Peiling

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

47 reacties op Peiling

 1. R.L. Mertens zegt:

  @Peiling; ‘niet ongewenst etc.’- In die Japanse eind periode, toen verliezende Japan al het voedsel vorderde, stierven ca 4 miljoen Indonesiërs van honger en ontberingen! Zie de doc.film; het einde van Indië. – Ik heb deze broodmagere skeletten in Ambarawa gezien. Die Indonesiërs waren toen(nog) onderdanen van ons Koninkrijk! Het Comité heeft juist en terecht dit besluit genomen. – Het is een schande, dat deze gebeurtenis (al jarenlang) niet in onze vaderlandse (Indische) geschiedenis voorkomt.

  • Boeroeng zegt:

   Al je van mening bent dat de staat Indonesia bestond per 17 augustus 1945, dan waren alle Indonesiërs onderdanen van de staat Indonesia.
   Daarvoor waren ze per 8 maart 1942 onderdanen van Japan en die was de belangrijkste dader van de ontstane hongersnood.
   Zo gezien is het onderdanen-argument niet sterk.

   Je kunt terecht wijzen dat die hongersnood te weinig aandacht had in de Nederlandse publieke opinie. Dat is al eeuwen zo: men wist te weinig van Indië en het was ver van Hollands bed. Bovendien was er in die jaren 1945 begin 1946 nauwelijks een journalistiek netwerk die naar Nederland kon seinen wat er gaande was, als men het al wist of wilde weten.

   • R.L. Mertens zegt:

    @Boeroeng: ‘ onderdanen etc.’ – Dus waren wij; (Indisch) Nederlanders ea. toen ook onderdanen van Japan?

   • Leo Consul zegt:

    Tja, bezetting onderscheidt zich van annexatie en kolonialisme door de beoogde tijdelijke duur. Natuurlijk kan een bezetter in het bezette gebied een formele militaire of zelfs civiele regering oprichten. Maar was iedereen toen automatisch Japans onderdaan?

    Moeilijk in te schatten wat de Japanners hadden gedaan -zelfs met al hun beloftes- als ze de oorlog niet verloren hadden en niet verdreven waren. Maar denk niet dat de drie partijen zo begaan waren met het lot van de bevolking; alles voor het groter goed. Zoiets zie je ook in Oekraïne natuurlijk; de Russen interesseert het geen bal of de lokale bevolking wat te eten of toegang tot vers water heeft.

 2. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  citaat: stierven ca 4 miljoen Indonesiërs van honger en ontberingen. Van deze Indonesiers was een groot deel Romusha’s. De Opsporingsdienst overleden weet te melden dat na de Japanse bezetting die registers bewaard werden in Batavia/Jakarta. Nadat de Indonesiërs zich terugtrokken in Yogyakarta waren de registers met de namen van Romusha’s spoorloos verdwenen.

  Het verschil tussen onderdanen en burgers in de koloniale maatschappij gaat over de Nederlandse nationaliteit en dat is aan buitenstaanders niet zo eenvoudig uit te leggen, laat staan dat ze het snappen, want neem het voorbeeld van de Gelijkgestelden aan..

  Ach, in Nederlands is gauw iets schandelijks, als men de balk niet in de ogen noch oogkleppen opmerkt.

  • R.L. Mertens zegt:

   @vandenBroek: ‘ nationaliteit etc.’ – Dus pas als je de Nederlandse nationaliteit bezit: dan pas ben je onderdaan? En de statenloze ?

   • Anoniem zegt:

    De statenloze is onderaan en is screwed, blued and tattooed.

   • John Locke zegt:

    Daarom heb je zoiets als “ Universele Verklaring van de Rechten van de Mens”.

    • Bert Siap zegt:

     @ De groep Staatloze Molukkers is overigens gelijkgesteld aan Nederlanders .Zij hebben volgens de Faciliteitenwet een bijzondere positie .Als je ( om economische redenen naar Nederland ) vlucht kun je het beste je documenten vernietigen ,zodat niet vaststaat bij welk land je behoort .Je kunt dan ook niet uitgewezen worden .Nederland zal dan moeten bewijzen dat je b.v een Marokkaan bent .In Amerika wordt je als Amerikaan beschouwd als je daar geboren bent ,dit geldt niet voor Nederland en ook niet voor die Repoeblik Indonesia ,dat hebben wij ( repatrianten ) wel gemerkt .Grootouders ,Ouders en mijzelf daar geboren werden toch het land uitgeknikkerd met een stempel in het paspoort “” Geen terugkeer “” 😜😎😜

  • R.L. Mertens zegt:

   @vandenBroek; ‘onderdaan etc.’- Is de bewoner(!) van een bepaald gebied, die ondergeschikt is aan de regering cq. vorst van dat gebied

 3. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  @dhr Mertens

  In de 19de eeuw werd er in de politiek (Thorbecke e.a.) gediscussieerd over Nederlands burgerschap met uitsluiting van bevolkingsgroepen in de koloniën. De historicus Cees Fasseur heeft ooit Nederlands-Indië getypeerd als een ‘staat zonder burgers’. Nederlands-Indië kende immers alleen onderdanen, maar – een kleine groep Europeanen uitgezonderd – geen volwaardige (staats)burgers (Frans: Citoyen, Italiaans Cittadine, Engels Citizen)

  • Wanita Hukum zegt:

   Het gaat eigenlijk om de periode waar je het over hebt. En of je naar het Nederlandse Burgerlijk Wetboek of het Regeringsreglement uit 1854 kijkt. Volgens het Nederlands Burgerlijk Wetboek was iedereen in de koloniën (het rijk dus) wel degelijk ‘Nederlander’. In het RR was het veel complexer. Dan is er nog de Wet op de Staatsinrichting van Nederlands-Indië, ook wel de Indische Staatsregeling (IS), die is op 1 januari 1926 in werking getreden ter vervanging van Regeringsreglement 1854.

