Els

Jeppe Mellema is een gastdocent  van de Stichting Gastdocenten WO II. Hij vertelt oa over pemoeda’s die belanda’s oppakten, mishandelden en martelden.
Toch. dit is 
een ander fragment uit zijn verhaal:

AMBARAWA, de overval op “kamp 8” op 22 November
Op 22 November 1945, zat ik in het vrouwenkamp “8” in Ambarawa. Dat kamp lag wat afgelegen aan de weg naar Magelang. Om ongeveer 17.00 uur, braken met veel geschiet en geschreeuw van “Merdeka! Merdeka”! een groep van jonge Indonesiërs door de kampomheining van prikkeldraad en gedek! (gevlochten gespleten bamboe) De mensen van onze slaapzaal hadden alle houten ramen en deuren afgesloten en zich teruggetrokken. Woedend werd er op de gesloten deur geslagen en geroepen: “Boeka Pintoe! Boeka pintoe”! (Open de deur) Omdat ik de enige man in de zaal was, besloot ik om toch de deur maar open te maken, om te voorkomen dat ze nog kwader werden! Net toen ik opstond, werd de deur opengebroken, en zag ik dat een man zijn geweer op mij richtte en liet mij achter een hutkoffer vallen. Op dat moment kreeg ik een kogel langs mijn rechter bil, die een gat in mijn onderbroek maakte en mij een oppervlakkige vleeswond bezorgde! Dat was ook een heel erg “narrow escape”!
Daarna werden alle mensen uit de zalen naar buiten gejaagd en werden er handgranaten in deze groep gegooid!! Zelf lag ik tussen de huilende en schreeuwende mensen in, vlak bij Els Evers , die een ontploffende handgranaat in haar linker oksel kreeg!!!!
De z.g.”vrijheidstrijders” werden verjaagd door Engelse Gurkha-troepen, die net langs kwamen toen zij zich moesten terugtrekken van de strijd bij Magelang en op het geluid van het schieten waren afgekomen! Anders was het bloedbad zeker nòg groter geweest! Els is toen overleden!! Zij was net als ik, 19 jaar! Ik heb haar met een lepel nog wat water kunnen geven, toen ze in shock raakte en zei dat ze zo’n dorst had! Waarom zij toen dood moest en niet ik, is nog steeds een vraag. “Toeval”?? Alweer een “very narrow escape”!! Ik ben tot het laatst toe bij haar gebleven en deze gebeurtenis is doorslaggevend voor mij geweest om medicijnen te gaan studeren.

Peter Evers, boer te Linne, Gerards vader, opa van Els

Peter Evers, boer te Linne, Gerards vader, opa van Els

Els was een dochter van rechter Gerardus Evers en Marie Honée. Zij huwden in 1925 te Meerssen en arriveerden  in 1926 te Soerabaya. Daar werd Els geboren. Er kwam nog een zus en een broer.  Het gezin verhuisde een paar keer te Indië omdat vader Gerardus in een andere plaats tot voorzitter van de landraad wordt benoemd.
In 1939 waren ze in Nederland.
Bij terugkeer was hij  aangesteld als landrechter te Djokjakarta.  De oorlog begon en Gerardus werd gemobiliseerd:  fuselier bij de landstorm
Te Indië ontmoette hij  oom Hendrik, broer van zijn vader . Bij zijn geboorte in 1896 was oom Hendrik in Indië als soldaat.  Na zes maanden niet veel te doen in Atjeh wordt hij medisch ongeschikt verklaard voor dit soort actieve velddienst en overgeplaatst naar de kazerne in Padang, waar hij fouriersdienst deed.

1hevers

In 1922 moet Gerard voor het eerst zijn oom gezien hebben. Hendrik (foto) was  in 1922 even thuis te Limburg bij broer Peter en schoonzus Josephina maar ging met zijn gezin voortijdig weg.
Hij vond het klimaat niks en de aardappelen waren nog net zo niks als in zijn jeugd. Hij at liever rijst met Indische smaken.
Oom Hendrik was na zijn diensttijd treinconducteur geworden en met pensioen in 1942. Hij was in Nederland geboren en dus was hij van de eerste golf die het jappenkamp Tjihapit te Bandoeng in ging.
Gerardus overleefde de pakanbaroespoorweg niet en Hendrik stierf in juni 1945 in het jappenkamp te  Ambarawa.

