Wat en hoe te herdenken

Ingezonden opiniestuk in het Parool
Een groep Indische Nederlanders heeft aanstoot genomen aan de prominente aanwezigheid van de Indonesische ambassadeur tijdens de Nationale Herdenking 15 Augustus 1945. Die weerstand komt voort uit een nog altijd koloniale manier van denken, vinden Rochelle van Maanen en Archie de Ceuninck van Capelle.
(beiden lid van het Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands Indië, maar zij schrijven namens zichzelf primair)

Theodoor Holman:
Ik ging niet naar Den Haag waar ze altijd worden herdacht. Er waren niet alleen privéomstandigheden waardoor ik niet kon, er was ook de aanwezigheid van de Indonesische ambassadeur. Hij mocht direct na Rutte een krans leggen bij het Monument.Task Force Indisch Rechtsherstel op twitter

Kamervragen van kamerlid van Haga
.


Trouw in gesprek met Lara Nuberg
Naar welke herdenking gaat u?“
Ik ga op 16 augustus naar de zogeheten Dekoloniserende Indonesië-Nederland Herdenking in Amsterdam. Tijdens die herdenking staan we stil bij de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië, maar wel door een antikoloniale bril.

De Nederlandse slachtoffers moeten we natuurlijk herdenken, maar ze staan tegelijkertijd in een context van koloniale onderdrukking door de Nederlanders zelf. Op deze alternatieve bijeenkomst wordt die dubbelzinnigheid benoemd en besproken en herdenken we nadrukkelijk ook de slachtoffers van kolonialisme. Dat is bij de landelijke herdenking op 15 augustus nauwelijks mogelijk.”

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

44 reacties op Wat en hoe te herdenken

 1. Boeroeng zegt:

  van Haga hoort iets uit een bepaalde hoek en neemt voor waar aan dat Indische mensen de kranslegging in meerderheid als een klap in het gezicht ervaren.
  Hij heeft niet de moeite genomen zich breed te informeren hoe de meningen liggen.

  Die passage van intimidatie en geweld heeft hij overgenomen ergens, maar door wie zou het bestuur van stichting 15 aug 1945 dan geïntimideerd zijn ? En welk geweld was er dan ?

  Toen Theodoor Holman in 2011 sprak op de herdenking was er al meer dan 20 jaar Indonesische ambassadeurs op de herdenkingen en legden zij kransen. En nu is het een probleem voor hem.

  Klik om toegang te krijgen tot Programmaboekje-15-augustus-2011.pdf

  • ellen zegt:

   Theodor Holman is sinds 1 juli 2020 bestuurslid van het FIN. Vandaar. .

   • Bert Siap zegt:

    Die Holman kun je eigenlijk amper een Indo noemen ,zijn vader was wel Indisch maar zijn moeder Hollands en Theodorus is in Nederland geboren en getogen .Voor mij is Theodorus gewoon een Hollander .Noem dan eens een ECHTE Indo ? Ja wel Guus Becker ! Anak Betawi ! Ook Ferdy Phefferkorn ( pentjak silat ) waren echte Indo,s .Ook Frans Leijdelmeijer zie ik als een echte Indo .Guus Becker was eens uitgenodigd op de Indonesische ambassade .Ging hij ? Nee hoor ! waarom niet ? Ja zijn ze nou helemaal bedonderd daar bij die ambassade ,ik verlies mijn land ( Indie ) en dan moet ik het feestje van hun land ( Indonesie ) meevieren ! 😁😜😎

    • A. Olive zegt:

     Ik kan het Guus Becker niet kwaalijk nemen, vooral niet als hij uit Indonesia was geschopt met Zwarte Sinterklaas. Insult to injury!

    • A. Olive zegt:

     Ik wil er wel bij zeggen dat dankzij wat Soekarno heeft gedaan ik nu waarschijnlijk een betere standaard of living heb gekregen die ik ooit in Indonesia zou hebben. Zou ik daarvoor Soekarno moeten bedanken? Neen! Alleen God is daarvoor te danken, Hij heeft het voor het goede bedoeld terwijl Soekarno het voor het kwaade bedoelde om sland’s kinderen als bastaards weg te sturen uit hun geboorte land.

    • Jeroen zegt:

     Holman is een echte Indo hoor al deel ik zijn mening niet. Ik vind een meningsverschil geen rede om iemand te excommuniceren uit het Indodom.

     Jan Boon aka Tjalie Robinson had ook een Hollandse vader en werd in Nijmegen geboren. Ook geen echte Indo?

