Berichten , opinies nav het excessenonderzoek

NRC via Java Post : In eerder historisch onderzoek werd gesteld dat er tijdens deze eerste fase van extreem geweld tijdens de Indonesische revolutie tussen de 20.000 en 30.000 Nederlanders en ‘collaborateurs’ zouden zijn vermoord. Captain en Sinke stellen dat aantal drastisch naar beneden bij: het kunnen er voor de periode 17 augustus 1945–31 maart 1946 niet veel meer dan 6.000 geweest zijn, menen ze. Getallen uit bronnen zijn door andere onderzoekers te sterk geëxtrapoleerd, is hun conclusie.
Trouw :Bersiapdebat wijst op afwijzing en miskenning van Indische Nederlanders 
EenVandaag:  NIOD-onderzoek over Nederlands-Indië valt verkeerd bij Molukse gemeenschap: ‘Je wordt weggezet als oorlogsmisdadiger’
NRC  via Java Post: Heel Nederland draagt schuld voor ‘beschamende feiten’ in Indonesië.
Parool: ‘Geschiedvervalsing’ of ‘geen nieuws’? Kenners sterk verdeeld over onderzoek naar dekolonisatie Indonesië … 
Ze concluderen dat Nederlandse militairen op grote schaal en stelselmatig extreem geweld toepasten. Als voorbeelden noemen ze standrechtelijke executies, mishandeling en marteling, het in brand steken van huizen en dorpen, buitensporige luchtaanvallen en artilleriebeschietingen, en willekeurige arrestaties.
De regering en militaire top wisten dat en tolereerden dat bewust, aldus de onderzoekers. Nederland wilde koste wat kost de Indonesische ‘opstandelingen’ verslaan en overtrad daarbij ethische grenzen. Daarbij speelde een koloniaal superioriteitsgevoel een rol, evenals de overtuiging dat Nederland ‘onmisbaar’ was in Indonesië.

BNR: Het Rijksmuseum heeft bedreigingen ontvangen die verband houden met de veelbesproken tentoonstelling Revolusi!, over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Dat bevestigt de Amsterdamse politie na vragen van BNR.
RTL: Lara Nuberg is kleinkind van een Indonesië-veteraan en Erik Becking zoon van een KNIL-militair. Ze reageren op het nieuwe rapport  (zie filmpje) 
NPO Radio1: Het rapport over het geweld tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog maakt in Nederland veel reacties los, en die reacties zijn heel uiteenlopend. Maar hoe wordt er onder de jongere generatie Nederlanders met een Indische achtergrond naar die conclusies gekeken? (luister naar fragment)

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

37 reacties op Berichten , opinies nav het excessenonderzoek

 1. R.L. Mertens zegt:

  @RTL; ‘eerherstel etc.’- Als men toen als militair geen misdaden heeft begaan/gepleegd ; waarvoor dan eer herstel vragen? – De kern(!) is, dat gen.Spoor als hoogste militair zijn beleid; rust en orde met de mond/order(!) heeft uitgevoerd en nimmer de daad(!) heeft betracht; die daders van misdaden militair strafrechtelijk(!) te vervolgen! * Waardoor nu elke Indië veteraan bestempeld/verdacht wordt! Zie/lees Limpach; De verbrande kampongs van generaal Spoor.* Slechts 1 geval van moord door 2 soldaten zijn met doodstraf veroordeeld. Waarbij 1 dader/soldaat zelfmoord pleegde en de andere op de vlucht is gedood. *Ook 3 mariniers, die weigerden(!) om een kampong te verbranden, zijn voor de krijgsraad gebracht en veroordeeld; 3 jaar gevangenis en uit militair oneervol(!) ontslagen! Tijdens de ‘politionele oorlog’ zijn meer dan 200.000 Indonesiërs gedood! Vooral veel burgers! door artillerie/ bombardementen/ scheepsgeschut etc.! – 7.000.000(!) burgers verloren huis en haard. Velen tot bedelstaf gebracht; zie de tv. doc. strijd in Indië!
  * Indonesië betaalde een hoge tol voor zijn vrijheid/merdeka! @NRC; Inderdaad beschamende feiten!