Het had  toch nog zin.
Het was een reden voor Jeppe om dokter te worden en hoevelen heeft hij geholpen ?

Boeroeng

boeroengpikirans

Dit bericht werd geplaatst in Boeroeng Pikirans. Bookmark de permalink .

15 reacties op Els

 1. Robert zegt:

  Laugh and the world laughs with you.Weep, and you weep alone. For the sad old earth must borrow its mirth, but has trouble enough of its own. Ella Wheeler Wilcox,”Solitude”.

 2. Ingeborg van Ommeren - Gaedtgens zegt:

  Als ik zo af en toe verhalen lees over de Bersiap tijd door anderen ervaren, dan prijs ik mij gelukkig dat ik “normal” volwassen ben geworden. Tenminste dat denk ik en ik heb mijn best gedaan bij de opvoeding van mijn kinderen. Als je 9 of 10 jaar oud bent en je maakt de angsten mee van de volwassenen, vooral de vrouwen, dan blijft het in je geheugen gegrift. Je reageert anders dan de meesten. Dat jonge vrijheidstrijders ook ons kamp (Tjidengkamp)binnen wilden en dat notabene de Japanners die toen verderop lagen dat hebben kunnen voorkomen, las ik later pas toen wij in Nederland waren. Maar toen heb je doodsangsten uitgestaan. Dat wij later werden vervoerd in geblindeerde treinen naar Semarang (?) waar langs de spoorlijn zeer dreigend stonden pemudas met vaak lang haar en een band om hun hoofd. Je wist toch niets van politiek. Angst overheerste en mijn zus en ik hadden notabene mazelen of pokken. Alleen ons gezicht was onbedekt en in het kruisje van ons ondergoed had mijn Oma wat centjes genaaid. Wij hebben thuis nooit over deze tijd gesproken, ook niet met mijn kinderen en kleinkinderen. Ik heb nog steeds nachtmerries, nog steeds ben ik op de vlucht, nog steeds schieten mensen om mij heen en moet ik door een vuurlinie. Maar dankbaar ben ik dat ik (denk) vrij normaal ben en deze leeftijd heb bereikt. Mijn hart bloed als ik op de televisie al die vluchtelingen zie. Ook zij zullen opgroeien met angsten. Ook wij waren vluchtelingen en hadden het in het begin niet makkelijk. Maar in Nederland konden wij eindelijk rustig naar school en de vrijheid inademen. En zo hebben wij allemaal een verhaal.

  • Jan A. Somers zegt:

   “konden wij eindelijk rustig naar school ” In de door het KITLV beheerde interview-archief SMGI komt dit herhaaldelijk met nadruk ter sprake. Naar school, dat was het normale leven. Eindelijk.

  • Arhur Olive zegt:

   Mijn hart bloed als ik op de televisie al die vluchtelingen zie.

   Meer dan 70% van die vluchteligen zijn jonge mannen,dus velen zijn geen vluchtelingen maar migranten.
   Deze jonge mannen vertikken het om water en voedsel van het Rode Kruis aan te nemen omdat het kreus een symbool van Chistianity is.
   Mijn hart bloed eerder voor Europa en Amerika.

   • eppeson marawasin zegt:

    Dag Pak Olive, die ‘jonge mannen’ zijn als potentiële arbeidskrachten niet per se onwelkom in Europa. Dat heeft onder andere te maken met de toenemende ‘vergrijzing’.

    In Nederland stroomt de zogeheten ‘babyboom-generatie’ al vanaf 2011 de pensionado-leeeftijd in. Dit zorgt voor een versneld effect van de vergrijzing. Eén van de negatieve gevolgen hiervan is bijvoorbeeld het verwachte tekort aan leerkrachten in het onderwijs.