  • Boeroeng zegt:

   De kamervragen van van Haga zijn nog niet beantwoord

   Download de brief aan de Kamer van de staatssecretaris van Ooijen

   Geachte voorzitter,
   De vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over Onaanvaardbare
   wijzigingen bij de Nationale Indiëherdenking en over het aandringen bij Indonesië voor het maken van excuses voor de Bersiap (2022Z15541, ingezonden 15
   augustus 2022) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

 2. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  Met stijgende verbazing heb ik de discussies gevolgd over de herdenking op 15 augustus. Vanuit Italië kan ik met een zekere mate van afstandelijk- en onbevangenheid het topic bespreken. Lees ik de reacties op een voor mij begrijpelijke manier wat langzamerhand problematisch wordt aangezien ik door buitenlands verblijf van meer dan 30 jaar in Zwitserland en nu in Italië, Nederlands als vreemde taal beschouw, dan gaan de kibbelpartijen over alles behalve over het ondergane leed van vooral verzwegen slachtoffers van de Japanse bezetting in het voormalig Nederlands-Indie., zoals Röring, W. Inkiriwan, H. Makarengkeng, Markus Delima, Likumahua.

  Door omstandigheden heb ik me de afgelopen dagen met deze slachtoffers beziggehouden. Toevallig valt mijn onderzoek samen met de herdenking op 15 Augustus. Deze slachtoffers werden door de Kempeitai, voor degenen onbekend met WO2 in Z-O Azie vergelijkbaar met de Gestapo van de Nazi’s, van spionage verdacht en na meer dan een half jaar verblijf in de Werfstraat- of Kalisosokgevangenis in Soerabaja doodgemarteld.

  Eén van de nabestaanden vertelt: Bij de Kempeitai heeft mijn zwager het zwaarst te verduren, want hij werd doorlopend gemarteld vanaf het begin tot aan zijn laatste ademhaling (meer dan 6 maanden). Zijn lichaam zat vol met bloedende striemen en was goed in de modder en heel mager. Zijn haren kwamen al op zijn schouders, terwijl ook de nagels van zijn handen uitgroeiden tot 3 à 4 cm. ….Pas op de 4de dag mocht hij in de kist om begraven te worden. Intussen kwam het lijk in geweldige ontbinding, want heel veel vocht sijpelde uit het lijk…… Het register moest betaald worden , ongeveer 150 gulden in Japans geld anders werd het lijk in de rivier gegooid. Tot de laatste adem heeft mijn zwager nog de kracht kunnen hebben zijn rechterarm omhoog te houden met 2 vingers uitgespreid ten teken van Victorie , doch hij had geen stem meer. Alzo stierf hij onder de martelingen van de Kempeitai…….

  Wat mag ik me dan voorstellen bij de holle woorden in één van de opiniestukken? “Verder zouden we de herdenking kunnen demilitariseren (sic) . Daarmee doorbreken we de reproductie van de toenmalige koloniale machtsverhoudingen (sic) en ontstaat er ruimte voor individuele verhalen (sic) “.

  Ik dacht dat het de bedoeling van de herdenking was Hormat te betuigen aan alle slachtoffers van de Japanse bezettingstijd in het voormalig Nederlands-Indie, het huidige Indonesië. Kennelijk vergis ik me.

  De vulgaire reacties hebben veel meer te maken met blasfemie. Bij het christelijk Latijnse blasphemia hoort het werkwoord blasphemare waaruit via het Frans blameren is ontstaan.: het te schande brengen. Maar de reacties overschrijden elke grens: het te schande brengen aan zwakkeren die zich niet meer kunnen verweren.

  • Boeroeng zegt:

   Parool opiniestuk, wat vandenbroek bedoelt

   Verder zouden we de herdenking kunnen demilitariseren. Daarmee doorbreken we de reproductie van de toenmalige koloniale machtsverhoudingen en ontstaat er ruimte voor individuele verhalen

   Ik ben wel voor minder militaire uniformen zoals het van Heutszregiment in Den Haag of op andere herdenkingen worden ook militaire eenheden uitgenodigd ter versiering of vlag hijsen, muzikale begeleiding, lastpost blazen etc.
   Dat is niet nodig in uniform.
   Maar mensen die als privé-persoon in uniform of in veteranen-outfit komen en voor een monument salueren moeten dat gewoon blijven doen. Dat is hun manier van rouwen, herdenken, eerbetoon.

   Toch, hoezo is minder militair vertoon op een herdenking in de entourage een doorbreken van “de reproductie van de toenmalige koloniale machtsverhoudingen”
   Ik snap dat ook niet…. Die machtsverhoudingen zijn allang doorbroken ( per 8 maart 1942 bijv ) en er is altijd ruimte gemaakt op herdenkingen voor individuele verhalen.
   Ook in de media nav herdenkingen.

   Men zegt niet direct dat bedoeld is : individuele verhalen van Indonesiers over Nederlandse kolonialisme. Voor en na WO II.
   Zo bedoeld, wil men een nederlands kolonialismeherdenking en niet meer een herdenking slachtoffers WO II te Indie’, met een focus op Nederlandsgerelateerde slachtoffers.