  • vandenbroek@libero.it (1953) zegt:

   “Gen. Spoor heeft geen militair strafrechtelijke vervolging ingesteld tegen de Nederlandse daders “? Het voorgaande citaat geeft weinig tot geen blijk van hoe de zaken in het voormalig Nederlands-Indie functioneerden. De opmerking is wat al te lichtvaardig gemaakt en is ook een misleidend verdachtmaking, dit neigt naar laster. Het tast de eer en goede naam van de generaal aan.
   Als ik dhr Mertens was, zou ik me de volgend keer beter documenteren en mijn woorden op een goudschaaltje wegen.

   P.s. Ik word verweten/beschuldigd dat ik als tweede-generatie-Indo niks afweet van wat er in het voormalig Nederlands-.Indie afspeelde, maar op het schooltje in Den Helder heb ik tijdens mijn dienstplicht van die paar uurtjes Militair Straf- en Tuchtrecht wel wat opgestoken.

   • R.L. Mertens zegt:

    @vandenBroek; ‘misleidend, verdacht makend etc.’- Dit rapport heeft toch bevestigd(!); ‘de Nederlandse regering en militaire leiding(!) tolereerden doelbewust(!) dit stelselmatige en wijdverbreide gebruik van geweld door Nederlandse militairen, in de oorlog tegen de Republiek’. Die generaal heeft derhalve het militaire tuchtrecht helemaal niet toegepast! Waardoor nu elke veteraan aangekeken wordt voor wat het rapport aangeeft. Dit in tegenstelling wat indertijd in May Lai/ Vietnam 1969 is gebeurd; toen USA mariniers misdaden pleegden tegen de bevolking en de kampong in brand staken. En meteen daarna publiekelijk(!) de USA president Nixon dit veroordeelde en excuses aanbood aan de bevolking. Door dit incident kwam toen ook Indië veteraan Huyting met zijn ontboezemingen over gepleegde misdaden in die ‘politionele oorlog’ en de Excessen(?) Nota als gevolg! @ ‘Indo/genocide etc.’- Bersiap= genocide, alsmede het opschalen van het aantal slachtoffers is door dit Rapport weerlegd!
    – Met respect denk nu terug aan al die prominenten; van Randwijk, Jde Kadt, DM.Koch, Bep Vuyck ,de Progressieve Groep Batavia 1946 ea., die toen al opstonden om deze zinloze oorlog te voorkomen;- ‘De Progressieve groep gaat hierbij uit van het zelfbeschikkingsrecht(!) van het Indonesische volk. Nederland staat thans op het beslissende moment om, zoals een kenner van dit land en volk het uitdrukte; de meest gehate of gewaardeerde natie te worden’! – JdeKadt 1949; ‘maar de Nederlanders met hun ‘baboeisme’, met hun systeem van militair en ambtenaar, hebben alle kansen verknoeid. Wat ons overblijft is schaamte over zoveel bekrompenheid, onbekwaamheid en zelfgenoegzaamheid’! Een historische schande!

    • vandenbroek@libero.it (1953) zegt:

     Ik krijg weliswaar geen antwoord op mijn reactie, maar langzamerhand wen ik er aan. Gen. Spoor kon weliswaar als (Leger)commandant bij lichte vergrijpen krijgstuchtelijk optreden, maar kon bij zware vergrijpen alleen maar Geva”allen van excessief” geweld aan het Openbaar Ministerie overdragen dus procureur-generaal Felderhof die de bevoegdheid had om daders van (Oorlogs-) misdaden strafrechtelijk te vervolgen.

     De bovengenoemde discutabele uitspraak heeft geen betrekking op gen.Spoor, dus laster.
     Daarbij wordt “vergeten”, dat Nederland net voor de Souvereiniteitsoverdracht (3 november 1949) een ordonnantie afkondigde waarbij Algemene Amnestie werd verleend aan daders van ernstige misdrijven, excessief geweld. Dit hield in dat zulke misdrijven niet Strafrechtelijk vervolgd werden. Aangezien dit voor het gehele grondgebied in Nederlands-Indie gold, had dit ook betrekking op de Oorlogsmisdaden van de Republiek. Dus dhet wederzijds stilzwijgen was met wederzijds goedvinden netjes en snel geregeld.

     Een veteraan kan zich achter de ordonnantie verschuilen, maar natuurlijk blijft hij met zijn geweten zitten, Befehl iet Befehl werd zelfs in Neurenberg niet goedgekeurd. Limpach heeft zelf gezegd dat 25% van de Nederlandse militairen betrokken waren bij excessief geweld= oorlogsmisdaden. De anderen (75%) wist er van. wat is dan het probleem voor de veteraan, laat hij maar zeggen bij welke eenheid hij dient dan kan bij Limpach te rade gegaan wat zijn eenheid in de dekolonisatie flikte ?