   Die IS is de (semi grond)wet die de staatsstructuur en regering van Nederlands-Indië bepaalt en daarin heb je natuurlijk ook de fameuze verdeling van groepen voor de wet, nl.:
   Groep I (Europese klasse)
   Groep II (Oosterse of Buitenlandse Oosterse klasse)
   Groep III (Inheemse Volkeren)
   De Europeanen voor die wet zijn alle Nederlanders, alle niet-Nederlanders die uit Europa komen, alle Japanners en wettige kinderen uit de Nederlands-Indische gemeenschap. De Japanners werden opgenomen in de Europese groep omdat de Nederlandse regering in 1896 een handelsovereenkomst sloot met de Japanse regering, waarin een artikel stond dat alle Japanners dezelfde positie bekleedden als Europeanen.

   En dan was natuurlijk de Wet op het Nederlanderschap en Ingezetenschap van 1892. Die is trouwens nog niet zo heel lang geleden vervangen. Die WNI 1892 was oorspronkelijk slechts geldig op het grondgebied van het ‘Rijk’, waaronder toen wel alleen Nederland werd verstaan. Dit duurde -niet geheel toevallig- van 1893 tot eind december 1949. Pas in een wet van 1951 werd de werking van de WNI 1892 uitgebreid tot Suriname en de Nederlandse Antillen (destijds nog inclusief Aruba). Dat ging met terugwerkende kracht t/m 1949.

   Er zaten redelijk veel ‘rare’ dingen in die Wet op het Nederlanderschap en ingezetenschap van 1892, niet alleen voor Nederlands Indië hoor. O.a. de seksediscrimatie was stuitend; Nederlandse vrouwen die met een buitenlander trouwden verloren hun Nederlanderschap en de kinderen van van oorsprong Nederlandse moeders moesten het maar bekijken.

   • Bert Siap zegt:

    @Wanita Hukum : Bedankt duidelijke uitleg ! Snap er nou ietsje meer van maar ingewikkeld was het en ingewikkeld blijft het ! Zal ook wel de bedoeling geweest zijn ! Net als die leuze van de Belasting Dienst “” Makkelijker kunnen wij het niet maken ,Moeilijker wel !”” Eigenlijk discrimineerden die Wetten niet alleen op RAS maar ook nog eens op GESLACHT ! Ze waren nog net niet zo erg als de “”Neurenberger Wetten “” maar veel scheelt het niet !

   • vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

    Japanners zijn Europeanen (soc) zet wel de landkaart op zijn kop! . Het ligt toch iets genuanceerder. De zgn Japannerwet van 1899 stelde de Japanners gelijk aan Europeanen. Dat was wel een unicum want normaliter werd in Nederlands-Indië per ordonnantie aan individuele personen Gelijkstelling verleend. Toen gebeurde dat voor een bevolkingsgroep, i.c Japanners. Chinezen voelden zich toen achtergesteld, gediscrimineerd, maar toen hadden ze geen voldoende politieke invloed om GG van gedachten te laten veranderen.

    Dat de wetgeving zo raar was, is niet zo vreemd. Het ging de superioriteit van het Europese ras ook wettelijk vast te leggen en dan was niets te gek . Daarvoor hanteerde men het Beschavingscriterium wat dat te betekenen mag. De wet is stom, maakt recht wat krom is.

   • Net wat Kollewijn gewscheven had.

  • Anoniem zegt:

   Spanish: Ciudadano.

   • Bert Siap zegt:

    Ciudadano ? effe opgezocht betekent inwoner ,wat wil je daar mee zeggen anoniem ( denk Robert ) ? Tja voor inwoner heb je dus veel synoniemen ,heb ik net geleerd zoals : Inboorling ,inlander na 1922 bij WET Inlander ,autochtoon ,allochtoon ( Inwoner van buiten ) Ingezetene ,landgenoot ,onderdaan en er zullen er nog wel meer zijn .Vooral dat feit dat na 1922 bij WET werd geregeld dat inlander voortaan met een hoofdletter moest worden beschreven ,dus Inlander is natuurlijk totaal van de zotte ! Welke gek had dat bedacht ? Werd die toestand van die inlander/Inlander daarmee verbeterd ? Geloof er geen nasi bal van ! Een vroegere lezer van dit blog vond dat ik daar geen grappen over mocht maken .Het was volgens hem een wettelijke aangelegenheid ,dus het moest serieus worden genomen .! Ik antwoorde hem met “” Ja ja zal wel “”

 4. Boeroeng zegt:

  Zover ik begreep werd volgens de nationaliteitswet van 1850 Indonesiërs niet (meer) als Nederlander beschouwd.
  nationaliteitswet 1850 pagina 37 van https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/145981/mmubn000001_20220880x.pdf

  De wet van 1892 was ook te Indië geldig, dat rekende men tot “het Rijk”

  • Wanita Hukum zegt:

   Het is echter niet zo zwart/wit: In 1848 waren er debatten tijdens de grondwetsherziening, waarin de Nederlandse regering bevestigde dat de Nederlandse nationaliteit ook voor de koloniale inlandse bevolking gold. Oeps. Maar ze konden eigenlijk ook niet anders met de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek van 1838. Toch wilden ze er een andere draai aan geven dus namen ze maar een bepaling op dat de omschrijving van de (Nederlandse) nationaliteit in een aparte wet zou worden uitgewerkt. Die ‘aanvullende’ wetgeving in 1850 over nationaliteit was een basis die door de RR 1854 verder werd gedetailleerd.

