis op het eiland Batam in Indonesie heeft een bijzondere oorkonde gekregen van het agentschap voor kernenergie en straling in Jakarta.   Ede Stad

Geplaatst in Indonesia actueel | Een reactie plaatsen

Andy Tielman

Het concert van Andy Tielman in 2004


Geplaatst in diversen | 4 reacties

Selecta: ‘Open voor alle landaarden’

Op 21 augustus 1933 meldde het Soerabaijasch Handelsblad de komst van een nieuw zwembad te Poenten, in de buurt van Batoe:“Bevordering zwemsport. De omstandigheid, dat ter hoofdplaats Malang en in de omstreken reeds een tiental gelegenheden gevonden worden, waar men de zwemsport kan beoefenen, was den ondernemende heer De Ruijter de Wildt te Poenten geen beletsel, op zijn landgoed Selecta, ideaal gelegen op de Ardjoenohelling, een zweminrichting te projecteren; het bouwen hiervan is reeds in vollen gang.  Java Post

Geplaatst in diversen | 35 reacties

Met deze botol tjebok de 21e eeuw in

Geplaatst in diversen | 3 reacties

De Weduwe van Indië: Rader, Lespau


Mensen die terugkeerden uit Indië vestigden zich in Den Haag. Ook veel Indische mensen die in Nederland gingen wonen  kozen voor deze stad en overleden er.  Dat is te zien aan de grafstenen.  Bijvoorbeeld aan deze foto van de begraafplaats Nieuw Eykenduynen te Den Haag.

Frans Cornelius Rader, geboren 1898 te Semarang overleed in 1967.
Circa 1929 huwde hij met Irene Benzonie, ook een Indisch meisje.
Hij werkte  tussen 1924 en 1942 bij  Lindeteves te Semarang.  Een handelshuis van machines, motoren, onderdelen,  maar ook elektronica zoals Erres-radio’s .
Frans was de zoon van Jacob Cornelis Rader en Eugenie Baier, beiden uit Semarang.
Jacob was meer dan 30 jaar commies bij de Raad van Justitie te Semarang en in zijn laatste beroepsjaren commies bij het Hooggerechtshof te Weltevreden.
Eugenie en Jacob hadden 10 kinderen, waarvan 8 zonen.
Stamouders Rader, gehuwd in 1821, waren Johanna Mentges en Johan Rader, opziener der bosschen te Semarang.

In het graf ligt ook Hendrik  Cornelius Rader, zoon van Frans .
Er was een dochter Y.C. Rader die huwde met Frederik Karel Jan Lespau.
Zij liet haar man Frederik bijzetten in dit graf in 1992.
Hij was in Nederland ambtenaar  van het Ministerie van Defensie te Den Haag en werd onderscheiden in de Orde van Oranje Nassau
Zoon van Otchio Kitano en de politieman Willem Frederik Karel Lespau.
Willems vader was stamvader Christiaan Willems Lespau uit Den Haag, die na overlijden van Willems moeder Berber Giliams  in het kraambed terug naar Nederland ging augustus 1894. Kennelijk samen met Willem.
Christiaan was een aantal jaren te Indië klerk ter Algemeene Secretarie en werd in 1889 koopman.  Samen met zijn tweede echtgenote Giliams hadden ze ” het kleine kleedingmagazijn

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

Verfbedrijf spuit uitgedroogde planten weer groen

Fabian de la Croix (37) was bij een klant om een huis te witten met zijn verfspuit. De planten moesten daarbij natuurlijk niet geraakt worden. Daarom werd een doek over de buxussen gelegd. “Maar door de enorme droogte en felle zon waren de planten daarna helemaal verdord. Toen ben ik net zo lang gaan zoeken tot ik iets gevonden had waardoor de plant er weer netjes uit zou zien.”    RTLZ


Zie Fabian de la Croix 2,5 minuut aan tafel bij Eva Jinek.
Begin te kijken op 10.05 minuten