    In combinatie met het lage(re) geboortecijfer en de hogere levensverwachting ontstaat er dus een grotere druk op de ‘beroepsbevolking’ om het uitdijend aantal AOW-ers financieel en materieel te onderhouden.

    Dat de urgentie hoog is, blijkt wel uit feit dat ‘de politiek’, die eerst niet wilde weten van het verhogen van de AOW-leeftijd, nu zelfs versneld daartoe is overgegaan. Ging men in 2009 nog uit van 67 jaar in 2040, is dat al per ultimo 2021. Per 2022 wordt dit ook nog gekoppeld aan ‘de levensverwachting’. Als je dus van 1955 bent, dan wordt het zelfs 67 jaar plus ‘n X-aantal maanden !

    [CITAAT]
    ‘Het blijft de vraag wat de regering moet doen om de vergrijzing tegen te gaan. Sommige analisten pleiten voor het openstellen van de grenzen voor arbeidsmigranten. Het strikte migratiebeleid heeft er volgens hen mede toe geleid dat de vergrijzing zo snel toeslaat. Voor Kosuke Motani van de Japanse ontwikkelingsbank is arbeidsmigratie niet het antwoord. „We zouden in één keer twintig miljoen migranten nodig hebben. Op dit moment wonen er slechts twee miljoen buitenlandse werknemers. Het is een onmogelijke opgave om in één keer zoveel nieuwe migranten naar Japan te halen”, zegt Motani.’
    [EINDE citaat]

    http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1158735/2009/10/07/In-Japan-zijn-de-gevolgen-van-vergrijzing-al-overal-te-zien.dhtml

    e.m.

    • Arthur Olive zegt:

     Pak Marawasin, ik zie niet in hoe deze tegenwoordige invasie van migranten een hulp kunnen zijn tegen de vergrijzing in Nederland.
     U noemt het verwachte tekort aan leerkrachten in het onderwijs.
     De meeste van deze nieuwe migranten komen niet in het onderwijs want ze zijn niet alleen unskilled maar willen zich ook niet laten vingerprinten. Het importeren van ISIS is dus groot.
     Wat Japan betreft, die laat de bevolking liever vergrijzen dan Moslim migranten binnen laten. Ik ga me niet afvragen waarom.

    • eppeson marawasin zegt:

     Dag Pak Olive, nouwh … u houdt er nogal een complottheorie op na. Maar het blijven van uw kant wel veronderstellingen en aannames.

     De toenemende vergrijzing moet evenwel toch betaalbaar blijven. Een afnemende ‘beroepsbevolking’ (20-66 jaar) is op langer termijn desastreus, omdat die categorie o.a. de AOW-premies moet ophoesten.

     Zoals u weet is de AOW niet gebaseerd op een kapitaalstelsel (sparen voor pensioen), maar op een omslagstelsel waarbij –even kort door de bocht- het totaal van de door de werkenden opgebrachte AOW-premies gelijk is aan het totaal uit te keren AOW-bedrag over een jaar.

     Natuurlijk gaat het niet alleen om de AOW of een verwacht tekort aan arbeidskrachten in het onderwijs. Dat laatste was slechts één voorbeeld.

     Op andere terreinen zijn straks ook extra-handen nodig. In het op Protestants-Christelijke leest geschoeide Verpleeg-/Verzorgingshuis annex Woon-/Zorgcentrum in mijn woonplaats lopen ze weg met een Afghaanse ‘zorgassistente’ [gescheiden, moslima, moeder van 3 kinderen, NT2-er] die voor de Taliban is gevlucht.

     Ik ben het wel met u eens dat de toenemende vergrijzing niet alleen op financieel/economisch gebied gevolgen zal hebben, maar ook op politiek en sociaal/maatschappelijk vlak.

     e.m.