   Maar het Burgerlijk Wetboek van 1838 bleef wél van toepassing?! Tja, die moest dan maar het burgerlijk gedeelte afdekken en niet zozeer de relatie/band met het (vader)land en overheid. Interpretaties waren dus mogelijk. Dit betekende eigenlijk dat er over nationaliteit twee wettelijke bepalingen actief waren, die niet noodzakelijk compatibel waren. En in 1892 bij de opzet van het WNI leidde dit (opnieuw) tot spraakverwarringen. Het is jammer dat er indertijd door betrokkenen geen rechtszaken werden aangespannen.

   • vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

    De Apartheidspolitiek in Nederlands-Indie of 50 shades of Grey.

    De juridisering van het politieke Nederlanderschap vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw leidde tot de uitsluitingsmechanismen die de koloniale hiërarchie bepaalde, mede beïnvloedt door het Sociaal-Darwinisme.

    De betekenis van het politiek burgerschap in de kolonie verschoof waarbij de mate van beschaafdheid/onbeschaafdheid het criterium was. Het (Arische?) Afstammingbeginsel werd hiertoe expliciet op de kolonie van toepassing verklaard en vertaalde zich in: Europese opvoeding, zeden en gebruiken, waarmee het loyaliteit- en toekomstig nationaliteitsgevoel van Europese/Nederlandse burgers en aan hen Gelijkgestelden was gegarandeerd= Verdeel- en Heerspolitiek.

    Het (Arische?) afstammingbeginsel was sterk verbonden aan debatten over culturele, raciale, geografische en religieuze verschillen tussen het koninkrijk (Nederland)en de Indonesische archipel (Nederlands-Indie) , zoals die vanaf de vroege negentiende eeuw vorm kregen en naar voren kwam in de verschuivende positie van verschillende bevolkingsgroepen, zoals de Indo-Europeanen (met de status van Europeaan/Nederlander, Gelijkgestelde en Inlander) en inlandse christenen zoals Ambonezen, Menadonezen, Timorezen etc met de status van Gelijkgestelde of Inlander.

    Het verschil in deze periode tussen bevolkingsgroepen was nog niet primair in raciale termen gegoten, maar dat het werd gezien als een verschil in beschaving terugvoerend op het christendom. m.a.w. de Islam was niet-beschaafd.

    Uiteindelijk zal de informele verdeling in de koloniale maatschappij de trekken vertonen vergelijkbaar met het biologisch racisme.Het juridische pluralism, een ander woord voor willekeur in de Indonesische archipel bleef steunen op het multi-interpretabele concept van ‘beschaving’.
    Toen eind negentiende eeuw om politieke redenen de noodzaak ontstond om de Japanners als Gelijkgestelden in het koloniale systeem van ongelijkheid in te passen motiveerde de Nederlandse wetgever dit door te wijzen op Gelijkwaardigheid in beschavingsniveau! De nieuwe Japanse wetboeken waren immers op Europese leest geschoeid.
    De Inlandse bevolking bleef uitgesloten van de Europese wet- en regelgeving tot aan de onafhankelijkheid – in Nieuw-Guinea tot aan 1962 – en zo ook van het nationale dwz Nederlandse Staatsburgerschap.= de Inlander werd in eigen land gedegradeerd tot tweederangsburger= onderdaan=gelegaliseerd Apartheidsregieme à la Zuid-Afrika

   • ellen zegt:

    Wanita Hukum. Het is echter niet zo zwart-wit.

    Dat klopt. Mijn grootvader – geboren in 1882 – was juridisch een Inlander, omdat zijn vader (een Friese Kniller) hem niet wilde erkennen. Zoals gezegd, kende Nederlands-Indie vele Nationaliteitsregelingen. De eerste regeling in het Burgerlijk Wetboek (BW) van 1838 was dat iedereen in Nederland of in de kolonie was geboren uit daar gevestigde ouders de Nederlandse nationaliteit bezat. Dat was praktisch de gehele bevolking van Nederland en zijn kolonien. Dat werd in 1850 gevolgd door de Nationaliteitswet, waarbij gesteld werd, dat alle ingezetenen in Nederland of van deze personen afstamden de Nederlandse nationaliteit kregen. Het ging immers om Nederlandse kolonisten en hun afstammelingen.
    Op grond van vorenvermelde regelingen was de vader van mijn grootvader waarschijnlijk van mening, dat het niet noodzakelijk was, zijn zoon te erkennen (het zou toch op den duur vanzelf goed komen).Later heeft mijn grootvader uit zichzelf gelijkstelling aangevraagd (Staatsblad-Europeaan).
    Ook etnische Inlanders (zonder Europees bloed) konden een aanvraag doen met betrekking tot de Europese wetgeving. Het is geen gelijkstelling aan ….., maar “gelden voor hare toepassingen de navolgende regelen.” Artikel 131 IS (Indische Staatsregeling) e.v. was voldoende. Zij blijven Inlander, maar kunnen gebruik maken van de wetgeving waaraan Europeanen zijn onderworpen. Die kon nooit opteren voor het Nederlanderschap of gelijkstelling, hoewel hij wel gebruik kon maken van de voorrechten van het Europees recht. In deze wilde deze groep b.v. toegang krijgen tot bepaalde voorzieningen die “normaal” alleen voor Europeanen open stonden zoals toegang tot pensioenvoorzieningen (ambtenaren) en toegang tot het onderwijs voor Europeanen. Daar werd veel gebruik van gemaakt. (Bron: De rechtspositie van de verschillende bevolkingsgroepen in Indie tot 1942. Geschreven door P. Tjiook-Liem. Uit: De Indische school.)