Geplaatst in diversen | 3 reacties

Indonesische vulkaan Tangkuban Perahu uitgebarsten

De vulkaan Tangkuban Perahu, in Indonesië, is weer actief geworden. De uitbarsting van de 2.000 meter hoge vulkaan duurde vrijdag ongeveer vijf minuten   Het Nieuwsblad

Geplaatst in diversen | 14 reacties

Opnieuw uitzaaiingen bij Bibian Mentel

Bibian Mentel heeft slecht nieuws van de artsen gekregen.
Er zijn opnieuw uitzaaiingen in haar lichaam gevonden en ze moet
hierdoor een risicovolle operatie ondergaan.  Telegraaf.nl

Geplaatst in diversen | 1 reactie

Nederlands-Indië bij ONS 

Bij ONS staat de gehele maand augustus in het teken van het thema Nederlands-Indië. Met veel programma’s, films en documentaires over de voormalige kolonie. Op 15 augustus is het precies 74 jaar geleden dat met de capitulatie van Japan een officieel einde aan de Tweede Wereldoorlog kwam voor het Koninkrijk der Nederlanden. Voor ONS aanleiding om in de maand augustus een groot aantal programma’s over Nederlands-Indië uit te zenden. Naast veel authentiek archiefmateriaal uit de voormalige kolonie, zendt ONS ook veel documentaires en films uit. Zoals de reeks Oorlogsverhalen – Nederlands-Indië, waarin de levensverhalen van Nederlands-Indische oorlogsslachtoffers aan bod komen. Aan de hand van gesprekken met ooggetuigen en nabestaanden ontstaan indringende portretten van deze mensen. In de film Het Jaar 2602 vertellen de kinderen van weleer wat ze hebben meegemaakt tijdens hun verblijf in de Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië tussen 1942 en 1945. De documentaire De Vergeten Krijgers belicht de onbekende geschiedenis van de Indo-Afrikaanse militairen   ONS

Geplaatst in diversen | 9 reacties

Deze salade is lekker fris op een zomerse dag

De kippendijen gaan voordat ze de hete grill of barbecue raken eerst minimaal 30 minuten in de marinade. ,,Daar zit ketjap in, sambal, limoensap, een uitje of sjalotje en knoflook, peper en zout.”Voor de salade zelf heb je witte kool, ui, sperzieboontjes en taugé nodig. ,,De boontjes moet je kort blancheren en laten afkoelen.”De dressing zorgt voor een Indische twist. ,,Daarin zit kant-en-klare pindasaus uit een bakje. Daar doe je kokosmelk of gewone melk bij voor het romige. Wat sambal en een beetje limoensap. Dan krijgt de saus meer de dikte van een dressing in plaats van een saus.”   AD.nl

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

Dendeng Blado Recept

Wat je nodig hebt voor dit gerecht..
500 gram rundvlees
10 daun salam    5 rode lomboks
10 rawits (vers)     6 à 7 sjalotten
2 tenen knoflook…      2 stukjes laos ongeveer 3 centimeter
1 tomaat   1 theelepel suiker,
1 eetlepel limoensapzout naar smaak
zonnebloemolie
indischegerechten.com

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

tentoonstelling Dossier Indië Wereldmuseum Rotterdam

Van paradijselijke droombeelden tot grimmige realiteit. Acteur en fotograaf Thom Hoffman selecteerde voor het Wereldmuseum Rotterdam uit de beeldarchieven van meer dan twintig erfgoedinstellingen en collecties maar liefst 300 foto’s die in de tentoonstelling Dossier Indië te zien zijn vanaf 1 oktober 2019. Naast foto’s laten film en persoonlijke verhalen een realistisch beeld zien van de laatste honderd jaar van de koloniale periode, tussen 1840 en 1949.  De Havenloods