     E.e.a. is door Nederlandse Rechters heel duidelijk vastgesteld bij de processen Rawagede/Zuid-Celebes. Indonesische burger konden in een CIVIEL proces de Staat der Nederlanden aanklagen. Daarbij werd weer vastgesteld dat Oorlogsmisdaden niet verjaren, maar dat wist men in Duitsland al heel lang. Westerling was bij de processen al ter sprake gekomen, dus de historici hoefden niet op herhalingsoefening.

     Mijn reactie geeft maar weer aan dat dhr Mertens structureel dingen door elkaar haalt, laat hij zich eens beter documenteren. Als hij zo graag zijn uitgebreide maar weinig samenhangende kennis wil tonen, laat hij eens een topic schrijven zoals bvb over J. de Kast. Ik heb toevallig zijn boek de Indonesische tragedie. Het treurspel der gemiste kansen .
     Ik citeer een NRC-recensie (1990) van J.A.A van Doorn : In zijn elitarisme stond de Kadt niet alleen. .Om hem ter begrijpen moet hij geplaatst wordt tussen de Neo-Machiavellisten zoals Sorel en Burnhem. Maar de Kadt verschijnt niet zelden als het prototype van de eeuwig kankerende Hollandse kleinburger , die maar niet kan begrijpen waarom de politieke stal niet eens stevig wordt uitgemest, desnoods met grof geweld.

     Daarom is voor mij de Kadt geen lichtend voorbeeld of evenbeeld. Dan kan ik me best voorstellen dat dhr Mertens zichzelf herkent in een persoon als de Kadt.

    • R.L. Mertens zegt:

     @vandenBroek; ‘gen.Spoor etc.’- Lees Limpach; De brandende kampongs; die man en paard benoemt. Over de generaal, die zijn zienswijze; het vernietigen van Djokja bij de politiek doordramt etc.met een debacle als slot; de uittocht uit Djokja! – Mi. hadden vele officieren/ Europese groep het besef/rancune in 1945; rehabilitatie nav. de smadelijk nederlaag tegen Japan 1942. En dat ten overstaan van die Inlanders! – prof.dr.Jan Bank over de Kadt; ‘hij had gelijk en zou het krijgen …hij was in zijn zienswijze op de dekolonisatie en de gemiste kansen bij de meeste landgenoten zijn tijd vooruit’!
     dr.L.de Jong 1988 .Het Koninkrijk dl.12/2 eind conclusie; Nederland heeft eind 1949 het genoegen moeten nemen met een resultaat, dat al 3 jaar eerder zonder al die strijd, óók had hunnen verwerven’!

    • vandenbroek@libero.it (1953) zegt:

     Ik krijg nog steeds geen antwoord, maar dat geeft allemaal niet.

     Ik heb Limpach gelezen in de KB in Den. Haag, so what.

     “hadden vele officieren/ Europese groep het besef/rancune in 1945; rehabilitatie nav. de smadelijk nederlaag tegen Japan 1942” Uit welke feiten blijkt dat en wat voor gevolgen had dat? Waar staan deze conclusies bij Limpach?
     Limpach heeft weliswaar gegevens over KNIL-soldaten maar hij publiceert niet het verband tussen deze soldaten en excessief geweld! Ikm heb dat nergens kunnen vinden!
     Ook weet hij in welke militairen eenheden ex-SSers dienden, maar hij publiceert niet het verband tussen deze militairen en excessief geweld!

     citaat dr.L.de Jong 1988 : “Het Koninkrijk dl.12/2 eind conclusie; Nederland heeft eind 1949 het genoegen moeten nemen met een resultaat, dat al 3 jaar eerder zonder al die strijd, óók had hunnen verwerven”!. Ja met de wetenschap van nu, weten we dat , maar dat heeft niks met geschiedschrijving te maken. Zulke onzin hoort toch ergens anders thuis?

     Dhr Mertens mag wel met nieuwe feiten op tafel komen, anders wordt het toch copy & paste!