    • R.L. Mertens zegt:

     @ellen; ‘normaal alleen voor Europeanen etc.’- Vraag mij af of zij ook toegang verkregen tot Europese gelegenheden/hotels; verboden voor honden en Inlanders… – Mijn vader vertelde mij, dat in de jaren ’20 zelfs bij bioscopen aparte loketten waren voor Europeanen en Inlanders. Ik kan mij nu inbeelden welke gevoelens toen de Inlanders hadden. In je eigen vaderland/geboorteland een minderwaardig invidu te zijn. Sharir uit zijn verbanningsoord(!); ‘de voedingsbodem van het nationalisme is de minderwaardige positie, maatschappelijk, geestelijk is de wrok tegen dat op hen neerkijkende ras’

 5. Bert Siap zegt:

  Shit ! Ben ik toch belazerd geworden ! Heb een bordje gekocht van een autistische /dyslectische Indonesier.Hij zwoer dat het bordje ASLI ( echt ) was ,helemaal uit de koloniale tijd ,had zelfs nog in het Oranje Hotel gehangen ! Hij had er een mooi papiertje om gedaan en zond het naar mij op voor maar 50 euro ! Ik blij maak het pakje open en wat stond er ? “” Verbooten vool Gonden en Ienlanters “” Ik ben een beetje tolol maar zo tolol ,geloof nooit dat dat bordje asli is ! Zal dat bordje binnenkort even bij Kunst & Kitsch laten bekijken .😎😜🤣

  • A. Olive zegt:

   Als er zulke bordjes waren dan is er geen enkele hier op I4E die het ooit gezien heeft. Het is altijd van horen zeggen en ik heb ook nooit een foto gezien van zo’n bordje.

   • Bert Siap zegt:

    Die bordjes zijn een broodje aap verhaal ! Je denkt toch niet werkelijk dat een paar honderdduizend Europeanen een Inheemse bevolking van vele tientallen miljoenen zo gaat provoceren ! Het verhaal van dat bordje komt oorspronkelijk uit India ,die grote voormalige Britse Kolonie ,daar zal een of andere stomdronken Britse racist wel eens zo,n bordje hebben opgehangen .Geen 1 persoon met gezond verstand gelooft dat die bordjes in Indie bestonden en inderdaad als er zo,n persoon is heeft die het VAN HOREN ZEGGEN !!!! 🤣😜😂 Kortom BROODJE AAP VERHAAL !!!!

    • Bert Siap zegt:

     Nou bestonden soortelijke bordjes wel tijdens de Duitse bezetting het bordje naast de ingang van parken en horeca gelegenheden dit bordje dus “” Verboten fur Juden “” Verboden voor Joden .Zelfs die gore NAZI,S durfden het woord Hond /Hund er niet naast te zetten .Van deze bordjes zijn er duizenden foto,s van gemaakt ,simpelweg omdat ze echt bestonden .

    • Arthur Olive zegt:

     Jaren geleden zag ik het tegenovergestelde bij restaurant van der Valk.
     Een hond op een stoel zat mee te vreten aan tafel. Mensen vonden het leuk en ik geloof dat ze deze Indo eruit zouden hebben gegooid als hij er wat van gezegd had.

    • R.L. Mertens zegt:

     @BertSiap; ‘broodje aap verhaal etc.’- Zoals altijd (Hollandites= Hollandse ziekte) naar de andere kant wijzen; India, Hongkong etc. Lees HC.Beynon; Verboden voor honden en inlanders! Met ooggetuigen van prominenten, Nederlands opgeleide Indonesiërs; oa Nasution, Abdulgani ea.:’zelfs voor de zeer gematigde onder de Indonesiërs werd de grens van menselijk fatsoen ruim overschreden; een Indische versie van ; sleg vir blankes. En nb. getolereerd door het gouvernement'(!) Geen Nederlandse getuigenissen; ‘de twijfel over het bestaan door Nederlanders heb ik de Indonesiërs voor gelegd. Had men het met eigen ogen gezien. Op deze vragen werd bevestigend geantwoord en dikwijls ook de nauwkeurige plekken waar het verbod gold’. JC.Bijkerk; Vaarwel tot betere tijden; over deze borden, die bij de Japanse inval 1942 in Bandoeng onmiddellijk moesten worden verwijderd. Ook schrijfster Margaretha Ferguson, indertijd tiener jr.’30 beschrijft het; over het zwembad Tjekini (door Nasution bevestigd). Ook mr.Samkalden, bestuurder in Soerabaja, oud burgemeester van A’dam beaamde dit in een NRC interview 1995. Mijn vader 1912 Soerabajaan wees mij in een rondtoer 1946 aan; het Oranje hotel, de Simpang club en het zwembad Selecta ( de naam zegt het al)- Een Hollands broodje kreket?