  • Bert Siap zegt:

   @Pak Olive : Guus Becker werd niet Indonesie uitgeschopt in december 1957 ( Zwarte Sinterklaas ) maar vertrok naar Nederland in 1951 .Hij vond pension in Cafe -Restaurant de Vries in Callandtsoog .Na aankomst van die Indische gerepatrieerden bezochten veel mensen plotseling dat Cafe-Restaurant .Ja Indianen kijken noemde Guus Becker dit .Na Callandtsoog vertrok Guus naar Amsterdam ja zeg nou zelf wat moet een Indo doen in Callandtsoog ? Guus Becker diende als korporaal in het KNIL en zat enige jaren gevangen in Japan .Hormat aan Guus Becker 1918-2002 .

  • Bernadette Sia zegt:

   Quote: [Bij het christelijk Latijnse blasphemia hoort het werkwoord blasphemare waaruit via het Frans blameren is ontstaan.: het te schande brengen.]

   Nou nou, en dat voor iemand die atheneum heeft gedaan! 🫣

 3. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  Als antwoord op Lara Nuberg: ik ben brildragend

 4. R.L. Mertens zegt:

  @t.Holman; ‘zag verkrachte vrouwen/onthoofde mannen etc.’-
  – Zult gij ons nog langer vertrappen,
  Uw hart vereelten door het geld,
  En doof voor de eisch van recht en rede
  De zachtheid tegen het geweld?
  – Dan zij de buffel ons ten voorbeeld,
  Die sarrens moê, de hoornen wet,
  Den wreeden dryver in de lucht werpt,
  En met zijn lompen poot verplet.
  – Dan schroeie de oorlogsvlam uw velden
  Dan roll’ de wraak langs berg en dal,
  Dan styg’ de rook uit uw paleizen,
  Dan trill’ de lucht van het moordgeschal.

  -Dan voeren wy uw dochters henen,
  En elke maagd wordt ons een boel
  Dan rusten we aan haar blanke boezems,
  Van moordgetier en krygsgewoel.

  -En als de zon in het westen daalt,
  Beneveld door den damp van ’t bloed,
  Opdat der eeuwen schuld met rente,
  Met woekerwinst word’ vergoed!
  etc.
  *
  Enkele verzen uit; De laatste dag der Hollanders op Java; de vloekzang van Sentot. Door Max Havelaar in zijn 4e druk 1875(!) opgenomen. Opgesteld door een Nederlandse leger officier(!) SEW.Roorda van Eysinga, die wars was hoe den Inlander toen werd behandeld. – Een profetie van de bersiap; 70 jaar later.
  Verzen door pemoeda’s in Batavia bij de (Indisch)Nederlanders in de brievenbus gedeponeerd, toen na 17 aug.1945 hun proklamasi hautain; ‘wat moeten die Inlanders..’ werd afgedaan.
  – En dan nu bij de herdenkingen; (velen) de vermoorde onschuld uithangen.
  Alsof bersiap zomaar is ontstaan

  • Boeroeng zegt:

   Mijnheer Mertens…. u draaft soms door zoals met deze zin : “en dan nu bij de herdenkingen: (velen) de vermoorde onschuld uithangen ”
   Wie zijn die ‘velen’ die toen vroeger vreselijke dingen gedaan hebben en nu de vermoorde onschuld uithangen? De meeste mensen die nu naar herdenkingen gaan waren kind of niet geboren in januari 1945 .

   Nee. de bersiap is niet zomaar ontstaan, maar je kunt de verantwoordelijkheid van Indonesische daders niet opzij leggen en mensen die toen kind waren verwijten dat geweld veroorzaakt te hebben en nu de vermoorde onschuld spelen. Ga het eens wat genuanceerder bekijken en stopt met uw kruistocht.
   De good guys hebben gewonnen, meer dan 70 jaar geleden.
   Accepteer dat nou gewoon en blijf niet doorwrokken en onschuldige mensen zo irriteren.

   Maar goed …. er zijn mensen die nog veel verder doordraven . zoals ene Jeffrey Bung Karno, alias van Jeffrey Pondaag,
   scan van zijn facebookpagina:

  • R.L. Mertens zegt:

   @Boeroeng; ‘door draven etc.’- Ik reageerde op Holman; ….vermoorde en verkracht vrouwen, die naar het kamp werden terug gesleept(!) etc.’ – Alsof die ellende zomaar is ontstaan. Alsof die Indonesiërs zomaar amok/ mata gelap werden….En velen nu( ook nazaten!) vast blijven, met de traumatische verhalen/herinneringen van de 1e. generatie, die nu plots ‘hun verhaal’ vertellen! En doordraven om Indonesië/ aanwezigheid van de Indonesische ambassadeur in een kwaad daglicht te stellen!
   – Note; ik ben van die 1e generatie (86jr); heb de Japanse periode en bersiap in Ambarawa (met vele kampen) meegemaakt! Voor mij is het duidelijk; Geen zelfbeschikkingsrecht= geen merdeka. Dus amok= bersiap! Het Nederland’s beleid heeft deze ellende over heen gebracht! En zeker niet; die lariekoek van gezagsvacuüm= ‘Nederland kwam voor een feit te staan’ en…. de vermoorde onschuld uit te hangen!