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

 5-daagse Pasar Malam Steenwijk

De Pasar Malam is een begrip in Steenwijk. Het gratis toegankelijke evenement dat als een 3-daagse festiviteit begon, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een 5 daagse Pasar Malam met ca. 25.000 bezoekers. Dit jaar wordt de Pasar Malam Istimewa voor het 13e jaar op rij opgebouwd op de Markt in Steenwijk.Steenwijker Courant.
Meer informatie

Geplaatst in agenda - evenementen | Een reactie plaatsen

Indonesië gaat Komodo voorlopig sluiten 

De Indonesische regering heeft aangekondigd dat zij het eiland Komodo in 2020 gaat sluiten om het te laten herstellen. Komodo National Park, een UNESCO World Heritage Site, is de thuisbasis van meer dan 5.000 Komodo hagedissen, vaak Komodo ‘draken’ genoemd   TravelPro

Geplaatst in diversen | 11 reacties

Verzwegen verleden : Hoe het Indische verleden van onze voorouders ons inhaalt en bepaalt

Eduard Steinmetz schrijft en publiceert over verzwegen familieverleden te Indië, maar ook over verzwegen nationaal koloniaal verleden.

In een uitzending van verborgen verleden ( 2016; recent herhaald) achterhaalt zwemmer Pieter van den Hoogenband het verleden van zijn grootouders in Indië. Zijn grootvader , kolonel Cornelis van den Hoogenband, was commandant op Balikpapan en voerde een opdracht van minister president Gerbrandy uit om alle gebouwen en olietanks te vernielen voordat zij in handen van de Japanners zouden vallen. Zou hij aan die opdracht ook hebben voldaan als hij geweten had dat de Japanners uit wraak hiervoor 80 krijgsgevangenen zouden laten executeren op het strand voor de ogen van verplicht toekijkende lokale bewoners?
Net als van den Hoogenband was ook ik bekend met een beperkt aantal feiten van het Indische verleden van mijn ouders en grootouders. Van moeder’s kant grootvader directeur bij de Javasche Bank en vader’s kant kolonel bij het KNIL. Vooral het overlijden van laatstgenoemde op 9 maart 1942 , de dag van de Indische capitulatie, roept nog steeds vragen op. Hij , mijn grootvader met precies dezelfde voornamen en voorletters zou volgens familieoverlevering gestorven zijn aan een niet geopereerde blinde armontsteking. Maar het NIOD beweert dat hij ‘gesneuveld ‘ is en dus ‘killed in action’.
Bij één van de door het NIOD uitgebrachte historische DVD’s figureert hij in een bijgeleverd boekje op een foto in militair ornaat bij het instrueren van kadetten in het gebruik van een geweer. ( foto beschikbaar). Hij was tevens vaste columnist over militair/strategische aangelegenheden in diverse Indische kranten. En hij voorspelde in een column in de Javaasch Nieuwsblad per augustus 1941 dat het gebrek aan luchtsteun Indië wel eens noodlottig zou kunnen worden. Hij heeft gelijk gekregen.