 6. ellen zegt:

  Heer Mertens. de Aziaat (door de kolonisator bij wet en in de wetten Inlander – met hoofdletter I – genoemd, was verre van pienter boesoek. Die liet zich niet in een hoekje drukken.
  De schrijfster Augusta de Wit (1864-1939) deelde mede:
  In Nederlands-Indië werd flink afgesjoemeld. De Nederlandse staat en de kolonie riepen het gewoon over zich heen. Een voorbeeld:
  “De wet zelve wakkert het aan. Het leger heeft soldaten noodig en de Ambonnees met zijn wild Alfoerenbloed is een uitstekend soldaat. Elke Ambonnees. Maar de wet maakt een onderscheid: de christen-Ambonnees is de beste. Om dat duidelijk te maken geeft zij den Christen 200 gulden als handgeld, terwijl de Mohammedaan maar 60 gulden krijgt. En behandelt zij den Mohammedaanschen soldaat in het hospitaal als inlander, samen met Javanen, en den Christen-soldaat als Europeaan, samen met Hollanders. De Christen-Ambonnees is ‘gelijkgesteld’, hem ‘competeeren’ dingen waarop de Europeaan recht heeft en de inlander niet. Natuurlijk zijn de gevolgen allerbedroevendst. Natuurlijk wordt een geregelde knoei-handel gedreven met namen en doop-ceelen (bad-briefje is de inlanderterm, letterlijk vertaald), waardoor Mohammedanen zoo handgeld trachten in te palmen in plaats van f 60, en zijn aanklachten, onderzoek vanwege de justitie en veroordelingen tot gevangenisstraf wegens vervalsching van staat aan de orde van den dag. Natuurlijk loopen de Christen-negorijen leeg van krachtige mannen, en blijven er niet dan grijsaards, mismaaktene en lepra-lijders over als (mogelijke) beoefenaars van een ambacht. Natuurlijk komt het aan het Christendom allerminst ten goede, wanneer eerzucht en geldzucht tot beweegredenen worden gemaakt voor het toetreden tot de gemeente der Christenen.

  (Bron: Natuur en menschen in Indie, geschreven door Augusta de Wit, 1914).

  • Niet te vergeten de Menadonees die is direcct een Europees soldaat met de bij behorende salaris. Daarom hebt je een INLANDs sergeant als SOEHARTO maar een Europees sergeant als Waworuntu.Dan weer een andere regeling voor een Toradja,een Timorees en de Toba en Mandailing Batak of Dajakker.Die de HOCI( Huwelijk Ordonnantie voor Christen Inlanders) nodig heeft..

 7. Bert Siap zegt:

  Ja in die koloniale tijd was het zijn van christen een grote pre ! Tegenwoordig is het andersom in Indonesie .Slaat natuurlijk nergens op volgens huidige maatstaven .Je kunde en vakbekwaamheid moet als eerste tellen .Ook een inlander / Inlander kon een hoge positie bereiken in het KNIL en dan bedoel ik geen prinsen van de Kraton ,neem Oerip Soemohardjo ,majoor in het KNIL en later stafchef van opperbevelhebber Soedirman .Ik denk ( maar weet het niet zeker ) dat Soemohardjo ook een christen was ,aldus het bovenstaande van Mw Ellen onderschrijvend .Zou dat bordje “” Verboden voor inlanders en honden “” ook voor majoor Soemohardjo hebben gegolden ? Verder zijn christenen in die Aziatische landen even fanatiek in het beoefenen van hun Godsdienst als moslim mensen ( misschien nog wel fanatieker ) Die christelijke kerken zijn meestal stampvol ,moet je voor de grap in Nederland kijken .Die kerk waar ik vrijdag schaak wordt voornamelijk bezocht door Aziaten ,Filipijnen zogezegd het is dus een R.K kerk .Zij hebben een goed contact met Indonesische R.K mensen van andere kerken .

  • Op de HBS wordt gedwongen( niet faculatief) zemlessen gegeven als SPORT. Een inlander soals Sukarno zwemde met zijn Indo “veroofde” 2 maal in de week in de zwembad van Surbaay en ook de kinderen van bupati POERBONEGORO,van Batavia in de bekende zembad Tjiikini.

 8. ellen zegt:

  In plaats van zich zorgen te maken over het gewraakte (wrsch niet bestaande bordje) moet de compassie gewend worden naar de Indo-Europeaan die destijds in een kentering kwam door de ethische politiek. Indo-Europeanen die deels Europeaan en deels Inheems waren, kregen aan het begin van de 20e eeuw met een crisis te maken toen de blanke elite hen de rug toekeerde en de ethische politiek zorgde voor een opmars van de Inheemsen. De Europese status behoorde niet tot een selecte groep (Europeanen en Indo-Europeanen) maar was ook te verkrijgen t.b.v. de sociale mobiliteit. Etnische Inlanders bleven Inlanders, maar konden via artikel 131 e.v. IS, Indische Staatsregeling ook Europese rechten krijgen (Nederlands onderwijs, Nederlands pensioen). Inlanders konden vrij kiezen voor onderwijs, zelfs in Nederland. Zodoende was er een gedeelde cultuur. Door deze ethische politiek van het koloniaal bestuur, kregen Inheemsen meer baankansen en werden beter geschoold. De emancipatie van de meer op het westen gerichte Javanen was destijds niet gericht tegen het koloniale systeem. Waar het hen om ging was de mogelijkheid om juist binnen de koloniale samenleving een hogere maatschappelijke positie te verkrijgen. Terwijl in deze tijd er daardoor crisis kwam in het Indo-Europese deel van de koloniale samenleving. Vanwege de verpaupering van de Indo’s, vreesden Europeanen voor het Europees prestige als de sociaal-economische positie van de Indo-Europeaan zou blijven verzwakken. Er was echter weinig vertrouwen om de situatie van de kleine boeng te verbeteren. Het gevolg was, dat de ethische politiek die zich richtte op de Inheemse bevolking vele malen sterker was. De blanke elite begon zich af te sluiten van de Indo’s. Mede door de economische depressie van de jaren 30 kregen zij minder aandacht (deuren sloegen voor hen dicht). De Javanen daarentegen kregen toegang tot betere scholing, sommigen van hen studeerden ook in Nederland. Javanen (Inheemsen) konden posities bekleden op de arbeidsmarkt die voorheen louter aan personen met de Europese status voorbehouden waren. Waar voor de Inheemsen de sociale mobiliteit steeds groter werd, ontstond wat betreft de Indo-Europeanen een somberder perspectief.
  (Bron: masterscriptie geschiedenis en actualiteit door Kees Huntink uit 2019, met de titel: Zie je wel. dat je Indisch bent)

 9. Anoniem zegt:

  Waar weinigen in het bijzonder Indischen aandacht aan schenken is de Oervader, de natuurlijke vader van de eerste Indo
  Deze Vader (sic) is het archetype van zedeloos-, losbandig- en verdorvenheid in één en dezelfde persoon verenigd, een Hoerenloper in de zin van een verwekker van onecht kind

  Want hoe moet ik iemand noemen die zijn vuige lusten botviert bij een weerloze Inlandse ,een kind verwekt en de verantwoording ontloopt d.w.z. het kind, de Indo, niet eens erkend?
  Nadat dit personage wat groots verricht had in het voormalig Nederlands-Indië, repatrieerde hij naar het Vaderland en trouwde daar een onschuldig wicht. Ik weet dat uit ervaring want een voorvader haalde dit huzarenstukje uit. Een familielid heeft dit uitgezocht en kwam in Nederland op nakomelingen van deze schuinsmarcheerder die ik nu familie kan noemen. Mijn moeder maakte voor het eerst persoonlijk kennis met hen en dat was ook de laatste keer. Een beetje zelfrespect hebben we nog wel in de familie.

  Dat zou toentertijd Normaal zijn geweest. Wat voor maatstaven legde dan de gristelijke Kerk, het Gouvernement, het KNIL en het Nederlands bedrijfsleven daarvoor aan? Kan ik dat gedogen noemen, nee het is de hypocrisie van de koloniale overheerser.

  De boeken over de Oermoeder zijn welhaast niet meer aan te slepen, maar waar zijn de verhalen over de Oervader gebleven, degene die het Hazenpad koos, degene die na het zingen de kerk uitging? Is hier sprake van misplaatste schaamte?

  • Boeroeng zegt:

   Wel , Peter vd B, je draaft door met generalisaties over de oervader.
   Verder zie je in Indische genealogieën ( zie de serie de Weduwe) die oervaders uit Europa heel vaak vermeld.
   Met meer feitjes dan de oermoeders.

   Jacob Krab, een van mijn oervaders.
   Er is niks bekend dat hij een hoerenloper was, vrouwenverkrachter, of vrouwen en kinderen in de steek liet. Hij woonde ca 50 jaar samen met de Indonesische vrouw Sariah.

   • Bert Siap zegt:

    Beetje kortzichtige reactie beste Boeroeng dus omdat Jacob Krab een nette brave jongen was ,gold dat voor iedere KNIL er ,Koloniaal ? Ik kan mij wel een beetje vinden in dat artikel van anoniem / Peter v/d B .Het was volgens mij met die KNILers een beetje van dit en een beetje van dat .Een beetje Jacob Krab en een beetje Jantje Losbol .Dat KNIL depot in Harderwijk werd ook niets voor niets het afvoerputje van Europa genoemd .Als zo,n kind geboren uit een verbintenis van een Europeaan en een inlandse werd geboren ,hing het lot van dat kind ( Een Indo dus ) in die koloniale tijd grotendeels af van de vader ! De Inlandse moeder had zogezegd weinig in de melk te brokkelen .Erkende die vader dat kind was het hosanna ! en de vlag kon uit ! Erkende die vader dat kind niet ,verdween dat kind vaak samen met de moeder geruisloos in de kampong ! Verhalen van deze kant zijn er weinig tot niet .Verhalen van erkende kinderen des te meer ! Dus krijgen wij een beetje een vertekenend beeld …………………… Hier moet onderzoek naar gedaan worden ! Maar hoe begin je ? Wie was de echte vader ? Wie was de moeder ? Stond dat niet erkende kind ergens geregistreerd ? Volgens mij onbegonnen werk .Mijn oma van Vaderskant was ook zo,n product van een Europeaan en een Inlandse ,maar zij had mazzel ,ze werd erkend ! Dat was alleen wel haar laatste mazzel ,ze werd als baby gescheiden van vader EN moeder en verdween in een soortement van weeshuis ,gedreven door Duitsers .Volgens mij was die oma beter af ,als zij gewoon was meegegaan met haar moeder de kampong in ! Laat die vader lekker opdonderen met wel of niet erkennen ! De belangrijkste persoon voor een pasgeboren kind is de MOEDER !