   • Bert Siap zegt:

    Altijd maar door het zelfde liedje ,het zelfde liedje ,het zelfde liedje ,het zelfde liedje ,het zelfde liedje ,het zelfde liedje ,het zelfde liedje ,het zelfde liedje ,het zelfde liedje ,het zelfde liedje zo elke keer als ik weer het zelfde liedje hoor ,het zelfde liedje ,het zelfde liedje .Oh wat hoor ik nou weer ? Het zelfde liedje ,het zelfde liedje ,het zelfde liedje ! Vertel eens een goede mop ! altijd weer de zelfde mop ,altijd weer de zelfde mop ,altijd weer de zelfde mop ! Morgen ga ik weer door met het zelfde liedje ,het zelfde liedje ,het zelfde liedje ! 😜😁😒

    • R.L. Mertens zegt:

     @BertSiap; ‘altijd maar het zelfde liedje etc.’- Uit de zang bundel; kun je zingen, zing dan mee…

   • Boeroeng zegt:

    Ik heb ook zo mijn kritiek op Holman in de ambassadeursrel.

    Maar, mijnheer Mertens … u wil het gewoon niet snappen..
    Uw verwijten naar ‘velen’ schuldig te zijn aan de bersiap en daarna de onschuld uithangen is vals, gemeen. Die velen waren kind of niet geboren toen. En ook kwetsend als mensen hun familieleed vertellen…. en uw sneert: je hangt de vermoorde onschuld uit
    Ik was niet geboren… hoezo ben ik schuldig aan de bersiapmoorden en speel ik dan nu de onschuld ?

    Ik verwijt u ook niet schuldig te zijn aan Indonesische moordlust en nu de vermoorde onschuld te spelen. U was kind toen.

    Stop toch eens met uw Indonesische revolutie . Die is al 72 jaar voorbij.
    Stop het generaliseren, de vijand verdoemen, het blijven wrokken en lezers hier in de rol van vijand te duwen.

    • A. Olive zegt:

     Boeroeng, heer Mertens kan zijn obsessief gedrag niet stoppen al zou hij willen, het is dwangmatig denk ik.
     U bent de enige die hem op I4E kan stoppen.

    • R.L. Mertens zegt:

     @Boeroeng/BertSiap/A.Olive; ‘gewoon niet snappen etc.’- De kern; Holman is tegen de aanwezigheid van de Indon. ambassadeur en haalt daarbij de verschrikkelijk bersiap periode okt.1945 aan! Terwijl deze herdenking nb. over de capitulatie van Japan dd.17/8’45 gaat. Toen in die eind Japanse periode ca. 4miljoen(!) Indonesiërs een hongerdood stierven! Het is dan ook terecht dat het comité hier aandacht aan schenkt. En de vertegenwoordiger van het Indon.volk( toen nog onderdanen van ons Koninkrijk) heeft uitgenodigd. – Mijn reactie richt zich tegen Holman en diegenen (dus niet iedereen!), die dit niet aanvaarden; met verwijzing naar de bersiap ellende. Bersiap= geen zelfbeschikkingsrecht= geen merdeka, dus amok; Door Nederlands beleid is uitgelokt! Het beleid dat toen meteen de vermoorde onschuld uitdroeg; ‘in een gezagsvacuüm begonnen de Indonesische jongeren te moorden etc.!’ De citaten uit Sentot’s vloekzang; De laatste dag der Hollanders op Java 1875 geven toen al de haat aan tegen de Nederlanders. Diezelfde ziedende haat, die in begin okt.45 over ons heen ging! ( mijn oud oom gemarteld/gedood, tante dodelijk gewond, oom vermist) En dat terwijl wij, buiten de kampen gedurende de Japanse tijd onder hen vertoefden; soms vijandig maar links gelaten! – Dus hoezo; generaliseren, stop met de revolutie…..ik geef slechts mijn mening; op zaken, die op deze I4e site vermeld worden! Meer niet. Obsessief? Of is mijn mening bij jullie; onwelgevallig? (met een naar smaakje?)

    • Boeroeng zegt:

     Mijnheer Mertens, Je verwijt “velen” . Niet alleen Holman.
     Die ook onterecht verweten wordt Nederlandse dictatuur te hebben bedreven, indirect Indonesische extremisme daarmee heeft uitgelokt en de vermoorde onschuld uithangt.
     Dat is die generalisatie en inderdaad is dit soort meningen mij niet welgevallig. Het is een haat en mensen vals beschuldigen, van iets wat ze niet gedaan hebben.
     Heb je het alleen over Holman? Nog steeds is het onfatsoenlijk hem zo van moord en doodslag te beschuldigen.