Anders dan bij het terugkerend ritueel van de familierijsttafel bij opa en oma van moeder’s kant en af en toe een grap in het Maleis of een toespeling kwam het in mijn jeugd niet. Er werd zelden echt over Indië gesproken. Pas tegen de tijd dat hun dood naderde heb ik het nodige bij mijn ouders kunnen achterhalen.
Mijn ouders hebben beiden als kind in het ‘Jappenkamp’ door gebracht. Mijn vader was 10 toen hij er in kwam en 14 toen hij er uit kwam. Jongens van die leeftijd werden door de Japanners als volwassen mannen behandeld. Mijn moeder was 6 toen ze het kamp in kwam en 10 toen ze er uit kwam. De precieze omstandigheden heb ik pas na mijn 50e achterhaald. Zelf behoor ik tot de babyboomgeneratie van ruim na de oorlog. Mijn ouders hebben aanvankelijk nooit beseft hoezeer ze getraumatiseerd waren. En omdat zij het niet beseften, wij als kinderen ook niet. In de gegoede kringen waartoe zij ook in Nederland behoorden deed men dat eenvoudigweg niet. Pas toen mijn moeder  rond haar 50e door een verklaring van een psychiater volledig arbeidsongeschikt werd verklaard had ik wakker kunnen worden. Ik dacht nog even dat het een opzetje met de psychiater was. Maar ik zocht het niet per se in Indië, hoewel het achteraf gezien wel vreemd was dat ze het hele huis in Wassenaar javagroen schilderde en kolonial teak meubileerde.
En de schaduwrijke tuin vol met varens had zo in Indië kunnen bestaan. In diezelfde periode, waarin ik al was afgestudeerd, begonnen de psychische problemen van mijn zes jaar jongere zus, die ook bij een psycholoog en psychiater terecht kwam.
Daaraan vooraf ging een periode van veel ruzies tussen mijn ouders, die naarmate ze ouder werden ieder hun eigen manier hadden om hun jeugdtrauma’s te verwerken. Mijn vader werd steeds meer out-going en wilde afleiding. Mijn moeder werd juist ingetogener en bleef meer op zichzelf. Zij concentreerde zich vrijwel volledig op mijn zus; alsof ze haar eigen jeugd wilde inhalen. Mijn vader leek steeds meer op een vrijgezel, die getrouwd was. Hij was in de periode dat hij bij de marine werkte een driftkop. Als hij iets emotioneel slecht kon verwerken ontstak hij in woede en zei dat ze ‘ze allemaal tegen de muur moesten zetten’. Pas later begreep ik dat hij dergelijke taferelen als jonge jongen verplicht had moeten gade slaan in het kamp en de link met emotionele onmacht me alras duidelijk was. Toen hij uit de marine ging en directeur werd van Memisa Medicus Mundi werd hij een ander, rustiger en aimabel mens.

Bij mijn moeder werd het me pas duidelijk in het verzorgingstehuis, waar een Chinees-Indische verpleeghuisarts, bekend met de kampmaterie, mij uitlegde dat zij tot de zwaarste categorie getraumatiseerde kampslachtoffers – hij had vier categorieën- behoorde: de meisjes die hadden moeten toezien hoe hun moeder voor haar ogen en het oog van het hele kamp mishandeld, vernederd en verkracht werd omdat zij niet onderdanig genoeg zou zijn.
Later hoorde ik dat bij binnenkomst in het kamp als angstige zesjarige haar pop was afgepakt. En toen legde ik al gauw het verband met de studeerkamer van mijn zusje, waar mijn moeder onder het mom van hobby hele muren vol met poppen en beertjes als betrof het een museum had uitgestald.
Het was mij allang duidelijk geworden dat mijn moeder haar gestolen jeugd via mijn zus probeerde in te halen. Tijdens haar late studietijd – ze was 29 – werd mijn zus getroffen door psychoses. Jaren later werd ze als schizofreen gediagnosticeerd. Ze werd volgens de psychiatrische biologische leer van die tijd plat gespoten. Aan een verkeerde dosering stierf ze op haar 44e aan een maag/darm vergiftiging. Ze had het uiterlijk van een 65 jarige. Haar aftakeling duurde 15 jaar, maar heeft onze levens, die van mijn ouders en mij bepaald.
Een vrouwelijke chef de clinique van psychiatrisch centrum Schakenbosch had het uiteindelijk door, maar toen had zij al 10 jaar verkeerde medicatie en behandeling achter de rug. “Het probleem ligt bij uw moeder”, liet ze me weten. Woorden schieten te kort om die periode kort te beschrijven . In mijn boek doe ik er een paar hoofdstukken over. Tien jaar later na haar overlijden begreep ik dat het om tweede of derde generatieproblematiek ging. Daar wist men aanvankelijk in de psychiatrie en psychologie (te) weinig van af. Weer later ontdekte ik aan de hand van de gevolgen van familieopstellingen van Bert Hellinger over de generaties heen hoe de verzwegen geschiedenis van onze voorouders onze levens bepaalt. Zelf ben ik bezig met een soort levenswerk. Een driedelige ‘docu’-roman over een familiegeschiedenis van een familie die vanuit Indië in de twintiger jaren na de Japanse bezetting eind veertiger gedwongen terugkeert naar Nederland en overleeft tot in de 21e eeuw. Het eerste deel van de reeks heet Javagroen. U begrijpt intussen waarom.