    • R.L. Mertens zegt:

     @vandenBroek ‘geen antwoord etc.’-; Eind conclusie uit het het Onderzoek rapport dd. 17/2-’22; * de Nederlandse regering en militaire leiding(!) tolereerden doelbewust(!) dit stelselmatige en wijdverbreide gebruik van extreem geweld door Nederlandse militairen!
     – Banjermasin, Borneo 30/11-’45; Chinees doodgeschoten door een patrouille; *zaak op zuiver opportunistische(!) gronden gedeponeerd- Batavia 25/2.’46 bij huiszoekingen zijn de Chinese bewoners beschoten; enkele slachtoffers; *de generaal meldt dd. 16/3 dat het onmogelijk is de gemelde misdragingen alsnog te onderzoeken wegens verlopen tijd(!) en …de bewuste militairen inmiddels zijn overgeplaatst! – Pesing 15/4-’45 bij de verovering; op beestachtige wijze afmaken van gevangenen en ca.40 lijken in de rivier gegooid: *Na persoonlijke(!) inspectie; slechts 31 gevangenen gemaakt, 3 gewonden afgevoerd; waarvan 1 gevangene is overleden.* de leger commandant; ‘het gehele verhaal niet anders te zien dan propaganda; een samenstel van leugens! Na instelling van een commissie; geen wreedheden etc. daders waren ln. onder invloed hevige gemoedsbewegingen(?); dus geen aanleiding tot straf- of tuchtrechtelijke vervolging; wel dat aan bedoelde excessen zoveel mogelijk paal en perk moet worden gesteld. En Spoor wijst er op dat tegen excessen streng zal worden opgetreden! . – Rawah gedeh 9/12-’47 op zoek naar 1(!) terrorist Lucas; geen wapens gevonden, 150 dorpelingen gedood. De majoor die de leiding had, na overleg met PG uit overwegingen van opportuniteit NIET vervolgd. etc. etc. De hoogste militair; gen.Spoor, die geacht wordt het tuchtrecht te handhaven. Uit zijn welkomst woord 1946; welkom mannen; ‘opdat wij later, terug gekomen in Nederland met gerechtvaardigde trots en overtuiging kunnen zeggen ; Toen Nederland een kritieke tijd doorworstelde, oefenden wij de belangrijke taak uit van soldaat in Indië’! *Door zijn beleid is nu elke veteraan verdachte geworden! Inderdaad; ontSporing van geweld! @JdeKadt; voor mij een man, die alles in het werk stelde, bevriend met publicist Koch vd. Progressieve Groep, prof. W.Wertheim, Rob Nieuwenhuis ea., om tot een vergelijk te komen met de Republiek! Zelfs terug naar Nederland ging, lid werd werd van de PvdA en kritiek oefende op Logemann, Drees sr. * Zijn boek is een vervolg op E.du Perron’s boek; Indies Memorandum, aldus prof.dr.Jan Bank! @ dr.L.de Jong’s uitspraak; onzin? Met wetenschap van nu; weer zo’n ‘koloniale dooddoener’ Dat is nou; onzin!

 2. vandenbroek@libero.it (1953) zegt:

  “(Bersiap)getallen uit bronnen zijn door andere onderzoekers te sterk geëxtrapoleerd” is hun conclusie (de onderzoekers captain en Sinke). Is dat wel waar?

  De onderzoekers gebruiken als bron gegevens van de OorlogsGravenStichting OGS.
  Neem nou Norouwe? Zijn naam komt niet voor in het OGS-register maar hij is wel (Bersiap) slachtoffer van de bloedige gebeurtenissen tijdens de Revolusi! ì De Indonesische autoriteiten bevestigen wel dat hij slachtoffer was bij een massamoord in oktober 1945 (Berrsiap periode) !
  Er bestaat voor Nourouwe als persoon geen Bewijs van Overlijden BvO , dan bestaat hij voor de onderzoekers niet!
  Maar ik ken een aangetrouwd familielid, die wel van zijn bestaan afweet . Een prominent, een zeer bekend persoon in de Indische gemeenschap. Ik hem aangesproken op Nourouwe maar 4-5 jaar geleden schonk ik verder geen aandacht aan.

  De zusjes Catharina en Maria van Leenen? Hun namen komen niet voor in het OGS register, maar zij zijn wel Bersiap slachtoffers (november 1945=Bersiap) van de bloedige gebeurtenissen tijdens de Revolusi. Er bestaan voor de 2 vrouwen als persoon geen Bewijzen van Overlijden BvO , dan bestaan zij niet voor de onderzoekers!