     Ik heb een portie kritiek op die man, maar dit niet.

    • A. Olive zegt:

     Heer Mertens:

    • R.L. Mertens zegt:

     @A.Olive: ‘ again..,’ – my favourite song by Doris Day. An evergreen!

    • R.L. Mertens zegt:

     @Boeroeng ‘velen etc.’- Heb ik Holman (en velen) van Nederlandse dictatuur/moord en doodslag etc. beschuldigd? Zie mijn reactie 21/8; ad kern, dat is alles!

    • Bert Siap zegt:

     @Mertens :Hanya ada satu lagu di buku lagumu ! In uw zangboekje zit maar 1 ( satu ) liedje ! Volkomen platgedraaid dat liedje ! Elke keer het zelfde liedje ,we weten het nu wel ! 😎😜🤣

    • A. Olive zegt:

     “my favorite song”
     Dat wil ik best geloven heer Mertens. Verantwoordelijheid ister niet, what will be will be.
     Nederlandse regering boesoek, gevolg Bersiap. Moord doodslag en verkrachting van onschuldigen waaronder vele babies is what will be will be.

   • vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

    Laat ik het concreet houden. De perceptie van dhr Mertens over de oorzaak-> gevolg relatie is mede bepaald door zijn persoonlijke ervaringen in het kamp Ambarawa en die van het nabijgelegen Banjoebiroe..

    Ik zet de feitelijke gebeurtenissen van deze kampen aan het begin van de Indonesische Revolusi op een rijtje :

    xx-10-1945 groepen pemoeda’s vielen het kamp Ambarawa 7 binnen en ontvoerden 86 jongens en mannen
    15-10-1945 kamp Ambarawa 8 werd geplunderd door pemoeda’s; water en licht werden afgesloten.
    22-10-1945 pemoeda’s vielen via de achterzijde kamp Ambarawa 8 binnen, dreven de vrouwen en kinderen bijeen, gooiden handgranaten temidden van deze groep (8 doden); een groep van 40 Britse soldaten (Ghurka’s) maakte een einde aan het bloedbad.
    xx-11-1945 nachtelijke mortier-aanvallen op kamp Ambarawa 7 vanuit de omliggende heuvels
    xx-11-1945 voortdurende bedreiging van kamp Banjoebiroe 9, door pemoeda’s
    xx-11-1945 voortdurende bedreiging van kamp Banjoebiroe 11 door pemoeda’s
    20-11-1945 aanval van Republikeinen op kamp Ambarawa 6 voltreffer in barak 3
    21-11-1945 aanval van TKR-militairen op kamp Ambarawa 7 afgeslagen door Britse en Japanse troepen
    21-11-1945 circa 40 TKR-militairen vielen kamp Ambarawa 8 binnen, dreven de vrouwen en kinderen bijeen op het centrale grasveld en wierpen handgranaten in deze groep: er vielen 14 doden en gewon¬den; een toevallig passerende Britse patrouille maakte een eind aan deze overval.
    23-11-1945 weer aanval op kamp Ambarawa 6, voltreffer in barak 9; al 4 dagen geen elektriciteit
    23-11-1945 een nieuwe aanval op kamp Ambarawa 8 werd afgeslagen.
    25-11-1945 kamp Ambarawa 8 werd ontruimd.
    25-11-1945 volledige evacuatie van kamp Banjoebiroe 9 door Britse militairen met vrachtauto’s
    26-11-1945 volledige evacuatie van kamp Banjoebiroe 11 naar veiliger kampen
    28-11-1945 opnieuw mortiervuur op kamp Ambarawa 6, voltreffers op barakken 9 en 10 (6 doden)
    08-12-1945 begin van de totale evacuatie van kamp Ambarawa 6 naar Semarang
    14-12-1945 Britse troepen ontruimden kamp Ambarawa 7

    Dhr Mertens mag om zijn geloofwaardigheid te behouden concreet uitleggen:
    1) welk vooroorlogs Nederlands beleid beïnvloedde het gedrag van bij de aanvallen op Ambarawa/Banjoebiroe betrokken Republikeinen/pemoeda’s na de Japanse capitulatie ?.
    2) welk gebrek aan zelfbeschikkingsrecht/geen merdeka beïnvloedde het gedrag van bovenstaande pemoeda’s/Republikeinen na de Japans capitulatie
    3) waarom uitte zich dat gedrag pas na en niet tijdens de Japanse bezetting
    4) Wie waren eigenlijk deze Republikeinen/Pemoeda’s

    Blijft over de vraag of de aanval van de Pemoeda’s/Republikeinen op de kampen Ambarawa/Banjoebiroe gezichtsbepalend dwz typerend waren voor de Bersiap of juist een uitzondering op de bloedige gebeurtenissen aan het begin van de Indonesische Revolusi.