    • Boeroeng zegt:

     Kortzichtig?
     Ik heb nergens beweerd dat alle Europese oervaders zo braaf waren .
     Ik haakte in op de generalisatie van Peter.
     En kwam met 1 voorbeeld
     1

 10. Anoniem zegt:

  Doordraven over generalisaties over de Oervader? Ik heb het toch over de Oervader, die zijn natuurlijk kind niet erkende, een kind uit, de bastaard, een buitenwettelijke relatie, de bastaard. Als dat een generalisatie is hoe dien ik dan het boek “Portret van d eOermoeder” te noemen. Is dat dan geen generalisatie? Ik heb me toch wel duidelijk uitgedrukt, of begin ik nu ook problemen met het schrijven in mijn Moers taal te krijgen?

  Nu iets over geschiedenis. Ik heb al eens eerder op I4E geschreven over de Paupernota. https://indisch4ever.nu/2018/06/27/tempo-doeloe-means-business/
  Niet vergeten mag worden het gedenkwaardige boek van Victor Ido over De Paupers. Dat mag toch bij een beetje Indo en intellectueel niet in de boekenkast gemist worden, ik heb het niet. Het pauperdom was kennelijk aan het begin van de vorige eeuw een substantieel probleem. Die Hoerenlopers hadden Genesis 1: 28 en 9: 1 iets te letterlijk gevolgd.

  De Katholieke kerk in Spaanstalige kolonies, lieten kinderen uit een buitenwettelijke relatie dopen, om zodoende de onschuldige zieltjes van het Vagevuur te redden. Dopen hield in dat de natuurlijke vader in de registers van de kerk vermeld diende te worden, zo werd het probleem op morele gronden opgelost. Het is danook begrijpelijk dat nazaten in deze kolonies het zelfs tot president van het land brachten. Dat kan van Indonesië niet gezegd worden. Het is zelfs bij wet verboden dat een niet-volbloed Indonesiër President wordt.

  • Boeroeng zegt:

   Ik begreep dat je het had over alle Europese oervaders.

   • Bert Siap zegt:

    @ het is zelfs bij wet verboden dat een niet -volbloed Indonesier President wordt !”” Ja klopt maar hoe willen ze dat controleren ? Met die toen gebrekkige Burgerlijke Stand voor Inlanders ( was die er wel ?) bijna een onmogelijke taak ! Thamrin de grote voorvechter van die Indonesische zaak leek wel een volbloed maar was het niet ! Zijn vader was Brits/Indonesisch en zo zijn er velen ! Zoals die Indonesier op Celebes ,hij kwam er na noest onderzoek achter dat hij4 generaties terug een Joodse voorvader had ,was dat effe schrikken ! Nu is die man bekeerd tot het Jodendom en leidt een synagoge op Celebes .Ook de kleinzoon van de eerste president van Indonesia komt niet in aanmerking ,die Frederik Kieran heeft Japans en Nederlands bloed .Volgens mij zijn er twee criteria waaraan een president van Indonesia moet voldoen 1) Hij moet een Javaan zijn ,Sumatraan is ook goed 2) Hij moet moslim zijn .Dus een gereformeerde volbloed Javaan komt niet in aanmerking ,die gaat maar werken in de dapur van een Indonesische warung .

 11. For you information only.Al hoewel het nog anderhalve jaar is. Indonesia is nu al druk bezig met de volgende verkiezingen vooral omdat het niet meer verlengd kan worden.De eisen van de 1945 Grond Wet(UUD45). is PRIBUMI( AUTOCHTOON) en BERAGAMA( Goddienstig).Maar de Mohammadanen als zijnde de mayoriteit willen BASWEDAN( Arabische komaf)en Mohammadaan,terwijl door hun geweigerd is AHOK(Chinees Christen).De Arabische geestelijken (ustaz) vooral van Yaman, zitten nu het Indonesische volk optestoken om een persoon van Arabiche afkomst en Mohammadaan als president te kiezen als het mogelijk is ook in Mohamanaanse Staat( Indonistan).Hopelijk dat de autochtoonden(ASLI) en NATIONALISTEN van verschilende landaard(suku) en Goddiensten , zoals onderleiding van Sukarno-Hatta, en NU Jokowidodo (DJOKOWIE) als zijnde NKRI( Ned-Indie) gecrieerd ( de grenzen bepaald) door de Hollander GG van VAN HEUTZ, als zijnde een Indonesische waroeng van 270 millioen mensen dat voorpeld is in 2035 met 350 milllioen mensen de derde belangrijkste land in de wereld is, na de USA en China.

  • Bernadette S. zegt:

   Zoals het er nu uitziet is de kans groot dat de traditionelen en fanatici hun zin krijgen. Anies zal zich niet herverkiesbaar stellen als gouverneur van Jakarta en zal wel een partij achter zich krijgen om kandidaat voor de presidentsverkiezingen te worden. En de geruchten zijn dat Agus, de zoon van ex-president SBY, wel eens zijn ‘running mate’ zou kunnen worden. Dan heeft zo’n malloot als Anies gelijk wel een grote kans, hij is echt populair in Jakarta Selatan etc.