  Koenraad Jellema? Hij komt als naam niet voor in het OGS-register, maar is wel (Bersiap) slachtoffer van de bloedige gebeurtenissen tijdens de Revolusi. De Indonesische autoriteiten bevestigen dat hij slachtoffer was bij een massamoord in oktober 1945! Er bestaat voor Koenraad Jellema als persoon geen Bewijs van Overlijden BvO , dan bestaat hij niet voor de onderzoekers.

  Dat zijn 3 voorbeelden van vermisten, maar er zijn duizenden vermisten, die in 1947-1949 niet als vermisten bij de autoriteiten werden gemeld. Ik heb het doorgerekend, die namen zijn niet opgenomen in de cijfers van de onderzoekers. Dat is totaal iets anders dan extrapoleren.

 3. vandenbroek@libero.it (1953) zegt:

  ga naar de web site van de Oorlogsgravenstichting en type in het venster Zoeken de namen van Nourouwe, Jellema of van Leenen in . Wat is het resultaat?
  https://oorlogsgravenstichting.nl

  • R.L. Mertens zegt:

   @vandenbroek; ‘het spoor terug etc.’- Luister naar deze link @Ellen.; met commentaren van veteranen, zelfs van Indonesische zijde !

 4. Boeroeng zegt:

  Wat mij opvalt over de berichtgeving, tv, radio, kranten, internet is dat de naam Westerling niet viel.
  Het zal toch wel dat men inzoomde op die zuid-celebes affaire ?
  Dat moet dan in een boek staan. Geschatte aantal slachtoffers. toen Westerling commandant was en slachtoffers van zijn eenheid toen hij teruggeroepen was naar Batavia.

  Ook bitter weinig berichten over slachtoffers van indonesisch extreem geweld, tijdens en na de bersiap. Ergens zeiden onderzoekers over 5000 militairen in Nederlandse dienst stierven. Maar men verzuimde Nederlands-georienteerde burgers en andere Indonesische slachtoffers van Indonesisch extreem geweld te noemen.
  En heeft men een hoofdstukje gewijd aan excessen van het soekarnogetrouwe leger en milities ?

  • R.L. Mertens zegt:

   @Boeroeng; ‘Westerling ea’- Opvallend inderdaad; geen militaire namen
   gen.Spoor ea., die verantwoordelijk waren voor de wandaden en ook niet de verantwoordelijke regeringsleiders; Drees sr., Beel, van Mook ea zie Limpach; de Brandende Kampongs van generaal Spoor; met alle namen!! – @’extreem Indonesisch geweld etc.’ – Dat weten wij toch al; zie al die berichten over ‘penis in mond, afgesneden busten, open gereten buiken etc. etc.’ –

 5. ellen zegt:

  https://www.vpro.nl/speel~POMS_VPRO_384590~afscheid-van-indi%C3%AB-4-de-oorlogsmisdaden-het-spoor-terug~.html

  In deze podcastaflevering van het spoor terug Afscheid van Indie, deel 4, gaat het om de oorlogsmisdaden die worden begaan door Nederlandse militairen. Daarbij valt mij op, dat er sprake was van dienstbevelen van bovenaf (commandanten, luitenanten). Ook mijn vader heeft deelgenomen aan de politionele acties als sergeant bij de infanterie. Hij heeft eens gezegd, dat de acties van de militairen volgden in opdracht van bovenaf. Soms werd er door de militair geweigerd.

 6. vandenbroek@libero.it (1953) zegt:

  Even terug naar de kranten.
  citaat “tijdens de Indonesische revolutie tussen de 20.000 en 30.000 Nederlanders en ‘collaborateurs’ zouden zijn vermoord. Captain en Sinke stellen dat aantal drastisch naar beneden bij: het kunnen er voor de periode 17 augustus 1945–31 maart 1946 niet veel meer dan 6.000 geweest zijn, menen ze. Getallen uit bronnen zijn door andere onderzoekers te sterk geëxtrapoleerd, is hun conclusie”.

  Dat is wel de conclusie van het NRC , maar de officiële lezing was toch 3.500 Bersiapslachtoffers, dwz vnl Europeanen,en indo-Europeanen? Nu hebben de onderzoekers het magische cijfer opgeschaald naar 6.000, De onderzoeker geven toe dat hun cijfers niet getoetst zijn aan of gecontroleerd zijn met OFFICIELE cijfers bij het Bijzondere Register van de Burgelijke Stand te Batavia. Ze hebben als het ware hun cijfers niet geverifieerd.