    • Boeroeng zegt:

     Wat Peter aanhaalde:

     21-11-1945 circa 40 TKR-militairen vielen kamp Ambarawa 8 binnen, dreven de vrouwen en kinderen bijeen op het centrale grasveld en wierpen handgranaten in deze groep: er vielen 14 doden en gewon¬den; een toevallig passerende Britse patrouille maakte een eind aan deze overval.

     ———-
     Els, achternichtje van mijn moeder, was een van die doden door een handgranaat
     Zie: https://indisch4ever.nu/2015/09/21/els/

    • vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

     Op de web site van de oorlogsgravenstichting staat Els Evers vermeld als Elise Josephine Marie Evers.

     Op deze web site staat bij haar naam de link naar het persoonsdossier bij het National Archief NA. Voor nabestaanden zijn de documenten en correspondentie interessant

     De overlijdensacte van Els Evers (19 jaar) , datum overlijden 22-11-1945 te Ambarawa , werd geregistreerd bij de Burgerlijke Stand B.S. te Batavia, aktenummer 51 /jaar van aangifte 1946.
     Bij de Burgerlijke Stand te Batavia werden de overlijdingsactes van Bersiapslachtoiffers uiteindelijk centraal geregistreerd. In eerste instantie registratie van slachtoffers waarvan een stoffelijk overschot beschikbaar was. Later werden ook overlijdingsactes geregistreerd van Vermisten., degenen zonder stoffelijk overschot, een ongebruikelijke gang van zaken, maar nood brak wetten.

     De onderzoekers Captain en Sinke laten na hun gegevens over de Bersiapslachtoffers te vergelijken/verifieren met de namen van doden en vermisten geregistreerd bij de Burgerlijke Stand te Batavia.
     Daardoor komen wel hun kwantitatieve gegevens in de lucht te hangen en daarmee het resultaat van hun onderzoek.

    • Bert Siap zegt:

     Volgens mij zat Mertens NIET in kamp Ambarawa maar ergens ondergedoken in Ambarawa ! Dat is natuurlijk een klein maar niet onbelangrijk verschil !

    • vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

     Er is iets raars aan de hand met het achternichtje van de moeder van Boeroeng, Els Evers, 19 jaar.

     Ik controleer mijn gegevens en wat blijkt, op de web site van de oorlogsgravenstichting staat Marie Joséphine Eugéne M.J.E. Evers genoteerd, welke naam ook op het verzamelgraf Ambarawa taat, zie foto van het verzamelgraf.

     In het persoonsdossier bij het Nationaal Archief inventarisnummer 41589A staat op de duplicaatkaart in eerste instantie Marie Joséphine Elisa, maar later is de voornaam Elisa tweemaal doorgestreept en vervangen door Eugéne.

     Opmerkelijk is wel dat op dezelfde duplikaatkaart haar moeder wordt vermeld als M.J.E. Evers- Honée, Marie Josephine Elise Honéé geboren op 5/12/1901 te Meerssen, weduwe van Gerard J. Evers wat overeenkomt met de gegevens van de door Boeroeng aangegeven link.

     Opmerkelijk blijkt dat op de overlijdingsacte staat:
     Overledene: Elise Josephine Marie E.J.M. Evers
     Datum overlijden: 22-11-1945
     Geboren in: Soerabaja
     Plaats overlijden: Ambarawa
     Leeftijd: 19
     Plaats aangifte: Batavia
     Jaar aangifte: 1946
     Aktenummer: 51

     Is er sprake van een persoonsverwisseling? Degene die het beter weet mag het zeggen!

    • Boeroeng zegt:

     Geen persoonsverwisseling rond Els, maar een naamsverwisseling.
     Kennelijk werd ze Els genoemd en waren haar doopnamen Marie Josephine Eugene.
     Ergens was iemand van ODO of de oorlogsgravenstichting in verwarring geraakt door de roepnaam Els en moet gedacht hebben dat Elise haar doopnaam was, naar die van haar moeder. Vandaar dat schrappen,
     Haar moeder was Marie Josephine Elise Honée. Zo is ze genoteerd in haar huwelijksacte, geboorteacte en overlijdensacte. Zie wiewaswie.