   Prabowo hoeft namelijk niet meer te rekenen op de fanatiekere moslim nadat ie Jokowi’s regering heeft vervoegd en als verrader is gebrandmerkt. Misschien dat de twee gouverneurs van West en Centraal Java ook een kans maken; ze scoren hoog in de populariteits-polls. Een PDI-P kandidaat (dus uit Jokowi’s partij) is onwaarschijnlijk omdat nenek Megawati haar dochter met een IQ van 80 vooruit wil schuiven.

   • Bert Siap zegt:

    Ja verkiezingen in Indonesia ! o.k maar wat is de waarde van die verkiezingen ? vraag ik mij af .Bij wie ligt de werkelijke macht ? Ik woon daar niet ( meer ) dus heb geen idee . Ik heb wel vermoedens maar een intelligent persoon als Bernadette S kan zeker licht in de duisternis brengen .Aan die dochter van Megawati met een IQ van 80 hoef ik het zeker niet te vragen .Trouwens die kleindochter is wel een kleinkind van de eerste President van Indonesia .Frederik Kieran is ook een kleinkind van Bung Karno maar hij heeft naast Indonesisch bloed ook Japans en Nederlands bloed door den aderen stromen .Zoals bekend staan Japanners bovenaan de lijst met mensen met een hoog IQ ,Nederland staat 5e .Indonesia wordt nergens vermeld ……………………………………………………………….

  • Bernadette S. zegt:

   Het derde belangrijkste (🤔 grootste?) land ter wereld is natuurlijk India met bijna een miljard inwoners en veel meer internationale betrekkingen en im-/export dan het meer protectionistische en nationalistische Indonesië.

 12. Peter van den Broek zegt:

  Nederland is de grootste exporteur van gebruikt plastic afval naar Indonesië, 70 miljoen ton volgens de Plastic Soup Foundation, met als doel dit te recyclen. In green speak wordt ook wel Circular Economy genoemd. Waar een ex.-kolonie al niet goed voor is. Zal zeker voor het Goede Doel zijn waar onze Nationale deugniet Siewert niet bij zou misstaan.

  Maar terug naar onze (H)oervader, Het indisch Herinnering Centrum IHC heeft eens een strip uitgegeven “De Terugkeer” waar de out-strijder Bas terug gaat naar het voormalig Nederlands-Indie. Hij laat zich daar niet onbetuigd daarbij Genesis 38:9 terzijde schuivend. Het resultaat is op d laatste bladzijde te zien.

 13. ellen zegt:

  Ja, het thema van de oervader (anoniem, Peter v/d Broek) is best een interessant onderwerp. Er zijn ook diverse (master)scripties hierover verschenen. Wel even zoeken op internet.
  b.v. De representatie van de Indische bevolking in Indisch-Nederlandse kinderliteratuur. Masterthesis door Naomi Garritsen, 2019

  Dit onderzoek naar de koloniale verhoudingen laat zien dat er een sterk westers superioriteitsbesef was. De Nederlander (hij moet beschaving brengen) wordt op een zeer beschaafde en positieve manier afgebeeld tegenover de koloniale other (ander).
  De westerling is masculien, mannelijk, en vertegenwoordigt de koloniale macht terwijl de ander vrouwelijk (onderdanig) is in een ambivalente verhouding.

  https://studenttheses.uu.nl/bitstream/handle/20.500.12932/34298/Masterscriptie%20Naomi%20Garritsen.pdf?sequence=2&isAllowed=y

 14. Peter van den Broek zegt:

  Een beetje kennis over de Indische maatschappij helpt om de herkomst van niet-erkende afstammeling van een Inlandse en een Europeaan te achterhalen, daarvoor hoef men geen Indo te zijn, maar is gebruik van intelligentie wel. een vereiste. Ongebruikte intelligente is een heel ander probleem.

  Wie de Europese en witte vader van een onecht kind was, werd in de koloniale maatschappij alom bekend, zie de koloniale literatuur. De moeder (njai) en het kind werden daarop af- en aangerekend.
  Deze niet-erkende nakomelingen zorgden er wel voor dat ze geregistreerd werden. Een blik op de ellenlange lijst van Gelijkgestelden geeft aan wie niet-erkend was en door gelijkstelling alsnog enige Rechten kreeg. Maar ook geboorteregisters kunnen uitkomst bieden. Deze lijsten zijn ook on-line te raadplegen.

  De befaamde historicus Frederick heeft op I4ever iets zinnigs gezegd heeft over Bersiap slachtoffers als Geregistreerden. Hij vroeg zich af hoeveel slachtoffers (Indo-Europeanen) onder niet-geregistreerde slachtoffers vielen, hij schatte het aantal in de duizenden. Klaarblijkelijk had hij door zijn onderzoek een idee! Hij suggereerde daarmee dat het aantal kwantitatief te bepalen was. Bij de Bersiap slachtoffer had hij het aan het rechte eind, de bepaling van de “niet-geregistreerden” lijkt dan met moderne hulpmiddelen zoals big-data analysis onontgonnen terrein.

  Dat onderzoek naar “niet-geregistreerden” onbegonnen werk wordt genoemd, is net zoals bij de bepaling van het aantal Bersiap slachtoffers meer een indolente benadering.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.