Andere artikelen:

Nederland sprak schande van apartheid, maar zag in de eigen kolonie die apartheid niet, stelt Eduard Steinmetz. Trouw

De Nederlandse regering houdt in de Indië-kwestie al jaren de boot af, maar laat de archieven maar opengaan. De stelling: Voor een breed onderzoek naar de geschiedenis van Nederlands-Indië is het nog niet te laat. Leeuwarder Courant

Geplaatst in Gast Pikirans | 18 reacties

11 aug Pasar Malam 2019 in Dordrecht

Dordrecht Pasar Malam 25-8-2013
Foto : Rinie Boon

In augustus is Dordrecht voor vier dagen in Indische sferen. Van zondag 11 augustus tot en met woensdag 14 augustus vindt namelijk Pasar Malam plaats. Bij het Statenplein, Sarisgang en Achterom vind je een markt, foodkraampjes én muziek. Maar wat wij vooral zo fijn vinden, is dat het er heerlijk ruikt. indebuurt Dordrecht

Geplaatst in agenda - evenementen

Simon reist wat af voor de pasar malam

Simon Dekker heeft twee tassen vol met spulletjes. Van de Beverwijkse Bazaar. De tachtigjarige Zandvoorter doet dat wel vaker, een tochtje met bus of trein maken. Dan bedenkt hij ’s ochtends een plan, pakt zijn rollator en gaat op pad.Vijftien jaar is hij nu gepensioneerd, vertelt hij. Ooit werkte Simon 45 jaar als soigneur bij het voormalige Hotel Bouwes in Zandvoort. Soigneur? ,,Ik kookte aan tafel. Exclusief eten.”Simon kwam als achtjarige jongen vanuit Indonesië naar Nederland. ,,Mijn moeder was Javaans, mijn vader was een Nederlander.  Noordhollandsdagblad

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

I am Eurasian and Singaporean – same same –

Eurasians with Portuguese roots married Eurasians with Dutch roots, and British roots, and so on. Chinese, Indians, Peranakans and Malays were also part of the fabric. So quite unlike Eurasians in other parts of Asia, Singapore Eurasians have multiple ethnic roots. Take my friend Celeste. She has a mix of Portuguese and Dutch ancestry from her mother, and another blend of Spanish, Filipino and Burmese from her father. CNA

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

Tegal kerkhof

Het oude Europese kerkhof van TEGAL en dit keer met de nadruk op een familiegraf/kelder-tombe van de familie WIJNHAMER uit Tegal en met NOG meer nadruk op een telg van deze familie genaamd:LOUIS VICTOR WIJNHAMER alias PAH WONGSO.
Een bizonder man deze Pah Wongso, zeer sociaal bewogen en zowat van alle markten thuis. Jammer, dat de historie – naar mijn mening – te weinig over hem heeft vastgelegd en daarom hierbij mijn eer en respect voor hem en tot nog toe heb ik ook geen website kunnen ontdekken, die melding maakt waar hij begraven ligt. (Behalve hier dan.) imexbo.nl

Geplaatst in diversen | 15 reacties

29 sept Indische Koempoelan, Almelo

Zondag 29 september 2019
Wij starten om 14.00 uur Wij eindigen om: 17.30 uur
Zaal is open om: 13.00 uur
De koempoelanmiddag vindt plaats in:Het wijkgebouw De Schelf Binnenhof 53
Indische Koempoelan