  Ze geven tijdens de presentatie van afgelopen donderdag als conclusie :
  “Als we ervan uitgaan dat …..”
  dan gaan ze uit van een veronderstelling, dat is dus ook een vorm extrapolatie, .een schatting. Dan is die 6000 uiteindelijk ook maar een voorlopig antwoord.

  • Boeroeng zegt:

   Met die 5000 of 6000 in het najaar van 1945…. daar zit niet bij Indonesische slachtoffers van Indonesische extremisme ? En men rekent niet mee slachtoffers van na 1945 ?
   Of wel ?

   • R.L. Mertens zegt:

    @Boeroeng; ‘5000 0f 6000 etc.’- Ik word weer woedend als ik er aan denk; ‘waarom waarvoor…? Toen; 14 jaar oud, december 1949 wij uit de haven van Djakarta vertrokken; en mijn vader aan de reling mompelde; ‘we zijn er uit geschopt …’!- *Verguld ben ik nu wel, na de woorden van premier Rutte; ‘met diepe excuses aan het Indonesische volk….’! – Het is jammer dat mijn vader dit niet mee heeft mogen maken. Ook; al die prominenten(!), die toen al opstonden en verklaarden; dat we een foute oorlog streden; HMvanRandwijk, dr.WF.Wertheim, Bep Vuyck, JdeKadt, DM Koch met de Progressieve Groep Batavia 1946, dr.LdeJong en natuurlijk Joop Hueting; de getuigende dader; hij kantelde het beeld over Indië, aldus Trouw 14/1-2018 bij zijn overlijden ea.

    • vandenbroek@libero.it (1953) zegt:

     Waarom, Waarvoor?
     De teller is volgens de onderzoekers eigenlijk gegaan van 3.723, naar 5.848 slachtoffers van de bloedige periode tijdens de Indonesische Revolusi (17/8/45 tot 31/8/46). De afgeslachte Indo’s na deze datum zijn kennelijk om andere redenen vermoord.

     Babies en ouden van dagen werden afgeslacht. Ze waren weliswaar betrokken maar ik ga toch niet zeggen dat ze schuldig waren? Voor de waarom- en waarvoor vraag zal ik dhr Mertens aanraden bij de Indonesische onderzoekers te raden te gaan. alhoewel die vraag in dit stadium, na meer dan 75 jaar wat vreemd klinkt als men nog steeds niet weet hoeveel personen precies in die periode werden afgeslacht.

    • Boeroeng zegt:

     Peter,
     Wat is je bron voor deze data hieronder ?
     —-
     De teller is volgens de onderzoekers eigenlijk gegaan van 3.723, naar 5.848 slachtoffers van de bloedige periode tijdens de Indonesische Revolusi (17/8/45 tot 31/8/46).
     —-

    • Anoniem zegt:

     @ Boeroeng. Vorige week zijn deze en andere data gepresenteerd door de onderzoeker Onno Sinke. Ik heb van zijn slideeen foto gemaakt maar ik krijg die niet gekopieerd op dit blog. Ik heb opmerkingen erover gemaakt en wellicht kan je de foto en mijn opmerkingen als topic plaatsen. Ik stuur je wel het wel op.

    • vandenbroek@libero.it (1953) zegt:

     oeps, anoniem ben ik.

 7. vandenbroek@libero.it (1953) zegt:

  De onderzoekers Captain en Sinke baseren zich op de data van de Oorlogsgravenstichting en ODO over de periode aug45-maart 46 (Bersiapperiode), waarin ook gegevens over Indonesische slachtoffers zijn verwerkt. Het geregistreerde aantal Indonesische slachtoffers over die periode is niet significant, het gebrek aan deze data beïnvloeden niet de resultaten .
  Hun gegevens zijn niet uitgesplitst naar de periode vòòr en na 31 december 45. Dat is wel jammer want in de periode okt-dec 1945 vielen de meeste Europese en Indo-Europese slachtoffers.

  Na maart1946 sneuvelden vnl militairen uit Nederland , ik dacht tot aan de 1ste politionele actie een aantal van 1200. Daarna meer dan 3800 tot aan de souvereiniteitsoverdracht. Dat aantal van 3800, waarvan 1900 in het laatste jaar 1949, had gen. Spoor al in maart 1946 kunnen voorspellen, daarvoor hoefde hij geen waarzegger te zijn, Deed hij natuurlijk niet, want zulke berichten waren niet goed voor het moreel van zijn soldaten.

 8. Robert zegt:

  Als ook vanuit Indonesie verontschuldigingen worden aangevoerd voor de moordpartijen op onschuldige minoriteiten en het vernietigen van hun eigendommen en bedrijven tijdens de Bersiap tijd, door elementen geindoctrineerd door de fascistische Japanners en Bung Tomo en zijn vazallen, dan kunnen we dit thema afsluiten. Zolang dat niet gebeurt dan gaan wij door met het verkondigen in de wereld van dit grote onrecht en poging to genocide!

  • R.L. Mertens zegt:

   @Roberrt; ‘zolang dat niet gebeurd etc.’- U bent toch niet een nazaat van die gouverneur generaal Tjarda met exorbitante rechten?

 9. Robert zegt:

  Ik ben een nazaat van mijn Indo Oma wiens business was geplunderd en met de grond gelijk gemaakt, de melk koeien doorboord met bambu spietsen en de business owner, mijn Oma(van Javaanse-Chinese afkomst) bijna de dood ingejaagd werd door een stelletje laffe z.g. vrijheidsstrijders. geindoctrineerd door fascistische Japs en de brontakker Bung Tomo die te keer ging als Goebbels in Nazi Germany. Wat heeft de GG Tjarda daarmee te maken? The First Amendment is mijn recht tot spreken en schrijven!

  • R.L. Mertens zegt:

   @Robert; ‘wat heeft Tjarda daarmee te maken etc.’- Die bezat nl. exorbitante rechten(!) en ook toen Goebels. U niet, dus ook niet om met uw ‘first amendement’ Indonesia aansprakelijk te stellen. U krijgt daar zeker te horen, dat u bij het verkeerde loket zit. En naar het loket Belanda verwezen wordt. Want ‘geen merdeka= bersiap’ Oorzaak en gevolg; zo simpel is het!

   • Robert zegt:

    Inderdaad is het simpel om onschuldige minoriteiten af te maken en al de volkswoede op hen los te laten, zoals Bung Tomo deed.De wereld geschiedenis staat er vol van. Dat wil niet zeggen dat je erover je mond moet houden dat maar moet afmaken met de woorden oorzaak en gevolg. Ik breng de Bersiap op in alle internationale websites over de geschiedenis en ben daar niet bij het verkeerde loket,

 10. vandenbroek@libero.it (1953) zegt:

  @ Robert. De verontschuldiging van Indonesië voor de bloedige gebeurtenissen tzullen lang op zich laten wachten. In de Bersiap periode bestond Indonesië helemaal niet, werd door Nederland niet eens juridisch erkend. Wat niet als Staat erkend is, hoeft en kan geen verontschuldigingen aanbieden.

  Zo heeft Indonesië altijd gereageerd zoals ook blijkt bij het laatste staatsbezoek. Toen werd door onze koning weliswaar hakkelend verontschuldigingen aangeboden, maar daar bleef het bij. Het staatsbezoek liet hoegenaamd geen indruk na bij de Indonesiers, althans hun President schonk er geen politieke aandacht aan. Het Koninklijk paar mocht vrolijk rondtoeren.
  Nu heeft Nederland laatst in de persoon van premier Rutte diepe verontschuldigingen aangeboden, maar ook hier bleef een officiële reactie van Indonesische zijde uit, ze bleven stoïcijns op hun handen zitten.

  Dat is ook logisch. Na de Japanse bezetting beschouwde Nederland m.b.v. een Britse legermacht zich weer Toean en koloniale Meester van Hun Nederlands-Indie. De Nederlandse Staat was oor Orde en Gezag verantwoordelijk, Er werd weer politioneel opgetreden en “freedom of speech the freedom of assembly, or the right to petition” voor de Indonesiers werd onderdrukt.
  Als Nederland, dwz onze politici dat anders willen, dan moet een politiek Gebaar gemaakt worden naar dìe Indonesiers toe. Zou lang dat niet gebeurt zal er ook niks veranderen. Tit-for-Tat heet in beschaafd Nederlands “voor wat, hoort wat”.

 11. Anoniem zegt:

  Zodoende zal niemand veratwoordelijk worden geacht voor de het martelen en vermoorden van onschuldige minderheden door criminelen,opgehitst door Bung Tomo, op wat nu het Indonesische grondgebied is. Die moordpartijen kunnen niet zomaar afgedaan worden met de opmerking Indonesie bestond toen nog niet. Bestond Indonesie de facto in de tijd van de politionele acties en de acties daarvoor, tijdens het Ned, optreden aldaar? Waarom dan verontschuldigingen aanbieden? Er zijn heel wat Indonesiers die afweten van de Bersiaptijd en wat daar gebeurde.

 12. Robert zegt:

  Ik zeg niet dat de Staat Indonesie verontschuldigingen dient aan te bieden voor de Bersiaptijd,maar wel verontschuldigingen vanuit Indonesie. De Staat Indonesie heeft heel wat verontschuldigen aan te bieden aan vele minoriteiten die werden tot nu toe worden gediscrimineerd en uitgemoord.

  • R.L. Mertens zegt:

   @Robert; ‘verontschuldigingen vanuit Indonesië etc.’- Oh, van die meute/nazaten, die toen in woede ontvlamden, toen ze met provocaties te horen kregen geen merdeka? Dus amok! – Wij buiten de kampen werden geslachtofferd(!) door Nederland’s beleid; terug naar tempo doeloe! En Mark Rutte heeft u/ ons ook zijn excuses/spijt aangeboden….dus….

   • Anoniem zegt:

    Die meute en nazaten werden geleid en geindoctrineerd door leiders die hen aanzetten tot moord en doodslag en hun handen vol met bloed hadden van onschuldige slachtoffers.

    • R.L. Mertens zegt:

     @Anoniem; ‘die meute etc.’ – Tijdens de Japanse periode leefden wij, buiten de kampen, onder/tussen hen. Werden niet bedreigd; wel links gelaten; soms vijandig bejegend; belanda boesoek etc. – Na 4 okt. 1945; gesprek vd.Plas- Hatta; geen merdeka; brak de hel los! Ik ben furieus over het Nederlands beleid want van Mook, door info van de Britten, wist dat wij( vrouwen, kinderen, oudjes) buiten de kampen in gevaar waren! En dan toch nog provoceren; ‘een Japans maaksel, Soekarno de collaborateur….en dat zeggen de beleidsmakers, die nb. in nazi tijd hebben moesten samenwerken met de Duitsers! Wat een gotspe! *-Wij zijn geslachtofferd voor herbezetting(!) van Indië!

 13. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  Hoezo niemand verantwoordelijk geacht? Nabestaanden van Bersiapslachtoffers kunnen als civiele partij naar de Indonesische rechter stappen en de Indonesische Staat aanklagen . Daarmee erkennen ze dat de Indonesische Staat op en na 17 augustus juridisch bestaat. .De weduwen van Rawagede en Zuid-Celebes hebben als civiele partij de Nederlandse Staat aangeklaagd. Dus wat let de Bersiap nabestaanden om dat niet te doen. Helaas leeft Poncke Prinsen niet meer , anders had hij deze slachtoffers bij kunnen staan. Er zal toch ook een Indonesische advocaat zoals mevr. Zegveld bestaan ? Een proces voor een Indonesische rechter is tot nu toe nooit geprobeerd, kan iemand mij dat uitleggen?

  Verontschuldigingen aanbieden betekent schuldig zijn aan……….De Indonesische Staat werd juridisch niet erkend door Nederland, dan is die Staat niet schuldig. Natuurlijk weten heel wat wat indonesiers van de Bersiap. Die hadden kunnen getuigen, maar waarschijnlijk is het nu te laat. Dus verontschuldigingen vanuit Indonesië zal er hoogstwaarschijnlijk ook niet komen.

  Door de amnestie-verordening heeft de Nederlandse Staat zichzelf buiten spel gezet, dus waar praten we over?

 14. Anoniem zegt:

  Bij de Indon. rechter valt niets te halen, daarom wordt daar niets aangeklaagd. Ned betaalt de z.g. “Wiedergutmachung” omdat er schuldgevoel en business achterstaat.

 15. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  Bij de Indonesische rechter valt Recht te halen. Dan moet hij wel de Wet kennen, maar het gaat hem kennelijk op typisch Nederlandse wijze om geld. Ja, dan ben ik wel met hem uitgepraat.

 16. Generaal Spoor als zijnde de machtigste man in Ned-Indie op dat moment.Is onder strenge gezondheid controle van de beste doktoren die nooit een hartafwijking hadden gecontateerd..Hij heeft van ergenis zelfmoord gepleegd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.