     Haar zus J.E.M. (Joke) heeft naar de Oorlogsgravenstichting geschreven en haar naam is terechtgekomen in haar vaders dossier en in het dossier van haar zus.
     In een schrijven heeft haar zus de laatste doopnaam Elisabeth gegeven , dus niet Eugene.
     De doopnaam Elisabeth is logischer passend bij de roepnaam Els.
     Dus het nog steeds een beetje een raadsel met die derde doopnaam

    • R.L. Mertens zegt:

     @vandenBroek; ‘uitleggen etc.’- Bevond ons buiten het kamp in een stenenhuis met 3 gezinnen nabij het. station, aan de rand van een kampong. In Ambarawa zijn op diverse plekken; oa pasars, aloon2, station tijdens de Japanse geluidspalen/hokjes gerealiseerd. Waar uit radio/propaganda schalde ( door Soekarno veel benut) Toen 15/8 de capitulatie bekend werd gemaakt; klonken uit de kampen het Wilhelmus en de driekleur werd gehesen. Op 17/8 klonk uit de speakers; de proklamasi, het Indonesia Raya en merdeka! Er heerste in rustige sfeer; kampmensen gingen naar de pasar, kleding ruilen etc.Er kwamen voedsel droppings, die indien afgedwaald zelfs met begeleiding van de Indonesische politie/koelies in de kampen werd afgeleverd. Echter, denkend dat tempo doeloe terug is, keek men toch een beetje raar/hautain naar die rood/wit vlagen die op alle gebouwen zijn aangebracht. De Indonesiërs tooiden zich uitgelaten met luide merdeka kreten, getooid met rood/wit speldjes etc. ‘het waren brutale Inlanders geworden!’ Ook berichten uit divers steden; oa van/over de Nederlandse provocaties; niet praten met de Republiek, Soekarno een collaborateur etc. en de aankomst van geallieerden schepen; Tromp, Cumberland in Batavia, vechtpartijen met (Indische) Belanda’s, oproepen van pemoeda leiders, het vlag incident in Soerabaja, de voedsel boycot etc. Toen ook een Engels/Brits Indische compagnie met oa tanks, zich bij de kampen voegde veranderde de sfeer. Het werd grimmiger, vooral toen ook radio membrontak/oa Soerabaja uit de speakers knalde …. pemoeda groepen, marcheerden, verzamelden zich op bepaalde plekken; bersiap werd de kreet De Indonesische jeugd met bamboestokken bewapend trok fanatiek vooral langs Indo huizen en riepen boenoeh Belanda/dood aan de Hollanders!. Niemand dorst het huis te verlaten. Wij kregen plotseling bezoek van 4 gewapende pemoeda’s, die het op de bij ons uit het kamp gekomen logerende tottok oom gemunt hadden.Tot bloedens geslagen werd hij uit ons huis gesleurd. (Hij was nl, voor de oorlog gevangenis bewaker in Ambarawa en die pemoeda’s waren zijn ex. gevangenen! ) Tot er op de kampen gericht werd geschoten en de Engelsen een uitval deden richting het station, ons huis en wij met de moed der wanhoop hardlopend, met een witte vlag(!) in de richting van de kampen gingen. Onderweg werd mijn jongste tante getroffen, die op ons geroep geen antwoord gaf… trokken verder tot in de kampen . – Wat er verder gebeurde/gehoord; een felle strijd. En wij bij een ‘stille periode, ca eind november1945 met matrassen beschermde vrachtauto’s naar Semarang werden afgevoerd.- Hoe/wat eea met uw vragen/opmerkingen te maken heeft; mag u zelf beantwoorden/raden!

    • vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

     @Boeroeng
     Op het verzamelgraf Ambarawa staat M.J.E. Evers terwijl op de overlijdingsacte iets anders staat: Elise Josephine Marie, zie roosjeroos. How come?

    • Boeroeng zegt:

     Roosjeroos-vemelding kende ik nog niet. Kennelijk had roosjeroos een scan/film gezien van de overlijdensacte.
     How come? Chaotische tijden.Opgaves van namen niet goed kunnen checken

     Maar het gaat wel om dezelfde persoon. Dochter van Evers-Honée, geboren in 1926 te Soerabaja

    • vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

     @Boeroeng
     roosjeroos heeft van microfilms de gegevens van overlijdingsactes bij de Burgerlijke Stand te Batavia overgenomen en vastgelegd in een database. Voor bepaalde personen zijn ook geboorte-e en huwelijksaktes te raadplegen, dit vergemakkelijkt het genealogisch onderzoek.

     Wat in dit kader relevant is zijn de gegevens over Bersiapslachtoffers in de vorm van officiele overlijdingsactes vastgelegd in de (bijzondere) Registers bij de Burgelijke Stand B.S. te Batavia/Jakarta (1946-1952). Met als gevolg dat de begrippen Doden/Vermisten een andere inhoud krijgen.

     6000 Bersiapslachtoffers is gewoonweg te laag.

    • Boeroeng zegt:

     wbt Els Evers.
     O.D.O. heeft haar opgegraven 16 augustus 1949, geregistreerd als dat nog niet was gedaan en dus zal ze wel in de schatting van 3.500 doden van O.D.O. eind 1949 zijn meegenomen.
     Sinke en Captain baseren hun inschattingen mede op dat eindrapport van O.D.O. (opgeheven eind 1949)
     De Oorlogsgravenstichting heeft haar gegevens van O.D.O. zie haar dossier.

     Kun je niet aannemen waar de oorlogsgravenstichting meldt namen van O.D.O. heeft overgenomen dat die personen zijn inbegrepen in het cijfer van 3.500 van O.D.O.?

    • vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

     Ik neem niks aan.
     Als Captain en Sinke hun wetenschappelijk werk niet hebben gedaan, d.w.z. verificatie van hun gegevens, dan houdt het wel op, dan komen hun cijfers en resultaten wel in de lucht hangen, een slordigheid?

     Ze hebben het over “Doden”: de doden van de OpsporingsDienst Overledenen O.D.O. of de doden van de Oorlogsgravenstichting of de doden geregistreerd in de registers van de Burgerlijke Stand te Batavia/ Jakarta? Dat leggen ze in hun boek niet uit, een nalatigheid?

     De O.D.O. bij monde van het hoofd van der Harst geeft bij de opheffing van zijn Dienst in 1949 zelf aan dat er nog duizenden onbehandelde dwz niet- afgesloten gevallen van Bersiapslachtoffers waren? Let wel Bersiapslachtoffers werden tot 1952 door de Landrechter te Jakarta in de registers van de Burgerlijke Strand te Jakarta bijgeschreven, toch wel correct van de Indonesische autoriteiten.

     De onderzoekers Captain en Sinke hebben het over schattingen terwijl de tienduizenden slachtoffers officieel geregistreerd staan, ook in de registers van de Burgerlijke Stand te Jakarta, dus niet op Wikipedia.
     Maar dan moet er wel worden geteld: 1.2.3………Lijkt me voor iemand van het Atheneum-a met wiskunde en economie in het eindexamenpakket niet zo moeilijk.

 5. Bert Siap zegt:

  Waktunya ke pantu jompo ! .Orang -orang tua di sana selalu mengatakan hal yang sama ! ………………………… Tijd voor het bejaarden tehuis ! Die oudjes daar zeggen ook altijd hetzelfde ! 😁😜🤣

 6. Bert Siap zegt:

  Ya Si Theodor : Aku ingin tahu apakah dia waras ! Ja si Theodor ik vraag mij af of die man wel goed bij zijn hoofd is ! Hij heeft toch vreemde uitspraken gedaan b.v deze “”Nog steeds vind ik iedere christenhond een misdadiger !”” en ook deze “”Ik voel mij meer verwant met Anders Breivik dan met Wilders !”” Wie was Anders Breivik ? Een Noorse moordenaar en Rechtse Fascist die 77 mensen doodschoot .Ook omtrent de dood van Theo Van Gogh verzon Holman allerlei vreemde dingen ,die achteraf helemaal niet waar waren .Holman zijn vader was Indisch en jurist en ook nog eens assistent -resident ,je kan dus wel zeggen dat Holman uit een goed milieu kwam .

 7. Boeroeng zegt:

  Nog geen antwoorden op de kamervragen.
  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z15541.html

  Vraag 5 is mal
  Mark Rutte wordt gevraagd of hij vind dat het sadistisch is dat de Indonesische ambassadeur een krans legt op de herdenking.

  Stel je voor dat Rutte zegt: Ja !!

 8. Nooit vergeten en nooit vergeven.Inderdaad in SIAL volks groep! Wat wil je worden!??

 9. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  On topic. Wat mag ik denken van de opmerkingen van de Task Force Indisch Rechtsherstel TFIR over Indonesië tijdens de Japans bezetting? Tijdens de Japans bezetting bestond Indonesië als staatkundige eenheid nog geeneens, hoe kon een niet-bestaand iets collaboreren met de Japanse bezetters, laat staan dat dat niet bestaand iets verantwoordelijk gesteld mag worden voor het gruwelijk leed van dezelfde Indonesisch bevolking.

  Ik begrijp hun verwarrende denkwijze wel. Collaborer is afkomstig uit het Frans, zie etymologisch woordenboek. Die term werd in WO2 gebruikt voor franse burgers die met de vijand, de Nazi-Duitsers heulden of samenwerken. Jammer voor TFIR is dat Indonesiers geen burgers in eigen land waren, maar Nederlands onderdaan en dat zij de Japanners nooit de oorlog hadden verklaard. Hoe konden zij dan Japan als vijand beschouwen, wat ook aan het begin van de bezetting overduidelijk was . Het TFIR papegaai meer de Nederlandse naoorlogse propaganda na, TFIR zou toch eens wat meer geschiedkundige kennis in hun beweringen kunnen stoppen, daar is een Task Force toch voor?

 10. De staat “owner” van Ned-Indie is Holland die de oorlog verklaard had tegen Japan als zijne, een natie die niet een sherp kan schieten wegens hun spleet ogen.GEWELDIG E geheime dienst! En daar door Ned-Indie verdedigen met 75 duizend KNIL en 10 duizend Australische soldaten, in plaats van zo’n 500 duizend inlanders te mobilizeren.Laat de domme Indo maar crieperen!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.