 3. Boeroeng zegt:

  Oi….dit topic is ook een beetje een herdenkingstopic voor Els en als men toch offtopic gaat, dan maar met een indischgerelateerd onderwerp.
  Hedendaags vergrijzing en vluchtelingenstromen is te weinig indischgerelateerd.

  • eppeson marawasin zegt:

   Mea Culpa …

   e.m.

  • van Beek zegt:

   Indisch gerelateerd: http://kritischekatjang.blogspot.nl/2015/09/het-gevaar-van-het-vluchtelingenprobleem.html

   Nog wat enkele bijbelse passages voor de heer Arthur.

   God vraagt van ons zorgzaam te zijn voor vreemdelingen. “En wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, zult u hem niet onderdrukken. Als een onder u geboren Israëliet zal u de vreemdeling gelden, die bij u verblijft; u zult hem liefhebben als uzelf, want u bent vreemdeling geweest in het land Egypte: Ik ben de HEERE, uw God.” (Lev. 19: 33-34, zie bijvoorbeeld ook Deut. 10:17-18, Ez. 47:21-23)
   Jezus vertelt zelf ook over vreemdeling zijn. Het goede dat je voor je naaste doet ziet Jezus alsof het voor Hemzelf gedaan is. Hierbij hoort ook het onderdak verlenen aan de vreemdeling (Mat. 25:25-36). Sommigen hebben hierdoor onwetend engelen geherbergd (Hebr. 13:2).

   Wees eens wat verdraagzamer tov de vluchteling, dat is wat de Here Jezus wil, meneer Arthur!

   • Arthur Olive zegt:

    Van Beek, we zijn off topic, dus dit is mijn enige en laatste reactie op wat u schrijft..
    U hebt het over vreemdelingen die al in het land zijn.
    Zorg er voor dat de vreemdeling die jouw waarden en zeden haat niet in jouw land komt, ongeacht wie het is. Het eerste vereiste van het gouvernement is om haar bevolking veilig te stellen.
    Toen ik naar Amerika ging werd ik ook ondervraagd om te zien of ik het wel eens was met hun zeden en waarden. Die ondervraging vond plaats in Holland, niet in Amerika.

    • van Beek zegt:

     Waar haalt u het vandaan dat de vluchteling onze waarden en zeden haat? Waarop baseert u dat? U oordeelt veel te snel. Nog een bijbelpassage voor u: Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. (Matteüs 7:1). As a self-proclamed christian you don’t really act like jesus would act!

     Overigens raad ik u ook aan om deze blog te lezen, geschreven door een Indo van de 3e/4e(?) generatie. Indisch gerelateerd
     http://kritischekatjang.blogspot.nl/2015/09/het-gevaar-van-het-vluchtelingenprobleem.html

    • PLemon zegt:

     @ Hr van Beek.” …U oordeelt veel te snel ‘.

     Deze NRC journalist (!!) deed een poging niet bij voorbaat de ogen te sluiten voor de culturele clash die zo’n ‘ nieuwe’ religie in een westerse samenleving zal veroorzaken.

     Wilders heeft gelijk maar krijgt het niet
     Links-liberalen leggen ons een denkverbod op met de islam, aldus Peter van Ham.
     DoorPETER VAN HAM
     26 JANUARI 2015

     PVV-leider Wilders waarschuwt sinds jaar en dag voor de dreiging van het islamitisch terrorisme. En terwijl terroristen met de koran in de hand moorden, blijven alle links-liberale partijen volhouden dat dit niets met de islam te maken heeft. Geen enkele Nederlandse partijleider of opiniemaker wil Wilders’ gelijk toegeven. Er zijn vijf verklaringen hiervoor.
     http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2015/januari/26/wilders-heeft-gelijk-maar-krijgt-het-niet-1460222

 4. b zegt:

  Ook dit is raadzaam om het in je op te nemen.
  Als je het over het geloof gaat en nog wel geen vreemdelingen.
  Oja, let ‘ns op de datum!
  http://www.zie.nl/video/algemeen/Sekteleden-gelyncht-in-Indonesie/m1fzwv4fg74g
  siBo

Reacties zijn gesloten.