Geplaatst in agenda - evenementen | Een reactie plaatsen

Vergeten squadron uit vergeten oorlog

In het Museum Militaire Traditie (MMT) in Driebergen is sinds 6 juli een wisseltentoonstelling over oorlogsvlieger Guus Hagers (1914-1952). Hagers was vlieger in de Militaire Luchtvaart (ML) van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) in de periode 1941-1949. Deze ‘Luchtmacht’ heeft zich in 1942 onder andere met verouderde Glenn Martin-bommenwerpers wanhopig tegen de Japanners te weer gesteld. Tevergeefs. De Kaap-Stichtse Courant

Geplaatst in diversen | 3 reacties

Ruben Fernhout van Partysquad lanceert kledinglijn

Ruben deed inspiratie voor zijn kledinglijn op tijdens de vele reizen die hij met zijn Partysquad-kompaan Jerry Leembruggen maakte voor de shows van de danceformatie. Ruben: “Ik ontdekte dat elementen van mijn Indische afkomst, terug te vinden zijn in verschillende andere culturen  Panorama.

Geplaatst in diversen | 3 reacties

De eerste Molukse wijk viert jubileum met een droef randje 

Eenentwintig jaar was ‘oom Boetje’ toen hij en zo’n driehonderd andere Molukkers gedwongen weg moesten uit de houten barakken van het voormalige werkkamp in het Ambonezenbosje, bij het Oost-Groningse gehucht Hongerige Wolf in de Carel Coenraadpolder. Acht jaar eerder waren de Molukse Knil-militairen en hun gezinnen daar ondergebracht. Trouw.

Plaatje is van deze site.

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

Een tafel vol met schaaltjes bij Bali Baru in Roosendaal

Foto is van https://www.balibaru.nl/

Bij familierestaurant Bali Baru heb je de keus uit verschillende rijsttafels, al kunnen we geen heel grote verschillen ontdekken tussen de verschillende menu’s. We gaan voor ‘Besar’, die het beste van alle soorten lijkt te hebben. Het duurt niet heel lang voor onze tafel zich vult met schaaltjes met eten. Heel veel schaaltjes.   bndestem.nl

Geplaatst in diversen | 15 reacties

28 sept Indische Roots Expertisedag

Geplaatst in agenda - evenementen | Een reactie plaatsen

De blijvende waarde van herinneringen 

Het onderdeel Getuigen & Tijdgenoten van het project Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950, is inmiddels twee jaar onderweg. Voor Eveline Buchheim, een van de coördinatoren van dit project, aanleiding tot een persoonlijke reflectie op de waarde van herinneringen.   Java Post

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

De weduwe van Indië : Thielsch

Mensen die terugkeerden uit Indië vestigden zich in Den Haag. Ook veel Indische mensen die in Nederland gingen wonen  kozen voor deze stad en overleden er.  Dat is te zien aan de grafstenen.  Bijvoorbeeld deze foto van de begraafplaats Nieuw Eykenduynen te Den Haag.

Karel Frederik Willem Thielsch, geboren 1895 in Batavia, overleed in 1968 te Schiedam.
In Indië werkte hij eerst in de suikerindustrie en later bij onderneming Bendoredjo, die cassave en vezels verwerkte.
Hij was krijgsgevangene in de oorlog en  in 1951 ging hij met echtgenote Rohama Noh in Nieuw Guinea wonen.  Zij werd in 1973 bijgezet in dit graf.
In Nieuw Guinea werd kleindochter Ria Thielsch geboren,  die zangeres werd met de groep Luv.
Zijn ouders waren Elisabeth Loriaux en Karel Thielsch, commies Burgerlijke Openbare Werken tot aan zijn pensionering ca 1924
Zijn stamvader moet de Duitser Wilhelm Thielsch zijn die ca 1822, vermoedelijk als militair naar Indië ging.

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen